Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren."

Transcriptie

1 AttendiiS VERTROUWELIJK Aan Mevrouw A.B.C. Voorbeeld Prins Willem Alexanderlaan NB APELDOORN Datum Apeldoorn, september 2009 Geachte mevrouw Voorbeeld, Voor u ligt uw Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht 2009 waarin wij uw totale beloningspakket bij Attendis overzichtelijk aan u presenteren. We vinden het belangrijk u een zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw beloningspakket bij Attendis. Het omvat, behalve uw salaris met eventuele toeslagen, uw secundaire arbeidsvoorwaarden en de sociale voorzieningen die op u van toepassing zijn. In het overzicht vindt u niet alleen terug hoe uw pakket is samengesteld. U kunt ook terugvinden hoe u beschermd bent tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Wij adviseren u dit overzicht nauwkeurig te lezen. Wij vertrouwen erop u met dit Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzicht van dienst te zijn. Attendis Met vriendelijke groet, S P E C I M E N F.R. Hoogenboom Manager HRM Dit is een voorbeeld van een Personal Benefits Statement vervaardigd door Centraal Beheer Achmea Voor meer informatie kunt u bellen met (055) of mailen naar

2 INHOUDSOPGAVE INFORMATIE OVER DIT OVERZICHT 4 PERSOONLIJKE GEGEVENS 5 INKOMEN 6 DE WAARDE VAN UW BELONINGSPAKKET 6 VERLOF 7 ZIEKTEKOSTEN 7 ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 8 OVERLIJDEN 10 OUDERDOMSPENSIOEN 11 PERSONEELSVOORZIENINGEN 12 KOSTEN VAN DE VOORZIENINGEN 14 VERKLARINGEN VAN DE AFKORTINGEN 14 WEBLINKS 14 WILT U IETS VERANDEREN? 15 UW MENING? 16 2

3 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DIT OVERZICHT Aannames De berekeningen in dit overzicht zijn gebaseerd op de salarisgegevens van juli 2009, de pensioengegevens van 31 december 2008 en de onderstaande aannames: - uw salaris blijft op het huidige niveau, als uw salaris verandert, zal de hoogte van de inkomensafhankelijke voorzieningen mee veranderen; - u blijft tot uw pensioendatum in dienst; - uw samenlevingsvorm blijft ongewijzigd; - u heeft van uw 15e tot en met uw 65e jaar in Nederland gewoond en blijft in Nederland wonen. Als dit niet het geval is, nemen wij aan dat de sociale premies vrijwillig zijn of worden doorbetaald. Bruto jaarbedragen Tenzij anders vermeld, worden in dit overzicht bruto jaarbedragen genoemd. Over loon en uitkeringen moeten loonheffingen en sociale premies worden betaald. De gevolgen van deze fiscale heffingen op het netto beschikbare bedrag kunnen groot zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij naar een belastingalmanak, de belastingtelefoon ( ) of De voorwaarden voor het verkrijgen van sociale uitkeringen en de hoogte van de uitkeringen kunnen wijzigen. Dit geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Pensioen De in dit overzicht opgenomen pensioenaanspraken zijn aangeleverd door Avéro Achmea. Mutaties Dit overzicht is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid vervaardigd in opdracht van de afdeling HRM in samenwerking met Centraal Beheer Achmea. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde rubrieken onvolledig of onjuist zijn. Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven aan uw HRM-afdeling, "(055) , of Dit stelt ons in de gelegenheid de gegevens aan te passen. Ten slotte Dit overzicht heeft een informatief karakter en vervangt geen officiële documenten en regelingen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 3

4 PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw persoonlijke gegevens Naam : A.B.C. Voorbeeld Geboortedatum : 15 april 1971 Burgerlijke staat : Gehuwd Uw gezin Naam partner : D.E. Partner Geboortedatum partner : 4 november 1972 Uw werk Personeelsnummer : Datum indiensttreding : 1 november 1988 Functie Dienstverband adres : Voorbeeldfunctie : fulltime : Uw fiscale gegevens Heffingskorting : Ja, van toepassing Burger Service Nr. :

5 INKOMEN Uw inkomen Jaarsalaris : Vakantiebijslag : Jaarinkomen Uw kostenvergoedingen Kostenvergoeding belast 330 Kostenvergoeding onbelast 846 DE WAARDE VAN UW BELONINGSPAKKET Jaarinkomen : Kostenvergoedingen : Attendis voorzieningen : Werkgeverspremies sociale verzekeringen : Totaal overige beloningen : Totale waarde beloningspakket De overige beloningen zijn 31,9% van uw totale beloningspakket. Jaarinkomen, Overige beloningen,

6 VERLOF U heeft jaarlijks recht op: 32 dagen verlof 1 diensttijddag Totaal 33 dagen betaald verlof In bepaalde gevallen kunt u bijzonder verlof krijgen. U kunt dit terugvinden in artikel 6.2 van de regeling arbeidsvoorwaarden Attendis. De waarde van één verlofdag is 159. ZIEKTEKOSTEN De zorgverzekering heeft een wettelijk vastgesteld basispakket. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Medewerkers van Attendis kunnen bij Groene Land Achmea een zorgverzekering met korting afsluiten, u krijgt 10% korting op het basispakket en 15% korting op de aanvullende zorgverzekeringen. De verschuldigde inkomensafhankelijke premie (6,9%) voor de zorgverzekering wordt op uw netto salaris ingehouden. Attendis vergoedt deze inkomensafhankelijke bijdrage bruto. Over deze werkgeversbijdrage wordt loonheffing op uw salaris ingehouden. U betaalt 6,9% netto Attendis vergoedt bruto U betaalt naast de inkomensafhankelijke premie een nominale premie van voor het basispakket. Wilt u meer weten over deze uw zorgverzekering, kijk dan op 6

7 ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID De eerste twee ziektejaren Bij ziekte betaalt Attendis uw bruto salaris het eerste jaar voor 100% door. Vanaf het tweede ziektejaar ontvangt u van Attendis 70% van uw laatstverdiende salaris. Na twee jaar ziekte: arbeidsongeschiktheid Na twee jaar ziekte wordt u gekeurd. Als u 80% of meer arbeidsongeschikt bent voor een geschatte periode van 5 jaar of langer dan heeft u recht op een uitkering voor volledig arbeidsongeschikten (IVA). Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (tussen de 35% en 80%) dan wordt er gekeken naar de mate waarin u nog arbeid verricht en welk inkomen daarbij hoort ( verdiencapaciteit ). Volledig arbeidsongeschikt en dan? Bent u 80% of meer arbeidsongeschikt voor een geschatte periode van 5 jaar of langer dan heeft u recht op een IVA-uitkering tot uw 65 ste. Deze uitkering is 75% van uw laatstverdiende loon, met een maximale uitkering van ca In uw geval zou de IVA-uitkering per jaar zijn. Bij volledige arbeidsongeschiktheid ziet uw situatie er als volgt uit: Huidig inkomen 1 e ziektejaar 2 e ziektejaar Daarna Inkomen Uitkering Attendis 100% Uitkering Attendis 70% IVA-uitkering overheid Totaal Huidig 1e ziektejaar 2e ziektejaar Daarna >> Inkomen van Attendis Ziekengeld van Attendis IVA-uitkering overheid 7

8 Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en dan? Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen de 35% en 80%) dan wordt er gekeken naar de mate waarin u nog arbeid verricht en welk inkomen daarbij hoort ( verdiencapaciteit ). Naast het loon dat u ontvangt met het gedeelte dat werkt, ontvangt u een zogenoemde WGA-uitkering. Afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt heeft, ontvangt u een periode een zogenoemde WGA-loongerelateerde uitkering. De hoogte van deze loongerelateerde uitkering is 70% van het verschil tussen uw oude en nieuwe salaris. Na afloop van die periode ontvangt u een WGA-loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering is afhankelijk van uw verdiencapaciteit. Als de verdiencapaciteit niet kan worden ingevuld, ontvangt u een WGA-vervolguitkering. Dit is 70% van het minimumloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Omdat u via Attendis verzekerd bent voor het zogenoemde WGA-hiaat wordt uw WGAvervolguitkering aangevuld tot 70% van uw huidige salaris. WGA-regeling WGA-uitkering loongerelateerd (overheid) WGA-hiaat door Attendis WGA-uitkering loonaanvulling (overheid) of WGA-uitkering vervolg (overheid) Salaris Attendis Via de WIA-calculator op de website van Centraal Beheer Achmea kunt u de verschillende scenario s bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid doorrekenen: Wilt u meer weten over de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, ga dan naar Pensioenopbouw Uw pensioenopbouw gaat bij arbeidsongeschiktheid door tot uw pensioendatum. Vanaf het tweede ziektejaar ontvangt u een lager salaris en kan uw pensioenopbouw lager worden. U kunt in deze situatie echter ook pensioen blijven opbouwen over uw volledige salaris, maar dan zult u het werknemersdeel van de pensioenpremie zelf moeten betalen. Fiscaal is dit toegestaan. 8

9 OVERLIJDEN Uw nabestaanden Bij overlijden hebben uw nabestaande(n) recht op onderstaande uitkeringen: tot 65 jaar vanaf 65 jaar Anw overheid, tot 65 jaar 0* AOW overheid, vanaf 65 jaar Partnerpensioen levenslang Tijdelijk partnerpensioen tot 65 jaar Anw-hiaatverzekering tot 65 jaar Totaal partnerpensioen Grafisch Hieronder is uw huidige jaarinkomen van afgezet tegen de hierboven genoemde partnerpensioenuitkeringen. Het partnerpensioen tot de 65-jarige leeftijd bedraagt , 84% van uw jaarinkomen. Het partnerpensioen na de 65-jarige leeftijd bedraagt , 57% van uw jaarinkomen Huidig tot 65 jaar vanaf 65 jaar Huidig jaarinkomen AOW van de overheid Anw van overheid Partnerpensioen Tijdelijk Partnerpensioen Anw-hiaatverzekering Naast bovengenoemde partnerpensioenen is er ook een wezenpensioen verzekerd: Wezenpensioen per kind tot 18 jaar Anw-wezenuitkering van de overheid 0* Het wezenpensioen per kind wordt verdubbeld wanneer het kind ouderloos achterblijft. * in de berekening is geen rekening gehouden met een eventuele Anw-uitkering van de overheid. Meer over de Anw vindt u verderop in dit hoofdstuk. 9

10 Algemene nabestaandenwet Een partner waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, heeft bij uw overlijden recht op een wettelijke Anw-uitkering tot 65 jarige leeftijd van per jaar: - als uw partner geboren is vóór 1 januari 1950, of - zolang uw partner een (eventueel) kind onder de 18 jaar verzorgt, of - zolang uw partner ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De Anw-uitkering is inkomensafhankelijk. Uitkeringen afgeleid van arbeid, zoals bijvoorbeeld een WIA-uitkering, worden volledig op de Anw-uitkering gekort. Inkomen uit arbeid boven de wordt voor 2/3 op de Anw-uitkering in mindering gebracht. Verdient uw partner meer dan dan heeft deze geen recht op een Anw-uitkering. De Anw-uitkering wordt altijd beëindigd bij hertrouw en samenwonen of het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Anw-hiaatverzekering U bent, omdat u deelneemt aan de collectieve pensioenregeling, verzekerd tegen het Anwhiaat door middel van het Anw-garantieplan. Als uw partner geen recht heeft op de wettelijke Anw-uitkering of slechts recht heeft op een gedeelte ervan, ontvangt uw partner een Anw-aanvulling van Avéro Achmea. Deze uitkering vult de Anw-uitkering aan tot Deze Anw-aanvulling komt direct tot uitkering en wordt betaald tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd van uw partner. Uw partner heeft ook recht op een Anw-wezenuitkering van 3.393, zolang een (eventueel) jongste kind nog geen 18 jaar is. Het aantal kinderen of de hoogte van het inkomen van uw partner is niet van invloed op deze uitkering. Volle wezen Mochten uw eventuele kinderen ouderloos achterblijven, dan ontvangt ieder kind de volgende Anwuitkering; - tot 10 jaar van 10 tot 16 jaar van 16 tot 18 jaar indien invalide of van 16 tot 21 jaar indien studerend Eenmalige uitkering Attendis betaalt na uw overlijden aan uw nabestaande(n), partner, (eventuele) kind(eren) of ouders, een éénmalige uitkering van drie maandsalarissen belastingvrij,

11 OUDERDOMSPENSIOEN Uw pensioendatum is: 1 oktober 2026 Uitgaande van uw huidige salaris en de veronderstelling dat u tot uw pensioendatum in dienst blijft, hebt u recht op onderstaande uitkeringen: Uw AOW : Ouderdomspensioen : Aanvullend pensioen : Totaal Grafisch Hieronder is uw huidige jaarinkomen van afgezet tegen de hierboven genoemde pensioenuitkeringen. De norm voor een pensioenuitkering is 70% van het huidige salaris. Uw pensioenuitkering is 73% en voldoet aan deze norm Huidig Huidig jaarinkomen Ouderdomspensioen Attendis vanaf 65 jaar AOW overheid Aanvullend pensioen door uzelf AOW U ontvangt vanaf 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering van De AOW-uitkering van uw partner gaat ook in op zijn of haar 65-jarige leeftijd. AOW-partnertoeslag Weinig mensen weten dat de AOW-partnertoeslag in 2015 wordt afgeschaft. Dat betekent voor u dat u geen AOW-partnertoeslag voor uw jongere partner meer ontvangt, omdat u op of na 1 januari jaar wordt. Nu krijgen partners die nog geen 65 jaar zijn en geen of weinig inkomen hebben, een toeslag van maximaal 50% van het minimumloon, dat is ongeveer 700 per maand. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gevolgen die deze afschaffing voor u kan hebben, zodat u hier tijdig op kunnen inspelen door bijvoorbeeld te sparen. In 1996 is besloten om de AOW-partnertoeslag per 2015 af te schaffen, omdat steeds meer vrouwen economisch zelfstandig zijn en om te stimuleren (meer) te gaan werken. 11

12 PERSONEELSVOORZIENINGEN Jubileum Bij uw 25-jarig dienstverband, in april 2013, ontvangt u één bruto maandsalaris, belastingvrij. Lease auto Attendis stelt u een lease-auto ter beschikking. U heeft een : Audi A3 Kenteken : CB-VB-06 Leasebedrag : Uw bijdrage : 970 Bijdrage Attendis U kunt uw declaraties en eventuele schades online melden bij Levensloop Met de regeling kunt u via uw bruto salaris geld inleggen voor verlof. De levensloopregeling kunt u gebruiken voor verlof tijdens uw loopbaan, of aan het einde van uw loopbaan om eerder te stoppen met werken. U mag per jaar maximaal 12% van uw bruto salaris opzij zetten voor levensloop en uw levenslooptegoed mag maximaal 210% van uw bruto jaarsalaris bedragen. Voor u is dat: Maximale bruto inleg per jaar Maximaal levenslooptegoed Wat kunt u ermee? Na 2 jaar maximaal sparen, kunt u drie maanden verlof financieren tegen 100% van het salaris. Of als u tijdens uw verlof genoegen neemt met 70% van uw inkomen, kunt u na ongeveer 6 jaar maximaal sparen 52 weken verlof financieren. Voor het doorrekenen van meerdere levensloopscenario s kunt u gebruik maken van: of Levensloop óf spaarloon Als u mee wilt doen met levensloop, mag u in datzelfde kalenderjaar niet inleggen in een spaarloonregeling. Over het in te leggen bedrag betaalt u wel premies werknemersverzekeringen maar geen loonbelasting. Wilt u meer weten hierover, vraag uw HR-afdeling. 12

13 PERSONEELSVOORZIENIGEN (VERVOLG) Spaarloonregeling Via de spaarloonregeling spaart u op een aantrekkelijke manier een deel van uw bruto salaris sparen. U betaalt over het deel van uw bruto salaris dat u spaart geen belasting en sociale premies. U spaart momenteel per jaar 613. In 2009 mag u maximaal 613 sparen. Het spaarbedrag is na vier jaar vrij besteedbaar. Tussentijds mag het spaarsaldo opgenomen worden voor specifieke doeleinden zoals vermeld in het spaarloonreglement. Studiekosten U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Daarnaast krijgt u voor het afleggen van examens en herexamens bijzonder verlof. Personeelsarrangement Centraal Beheer Achmea Attendis biedt u de mogelijkheid bij Centraal Beheer Achmea verzekeringen en financiële diensten af te nemen met een aantrekkelijke personeelskorting. Ons werkgeversnummer is Autoverzekering korting op de premie 30% Motorverzekering 15% Kampeerautoverzekering 33% Caravanverzekering 5% Ongeval inzittendenverzekering kortingsbedrag 6,00 Motorrijtuig rechtsbijstandsverzekering kortingsbedrag 5,00 Pechhulp Nederland kortingsbedrag 5,00 Woonverzekeringen korting op de premie 10% Rechtsbijstandverzekering voor particulieren kortingsbedrag 5,00 Permanente reisverzekering korting op de premie 5% Pleziervaartuigverzekering korting op de premie 5% Nabestaandenvoorzieningen - nabestaanden beschermingsplan korting op de premie 5% - overlijdensrisicoverzekering korting op de premie 5% - uitvaartverzekering korting op de premie 5% Financiering - hypotheken (spaar, annuïteiten, aflossingsvrij) lagere rente 0,2% Sparen - levensloop rekening rentepercentage 4,3% - levensloop verzekering u betaalt geen beheerskosten " (055) $ 13

14 KOSTEN VAN DE VOORZIENINGEN Om het voorzieningenpakket te bekostigen, wordt onder andere het volgende betaald: Attendis voorzieningen U Attendis Vergoeding ZVW-premie Nominale ZVW-premie Leasekosten auto Pensioenpremie WGA-hiaatverzekering 749 Anw-hiaat premie 174 Spaarloon 613 Werkgeversdeel Spaarloon 153 Totaa Sociale verzekeringen U Attendis Loonheffing WIA WW Totaal VERKLARINGEN VAN DE AFKORTINGEN AOW Anw WIA WGA IVA WW ZVW Algemene Ouderdomswet Algemene nabestaandenwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Wet op de Werkeloosheid Zorgverzekeringswet Meer informatie over de sociale verzekeringen kunt u vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, WEBLINKS Alle weblinks op een rij:

15 WILT U IETS VERANDEREN? Dit overzicht is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid vervaardigd. Het kan voorkomen dat bepaalde rubrieken onvolledig of onjuist zijn. Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit via onderstaand formulier door te geven. Eventuele mutaties zullen in een eerstvolgend overzicht verwerkt zijn. Naam : Mevrouw A.B.C. Voorbeeld Personeelsnummer : Onderwerp Pagina Staat vermeld Moet zijn Suggesties Dit formulier gaarne inleveren bij uw HRM-afdeling of via mail 15

16 UW MENING? Graag willen wij weten in hoeverre u tevreden bent over dit overzicht. Wij stellen het zeer op prijs als u deze korte vragenlijst invult en opstuurt naar uw HRM-afdeling. Bij het volgende overzicht kunnen wij dan nog beter inspelen op uw wensen en behoeften. Alvast hartelijk dank. Wilt u hier aankruisen wat van toepassing is? Geheel oneens Oneens Neutraal Eens Geheel eens Ik vind dit overzicht nuttig Ik vind het overzicht begrijpelijk Door dit overzicht weet ik meer over mijn persoonlijke arbeidsvoorwaarden Door dit overzicht heb ik meer waardering voor mijn arbeidsvoorwaarden Ik wil dit overzicht in de toekomst blijven ontvangen Ik heb de volgende onderwerpen gemist: Opmerkingen/suggesties: Dit formulier gaarne inleveren bij uw HRM-afdeling of via mail 16

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007 VERTROUWELIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2007 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht Voorwoord Dit Personal Benefits Statement wordt u aangeboden door. Dit persoonlijke

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer M. Blauw en mevrouw S. Blauw 8 november 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Wat kost uw pensioen? 4 Eerder of later met pensioen 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie