Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?"

Transcriptie

1 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

2 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten? 3 Wat voor voordelen biedt trekkingsrecht voor gemeenten? 4 Wat verandert er voor budgethouders? 4 Zorgovereenkomsten: de basis van een PGB 5 Trekkingsrecht in samenhang met de overige diensten van de SVB 5 Differentiatie in dienstverlening trekkingsrecht 5 Routemap Wat blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente? 8 Processtappen in 2014 voor invoeren van het trekkingsrecht per Meer informatie? _0714

3 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? 3 van 8 Per 1 januari 2015 gaan gemeenten werken met trekkingsrecht in het PGB. Deze nieuwe werkwijze houdt direct verband met de ingang van de nieuwe Jeugdwet, Wmo en de Wlz. Om de overgang en voorbereiding in 2014 goed te laten verlopen, is het essentieel dat gemeenten en de SVB goed samenwerken. Het gaat dan om het maken van afspraken over de uitwisseling van gegevens op het gebied van ICT en het betalingsverkeer tussen gemeente en de SVB en de communicatie naar uw inwoners. Deze brochure helpt u met het in kaart brengen welke acties uw gemeente wanneer moet ondernemen om op 1 januari 2015 te kunnen starten met trekkingsrecht. Wat is trekkingsrecht? In het kort komt trekkingsrecht op het volgende neer: de gemeente parkeert het PGB op de rekening van de SVB. De budgethouder geeft het te betalen bedrag aan de SVB door. Vervolgens verzorgt de SVB, na diverse checks, de betalingen aan de zorgverlener of zorginstelling. Zowel de budgethouder als de gemeente krijgt inzicht in de besteding van het PGB en ontvangen overzichten, waarin duidelijk wordt hoeveel van het PGB waaraan is besteed en wat er nog over is. Na afloop van ieder kalenderjaar verstrekt de SVB een totaaloverzicht van de bestedingen. Niet bestede bedragen worden teruggestort aan de gemeente. Wat verandert er voor gemeenten? Gemeenten storten de PGB s niet meer op de rekening van budgethouders, maar in bulkbetalingen op de rekening van de SVB. Gemeenten geven aan de SVB door wie welk budget voor welke zorgsoort ontvangt. Gemeenten geven wijzigingen van budgetten door aan de SVB.

4 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? 4 van 8 Wat voor voordelen biedt trekkingsrecht voor gemeenten? Vereenvoudiging van het gemeentelijke verantwoordingsproces Met trekkingsrecht geeft de SVB real-time inzicht in de bestedingen. Gemeenten hoeven geen gegevens meer op te vragen. Dit maakt het verantwoordingsproces veel minder complex. Met het trekkingsrecht worden vooraf afspraken gemaakt en de SVB verricht alleen betalingen aan zorgverleners voor zaken waarover vooraf overeenstemming is tussen budgethouder en gemeente. Méér grip op PGB bestedingen Doordat gemeenten niet alleen aan het einde van een budgetperiode (kalenderjaar of eind indicatie), maar het hele jaar door inzicht hebben in de bestedingen, vergroot het trekkingsrecht de grip op het PGB. Vermindering van het financiële risico Trekkingsrecht minimaliseert het risico van onrechtmatige besteding van het PGB. De PGB-gelden staan op de rekening van de SVB. De budgethouder heeft zelf geen geld meer op zijn rekening. De kans dat het PGB terecht komt bij malafide zorgbureaus die het PGB beheren én tegelijkertijd de zorgverlener uitbetalen, is hiermee uitgesloten. Niet bestede PGB bedragen worden teruggestort. Gemeenten hoeven deze bedragen dus niet meer terug te vorderen. Wat verandert er voor budgethouders? De SVB stuurt gegevens over loonbetalingen door aan de Belastingdienst. Dat betekent dat de Belastingdienst op de hoogte is van de betalingen aan de zorgverleners. Budgethouders betalen de zorgverleners niet meer zelf, ze moeten de SVB opdracht geven voor betalingen aan hun zorgverleners. Betaling contant, per week of vierwekelijks is niet meer mogelijk. Zorgverleners worden (vooralsnog) maandelijks uitbetaald, op basis van een vast maandloon, urenbriefjes of facturen. Trekkingsrecht vermindert de administratieve last van de budgethouder aanzienlijk. Alle bestedingen worden door de SVB bijgehouden en zijn inzichtelijk in Mijn PGB, het webportal voor budgethouders. De verantwoording wordt voor budgethouders eenvoudiger, doordat gemeenten vooral vooraf toetsen, het geld alleen besteed kan worden aan wat is afgesproken en gemeenten steeds inzage hebben in de bestedingen. Via Mijn PGB kan de budgethouder zijn digitale dossier bij de SVB inzien, bijvoorbeeld de betalingen uit zijn budget PGB en de salarisstroken (als hij gebruik maakt van de salarisadministratie). De budgethouder kan met zijn DigiD inloggen op Mijn PGB. Als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft, kan deze met zijn eigen DigiD inloggen.

5 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? 5 van 8 Zorgovereenkomsten: de basis van een PGB Zorgovereenkomsten vormen de basis van het houden van een PGB. Zonder zorgovereenkomst is het niet mogelijk om zorgverleners te laten betalen uit een PGB. De SVB vraagt de zorgovereenkomst(en) op bij de budgethouder en controleert deze op arbeidsrechtelijke aspecten. Gemeenten kunnen/moeten deze contracten zorginhoudelijk controleren. Nadat de zorgovereenkomst is goedgekeurd (door de SVB en de gemeente), kan de SVB betalingen doen aan de zorgverlener, op basis van een vast maandloon of nadat de budgethouder een declaratie heeft toegestuurd. Declaraties controleren we voordat er een betaling plaatsvindt. Van deze betalingen maken wij melding bij de Belastingdienst. Budgethouders hebben via Mijn PGB altijd inzicht in hun gegevens en in de bestedingen uit het budget. Ook ontvangen zij papieren budgetoverzichten per post. Het staat hen vrij om zich af te melden voor deze papieren overzichten. Trekkingsrecht in samenhang met de overige diensten van de SVB De SVB ondersteunt budgethouders bij hun werkgevers- en opdrachtgeverstaken met modelovereenkomsten, arbodienstverlening en advies. Risico s die budgethouders lopen doordat zij werkgever of opdrachtgever worden, dekt de SVB af met collectieve verzekeringen voor schade en rechtsbijstand en vergoeding van loondoorbetaling bij ziekte. De SVB kan ook de salarisadministratie van de budgethouder overnemen. Als op het salaris van de zorgverlener loonheffingen moeten worden ingehouden, is de salarisadministratie ook onderdeel van het trekkingsrecht. De SVB biedt een integraal dienstverleningspakket trekkingsrecht voor gemeenten. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen: Het beheer van de gemeentelijke PGB s. Arbeidsrechtelijke controle van de zorgovereenkomsten. Uw inwoners ontvangen van de SVB overzichten van de bestedingen uit hun budget. Resterend PGB wordt teruggestort op de rekening van de gemeente. Gemeenten hebben via Mijn PGB toegang tot rapportages en managementinformatie (onder meer budgetuitputtingsoverzichten op totaal- en persoonsniveau van budgethouders en facturen). De SVB biedt advies bij het maken van lokaal PGB beleid in Wmo en Jeugdwet. De SVB kan gemeenten voorlichten over het PGB. Differentiatie in dienstverlening trekkingsrecht Differentiatie en maatwerk Er is binnen onze dienstverlening ruimte voor differentiatie en maatwerk. Hieronder vindt u een aantal diensten waarover uw gemeente binnen het standaardpakket kan beslissen, om deze al dan niet op te nemen in uw PGB-beleid.

6 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? 6 van 8 Uw gemeente bepaalt of u zorgovereenkomsten met partner of familielid toestaat. Feestdagenuitkering: wilt u dat uw inwoners wel of geen feestdagenuitkering uit hun budget kunnen uitkeren aan hun zorgverleners? Vrijbesteedbaar bedrag: u kunt per budget aangeven of de budgethouder hiervan gebruik mag maken (dit bedrag kan ook 0,00 zijn). Eenmalige uitkering: uw gemeente kan bepalen of uw inwoners een eenmalige uitkering uit het budget kunnen betalen. De Wmo zegt niets over het vergoeden van bemiddelingskosten uit een PGB. Uw gemeente kan zelf beslissen of budgethouders dergelijke kosten aan bemiddeling kunnen betalen uit hun budget. Automatisch incasseren vanaf een PGB-rekening is met trekkingsrechten niet meer mogelijk. Sommige zorgverleners rekenen extra kosten wanneer er via een acceptgiro wordt gefactureerd. U bepaalt of dergelijke administratiekosten vergoed mogen worden uit een PGB. Trekkingsrecht waarborgt dat er geen hogere bedragen dan het maximumtarief uit het PGB wordt betaald. Wil een budgethouder meer betalen dan het maximumtarief dat voor die zorgverlener is toegestaan, dan kan dat via een vrijwillige storting. Gemeenten bepalen zelf de maximumtarieven. Wij faciliteren zowel betaling via vaste maandlonen als facturering per uur of per dag(deel). Uw gemeente is vrij om hier regels over te maken. Uw gemeente bepaalt of reiskosten die de zorgverlener maakt, kunnen worden vergoed vanuit een PGB. Tegen betaling kunnen we terugvorderingen doen, bijvoorbeeld in geval van fraude, of wanneer de hoogte van het PGB achteraf wordt bijgesteld. Wilt u dat wij vorderingen en/of verrekeningen met nieuwe PGB s uitvoeren via mandatering? Dan brengen we daar extra kosten voor in rekening. De overige bovenstaande mogelijkheden kosten uw gemeente niets extra s. Routemap 2014 Per 1 januari 2015 geldt trekkingsrecht voor alle budgethouders uit uw gemeente en beheren wij alle budgetten. Wat moet er vóór die datum geregeld zijn? Eenmalige aanlevering van gegevens voor invoering trekkingsrecht huidige Wmo-budgethouders Tot 1 september krijgt elke gemeente een eigen deadline voor het bij de SVB aanleveren van gegevens van de huidige budgethouders met een indicatie voor hulp bij het huishouden. Het betreft hier alleen de bsn en de geboortedatum. Gemeenten ontvangen hier een instructi over. Deze gegevens moeten aangeleverd worden via Mijn PGB voor gemeenten, de webportal van de SVB. Het is dus belangrijk dat gemeenten zo snel mogelijk de toegang regelen tot Mijn PGB. Voor de beveiliging van Mijn PGB voor gemeenten maken wij gebruik van SesamID van KPN Lokale Overheid (voorheen Gemnet). Meer informatie vinden gemeenten op de website svb.nl/gemeente.

7 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? 7 van 8 Aanlevering van gegevens voor invoering trekkingsrecht van AWBZ budgethouders / overgangscliënten In dezelfde periode (van 26 juli tot 1 september) ontvangt de SVB van de zorgkantoren de bsn s en de geboortedata van de budgethouders die vanuit de AWBZ overgaan naar de Wmo en de Jeugdwet. SVB vraagt zorgovereenkomsten op bij budgethouders De SVB start vanaf 1 augustus met het opvragen van lopende zorgovereenkomsten van de budgethouders die door de gemeenten en zorgkantoren aan de SVB zijn doorgegeven. Gemeenten worden vooraf door de SVB geïnformeerd wanneer de budgethouders worden benaderd en welke brief wordt gestuurd. Deze mailing is afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voorlichting gemeenteambtenaren Binnen elke gemeente moeten alle ambtenaren die zich bezighouden met het PGB in de Wmo en de Jeugdwet weten wat PGB in de vorm van trekkingsrecht inhoudt (wat het concreet betekent voor gemeenten zelf en voor de budgethouders). Daar ondersteunt de SVB in door voorlichting te geven aan de medewerkers van de gemeente. Neem hiervoor contact met ons op door te bellen naar (030) of stuur een mail naar Voorlichting budgethouders Zoals onder het kopje SVB vraagt zorgovereenkomsten op bij budgethouders staat beschreven, vraagt de SVB geldige zorgovereenkomsten op bij alle budgethouders. Gemeenten kunnen vlak daarvoor de budgethouders PGB- HH zelf aanschrijven over de veranderingen die het trekkingsrecht met zich meebrengt en dat de SVB de zorgcontracten opvraagt. De SVB helpt hier aan mee door het verstrekken van brochures voor budgethouders over het PGB in de vorm van trekkingsrecht. Op de website van de SVB is deze informatie ook te vinden. Bovendien kan de SVB ook deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten of inloopspreekuren voor budgethouders op verzoek van de gemeente. Afspraken met gemeenten In het laatste kwartaal van 2014 moeten gemeenten een aantal keuzes aan de SVB doorgeven op het gebied van het PGB-beleid. Zie onder het kopje Differentiatie in diensten trekkingsrecht. Daarnaast moet de gemeente bedenken of ze elke zorgovereenkomst van de budgethouders persoonlijk wil accorderen in het kader van de zorginhoudelijke controle. De SVB neemt over deze zaken contact op met elke gemeente. Aanleveren gegevens budgetten en looptijden In het laatste kwartaal van 2014 ontvangt de SVB van alle gemeenten de definitieve PGB bedragen en periodes van de toegekende PGB s voor de Wmo en de Jeugdwet in Gemeenten ontvangen hier een instructi over. Ook deze gegevens moeten aangeleverd worden via Mijn PGB voor gemeenten.

8 Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? 8 van 8 Wat blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente? De rol van de SVB binnen het trekkingsrecht beperkt zich tot het betaalproces en de arbeidsrechtelijke controle van zorgovereenkomsten. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de toegang tot de ondersteuning, het afgeven van beschikkingen, het toekennen van het PGB en voor de zorginhoudelijke controle van de overeenkomsten en uitvoering van het PGB. Processtappen in 2014 voor invoeren van het trekkingsrecht per 2015 Om de samenwerking tussen de SVB en uw gemeente optimaal te laten verlopen, vindt u hieronder op een rij zaken u moet regelen in Lever het bsn en de geboortedatum van iedere budgethouder Wmo (hulp bij het huishouden) aan de SVB. 2. Informeer uw inwoners met een PGB voor hulp bij het huishouden over de veranderingen die trekkingsrecht met zich meebrengt en dat de SVB de zorgovereenkomsten opvraagt. 3. Regel toegang binnen de eigen organisatie tot Mijn PGB voor gemeenten 4. Richt het betalingsverkeer voor de bulkbetalingen aan de SVB in, inclusief eventuele aanpassingen in het eigen betalingssysteem. Dit moet u tijdig intern regelen. Hoe gaat uw gemeente de SVB bevoorschotten? De eerste bevoorschotting moet reeds eind 2014 plaatsvinden voor betalingen in januari Vanaf oktober informeert de SVB uw gemeente verder over de wijze van bevoorschotten. 5. Maak een keuze voor de verschillende opties binnen het basispakket. 6. Kies, wanneer u dit wil, voor aanvullende dienstverlening van de SVB. 7. Stel budgethouders uit uw gemeente op de hoogte van het budget in Lever de definitieve PGB bedragen en periodes van de toegekende PGB s Jeugd en Wmo 2015 aan bij de SVB. Voor de gegevensuitwisseling tussen gemeente en de SVB moeten op ICTgebied en aantal onderdelen aangepast worden. Hiervoor loopt een apart traject KING/SVB met de softwareleveranciers. Meer informatie? Heeft u vragen, of wilt u aanvullende informatie over welke stappen u moet nemen om op tijd gereed te zijn? Neem dan contact op met de SVB, afdeling Relatiebeheer via (030) of Meer informatie vindt u op svb.nl/gemeente. Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande. Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en geruisloos. Voor het leven.

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten PGB Programma trekkingsrechten PGB Datum 24 maart 2015 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding 4 2. Knelpunten voor budgethouders en zorgverleners

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4 Welkom Inhoudsopgave intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3 Wat biedt intwente? 4 Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht 5 De premies 6 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Uw verzekering in 2014 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 3 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde nét kostendekkende

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie