Nieuwsbrief #1. 1 Algemeen Nieuws. Inhoud van dit nummer: Samen met je opdrachtgever zoeken naar verdere optimalisatie. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief #1. 1 Algemeen Nieuws. Inhoud van dit nummer: Samen met je opdrachtgever zoeken naar verdere optimalisatie. juni 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief #1 juni 2014 Inhoud van dit nummer: 1 Algemeen Nieuws 2 Confina Algemeen 3 Confina Personeels-/Salarisadministratie Sluitingstermijn mutaties: 13 juni 2014 Betaaldata salarissen: 25 juni Confina Financiële administratie Samen met je opdrachtgever zoeken naar verdere optimalisatie. 1 Algemeen Nieuws Nieuwe ronde cao-onderhandelingen binnenkort van start De PO-Raad en de vakbonden beginnen woensdag 28 mei 2014 aan een nieuwe ronde van cao-onderhandelingen. Om het proces te bespoedigen, hebben de partijen gezamenlijk een externe voorzitter voor het overleg gezocht die ook een bemiddelende rol kan spelen om te helpen de nodige noten te kraken. De PO-Raad is verheugd dat Peter Gortzak bereid is deze klus te doen. Op dit moment is Gortzak hoofd Beleid bij pensioenuitvoerders APG. Tot vorig jaar was hij secretaris van de FNV. Jaarcijfers primair onderwijs schetsen te rooskleurig beeld Het beeld dat het primair onderwijs de afgelopen jaren extra geld heeft gekregen, is genuanceerder dan lijkt. Het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat woensdag werd gepresenteerd, meldde dat het primair onderwijs in 2013 zevenhonderd euro per leerling meer kreeg dan in Dat betekent echter niet dat schoolbesturen nu per definitie voldoende geld hebben om hun kosten van te betalen. Schoolbesturen hebben inderdaad meer geld ontvangen, maar ze hebben er ook taken bij gekregen. Zij moeten bijvoorbeeld geld besteden aan professionalisering. Bovendien zijn hun kosten de afgelopen jaren sneller gestegen dan de bekostiging. Dat komt onder meer doordat het aantal leerlingen daalt maar vaste lasten, zoals de kosten voor een schoolgebouw en energie, gelijk blijven. Een andere reden is dat de stijgende werkgeverslasten niet volledig zijn gecompenseerd. Dat wordt niet duidelijk uit de cijfers. Naar verwachting zullen ook de jaarrekeningen van de schoolbesturen over 2013 positieve cijfers laten zien. Zij hebben eind vorig jaar eenmalig extra geld kregen vanuit het Herfstakkoord (296 miljoen euro) en geld om de werkgelegenheid in het onderwijs te behouden (85 miljoen euro). Omdat deze bedragen aan het eind van het jaar werd uitgekeerd en het geld uit het Herfstakkoord in december als een verrassing kwam, konden de besturen het geld in 2013 niet uitgeven. Daardoor hebben ze dat jaar geld overgehouden. Ook dit kan een vertekend beeld geven van de financiële situatie van schoolbesturen. De jaarrekeningen worden pas eind van dit jaar, 2014, gepubliceerd. Dankzij afspraken die vorig jaar in verschillende akkoorden zijn gemaakt, weten besturen dat ze er de komende tijd geld bij krijgen. Dat geld is welkom en heeft hen lucht gegeven. Desondanks kunnen zij moeilijk plannen maken omdat ze nog niet precies weten hoeveel geld zij daadwerkelijk kunnen uitgeven. Verschillende afspraken zijn namelijk nog niet zijn uitgewerkt. Zonnedauw 3, 9202 PE Drachten Postbus 744, 9200 AS Drachten

2 Sectorakkoord VO Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april jl. een principe-sectorakkoord VO afgesloten. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, voor nog beter onderwijs. De leden van de VO-raad hebben op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 april ingestemd met het principesectorakkoord. Het sectorakkoord wordt definitief als ook het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO VO door zowel de achterban van de VO-raad als de achterban van de vakbonden bekrachtigd wordt. Het akkoord zal dan het bestaande Bestuursakkoord vervangen. De afspraken uit het Bestuursakkoord die nog niet zijn gerealiseerd, maken deel uit van het nieuwe sectorakkoord. In het sectorakkoord staan afspraken over doelstellingen, maatregelen en investeringen voor het voortgezet onderwijs in de periode tot en met Belangrijke doelen van het sectorakkoord zijn dat de talenten van middelbare scholieren optimaal worden benut, zij ruimte hebben om te differentiëren in niveau en tempo en dat er geïnvesteerd wordt in de kennis en deskundigheid van leraren en schoolleiders en bestuurders. Ook wordt ernaar gestreefd dat er minder leerlingen blijven zitten en dat scholen ouders en leerlingen meer inzicht geven in de kwaliteit van de school en de voortgang daarvan. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro. 2 Confina Algemeen Nieuwe Website De nieuwe website van Confina is vorige week live gegaan. De website heeft diverse wijzigingen ondergaan in lay-out/inhoud en heeft diverse ondersteunende thema s met informatiefilmpjes en ondersteunende digitale berekeningsformulieren. De website geeft tevens toegang tot de portals van onze Cliënt Server, I-Muis en Raet/Youforce. De komende periode zullen er nog diverse nieuwe toevoegingen worden gedaan dus kijk regelmatig even op voor actuele nieuwsberichten, ondersteunende tools of aanvullende informatie over onze dienstverlening. Consultancy en Interim en nieuwe diensten Detachering Confina is op interim basis regelmatig bij diverse opdrachtgevers werkzaam. Indien u advies en/of tijdelijke ondersteuning nodig heeft voor bijvoorbeeld complexere vraagstukken of werkzaamheden als Algemeen directeur, Controller, Projectmanager, Projectmedewerker, personeelsfunctionaris of administratief medewerker neemt u dan contact op met interim-services van Confina. Wellicht kunnen wij de oplossing bieden. 3 Confina Personeels-/Salarisadministratie Ontwikkelingen Vervangingsfonds Binnen het vervangingsfonds zijn een aantal ontwikkelingen gaande waarvan wij u op de hoogte willen stellen. Zoals u weet heeft het Vervangingsfonds de controle op rechtmatigheid van ingediende declaraties uitbesteed aan KPMG. Uit evaluatie van steekproefcontroles door KPMG is gebleken dat sommige onrechtmatigheden vaker voorkomen. Hieronder hebben wij informatie weergegeven om u als werkgever te ondersteunen in het rechtmatig indienen van declaraties. Zie voor actuele informatie de website van het vervangingsfonds op De loonkosten van vervangers kunnen - onder voorwaarden - worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. De voorwaarden vindt u in het Reglement van het Vervangingsfonds. We zoeken continu naar aansluiting bij onze relaties.

3 Hulpmiddel bij declareren Door wie mag ik een afwezige vervangen om in aanmerking te komen voor vergoeding door het Vervangingsfonds? Om deze vraag snel en makkelijk te kunnen beantwoorden, heeft het Vervangingsfonds voor besturen, scholen en administratiekantoren een hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een schema. Het vertrekpunt in het schema Vervangen en Declareren is de functiecategorie van de afwezige. Daar tegenover staan verschillende vervangingsmogelijkheden. Niet alle combinaties zijn echter toegestaan. Of ze zijn wel toegestaan, maar met specifieke voorwaarden. In het schema ziet u in één oogopslag welke vervangingsmogelijkheden voor uw afwezige zijn toegestaan. U kunt hieronder op de snelkoppeling klikken waarna u rechtstreeks toegang krijgt tot dit schema. Het schema ondersteunt u ook bij het rechtmatig declareren. Schema Vervangen en Declareren Termijn Declaraties moet u indienen binnen 4 maanden na afloop van de maand waar de declaratie betrekking op heeft. HR Selfservice Raet (HRSS) Op 1 januari 2013 is Confina gestart met de nieuwe Raet HRM Module HR Selfservice waarmee digitaal personeels-/ salarismutaties kunnen worden ingediend. Deze module is volop in ontwikkeling en daarom willen wij iedereen die deze module gebruikt met deze nieuwsbrief periodiek informeren over eventuele nieuwe releases. Tevens willen wij met tips & trucs de eindgebruiker ondersteunen om mutaties snel en volledig te kunnen indienen. Indien u als eindgebruiker wensen of opmerkingen heeft over deze module dan kunt u deze mailen naar Wij zullen dan beoordelen of we uw wens kunnen meenemen in toekomstige aanpassingen of kenbaar maken bij de softwareontwikkelaar Raet om deze module verder te kunnen optimaliseren. Op de volgende pagina hebben wij wat Tips & Trucs weergegeven om u te ondersteunen binnen HRSS. Tips & Trucs HR Selfservice Raet (HRSS) Bij indienen van de mutaties let op dat Raet werkt met tot en met data dus indien bijvoorbeeld een aanstellingsmutatie moet eindigen per is de einddatum Indien er een wijziging in een bestaande ziekte-/verlofmelding met vervanging wordt doorgegeven dient eerst de lopende vervanging beëindigd te worden voordat deze wijzigingsmutatie ziekte/verlof via HRSS kan worden ingediend en worden verwerkt. Daarna kunt u de vervanging alsnog weer met een mutatie opstarten vanaf de wijzigingsdatum. Bij het indienen van een vervangingsmutatie is het van belang de juiste volgorde te hanteren, deze is: - Zoek de medewerker die gaat vervangen - Klik daarna bij afwezige op de medewerker die je wilt laten vervangen - Kies de aanstelling waarop je de vervanging wilt laten ingaan - Kies de afwezigheidsredenen en afwezigheidsperiode aan - Daarna verschijnt een pop up (heb je popup blokkering uitstaan?) waarin je de begindatum/einddatum en wtf per dag kunt doorgeven - Wanneer je klaar bent kies dan op verder en verzenden om mutatie af te ronden Let op dat bij meerdere aanstellingen afwezig of meerdere afwezigheidsperioden de vervangingsperiode altijd overeenkomt met aanstellingsperiode afwezige en afwezigheidsperiode!! Bij retour zenden van ingediende mutaties via HRSS dient er altijd een begeleidende memo (tbv indiener) te worden geschreven voordat de mutatie retour gezonden kan worden. Let op dat de pop-up blokkering altijd bij deze actie uitstaat want anders lijkt het of de mutatie in verwerking blijft staan. Zorg dus altijd dat de memo beschikbaar is en geschreven is voordat u op ok in de memo klik. Daarna wordt pas daadwerkelijk de mutatie retour gezonden naar de indiener.

4 Bent u ook al bezig met de begroting van 2015 en daarna? Berekeningen voor de toekomst met de Begrotingsmodule van Raet. U wilt groeien of inkrimpen, maar wat betekent dat voor uw loonkosten? Met onze online salarisadministratie software is het mogelijk om inzage te krijgen in de loonkosten op diverse aggregatieniveaus. Dit geldt voor loonkosten van medewerkers en niet medewerkers. De begroting die u draait vanuit een prognose is door u zelf aan te sturen. Hierdoor is het mogelijk om zelfs na een prognose nog wijzigingen aan te brengen op situaties die in de toekomst gaan spelen. Voor uw gemak en veiligheid kunt u altijd switchen tussen het door u geprognotiseerde deel en de werkelijke realisatie. Interesse om deze module ook te gaan gebruiken met ondersteuning van Confina? Neem dan contact met ons op via of Applicatiebeheer en ICT inzake performance Raet/Youforce software Regelmatig ontvangen wij vragen over foutmeldingen bij gebruik van Raet/Youforce software onderdelen. Na analyse blijkt vaak dat de lokale PC s van de eindgebruiker niet voldoen aan de voorgeschreven specificaties en instellingen die nodig zijn om de software goed te kunnen laten werken. Raet heeft hiervoor een SAAS A-Matrix opgesteld waarin per software onderdeel duidelijk is aangegeven aan welke specificaties en instellingen de PC van de eindgebruiker moet voldoen. In mei 2014 is de nieuwste versie van de A-Matrix vrijgegeven. Confina heeft deze versie inmiddels ook doorgezonden naar alle contactpersonen. Uw ICT collega kan voor u nakijken of uw eigen PC aan de juiste instellingen voldoet en deze indien nodig desgewenst voor u aanpassen. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot Indien u nog niet de nieuwste SAAS A-Matrix heeft ontvangen of u wenst deze alsnog te ontvangen kunt u hiervoor een verzoek op voorgaand mailadres indienen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk deze versie digitaal in uw mailbox. Ondersteuning kwaliteitsverbetering onderwijs met Raet Online Bewezen en betrouwbare basisadministratie Bijdrage aan kwaliteitsverbetering Grip op personeelskosten De kwaliteit van het onderwijs staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Uw medewerkers bepalen in belangrijke mate het succes van uw organisatie. Gegevens over de formatie en competenties van uw docenten hebt u nodig om aan te blijven sluiten bij de onderwijsvraag. De HR-portal Raet Online voorziet in deze behoefte en geeft optimaal inzicht in uw personele en financiële middelen. Zo kunt u een strategische bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Gecertificeerde gegevensuitwisseling met DUO en Vervangingsfonds Met het personeelsinformatiesysteem en de salaris software voor het onderwijs hebt u de optimale ondersteuning voor uw basis HR- en salarisadministratie. Ondersteuning van uw CAO, de oplossing voor de werkkostenregeling en een gecertificeerde gegevensuitwisseling met het Vervangingsfonds en de DUO. Allemaal zaken waar u personeels- en salarisadministratie geen omkijken meer naar heeft. Zicht op opleiding en ontwikkeling Instrumenten zoals de functiemix en de wet Beroepen In Onderwijs (BIO) leveren een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De e-hrm portal van Raet helpt u bij de uitvoering hiervan. De resultaten van jaarlijkse gesprekken over de thema s opleiding en ontwikkeling leggen leidinggevenden eenvoudig vast in de webportal. Met de gebruiksvriendelijke managementrapportages hebben u en de leidinggevenden daarom altijd zicht op de ontwikkeling en competenties van uw personeel. Toegankelijk voor alle betrokkenen De innovatieve portal Raet Online biedt een slimme procesondersteuning voor alle HR-processen binnen uw onderwijsinstelling. Medewerkers wijzigen zelf hun persoonsgegevens, vragen online verlof aan of dienen digitaal declaraties in. De leidinggeven kunnen dit fiatteren en controleren. Medewerkers zelf de flexibele arbeidsvoorwaarden laten raadplegen, of toegang verschaffen tot de digitale salarisstrook? Met Raet Online heeft u het juiste instrument in handen. Niet alleen het personeel binnen uw organisatie kunt u toegang verlenen. Ook voor externen zoals de arboprofessional biedt Raet Online de oplossing. Op deze manier hebben alle belanghebbenden toegang tot bijvoorbeeld het verzuimproces.

5 Kwaliteit behouden, nu en in de toekomst Uw organisatie krijgt de komende jaren te maken met een krappere arbeidsmarkt en vergrijzing, terwijl de onderwijsvraag alleen maar toeneemt. Hierbij is het niet alleen de huidige werving van uw personeel van belang, maar ook die van de toekomst. Strategische personeelsplanning is daarom essentieel om tijdig in te spelen op de in- door en uitstroom binnen uw onderwijsinstelling. Geen omkijken naar basis HR-processen Wilt u geen omkijken meer hebben naar de basisprocessen rondom personeels- en salarisadministratie? Confina neemt deze processen graag van u over. Continuïteit in werkzaamheden Wilt u weten hoe u uw HR-processen nog meer kunt optimaliseren, of op welke processen u kosten kunt besparen? Onze consultants van Confina geven u op basis van zorgvuldige analyses het antwoord. Met Confina en Raet weet u zeker dat u de continuïteit in uw werkzaamheden kunt waarborgen, bij ziekte, maar ook tijdens piekmomenten. Niks automatische piloot. Juist zoeken naar verbeterpunten. 4 Confina Financiële administratie (Meerjaren-)begroting De jaarrekeningen zijn allemaal weer gereed en tijdig naar het Ministerie van OC&W toegezonden de managementrapportages zijn ook al weer verstrekt en de nieuwe formaties worden weer voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Lastige afwegingen in de loonkosten moeten worden gemaakt. Wellicht bent u ook al weer aan de slag met de begroting van 2015 en de meerjarenbegroting. Onze FA professionals kunnen u daarbij desgewenst ondersteunen. Hierbij kan worden gebruik gemaakt van ons eigen ontwikkelde loonkostenvolgsysteem of aanvullend via de begrotingsmodule van Raet. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Confina. Digitale facturering Confina heeft een nieuwe partner voor digitale verwerking van uw facturenstroom. Deze partner heet Blue10. Blue10 is gespecialiseerd in het digitaliseren van inkoopfacturen. Alle facturen (papier, PDF en digitaal) worden gedigitaliseerd, naar de juiste persoon in de organisatie gestuurd en naadloos verwerkt in de financiële administratie. Facturen zijn bovendien altijd weer terug te vinden in het digitale archief.

6 Integratie met uw financiële pakket (Functioneel) De integratie van de software van Blue10 met het financiële pakket behelst de volgende onderdelen: het uitlezen van leveranciersdata en het (automatisch) coderen en boeken van facturen vanuit Blue10 in uw financiële systeem. Tevens worden de verval- en betaaldatum, het boekstuknummer en de geboekte factuurregels overgehaald uit het financiële systeem en zichtbaar gemaakt in de Workflow. Verdere specificaties: Webbased: overal ter wereld te benaderen, mits er een internetverbinding beschikbaar is Realtime: de uitwisseling van de gegevens tussen uw financiële administratie en Blue10 vindt realtime plaats. Er is geen nachtverwerking en dergelijke nodig Gebruikersvriendelijk Toepassing Het digitaliseren van van uw facturenstroom heeft een aantal grote voordelen, voor de verschillende lagen in uw organisatie: Alle facturen zijn centraal opgeslagen in de administratie, facturen kunnen niet meer zoek raken Het is voor het bedrijfsbureau in één oogopslag duidelijk bij wie welke factuur in behandeling is Omdat facturen niet meer gekopieerd worden scheelt het aanzienlijk in uw beschikbare archiefruimte Uitsluitend facturen die zijn goedgekeurd worden ook betaald Met Blue10 heeft een budgethouder snel een degelijk overzicht van wat precies aan facturen omgaat Blue10 bespaart u het ongemak van moeilijk te vinden of zelfs kwijtgeraakte documenten. Facturen zijn met de ondersteuning van Blue10 snel en eenvoudig online terug te vinden. En dat levert u gemak en dus tijdwinst op. Is dit ook voor mijn organisatie interessant? Wellicht denkt u dat het digitaal verwerken van inkoopfacturen alleen interessant is voor grote organisaties die minimaal facturen per jaar verwerken. Dat is een misverstand. Blue10 heeft het digitaal verwerken van inkoopfacturen voor iedere organisatie toegankelijk gemaakt. De software van Blue10 kan zowel lokaal op een eigen server, als volledig online gebruikt worden. Op deze manier is het digitaal verwerken van uw inkoopfacturen al interessant bij de verwerking van enkele tientallen facturen per maand. Neem contact op met Confina en we bespreken vrijblijvend alle mogelijkheden. Redactie Nieuwsbrief Confina: Nick Slagter Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief neemt u dan contact op via telefoonnummer of mail Zonnedauw 3, 9202 PE Drachten Postbus 744, 9200 AS Drachten

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016

Dyade nieuwsflits. 62 Juli 2016 Dyade nieuwsflits 62 Juli 2016 Welkom bij de Dyade nieuwsflits. Regelmatig brengen wij u hiermee op de hoogte van wijzigingen op het gebied van de onderwijs-cao s en overige wet- en regelgeving. Tevens

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) 1. Inleiding...2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers...3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten...4 4. Handleiding en help...4 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT Voor MKB en Non-profit organisaties INVOICE MANAGEMENT Steeds meer organisaties ontvangen hun facturen per e-mail. Deze facturen worden geprint en

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens Mutatie Werkgeversadministratie Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Kruis aan wat van toepassing is en vul alleen de noodzakelijke gegevens in. Op welk werkgeversnummer geldt(en) de mutatie(s) die u wenst

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Flexibiliteit van uw medewerkers

Flexibiliteit van uw medewerkers Het Nieuwe Werken Kees Froeling 1 2 Het is niet de sterkste van een soort die overleeft en ook niet de meest intelligente, maar diegene die meest ontvankelijk is voor verandering. Charles Darwin (1809-1882)

Nadere informatie

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013 Status HR Service Delivery 2013 Ineke Neuman 15 februari 2013 Onderzoekspopulatie 113 deelnemers 31% ook in 2012 deelgenomen >1000 medewerkers Profit en non-profit Hogere deelname zorg en onderwijs 89%

Nadere informatie

Vesting Finance Klantgericht factureren

Vesting Finance Klantgericht factureren Vesting Finance Klantgericht factureren Facturatie is een belangrijk element van uw bedrijfsvoering, maar niet iets dat u per se in huis moet hebben. Het is immers niet waar uw bedrijf in is gespecialiseerd.

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol.

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol. Meer ondernemen met B-OnLine Denk ondernemend. Denk Bol. Bol volgt de hartslag van uw bedrijf met B-OnLine Het beste uit uw onderneming halen Bol helpt ondernemers het beste uit zichzelf én hun bedrijf

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Vanaf schooljaar 2014 2015 is het voor alle leerlingen in leerjaar 8 in het reguliere

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Personeelsplanning voor de toekomst

Personeelsplanning voor de toekomst Personeelsplanning voor de toekomst Het belang van personeelsplanning Goede personeelsplanning van groot belang Een goede personeelsplanning is cruciaal voor een organisatie. Het draagt bij aan de tevredenheid

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Toolkit Bedrijfsvoering Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Van transitie naar transformatie Continu goede én betaalbare zorg leveren? Vraagstukken op een

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Voor ondernemers. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor ondernemers. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor ondernemers Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor Ondernemers AUTOMATISCH BOEKHOUDEN VOOR INNOVATIEVE ONDERNEMER DizzyData is een slimme en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding MyAdvantage

Handleiding MyAdvantage Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Handleiding MyAdvantage Werkgever Inhoud De keuzes die u moet maken Inleiding 3 1 2 3 4 5 Indienstmelding 3 Afwijkende indiensttreding 5 Salarismutatie 6 3.1 Individuele

Nadere informatie

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance.

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. Visma.net Payroll Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. GRAAG STELLEN WIJ U VOOR AAN Altijd en overal online beschikbaar en maximale ondersteuning

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen.

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Vervangingsfonds Werkkostenregeling Subsidies RDDF Vaststelling jaarinkomen

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd!

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! Incomme HR- en salarisexperts Nieuwsbrief accountancy Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! 2014 In deze nieuwsbrief leest u meer over de adviesdiensten die wij speciaal

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Handleiding voor leerbedrijven

Handleiding voor leerbedrijven Handleiding voor leerbedrijven Uren goedkeuren (online) Versie 1.0 6-1-2016 In deze handleiding leest u meer over: Persoonlijke pagina pag. 3 Autorisatie - inloggen pag. 4 Autorisatie collega aanmelden

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Software voor Human Resource Management TALENT & SALARIS WORKFLOW PLUS

Software voor Human Resource Management TALENT & SALARIS WORKFLOW PLUS Software voor Human Resource Management TALENT & SALARIS WORKFLOW PLUS Waarom Workflow Plus? HR proces volledig digitaal Workflow Plus vervangt alle checklisten De software het (denk)werk laten doen Uniformiteit

Nadere informatie

Een no-nonsense en recht-door-zee mentaliteit

Een no-nonsense en recht-door-zee mentaliteit Administratiekantoor Kouwets richt zich met name op ZZP ers en het MKB in de regio Groot Amsterdam, alhoewel particulieren bij ons ook van harte welkom zijn. Diensten van Kouwets hebben onder andere betrekking

Nadere informatie

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen

Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Informatie KION tussenschoolse opvang Brood & Spelen Ingangsdatum: 1 januari 2015 Tussenschoolse opvang bij u in de buurt Basisscholen zijn verplicht om tussenschoolse opvang te regelen. De basisschool

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Vergader- en agendaplanning MR de Voorde 2014-2015. Terugkoppeling eerste overleg SC/MR/Dir. Wel/niet en zo ja, wanneer? Aanluiten bij 3 maart?

Vergader- en agendaplanning MR de Voorde 2014-2015. Terugkoppeling eerste overleg SC/MR/Dir. Wel/niet en zo ja, wanneer? Aanluiten bij 3 maart? Vergadering 1 Onderwerp Bijzonderheden/opmerkingen Datum: Vasstellen Jaarplan MR Vaststellen rollen/taken MR bestuur woe 3 september 2014 Vaststellen doelstellingen/focus lopend jaar Punten vanuit MR Instellen/verdeling

Nadere informatie

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer?

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? DRV Salaris Online Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? Uw salarisadministratie bevat een schat aan informatie. Maar, welke informatie is voor

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

HANDOUT. Digitaliseren van facturen

HANDOUT. Digitaliseren van facturen HANDOUT Digitaliseren van facturen 30 juni 2014 Pagina 2 van 25 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Budgethoudersregeling / Register... 4 1.2 Vervanging bij afwezigheid/ziekte.... 4 1.3 Voorwaarden facturen....

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

DE AFAS NETWERKVLOER

DE AFAS NETWERKVLOER WELKOM PERCOSSA DE AFAS NETWERKVLOER OPTIMALISATIE ROOSTERS WAAROM ROOSTERS SPECIFICEREN? GESPECIFICEERDE ROOSTERS LEIDEN TOT BETERE AUTOMATISERING VERLOF VERZUIM BEZETTING OPTIMALISATIE ROOSTERS ESS

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie