Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad"

Transcriptie

1 Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad BPV-werkboek KT2 deel 2 stap 1 Schoonmaakplan als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Ondernemer / Manager Dit werkboek is van: Telefoonnummer: Klas: BPV-begeleider: BPV-bedrijf: Bedrijfsleider/ BPV-opleider: Telefoonnummer bedrijf: 1

2 BPV-werkboek deel 2 kerntaak 2 Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad stap 1 Schoonmaakplan, als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Wat ga je doen? - Het vinden van het juiste evenwicht tussen het delegeren en het zelf uitvoeren van werkzaamheden - Je laat zien dat je een planning kunt maken voor het winkelonderhoud. Resultaat - Via deze stap van het werkboek oefen je via een van de leidinggevende taken binnen een winkel aan de beheersing van bedrijfsprocessen. - Als je dit schoonmaakplan hebt afgerond, kun je een schoonmaakplan aanpassen. - Je kunt de plannen daarna presenteren, verdedigen en eventueel zelfs implementeren. Samenvattend: Goed voorbereide, presentabele en implementeerbare plannen die voldoen aan de examenvoorwaarden. Deze zijn bruikbaar zijn als basis voor de afronding van kerntaak 1 en 2. Examen 1: Goederenontvangst en opslag (aftekendocument) Examen 2: Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte Examen 3: Voorraad en inkoopplannen Examen 4: Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Examenopdrachten (deze maak je via het werkboek): Bewaken en bestellen voorraad Inkoopplan assortiment Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Aan bod komen in dit deel 2 achtereenvolgens: Examen 1: Goederenontvangst en opslag (MAN / OD) - Handtekeningdocument. Indien je in deel 1 de onderdelen gemaakt hebt, welke gaan over de goederenontvangst en opslag (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), kun je opgaan voor dit eerste examen zonder in dit deel 2 te werken. Examen 2: Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte (OD) Indien je in deel 1 de onderdelen gemaakt hebt, welke gaan over de verzorging van de winkel en opslag (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), kun je deze opnieuw gebruiken als basis voor deze opdracht. Stap 2 Schoonmaakplan - BPV-(eind)opdracht- als voorbereiding op leidinggeven aan bedrijfsprocessen Inventarisatie en noodzaak onderhoud Planmatig schoonmaken Verbeterpunten Belemmeringen bij implementatie Presentatie en implementatie 2

3 Verder heb je op orde: Een presentatieplan De eisen aan de artikelpresentaties Een instructie voor bij de artikelpresentaties De controle van de artikelpresentaties De winkel en opslagruimte zijn schoon en verzorgd (uitvoering schoonmaakplan, welke je in de volgende stap maakt) De winkel en opslagruimte voldoen aan de wettelijke regels arbo, veiligheid, hygiëne en milieu (Hier is een relatie met de RIE welke je voor KT1 moet opleveren als eindopdracht.) - Handtekeningdocument. Examen MAN 3 of OD 4: Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Examenopdracht: Leidinggeven en begeleiden goederenstroom Het schoonmaakplan kan, als voorbereiding op leidinggeven aan bedrijfsprocessen, een onderdeel uitmaken van deze eindopdracht. Verder heb je op orde: Een personeelsplanning (uitwerking stap 6) Randvoorwaarden goederenontvangst en opslag (uitwerking stap 1 en 4 (MAN) 6 (OD) Werkzaamheden goed georganiseerd en uitgevoerd (uitwerking stap 1, stap 4 (MAN), 6(OD) en stap 5 (MAN) 7 (OD) - Aanwijzingen voor de praktijkopleider Kwalificatie, werkprocessen en competenties Opleiding Opleiding Ondernemer Detailhandel Manager Handel Werkproces Beroepscompetentie B Aansturen (MAN) C Begeleiden (OD) 2.6 Beheert en verzorgt winkel en/of opslagruimte S Kwaliteit leveren Y Bedrijfsmatig handelen 3

4 Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Ondernemer Manager Elobase Kerntaak Detailhandel 2 BPV-werkboek Hoe werken met deel je BPV-werkboek 2 stap 1 Handleiding bij het BPV-werkboek Wat ga je doen? Je volgt de lessen over de diverse thema s. Na een les, maak je in Elobase de bijbehorende digitale zelftest. Daarna werk je in je BPV-werkboek het onderwerp uit. Alle onderwerpen welke in de theorie worden behandeld, komen ook in je BPV-werkboeken voor. Zo kun je, door zelf te oefenen, je ook gemakkelijker theoretische onderwerpen eigen maken, welke in een theorie-examen worden geëxamineerd. Alles wat voorkomt in de opdrachten van je BPV-werkboek kun je per werkproces opzoeken in Elobase ( tip: de zoekmachine in Elobase) of naslaan in je theorieboek en indien het onderwerp niet in de theorie wordt geëxamineerd in het informatieboek (infoboek). Opdrachten van je BPV-werkboek gaan wel over je BPV-bedrijf, maar je maakt ze niet uitsluitend in je BPV-bedrijf, dan zou je niet meer aan je praktijk toekomen. Na je lessen, begin je, op school al, aan je BPV-werkboek. Zodra je een opdracht niet kunt voltooien, laat je dat invulveld leeg. Dat invulveld ga je dan pas later in je BPV-bedrijf invullen, nadat je naar de opdracht onderzoek hebt gedaan. Voorbeeld invulveld: Tip: Schrijf niet met te grote letters! De lengte van het invulveld is mede bepalend voor de omvang van het antwoord. Klein veld: kort antwoord. Groot invulveld, er wordt een uitvoeriger antwoord verwacht. Resultaat Een uitgewerkt en door het bedrijf ondertekend BPV-werkboek en de daarbij behorende procedures binnen jouw BPV-bedrijf geven aan, dat je klaar bent voor een of meerdere BPV-examens. In geval een deel 1 en een deel 2: Wanneer er meerdere delen van het BPV-werkboek zijn, begin je pas aan deel 2, nadat deel 1, of de onderliggende opleiding is afgerond (bij de opleiding Verkoopspecialist is dat Verkoper en bij de opleiding Manager of Ondernemer is dat Verkoopspecialist). Deze opdracht moet je met pen (of in Word) uitwerken. Je moet iets terugzoeken in de theorie, dat kan in een boek of in Elobase ( tip: zoekmachine) Je hebt een computer nodig voor deze opdracht. Je bespreekt het onderwerp met anderen. Terugkijken of opbergen in je portfolio (al dan niet digitaal). BEWAREN KAN BELANGRIJK ZIJN! Voor deze opdracht moet je buiten de school en ook buiten de lesuren onderzoek doen. Extra aanwijzing Indien van toepassing, afvinken of inkleuren (het vakje kan ook een ander formaat hebben). ja/nee Doorhalen wat NIET van toepassing is. 4

5 Examen 1: Goederenontvangst en opslag (MAN/OD) aftekendocument Indien je in deel 1 de onderdelen gemaakt hebt, welke gaan over de goederenontvangst en opslag (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), kun je opgaan voor dit eerste examen zonder in dit deel 2 te werken. Bespreek wat je tot nu toe gedaan hebt met je docent waarna je de praktijkopleider voor je ervaring en de resultaten laat aftekenen. Dit doe je zodra je daadwerkelijk weet hoe je de goederenstroom begeleidt en controleert, De goederenontvangst en opslag beheerst. Over het leidinggeven en begeleiden van anderen bij de goederenontvangst en opslag komt nog een vervolgexamen. Je hebt deel 1 (of de BPV-werkboeken van Verkoopspecialist of Eerste Verkoper) besproken en alles netjes uitgewerkt. Laat de handtekening aan je docent zien, dan weet hij dat je toe bent aan het BPV-examen Goederenontvangst en opslag (OD) BPV-examen Goederenontvangst en opslag. De voorbereiding van dit examen staat in deel 1. Deel 1 en de opgedane ervaring is dusdanig, dat de student dit BPV-examen kan worden afgenomen Naam deelnemer: Naam bedrijf: Naam praktijkopleider: Bij de student kan het examen worden afgenomen: Handtekening praktijkopleider: Datum: Aantekeningen 5

6 BPV-Examen 2: Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte (OD) Bij dit tweede BPV-examen lever je een zelfgemaakt presentatieplan aan. Wanneer je deel 1 hebt afgehandeld (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond), gaat je dat zonder meer lukken. Je kunt daar verzamelde materialen hier opnieuw gebruiken. Dat presentatieplan bevat de volgende examenonderdelen: - De eisen welke aan artikelpresentaties worden gesteld in jouw BPV-bedrijf. - Het instructie geven aan anderen over artikelpresentaties - De controle van de artikelpresentaties - De winkel en opslagruimte schoon en verzorgd opleveren. Voor dit laatste onderdeel maak je aanvullend op wat je al deed, deze stap Schoonmaakplan. Daarmee heb je gelijk een bewijsstuk over dit onderwerp een oefening in het leidinggeven.. Verder laat je zien dat winkel en opslagruimte voldoen aan de wettelijke regels van arbo, veiligheid, hygiëne en milieu. Je hoeft bij dit examen daarvoor nog geen bewijsstuk te leveren, dat doe je pas bij het BPV-examen van kerntaak 1. De relatie met de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) die je voor KT1 moet opleveren als eindopdracht, is dermate, dat het wellicht verstandig is daar nu al naar te kijken en verzamelde materialen goed te bewaren. Samenvattend: wanneer je deel 1 hebt afgehandeld, (of je hebt de opleiding Verkoopspecialist of Eerste Verkoper afgerond) je hebt een zelfgemaakt presentatieplan voorhanden, je maakt een schoonmaakplan (zie de onderstaande stap) en je bekijkt arbo, veiligheid, hygiëne en milieu, bijvoorbeeld via de RIE van het BPV-bedrijf, kun je het BPV-examen 2 Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte laten afnemen. stap 1 Schoonmaakplan - als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Wat ga je doen: Je gaat een z.g. eindopdracht maken. Als leidinggevende wordt van je verwacht dat je het voortouw neemt, bijvoorbeeld in de verzorging van de winkel. De organisatie van het bedrijf vertrouwt erop dat jij er alles aan zult doen om de winkel de juiste uitstraling te geven en te laten behouden. Natuurlijk gebeurt dat, zolang je BPV doet, fictief, niet echt. De verzorging hoort bij een afdeling in je BPV-bedrijf en moet passen bij de producten en werkwijze binnen de winkelformule. In deze opdracht ga je een dingen die je eerder in de opleiding hebt geleerd, met elkaar combineren. Je ideeën binnen je schoonmaakplan zullen (indien die daadwerkelijk worden opgenomen als bedrijfsprocedure) een duidelijke bijdrage moeten leveren aan de toekomstige werkwijze van het BPV-bedrijf. Voorbereiding: Stel dat jij de ondernemer bent van een bedrijf. Zou je dan de verzorging van de winkel op dezelfde manier plannen als je BPV-bedrijf dat doet? Of zou je het anders doen? 6

7 Neem de uitdaging aan en laat zien dat jij een goed plan kunt presenteren dat de complete winkelverzorging omvat. Bespreek met de BPV-opleider dat je dit schoonmaakplan als eindopdracht moet maken. Het schoonmaakplan zal een bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige efficiëntie van het BPV-bedrijf. Vertel de BPV-opleider over het gedeelte van de winkel waaraan jij denkt voor je schoonmaakplan. Bespreek of hij dat ook een goede keuze vindt. Vraag of er al een schoonmaakplan is en zo ja, of je daar inzage in mag krijgen. Indien er al een schoonmaakplan bestaat, werk je jouw eindopdracht uit op basis van dat bestaande model. Je dient dan wel te controleren of je alle opdrachten uit het stappenplan ook kwijt kunt in dat model schoonmaakplan. Is er nog geen schoonmaakplan (of krijg je het niet ter inzage), dan moet je vanaf de basis zelf aan de slag. Ook dat gebeurt via dit stappenplan. Alles wat je in je schoonmaakplan zet, moet je kunnen uitleggen en je moet je keuzes kunnen motiveren! Denk eraan, je gaat hier een eindopdracht maken, die zowel schriftelijk als mondeling te presenteren moet zijn. Alles wat je erin zet, kan je ook uitleggen. - Zorg ervoor dat het geheel er verzorgd uit komt te zien. - Lees eerst het stappenplan door. Dat voorkomt dat je zaken op de verkeerde plek of dubbel gaat beschrijven. Eisen bij het inleveren van de opdracht Omdat het om een BPV-eindopdracht gaat, zijn de eisen hoog. 1. Het is zelfstandig door jou gemaakt. 2. De teksten zijn in goed Nederlands en getypt. 3. Je moet de opdracht kunnen presenteren, in elk geval met een hand-out. 4. Het plan bevat inhoudelijk: o een objectenlijst; o hoe en hoe vaak wordt schoongemaakt; o verbeterpunten; o hoe deze te implementeren; o de gevolgen van het schoonmaakplan voor het bedrijf. 7

8 Inventarisatie en noodzaak onderhoud Dit schoonmaakplan kan als volgt opgebouwd zijn: Een rapportage met verbeterpunten op het al in het BPV-bedrijf aanwezige schoonmaakplan en de implementatie van deze verbeterpunten Een schoonmaakplan, dat geschikt is voor het BPV-bedrijf, inclusief de motivatie en een onderzoek naar de mogelijke belemmeringen voor implementatie ervan. Een schoonmaakplan van een gemiddeld formaat winkelbedrijf kun je compleet opzetten. Loop je BPV in een warenhuis, bouwmarkt of supermarkt, dan mag je je in overleg met je docent beperken. Maak bij een groot bedrijf dus eerst een keuze over welke afdeling je schoonmaakplan gaat.maar betrek wel altijd de ontvangst- en opslagruimte die bij die afdeling behoren bij je plan!wanneer je het stappenplan volgt, zal het werk dat je gaat presenteren voldoen aan de vereiste criteria. Je werkte in deel 1 reeds eerder met een schoonmaakplan Neem de theorie Schoonmaken en Reinigingsplan door, zodat je weer even op de hoogte bent van reinigingsmaterialen en methoden en de doelstellingen van het schoonmaakplan. De Verwijzingen bij de theorie 2.6 deel 2 Reinigingsplan bevatten een concept reinigingsplan. Je mag dit gebruiken om een opzet te maken voor je eigen schoonmaakplan. Je kunt er ook gedeelten uithalen. Denk eraan dat je het aanpast aan je eigen assortiment en BPV-bedrijf. Je werkte via BPV-opdrachten reeds eerder aan of met een schoonmaakplan. Dat schoonmaakplan of het reinigingsplan uit de tip hierboven, wordt het uitgangspunt van je eindopdracht. Je hoeft dus niet helemaal opnieuw te beginnen. Gebruik wat je al hebt. Lees het eerder door jou gemaakte materiaal over schoonmaken heel gewoon door. Controleer of iets voldoet om te gebruiken als basis van deze eindopdracht. Let op, niet in elk BPV-bedrijf zijn dezelfde criteria te hanteren. N.B. Maakte je nog niets over schoonmaken? Dan moet je nu extra aan de slag! Allereerst leg je een lijst aan voor de organisatorische maatregelen die je als bedrijf gaat nemen in je schoonmaakplan. Dat doe je door aan de hand van de onderstaande opdrachten te inventariseren welke schoonmaak- en opruimmaatregelen horen bij elk object in de winkelen magazijnruimten. Onderzoek gelijktijdig hoe vaak deze objecten schoongemaakt moeten worden. Dat kan verschillend zijn. Je kunt bijvoorbeeld iets vier maal per dag met een doekje bijhouden, dagelijks nat moeten afnemen met een bepaald schoonmaakproduct en wekelijks moeten uitruimen en grondig schoonmaken. 8

9 Er kunnen ook nog halfjaarlijkse controlebeurten bijhoren, waarbij bijvoorbeeld een vloeistofniveau dient te worden bijgevuld. Ook jaarlijkse servicebeurten vanuit bijvoorbeeld een leverancier of schoonmaakbedrijf kun je hierin opnemen. Voorbeelden: Het reinigen van de vleeswarenvitrine kan tussendoor wel met een nat doekje met water, maar het gebruik van schoonmaakmiddelen terwijl de vitrine gevuld is, kan natuurlijk niet. Zuigen tussen de benen van de klanten door is ook niet zo'n goed idee. Plan dat liever vroeg of na sluitingstijd. Onder Verwijzingen staat een checklist. Je kunt de onderstaande opdrachten a t/m f op deze checklist inventariseren. De checklist bevat dezelfde opdrachten (beperkt tot enkele kernwoorden) en aanwijzingen voor het uitwerken ervan. Zo kun je de opdrachten makkelijk en compact meenemen naar het bedrijf. Neem de checklist eerst door, vul alvast in wat je weet en maak witregels, zodat je op de zaak ruimte hebt om met een pen aantekeningen te maken. Hoe het schoonmaakplan eruit gaat zien, is natuurlijk in hoge mate afhankelijk van de branche en het assortiment dat wordt gevoerd. De eisen die eraan gesteld worden kunnen ook formuleafhankelijk zijn of afhangen van wettelijke regels. Of objecten, genoemd als voorbeeld, ook aanwezig zijn, is per bedrijf verschillend. 9

10 A Wat, wanneer, hoe vaak en hoe? Geef van de presentaties, displays, promotiematerialen, koel- en vriesvitrines en de afgesloten vitrines aan wanneer, hoe vaak en op welke manier het schoonmaken gebeurt. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Doe hetzelfde voor het winkel- en afrekenmeubilair. Denk daarbij ook aan toonbanken, zitmeubels en afgesloten vitrines. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze 10

11 De winkelruimte, vloer en plafond hebben vaak een ander schema. Noteer die. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Ook de entree en de buitenkant van de winkel verdienen de aandacht. Maak aantekeningen van het huidige onderhoud van het winkelfront, de entree, de pui, de ruiten, de straat, al met al van de winkelomgeving. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Niet alleen de ruimtes waar klanten komen dienen onderhouden te worden. 11

12 Inventariseer het schoonmaakwerk van de ontvangst- en opslagruimte, het magazijn achter, het winkelmagazijn, de gereedschapruimte, de voorraadkasten (bijvoorbeeld onder de stelling en achter de toonbank), de emballageruimte, de koel- en vriesruimten en de achteringang/achterzijde. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Ook machines en gereedschappen moeten worden bijgehouden. Niet alleen wanneer deze voor levensmiddelen worden gebruikt. Ook bijvoorbeeld de kassa's, de pinautomaat, de zaagmachine, de aanvulkratten en de rolcontainers moeten er fris uitzien. Geef aan welke in aanmerking komen. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze 12

13 Nog meer aparte ruimtes: de service- en personeelsruimte. Het kan zijn dat de klanten daar nooit komen. Of toch soms wel? Denk aan: toilet, kleedkamers, servicebalie, keuken, kantoor, kantine, zaagruimte en andere productieruimtes. Objecten Wanneer Hoe vaak Werkwijze Na deze inventarisatie maak je aantekeningen over de speciale behandelingen die bij de objecten horen. Je kunt je uitwerking zelf uitbouwen met verklaringen en bespreekpunten. Vermeld bijvoorbeeld gelijk wannéér het het handigste is om de objecten schoon te maken. Dat heb je voor de volgende stap nodig. Maak ook aantekeningen over hoe vaak dat zou moeten gebeuren en op welke manier. b voorbeelden Werk daarna de inventarisatie van de presentaties van opdracht hierover uit. Doe dat van ten minste één voorbeeld. Ook hier geldt, wanneer er meerdere specifieke schoonmaakbehandelingen zijn, werk je ook meerdere voorbeelden uit. Uitwerking van een voorbeeld van Presentaties, displays, promotiematerialen, koel- en vriesvitrines, afgesloten vitrines 13

14 Werk daarna de inventarisatie van het meubilair uit. Doe dat van tenminste één voorbeeld. Ook hier geldt, wanneer er meerdere specifieke schoonmaakbehandelingen zijn, werk je ook meerdere voorbeelden uit. Uitwerking van een voorbeeld van Winkel- en afrekenmeubilair. Toonbanken, zitmeubels, afgesloten vitrines Geef hier de schoonmaakbehandelingen van de winkelruimte aan, minimaal van de vloer. Uitwerking van een voorbeeld van Winkelruimte, vloer, plafond, 14

15 Ook de entree en het winkelfront hebben vast een verzorging nodig, die een beschrijving verdient. Uitwerking van een voorbeeld van Winkelfront, entree, pui, ruiten, straat Werk de schoonmaakhandelingen van de opslagruimten uit met enkele voorbeelden. Minimaal één per ruimte. Uitwerking van een voorbeeld van Ontvangst- en opslagruimte. Magazijn, winkelmagazijn, gereedschapruimte, voorraadkasten (bijvoorbeeld onder de stelling en achter de toonbank), emballageruimte, koel- en vriesruimte, achterdeur/achterzijde 15

16 Zijn er machines en materialen in het bedrijf die er fris uit moeten blijven zien? Uitwerking van een voorbeeld van Machines en gereedschappen. Als laatste de bijkomende ruimtes. Alleen al uit hygiënisch oogpunt worden die vast regelmatig gereinigd. Beschrijf hoe. Uitwerking van een voorbeeld van Service- en personeelsruimte. Keuken, kantoor, kantine, toilet, zaagruimte, productieruimte, kleedkamers 16

17 c Heb je aan schoonmaakmiddelen, hulpmiddelen en machines als aandachtspunten gedacht? Zo niet, vul deze dan alsnog aan bij de voorgaande opdrachten. Daarna kun je ze hier afvinken: Ik weet welke schoonmaakmiddelen het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken of te desinfecteren. Ik weet welke hulpmiddelen en machines het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken. Heb je alle huidige schoonmaakacties geïnventariseerd, dan kun je in de volgende opdracht beginnen met jouw eigen schoonmaakplan. Planmatig schoonmaken Nu je alle huidige schoonmaakacties hebt geïnventariseerd, kun je beginnen met het strategisch deel van jouw eigen schoonmaakplan. Strategisch, omdat je bedenkt wie en wanneer het meest effectieve resultaat kunnen leveren binnen je plan. Je mag desgewenst uitgaan van een schoonmaakplan dat jouw BPV-bedrijf al hanteert of eerder gedurende de opleiding geproduceerde materialen. Controleer dan wel hoe je die materialen combineert met het BPV-bedrijf waarbij je examen doet. Ook dat doe je door deze opdrachten verder te volgen. De momenten waarop met de reinigingsmiddelen uit het schoonmaakstation gewerkt wordt, werk je nu uit. Geef aan wie het meest geschikt is om welke schoonmaakwerkzaamheden te doen. Hierbij gaat het niet om het aanwijzen van een persoon, maar koppel de taak aan een functie, afdeling of roulatiesysteem. Voorbeeld: De speelgoedwinkel Doubletoys heeft twee verdiepingen. Het toilet bevindt zich beneden en het keukentje boven. De winkelier heeft het zo geregeld, dat degene die boven staat de keuken schoonhoudt en degene die beneden staat het toilet. Om het magazijn schoon te maken en op te ruimen komt s zaterdags een scholier. Die lapt dan - als allereerste taak - voordat de klanten komen ook de etalageramen. 17

18 d Geef van de objecten die niet of moeilijk in aanwezigheid van klanten schoongemaakt kunnen worden aan, wanneer dat wel kan gebeuren. e Geef aan welke specifieke schoonmaakmaatregelen voor het bedrijf gelden. Verwerk deze in je taakverdeling. specifieke schoonmaakmaatregelen taakverdeling wanneer hoe vaak hoe 18

19 f Loop alle uitwerkingen nog even na en kijk of de drie opdrachten c, d en e ook op alle objecten toepasbaar zijn, sommige dingen kun je bijvoorbeeld niet plannen. Zo ontstaan bovenop jouw inventarisatie, je planmatige aanvullingen. Planmatig werken presentaties Wie (functie) Handigste tijdstip Maatregelen meubilair winkelruimte winkelfront opslagruimten materialen bijkomende ruimtes Vink het af, wanneer je alles hebt afgehandeld. Ik heb per onderdeel aangegeven wie het meest geschikt is om in te zetten. Ik heb per onderdeel aangegeven welke tijdstip het meest geschikt is om de objecten schoon te maken. Ik heb per onderdeel aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn. Heb je alle huidige schoonmaakacties hiermee uitgebreid, dan ga je in de volgende stap verder, door verbeterpunten aan te geven. 19

20 Verbeterpunten Na de organisatorische en de strategische maatregelen, bekijk je nu welke tactische maatregelen nog te nemen zijn ter verbetering van het schoonhouden van de winkel. Tijdens je inventarisatie is het je vast wel opgevallen dat sommige dingen beter kunnen. Of dat ze anders kunnen. Of dat niet met alle wettelijke maatregelen rekening wordt gehouden. - in het gedeelte Opstellen reinigingsplan van de theorie Reinigingsplan. - de theorie Voorstel opstellen onderhoudsplan. Nu hoef je in dit schoonmaakplan niet zover te gaan als in een onderhoudsplan, maar in de theorie staan wel goede tips, bijvoorbeeld voor het exterieur van de winkel. En of het zinvol is een werkster of glazenwasser op te nemen in je schoonmaakplan. Je kunt ook in je plan meenemen wanneer bepaalde taken beter door een extern bedrijf of persoon kunnen worden gedaan g Neem de lijst van opdracht a opnieuw door en bedenk daarbij welke dingen beter, slimmer of anders kunnen worden uitgevoerd. Maak daar aantekeningen van per onderdeel. presentaties Een aantal zaken dat beter kan: meubilair winkelruimte 20

21 winkelfront opslagruimten materialen bijkomende ruimtes h Bedenk welke wettelijke maatregelen en voorschriften er bestaan rond schoonmaakwerkzaamheden. De HACCP is daar een voorbeeld van. Worden alle maatregelen toegepast en zo ja, gebeurt dat op de meest efficiënte manier? Milieu en natuurbehoud Scroll ook eens door de theorieonderdelen die bij Milieu en natuurbehoud staan. Dan weet je waar je op terug kunt vallen bij de volgende opdrachten. Inventariseer welke voorschriften en procedures het BPV-bedrijf al heeft. Doe dat weer aan de hand van je objectenlijst. Daarna bekijk je per procedure of daar nog verbeterpunten mogelijk zijn. Ze verlopen vast niet allemaal op de meest effectieve manier! Presentaties Wettelijke maatregelen en voorschriften, HACCP Meubilair 21

22 Winkelruimte Winkelfront Opslagruimten Materialen Bijkomende ruimtes i Het bedrijf kan zich ook vrijwillig milieuregels opleggen. Dat maakt een goede indruk op de klanten en voorkomt dat milieubewegingen het bedrijf ooit op de korrel zullen nemen. Bedenk aan de hand van je objectenlijst hoe je het milieu dient tijdens het schoonmaakwerk. presentaties vrijwillige, opgelegde of maatschappelijk verantwoorde milieuregels meubilair winkelruimte winkelfront 22

23 opslagruimten materialen bijkomende ruimtes Op dezelfde manier als in de vorige opdrachten loop je door jouw schoonmaakplan heen om het tot zover te controleren en op te tuigen tot examenniveau. Vink het hier af wanneer je alle verbeterpunten hebt beschreven. Ik heb verbetermaatregelen geformuleerd. 23

24 Belemmeringen bij implementatie Nu ga je na of de door jou geplande maatregelen ook draagkracht zullen krijgen in de winkel. Wat zullen de anderen ervan vinden? De meeste mensen zijn niet dol op schoonmaken. j Overleg met collega's, leidinggevenden en je BPV-opleider over de winkelverzorging. Verwerk de feedback die je zo krijgt voor je schoonmaakplan. Leg de tegenargumenten en belemmeringen die je ondervond vast in aantekeningen en bedenk er oplossingen bij. Aandacht krijgen bij het management voor het schoonmaakplan: Gaat lukken: Ja/nee Zien interne gebruikers positieve / negatieve consequenties. Opmerkingen. Verwachte reacties:. Is het nodig om te onderhandelen binnen de organisatie voor het toevoegen van de verbeterpunten: Ja/nee Onderhandelingsargumenten:. Het beeld hoe en wanneer de implementatie kan plaatsvinden:. 24

25 Vink het hier af, wanneer deze opdrachten zijn uitgewerkt. Ik ben klaar om het schoonmaakplan te implementeren. Presentatie en implementatie Je hebt nu voldaan aan het opstellen van een schoonmaakplan en een implementatieplan bedacht. Voordat je je plan gaat presenteren, neem je het nog eenmaal door op de exameneisen. Het schoonmaakplan is uiteindelijk een samenstelling van deze opdracht. Zorg ervoor dat het een overzichtelijk mapje wordt en dat het eruit ziet als een plan of rapportage. Het plan bevat inhoudelijk: de objectenlijst; hoe en hoe vaak wordt schoongemaakt; verbeterpunten; hoe deze te implementeren; de gevolgen van het schoonmaakplan voor het bedrijf. Ten slotte kun je de lijst afvinken met de processen die je binnen de competenties moet beheersen voor wat betreft het schoonmaakplan. Checklist: Schoonmaakmaatregelen inventariseren Onderzoeken welke objecten schoongemaakt moeten worden. Onderzoeken wanneer de objecten schoongemaakt moeten worden. Onderzoeken hoe vaak de objecten schoongemaakt moeten worden. Onderzoeken welke schoonmaakmiddelen het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken. Onderzoeken welke hulpmiddelen het meest geschikt zijn om de objecten schoon te maken. Verbetermaatregelen formuleren. Het schoonmaakplan implementeren. Ik ben klaar om het schoonmaakplan te presenteren. 25

26 BPV-examen Artikelpresentatie en beheren winkel/opslagruimte De voorbereiding van dit examen staat in deel 1. Deel 1 en in de digitale Elobase. Het schoonmaakplan en de opgedane ervaring zijn dusdanig compleet, dat de student nu dit BPV-examen kan worden afgenomen Naam deelnemer: Naam bedrijf: Naam praktijkopleider: Bij de student kan het examen worden afgenomen: Handtekening praktijkopleider: Datum: Dit schoonmaakplan, als voorbereiding op Leidinggeven en begeleiden Dubbelfunctie van deze opdracht Bespreek wat je tot nu toe gedaan hebt met je docent waarna je de praktijkopleider of het element leidinggeven en begeleiden in dit schoonmaakplan voldoende naar voren is gekomen. BPV-examenopdracht Leidinggeven en begeleiden. Deze BPV-examenopdracht is ook een onderdeel voor het examen Leidinggeven en begeleiden. Door nu een conclusie te trekken en deze te bespreken bouwt de student stapsgewijs (begeleid via een werkboek de beheersing van de leidinggevende processen in een winkel op. In het bijzonder degene welke rond de goederenstroom en verzorging van winkel en opslag in een detailhandelsbedrijf plaatsvinden. Aantekeningen aangaande deze opdracht. Samenvattend: Deze opdracht is gelijktijdig EEN van de voorbereidingen voor het laatste BPV-examen kerntaak 2 Leidinggeven en begeleiden goederenstroom 26

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad Infoboek Hoofdstuk 5 Schoon, zorg voor kwaliteit en milieu voor de BPV van kerntaak 2 Ondernemer en Manager 1 Infoboek kerntaak

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad BPV-werkboek KT 2 deel 2 stap 6 Ontvangst en opslag onder controle voorbereiding van de eindopdracht Ondernemer Deze eindopdracht

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Beheert goederenstroom en voorraad BPV-werkboek KT2 deel 2

Elobase Detailhandel Beheert goederenstroom en voorraad BPV-werkboek KT2 deel 2 Elobase Detailhandel Beheert goederenstroom en voorraad BPV-werkboek KT2 deel 2 stap 4 Ontvangst en opslag onder controle voorbereiding van de eindopdracht Manager Handel Deze eindopdracht is van: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2

Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2 Elobase Detailhandel Rekenopgaven Derving aanvullend op het theorieboek KT2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek, aanvullend op het theorieboek. Kerntaak

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Eerste verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad

Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad Elobase Detailhandel Beheer en verzorging van de goederenstroom en voorraad BPV-werkboek deel 1 voor kerntaak 2 Ondernemer en Manager Dit werkboek is van: Telefoonnummer: Klas: BPV-begeleider: BPV-bedrijf:

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Rekenwerkboek oefenen met vreemd geld

Elobase Detailhandel Rekenwerkboek oefenen met vreemd geld Elobase Detailhandel Rekenwerkboek oefenen met vreemd geld Detailhandel in toeristengebieden Inkoop in niet-eurolanden Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek, oefeningen Wat ga

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT INTRODUCTIE AQUA & LEISURE 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Thema Presentatie en goederenverwerking

Thema Presentatie en goederenverwerking Thema Presentatie en goederenverwerking Taak 1 Goederen ontvangen Inleiding Bij de ontvangst van goederen is het belangrijk om de goederen te controleren. Goederen moeten namelijk in de juiste hoeveelheid

Nadere informatie

Planning en organisatie

Planning en organisatie Planning en organisatie Praktijkboek Kerntaak voor de secretariële opleidingen, niveau 3 en 4 J.H. Altena 2015 Altena-tca Zwolle 2015 J.H. Altena Vormgeving: Altena-tca Druk: Pumbo.nl NUR: 164 ISBN/EAN:

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer Kwalificatie Eerste Fietstechnicus Crebo 95442, cohort 2014-2015 Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Opdracht deelnemer Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Inleiding Deze Proeve gaat over public relations (pr)

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Naam:. Handleiding voor de leerling

Naam:. Handleiding voor de leerling Naam:. Handleiding voor de leerling Inleiding Sommige leerlingen weten al lang wat ze na het VMBO willen doen. Anderen nog steeds niet. Een goede keuze is moeilijk, want wat weet je eigenlijk van je toekomstige

Nadere informatie

De Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix van: van de opleiding verkoopspecialist. Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix. naam deelnemer.

De Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix van: van de opleiding verkoopspecialist. Persoonlijke InzetbaarheidsMatrix. naam deelnemer. De van: beroepscontext start opleiding datum start examinator begeleider datum eind van de opleiding verkoopspecialist inleverdatum handtekening voor ontvangst 0 = Niet gekwalificeerd / 1 = Kan taak uitvoeren

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID KERNTAAK 2: LEIDINGGEVEN HMO MANAGER ONDERNEMER NIVEAU 4 COHORT 2010 (MHO) en 2012(FASTTRACK) CREBONR: 90303 LEERLINGENVERSIE RIJNIJSSEL/VAKSCHOOL WAGENINGEN 1. Instructie + opdrachten

Nadere informatie

Een gebouw ontwerpen en dan.

Een gebouw ontwerpen en dan. Een gebouw ontwerpen en dan. Waar maak je het van??? Lesbrief over bouwmaterialen Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding In de eerste fase van het bouwproces wordt door

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf. Je werkt zelfstandig in opdracht van anderen en neemt initiatief

Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf. Je werkt zelfstandig in opdracht van anderen en neemt initiatief 08700 Verkoper 29-09-2008 08:28 Pagina 1 thema 1 1 2 3 4 5 6 7 Werken in de verkoop Verkoper Wat laat je zien? Je werkt volgens de regels en procedures van het bedrijf Je werkt zelfstandig in opdracht

Nadere informatie

Goederen en producten

Goederen en producten R E Entreeopleiding Assistent verkoop/retail (1) Goederen en producten cohort 2015-2016 hoofdstuk 1 Werken in de detailhandel? hoofdstuk 1 1 Werken in de detailhandel 1 Er komt een klant de winkel binnen.

Nadere informatie

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren OPDRACHTFORMULIER Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

CaterCoach CaterManager. Volledige controle over uw restauratieve voorziening

CaterCoach CaterManager. Volledige controle over uw restauratieve voorziening CaterCoach CaterManager Volledige controle over uw restauratieve voorziening Uw gasten verwachten meer... CaterManager biedt de oplossing De plekken waar de Nederlander tegenwoordig kan eten zijn haast

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie?

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? Oefenvragen Management Assistent A - Personeelsmanagement 1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? 1. Vragen

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Ontvangen en verwerken van goederen

Elobase Detailhandel Ontvangen en verwerken van goederen Elobase Detailhandel Ontvangen en verwerken van goederen BPV-werkboek kerntaak 1 Verkoper BBL Dit werkboek is van: Telefoonnummer: Klas: BPV-begeleider: Werkzaan bij bedrijf: Bedrijfsleider/BPV-opleider:

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Retail. Supermarkten. Non-food

Retail. Supermarkten. Non-food Retail Supermarkten Non-food Schone rekken en schappen, een schone vloer, hygiënische sanitaire ruimten. Prettig voor uw personeel, prettig voor uw klanten. En prettig voor u. U heeft alle belang bij een

Nadere informatie

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper

School voor Commerciële Dienstverlening. handel. Manager Retail. Verkoopspecialist. Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel Manager Retail Verkoopspecialist Verkoper School voor Commerciële Dienstverlening handel manager retail verkoopspecialist verkoper Deze opleidingen kun je

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Elobase Detailhandel. Werken met. Catalogus 2011. Wegwijzer 2010. mbo Opleidingen Detailhandel Niveaus 1-4 1-2. Handleiding Elobase Detailhandel

Elobase Detailhandel. Werken met. Catalogus 2011. Wegwijzer 2010. mbo Opleidingen Detailhandel Niveaus 1-4 1-2. Handleiding Elobase Detailhandel mbo Opleidingen Detailhandel Niveaus 1-4 1-2 Werken met Elobase Detailhandel Catalogus 2011 Wegwijzer 2010 Handleiding Elobase Detailhandel Handige leerstofoverzichten Catalogus met projecten Elobase Detailhandel

Nadere informatie

studentengids mediavormgeven grafische vormgeving training 068 Infographics vormgeven met Adobe Illustrator CS3 leerjaar 2 t 068 versie 001

studentengids mediavormgeven grafische vormgeving training 068 Infographics vormgeven met Adobe Illustrator CS3 leerjaar 2 t 068 versie 001 studentengids mediavormgeven grafische vormgeving Infographics vormgeven met Adobe Illustrator CS3 leerjaar 2 t 068 versie 001 Competenties In deze training ga je aan de slag met de volgende kerntaken,

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

werken aan leren leren

werken aan leren leren Opbrengstgericht werken aan leren leren werkvormen leren leren CED-Groep en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs LECSO Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht

Nadere informatie

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie.

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC Sector economie Naam: Klas: DETAILHANDEL/BEDRIJVEN/INSTELLINGEN klas 3 MC/HA herzien 2010 1 Voorwoord Wanneer je net begonnen bent op een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Manager Management Het 3 e gedeelte: HRM 1 Theorieboek Kerntaak 1 Organisatiebeleid Gedeelte 3: HRM Wat ga je doen?

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari 2014. ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B

Trainershandleiding OCC-B. Trainershandleiding OCC-B 1. STATUS : definitief. DATUM : 6 januari 2014. ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B Trainershandleiding OCC-B STATUS : definitief DATUM : 6 januari 2014 ONDERWERP : Trainershandleiding OCC-B NUMMER : 20223055 Trainershandleiding OCC-B 1 Inleiding Voor je ligt een trainershandleiding bij

Nadere informatie

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017 Exameneenheden Handel en Administratie HA/K/1 Oriëntatie op handel en administratie HA/K/2 Professionele vaardigheden HA/K/3 Klantgericht handelen / dienstverlening HA/K/4 Automatisering in de economie

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Brood en banket. Brood en banket Leidinggevende bakkerij. Leidinggevende bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Brood en banket. Brood en banket Leidinggevende bakkerij. Leidinggevende bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Brood en banket Brood en banket Leidinggevende bakkerij Leidinggevende bakkerij Uitstroom : Leidinggevende bakkerij Niveau : 4 Crebonr. :

Nadere informatie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie Theorie Inleiding Een klanttevredenheidsonderzoek is een instrument van het relatiebeheerbeleid van een onderneming. Het is voor een ondernemer belangrijk om bestaande klanten tevreden te houden. Onderzoek

Nadere informatie

ERN. Klantgericht handelen. Taak. Doelen. Werk jij ook zo klantgericht dat elke klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat?

ERN. Klantgericht handelen. Taak. Doelen. Werk jij ook zo klantgericht dat elke klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat? VERKOPER Klantgericht handelen Joop heeft zojuist een wasmachine aan een klant verkocht. En hij heeft met de klant afgesproken op welke dag en hoe laat de wasmachine wordt afgeleverd. Een monteur zal het

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Inhoud Elobase Detaihandel 4.1 Verkoper (niveau 2) Zomer 2009

Inhoud Elobase Detaihandel 4.1 Verkoper (niveau 2) Zomer 2009 Inhoud Elobase Detaihandel 4.1 (niveau ) Zomer 009 Werkproces Map Submap Leerobject Niveaus Leercompetenties Initiatief Project Initiatief C Theorie Goede dienstverlening Pro-actief werken Een flexibele

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer Praktijkwerkboek AKA Voorraadbeheer 1 Inhoud In het onderdeel Voorraadbeheer ga je leren over het beheer van kantoorartikelen, kantoorartikelen bestellen, goederen ontvangen en facturen. Je doet de opdrachten

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

De best passende match

De best passende match Marco Bosch De best passende match 8 februari 2012 De blik naar buiten Arbeidsoriëntatie; veelheid aan activiteiten Snuffelstages Oud-leerlingen uitnodigen Portretten Horeca-roadshow Excursies (laat je

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen... 2 Examenboekje voor de kandidaat... 4 Bijlage 1. Input voor Student 1... 7 Bijlage 2. Input

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Wellness in de salon. Integrale toets omgaan met klanten, wasbehandeling

Wellness in de salon. Integrale toets omgaan met klanten, wasbehandeling Integrale toets omgaan met klanten, wasbehandeling Wellness in de salon Introductie Een klant die binnenkomt in de salon wordt ontvangen. Je geeft de klant het gevoel welkom te zijn in je salon. Voordat

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

5.1 De organisatorische randvoorwaarden voor een succesvolle opleiding

5.1 De organisatorische randvoorwaarden voor een succesvolle opleiding 5.1 De organisatorische randvoorwaarden voor een succesvolle opleiding Een succesvolle opleiding voedselveiligheid / hygiëne begint met een grondige reflectie vooraf. Om een optimaal effect van opleidingen

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Assembleren van een computer op maat

Assembleren van een computer op maat 2 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer op maat Opleiding MEDEWERKER ICT 69310112 Bestelnummer 00615780003 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Willem

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

PRAKTIJKTOETS BPV/ROC met opdrachten INSTRUCTIE VOOR DE DEELNEMER. Deelkwalificatie 401.2 Personeel ambulante en detailhandel Totaal

PRAKTIJKTOETS BPV/ROC met opdrachten INSTRUCTIE VOOR DE DEELNEMER. Deelkwalificatie 401.2 Personeel ambulante en detailhandel Totaal PRAKTIJKTOETS BPV/ROC met opdrachten Deelkwalificatie 401.2 Personeel ambulante en detailhandel Totaal INSTRUCTIE VOOR DE DEELNEMER Met de praktijktoets BPV wordt beoordeeld of je de volgende vaardigheden

Nadere informatie

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Voor docenten in het reformatorisch voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naam: school: cursusjaren: Portfolio

Nadere informatie

Al doende leren Een module voor trainers

Al doende leren Een module voor trainers Al doende leren Een module voor trainers Bijlagen: Powerpoint Een module voor trainers Handouts: Stappenplan internetgebruik (De Strategiekaart) Print van Powerpoint prestaties geld Parktijkopdrachten

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie