Workshop Scenarioplanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Scenarioplanning"

Transcriptie

1 Workshop Scenarioplanning Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 14 november 2013 Elst Gerard Evers

2 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2; interactief uur lunch uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting Deel A Deel B Deel C

3 Dr. Gerard Evers Oud-hoogleraar Human Capital Valuation Gids voor Personeelsmanagement Directeur EuroHRM Tilburgseweg AC Goirle

4 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s Deel A uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur pauze uur vervolg uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting

5 Wake-up call: begrip van de zaak Wat staat ons de komende jaren te wachten? Demografie: dubbele vergrijzing Arbeidsmarkt Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Loonkostenbeheersing en budgetsturing Flexibele arbeidsorganisatie

6 Ontwikkeling geboorten en pensionering

7 De Miljoenennota en kan zo maar een crisis ontstaan Sombermans & Sombermans

8 Prinsjesdag en Zorg en Welzijn: transitie en transformatie Zorgakkoord, strategische agenda VWS en Kamerbrief 24 april Langer thuis wonen, extramuralisering Participatiesamenleving Wijkverpleging en sociale wijkteams Persoonlijke verzorging van AWBZ naar WMO (of Zvw)?? Jeugdzorg van provincies naar gemeenten

9 Strategische personeelsplanning: grip op de zaak Pro-actief handelen vanuit strategisch perspectief 8 bouwstenen

10 Uitgangspunten SPP HRM is verweven met organisatiebeleid HRM is gericht op benutting van resources en ontwikkeling van waarde en potentieel SPP vereist intensieve samenwerking tussen lijnmanagement en HR. SPP maakt deel uit van Planning & Control cyclus SPP is een management tool, HR faciliteert waar nodig

11 HR visie volgens Ulhrich Strategische focus Strategisch HR planning HR en business partner Cultuur en imago Personeelsbehoefte Organisatie ontwikkeling Performance management Training en ontwikkelingen Werving en selectie Strategisch partner Verander partner HR informatie systeem Procedures Infrastructuur Shared service Administratieve expert Employee partner Personeelszorg Arbeidsmarkt relatie Medewerker tevredenheid Veiligheid Functioneringen beoordeling systeem Operationele focus

12 Strategisch organisatiebeleid (2) Strategisch HR-Beleid (1) (4) PIOFACH: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, communicatie, huisvesting. (3) Strategische personeelsplanning

13 Visie, missie, strategie, omgeving, etc. SPP bouwstenen Nu Vraag K³R Formatie Scenario Scenario Scenario Boventalligheid Leegloop Intern Bezetting Dynamiek IDU Aanbod K³R Extern Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Krapte Conjunctuur Loonniveau s Flexibiliteit Etc. K³R Gewenste formatie Gaps Verwachte bezetting K³R Beleidsdiscussie Straks alternatieven, bv automatisering, uitbesteding Cocktail van beleid, instrumenten en acties werving, opleiding, doorstroom, flexpool, etc - Kwantiteit K³R = - Kwaliteit - Kosten - arbeidrelaties

14 SPP = K3R KWANTITEIT KWALITEIT KOSTEN ARBEIDSRELATIES Handjes Hersens, houding Euro s Flexibele schil

15 8 bouwstenen en welke daarvan komen aan bod? 1. Externe en interne analyse 2. Huidige bezetting en dynamiek: K3R 3. Huidige formatie en scenario s toekomst 4. Externe arbeidsmarktontwikkelingen 5. Toekomstige verwachte bezetting (K3R) 6. Toekomstige gewenste formatie (K3R) 7. Confrontatie: gaps 8. Actieplannen

16 Wie doet wat? bouwsteen lijn HR P&C 1. Interne en externe analyse X XX - 2. Huidige bezetting en dynamiek 3. Huidige formatie en scenario s - XX - XX X X 4. Externe arbeidsmarkt - X - 5. Verwachte bezetting - X - 6. Gewenste formatie XX X X 7. Confrontatie en gaps XX XX X 8. Acties XX XX - 16

17 17 INK model als kader Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie & Beleid Management van processen Klanten en Leveranciers Bestuur en Financiers Management van middelen Maatschappij Organisatie Resultaten Verbeteren & vernieuwen

18 Maar het moet wel behapbaar blijven

19 Bouwsteen 3: Huidige formatie en scenario s Planningshorizon 3-5 jaar (of langer). Toekomst staat meestal niet vast. Gewenste formatie hangt af van organisatiestrategie. Deze is afhankelijk van externe omgeving en concurrentiestrategie (Porter). Externe omgeving: beïnvloedende factoren benoemen, Scenarioplanning (Mintzberg, Schwartz). Elk van de 4 scenario s vertalen in K3R formatie.

20 Geen SWOT maar TOWS Niet van binnen naar buiten redeneren, maar omgekeerd Eerst omgevingsinvloeden, en daarna aanpassingsvermogen organisatie

21 4. Eerste bevindingen SWP Wijzigende technologie Snelle schommelingen in afzet en productie Groei ambities Pensioenleeftijd Toekomstige structurele schaarste op de arbeidsmarkt Druk op kostprijs Demografische ontwikkelingen Toenemende productiviteitseisen Toekomstige vraag naar en aanbod van arbeid Missie, visie en strategie K³R Druk op efficiency Nieuwe producten Toenemende eisen vanuit toezichthouders en financiers Toename van wetgeving en regelingen

22 Management game Omgevingsinvloeden van diverse aard en soort ordenen naar relevantie en impact Doel: bewustwording en convergentie in denken

23 Externe omgeving Economisch Politiek Juridisch Sociaal Technologisch Demografisch Ecologisch

24 4. Praktijk voorbeeld

25 Scenario-ontwikkeling (Schwartz) 1. Identificeer focus: toekomstige personeelsbehoefte 2. Welke omgevingsinvloeden zijn er (STEP) 3. Bepaal hierbij steeds impact en onzekerheid 4. Kies er twee, en maak 2x2 tabel; benoem scenario s (label) 5. Wat zijn de implicaties van elk scenario in termen van personeelsbehoefte (groei/krimp, kwaliteit)

26 Valkuilen bij Steep Meestal meerdere variabelen per dimensie. Valkuilen: Variabele moet echt EXTERN zijn, niet door de organisatie te beïnvloeden of te controleren Variabele moet directe link hebben met personeelsbehoefte (plausibel verhaal)

27 Voorbeeld van Steep (zorgsector) Dimensie variabele impact onzekerheid sociologisch vergrijzing *** * verstedelijking * * technologisch domotica ** * wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** extramuralisatie ** *** 27

28 Drivers en OFI s 1. Rangschik de variabelen in een grafiek (zie volgende sheet) 2. Kijk eerst naar impact. Welke hebben een grote invloed. 3. Kijk daarbinnen bij welke variabelen de onzekerheid het grootst is. 4. Variabelen met veel onzekerheid maar een beperkte impact zijn niet direct interessant. 5. Kies vervolgens de twee variabelen met én veel impact én veel onzekerheid: dat zijn drivers 6. Bewaar de overige variabelen met veel (2-3) invloed. Benoem deze als OFI: Overige Factoren met Invloed.

29 SPP drivers + SPP drivers Mate van impact Mate van onzekerheid +

30 OFI: overige factoren met impact + Mate van impact OFI SPP drivers Druk op zorgbudgetten Daling van aantal geboortes Overige Factoren met Impact: Wijziging wet en regelgeving Van aanbod naar vraag gestuurde zorg - - Mate van onzekerheid +

31 Vaststellen drivers en OFI s Dimensie variabele impact onzekerheid keuze sociologisch vergrijzing *** * OFI-1 verstedelijking * * technologisch domotica ** * OFI-2 wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** Driver 1 extramuralisatie ** *** Driver 2 31

32 Scenario-model 1. Zet de twee drivers in een grafiek. De ene driver op de x-as en de andere driver op de Y-as 2. Je krijgt dan 4 mogelijke combinaties 3. Geef per combinatie (scenario) aan hoe die externe wereld er dan uitziet: logische verhaallijn. 4. Geef elk scenario een passend label (metafoor) Zie als voorbeeld de volgende vijf sheets.

33 Bezuinigingen laag Teken de drivers in een assenstelsel Extramuralisatie laag Extramuralisatie hoog Bezuinigingen hoog

34 Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Bez. laag Geef een logische verhaallijn Extramuralisatie laag EM hoog Bezuinigingen hoog

35 Scandinavisch Model Bez. laag Zorg verzekerd Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Extramuralisatie laag Kies een treffend label EM hoog Doe dit ook voor de andere 3 scenario s Bezuinigingen hoog

36 Scandinavisch Model Zorg verzekerd Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Extramuralisatie laag Oostblok Model AWBZ versoberd Uitgeklede collectieve regelingen Grootschalige zorginstellingen Verschraling/verpaupering (hetzelfde doen met minder geld) Mantelzorg wordt iets groter Toename verpleegzorg Bez. laag Nieuw Hollands Model 2.0 Zorg dichtbij Eigen bijdrage stijgt gestaag Goed gevulde zorgpakketten Veel mantelzorg Flexibele arbeidsmarkt Meer reguliere zorg van woonzorg naar verpleegzorg toename WMO EM hoog Amerikaans model Eigen regie Afbouw verzorgingsstaat Zeer commercieel (vrije marktwerking) Eigen bijdrage en hoge zorgpremies Zeer veel mantelzorg Toename freelancers en ZZP ers Exclusieve zorginstellingen (particulier) Bezuinigingen hoog 36

37 Oefening: scenario s voor uw organisatie (45 minuten) 1. Benoem diverse externe factoren (STEP) die toekomstige vraag naar arbeid in uw sector kunnen beïnvloeden 15 min - rangschikken op mate van onzekerheid - rangschikken op mate van impact 2. Zet deze in een diagram 5 3. Bepaal twee belangrijkste drivers en ofi s 5 4. Bedenk relevante labels 5 5. Stel journalistieke verhaallijn op voor 2 diametrale scenario s 15 37

38 ..

39 Pauze a 15 min 39

40 Terugkijkend

41 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur lunch Deel B uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting

42 Bouwsteen 6 Gewenste formatie 1. Per scenario de organisatiestrategie duiden. Wat ga je als organisatie in die specifieke wereld doen?: Welk concurrentiemodel, Welke producten en diensten, Welke functiemix? 2. Per scenario invulling geven aan K3R: Welke kwantiteit, Welke kwaliteit, Welke kosten, Welke flexibiliteit?

43 Strategie (Treacy en Wiersema) Wat betekenen de scenario s voor je strategie: Cost-effectiveness Customer intimacy Product leadership

44 Strategie

45 Strategie, structuur, cultuur, processen

46 Strategie voorbeeld Patiënt is top of our concern Customer Intimacy Customer Intimacy S Z S Z Operational Excellence Product leadership Operational Excellence Product leadership

47 Strategie bij uw organisatie? Motto:. Customer Intimacy Customer Intimacy Operational Excellence Product leadership Operational Excellence Product leadership

48 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

49 Inschatten gewenste formatie (in 8 stappen) STAP 1. Stel huidig bruto-netto traject vast. STAP 2. Wat doe je nu: kerntaken en kernproducten en met Wie doe je dat (welke functies dragen daaraan bij)? Stel huidige Product-functiematrix vast. STAP 3. Hoe combineer je functies per product? Bepaal huidige functiemix.

50 Bruto-netto traject 2013 Voorbeeld Beschikbare uren per jaar 52 * Verlofuren 144 vakantie/56 verlofbudget Feestdagen 2012 (ex zaterdag/zondag) 7 * 7, Ziekteverzuim 5,5%* Indirecte uren Opleiding = cliëntgebonden = overleg 1% * Netto Productieve uren VOORBEELD Functie A Functie B Functie C 2013 bruto netto

51 Huidige formatie Hoe is huidige formatie verdeeld over huidige producten en diensten? Maak een matrix met aan de ene zijde de producten en diensten die de organisatie levert. Noteer op de andere as het soort personeel dat hiervoor nodig is. Resultaat: functiemix per dienst/product Doe dit op afdelingsniveau (overzichtelijk) en tel nadien op tot organisatieniveau

52 Huidige PFM in 2013 (in uren) product Omvang # pakket Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

53 Oefening 1. Benoem de twee meest omvangrijke producten 2. Benoem de twee meest omvangrijke functiegroepen 3. Hoeveel bruto fte heeft deze organisatie in functies A, B en C (uitgaande van 1400 uur netto per fte)? (182) 4. Is er sprake van veel functiedifferentiatie? Bepaal de functiemix 53

54 Huidige functiemix product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP-1 20% 50% 30% 100% ZZP-2 60% 20% 20% 100% ZZP-4 50% 37% 12% 100% ZZP-5 25% 75% 0% 100% ZZP-6 25% 25% 50% 100% ZZP-8 50% 30% 20% 100% Overig 33% 66% 0% 100% totaal 35% 42% 23% 100%

55 PFM-2 Maar wat als niet alle info beschikbaar is? Neem huidige formatie per functie, en schat in hoeveel netto uren deze omvat (zie dia PFM-3). Schat in hoe iemand op een bepaalde functie zijn/haar week doorbrengt met welke producten (zie dia PFM-4), in procenten van de werktijd dus. Bereken dan hoeveel uur dit per functie en product is (dia PFM-5) Tel de regeltotalen op (dia PFM-6)

56 PFM-3 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP-4 ZZP-6 ZZP-7 ZZP-8 totaal

57 PFM-4 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP-4 10% Et cetera ZZP-6 40% ZZP-7 40% ZZP-8 10% totaal

58 PFM-5 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP ZZP ZZP ZZP totaal

59 PFM-6 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP ZZP ZZP ZZP totaal

60 Inschatten gewenste formatie STAP 4. Schat gewenste productie in per scenario a. Uitgangspunt is huidige productie per product in netto arbeidsuren b. Schat de invloed van de OFI s in (procentuele veranderingen) c. Bepaal vervolgens de additionele effecten van de drivers per scenario

61 Voor deze groep geldt: relatief grote impact Relatief lage onzekerheid De OFI s inschatten Deze variabelen hebben dus zeker impact op toekomstige formatie. Zij differentiëren echter niet per scenario. Ze zijn generiek van karakter. Dat betekent dat zij in alle scenario s op eenzelfde wijze terugkeren als het gaat om schattingen van de benodigde formatie.

62 OFI s Dimensie variabele impact onzekerheid keuze sociologisch vergrijzing *** * OFI verstedelijking * * technologisch domotica ** * OFI wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** 1 extramuralisatie ** *** 2 62

63 Invloed van de OFI s meenemen (in uren) product Uren 2013 OFI-1 OFI-2 totaal Tussenstand ZZP % % 0 ZZP % % 0 ZZP % +8% +10% ZZP % +15% +20% ZZP ZZP % - 1% +5% Overig % +10% +10% totaal

64 Voeg de impact per scenario toe product tussenstand Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Zzp Zzp Zzp Zzp overig totaal

65 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

66 Inschatten gewenste formatie STAP 5. Schat gewenste functiemix per product in 2016 (evt per scenario) STAP 6. Vermenigvuldig nieuwe functiemix met geschatte productie per product in uren. Je krijgt dan de geschatte PFM voor 2016 per scenario en daarmee ook de in totaal gewenste netto uren per functie per scenario.

67 Voorbeeld veranderende functiemix per product 2013 en 2016 jaar product Functie A Functie B Functie C totaal 2013 ZZP-4 50% 37% 12% 100% ZZP-6 25% 25% 50% 100% 2016 ZZP-4 80% 20% 0% 100% ZZP-6 10% 40% 50% 100%

68 Gewenste functiemix 2016 (stel identiek voor alle scenario s) product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP-4 80% 20% 0% 100% ZZP-5 25% 75% 0% 100% ZZP-6 10% 40% 50% 100% ZZP-8 50% 30% 20% 100% Overig 33% 66% 0% 100%

69 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 1 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

70 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 2 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

71 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 3 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

72 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 4 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

73 Gewenste uren per functie in 2016 (in uren), alle scenario s samen scenario Functie A Functie B Functie C Totaal Scandinavisch Oostblok Nieuw Hollands Amerikaans

74 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

75 Inschatten gewenste formatie STAP 7. Geef aan of er veranderingen moeten komen in het bruto-netto traject in 2016 (evt per scenario) STAP 8. Combineer nieuwe bruto-netto traject met geschatte netto uren per functie per scenario (uit stap 6). Je krijgt dan de in totaal gewenste bruto formatie in fte per functie per scenario.

76 Bruto-netto traject 2016 Mogelijke veranderingen Functie A Functie B Functie C 2013 bruto netto netto

77 Bruto formatie (fte) per functie 2016 Functie A Functie B Functie C totaal Nu (2013) 64,3 77,1 40,7 182 Scandinavisch 33,8 32,2 12,1 78,1 Oostblok 28,7 30,8 8,4 67,9 Nieuw Hollands 21,0 24,9 6,5 52,4 Amerikaans 24,2 24,2 11,7 60,1

78 Bez laag Scandinavisch Model Kwantiteit daalt Kwaliteit constant Kosten/fte constant Arbeidsrelaties constant Nieuw Hollands Model Kwantiteit daalt Kwaliteit neemt toe Kosten/fte constant Arbeidsrelaties constant Extramuralisatie laag EM hoog Oostblok Model Kwantiteit daalt Kwaliteit wordt lager Kosten/fte fors omlaag Arbeidsrelaties: meer zzp Amerikaans model Kwantiteit gaat omlaag Kwaliteit constant Kosten/fte iets lager Arbeidsrelaties: meer zzp Bezuinigingen hoog 78

79 Vaststellen gewenste formatie Scenario 1 Hand op de knip Scenario 2 Worst case Scenario 3 Ontwikkeling Scenario 4 Marktvergroting Kwantiteiten -Vraag per functiegroep Kwaliteiten -Specifieke competenties Kosten -Gemiddelde pers. Kosten -Loonkosten Arbeidsrelaties -Zelf doen / uitbesteden -Contract (omvang / type)

80 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur lunch uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting Deel C

81 81 Met SPP beeld van (bron: Nauta/Randstad) Onbenut Potentieel Alternatieve inzet Tijdelijke uitleen Retentiebeleid Tijdelijk flexibiliseren Prospects Recruitprogramma MD (om)scholing Samenwerking externe leveranciers straks nodig 7 Most wanted Recruitment MD/TD (om)scholing Te Bewegen Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacement tijdelijke krachten Tijdelijke inhuur Tijdelijk dienstverband Collegiale inleen Huidige kern Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacementplan Flexibiliseren nu aanwezig 4 nu nodig Key-players Retentieplan: POP Beloning- en bonusbeleid MD Opleiding(en)

82 Overige aspecten bij SPP Niet alleen technieken, producten en instrumenten zijn van belang, ook proces en inrichting. Ook vraagstuk centraal versus decentraal

83 Hoe organiseer je SPP? P&O, opleidingen, lijnmanagement én finance (planning en control) Goede diagnose van huidige bezetting Inschatten toekomstig verwachte bezetting Inzicht in huidige productiestructuur, functiemix en bruto-netto traject Scenariovorming voor gewenste formatie Analyse van mogelijke gaps Samenhangende instrumenten voor oplossingen

84 Drie betrokken partijen P&O AFSTEMMEN Kies de juiste personen hiervoor Lijnmanagement P&C/fin

85 Ervaringen SPP is product èn proces: Echternach processie SPP is géén boekhouden: ruwe schets ipv (schijn-)precisie Neem de tijd: SPP als leerproces, frequent herhalen Kies lijnmanagers en P&O-ers met strategisch inzicht Begin niet te grootschalig: neem eerst enkele onderdelen en rol het later verder uit.

86 Wat levert het op? Overzicht heden en (reële) inschatting mogelijke toekomst Dashboard, waardoor beter geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen binnen en buiten de instelling Kostenbesparing door betere afstemming met betrekking tot personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid (zowel kwalitatief als kwantitatief)

87 Decentraal Centraal Combinatie centraal en decentraal Uitvoeren algemene SPP (omgeving, scenarios, strategie, budgetten Consolidatie decentrale uitkomsten naar organisatieniveau Projectmanagement (planning, communicatie, support) SPP decentraal uitvoeren Vertaling, verfijning en operationalisatie

88 Tips Ken de valkuilen De top 5 van HR-prio s luidt als volgt: (HR-praktijk 2012) 1. Talentontwikkeling van bestaande medewerkers 2. Strategische personeelsplanning 3. Flexibilisering van het personeelsbestand 4. Gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid 5. Arbeidsmarktcommunicatie Praktijk: Prioriteiten niet vasthouden door de waan van de dag. Afwachtende houding van HRM naar management. Vice Versa.

89 Tips Ken de valkuilen Ondanks inspanningen HR: 1. Geen draagvlak bij management 2. Management passief op gebied van HRM 3. Geen lange termijn visie HR initieert! HR faciliteert! SPP is de verantwoordelijkheid van de lijn. Het strategisch personeelsplan zal niet worden gedragen als het management niet aanhaakt.

90 Tips Ken de valkuilen Onderschatting: SPP, daarvoor kunnen we wel een stagiaire inschakelen. Voor het opzetten van een SPP is een multidisciplinair team nodig. Projectleider/coordinator Management visie strategie scenario s HR beleid, faciliteren proces ICT data / systeem

91 Met SPP 2.0 een zonnige toekomst tegemoet..

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Agenda 15.00-15.05 Opening 15.05-15.15 Schets globale programma door Frits Kluijtmans 15.15-16.00 Opzet workshops Strategische Personeelsplanning (SPP) door

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Masterclass A&O Provincies 25 januari 2011, Utrecht 10.10-10.55 uur Gerard Evers Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur Gids

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Amsterdam, 10 Oktober 2012 Presentatie SPP performa 2 Voorstellen Erwin Flim MMC, 1977 Haren, Groningen HEAO, Hanzehogeschool Groningen PGO

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning Zestor

Strategische Personeelsplanning Zestor Utrecht, april 2011 Strategische Personeelsplanning Zestor Roy Roelvink Even voorstellen Roy Roelvink Bouwjaar 1975 vader van 2 kinderen 1998 2001 P&O-adviseur 2001 2009 (senior) consultant KPMG BAS NO

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Introductie aanpak SPP: Maastrichts Model Masterclass SPP A&O-fonds Provincies 13 juni 2013 Wake-up call: begrip van de zaak STUREN = VOORUITZIEN Wat staat ons de komende

Nadere informatie

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009 Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING CONFERENTIE 13 mei 2009 PROGRAMMA Empower Limburg Pilot Strategische Personeelsplanning (Thijs

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning. Failing to plan is planning to fail

Strategische Personeelsplanning. Failing to plan is planning to fail Strategische Personeelsplanning Failing to plan is planning to fail Inleiding Failing to plan is planning to fail. Onder dit motto zijn in Nederland vele organisaties bezig zich te bezinnen omtrent de

Nadere informatie

Workshop Strategische Personeelsplanning. Frits Kluijtmans, Hoogleraar SHRM Open universiteit

Workshop Strategische Personeelsplanning. Frits Kluijtmans, Hoogleraar SHRM Open universiteit Workshop Strategische Personeelsplanning Frits Kluijtmans, Hoogleraar SHRM Open universiteit FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL Vrij vertaald WIE VERGEET TE PLANNEN, PLANT ZIJN EIGEN VALKUIL Lijnmanagers

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Masterclass SPP Utert maart 2013 Spp een kwestie van lange adem 1 Provincie Fryslân op de kaart: Financieel: Omzet 450 mln euro Inkomsten: -/- 20% tot 2016 Personeel: 830

Nadere informatie

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com Leiderschap in een digitale wereld Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com All companies must become internet companies or die, and this is not an option. Intel chairman Andy Grove September 1999 Opmerkelijke

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning. - terugblik - stand van zaken - vooruitblik. Maria Boes Provincie Gelderland, afdeling P&O

Strategische PersoneelsPlanning. - terugblik - stand van zaken - vooruitblik. Maria Boes Provincie Gelderland, afdeling P&O Strategische PersoneelsPlanning - terugblik - stand van zaken - vooruitblik Maria Boes Provincie Gelderland, afdeling P&O Agenda workshop Context: de provincie Gelderland Terugblik: aanleiding project

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

ROUTEKAART STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

ROUTEKAART STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING ROUTEKAART STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn is sterk in beweging. Strategische personeelsplanning stelt organisaties in staat om te anticiperen op veranderingen op de

Nadere informatie

Kraamzorg in beeld personele kengetallen

Kraamzorg in beeld personele kengetallen 1 Kraamzorg in beeld personele kengetallen Beelden van nu en van toen.. Wat zijn relevante karakteristieken van het personeelsbestand kraamzorg? Beelden van de toekomst Hoe ziet de branche kraamzorg er

Nadere informatie

Expertclass Strategische personeelsplanning

Expertclass Strategische personeelsplanning De organisatiestrategie en in het strategisch personeelsplan zijn het fundament van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Toch wordt de personeelsbezetting vaak alleen onder de loep genomen voor korte

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien Strategische personeelsplanning Regeren is vooruitzien Uw richting vraagt juiste bemensing Inhoud Paragraaf Pagina Introductie 5 Wat is strategische personeelsplanning? 6 Failing to plan is planning to

Nadere informatie

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 Dynamiek in de (arbeids) markt Politiek Overheid Technologie Economie Arbeidsmarkt Demografie Organisaties (Beroeps) bevolking Sociaal OVERHEID Wet-

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS!

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS! STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS! Peter Dona Strategische personeelsplanning (SPP) prijkt onveranderd hoog in de top 5 HRM trend lijstjes van menig

Nadere informatie

Business Parter en OE in Finance

Business Parter en OE in Finance Strategic Management Centre Business Parter en OE in Finance match of mismatch Jaarcongres Controlling 2009 1 Is de combinatie een reële optie: een inventarisatie Eenstemmigheid troef 21 April, 2009 Ja,

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Even voorstellen Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Dr. Eva Knies Universiteit Utrecht NVP Midden-Nederland, 18 maart 2014 Onderzoeker bij Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Nadere informatie

Hoe krijg ik nieuwe geldstromen, nu de overheid minder geld voor. Hoe zorg ik voor voldoende studenten, nu er steeds minder jongeren

Hoe krijg ik nieuwe geldstromen, nu de overheid minder geld voor. Hoe zorg ik voor voldoende studenten, nu er steeds minder jongeren De Taskforce SPP Dr. Charissa Freese, HR Studies, Tilburg University Dr. Gerard Evers van Euro HRM Peter van den Berg,Tilburg University Drs.Twan Sens,TUe Pauline Arends, Maastricht University Masterstudenten

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent Kennis van de Overheid Loopbaanmarkt Voor ontwikkeling van talent Voor ontwikkeling van talent Binnen de CAR-UWO, de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, is een regeling opgenomen om een

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg Hans van der Spek Hans van der Spek Bedrijfseconomie Informatica Management Consulting Informatiemanager HRM - ISS Facility

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Aryan de Leeuw A.deLeeuw@vcd.nl Healthtivity, 25 september Agenda Inleiding Sector zorg Productiviteit Businesscase Health Intelligence Inleiding Hoe kunnen we meer doen met

Nadere informatie

INSPIRATIE MAGAZINE STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING HEDEN -TOEKOMST - OPLOSSINGEN - BORGING - AAN DE SLAG

INSPIRATIE MAGAZINE STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING HEDEN -TOEKOMST - OPLOSSINGEN - BORGING - AAN DE SLAG INSPIRATIE MAGAZINE STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING HEDEN -TOEKOMST - OPLOSSINGEN - BORGING - AAN DE SLAG 2 VOORWOORD INHOUD Welke oplossing biedt Strategische Personeelsplanning (SPP) voor de huidige

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

8. Evalueer HR/SPP beleid, brengen in lijn met of pas organisatiestrategie aan *Gebaseerd op Walker (1980), Nkomo (1988), Pynes (2004),

8. Evalueer HR/SPP beleid, brengen in lijn met of pas organisatiestrategie aan *Gebaseerd op Walker (1980), Nkomo (1988), Pynes (2004), Strategische Personeelsplanning en het e-portfolio Dr. Charissa Freese Let s Connect conferentie Veldhoven, 13 februari 201 Let s Connect Regionaal project waarbij bedrijfsleven en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning WELKOM Inleiding All Human - All round HR Adviesbureau - 3 professionals, samen ruim 75 jaar ervaring - Uitdaging: beweging creëren! - SpecialisaCes: - Coaching (individueel, teams en e- coaching) - Outplacement

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

In samenwerking met: Met WZW & STENINN van start tot finish en verder met SPP!

In samenwerking met: Met WZW & STENINN van start tot finish en verder met SPP! Inhoudsopgave Deel I: Over WZW, STENIN en de SPP dienstverlening Deel II: Voorbeeld resultaten per SPP fase Deel III: Businesscase pag. 3 pag. 10 pag. 17 DEEL I: OVER WZW, STENIN EN SPP DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen Eindbijeenkomst 3 juni Inhoud presentatie Waarom dit project De visie op duurzame inzetbaarheid Behoefte-inventarisatie in de branche Aan de slag met DI:

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

HRM ONDER NIEUWE ARBEIDSVERHOUDINGEN

HRM ONDER NIEUWE ARBEIDSVERHOUDINGEN LEZING VOOR HET HRM PRAKTIJKCONGRES, UTRECHT, 2 NOVEMBER 2012 Evert Smit BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1 2 3 4 5 6 Het issue: trammelant in de polder Postmoderne aftocht van HRM? Kantelende arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Stappenplan Strategische Personeelsplanning

Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stap 1: Breng het gewenste toekomstig personeelbestand in kaart. Stap 3: Analyseer het spanningsveld tussen het huidige en gewenste personeelsbestand Stap 4:

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Heeft u zicht op de toekomst?!

Heeft u zicht op de toekomst?! 1 Heeft u zicht op de toekomst?! Hoe zit het met de toekomst van uw markt? Wanneer heeft u voor het laatst kritisch gekeken naar uw aannames over de toekomst van uw markten, klanten, toeleveranciers en

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Maikel Volkerink Jules Theeuwes Utrecht, 10 oktober 2012 www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 SEO Economisch Onderzoek Onafhankelijk

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig!

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Leadership Entrepreneurship Stewardship 2 Agenda 1. Een introductie 2. Enkele

Nadere informatie

Aad Koster 17 september 2013. Actualiteit en toekomstperspectief!

Aad Koster 17 september 2013. Actualiteit en toekomstperspectief! Aad Koster 17 september 2013 Actualiteit en toekomstperspectief! Actualiteit Wat heeft de Koning vanmiddag over ons gezegd? Van klassieke verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Actualiteit Wat heeft

Nadere informatie

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg Afstudeeronderzoek E. Leemans Voorwoord 16 januari 2015 Beste lezer, Voor u ligt het onderzoeksrapport wat ik in het kader van de Extended Master Organisation

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics A beautiful mind HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics Slide title Slide subtitle De trend naar bewijs van het belang van HR 2 De stropdas in

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

Besparen op Inleen van Personeel

Besparen op Inleen van Personeel Labor Redimo realiseert rendementsverbetering Uw rendement verbeteren is mogelijk door het reduceren van kosten. Labor Redimo helpt bedrijven om te besparen op inleen van personeel. Labor Redimo heeft

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Een gezonde businesspartner. Programma. Voorstellen 6-12-2013. Voorstellen. Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding

Een gezonde businesspartner. Programma. Voorstellen 6-12-2013. Voorstellen. Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding Een gezonde businesspartner Gezondheidsmanagement door managers en hun businesspartners Drs Ronald Aerts CMC Programma Voorstellen Gezondheidsmanagement Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding Voorstellen

Nadere informatie