Nieuwsbrief #1. 1 Algemeen Nieuws. Inhoud van dit nummer: Samen met je opdrachtgever zoeken naar verdere optimalisatie. juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief #1. 1 Algemeen Nieuws. Inhoud van dit nummer: Samen met je opdrachtgever zoeken naar verdere optimalisatie. juni 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief #1 juni 2014 Inhoud van dit nummer: 1 Algemeen Nieuws 2 Confina Algemeen 3 Confina Personeels-/Salarisadministratie Sluitingstermijn mutaties: 13 juni 2014 Betaaldata salarissen: 25 juni Confina Financiële administratie Samen met je opdrachtgever zoeken naar verdere optimalisatie. 1 Algemeen Nieuws Nieuwe ronde cao-onderhandelingen binnenkort van start De PO-Raad en de vakbonden beginnen woensdag 28 mei 2014 aan een nieuwe ronde van cao-onderhandelingen. Om het proces te bespoedigen, hebben de partijen gezamenlijk een externe voorzitter voor het overleg gezocht die ook een bemiddelende rol kan spelen om te helpen de nodige noten te kraken. De PO-Raad is verheugd dat Peter Gortzak bereid is deze klus te doen. Op dit moment is Gortzak hoofd Beleid bij pensioenuitvoerders APG. Tot vorig jaar was hij secretaris van de FNV. Jaarcijfers primair onderwijs schetsen te rooskleurig beeld Het beeld dat het primair onderwijs de afgelopen jaren extra geld heeft gekregen, is genuanceerder dan lijkt. Het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat woensdag werd gepresenteerd, meldde dat het primair onderwijs in 2013 zevenhonderd euro per leerling meer kreeg dan in Dat betekent echter niet dat schoolbesturen nu per definitie voldoende geld hebben om hun kosten van te betalen. Schoolbesturen hebben inderdaad meer geld ontvangen, maar ze hebben er ook taken bij gekregen. Zij moeten bijvoorbeeld geld besteden aan professionalisering. Bovendien zijn hun kosten de afgelopen jaren sneller gestegen dan de bekostiging. Dat komt onder meer doordat het aantal leerlingen daalt maar vaste lasten, zoals de kosten voor een schoolgebouw en energie, gelijk blijven. Een andere reden is dat de stijgende werkgeverslasten niet volledig zijn gecompenseerd. Dat wordt niet duidelijk uit de cijfers. Naar verwachting zullen ook de jaarrekeningen van de schoolbesturen over 2013 positieve cijfers laten zien. Zij hebben eind vorig jaar eenmalig extra geld kregen vanuit het Herfstakkoord (296 miljoen euro) en geld om de werkgelegenheid in het onderwijs te behouden (85 miljoen euro). Omdat deze bedragen aan het eind van het jaar werd uitgekeerd en het geld uit het Herfstakkoord in december als een verrassing kwam, konden de besturen het geld in 2013 niet uitgeven. Daardoor hebben ze dat jaar geld overgehouden. Ook dit kan een vertekend beeld geven van de financiële situatie van schoolbesturen. De jaarrekeningen worden pas eind van dit jaar, 2014, gepubliceerd. Dankzij afspraken die vorig jaar in verschillende akkoorden zijn gemaakt, weten besturen dat ze er de komende tijd geld bij krijgen. Dat geld is welkom en heeft hen lucht gegeven. Desondanks kunnen zij moeilijk plannen maken omdat ze nog niet precies weten hoeveel geld zij daadwerkelijk kunnen uitgeven. Verschillende afspraken zijn namelijk nog niet zijn uitgewerkt. Zonnedauw 3, 9202 PE Drachten Postbus 744, 9200 AS Drachten

2 Sectorakkoord VO Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april jl. een principe-sectorakkoord VO afgesloten. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, voor nog beter onderwijs. De leden van de VO-raad hebben op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 april ingestemd met het principesectorakkoord. Het sectorakkoord wordt definitief als ook het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO VO door zowel de achterban van de VO-raad als de achterban van de vakbonden bekrachtigd wordt. Het akkoord zal dan het bestaande Bestuursakkoord vervangen. De afspraken uit het Bestuursakkoord die nog niet zijn gerealiseerd, maken deel uit van het nieuwe sectorakkoord. In het sectorakkoord staan afspraken over doelstellingen, maatregelen en investeringen voor het voortgezet onderwijs in de periode tot en met Belangrijke doelen van het sectorakkoord zijn dat de talenten van middelbare scholieren optimaal worden benut, zij ruimte hebben om te differentiëren in niveau en tempo en dat er geïnvesteerd wordt in de kennis en deskundigheid van leraren en schoolleiders en bestuurders. Ook wordt ernaar gestreefd dat er minder leerlingen blijven zitten en dat scholen ouders en leerlingen meer inzicht geven in de kwaliteit van de school en de voortgang daarvan. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro. 2 Confina Algemeen Nieuwe Website De nieuwe website van Confina is vorige week live gegaan. De website heeft diverse wijzigingen ondergaan in lay-out/inhoud en heeft diverse ondersteunende thema s met informatiefilmpjes en ondersteunende digitale berekeningsformulieren. De website geeft tevens toegang tot de portals van onze Cliënt Server, I-Muis en Raet/Youforce. De komende periode zullen er nog diverse nieuwe toevoegingen worden gedaan dus kijk regelmatig even op voor actuele nieuwsberichten, ondersteunende tools of aanvullende informatie over onze dienstverlening. Consultancy en Interim en nieuwe diensten Detachering Confina is op interim basis regelmatig bij diverse opdrachtgevers werkzaam. Indien u advies en/of tijdelijke ondersteuning nodig heeft voor bijvoorbeeld complexere vraagstukken of werkzaamheden als Algemeen directeur, Controller, Projectmanager, Projectmedewerker, personeelsfunctionaris of administratief medewerker neemt u dan contact op met interim-services van Confina. Wellicht kunnen wij de oplossing bieden. 3 Confina Personeels-/Salarisadministratie Ontwikkelingen Vervangingsfonds Binnen het vervangingsfonds zijn een aantal ontwikkelingen gaande waarvan wij u op de hoogte willen stellen. Zoals u weet heeft het Vervangingsfonds de controle op rechtmatigheid van ingediende declaraties uitbesteed aan KPMG. Uit evaluatie van steekproefcontroles door KPMG is gebleken dat sommige onrechtmatigheden vaker voorkomen. Hieronder hebben wij informatie weergegeven om u als werkgever te ondersteunen in het rechtmatig indienen van declaraties. Zie voor actuele informatie de website van het vervangingsfonds op De loonkosten van vervangers kunnen - onder voorwaarden - worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. De voorwaarden vindt u in het Reglement van het Vervangingsfonds. We zoeken continu naar aansluiting bij onze relaties.

3 Hulpmiddel bij declareren Door wie mag ik een afwezige vervangen om in aanmerking te komen voor vergoeding door het Vervangingsfonds? Om deze vraag snel en makkelijk te kunnen beantwoorden, heeft het Vervangingsfonds voor besturen, scholen en administratiekantoren een hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een schema. Het vertrekpunt in het schema Vervangen en Declareren is de functiecategorie van de afwezige. Daar tegenover staan verschillende vervangingsmogelijkheden. Niet alle combinaties zijn echter toegestaan. Of ze zijn wel toegestaan, maar met specifieke voorwaarden. In het schema ziet u in één oogopslag welke vervangingsmogelijkheden voor uw afwezige zijn toegestaan. U kunt hieronder op de snelkoppeling klikken waarna u rechtstreeks toegang krijgt tot dit schema. Het schema ondersteunt u ook bij het rechtmatig declareren. Schema Vervangen en Declareren Termijn Declaraties moet u indienen binnen 4 maanden na afloop van de maand waar de declaratie betrekking op heeft. HR Selfservice Raet (HRSS) Op 1 januari 2013 is Confina gestart met de nieuwe Raet HRM Module HR Selfservice waarmee digitaal personeels-/ salarismutaties kunnen worden ingediend. Deze module is volop in ontwikkeling en daarom willen wij iedereen die deze module gebruikt met deze nieuwsbrief periodiek informeren over eventuele nieuwe releases. Tevens willen wij met tips & trucs de eindgebruiker ondersteunen om mutaties snel en volledig te kunnen indienen. Indien u als eindgebruiker wensen of opmerkingen heeft over deze module dan kunt u deze mailen naar Wij zullen dan beoordelen of we uw wens kunnen meenemen in toekomstige aanpassingen of kenbaar maken bij de softwareontwikkelaar Raet om deze module verder te kunnen optimaliseren. Op de volgende pagina hebben wij wat Tips & Trucs weergegeven om u te ondersteunen binnen HRSS. Tips & Trucs HR Selfservice Raet (HRSS) Bij indienen van de mutaties let op dat Raet werkt met tot en met data dus indien bijvoorbeeld een aanstellingsmutatie moet eindigen per is de einddatum Indien er een wijziging in een bestaande ziekte-/verlofmelding met vervanging wordt doorgegeven dient eerst de lopende vervanging beëindigd te worden voordat deze wijzigingsmutatie ziekte/verlof via HRSS kan worden ingediend en worden verwerkt. Daarna kunt u de vervanging alsnog weer met een mutatie opstarten vanaf de wijzigingsdatum. Bij het indienen van een vervangingsmutatie is het van belang de juiste volgorde te hanteren, deze is: - Zoek de medewerker die gaat vervangen - Klik daarna bij afwezige op de medewerker die je wilt laten vervangen - Kies de aanstelling waarop je de vervanging wilt laten ingaan - Kies de afwezigheidsredenen en afwezigheidsperiode aan - Daarna verschijnt een pop up (heb je popup blokkering uitstaan?) waarin je de begindatum/einddatum en wtf per dag kunt doorgeven - Wanneer je klaar bent kies dan op verder en verzenden om mutatie af te ronden Let op dat bij meerdere aanstellingen afwezig of meerdere afwezigheidsperioden de vervangingsperiode altijd overeenkomt met aanstellingsperiode afwezige en afwezigheidsperiode!! Bij retour zenden van ingediende mutaties via HRSS dient er altijd een begeleidende memo (tbv indiener) te worden geschreven voordat de mutatie retour gezonden kan worden. Let op dat de pop-up blokkering altijd bij deze actie uitstaat want anders lijkt het of de mutatie in verwerking blijft staan. Zorg dus altijd dat de memo beschikbaar is en geschreven is voordat u op ok in de memo klik. Daarna wordt pas daadwerkelijk de mutatie retour gezonden naar de indiener.

4 Bent u ook al bezig met de begroting van 2015 en daarna? Berekeningen voor de toekomst met de Begrotingsmodule van Raet. U wilt groeien of inkrimpen, maar wat betekent dat voor uw loonkosten? Met onze online salarisadministratie software is het mogelijk om inzage te krijgen in de loonkosten op diverse aggregatieniveaus. Dit geldt voor loonkosten van medewerkers en niet medewerkers. De begroting die u draait vanuit een prognose is door u zelf aan te sturen. Hierdoor is het mogelijk om zelfs na een prognose nog wijzigingen aan te brengen op situaties die in de toekomst gaan spelen. Voor uw gemak en veiligheid kunt u altijd switchen tussen het door u geprognotiseerde deel en de werkelijke realisatie. Interesse om deze module ook te gaan gebruiken met ondersteuning van Confina? Neem dan contact met ons op via of Applicatiebeheer en ICT inzake performance Raet/Youforce software Regelmatig ontvangen wij vragen over foutmeldingen bij gebruik van Raet/Youforce software onderdelen. Na analyse blijkt vaak dat de lokale PC s van de eindgebruiker niet voldoen aan de voorgeschreven specificaties en instellingen die nodig zijn om de software goed te kunnen laten werken. Raet heeft hiervoor een SAAS A-Matrix opgesteld waarin per software onderdeel duidelijk is aangegeven aan welke specificaties en instellingen de PC van de eindgebruiker moet voldoen. In mei 2014 is de nieuwste versie van de A-Matrix vrijgegeven. Confina heeft deze versie inmiddels ook doorgezonden naar alle contactpersonen. Uw ICT collega kan voor u nakijken of uw eigen PC aan de juiste instellingen voldoet en deze indien nodig desgewenst voor u aanpassen. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot Indien u nog niet de nieuwste SAAS A-Matrix heeft ontvangen of u wenst deze alsnog te ontvangen kunt u hiervoor een verzoek op voorgaand mailadres indienen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk deze versie digitaal in uw mailbox. Ondersteuning kwaliteitsverbetering onderwijs met Raet Online Bewezen en betrouwbare basisadministratie Bijdrage aan kwaliteitsverbetering Grip op personeelskosten De kwaliteit van het onderwijs staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Uw medewerkers bepalen in belangrijke mate het succes van uw organisatie. Gegevens over de formatie en competenties van uw docenten hebt u nodig om aan te blijven sluiten bij de onderwijsvraag. De HR-portal Raet Online voorziet in deze behoefte en geeft optimaal inzicht in uw personele en financiële middelen. Zo kunt u een strategische bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Gecertificeerde gegevensuitwisseling met DUO en Vervangingsfonds Met het personeelsinformatiesysteem en de salaris software voor het onderwijs hebt u de optimale ondersteuning voor uw basis HR- en salarisadministratie. Ondersteuning van uw CAO, de oplossing voor de werkkostenregeling en een gecertificeerde gegevensuitwisseling met het Vervangingsfonds en de DUO. Allemaal zaken waar u personeels- en salarisadministratie geen omkijken meer naar heeft. Zicht op opleiding en ontwikkeling Instrumenten zoals de functiemix en de wet Beroepen In Onderwijs (BIO) leveren een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De e-hrm portal van Raet helpt u bij de uitvoering hiervan. De resultaten van jaarlijkse gesprekken over de thema s opleiding en ontwikkeling leggen leidinggevenden eenvoudig vast in de webportal. Met de gebruiksvriendelijke managementrapportages hebben u en de leidinggevenden daarom altijd zicht op de ontwikkeling en competenties van uw personeel. Toegankelijk voor alle betrokkenen De innovatieve portal Raet Online biedt een slimme procesondersteuning voor alle HR-processen binnen uw onderwijsinstelling. Medewerkers wijzigen zelf hun persoonsgegevens, vragen online verlof aan of dienen digitaal declaraties in. De leidinggeven kunnen dit fiatteren en controleren. Medewerkers zelf de flexibele arbeidsvoorwaarden laten raadplegen, of toegang verschaffen tot de digitale salarisstrook? Met Raet Online heeft u het juiste instrument in handen. Niet alleen het personeel binnen uw organisatie kunt u toegang verlenen. Ook voor externen zoals de arboprofessional biedt Raet Online de oplossing. Op deze manier hebben alle belanghebbenden toegang tot bijvoorbeeld het verzuimproces.

5 Kwaliteit behouden, nu en in de toekomst Uw organisatie krijgt de komende jaren te maken met een krappere arbeidsmarkt en vergrijzing, terwijl de onderwijsvraag alleen maar toeneemt. Hierbij is het niet alleen de huidige werving van uw personeel van belang, maar ook die van de toekomst. Strategische personeelsplanning is daarom essentieel om tijdig in te spelen op de in- door en uitstroom binnen uw onderwijsinstelling. Geen omkijken naar basis HR-processen Wilt u geen omkijken meer hebben naar de basisprocessen rondom personeels- en salarisadministratie? Confina neemt deze processen graag van u over. Continuïteit in werkzaamheden Wilt u weten hoe u uw HR-processen nog meer kunt optimaliseren, of op welke processen u kosten kunt besparen? Onze consultants van Confina geven u op basis van zorgvuldige analyses het antwoord. Met Confina en Raet weet u zeker dat u de continuïteit in uw werkzaamheden kunt waarborgen, bij ziekte, maar ook tijdens piekmomenten. Niks automatische piloot. Juist zoeken naar verbeterpunten. 4 Confina Financiële administratie (Meerjaren-)begroting De jaarrekeningen zijn allemaal weer gereed en tijdig naar het Ministerie van OC&W toegezonden de managementrapportages zijn ook al weer verstrekt en de nieuwe formaties worden weer voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Lastige afwegingen in de loonkosten moeten worden gemaakt. Wellicht bent u ook al weer aan de slag met de begroting van 2015 en de meerjarenbegroting. Onze FA professionals kunnen u daarbij desgewenst ondersteunen. Hierbij kan worden gebruik gemaakt van ons eigen ontwikkelde loonkostenvolgsysteem of aanvullend via de begrotingsmodule van Raet. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Confina. Digitale facturering Confina heeft een nieuwe partner voor digitale verwerking van uw facturenstroom. Deze partner heet Blue10. Blue10 is gespecialiseerd in het digitaliseren van inkoopfacturen. Alle facturen (papier, PDF en digitaal) worden gedigitaliseerd, naar de juiste persoon in de organisatie gestuurd en naadloos verwerkt in de financiële administratie. Facturen zijn bovendien altijd weer terug te vinden in het digitale archief.

6 Integratie met uw financiële pakket (Functioneel) De integratie van de software van Blue10 met het financiële pakket behelst de volgende onderdelen: het uitlezen van leveranciersdata en het (automatisch) coderen en boeken van facturen vanuit Blue10 in uw financiële systeem. Tevens worden de verval- en betaaldatum, het boekstuknummer en de geboekte factuurregels overgehaald uit het financiële systeem en zichtbaar gemaakt in de Workflow. Verdere specificaties: Webbased: overal ter wereld te benaderen, mits er een internetverbinding beschikbaar is Realtime: de uitwisseling van de gegevens tussen uw financiële administratie en Blue10 vindt realtime plaats. Er is geen nachtverwerking en dergelijke nodig Gebruikersvriendelijk Toepassing Het digitaliseren van van uw facturenstroom heeft een aantal grote voordelen, voor de verschillende lagen in uw organisatie: Alle facturen zijn centraal opgeslagen in de administratie, facturen kunnen niet meer zoek raken Het is voor het bedrijfsbureau in één oogopslag duidelijk bij wie welke factuur in behandeling is Omdat facturen niet meer gekopieerd worden scheelt het aanzienlijk in uw beschikbare archiefruimte Uitsluitend facturen die zijn goedgekeurd worden ook betaald Met Blue10 heeft een budgethouder snel een degelijk overzicht van wat precies aan facturen omgaat Blue10 bespaart u het ongemak van moeilijk te vinden of zelfs kwijtgeraakte documenten. Facturen zijn met de ondersteuning van Blue10 snel en eenvoudig online terug te vinden. En dat levert u gemak en dus tijdwinst op. Is dit ook voor mijn organisatie interessant? Wellicht denkt u dat het digitaal verwerken van inkoopfacturen alleen interessant is voor grote organisaties die minimaal facturen per jaar verwerken. Dat is een misverstand. Blue10 heeft het digitaal verwerken van inkoopfacturen voor iedere organisatie toegankelijk gemaakt. De software van Blue10 kan zowel lokaal op een eigen server, als volledig online gebruikt worden. Op deze manier is het digitaal verwerken van uw inkoopfacturen al interessant bij de verwerking van enkele tientallen facturen per maand. Neem contact op met Confina en we bespreken vrijblijvend alle mogelijkheden. Redactie Nieuwsbrief Confina: Nick Slagter Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief neemt u dan contact op via telefoonnummer of mail Zonnedauw 3, 9202 PE Drachten Postbus 744, 9200 AS Drachten

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) 1. Inleiding...2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers...3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten...4 4. Handleiding en help...4 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens Mutatie Werkgeversadministratie Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Kruis aan wat van toepassing is en vul alleen de noodzakelijke gegevens in. Op welk werkgeversnummer geldt(en) de mutatie(s) die u wenst

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013 Status HR Service Delivery 2013 Ineke Neuman 15 februari 2013 Onderzoekspopulatie 113 deelnemers 31% ook in 2012 deelgenomen >1000 medewerkers Profit en non-profit Hogere deelname zorg en onderwijs 89%

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

Flexibiliteit van uw medewerkers

Flexibiliteit van uw medewerkers Het Nieuwe Werken Kees Froeling 1 2 Het is niet de sterkste van een soort die overleeft en ook niet de meest intelligente, maar diegene die meest ontvankelijk is voor verandering. Charles Darwin (1809-1882)

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen.

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Vervangingsfonds Werkkostenregeling Subsidies RDDF Vaststelling jaarinkomen

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing?

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Met HR2day krijgen je administratieve medewerkers, managers en medewerkers een plek om alle HR- en salariswerkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat ze minder

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol.

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol. Meer ondernemen met B-OnLine Denk ondernemend. Denk Bol. Bol volgt de hartslag van uw bedrijf met B-OnLine Het beste uit uw onderneming halen Bol helpt ondernemers het beste uit zichzelf én hun bedrijf

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Personeel Salaris Vandaag Morgen. De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie!

Personeel Salaris Vandaag Morgen. De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie! Personeel Salaris Vandaag Morgen De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie! Ontdek hoe HR2day jou kan helpen Tevreden klanten HR2day wordt gebruikt door het MKB én grote organisa9es met

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen Trivium Software Trivium Software ontwikkelt, installeert en onderhoudt software voor de advocatuur. Wij zijn groot geworden met het onder juristen en advocaten breed gewaardeerde pakket FORTUNA. In 2013

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

HANDOUT. Digitaliseren van facturen

HANDOUT. Digitaliseren van facturen HANDOUT Digitaliseren van facturen 30 juni 2014 Pagina 2 van 25 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Budgethoudersregeling / Register... 4 1.2 Vervanging bij afwezigheid/ziekte.... 4 1.3 Voorwaarden facturen....

Nadere informatie

Handleiding HR Self Service in Youforce

Handleiding HR Self Service in Youforce Handleiding HR Self Service in Youforce Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Instellingen... 3 3. Inloggen... 6 4. De module HR Self Service... 7 5. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 6. Het afhandelen van openstaande

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Processen optimaliseren met AFAS

Processen optimaliseren met AFAS Processen optimaliseren met AFAS Herkent u dit? AFAS Profit is geïmplementeerd Doelstellingen nog niet gerealiseerd Processen worden nog niet optimaal ondersteund AFAS wordt niet maximaal gebruikt Mogelijke

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT Voor MKB en Non-profit organisaties INVOICE MANAGEMENT Steeds meer organisaties ontvangen hun facturen per e-mail. Deze facturen worden geprint en

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd!

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! Incomme HR- en salarisexperts Nieuwsbrief accountancy Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! 2014 In deze nieuwsbrief leest u meer over de adviesdiensten die wij speciaal

Nadere informatie

Software voor Human Resource Management TALENT & SALARIS WORKFLOW PLUS

Software voor Human Resource Management TALENT & SALARIS WORKFLOW PLUS Software voor Human Resource Management TALENT & SALARIS WORKFLOW PLUS Waarom Workflow Plus? HR proces volledig digitaal Workflow Plus vervangt alle checklisten De software het (denk)werk laten doen Uniformiteit

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance.

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. Visma.net Payroll Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. GRAAG STELLEN WIJ U VOOR AAN Altijd en overal online beschikbaar en maximale ondersteuning

Nadere informatie

Vesting Finance Klantgericht factureren

Vesting Finance Klantgericht factureren Vesting Finance Klantgericht factureren Facturatie is een belangrijk element van uw bedrijfsvoering, maar niet iets dat u per se in huis moet hebben. Het is immers niet waar uw bedrijf in is gespecialiseerd.

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

e-hrm software Talent & Salaris

e-hrm software Talent & Salaris e-hrm software Talent & Salaris INHOUD 1. Over Visma 2. Talent & Salaris quick overview 3. Live demo 3.1 Persoonsgegevens 3.2 Verlof 3.3 Verzuim 3.4 Elektronisch Dossier 3.5 Declaraties 3.6 App Wat feiten

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013.

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. 1. Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en Onderwijsbekostiging 2014/Herfstakkoord. a. NOA b. Onderwijsbekostiging 2. Referentiesystematiek 3.

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

De mensen van Reflexo staan voor veilige, integere en actuele datastructuren die voor alle betrokkenen duurzaamheid opleveren.

De mensen van Reflexo staan voor veilige, integere en actuele datastructuren die voor alle betrokkenen duurzaamheid opleveren. Mission Statement Reflexo heeft zich ten doel gesteld om voor organisaties gebruiksvriendelijke en interactieve portal based online omgevingen te bouwen waarin werknemers alle gewenste informatie rond

Nadere informatie

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp Autorisatiematrix ehrm Stadsdeel Osdorp 1. Inleiding Na de zomer worden de eerste drie werkprocessen (verzuim, declaraties en verlof) van de personeel- en salarisadministratie overgedragen aan het Servicehuis

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV Mijn Personeelszaken/ESS Gebruikershandleiding ESS juni 2013 CTB Personele Systemen BV Inhoudsopgave 1.Mijn Personeelszaken/ESS 3 Tegels en toepassingen 3 Gegevens opslaan of annuleren 3 2.Werken met Mijn

Nadere informatie

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS 1. DOEL VAN DIT REGLEMENT In dit reglement wordt omschreven op welke wijze Op/maat en Werkpartner West-Friesland B.V. de persoonsgegevens van al de werknemers en cliënten behandelen, met in achtneming

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Efficiënter werken dankzij het optimaliseren van HR-processen Een Visma-whitepaper Samenvatting De invoering van e-hrm zorgt er op een aantal manieren voor

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris. 2. Overige informatie. Pagina 1 van 5

Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris. 2. Overige informatie. Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris 2. Overige informatie Pagina 1 van 5 1. Introductie Mijn Appolaris Mijn Appolaris is het webportaal voor werkgevers. Dit portaal bevat onder andere: gegevens

Nadere informatie

Cloudias voor zorgverzekeraars

Cloudias voor zorgverzekeraars INSURANCE Cloudias voor zorgverzekeraars De state-of-the-art en down-to-earth oplossing Powered by VCD. Ondersteunt het totale proces van zorgverzekering Met Cloudias bereikt u uw doelen optimaal Cloudias

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Vijf concrete voordelen van ehrm

Vijf concrete voordelen van ehrm Vijf concrete voordelen van ehrm Waarom het optimaliseren van HR processen loont Een Visma whitepaper Samenvatting De invoering van ehrm levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Doordat werknemers

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER

JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER JOB ARCHITECT CREËER CONSISTENTE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN & COMPETENTIEPROFIELEN OP EEN SNELLE EN DOELTREFFENDE MANIER 1 REFERENTIES CHRISTINE CHALTIN (HR DIRECTOR, ISS & HR MANAGER OF THE YEAR) In samenwerking

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie