CO2 PRESTATIELADDER ACTIEPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 PRESTATIELADDER ACTIEPLAN"

Transcriptie

1 CO2 PRESTATIELADDER ACTIEPLAN Versie 23/02/5 Victor Buyck heeft zich tot doel gesteld om het energievebruik en CO2-emissies jaarlijks te verminren. Victor Buyck stelt zich dit als taak binnen peiler milieu van maatschappelijk verantwoord onrnemen. Bovendien is rationeel energiegebruik rechtstreeks gekoppeld aan terugschroeving van productiekosten. Gezien complexiteit van haar opdrachten is dit geen sinecure. Enkele voorbeeln: Een groot el van het energievebruik gaat naar verwarming van productiehallen. Dat verbruik is sterk gerelateerd aan schommelingen van het weer. Victor Buyck is in diverse lann actief. Dat betekent dat transport van goeren (wegverkeer, scheepvaart) en personen (wagen, vliegtuig, trein) sterk gerelateerd is aan locatie van projecten. Nog een voorbeeld is intensiteit van uit te voeren werken op bouwplaats. Dit heeft zijn impact op het verbruik van gasolie (ro diesel). Om ze variabelen op het verbruik en gerelateer CO2-emissies te begrijpen heeft men tot doel gesteld een beter inzicht te verwerven in energiestromen. Dit doen we stap voor stap en op een structurele manier. Hiertoe heeft Victor Buyck zich voorgenomen om dit te realiseren volgens norm ISO rond energiemanagent. Het systeem werd voor het eerst extern geauditeerd gecertificeerd in cember 2. Het bijkomend inzicht willen we verwerven op een aantal gebien: - Aardgasverbruik voor verwarming - Elektriciteitsverbruik op een 20-tal strategische locaties - Opvolgen van dieselverbruik op werven in functie van personeelsbezetting en werfuitrusting - Opvolgen van dieselverbruik voor voertuigen in functie van afgeleg afstann Hiervoor zullen een aantal energieprestatieindicatoren en opgevolgd. Waar nodig wordt een tellers geplaatst. Op afzienbare termijn wordt dit aan een monitoringsoftware gekoppeld. Sert 2 alle leidinggevenn nog actiever betrokken bij domeinen zoals, kwaliteit, milieu en veiligheid. Voortaan werkt elke leidinggeven binnen Victor Buyck aan verbeterdoelstellingen op een van ze domeinen, zo ook rond energie. We willen hierbij een overzicht geven van acties die gerealiseerd zijn en die ook nog lopend zijn.

2 Overzicht MVO-doelstellingen 5 nr thema verantw. doel geplan KPI geslaagd als status /WB /WB Besparingspotentieel bepalen door motorefficientie van ventilatoren te verhogen. Verbeteren kwaliteit van verlichting in productiehallen (lichtniveau en kleurweergave) --> verbeteren kwaliteit, werkcomfort en minr arbeidsongevallen. Streefwaar 200 lux (grof werk) kleurweergave: 60 Daling van het verbruik met ca 25% daar waar E-block geïnstalleerd Onrzoek van haalbaarheid van energiezuinigere motoren voor bestaan ventilatie en stofafzuiging Met EN als maatstaf lichtniveus opgemeten. Waar nodig aanpassingen.. verminren van het vermogen door het verminren van elektrische spanning op lampen. vermogen offertes bekomen en kosten/baten berekening uitvoeren.vervan gen van motoren door efficiëntere motoren als pay back minr bedraagt dan 3 jaar. W/100 lux.m² Bepalen van gemidl lichtniveaus per hal. Opstellen onrhoudsplan voor verlichting Vervangen van verlichting waar nodig, startend met slechtste hallen. Minimaal 2 hallen/jaar vermogen of verbruik/branduur voor en na installatie stalleren van 'E-block' in hal 7 eeklo en Hal 1 Afgerond. De afzuigwann in hal 7 wern onrzocht om die meeste draaiuren/jaar hebben.pay back voor vervanging bedraagt 10 jaar. Voor vervanging bij fect is pay back 10 jaar. Conclusie: niet haalbaar Alle lichtniveaus voortaan jaarlijks opgemeten om te verzekeren dat er steeds voldoen licht is. Er werd een test opgezet met LED armaturen. De resultaten zijn matig. Voorlopig afgelopen en komen weken alle lampen waar nodig vervangen (obv eerre lichtmetingen) HOLD tot resultaat met LEDs gekend is. 5-4 Persluchtverliezen beheersen. Aantal lekken blijvend met 50% verminrd tov 4 Opstellen vast onrhoudsplan. Toepassen onrhoudsplan. Bewustzijn vergroten op vloer voor meln en herstellen van lekken in bvb flexibele leidingen aantal vastgestel lekken. Verhouding gedichte/vastgeste l lekken Onrhoudsplan wordt tijdig. Aantal lekken daalt na elke controle. FINAL Onrhoudsplan is en ingezet. Opvolging in 5 is nodig en aan te tonen.

3 5-5 DH diesel verbruik op werven verminren Afspraken maken en sensibiliseren van mewerkers op werf rond enkele eenvoudige energiebesparen acties l diesel/u montage -2% tov gemidl Er is een TBM gegeven in in februari hierover en er zijn instructiebordje s gemaakt EDB Bedrijfsvoertuigen zuiniger maken. De gemidl CO2 uitstoot/km verminren met 6% Mobiliteit: SS/SK/TL/FC Sensibiliseren duurzamer woonwerkverkeer 9 voertuigen met CO2 uitstoot van hoger dan 200g/km vervangen tot een uitstoot onr 170g/km Sensibiliseren met een car free day g CO2/km % WN'sdie een alternatieve vervoerswijze kiezen tov normaal 9 voertuigen vervangen tot uitstoot onr 170g/km reeds el van wagens zijn vervangen. 40% meer op te starten /GVP Verminren CO2 uitstoot door gebruik van alternatieve energieopwekking beheersen sluimerverbruik 25% groene stroom aankopen/jaar aankopen -20% tov 3 geregistreerd op zondag % groene stroom aankoop van gemidld 30% in perio kwh verbruik op zondagen/jaar Intificeren sluimerverbruik. Aanduin verantwoorlijk per hal voor een dagelijkse controle. Regelmatige opvolging door concierge Afgerond De overeenkomst is afgesloten met energieleveranci er. De intificatie van uitschakelbare sluimerverbruik en is en verantwoorlij ken gaan rond (in nog te starten) WB gasverbruik verminren verminren van warmteverliezen in schilrshallen van Eeklo en Reduceren van scope 3 emissies -3% jaarverbruik relatief verbruik (kwh) ifv aantal graaddagen 1. uitvoeren thermografisch onrzoek 2. kostenraming aanpassingswerken 3. kosten/batenanayse 4. intern of extern laten uitvoeren van verbeterwerkzaamhen 5. dien relevant thermografie laten heruitvoeren uitvoeren (voor en na) Bij aankoop van staal rekening houn met hoeveelheid CO2 die vrijkomt tijns transport naar Eeklo % van haalbare geachte. g CO2/ton.km Vervangen stookketel burelen en isoleren leidingen 50% van met beste potentieel indien kostenefficiënt tegen eind 4 verminring met 5% tov eerste semester 3 Offertes zijn ontvangen. Het verbruik zal eerst een jaar gemeten om een correcte besparing te bepalen. Het thermografisch onrzoek is. De volgen stappen zijn nog te onrnemen. Het resultaat van 4 is nog te berekenen Verminren van CO2 uitstoot Zie doelstellingen 1-13 ton CO2/jaar, rekeninghound met gepresteer uren jaarlijkse verminring met 2%jaar, rekeninghound met De evolutie is nog te berekenen.

4 gepresteer uren 5-14 energie / Kwaliteit van leefomgeving: NL reduceren van scope 3 emissies Verminren van het verfverbruik door het verhogen van het spuitrenment Verhouding van het praktisch renment tov het theoretisch renment (l/m² rekening hound met laagdikte en geometrie) 1% beter tov 3 referentieprojecten van 2 De evolutie is nog te berekenen ADCl/DB/ Behalen charter duurzaam onrnemen Formuleren en realiseren van MVO doelstellingen, initiële en periodieke audit Charter al dan niet behaald Charter 4 behaald We hebben het charter behaald. Uitreiking op 17/ Kwaliteit van leefomgeving: tegratie van duurzaamhei d in het beleid: DH GVP WH//AV DV Verminren van risico's op incinten met diesel Voorkomen van klachten - bevorren biodiversiteit Verminren van ongesorteer afvalfractie 'restafval' milieuaspecteninvent aris LCiA resultaten meenemen. Projectmatig LCiA berekening uitvoeren terne periodieke controle werftanks Opstellen en opstarten groenbeheersplan voor terreinen in Eeklo en Samenstelling van het restafval en scheidingsopties onrzoeken. milieuaspecteninvent aris LCiA resultaten meenemen. Projectmatig LCiA berekning uitvoeren Aantal werftanks jaarlijks gecontroleerd Groenbeheersplan en wordt toegepast kg restafval/jaar % afgeron projecten van LCiA berekning beschikbaar 60% in 5. 90% in 1016 en verr Groenbeheerspla n en opgestart Potentieel onzocht en gepaste onrnomen Voor 80% van afgeron projecten. De veroure tanks die in omloop zijn binnenkort onrworpen aan een eerste controle. Tanks die niet in or zijn aangepast of vervangen. voorbereiding. De locaties waar regelmatig gemaaid/gespro eid moet zijn bepaald. Er wordt bijkomend een plan voor bijkomen beplantingen in Afgerond. Aan hal 2 in Eeklo kon een kleinere container geplaatst en kon een anre container verwijrd Voor afgeron projecten werd milieu impact en wern kosten aan maatschappij door negatieve milieu impact berekend. Dit wordt in toekomst verrgezet.

5 AVDV/ /werkgroe p MVO zicht krijgen in materiaalstromen en eventuele verbeteracties Vastleggen beleidsstandpunten en KPI s Mewerkers bewust maken van wat MVO inhoudt Materialenscan laten uitvoeren Samenkomen met managementteam om beleidsstandpunten en KPI's vast te leggen Regelmatig communiceren over MVO topics in stijl milieumail Materialenscan Voor alle thema's in MVO PL is het beleid geformuleerd. Maanlijks à tweemaanlijks communiceren over een duurzaamheidstop ic Materialenscan Voor alle thema's in MVO PL is het beleid geformuleerd. na 1 jaar zijn MVO basics verduilijkt Is opgestart met studiebureau Clusta Op te starten MVO FLASH is opgestart SK GVT KB Actualiseren rioleringsplan en opmaken waterbalans Vastleggen van igv situaties die bedrijfscontinuiteit in het gedrang brengen. Vb overstroming, stroomonrbreking, IT problemen, epimie,... Diverse acties uit het JAP realiseren Rioleringsplannen verzamelen en op één plan zetten Opstellen van een business (business continuity plan) De acties uit het JAP realiseren afgewerkt rioleringsplan Business Aantal acties uit het JAP gerealiseerd riooleringsplan afgewerkt op met een voldoen mate van juistheid Business zameling van plannen loopt Het business is 70% afgerond De acties lopen 5-26 Mensvrienli jk onrnemen: ADCl/DB Nieuwe mewerkers beter begelein voor het ontwikkelen van het competetenties en opvolgen van voortuitgang ervan Ontwikkelen competentietraject voor courante Mol competentietrajec t voor courante opgemaakt Mol competentietrajec t voor courante opgemaakt Op te starten Dialoog met stakeholrs: Maatschappel ijk engagement: PDM WH Jaarlijks een stakeholrgroep benaren en overleg plannen Jaarlijks een maatschappelijk georiënteer actie onrnemen Dialoog met omwonenn Actie met het managementteam Verslag van dialoog beschikbaar Jaarlijkse actie Jaarlijkse dialoog Jaarlijkse actie voorbereiding. De bevraging is voorbereid en dialoog moet nu opgestart. Op 3 februari heeft heeft management team een dag doorgebracht bij het orthoagogisch centrum Broer Ebergiste te Vurste.

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V.

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Inhoud Inleiding... 3 1. Huidig energieverbruik bij Roseboom-Ede... 4 CO 2 uitstoot energiestromen in relatie tot het referentiejaar...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT I Inleiding 1 Achtergrond INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 3 4 Financiële

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak.

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak. 3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA 2015 3.B.2. Energiemanagementprogramma Brouwers Groenaannemers 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Daarom wordt er een energiebeleid

Nadere informatie

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Mei 2015 INHOUD A. INLEIDING... 3 1 Achtergrond... 3 2 Ambitie en visie van de gemeente... 4 3 Opbouw en uitvoering plan... 4 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen (09-01-2015) 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

Energie Management Actieplan versie, 2015-2016

Energie Management Actieplan versie, 2015-2016 Energie Management Actieplan versie, 2015-2016 Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord E.Q. Peet energiemanager / auteur 1 Mei 2015 EP A.F. van Woensel Verantwoordelijk directielid 1 Mei 2015 AvW

Nadere informatie

Energie Management Plan

Energie Management Plan BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Energie Management Plan CO₂ Prestatieladder 3.B.2 01-10-14 Dit document beschrijft de aanpak voor de reductie van de CO2 -emissies van Baggerbedrijf de Boer Holding B.V.

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Milieuverklaring 2015 De resultaten van het jaar 2014 in het kader van EMAS

Milieuverklaring 2015 De resultaten van het jaar 2014 in het kader van EMAS Milieuverklaring 2015 De resultaten van het jaar 2014 in het kader van EMAS voor Denys N.V. Voorwoord Als multispecialistische bouwgroep wil Denys bijdragen tot meer levenskwaliteit, door ontwerp en bouw

Nadere informatie

2014 Energiemanagement Programma (EMP)

2014 Energiemanagement Programma (EMP) 2014 Energiemanagement Programma (EMP) Startstation Erasmuslijn Den Haag CS te realiseren in 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING (p)... 3 2 BESCHRIJVING ORGANISATIE... 4 Beschrijving bedrijf (a)... 4 Verantwoordelijk

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer. brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.htm Duurzaam energiebeheer Image*After Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun van 1 Deze brochure is een

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Organisatie: stad Leuven LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Vertegenwoordigd door dhr. Mohamed Ridouani Hoedanigheid: schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie