Praktische toepassingen van de salarisadministratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische toepassingen van de salarisadministratie"

Transcriptie

1 FAM FAM Praktische toepassingen van de salarisadministratie Praktische toepassingen van de salarisadministratie Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk, J.P. Mijnster, S.J. Stienstra, T.F.G. Suppers, T. van de Veerdonk e.a. Exemplaar voor de verhuur, eigendom van ThiemeMeulenhoff Leerwerkboek

2 COLOFON ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Onderwijs Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: of via onze klantenservice (088) ISBN Eerste druk, eerste oplage, 2013 ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, Exemplaar voor verhuur. De eigendom blijft altijd bij de uitgever. Het is niet toegestaan deze uitgave te gebruiken zonder huurovereenkomst met de uitgever. Het is niet toegestaan deze uitgave onder te verhuren, te verkopen of anderszins ter beschikking van derden te stellen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet j o het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

3

4 Inhoudsopgave... 1 Praktische toepassingen van de salarisadministratie 1.1 Inleiding 4 Aan het werk 5 ThiemeMeulenhoff 1

5 2 ThiemeMeulenhoff

6 1 Praktische toepassingen van de salarisadministratie

7 Theorie INLEIDING De leereenheid Praktische toepassingen in de salarisadministratie bevat geen nieuwe theorie. Je gaat aan het werk als salarisadministrateur. Er liggen klussen voor je van: Fun4all; Finito; DBHH; en VOF Proper. Lees goed wat je moet doen. Zeker als salarisadministrateur is zorgvuldig werken een must! Twijfel je over de aanpak van een taak, blader dan terug in de verschillende leereenheden van salarisadministratie, zodat je zeker weet dat je goed bezig bent! Succes! 4 ThiemeMeulenhoff

8 Aan het werk... In deze leereenheid ga je de theorie van salarisadministratie toepassen in vier complexe situaties. Achtereenvolgens moet je aan de slag voor: Fun4all, Finito, DBHH en VOF Proper. Succes met je werk als salarisadministrateur! VOORAF Bij de uitwerking van deze complexe taken moet je beschikken over de theorie van de leereenheden salarisadministratie. Tevens maak je gebruik van het programma Microloon. Uiteraard is het ook verstandig om kladpapier en een rekenmachine te gebruiken bij de opdrachten die je moet uitvoeren. TIP Twijfel je of je uitwerkingen wel goed zijn? Blader dan terug in de theorie en zoek naar de juiste toepassing. CASUS A: FUN4ALL Je bent als salarisadministrateur werkzaam bij Fun4All. Doordat de virusscanner zijn werk niet goed heeft gedaan, is je computer gecrasht. De systeembeheerder heeft bijna al je gegevens nog weten te redden. De loonberekeningen van één werknemer (Paulien Vrolijk) en de standaardgegevens van Fun4All zijn echter compleet verloren gegaan. Gelukkig zijn de andere gegevens nog wel bewaard gebleven. Je zult dus alleen de berekeningen opnieuw moeten doen. OPDRACHTEN 1 Loonberekeningen maken voor Paulien Vrolijk. Voordat je de berekeningen gaat uitvoeren, moet je de bedrijfsgegevens van Fun4All invullen: De adresgegevens van Fun4All zijn Biesbos 1, 1079 HE te Amsterdam. De contactpersoon is G. Bakker. Het loonheffingennummer is L01. Het bedrijf zit bij sector 55 en de sociale lasten worden apart naar de tabel en het bijzonder tarief toegerekend. Het totaal aantal werkdagen is 261 op jaarbasis. Het WGA-differentiatiedeel is 0,490%. Het bankrekeningnummer waarvan de salarissen afgeschreven moeten worden, is De journaalposten worden in Accountview weggeschreven. De inhoudingsplichtige is G. Bakker, te bereiken op telefoonnummer: (020) Fun4All heeft één afdeling die in Microloon de naam Algemeen krijgt. De volgende looncomponenten worden gerelateerd. ThiemeMeulenhoff 5

9 TIP In de afbeelding van Microloon online zie je het boekjaar 2009 staan. Jij werkt natuurlijk in het boekjaar dat je afgesproken heb met je docent. De uitwerkingen staan in boekjaar Voor de loonberekeningen zijn de volgende gegevens van belang: Naw-gegevens: Paulien Vrolijk, Vondelstraat 123, 1051 GJ Amsterdam. Haar BSN is en haar geboortedatum is 5 februari Vrolijk is niet getrouwd. Ze is sinds 1 augustus 2000 in dienst van Fun4All als administratief medewerkster (met arbeidsovereenkomst 01). Zij werkt van maandag t/m vrijdag 8 uur per dag. Er is geen pensioenregeling. Het vakantiegeld is 8% over het basisloon. Vrolijk heeft 192 vakantieuren per jaar. Het nettoloon kan gestort worden op girorekening t.n.v. P. Vrolijk. Voor dit jaar gelden voor Vrolijk de volgende loonmutaties: 1. Vrolijk heeft een vast salaris zonder allerlei variabelen. In januari (22 dagen van 8 uur per dag) bedraagt haar salaris bruto per maand bij een fulltimedienstverband. 2. In mei heeft zij recht op de uitkering van haar vakantietoeslag. De vakantietoeslag bedraagt 8% van haar brutosalaris over de periode juni t/m mei. Het salaris over juni t/m december van het voorgaande loonjaar bedroeg bruto per maand. 3. In augustus krijgt Vrolijk een brutoloonsverhoging van 75,- per maand. 4. Wegens goed functioneren krijgt zij in december een bonus van 4% over haar brutojaarsalaris exclusief het vakantiegeld. Maak gebruik van het volgende grootboekrekeningschema: 1700 Nettoloon, 1810 Afdracht loonbelasting/premie volksverzekeringen, 1920 Reservering vakantiegeld, 4000 Brutoloon, 4006 Vakantiegeld en 4030 Sociale lasten. a Maak voor Vrolijk de loonberekeningen van januari t/m juli. TIP Let hierbij op dat door onoplettendheid van de salarisadministrateur er over de maanden juni t/m december in het voorgaande jaar geen vakantiegeld is gereserveerd. Deze reservering zal alsnog opgevoerd moeten worden. Er is voor gekozen om dit in de maand te doen waarin ook de uitbetaling plaatsvindt. 6 ThiemeMeulenhoff

10 TIP Voeg in periode 5 de beginstand van de vakantiegeldreservering in op looncomponent 141 Geres. Vakantiegeld 1. b c Print loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van de maanden januari t/m juli. Controleer de uitkomsten met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen bij de betreffende maanden. Het brutomaandsalaris wordt vanaf augustus verhoogd met 75. TIP Wijzig het salaris van Vrolijk voordat je periode 8 aanmaakt. Dit doe je in het tabblad Werknemer onder Beloning. d e f Maak de loonberekeningen van augustus t/m november. Print loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van de maanden augustus t/m november. Controleer de uitkomsten met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen van de betreffende maanden. Voeg het bedrag aan bonus in op component 46 Bruto toeslag 6 (bijzonder tarief). Dit doe je in het tabblad Periodedetails. ThiemeMeulenhoff 7

11 Pas de naam van deze component aan in Bonus. Dit doe je in het tabblad Looncomponent. g h i j k Bereken het salaris van de maand december. Print loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van deze maand. Controleer de uitkomsten met de uitwerking die je van je docent hebt gekregen voor de maand december. Print de jaaropgaaf en controleer deze met de uitwerking die je van je docent hebt gekregen. Berg alle documenten verzorgd en vindbaar op in je dossier. CASUS B: FINITO. Finito is een nieuwe uitvaartonderneming in Grave. Het bedrijf is gestart op 1 januari vorig jaar. Het personeel valt onder de cao Uitvaartverzorging. TIP Bij deze casus wordt de cao Uitvaartverzorging 2011/2012 gebruikt wordt in deze casus als vorig jaar aangemerkt en 2012 als huidig jaar. Je krijgt de cao s van je docent. 2 Cao zoekwerk voor Blijlevens en Rustengoed. Finito is een nieuwe uitvaartonderneming in Grave. Het bedrijf is gestart op 1 januari vorig jaar. Het personeel valt onder de cao Uitvaartverzorging. Bedrijfsgegevens: De adresgegevens van Finito zijn Postbus 1, 5361 BJ te Grave. De contactpersoon is P. Karelsen. Het loonheffingennummer is L01. Het bedrijf valt in sector 55. De sociale lasten worden apart naar de tabel en het bijzonder tarief toegerekend. Het totaal aantal werkdagen is 261 op jaarbasis. Het WGA-differentiatiedeel is 0,270%. De bankrekening waarvan de looncomponenten bij Finito worden afgeschreven is De journaalposten zijn gekoppeld aan Accountview. P. Karelsen is contactpersoon als inhoudingsplichtige voor Finito. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer (0486) Finito heeft geen afdelingen. Je zet dus alle gegevens in 1 Algemeen. 8 ThiemeMeulenhoff

12 De grootboekrekeningen die gerelateerd zijn aan de looncomponenten. Finito heeft twee werknemers in dienst. 1. Margriet Blijlevens-Jansen, Julianalaan 1, 5361 ZZ te Grave. BSN Blijlevens is geboren op 3 juni 1980 in Arnhem. Ze is getrouwd met Robert Blijlevens (geboren op 22 april 1979) en met die naam wil ze ook aangeschreven worden. Ze is in dienst sinds 1 januari vorig jaar en werkt van maandag t/m vrijdag dagelijks acht uur. Het bankrekeningnummer voor haar nettoloon is Marc Rustengoed, t Hofje 13, 5361XX te Grave. BSN Rustengoed is geboren op 15 augustus 1956 in Grave. Bij Finito is niet bekend of hij getrouwd is, samenwoont of alleen woont. Hij is in dienst sinds 1 januari vorig jaar en werkt van maandag t/m vrijdag dagelijks acht uur. Het bankrekeningnummer voor zijn nettoloon is Met ingang van 14 juli vorig jaar is er een nieuwe cao afgesloten. Als salarisadministrateur verloon jij de salarissen van januari t/m december van het huidige jaar. Voor de berekeningen moet je rekening houden met de volgende gegevens: Bij Finito zijn per 1 januari vorig jaar in dienst: Margriet Blijlevens. Zij is telefoniste/receptioniste en werkt fulltime. Margriet had bij indiensttreding (voorgaand jaar) al één jaar werkervaring. Haar brutoloon bedroeg toen 1.528,32 per maand. Haar geboortedatum is 3 juni Marc Rustengoed. Hij is chauffeur overledenenvervoer en werkt ook fulltime. Hij verdiende bij indiensttreding 1.863,43bruto per maand en had drie jaren werkervaring. Zijn geboortedatum is 15 augustus Op 1 mei dit jaar treedt Gert-Jan van Engelen in dienst. Hij woont aan de Broeklaan 56, 5361 YY te Grave. BSN Girorekeningnummer voor zijn nettosalaris is Hij zal de functie boekhoudkundig medewerker gaan vervullen voor 32 uur per week. Hij werkt van maandag t/m ThiemeMeulenhoff 9

13 donderdag acht uur per dag. Van Engelen heeft bij zijn vorige werkgever acht jaar werkervaring opgedaan in deze functie en zal als zodanig worden ingeschaald. Zijn geboortedatum is 1 juli Alle werknemers zijn in hun arbeidsovereenkomst overeengekomen dat zij in december recht hebben op een extra uitkering. Deze uitkering bedraagt voor iedereen 2% van het ontvangen brutojaarsalaris exclusief het vakantiegeld. Maak gebruik van het volgende grootboekrekeningschema: 1700 Nettoloon; 1810 Afdracht loonbelasting/premie volksverzekeringen; 1920 Reservering vakantiegeld; 1930 Reservering extra uitkering; 4000 Brutoloon; 4006 Vakantiegeld; 4007 Extra uitkering; 4030 Sociale lasten. a b c d e f g h Bepaal met de gegevens en de salarisschalen in de cao hoe hoog het salaris van Van Engelen bij indiensttreding moet zijn. Bepaal met de cao vanaf welk moment de werknemers recht hadden op een eventuele collectieve loonsverhoging. Bereken vervolgens hoe hoog het brutosalaris vanaf dat moment per werknemer moest zijn. In welke maand moet volgens de cao het vakantiegeld worden uitgekeerd? Hoe hoog is dit vakantiegeld per werknemer? Maak aan de hand van je verzamelde gegevens voor alle drie de medewerkers de loonberekeningen van dit jaar voor januari t/m december. Print de loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van deze maanden. Controleer de uitkomsten met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen. Print de jaaropgaven en controleer deze met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen. Berg alle documenten verzorgd en vindbaar op in je dossier. CASUS C: JE LAATSTE STAGE BIJ DBHH Je laatste stage en dat bij DBHH. In eerste instantie dacht je dat DBHH de plaatselijke hockeyclub was waar je heen moest voor deze stage. Maar DBHH staat voor: Dak Boven Het Hoofd. Het is een wooncorporatie met 63 werknemers. Toen je hoorde dat je je laatste stage bij DBHH moest uitvoeren, heb je je meteen verdiept in de details van de organisatie. Het bedrijf is op slechts vijf minuten fietsen van je huis gevestigd in een hoog kantoorgebouw. Eigenlijk kende je het gebouw wel, maar je wist niet wat voor bedrijf er zat. Het blijkt dat verschillende van je familieleden een woning huren via DBHH. Bij navraag blijken al deze familieleden uiterst tevreden over de dienstverlening en de overige service die DBHH biedt. Dat klinkt jou als muziek in de oren. Je houdt immers van kwaliteit en ook tijdens deze stage hoop je dat waar te kunnen maken op de salarisafdeling waar je alle voorkomende werkzaamheden gaat uitvoeren onder toezicht van Klaas van Loon, het hoofd van de afdeling. 10 ThiemeMeulenhoff

14 TIP Bij deze casus moet je gebruikmaken van de cao Woondiensten Je krijgt deze cao van je docent. TIP Let op: 2011 wordt in deze casus als vorig jaar aangemerkt en 2012 als huidig jaar. Klaas van Loon ontvangt je op de eerste stagedag en spreekt de werkzaamheden met je door. Hij voorziet je van de volgende bedrijfsgegevens en licht het een en ander toe. DBHH; Woonwagen 8; 1761 GZ Anna Paulowna; Tel: ; Bankrekeningnummer: ; Contact: H.J. Zolder; LH-nummer: L01. De lonen worden uitbesteed aan Administratiekantoor Den Beste, tel: Het WGA-differentiatiedeel is 1,74%. De werkgever verhaalt 50% van de premie op de werknemer. Sectorfonds: Zakelijke dienstverlening III. Van Loon vertelt dat je voor de pensioenpremies het premieoverzicht moet hanteren dat je van je docent hebt gekregen. TIP Voor pensioenpremies kun je terecht bij je docent. Maak een print van het bestand dat je van je docent krijgt en houd het bij de hand, is het advies van Van Loon. Verder vertelt Klaas je nog dat de pensioengrondslag het salaris van januari is, inclusief 8% vakantiegeld. DBHH hanteert het volgende rekeningschema: 1700 Nettoloon; 1810 Af te dragen loonheffing; 1900 Af te dragen pensioenpremie; 1920 Reservering vakantiegeld; 4000 Brutoloon; 4005 Overige beloningen; 4006 Vakantiegeld; 4008 Eindheffing; 4010 Overige personeelskosten; 4030 Werkg.deel soc.lasten; 4034 Werkg.deel pensioen. Van tien medewerkers staan hierna de gegevens. ThiemeMeulenhoff 11

15 Van Loon geeft je vervolgens een aantal opdrachten. Hij zegt er meteen bij dat het een heel grote klus is, maar dat hij er alle vertrouwen in heeft dat jij het karwei wel kan klaren! Kom je zaken tegen waar je niet uit komt, dan zal hij je helpen. In ieder geval zal hij met regelmaat even over je schouder meekijken. Je krijgt namelijk te maken met een aantal zeer vertrouwelijke gegevens. Je zegt tegen Van Loon dat je daar niet mee zit. Ethisch en integer handelen hoort er nu eenmaal bij. 3 Maak de werkgever aan en voer wat onderzoek uit a Maak de werkgever aan en voer de tien werknemers waar je gegevens van hebt op in het salarissysteem. Alle ontbrekende gegevens mag je zelf bedenken. Ga ervan uit dat alle werknemers de loonheffingskorting willen laten toepassen. Van Loon merkt nog wel op dat je DBHH tot één afdeling moet beperken. TIP Omdat de pensioenregeling conform cao Woondiensten niet automatisch berekend kan worden in het salarispakket moet je de bedragen handmatig berekenen en invoeren op de bijbehorende looncomponenten. Het gaat om de componenten 59 t/m 63 voor de inhoudingen en 121 t/m 125. Wijzig de namen van deze looncomponenten op het tabblad Looncomponent. Journaliseer ze vervolgens ook. b c Bepaal of en zo ja bij welke van de genoemde elementen de tabel voor bijzondere beloningen van toepassing is. Beargumenteer je antwoord. L.E. Dalman woont op 22 km afstand van zijn werk. Wat de werkgever Dalman netto maximaal mag vergoeden aan reiskosten, kun je uitrekenen met een formule die de Belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld. Bereken aan de hand van deze formule of de reiskostenvergoeding die Dalman ontvangt fiscaal is toegestaan. 12 ThiemeMeulenhoff

16 d e Bepaal het percentage met bijbehorend bedrag aan bijtelling per maand voor de werknemers die een auto van de zaak hebben. Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de uitwerkingen. 4 Maak loonberekeningen van alle ingevoerde werknemers bij DBHH a Maak de loonberekeningen van alle ingevoerde werknemers over de maand januari t/m april. Houd daarbij rekening met eventuele jubilarissen. b c d e f De cao Woondiensten schrijft voor wat de hoogte van een eventuele gratificatie is. Bepaal of de gratificatie onder de loonheffing valt. Print van de maanden januari t/m april: 1. de loonstroken; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangiften. Zoek in de cao Woondiensten op hoe je de vakantietoeslag moet berekenen. Bepaal voor de werknemers J. Visser, W. de Wit en M. Kalai hoe hoog de vakantietoeslag is. Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekeningen januari t/m april. Verbeter eventuele fouten in je uitwerkingen en informeer bij je docent als je iets niet begrijpt. 5 Verwerk de lonen van mei voor DBHH a Verwerk de lonen van mei voor alle werknemers. b Print: 1. de loonstroken; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangiften van deze maand. Op 8 juni hebben J.J. Schreuder en R. de Goei drie uren aansluitend op de normale werktijd van de onderneming gewerkt. Volgens de cao Woondiensten moeten zij hiervoor een vergoeding ontvangen. Ze willen de vergoeding graag in geld ontvangen. c d e Bepaal de toeslag waarop zij volgens de cao Woondiensten recht hebben. Bepaal tegen welke tabel deze vergoeding verloond moet worden. Motiveer je antwoord. Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekening van de maand mei. 6 Verwerk de lonen van juni voor DBHH a Verwerk de loonstrook van juni voor alle werknemers. Houd hierbij rekening met het overwerk van de vorige opdracht van werknemer J.J. Schreuder en R. de Goei. b Print: ThiemeMeulenhoff 13

17 1. de loonstroken; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangiften van deze maand. c Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekening van de maand juni. 7 Produceer de loonstroken van juli voor DBHH In juli vinden er verschillende gebeurtenissen plaats: P.T. van Keulen is op 1 juli 12,5 jaar in dienst. Volgens de cao Woondiensten heeft hij recht op een gratificatie. Daarnaast geeft DBHH een receptie voor hem en ontvangt hij van zijn werkgever een pennenset met een inscriptie. Op 16 juli ontdekt de werkgever dat J. Visser geld heeft ontvreemd uit de kleine kas. Hij ontslaat Visser op staande voet. Er moet in juli een afrekening van zijn salaris worden gemaakt. Volgens de cao Woondiensten is er op 1 juli een structurele loonsverhoging en een eenmalige uitkering. a Maak voor alle medewerkers de loonstroken voor de maand juli. Verwerk de genoemde gegevens in de salarissen. Let hierbij extra op het cadeau dat de werkgever geeft en op de afrekening van het vakantiegeld van J. Visser. Er is besloten Visser wel de structurele loonsverhoging toe te kennen, maar niet de eenmalige uitkering. Kijk in de cao Woondiensten voor de hoogte van de eenmalige uitkering en de loonsverho- TIP ging. b c d e Print de loonstroken van alle medewerkers over de maand juli. Controleer de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekening van de maand juli. Controleer de uitwerkingen van deze casus voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Berg alle uitwerkingen van je werk bij DBHH, dat je hebt nagekeken, op in je dossier. AFRONDING Het wordt tijd voor je laatste klus. Na al het werk dat je voor Fun4all, Finito en DBHH hebt gedaan, ben je klaar voor je laatste klus. Vof Proper is je werkgever. Snel aan de slag met het echte werk! CASUS D: VOF PROPER Vof Proper is een bedrijf dat zich richt op het schoonmaken van gebouwen het het glazenwassen. Het bedrijf is gevestigd aan Schone Schijn 7, 1781 VU te Den Helder. Het bedrijf bestaat al tientallen jaren en is opgericht door Hans Prober en Bertus Zuiver die samen een Vof zijn aangegaan. Na het afronden van je laatste stage, ben je op zoek gegaan naar werk. Je oog viel op een vacature in het Den Helder-journaal. Nu je klaar bent met je opleiding salarisadministrateur, dacht je meteen dat dit je kans zou zijn om dicht in de buurt aan de slag te kunnen. Je solliciteerde op de vacature. 14 ThiemeMeulenhoff

18 Al snel werd je uitgenodigd voor een gesprek en daar zit je dan, op het kantoor van Vof Proper. Henk Stoffer is hoofd van de financiële afdeling en hij is verantwoordelijk voor het op tijd overmaken van de salarissen van alle glazenwassers en overige werknemers. Stoffer legt uit dat iedereen die hier op de afdeling aan de slag wil, eerst zal moeten aantonen dat hij of zij competent genoeg is om deze functie aan te kunnen. Stoffer heeft daarvoor twee speciale opdrachten bedacht. Dit komt niet uit de lucht gevallen. Henk is in zijn jonge jaren leraar geweest en dat zit er nog steeds een beetje in. De eerste opdracht gaat over Janneke Boen en de tweede over Arnout Zwabber. Voordat Stoffer jou succes wenst met deze klus en de opdracht aan je voorlegt en vermeldt hij verder het volgende: Als contactpersoon mag je Stoffer vermelden. Het loonheffingnummer is L01. Vof Proper is geen eigenrisicodrager voor de werknemersverzekeringen. De premie WGA-differentiatiedeel wordt voor de helft wordt doorbelast aan de werknemers. De totale premie bedraagt 0,28%. De lonen worden betaald van rekeningnummer Het personeel van Vof Proper valt onder de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. TIP Bij deze casus maak je gebruik van de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Je krijgt deze cao van je docent. 8 Bereken het loon en andere zaken voor Janneke Boen Je krijgt de volgende gegevens voor je op papier: 1. Janneke Boen ontvangt een bruto-uurloon conform de functie-indeling en loontabellen bepaald in de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. 2. Het fiscale loon van Boen over vorig jaar bedroeg De maandelijkse afdracht aan het pensioen is bepaald door de Stichting Bedrijfstak-pensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf ( je krijgt de gegevens van Casus D Vof Proper van je docent). Zie voor de hoogte van de premies de Bijlage premieoverzicht_2012_schoonmaak. 4. Tot 1 januari heeft Boen al 603 aan vakantietoeslag gereserveerd. 5. In januari verstrekt werkgever haar wegens overwerk vijf maal een warme maaltijd. De kosten bedragen 12,50 per maaltijd. 6. Boen komt altijd op haar eigen fiets naar haar werk. Nu zij wat ouder wordt, wordt dit steeds moeilijker voor haar. Haar werkgever vergoedt aan Janneke bij haar salaris over januari het aankoopbedrag van een elektrisch aangedreven fiets ter waarde van Boen ontvangt een vaste reiskostenvergoeding gebaseerd op een enkele reisafstand van vier kilometer van 26,09 per maand. 8. In januari koopt Boen voor zichzelf een aantal schoonmaakmiddelen met een winkelwaarde van 100 en wat schoonmaakmiddelen voor een goede vriendin ter waarde van 150. De werkgever geeft in beide gevallen een korting van 30%. In de twee voorgaande jaren heeft Boen per jaar 250 personeelskorting genoten. 9. In december van het voorgaande jaar heeft Boen een voorschot van bruto 500 ontvangen op haar loon van januari. a Voer de werkgever en werknemer op in het salarispakket. ThiemeMeulenhoff 15

19 TIP Maak voor de gegevens van Boen gebruik van de checklist van Janneke Boen die je van je docent krijgt (Casus D Vof Proper). Hier vind je ook het grootboekrekeningschema dat bij Vof Proper wordt gebruikt. TIP Je docent heeft de uitwerking van de opdracht. Vraag ernaar als je er niet uitkomt. b c d Geef van alle loonbestanddelen die genoemd zijn bij 1 t/m 9 aan hoe deze belast moeten worden en voor welk bedrag. Geef gemotiveerd aan hoe je de bedragen hebt bepaald. Maak voor Boen de loonberekening voor de maand januari. Print: 1. de loonstrook; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. loonaangifte van deze maand. Controleer de uitkomsten van deze opdracht met de antwoorden die de docent voor jou ter beschikking heeft. 9 Maak voor Arnout Zwabber de loonberekening voor de maand mei Enthousiast als Stoffer is, heeft hij behalve de opdracht van Boen ook nog een opdracht van Arnout Zwabber geschreven. Nu je lekker op dreef bent, vraagt hij je ook deze opdracht uit te werken. Je wilt laten zien dat je echt over alle competenties beschikt en sputtert niet tegen. Je gaat vol goede moed met deze opdracht aan de slag. De volgende gegevens krijg je van Stoffer: 1. Arnout Zwabber ontvangt een bruto-urloon conform de functie-indeling en loontabellen bepaald in de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. 2. Het fiscale loon van Zwabber over vorig jaar bedroeg De maandelijkse afdracht aan het pensioen is bepaald door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf ( je krijgt de gegevens van Casus D Vof Proper van je docent). Zie voor de hoogte van de premies het Bijlage premieoverzicht_2012_schoonmaak. 4. Aan Zwabber is voor zijn werkzaamheden een auto van de zaak ter beschikking gesteld met een grondslag voor bijtelling van De bijtelling bedraagt 25%. Voor de gereden privékilometers met deze auto wordt er elke maand een eigen bijdrage van 50,00 op zijn loon ingehouden. 5. Zwabber is door de werkgever aangewezen als bedrijfshulpverlener in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. Hij ontvangt hiervoor een toeslag zoals is vastgesteld in de cao. 6. Sinds vorig jaar heeft Zwabber thuis een computer in bruikleen met een aanschafwaarde van Deze pc gebruikt hij voor circa 25% zakelijk. 7. Tijdens een welverdiende vakantie loopt Zwabber een virus op, waardoor hij van 21 t/m 25 mei niet kan werken. Op grond van de loondoorbetalingverplichting in de cao betaalt de werkgever alle verschuldigde bedragen over deze periode door. 8. In mei wordt tijdens een schoonmaakklus bij een van de klanten het horloge van Zwabber ontvreemd. Zijn werkgever vergoedt hem bij het salaris van deze maand 300 voor de vervanging van dit horloge. 9. Conform de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf wordt in mei de vakantietoeslag uitgekeerd. Tot 1 mei heeft Zwabber al aan vakantietoeslag gereserveerd. 10. De werkgever past eindheffing toe waar dat wettelijk verplicht of toegestaan is. 16 ThiemeMeulenhoff

20 a Voer de gegevens van Zwabber op in het salarispakket. Maak voor het opvoeren van de gegevens van Zwabber gebruik van de bijgevoegde checklist. TIP Maak voor de gegevens van Zwabber gebruik van de checklist van Arnout Zwabber die je van je docent krijgt (Casus D Vof Proper). TIP Je docent heeft de uitwerking van de bovenstaande opdracht. Vraag ernaar als je er niet uitkomt. b c d Geef aan bij welke post(en) eindheffing wettelijk verplicht is. Vermeld het bedrag en de juiste tabel. Maak voor Zwabber periode 4 aan. Verwijder alle looncomponenten uit de periodedetails en voeg component 141 toe. Zet op deze component het bedrag dat tot 1 mei is gereserveerd aan vakantiegeld. Maak een loonberekening en sluit vervolgens de periode af. Controleer de uitkomsten van deze opdracht met de antwoorden die je docent heeft. TIP Deze stap is alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat de volgende maand het vakantiegeld uitbetaald kan worden. e f g Maak voor Arnout de loonberekening voor de maand mei. Print: 1. de loonstrook; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangifte voor deze maand. Controleer de uitkomsten van deze opdracht met de antwoorden die je docent heeft. Berg alle documenten verzorgd en weer vindbaar op in je dossier. TERUGKIJKEND 10 a Beschrijf wat goed is gegaan bij het doorwerken van deze leereenheid. b c d e Beschrijf wat je in de toekomst denkt te kunnen gebruiken van de kennis die je in deze leereenheid hebt opgedaan. Waar baal je achteraf van nu je bijna klaar bent met deze leereenheid? Wat vond je leuk om te lezen, leren of doen bij de casussen in deze leereenheid? Geef jezelf drie aandachtspunten hoe je de volgende keer deze leereenheid anders zou aan kunnen pakken. OPRUIMEN Berg al je gemaakt werk op in je dossier. Zorg dat het een overzichtelijk archief wordt, waarin je gemakkelijk de opdrachten kunt terugvinden. Er zijn geen documenten die je zou kunnen bewaren in je portfolio. ThiemeMeulenhoff 17

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

HANDLEIDING 2015. Loon Salarissoftware B.V. Zuideinde 17B 1121 CJ Landsmeer

HANDLEIDING 2015. Loon Salarissoftware B.V. Zuideinde 17B 1121 CJ Landsmeer HANDLEIDING 2015 Loon Salarissoftware B.V. Zuideinde 17B 1121 CJ Landsmeer Telefoon: 0900-766 77 66 (30 cpm) Telefax : 020-633 11 72 E-mail : http://www.mijnloon.nl/helpdesk.aspx Internet : www.loon.nl

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Stappenplan CashLonen. CashLonen. Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013. CASH. U telt!

Stappenplan CashLonen. CashLonen. Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013. CASH. U telt! Stappenplan CashLonen CashLonen Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013 CASH. U telt! INHOUDSOPGAVE 1. STAPPENPLAN CASHLONEN.... 2 1.1 ALGEMEEN... 2 1.2 CASHLONEN

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Personeelshandboek Veritec

Personeelshandboek Veritec Personeelshandboek Veritec Inleiding Van harte welkom bij Veritec. Om je een idee te geven van de werkwijze van Veritec hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

GOUDEN LESSEN PRIJZENFESTI- VAL. In groep 7 van meneer Henk 2. PRIJZENFESTIVAL. Geldrekenen/Grote getallen Vincent Klabbers

GOUDEN LESSEN PRIJZENFESTI- VAL. In groep 7 van meneer Henk 2. PRIJZENFESTIVAL. Geldrekenen/Grote getallen Vincent Klabbers GOUDEN LESSEN 2. PRIJZENFESTIVAL PRIJZENFESTI- VAL Geldrekenen/Grote getallen Vincent Klabbers In groep 7 van meneer Henk middenbouw Meneer Henk is al ruim over de vijftig en dat zou je niet zeggen als

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO AEGON Nederland N.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2010-30 november 2011 Inhoudsopgave Verklaring 4 Inleiding 5 1. Algemene bepalingen 6 1.1. Definities en afkortingen 6 1.2. Werkingssfeer

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 5 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 6 Drie methoden

Nadere informatie

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw jaargang 21 nummer 6 juni 2010 Koste wat het kost 4 Kapitaal in beheer 16 In de aap gelogeerd 19 Ontevreden klant 26 Het systeem voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gaat op de schop. U kunt

Nadere informatie

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS Meten met gewicht Vincent Klabbers Een optelsom Om nooit meer te vergeten Leerzaam en aantrekkelijk Lessen voor de hele basisschool Een aanvulling op je vakmanschap Een Gouden

Nadere informatie

Wat zijn de Loongebouwen A en B?

Wat zijn de Loongebouwen A en B? Voor Werknemers De Week van het Inkomen was een groot succes! Vandaar dat 2012 uitgeroepen wordt tot het Jaar van het Inkomen. Want een week aandacht blijkt niet genoeg. Graag wil FNV MOOI meer bieden

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13,

Nadere informatie

Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Personeelshandboek Young B.V. te Roden Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont Minigids 2 februari 2015 BELASTING- AANGIFTE Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont WWW.CONSUMENTENBOND.NL/BELASTINGAANGIFTE Tijdelijk 50% korting Probeer

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

AOW ers en de nieuwe ketenregeling

AOW ers en de nieuwe ketenregeling tipsenadvies-personeel.nl Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel 20 jaargang - nummer 6 27 januari 2015 In dit nummer... Einde arbeidsovereenkomst AOW ers en de nieuwe ketenregeling...

Nadere informatie