CULTUURBELICHT. Sofna trendsetter voor een schoon milieu 2. Cultuurafdeling Nickerie voert orientatie gesprekken 4 Opo Yari Community Werkers CGC 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CULTUURBELICHT. Sofna trendsetter voor een schoon milieu 2. Cultuurafdeling Nickerie voert orientatie gesprekken 4 Opo Yari Community Werkers CGC 5"

Transcriptie

1 CULTUURBELICHT Editie 4 Februari 2012 Ruim zes hectare grond van SOFNA wordt in gereedheid gebracht voor het creëren van een Jungle trail. Sofna trendsetter voor een schoon milieu 2 Cultuurafdeling Nickerie voert orientatie gesprekken 4 Opo Yari Community Werkers CGC 5 Suriname Heritage Festival

2 SOFNA trendsetter voor een schoon milieu in Suriname 2 Wij beschouwen ons zelf niet als een overheidsinstantie, maar meer als een bedrijf dat winsten behaalt en toonaangevend is binnen de Surinaamse cultuur. Het bezoekersaantal spreekt immers voor zich: in 2011 een totaal van vijftig duizend bezoekers. Een stijgende trend in de afgelopen vijf jaar voor de Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA). In een interview met Marlon Madasrip, Operation Manager SOFNA, werd in gegaan op het jaarplan 2012 van SOF- NA. Bij het betreden van het ruim 15 hectare terrein van SOFNA viel meteen de schoonheid en het onderhoud van de omgeving meteen op. Geen petflessen, plastic eetbakken of een cup was te zien. Het is een algemeen en veel gehoorde opmerking, zegt de operation manager niet zonder trots. Hier wordt heel serieus mee omgesprongen en daarom mogen wij stellen dat SOFNA als voorbeeld kan dienen voor een schoon milieu. Het moet ook als we jaarlijks duizenden bezoekers willen blijven ontvangen. Het management onder de nieuwe leiding van Gerard Alberga is vast van plan het museum een toonaangevende positie te doen innemen binnen de samenleving. Voor het dienstjaar 2012 is gestart met een team opgeleide toeristen politie dat zorg draagt voor de veiligheid van SOFNA en haar bezoekers. Andere activiteiten die in het jaarplan 2012 zijn opgenomen en in de voorbereidingsfase verkeren zijn: De Jungle trail. Zes hectare bos wordt operationeel gemaakt voor Ruim zes hectare grond van SOFNA wordt in gereedheid gebracht voor het creëren van een Jungle trail. jungle activiteiten met in achtneming van behoud en bescherming van de biodiversiteit. Indien bezoekers een jungle ervaring willen beleven en het liefst dicht aan huis, wordt SOFNA een optie voor de nabije toekomst. Opkomende kunstenaars. Voor de opkomende kunstenaars is voor 2012 het plan in uitvoering gebracht om deze groep te accommoderen binnen de muren van SOFNA. Een geschikte locatie, meent Madasrip, vanwege de grote toeloop van bezoekers naar het museum. Culturele expressie vs digitale expressie. SOFNA biedt in de nabije toekomst de mogelijkheid aan de schooljeugd in de omgeving om hun kunstzinnigheid te beoefenen op het gebied van zang, dans en tekenen. Over de vraag of kunst het nog kan bijbenen met de digitale wereld die een bijzondere plek heeft veroverd onder jongeren, maakt Mad a s r i p n i e t o n g e r u s t. Integendeel moet je inspelen op de digitale hobby van de jonge mensen. Madasrip legt verder uit dat het handig is om gebruik te maken van digitale middelen om jongeren te interesseren voor de cultuur. Je plaatst video opnames van bijvoorbeeld een culturele dansgroep op Facebook en in een record tijd geniet de groep bekendheid onder familie en vrienden. Via FB willen jongeren zich graag uiten. Fcacebook Giving people the power to share and making the world more open and connected

3 Onderhoudsplan Het managen van het museum gaat gepaard met een goed en uitvoerbaar onderhoudsplan. Na het succesvol afronden van de training Behoudsmedewerker, heeft Madasrip op het gebied van conserveren van het totaal museumwezen, een onderhoudsplan geformuleerd dat voldoet aan de hedendaagse vereisten. Suriname is het enig land in de regio dat de training tot nu toe heeft gevolgd. Onder supervisie van Nederlandse deskundigen vond gedurende het trainingsproces een evaluatie plaats op het werkterrein van de participanten. Die evaluatie was nodig om een totaal beeld te krijgen van de wijze waarop geconserveerd wordt om uiteindelijk de deelnemers aan te zetten tot het formuleren van een eigen onderhoudsplan voor de werkplek. Het Directoraat Cultuur heeft hiermee de stap gedaan naar duurzamer conserveren. Het volgen van de training is de eerste stap, maar het belangrijkste daarna is de opgedane kennis in praktijk te brengen. Voor elke cultuurafdeling is het belangrijk een inventarisatie te plegen van het bestaande materiaal en daarna kan men over gaan tot formuleren van een goed onderhoudsplan. Aldus Marlon Madasrip, operational manager SOFNA. Met het formuleren van een nieuw onderhoudsplan 2012 met daarin opgenomen nieuwe richtlijnen voor het conserveren van het cultuurerfgoed, heeft het bestuur SOFNA de eerste stap gezet naar het conserveringsproces volgens de hedendaagse ontwikkelingen. Op de foto zijn originele voorwerpen thans alleen te bezichtigen in de vitrine kast. 2de foto (r) Een origineel schilderij aan de muur behangen met een afstand van ruim 10 centimer van de muur. Dit geschiedt nu volgens de nieuwe onderhoudsregels. Wonny Karijopawiro, Cultuurmedewerker boekenplank op afstand van de op de afdeling Cul- tuurstudies, heeft ook met succes de training Onderhoudsmedewerker ramen, is de manier van onderhoud van boekencollecties en andere materiaalsoorten. afgerond. Werkzaam op de afdeling Cultuurstudies, hoopt Karijopawiro dat ook daar groenlicht wordt gegeven om een gedegen onderhoudsplan te formuleren. Op de afdeling Cultuurstudies is materiaal variërend van muziekinstrumenten, boeken, muziekbandjes en muziekinstrumenten opgeslagen. Het plaatsen van boeken dichtbij een raam, kan volgens Karijopawiro rampzalig zijn voor het materiaal. De luchtvochtigheid die via de ramen binnendringt kan van invloed zijn op de kwaliteit van de boeken. Een geschikte Op de foto zijn ondermeer boeken gesorteerd op een tafel dichtbij het raam, maar volgens Karijopawiro is dit funest voor het materiaal. 3

4 De Cultuurafdeling Nickerie heeft in een tweedaagse vergadersessie met potentiële cultuurorganisaties in Paramaribo gesprekken gevoerd, ten einde participatie vanuit de stad te garanderen voor de Cultuurbeurs te Nickerie. De Cultuurbeurs wordt gehouden van vrijdag 28 tot en met zondag 30 april 2012 in aanloop naar 1 mei 2012, Arbeidersdag. De beurs heeft een tweedelig karakter. Het belangrijkste doel is om op korte termijn zoveel mogelijk potentiële participanten te interesseren voor het nationaal cultuurevenement: Carifesta 2013 in Suriname. Nickerie is als één van de Carifesta sites opgenomen in het Carifesta plan van het Directoraat Cultuur. Het is daarom belangrijk dat het district en haar gemeenschap op organisatorisch, infrastructuur en vooral op het vlak van cultuur gereed is om een nationaal evenement van dergelijk kaliber te helpen dragen. Een tweede doel is het plan om vergrijzing binnen Nickeriaanse cultuurgroepen aan te pakken. Coördinator Genkey Sodikromo en Sherron Timmers van de afdeling Cultuur Nickerie reisden af naar de stad om in marathon werkbesprekingen met Cultuurafdeling Nickerie voert oriëntatie gesprekken in Paramaribo Marlene Setrosentono (in rood gekleed) zal samen met collega Sacco (r)hun expertise inzetten bij de voorbereiding van de muziek- en dansgroepen die zullen participeren aan de Cultuurbeurs in Nickerie. Foto: Voorlichting Cultuur/Johan de Randamie. cultuurdragers van gedachten te wisselen over het inhoudelijke van de beurs. Met de stadsgroepen is overeen gekomen dat zij hun expertise inzetten voor het upgraden van bestaande cultuurgroepen in Nickerie. Deze upgrading moet ook gebaseerd zijn op een vorm van cultuur uitwisseling voornamelijk op het gebied van culturele dans en muziek en het bespelen van instrumenten. Het ligt in de planning om op lange termijn ruimere trainingsessies in te bouwen voor kennisoverdracht van de diverse kunstuitingen aan de Nickeriaanse jongeren. In haar oriëntatie ronde stuitte de afdeling Cultuur Nickerie op vergrijzing van culturele groepen. Het is een kunst om vooral jeugdige leden bijeen te houden. De meeste van hen raken verzadigd en haken af om andere interesses op te doen. Met de start van diverse trainingsessies in de tweede helft van 2012 wordt de eerste stap gezet om dit probleem geleidelijk aan weg te werken. De vergaderingen van de afdeling Cultuur Nickerie vonden plaats op de nieuwe locatie van het Directoraat Cultuur aan de Heerenstraat, op 8 en 9 februari Na evaluatie zal een plan geformuleerd worden voor de Cultuurbeurs 2012 te Nickerie. 4

5 OPO YARI COMMUNITY WERKERS CGC 5 Met als doel de culturele verworvenheden zodanig te ontwikkelen dat naast culturele integratie en vermaak ook economisch voordeel voor ons land in de eerste plaats, maar voor het individu in het bijzonder kan worden bewerkstelligd, zet de afdeling Cultuur en Gemeenschaps Centra (C.G.C) de zo geheten Community workers in om over het geheel land trainingen en cursussen te verzorgen. Door het jaar heen worden door een twintigtal community workers lessen in vooral de onderdelen Handenarbeid, Knip en Naai en Fitness verzorgd. De districten en wijken waar de trainingen plaatsvinden zijn: Commewijne, Paramaribo, Wanica, Nickerie, Brokopondo, Kwatta, Latour, Helena Christina, Ephraimzegen, Abra Broki en Tourtonne. Vaakgenoeg wordt gebruik gemaakt van schoolleslokalen, gemeenschapscentra, maar ook thuis bij personen die hun lokatie beschikbaar stellen. De afdeling C.G.C. houdt elk jaar samenkomsten voor alle community werkers om zodoende te werken aan de motivatie van de groep die voor het grootste deel uit seniorenburgers bestaat en dit dankbaar werk tegen een zeer geringe vergoeding doet. Inmiddels heeft het Directoraat Cultuur het besluit genomen om de vergoeding substantieel te verhogen. De opo yari meeting voor dit jaar vond plaats in restaurant Khazana en later in de maand februari is er een teambuildingssession gehouden in de Naks Volkshogeschool te Lelydorp. Op deze manier wordt namens het Directoraat Cultuur dank en waardering uitgesproken voor de bijdrage die de community werkers leveren. Hieronder volgt een fotocollage van de Opo Yari georganiseerd door de afdeling Cultuur en Gemeenschaps Centra (C.G.C.). Foto s: Lucien Dubois, Onderdirecteur Administratieve Diensten). C.G.C organisatoren beraadslagen onderling nog voor aanvang van het diner. De community workers die voor een groot deel uit seniorenburgers bestaan mogen voortaan een substantiële verhoging tegemoet zien. Dit werd hun medegedeeld tijdens de Opo Yari viering door het Directoraat Cultuur.

6 Vervolg: OPO YARI COMMUNITY WERKERS 6 De Community Workers trokken vervolgens op 26 februari 2012 richting Naks Volkshogeschool om tesamen deel te nemen aan de teambuildingsessie. Volgens Nancy Saridjo, coördinator CGC, is het belangrijk om de Community Workers enkele zaken bij te brengen. Middels een presentatie heeft Saridjo het belang van goede Communicatie aan de orde gesteld. Waarom is Communicatie zo belangrijk? Uit de praktijk is geconstateerd dat vele werkers moeilijk bereikbaar zijn omdat contactgegevens ontbreken en of nieuwe gegevens niet worden doorgespeeld aan de afdeling CGC. Een ander punt waar CGC in dit dienstjaar sterk op wil concentreren is het onderling bemoedigen van het contact. Vaak weten ze niet van elkaar wat er georganiseerd wordt, legt Saridjo uit. Community Workers weten dikwijls niet wat een andere Community Worker aan het ondernemen is. En daar willen wij verandering in brengen. Er zijn Community Workers die reeds 20 jaren actief zijn in het veld en de stimulerende factor hier achter is de behoefte om te socialiseren. De ouderen onder ons hebben de behoefte om te socialiseren met anderen. CGC biedt hen een platform om met elkaar bezig te zijn en hun kennis over te dragen. Aldus Saridjo. Community werkers helpen mensen om iets te leren. Mede daardoor wordt armoede bestreden in de wijken waar de community werkers actief bezig zijn. Het jaarplan 2012 van de afdeling CGC wordt het meest ingenomen door trainingen, naast de jaarlijkse activiteiten. De vraag naar trainingen wordt steeds groter en er kan nauwelijks aan de behoeften worden voldaan. De afdeling CGC blikt terug op een succesvolle dag. De Community werkers creëren een spandoek voorzien van creatieve expressive. De afdeling C.G.C. houdt elk jaar samenkomsten voor alle Community Workers om zodoende te werken aan de motivatie van de groep die voor het grootste deel uit seniorenburgers bestaat en dit dankbaar werk tegen een zeer geringe vergoeding doet. De Community Workers toonden hun creativiteit door op een lapstof de appreciatie naar de afdeling CGC te tonen met de tekst We love CGC.

7 D i r e c t o r a a t C u l t u u r 7 Adres: Grote Combeweg # 23 Redactie team Telefoon: Fax: Foto & Tekst: Judith Victoriashoop Communicatiemedewerker Afdeling Culuurstudies Eindredactie: Directoraat Cultuur Afdeling Cultuurstudies Vormgeving: Judith Victoriashoop Het Vlaggensplein bij nacht. Foto: Roy Tjin. Suriname Heritage Festival Suriname Heritage festival 2012 biedt een jaarlijks terugkerend evenement aan waar u middels een unieke combinatie van diverse bezienswaardigheden en attracties, een belevenis van de kleurrijke geschiedenis, cultuur en natuur van Suriname kunt ervaren. Het festival is gericht op het ontdekken, waarderen en onderhouden van ons gevarieerd erfgoed zowel met betrekking tot cultuur als natuur, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de duurzame ontwikkeling van de toerisme sector. 3 maart - 10:00 uur- 13:00 uur Kinderprogramma Launching boek Jack & Mia 3 maart- 10:00-18:00 uur: Algemeen programma: met kook, dans, talen workshops; diverse stands: heritage (oso) dresie corner; Kunstenaars corner; culturele optredens 3 maart- 19:00-24:00 uur Fish & Grill Drum Jam event- hoofd sponsor Parbo 4 maart- 10:00-18:00 uur : Algemeen programma: met kook, dans, talen workshops; diverse stands: heritage (oso) dresie corner; Kunstenaars corner; culturele optredens 4 maart- 16:00-18:00 uur I love Su Experience met de Suri allstars Locatie:Openlucht Museum Fort Nieuw Amsterdam

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Backstage Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Auteurs: Miro Popovic Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Foto cover en pagina 9 door Awarnach, pagina s 3-15 door

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 VIA VIA

Werkprogramma 2013 VIA VIA Werkprogramma 2013 Vooruitblik op 2013 VIA VIA In december 1972 ging het Experiment Vrijwilligerscentrale in Arnhem en Tilburg van start. Een initiatief van de toenmalige (Arnhemse) CRM-minister Marga

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Participatie en communicatie: De stand van zaken per december 2009

Participatie en communicatie: De stand van zaken per december 2009 Participatie en communicatie: De stand van zaken per december 2009 1. Inleiding Burgerparticipatie is een speerpunt van dit college. De afgelopen jaren is daar stevig op ingezet en er zijn goede stappen

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Deamateurkunstenaarlaatzichzien

Deamateurkunstenaarlaatzichzien Deamateurkunstenaarlaatzichzien Beeldvandekenmerkenvanamateurfotografen,-schildersen-schrijvers Utrecht,december2011 EstiHendriksen,DianaChin-a-Fat,AnnekeMengerink,DavidTonnaerenHans Heimans Colofon Onderzoek

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International Nederlandse gemeenten en Suriname NEDERLANDSE GEMEENTEN EN SURINAME Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving

De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving Whitepaper De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving Campaign Group Intelligence Group Anne-Britt Petri T 010 213 17 00 M 06 10 591 826 E anne-britt@campaigngroup.nl Auteurs: Geert-Jan

Nadere informatie

ATM Boskopu. Hallo ATM-ers, Imro Smith

ATM Boskopu. Hallo ATM-ers, Imro Smith april / mei 2012 Editie nummer 03 ATM Boskopu Hallo ATM-ers, Redactioneel In deze editie: Arbeidsinspectie 65 jaar Maak kennis met... ATM al 10 jaar Door groei van menselijke kennis en toepassing van die

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie