19 september Algemene Ledenvergadering. Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 september 2012. Algemene Ledenvergadering. Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie"

Transcriptie

1 19 september 2012 Algemene Ledenvergadering Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie

2 Vanuit de clusters - DISC SEMH output meting Discussie verspilling medische hulpmiddelen CLIQ/GPH vektis werkgroep Participatie wondplatform Participatie werkgroep Stomamaterialen Statistieken versus GIP cijfers overheid Succesvolle lobbyactie op voorstel lichte incontinentie uit het pakket Uitvoeren voorbehouden/medische handelingen bedrijven (DIS/MFBT) CVZ pakketconsultatie hulpmiddelen/specialistische zorg, discussie ziekenhuisbudget/zorgverzekeringsbudget (DIS/MFBT)

3 Vanuit de clusters - MFBT Vergoeding CPAP titratie & proefplaatsing Medicinale zuurstof vergoeding wettelijke taken Inkoopmacht verzekeraars / uitspraak aanbesteding Wet clientenrecht CVZ pakketbeheer Bruikleenverklaring zorgverzekeraars

4 Vanuit de clusters - Cardio GPO Healthcare Sponsoring NVVC / VITHAS Reimbursement telemonitoring Zembla kwaliteit CE-merk Protocol leveranciers op de OK NRC dure medische hulpmiddelen CVZ: stop vergoeding stent stabiele angina pectoris Afspraken sponsoring STIN/SPDN Ondersteuning actieve implantaten buiten zkh Overleg telemonitoring DEMONSTRATE (Dutch remote MONitoring study versus STandaRd follow-up icd-patients).

5 Overzicht van brancheactiviteiten & diensten Dienstverlening Workshops SSO / Service & Onderhoud Modelcontract investeringsgoederen Model raamovereenkomst Vervalsingen Implantatenregister BTW & betalingstermijnen Voorwaardelijke toelating basispakket Milieuzaken (RoHS / EAAA) Trendonderzoek

6 Dienstverlening Brancheonderzoek / Trendonderzoek / Productstatistieken Salarisonderzoek Deelname aan online database FHI algemene leverings- en inkoopvoorwaarden in diverse talen credit managementdiensten, Graydon Nederland arbodiensten, 365 online assessment, iscreen van Castor Fiber Groep Pensioenfonds voor Nederlands Verbond van de Groothandel Digitale branche risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) Aansluiting Stichting Recycling Technologische Apparatuur (RTA) zonder contributiebetaling Jaarlijks HRM-actualiteitenseminar Exportsubsidieregeling P2S HBR Branche Verzekeringen

7 Dienstverlening: HBR WIA verzekering voor werknemers Goede dekking, scherpe premie. Verzuimverzekeringen FHI voorwaarden en samenwerking met arbo 365. Aansprakelijkheidsverzekering Voor de afdeling Medische Technologie de belangrijkste mantel: Een uitgebreide collectieve aansprakelijkheidsverzekering met vele optionele extra s.

8 Dienstverlening Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) Branchemagazine Signalement Gratis eerstelijns juridische advies FHI-tenderservice: toezending Europese aanbestedingen Convenant proefplaatsingen en zichtzendingen Standaard Service overeenkomst (SSO) Raam overeenkomst (in ontwikkeling) Modelcontract investeringsgoederen Gedragscode Medische Hulpmiddelen

9 Workshops t/m sept Agentuur- en Distributieovereenkomsten' Workshop 'Intellectueel Eigendom' Workshop Prestatie-inkoop in de praktijk Workshop Financieel Management voor Dummies Federatiecongres Workshop Aanbesteden... een onduidelijk bestek, wat nu? Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches FHI-HRM Actualiteitenseminar Automation in Pharmaceutical Industry 'Afspraken met de Douane en de Belastingdienst'

10 Workshops na sept Code gunstbetoon 2 oktober 2012 Bestuurdersaansprakelijkheid - 4 okt 2012 Credit Management - 9 okt 2012 Leveringsvoorwaarden & contracteren - 23 okt 2012 FHI HRM-Actualiteitenseminar - 30 okt 2012 Agentuur- en Distributieovereenkomsten - 8 nov 2012 Aanbesteden - 20 nov 2012 Business Model Innovatie - 27 nov 2012

11 Workshops in planning CE-Medical Device Directive Social Media in de praktijk Geld verdienen met kennis versie 2.1. Hoe werk je samen bij r&d Hoe kom je aan geld voor productontwikkeling Hoe maak je de stap naar productie en verkoop Pensioenproblematiek Milieuregelgeving, lasten en lusten Service en onderhoudscontracten in de technologie Tips voor een onderwerp? Laat het weten!

12 SSO / Service & Onderhoud

13 SSO / Service & Onderhoud Beleidsnotities en herhalen van de boodschap; VWS / IGZ / ZN Interviews radio en vakbladen; Meedere keren Kamervragen gesteld naar aanleiding van input FHI; Deelname aan hoorzitting in de Tweede Kamer; Naar aanleiding FHI input, motie ingediend en aangenomen; Rondetafel debat met NVKF; Presentaties voor verzekeraars, patiëntenorganisaties, NEN, consumentenbond; Congressen ouderdom & onderhoud medische technologie georganiseerd ; Frequent overleg met IGZ IGZ aanwezig bij enkele clustervergaderingen; Inventarisatie (bijna)incidenten voorkomende uit Ouderdom/Onderhoud; Aging profile opgezet voor een aantal productgroepen. Levering van input aan expert werkgroep Frequent overleg/lobby met kamerleden

14 SSO / Service & Onderhoud 7 jaar geleden was onderhoud nauwelijks een onderwerp van discussie; nu bij vrijwel alle relevante stakeholders een thema dat hoog op de agenda staat; Bij leden lijkt service en onderhoud lijkt qua financiële component fors te zijn toegenomen (66 mln mln 2010) Steeds meer draagvlak voor regelgeving VWS nog geen voorstander van regelgeving maar motie (PVDA & VVD) ligt er nog steeds..

15 SSO / Service & Onderhoud Nog dit jaar een brief naar ziekenhuizen met toelichting op juridische implicaties van: Het gebruik van niet originele onderdelen Het gebruik van tweedehandsonderdelen Afwijken onderhoudsprotocol fabrikant Hergebruik van single use

16 SSO / Service & Onderhoud Onderhoud conform voorgeschreven onderhoudsintervallen en -specificaties. Onderhoud altijd door een hiervoor gecertificeerde/gekwalificeerde persoon of organisatie. Zelf 1e- of 2e lijns onderhoud? Dan continuïteit aanwezigheid van kennis te zijn gewaarborgd, bijvoorbeeld via afspraken over herhaaltrainingen.

17 SSO / Service & Onderhoud Conformiteit niet originele onderdelen dient via een notified body te zijn aangetoond. Indien veiligheidsrisico's kunnen ontstaan door het gebruik van niet originele onderdelen dan in de handleiding/servicemanual melding van maken. Tweedehands of niet originele onderdelen, waarvan de conformiteit niet is aangetoond, dient ten sterkste te worden afgeraden. Laat de zorgaanbieder expliciet voor de mogelijke risico's tekenen.

18 SSO / Service & Onderhoud End of service/support: datum waarop onderdelen en service niet meer gegarandeerd worden. Internationaal vaak 6/8 jaar na laatste productiedatum. Advies om end of support uiterlijk 6 maanden voor ingang schriftelijk te melden bij hoofd MID/ICT/bestuur/ budgethouder.

19 SSO / Service & Onderhoud Indien u na end of service/support gevraagd wordt onderhoud te verrichten dan aanbieden op basis van best effort. U staat garant voor goede werking op dat moment, maar niet aansprakelijk gesteld kan worden voor veiligheidsrisico's die tijdens gebruik kunnen ontstaan. Informeer zorgaanbieder schriftelijk over mogelijke veiligheidsrisico's.

20 SSO / Service & Onderhoud Afkeur: apparaat valt buiten de veiligheidsspecificaties. Bij afkeur altijd servicerapport opmaken en laten ondertekenen door hoofd van de afdeling. Het apparaat dient voorzien te worden van een AFKEUR sticker. Afkeur ook schriftelijk bevestigen aan het hoofd MID/ICT/bestuur of budgethouder. Maak gebruik van de SSO

21 SSO / Service & Onderhoud Klacht vanuit ziekenhuizen & IGZ:. Uit inspecties is gebleken dat niet alle bedrijven uit de branche even zorgvuldig om gaan met de overeengekomen onderhoudstermijnen / intervallen.

22 Revisie Standaard Service Overeenkomst eind 2012 gereed

23 Revisie Standaard Service Overeenkomst Aanscherping/aanpassing van artikelen Aansluiting op modelcontract invest. Gebruiksvriendelijker Uitbreiding op onderdeel Software Geen wildgroei van de SSO!! Wijzigen originele teksten NIET toegestaan. Wijzigingen alleen in addendum/bijlage Afwijkingen doorgeven aan FHI

24 Modelcontract Investeringsgoederen Intro begin 2012 evaluatie met NEVI Kleine aanpassingen + gebruikersvriendelijkheid, revisie begin 2013 gereed Een goed contract met heldere en duidelijke afspraken draagt bij aan veiligheid. Informeer FHI indien zorgaanbieders de overeenkomst afwijzen Maak gebruik van de overeenkomst: tip verklaar via een standaardregel op uw offertes, de overeenkomst van toepassing

25 Model Raamovereenkomst Werkgroep gestart met beoordeling/reactie concept raamovereenkomst NFU (Smiths Medical, SORIN, Medtronic, Maquet, Siemens, Westburg, Fresenius, Sanbio) Voorstel om gezamenlijk met NEVI zorg en NFU procurement board een model raanovereenkomst te ontwikkelen in lijn met het modelcontract investeringsgoederen.

26 Vervalsing genees- hulpmiddelen

27 Vervalsing genees- hulpmiddelen Weet met wie u zaken doet (en van wie uw leverancier producten betrekt) Voer regelmatig controles uit (verpakking, kleur, coderingen, handleiding, lettertype, producteigenschappen, etc) Bij twijfel direct ingrijpen informeer de leverancier en/of fabrikant

28 Vervalsing genees- hulpmiddelen Informeer IGZ, uw afnemers (patiënten/gebruikers) en FHI Voer een recall uit en ontvang de producten terug (niet laten vernietigen door de afnemers) Wees Alert

29 Opzet implantatenregister Aanleiding PIP borstimplantaten Europa wil europees register Minister & kamer willen niet wachten en eerder starten met nationaal register Pilot start met borstimplantaten, registratie van product/zkh en BSN. Vraagt om uniforme productcodering/barcode. Na borstimplantaten waarschijnlijk dentaal. Daarna mogelijk stents. Druk vanuit NOV en NVVC om gebruik te maken van bestaande systemen.

30 PMS - Post Market Surveillance Via PMS voorziet de fabrikant zich op gestructureerde wijze van informatie uit de markt en van haar afnemers over de prestaties van de door de fabrikant geleverde producten. Dit inzicht moet leiden tot betere en nog veiliger producten en vormt onder meer de basis voor productinnovaties. Wees alert op PMS. De Inspectie heeft FHI laten weten meer te gaan controleren en bestuurlijke boetes op te leggen aan bedrijven die niet beschikken over een deugdelijk PMS systeem.

31 BTW & betalingstermijnen Hoog / laag tarief: Katheters, AED s, Dialyse, Zuurstof etc. etc. Wetgever is onduidelijk, heeft te weinig kennis en loopt achter de feiten aan; BTW verschillen per regio; Oneigenlijke concurrentievervalsing op btw; FHI communiceert over BTW rechtstreeks met het Ministerie van Financien Neem contact op met FHI

32 BTW & betalingstermijnen Nieuw tarief: 1 oktober van 19% naar 21% Verhoging van kosten zorgsector geen compensatie BTW op doorlopende servicecontracten: Het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend.

33 BTW & betalingstermijnen Oprekken betalingstermijn, standpunt FHI: Negatieve uitwerking op de liquiditeit en bemoeilijkt het (financiële) beheer vd onderneming. Extra externe financiering heeft gevolgen voor kosten med.hulp. EU richtlijn 2011/7 (16 februari 2011) gaat uit van een betalingstermijn van in beginsel 30 dagen.

34 BTW & betalingstermijnen Oprekken betalingstermijn, standpunt FHI: NL wetsvoorstel; wettelijke handelsrente verhoogd met 1 procentpunt + 40 euro als minimumvergoeding incassokosten. Overheidsinstanties (ook ziekenhuizen) moeten facturen binnen 30 dagen betalen (wordt wet). NEVI-zorg; oprekken betalingstermijn past niet bij professioneel inkopen Sluitingstermijn DOT is geen excuus; er zijn voldoende compensatie mogelijkheden

35 Voorwaardelijke toelating basispakket Ingreep kan slechts worden aangemerkt als een te verzekeren prestatie indien het voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Bewijslast zwaarder geworden FHI aangedrongen op innovatiefonds

36 Voorwaardelijke toelating basispakket Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium 'de stand van de wetenschap en praktijk' toch, voor een periode van maximaal vier jaar, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg.

37 Voorwaardelijke toelating basispakket Indienen tot 29 november 2012 via Projectnet van ZonMw. voorwaardelijke-toelating Werkgroep ZonMw, NZa, CVZ, DBC-O, ZN en NPCF selecteert meest geschikte aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria op haalbaarheid en maatschappelijke relevantie. April 2013 maximaal vijf voorstellen aan aan de minister die besluit welke interventies vanaf 1 jan 2014 voorwaardelijk zullen worden toegelaten tot het basispakket.

38 Voorwaardelijke toelating basispakket ZonMw heeft voor de voorwaardelijke toelating 2014 een onderzoeksbudget van 1.2 mlj beschikbaar, per onderzoeksvoorstel.

39 Milieuzaken RoHS: Restriction of Hazardous Substances De RoHS-richtlijn reguleert het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) in elektr(on)ische apparatuur. Vanaf 22 juli 2014 vallen ook medische hulpmiddelen onder deze richtlijn. Vanaf 22 juli 2016 is de richtlijn eveneens van toepassing op apparatuur voor invitro diagnostiek.

40 Milieuzaken RoHS: Restriction of Hazardous Substances Voor fabrikanten, importeurs, distributeurs van medische hulpmiddelen kan de richtlijn nieuwe en soms ingrijpende verplichtingen met zich mee brengen. Omdat bepaalde stoffen niet langer gebruikt mogen worden kan een consequentie zijn dat productieprocessen moeten worden aangepast of in het uiterste geval producten niet langer op de EU markt gebracht mogen worden. Daarnaast gaat de RoHS enkele administratieve verplichtingen met zich meebrengen.

41 Milieuzaken WEEE/EAAA richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur Een bedrijf welke als eerste een electr(on)isch product in het land waar hij gevestigd is op de markt brengt, valt onder de producentenverplichting. Dit bedrijf kan of producten produceren en of producten importeren.

42 Trendonderzoek 1800, ,00 ontwikkeling van de omzet tussen 1998 en 2012 voor de branche Medische Technologie in miljoenen Euro's 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,

43 Trendonderzoek ontwikkeling van de orderontvangst in 2012 ten opzichte van 2009, 2010 en 2011 per halfjaar ,0 54,5 45,5 index ,8 51,2 54,5 28, aandeel van elk halfjaar geïndexeerd naar totale orderontvangst in 2011

44 Trendonderzoek ontwikkeling van de omzet in 2012 ten opzichte van 2009, 2010 en 2011 per halfjaar in miljoenen Euro De totale omzet over 2010 (1.629,6 miljoen Euro) is berekend op basis van het brancheonderzoek 2010.

45 Overige zaken Strategisch overleg (medio nov.) Werkgroep Communicatie Delen prijsinformatie ziekenhuizen Onderzoek NMa Topteam Lifescience Revisie MT brochure Reactie MICADO rapport RFID platform ZorgTotaal 2013 Update proefplaatsingsconevant Participatie Topsector Lifescience Inkoopcombinaties / NFU procurementboard Participatie COCIR/EUCOMED Deelname commissie gezondheidszorg MKB/VNO Participatie SOMT Bestuurlijk overleg Holland Health Tech (HHT) en Nefemed

46

47 Koers en beleid Lobby & Belangenbehartiging Krachtenbundeling Netwerk clusters Informatie-overdracht

48 Lobby & Belangenbehartiging Belangrijke thema s/ontwikkelingen voor de branche vroegtijdig herkennen en trachten via lobby de belangen van de lidbedrijven veilig te stellen of een voor de leden zo gunstig mogelijk marktklimaat te creëren. Intensieve samenwerking/afstemming met klantengroepen met als doel specifieke marktproblemen weg te nemen (opzet standaardcontracten, etc sso/proef/model).

49 Netwerk stakeholders (tbv lobby) VWS / IGZ / CVZ / ZonMW Politieke partijen / TweedeKamer NVZ / NFU Zorgverzekeraars Nederland (ZN + individueel) Verenigingen medisch specialisten NEVI zorg WIBAZ / VZI / NVKF KNMP / NEFARMA MKB & VNO-NCW NEN Media Nefemed / Diagned/ HHT Eucomed / COCIR Media

50 Krachtenbundeling De medische branche hecht er in toenemende mate waarde aan om via krachtenbundeling de belangen te verdedigen ten opzichte de machtsblokken van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

51 Netwerken Door regelmatige bijeenkomsten ontstaat er binding tussen de leden wat samenwerking kan bevorderen. (informele) ledenbijeenkomsten, Werkgroepen, Clusters Verdere uitbouw en verdieping van cluster activiteiten

52 Informatie Het herkennen van trends, monitoren van wet en regelgeving zodat de leden hierop kunnen inspelen. Het organiseren van themabijeenkomsten en workshops die op specifieke onderwerpen het kennisniveau in de branche op een hoger niveau brengen. (aanbesteden, MDD, btw, bedrijfsopvolging, agentuur & distributie, juridische implicaties parallelimport in de zorg, DOT/DBC s, beloningssystemen, aansprakelijkheid, etc.)

53 Prioriteiten in beleid Beschikbaarheid/toegankelijkheid medisch technologische innovaties Pakketbeheer Gedragscode Kwaliteit en veiligheid (Onderhoud/Ouderdom/Opleiding Inkoopmacht/aanbesteding

Veilig gebruik medische apparatuur. Onderhoud. Ouderdom, vervanging. Opleiding, instructie

Veilig gebruik medische apparatuur. Onderhoud. Ouderdom, vervanging. Opleiding, instructie Veilig gebruik medische apparatuur Onderhoud Ouderdom, vervanging Opleiding, instructie Frequent overleg met het ministerie van VWS en Inspectie; beleidsnotities ingediend vertellen steeds opnieuw de

Nadere informatie

Industriële Automatisering

Industriële Automatisering Industriële Automatisering Industriële Automatisering een branche in beweging Activiteiten 2011-2012 Collectieve marketing Belangenbehartiging Individuele dienstverlening 11 oktober 2011 Holiday

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Position paper Speerpunten Nefemed over voorwaardelijke toelating Innovatie is belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland; De regeling

Nadere informatie

KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN MINISTER MBT TEKORTSCHIETENDE CONTROLE OP HULPMIDDELENINDUSTRIE

KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN MINISTER MBT TEKORTSCHIETENDE CONTROLE OP HULPMIDDELENINDUSTRIE KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN MINISTER MBT TEKORTSCHIETENDE CONTROLE OP HULPMIDDELENINDUSTRIE Aan: Tweede Kamer Betreft: Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over tekortschietende controle

Nadere informatie

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS,

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS, VZI studiedag 5 april 2012 Risico Management binnen en buiten de grenzen van Medische Technologie De betekenis van het convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis René Drost

Nadere informatie

Value Chain Industriële Elektronica

Value Chain Industriële Elektronica In de Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Elektronica zijn circa 225 bedrijven verenigd met een gezamenlijke omzet van 1,9 miljard in 2007. De applicaties van elektronica zijn de laatste decennia

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Overeenkomst voor de levering, installatie inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur

Overeenkomst voor de levering, installatie inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur Overeenkomst voor de levering, installatie inbedrijfstelling en oplevering van medische apparatuur Meest gestelde vragen (FAQ) Versie maart 2014 FHI (Federatie Het Instrument) NEVI Zorg In dit document

Nadere informatie

De CSA en het onder in de keldersyndroom. Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA

De CSA en het onder in de keldersyndroom. Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA De CSA en het onder in de keldersyndroom Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA 1 2 ? 3 Medische Technologie at risk? Onderzoek naar risico s bij medische technologie en mogelijkheden

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging NEVI Zorgcongres Jeroen Braaksma & Marie-Louise Leijh-Smit Senior Inspecteurs, Directie Mededinging, Cluster Zorg Inhoud 1. Introductie NMa 2. Inkoopzijde

Nadere informatie

Het convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in het Ziekenhuis in de praktijk van Inkoop

Het convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in het Ziekenhuis in de praktijk van Inkoop 7 Februari 2014 Het convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in het Ziekenhuis in de praktijk van Inkoop Anne van der Eijk, LUMC René Drost, NAMCO 1 2 Programma 7 Februari 2014 Introductie Waar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2013 Betreft Uniforme barcodering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2013 Betreft Uniforme barcodering > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012 Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD 21 november 2012 Inleiding Enerzijds is de zorg een sector zoals vele andere Anderzijds is het een bijzondere

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

hijsen zonder hangen

hijsen zonder hangen Wagenweg 58 2012 NG Haarlem (023) 531 90 95 info@toornend.com www.toornend.com hijsen zonder hangen studiemiddag VSCD: instandhouding en garantie 26 april 2010 mevrouw ir. K. Lian The senior projectmanager

Nadere informatie

Industriële Automatisering

Industriële Automatisering Industriële Automatisering Activiteiten 2012-2013 Collectieve marketing Belangenbehartiging Individuele dienstverlening Activiteiten 2012-2013 Collectieve marketing Clusters / evenementen Marktonderzoeken

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Woensdag 4 juni 2014 ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALV 4 juni 2014 1 Agenda Welkom, introductie, rondje door de zaal; nieuwe gezichten? Financiën Goedkeuring jaarrekening 2013 / bestuursbeleid, Forecast 2014

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de waar onder zorgverzekeraars mogen samenwerken bij selectieve inkoop van medisch-specialistische zorg. Deze kaart is gemaakt in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

VEILIGHEID BIJ INDUSTRIEEL OPPERVLAKTEBEHANDELENDE BEDRIJVEN. ing. Egbert Stremmelaar MBA RAE www.vereniging-ion.nl stremmelaar@vereniging-ion.

VEILIGHEID BIJ INDUSTRIEEL OPPERVLAKTEBEHANDELENDE BEDRIJVEN. ing. Egbert Stremmelaar MBA RAE www.vereniging-ion.nl stremmelaar@vereniging-ion. VEILIGHEID BIJ INDUSTRIEEL OPPERVLAKTEBEHANDELENDE BEDRIJVEN ing. Egbert Stremmelaar MBA RAE www.vereniging-ion.nl stremmelaar@vereniging-ion.nl AGENDA Introductie De nieuwe werkwijze van Inspectie SZW

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie 24 juni 2015 Radio Kootwijk 1. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen, ingekomen stukken 3. Notulen ALV 19 juni 2014 4.

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

It s the Logistics, stupid!

It s the Logistics, stupid! It s the Logistics, stupid! INHOUD Philips Medical Systems RoHS wat is het Bewustwording hoe reageren we op RoHS Midas proefproject en resultaten Gevolgen wat betekent dat voor ons bedrijf hoe verder?

Nadere informatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie 10 oktober 2012, KIVI-NIRIA Jaarcongres Zorg en Techniek Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235 Henk Schwietert, henk.schwietert@evalan.com,

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Stand van zaken: introductie Menzis

Stand van zaken: introductie Menzis Stand van zaken: introductie Menzis Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume 2,1 miljoen verzekerden 2.500 medewerkers 5,2 miljard premie (inclusief AnderZorg en Azivo) Menzis garandeert de beschikbaarheid

Nadere informatie

Aandacht voor dentale implantaten

Aandacht voor dentale implantaten Aandacht voor dentale implantaten Zorg voor goede tandheelkundige implantaten De beschikbaarheid van tandheelkundige implantaten voor iedereen die deze nodig heeft, dient een helder maatschappelijk doel.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

ESCo in juridisch perspectief. Michel Chatelin Eversheds

ESCo in juridisch perspectief. Michel Chatelin Eversheds ESCo in juridisch perspectief Michel Chatelin Eversheds Energie-efficiëntie Recente juridische ontwikkelingen Richtlijn 2012/27/EU betreffende energieefficiëntie Implementatiewet Energie-efficiëntie Richtlijn

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Karakteristieken markt medische hulpmiddelen

Karakteristieken markt medische hulpmiddelen Gedragscode GMH 1. Partijen en stand van zaken 2. Hoofdlijnen inhoud Code 3. Structuur en organisatie 4. Website en brochures 5. Training voor salespersoneel 1 Karakteristieken markt medische hulpmiddelen

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Congres Verantwoord Gebouwonderhoud Nieuwegein 16 mei 2013 1 Waar gaat het over? Verantwoord Goed doordacht Zich verantwoorden

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Artikel Verplichting 2.1 De richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van

Nadere informatie

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012 De zorg verandert, het werk van de CRA ook? 1 Paulien Nieuwendijk april 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. De zorgmarkt hoe ziet die markt eruit? 2. De stijging van de zorgkosten 3. Kostenbeheersing;

Nadere informatie

Verankering van MO en SSO in het Convenant Medische Technologie (en andersom) 31 maart 2014 René Drost

Verankering van MO en SSO in het Convenant Medische Technologie (en andersom) 31 maart 2014 René Drost Verankering van MO en SSO in het Convenant Medische Technologie (en andersom) 31 maart 2014 René Drost 1 Achtergrond René Drost NAMCO Militaire en Commerciële luchtvaart(klm) NAMCO sinds1999 HoofdIB AMC

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) augustus 2014

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) augustus 2014 Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) augustus 2014 Meest gestelde vragen (FAQ s) Versie september 2015 NEVI Zorg In dit document worden de meest gestelde vragen behandeld naar aanleiding van

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d.

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 4 september 2008 I. KERNWAARDEN Integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid.

Nadere informatie

Knelpunten bij Europese aanbestedingen op Medical Devices

Knelpunten bij Europese aanbestedingen op Medical Devices Knelpunten bij Europese aanbestedingen op Medical Devices 6 december 2005 FHI is het collectief van 800 technologiebedrijven die in de Nederlandse markt actief zijn als aanbieders van industriële elektronica,

Nadere informatie

Volg ons en praat mee!

Volg ons en praat mee! Volg ons en praat mee! @partzorg #PARTzorg http://www.linkedin.com/groups?home=&gid= 4662794&trk=anet_ug_hm of zoek via groups op PARTzorg www.partzorg.nl Zorginkoop: het meest veelzijdige beroep? Carmen

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen

ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen 11 september 2014 Programma van deze ochtend Tijd Wat 09.00 09.20 inloop 09.20 09.30 Welkom door ZKN 09.30-10.30 Presentatie Waar kijk een

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu Menu Menu VOORSTELLEN AANLEIDING & SCOPE KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP Inkoopprocedure in 4 stappen Stap 1 INKOOPBELEID A.d.h.v. de inkoopscan kan MVGM u adviseren om een inkoopbeleid

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Persbericht Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden CEE = Central & Eastern Europe Centraal en Oost Europa Het Groei

Nadere informatie

Beleid en praktijk rijksoverheid. Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Beleid en praktijk rijksoverheid. Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Beleid en praktijk rijksoverheid Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Agenda MVI door het Rijk Circulair Inkopen Practice what you preach Agenda MVI

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek Apparatuurontwikkeling voor, in en met de ZIE 2013 7 maart 2013 Delft Alex Vernooij Jan Jaap Baalbergen Leids Universitair Medisch Centrum kliniek Ontwikkeling apparatuur voor het LUMC Apparatuur voor

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013 . Toezicht op ICT in de Zorg 5 juni 2013 WAAROVER GAAT HET VANDAAG? http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/videos/jan_klein_veiligheid_in_de_zorg/ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige

Nadere informatie

Woensdag 17 juni 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Woensdag 17 juni 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING Woensdag 17 juni 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALV ALV 17 juni 9 dec 2015 2014 1 Agenda 1. Welkom, introductie / nieuwe gezichten? / verslag ALV 2014 2. Bestuurssamenstelling 3. Formele aansluiting en

Nadere informatie

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V.

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. 19 maart 2015 mr. drs. Nicole U.N. Kien Beëdigd als advocaat sinds 1993 Pels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 juli 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud Zorgprestaties (DBC s) De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is in Nederland ingevoerd om transparantie in de zorg te stimuleren. Faciliteert het belonen

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie

Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over?

Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over? Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over? Joris Uges Haga Ambassade 8-september 2015 waardecreatie in de zorg 2 Uit onderzoek blijkt dat de lancering van nieuwe geneesmiddelen tussen

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. 2060705800 en 2060705720 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016, GGZ-instellingen DSW ZORGVERZEKERAAR Inhoud 1. Doelstelling 2. Introductie DSW Zorgverzekeraar 3. Algemene uitgangspunten zorginkoop 4. Zorginkoopbeleid 2016 5. Contractmodule

Nadere informatie

E-learning medische technologie, dat wérkt innovatief opleiden in gebruik van medische technologie, hoe wordt de keten daar sterker van?

E-learning medische technologie, dat wérkt innovatief opleiden in gebruik van medische technologie, hoe wordt de keten daar sterker van? Inleiding Programma Aanmelden Route E-learning medische technologie, dat wérkt innovatief opleiden in gebruik van medische technologie, hoe wordt de keten daar sterker van? E-learning systemen, opleidingen,

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

GS1 Traceerbaarheid VZI Jaarcongres. 20 november 2014

GS1 Traceerbaarheid VZI Jaarcongres. 20 november 2014 GS1 Traceerbaarheid VZI Jaarcongres 20 november 2014 1 Wie is GS1? GS1 is een non-profit organisatie die zich inzet voor wereldwijde standaardisatie 111 landelijke GS1-organisaties Meer dan een miljoen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 148 BRIEF

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Doorbraak in Financial Services

Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Succesvol managen is een boeiend spel van stappen vooruit zetten en risico s verlagen. Dat doet u, maar wij óók. En zo ontwikkelden wij een

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie