Praktische toepassingen van de salarisadministratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische toepassingen van de salarisadministratie"

Transcriptie

1 FAM FAM Praktische toepassingen van de salarisadministratie Praktische toepassingen van de salarisadministratie Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk, J.P. Mijnster, S.J. Stienstra, T.F.G. Suppers, T. van de Veerdonk e.a. Exemplaar voor de verhuur, eigendom van ThiemeMeulenhoff Leerwerkboek

2 COLOFON ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Onderwijs Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: of via onze klantenservice (088) ISBN Eerste druk, eerste oplage, 2013 ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, Exemplaar voor verhuur. De eigendom blijft altijd bij de uitgever. Het is niet toegestaan deze uitgave te gebruiken zonder huurovereenkomst met de uitgever. Het is niet toegestaan deze uitgave onder te verhuren, te verkopen of anderszins ter beschikking van derden te stellen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet j o het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

3

4 Inhoudsopgave... 1 Praktische toepassingen van de salarisadministratie 1.1 Inleiding 4 Aan het werk 5 ThiemeMeulenhoff 1

5 2 ThiemeMeulenhoff

6 1 Praktische toepassingen van de salarisadministratie

7 Theorie INLEIDING De leereenheid Praktische toepassingen in de salarisadministratie bevat geen nieuwe theorie. Je gaat aan het werk als salarisadministrateur. Er liggen klussen voor je van: Fun4all; Finito; DBHH; en VOF Proper. Lees goed wat je moet doen. Zeker als salarisadministrateur is zorgvuldig werken een must! Twijfel je over de aanpak van een taak, blader dan terug in de verschillende leereenheden van salarisadministratie, zodat je zeker weet dat je goed bezig bent! Succes! 4 ThiemeMeulenhoff

8 Aan het werk... In deze leereenheid ga je de theorie van salarisadministratie toepassen in vier complexe situaties. Achtereenvolgens moet je aan de slag voor: Fun4all, Finito, DBHH en VOF Proper. Succes met je werk als salarisadministrateur! VOORAF Bij de uitwerking van deze complexe taken moet je beschikken over de theorie van de leereenheden salarisadministratie. Tevens maak je gebruik van het programma Microloon. Uiteraard is het ook verstandig om kladpapier en een rekenmachine te gebruiken bij de opdrachten die je moet uitvoeren. TIP Twijfel je of je uitwerkingen wel goed zijn? Blader dan terug in de theorie en zoek naar de juiste toepassing. CASUS A: FUN4ALL Je bent als salarisadministrateur werkzaam bij Fun4All. Doordat de virusscanner zijn werk niet goed heeft gedaan, is je computer gecrasht. De systeembeheerder heeft bijna al je gegevens nog weten te redden. De loonberekeningen van één werknemer (Paulien Vrolijk) en de standaardgegevens van Fun4All zijn echter compleet verloren gegaan. Gelukkig zijn de andere gegevens nog wel bewaard gebleven. Je zult dus alleen de berekeningen opnieuw moeten doen. OPDRACHTEN 1 Loonberekeningen maken voor Paulien Vrolijk. Voordat je de berekeningen gaat uitvoeren, moet je de bedrijfsgegevens van Fun4All invullen: De adresgegevens van Fun4All zijn Biesbos 1, 1079 HE te Amsterdam. De contactpersoon is G. Bakker. Het loonheffingennummer is L01. Het bedrijf zit bij sector 55 en de sociale lasten worden apart naar de tabel en het bijzonder tarief toegerekend. Het totaal aantal werkdagen is 261 op jaarbasis. Het WGA-differentiatiedeel is 0,490%. Het bankrekeningnummer waarvan de salarissen afgeschreven moeten worden, is De journaalposten worden in Accountview weggeschreven. De inhoudingsplichtige is G. Bakker, te bereiken op telefoonnummer: (020) Fun4All heeft één afdeling die in Microloon de naam Algemeen krijgt. De volgende looncomponenten worden gerelateerd. ThiemeMeulenhoff 5

9 TIP In de afbeelding van Microloon online zie je het boekjaar 2009 staan. Jij werkt natuurlijk in het boekjaar dat je afgesproken heb met je docent. De uitwerkingen staan in boekjaar Voor de loonberekeningen zijn de volgende gegevens van belang: Naw-gegevens: Paulien Vrolijk, Vondelstraat 123, 1051 GJ Amsterdam. Haar BSN is en haar geboortedatum is 5 februari Vrolijk is niet getrouwd. Ze is sinds 1 augustus 2000 in dienst van Fun4All als administratief medewerkster (met arbeidsovereenkomst 01). Zij werkt van maandag t/m vrijdag 8 uur per dag. Er is geen pensioenregeling. Het vakantiegeld is 8% over het basisloon. Vrolijk heeft 192 vakantieuren per jaar. Het nettoloon kan gestort worden op girorekening t.n.v. P. Vrolijk. Voor dit jaar gelden voor Vrolijk de volgende loonmutaties: 1. Vrolijk heeft een vast salaris zonder allerlei variabelen. In januari (22 dagen van 8 uur per dag) bedraagt haar salaris bruto per maand bij een fulltimedienstverband. 2. In mei heeft zij recht op de uitkering van haar vakantietoeslag. De vakantietoeslag bedraagt 8% van haar brutosalaris over de periode juni t/m mei. Het salaris over juni t/m december van het voorgaande loonjaar bedroeg bruto per maand. 3. In augustus krijgt Vrolijk een brutoloonsverhoging van 75,- per maand. 4. Wegens goed functioneren krijgt zij in december een bonus van 4% over haar brutojaarsalaris exclusief het vakantiegeld. Maak gebruik van het volgende grootboekrekeningschema: 1700 Nettoloon, 1810 Afdracht loonbelasting/premie volksverzekeringen, 1920 Reservering vakantiegeld, 4000 Brutoloon, 4006 Vakantiegeld en 4030 Sociale lasten. a Maak voor Vrolijk de loonberekeningen van januari t/m juli. TIP Let hierbij op dat door onoplettendheid van de salarisadministrateur er over de maanden juni t/m december in het voorgaande jaar geen vakantiegeld is gereserveerd. Deze reservering zal alsnog opgevoerd moeten worden. Er is voor gekozen om dit in de maand te doen waarin ook de uitbetaling plaatsvindt. 6 ThiemeMeulenhoff

10 TIP Voeg in periode 5 de beginstand van de vakantiegeldreservering in op looncomponent 141 Geres. Vakantiegeld 1. b c Print loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van de maanden januari t/m juli. Controleer de uitkomsten met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen bij de betreffende maanden. Het brutomaandsalaris wordt vanaf augustus verhoogd met 75. TIP Wijzig het salaris van Vrolijk voordat je periode 8 aanmaakt. Dit doe je in het tabblad Werknemer onder Beloning. d e f Maak de loonberekeningen van augustus t/m november. Print loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van de maanden augustus t/m november. Controleer de uitkomsten met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen van de betreffende maanden. Voeg het bedrag aan bonus in op component 46 Bruto toeslag 6 (bijzonder tarief). Dit doe je in het tabblad Periodedetails. ThiemeMeulenhoff 7

11 Pas de naam van deze component aan in Bonus. Dit doe je in het tabblad Looncomponent. g h i j k Bereken het salaris van de maand december. Print loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van deze maand. Controleer de uitkomsten met de uitwerking die je van je docent hebt gekregen voor de maand december. Print de jaaropgaaf en controleer deze met de uitwerking die je van je docent hebt gekregen. Berg alle documenten verzorgd en vindbaar op in je dossier. CASUS B: FINITO. Finito is een nieuwe uitvaartonderneming in Grave. Het bedrijf is gestart op 1 januari vorig jaar. Het personeel valt onder de cao Uitvaartverzorging. TIP Bij deze casus wordt de cao Uitvaartverzorging 2011/2012 gebruikt wordt in deze casus als vorig jaar aangemerkt en 2012 als huidig jaar. Je krijgt de cao s van je docent. 2 Cao zoekwerk voor Blijlevens en Rustengoed. Finito is een nieuwe uitvaartonderneming in Grave. Het bedrijf is gestart op 1 januari vorig jaar. Het personeel valt onder de cao Uitvaartverzorging. Bedrijfsgegevens: De adresgegevens van Finito zijn Postbus 1, 5361 BJ te Grave. De contactpersoon is P. Karelsen. Het loonheffingennummer is L01. Het bedrijf valt in sector 55. De sociale lasten worden apart naar de tabel en het bijzonder tarief toegerekend. Het totaal aantal werkdagen is 261 op jaarbasis. Het WGA-differentiatiedeel is 0,270%. De bankrekening waarvan de looncomponenten bij Finito worden afgeschreven is De journaalposten zijn gekoppeld aan Accountview. P. Karelsen is contactpersoon als inhoudingsplichtige voor Finito. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer (0486) Finito heeft geen afdelingen. Je zet dus alle gegevens in 1 Algemeen. 8 ThiemeMeulenhoff

12 De grootboekrekeningen die gerelateerd zijn aan de looncomponenten. Finito heeft twee werknemers in dienst. 1. Margriet Blijlevens-Jansen, Julianalaan 1, 5361 ZZ te Grave. BSN Blijlevens is geboren op 3 juni 1980 in Arnhem. Ze is getrouwd met Robert Blijlevens (geboren op 22 april 1979) en met die naam wil ze ook aangeschreven worden. Ze is in dienst sinds 1 januari vorig jaar en werkt van maandag t/m vrijdag dagelijks acht uur. Het bankrekeningnummer voor haar nettoloon is Marc Rustengoed, t Hofje 13, 5361XX te Grave. BSN Rustengoed is geboren op 15 augustus 1956 in Grave. Bij Finito is niet bekend of hij getrouwd is, samenwoont of alleen woont. Hij is in dienst sinds 1 januari vorig jaar en werkt van maandag t/m vrijdag dagelijks acht uur. Het bankrekeningnummer voor zijn nettoloon is Met ingang van 14 juli vorig jaar is er een nieuwe cao afgesloten. Als salarisadministrateur verloon jij de salarissen van januari t/m december van het huidige jaar. Voor de berekeningen moet je rekening houden met de volgende gegevens: Bij Finito zijn per 1 januari vorig jaar in dienst: Margriet Blijlevens. Zij is telefoniste/receptioniste en werkt fulltime. Margriet had bij indiensttreding (voorgaand jaar) al één jaar werkervaring. Haar brutoloon bedroeg toen 1.528,32 per maand. Haar geboortedatum is 3 juni Marc Rustengoed. Hij is chauffeur overledenenvervoer en werkt ook fulltime. Hij verdiende bij indiensttreding 1.863,43bruto per maand en had drie jaren werkervaring. Zijn geboortedatum is 15 augustus Op 1 mei dit jaar treedt Gert-Jan van Engelen in dienst. Hij woont aan de Broeklaan 56, 5361 YY te Grave. BSN Girorekeningnummer voor zijn nettosalaris is Hij zal de functie boekhoudkundig medewerker gaan vervullen voor 32 uur per week. Hij werkt van maandag t/m ThiemeMeulenhoff 9

13 donderdag acht uur per dag. Van Engelen heeft bij zijn vorige werkgever acht jaar werkervaring opgedaan in deze functie en zal als zodanig worden ingeschaald. Zijn geboortedatum is 1 juli Alle werknemers zijn in hun arbeidsovereenkomst overeengekomen dat zij in december recht hebben op een extra uitkering. Deze uitkering bedraagt voor iedereen 2% van het ontvangen brutojaarsalaris exclusief het vakantiegeld. Maak gebruik van het volgende grootboekrekeningschema: 1700 Nettoloon; 1810 Afdracht loonbelasting/premie volksverzekeringen; 1920 Reservering vakantiegeld; 1930 Reservering extra uitkering; 4000 Brutoloon; 4006 Vakantiegeld; 4007 Extra uitkering; 4030 Sociale lasten. a b c d e f g h Bepaal met de gegevens en de salarisschalen in de cao hoe hoog het salaris van Van Engelen bij indiensttreding moet zijn. Bepaal met de cao vanaf welk moment de werknemers recht hadden op een eventuele collectieve loonsverhoging. Bereken vervolgens hoe hoog het brutosalaris vanaf dat moment per werknemer moest zijn. In welke maand moet volgens de cao het vakantiegeld worden uitgekeerd? Hoe hoog is dit vakantiegeld per werknemer? Maak aan de hand van je verzamelde gegevens voor alle drie de medewerkers de loonberekeningen van dit jaar voor januari t/m december. Print de loonstroken, cumulatieve loonlijst, historisch overzicht, loonjournaalpost en loonaangiften van deze maanden. Controleer de uitkomsten met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen. Print de jaaropgaven en controleer deze met de uitwerkingen die je van je docent hebt gekregen. Berg alle documenten verzorgd en vindbaar op in je dossier. CASUS C: JE LAATSTE STAGE BIJ DBHH Je laatste stage en dat bij DBHH. In eerste instantie dacht je dat DBHH de plaatselijke hockeyclub was waar je heen moest voor deze stage. Maar DBHH staat voor: Dak Boven Het Hoofd. Het is een wooncorporatie met 63 werknemers. Toen je hoorde dat je je laatste stage bij DBHH moest uitvoeren, heb je je meteen verdiept in de details van de organisatie. Het bedrijf is op slechts vijf minuten fietsen van je huis gevestigd in een hoog kantoorgebouw. Eigenlijk kende je het gebouw wel, maar je wist niet wat voor bedrijf er zat. Het blijkt dat verschillende van je familieleden een woning huren via DBHH. Bij navraag blijken al deze familieleden uiterst tevreden over de dienstverlening en de overige service die DBHH biedt. Dat klinkt jou als muziek in de oren. Je houdt immers van kwaliteit en ook tijdens deze stage hoop je dat waar te kunnen maken op de salarisafdeling waar je alle voorkomende werkzaamheden gaat uitvoeren onder toezicht van Klaas van Loon, het hoofd van de afdeling. 10 ThiemeMeulenhoff

14 TIP Bij deze casus moet je gebruikmaken van de cao Woondiensten Je krijgt deze cao van je docent. TIP Let op: 2011 wordt in deze casus als vorig jaar aangemerkt en 2012 als huidig jaar. Klaas van Loon ontvangt je op de eerste stagedag en spreekt de werkzaamheden met je door. Hij voorziet je van de volgende bedrijfsgegevens en licht het een en ander toe. DBHH; Woonwagen 8; 1761 GZ Anna Paulowna; Tel: ; Bankrekeningnummer: ; Contact: H.J. Zolder; LH-nummer: L01. De lonen worden uitbesteed aan Administratiekantoor Den Beste, tel: Het WGA-differentiatiedeel is 1,74%. De werkgever verhaalt 50% van de premie op de werknemer. Sectorfonds: Zakelijke dienstverlening III. Van Loon vertelt dat je voor de pensioenpremies het premieoverzicht moet hanteren dat je van je docent hebt gekregen. TIP Voor pensioenpremies kun je terecht bij je docent. Maak een print van het bestand dat je van je docent krijgt en houd het bij de hand, is het advies van Van Loon. Verder vertelt Klaas je nog dat de pensioengrondslag het salaris van januari is, inclusief 8% vakantiegeld. DBHH hanteert het volgende rekeningschema: 1700 Nettoloon; 1810 Af te dragen loonheffing; 1900 Af te dragen pensioenpremie; 1920 Reservering vakantiegeld; 4000 Brutoloon; 4005 Overige beloningen; 4006 Vakantiegeld; 4008 Eindheffing; 4010 Overige personeelskosten; 4030 Werkg.deel soc.lasten; 4034 Werkg.deel pensioen. Van tien medewerkers staan hierna de gegevens. ThiemeMeulenhoff 11

15 Van Loon geeft je vervolgens een aantal opdrachten. Hij zegt er meteen bij dat het een heel grote klus is, maar dat hij er alle vertrouwen in heeft dat jij het karwei wel kan klaren! Kom je zaken tegen waar je niet uit komt, dan zal hij je helpen. In ieder geval zal hij met regelmaat even over je schouder meekijken. Je krijgt namelijk te maken met een aantal zeer vertrouwelijke gegevens. Je zegt tegen Van Loon dat je daar niet mee zit. Ethisch en integer handelen hoort er nu eenmaal bij. 3 Maak de werkgever aan en voer wat onderzoek uit a Maak de werkgever aan en voer de tien werknemers waar je gegevens van hebt op in het salarissysteem. Alle ontbrekende gegevens mag je zelf bedenken. Ga ervan uit dat alle werknemers de loonheffingskorting willen laten toepassen. Van Loon merkt nog wel op dat je DBHH tot één afdeling moet beperken. TIP Omdat de pensioenregeling conform cao Woondiensten niet automatisch berekend kan worden in het salarispakket moet je de bedragen handmatig berekenen en invoeren op de bijbehorende looncomponenten. Het gaat om de componenten 59 t/m 63 voor de inhoudingen en 121 t/m 125. Wijzig de namen van deze looncomponenten op het tabblad Looncomponent. Journaliseer ze vervolgens ook. b c Bepaal of en zo ja bij welke van de genoemde elementen de tabel voor bijzondere beloningen van toepassing is. Beargumenteer je antwoord. L.E. Dalman woont op 22 km afstand van zijn werk. Wat de werkgever Dalman netto maximaal mag vergoeden aan reiskosten, kun je uitrekenen met een formule die de Belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld. Bereken aan de hand van deze formule of de reiskostenvergoeding die Dalman ontvangt fiscaal is toegestaan. 12 ThiemeMeulenhoff

16 d e Bepaal het percentage met bijbehorend bedrag aan bijtelling per maand voor de werknemers die een auto van de zaak hebben. Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de uitwerkingen. 4 Maak loonberekeningen van alle ingevoerde werknemers bij DBHH a Maak de loonberekeningen van alle ingevoerde werknemers over de maand januari t/m april. Houd daarbij rekening met eventuele jubilarissen. b c d e f De cao Woondiensten schrijft voor wat de hoogte van een eventuele gratificatie is. Bepaal of de gratificatie onder de loonheffing valt. Print van de maanden januari t/m april: 1. de loonstroken; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangiften. Zoek in de cao Woondiensten op hoe je de vakantietoeslag moet berekenen. Bepaal voor de werknemers J. Visser, W. de Wit en M. Kalai hoe hoog de vakantietoeslag is. Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekeningen januari t/m april. Verbeter eventuele fouten in je uitwerkingen en informeer bij je docent als je iets niet begrijpt. 5 Verwerk de lonen van mei voor DBHH a Verwerk de lonen van mei voor alle werknemers. b Print: 1. de loonstroken; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangiften van deze maand. Op 8 juni hebben J.J. Schreuder en R. de Goei drie uren aansluitend op de normale werktijd van de onderneming gewerkt. Volgens de cao Woondiensten moeten zij hiervoor een vergoeding ontvangen. Ze willen de vergoeding graag in geld ontvangen. c d e Bepaal de toeslag waarop zij volgens de cao Woondiensten recht hebben. Bepaal tegen welke tabel deze vergoeding verloond moet worden. Motiveer je antwoord. Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekening van de maand mei. 6 Verwerk de lonen van juni voor DBHH a Verwerk de loonstrook van juni voor alle werknemers. Houd hierbij rekening met het overwerk van de vorige opdracht van werknemer J.J. Schreuder en R. de Goei. b Print: ThiemeMeulenhoff 13

17 1. de loonstroken; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangiften van deze maand. c Voordat je verder gaat met je werk bij DBHH, controleer je de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekening van de maand juni. 7 Produceer de loonstroken van juli voor DBHH In juli vinden er verschillende gebeurtenissen plaats: P.T. van Keulen is op 1 juli 12,5 jaar in dienst. Volgens de cao Woondiensten heeft hij recht op een gratificatie. Daarnaast geeft DBHH een receptie voor hem en ontvangt hij van zijn werkgever een pennenset met een inscriptie. Op 16 juli ontdekt de werkgever dat J. Visser geld heeft ontvreemd uit de kleine kas. Hij ontslaat Visser op staande voet. Er moet in juli een afrekening van zijn salaris worden gemaakt. Volgens de cao Woondiensten is er op 1 juli een structurele loonsverhoging en een eenmalige uitkering. a Maak voor alle medewerkers de loonstroken voor de maand juli. Verwerk de genoemde gegevens in de salarissen. Let hierbij extra op het cadeau dat de werkgever geeft en op de afrekening van het vakantiegeld van J. Visser. Er is besloten Visser wel de structurele loonsverhoging toe te kennen, maar niet de eenmalige uitkering. Kijk in de cao Woondiensten voor de hoogte van de eenmalige uitkering en de loonsverho- TIP ging. b c d e Print de loonstroken van alle medewerkers over de maand juli. Controleer de uitwerkingen van deze opdracht. Vraag je docent naar de loonberekening van de maand juli. Controleer de uitwerkingen van deze casus voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Berg alle uitwerkingen van je werk bij DBHH, dat je hebt nagekeken, op in je dossier. AFRONDING Het wordt tijd voor je laatste klus. Na al het werk dat je voor Fun4all, Finito en DBHH hebt gedaan, ben je klaar voor je laatste klus. Vof Proper is je werkgever. Snel aan de slag met het echte werk! CASUS D: VOF PROPER Vof Proper is een bedrijf dat zich richt op het schoonmaken van gebouwen het het glazenwassen. Het bedrijf is gevestigd aan Schone Schijn 7, 1781 VU te Den Helder. Het bedrijf bestaat al tientallen jaren en is opgericht door Hans Prober en Bertus Zuiver die samen een Vof zijn aangegaan. Na het afronden van je laatste stage, ben je op zoek gegaan naar werk. Je oog viel op een vacature in het Den Helder-journaal. Nu je klaar bent met je opleiding salarisadministrateur, dacht je meteen dat dit je kans zou zijn om dicht in de buurt aan de slag te kunnen. Je solliciteerde op de vacature. 14 ThiemeMeulenhoff

18 Al snel werd je uitgenodigd voor een gesprek en daar zit je dan, op het kantoor van Vof Proper. Henk Stoffer is hoofd van de financiële afdeling en hij is verantwoordelijk voor het op tijd overmaken van de salarissen van alle glazenwassers en overige werknemers. Stoffer legt uit dat iedereen die hier op de afdeling aan de slag wil, eerst zal moeten aantonen dat hij of zij competent genoeg is om deze functie aan te kunnen. Stoffer heeft daarvoor twee speciale opdrachten bedacht. Dit komt niet uit de lucht gevallen. Henk is in zijn jonge jaren leraar geweest en dat zit er nog steeds een beetje in. De eerste opdracht gaat over Janneke Boen en de tweede over Arnout Zwabber. Voordat Stoffer jou succes wenst met deze klus en de opdracht aan je voorlegt en vermeldt hij verder het volgende: Als contactpersoon mag je Stoffer vermelden. Het loonheffingnummer is L01. Vof Proper is geen eigenrisicodrager voor de werknemersverzekeringen. De premie WGA-differentiatiedeel wordt voor de helft wordt doorbelast aan de werknemers. De totale premie bedraagt 0,28%. De lonen worden betaald van rekeningnummer Het personeel van Vof Proper valt onder de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. TIP Bij deze casus maak je gebruik van de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Je krijgt deze cao van je docent. 8 Bereken het loon en andere zaken voor Janneke Boen Je krijgt de volgende gegevens voor je op papier: 1. Janneke Boen ontvangt een bruto-uurloon conform de functie-indeling en loontabellen bepaald in de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. 2. Het fiscale loon van Boen over vorig jaar bedroeg De maandelijkse afdracht aan het pensioen is bepaald door de Stichting Bedrijfstak-pensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf ( je krijgt de gegevens van Casus D Vof Proper van je docent). Zie voor de hoogte van de premies de Bijlage premieoverzicht_2012_schoonmaak. 4. Tot 1 januari heeft Boen al 603 aan vakantietoeslag gereserveerd. 5. In januari verstrekt werkgever haar wegens overwerk vijf maal een warme maaltijd. De kosten bedragen 12,50 per maaltijd. 6. Boen komt altijd op haar eigen fiets naar haar werk. Nu zij wat ouder wordt, wordt dit steeds moeilijker voor haar. Haar werkgever vergoedt aan Janneke bij haar salaris over januari het aankoopbedrag van een elektrisch aangedreven fiets ter waarde van Boen ontvangt een vaste reiskostenvergoeding gebaseerd op een enkele reisafstand van vier kilometer van 26,09 per maand. 8. In januari koopt Boen voor zichzelf een aantal schoonmaakmiddelen met een winkelwaarde van 100 en wat schoonmaakmiddelen voor een goede vriendin ter waarde van 150. De werkgever geeft in beide gevallen een korting van 30%. In de twee voorgaande jaren heeft Boen per jaar 250 personeelskorting genoten. 9. In december van het voorgaande jaar heeft Boen een voorschot van bruto 500 ontvangen op haar loon van januari. a Voer de werkgever en werknemer op in het salarispakket. ThiemeMeulenhoff 15

19 TIP Maak voor de gegevens van Boen gebruik van de checklist van Janneke Boen die je van je docent krijgt (Casus D Vof Proper). Hier vind je ook het grootboekrekeningschema dat bij Vof Proper wordt gebruikt. TIP Je docent heeft de uitwerking van de opdracht. Vraag ernaar als je er niet uitkomt. b c d Geef van alle loonbestanddelen die genoemd zijn bij 1 t/m 9 aan hoe deze belast moeten worden en voor welk bedrag. Geef gemotiveerd aan hoe je de bedragen hebt bepaald. Maak voor Boen de loonberekening voor de maand januari. Print: 1. de loonstrook; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. loonaangifte van deze maand. Controleer de uitkomsten van deze opdracht met de antwoorden die de docent voor jou ter beschikking heeft. 9 Maak voor Arnout Zwabber de loonberekening voor de maand mei Enthousiast als Stoffer is, heeft hij behalve de opdracht van Boen ook nog een opdracht van Arnout Zwabber geschreven. Nu je lekker op dreef bent, vraagt hij je ook deze opdracht uit te werken. Je wilt laten zien dat je echt over alle competenties beschikt en sputtert niet tegen. Je gaat vol goede moed met deze opdracht aan de slag. De volgende gegevens krijg je van Stoffer: 1. Arnout Zwabber ontvangt een bruto-urloon conform de functie-indeling en loontabellen bepaald in de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. 2. Het fiscale loon van Zwabber over vorig jaar bedroeg De maandelijkse afdracht aan het pensioen is bepaald door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf ( je krijgt de gegevens van Casus D Vof Proper van je docent). Zie voor de hoogte van de premies het Bijlage premieoverzicht_2012_schoonmaak. 4. Aan Zwabber is voor zijn werkzaamheden een auto van de zaak ter beschikking gesteld met een grondslag voor bijtelling van De bijtelling bedraagt 25%. Voor de gereden privékilometers met deze auto wordt er elke maand een eigen bijdrage van 50,00 op zijn loon ingehouden. 5. Zwabber is door de werkgever aangewezen als bedrijfshulpverlener in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. Hij ontvangt hiervoor een toeslag zoals is vastgesteld in de cao. 6. Sinds vorig jaar heeft Zwabber thuis een computer in bruikleen met een aanschafwaarde van Deze pc gebruikt hij voor circa 25% zakelijk. 7. Tijdens een welverdiende vakantie loopt Zwabber een virus op, waardoor hij van 21 t/m 25 mei niet kan werken. Op grond van de loondoorbetalingverplichting in de cao betaalt de werkgever alle verschuldigde bedragen over deze periode door. 8. In mei wordt tijdens een schoonmaakklus bij een van de klanten het horloge van Zwabber ontvreemd. Zijn werkgever vergoedt hem bij het salaris van deze maand 300 voor de vervanging van dit horloge. 9. Conform de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf wordt in mei de vakantietoeslag uitgekeerd. Tot 1 mei heeft Zwabber al aan vakantietoeslag gereserveerd. 10. De werkgever past eindheffing toe waar dat wettelijk verplicht of toegestaan is. 16 ThiemeMeulenhoff

20 a Voer de gegevens van Zwabber op in het salarispakket. Maak voor het opvoeren van de gegevens van Zwabber gebruik van de bijgevoegde checklist. TIP Maak voor de gegevens van Zwabber gebruik van de checklist van Arnout Zwabber die je van je docent krijgt (Casus D Vof Proper). TIP Je docent heeft de uitwerking van de bovenstaande opdracht. Vraag ernaar als je er niet uitkomt. b c d Geef aan bij welke post(en) eindheffing wettelijk verplicht is. Vermeld het bedrag en de juiste tabel. Maak voor Zwabber periode 4 aan. Verwijder alle looncomponenten uit de periodedetails en voeg component 141 toe. Zet op deze component het bedrag dat tot 1 mei is gereserveerd aan vakantiegeld. Maak een loonberekening en sluit vervolgens de periode af. Controleer de uitkomsten van deze opdracht met de antwoorden die je docent heeft. TIP Deze stap is alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat de volgende maand het vakantiegeld uitbetaald kan worden. e f g Maak voor Arnout de loonberekening voor de maand mei. Print: 1. de loonstrook; 2. de cumulatieve loonlijst; 3. het historisch overzicht; 4. de loonjournaalpost; 5. de loonaangifte voor deze maand. Controleer de uitkomsten van deze opdracht met de antwoorden die je docent heeft. Berg alle documenten verzorgd en weer vindbaar op in je dossier. TERUGKIJKEND 10 a Beschrijf wat goed is gegaan bij het doorwerken van deze leereenheid. b c d e Beschrijf wat je in de toekomst denkt te kunnen gebruiken van de kennis die je in deze leereenheid hebt opgedaan. Waar baal je achteraf van nu je bijna klaar bent met deze leereenheid? Wat vond je leuk om te lezen, leren of doen bij de casussen in deze leereenheid? Geef jezelf drie aandachtspunten hoe je de volgende keer deze leereenheid anders zou aan kunnen pakken. OPRUIMEN Berg al je gemaakt werk op in je dossier. Zorg dat het een overzichtelijk archief wordt, waarin je gemakkelijk de opdrachten kunt terugvinden. Er zijn geen documenten die je zou kunnen bewaren in je portfolio. ThiemeMeulenhoff 17

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden COLOFON Auteurs Frank Pollet Illustraties Liza-Beth Valkema Basisvormgeving LS Ontwerpers bno, Groningen Omslag illustratie Metamorfose ontwerpen BNO, Deventer

Nadere informatie

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7 Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Wet van Ohm J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Stenvert. Taalmeesters 6. Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Taal Taalmeesters 6 Antwoorden Groep 8

Stenvert. Taalmeesters 6. Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Taal Taalmeesters 6 Antwoorden Groep 8 Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Stroom. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Stroom. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Stroom J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

42 blok 6. Een huis inrichten. Teken de meubels in het huis. Plaats ze waar jij wilt. Vul in. Hoeveel eet elke hond? Hoeveel kilo vlees?

42 blok 6. Een huis inrichten. Teken de meubels in het huis. Plaats ze waar jij wilt. Vul in. Hoeveel eet elke hond? Hoeveel kilo vlees? 42 blok 6 C1 Een huis inrichten. Teken de meubels in het huis. Plaats ze waar jij wilt. C2 Vul in. Hoeveel eet elke hond? Hoeveel kilo vlees? Hoeveel pakken brokken? Hoeveel bakjes water? Fido 3 2 1 4

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Elektrotechnisch tekenen Basiskennis

Docentenhandleiding bij Elektrotechnisch tekenen Basiskennis tr@nsfere Docentenhandleiding bij Elektrotechnisch tekenen Basiskennis Leerwerkboek S.J. Kuipers redactie S.J.H. Frericks ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Weerstand J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Geldzaken

Ik en de maatschappij. Geldzaken Ik en de maatschappij Geldzaken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Tessel Mulder Philein Educatieve Teksten, Jacobien Ubbink Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding? Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort...1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?...1 Hoe hoog is de transitievergoeding?...1 Hoe berekent u het maandsalaris?...2

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 16 vragen. Het online examen bestaat uit 26 vragen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 16 vragen. Het online examen bestaat uit 26 vragen. Loonheffingen niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 16 vragen. Het online examen bestaat uit 26 vragen. Dit examen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

REKENTOPPERS 4. Antwoordenboek. Rekenen en wiskunde. Pascal Goderie. Auteur

REKENTOPPERS 4. Antwoordenboek. Rekenen en wiskunde. Pascal Goderie. Auteur REKENTOPPERS 4 Rekenen en wiskunde Antwoordenboek Auteur Pascal Goderie KAART KAART 2. Zet de getallen op de goede plaats 2 7. Sjoelen Elke behaalt 4 punten. Willem: veertig punten 4 3 5 8 6 9 2. Pijltjes

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker 0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I Een Goed Tweegesprek Mart Bakker I 0695019x_binnen 21-06-2004 11:51 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017 3 Een goed feedbackgesprek

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 NIVEAU: HAVO EAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2017

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2017 KERNBOEKJE Salarisadministratie 2017 Kenniscentrum Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Vakmedianet Deventer Ontwerp omslag: de Handlangers Ontwerp binnenwerk: Helfrich ontwerpbureau BNO ISBN 978 946276

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Inhoud In het kort... 1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2012)... 1 Reserveringen in de loonberekeningen... 3 Reserveringen in de journaalpost... 6 Uitbetaling

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Lenzen. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Lenzen. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Lenzen J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair nderwijs, Algemeen Voortgezet nderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Ik, leren en werken. Aan het werk

Ik, leren en werken. Aan het werk Ik, leren en werken Aan het werk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016 KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016 Kenniscentrum Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Vakmedianet Deventer 9789462761032_BW_Kernboekje Salarisadministratie 2016_V2.indd 1 Grafische vormgeving: Helfrich

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Talent & Salaris Uitleg loonstrook 2016

Talent & Salaris Uitleg loonstrook 2016 Talent & Salaris Uitleg loonstrook 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom dit document?... 3 2. Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2016?... 3 3. Uitleg loonstrook... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Kolommen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Cursus. Schuldhulpverlening (budgetteren)

Cursus. Schuldhulpverlening (budgetteren) Cursus Schuldhulpverlening (budgetteren) Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Annyttsje Pruim Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding IK, LEREN EN WERKEN Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 3 Transitie Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Helma Klein Nagelvoort

Nadere informatie

Betaalspecificatie januari 2018

Betaalspecificatie januari 2018 Postbus 637, 1000 EE Amsterdam Dhr. A Noordijk Molendijk 16 3244 AN Nieuwe-Tonge Betaalspecificatie januari 2018 Uw registratienr.: Amsterdam, 450618015 19 januari 2018 Uw BSN: 0720 61 455 Uw bruto NP

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail

Assistent verkoop/retail Economie en handel Assistent verkoop/retail Voert werk uit bij het verzorgen/onderhouden van de werkplek/werkomgeving Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Training. Zakelijk communiceren

Training. Zakelijk communiceren Training Zakelijk communiceren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E Welzijn

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Transitievergoeding. Inhoud

Transitievergoeding. Inhoud Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort... 1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?... 1 Hoe hoog is de transitievergoeding?... 2 Hoe berekent u het maandsalaris?...

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Tijdspaarfonds Bouw & Infra

Tijdspaarfonds Bouw & Infra Tijdspaarfonds Bouw & Infra Versie: 1.0 Versiedatum: 16-06-2017 Inleiding Het tijdsparen ten behoeve van het Tijdspaarfonds is een onderdeel van de CAO Bouw & Infra. Vanaf 2016 is het mogelijk om het tijdsparen

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Vakantiegeld Berekenen Suriname

Vakantiegeld Berekenen Suriname Vakantiegeld Berekenen Suriname Download File Vakantiegeld Berekenen Suriname - Book [PDF]. Free Download VAKANTIEGELD BEREKENEN SURINAME INFORMATIEBLAD NO 2 VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIEGELD Thu, 28 Dec 2017

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Nederlands. Woordenschat Dienstverlening en zorg

Nederlands. Woordenschat Dienstverlening en zorg Nederlands Woordenschat Dienstverlening en zorg Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Edu Actief b.v. Titel: Woordenschat

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Kiezen en kopen

Ik en de maatschappij. Kiezen en kopen Ik en de maatschappij Kiezen en kopen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5

NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5 NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Nadere informatie

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten Beschikbare functionaliteiten (huidige versie) Gegevensbewerking: Per database één loonadministratie mogelijk Werkgevergegevens / administratiegegevens Vakantiegeldregelingen (nieuw is dat u dit zelf kunt

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2015. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten Ik en de maatschappij Meedoen en meepraten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Ruud Schinkel, Annemieke Struijk Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Herrekenen en opnieuw berekenen:

Herrekenen en opnieuw berekenen: Herrekenen en opnieuw berekenen Herrekenen en opnieuw berekenen: Belang correcte loonadministratie Maak altijd eerst een backup Wanneer herrekenen? Wanneer niet herrekenen? Wanneer opnieuw berekenen? Na

Nadere informatie

Rekenen verhoudingen. Procenten voor 1F

Rekenen verhoudingen. Procenten voor 1F Rekenen verhoudingen Procenten voor 1F Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Piet Bandstra Inhoudelijke redactie: Jiska van Hall Christie Hofmeester

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie