WijkKerngroep Weidevenne Notulen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WijkKerngroep Weidevenne Notulen"

Transcriptie

1 Datum : 19 januari 2011 Locatie : Zuidland Abel Tasmanplein 3 Aanwezig: Gerard Schotsman - voorzitter Fons Spaaij vicevoorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Fons Verdurmen (gedeeltelijk) Roald Helm (gedeeltelijk Jan Lakerveld Nico Karels Joop Polpe Henk Oostra René Vendrig (ontwerper website) Marianne Klein (Clup Welzijn) Wim Kinders (Baaienwijk) Max Horsmeijer (Baaienwijk) Afwezig : Harry Both Edwin Färber Notulist : Fons Koolbergen 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Speciaal welkom aan René Vendrig als designer van de website en aan Wim Kinders en Max Horsmeijer. Twee bewoners van de Baaienwijk. De heer Horsmeijer is benieuwd wat er leeft in de wijk en wat er zoal besproken wordt tijdens de vergadering. De heer Kinders voelt zich aangesproken n.a.v. de kalender. Daarna volgt een voorstelrondje. Punt 10 van de agenda wordt naar voren gehaald en behandeld na punt Mededelingen Het wijkkantoor aan de Nijlstraat is nu leeg gehaald. Het wachten is op het weghalen van de portacabin. Bij Edwin op kantoor staan veel ordners. 3. Ingekomen en uitgaande stukken Van de gemeente bericht ontvangen dat net zoals vorig jaar weer , - wijkbudget beschikbaar is gesteld. Van Columbuzz verlanglijstje ontvangen voor hun nieuwe onderkomen. Vanwege de winter gaat Columbuzz pas in maart open en de planning voor de mozaïekbank komt in het geding. Het verlanglijstje wordt nog even aangehouden. Er zijn geen uitgaande stukken. 4. Website de Weidevenner/ Kernwerk onderhoud en verantwoordelijkheid Gerard bedankt René voor het vele en mooie werk wat geleverd is. Het is fantastisch werk en we krijgen ook veel positieve signalen van de gemeente. Het geld voor de website is door de kerngroep betaald, er is geen bijdrage van de Stichting Weidevenne. René vertelt nog iets over de historie. Vorig jaar begonnen, er zijn toen een aantal dingen bedacht en door brainstormen zijn nog een aantal dingen naar voren gekomen. December gingen we online en is het in de pers verschenen. Uiteraard zijn er nog verbeterpunten, waaronder de nieuwsbrief via te verzenden. Doel is om met mensen van de wijk in contact te komen. Aantallen: gemeten de afgelopen 28 dagen 800x bezocht. 355 unieke bezoekers. Unieke bezoekers zijn mensen die regelmatig een bezoek brengen aan de website. Gemiddelde bezoektijd 2,5 minuut. Wat best lang is voor een website raadplegen. De website is gevonden door links op de site van de gemeente, via Google, Webregio en overige websites. Homepage is meest bezocht. De meting voor aantallen blijft. 40 mensen hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief. De website kernwerkweidevenne wordt nog overgezet naar een ander ontwerpsysteem, maar eerst moet de website helemaal in orde zijn. Er zijn al suggesties voor het overzetten. Er komt 1

2 nog een schaduwsite (voor zodat de redactie achter de schermen naar verbeterpunten kan kijken. De vergadering heeft geen bezwaar tegen de kosten voor de schaduwsite. Conny geeft aan dat ze nog iemand heeft gevonden voor ondersteuning van de website. Frank Reijn vindt het leuk om met moderne middelen zoals Hyves Facebook etc. bezig te zijn. Wil zich ook op de jeugd gaan richten. Heeft ook een bestuurbaar vliegtuigje wat hij in wil zetten voor de website. Het vliegtuigje is voorzien van een camera en kan indien gewenst foto s en filmpjes van locaties maken René: tip voor de website: Je zou ook een koppeling kunnen maken naar de gemeente naar verbeterdebuurt. Je kunt daar de juiste plek aanwijzen die voor verbetering in aanmerking komen. Deze link is al aanwezig.( Conny) Eindverantwoordelijkheid: De site staat nu op naam van Conny maar dat is niet goed als je wordt aangesproken als er iets verkeerd is gegaan. In het stedelijk overleg zal besproken worden of er een stichting moet komen. Gerard gaat met de KvK in contact over verantwoordelijkheid, kosten etc. Henk geeft aan dat er wel snel een stichting moet komen. Max Horsmeijer vraagt nog of de gemeente geen zeggenschap heeft. Als er een stichting komt moet er ook een akte komen. Kost veel geld. Gerard legt nog even uit dat wij daarin zelfstandig kunnen opereren. Gerard bedankt de redactie nog voor het up to date houden van de website. 5. Speelveld Timor Marianne heeft Edwin gesproken over Timor, de speelplek bij het spoor. Is al een heel oud punt. Verschillende mensen van de werkgroep zijn er mee bezig geweest. Marianne gaat op korte termijn met Loes in gesprek om alles door te nemen. Loes zoekt alles bij elkaar en maakt een afspraak. Marianne heeft het werk van Mehmet overgenomen. Mehmet wil nog wel de notulen blijven ontvangen. Marianne doet nu ook het project Helsinkihaven. 6. en actielijst van 15 december 2010 Conny heeft een voorstel om papierverspilling tegen te gaan. Iedereen print nu de notulen uit en gooit ze daarna weer weg. Iedereen krijgt voortaan de notulen per en kan zijn of haar op- of aanmerkingen mailen naar de notulist(fons). Ook nieuwe inzichten kunnen bij Fons worden ingediend. Fons Spaaij twijfelt nog over de papieren versie. Besloten wordt dat tegelijkertijd met het versturen van de nieuwe agenda nogmaals de eventueel aangepaste notulen worden verzonden per . Henk heeft een vraagje over de notulen: Onder mededelingen staat dat bij het gezondheidscentrum een blauwe zone wordt ingericht. Henk is daar op tegen. Er zal eerst nog overleg zijn met omwonenden. worden vastgesteld. De volgende punten kunnen van de actielijst: met data voor schilderen Stand van zaken KCC Planning wijkkrant Voor van de actielijst zal Jan doorgeven dat het nog in beraad is. Meteen komen al een paar punten naar voren die als thema zouden kunnen dienen, Bredeschool de Weide- Bewonersparticipatie Vincent Nijenhuis website de weidevenner. 7. Jaarverslag kerngroep 2010 Iedereen heeft het jaarverslag ontvangen en er zijn geen op- of aanmerkingen. 8. Concept onderhoudsplan 2011 Het onderhoudsplan voor 2011 is ontvangen. Er staan geen specificieke verbeterpunten in voor Weidevenne. Fons Spaaij memoreert dat in 2009 door de werkgroepen aanvullende opties voor het onderhoudsplan 2010 aan Jeroen Otten zijn overhandigd. In het onderhoudsplan 2010 waren deze aanvullende punten niet toegevoegd. Ook in het plan voor 2011is niets terug te vinden van deze voorstellen. Fons Spaaij wil Jeroen uitnodigen in de Kerngroep. Note notulist: Jeroen heeft reeds verzocht om een gesprek met Kerngroepleden Weidevenne over invulling onderhoudsplan Overleg volgt op korte termijn. Roald wil van Fons Spaaij wat informatie en wil het bespreken met de leiding Stadsbeheer. Hij is dan alvast op de hoogte. 2

3 9. Besteding wijkbudget 2011 Vorig jaar was geld tekort en is geleend van de Gors. Bianca zal het definitieve overzicht van 2010 nog sturen. Punt komt dus de volgende keer weer op de agenda. 10. Verjaardagskalender en kosten bezorging Over de kalender zijn goede berichten binnengekomen. Een doos is in het groen gevonden. Er is een gesprek met Rodi Media geweest hierover. Van de 6400 zijn er 500 niet bezorgd. Rodi vraagt welke straten er niet zijn bezorgd maar dat is iets wat Rodi zelf moet uitzoeken. Er is inmiddels nog 1 doos verspreid. De bezorgkosten zijn, ondanks de aanmaning, nog niet betaald. Gerard heeft hierover contact gehad met Rodi Media en Conny heeft Rodi ook nog gebeld ex extra informatie gegeven over de niet bezorgde straten. Men zou er op terug komen. Nog geen antwoord. De leveringsvoorwaarden van Rodi staan op hun website. Conny zal ze ook nog even doormailen in welke delen er ook niet bezorgd is. Gerard neemt de verdere afhandling op zich. 11. Voortgang redactie, projecten en stedelijke kerngroep Redactie Conny: heeft samen met Ed van Rhoon een gesprek gehad met de Baanstede over de bezorging. Het blijkt dat structureel 300 kranten te weinig gedrukt worden. De nabezorging verloopt niet vlekkeloos. De fouten in de bezorging kunnen voortaan worden gemeld bij de Baanstede. Het colofon zal worden aangepast. Voorstel is om een afhaalpunt bij Kwalitaria te hebben, zodat bewoners hier de krant kunnen ophalen. Er zou nog kunnen worden gedacht om nog enkele afhaalpunten te creëren. Roald zal in het Stedelijk overleg voorstellen om van alle wijken op de leestafel van de bibliotheek exemplaren neer te leggen. Buitenruimte Loes moet nog naar de Koempoelan met de hoge prijs van de offerte. De school denkt nog na. Voor het geld wat al betaald is moeten, door Visscher & Diemers, wel werkzaamheden worden verricht. Er zijn momenteel nog geen werkzaamheden verricht. Gerard geeft aan dat Stichting Weidevenne nog ongeveer 3000, - wil bijdragen. Volgende maand een afspraak maken om samen met Nico en Henk de bakken te controleren. Een bak in de Bisonstraat is wel aangevraagd maar nog niet geplaatst. Dit moet Edwin nog regelen. Veiligheid Fons Spaaij: Heeft Omnibusenquête 2010 doorgenomen waarbij opviel dat mensen in Weidevenne ontevreden waren over de parkeermaatregelen- fietspaden en busverbindingen. Via gmail zijn enkele verzoeken/klachten ontvangen: Een mevrouw uit de Lissabonhaven maakt melding dat bewoners met hun auto via de Melkweg gaan en dan hun auto op het groen zetten. Fons heeft met Edwin gesproken over een paal of handhaving. Roald vraagt aan Fons om dit aan hem door te mailen. Baaienwijk: Kruising Wonderfontein/St.Helenabaai. Verzoek is om ronde deel kruispunt aan te passen. Een bewoner maakt oneigenlijk gebruik van de grond, de schutting staat direct aan de kruising waardoor er geen zicht is Het is teruggekoppeld aan de gemeente die antwoord moet geven. De overdracht naar Stadsbeheer wordt nu belemmerd. Marseillehaven: Er is een gedeelte naast het trottoir dat oneigenlijk wordt gebruikt door fietsers en brommers. Er is ook een kleine enquête geweest onder de bewoners en alles is teruggekoppeld aan de gemeente. Benieuwd wat de besluitvorming is. Bossa Novastraat: Bewoners willen stukken groen zelf onderhouden. Afgehouden. Baaienwijk: Veengrond is niet sterk genoeg er zijn verzakkingen en ook de beschoeiing heeft het zwaar te verduren. Het speelt al 2 jaar. Hoe kan de gemeente dit oplossen. Joost van Aken (voorheen werkgroep Verkeer en Veiligheid) heeft dit al in de bewonerscommissie van de Baaienwijk besproken maar er nog geen oplossing. Henk vraagt nog even naar de spekgladde geleidetegels. De gemeente gaat dit aanpassen. Stedelijke Kerngroep 3

4 Gerard: We worstelen met een groot probleem over de aansprakelijkheid (voorbeeld de website). Naar de gemeente toe moet je een formeel orgaan hebben waarbij nog weer een verschil is tussen een groep van 12 of 3 man. De kerngroep moet goed nadenken hoe we verder gaan. We moeten ons formaliseren. Het is al besproken in het stedelijk overleg en ook aan de kerngroep zal gevraagd worden of wij een officieel bestuur moeten oprichten. Conny: Dit heeft alleen zin als we een stem krijgen binnen de gemeente. In het handboek wijkgericht werken staat dit echter goed beschreven. Roald: Bewonersparticipatie welke rol geef je aan de kerngroep. Anja Bonnes komt hierover nog in gesprek. De gemeente weet nog niet wat ze willen met de organisatievorm. De kerngroep moet de beslissing nemen welke richting wij op willen. Gerard vraagt nog aan iedereen om hier goed over na te denken. Er zal een aparte vergadering komen over dit onderwerp. Maar we wachten eerst nog de stedelijke kerngroep af. Gerard gaat zich bij de KvK verdiepen in de juridische aspecten. 12. Rondvraag Loes: Vraagt hoe het is afgelopen met de mevrouw Elderenbos. De gezondheid laat het niet toe om plaats te nemen in de kerngroep. Joop: Aan bewoners wordt nu gevraagd om samen het zwerfvuil in de wijk op te ruimen. Als voorbeeld geeft Joop aan het vuil wat uit de containers valt. Waarom geen veegwagen achter de vuilniswagen aan. Joop zal een mailtje sturen over het zwerfvuil aan het KCC. Joop: De veiligheid in Weidevenne. Naar aanleiding van een poging tot inbraak in de buurt heeft Joop een gesprek gehad met de politie. De capaciteit is te weinig. Ze zitten maar met 7 man. Er is een toename van criminaliteit in Weidevenne. Fons Koolbergen: Het paaltje onder de Mandelabrug is er nog steeds niet. Vorig jaar heel veel geld uit gegeven voor aanpassingen. Alleen het paaltje was niet goed, iedereen kan en gaat er nu gewoon doorheen. Fons heeft inmiddels aan Roald wat informatie gestuurd over de afgelopen tijd. Fons Spaaij: Zit nog op het geld te wachten van een declaratie. 13. Sluiting Om uur is het einde van de vergadering en de volgende is op 2 maart

5 Actie- en besluitenlijst Kerngroep Weidevenne behorende bij de notulen van 19 januari 2011 Nr Datum Omschrijving Wanneer Wie 05/ Parkeerproblematiek Weidevenne Afspraak met bewoners die contact persoon waren PM z.s.m. Edwin Gerard 18/ Brief schrijven naar bewoners over projecten die niet Gerard uitgevoerd gaan worden en artikel in wijkkrant Loes betrekken bij inrichting binnentuin Helsinki- en z.s.m. Edwin Barcelonahaven Voorstel van Columbuzz over nieuwe winterhangplek z.s.m. Daniëlle (Clup) Thema voor presentatie in het Weidekerkhuis z.s.m. Allen Regeling voor eigenaar/aansprakelijkheid website z.s.m. Conny Gerard Planning mozaïekbank z.s.m. Marianne Onderhoudsplan 2011 Mail aan Roald z.s.m. Fons Spaaij Geen bezorging kalender in andere delen z.s.m. Conny Mail aan Rodi Media Plaatsing van alle wijkkranten bij de bibliotheek z.s.m. Roald Bespreken in Stedelijk overleg Lissabonhaven parkeren in groen Mail aan Roald z.s.m Fons Spaaij 5

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013

Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013 op dinsdag 19 november 2013 Aanwezig: Cees van den Heijkant, (voorzitter); Yvonne van Geel; Joop van Dijk; Hans Gerritsen ; Frank van Kerkhof; Dick Kevelam; Bert Mulder; Adrie van Harn; Jeroen Breekveldt;

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 mei 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 mei 2011

Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 mei 2011 Notulen MR-vergadering Kennedyschool 24 mei 2011 Aanwezig: Bernard van Gils, Piet Hendrikx, Johan Haverkamp, Mireille Scholte (voorzitter), Fred Thielemans (notulist), Ivo Dierks, Ineke van Steen, Candida

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 1.Opening De voorzitter, T. Frankema, opent deze najaarsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Vanavond is een grote

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie