19 september Algemene Ledenvergadering. Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 september 2012. Algemene Ledenvergadering. Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie"

Transcriptie

1 19 september 2012 Algemene Ledenvergadering Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie

2 Vanuit de clusters - DISC SEMH output meting Discussie verspilling medische hulpmiddelen CLIQ/GPH vektis werkgroep Participatie wondplatform Participatie werkgroep Stomamaterialen Statistieken versus GIP cijfers overheid Succesvolle lobbyactie op voorstel lichte incontinentie uit het pakket Uitvoeren voorbehouden/medische handelingen bedrijven (DIS/MFBT) CVZ pakketconsultatie hulpmiddelen/specialistische zorg, discussie ziekenhuisbudget/zorgverzekeringsbudget (DIS/MFBT)

3 Vanuit de clusters - MFBT Vergoeding CPAP titratie & proefplaatsing Medicinale zuurstof vergoeding wettelijke taken Inkoopmacht verzekeraars / uitspraak aanbesteding Wet clientenrecht CVZ pakketbeheer Bruikleenverklaring zorgverzekeraars

4 Vanuit de clusters - Cardio GPO Healthcare Sponsoring NVVC / VITHAS Reimbursement telemonitoring Zembla kwaliteit CE-merk Protocol leveranciers op de OK NRC dure medische hulpmiddelen CVZ: stop vergoeding stent stabiele angina pectoris Afspraken sponsoring STIN/SPDN Ondersteuning actieve implantaten buiten zkh Overleg telemonitoring DEMONSTRATE (Dutch remote MONitoring study versus STandaRd follow-up icd-patients).

5 Overzicht van brancheactiviteiten & diensten Dienstverlening Workshops SSO / Service & Onderhoud Modelcontract investeringsgoederen Model raamovereenkomst Vervalsingen Implantatenregister BTW & betalingstermijnen Voorwaardelijke toelating basispakket Milieuzaken (RoHS / EAAA) Trendonderzoek

6 Dienstverlening Brancheonderzoek / Trendonderzoek / Productstatistieken Salarisonderzoek Deelname aan online database FHI algemene leverings- en inkoopvoorwaarden in diverse talen credit managementdiensten, Graydon Nederland arbodiensten, 365 online assessment, iscreen van Castor Fiber Groep Pensioenfonds voor Nederlands Verbond van de Groothandel Digitale branche risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) Aansluiting Stichting Recycling Technologische Apparatuur (RTA) zonder contributiebetaling Jaarlijks HRM-actualiteitenseminar Exportsubsidieregeling P2S HBR Branche Verzekeringen

7 Dienstverlening: HBR WIA verzekering voor werknemers Goede dekking, scherpe premie. Verzuimverzekeringen FHI voorwaarden en samenwerking met arbo 365. Aansprakelijkheidsverzekering Voor de afdeling Medische Technologie de belangrijkste mantel: Een uitgebreide collectieve aansprakelijkheidsverzekering met vele optionele extra s.

8 Dienstverlening Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) Branchemagazine Signalement Gratis eerstelijns juridische advies FHI-tenderservice: toezending Europese aanbestedingen Convenant proefplaatsingen en zichtzendingen Standaard Service overeenkomst (SSO) Raam overeenkomst (in ontwikkeling) Modelcontract investeringsgoederen Gedragscode Medische Hulpmiddelen

9 Workshops t/m sept Agentuur- en Distributieovereenkomsten' Workshop 'Intellectueel Eigendom' Workshop Prestatie-inkoop in de praktijk Workshop Financieel Management voor Dummies Federatiecongres Workshop Aanbesteden... een onduidelijk bestek, wat nu? Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches FHI-HRM Actualiteitenseminar Automation in Pharmaceutical Industry 'Afspraken met de Douane en de Belastingdienst'

10 Workshops na sept Code gunstbetoon 2 oktober 2012 Bestuurdersaansprakelijkheid - 4 okt 2012 Credit Management - 9 okt 2012 Leveringsvoorwaarden & contracteren - 23 okt 2012 FHI HRM-Actualiteitenseminar - 30 okt 2012 Agentuur- en Distributieovereenkomsten - 8 nov 2012 Aanbesteden - 20 nov 2012 Business Model Innovatie - 27 nov 2012

11 Workshops in planning CE-Medical Device Directive Social Media in de praktijk Geld verdienen met kennis versie 2.1. Hoe werk je samen bij r&d Hoe kom je aan geld voor productontwikkeling Hoe maak je de stap naar productie en verkoop Pensioenproblematiek Milieuregelgeving, lasten en lusten Service en onderhoudscontracten in de technologie Tips voor een onderwerp? Laat het weten!

12 SSO / Service & Onderhoud

13 SSO / Service & Onderhoud Beleidsnotities en herhalen van de boodschap; VWS / IGZ / ZN Interviews radio en vakbladen; Meedere keren Kamervragen gesteld naar aanleiding van input FHI; Deelname aan hoorzitting in de Tweede Kamer; Naar aanleiding FHI input, motie ingediend en aangenomen; Rondetafel debat met NVKF; Presentaties voor verzekeraars, patiëntenorganisaties, NEN, consumentenbond; Congressen ouderdom & onderhoud medische technologie georganiseerd ; Frequent overleg met IGZ IGZ aanwezig bij enkele clustervergaderingen; Inventarisatie (bijna)incidenten voorkomende uit Ouderdom/Onderhoud; Aging profile opgezet voor een aantal productgroepen. Levering van input aan expert werkgroep Frequent overleg/lobby met kamerleden

14 SSO / Service & Onderhoud 7 jaar geleden was onderhoud nauwelijks een onderwerp van discussie; nu bij vrijwel alle relevante stakeholders een thema dat hoog op de agenda staat; Bij leden lijkt service en onderhoud lijkt qua financiële component fors te zijn toegenomen (66 mln mln 2010) Steeds meer draagvlak voor regelgeving VWS nog geen voorstander van regelgeving maar motie (PVDA & VVD) ligt er nog steeds..

15 SSO / Service & Onderhoud Nog dit jaar een brief naar ziekenhuizen met toelichting op juridische implicaties van: Het gebruik van niet originele onderdelen Het gebruik van tweedehandsonderdelen Afwijken onderhoudsprotocol fabrikant Hergebruik van single use

16 SSO / Service & Onderhoud Onderhoud conform voorgeschreven onderhoudsintervallen en -specificaties. Onderhoud altijd door een hiervoor gecertificeerde/gekwalificeerde persoon of organisatie. Zelf 1e- of 2e lijns onderhoud? Dan continuïteit aanwezigheid van kennis te zijn gewaarborgd, bijvoorbeeld via afspraken over herhaaltrainingen.

17 SSO / Service & Onderhoud Conformiteit niet originele onderdelen dient via een notified body te zijn aangetoond. Indien veiligheidsrisico's kunnen ontstaan door het gebruik van niet originele onderdelen dan in de handleiding/servicemanual melding van maken. Tweedehands of niet originele onderdelen, waarvan de conformiteit niet is aangetoond, dient ten sterkste te worden afgeraden. Laat de zorgaanbieder expliciet voor de mogelijke risico's tekenen.

18 SSO / Service & Onderhoud End of service/support: datum waarop onderdelen en service niet meer gegarandeerd worden. Internationaal vaak 6/8 jaar na laatste productiedatum. Advies om end of support uiterlijk 6 maanden voor ingang schriftelijk te melden bij hoofd MID/ICT/bestuur/ budgethouder.

19 SSO / Service & Onderhoud Indien u na end of service/support gevraagd wordt onderhoud te verrichten dan aanbieden op basis van best effort. U staat garant voor goede werking op dat moment, maar niet aansprakelijk gesteld kan worden voor veiligheidsrisico's die tijdens gebruik kunnen ontstaan. Informeer zorgaanbieder schriftelijk over mogelijke veiligheidsrisico's.

20 SSO / Service & Onderhoud Afkeur: apparaat valt buiten de veiligheidsspecificaties. Bij afkeur altijd servicerapport opmaken en laten ondertekenen door hoofd van de afdeling. Het apparaat dient voorzien te worden van een AFKEUR sticker. Afkeur ook schriftelijk bevestigen aan het hoofd MID/ICT/bestuur of budgethouder. Maak gebruik van de SSO

21 SSO / Service & Onderhoud Klacht vanuit ziekenhuizen & IGZ:. Uit inspecties is gebleken dat niet alle bedrijven uit de branche even zorgvuldig om gaan met de overeengekomen onderhoudstermijnen / intervallen.

22 Revisie Standaard Service Overeenkomst eind 2012 gereed

23 Revisie Standaard Service Overeenkomst Aanscherping/aanpassing van artikelen Aansluiting op modelcontract invest. Gebruiksvriendelijker Uitbreiding op onderdeel Software Geen wildgroei van de SSO!! Wijzigen originele teksten NIET toegestaan. Wijzigingen alleen in addendum/bijlage Afwijkingen doorgeven aan FHI

24 Modelcontract Investeringsgoederen Intro begin 2012 evaluatie met NEVI Kleine aanpassingen + gebruikersvriendelijkheid, revisie begin 2013 gereed Een goed contract met heldere en duidelijke afspraken draagt bij aan veiligheid. Informeer FHI indien zorgaanbieders de overeenkomst afwijzen Maak gebruik van de overeenkomst: tip verklaar via een standaardregel op uw offertes, de overeenkomst van toepassing

25 Model Raamovereenkomst Werkgroep gestart met beoordeling/reactie concept raamovereenkomst NFU (Smiths Medical, SORIN, Medtronic, Maquet, Siemens, Westburg, Fresenius, Sanbio) Voorstel om gezamenlijk met NEVI zorg en NFU procurement board een model raanovereenkomst te ontwikkelen in lijn met het modelcontract investeringsgoederen.

26 Vervalsing genees- hulpmiddelen

27 Vervalsing genees- hulpmiddelen Weet met wie u zaken doet (en van wie uw leverancier producten betrekt) Voer regelmatig controles uit (verpakking, kleur, coderingen, handleiding, lettertype, producteigenschappen, etc) Bij twijfel direct ingrijpen informeer de leverancier en/of fabrikant

28 Vervalsing genees- hulpmiddelen Informeer IGZ, uw afnemers (patiënten/gebruikers) en FHI Voer een recall uit en ontvang de producten terug (niet laten vernietigen door de afnemers) Wees Alert

29 Opzet implantatenregister Aanleiding PIP borstimplantaten Europa wil europees register Minister & kamer willen niet wachten en eerder starten met nationaal register Pilot start met borstimplantaten, registratie van product/zkh en BSN. Vraagt om uniforme productcodering/barcode. Na borstimplantaten waarschijnlijk dentaal. Daarna mogelijk stents. Druk vanuit NOV en NVVC om gebruik te maken van bestaande systemen.

30 PMS - Post Market Surveillance Via PMS voorziet de fabrikant zich op gestructureerde wijze van informatie uit de markt en van haar afnemers over de prestaties van de door de fabrikant geleverde producten. Dit inzicht moet leiden tot betere en nog veiliger producten en vormt onder meer de basis voor productinnovaties. Wees alert op PMS. De Inspectie heeft FHI laten weten meer te gaan controleren en bestuurlijke boetes op te leggen aan bedrijven die niet beschikken over een deugdelijk PMS systeem.

31 BTW & betalingstermijnen Hoog / laag tarief: Katheters, AED s, Dialyse, Zuurstof etc. etc. Wetgever is onduidelijk, heeft te weinig kennis en loopt achter de feiten aan; BTW verschillen per regio; Oneigenlijke concurrentievervalsing op btw; FHI communiceert over BTW rechtstreeks met het Ministerie van Financien Neem contact op met FHI

32 BTW & betalingstermijnen Nieuw tarief: 1 oktober van 19% naar 21% Verhoging van kosten zorgsector geen compensatie BTW op doorlopende servicecontracten: Het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend.

33 BTW & betalingstermijnen Oprekken betalingstermijn, standpunt FHI: Negatieve uitwerking op de liquiditeit en bemoeilijkt het (financiële) beheer vd onderneming. Extra externe financiering heeft gevolgen voor kosten med.hulp. EU richtlijn 2011/7 (16 februari 2011) gaat uit van een betalingstermijn van in beginsel 30 dagen.

34 BTW & betalingstermijnen Oprekken betalingstermijn, standpunt FHI: NL wetsvoorstel; wettelijke handelsrente verhoogd met 1 procentpunt + 40 euro als minimumvergoeding incassokosten. Overheidsinstanties (ook ziekenhuizen) moeten facturen binnen 30 dagen betalen (wordt wet). NEVI-zorg; oprekken betalingstermijn past niet bij professioneel inkopen Sluitingstermijn DOT is geen excuus; er zijn voldoende compensatie mogelijkheden

35 Voorwaardelijke toelating basispakket Ingreep kan slechts worden aangemerkt als een te verzekeren prestatie indien het voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Bewijslast zwaarder geworden FHI aangedrongen op innovatiefonds

36 Voorwaardelijke toelating basispakket Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium 'de stand van de wetenschap en praktijk' toch, voor een periode van maximaal vier jaar, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg.

37 Voorwaardelijke toelating basispakket Indienen tot 29 november 2012 via Projectnet van ZonMw. voorwaardelijke-toelating Werkgroep ZonMw, NZa, CVZ, DBC-O, ZN en NPCF selecteert meest geschikte aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria op haalbaarheid en maatschappelijke relevantie. April 2013 maximaal vijf voorstellen aan aan de minister die besluit welke interventies vanaf 1 jan 2014 voorwaardelijk zullen worden toegelaten tot het basispakket.

38 Voorwaardelijke toelating basispakket ZonMw heeft voor de voorwaardelijke toelating 2014 een onderzoeksbudget van 1.2 mlj beschikbaar, per onderzoeksvoorstel.

39 Milieuzaken RoHS: Restriction of Hazardous Substances De RoHS-richtlijn reguleert het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) in elektr(on)ische apparatuur. Vanaf 22 juli 2014 vallen ook medische hulpmiddelen onder deze richtlijn. Vanaf 22 juli 2016 is de richtlijn eveneens van toepassing op apparatuur voor invitro diagnostiek.

40 Milieuzaken RoHS: Restriction of Hazardous Substances Voor fabrikanten, importeurs, distributeurs van medische hulpmiddelen kan de richtlijn nieuwe en soms ingrijpende verplichtingen met zich mee brengen. Omdat bepaalde stoffen niet langer gebruikt mogen worden kan een consequentie zijn dat productieprocessen moeten worden aangepast of in het uiterste geval producten niet langer op de EU markt gebracht mogen worden. Daarnaast gaat de RoHS enkele administratieve verplichtingen met zich meebrengen.

41 Milieuzaken WEEE/EAAA richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur Een bedrijf welke als eerste een electr(on)isch product in het land waar hij gevestigd is op de markt brengt, valt onder de producentenverplichting. Dit bedrijf kan of producten produceren en of producten importeren.

42 Trendonderzoek 1800, ,00 ontwikkeling van de omzet tussen 1998 en 2012 voor de branche Medische Technologie in miljoenen Euro's 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,

43 Trendonderzoek ontwikkeling van de orderontvangst in 2012 ten opzichte van 2009, 2010 en 2011 per halfjaar ,0 54,5 45,5 index ,8 51,2 54,5 28, aandeel van elk halfjaar geïndexeerd naar totale orderontvangst in 2011

44 Trendonderzoek ontwikkeling van de omzet in 2012 ten opzichte van 2009, 2010 en 2011 per halfjaar in miljoenen Euro De totale omzet over 2010 (1.629,6 miljoen Euro) is berekend op basis van het brancheonderzoek 2010.

45 Overige zaken Strategisch overleg (medio nov.) Werkgroep Communicatie Delen prijsinformatie ziekenhuizen Onderzoek NMa Topteam Lifescience Revisie MT brochure Reactie MICADO rapport RFID platform ZorgTotaal 2013 Update proefplaatsingsconevant Participatie Topsector Lifescience Inkoopcombinaties / NFU procurementboard Participatie COCIR/EUCOMED Deelname commissie gezondheidszorg MKB/VNO Participatie SOMT Bestuurlijk overleg Holland Health Tech (HHT) en Nefemed

46

47 Koers en beleid Lobby & Belangenbehartiging Krachtenbundeling Netwerk clusters Informatie-overdracht

48 Lobby & Belangenbehartiging Belangrijke thema s/ontwikkelingen voor de branche vroegtijdig herkennen en trachten via lobby de belangen van de lidbedrijven veilig te stellen of een voor de leden zo gunstig mogelijk marktklimaat te creëren. Intensieve samenwerking/afstemming met klantengroepen met als doel specifieke marktproblemen weg te nemen (opzet standaardcontracten, etc sso/proef/model).

49 Netwerk stakeholders (tbv lobby) VWS / IGZ / CVZ / ZonMW Politieke partijen / TweedeKamer NVZ / NFU Zorgverzekeraars Nederland (ZN + individueel) Verenigingen medisch specialisten NEVI zorg WIBAZ / VZI / NVKF KNMP / NEFARMA MKB & VNO-NCW NEN Media Nefemed / Diagned/ HHT Eucomed / COCIR Media

50 Krachtenbundeling De medische branche hecht er in toenemende mate waarde aan om via krachtenbundeling de belangen te verdedigen ten opzichte de machtsblokken van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

51 Netwerken Door regelmatige bijeenkomsten ontstaat er binding tussen de leden wat samenwerking kan bevorderen. (informele) ledenbijeenkomsten, Werkgroepen, Clusters Verdere uitbouw en verdieping van cluster activiteiten

52 Informatie Het herkennen van trends, monitoren van wet en regelgeving zodat de leden hierop kunnen inspelen. Het organiseren van themabijeenkomsten en workshops die op specifieke onderwerpen het kennisniveau in de branche op een hoger niveau brengen. (aanbesteden, MDD, btw, bedrijfsopvolging, agentuur & distributie, juridische implicaties parallelimport in de zorg, DOT/DBC s, beloningssystemen, aansprakelijkheid, etc.)

53 Prioriteiten in beleid Beschikbaarheid/toegankelijkheid medisch technologische innovaties Pakketbeheer Gedragscode Kwaliteit en veiligheid (Onderhoud/Ouderdom/Opleiding Inkoopmacht/aanbesteding

Veilig gebruik medische apparatuur. Onderhoud. Ouderdom, vervanging. Opleiding, instructie

Veilig gebruik medische apparatuur. Onderhoud. Ouderdom, vervanging. Opleiding, instructie Veilig gebruik medische apparatuur Onderhoud Ouderdom, vervanging Opleiding, instructie Frequent overleg met het ministerie van VWS en Inspectie; beleidsnotities ingediend vertellen steeds opnieuw de

Nadere informatie

Industriële Automatisering

Industriële Automatisering Industriële Automatisering Industriële Automatisering een branche in beweging Activiteiten 2011-2012 Collectieve marketing Belangenbehartiging Individuele dienstverlening 11 oktober 2011 Holiday

Nadere informatie

BTW - Concurrentievervalsing

BTW - Concurrentievervalsing BTW - Concurrentievervalsing Bedrijven worden geconfronteerd met aanbieders die voor een gelijk product een ander BTW tarief hanteren en lopen hierdoor contracten/omzet mis. Er is geen adequaat systeem

Nadere informatie

NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE VOOR MEDISCHE TECHNOLOGIE

NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE VOOR MEDISCHE TECHNOLOGIE LOBBY EN BELANGEN BEHARTIGING De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie verenigt meer dan 130 fabrikanten en leveranciers met een gezamenlijke totaalomzet in de Nederlandse zorg van circa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Position paper Speerpunten Nefemed over voorwaardelijke toelating Innovatie is belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland; De regeling

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS,

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS, VZI studiedag 5 april 2012 Risico Management binnen en buiten de grenzen van Medische Technologie De betekenis van het convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis René Drost

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN MINISTER MBT TEKORTSCHIETENDE CONTROLE OP HULPMIDDELENINDUSTRIE

KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN MINISTER MBT TEKORTSCHIETENDE CONTROLE OP HULPMIDDELENINDUSTRIE KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN MINISTER MBT TEKORTSCHIETENDE CONTROLE OP HULPMIDDELENINDUSTRIE Aan: Tweede Kamer Betreft: Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over tekortschietende controle

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Value Chain Industriële Elektronica

Value Chain Industriële Elektronica In de Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Elektronica zijn circa 225 bedrijven verenigd met een gezamenlijke omzet van 1,9 miljard in 2007. De applicaties van elektronica zijn de laatste decennia

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof ONTWIKKELINGEN TAKEN & BEVOEGDHEDEN NZA 2 Overzicht (relevante) taken NZa Toezicht op basis van Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand?

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? Workshop HEAD Congrens 2016 DSW ZORGVERZEKERAAR Houten, Vrijdag 10 juni 2016 Bas Keijzer 2 3 VWS: De Zvw is een wet die iedere nederlander van een breed basispakket

Nadere informatie

Het glazen huis. Marie-Hélène Schutjens Rotterdam, 15 februari 2017

Het glazen huis. Marie-Hélène Schutjens Rotterdam, 15 februari 2017 Het glazen huis Marie-Hélène Schutjens Rotterdam, 15 februari 2017 1 Geschiedenis herhaalt zich 2011: Aandacht in media en politiek voor incidenten Maatschappelijke en politieke druk (Minister: er moet

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging NEVI Zorgcongres Jeroen Braaksma & Marie-Louise Leijh-Smit Senior Inspecteurs, Directie Mededinging, Cluster Zorg Inhoud 1. Introductie NMa 2. Inkoopzijde

Nadere informatie

Dat kunnen we samen toch beter?!

Dat kunnen we samen toch beter?! Dat kunnen we samen toch beter?! Ron van den Bosch voorzitter Hoofd bureau Strategie en Beleid Dr. Richard Kamman lid Manager IMT, Amphia Ziekenhuis Het wiel Samenwerking op Internet Succesvolle samenwerking

Nadere informatie

Overeenkomst voor de levering, installatie inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur

Overeenkomst voor de levering, installatie inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur Overeenkomst voor de levering, installatie inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur Meest gestelde vragen (FAQ) Versie maart 2014 FHI (Federatie Het Instrument) NEVI Zorg In dit document

Nadere informatie

Proefplaatsing CPAP: hulpmiddelenzorg of geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden?

Proefplaatsing CPAP: hulpmiddelenzorg of geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden? Onderwerp: Samenvatting: Proefplaatsing CPAP geneeskundige zorg Door de continue inhoudelijk deskundige inbreng en de eindverantwoordelijkheid van de medisch specialist tijdens de proefperiode is het CVZ

Nadere informatie

Medische hulpmiddelen en Medische Apparatuur. Jintiene Zeilstra; Stafadviseur Medische Middelen, verpleegkundige UMCGroningen

Medische hulpmiddelen en Medische Apparatuur. Jintiene Zeilstra; Stafadviseur Medische Middelen, verpleegkundige UMCGroningen Medische hulpmiddelen en Medische Apparatuur Jintiene Zeilstra; Stafadviseur Medische Middelen, verpleegkundige UMCGroningen Doel en opzet workshop Doel: bewustwording problematiek,beroepsverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Juridische aspecten van prestatiegerichte bekostiging bij de inkoop van geneesmiddelen

Juridische aspecten van prestatiegerichte bekostiging bij de inkoop van geneesmiddelen Juridische aspecten van prestatiegerichte bekostiging bij de inkoop van geneesmiddelen Promotheus Powerclass 12 september 2017 mr. drs. K.D. Meersma advocaat Niet iedereen is enthousiast 2 Waar staan we?

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012 Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD 21 november 2012 Inleiding Enerzijds is de zorg een sector zoals vele andere Anderzijds is het een bijzondere

Nadere informatie

De CSA en het onder in de keldersyndroom. Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA

De CSA en het onder in de keldersyndroom. Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA De CSA en het onder in de keldersyndroom Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA 1 2 ? 3 Medische Technologie at risk? Onderzoek naar risico s bij medische technologie en mogelijkheden

Nadere informatie

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Agenda 1. Opening 2. Rol stichting NMVO 3. Impact FMD 4. Status en Planning NMVO 1. Opening 2. Rol van Stichting NMVO De stichting NMVO is opgericht

Nadere informatie

hijsen zonder hangen

hijsen zonder hangen Wagenweg 58 2012 NG Haarlem (023) 531 90 95 info@toornend.com www.toornend.com hijsen zonder hangen studiemiddag VSCD: instandhouding en garantie 26 april 2010 mevrouw ir. K. Lian The senior projectmanager

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Woensdag 4 juni 2014 ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALV 4 juni 2014 1 Agenda Welkom, introductie, rondje door de zaal; nieuwe gezichten? Financiën Goedkeuring jaarrekening 2013 / bestuursbeleid, Forecast 2014

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Convenant Medische Technologie is het een DOEL of is het een TOOL

NEVI Zorgcongres Convenant Medische Technologie is het een DOEL of is het een TOOL NEVI Zorgcongres 2016 Convenant Medische Technologie is het een DOEL of is het een TOOL Wie zijn wij Netty Salentijn Alfred Schols Hoofd Inkoop Staffunctionaris kwaliteit & veiligheid Waterlandziekenhuis

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING MEDISCHE HULPMIDDELEN EN IN-VITRO DIAGNOSTICA

NIEUWE REGELGEVING MEDISCHE HULPMIDDELEN EN IN-VITRO DIAGNOSTICA NIEUWE REGELGEVING MEDISCHE HULPMIDDELEN EN IN-VITRO DIAGNOSTICA ER ZIJN NIEUWE REGELS VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN (MDR) EN IN-VITRO DIAGNOSTICA (IVDR). Doel van de nieuwe regels is de patiëntveiligheid

Nadere informatie

Doorbraak in Financial Services

Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Succesvol managen is een boeiend spel van stappen vooruit zetten en risico s verlagen. Dat doet u, maar wij óók. En zo ontwikkelden wij een

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 Partijen: Perceel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Productgroep: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum), gevestigd

Nadere informatie

PHC powerclass 2 juni 2016 Beyond Cost Control? Mr Leo Melissen

PHC powerclass 2 juni 2016 Beyond Cost Control? Mr Leo Melissen PHC powerclass 2 juni 2016 Beyond Cost Control? Mr Leo Melissen melissen@brabers.nl 3 juni 2016 1 Speelveld van Brabers Als corporate counsel adviseren wij al vijftig jaar bedrijven en sectororganisaties

Nadere informatie

November 21 NVZ. 26 Provincie Friesland 27 KPMG. 29 Olympisch Vuur. December. 11 Gemeente Rotterdam. 13 VenVN 18 VNO-NCW. Buurtzorg Nederland

November 21 NVZ. 26 Provincie Friesland 27 KPMG. 29 Olympisch Vuur. December. 11 Gemeente Rotterdam. 13 VenVN 18 VNO-NCW. Buurtzorg Nederland 2012 November 21 NVZ 26 Provincie Friesland 27 KPMG 29 Olympisch Vuur December 11 Gemeente Rotterdam 13 VenVN 18 VNO-NCW Buurtzorg Nederland 19 NPCF en Consumentenbond 2013 Januari 9 LHV 16 BOSK Februari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19910 17 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2013, 128819-106172-Z, houdende

Nadere informatie

JBZ op weg naar Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014

JBZ op weg naar Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014 JBZ op weg naar 2015 Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014 Inhoud 1-1-15: algemeen JBZ: Overleg mbt 1-1-15 Terugblik Concrete plannen Profetisch? Monty

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 januari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 januari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016

De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016 De ECTR: een kans voor Nederland! Annelies van Woudenberg, DCRF congres, 5 oktober 2016 European Clinical Trial Regulation 536/ 2014 European Clinical Trial Regulation (ECTR): EU Verordening betreffende

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Persbericht Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden CEE = Central & Eastern Europe Centraal en Oost Europa Het Groei

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de waar onder zorgverzekeraars mogen samenwerken bij selectieve inkoop van medisch-specialistische zorg. Deze kaart is gemaakt in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015 Diabetesvereniging Nederland T.a.v. Postbus 470 3830 AM LEUSDEN Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Stand van zaken: introductie Menzis

Stand van zaken: introductie Menzis Stand van zaken: introductie Menzis Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2,1 miljoen verzekerden 2.500 medewerkers 5,2 miljard premie (inclusief AnderZorg en Azivo) Menzis garandeert de beschikbaarheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 299 Ziekenhuiszorg Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

De kernwaarden van de

De kernwaarden van de De kernwaarden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Verbinden Vertrouwen Verantwoordelijkheid Al sinds 1975 dé brancheorganisatie voor Innovatieve Geneesmiddelen De Vereniging heeft een hechte

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Plan op 2017 2017 Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid hulpmiddelenzorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 7 2.3

Nadere informatie

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 1. U ontvangt een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten voor lidbedrijven. De diensten worden aangeboden met

Nadere informatie

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 VERONIQUE ESMAN DIRECTEUR CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 In vergelijking met 7 westerse

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren

4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Gluren bij de buren: Wat kunnen gemeenten leren van de aanpak van de zorgverzekeraars / zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland Fraudeaanpak zorgverzekeraars 24

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2013 Betreft Uniforme barcodering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2013 Betreft Uniforme barcodering > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie 10 oktober 2012, KIVI-NIRIA Jaarcongres Zorg en Techniek Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235 Henk Schwietert, henk.schwietert@evalan.com,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Welkom. Kees van Kranenburg

Welkom. Kees van Kranenburg Welkom Kees van Kranenburg 1 Vooruitblik 1 Ontstaansgeschiedenis SKGZ 2 Introductie SKGZ 3 Ombudsman 4 Geschillencommissie 5. Zorgverzekeringslijn Vragen 2 Doel SKGZ het onpartijdig faciliteren van verzekeringsconsumenten

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Het convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in het Ziekenhuis in de praktijk van Inkoop

Het convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in het Ziekenhuis in de praktijk van Inkoop 7 Februari 2014 Het convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in het Ziekenhuis in de praktijk van Inkoop Anne van der Eijk, LUMC René Drost, NAMCO 1 2 Programma 7 Februari 2014 Introductie Waar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie 24 juni 2015 Radio Kootwijk 1. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen, ingekomen stukken 3. Notulen ALV 19 juni 2014 4.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu Menu Menu VOORSTELLEN AANLEIDING & SCOPE KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP Inkoopprocedure in 4 stappen Stap 1 INKOOPBELEID A.d.h.v. de inkoopscan kan MVGM u adviseren om een inkoopbeleid

Nadere informatie

Eindhoven, 5 februari 2016 NEVI-zorgcongres 2016 Robert den Brave

Eindhoven, 5 februari 2016 NEVI-zorgcongres 2016 Robert den Brave Eindhoven, 5 februari 2016 NEVI-zorgcongres 2016 Robert den Brave Hoe zien beleidsplannen van de inkoopafdeling eruit? Integrale benadering, van aanbod- naar vraag-gestuurd, leveranciers meer bij betrekken

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie