BRW Flex Werkboek voor de professional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRW Flex Werkboek voor de professional"

Transcriptie

1 Prijsvraag de Voorsprong 2012 Energiesprong SEV Machlaan TK Eelde Postbus AA Haren T F BRW Fle Werkboek voor de professional

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stappenplan 4 3 Prestatie indicatoren 6 4 Taakverdeling 7 5 Rekenblad 8 6 Investeringsoverzicht 9 7 Communicatieplan 10 8 Werkboek en bouwdoos 11 Bijlagen A. GPR resultaten 12 1

3 BRWfle 1 Inleiding Graag nemen wij u mee in onze presentatie - een unieke bouwdoos - waarmee bewoners hun eigen BRW-fle woning kunnen samenstellen. Elk project kent zijn specificaties en voorwaarden. Het unieke aan een BRWfle woning is dat alle kennis, eisen, mogelijkheden en wensen, vooraf worden verzameld en integraal worden gewogen. Dit resulteert in een unieke bouwdoos die de eindgebruiker in staat stelt om zijn eigen woning vorm en inhoud te geven. Om u te laten ervaren wat er allemaal mogelijk is met BRW-fle, hebben wij onszelf uitgedaagd en een voorbeeld bouwdoos ontwikkeld voor de sociale huur. Uiteraard kunnen marktconforme huur en - koop ook. Aan de hand van een gefingeerd woningbouwproject hebben wij een aantal uitgangspunten en paramaters bepaald welke de basis vormen voor onze inzending voor de prijsvraag de Voorsprong In dit document vindt u de uitgangspunten en parameters met de bijbehorende documenten. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Geveke Bouw en Ontwikkeling 24 september

4 BRWfle

5 BRWfle 2 Stappenplan Schema Ieder project heeft zijn eigen specifieke bouwdoos. Het is van groot belang dat alle partners vooraf de benodigde input (kunnen) geven. Samen worden de benodigde stappen doorlopen en de bijbehorende documenten vastgesteld. De doorlooptijd van dit proces is afhankelijk van het al of niet aanwezig zijn van de ruimtelijke randvoorwaarden en de in- en eterne besluitvorming van een ieder, en de snelheid van ons samen. Om u inzicht te geven in wat we van elkaar verwachten hebben wij een stappenplan opgesteld met bijbehorende documenten. DROOM, VISIE, WILLEN Stappenplan voor het maken van een unieke bouwdoos Kennismaking met BRW fle Werken aan de verschillende documenten Beschrijven van de gezamenlijke ambitie Maken van het rekenmodelen investeringsanalyse Maken van de concept bouwdoos Opstellen communicatieplan voorbereiding stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 Prestatie indicatoren Verdeling van taken Rekenblad Werkboek en bouwdoos Verdeling van de rollen en verantwoording Communicatieplan VAN WILLEN NAAR DOEN rol, proces, informatiefvoorziening en verantwoording energie, geld, m 2 woonoppervlak, plattegronden ambitie, openbare ruimte, stedenbouw, architectuur gevel, afwerking, woonlasten samen wensen en eisen, geld, tijd, kwaliteit Droom, wensen, mogelijkheden, randvoorwaarden eisen 12 MAANDEN WERKBOEK PROFESSIONAL WERKBOEK BEWONER AFLEVERING BEHEER 4 5

6 BRWfle 4 prestatie indicatoren Zonder ambitie is er geen doel. Bij het opstellen van de gezamenlijke ambitie dagen we elkaar uit en zoeken we de grenzen op van het mogelijke. De gezamenlijk vastgestelde prestatie indicatoren maken helder waar de accenten liggen. Samen zorgen we voor de balans. In de onderstaande tabel zijn de prestatie indicatoren weergegeven welke de basis voor onze inzending vormen. 5 Taakverdeling Wie doet wat? We helpen elkaar waar nodig en laten elkaar los wanneer het kan. Zo voorkomen we dat we zaken dubbel doen, en borgen we de verwachtingen. In onderstaand overzicht is de verdeling van de taken weergegeven. Prestatie indicatoren Basiseis Wens Toelichting Kwaliteit Volgens bestemmingsplan en of beeldkwaliteidsplan Vorm mogelijkheden en materialisering Beeldkwaliteit Inrichting kavels volgens beeldkwaliteit Stedenbouw Rijwoning 5 stuks Vanaf 1 t/m 50 Typologie Grondgebonden rijwoning Beukmaat 5,4 m1 (4,8 / 5,1 / 5,4 / 5,7 / 6,0 / 7,2) Gevel 3 soorten metselwerk Fundering Op zand Minimale bebouwingsoppervlakte 36 m2 Minimale m2 netto woning 75 m2 Maimaal m2 netto woning 110 m2 Maimaal bebouwingspercentage 60% van de kavel GPR gebouw > 7,5 Energie Energiekosten neutraal Zoveel mogelijk woning gebonden Woonlasten benadering gemiddeld gebruik Milieu Gezondheid Geluidskwaliteit Toekomst waarde Afwerking en materiaal Mogelijkheden Plattegronden FSC keur (zo veel als mogelijk) Binnen vrij van toische materialen Basispakket Woonkeur Fleibiliteit en onderhoudsplan Zie technische omschrijving Meer dan 3000 vormen Vrij indeelbaar (conform bouwbesluit 2012) Lifecycle benadering Lifecycle benadering Goede prestaties op binnenklimaat en comfort Total cost of ownership Klant afhankelijk (corporatie of belegger) Wmo, werken aan huis, slapen bg, wonen op verdieping Informatie & Communicatie Huurders of kopers Klantgericht eea volgens het marketingplan Klantportaal Gemeentes Coöperatief Ondersteunend beleid Opdrachtgever Coöperatief BIM/ketenpartner Andere aanbieders Coöperatief BIM/ketenpartner Verdeling taken Eigen inzet betrokkenheid en ontzorgen Opdrachtgever Geveke Gemeente Toelichting Adviseurs/toezicht Stedenbouwkundig (master) plan Bouwrijp maken Architect SO Definitief ontwerp Bestek en technische omschrijving Bestektekeningen Constructief ontwerp en advies Bouwfysisch advies Installatie ontwerp en advies Onderzoek bodem Onderzoek archeologie Onderzoek fijnstof Onderzoek geluidbelasting Onderzoek fauna Projectmanagement Directie voering Toezicht () Opdrachtgever kijkt mee, verantwoording bij Geveke Vergunningen Bestemmingsplan Omgevingsvergunning Splitsingsvergunning Indien van toepassing Watervergunning Nutsvoorzieningen Klicmelding Melding aanvraag bouw Gereed melding bouw Verhuur (of verkoop) Vermarkten () Ondersteuning Geveke (beeld en inhoud) Contracten met huurders Opdrachtgever leidend Financiering Grond Voorbereiding Bouw () Termijnen GIW Tijd Doorlooptijd Totaal 12 maanden (20 weken bouwtijd) 1e contact bewoner t/m oplevering Communicatie met toekomstige bewoners Bouwdoos en proces (opdrachtgever kijkt mee) Brieven, mail, klant portaal geveke (opdrachtgever kijkt mee) Voorlichtingsbijeenkomsten (opdrachtgever kijkt mee) Geld incl BTW (21%) Tussenwoning ,00 Bij 110 m2 totaal stichtingskosten ma Minder per m ,00 Minder per m2 Huur ma 663,00 Bij 110 m2 per maand (incl. energie gemiddelde gebruik) Minder per m2 6,00 Per maand (incl. energie gemiddelde gebruik) Toeslag eindgevel ,00 Grondkosten residueel ,00 Bij 110 m2 Eploitatie Etra bij bouwen in eploitatie 1.500,00 Per m2 investering 6,00 Etra huur per maand inclusief energie Onderhoud residueel > 700,- per jaar Offerte voor de eerste 20 jaar Gestaafd door onderhoudsplan voor 50 jaar Financiering Mogelijk afhankelijk eigen vermogen zie rekenblad Rendementen Zie rekenblad Zekerheden en garanties Ontwerprisico Engineeringsrisico Maakbaarheid risico Risico vergunningen Risico onvolledigheid stukken Uitvoeringsrisico Faalkosten en productie risico's Inkooprisico Leverbaarheid Risico weer V&G plan risicoanalyse 6 7

7 BRWfle 5 Rekenblad Als de ambitie, kwaliteit, prijs en taken helder zijn kunnen we rekenen. De enige variabele in het rekenblad zijn de meters. In het voorbeeld rekenen we met een woning van 110 m2. We borgen dat de parameters blijven staan en dat de klant kan kiezen. In dit voorbeeld rekenen we residueel, (minder meters betekent een lagere investering, bouwkosten, grondprijs en energieverbruik). De huurprijs blijft 6,-- per m2 inclusief energie. 6 Investeringsoverzicht Voor het doorrekenen van de investeringswaarde zijn de parameters die gehanteerd worden van groot belang. Deze kunnen een grote invloed hebben op de uiteindelijke bedrijfswaarde en de bedrijfsvoering. We rekenen hier met gemiddelde waarden die per investeerder anders kunnen zijn. Toets specifiek (voorbeeld 97m2) Rekenblad 110 ma gebruiksoppervlakte (m2) Netto 97 m2 (voorbeeld) Woning grondgebonden Norm m2 netto 97 Prijs per m ,16 Investering incl. alles ,52 100,00% Grond ,00 incl. BTW Huur 6,03 585,00 incl. energie Bar 4,65% Stichtingskosten Bouw 2, ,00 1, ,74 Grond ,63 Bijkomende kosten ,00 BTW 21,00% , ,75 inhoud 309,43 m ,27 incl. BTW grond Eploitatieperiode 50 jaar Rendementseis 5,50% Eploitatie kosten 1.500,00 Aanpassingen na 25 jaar , ,00 gem Huurstijging 2,50% Stijging eploitatie 3,50% Stijging grondwaarde 1% Levensduur 100 jaar 585,00 huur per maand incl. energie basis , m2 4,65% BAR ,75 97 m2 488 incl. BTW prijs per m3 Verrekenprijs 1.363,73 13 minder tov basis 6,03 huur per m2 incl. energie 1.557,16 prijs per m2 Indeering restwaarde 1% Waarde na eploitatie ,00 50 jaar Bedrijfswaarde ,00 84,59% Maimale eterne financiering ,40 loan to velue 60,00% 50,76% Financiering eigen middelen ,12 49,24% Onrendabele top ,00 15,41% 100,00% Irr 4,69% Investering/financieringsratio 50,76% Efficiencyratio 27,85% Rente 4,00% Financieringslasten 3.066,58 Saldo operationele kasstroom 5.065,00 Intrest coverage ratio 1,65 Aflossingen frictie 2% 1,10 incl. 8 9

8 BRWfle 7 Communicatieplan Goede en heldere communicatie met bewoners is onontbeerlijk in elk project. Op welke manier, door wie en wanneer wordt er gecommuniceerd. Door goede afspraken met elkaar te maken over communicatie, managen we de verwachtingen van de bewoner. In onderstaand schema zijn diverse communicatie momenten weergegeven, als we dit schema gezamenlijk hebben ingevuld koppelen we deze aan een planning zodat de communicatie momenten ook in de tijd zijn uitgezet. 8 werkboek en bouwdoos Als de genoemde documenten zijn vastgesteld, maken we de eerste concept bouwdoos. Als iedere partner zijn ambitie herkent, maken we het werkboek voor de eindgebruiker, waarmee de eindgebruiker `binnen de afgesproken ambitie` maimale keuze vrijheid krijgt (zie bouwdoos & werkboek BWR-fle ). Gaat u verder met ons, dan starten we samen met maken van een klant- en projectspecifieke bouwdoos. We geven samen invulling aan meer diversiteit en leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in dorp of stad. Communicatieplan Medium Opdrachtgever Geveke Gemeente Toelichting Initiatief Informeren bewoners m.b.t. nieuwbouw initiatief en inschrijving Brief+digitaal Selecteren bewoners voor nieuwbouw en aanschrijven Brief Bevestiging bewoners deelname aan nieuwbouw Brief Reserveren ruimte en catering voor info avond Uitnodiging bewoners voor info avond en toelichting bouwdoos Brief+digitaal Uitnodiging gemeente voor info avond en toelichting bouwdoos Brief Stap 1, 2, 3 - Stapelen, Plattegronden, Gevels Informeren bewoners m.b.t. voortgang Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Herinnering bewoners input voor architect Digitaal Inplannen gesprekken architect Telefonisch Bevestigen afspraak architect Digitaal Stap 4 - Gesprek architect Informeren bewoners m.b.t. voortgang en eerste resultaten Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Informeren gemeente m.b.t. voortgang en eerste resultaten Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Inplannen eventuele tweede gesprek architect Telefonisch Bevestiging afspraak architect Digitaal Resultaten gesprek architect aan bewoner Brief (opdrachtgever kijkt mee) Reserveren ruimte en catering voor presentatieavond Uitnodiging bewoners voor presentatieavond Brief+digitaal Uitnodiging gemeente voor presentatieavond Brief Informeren bewoners m.b.t. samenvatting presentatieavond Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Bevestigen en vaststellen VO aan bewoners Brief (opdrachtgever kijkt mee) Inplannen afspraak tekenen concept huurovereenkomst Telefonisch Bevestiging afspraak tekening concept huurovereenkomst Digitaal 12 maanden Vanaf stappeling tot eindbeeld Stap 5 - tekenen concept huurovereenkomst Informeren bewoners m.b.t. voortgang Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Informeren gemeente m.b.t. voortgang Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Inplannen gesprekken architect t.b.v. afwerking/sanitair/keuken Telefonisch Resultaten gesprek architect aan bewoner Brief Inplannen eventuele tweede gesprek architect t.b.v. afwerking Telefonisch Bevestiging afspraak architect Digitaal Bevestigen en vaststellen DO aan bewoners Brief (opdrachtgever kijkt mee) Informeren bewoners m.b.t. voortgang Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Informeren gemeente m.b.t. voortgang Digitaal (opdrachtgever kijkt mee) Uitnodigen bewoners eerste handeling start bouw Brief+digitaal Uitnodigen bewoners kijkdagen bouw (2 kijkdagen) Brief+digitaal Afspraak tekenen huurovereenkomst Telefonisch Bevestiging afspraak tekening huurovereenkomst Digitaal Uitnodigen bewoners oplevering woning Brief+digitaal () Ondersteuning Geveke Oplevering 10 11

9 BRWfle bijlagen gpr resultaten BRW woningen» BRW Tussenwoning» BRW Fle Lessenaar (type E) GPR Gebouw 4.1» Nieuwbouw Woongebouwen gpr resultaten CO 2 -emissie CO2-emissie (kg/m2) per jaar Referentiewaarde Score CO2-emissiereductie (t.o.v. referentiewaarde) Resultaten Resultaten Door energiegebruik 19,3 3,2 84% Door materiaalgebruik 7,4 7,4-1% Totaal 26,7 10,6 60% Schaduwprijzen en LCA-profielen ambitie LCA-profiel eenheid Huidig Milieu-effecten GPR Gebouw BREEAM.nl Uitputting (ADP) kg antimoon (Sb) eq e e-2 Broeikaseffect (GWP 100j.) kg kooldioide (CO2) eq e e0 Ozonlaagaantasting (ODP) kg CFK-11 eq e e-7 Smog (POCP) kg ethyleen (C2H2) eq e e-3 Humane toiciteit (HTP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq e e0 Ecotoiciteit, water (FAETP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq e e0 Ecotoiciteit, sediment niet operationeel Ecotoiciteit, terristisch (TETP) kg 1,4-dichloorbenzeen eq e e-2 Verzuring (AP) kg zwaveldioide (SO2) eq e e-2 Vermesting (EP) kg fosfaat (PO4) eq e e-3 Schaduwprijs euro score Duurzaamheidslabel Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde Rekenwaarden voor het terugrekening vanuit belasting totale gebouw, totale levensduur Gebruiksoppervlakte (GO) M Bruto vloeroppervlakte(bvo) M (Rest)levensduur jaar GPR Gebouw berekent terug met behulp van het GO en door de gebruiker in te geven gebouwlevensduur BREEAM.NL rekent terug met behulp van het BVO en standaard gebouwlevensduur BREEAM.NL is (nog) niet geschikt voor de bestaande bouw Gevekebouw bv Resultaten

10 BRWfle Notities Notities 14 15

11 BRWfle Notities 16

Handleiding aanmelden concepten Betaalde of gratis vermelding

Handleiding aanmelden concepten Betaalde of gratis vermelding Betaalde of gratis vermelding Maak eerste een keuze van welke dienst u gebruik wenst te maken: De uitgebreide omschrijving met voorbeeldprojecten, foto's, filmpje, contactgegevens. Tevens ontvangt u jaarlijks

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

Totaal op te wekken energie 5000 kwh Duurzaam op wekken energie per jaar PV panelen opwekking incl overcapaciteit 5760 kwh Opgewekte energie

Totaal op te wekken energie 5000 kwh Duurzaam op wekken energie per jaar PV panelen opwekking incl overcapaciteit 5760 kwh Opgewekte energie Definitieve benchmark Het Spaarhuis Slokker Innovate d.d. 8-11-2012 Kwaliteit GPR hoofdcategorieën (Gemiddelde 7; gemiddelde 8) GPR versie 4.1 Alle getallen opnieuw berekend door WE Adviseurs d.d. 7-11-2012

Nadere informatie

Benchmark Conceptueel Bouwen resultaten en ervaringen

Benchmark Conceptueel Bouwen resultaten en ervaringen Resultaten Benchmark Conceptueel Bouwen oktober 2013 Benchmark Conceptueel Bouwen resultaten en ervaringen Inleiding Een duurzame gebouwde omgeving; daar gaan wij in Noord-Holland voor. Ook corporaties

Nadere informatie

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming Uitgangspunten investeringsopgave Oktober 2012 Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming 1 Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 3 2. Positie en inbedding binnen Brabantse Waard...

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen Module Exploitatie gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen 1 Colofon Zwolle, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en

Nadere informatie

goed wonen bereikbaar

goed wonen bereikbaar goed wonen bereikbaar 2. inhoudsopgave De ERA shopper......................................... 4 De essenties........................................... 6 De cijfers.............................................

Nadere informatie

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT Maart 2014 1 DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL ESCAMPLAAN STORTENBEKERSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT WAPSERVEENSTRAAT JACOB CATSSTRAAT VAN DIJCKSTRAAT

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector.

De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector. Uitvraag Goedhuurwoningen Almere De uitdaging Almere zoekt partners die een doorbraak kunnen forceren in de almaar stijgende huren in de sociale huursector. Inleiding De betaalbaarheid van het wonen in

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en Terugblik en aanbevelingen 1 INLEIDING De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen

Nadere informatie

ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm

ZELF. Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm ZELF Project voorstel voor een eerste Lingewaardse zelfdragende samenlevingsvorm Intro De initiatiefgroep ter ontwikkeling van een zelfdragende samenlevingsvorm is eind 2013 voor de eerste maal bijeengekomen.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen

Initiatiefvoorstel. Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Onderwerp Duurzaam (Ver)Bouwen Initiatiefvoorstel Tenda Hoffmans. (Groen Links), Jan de Ridder (PvdA) E-mail: J.A.deRidder@uva.nl Bestuurlijke context Eind 2005 is er door de raad aan de hand van een nota

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen)

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) Prijsvraag De Voorsprong Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) 1. All electric W&R-Groenconcept: energieneutraal woningconcept Naam van dit concept: all electric W&R-Groenwoning

Nadere informatie

Daarover gaat deze handleiding.

Daarover gaat deze handleiding. Kompas, energiebewust wonen en werken Handleiding Bouwen aan Frisse Scholen in opdracht van Handleiding Bouwen aan Frisse Scholen Deze Handleiding bouwen aan Frisse Scholen biedt u praktische aanknopingspunten

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie 06-05-2013 Voorwoord

Nadere informatie

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 8 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 8 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015

Brabantse Deal Nul-op-de-Meter. Versie 5 juli 2015 Brabantse Deal Nul-op-de-Meter Versie 5 juli 2015 Ondergetekenden: Aanbieders, woningcorporaties, gemeenten, Provincie Noord-Brabant energiecoöperaties financiers, ondersteuners, en anderen, die onderaan

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Onze Ambitie : Oosterhout wil een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Onze Ambitie : Oosterhout wil een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. duurzaam bouwen in duurzaam bouwen in U overweegt om een kavel te kopen in de Contreie? Overweeg dan vooral ook om een energiezuinige en duurzame woning te bouwen. De gemeente Oosterhout geeft nu namelijk

Nadere informatie