Workshop Scenarioplanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Scenarioplanning"

Transcriptie

1 Workshop Scenarioplanning Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 14 november 2013 Elst Gerard Evers

2 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2; interactief uur lunch uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting Deel A Deel B Deel C

3 Dr. Gerard Evers Oud-hoogleraar Human Capital Valuation Gids voor Personeelsmanagement Directeur EuroHRM Tilburgseweg AC Goirle

4 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s Deel A uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur pauze uur vervolg uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting

5 Wake-up call: begrip van de zaak Wat staat ons de komende jaren te wachten? Demografie: dubbele vergrijzing Arbeidsmarkt Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Loonkostenbeheersing en budgetsturing Flexibele arbeidsorganisatie

6 Ontwikkeling geboorten en pensionering

7 De Miljoenennota en kan zo maar een crisis ontstaan Sombermans & Sombermans

8 Prinsjesdag en Zorg en Welzijn: transitie en transformatie Zorgakkoord, strategische agenda VWS en Kamerbrief 24 april Langer thuis wonen, extramuralisering Participatiesamenleving Wijkverpleging en sociale wijkteams Persoonlijke verzorging van AWBZ naar WMO (of Zvw)?? Jeugdzorg van provincies naar gemeenten

9 Strategische personeelsplanning: grip op de zaak Pro-actief handelen vanuit strategisch perspectief 8 bouwstenen

10 Uitgangspunten SPP HRM is verweven met organisatiebeleid HRM is gericht op benutting van resources en ontwikkeling van waarde en potentieel SPP vereist intensieve samenwerking tussen lijnmanagement en HR. SPP maakt deel uit van Planning & Control cyclus SPP is een management tool, HR faciliteert waar nodig

11 HR visie volgens Ulhrich Strategische focus Strategisch HR planning HR en business partner Cultuur en imago Personeelsbehoefte Organisatie ontwikkeling Performance management Training en ontwikkelingen Werving en selectie Strategisch partner Verander partner HR informatie systeem Procedures Infrastructuur Shared service Administratieve expert Employee partner Personeelszorg Arbeidsmarkt relatie Medewerker tevredenheid Veiligheid Functioneringen beoordeling systeem Operationele focus

12 Strategisch organisatiebeleid (2) Strategisch HR-Beleid (1) (4) PIOFACH: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, communicatie, huisvesting. (3) Strategische personeelsplanning

13 Visie, missie, strategie, omgeving, etc. SPP bouwstenen Nu Vraag K³R Formatie Scenario Scenario Scenario Boventalligheid Leegloop Intern Bezetting Dynamiek IDU Aanbod K³R Extern Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Krapte Conjunctuur Loonniveau s Flexibiliteit Etc. K³R Gewenste formatie Gaps Verwachte bezetting K³R Beleidsdiscussie Straks alternatieven, bv automatisering, uitbesteding Cocktail van beleid, instrumenten en acties werving, opleiding, doorstroom, flexpool, etc - Kwantiteit K³R = - Kwaliteit - Kosten - arbeidrelaties

14 SPP = K3R KWANTITEIT KWALITEIT KOSTEN ARBEIDSRELATIES Handjes Hersens, houding Euro s Flexibele schil

15 8 bouwstenen en welke daarvan komen aan bod? 1. Externe en interne analyse 2. Huidige bezetting en dynamiek: K3R 3. Huidige formatie en scenario s toekomst 4. Externe arbeidsmarktontwikkelingen 5. Toekomstige verwachte bezetting (K3R) 6. Toekomstige gewenste formatie (K3R) 7. Confrontatie: gaps 8. Actieplannen

16 Wie doet wat? bouwsteen lijn HR P&C 1. Interne en externe analyse X XX - 2. Huidige bezetting en dynamiek 3. Huidige formatie en scenario s - XX - XX X X 4. Externe arbeidsmarkt - X - 5. Verwachte bezetting - X - 6. Gewenste formatie XX X X 7. Confrontatie en gaps XX XX X 8. Acties XX XX - 16

17 17 INK model als kader Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie & Beleid Management van processen Klanten en Leveranciers Bestuur en Financiers Management van middelen Maatschappij Organisatie Resultaten Verbeteren & vernieuwen

18 Maar het moet wel behapbaar blijven

19 Bouwsteen 3: Huidige formatie en scenario s Planningshorizon 3-5 jaar (of langer). Toekomst staat meestal niet vast. Gewenste formatie hangt af van organisatiestrategie. Deze is afhankelijk van externe omgeving en concurrentiestrategie (Porter). Externe omgeving: beïnvloedende factoren benoemen, Scenarioplanning (Mintzberg, Schwartz). Elk van de 4 scenario s vertalen in K3R formatie.

20 Geen SWOT maar TOWS Niet van binnen naar buiten redeneren, maar omgekeerd Eerst omgevingsinvloeden, en daarna aanpassingsvermogen organisatie

21 4. Eerste bevindingen SWP Wijzigende technologie Snelle schommelingen in afzet en productie Groei ambities Pensioenleeftijd Toekomstige structurele schaarste op de arbeidsmarkt Druk op kostprijs Demografische ontwikkelingen Toenemende productiviteitseisen Toekomstige vraag naar en aanbod van arbeid Missie, visie en strategie K³R Druk op efficiency Nieuwe producten Toenemende eisen vanuit toezichthouders en financiers Toename van wetgeving en regelingen

22 Management game Omgevingsinvloeden van diverse aard en soort ordenen naar relevantie en impact Doel: bewustwording en convergentie in denken

23 Externe omgeving Economisch Politiek Juridisch Sociaal Technologisch Demografisch Ecologisch

24 4. Praktijk voorbeeld

25 Scenario-ontwikkeling (Schwartz) 1. Identificeer focus: toekomstige personeelsbehoefte 2. Welke omgevingsinvloeden zijn er (STEP) 3. Bepaal hierbij steeds impact en onzekerheid 4. Kies er twee, en maak 2x2 tabel; benoem scenario s (label) 5. Wat zijn de implicaties van elk scenario in termen van personeelsbehoefte (groei/krimp, kwaliteit)

26 Valkuilen bij Steep Meestal meerdere variabelen per dimensie. Valkuilen: Variabele moet echt EXTERN zijn, niet door de organisatie te beïnvloeden of te controleren Variabele moet directe link hebben met personeelsbehoefte (plausibel verhaal)

27 Voorbeeld van Steep (zorgsector) Dimensie variabele impact onzekerheid sociologisch vergrijzing *** * verstedelijking * * technologisch domotica ** * wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** extramuralisatie ** *** 27

28 Drivers en OFI s 1. Rangschik de variabelen in een grafiek (zie volgende sheet) 2. Kijk eerst naar impact. Welke hebben een grote invloed. 3. Kijk daarbinnen bij welke variabelen de onzekerheid het grootst is. 4. Variabelen met veel onzekerheid maar een beperkte impact zijn niet direct interessant. 5. Kies vervolgens de twee variabelen met én veel impact én veel onzekerheid: dat zijn drivers 6. Bewaar de overige variabelen met veel (2-3) invloed. Benoem deze als OFI: Overige Factoren met Invloed.

29 SPP drivers + SPP drivers Mate van impact Mate van onzekerheid +

30 OFI: overige factoren met impact + Mate van impact OFI SPP drivers Druk op zorgbudgetten Daling van aantal geboortes Overige Factoren met Impact: Wijziging wet en regelgeving Van aanbod naar vraag gestuurde zorg - - Mate van onzekerheid +

31 Vaststellen drivers en OFI s Dimensie variabele impact onzekerheid keuze sociologisch vergrijzing *** * OFI-1 verstedelijking * * technologisch domotica ** * OFI-2 wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** Driver 1 extramuralisatie ** *** Driver 2 31

32 Scenario-model 1. Zet de twee drivers in een grafiek. De ene driver op de x-as en de andere driver op de Y-as 2. Je krijgt dan 4 mogelijke combinaties 3. Geef per combinatie (scenario) aan hoe die externe wereld er dan uitziet: logische verhaallijn. 4. Geef elk scenario een passend label (metafoor) Zie als voorbeeld de volgende vijf sheets.

33 Bezuinigingen laag Teken de drivers in een assenstelsel Extramuralisatie laag Extramuralisatie hoog Bezuinigingen hoog

34 Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Bez. laag Geef een logische verhaallijn Extramuralisatie laag EM hoog Bezuinigingen hoog

35 Scandinavisch Model Bez. laag Zorg verzekerd Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Extramuralisatie laag Kies een treffend label EM hoog Doe dit ook voor de andere 3 scenario s Bezuinigingen hoog

36 Scandinavisch Model Zorg verzekerd Verzorgingsstaat Geleidelijke transitie Mantelzorg zal iets groter worden Zorg blijft voor iedereen beschikbaar Collectieve regelingen Toename verpleeghuizen. Extramuralisatie laag Oostblok Model AWBZ versoberd Uitgeklede collectieve regelingen Grootschalige zorginstellingen Verschraling/verpaupering (hetzelfde doen met minder geld) Mantelzorg wordt iets groter Toename verpleegzorg Bez. laag Nieuw Hollands Model 2.0 Zorg dichtbij Eigen bijdrage stijgt gestaag Goed gevulde zorgpakketten Veel mantelzorg Flexibele arbeidsmarkt Meer reguliere zorg van woonzorg naar verpleegzorg toename WMO EM hoog Amerikaans model Eigen regie Afbouw verzorgingsstaat Zeer commercieel (vrije marktwerking) Eigen bijdrage en hoge zorgpremies Zeer veel mantelzorg Toename freelancers en ZZP ers Exclusieve zorginstellingen (particulier) Bezuinigingen hoog 36

37 Oefening: scenario s voor uw organisatie (45 minuten) 1. Benoem diverse externe factoren (STEP) die toekomstige vraag naar arbeid in uw sector kunnen beïnvloeden 15 min - rangschikken op mate van onzekerheid - rangschikken op mate van impact 2. Zet deze in een diagram 5 3. Bepaal twee belangrijkste drivers en ofi s 5 4. Bedenk relevante labels 5 5. Stel journalistieke verhaallijn op voor 2 diametrale scenario s 15 37

38 ..

39 Pauze a 15 min 39

40 Terugkijkend

41 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur lunch Deel B uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting

42 Bouwsteen 6 Gewenste formatie 1. Per scenario de organisatiestrategie duiden. Wat ga je als organisatie in die specifieke wereld doen?: Welk concurrentiemodel, Welke producten en diensten, Welke functiemix? 2. Per scenario invulling geven aan K3R: Welke kwantiteit, Welke kwaliteit, Welke kosten, Welke flexibiliteit?

43 Strategie (Treacy en Wiersema) Wat betekenen de scenario s voor je strategie: Cost-effectiveness Customer intimacy Product leadership

44 Strategie

45 Strategie, structuur, cultuur, processen

46 Strategie voorbeeld Patiënt is top of our concern Customer Intimacy Customer Intimacy S Z S Z Operational Excellence Product leadership Operational Excellence Product leadership

47 Strategie bij uw organisatie? Motto:. Customer Intimacy Customer Intimacy Operational Excellence Product leadership Operational Excellence Product leadership

48 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

49 Inschatten gewenste formatie (in 8 stappen) STAP 1. Stel huidig bruto-netto traject vast. STAP 2. Wat doe je nu: kerntaken en kernproducten en met Wie doe je dat (welke functies dragen daaraan bij)? Stel huidige Product-functiematrix vast. STAP 3. Hoe combineer je functies per product? Bepaal huidige functiemix.

50 Bruto-netto traject 2013 Voorbeeld Beschikbare uren per jaar 52 * Verlofuren 144 vakantie/56 verlofbudget Feestdagen 2012 (ex zaterdag/zondag) 7 * 7, Ziekteverzuim 5,5%* Indirecte uren Opleiding = cliëntgebonden = overleg 1% * Netto Productieve uren VOORBEELD Functie A Functie B Functie C 2013 bruto netto

51 Huidige formatie Hoe is huidige formatie verdeeld over huidige producten en diensten? Maak een matrix met aan de ene zijde de producten en diensten die de organisatie levert. Noteer op de andere as het soort personeel dat hiervoor nodig is. Resultaat: functiemix per dienst/product Doe dit op afdelingsniveau (overzichtelijk) en tel nadien op tot organisatieniveau

52 Huidige PFM in 2013 (in uren) product Omvang # pakket Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

53 Oefening 1. Benoem de twee meest omvangrijke producten 2. Benoem de twee meest omvangrijke functiegroepen 3. Hoeveel bruto fte heeft deze organisatie in functies A, B en C (uitgaande van 1400 uur netto per fte)? (182) 4. Is er sprake van veel functiedifferentiatie? Bepaal de functiemix 53

54 Huidige functiemix product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP-1 20% 50% 30% 100% ZZP-2 60% 20% 20% 100% ZZP-4 50% 37% 12% 100% ZZP-5 25% 75% 0% 100% ZZP-6 25% 25% 50% 100% ZZP-8 50% 30% 20% 100% Overig 33% 66% 0% 100% totaal 35% 42% 23% 100%

55 PFM-2 Maar wat als niet alle info beschikbaar is? Neem huidige formatie per functie, en schat in hoeveel netto uren deze omvat (zie dia PFM-3). Schat in hoe iemand op een bepaalde functie zijn/haar week doorbrengt met welke producten (zie dia PFM-4), in procenten van de werktijd dus. Bereken dan hoeveel uur dit per functie en product is (dia PFM-5) Tel de regeltotalen op (dia PFM-6)

56 PFM-3 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP-4 ZZP-6 ZZP-7 ZZP-8 totaal

57 PFM-4 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP-4 10% Et cetera ZZP-6 40% ZZP-7 40% ZZP-8 10% totaal

58 PFM-5 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP ZZP ZZP ZZP totaal

59 PFM-6 product Functie A Functie B Functie C Externe inhuur totaal ZZP ZZP ZZP ZZP totaal

60 Inschatten gewenste formatie STAP 4. Schat gewenste productie in per scenario a. Uitgangspunt is huidige productie per product in netto arbeidsuren b. Schat de invloed van de OFI s in (procentuele veranderingen) c. Bepaal vervolgens de additionele effecten van de drivers per scenario

61 Voor deze groep geldt: relatief grote impact Relatief lage onzekerheid De OFI s inschatten Deze variabelen hebben dus zeker impact op toekomstige formatie. Zij differentiëren echter niet per scenario. Ze zijn generiek van karakter. Dat betekent dat zij in alle scenario s op eenzelfde wijze terugkeren als het gaat om schattingen van de benodigde formatie.

62 OFI s Dimensie variabele impact onzekerheid keuze sociologisch vergrijzing *** * OFI verstedelijking * * technologisch domotica ** * OFI wasrobots * ** economisch Toenemende concurrentie * ** Kosten van zorg * ** Politiek bezuinigingen *** *** 1 extramuralisatie ** *** 2 62

63 Invloed van de OFI s meenemen (in uren) product Uren 2013 OFI-1 OFI-2 totaal Tussenstand ZZP % % 0 ZZP % % 0 ZZP % +8% +10% ZZP % +15% +20% ZZP ZZP % - 1% +5% Overig % +10% +10% totaal

64 Voeg de impact per scenario toe product tussenstand Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Zzp Zzp Zzp Zzp overig totaal

65 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

66 Inschatten gewenste formatie STAP 5. Schat gewenste functiemix per product in 2016 (evt per scenario) STAP 6. Vermenigvuldig nieuwe functiemix met geschatte productie per product in uren. Je krijgt dan de geschatte PFM voor 2016 per scenario en daarmee ook de in totaal gewenste netto uren per functie per scenario.

67 Voorbeeld veranderende functiemix per product 2013 en 2016 jaar product Functie A Functie B Functie C totaal 2013 ZZP-4 50% 37% 12% 100% ZZP-6 25% 25% 50% 100% 2016 ZZP-4 80% 20% 0% 100% ZZP-6 10% 40% 50% 100%

68 Gewenste functiemix 2016 (stel identiek voor alle scenario s) product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP-4 80% 20% 0% 100% ZZP-5 25% 75% 0% 100% ZZP-6 10% 40% 50% 100% ZZP-8 50% 30% 20% 100% Overig 33% 66% 0% 100%

69 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 1 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

70 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 2 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

71 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 3 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

72 Gewenste PFM in 2016 (in uren), Scenario 4 product Functie A Functie B Functie C Totaal ZZP ZZP ZZP ZZP Overig totaal

73 Gewenste uren per functie in 2016 (in uren), alle scenario s samen scenario Functie A Functie B Functie C Totaal Scandinavisch Oostblok Nieuw Hollands Amerikaans

74 Gewenste formatie: de U-bocht benadering l Bruto fte per functie 2013????? Gewenste fte per functie Netto uren Functies 2013 Huidig 7 1 Gewenst 8 BNT BNT Netto uren Functies 2016 PFM Functiemix Gewenste Functiemix 2016 Producten Producten 2016

75 Inschatten gewenste formatie STAP 7. Geef aan of er veranderingen moeten komen in het bruto-netto traject in 2016 (evt per scenario) STAP 8. Combineer nieuwe bruto-netto traject met geschatte netto uren per functie per scenario (uit stap 6). Je krijgt dan de in totaal gewenste bruto formatie in fte per functie per scenario.

76 Bruto-netto traject 2016 Mogelijke veranderingen Functie A Functie B Functie C 2013 bruto netto netto

77 Bruto formatie (fte) per functie 2016 Functie A Functie B Functie C totaal Nu (2013) 64,3 77,1 40,7 182 Scandinavisch 33,8 32,2 12,1 78,1 Oostblok 28,7 30,8 8,4 67,9 Nieuw Hollands 21,0 24,9 6,5 52,4 Amerikaans 24,2 24,2 11,7 60,1

78 Bez laag Scandinavisch Model Kwantiteit daalt Kwaliteit constant Kosten/fte constant Arbeidsrelaties constant Nieuw Hollands Model Kwantiteit daalt Kwaliteit neemt toe Kosten/fte constant Arbeidsrelaties constant Extramuralisatie laag EM hoog Oostblok Model Kwantiteit daalt Kwaliteit wordt lager Kosten/fte fors omlaag Arbeidsrelaties: meer zzp Amerikaans model Kwantiteit gaat omlaag Kwaliteit constant Kosten/fte iets lager Arbeidsrelaties: meer zzp Bezuinigingen hoog 78

79 Vaststellen gewenste formatie Scenario 1 Hand op de knip Scenario 2 Worst case Scenario 3 Ontwikkeling Scenario 4 Marktvergroting Kwantiteiten -Vraag per functiegroep Kwaliteiten -Specifieke competenties Kosten -Gemiddelde pers. Kosten -Loonkosten Arbeidsrelaties -Zelf doen / uitbesteden -Contract (omvang / type)

80 Agenda uur Welkom en kennismaken uur Theorie strategische personeelsplanning Inleiding scenarioplanning uur pauze uur zelf aan de slag: drivers en ofi s uur Scenarioplanning deel 2, interactief uur lunch uur product en proces uur vragen en discussie uur afsluiting Deel C

81 81 Met SPP beeld van (bron: Nauta/Randstad) Onbenut Potentieel Alternatieve inzet Tijdelijke uitleen Retentiebeleid Tijdelijk flexibiliseren Prospects Recruitprogramma MD (om)scholing Samenwerking externe leveranciers straks nodig 7 Most wanted Recruitment MD/TD (om)scholing Te Bewegen Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacement tijdelijke krachten Tijdelijke inhuur Tijdelijk dienstverband Collegiale inleen Huidige kern Potentieelbeoordeling Ontwikkelingsplan Mobiliteitsplan Outplacementplan Flexibiliseren nu aanwezig 4 nu nodig Key-players Retentieplan: POP Beloning- en bonusbeleid MD Opleiding(en)

82 Overige aspecten bij SPP Niet alleen technieken, producten en instrumenten zijn van belang, ook proces en inrichting. Ook vraagstuk centraal versus decentraal

83 Hoe organiseer je SPP? P&O, opleidingen, lijnmanagement én finance (planning en control) Goede diagnose van huidige bezetting Inschatten toekomstig verwachte bezetting Inzicht in huidige productiestructuur, functiemix en bruto-netto traject Scenariovorming voor gewenste formatie Analyse van mogelijke gaps Samenhangende instrumenten voor oplossingen

84 Drie betrokken partijen P&O AFSTEMMEN Kies de juiste personen hiervoor Lijnmanagement P&C/fin

85 Ervaringen SPP is product èn proces: Echternach processie SPP is géén boekhouden: ruwe schets ipv (schijn-)precisie Neem de tijd: SPP als leerproces, frequent herhalen Kies lijnmanagers en P&O-ers met strategisch inzicht Begin niet te grootschalig: neem eerst enkele onderdelen en rol het later verder uit.

86 Wat levert het op? Overzicht heden en (reële) inschatting mogelijke toekomst Dashboard, waardoor beter geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen binnen en buiten de instelling Kostenbesparing door betere afstemming met betrekking tot personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid (zowel kwalitatief als kwantitatief)

87 Decentraal Centraal Combinatie centraal en decentraal Uitvoeren algemene SPP (omgeving, scenarios, strategie, budgetten Consolidatie decentrale uitkomsten naar organisatieniveau Projectmanagement (planning, communicatie, support) SPP decentraal uitvoeren Vertaling, verfijning en operationalisatie

88 Tips Ken de valkuilen De top 5 van HR-prio s luidt als volgt: (HR-praktijk 2012) 1. Talentontwikkeling van bestaande medewerkers 2. Strategische personeelsplanning 3. Flexibilisering van het personeelsbestand 4. Gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid 5. Arbeidsmarktcommunicatie Praktijk: Prioriteiten niet vasthouden door de waan van de dag. Afwachtende houding van HRM naar management. Vice Versa.

89 Tips Ken de valkuilen Ondanks inspanningen HR: 1. Geen draagvlak bij management 2. Management passief op gebied van HRM 3. Geen lange termijn visie HR initieert! HR faciliteert! SPP is de verantwoordelijkheid van de lijn. Het strategisch personeelsplan zal niet worden gedragen als het management niet aanhaakt.

90 Tips Ken de valkuilen Onderschatting: SPP, daarvoor kunnen we wel een stagiaire inschakelen. Voor het opzetten van een SPP is een multidisciplinair team nodig. Projectleider/coordinator Management visie strategie scenario s HR beleid, faciliteren proces ICT data / systeem

91 Met SPP 2.0 een zonnige toekomst tegemoet..

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans

Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Dr. Gerard Evers Prof. Dr. Frits Kluijtmans Agenda 15.00-15.05 Opening 15.05-15.15 Schets globale programma door Frits Kluijtmans 15.15-16.00 Opzet workshops Strategische Personeelsplanning (SPP) door

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling

Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Strategische personeelsplanning aanpak, methodiek en tooling Amsterdam, 10 Oktober 2012 Presentatie SPP performa 2 Voorstellen Erwin Flim MMC, 1977 Haren, Groningen HEAO, Hanzehogeschool Groningen PGO

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien Strategische personeelsplanning Regeren is vooruitzien Uw richting vraagt juiste bemensing Inhoud Paragraaf Pagina Introductie 5 Wat is strategische personeelsplanning? 6 Failing to plan is planning to

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten

werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten integrale aanpak voor het werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten Handboek voor directies om te komen tot een integrale werving van personeel integrale aanpak voor het werven van personeel

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Wat houdt ons tegen? Roy Roelvink PGO MC, groep 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Beschrijving van mijn interesse voor dit vraagstuk 1 1.2 Leeswijzer 2 1.3 Veronderstellingen/

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

De flexibilisering van arbeid

De flexibilisering van arbeid De flexibilisering van arbeid Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen flexibel werken en flexibele arbeidsrelaties Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1 DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014 HRM praktijkmonitor 1 2 HRM praktijkmonitor DE HRM-PRAKTIJKMONITOR VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE HR-FUNCTIE IN NEDERLANDSE ORGANISATIES (2013-2014)

Nadere informatie

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses Rapport (Completion rate: 92.31%) Ik bel met: Variable Organisatie Functie Naam Telefoon Response The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 35 response(s) to this question can

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2015 Dfs Werknemersorganisatie FBZ behartigt de werknemersbelangen van 28.000 hoogopgeleide zorgprofessionals. Zo onderhandelt FBZ over cao s en bij fusies en reorganisaties over sociaal plannen. www.fbz.nl

Nadere informatie

De HRM-praktijkmonitor

De HRM-praktijkmonitor De HRM-praktijkmonitor Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties Verkorte versie Lectoraat HRM Erik Woering Johanna Alberda Herman van Blitterswijk Nicole

Nadere informatie

Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland

Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland Aligned at the top HR Executive Survey Deloitte in Nederland Introductie Veel organisaties zijn de gevolgen van de economische crisis volop aan het verwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van kostenbesparingen

Nadere informatie

Back to the future. Het gebruik van scenario s in SPP 1

Back to the future. Het gebruik van scenario s in SPP 1 Het gebruik van scenario s in SPP 1 Roel Olivers Strategische personeelsplanning is een instrument dat direct gerelateerd is aan het strategisch beleid. Dit artikel beoogt een beeld te schetsen van de

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Strategische P&O nota 2011-2014 Zie wat er gebeurt en stel vast wat je te doen staat Opstellers Dhr. A. Kohlbrugge Dhr. C. Stapper Begeleidingscommissie Dhr. F. Zantkuijl Dhr. C. Weijers Consultant, XCent

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij

ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij ZorgZijn Arbeidsmarktmagazine zorg & welzijn Werkgeversvereniging voor en Welzijn Werkt jaargang 01 oktober 2013 HRM-Proeverij Programma pag. 10-11 Dit is een publicatie van werkgeversvereniging ZorgZijn

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Toekomst voor de flexibele schil

Toekomst voor de flexibele schil Toekomst voor de flexibele schil To e k o m s t vo o r d e u n i q u e p o c k e t F l e x i b e l e s c h i l 4 Jeannine Peek Nog flexibeler VOORWOORD Flexibiliteit is de reden van ons bestaan. Het lijkt

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie