ZELFROOSTEREN. in de KINDEROPVANG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELFROOSTEREN. in de KINDEROPVANG"

Transcriptie

1 BluefieldHRM Wat is een goed team zonder strategie ZELFROOSTEREN in de KINDEROPVANG samen naar succes

2 ZELFROOSTEREN in de KINDEROPVANG samen naar succes Introductie BluefieldHRM Introductie Pelosa Zelfroosteren introductie Problemen kinderopvang Zelfroosteren als oplossing Succesvolle implementatie Besparen door zelfroosteren Stappen naar zelfroosteren Ruimte voor maatwerk Project omschrijving Werknemer mens & cultuur Processen en procedures Werkgever organisatie & structuur Technische infrastructuur Financieel Fase 1: conclusie Fase 2: echt beginnen Verandermanagement 8 stappen van John P Kotter Implementatie 6 implementatie stappen Realiseren van de doelen Manage uw workforce Resultaat Bekende valkuilen BluefieldHRM

3 Ik streef naar gezonde teamspelers in gezonde teams Met zelfroosteren dring je door tot de kern van de mens in een team. Verandering vindt op een natuurlijke manier plaats en houdt zo beter stand. Zelfroosteren is direct een sterke motivatie en stimulator. Door onze ervaring begrijpen wij het teamproces en bereiken resultaat door een pragmatische aanpak. Wij hebben de praktijkervaring met de implementatie van zelfroosteren binnen de kinderopvang. Met die ervaring helpen wij u graag verder. Raymond van Hensbergen Bluefield HRM Kinderopvangbranche oplossingen Pelosa is als partner binnen de kinderopvang continu bezig met de ontwikkeling van innovatieve software die de kindcentra ondersteunt in een efficiëntere bedrijfsvoering. Echter, software is slechts het gereedschap. PlanRad/Personeelsplanning, de aanwezigheidsregistratie (ipad app) en het werknemersportaal zijn handige hulpmiddelen die, in combinatie met de innovatieve ideeën op het gebied van zelfroosteren van Bluefield HRM nog effectiever kunnen worden ingezet. Bluefield HRM en Pelosa zijn dan ook van mening dat zij uw organisatie verder kunnen helpen met de juiste tools en het noodzakelijke veranderingsproces. Hierdoor bent u nog flexibeler en creëert u draagkracht binnen uw organisatie. Kortom, lagere loonkosten zonder concessies te doen aan de continuïteit en kwaliteit. ZELFROOSTEREN samenwerken aan organisatiedoelstellingen De arena van planning van mens en werk is groot. Té groot voor echte specialisatie en daarmee echte expertise. Focus maakt scherper. Bluefield HRM richt zich bij workforcemanagement specifiek zelfroosteren. Dé definitie van zelfroosteren bestaat niet. Bluefield HRM hanteert met opzet een heel ruime variant; 'Bij zelfroosteren bepaalt het team of de afdeling, zowel inhoud (wat doen we) als tijd (wanneer doen we het), zolang het binnen de doelstellingen van de organisatie gebeurt.'

4 Een gezonde bedrijfsvoering in de kinderopvang vormt tegenwoordig een uitdaging Door de invloed van de marktwerking, normverscherping en politieke besluiten ziet het landschap van de kinderopvang er continu anders uit. Mooie woorden daarvoor zijn dynamisch of flexibel. Men kan gerust stellen dat het een grote uitdaging is om een gezond bedrijf te voeren in de kinderopvang. Een gezonde bedrijfsvoering in de kinderopvang is tegenwoordig een uitdaging voor iedereen. De kinderopvang is een mensenbranche. De menselijke factor in de bedrijfsvoering is één van de belangrijkste ingrediënten voor succes. Juist die mens heeft moeite om de hoeveelheid veranderingen bij te benen, die veranderingen geven onrust. Er wordt steeds meer van uw collega s gevraagd en het is belangrijk om daar op een goede manier mee om te gaan. Waar soms in korte tijd een verdrievoudiging van de markt mogelijk was, is momenteel sprake van een vraaguitval tot maar liefst 40 procent! zelfroosteren als humane oplossing voor een menselijk probleem BluefieldHRM heeft met zelfroosteren de oplossing voor de kinderopvangbranche. Het introduceren van flexibel werken, balans tussen werk en privé, personeelsbinding door uitdaging en vergroten van motivatie is de productiviteit enorm ten goede komt. Waar het voor uw collega's een verbetering is van de werk-privebalans, zal het voor de organisatie een positieve invloed hebben op de productiviteit en financiële resultaten.

5 zelfroosteren de aanpak voor een succesvolle implementatie Het invoeringsproces van een nieuwe werkwijze rond plannen en roosteren is complex. Net als beloningssystemen, raken roosters en arbeidstijden aan fundamentele waarden in het werk van medewerkers: tijd en geld. Zo n veranderproces moet zorgvuldig plaatsvinden. Zowel de randvoorwaarden als de doelstellingen raken verschillende beleidsdomeinen. De 5 beleidsdomeinen Werknemer mens & cultuur Processen en procedures Werkgever organisatie & structuur Technische infrastructuur Financieel De aanpak die Bluefield HRM bij al haar projecten hanteert bestaat telkens uit behapbare brokken met een start en een afsluiting. Implementatie van Zelfroosteren betreft in hoge mate het gedrag van mensen. Dat vraagt aandacht en monitoring in een juiste fasering. Dat is voorwaardelijk voor het succes. Fase 1 Oriëntatie en inventarisatie Besparing op personeelskosten tot 10%!! Daling van (grijs) verzuim tot 20%!! Het kan! In 3 duidelijke stappen naar succes! Fase 2 Toetsing Fase 3 Implementatie Deze fase is gericht op vaststellen en inventariseren van context, klantvraag, projectdoelstellingen en gewenst eindresultaat. Deze fase wordt afgerond met een rapport en voorstel voor de toetsingsfase. Deze fase is gericht op het toetsen van bevindingen uit de oriëntatie- en inventarisatiefase. Doorgaans middels een pilotsituatie waarin wordt uitgezocht of en hoe de verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Ook deze fase wordt afgerond met een rapport en voorstel voor vervolg. Deze fase is gericht op het uitwerken van de bevindingen uit de toetsingsfase. Er wordt op basis van de bevindingen uit de pilot-situatie inzichtelijk gemaakt wat het verbeterpotentieel voor de rest van de organisatie kan zijn en welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om dat potentieel te realiseren. Afhankelijk van de klantbehoefte wordt daar gedeeltelijk of volledig invulling aan gegeven. Bewegingsvrijheid Door de gefaseerde aanpak is sprake van gestandaardiseerde aanpak met bewegingsruimte om binnen diverse fasen invlulling te geven aan een oplossing die bij iedere individuele organisatie past. Dus ook bij uw organisatie. Geen enkele organisatie is écht gelijk en dus is een aanpak ook niet één op één kopieerbaar.

6 Een project wat doen wij eigenlijk en doen we dat slim? De eerste fase start met een kwalitatief onderzoek, in de vorm van interviews met medewerkers uit alle lagen van een organisatie. Van directie tot aan werkvloer. Met behulp van 1 gedetailleerde vragenlijst worden verschillende perspectieven nauwkeurig onderzocht. In de basis komt het erop neer dat we in samenspraak op zoek gaan naar antwoord op de volgende vragen: Wat doen wij hier nu eigenlijk? en Doen wij dat nu slim?. Dat levert bruikbare informatie op over de domeinen werknemer, processen en procedures, werkgever, technische infrastructuur en financieel. Soms open deuren, met een feitelijke bevestiging; soms ook nieuwe perspectieven en daarmee nieuwe doelstellingen voor de organisatie. Werknemer mens & cultuur Onder deze vlag gaat het om de mens in de organisatie. En hoe gaan mensen met elkaar om? Welke codes gelden, welk gedrag is gebruikelijk en hoe star is dat ingebed? En hoe wordt daar al dan niet bewust en bedoeld vanuit management op gestuurd. Of juist niet? Eigenlijk wordt altijd benoemd dat sprake is van hechte teams. Meestal werken de mensen lang met elkaar samen en hebben hun status quo als het gaat om hoe er gewerkt wordt, volgens welke afspraken. Over de inhoud maar ook over de roosters. Bij doorvragen wordt wel duidelijk dat er ook dwarsliggers zijn en dat er verschil is tussen medewerkers die altijd flexibel zijn en anderen die dat eigenlijk niet zijn. Dat geeft gedoe. Ook hier op inhoud en over de roosters. Hoewel teams hecht genoemd worden, is de vraag of communicatie binnen de groepen en tussen groepen onderling goed werkt. Overleggen en met name elkaar aanspreken op werk gerelateerde vraagstukken geeft al snel wrijving en wordt ontweken; of levert gedoe op. Dat leidt tot een suboptimale situatie. Een van de positieve punten van het project zelfroosteren is dat je het samen met het team doet. Je maakt dingen bespreekbaar en krijgt hierdoor meer begrip voor elkaar. Bijvoorbeeld: Je naaste collega kan nooit op maandag werken, je gaat door middel van het zelfroosterproject met elkaar in gesprek en komt erachter dat zij op maandag altijd op haar kleinkinderen past. Het project leert om verder vooruit te plannen, mocht jouw collega dan toch een keer op maandag nodig zijn, dan weet zij dit ver van te voren en kan zij wat anders regelen voor haar kleinkinderen.

7 Een project wat doen we hier nu eigenlijk Processen & procedures primair en secundair Wat doen wij hier nu eigenlijk? Is vaak een lastige vraag om te beantwoorden. Het eerste antwoord is vaak heel duidelijk, maar als er verder over wordt nagedacht, haken primaire en secundaire processen nauw in elkaar. Natuurlijk zijn ze ook verweven, maar heel zuiver bezien zou het een logische keten moeten zijn. Tja.. zou het moeten zijn Het roosterproces is in 80% van de gevallen strikt en strak vooruit gepland, wat houvast lijkt te geven. Overal wordt op ongeveer een gelijke manier gepland, waarbij lokale verschillen samenhangen met de bemensing. Aard en type contracten spelen daarbij een rol, maar ook de aard en het type mensen (diversiteit). In slechts een enkel geval wordt bij planningen rekening gehouden met andere groepen op een locatie. Over locaties heen plannen Nog minder komt het voor dat rekening wordt gehouden met planningen op nabijgelegen locaties. De uitdaging van een strakke planning komt naar voren bij iedere willekeurige afwijking. Bijvoorbeeld ziekte van een medewerker, meer of minder kinderen. Dat vraag een grote mate van flexibiliteit van het team en die is vaak ver te zoeken. Dezelfde medewerkers springen vaak in als er een gat in het rooster ontstaat. Sterke teams zorgen ervoor dat de werkvoorraad met minder mensen kan worden bediend door slim en handig schuiven van beschikbare uren. Dat heeft deels te maken met de ervaring van de betreffende teams, maar ook met planningscapaciteiten en het benutten van de juiste stuurinformatie. Het inzicht in GGD wet- en regelgeving verschilt nogal per locatie, wat samenhangt met ervaring, maar ook overtuiging omtrent wat de meest effectieve en efficiënte indeling van groepen is. Werkgever organisatie en structuur Ook in de kinderopvang gaat het om de kwaliteit en de cijfers. Er zijn altijd doelstellingen die moeten worden nagestreefd. Daar is de besturing, organisatie en structuur op gericht. Maar klopt dat altijd? Stuurt het management? Of niet? En als dat al gebeurt, leidt dat dan inderdaad tot het bereiken van de doelen? De contracten van het merendeel van de medewerkers varieert van vast (zowel fulltime als parttime) naar variabel naar oproep/0-uren. De medewerkers zijn in dienst bij de organisatie, waarbij soms is vastgelegd op welke tijden en locaties medewerkers hun werkzaamheden verrichten. Dat beperkt in hoge mate flexibele inzet van medewerkers op verschillende kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvanglocaties. Daarnaast dient de organisatie haar besturing en beleid zodanig in te richten dat zij zich conformeert aan de wet- en regelgeving die met name door de GGD wordt gehandhaafd. Het lijkt erop dat voorschriften voor bezetting (kind-leidsterratio) op gespannen voet kunnen staan met het naleven van wet- en regelgeving, waardoor er op locaties lastige situaties kunnen ontstaan. Een aantal locaties krijgt het voor elkaar om binnen de grenzen roosters te maken.

8 Het project Zelfroosteren is gericht op het op gang brengen van een verandering die een bijdrage levert aan zelfstandigheid, vrijheid en flexibiliteit van mensen. Teams doen dit door zelfstandig zorg te dragen voor roosters voor de komende maanden, weken en de dag van vandaag en morgen. Afgelopen jaar hebben we ons sneller dan verwacht moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden, waardoor de aandacht meer komt te liggen op efficiënt samenwerken. Zelfroosteren is een principe dat hier een essentiële bijdrage aan levert en daarmee van het grootste belang is om binnen onze regio bedrijfseconomisch goed te blijven presteren. Daarom moedig ik iedereen aan om alle goede ontwikkelingen die binnen het project plaatsvinden te omarmen en voort te zetten. Een project naast kinderplek ook werkplek Technische infrasctructuur Kinderopvangbedrijven zijn meestal speels en gericht op het kind. Maar het is ook een werkplek. Voor pedagogisch medewerkers, die de groepen bemannen, voor managers Voor een goede bedrijfsvoering is automatisering onontbeerlijk. Ook voor kleine organisaties. Informatie is ook hier van groot belang; zeker stuurinformatie op het juiste moment, op de juiste plek in de juiste vorm. Dat geldt ook voor informatie rond personele bezetting. Nu, over drie maanden en over een jaar. Uiteenlopende oplossingen Voor planning van medewerkers wordt in de branche gebruik gemaakt van uiteenlopende oplossingen. Enkele voorbeelden zijn: handgeschreven roosters, roosters in MS Excel formaat en roosters vanuit specifieke applicaties voor kinderopvang met daarin ook planningsmodules. Soms op kinderen en in enkele gevallen ook op personele bezetting. Het verdient aanbeveling om gebruik te maken van een echte plantool. Planningen in word en excel voldoen niet als document voor de GGD vanwege het gekrabbel op papier en kan niet verwerkt worden. Bovendien is ook geen analyse mogelijk op realisatie bij workforce planning. Het beter benutten van dit soort applicaties brengt meer inzicht in detailinformatie die nodig is om nauwkeurig te plannen. Zeker bij organisaties met meer groepen/locaties is het van groot belang meer inzicht te hebben in welke werkvoorraad wanneer beschikbaar is en op diezelfde momenten welke medewerkers beschikbaar zijn. De herkomst van de leveranciers varieert van de financiële hoek, tot personeelsadministratiesystemen tot specifieke pakketten voor planning. Zelfroosteren is een concept dat onafhankelijk van een geautomatiseerd systeem doorgevoerd kan worden. Het gaat immers om de manier waarop mensen met de planning en elkaar omgaan. Natuurlijk ontstaan daarvanuit een aantal randvoorwaarden of condities die je aan een systeem zou willen stellen. Het is prettig als collega s inzicht hebben in elkaars beschikbaarheid en daarover ook efficiënte en geautomatiseerde wijze kunnen communiceren.

9 De trend van verzakelijking wordt herkend over de afgelopen jaren. Enerzijds hebben medewerkers daar begrip voor en zien ze het gebeuren. Anderzijds is onderhuids weerstand te merken, omdat de verzakelijking lijkt te leiden tot verschraling van de dienstverlening zoals wandelen of in de speeltuin gaan spelen. Bovendien leidt het tot het ervaren van een grotere werkdruk, omdat er nieuwe taken en opdrachten bijkomen. Financieel Er komen verschillende soorten bedrijfsvormen voor in kinderopvang. Van stichtingen tot commerciele bedrijven. Van organisaties die zéér op kwaliteit gericht zijn, tot bedrijven die meer op commercie lijken te sturen. Hoe je het ook wend of keert; continuiteit en levensvatbaarheid zijn algemene doelstellingen die altijd gelden. En om daarop te kunnen richten, is de financiele peiler van ieder bedrijf een kritische succesfactor. Inzicht in de materie, stuurmogelijkheden, en dat alles met de juiste tijdigheid. Sommige teams zijn zich bewust van het feit dat de financiële huishouding van de locatie hun verantwoordelijkheid is. Zij ervaren zo nu en dan een spagaat tussen de financiën en de kwaliteit/compleetheid van de dienstverlening. Het bewustzijn dat de personele kosten de belangrijkste post zijn om te besturen is aanwezig. Het verschilt wel in welke mate met name pedagogische medewerkers en andere medewerkers zich iets bij de financiële huishouding kunnen voorstellen. Op de locaties waar medewerkers meer geïnformeerd zijn, meer informatie krijgen en meer verantwoordelijkheid dragen voor de planning en de personele bezetting, is het besef groter dat een optimale bezetting belangrijk is. Op deze locaties verloopt het sturen op basis van bezetting makkelijker en stuit op minder weerstand. Vanuit een bedrijfseconomisch perspectief bezien is een locatie voor kinderopvang -heel bot samengevat- een urensysteem. Een urensysteem waarin de kosten voor gerealiseerde uren worden gedekt door voldoende omzet. Uren waar onvoldoende omzet tegenover staat zijn verlieslijdende uren. Tenzij het uren zijn die worden besteed aan onder andere: opleidingen, verlof of voorbereidingsactiviteiten. Daarmee is het dus zaak om het aantal verlieslijdende uren zoveel mogelijk te beperken! Ik zie dat medewerkers betrokken zijn bij het rooster en meedenken in het oplossen van knelpunten, zoals het terug lopen van de kind aantallen. Bij de vestigingen van EigenwijZ zat de controle van de GGD vooral op de 3-uur regeling, 4-ogen principe, vaste gezichten op de groepen en het kind leidster ratio. De teams zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben hier goede initiatieven genomen. Op sommige plekken zijn de roosters helemaal omzet. Fase 1: Conclusie Soms zijn bevindingen voorspelbaar, herkenbaar en daarmee soepel op te pakken. Het meer delen van informatie blijkt een belangrijke factor te zijn voor betrokkenheid van medewerkers. Dat kan meestal vlot worden ingevoerd. Andere bevindingen zijn nieuw, en bovendien is de uitkomst of gewenste oplossing onzeker. De verwachting, vertaald naar efficiency, effectiviteit en daarmee een verbeter- of besparingspotentieel, kan vaak worden vertaald naar een motto: Het is mogelijk om gemiddeld per medewerker per week 1 (één!) kwartier in te dikken.

10 (vervolg conclusie fase 1) Om over het verloop van het project en de resultaten zinvolle uitspraken te kunnen doen, bleek het van cruciaal belang om een nulmeting uit te voeren. Afspraken over te gebruiken kengetallen, meetmomenten en conclusies die verbonden moeten worden aan veranderingen ten opzichte van de nulmeting zijn belangrijk gebleken. Het is namelijk zo dat zelfroosteren automatisch leidt tot inzicht in het besparingspotentieel (van verlieslijdende uren). Het leidt tot een hoge mate van efficiency en effectiviteit en daarmee het onomstotelijke inzicht in wat je over (of tekort) hebt aan beschikbare uren van medewerkers. Veel enthousiasme gaan teams aan de slag met zelfroosteren. Soms voorspoedig, soms is overleg nodig. Niettemin ontstaan mooie ontwikkelingen. Locatiemanagers zoeken elkaar onderling op om hun uitdagingen met personeelsinzet in samenwerking op te lossen. Pedagogisch Medewerkers komen met hele creatieve ideeën die bijdragen aan roosterverbeteringen en het delen van kennis. Het loont om op een wat kleinere schaal te starten met enthousiaste medewerkers dat levert aantoonbaar succes op, wat een positieve uitstraling heeft op collega s. Daar begint het te kriebelen, zij willen ook. En zo waaiert de olievlek zich als vanzelf uit. Het geleerde in de kleine setting zorgt voor een soepeler uitrol in de rest van de organisatie; de valkuilen zijn al ontdekt en kunnen beter ontweken worden. Daarmee is direct te start van de verandering ingezet. Een verandering die sterk samenhangt met het gedrag van mensen. Uw collega s. Gedrag verandert slechts geleidelijk, dus het is van belang een lange adem te hebben. En dat luidt haast naadloos fase 3 in. Het projectteam is vol enthousiasme bezig met het ondersteunen en geven van adviezen rondom de herindeling van medewerkers. Fase 2: Echt beginnen Zelfroosteren is vervolgens iets van doen in de praktijk. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek in teamverband. Samen het rooster in elkaar zetten. Het nog een keer ter discussie stellen, inclusief al het gedoe en van start gaan met het nieuwe rooster. Kortom, volop mooie en goede ontwikkelingen die bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Bluefield HRM is gericht op het lerend effect in een organisatie. Daarom wordt in fase 2 ingezet op het olievlek -idee. Verandermanagement Een echte verandering beklijft onder de juiste omstandigheden na 6 tot 9 maanden en dat vraagt uithoudingsvermogen. Volhouden dus. Om die verandering te realiseren maakt Bluefield HRM gebruik van de theorie van John P Kotter; een expert op het gebied van verandermanagement. Samen met Holger Rarhgeber beschrijft hij de 8 stappen van een succesvolle verandering in

11 De 8 stappen van John P Kotter Implementatie hoe verder? Het echt doen in fase 2 en fase 3 lijken op elkaar. Bereid de weg voor 1. Creëer een gevoel van urgentie. Help anderen inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom het belangrijk is de verandering zo snel mogelijk in te voeren. 2. Verzamel een leidend team. Zorg dat er een sterke groep is die de verandering stuurt, die leiding kan geven, geloofwaardig is binnen het team, over communicatieve vaardigheden beschikt, die autoriteit heeft, kan analyseren en overtuigd is van de noodzaak van de verandering. Fase 2 is op schaal en bij fase 3 gaat een organisatie er volledig voor. Ook de implementatie kenmerkt zich weer door een gestandaardiseerde aanpak. Implementatie in 6 stappen Maak een plan van aanpak 3. Ontwikkel een visie en strategie voor de verandering. Maak duidelijk hoe de toekomst verschilt van het verleden en hoe de toekomst kan worden gerealiseerd. Zorg dat het gebeurt 4. Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk anderen de visie en de strategie begrijpen en accepteren; denk daarbij aan ouders en het bestuur. 5. Maak het anderen mogelijk om te handelen. Neem zoveel mogelijk obstakels weg, zodat degenen die de visie willen realiseren dit ook kunnen doen. 6. Genereer korte-termijnsuccessen. Creëer zo snel mogelijk een aantal zichtbare, overtuigende successen. 1. Projectbespreking directie 2. Kick-off met alle medewerkers* 3. Parallelsessies 4. Invoering Validatieteam 5. Borging 6. Afsluiting/certificering *) of managementlaag Alle activiteiten zijn gericht op het realiseren van onderstaande twee hoofddoelstellingen. 7. Houd het tempo hoog. Doel is realisatie van: Voer de druk en het tempo op na de eerste successen. Blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd. 1. De Basisset van Afspraken Bestendig de nieuwe situatie 8. Creëer een nieuwe cultuur. Houd vast aan de nieuwe werkwijzen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om de oude werkwijzen te vervangen. 2. Eigen roostermethodiek Deze twee doelstellingen zijn afgeleid van en gerelateerd aan de eerder genoemde twee vragen wat doen wij hier nu eigenlijk? en doen wij dat slim?. (vervolg verandermanagement) Al na twee maanden worden de eerste resultaten zichtbaar. Zowel in besparingen als in gedragsveranderingen. Op het vlak van besparingen werd zichtbaar dat het indikken van de kwartiertjes per medewerker per week in een aantal gevallen zelfs optelden tot 6 of 8 kwartieren per medewerker per week. Op het vlak van gedragsveranderingen werd zichtbaar dat diversiteit in samenwerking toenam. Daarmee kwam al snel het besluit om over te gaan tot een landelijke invoering. De basisset van afspraken is een set van afspraken die bij het naleven ervaren zorgt voor de totstandkoming van een rooster waarin ieder teamlid zich kan vinden. De eigen roostermethodiek is een beschrijving van de wijze waarop een team het rooster samenstelt.

12 (vervolg implementatie) In deze beschrijving wordt minimaal aangegeven hoe het roosterproces verloopt, wie daarin welke verantwoordelijkheid draagt en welke middelen op welke wijze worden ingezet. Volgens welke stappen komen we op tijd, met de juiste vastheid / dekking en gewenste flexibiliteit tot het kloppende rooster? Hieronder ziet u een voorbeeld van een roostermethodiek. [1] Organiseren planafspraak De opzet om via het doorlopen van zes fasen twee hoofdoelstellingen te realiseren is gebaseerd op de bewuste keuze om uw medewerkers vanaf dag één van het project eigenaarschap te laten ervaren en dragen. Hierdoor denkt en handelt uw team actief mee bij het invoeren van zelfroosteren. Daarbij ligt de focus vooral op het realiseren van roosters die passen binnen de bandbreedte van wet- en regelgeving en belangrijke regels en afspraken op de locatie. FLOWCHART UNIFORME ROOSTERMETHODIEK RESULTAAT Zowel medewerkers als operationele managers geven aan dat de tevredenheid over de onderlinge samenwerking significant stijgt. Dit blijkt uit diverse evaluaties die hebben plaatsgevonden. Het grijze verzuim daalt aanzienlijk. Dit soort verzuim hangt nauw samen met situaties waarin medewerkers -plotselinghun dag niet goed gevuld kunnen krijgen en bijvoorbeeld in de knoop komen met opvang van kinderen die plotseling ziek zijn. [2] Opstellen individuele wensenrooster [3] Aanleveren kind aantallen [4] Samenstellen rooster [5] Collectief rooster samengesteld? Ja [9] Overdragen rooster [10] Roosterknelpunten aanwezig? Nee Ja [7] Aanpassen basisset van afspraken Nee [6] Afsprakenset compleet? Ja [8] Analyseren en oplossen roosterprobleem [11] Terugkoppelen roosterknelpunten Tenslotte dalen de directe personeelskosten als gevolg van het beter, flexibeler en slimmer roosteren door de inzet van medewerkers optimaal aan te laten sluiten bij de beschikbare werkvoorraad. De daling van directe personeelskosten verschilt weliswaar per locatie, maar gemiddeld genomen is er sprake van een daling van vijf tot tien procent. Nee [12] Distribueren rooster Manage uw workforce Maar keer op keer blijkt dat, zeker bij sterk veranderende branches/markten, onvoldoende aandacht wordt besteedt aan strategische HR-activiteiten en het op lange termijn realiseren van een competent en flexibel personeelsbestand. Houdt rekening met toekomstige scenario s door vooruit te kijken. Hierdoor krijgt het management van de organisatie een stevigere positie aan het stuur bij het realiseren van een competent en flexibel personeelsbestand. De schaalbaarheid van het personeelsbestand is daarbij een van de belangrijkste elementen. Zeker in kinderopvang. En hoe komt u nu van hier naar daar? Dat is een goede vraag. U zult altijd moeten starten met uw huidige personeelsbestand met bijbehorende cultuur, contractenmix en anciënniteit. Het ontdekken van daar is stap 2: waar wilt u naar toe, hoe ziet uw bestand eruit over drie of vijf jaar? Op grond daarvan kunt u een gestructureerd HR-beleid inzetten op de workforce zoals u die graag wilt zien en nodig hebt.

13 Bekende valkuilen de do s en dont s bij het zelfroosteren NIET DOEN dont s Hanteer geen instruerende opstelling De kans op succes is gering als veranderingen in roosterwijze vanuit het management worden opgedragen. De kans dat een OR of andere medewerker vertegenwoordiging in het verweer gaat is reëel. Start onaangekondigd en dicteer vanuit een ivoren toren. Gedragsverandering van mensen begint bij hen! Communiceer duidelijk en volledig de aanleiding voor invoering van zelfroosteren. Wees stellig en overtuigd van het feit dat de maatregelen noodzakelijk zijn en luister naar de zorg en belemmeringen die medewerkers hebben. Focus op financiële doelstellingen. De meeste medewerkers begrijpen heel goed dat zij werkzaam zijn voor een onderneming die minimaal kostendekkend moet opereren en bij voorkeur winst maakt. Zij zijn vanuit die optiek bereid om mee te werken aan projecten die hieraan bijdrage. Grijp steeds snel in, in de vorm van snelle interventies. Stem interventies goed en duidelijk af met alle mensen die erdoor geraakt gaan worden. Licht duidelijk en volledig toe wat de achtergrond van de interventie is, welke consequentie het heeft en tot welk resultaat het gaat leiden. WEL DOEN do s Stimuleer samenwerken en gezamenlijke doelenrealisatie. Mensen komen in beweging als ze verbonden worden, hun eigen doelen kunnen combineren met de doelstellingen van de organisatie en aanspraak gemaakt wordt op hun denkvermogen en creativiteit. Zo groeit een interessante denktank die de organisatie verder kan helpen. Benut de competenties van medewerkers optimaal. Zie uw medewerkers voor vol aan. Het is geen kleuterklas waar u het over hebt. Veel van uw medewerkers zijn uiterst slim en bedreven op bepaalde terreinen. Sommigen zullen voorzitter zijn van de tennisvereniging, runnen een gezin en organiseren ondertussen familieweekenden en andere groepsreizen. Faciliteer geconstateerde spanningsvelden. Het komt regelmatig voor dat diverse organisatorische belangen op gespannen voet met elkaar staan. Bijvoorbeeld voldoen aan wet- en regelgeving en het realiseren van bedrijfseconomische doelstellingen. Ook het urenschrijven in systemen, of ondersteuning vanuit roostersoftware bieden faciliteiten die meer mogelijk maken. Ontdek en beloon best-practices. Tijdens een zelfroosterproject volgens de Bluefield HRM aanpak wordt regelmatig een beroep gedaan op de creativiteit, inzichten en oplossend vermogen van medewerkers. In een aantal gevallen leidt dit tot oplossingsrichtingen die voor andere locaties heel nuttig kunnen zijn. Richt een goede communicatiestructuur in. Tijdens het project zijn regelmatig momenten waarop de aandacht voor zelfroosteren op locatie kan afzwakken. Het is van belang om middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief regelmatig alle medewerkers te informeren over het verloop en de resultaten van het project.

14 BluefieldHRM Raymond van Hensbergen Managing partner T M E W A Atoomweg 350, 3542AB Utrecht

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Adviseren aan organisaties

Adviseren aan organisaties Handreiking Adviseren aan organisaties Jacqueline Gerritsen, Kwaliteitsbureau NVAB Jos Manders, Kwaliteitsbureau NVAB Felicia Vizi, NSPOH Mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De bedrijfsarts als adviseur

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever Besparen met Antwoord service kwaliteit tevredenheid kosten Dienstverlening: efficiënter en effectiever Antwoord Besparen met Antwoord Dienstverlening: efficiënter en effectiever Een co-productie van de

Nadere informatie

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste onderwerpen van tevredenheid in kaart te brengen.

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

doen procesmanagement in 2010

doen procesmanagement in 2010 doen procesmanagement in 2010 Inhoud voorwoord 6 10 18 21 26 onderzoek Opzet Resultaten Conclusies artikelen Sturend verbeteren Control bij gemeenten Doen in 2010 Jaarlijks publiceert ConQuaestor de resultaten

Nadere informatie

OS turingsinstrumenten

OS turingsinstrumenten rganisatie OS turingsinstrumenten voor de manager December 2001 FILE: C1561!ACTIE!-model van veranderen Een instrument als kapstok in de doolhof van verandertheorieën I N S T R U M E N T E N Drs. Judith

Nadere informatie

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Petra Stienstra Hilair Balsters Pauline van Tienhoven (redactie) LKNG 2008 Vooraf Deze implementatiewaaier is een

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van gezond werk wordt iedereen beter

Van gezond werk wordt iedereen beter Van gezond werk wordt iedereen beter Werkboek strategisch arbomanagement in gemeenten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten. Den Haag, november 2005 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie