19 september Algemene Ledenvergadering. Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 september 2012. Algemene Ledenvergadering. Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie"

Transcriptie

1 19 september 2012 Algemene Ledenvergadering Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie

2 Vanuit de clusters - DISC SEMH output meting Discussie verspilling medische hulpmiddelen CLIQ/GPH vektis werkgroep Participatie wondplatform Participatie werkgroep Stomamaterialen Statistieken versus GIP cijfers overheid Succesvolle lobbyactie op voorstel lichte incontinentie uit het pakket Uitvoeren voorbehouden/medische handelingen bedrijven (DIS/MFBT) CVZ pakketconsultatie hulpmiddelen/specialistische zorg, discussie ziekenhuisbudget/zorgverzekeringsbudget (DIS/MFBT)

3 Vanuit de clusters - MFBT Vergoeding CPAP titratie & proefplaatsing Medicinale zuurstof vergoeding wettelijke taken Inkoopmacht verzekeraars / uitspraak aanbesteding Wet clientenrecht CVZ pakketbeheer Bruikleenverklaring zorgverzekeraars

4 Vanuit de clusters - Cardio GPO Healthcare Sponsoring NVVC / VITHAS Reimbursement telemonitoring Zembla kwaliteit CE-merk Protocol leveranciers op de OK NRC dure medische hulpmiddelen CVZ: stop vergoeding stent stabiele angina pectoris Afspraken sponsoring STIN/SPDN Ondersteuning actieve implantaten buiten zkh Overleg telemonitoring DEMONSTRATE (Dutch remote MONitoring study versus STandaRd follow-up icd-patients).

5 Overzicht van brancheactiviteiten & diensten Dienstverlening Workshops SSO / Service & Onderhoud Modelcontract investeringsgoederen Model raamovereenkomst Vervalsingen Implantatenregister BTW & betalingstermijnen Voorwaardelijke toelating basispakket Milieuzaken (RoHS / EAAA) Trendonderzoek

6 Dienstverlening Brancheonderzoek / Trendonderzoek / Productstatistieken Salarisonderzoek Deelname aan online database FHI algemene leverings- en inkoopvoorwaarden in diverse talen credit managementdiensten, Graydon Nederland arbodiensten, 365 online assessment, iscreen van Castor Fiber Groep Pensioenfonds voor Nederlands Verbond van de Groothandel Digitale branche risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) Aansluiting Stichting Recycling Technologische Apparatuur (RTA) zonder contributiebetaling Jaarlijks HRM-actualiteitenseminar Exportsubsidieregeling P2S HBR Branche Verzekeringen

7 Dienstverlening: HBR WIA verzekering voor werknemers Goede dekking, scherpe premie. Verzuimverzekeringen FHI voorwaarden en samenwerking met arbo 365. Aansprakelijkheidsverzekering Voor de afdeling Medische Technologie de belangrijkste mantel: Een uitgebreide collectieve aansprakelijkheidsverzekering met vele optionele extra s.

8 Dienstverlening Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) Branchemagazine Signalement Gratis eerstelijns juridische advies FHI-tenderservice: toezending Europese aanbestedingen Convenant proefplaatsingen en zichtzendingen Standaard Service overeenkomst (SSO) Raam overeenkomst (in ontwikkeling) Modelcontract investeringsgoederen Gedragscode Medische Hulpmiddelen

9 Workshops t/m sept Agentuur- en Distributieovereenkomsten' Workshop 'Intellectueel Eigendom' Workshop Prestatie-inkoop in de praktijk Workshop Financieel Management voor Dummies Federatiecongres Workshop Aanbesteden... een onduidelijk bestek, wat nu? Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches FHI-HRM Actualiteitenseminar Automation in Pharmaceutical Industry 'Afspraken met de Douane en de Belastingdienst'

10 Workshops na sept Code gunstbetoon 2 oktober 2012 Bestuurdersaansprakelijkheid - 4 okt 2012 Credit Management - 9 okt 2012 Leveringsvoorwaarden & contracteren - 23 okt 2012 FHI HRM-Actualiteitenseminar - 30 okt 2012 Agentuur- en Distributieovereenkomsten - 8 nov 2012 Aanbesteden - 20 nov 2012 Business Model Innovatie - 27 nov 2012

11 Workshops in planning CE-Medical Device Directive Social Media in de praktijk Geld verdienen met kennis versie 2.1. Hoe werk je samen bij r&d Hoe kom je aan geld voor productontwikkeling Hoe maak je de stap naar productie en verkoop Pensioenproblematiek Milieuregelgeving, lasten en lusten Service en onderhoudscontracten in de technologie Tips voor een onderwerp? Laat het weten!

12 SSO / Service & Onderhoud

13 SSO / Service & Onderhoud Beleidsnotities en herhalen van de boodschap; VWS / IGZ / ZN Interviews radio en vakbladen; Meedere keren Kamervragen gesteld naar aanleiding van input FHI; Deelname aan hoorzitting in de Tweede Kamer; Naar aanleiding FHI input, motie ingediend en aangenomen; Rondetafel debat met NVKF; Presentaties voor verzekeraars, patiëntenorganisaties, NEN, consumentenbond; Congressen ouderdom & onderhoud medische technologie georganiseerd ; Frequent overleg met IGZ IGZ aanwezig bij enkele clustervergaderingen; Inventarisatie (bijna)incidenten voorkomende uit Ouderdom/Onderhoud; Aging profile opgezet voor een aantal productgroepen. Levering van input aan expert werkgroep Frequent overleg/lobby met kamerleden

14 SSO / Service & Onderhoud 7 jaar geleden was onderhoud nauwelijks een onderwerp van discussie; nu bij vrijwel alle relevante stakeholders een thema dat hoog op de agenda staat; Bij leden lijkt service en onderhoud lijkt qua financiële component fors te zijn toegenomen (66 mln mln 2010) Steeds meer draagvlak voor regelgeving VWS nog geen voorstander van regelgeving maar motie (PVDA & VVD) ligt er nog steeds..

15 SSO / Service & Onderhoud Nog dit jaar een brief naar ziekenhuizen met toelichting op juridische implicaties van: Het gebruik van niet originele onderdelen Het gebruik van tweedehandsonderdelen Afwijken onderhoudsprotocol fabrikant Hergebruik van single use

16 SSO / Service & Onderhoud Onderhoud conform voorgeschreven onderhoudsintervallen en -specificaties. Onderhoud altijd door een hiervoor gecertificeerde/gekwalificeerde persoon of organisatie. Zelf 1e- of 2e lijns onderhoud? Dan continuïteit aanwezigheid van kennis te zijn gewaarborgd, bijvoorbeeld via afspraken over herhaaltrainingen.

17 SSO / Service & Onderhoud Conformiteit niet originele onderdelen dient via een notified body te zijn aangetoond. Indien veiligheidsrisico's kunnen ontstaan door het gebruik van niet originele onderdelen dan in de handleiding/servicemanual melding van maken. Tweedehands of niet originele onderdelen, waarvan de conformiteit niet is aangetoond, dient ten sterkste te worden afgeraden. Laat de zorgaanbieder expliciet voor de mogelijke risico's tekenen.

18 SSO / Service & Onderhoud End of service/support: datum waarop onderdelen en service niet meer gegarandeerd worden. Internationaal vaak 6/8 jaar na laatste productiedatum. Advies om end of support uiterlijk 6 maanden voor ingang schriftelijk te melden bij hoofd MID/ICT/bestuur/ budgethouder.

19 SSO / Service & Onderhoud Indien u na end of service/support gevraagd wordt onderhoud te verrichten dan aanbieden op basis van best effort. U staat garant voor goede werking op dat moment, maar niet aansprakelijk gesteld kan worden voor veiligheidsrisico's die tijdens gebruik kunnen ontstaan. Informeer zorgaanbieder schriftelijk over mogelijke veiligheidsrisico's.

20 SSO / Service & Onderhoud Afkeur: apparaat valt buiten de veiligheidsspecificaties. Bij afkeur altijd servicerapport opmaken en laten ondertekenen door hoofd van de afdeling. Het apparaat dient voorzien te worden van een AFKEUR sticker. Afkeur ook schriftelijk bevestigen aan het hoofd MID/ICT/bestuur of budgethouder. Maak gebruik van de SSO

21 SSO / Service & Onderhoud Klacht vanuit ziekenhuizen & IGZ:. Uit inspecties is gebleken dat niet alle bedrijven uit de branche even zorgvuldig om gaan met de overeengekomen onderhoudstermijnen / intervallen.

22 Revisie Standaard Service Overeenkomst eind 2012 gereed

23 Revisie Standaard Service Overeenkomst Aanscherping/aanpassing van artikelen Aansluiting op modelcontract invest. Gebruiksvriendelijker Uitbreiding op onderdeel Software Geen wildgroei van de SSO!! Wijzigen originele teksten NIET toegestaan. Wijzigingen alleen in addendum/bijlage Afwijkingen doorgeven aan FHI

24 Modelcontract Investeringsgoederen Intro begin 2012 evaluatie met NEVI Kleine aanpassingen + gebruikersvriendelijkheid, revisie begin 2013 gereed Een goed contract met heldere en duidelijke afspraken draagt bij aan veiligheid. Informeer FHI indien zorgaanbieders de overeenkomst afwijzen Maak gebruik van de overeenkomst: tip verklaar via een standaardregel op uw offertes, de overeenkomst van toepassing

25 Model Raamovereenkomst Werkgroep gestart met beoordeling/reactie concept raamovereenkomst NFU (Smiths Medical, SORIN, Medtronic, Maquet, Siemens, Westburg, Fresenius, Sanbio) Voorstel om gezamenlijk met NEVI zorg en NFU procurement board een model raanovereenkomst te ontwikkelen in lijn met het modelcontract investeringsgoederen.

26 Vervalsing genees- hulpmiddelen

27 Vervalsing genees- hulpmiddelen Weet met wie u zaken doet (en van wie uw leverancier producten betrekt) Voer regelmatig controles uit (verpakking, kleur, coderingen, handleiding, lettertype, producteigenschappen, etc) Bij twijfel direct ingrijpen informeer de leverancier en/of fabrikant

28 Vervalsing genees- hulpmiddelen Informeer IGZ, uw afnemers (patiënten/gebruikers) en FHI Voer een recall uit en ontvang de producten terug (niet laten vernietigen door de afnemers) Wees Alert

29 Opzet implantatenregister Aanleiding PIP borstimplantaten Europa wil europees register Minister & kamer willen niet wachten en eerder starten met nationaal register Pilot start met borstimplantaten, registratie van product/zkh en BSN. Vraagt om uniforme productcodering/barcode. Na borstimplantaten waarschijnlijk dentaal. Daarna mogelijk stents. Druk vanuit NOV en NVVC om gebruik te maken van bestaande systemen.

30 PMS - Post Market Surveillance Via PMS voorziet de fabrikant zich op gestructureerde wijze van informatie uit de markt en van haar afnemers over de prestaties van de door de fabrikant geleverde producten. Dit inzicht moet leiden tot betere en nog veiliger producten en vormt onder meer de basis voor productinnovaties. Wees alert op PMS. De Inspectie heeft FHI laten weten meer te gaan controleren en bestuurlijke boetes op te leggen aan bedrijven die niet beschikken over een deugdelijk PMS systeem.

31 BTW & betalingstermijnen Hoog / laag tarief: Katheters, AED s, Dialyse, Zuurstof etc. etc. Wetgever is onduidelijk, heeft te weinig kennis en loopt achter de feiten aan; BTW verschillen per regio; Oneigenlijke concurrentievervalsing op btw; FHI communiceert over BTW rechtstreeks met het Ministerie van Financien Neem contact op met FHI

32 BTW & betalingstermijnen Nieuw tarief: 1 oktober van 19% naar 21% Verhoging van kosten zorgsector geen compensatie BTW op doorlopende servicecontracten: Het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend.

33 BTW & betalingstermijnen Oprekken betalingstermijn, standpunt FHI: Negatieve uitwerking op de liquiditeit en bemoeilijkt het (financiële) beheer vd onderneming. Extra externe financiering heeft gevolgen voor kosten med.hulp. EU richtlijn 2011/7 (16 februari 2011) gaat uit van een betalingstermijn van in beginsel 30 dagen.

34 BTW & betalingstermijnen Oprekken betalingstermijn, standpunt FHI: NL wetsvoorstel; wettelijke handelsrente verhoogd met 1 procentpunt + 40 euro als minimumvergoeding incassokosten. Overheidsinstanties (ook ziekenhuizen) moeten facturen binnen 30 dagen betalen (wordt wet). NEVI-zorg; oprekken betalingstermijn past niet bij professioneel inkopen Sluitingstermijn DOT is geen excuus; er zijn voldoende compensatie mogelijkheden

35 Voorwaardelijke toelating basispakket Ingreep kan slechts worden aangemerkt als een te verzekeren prestatie indien het voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Bewijslast zwaarder geworden FHI aangedrongen op innovatiefonds

36 Voorwaardelijke toelating basispakket Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium 'de stand van de wetenschap en praktijk' toch, voor een periode van maximaal vier jaar, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg.

37 Voorwaardelijke toelating basispakket Indienen tot 29 november 2012 via Projectnet van ZonMw. voorwaardelijke-toelating Werkgroep ZonMw, NZa, CVZ, DBC-O, ZN en NPCF selecteert meest geschikte aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria op haalbaarheid en maatschappelijke relevantie. April 2013 maximaal vijf voorstellen aan aan de minister die besluit welke interventies vanaf 1 jan 2014 voorwaardelijk zullen worden toegelaten tot het basispakket.

38 Voorwaardelijke toelating basispakket ZonMw heeft voor de voorwaardelijke toelating 2014 een onderzoeksbudget van 1.2 mlj beschikbaar, per onderzoeksvoorstel.

39 Milieuzaken RoHS: Restriction of Hazardous Substances De RoHS-richtlijn reguleert het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) in elektr(on)ische apparatuur. Vanaf 22 juli 2014 vallen ook medische hulpmiddelen onder deze richtlijn. Vanaf 22 juli 2016 is de richtlijn eveneens van toepassing op apparatuur voor invitro diagnostiek.

40 Milieuzaken RoHS: Restriction of Hazardous Substances Voor fabrikanten, importeurs, distributeurs van medische hulpmiddelen kan de richtlijn nieuwe en soms ingrijpende verplichtingen met zich mee brengen. Omdat bepaalde stoffen niet langer gebruikt mogen worden kan een consequentie zijn dat productieprocessen moeten worden aangepast of in het uiterste geval producten niet langer op de EU markt gebracht mogen worden. Daarnaast gaat de RoHS enkele administratieve verplichtingen met zich meebrengen.

41 Milieuzaken WEEE/EAAA richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur Een bedrijf welke als eerste een electr(on)isch product in het land waar hij gevestigd is op de markt brengt, valt onder de producentenverplichting. Dit bedrijf kan of producten produceren en of producten importeren.

42 Trendonderzoek 1800, ,00 ontwikkeling van de omzet tussen 1998 en 2012 voor de branche Medische Technologie in miljoenen Euro's 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,

43 Trendonderzoek ontwikkeling van de orderontvangst in 2012 ten opzichte van 2009, 2010 en 2011 per halfjaar ,0 54,5 45,5 index ,8 51,2 54,5 28, aandeel van elk halfjaar geïndexeerd naar totale orderontvangst in 2011

44 Trendonderzoek ontwikkeling van de omzet in 2012 ten opzichte van 2009, 2010 en 2011 per halfjaar in miljoenen Euro De totale omzet over 2010 (1.629,6 miljoen Euro) is berekend op basis van het brancheonderzoek 2010.

45 Overige zaken Strategisch overleg (medio nov.) Werkgroep Communicatie Delen prijsinformatie ziekenhuizen Onderzoek NMa Topteam Lifescience Revisie MT brochure Reactie MICADO rapport RFID platform ZorgTotaal 2013 Update proefplaatsingsconevant Participatie Topsector Lifescience Inkoopcombinaties / NFU procurementboard Participatie COCIR/EUCOMED Deelname commissie gezondheidszorg MKB/VNO Participatie SOMT Bestuurlijk overleg Holland Health Tech (HHT) en Nefemed

46

47 Koers en beleid Lobby & Belangenbehartiging Krachtenbundeling Netwerk clusters Informatie-overdracht

48 Lobby & Belangenbehartiging Belangrijke thema s/ontwikkelingen voor de branche vroegtijdig herkennen en trachten via lobby de belangen van de lidbedrijven veilig te stellen of een voor de leden zo gunstig mogelijk marktklimaat te creëren. Intensieve samenwerking/afstemming met klantengroepen met als doel specifieke marktproblemen weg te nemen (opzet standaardcontracten, etc sso/proef/model).

49 Netwerk stakeholders (tbv lobby) VWS / IGZ / CVZ / ZonMW Politieke partijen / TweedeKamer NVZ / NFU Zorgverzekeraars Nederland (ZN + individueel) Verenigingen medisch specialisten NEVI zorg WIBAZ / VZI / NVKF KNMP / NEFARMA MKB & VNO-NCW NEN Media Nefemed / Diagned/ HHT Eucomed / COCIR Media

50 Krachtenbundeling De medische branche hecht er in toenemende mate waarde aan om via krachtenbundeling de belangen te verdedigen ten opzichte de machtsblokken van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

51 Netwerken Door regelmatige bijeenkomsten ontstaat er binding tussen de leden wat samenwerking kan bevorderen. (informele) ledenbijeenkomsten, Werkgroepen, Clusters Verdere uitbouw en verdieping van cluster activiteiten

52 Informatie Het herkennen van trends, monitoren van wet en regelgeving zodat de leden hierop kunnen inspelen. Het organiseren van themabijeenkomsten en workshops die op specifieke onderwerpen het kennisniveau in de branche op een hoger niveau brengen. (aanbesteden, MDD, btw, bedrijfsopvolging, agentuur & distributie, juridische implicaties parallelimport in de zorg, DOT/DBC s, beloningssystemen, aansprakelijkheid, etc.)

53 Prioriteiten in beleid Beschikbaarheid/toegankelijkheid medisch technologische innovaties Pakketbeheer Gedragscode Kwaliteit en veiligheid (Onderhoud/Ouderdom/Opleiding Inkoopmacht/aanbesteding

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

IGNALEMENT. 19e jaargang

IGNALEMENT. 19e jaargang IGNALEMENT Een nieuwe naam, een nieuwe voorzitter, de e-drive en het MKTB Ton Kersbergen, voorzitter van FHI, de organisatie achter TechnoBase, aangesloten bij MKB- Nederland. Instrument leden die even

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Innovatieroutes in de zorg

Innovatieroutes in de zorg SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Innovatieroutes in de zorg ONDERZOEK NOVEMBER 2013 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Windesheim zet kennis in werking Projectpartners Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces December 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond en context van deze rapportage 2 1.2 Benadering, positionering en rol van IKCD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Rapport Jaarverslag 2007 Op 15 maart 2008 uitgebracht aan de minister van VWS Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

Uw partner in Seniorenhuisvesting

Uw partner in Seniorenhuisvesting Uw partner in Seniorenhuisvesting Inhoud 3 Voorwoord 4 Advies, onderzoek, herontwikkeling en revitalisering 7 Beleid en ontwikkeling 9 Bestuurszaken 11 Bouwtechnische diensten 13 Administratieve diensten

Nadere informatie

TERTZ analyse Verdamper voor medicinale cannabis

TERTZ analyse Verdamper voor medicinale cannabis TNO-rapport KvL/P&Z 2008.091 TERTZ analyse Verdamper voor medicinale cannabis Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 S T A A T S T O E Z I C H T O P D E V O L K S G E Z O N D H E I D I N S P E C T I E V O O R D E G E Z O N D H E I D S Z O R G www.igz.nl S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 Risico

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9.

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5 Emissiehandel: wat en waarom? 8 Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9 Over de NEa 12 EU ETS industrie in 2014 17 EU

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren. Opschaling 1 Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling opschaling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.nl/opschaling 2 Opschaling Mensen, geld en de vernieuwing

Nadere informatie

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIELE MARKTEN 2013 1.1 PROVISIEVERBOD 1.2 LEVEL PLAYING FIELD 1.2.1 Standaard dienstverleningsdocument 1.2.2 Kostentransparantie aanbieders 1.2.3 Nettoproducten

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie