HRM module L.C.M.C. Vervang deze tekst door een grafische illustratie van het project.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRM module L.C.M.C. Vervang deze tekst door een grafische illustratie van het project."

Transcriptie

1 HRM module L.C.M.C. Vervang deze tekst door een grafische illustratie van het project. Project aangeboden door Jelle Wtterwulghe. voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

2

3 1 Voorwoord Als slot van mijn 3 jaar durende opleiding als Bachelor Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West Vlaanderen kreeg ik de kans om mijn verworven kennis om te zetten in de praktijk. Deze ervaring kon ik op doen in het bedrijf L.C.M.C te Ieper. L.C.M.C voelde de nood voor een nieuw ERP systeem, als stagiair kreeg ik de kans om het HRM (Human Resources Management) gedeelte van dit systeem voor mijn rekening te nemen. Ik kreeg hier alle vrijheid om samen met het bedrijf tot een volledig nieuw systeem te komen die volledig aan hun eisen voldoet. De ervaringen die ik gedurende deze 3 maand durende periode heb op gedaan en het resultaat van mijn samenwerking met L.C.M.C. worden in dit dossier belicht. Opmerking: alle persoonlijke gegevens over werknemers in dit dossier, af te lezen in de afbeeldingen dienen louter voor presentatiedoeleinden en berusten niet op de realiteit. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Voorwoord 1

4 2 Dankwoord Graag zou ik een dankwoord willen richten tot de mensen die mij voor en gedurende deze stageperiode gesteund hebben. Dankzij deze personen ben ik tot een bevredigend resultaat gekomen. Vooreerst wil ik de Dhr. Jan Helsen bedanken om mij de mogelijkheid te bieden in zijn bedrijf stage te lopen. Het functioneren in deze productie omgeving bracht mij veel extra kennis toe boven op mijn opleiding. Ten tweede wilde ik ook de stagebegeleiders van L.C.M.C. bedanken. De ervaringen van Dhr. Dries Flamen, Dhr. Dries Vanacker en Dhr. Koen Verhille brachten mij veel kennis bij. Deze mensen waren ook steeds bereid om feedback te geven wat er toe leidde dat ik niet hopeloos de verkeerde kant zou uitgaan. Ook mijn stagebegeleidster Mevr. Ilse Beerland wil ik bedanken voor de feedback en tips die ik kreeg op mijn tussentijdse resultaten. Ik apprecieer ook de vrijheid die ik kreeg tijdens de ontwikkeling van het project. Ook alle andere docenten die mij gedurende mijn 3 jaar Multimedia en Communicatie Technologie begeleidden en kennis bij brachten bedank ik. Deze mensen hielden alles interessant en uitdagend. Als laatste wil ik zeker mijn ouders niet vergeten te bedanken om mij de kans te gaven om mijn studies verder te zetten na het secundair onderwijs en voor de steun gedurende deze opleidingsjaren. Bedankt, Jelle Wtterwulghe Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Dankwoord 2

5 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Dankwoord Inhoudsopgave Stagebedrijf Concrete locatie Sector Historiek Projectbegeleiders Project Inleiding Concept Wat moet gerealiseerd worden? Algemene principes Werknemer basisgegevens Loon(historiek) Statuten Functie(historiek) Kennis Opleiding Evaluatie Uur/Verlof registratie Elektronisch dossier Rapportering + Overzichten Divers Planning Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Inhoudsopgave 3

6 6.1 Deadlines Conclusie Uitwerking Analyse Database Ontwikkeling HRM werking Installatie Aanmelden Hoofdscherm HRM Module Het zoekvak De filter Menu Filter Databanken Schema s Telefoonboek Rapporten Opties Machtigingen Profielen verwijderen Beveiligde lonen Werknemer informatie weergeven Algemeen Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Inhoudsopgave 4

7 Persoonlijke gegevens LCMC Opleidingen + Ongevallen + Competenties Verlof Loon + Verstrekkingen Bijlagen Werknemerinformatie toevoegen of aanpassen Telefoonnummers E mailadressen Gezinsgegevens Taalbeheersing Statuten Ploegen Functies Machines Opleidingen Ongevallen Verloven Lonen Verstrekkingen Bijlagen De competentiematrix Nawoord Bijlagen Logboek Voorbeeldrapporten Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Inhoudsopgave 5

8 Persoonlijke fiche Adresetiketten Arbeidsongevallen Verlofkalender Machinebezetting Ploegbezetting Machine en Ploegbezetting Telefoonlijst ER diagram Eerste brainstorm op papier Definitief ER diagram BLOB onderzoek Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Inhoudsopgave 6

9 4 Stagebedrijf 4.1 Concrete locatie Mijn stage zelf werd gelopen bij L.C.M.C. gevestigd te Ieper, nader bepaald in de industriezone Ieperleekanaal Noord. In deze zone is de grootste uitbreiding voorzien van alle Ieperse industriezones (55ha. Dit industriegebied is gelegen tussen de Oostkaai en de Ring rond Ieper. Een voordeel aan deze ligging is dat deze zone aansluit op andere huidige bedrijventerrein. In deze naburige terreinen vinden veel bedrijven waar L.C.M.C mee samenwerkt hun huisvesting. Een voorbeeld hiervan is Picanol. In deze industriezone zijn ook afzonderlijke zones voorzien voor bedrijven met een milieubelastende industrie. Het bedrijf in kwestie valt zeker onder deze vorm van industrie en moet zich hiervoor dan ook houden aan zware reglementeringen met betrekking tot het milieu. Een voorbeeld hiervan zijn de installaties voor de koelmelk die ervoor moeten zorgen dat er in geen enkel geval koelmelk in het grondwater terecht kan komen. 4.2 Sector LCMC N.V. maakt deel uit van de metaalverwerkende sector en is een toeleveringsbedrijf van machineonderdelen. Andere bedrijven kunnen aankloppen met een bestelling voor machineonderdelen bij dit bedrijf. L.C.M.C. staat dan in voor de afwerking van brute stukken tot volwaardige eindproducten door middel van hoogprecieze verspandende bewerkingen. Een eerste deel van het verwerkingsproces vindt plaats op de dienst werkvoorbereiding. Hier worden studies gemaakt van alle bestelde onderdelen. Men zoekt uit welke machine het best geschikt is voor de bewerking van het stuk. Deze keuze hangt grotendeels af van de nauwkeurigheid en de snelheid waarmee het onderdeel moet bewerkt worden. Na deze studie krijgt men een overzicht van de grondstoffen, werktuigen en tijd die er vereist zal zijn om deze onderdelen af te werken. Op basis van dit overzicht kan men dan de kostprijs opmaken. Vervolgens worden er technische tekeningen gemaakt van de stukken waarop de plaatsen aangeduid worden waar de bewerkingen moeten gebeuren. Op basis van deze plannen wordt dan ook een opnamegereedschap gemaakt zodat de onderdelen mooi op hun plaats blijven terwijl ze zich in de machines bevinden. Alle resultaten worden doorgegeven naar de programmeurs die in een volgende fase de machines programmeren om de onderdelen te produceren. Wanneer de effectieve productie begint, worden de brute stukken metaal die vooraf aangekocht werden in de machines geplaatst waar ze tal van bewerkingen ondergaan. Voorbeelden van zo n Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Stagebedrijf 7

10 bewerkingen zijn frezen, boren, afvlakken, kotteren, tappen Als dit proces doorlopen is, bekomt men een volwaardig eindproduct dat eerst door de 2D of 3D metingen gecontroleerd wordt op eventuele fouten. Indien de klant dit wenst, kunnen deze onderdelen op hun beurt nog ontdaan worden van eventuele bramen of gewassen worden. Hierna worden alle machine onderdelen verpakt en opgestuurd naar de klant. Indien gewenst, kunnen de onderdelen ook nog een tussenstop maken in andere bedrijven waar de onderdelen geschilderd worden. In het 15 jarig bestaan van het bedrijf heeft LCMC N.V. ondertussen een sterke positie ingenomen in de metaalverwerkende sector. Deze positie heeft het bedrijf kunnen afdwingen door contracten binnen te halen met grote bedrijven zoals Clark, Case New Holland, Atlas Copco, Picanol, Siemens Op deze manier is het bedrijf niet enkel afhankelijk van de binnenlandse economische gezondheid. Veel van de producten die het bedrijf aflevert, zijn namelijk bestemd voor export naar gebieden die zich uitstrekken van Groot Brittannië en Duitsland tot bedrijven in Zuid Afrika en Brazilië. 4.3 Historiek LCMC N.V. werd opgericht in het jaar 1990 door 2 werknemers van Picanol. Dit bedrijf produceert tot op de dag van vandaag nog steeds weefgetouwen. Bij Picanol produceerde men ook eigen machineonderdelen, zo zagen de oprichters in dat de vraag naar machineonderdelen die met grote precisie gefabriceerd moeten worden almaar groter werd. Daarop nam men het besluit om een nieuw bedrijf op te richten. Met steun van Picanol werd het bedrijf L.C.M.C opgericht. Deze naam staat voor Low Cost Manufacturing Company en beschrijft meteen hun doelstelling: nauwkeurige machine onderdelen aan lage prijzen. Men begon met het bouwen van één productiehal en enkele bureaus op de industriezone Ieperleekanaal Noord. Dankzij de goede relatie met Picanol kon het bedrijf contacten leggen met andere bedrijven die in hun producten geïnteresseerd waren en kreeg men zelfs de mogelijkheid om samen te werken met enkele grote klanten in de metaalnijverheid. Na enkele jaren werd het duidelijk dat het bedrijf een goede groei doormaakte en kwamen er uiteraard ook meer financiële middelen beschikbaar. Op vandaag is L.C.M.C. in handen van 1 medewerkend vennoot en eigenaar. In het jaar 2000 werd geïnvesteerd in een uitbreiding van de productiehal en de bouw van nieuwe bureaus. Hierbij werden ook nieuwere en modernere machines aangekocht waardoor er een grotere productie ontstond die op zijn beurt zorgde voor een groeiende omzet. In 2005 werd een buurbedrijf die zich specialiseerde in metaalconstructies overgenomen. Het overgenomen gebouw werd aan het oorspronkelijke gekoppeld en zo kon het magazijn volledig verhuisd worden naar dit nieuw aangekochte gebouw. Daarop ontstond in het oorspronkelijke gebouw plaats voor nieuwe machines. Deze plaats werd al snel helemaal ingevuld zodat men op de dag van vandaag opnieuw kampt met een plaatstekort, hierdoor staan in de nabije toekomst (zomer 2007) de realisering van een overdekte opslagruimte, integratie van een laadkooi en uitbreiding van de bureaus op het programma. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Stagebedrijf 8

11 4.4 Projectbegeleiders Als projectbegeleiders werden 2 personen aangesteld: Flamen Dries (Werkvoorbereidingleider) Verhille Koen (Logistiek verantwoordelijke) Aangezien het project zich concentreert rond HRM werd er ook veel gerapporteerd en gecommuniceerd met Vanacker Dries (Productieleider & HRM) Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Stagebedrijf 9

12 5 Project 5.1 Inleiding Het bedrijf werkt momenteel met een op maat geschreven ERP pakket. Dit pakket werd zo n 10 jaar geleden door een extern persoon ontwikkeld en evolueerde sindsdien mee met het bedrijf. Op de dag van vandaag komt men voor meer en meer problemen te staan. Het volledige programma draait in Acces 97 wat op zich al heel wat compatibiliteitsproblemen met zich meebrengt. De hoeveelheid data in de database is de laatste jaren ook exponentieel gegroeid zodat het systeem trager en trager begint te functioneren. Ook structureel kan het systeem niet meer voldoen aan de eisen van het bedrijf. Er zit heel wat informatie in de database die er gewoon niet op een correcte manier uit te halen valt. Zo worden heel wat zaken buiten het systeem bij gehouden in aparte Excel files. Dit is zeker niet de bedoeling en gaat recht in tegen de centralisatieprincipes. Tijdens de zoektocht naar een nieuw ERP systeem, kwam het bedrijf meermaals voor dezelfde problemen. Het is niet zo eenvoudig om een goed systeem te vinden voor hun sector. Als er dan toch al een systeem werd gevonden, dan werd het moeilijk om het te implementeren in de huidige manier van werken. Daardoor werd gedacht om opnieuw zelf te gaan programmeren. Gedurende mijn stage programmeerde ik een gedeelte van het nieuwe ERP systeem dat redelijk apart van de rest kan geprogrammeerd worden, namelijk het HRM onderdeel. Dit is een zeker niet te verwaarlozen gedeelte aangezien dit ook verlofregistratie, competentie opvolging, loonopvolging, functie definities, moet bijhouden. Gedurende de ontwikkeling werd voortdurend rekening gehouden met het feit dat ook de andere modules zoals planning, logistiek, productie, kwaliteit, CRM en onderhoud eventueel in de toekomst naadloos moeten kunnen ontwikkeld en geïntegreerd worden. 5.2 Concept In een HRM pakket moeten alle gegevens van de werknemers kunnen bewaard worden. Als een nieuwe sollicitant zich bij het bedrijf komt aanmelden, kunnen de eerste gegevens al opgeslagen worden. Zijn persoonsgegevens kunnen aan het systeem toegevoegd worden met eventuele opmerkingen en documenten (vb.: CV). Zo wordt een nieuwe potentiële werknemer gecreëerd. Indien het bedrijf wenst, kan deze sollicitant effectief aangenomen worden. Op dit moment moet heel wat toegewezen worden aan deze nieuwe werknemer. Ten eerste moeten alle persoonlijke gegevens in het systeem worden bewaard. Dit kan gaan van adres en geboortedatum tot namen van de kinderen. Hierop zal de werknemer een plaatsje in het bedrijf moeten krijgen. Daarvoor zal een statuut, functie, ploeg, schema, code, machine, loon, toegewezen worden. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Project 10

13 In de loop van de carrière van deze werknemer, kunnen heel wat elementen wijzigen. Er kunnen nieuwe lonen, verstrekkingen, functies, statuten, toegewezen worden. Heel belangrijk hierbij is dat al deze gegevens in functie van tijd worden bijgehouden. Het bedrijf wel echter binnen 10 jaar nog steeds weten welke functie die bepaalde werknemer nu uitoefent. Ook als de werknemer uit dienst gesteld word, blijft deze nog in de database, het is namelijk altijd mogelijk dat men later opnieuw in contact komt met deze persoon. 5.3 Wat moet gerealiseerd worden? Het bedrijf stelde een lastenboek op met alle punten die zeker moeten gerealiseerd worden: Algemene principes Gebruiksvriendelijk systeem Centralisatie van data Beveiligd met eenduidige paswoorden Form generator Werknemer basisgegevens Naam + adres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit + taal Burgerlijke stand , titel, GSM (functionaliteit inbouwen om bepaalde telefoonnummers te publiceren) bankrekening, identiteitskaart, rijksregister, Ziekenfonds, SIS Foto gezinsgegevens (vrouw, kinderen?) Loon(historiek) Statuten Onderscheid maken per statuut (voorbeeld: kaderlid, arbeider, bediende, interim, ) Historiek van statuten bijhouden Classificatie (voorbeeld: arbeider van klasse 1, klasse 2, klasse 3) loonsevolutie bij wijziging statuut (meerdere mogelijk) + automatisch activeren van: Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Project 11

14 o Automatisch laatste functies beëindigen o Automatisch bericht Ethias, sociaal bureau, IDEWE o LCMC Bezittingen afgeven Verstrekkingen Functie(historiek) Functiebeschrijving (zie pregedefinieerde functies) Functiehistoriek bijhouden Huidige toegewezen machine en ploeg Kennis Opleiding Talenkennis Psychotechnische testen Opleidingen Schoolopleidingen (diploma s kunnen toevoegen als document) Interne of externe opleiding (getuigschriften als document) Opleidingsplan (met daarin de verschillende opleidingen) o Pregedefinieerde opleidingen < >Losse opleidingen o Kostprijs Kennis vorige betrekkingen (wie, waar, functie, duur) (meerdere mogelijk) Evaluatie Competentiematrix Jaarlijkse beoordelingen Schriftelijke waarschuwingen Opvolging medewerker Vergelijken medewerkers Uur/Verlof registratie Verlofregistratie Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Project 12

15 Verlof moet via het programma automatisch kunnen aangevraagd worden aan de juiste persoon. Deze persoon moet de mogelijkheid hebben om dit verlof goed te keuren of te weigeren. Overzicht kunnen opvragen van opgenomen verlofdagen om de beslissing tot weigeren of goedkeuren van een verlofdag te kunnen maken. Via automatische prikklok Afwezigheden (ziekte, arbeidsongeval, ) Elektronisch dossier Diploma Attesten (vb.: heftruck) Opleiding Belangrijke e mails CV Loonfiches Rapportering + Overzichten aanwezigheden per ploeg/persoon /machine huidige maand, met doorklikmogelijkheid volgende/vorige maand (zie outlook) + van/tot mogelijkheid Afwezigheden (ziekte (van tot)), per persoon/ploeg; machine, algemeen) Arbeidsongevallen Telefoonnummers (gepubliceerd) Divers Organigram Arbeidsreglement Onthaalbrochure Vacatures Interim kantoren Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Project 13

16 6 Planning 6.1 Deadlines Deadline Omschrijving 16 maart Database ontwerpen, ER diagram uitwerken 23 maart Klasses en Data Accessors aanmaken 30 maart Basis van GUI ontwerpen 30 april Logica in programma creëren 15 mei Competentiematrix en beveiliging 30 mei Rapporten creëren (Crystal reports aanleren) 8 juni Debuggen 15 juni Opleiding, evaluatie en implementatie 6.2 Conclusie Mijn ervaring leert me nu dat het relatief moeilijk is om een perfecte planning op te maken. Vaak gaat iets heel snel en zag ik dat er te veel tijd voor uitgetrokken was in de planning maar het omgekeerde is ook mogelijk. Soms kwam ik tegenover problemen te staan die mij achter brachten op schema. Soms vergat ik ook gewoon dingen in te plannen. Al bij al compenseerden deze verschillen elkaar zodat alles toch klaar was op de geplande datums. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Planning 14

17 7 Uitwerking 7.1 Analyse Dankzij het lastenboek dat het bedrijf reeds had opgesteld, was het voor mij perfect mogelijk om mezelf al een beeld te schetsen van hoe de toepassing er juist moest uitzien. Na het volledige lastenboek doorgenomen te hebben, werden enkele opmerkingen en vragen genoteerd. Hierop werden deze samen met de verantwoordelijken doorgenomen en werden hier en daar wijzigingen aangebracht. Er werd geopteerd om niet te beginnen alvorens de structuur volledig vast lag. Dit om later grote aanpassingen (die veel tijd in beslag nemen) te vermijden. Eens de structuur vast lag, werd op papier een definitief ER diagram uitgetekend. Dit werd volledig afgecheckt ten opzichte van het lastenboek. Opnieuw werden opmerkingen gemaakt, gediscussieerd en gewijzigd tot het volledige plaatje klopte. Na deze eerste grote en zeer belangrijke fase in het project, kon begonnen worden aan de uiteindelijke bouw van de database. 7.2 Database Er werd geopteerd om gebruik te maken van een SQL database, alle documenten en objecten die aan bepaalde werknemers gekoppeld zijn, zullen worden bijgehouden in een aparte documentstructuur op de server. Deze keuze werd gemaakt na wat opzoekwerk inzake BLOB s. Objecten groter dan 1MB worden volgens verschillende studies best buiten de database bewaard. De meeste objecten die in het toekomstige systeem zullen bewaard worden, zullen hieraan voldoen. (Zie bijlage: BLOB onderzoek) Het organogram van de database valt terug te vinden in de bijlagen. 7.3 Ontwikkeling Het programma werd ontwikkeld in Visual Studio 2005 in de programmeertaal C# op het.net Framework 2.0. In vorige projecten deed ik reeds positieve ervaringen op met deze populaire taal. Gedurende de ontwikkeling van het systeem probeerde ik steeds in grote blokken te werken. Eerst werd het mogelijk gemaakt een gewone basiswerknemer te creëren en te manipuleren. Waarop ik dan steeds verder uitbreidingen kon maken. Bijvoorbeeld: het toekennen van een loon, functie, De applicatie werd ook volledig 3 Tier geprogrammeerd met veel aandacht voor een goede structuur. De rapportering verloopt in Crystal Reports. Er werd getwijfeld tussen Office Automation en Crystal Reports maar al vlug werd de keuze gemaakt. Word automatiseren vraagt veel meer codering en verloopt ook veel trager. Een tweede nadeel is dat deze methode ook erg versie afhankelijk is. Een rapport voor Office XP, zal bij voorbeeld niet meer werken onder Office In een bedrijfssituatie zal men al gauw verschillende versies van 1 pakket vinden dus zou dit geen ideale methode zijn. Problemen waarmee ik geconfronteerd werd en het verloop van het programmeren valt te lezen in het logboek die als bijlage in dit projectdossier zit. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC Uitwerking 15

18 8 HRM werking 8.1 Installatie In het project is een setup bestand meegeleverd. Door op dit bestand te dubbelklikken, wordt een wizard gestart die de toepassing zal installeren. Het volstaat de stappen te volgen om het programma op de pc te plaatsen. Er moet wel een server beschikbaar zijn met de LCMC database. Er wordt een back up van de database meegeleverd. Deze back up kan dan gerestored worden in een SQL server. 8.2 Aanmelden Bij het opstarten, vraagt het systeem onmiddellijk om aan te melden met behulp van een gebruikersnaam en paswoord. De lijst met namen is standaard gevuld met alle huidige werknemers van het bedrijf. Zo kan gedurende de volledige sessie gecontroleerd worden of een bepaalde gebruiker wel autorisatie heeft tot bepaalde onderdelen van de HRM module 8.3 Hoofdscherm Aangezien het systeem voorbereid is op de implementatie van andere modules zoals CRM, Logistiek en Planning, komt de gebruiker eerst op een algemeen hoofd scherm terecht. Hier kan de gebruiker de keuze maken uit het onderdeel waarmee hij/zij wenst te werken. Om een overzichtelijke structuur te creëren werd hier gebruik gemaakt van een Outlook navigation pane. Om het warm water niet opnieuw uit te vinden werd hier gebruik gemaakt van een control ter beschikking gesteld op Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC HRM werking 16

19 8.4 HRM Module Indien HRM geselecteerd werd in de lijst, zal eerst gecontroleerd worden of de gebruiker in kwestie, toegang heeft tot deze module. Indien dit het geval is, zal de gebruiker een lijst zien met alle werknemers van het bedrijf. De gebruikers krijgen een pictogram afhankelijk van hun statuut, om zo snel een onderscheid te kunnen maken. Via een rechter muisklik in de lijst, kunnen werknemers toegevoegd of gemanipuleerd worden. Bovenaan is ook plaats voorzien om bepaalde acties onmiddellijk uit te voeren. Het kan soms wat moeilijk zijn om een naam te zoeken in de lange lijst. Hiervoor werden 2 oplossingen voorzien Het zoekvak In het zoekvak kan men een gedeeltelijke of volledige naam van de gezochte werknemer ingeven. De lijst zal dan automatisch enkel werknemers tonen die aan deze zoekopdracht voldoen De filter Dankzij de filter, kan de gebruiker zelf bepalen welk type werknemers hij wil zien op basis van statuut. Meer informatie hierover volgt in het onderdeel Filter. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC HRM werking 17

20 8.5 Menu Als het HRM gedeelte geopend wordt, zal hierdoor ook automatisch een menubalk geladen worden met volgende knoppen: Andere gebruiker: vlug af en aanmelden van een gebruiker Filter: statutenfilter van de werknemerlijst weergeven Databanken: vaste velden zoals statuten, pregedefinieerde functies, ingeven Organogram: het organogram van het bedrijf weergeven Competenties: competentiematrix van arbeiders laden Telefoonboek: alle gepubliceerde telefoonnummers weergeven Rapporten: HRM gerelateerde rapporten afdrukken Opties: beveiliging van het systeem instellen 8.6 Filter Met behulp van de filter kan een gebruiker bepalen hoe lang de lijst met werknemers wordt. Een productiechef kan er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel vaste arbeiders en bedienden weer te geven. Alle mogelijke statuten worden dynamisch ingeladen in een lijst. Door een bepaald statuut aan of uit te vinken wordt bepaald of het mag weergegeven worden in de lijst. Om de gebruiker optimaal van deze functie te laten genieten, wordt deze lijst bewaard op een centrale server in een tekstfile. Indien er geen tekstfile voor een aangemelde gebruiker bestaat, zullen alle werknemers worden weergegeven. Indien de gebruiker een eerste maal de filter oproept, zal automatisch een tekstfile gecreëerd worden met de instellingen die deze gebruiker verkiest. Al s een bepaalde gebruiker nu met zijn account aanmeld op een andere pc, zal ook daar zijn/haar eigen filter worden toegepast. Zo hoeft men niet op ieder toestel zijn voorkeursinstellingen gaan definiëren. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC HRM werking 18

21 8.7 Databanken Bepaalde gegevens in het systeem zijn redelijk vaste waarden (voorbeeld: statuten, functies, ploegen, collectieve verlofdagen, ). Toch is het mogelijk dat deze waarden ooit moeten gewijzigd of uitgebreid worden. Om dit niet rechtstreeks in de database te moeten wijzigen, krijgt de gebruiker hier de mogelijkheid om dit in het systeem zelf te doen met behulp van enkele eenvoudige formulieren. 8.8 Schema s Alle uurroosters moesten ook in het systeem kunnen bewaard worden. Dankzij een eenvoudig te manipuleren datagrid, kan men snel de uurroosters ingeven. Er worden automatisch totalen berekend, zodat men onmiddellijk kan zien hoeveel uren een werknemer gepresteerd heeft. Deze uurroosters kunnen op zich gekoppeld worden aan een bepaalde ploeg. Een ploeg kan ook meerdere uurroosters hebben. Dan moet een referentiedatum voor een bepaald uurrooster worden opgegeven. Het systeem berekent dan op zijn beurt zelf welk schema een bepaalde werknemer momenteel heeft. 8.9 Telefoonboek Communicatie is een belangrijk gegeven in een bedrijfssituatie. De telefoon wordt bij L.C.M.C. dan ook erg veel gebruikt. Het is echter niet zo eenvoudig om alle nummers vanbuiten te kennen. Daarom werd een telefoonboek gecreëerd die zo snel mogelijk het juiste nummer weergeeft. Bij het ingeven van telefoonnummers van een Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC HRM werking 19

22 bepaalde werknemer, is er een mogelijkheid om bepaalde telefoonnummers te publiceren. Al deze nummers worden dan opgenomen in het telefoonboek. Het telefoonboek zelf, geeft een alfabetisch overzicht van alle gepubliceerde types telefoonnummers. Ook hier, vergroot het zoekveld het gebruikersgemak om snel tot een gewenst resultaat te komen Rapporten Een systeem waar wel alle data in zit, maar waar het simpelweg niet mogelijk is om belangrijke data er uit te halen is waardeloos. Vanuit dit standpunt werd het volledige programma opgebouwd. Daardoor was het ook van groot belang om goede en eenvoudig toegankelijke rapporten in te bouwen. Volgende rapporten kunnen worden opgehaald onder het desbetreffende menu: Adresetiketten Afdrukken etiketten van werknemers voor mailing Arbeidsongevallen Een overzicht van arbeidsongevallen gegroepeerd op jaar Verlofkalender Een kalender met alle collectieve verlofdagen Machinebezetting Overzicht van machines en huidige operatoren Ploegbezetting Overzicht van ploegen en huidige operatoren Machine Ploegbezetting Kruisrapport van 2 voorgaande rapporten Telefoonlijst Alle gepubliceerde nummers, gesorteerd op naam en type 8.11 Opties Onder dit menu kan men alle beveiligingsinstellingen aanpassen of weergeven indien men hiertoe gemachtigd is Machtigingen Alle beveiligde zones en werknemers worden hier weergegeven. Het is mogelijk om een gebruiker toegang te geven of te weigeren tot een bepaalde zone. Het is ook mogelijk om een bepaald toegangspatroon op te slaan als een profiel. Zo kan bijvoorbeeld voor een arbeiders een profiel toegepast worden, in plaats van alle vinkjes handmatig te gaan plaatsen. Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC HRM werking 20

23 Profielen verwijderen Opgeslagen toegangsprofielen kunnen via dit formulier terug verwijderd worden Beveiligde lonen Het is mogelijk dat de HRM verantwoordelijke toch niet alle lonen mag zien. Daarom kunnen bepaalde lonen één stapje hoger beveiligd worden. Dit kan door deze lonen aan te vinken in de lijst beveiligde lonen. Enkel mensen die effectief machtiging hebben tot beveiligde lonen kunnen deze lonen nu zien Werknemer informatie weergeven Algemeen Als een gebruiker dubbelklikt op de naam van een werknemer in de lijst (of rechts klikt en kiest voor wijzigen ), wordt het formulier werknemerdetails geopend. Hier werd gekozen voor een formulier met tabbladen om alle informatie te centraliseren en toch op een gestructureerde en overzichtelijke manier weer te geven. Alle lijsten zijn zo gebruiksvriendelijk en logisch mogelijk geprogrammeerd. Als een gebruiker van een bepaald item meer informatie wenst, zal deze instinctief gaan dubbelklikken. Indien dit gebeurd, wordt alle informatie in detail weergegeven. Deze lijn werd doorgetrokken naar het verwijderen. Het volstaat om een bepaald gegeven aan te duiden en op de toets Delete te drukken. Verder is het ook mogelijk om data te manipuleren met behulp van een Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC HRM werking 21

24 context menu, die zichtbaar wordt bij het rechts klikken. Indien wijzigingen aangebracht worden aan de velden, zal het programma dit automatisch detecteren. Bij afsluiten van het formulier wordt dan gevraagd of de gebruiker de wijzigingen wil opslaan. Dit om het ongewild aanpassen van gegevens tegen te gaan Persoonlijke gegevens Als gekozen wordt om informatie weer te geven over een bepaalde werknemer, zal het formulier werknemerdetails geopend worden. Standaard (afhankelijk van de machtigingen van de ingelogde gebruiker, zie machtigingen ) zal het tabblad Persoonlijke gegevens worden geopend. Dit tabblad spreekt voor zich. Alle persoonlijke informatie zoals, adresgegevens, telefoonnummers, e mailadressen, gezinssituatie, taalbeheersing, valt hier terug te vinden. Links in beeld, zijn 2 knoppen terug te vinden. Printer: Door op deze knop te klikken kan men een persoonlijke fiche van deze persoon afdrukken. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om de fiche op te slaan als PDF. Elektronisch paspoort: Dit digitale tijdperk biedt ons veel mogelijkheden om tijd te besparen. Eén van deze mogelijkheden werd in dit systeem dan ook ten volle benut: het elektronisch paspoort. Het volstaat om het elektronisch paspoort in de hiertoe bestemde lezer te plaatsen en op deze knop te klikken. Alle persoonlijke informatie(tot de foto toe) wordt onmiddellijk van het Wtterwulghe Jelle HRM Module LCMC HRM werking 22

Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver

Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver 2000 Project aangeboden door Bart Defoort voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Project aangeboden door: Ilse Vandenhouwe voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Leerlingenvolgsysteem

Leerlingenvolgsysteem Leerlingenvolgsysteem Project aangeboden door Kim Mostinckx Voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar 2005-2006 2 Leerlingenvolgsysteem Project

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

TWEE SCHOLEN, ÉÉN RAPPORTSYSTEEM

TWEE SCHOLEN, ÉÉN RAPPORTSYSTEEM TWEE SCHOLEN, ÉÉN RAPPORTSYSTEEM GEREALISEERD IN ASP.NET C# MVC STAGEPLAATS: BASISSCHOOL ZEDELGEM DORP, SINT-LAURENTIUSSTRAAT 3, 8210 ZEDELGEM STAGEMENTOR: MH MANUEL COOREMAN STAGEBEGELEIDER: MEVR MARIJNTJE

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Leren op speelse wijze

Leren op speelse wijze Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling Leren op speelse wijze Kinect game ontwikkeling in C# CAMPUS Geel Mohamed Kadi Academiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Planning applicatie Voor Tango

Planning applicatie Voor Tango Planning applicatie Voor Tango Frank Kaptein Bert Lobbezoo Voorwoord Het verslag dat voor u ligt is het resultaat van ons bacheloreindproject wat uitgevoerd is als afsluiting van de bachelorfase van de

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Mobiele ontwikkeling

Mobiele ontwikkeling Departement Technologie Geel Professionele bachelor in de Elektronica - ICT ICT Mobiele ontwikkeling Een multi-platform applicatie voor eventregistratie CAMPUS Geel Swaenen Tim Academiejaar 2011-2012 2

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden Digibeter Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden 8 juni 2007 1 Colofon Gemaakt door Timo de Vries 0308161 tdevries@liacs.nl Klaas-Dirk van Opstal 0326658 kvopstal@liacs.nl Begeleid

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta.

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta. Voorwoord Toen ik in het begin van dit semester een stageopdracht moest kiezen wist ik al dat ik een opdracht wou uitwerken met SharePoint. Het product van Microsoft kwam in de lessen al beperkt aan bod

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation

Notes CheQpoint 2.0. Global Release Notes. Efficiency through innovation Notes CheQpoint 2.0 Global Release Notes Efficiency through innovation Voorwoord Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in CheQpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -I- Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -II- VOORWOORD In eerste instantie wil ik Johannes Cottyn en Henk Dhaenens bedanken voor het promoten van dit eindwerk. Mijn oprechte dank gaat eveneens

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie