Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad"

Transcriptie

1 Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad BPV-werkboek KT2 deel 2 stap 1 Schoonmaakplan als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Ondernemer / Manager Dit werkboek is van: Telefoonnummer: Klas: BPV-begeleider: BPV-bedrijf: Bedrijfsleider/ BPV-opleider: Telefoonnummer bedrijf: 1

2 BPV-werkboek deel 2 kerntaak 2 Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad stap 1 Schoonmaakplan, als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Wat ga je doen? - Het vinden van het juiste evenwicht tussen het delegeren en het zelf uitvoeren van werkzaamheden - Je laat zien dat je een planning kunt maken voor het winkelonderhoud. Resultaat - Via deze stap van het werkboek oefen je via een van de leidinggevende taken binnen een winkel aan de beheersing van bedrijfsprocessen. - Als je dit schoonmaakplan hebt afgerond, kun je een schoonmaakplan aanpassen. - Je kunt de plannen daarna presenteren, verdedigen en eventueel zelfs implementeren. Samenvattend: Goed voorbereide, presentabele en implementeerbare plannen die voldoen aan de examenvoorwaarden. Deze zijn bruikbaar zijn als basis voor de afronding van kerntaak 1 en 2. Examen 1: Goederenontvangst en opslag (aftekendocument) Examen 2: Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte Examen 3: Voorraad en inkoopplannen Examen 4: Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Examenopdrachten (deze maak je via het werkboek): Bewaken en bestellen voorraad Inkoopplan assortiment Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Aan bod komen in dit deel 2 achtereenvolgens: Examen 1: Goederenontvangst en opslag (MAN / OD) - Handtekeningdocument. Indien je in deel 1 de onderdelen gemaakt hebt, welke gaan over de goederenontvangst en opslag (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), kun je opgaan voor dit eerste examen zonder in dit deel 2 te werken. Examen 2: Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte (OD) Indien je in deel 1 de onderdelen gemaakt hebt, welke gaan over de verzorging van de winkel en opslag (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), kun je deze opnieuw gebruiken als basis voor deze opdracht. Stap 2 Schoonmaakplan - BPV-(eind)opdracht- als voorbereiding op leidinggeven aan bedrijfsprocessen Inventarisatie en noodzaak onderhoud Planmatig schoonmaken Verbeterpunten Belemmeringen bij implementatie Presentatie en implementatie 2

3 Verder heb je op orde: Een presentatieplan De eisen aan de artikelpresentaties Een instructie voor bij de artikelpresentaties De controle van de artikelpresentaties De winkel en opslagruimte zijn schoon en verzorgd (uitvoering schoonmaakplan, welke je in de volgende stap maakt) De winkel en opslagruimte voldoen aan de wettelijke regels arbo, veiligheid, hygiëne en milieu (Hier is een relatie met de RIE welke je voor KT1 moet opleveren als eindopdracht.) - Handtekeningdocument. Examen MAN 3 of OD 4: Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Examenopdracht: Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Het schoonmaakplan kan, als voorbereiding op leidinggeven aan bedrijfsprocessen, een onderdeel uitmaken van deze eindopdracht. Verder heb je op orde: Een personeelsplanning (uitwerking stap 6) Randvoorwaarden goederenontvangst en opslag (uitwerking stap 1 en 4 (MAN) 6 (OD) Werkzaamheden goed georganiseerd en uitgevoerd (uitwerking stap 1, stap 4 (MAN), 6(OD) en stap 5 (MAN) 7 (OD) - Aanwijzingen voor de praktijkopleider Kwalificatie, werkprocessen en competenties Opleiding Opleiding Ondernemer Detailhandel Manager Handel Werkproces Beroepscompetentie B Aansturen (MAN) C Begeleiden (OD) 2.6 Beheert en verzorgt winkel en/of opslagruimte S Kwaliteit leveren Y Bedrijfsmatig handelen 3

4 Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Ondernemer Manager Elobase Kerntaak Detailhandel 2 BPV-werkboek Hoe werken met deel je BPV-werkboek 2 stap 1 Handleiding bij het BPV-werkboek Wat ga je doen? Je volgt de lessen over de diverse thema s. Na een les, maak je in Elobase de bijbehorende digitale zelftest. Daarna werk je in je BPV-werkboek het onderwerp uit. Alle onderwerpen welke in de theorie worden behandeld, komen ook in je BPV-werkboeken voor. Zo kun je, door zelf te oefenen, je ook gemakkelijker theoretische onderwerpen eigen maken, welke in een theorie-examen worden geëxamineerd. Alles wat voorkomt in de opdrachten van je BPV-werkboek kun je per werkproces opzoeken in Elobase ( tip: de zoekmachine in Elobase) of naslaan in je theorieboek en indien het onderwerp niet in de theorie wordt geëxamineerd in het informatieboek (infoboek). Opdrachten van je BPV-werkboek gaan wel over je BPV-bedrijf, maar je maakt ze niet uitsluitend in je BPV-bedrijf, dan zou je niet meer aan je praktijk toekomen. Na je lessen, begin je, op school al, aan je BPV-werkboek. Zodra je een opdracht niet kunt voltooien, laat je dat invulveld leeg. Dat invulveld ga je dan pas later in je BPV-bedrijf invullen, nadat je naar de opdracht onderzoek hebt gedaan. Voorbeeld invulveld: Tip: Schrijf niet met te grote letters! De lengte van het invulveld is mede bepalend voor de omvang van het antwoord. Klein veld: kort antwoord. Groot invulveld, er wordt een uitvoeriger antwoord verwacht. Resultaat Een uitgewerkt en door het bedrijf ondertekend BPV-werkboek en de daarbij behorende procedures binnen jouw BPV-bedrijf geven aan, dat je klaar bent voor een of meerdere BPV-examens. In geval een deel 1 en een deel 2: Wanneer er meerdere delen van het BPV-werkboek zijn, begin je pas aan deel 2, nadat deel 1, of de onderliggende opleiding is afgerond (bij de opleiding Verkoopspecialist is dat Verkoper en bij de opleiding Manager of Ondernemer is dat Verkoopspecialist). Deze opdracht moet je met pen (of in Word) uitwerken. Je moet iets terugzoeken in de theorie, dat kan in een boek of in Elobase ( tip: zoekmachine) Je hebt een computer nodig voor deze opdracht. Je bespreekt het onderwerp met anderen. Terugkijken of opbergen in je portfolio (al dan niet digitaal). BEWAREN KAN BELANGRIJK ZIJN! Voor deze opdracht moet je buiten de school en ook buiten de lesuren onderzoek doen. Extra aanwijzing Indien van toepassing, afvinken of inkleuren (het vakje kan ook een ander formaat hebben). ja/nee Doorhalen wat NIET van toepassing is. 4

5 Examen 1: Goederenontvangst en opslag (MAN/OD) aftekendocument Indien je in deel 1 de onderdelen gemaakt hebt, welke gaan over de goederenontvangst en opslag (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), kun je opgaan voor dit eerste examen zonder in dit deel 2 te werken. Bespreek wat je tot nu toe gedaan hebt met je docent waarna je de praktijkopleider voor je ervaring en de resultaten laat aftekenen. Dit doe je zodra je daadwerkelijk weet hoe je de goederenstroom begeleidt en controleert, De goederenontvangst en opslag beheerst. Over het leidinggeven en begeleiden van anderen bij de goederenontvangst en opslag komt nog een vervolgexamen. Je hebt deel 1 (of de BPV-werkboeken van Verkoopspecialist of Eerste Verkoper) besproken en alles netjes uitgewerkt. Laat de handtekening aan je docent zien, dan weet hij dat je toe bent aan het BPV-examen Goederenontvangst en opslag (OD) BPV-examen Goederenontvangst en opslag. De voorbereiding van dit examen staat in deel 1. Deel 1 en de opgedane ervaring is dusdanig, dat de student dit BPV-examen kan worden afgenomen Naam deelnemer: Naam bedrijf: Naam praktijkopleider: Bij de student kan het examen worden afgenomen: Handtekening praktijkopleider: Datum: Aantekeningen 5

6 BPV-Examen 2: Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte (OD) Bij dit tweede BPV-examen lever je een zelfgemaakt presentatieplan aan. Wanneer je deel 1 hebt afgehandeld (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), gaat je dat zonder meer lukken. Je kunt daar verzamelde materialen hier opnieuw gebruiken. Dat presentatieplan bevat de volgende examenonderdelen: - De eisen welke aan artikelpresentaties worden gesteld in jouw BPV-bedrijf. - Het instructie geven aan anderen over artikelpresentaties - De controle van de artikelpresentaties - De winkel en opslagruimte schoon en verzorgd opleveren. Voor dit laatste onderdeel maak je aanvullend op wat je al deed, deze stap Schoonmaakplan. Daarmee heb je gelijk een bewijsstuk over dit onderwerp een oefening in het leidinggeven.. Verder laat je zien dat winkel en opslagruimte voldoen aan de wettelijke regels van arbo, veiligheid, hygiëne en milieu. Je hoeft bij dit examen daarvoor nog geen bewijsstuk te leveren, dat doe je pas bij het BPV-examen van kerntaak 1. De relatie met de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) die je voor KT1 moet opleveren als eindopdracht, is dermate, dat het wellicht verstandig is daar nu al naar te kijken en verzamelde materialen goed te bewaren. Samenvattend: wanneer je deel 1 hebt afgehandeld, (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond) je hebt een zelfgemaakt presentatieplan voorhanden, je maakt een schoonmaakplan (zie de onderstaande stap) en je bekijkt arbo, veiligheid, hygiëne en milieu, bijvoorbeeld via de RIE van het BPV-bedrijf, kun je het BPV-examen 2 Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte laten afnemen. stap 1 Schoonmaakplan - als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Wat ga je doen: Je gaat een z.g. eindopdracht maken. Als leidinggevende wordt van je verwacht dat je het voortouw neemt, bijvoorbeeld in de verzorging van de winkel. De organisatie van het bedrijf vertrouwt erop dat jij er alles aan zult doen om de winkel de juiste uitstraling te geven en te laten behouden. Natuurlijk gebeurt dat, zolang je BPV doet, fictief, niet echt. De verzorging hoort bij een afdeling in je BPV-bedrijf en moet passen bij de producten en werkwijze binnen de winkelformule. In deze opdracht ga je een dingen die je eerder in de opleiding hebt geleerd, met elkaar combineren. Je ideeën binnen je schoonmaakplan zullen (indien die daadwerkelijk worden opgenomen als bedrijfsprocedure) een duidelijke bijdrage moeten leveren aan de toekomstige werkwijze van het BPV-bedrijf. Voorbereiding: Stel dat jij de ondernemer bent van een bedrijf. Zou je dan de verzorging van de winkel op dezelfde manier plannen als je BPV-bedrijf dat doet? Of zou je het anders doen? 6

7 Neem de uitdaging aan en laat zien dat jij een goed plan kunt presenteren dat de complete winkelverzorging omvat. Bespreek met de BPV-opleider dat je dit schoonmaakplan als eindopdracht moet maken. Het schoonmaakplan zal een bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige efficiëntie van het BPV-bedrijf. Vertel de BPV-opleider over het gedeelte van de winkel waaraan jij denkt voor je schoonmaakplan. Bespreek of hij dat ook een goede keuze vindt. Vraag of er al een schoonmaakplan is en zo ja, of je daar inzage in mag krijgen. Indien er al een schoonmaakplan bestaat, werk je jouw eindopdracht uit op basis van dat bestaande model. Je dient dan wel te controleren of je alle opdrachten uit het stappenplan ook kwijt kunt in dat model schoonmaakplan. Is er nog geen schoonmaakplan (of krijg je het niet ter inzage), dan moet je vanaf de basis zelf aan de slag. Ook dat gebeurt via dit stappenplan. Alles wat je in je schoonmaakplan zet, moet je kunnen uitleggen en je moet je keuzes kunnen motiveren! Denk eraan, je gaat hier een eindopdracht maken, die zowel schriftelijk als mondeling te presenteren moet zijn. Alles wat je erin zet, kan je ook uitleggen. - Zorg ervoor dat het geheel er verzorgd uit komt te zien. - Lees eerst het stappenplan door. Dat voorkomt dat je zaken op de verkeerde plek of dubbel gaat beschrijven. Eisen bij het inleveren van de opdracht Omdat het om een BPV-eindopdracht gaat, zijn de eisen hoog. 1. Het is zelfstandig door jou gemaakt. 2. De teksten zijn in goed Nederlands en getypt. 3. Je moet de opdracht kunnen presenteren, in elk geval met een hand-out. 4. Het plan bevat inhoudelijk: o een objectenlijst; o hoe en hoe vaak wordt schoongemaakt; o verbeterpunten; o hoe deze te implementeren; o de gevolgen van het schoonmaakplan voor het bedrijf. 7

8 Inventarisatie en noodzaak onderhoud Dit schoonmaakplan kan als volgt opgebouwd zijn: Een rapportage met verbeterpunten op het al in het BPV-bedrijf aanwezige schoonmaakplan en de implementatie van deze verbeterpunten Een schoonmaakplan, dat geschikt is voor het BPV-bedrijf, inclusief de motivatie en een onderzoek naar de mogelijke belemmeringen voor implementatie ervan. Een schoonmaakplan van een gemiddeld formaat winkelbedrijf kun je compleet opzetten. Loop je BPV in een warenhuis, bouwmarkt of supermarkt, dan mag je je in overleg met je docent beperken. Maak bij een groot bedrijf dus eerst een keuze over welke afdeling je schoonmaakplan gaat.maar betrek wel altijd de ontvangst- en opslagruimte die bij die afdeling behoren bij je plan!wanneer je het stappenplan volgt, zal het werk dat je gaat presenteren voldoen aan de vereiste criteria. Je werkte in deel 1 reeds eerder met een schoonmaakplan Neem de theorie Schoonmaken en Reinigingsplan door, zodat je weer even op de hoogte bent van reinigingsmaterialen en methoden en de doelstellingen van het schoonmaakplan. De Verwijzingen bij de theorie 2.6 deel 2 Reinigingsplan bevatten een concept reinigingsplan. Je mag dit gebruiken om een opzet te maken voor je eigen schoonmaakplan. Je kunt er ook gedeelten uithalen. Denk eraan dat je het aanpast aan je eigen assortiment en BPV-bedrijf. Je werkte via BPV-opdrachten reeds eerder aan of met een schoonmaakplan. Dat schoonmaakplan of het reinigingsplan uit de tip hierboven, wordt het uitgangspunt van je eindopdracht. Je hoeft dus niet helemaal opnieuw te beginnen. Gebruik wat je al hebt. Lees het eerder door jou gemaakte materiaal over schoonmaken heel gewoon door. Controleer of iets voldoet om te gebruiken als basis van deze eindopdracht. Let op, niet in elk BPV-bedrijf zijn dezelfde criteria te hanteren. N.B. Maakte je nog niets over schoonmaken? Dan moet je nu extra aan de slag! Allereerst leg je een lijst aan voor de organisatorische maatregelen die je als bedrijf gaat nemen in je schoonmaakplan. Dat doe je door aan de hand van de onderstaande opdrachten te inventariseren welke schoonmaak- en opruimmaatregelen horen bij elk object in de winkelen magazijnruimten. Onderzoek gelijktijdig hoe vaak deze objecten schoongemaakt moeten worden. Dat kan verschillend zijn. Je kunt bijvoorbeeld iets vier maal per dag met een doekje bijhouden, dagelijks nat moeten afnemen met een bepaald schoonmaakproduct en wekelijks moeten uitruimen en grondig schoonmaken. 8

9 Er kunnen ook nog halfjaarlijkse controlebeurten bijhoren, waarbij bijvoorbeeld een vloeistofniveau dient te worden bijgevuld. Ook jaarlijkse servicebeurten vanuit bijvoorbeeld een leverancier of schoonmaakbedrijf kun je hierin opnemen. Voorbeelden: Het reinigen van de vleeswarenvitrine kan tussendoor wel met een nat doekje met water, maar het gebruik van schoonmaakmiddelen terwijl de vitrine gevuld is, kan natuurlijk niet. Zuigen tussen de benen van de klanten door is ook niet zo'n goed idee. Plan dat liever vroeg of na sluitingstijd. Onder Verwijzingen staat een checklist. Je kunt de onderstaande opdrachten a t/m f op deze checklist inventariseren. De checklist bevat dezelfde opdrachten (beperkt tot enkele kernwoorden) en aanwijzingen voor het uitwerken ervan. Zo kun je de opdrachten makkelijk en compact meenemen naar het bedrijf. Neem de checklist eerst door, vul alvast in wat je weet en maak witregels, zodat je op de zaak ruimte hebt om met een pen aantekeningen te maken. Hoe het schoonmaakplan eruit gaat zien, is natuurlijk in hoge mate afhankelijk van de branche en het assortiment dat wordt gevoerd. De eisen die eraan gesteld worden kunnen ook formuleafhankelijk zijn of afhangen van wettelijke regels. Of objecten, genoemd als voorbeeld, ook aanwezig zijn, is per bedrijf verschillend. 9

10 A Wat, wanneer, hoe vaak en hoe? Geef van de presentaties, displays, promotiematerialen, koel- en vriesvitrines en de afgesloten vitrines aan wanneer, hoe vaak en op welke manier het schoonmaken gebeurt. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Doe hetzelfde voor het winkel- en afrekenmeubilair. Denk daarbij ook aan toonbanken, zitmeubels en afgesloten vitrines. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze 10

11 De winkelruimte, vloer en plafond hebben vaak een ander schema. Noteer die. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Ook de entree en de buitenkant van de winkel verdienen de aandacht. Maak aantekeningen van het huidige onderhoud van het winkelfront, de entree, de pui, de ruiten, de straat, al met al van de winkelomgeving. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Niet alleen de ruimtes waar klanten komen dienen onderhouden te worden. 11

12 Inventariseer het schoonmaakwerk van de ontvangst- en opslagruimte, het magazijn achter, het winkelmagazijn, de gereedschapruimte, de voorraadkasten (bijvoorbeeld onder de stelling en achter de toonbank), de emballageruimte, de koel- en vriesruimten en de achteringang/achterzijde. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Ook machines en gereedschappen moeten worden bijgehouden. Niet alleen wanneer deze voor levensmiddelen worden gebruikt. Ook bijvoorbeeld de kassa's, de pinautomaat, de zaagmachine, de aanvulkratten en de rolcontainers moeten er fris uitzien. Geef aan welke in aanmerking komen. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze 12

13 Nog meer aparte ruimtes: de service- en personeelsruimte. Het kan zijn dat de klanten daar nooit komen. Of toch soms wel? Denk aan: toilet, kleedkamers, servicebalie, keuken, kantoor, kantine, zaagruimte en andere productieruimtes. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Na deze inventarisatie maak je aantekeningen over de speciale behandelingen die bij de objecten horen. Je kunt je uitwerking zelf uitbouwen met verklaringen en bespreekpunten. Vermeld bijvoorbeeld gelijk wannéér het het handigste is om de objecten schoon te maken. Dat heb je voor de volgende stap nodig. Maak ook aantekeningen over hoe vaak dat zou moeten gebeuren en op welke manier. b voorbeelden Werk daarna de inventarisatie van de presentaties van opdracht hierover uit. Doe dat van ten minste één voorbeeld. Ook hier geldt, wanneer er meerdere specifieke schoonmaakbehandelingen zijn, werk je ook meerdere voorbeelden uit. Uitwerking van een voorbeeld van Presentaties, displays, promotiematerialen, koel- en vriesvitrines, afgesloten vitrines 13

14 Werk daarna de inventarisatie van het meubilair uit. Doe dat van tenminste één voorbeeld. Ook hier geldt, wanneer er meerdere specifieke schoonmaakbehandelingen zijn, werk je ook meerdere voorbeelden uit. Uitwerking van een voorbeeld van Winkel- en afrekenmeubilair. Toonbanken, zitmeubels, afgesloten vitrines Geef hier de schoonmaakbehandelingen van de winkelruimte aan, minimaal van de vloer. Uitwerking van een voorbeeld van Winkelruimte, vloer, plafond, 14

15 Ook de entree en het winkelfront hebben vast een verzorging nodig, die een beschrijving verdient. Uitwerking van een voorbeeld van Winkelfront, entree, pui, ruiten, straat Werk de schoonmaakhandelingen van de opslagruimten uit met enkele voorbeelden. Minimaal één per ruimte. Uitwerking van een voorbeeld van Ontvangst- en opslagruimte. Magazijn, winkelmagazijn, gereedschapruimte, voorraadkasten (bijvoorbeeld onder de stelling en achter de toonbank), emballageruimte, koel- en vriesruimte, achterdeur/achterzijde 15

16 Zijn er machines en materialen in het bedrijf die er fris uit moeten blijven zien? Uitwerking van een voorbeeld van Machines en gereedschappen. Als laatste de bijkomende ruimtes. Alleen al uit hygiënisch oogpunt worden die vast regelmatig gereinigd. Beschrijf hoe. Uitwerking van een voorbeeld van Service- en personeelsruimte. Keuken, kantoor, kantine, toilet, zaagruimte, productieruimte, kleedkamers 16

17 c Heb je aan schoonmaakmiddelen, hulpmiddelen en machines als aandachtspunten gedacht? Zo niet, vul deze dan alsnog aan bij de voorgaande opdrachten. Daarna kun je ze hier afvinken: Ik weet welke schoonmaakmiddelen het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken of te desinfecteren. Ik weet welke hulpmiddelen en machines het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken. Heb je alle huidige schoonmaakacties geïnventariseerd, dan kun je in de volgende opdracht beginnen met jouw eigen schoonmaakplan. Planmatig schoonmaken Nu je alle huidige schoonmaakacties hebt geïnventariseerd, kun je beginnen met het strategisch deel van jouw eigen schoonmaakplan. Strategisch, omdat je bedenkt wie en wanneer het meest effectieve resultaat kunnen leveren binnen je plan. Je mag desgewenst uitgaan van een schoonmaakplan dat jouw BPV-bedrijf al hanteert of eerder gedurende de opleiding geproduceerde materialen. Controleer dan wel hoe je die materialen combineert met het BPV-bedrijf waarbij je examen doet. Ook dat doe je door deze opdrachten verder te volgen. De momenten waarop met de reinigingsmiddelen uit het schoonmaakstation gewerkt wordt, werk je nu uit. Geef aan wie het meest geschikt is om welke schoonmaakwerkzaamheden te doen. Hierbij gaat het niet om het aanwijzen van een persoon, maar koppel de taak aan een functie, afdeling of roulatiesysteem. Voorbeeld: De speelgoedwinkel Doubletoys heeft twee verdiepingen. Het toilet bevindt zich beneden en het keukentje boven. De winkelier heeft het zo geregeld, dat degene die boven staat de keuken schoonhoudt en degene die beneden staat het toilet. Om het magazijn schoon te maken en op te ruimen komt s zaterdags een scholier. Die lapt dan - als allereerste taak - voordat de klanten komen ook de etalageramen. 17

18 d Geef van de objecten die niet of moeilijk in aanwezigheid van klanten schoongemaakt kunnen worden aan, wanneer dat wel kan gebeuren. e Geef aan welke specifieke schoonmaakmaatregelen voor het bedrijf gelden. Verwerk deze in je taakverdeling. specifieke schoonmaakmaatregelen taakverdeling wanneer hoe vaak hoe 18

19 f Loop alle uitwerkingen nog even na en kijk of de drie opdrachten c, d en e ook op alle objecten toepasbaar zijn, sommige dingen kun je bijvoorbeeld niet plannen. Zo ontstaan bovenop jouw inventarisatie, je planmatige aanvullingen. Planmatig werken presentaties Wie (functie) Handigste tijdstip Maatregelen meubilair winkelruimte winkelfront opslagruimten materialen bijkomende ruimtes Vink het af, wanneer je alles hebt afgehandeld. Ik heb per onderdeel aangegeven wie het meest geschikt is om in te zetten. Ik heb per onderdeel aangegeven welke tijdstip het meest geschikt is om de objecten schoon te maken. Ik heb per onderdeel aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn. Heb je alle huidige schoonmaakacties hiermee uitgebreid, dan ga je in de volgende stap verder, door verbeterpunten aan te geven. 19

20 Verbeterpunten Na de organisatorische en de strategische maatregelen, bekijk je nu welke tactische maatregelen nog te nemen zijn ter verbetering van het schoonhouden van de winkel. Tijdens je inventarisatie is het je vast wel opgevallen dat sommige dingen beter kunnen. Of dat ze anders kunnen. Of dat niet met alle wettelijke maatregelen rekening wordt gehouden. - in het gedeelte Opstellen reinigingsplan van de theorie Reinigingsplan. - de theorie Voorstel opstellen onderhoudsplan. Nu hoef je in dit schoonmaakplan niet zover te gaan als in een onderhoudsplan, maar in de theorie staan wel goede tips, bijvoorbeeld voor het exterieur van de winkel. En of het zinvol is een werkster of glazenwasser op te nemen in je schoonmaakplan. Je kunt ook in je plan meenemen wanneer bepaalde taken beter door een extern bedrijf of persoon kunnen worden gedaan g Neem de lijst van opdracht a opnieuw door en bedenk daarbij welke dingen beter, slimmer of anders kunnen worden uitgevoerd. Maak daar aantekeningen van per onderdeel. presentaties Een aantal zaken dat beter kan: meubilair winkelruimte 20

21 winkelfront opslagruimten materialen bijkomende ruimtes h Bedenk welke wettelijke maatregelen en voorschriften er bestaan rond schoonmaakwerkzaamheden. De HACCP is daar een voorbeeld van. Worden alle maatregelen toegepast en zo ja, gebeurt dat op de meest efficiënte manier? Milieu en natuurbehoud Scroll ook eens door de theorieonderdelen die bij Milieu en natuurbehoud staan. Dan weet je waar je op terug kunt vallen bij de volgende opdrachten. Inventariseer welke voorschriften en procedures het BPV-bedrijf al heeft. Doe dat weer aan de hand van je objectenlijst. Daarna bekijk je per procedure of daar nog verbeterpunten mogelijk zijn. Ze verlopen vast niet allemaal op de meest effectieve manier! Presentaties Wettelijke maatregelen en voorschriften, HACCP Meubilair 21

22 Winkelruimte Winkelfront Opslagruimten Materialen Bijkomende ruimtes i Het bedrijf kan zich ook vrijwillig milieuregels opleggen. Dat maakt een goede indruk op de klanten en voorkomt dat milieubewegingen het bedrijf ooit op de korrel zullen nemen. Bedenk aan de hand van je objectenlijst hoe je het milieu dient tijdens het schoonmaakwerk. presentaties vrijwillige, opgelegde of maatschappelijk verantwoorde milieuregels meubilair winkelruimte winkelfront 22

23 opslagruimten materialen bijkomende ruimtes Op dezelfde manier als in de vorige opdrachten loop je door jouw schoonmaakplan heen om het tot zover te controleren en op te tuigen tot examenniveau. Vink het hier af wanneer je alle verbeterpunten hebt beschreven. Ik heb verbetermaatregelen geformuleerd. 23

24 Belemmeringen bij implementatie Nu ga je na of de door jou geplande maatregelen ook draagkracht zullen krijgen in de winkel. Wat zullen de anderen ervan vinden? De meeste mensen zijn niet dol op schoonmaken. j Overleg met collega's, leidinggevenden en je BPV-opleider over de winkelverzorging. Verwerk de feedback die je zo krijgt voor je schoonmaakplan. Leg de tegenargumenten en belemmeringen die je ondervond vast in aantekeningen en bedenk er oplossingen bij. Aandacht krijgen bij het management voor het schoonmaakplan: Gaat lukken: Ja/nee Zien interne gebruikers positieve / negatieve consequenties. Opmerkingen. Verwachte reacties:. Is het nodig om te onderhandelen binnen de organisatie voor het toevoegen van de verbeterpunten: Ja/nee Onderhandelingsargumenten:. Het beeld hoe en wanneer de implementatie kan plaatsvinden:. 24

25 Vink het hier af, wanneer deze opdrachten zijn uitgewerkt. Ik ben klaar om het schoonmaakplan te implementeren. Presentatie en implementatie Je hebt nu voldaan aan het opstellen van een schoonmaakplan en een implementatieplan bedacht. Voordat je je plan gaat presenteren, neem je het nog eenmaal door op de exameneisen. Het schoonmaakplan is uiteindelijk een samenstelling van deze opdracht. Zorg ervoor dat het een overzichtelijk mapje wordt en dat het eruit ziet als een plan of rapportage. Het plan bevat inhoudelijk: de objectenlijst; hoe en hoe vaak wordt schoongemaakt; verbeterpunten; hoe deze te implementeren; de gevolgen van het schoonmaakplan voor het bedrijf. Ten slotte kun je de lijst afvinken met de processen die je binnen de competenties moet beheersen voor wat betreft het schoonmaakplan. Checklist: Schoonmaakmaatregelen inventariseren Onderzoeken welke objecten schoongemaakt moeten worden. Onderzoeken wanneer de objecten schoongemaakt moeten worden. Onderzoeken hoe vaak de objecten schoongemaakt moeten worden. Onderzoeken welke schoonmaakmiddelen het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken. Onderzoeken welke hulpmiddelen het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken. Verbetermaatregelen formuleren. Het schoonmaakplan implementeren. Ik ben klaar om het schoonmaakplan te presenteren. 25

26 BPV-examen Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte De voorbereiding van dit examen staat in deel 1. Deel 1 en in de digitale Elobase. Het schoonmaakplan en de opgedane ervaring zijn dusdanig compleet, dat de student nu dit BPV-examen kan worden afgenomen Naam deelnemer: Naam bedrijf: Naam praktijkopleider: Bij de student kan het examen worden afgenomen: Handtekening praktijkopleider: Datum: Dit schoonmaakplan, als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Dubbelfunctie van deze opdracht Bespreek wat je tot nu toe gedaan hebt met je docent waarna je de praktijkopleider of het element leidinggeven en begeleiden in dit schoonmaakplan voldoende naar voren is gekomen. BPV-examenopdracht Leidinggeven en begeleiden. Deze BPV-examenopdracht is ook een onderdeel voor het examen Leidinggeven en begeleiden. Door nu een conclusie te trekken en deze te bespreken bouwt de student stapsgewijs (begeleid via een werkboek de beheersing van de leidinggevende processen in een winkel op. In het bijzonder degene welke rond de goederenstroom en verzorging van winkel en opslag in een detailhandelsbedrijf plaatsvinden. Aantekeningen aangaande deze opdracht. Samenvattend: Deze opdracht is gelijktijdig EEN van de voorbereidingen voor het laatste BPV-examen kerntaak 2 Leidinggeven en begeleiden goederenstroom 26

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Organisatorische taken

Organisatorische taken DC 56 Organisatorische taken 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg werk je in teamverband binnen een organisatie. Je hebt niet alleen taken in direct contact met de cliënten, maar ook organisatorische

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie