Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren."

Transcriptie

1 AttendiiS VERTROUWELIJK Aan Mevrouw A.B.C. Voorbeeld Prins Willem Alexanderlaan NB APELDOORN Datum Apeldoorn, september 2009 Geachte mevrouw Voorbeeld, Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren. We vinden het belangrijk u een zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw beloningspakket bij Attendis. Het omvat, behalve uw salaris met eventuele toeslagen, uw secundaire arbeidsvoorwaarden en de sociale voorzieningen die op u van toepassing zijn. In het overzicht vindt u niet alleen terug hoe uw pakket is samengesteld. U kunt ook terugvinden hoe u beschermd bent tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Wij adviseren u dit overzicht nauwkeurig te lezen. Wij vertrouwen erop u met dit Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht van dienst te zijn. Attendis Met vriendelijke groet, S P E C I M E N F.R. Hoogenboom Manager HRM Dit is een voorbeeld van een Personal Benefits Statement vervaardigd door Centraal Beheer Achmea Voor meer informatie kunt u bellen met (055) of mailen naar

2 INHOUDSOPGAVE INFORMATIE OVER DIT OVERZICHT 4 PERSOONLIJKE GEGEVENS 5 INKOMEN 6 DE WAARDE VAN UW BELONINGSPAKKET 6 VERLOF 7 ZIEKTEKOSTEN 7 ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 8 OVERLIJDEN 10 OUDERDOMSPENSIOEN 11 PERSONEELSVOORZIENINGEN 12 KOSTEN VAN DE VOORZIENINGEN 14 VERKLARINGEN VAN DE AFKORTINGEN 14 WEBLINKS 14 WILT U IETS VERANDEREN? 15 UW MENING? 16 2

3 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DIT OVERZICHT Aannames De berekeningen in dit overzicht zijn gebaseerd op de salarisgegevens van juli 2009, de pensioengegevens van 31 december 2008 en de onderstaande aannames: - uw salaris blijft op het huidige niveau, als uw salaris verandert, zal de hoogte van de inkomensafhankelijke voorzieningen mee veranderen; - u blijft tot uw pensioendatum in dienst; - uw samenlevingsvorm blijft ongewijzigd; - u heeft van uw 15e tot en met uw 65e jaar in Nederland gewoond en blijft in Nederland wonen. Als dit niet het geval is, nemen wij aan dat de sociale premies vrijwillig zijn of worden doorbetaald. Bruto jaarbedragen Tenzij anders vermeld, worden in dit overzicht bruto jaarbedragen genoemd. Over loon en uitkeringen moeten loonheffingen en sociale premies worden betaald. De gevolgen van deze fiscale heffingen op het netto beschikbare bedrag kunnen groot zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij naar een belastingalmanak, de belastingtelefoon ( ) of De voorwaarden voor het verkrijgen van sociale uitkeringen en de hoogte van de uitkeringen kunnen wijzigen. Dit geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Pensioen De in dit overzicht opgenomen pensioenaanspraken zijn aangeleverd door Avéro Achmea. Mutaties Dit overzicht is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid vervaardigd in opdracht van de afdeling HRM in samenwerking met Centraal Beheer Achmea. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde rubrieken onvolledig of onjuist zijn. Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven aan uw HRM-afdeling, "(055) , of Dit stelt ons in de gelegenheid de gegevens aan te passen. Ten slotte Dit overzicht heeft een informatief karakter en vervangt geen officiële documenten en regelingen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 3

4 PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw persoonlijke gegevens Naam : A.B.C. Voorbeeld Geboortedatum : 15 april 1971 Burgerlijke staat : Gehuwd Uw gezin Naam partner : D.E. Partner Geboortedatum partner : 4 november 1972 Uw werk Personeelsnummer : Datum indiensttreding : 1 november 1988 Functie Dienstverband adres : Voorbeeldfunctie : fulltime : Uw fiscale gegevens Heffingskorting : Ja, van toepassing Burger Service Nr. :

5 INKOMEN Uw inkomen Jaarsalaris : Vakantiebijslag : Jaarinkomen Uw kostenvergoedingen Kostenvergoeding belast 330 Kostenvergoeding onbelast 846 DE WAARDE VAN UW BELONINGSPAKKET Jaarinkomen : Kostenvergoedingen : Attendis voorzieningen : Werkgeverspremies sociale verzekeringen : Totaal overige beloningen : Totale waarde beloningspakket De overige beloningen zijn 31,9% van uw totale beloningspakket. Jaarinkomen, Overige beloningen,

6 VERLOF U heeft jaarlijks recht op: 32 dagen verlof 1 diensttijddag Totaal 33 dagen betaald verlof In bepaalde gevallen kunt u bijzonder verlof krijgen. U kunt dit terugvinden in artikel 6.2 van de regeling arbeidsvoorwaarden Attendis. De waarde van één verlofdag is 159. ZIEKTEKOSTEN De zorgverzekering heeft een wettelijk vastgesteld basispakket. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Medewerkers van Attendis kunnen bij Groene Land Achmea een zorgverzekering met korting afsluiten, u krijgt 10% korting op het basispakket en 15% korting op de aanvullende zorgverzekeringen. De verschuldigde inkomensafhankelijke premie (6,9%) voor de zorgverzekering wordt op uw netto salaris ingehouden. Attendis vergoedt deze inkomensafhankelijke bijdrage bruto. Over deze werkgeversbijdrage wordt loonheffing op uw salaris ingehouden. U betaalt 6,9% netto Attendis vergoedt bruto U betaalt naast de inkomensafhankelijke premie een nominale premie van voor het basispakket. Wilt u meer weten over deze uw zorgverzekering, kijk dan op 6

7 ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID De eerste twee ziektejaren Bij ziekte betaalt Attendis uw bruto salaris het eerste jaar voor 100% door. Vanaf het tweede ziektejaar ontvangt u van Attendis 70% van uw laatstverdiende salaris. Na twee jaar ziekte: arbeidsongeschiktheid Na twee jaar ziekte wordt u gekeurd. Als u 80% of meer arbeidsongeschikt bent voor een geschatte periode van 5 jaar of langer dan heeft u recht op een uitkering voor volledig arbeidsongeschikten (IVA). Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (tussen de 35% en 80%) dan wordt er gekeken naar de mate waarin u nog arbeid verricht en welk inkomen daarbij hoort ( verdiencapaciteit ). Volledig arbeidsongeschikt en dan? Bent u 80% of meer arbeidsongeschikt voor een geschatte periode van 5 jaar of langer dan heeft u recht op een IVA-uitkering tot uw 65 ste. Deze uitkering is 75% van uw laatstverdiende loon, met een maximale uitkering van ca In uw geval zou de IVA-uitkering per jaar zijn. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ziet uw situatie er als volgt uit: Huidig inkomen 1 e ziektejaar 2 e ziektejaar Daarna Inkomen Uitkering Attendis 100% Uitkering Attendis 70% IVA-uitkering overheid Totaal Huidig 1e ziektejaar 2e ziektejaar Daarna >> Inkomen van Attendis Ziekengeld van Attendis IVA-uitkering overheid 7

8 Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en dan? Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen de 35% en 80%) dan wordt er gekeken naar de mate waarin u nog arbeid verricht en welk inkomen daarbij hoort ( verdiencapaciteit ). Naast het loon dat u ontvangt met het gedeelte dat werkt, ontvangt u een zogenoemde WGA-uitkering. Afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt heeft, ontvangt u een periode een zogenoemde WGA-loongerelateerde uitkering. De hoogte van deze loongerelateerde uitkering is 70% van het verschil tussen uw oude en nieuwe salaris. Na afloop van die periode ontvangt u een WGA-loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering is afhankelijk van uw verdiencapaciteit. Als de verdiencapaciteit niet kan worden ingevuld, ontvangt u een WGA-vervolguitkering. Dit is 70% van het minimumloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Omdat u via Attendis verzekerd bent voor het zogenoemde WGA-hiaat wordt uw WGAvervolguitkering aangevuld tot 70% van uw huidige salaris. WGA-regeling WGA-uitkering loongerelateerd (overheid) WGA-hiaat door Attendis WGA-uitkering loonaanvulling (overheid) of WGA-uitkering vervolg (overheid) Salaris Attendis Via de WIA-calculator op de website van Centraal Beheer Achmea kunt u de verschillende scenario s bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid doorrekenen: Wilt u meer weten over de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, ga dan naar Pensioenopbouw Uw pensioenopbouw gaat bij arbeidsongeschiktheid door tot uw pensioendatum. Vanaf het tweede ziektejaar ontvangt u een lager salaris en kan uw pensioenopbouw lager worden. U kunt in deze situatie echter ook pensioen blijven opbouwen over uw volledige salaris, maar dan zult u het werknemersdeel van de pensioenpremie zelf moeten betalen. Fiscaal is dit toegestaan. 8

9 OVERLIJDEN Uw nabestaanden Bij overlijden hebben uw nabestaande(n) recht op onderstaande uitkeringen: tot 65 jaar vanaf 65 jaar Anw overheid, tot 65 jaar 0* AOW overheid, vanaf 65 jaar Partnerpensioen levenslang Tijdelijk partnerpensioen tot 65 jaar Anw-hiaatverzekering tot 65 jaar Totaal partnerpensioen Grafisch Hieronder is uw huidige jaarinkomen van afgezet tegen de hierboven genoemde partnerpensioenuitkeringen. Het partnerpensioen tot de 65-jarige leeftijd bedraagt , 84% van uw jaarinkomen. Het partnerpensioen na de 65-jarige leeftijd bedraagt , 57% van uw jaarinkomen Huidig tot 65 jaar vanaf 65 jaar Huidig jaarinkomen AOW van de overheid Anw van overheid Partnerpensioen Tijdelijk Partnerpensioen Anw-hiaatverzekering Naast bovengenoemde partnerpensioenen is er ook een wezenpensioen verzekerd: Wezenpensioen per kind tot 18 jaar Anw-wezenuitkering van de overheid 0* Het wezenpensioen per kind wordt verdubbeld wanneer het kind ouderloos achterblijft. * in de berekening is geen rekening gehouden met een eventuele Anw-uitkering van de overheid. Meer over de Anw vindt u verderop in dit hoofdstuk. 9

10 Algemene nabestaandenwet Een partner waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, heeft bij uw overlijden recht op een wettelijke Anw-uitkering tot 65 jarige leeftijd van per jaar: - als uw partner geboren is vóór 1 januari 1950, of - zolang uw partner een (eventueel) kind onder de 18 jaar verzorgt, of - zolang uw partner ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De Anw-uitkering is inkomensafhankelijk. Uitkeringen afgeleid van arbeid, zoals bijvoorbeeld een WIA-uitkering, worden volledig op de Anw-uitkering gekort. Inkomen uit arbeid boven de wordt voor 2/3 op de Anw-uitkering in mindering gebracht. Verdient uw partner meer dan dan heeft deze geen recht op een Anw-uitkering. De Anw-uitkering wordt altijd beëindigd bij hertrouw en samenwonen of het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Anw-hiaatverzekering U bent, omdat u deelneemt aan de collectieve pensioenregeling, verzekerd tegen het Anwhiaat door middel van het Anw-garantieplan. Als uw partner geen recht heeft op de wettelijke Anw-uitkering of slechts recht heeft op een gedeelte ervan, ontvangt uw partner een Anw-aanvulling van Avéro Achmea. Deze uitkering vult de Anw-uitkering aan tot Deze Anw-aanvulling komt direct tot uitkering en wordt betaald tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd van uw partner. Uw partner heeft ook recht op een Anw-wezenuitkering van 3.393, zolang een (eventueel) jongste kind nog geen 18 jaar is. Het aantal kinderen of de hoogte van het inkomen van uw partner is niet van invloed op deze uitkering. Volle wezen Mochten uw eventuele kinderen ouderloos achterblijven, dan ontvangt ieder kind de volgende Anwuitkering; - tot 10 jaar van 10 tot 16 jaar van 16 tot 18 jaar indien invalide of van 16 tot 21 jaar indien studerend Eenmalige uitkering Attendis betaalt na uw overlijden aan uw nabestaande(n), partner, (eventuele) kind(eren) of ouders, een éénmalige uitkering van drie maandsalarissen belastingvrij,

11 OUDERDOMSPENSIOEN Uw pensioendatum is: 1 oktober 2026 Uitgaande van uw huidige salaris en de veronderstelling dat u tot uw pensioendatum in dienst blijft, hebt u recht op onderstaande uitkeringen: Uw AOW : Ouderdomspensioen : Aanvullend pensioen : Totaal Grafisch Hieronder is uw huidige jaarinkomen van afgezet tegen de hierboven genoemde pensioenuitkeringen. De norm voor een pensioenuitkering is 70% van het huidige salaris. Uw pensioenuitkering is 73% en voldoet aan deze norm Huidig Huidig jaarinkomen Ouderdomspensioen Attendis vanaf 65 jaar AOW overheid Aanvullend pensioen door uzelf AOW U ontvangt vanaf 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering van De AOW-uitkering van uw partner gaat ook in op zijn of haar 65-jarige leeftijd. AOW-partnertoeslag Weinig mensen weten dat de AOW-partnertoeslag in 2015 wordt afgeschaft. Dat betekent voor u dat u geen AOW-partnertoeslag voor uw jongere partner meer ontvangt, omdat u op of na 1 januari jaar wordt. Nu krijgen partners die nog geen 65 jaar zijn en geen of weinig inkomen hebben, een toeslag van maximaal 50% van het minimumloon, dat is ongeveer 700 per maand. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gevolgen die deze afschaffing voor u kan hebben, zodat u hier tijdig op kunnen inspelen door bijvoorbeeld te sparen. In 1996 is besloten om de AOW-partnertoeslag per 2015 af te schaffen, omdat steeds meer vrouwen economisch zelfstandig zijn en om te stimuleren (meer) te gaan werken. 11

12 PERSONEELSVOORZIENINGEN Jubileum Bij uw 25-jarig dienstverband, in april 2013, ontvangt u één bruto maandsalaris, belastingvrij. Lease auto Attendis stelt u een lease-auto ter beschikking. U heeft een : Audi A3 Kenteken : CB-VB-06 Leasebedrag : Uw bijdrage : 970 Bijdrage Attendis U kunt uw declaraties en eventuele schades online melden bij Levensloop Met de regeling kunt u via uw bruto salaris geld inleggen voor verlof. De levensloopregeling kunt u gebruiken voor verlof tijdens uw loopbaan, of aan het einde van uw loopbaan om eerder te stoppen met werken. U mag per jaar maximaal 12% van uw bruto salaris opzij zetten voor levensloop en uw levenslooptegoed mag maximaal 210% van uw bruto jaarsalaris bedragen. Voor u is dat: Maximale bruto inleg per jaar Maximaal levenslooptegoed Wat kunt u ermee? Na 2 jaar maximaal sparen, kunt u drie maanden verlof financieren tegen 100% van het salaris. Of als u tijdens uw verlof genoegen neemt met 70% van uw inkomen, kunt u na ongeveer 6 jaar maximaal sparen 52 weken verlof financieren. Voor het doorrekenen van meerdere levensloopscenario s kunt u gebruik maken van: of Levensloop óf spaarloon Als u mee wilt doen met levensloop, mag u in datzelfde kalenderjaar niet inleggen in een spaarloonregeling. Over het in te leggen bedrag betaalt u wel premies werknemersverzekeringen maar geen loonbelasting. Wilt u meer weten hierover, vraag uw HR-afdeling. 12

13 PERSONEELSVOORZIENIGEN (VERVOLG) Spaarloonregeling Via de spaarloonregeling spaart u op een aantrekkelijke manier een deel van uw bruto salaris sparen. U betaalt over het deel van uw bruto salaris dat u spaart geen belasting en sociale premies. U spaart momenteel per jaar 613. In 2009 mag u maximaal 613 sparen. Het spaarbedrag is na vier jaar vrij besteedbaar. Tussentijds mag het spaarsaldo opgenomen worden voor specifieke doeleinden zoals vermeld in het spaarloonreglement. Studiekosten U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Daarnaast krijgt u voor het afleggen van examens en herexamens bijzonder verlof. Personeelsarrangement Centraal Beheer Achmea Attendis biedt u de mogelijkheid bij Centraal Beheer Achmea verzekeringen en financiële diensten af te nemen met een aantrekkelijke personeelskorting. Ons werkgeversnummer is Autoverzekering korting op de premie 30% Motorverzekering 15% Kampeerautoverzekering 33% Caravanverzekering 5% Ongeval inzittendenverzekering kortingsbedrag 6,00 Motorrijtuig rechtsbijstandsverzekering kortingsbedrag 5,00 Pechhulp Nederland kortingsbedrag 5,00 Woonverzekeringen korting op de premie 10% Rechtsbijstandverzekering voor particulieren kortingsbedrag 5,00 Permanente reisverzekering korting op de premie 5% Pleziervaartuigverzekering korting op de premie 5% Nabestaandenvoorzieningen - nabestaanden beschermingsplan korting op de premie 5% - overlijdensrisicoverzekering korting op de premie 5% - uitvaartverzekering korting op de premie 5% Financiering - hypotheken (spaar, annuïteiten, aflossingsvrij) lagere rente 0,2% Sparen - levensloop rekening rentepercentage 4,3% - levensloop verzekering u betaalt geen beheerskosten " (055) $ 13

14 KOSTEN VAN DE VOORZIENINGEN Om het voorzieningenpakket te bekostigen, wordt onder andere het volgende betaald: Attendis voorzieningen U Attendis Vergoeding ZVW-premie Nominale ZVW-premie Leasekosten auto Pensioenpremie WGA-hiaatverzekering 749 Anw-hiaat premie 174 Spaarloon 613 Werkgeversdeel Spaarloon 153 Totaa Sociale verzekeringen U Attendis Loonheffing WIA WW Totaal VERKLARINGEN VAN DE AFKORTINGEN AOW Anw WIA WGA IVA WW ZVW Algemene Ouderdomswet Algemene nabestaandenwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Wet op de Werkeloosheid Zorgverzekeringswet Meer informatie over de sociale verzekeringen kunt u vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, WEBLINKS Alle weblinks op een rij:

15 WILT U IETS VERANDEREN? Dit overzicht is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid vervaardigd. Het kan voorkomen dat bepaalde rubrieken onvolledig of onjuist zijn. Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit via onderstaand formulier door te geven. Eventuele mutaties zullen in een eerstvolgend overzicht verwerkt zijn. Naam : Mevrouw A.B.C. Voorbeeld Personeelsnummer : Onderwerp Pagina Staat vermeld Moet zijn Suggesties Dit formulier gaarne inleveren bij uw HRM-afdeling of via mail 15

16 UW MENING? Graag willen wij weten in hoeverre u tevreden bent over dit overzicht. Wij stellen het zeer op prijs als u deze korte vragenlijst invult en opstuurt naar uw HRM-afdeling. Bij het volgende overzicht kunnen wij dan nog beter inspelen op uw wensen en behoeften. Alvast hartelijk dank. Wilt u hier aankruisen wat van toepassing is? Geheel oneens Oneens Neutraal Eens Geheel eens Ik vind dit overzicht nuttig Ik vind het overzicht begrijpelijk Door dit overzicht weet ik meer over mijn persoonlijke arbeidsvoorwaarden Door dit overzicht heb ik meer waardering voor mijn arbeidsvoorwaarden Ik wil dit overzicht in de toekomst blijven ontvangen Ik heb de volgende onderwerpen gemist: Opmerkingen/suggesties: Dit formulier gaarne inleveren bij uw HRM-afdeling of via mail 16

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007 VERTROUWELIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht Voorwoord Dit Personal Benefits Statement wordt u aangeboden door. Dit persoonlijke

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden.

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een (hypothecaire) financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer M. Blauw en mevrouw S. Blauw 8 november 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij.

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij. Alle cijfers op een rij. Financieel Rapport Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen. Daarnaast

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer Henk Voorbeeld en mevrouw Lydia Fictief 21 juni 2012 Inhoudsopgave Waarom een

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Nabestaandenoverbruggingspensioen

Nabestaandenoverbruggingspensioen Over de vrijwillige aanvulling op uw nabestaandenpensioen. Avebe Pensioen : wel of niet meedoen? : extra financiële zekerheid voor nabestaanden Bij het wel of niet meedoen met het van Avebe staat één vraag

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Pensioen- en inkomensscan Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Aangeboden door: Baas Adviseurs S.P.R. User Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam Pensioen- en inkomensscan Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl Datum Rapport:

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie

Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie Een duidelijk verhaal, een helder pensioen Pensioenpresentatie Hoewel wij deze presentatie met veel zorgvuldigheid hebben gemaakt kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Uw pensioenrechten zijn vastgelegd

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen

ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen Toelichting voor HR Professionals / 2017 Wat is er voor de nabestaanden geregeld wanneer uw werknemer overlijdt? In deze brochure vindt u informatie

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring.

Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Toelichting op het invullen van werkgeversverklaring en/of intentieverklaring. Geachte Werkgever / Personeelsfunctionaris, Uw medewerk(st)er is momenteel bezig met de aanvraag voor een financiering. Voor

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie