Workshop Scenarioplanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Scenarioplanning"

Transcriptie

1 Workshop Scenarioplanning Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 14 november 2013 Elst Gerard Evers

2 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2; interactief uur lunch uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting Deel A Deel B Deel C

3 Dr. Gerard Evers Oud-hoogleraar Human Capital Valuation Gids voor Personeelsmanagement Directeur EuroHRM Tilburgseweg AC Goirle

4 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s Deel A uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur pauze uur vervolg uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting

5 Wake-up call: begrip van de zaak Wat staat ons de komende jaren te wachten? Demografie: dubbele vergrijzing Arbeidsmarkt Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Loonkostenbeheersing en budgetsturing Flexibele arbeidsorganisatie

6 Ontwikkeling geboorten en pensionering

7 De Miljoenennota en kan zo maar een crisis ontstaan Sombermans & Sombermans

8 Prinsjesdag en Zorg en Welzijn: transitie en transformatie Zorgakkoord, strategische agenda VWS en Kamerbrief 24 april Langer thuis wonen, extramuralisering Participatiesamenleving Wijkverpleging en sociale wijkteams Persoonlijke verzorging van AWBZ naar WMO (of Zvw)?? Jeugdzorg van provincies naar gemeenten

9 Strategische personeelsplanning: grip op de zaak Pro-actief handelen vanuit strategisch perspectief 8 bouwstenen

10 Uitgangspunten SPP HRM is verweven met organisatiebeleid HRM is gericht op benutting van resources en ontwikkeling van waarde en potentieel SPP vereist intensieve samenwerking tussen lijnmanagement en HR. SPP maakt deel uit van Planning & Control cyclus SPP is een management tool, HR faciliteert waar nodig

11 HR visie volgens Ulhrich Strategische focus Strategisch HR planning HR en business partner Cultuur en imago Personeelsbehoefte Organisatie ontwikkeling Performance management Training en ontwikkelingen Werving en selectie Strategisch partner Verander partner HR informatie systeem Procedures Infrastructuur Shared service Administratieve expert Employee partner Personeelszorg Arbeidsmarkt relatie Medewerker tevredenheid Veiligheid Functioneringen beoordeling systeem Operationele focus

12 Strategisch organisatiebeleid (2) Strategisch HR-Beleid (1) (4) PIOFACH: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, communicatie, huisvesting. (3) Strategische personeelsplanning

13 Visie, missie, strategie, omgeving, etc. SPP bouwstenen Nu Vraag K³R Formatie Scenario Scenario Scenario Boventalligheid Leegloop Intern Bezetting Dynamiek IDU Aanbod K³R Extern Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Krapte Conjunctuur Loonniveau s Flexibiliteit Etc. K³R Gewenste formatie Gaps Verwachte bezetting K³R Beleidsdiscussie Straks alternatieven, bv automatisering, uitbesteding Cocktail van beleid, instrumenten en acties werving, opleiding, doorstroom, flexpool, etc - Kwantiteit K³R = - Kwaliteit - Kosten - arbeidrelaties

14 SPP = K3R KWANTITEIT KWALITEIT KOSTEN ARBEIDSRELATIES Handjes Hersens, houding Euro s Flexibele schil

15 8 bouwstenen en welke daarvan komen aan bod? 1. Externe en interne analyse 2. Huidige bezetting en dynamiek: K3R 3. Huidige formatie en scenario s toekomst 4. Externe arbeidsmarktontwikkelingen 5. Toekomstige verwachte bezetting (K3R) 6. Toekomstige gewenste formatie (K3R) 7. Confrontatie: gaps 8. Actieplannen

16 Wie doet wat? bouwsteen lijn HR P&C 1. Interne en externe analyse X XX - 2. Huidige bezetting en dynamiek 3. Huidige formatie en scenario s - XX - XX X X 4. Externe arbeidsmarkt - X - 5. Verwachte bezetting - X - 6. Gewenste formatie XX X X 7. Confrontatie en gaps XX XX X 8. Acties XX XX - 16

17 17 INK model als kader Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie & Beleid Management van processen Klanten en Leveranciers Bestuur en Financiers Management van middelen Maatschappij Organisatie Resultaten Verbeteren & vernieuwen

18 Maar het moet wel behapbaar blijven

19 Bouwsteen 3: Huidige formatie en scenario s Planningshorizon 3-5 jaar (of langer). Toekomst staat meestal niet vast. Gewenste formatie hangt af van organisatiestrategie. Deze is afhankelijk van externe omgeving en concurrentiestrategie (Porter). Externe omgeving: beïnvloedende factoren benoemen, Scenarioplanning (Mintzberg, Schwartz). Elk van de 4 scenario s vertalen in K3R formatie.

20 Geen SWOT maar TOWS Niet van binnen naar buiten redeneren, maar omgekeerd Eerst omgevingsinvloeden, en daarna aanpassingsvermogen organisatie

21 4. Eerste bevindingen SWP Wijzigende technologie Snelle schommelingen in afzet en productie Groei ambities Pensioenleeftijd Toekomstige structurele schaarste op de arbeidsmarkt Druk op kostprijs Demografische ontwikkelingen Toenemende productiviteitseisen Toekomstige vraag naar en aanbod van arbeid Missie, visie en strategie K³R Druk op efficiency Nieuwe producten Toenemende eisen vanuit toezichthouders en financiers Toename van wetgeving en regelingen

22 Management game Omgevingsinvloeden van diverse aard en soort ordenen naar relevantie en impact Doel: bewustwording en convergentie in denken

23 Externe omgeving Economisch Politiek Juridisch Sociaal Technologisch Demografisch Ecologisch

24 4. Praktijk voorbeeld

25 Scenario-ontwikkeling (Schwartz) 1. Identificeer focus: toekomstige personeelsbehoefte 2. Welke omgevingsinvloeden zijn er (STEP) 3. Bepaal hierbij steeds impact en onzekerheid 4. Kies er twee, en maak 2x2 tabel; benoem scenario s (label) 5. Wat zijn de implicaties van elk scenario in termen van personeelsbehoefte (groei/krimp, kwaliteit)

26 Valkuilen bij Steep Meestal meerdere variabelen per dimensie. Valkuilen: Variabele moet echt EXTERN zijn, niet door de organisatie te beïnvloeden of te controleren Variabele moet directe link hebben met personeelsbehoefte (plausibel verhaal)

27 Voorbeeld van Steep (zorgsector) Dimensie variabele impact onzekerheid sociologisch vergrijzing *** * verstedelijking * * technologisch domotica ** * wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** extramuralisatie ** *** 27

28 Drivers en OFI s 1. Rangschik de variabelen in een grafiek (zie volgende sheet) 2. Kijk eerst naar impact. Welke hebben een grote invloed. 3. Kijk daarbinnen bij welke variabelen de onzekerheid het grootst is. 4. Variabelen met veel onzekerheid maar een beperkte impact zijn niet direct interessant. 5. Kies vervolgens de twee variabelen met én veel impact én veel onzekerheid: dat zijn drivers 6. Bewaar de overige variabelen met veel (2-3) invloed. Benoem deze als OFI: Overige Factoren met Invloed.

29 SPP drivers + SPP drivers Mate van impact Mate van onzekerheid +

30 OFI: overige factoren met impact + Mate van impact OFI SPP drivers Druk op zorgbudgetten Daling van aantal geboortes Overige Factoren met Impact: Wijziging wet en regelgeving Van aanbod naar vraag gestuurde zorg - - Mate van onzekerheid +

31 Vaststellen drivers en OFI s Dimensie variabele impact onzekerheid keuze sociologisch vergrijzing *** * OFI-1 verstedelijking * * technologisch domotica ** * OFI-2 wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** Driver 1 extramuralisatie ** *** Driver 2 31

32 Scenario-model 1. Zet de twee drivers in een grafiek. De ene driver op de x-as en de andere driver op de Y-as 2. Je krijgt dan 4 mogelijke combinaties 3. Geef per combinatie (scenario) aan hoe die externe wereld er dan uitziet: logische verhaallijn. 4. Geef elk scenario een passend label (metafoor) Zie als voorbeeld de volgende vijf sheets.

33 Bezuinigingen laag Teken de drivers in een assenstelsel Extramuralisatie laag Extramuralisatie hoog Bezuinigingen hoog

34 Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Bez. laag Geef een logische verhaallijn Extramuralisatie laag EM hoog Bezuinigingen hoog

35 Scandinavisch Model Bez. laag Zorg verzekerd Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Extramuralisatie laag Kies een treffend label EM hoog Doe dit ook voor de andere 3 scenario s Bezuinigingen hoog

36 Scandinavisch Model Zorg verzekerd Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Extramuralisatie laag Oostblok Model AWBZ versoberd Uitgeklede collectieve regelingen Grootschalige zorginstellingen Verschraling/verpaupering (hetzelfde doen met minder geld) Mantelzorg wordt iets groter Toename verpleegzorg Bez. laag Nieuw Hollands Model 2.0 Zorg dichtbij Eigen bijdrage stijgt gestaag Goed gevulde zorgpakketten Veel mantelzorg Flexibele arbeidsmarkt Meer reguliere zorg van woonzorg naar verpleegzorg toename WMO EM hoog Amerikaans model Eigen regie Afbouw verzorgingsstaat Zeer commercieel (vrije marktwerking) Eigen bijdrage en hoge zorgpremies Zeer veel mantelzorg Toename freelancers en ZZP ers Exclusieve zorginstellingen (particulier) Bezuinigingen hoog 36

37 Oefening: scenario s voor uw organisatie (45 minuten) 1. Benoem diverse externe factoren (STEP) die toekomstige vraag naar arbeid in uw sector kunnen beïnvloeden 15 min - rangschikken op mate van onzekerheid - rangschikken op mate van impact 2. Zet deze in een diagram 5 3. Bepaal twee belangrijkste drivers en ofi s 5 4. Bedenk relevante labels 5 5. Stel journalistieke verhaallijn op voor 2 diametrale scenario s 15 37

38 ..

39 Pauze a 15 min 39

40 Terugkijkend

41 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur lunch Deel B uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting

42 Bouwsteen 6 Gewenste formatie 1. Per scenario de organisatiestrategie duiden. Wat ga je als organisatie in die specifieke wereld doen?: Welk concurrentiemodel, Welke producten en diensten, Welke functiemix? 2. Per scenario invulling geven aan K3R: Welke kwantiteit, Welke kwaliteit, Welke kosten, Welke flexibiliteit?

43 Strategie (Treacy en Wiersema) Wat betekenen de scenario s voor je strategie: Cost-effectiveness Customer intimacy Product leadership

44 Strategie

45 Strategie, structuur, cultuur, processen

46 Strategie voorbeeld Patiënt is top of our concern Customer Intimacy Customer Intimacy S Z S Z Operational Excellence Product leadership Operational Excellence Product leadership

47 Strategie bij uw organisatie? Motto:. Customer Intimacy Customer Intimacy Operational Excellence Product leadership Operational Excellence Product leadership

48 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

49 Inschatten gewenste formatie (in 8 stappen) STAP 1. Stel huidig bruto-netto traject vast. STAP 2. Wat doe je nu: kerntaken en kernproducten en met Wie doe je dat (welke functies dragen daaraan bij)? Stel huidige Product-functiematrix vast. STAP 3. Hoe combineer je functies per product? Bepaal huidige functiemix.

50 Bruto-netto traject 2013 Voorbeeld Beschikbare uren per jaar 52 * Verlofuren 144 vakantie/56 verlofbudget Feestdagen 2012 (ex zaterdag/zondag) 7 * 7, Ziekteverzuim 5,5%* Indirecte uren Opleiding = cliëntgebonden = overleg 1% * Netto Productieve uren VOORBEELD Functie A Functie B Functie C 2013 bruto netto

51 Huidige formatie Hoe is huidige formatie verdeeld over huidige producten en diensten? Maak een matrix met aan de ene zijde de producten en diensten die de organisatie levert. Noteer op de andere as het soort personeel dat hiervoor nodig is. Resultaat: functiemix per dienst/product Doe dit op afdelingsniveau (overzichtelijk) en tel nadien op tot organisatieniveau

52 Huidige PFM in 2013 (in uren) product Omvang # pakket Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

53 Oefening 1. Benoem de twee meest omvangrijke producten 2. Benoem de twee meest omvangrijke functiegroepen 3. Hoeveel bruto fte heeft deze organisatie in functies A, B en C (uitgaande van 1400 uur netto per fte)? (182) 4. Is er sprake van veel functiedifferentiatie? Bepaal de functiemix 53

54 Huidige functiemix product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP-1 20% 50% 30% 100% ZZP-2 60% 20% 20% 100% ZZP-4 50% 37% 12% 100% ZZP-5 25% 75% 0% 100% ZZP-6 25% 25% 50% 100% ZZP-8 50% 30% 20% 100% Overig 33% 66% 0% 100% totaal 35% 42% 23% 100%

55 PFM-2 Maar wat als niet alle info beschikbaar is? Neem huidige formatie per functie, en schat in hoeveel netto uren deze omvat (zie dia PFM-3). Schat in hoe iemand op een bepaalde functie zijn/haar week doorbrengt met welke producten (zie dia PFM-4), in procenten van de werktijd dus. Bereken dan hoeveel uur dit per functie en product is (dia PFM-5) Tel de regeltotalen op (dia PFM-6)

56 PFM-3 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP-4 ZZP-6 ZZP-7 ZZP-8 totaal

57 PFM-4 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP-4 10% Et cetera ZZP-6 40% ZZP-7 40% ZZP-8 10% totaal

58 PFM-5 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP ZZP ZZP ZZP totaal

59 PFM-6 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP ZZP ZZP ZZP totaal

60 Inschatten gewenste formatie STAP 4. Schat gewenste productie in per scenario a. Uitgangspunt is huidige productie per product in netto arbeidsuren b. Schat de invloed van de OFI s in (procentuele veranderingen) c. Bepaal vervolgens de additionele effecten van de drivers per scenario

61 Voor deze groep geldt: relatief grote impact Relatief lage onzekerheid De OFI s inschatten Deze variabelen hebben dus zeker impact op toekomstige formatie. Zij differentiëren echter niet per scenario. Ze zijn generiek van karakter. Dat betekent dat zij in alle scenario s op eenzelfde wijze terugkeren als het gaat om schattingen van de benodigde formatie.

62 OFI s Dimensie variabele impact onzekerheid keuze sociologisch vergrijzing *** * OFI verstedelijking * * technologisch domotica ** * OFI wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** 1 extramuralisatie ** *** 2 62

63 Invloed van de OFI s meenemen (in uren) product Uren 2013 OFI-1 OFI-2 totaal Tussenstand ZZP % % 0 ZZP % % 0 ZZP % +8% +10% ZZP % +15% +20% ZZP ZZP % - 1% +5% Overig % +10% +10% totaal

64 Voeg de impact per scenario toe product tussenstand Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Zzp Zzp Zzp Zzp overig totaal

65 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

66 Inschatten gewenste formatie STAP 5. Schat gewenste functiemix per product in 2016 (evt per scenario) STAP 6. Vermenigvuldig nieuwe functiemix met geschatte productie per product in uren. Je krijgt dan de geschatte PFM voor 2016 per scenario en daarmee ook de in totaal gewenste netto uren per functie per scenario.

67 Voorbeeld veranderende functiemix per product 2013 en 2016 jaar product Functie A Functie B Functie C totaal 2013 ZZP-4 50% 37% 12% 100% ZZP-6 25% 25% 50% 100% 2016 ZZP-4 80% 20% 0% 100% ZZP-6 10% 40% 50% 100%

68 Gewenste functiemix 2016 (stel identiek voor alle scenario s) product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP-4 80% 20% 0% 100% ZZP-5 25% 75% 0% 100% ZZP-6 10% 40% 50% 100% ZZP-8 50% 30% 20% 100% Overig 33% 66% 0% 100%

69 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 1 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

70 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 2 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

71 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 3 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

72 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 4 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

73 Gewenste uren per functie in 2016 (in uren), alle scenario s samen scenario Functie A Functie B Functie C Totaal Scandinavisch Oostblok Nieuw Hollands Amerikaans

74 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

75 Inschatten gewenste formatie STAP 7. Geef aan of er veranderingen moeten komen in het bruto-netto traject in 2016 (evt per scenario) STAP 8. Combineer nieuwe bruto-netto traject met geschatte netto uren per functie per scenario (uit stap 6). Je krijgt dan de in totaal gewenste bruto formatie in fte per functie per scenario.

76 Bruto-netto traject 2016 Mogelijke veranderingen Functie A Functie B Functie C 2013 bruto netto netto

77 Bruto formatie (fte) per functie 2016 Functie A Functie B Functie C totaal Nu (2013) 64,3 77,1 40,7 182 Scandinavisch 33,8 32,2 12,1 78,1 Oostblok 28,7 30,8 8,4 67,9 Nieuw Hollands 21,0 24,9 6,5 52,4 Amerikaans 24,2 24,2 11,7 60,1

78 Bez laag Scandinavisch Model Kwantiteit daalt Kwaliteit constant Kosten/fte constant Arbeidsrelaties constant Nieuw Hollands Model Kwantiteit daalt Kwaliteit neemt toe Kosten/fte constant Arbeidsrelaties constant Extramuralisatie laag EM hoog Oostblok Model Kwantiteit daalt Kwaliteit wordt lager Kosten/fte fors omlaag Arbeidsrelaties: meer zzp Amerikaans model Kwantiteit gaat omlaag Kwaliteit constant Kosten/fte iets lager Arbeidsrelaties: meer zzp Bezuinigingen hoog 78

79 Vaststellen gewenste formatie Scenario 1 Hand op de knip Scenario 2 Worst case Scenario 3 Ontwikkeling Scenario 4 Marktvergroting Kwantiteiten -Vraag per functiegroep Kwaliteiten -Specifieke competenties Kosten -Gemiddelde pers. Kosten -Loonkosten Arbeidsrelaties -Zelf doen / uitbesteden -Contract (omvang / type)

80 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur lunch uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting Deel C

81 81 Met SPP beeld van (bron: Nauta/Randstad) Onbenut Potentieel Alternatieve inzet Tijdelijke uitleen Retentiebeleid Tijdelijk flexibiliseren Prospects Recruitprogramma MD (om)scholing Samenwerking externe leveranciers straks nodig 7 Most wanted Recruitment MD/TD (om)scholing Te Bewegen Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacement tijdelijke krachten Tijdelijke inhuur Tijdelijk dienstverband Collegiale inleen Huidige kern Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacementplan Flexibiliseren nu aanwezig 4 nu nodig Key-players Retentieplan: POP Beloning- en bonusbeleid MD Opleiding(en)

82 Overige aspecten bij SPP Niet alleen technieken, producten en instrumenten zijn van belang, ook proces en inrichting. Ook vraagstuk centraal versus decentraal

83 Hoe organiseer je SPP? P&O, opleidingen, lijnmanagement én finance (planning en control) Goede diagnose van huidige bezetting Inschatten toekomstig verwachte bezetting Inzicht in huidige productiestructuur, functiemix en bruto-netto traject Scenariovorming voor gewenste formatie Analyse van mogelijke gaps Samenhangende instrumenten voor oplossingen

84 Drie betrokken partijen P&O AFSTEMMEN Kies de juiste personen hiervoor Lijnmanagement P&C/fin

85 Ervaringen SPP is product èn proces: Echternach processie SPP is géén boekhouden: ruwe schets ipv (schijn-)precisie Neem de tijd: SPP als leerproces, frequent herhalen Kies lijnmanagers en P&O-ers met strategisch inzicht Begin niet te grootschalig: neem eerst enkele onderdelen en rol het later verder uit.

86 Wat levert het op? Overzicht heden en (reële) inschatting mogelijke toekomst Dashboard, waardoor beter geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen binnen en buiten de instelling Kostenbesparing door betere afstemming met betrekking tot personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid (zowel kwalitatief als kwantitatief)

87 Decentraal Centraal Combinatie centraal en decentraal Uitvoeren algemene SPP (omgeving, scenarios, strategie, budgetten Consolidatie decentrale uitkomsten naar organisatieniveau Projectmanagement (planning, communicatie, support) SPP decentraal uitvoeren Vertaling, verfijning en operationalisatie

88 Tips Ken de valkuilen De top 5 van HR-prio s luidt als volgt: (HR-praktijk 2012) 1. Talentontwikkeling van bestaande medewerkers 2. Strategische personeelsplanning 3. Flexibilisering van het personeelsbestand 4. Gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid 5. Arbeidsmarktcommunicatie Praktijk: Prioriteiten niet vasthouden door de waan van de dag. Afwachtende houding van HRM naar management. Vice Versa.

89 Tips Ken de valkuilen Ondanks inspanningen HR: 1. Geen draagvlak bij management 2. Management passief op gebied van HRM 3. Geen lange termijn visie HR initieert! HR faciliteert! SPP is de verantwoordelijkheid van de lijn. Het strategisch personeelsplan zal niet worden gedragen als het management niet aanhaakt.

90 Tips Ken de valkuilen Onderschatting: SPP, daarvoor kunnen we wel een stagiaire inschakelen. Voor het opzetten van een SPP is een multidisciplinair team nodig. Projectleider/coordinator Management visie strategie scenario s HR beleid, faciliteren proces ICT data / systeem

91 Met SPP 2.0 een zonnige toekomst tegemoet..

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Agenda 15.00-15.05 Opening 15.05-15.15 Schets globale programma door Frits Kluijtmans 15.15-16.00 Opzet workshops Strategische Personeelsplanning (SPP) door

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Masterclass A&O Provincies 25 januari 2011, Utrecht 10.10-10.55 uur Gerard Evers Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur Gids

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Amsterdam, 10 Oktober 2012 Presentatie SPP performa 2 Voorstellen Erwin Flim MMC, 1977 Haren, Groningen HEAO, Hanzehogeschool Groningen PGO

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Introductie aanpak SPP: Maastrichts Model Masterclass SPP A&O-fonds Provincies 13 juni 2013 Wake-up call: begrip van de zaak STUREN = VOORUITZIEN Wat staat ons de komende

Nadere informatie

OVER SPP DOEL VAN SPP

OVER SPP DOEL VAN SPP OVER SPP DOEL VAN SPP Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009 Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING CONFERENTIE 13 mei 2009 PROGRAMMA Empower Limburg Pilot Strategische Personeelsplanning (Thijs

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning SEGMENT P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning Barneveld, 28 mei 2015 Patrick ten Broeke 1 Agenda 1. Opening 2. Nut en noodzaak (WHY?) 3. Proces (HOW?) 4. Verander het spel (WHAT?) 5. Afsluiting

Nadere informatie

Werksessie scenarioplanning Zuidoost-Brabant

Werksessie scenarioplanning Zuidoost-Brabant Werksessie scenarioplanning Zuidoost-Brabant Verslag werksessie 28 september 2016 Aanwezigen: Lia van Rosmalen, Herman Savelkouls, Marin Hofman, Jeroen van Genuchten, Stephan Bodde, Jody Cath, Hans van

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Workshop Strategische Personeelsplanning. Frits Kluijtmans, Hoogleraar SHRM Open universiteit

Workshop Strategische Personeelsplanning. Frits Kluijtmans, Hoogleraar SHRM Open universiteit Workshop Strategische Personeelsplanning Frits Kluijtmans, Hoogleraar SHRM Open universiteit FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL Vrij vertaald WIE VERGEET TE PLANNEN, PLANT ZIJN EIGEN VALKUIL Lijnmanagers

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Masterclass SPP Utert maart 2013 Spp een kwestie van lange adem 1 Provincie Fryslân op de kaart: Financieel: Omzet 450 mln euro Inkomsten: -/- 20% tot 2016 Personeel: 830

Nadere informatie

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com

Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com Leiderschap in een digitale wereld Jan W. Veldsink Msc www.aikima.com All companies must become internet companies or die, and this is not an option. Intel chairman Andy Grove September 1999 Opmerkelijke

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

FASE 0 VOORBEREIDING VERDIEPING

FASE 0 VOORBEREIDING VERDIEPING FASE 0 VOORBEREIDING VERDIEPING DOEL VAN SPP Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Strategische personeelsplanning Praktisch, snel en zelf 13 april 2016 Marcel Nijhoff Senior Adviseur Arbeidsvoorwaarden en verhoudingen René van Lieshout Senior Adviseur

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning. - terugblik - stand van zaken - vooruitblik. Maria Boes Provincie Gelderland, afdeling P&O

Strategische PersoneelsPlanning. - terugblik - stand van zaken - vooruitblik. Maria Boes Provincie Gelderland, afdeling P&O Strategische PersoneelsPlanning - terugblik - stand van zaken - vooruitblik Maria Boes Provincie Gelderland, afdeling P&O Agenda workshop Context: de provincie Gelderland Terugblik: aanleiding project

Nadere informatie

Scenario-analyse SPP. Iden%ficeren van de belangrijkste externe factoren en hun impact op de gewenste toekoms%ge forma%e

Scenario-analyse SPP. Iden%ficeren van de belangrijkste externe factoren en hun impact op de gewenste toekoms%ge forma%e Scenario-analyse SPP Iden%ficeren van de belangrijkste externe factoren en hun impact op de gewenste toekoms%ge forma%e Uitgangspunten scenario-analyse SPP Focus aanbrengen: bepaal een planningshorizon

Nadere informatie

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Programma Feiten, cijfers, uitdagingen Context van ontwikkeling Strategische keuzen tot nog toe Strategische keuzen

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs HRM & het onderwijs 17 november 2015 Richard Defourny r.defourny@caop.nl Inhoud 1. Arbeidsmarktplatform PO en strategisch personeelsbeleid Richting

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Expertclass Strategische personeelsplanning

Expertclass Strategische personeelsplanning De organisatiestrategie en in het strategisch personeelsplan zijn het fundament van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Toch wordt de personeelsbezetting vaak alleen onder de loep genomen voor korte

Nadere informatie

ROUTEKAART STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

ROUTEKAART STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING ROUTEKAART STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn is sterk in beweging. Strategische personeelsplanning stelt organisaties in staat om te anticiperen op veranderingen op de

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

Strategisch Personeelsbeleid & Scenariomodel PO

Strategisch Personeelsbeleid & Scenariomodel PO Strategisch Personeelsbeleid & Scenariomodel PO Slotconferentie sectorplan PO 24 mei 2016 Richard Defourny Deborah van den Berg Inhoud Strategisch personeelsbeleid: wat, waar, waarom? Hoe aan de slag met

Nadere informatie

Kraamzorg in beeld personele kengetallen

Kraamzorg in beeld personele kengetallen 1 Kraamzorg in beeld personele kengetallen Beelden van nu en van toen.. Wat zijn relevante karakteristieken van het personeelsbestand kraamzorg? Beelden van de toekomst Hoe ziet de branche kraamzorg er

Nadere informatie

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012

THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 THEMA: ARBEIDSMARKT JOOST DUFFHUES YACHT 24 MEI 2012 Dynamiek in de (arbeids) markt Politiek Overheid Technologie Economie Arbeidsmarkt Demografie Organisaties (Beroeps) bevolking Sociaal OVERHEID Wet-

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien Strategische personeelsplanning Regeren is vooruitzien Uw richting vraagt juiste bemensing Inhoud Paragraaf Pagina Introductie 5 Wat is strategische personeelsplanning? 6 Failing to plan is planning to

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Strategyske personielsplanning

Strategyske personielsplanning Strategyske personielsplanning & mobiliteitsoanpak Arbeid en OR-fonds 2014 1 Ontwikkeling duurzame economische activiteiten Natuur en landschapsbehoud Cultuurbehoud & versterking Provincie Fryslân op de

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Handleiding. SPP Model

Handleiding. SPP Model Handleiding SPP Model 1 Handleiding SPP Model Handleiding SPP Model Bij Strategische Personeelsplanning (SPP) gaat het om het verkrijgen van voldoende en kwalitatief goed personeel in de toekomst. Om inzicht

Nadere informatie

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS!

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS! STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING GAAT TE VEEL OVER WERKNEMERS IN PLAATS MET DE WERKNEMERS! Peter Dona Strategische personeelsplanning (SPP) prijkt onveranderd hoog in de top 5 HRM trend lijstjes van menig

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Even voorstellen Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Dr. Eva Knies Universiteit Utrecht NVP Midden-Nederland, 18 maart 2014 Onderzoeker bij Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Nadere informatie

Werksessie scenarioplanning Zuidoost-Brabant

Werksessie scenarioplanning Zuidoost-Brabant Werksessie scenarioplanning Zuidoost-Brabant Verslag werksessie 21 september 2016 Aanwezigen: Peter Tijssen, Marlies Verbakel, Lisette Burnett, Marion Gerritsen, Monique Hertogs, Marjon van Schalkwijk,

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie Werkgelegenheidseffecten energietransitie Reinier Rutjens, directeur WENB Marc Donckers, secretaris O&O-fondsen 27 september 2017 Wat doet de WENB? Werkgeversvereniging op het gebied van Triple Arbeid

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016 Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions Postadres UCT 0428, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht De Unie FNV Finance CNV Vakmensen Bezoekadres Telefoon Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

HR-analytics. Masterclass Strategisch HRM. Irma Doze. Masterclass Strategisch HRM. 1 en 2 juni 2017

HR-analytics. Masterclass Strategisch HRM. Irma Doze. Masterclass Strategisch HRM. 1 en 2 juni 2017 Juni 2017 HR-analytics Irma Doze www.hrbedrijfskunde.nl Programma 09:30 Introductie 09:45 HR-intelligence, HR-metrics en HR-analytics 10:30 HR-analytics proces en rollen 10:45 Break 11:00 Oefening: analyseboom

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning WELKOM Inleiding All Human - All round HR Adviesbureau - 3 professionals, samen ruim 75 jaar ervaring - Uitdaging: beweging creëren! - SpecialisaCes: - Coaching (individueel, teams en e- coaching) - Outplacement

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent

Kennis van de Overheid. Loopbaanmarkt. Voor ontwikkeling van talent Kennis van de Overheid Loopbaanmarkt Voor ontwikkeling van talent Voor ontwikkeling van talent Binnen de CAR-UWO, de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, is een regeling opgenomen om een

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Aryan de Leeuw A.deLeeuw@vcd.nl Healthtivity, 25 september Agenda Inleiding Sector zorg Productiviteit Businesscase Health Intelligence Inleiding Hoe kunnen we meer doen met

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Henno Vos, Acknowledge hennovos@acknowledge.nl April 2014 Agenda Slimmer Onderwijs 2020 1. Voorstellen 2. Hoe ziet de Student/Leerling van de toekomst

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Themabijeenkomst SPP. 14 november Marieneke Bijleveld

Themabijeenkomst SPP. 14 november Marieneke Bijleveld Themabijeenkomst SPP 14 november 2014 Marieneke Bijleveld Programma Presentatie - waarom doen we SPP? - hoe aangevlogen? - wat hebben we gedaan? - waar staan we nu? Waarom SPP? Het Bedrijfsplan de toegevoerde

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Business Parter en OE in Finance

Business Parter en OE in Finance Strategic Management Centre Business Parter en OE in Finance match of mismatch Jaarcongres Controlling 2009 1 Is de combinatie een reële optie: een inventarisatie Eenstemmigheid troef 21 April, 2009 Ja,

Nadere informatie

Slim inzetten van menselijk kapitaal

Slim inzetten van menselijk kapitaal Slim inzetten van menselijk kapitaal Congres Public Finance 13-10-3011 BaanBaan: mensgerichte en maatschappelijk verantwoorde mobiliteit Agenda Voorstellen Uitdagingen ogv personeel: kosten besparen en

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten 18 en 19 maart 2013 Met MATCH? Invulling strategie beide GGZ organisaties Betere kwaliteit van dienstverlening Meer continuïteit en flexibiliteit

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Arbeidsrelaties in verandering - moet HRM opnieuw worden uitgevonden?

Arbeidsrelaties in verandering - moet HRM opnieuw worden uitgevonden? Arbeidsrelaties in verandering - moet HRM opnieuw worden uitgevonden? Transvorm Tilburg, 17 februari 2016 De wereld verandert sneller dan ooit Arbeidsmarkt Samenleving Arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg Hans van der Spek Hans van der Spek Bedrijfseconomie Informatica Management Consulting Informatiemanager HRM - ISS Facility

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig!

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Leadership Entrepreneurship Stewardship 2 Agenda 1. Een introductie 2. Enkele

Nadere informatie

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management Versie oktober 2011 P&O/Middelen Visie op Human Resource Management Inleiding Voor u ligt een nieuwe visie op HRM. HRM staat voor Human Resource Management. Het gedachtegoed van HRM is dat medewerkers

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Stappenplan Strategische Personeelsplanning

Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stap 1: Breng het gewenste toekomstig personeelbestand in kaart. Stap 3: Analyseer het spanningsveld tussen het huidige en gewenste personeelsbestand Stap 4:

Nadere informatie

Hoe krijg ik nieuwe geldstromen, nu de overheid minder geld voor. Hoe zorg ik voor voldoende studenten, nu er steeds minder jongeren

Hoe krijg ik nieuwe geldstromen, nu de overheid minder geld voor. Hoe zorg ik voor voldoende studenten, nu er steeds minder jongeren De Taskforce SPP Dr. Charissa Freese, HR Studies, Tilburg University Dr. Gerard Evers van Euro HRM Peter van den Berg,Tilburg University Drs.Twan Sens,TUe Pauline Arends, Maastricht University Masterstudenten

Nadere informatie

HR Analytics, wat en hoe?

HR Analytics, wat en hoe? HR Analytics, wat en hoe? A+O fonds gemeenten 14 september 2017 Nijverdal Opbouw 15.00 aftrap Rob Koops 15.10 college Gerard Evers 15.55 Introductie van de cases 16.05 groepsvorming 16.10 discussie in

Nadere informatie

8. Evalueer HR/SPP beleid, brengen in lijn met of pas organisatiestrategie aan *Gebaseerd op Walker (1980), Nkomo (1988), Pynes (2004),

8. Evalueer HR/SPP beleid, brengen in lijn met of pas organisatiestrategie aan *Gebaseerd op Walker (1980), Nkomo (1988), Pynes (2004), Strategische Personeelsplanning en het e-portfolio Dr. Charissa Freese Let s Connect conferentie Veldhoven, 13 februari 201 Let s Connect Regionaal project waarbij bedrijfsleven en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting

NVTG bijeenkomst 17 september 2015. Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova. ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting NVTG bijeenkomst 17 september 2015 Uitbesteden van (technische) diensten bij Carinova ing G.T. Ligtenberg RVGM Regisseur Vastgoed & Huisvesting Carinova zorgvisie De Context Politieke ontwikkeling en zorg

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie