Bijlage 1 Omgevingsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Omgevingsanalyse"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Omgevingsanalyse Zwembaden in de omgeving Aanbod In de omgeving van het Flevoparkbad is een groot aantal zwemvoorzieningen gelegen. Dat blijkt ook uit de tabellen aan het einde van deze omgevingsanalyse, die een overzicht bieden van alle zwemvoorzieningen, die vanaf het Flevoparkbad binnen 20 minuten en 20 kilometers met de auto kunnen worden bereikt. 1 Bij het opstellen van dat overzicht is overigens mede gebruikgemaakt van informatie in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost. Allereerst liggen er verschillende buitenbaden rondom het Flevoparkbad. Zij zijn overigens geen van allen binnen 10 minuten te bereiken. Het BadBuiten heeft een zeer beperkte omvang en is in feite geen regulier buitenbad, maar De Breek, het Brediusbad en het Amstelbad zijn dat wel. De drie laatstgenoemde baden beschikken over behoorlijk wat zwemwater, maar hebben in tegenstelling tot het Flevoparkbad geen 50- meterbad. Daarentegen bieden de drie baden wel zwemlessen en doelgroepactiviteiten aan, terwijl het Flevoparkbad dat zelf niet doet. De buitenbaden zijn niet de enige zwembaden met onoverdekt zwemwater. Er zijn namelijk vier combibaden in Amsterdam. Hoewel geen van die baden binnen 10 minuten vanaf het Flevoparkbad kan worden bereikt, is vooral het De Mirandabad voor een deel van de inwoners van stadsdeel Oost dichterbij dan het Flevoparkbad. Net als Sportplaza Mercator beschikt het De Mirandabad over een onoverdekt 50-meterbad. Overigens zijn de buitenbaden van het Floraparkbad momenteel gesloten in verband met de bouw van het Noorderparkbad, dat ook een combibad zal zijn. Zoals gebruikelijk hebben de combibaden een veel uitgebreider activiteitenaanbod dan het Flevoparkbad. Combibaden zijn immers het gehele jaar geopend en hebben ook overdekte faciliteiten. In de omgeving van het Flevoparkbad liggen ook verschillende binnenbaden. Weliswaar beschikken deze accommodaties niet over een onoverdekt zwemaanbod, maar ze bieden wel activiteiten aan die het Flevoparkbad ook zou kunnen aanbieden. Daarnaast accommoderen deze binnenbaden een deel van de totale zwembehoefte in stadsdeel Oost. Het dichtstbijzijnde bad is het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost, maar ook het bad in Diemen, het Zuiderbad, Bijlmer Sportcentrum en Het Marnix zijn voor veel inwoners van stadsdeel Oost niet ver weg. Er zijn ook drie private sport-/wellnessaanbieders met een binnenbad. Zij vormen geen grote concurrenten van het Flevoparkbad. Hun aanbod is beperkt en vooral voor leden bedoeld. Wel bieden twee van de drie centra zwemlessen aan. In één van beide gevallen is daarvoor een lidmaatschap vereist. Naast de reguliere binnenbaden en de sport-/wellnesscentra zijn er diverse zorginstellingen met een zwembad. In vrijwel alle gevallen gaat het alleen om een instructiebad, dat uitsluitend door specifieke (zorg)groepen mag worden gebruikt. Toch zijn deze accommodaties relevant, omdat ze een deel van de zwembehoefte accommoderen. Bovendien worden ze vaak door zwemscholen gebruikt, die in de meeste gevallen geen eigen bad hebben. In plaats daarvan huren zij zwemwater bij zorginstellingen en in reguliere zwembaden. Twee van hen Akwaak en Zweminstituut Siemons bieden ook doelgroepactiviteiten aan. 1 Zwembaden die niet door bezoekers van buiten kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld in hotels, worden buiten beschouwing gelaten. i

2 Mensen die in de openlucht willen zwemmen, hoeven dat uiteraard niet per definitie in een zwembad te doen. In de omgeving van het Flevoparkbad bevinden zich verschillende recreatieplassen en strandjes, zoals het Strand IJburg. Dit aanbod is vooral aantrekkelijk voor liefhebbers van het vrij zwemmen. Voor banen zwemmers vormt het geen goed alternatief. Tarieven Ten opzichte van de buitenbaden in de omgeving zijn de tarieven van het Flevoparkbad aan de lage kant. Dat geldt vooral voor het tarief voor volwassenen. Het Brediusbad hanteert een opvallend groot onderscheid tussen de prijs voor volwassenen en die voor de jeugd. Kinderen betalen namelijk minder dan de helft van het volwassen tarief. Voor de prijzen van seizoenskaarten geldt overigens hetzelfde. Mede gezien het voorzieningenaanbod van het Flevoparkbad (zie bijlage 2) luidt de conclusie, dat er ruimte is om de tarieven van het bad te verhogen. Dat geldt zeker voor de tarieven voor volwassenen. De recreatieve tarieven van de combibaden en de binnenbaden zijn hoger dan die van het Flevoparkbad. Voor zover de andere aanbieders recreatief zwemmen aanbieden, geldt daarvoor hetzelfde. Het is echter niet reëel om de prijzen van overdekte baden met die van buitenbaden te vergelijken. De recreatieplassen en strandjes zijn gratis en dat kan voor sommigen aanleiding zijn om daar in plaats van in een openluchtzwembad te gaan zwemmen. Demografische ontwikkelingen Ontwikkelingen sinds 2000 Uit de volgende tabel blijkt, dat het aantal inwoners van stadsdeel Oost in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Deze stijging heeft zich bij elk van de vijf onderscheiden leeftijdsgroepen voorgedaan. In tegenstelling tot in veel andere delen van het land is de groep van 65 jaar of ouder nauwelijks gegroeid. Dit betekent dat puur vanuit demografisch oogpunt de vraag naar zwemwater en activiteiten uitgezonderd doelgroepactiviteiten voor senioren flink is gestegen. Dat geldt ook voor recreatief zwemmen. Dat laatste lijkt wellicht opvallend, aangezien recreatief zwemmen landelijk juist onder druk staat. Dat komt doordat er ook andere dan demografische factoren invloed op de zwembehoefte uitoefenen. Op deze plek gaat het echter alleen om de demografische ontwikkeling en die heeft een positieve invloed op de vraag naar recreatief zwemmen. Overigens wordt in de Amsterdamse sportwereld ook regelmatig van stadssector Oost gesproken. Dit bestaat uit stadsdeel Oost plus drie buurten van stadsdeel Centrum. In 2012 woonden er in de drie buurten in stadsdeel Centrum circa mensen. stadsdeel Oost totaal tot 20 jaar tot 35 jaar tot 50 jaar tot 65 jaar jaar of ouder Bevolkingsontwikkeling stadsdeel Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) ii

3 Prognose In de volgende twee tabellen is voor stadsdeel Oost en stadssector Oost de demografische prognose weergegeven. 2 Daaruit blijkt dat het aantal inwoners in de komende jaren zal blijven groeien. De meest in het oog springende toenames doen zich voor bij de groepen van 15 tot 20 jaar, 25 tot 35 jaar en 50 jaar of ouder. Vooral de groep senioren wordt flink groter: het aandeel van het aantal inwoners van 65 jaar of ouder in de totale bevolking neemt in de periode tot en met 2030 met 5% toe. De ontwikkelingen wijzen op een verdere stimulering van de vraag naar zwemwater en activiteiten en vooral voor banen zwemmen en doelgroepactiviteiten voor senioren. Meer specifieke cijfers laten echter zien, dat het aantal kinderen in de zwemlesleeftijd in de periode tot en met 2025 licht zal afnemen. Dat leidt in die jaren dus tot een beperkte daling van de vraag naar les zwemmen en schoolzwemmen. Overigens wordt voor de jaren daarna een flinke toename van deze groep verwacht, maar dat is mede afhankelijk van de snelheid waarmee IJburg verder wordt ontwikkeld. stadsdeel Oost totaal tot 5 jaar tot 10 jaar tot 15 jaar tot 20 jaar tot 25 jaar tot 30 jaar tot 35 jaar tot 40 jaar tot 45 jaar tot 50 jaar tot 55 jaar tot 60 jaar tot 65 jaar tot 70 jaar tot 75 jaar tot 80 jaar tot 85 jaar jaar of ouder Demografische prognose stadsdeel Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) 2 De weergegeven cijfers zijn gelijk aan die in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost, alleen zijn de gegevens gedeeltelijk op een andere wijze gecategoriseerd. Dat heeft te maken met het feit dat de opdrachtformulering van beide onderzoeken verschillend is. iii

4 stadssector Oost totaal tot 5 jaar tot 10 jaar tot 15 jaar tot 20 jaar tot 25 jaar tot 30 jaar tot 35 jaar tot 40 jaar tot 45 jaar tot 50 jaar tot 55 jaar tot 60 jaar tot 65 jaar tot 70 jaar tot 75 jaar tot 80 jaar tot 85 jaar jaar of ouder Demografische prognose stadssector Oost (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek) Bevolkingssamenstelling Ongeveer de helft van de inwoners van stadsdeel Oost en stadssector Oost is van buitenlandse afkomst. Van deze groep heeft circa 70% een zogenaamde niet-westerse achtergrond (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek). In algemene zin blijkt in de praktijk, dat deze groep inwoners om verschillende redenen duidelijk minder vaak zwembaden bezoekt dan andere groepen inwoners. Dat heeft gevolgen voor de totale behoefte aan zwemwater en activiteiten. Dit blijkt ook uit het gemiddelde aantal bezoeken per inwoner van grootstedelijke gemeenten, dat meestal lager is dan het cijfer in meer landelijke gebieden. Overigens spelen daarbij uiteraard ook andere factoren een rol, waaronder sociaal-economische verschillen en het grotere vrijetijdsaanbod in grote steden. Trends en ontwikkelingen In het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost wordt een aantal algemene landelijke trends en ontwikkelingen beschreven, dat ook voor dit rapport relevant is. In aanvulling daarop wordt voor deze rapportage nog een aantal relevante aspecten benoemd, dat op sport en zwemmen in het algemeen en zwemactiviteiten in het bijzonder betrekking heeft. Algemeen De aandacht voor gezond leven en bewegen blijft onverminderd groot. Dat betekent een positieve stimulans voor sportbeoefening in het algemeen. Vooral 55-plussers blijken aanzienlijk vaker deel te nemen aan sportieve (doelgroep)activiteiten dan in het verleden. Daarentegen neemt de interesse van jongeren voor sportieve activiteiten vanaf een jaar of 15 duidelijk af; de kwaliteit van de dienstverlening wordt in steeds grotere mate bepalend geacht voor de keuzes van de zwembadbezoeker. Leden van verenigingen en deelnemers aan begeleide activiteiten vinden de klantgerichtheid en deskundigheid van trainers/instructeurs het belangrijkste aspect van de dienstverlening. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk punt; iv

5 onder invloed van verdrinkingsgevallen en ongelukken in zwembaden en recreatiegebieden blijft de discussie over veiligheid actueel. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid in het water, maar ook om de (sociale) veiligheid in en om sportaccommodaties. Mede hierom zijn het Keurmerk Veilig en Schoon en het Protocol Vrolijk en Veilig opgesteld. Het Flevoparkbad beschikt over het keurmerk en hanteert het protocol; op veel plekken in het land staat de exploitatie van publiek toegankelijke buitenbaden onder druk. Mede door noodzakelijke bezuinigingen en afnemende bezoekersaantallen wordt soms het besluit genomen om een buitenbad te sluiten. Andere keuzes die worden gemaakt zijn het afstoten van het bad aan een lokale belangen- c.q. vrijwilligersorganisatie of een marktpartij, dan wel het vervangen van een deel van het zwemwater door bijvoorbeeld een waterspeeltuin, spraypark, zandsportveld, of andere aanvullende functie; geclusterde en multifunctionele sportvoorzieningen zijn in opmars, waarbij soms ook combinaties met andere maatschappelijke of commerciële voorzieningen worden gemaakt. Succesvolle combinaties resulteren in meerwaarde voor de bezoeker en financiële voordelen voor de exploitant. Het vervangen van bestaande accommodaties is vaak aanleiding om over clustering na te denken. Zwemactiviteiten In de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors geïnvesteerd in recreatieve zwembaden en combibaden. In het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide activiteiten plaatsgevonden. Daarbij hebben demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen een rol gespeeld. Overigens geldt het voorgaande vooral voor het vrij zwemmen en veel minder voor het banen zwemmen; de aquafitactiviteiten zijn in de afgelopen jaren populair geweest en zullen dat in de komende jaren ook blijven. Middels een aantrekkelijk en afwisselend aanbod dient hierop te worden ingespeeld. Net als bij de overige doelgroepen is de kwaliteit van de instructeurs zeer bepalend voor de populariteit van de activiteiten; gezien de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking worden activiteiten voor senioren steeds belangrijker. Zij stellen echter meer en andere wensen aan deze activiteiten dan jongere mensen, bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne, persoonlijke aandacht en de sociale functie van het zwemmen; het les zwemmen is van oudsher sterk aanbodgericht. Lessen worden op vaste tijdstippen in de week aangeboden. Steeds meer zwembaden bieden ook lessen op zaterdag en zondag aan en organiseren snelcursussen of turbolessen, waarbij kinderen in een korte periode hun diploma kunnen behalen; steeds meer gemeenten besluiten al dan niet onder invloed van bezuinigingen tot het geheel of gedeeltelijk afschaffen van het schoolzwemmen. In de grote steden is dat veelal niet het geval. Daar is het aandeel kinderen dat via het schoolzwemmen het zwemdiploma behaalt vaak ook groter dan in andere delen van het land; zwem- en waterpoloverenigingen hebben over het algemeen met relatief sterk teruglopende ledenaantallen te kampen. Het positieve effect van de goede prestaties van de Nederlandse zwemmers en waterpolosters op de ledenaantallen van verenigingen is gering geweest. Uiteraard kan het beeld per individuele vereniging verschillen. v

6 Zwemvoorzieningen in de omgeving Buitenbaden Naam Flevoparkbad Zwembad BadBuiten Zwembad de Breek Brediusbad Het Amstelbad Plaats Amsterdam Amsterdam Landsmeer Amsterdam Ouderkerk aan de Amstel Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 0,0 4,6 12,4 7,7 13,9 Baden en faciliteiten 50-meterbad met springplank, ondiep bad, kleuterbad, ligweide, speeltoestellen Drijvend instructiebad, onderdeel van horecagelegenheid Wedstrijd-/recreatiebad, instructiebad met glijbaan, peuter-/kleuterbad, speeltoestellen, ligweide Wedstrijdbad, recreatiebad, kleuterbad met fontein Wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, speelvoorzieningen, ligweide Karakter Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 3,20 4,00 4,00 3,85 4,00 - jeugd 3,10 4,00 3,50 1,75 4,00 - meerbadenkaart (per keer) 2,67-3,50 2, jeugd 2,58-3,50 1,43 - les zwemmen - lesduur in min gemiddelde prijs per 30 min. - - uitsluitend met leskaart - 3,50 doelgroepen - soorten - - Aquajoggen, aquarobics, Aquasport Aquafit conditiezwemmen - gemiddelde prijs aquasporten - - 5,50 2,88 3,67 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k gemiddelde prijs overig vi

7 Combibaden Naam De Mirandabad Floraparkbad Sportplaza Mercator Het Sloterparkbad Plaats Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 10,7 6,9 18,0 20,0 Baden en faciliteiten Golfslagbad, wedstrijdbad met duikplank. Buiten: 50-meterbad, kinderbad met speeltoestellen en glijbaan, peuterbad, speeltuintje Wedstrijdbad met glijbaan, instructiebad, springkuil met duikplanken, Turkse tuin, sauna, zonnebank (buitenbaden gesloten i.v.m. bouw Noorderparkbad) Wedstrijdbad, doelgroepenbad, therapiebad, peuterbad, sauna, stoombad, 50-meterbad buiten 50-meterbad, doelgroepenbad, springbassin met duikplanken, recreatiebad met glijbaan, stroomversnelling, bubbelbad, massagestralen, stoomcabines, kruidenbaden, peuterbad. Buiten: wedstrijdbad, ligweide Karakter Combibad Combibad Combibad Combibad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 3,90 3,95 4,70 4,60 - jeugd 3,90 3,40 4,70 4,60 - meerbadenkaart (per keer) 3,12 3,29 3,92 3,68 - jeugd 3,12 2,83 3,92 3,68 les zwemmen - lesduur in min. 30, 45 of gemiddelde prijs per 30 min. 4,50 2,75 5,31 4,88 doelgroepen - soorten Zwangerschapszwemmen, baby- Aquajoggen, aquarobics, /peuter-/kleuterzwemmen, aquacombi, fit en fun, babyaquajoggen, aquajoggen 55+, /peuterzwemmen aquatotaal, aquamove, MBVO Aquavitaal, aquarobics, aquajogging, aquacycling, aquazumba, baby- /peuterzwemmen, ouder- /kindzwemmen, zwangerschapszwemmen Aquasport, senior fit, ouder- /kindzwemmen - gemiddelde prijs aquasporten 6,18 6,08 5,58 5,21 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten 5,19 3,21 5,58 3,00 - gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k 6,18 4,06 6,63 5,58 - gemiddelde prijs overig vii

8 Binnenbaden Naam Sportfondsenbad Amsterdam Sportcentrum wethouder F.B. Het Zuiderbad Bijlmer Sportcentrum Het Marnix Zwembad Het Meerbad Zib Victoriabad Zwembad De Slag Oost Duran Plaats Amsterdam Diemen Amsterdam Amsterdam Amsterdam Abcoude Weesp Zaandam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 2,5 6,9 6,5 10,3 7,2 17,8 16,4 18,1 Baden en faciliteiten Wedstrijdbad, doelgroepenbad, Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, zonnebank Wedstrijdbad, doelgroepenbad, Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, instruc ebad Wedstrijdbad, instructiebad, Wedstrijdbad, recreatiebad, ondiep bad, kruidenbaden, whirlpool, sauna, zonnebanken whirlpool recreatiebad met whirlpool, stroomversnelling, bubbelbank, glijbaan massagestraat met speelattributen, peuterbad, whirlpool, sauna, zonnebank whirlpool, stoombad Recreatiebad/wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, whirlpool, stoombad, glijbaan Karakter Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Tarieven recreatief zwemmen - losse badenkaart 4,20 4,20 3,40 3,80 3,90 4,50 3,50 4,40 - jeugd 3,90 3,50 3,40 3,50 3,90 4,50 3,50 4,40 - meerbadenkaart (per keer) 3,50 onbekend 2,72 2,80 3,25 3,75 3,15 3,85 - jeugd 3,25 onbekend 2,72 2,60 3,25 3,75 3,15 3,85 les zwemmen - lesduur in min , 45 of gemiddelde prijs per 30 min. 5,23 4,41 4,50 4,43 6,46 7,23 5,16 5,06 doelgroepen - soorten Ouder-/kindzwemmen, zwangerschapszwemmen, MBVO, aquasportief Aquazumba, aquajogging, Aquajoggen,babyaquafit, conditiezwemmen, fifty /peuterzwemmen, fit, baby-/peuterzwemmen, zwangerschapszwemmen zwangerschapszwemmen Senior fit, ouder- /kindzwemmen, zwangerschapszwemmen, swimba Aquasport, 50 fit, ouder- /kindzwemmen Trimzwemmen, ouder- /kindzwemmen, ClubAqua, ClubAquajogging, ClubAquarobics, ClubAquavitaal Aquarobics, aquajoggen, baby- /peuterzwemmen Dynamic mix, dynamic running, dynamic moves, dynamic dance, aquatherapie, ouder- /kindzwemmen, trimzemmen, seniorenzwemmen, zwangerschapszwemmen, hart in beweging - gemiddelde prijs aquasporten 7,78 6,07 6,18 5,00 4,31 6,38 7,45 4,81 - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten 4,29 5,20-2,71 3, ,85 - gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k 4,79 6,50 6,18 4,63 4,31 5,83 7,45 5,50 - gemiddelde prijs overig viii

9 Fitnesscentra Naam David Lloyd Sports Health Club Special sports Amstelveen The Wellness Garden Plaats Amsterdam Amstelveen Amsterdam Afstand tot zwembad in min Afstand tot zwembad in km. 7,3 15,6 17,2 Baden en faciliteiten Instructiebad, hydrotherapiebad, relaxbad, sauna, stoombad Instructiebad, onderdeel van sportcentrum Instructiebad, onderdeel van wellnesscentrum Karakter Binnenbad Binnenbad Binnenbad Tarieven recreatief zwemmen uitsluitend met lidmaatschap uitsluitend met lidmaatschap - losse badenkaart ,00 - jeugd ,00 - meerbadenkaart (per keer) ,60 - jeugd ,60 les zwemmen - lesduur in min. onbekend gemiddelde prijs per 30 min. onbekend 9,38 - doelgroepen - soorten Swim to trim, pool fit, Aquarobic, fysio swim, fifty fit - aquarobics - gemiddelde prijs aquasporten uitsluitend met lidmaatschap uitsluitend met lidmaatschap - - gemiddelde prijs seniorenactiviteiten gemiddelde prijs zwangeren, b/p/k, o/k gemiddelde prijs overig ix

10 Zorgbaden Naam Plaats Afstand tot zwembad In min. In km. Ronald McDonald Centre Amsterdam 9 5,9 Zwembad Stichting Omega Amsterdam 9 6,0 Ago Zwembad Diemen 9 8,6 Zwembad Reade locatie Overtoom Amsterdam 12 6,5 Zwembad Mytylschool Amsterdam 13 10,1 Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (Reade) Amsterdam 15 18,5 Woon- en zorgcentrum De Werf Amsterdam 16 16,2 Zwemscholen Naam Zwemt in Lesduur in min. Gem. prijs/30 min. Akwaak zwemschool Ronald McDonald Centre 45 8,50 Zwemacademie Easyswim Sportplaze Mercator, De Werf 45 16,67 Zwemeducatie Reade Sportplaza Mercator 40 8,50 Zweminstituut Siemons Zwembad Stichting Omega 50 12,00 Zwemschool Bubbles Zwembad Mytylschool 45 8,67 Zwemschool de Anemoon Zwembad Mytylschool, Ago zwembad 45 5,62 Zwemschool de Druppel Wethouder F.B. Duranbad, Sloterparkbad 45 7,33 Zwemschool de Natte Kikker Sloterparkbad, eigen instructiebad 30 16,00 Zwemschool de Oceaan Sloterparkbad 45 6,67 Zwemschool de Zwaantjes Sloterparkbad, Sportfondsenbad Amsterdam Oost, zwembad Mytylschool 45 5,38 Zwemschool het Kikkertje Het Zuiderbad 45 7,67 Zwemschool Pardoes Sloterparkbad, zwembad Reade locatie Overtoom 45 10,00 Zwemschool Plons Het Marnix, zwembad Mytylschool 45 9,00 Zwemschool Robbedoes Sloterparkbad, eigen instructiebad 45 5,77 x

11 Recreatieplassen en stranden Naam Plaats Afstand tot zwembad Karakter In min. In km. Strand IJburg Amsterdam 9 6,5 Stadsstrand Strand Diemerpark Amsterdam 11 11,2 Stadsstrand Ouderkerkerplas Ouderkerk aan de Amstel 13 13,6 Recreatieplas Gaasperplas Amstelveen 16 15,0 Recreatieplas Recreatiegebied het Twiske Oostzaan 16 16,6 Recreatiegebied De Hoge Dijk Amsterdam 17 15,2 Recreatieplas en stadsstrand Strand Sloterplas Amsterdam 17 20,0 Stadsstrand xi

12 Bijlage 2 Exploitatie Flevoparkbad Aanbod Algemeen Het Flevoparkbad is prachtig gelegen in het Flevopark en aan de rand van het Nieuwe Diep. Het bad is in 1967 gebouwd en in 1997 gerenoveerd. In 2002 is een aantal kleedkamers vernieuwd. De afdeling Accommodaties van stadsdeel Oost is verantwoordelijk voor de exploitatie van het bad, terwijl het eigendom bij de afdeling Vastgoed en Grondzaken is ondergebracht. Tussen beide afdelingen is een dienstverleningsovereenkomst van kracht. Daarin zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer, onderhoud en aanverwante zaken vastgelegd. Het algemene uitgangspunt is, dat de afdeling Vastgoed en Grondzaken verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de afdeling Accommodaties voor het dagelijks onderhoud. Per 2013 zijn het groenonderhoud op het terrein, het groot onderhoud aan bestrating en tegelwerk op het terrein (niet in de bassins) en het groot onderhoud van het sanitair (inclusief tegelwerk) van eerstgenoemde naar laatstgenoemde afdeling overgedragen. Het doel daarvan is een hogere mate van efficiëntie. Voorzieningen Het zwembad biedt de volgende voorzieningen: een diep L-vormig bassin van circa 50 bij 25 meter en springkuil van circa 12,5 bij 9 meter (totaal: m² zwemwater); een ondiep L-vormig bassin van circa 43 bij 24 meter met een diepte van 0,50 tot 1,20 meter en een gedeelte van circa 20 bij 36 meter met een diepte van 0,45 meter (totaal: m² zwemwater); een kleuter-/peuterbad van circa 134 m²; een horecagelegenheid (verpacht); een grote ligweide (deels verhuurd aan camping Zeeburg); een springkussen en diverse andere speelvoorzieningen; een entree- en kleedgebouw. Het zwemwater wordt tot circa 20 graden verwarmd. In eerdere jaren was dat 21, respectievelijk 22 graden. Activiteiten Het Flevoparkbad wordt vooral gebruikt voor recreatief zwemmen. Deze activiteit kan verschillende vormen aannemen, zoals vrij zwemmen, gezinszwemmen en banen zwemmen. (Men zou ook het recreëren op de ligweide hiertoe kunnen rekenen.) Deze activiteiten worden niet op aparte tijdstippen of in aparte bassins aangeboden. De praktijk leert echter dat er meestal vanzelf een scheiding van de verschillende typen activiteiten plaatsvindt. Banen zwemmers zijn uiteraard in het 50-meterbad te vinden en zien het liefst dat een aantal banen in dat bad permanent voor hen beschikbaar zou zijn. Dat kan door middel van belijning. Daarnaast wordt het bad vooral sinds 2013 aan diverse partijen verhuurd, namelijk zwemvereniging het Y, studentenzwemvereniging SPONS en Swimfantastic (zwemtraining voor volwassenen en reddend zwemmen voor jongeren). Dat gebeurt op basis van sleutelverhuur, dus zonder personele inzet van het zwembad. Daarnaast maken scholen tijdens reguliere openingstijden van het bad gebruik en vinden er diverse incidentele activiteiten plaats, waaronder de jaarlijkse sportdag van de scholen en de zwemvierdaagse. xii

13 In diverse andere buitenbaden worden ook doelgroepactiviteiten en zwemlessen aangeboden. In het verleden was dat ook het geval in het Flevoparkbad, maar het bezoek liep steeds verder terug en de activiteiten zijn op een gegeven moment stopgezet. Swimfantastic heeft aan het begin van de zomervakantie 2013 overigens wel een snelcursus les zwemmen in het bad aangeboden. Daarnaast zijn er in den lande buitenbaden waarin het schoolzwemmen plaatsvindt. In het Flevoparkbad is dat niet het geval. Als redenen daarvoor noemt het stadsdeel: het schoolzwemmen vindt in Amsterdam gedurende het gehele schooljaar plaats en een buitenbad is slechts gedurende een deel van het jaar geopend; de omstandigheden, zoals de watertemperatuur en de weersafhankelijkheid, in een buitenbad zijn niet optimaal voor schoolzwemmen; er is voldoende overdekt zwemwater voor schoolzwemmen aanwezig. Bezoek en gebruik Bezoekontwikkeling Het jaarlijkse aantal bezoekers is in de volgende tabel weergegeven. Met uitzondering van 2011 ligt het bezoek in de afgelopen jaren tussen de en (inclusief schoolbezoek, maar exclusief verenigingsbezoek). Dankzij het mooie weer in de maanden juli en augustus is het bezoek in 2013 ruim boven de uitgekomen. Daarnaast is het bezoek van gasten van de naastgelegen tijdelijke camping sterk gegroeid. De bezoekcijfers laten zien dat het bad zeker een functie vervult en bestaansrecht heeft. jaar bezoek Bezoekcijfers Flevoparkbad 3 Voor 2012 is een nadere uitsplitsing van het bezoek beschikbaar. Uit de volgende tabel blijkt, dat ruim driekwart van het bezoek een los kaartje koopt. Het aantal bezoeken met een 12-badenkaart of seizoenskaart is beperkt. Dat hangt uiteraard samen met het aantal verkochte kaarten. In 2012 werden badenkaarten en 124 seizoenskaarten verkocht. Ten opzichte van veel andere Nederlandse buitenbaden zijn dat lage cijfers. Dat geldt zeker voor een buitenbad met de omvang van het Flevoparkbad en het aantal inwoners van stadsdeel Oost. 3 In de bezoekcijfers zit een beperkt aantal dubbeltellingen. Dat komt doordat voor de 12-badenkaarten en de seizoenskaarten zowel de (eenmalige) verkoop van de betreffende toegangsbewijzen zelf, als elk bezoek daarmee wordt geregistreerd. In 2012 gaat het om 278 bezoekers. Daar staat tegenover, dat seizoenkaarthouders bij binnenkomst soms niet meteen worden aangeslagen, maar dat dit achteraf gebeurt. Het is niet ondenkbaar dat dit op drukke dagen in enkele gevallen wordt vergeten. Overigens zorgen beide oneffenheden niet voor andere conclusies. xiii

14 2012 losse entree badenkaart seizoenskaart overig totaal Bezoek 2012 naar type entreebewijs 4 Uit de volgende tabel blijkt, dat meer dan de helft van het bezoek uit volwassenen (16 tot 65 jaar) bestaat. Kinderen (3 tot 16 jaar) en vooral senioren (65+) bezoeken het bad minder vaak. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen het bezoek van vrij zwemmen en gezinszwemmen enerzijds en banen zwemmen anderzijds. Bezoekers zijn immers vrij om te bepalen welke vorm(en) van recreatief zwemmen zij tijdens hun bezoek willen beoefenen. In de praktijk zal een deel van vooral het bezoek van volwassenen en senioren aan het banen zwemmen kunnen worden toegerekend jeugd volwassenen senioren 742 peuter overig totaal Bezoek 2012 naar leeftijdsgroep 5 Het bezoek van openluchtzwembaden is in sterke mate zij het zeker niet volledig weersafhankelijk. In de volgende tabel is voor de meest recente jaren een aantal statistieken weergegeven. De gegevens hebben betrekking op de weken waarin buitenbaden normaalgesproken geopend zijn. 6 Uit de cijfers blijkt duidelijk dat 2011 een relatief koude, natte en niet zonnige zomer was. Dat heeft zich ook in het bezoekcijfer van dat jaar vertaald. jaar ranking sinds gemiddelde aantal zonuren neerslag (in mm) 1901 temperatuur , , , , , gemiddelde 22 16, Weergegevens van 1 mei tot 1 september (bron: KNMI) 7 4 Het overige bezoek betreft onder andere bezoek door groepen, campinggasten, het onderwijs en mensen met een vrijkaartje. 5 Het overige bezoek betreft mensen met een dalurenkaartje of een vrijkaartje. 6 Dit wijkt af van de periode, zoals in het rapport Prognose zwembehoefte stadsdeel Oost wordt gehanteerd. Daarin wordt namelijk de meteorologische zomer aangehouden, maar die komt niet volledig overeen met de openstellingsperiode van buitenbaden in Nederland. 7 Met ranking sinds 1901 wordt gedoeld op de ranglijst van jaren, die op basis van temperatuur, zonuren en neerslag kan worden gemaakt. De gegevens zijn vanaf het jaar 1901 beschikbaar. Een voorbeeld: wanneer die cijfers worden gecombineerd, zijn er maar vijf jaren waarin de weersomstandigheden in de periode 1 mei tot 1 september gunstiger waren dan in Dat jaar neemt dus de zesde positie op de ranglijst in. xiv

Globale verkenning kosten nieuwbouw

Globale verkenning kosten nieuwbouw Bijlage 5 Globale verkenning kosten nieuwbouw Notitie nieuwbouw zwembad Venray Situatieschets en opdracht Laco Sportcentrum Venray beter bekend als De Sprank wordt sinds 1994 geëxploiteerd door Laco Venray.

Nadere informatie

Toekomstbestendigheid zwembad De Baan

Toekomstbestendigheid zwembad De Baan Toekomstbestendigheid zwembad De Baan Gemeente Ouderkerk Datum 5 november 2014 Referentie 1409MV In opdracht van Gemeente Ouderkerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Situatieschets 3 1.2 Opdrachtformulering

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 Geachte lezer, Om te zorgen voor voldoende participatie van de gebruikers, ook van de recreatieve zwemmers, is er onder de recreatieve zwemmers in Enschede een enquête

Nadere informatie

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad'

Startnotitie. 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Startnotitie 'Uitgangspunten onderzoek privatisering zwembad' Oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 Bloesemakkoord... 3 Sportaccommodatiebeleid... 3 Inhoud startnotitie... 3 Huidige zwembad...

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op de zwembaden

Een nieuwe kijk op de zwembaden Een nieuwe kijk op de zwembaden Gemeente Súdwest-Fryslân Datum 3 juli 2012 Referentie 1213MV In opdracht van Gemeente Súdwest-Fryslân Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Situatieschets 5 1.2 Opdrachtformulering

Nadere informatie

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY Zwembad De Sprank Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY DEFINITIEF 5 OKTOBER 2016 Colofon IN OPDRACHT VAN > Gemeente Venray PROJECT > VNY1601/Procesmanagement Zwembad

Nadere informatie

Zwembad De Zijl Vijf Meibad. winter Openingstijden 2016/2017. Sportaccommodaties

Zwembad De Zijl Vijf Meibad. winter Openingstijden 2016/2017. Sportaccommodaties Zwembad De Zijl winter Openingstijden 2016/2017 Sportaccommodaties www.leiden.nl/zwemmen Openingstijden Vrijzwemmen Zwembad De Zijl Winterseizoen (september t/m april) Wedstrijdbad minimaal 3 banen Instructiebad

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam.

Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Zwem verder in Zwemcentrum Rotterdam. Geopend vanaf 22 januari. De laatste zwemdag in Zwembad Charlois is op 24 december. Alle actuele informatie vindt u op rotterdamzwemt.nl/charlois Het nieuwe Zwemcentrum

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

V O O R D R A C H T. Voordracht voor de raadsvergadering van 7 januari 2014 ( DB ) Aan de deelraad,

V O O R D R A C H T. Voordracht voor de raadsvergadering van 7 januari 2014 ( DB ) Aan de deelraad, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad R Voordracht voor de raadsvergadering van 7 januari 2014 Jaar 2014 registratienummer 430977 Onderwerp Haalbaarheidsbesluit Toekomst Flevoparkbad V O O R D R A

Nadere informatie

Gebruiksvergoeding sport -en multifunctionele accommodaties van de gemeente Noordenveld.

Gebruiksvergoeding sport -en multifunctionele accommodaties van de gemeente Noordenveld. Gebruiksvergoeding sport -en multifunctionele accommodaties van de gemeente Noordenveld. Gebruiksvergoedingen sporthallen ingaande 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016 de navolgende vergoedingen voor

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten.

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten. Jaarverslag 2013 Bosbad Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. De openingsactiviteiten op 27 april waren spectaculair: een startcursus duiken, leuke activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, aantrekkelijke

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein Strategie Augustus 2013. Keuzenotitie Toekomst Zwembad

Gemeente IJsselstein Strategie Augustus 2013. Keuzenotitie Toekomst Zwembad Gemeente IJsselstein Strategie Augustus 2013 Keuzenotitie Toekomst Zwembad Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Reeds vastgestelde uitgangspunten...4 2.1. IJsselstein behoudt een zwembad...4 2.2. Dit zwembad

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES DOOR SPORTVERENIGINGEN, GROEPEN EN SCHOLEN.

VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES DOOR SPORTVERENIGINGEN, GROEPEN EN SCHOLEN. Verordening tarieven sportaccommodaties Pag. 2 VERORDENING REGELENDE DE VERGOEDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES DOOR SPORTVERENIGINGEN, GROEPEN EN SCHOLEN. 102. Algemeen Alle

Nadere informatie

Programma. Zomervakantie 2016 25 juli t/m 4 september. RECREATIE

Programma. Zomervakantie 2016 25 juli t/m 4 september.  RECREATIE RECREATIE ontspanning & plezier Programma Zomervakantie 2016 25 juli t/m 4 september ens de zomervakantie 2016 geldt een aangepast doelgroepenprogramma in de diverse baden voor o.a. vrijzwemmen, banenzwemmen

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Informatie seizoen 2017 Kom naar openluchtzwembad De Sawn Doarpen voor een frisse duik en voor de verschillende activiteiten!

Informatie seizoen 2017 Kom naar openluchtzwembad De Sawn Doarpen voor een frisse duik en voor de verschillende activiteiten! Opening op zaterdag 6 mei 2017 Toegang gratis! Informatie seizoen 2017 Kom naar openluchtzwembad De Sawn Doarpen voor een frisse duik en voor de verschillende activiteiten! www.sawndoarpen.nl In Gytsjerk

Nadere informatie

B i. IMlfJflnRRflPPORĨflGE DE LANSINGH. januari t/m juni ZWEMBAD DE innnncm ZWEMBAD

B i. IMlfJflnRRflPPORĨflGE DE LANSINGH. januari t/m juni ZWEMBAD DE innnncm ZWEMBAD IMlfJflnRRflPPORĨflGE t/m 2016 ZWEMBAD DE innnncm B i Erik Hordijk Manager accommodaties Gemeente Krimpen aan den IJssel 2 d e periode 2016 ZWEMBAD DE LANSINGH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL woensdag 3 augustus

Nadere informatie

Vraag en aanbod zwemwater Parkstad

Vraag en aanbod zwemwater Parkstad Vraag en aanbod zwemwater Parkstad Gemeenten Landgraaf en Heerlen Datum 12 april 2016 Referentie 1612AT In opdracht van Gemeenten Landgraaf en Heerlen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situatieschets en opdracht

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Zwemmen in Culemborg. Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg

Zwemmen in Culemborg. Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg Zwemmen in Culemborg Hoe verder? N.V. Sportfondsenbad Culemborg Datum 14 oktober 2011 Referentie 1125AT In opdracht van N.V. Sportfondsenbad Culemborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Situatieschets

Nadere informatie

GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006. Goudse zwembaden. www.groenlinksgouda.nl

GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006. Goudse zwembaden. www.groenlinksgouda.nl GROENLINKSGOUDA peilt meningen: in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006 Goudse zwembaden www.groenlinksgouda.nl Goudse zwembaden in een toekomstwerkplaats op 15 juni 2006 Binnenkort beslist de gemeenteraad

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief 14R.00507

Advies: In te stemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief 14R.00507 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. de Jong Tel nr: Nummer: 14A.00857 Datum: 11 november 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

3. Binnen welke leeftijd categorie valt u en de personen met wie u gaat zwemmen? Dus meerdere antwoorden mogelijk.

3. Binnen welke leeftijd categorie valt u en de personen met wie u gaat zwemmen? Dus meerdere antwoorden mogelijk. Enquêtevragen recreatief zwemmen in Enschede Deze vragen gaan over het recreatief zwemmen in de Enschedese zwembaden Aquadrome, Het Slagman en De Brug. Tot recreatief zwemmen behoort ook het banenzwemmen.

Nadere informatie

Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede

Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij Duurstede Definitief Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 1 maart 2011 Verantwoording Titel : Eerste onderzoek toekomst zwembad Wijk bij

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Krachtig perspectief. Exploitatie analyse. Gemeente Alphen aan den Rijn

Krachtig perspectief. Exploitatie analyse. Gemeente Alphen aan den Rijn Krachtig perspectief Exploitatie analyse Gemeente Alphen aan den Rijn Datum 30 mei 2013 Referentie 1324MV In opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Situatieschets

Nadere informatie

Notitie Toekomst Flevoparkbad

Notitie Toekomst Flevoparkbad Notitie Toekomst Flevoparkbad Stadsdeel Oost Geagendeerd voor behandeling in de Commissie Algemene en Sociale Zaken op 11 december 2013 Geagendeerd voor besluitvorming in de vergadering van de deelraad

Nadere informatie

memo aan de gemeenteraad

memo aan de gemeenteraad memo aan de gemeenteraad aan de gemeenteraad dossiernummer 1234 onderwerp Memo Evaluatie Groenhovenbad van het college van burgemeester en wethouders datum 13 juni 2017 memo 1. Memo Evaluatie Groenhovenbad

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Uitslag enquete 2013 (205 st. verwerkt) Totaal. 1 Wat is uw geslacht? man 57 vrouw 148. 2 Wat is uw leeftijd? 0-22 1 23-40 50 41-64 80 65> 73

Uitslag enquete 2013 (205 st. verwerkt) Totaal. 1 Wat is uw geslacht? man 57 vrouw 148. 2 Wat is uw leeftijd? 0-22 1 23-40 50 41-64 80 65> 73 Uitslag enquete 2013 (205 st. verwerkt) Totaal 1 Wat is uw geslacht? man 57 vrouw 148 2 Wat is uw leeftijd? 0-22 1 23-40 50 41-64 80 65> 73 3 Wat doet u om uwlichaam fit te houden? zwemmen 152 wandelen

Nadere informatie

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden.

Nadere informatie

Informatie (voor)verkoop abonnementen Burg. Kruijffbad Steenderen 2016

Informatie (voor)verkoop abonnementen Burg. Kruijffbad Steenderen 2016 Informatie (voor)verkoop abonnementen Burg. Kruijffbad Steenderen 2016 Steenderen, 22 februari 2016 Geachte abonnee, Het zwembadseizoen 2016 is in aantocht en start per 16 april aanstaande. Onze medewerkers

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Zwembaden

Hoofdstuk 17. Zwembaden Hoofdstuk 17. Zwembaden Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren kent een of meer van de drie gemeentelijke Leidse zwembaden: de Vliet, het Vijf Meibad en De Zijl. De meerderheid weet dat er zwemlessen

Nadere informatie

Exploitatie De Waterwyck en zwembad Vollenhove

Exploitatie De Waterwyck en zwembad Vollenhove Exploitatie De Waterwyck en zwembad Vollenhove Gemeente Steenwijkerland Datum 23 juni 2015 Referentie 1522MV In opdracht van Gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situatieschets en opdracht

Nadere informatie

Analyse vraag en aanbod. Delftse zwembaden. -eindrapportage- 07-11-2006 Drijver en Partners/bbn R.J.C. Komduur/L.H.A. van der Lans Rotterdam

Analyse vraag en aanbod. Delftse zwembaden. -eindrapportage- 07-11-2006 Drijver en Partners/bbn R.J.C. Komduur/L.H.A. van der Lans Rotterdam Analyse vraag en aanbod Delftse zwembaden -eindrapportage- 07-11-2006 Drijver en Partners/bbn R.J.C. Komduur/L.H.A. van der Lans Rotterdam Inhoudsopgave: pagina: 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond en onderzoeksopdracht

Nadere informatie

Wat kost sport in de B5?

Wat kost sport in de B5? Wat kost sport in de B5? Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) David Romijn Remco Hoekman Mulier Instituut,

Nadere informatie

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad

Commissie Samenleving / Raad College van B & W Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Keuzenota Aan: Commissie Samenleving / Raad Van: College van B & W Onderwerp: Resultaten marktverkenning privatisering zwembad Portefeuillehouder: H.A. Driessen / M. Melissen Datum collegebesluit: 9 mei

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek zwembad Heldense Bossen

Verdiepingsonderzoek zwembad Heldense Bossen Verdiepingsonderzoek zwembad Heldense Bossen optie Gemeente Peel en Maas Datum 29 oktober 2013 Referentie 1317RF In opdracht van Gemeente Peel en Maas Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Situatieschets

Nadere informatie

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge Registratienr. 6168027 Steller/telnr. Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 1 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zwemles SportPlaza Tiel. Mijn 1 ste zwemles

Zwemles SportPlaza Tiel. Mijn 1 ste zwemles Zwemles SportPlaza Tiel Mijn 1 ste zwemles Zwemles SportPlaza Tiel Graag informeren wij u over het volgende: - Introductiefilmpje Jip. - Wat is het zwem-abc? - Leren zwemmen met Jip. - Virtuele tour zwembad

Nadere informatie

BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD

BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD BIJLAGE 6B VOORBEELDROOSTER INSTRUCTIEBAD 010705 Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 08.0008.30 Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012

Businessplan Aqualaren 2013-2028. Tynaarlo, 24 april 2012 Businessplan Aqualaren 2013-2028 Tynaarlo, 24 april 2012 Opbouw subsidie Aqualaren bij ongewijzigd beleid Gemeentelijke subsidie Aqualaren (in 2012) 328.000 Aqualaren betaalt huur -/- 67.000 Aftrek vanwege

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen

JAARVERSLAG 2014. Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Stichting Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7864 TL Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. Het seizoen begon dit jaar rustig. Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen, 26 april, konden wij zo'n 300 bezoekers

Nadere informatie

Vragen n.a.v. de Evaluatie camping in Flevoparkbad van 26 oktober 2012

Vragen n.a.v. de Evaluatie camping in Flevoparkbad van 26 oktober 2012 Vragen n.a.v. de Evaluatie camping in Flevoparkbad van 26 oktober 2012 Wat was de bedoeling van de proef met de camping in het zwembad? Meer inkomsten voor het zwembad of meer inkomsten voor de camping?

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

Beantwoording raadsvragen Veenweidebad Notitie Gemeente De Ronde Venen

Beantwoording raadsvragen Veenweidebad Notitie Gemeente De Ronde Venen Beantwoording raadsvragen Veenweidebad Notitie Gemeente De Ronde Venen BMC 18 november 2013 R. Ouchene In de commissievergadering Inwoners en Samenleving van oktober 2012 is de quickscan over het Veenweidebad

Nadere informatie

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl Wagnerplein Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht 1 www tilburg nl In april 2012 opent het gloednieuwe Sportcomplex Drieburcht haar deuren aan het Wagnerplein. Hiermee krijgt Tilburg Noord

Nadere informatie

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal 8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal I. Identificatiegegevens Sporthal: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student Geslacht: man/vrouw

Nadere informatie

Tarievenregeling Sport 2017

Tarievenregeling Sport 2017 Tarievenregeling Sport 2017 Het college van Waalwijk B E S L U I T: de Tarievenregeling Sport met de tarieven voor het gebruik maken van het gemeentelijk overdekt zwembad "Olympia"" met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Toekomst zwembaden. Gemeente Werkendam. Datum 29 juni 2016 Referentie 1602RF In opdracht van Gemeente Werkendam

Toekomst zwembaden. Gemeente Werkendam. Datum 29 juni 2016 Referentie 1602RF In opdracht van Gemeente Werkendam Toekomst zwembaden Gemeente Werkendam Datum 29 juni 2016 Referentie 1602RF In opdracht van Gemeente Werkendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situatieschets, opdracht en proces 4 1.1 Situatieschets 4 1.2 Opdracht

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer

Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer februari 2010 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer februari 2010 2 Voorwoord Gemeenten willen dat sport, waaronder

Nadere informatie

TARIEVENVERORDENING VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES

TARIEVENVERORDENING VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 51 2 januari 2014 TARIEVENVERORDENING VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 4 Verslag jeugdraad 6 juni 2017

Bijlage 4 Verslag jeugdraad 6 juni 2017 Bijlage 4 Verslag jeugdraad 6 juni 2017 Aan Datum 6 juni 2017 Bart Jilesen, Aukje Steijns, Lotte Demarteau, Mees Hillenbrink, Sharon Nijsen, Quinn de Roock en Yvon Peters Kopie aan Wethouder Peeters en

Nadere informatie

Sportieve activiteiten in de carnavalsvakantie. Van 5 t/m 13 maart Sportcentrum Reeshof Recreatiebad Stappegoor

Sportieve activiteiten in de carnavalsvakantie. Van 5 t/m 13 maart Sportcentrum Reeshof Recreatiebad Stappegoor Sportieve activiteiten in de carnavalsvakantie Van 5 t/m 13 maart 2011 Sportcentrum Reeshof Recreatiebad Stappegoor Let op: gewijzigde openingstijden! www sportintilburg nl In deze folder vindt u alle

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: SBBV04. Tarieven en openstelling zwembad Het Run

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: SBBV04. Tarieven en openstelling zwembad Het Run Collegevoorstel Inleiding De huidige tarieven van het zwembad Het Run bevinden zich, vergeleken met baden in de regio en rekening houdend met de voorzieningen die worden geboden, duidelijk op een laag

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier Nr. : Dnst. : C&E. Nieuwe exploitatie-opzet zwembad De Zijl. Leiden, 10 maart 2003.

Aanbiedingsformulier Nr. : Dnst. : C&E. Nieuwe exploitatie-opzet zwembad De Zijl. Leiden, 10 maart 2003. Aanbiedingsformulier Onderwerp Nieuwe exploitatieopzet zwembad De Zijl In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 03.0224/10 03 2003 Dienst : C&E C&E

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

Bedrijfsplan zwembad De Blinkerd. Het zwembad van Ten Boer. Projectgroep De Blinkerd. Datum 14 oktober 2016 Referentie 1619MV In opdracht van

Bedrijfsplan zwembad De Blinkerd. Het zwembad van Ten Boer. Projectgroep De Blinkerd. Datum 14 oktober 2016 Referentie 1619MV In opdracht van Bedrijfsplan zwembad De Blinkerd Het zwembad van Ten Boer Projectgroep De Blinkerd Datum 14 oktober 2016 Referentie 1619MV In opdracht van Projectgroep De Blinkerd Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zomerseizoen

Veelgestelde vragen zomerseizoen Veelgestelde vragen zomerseizoen Heb je vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen in onderstaand overzicht per categorie. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via 0180 491 122 of via info@de-fakkel.nl.

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Bijlagen. Toekomstvisie Zwembaden Gemeente Dordrecht. Afdeling Sport en Recreatie Postbus 8 3300 AA Dordrecht. Datum: 8-8-2012

Bijlagen. Toekomstvisie Zwembaden Gemeente Dordrecht. Afdeling Sport en Recreatie Postbus 8 3300 AA Dordrecht. Datum: 8-8-2012 Bijlagen Toekomstvisie Zwembaden gemeente Dordrecht Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Afdeling Sport en Recreatie Postbus 8 3300 AA Dordrecht Datum: 8-8-2012 Opgesteld door: MPC bv, M. van der Heide, tel.

Nadere informatie

Kredietaanvraag overkapping zwembad de Zijl BESLUITEN

Kredietaanvraag overkapping zwembad de Zijl BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Kredietaanvraag overkapping zwembad de Zijl In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: Dienst : C&E C&E MSCG Agenda/ circulatie

Nadere informatie

Zwembad het Willaer Mening van de jongeren

Zwembad het Willaer Mening van de jongeren Zwembad het Willaer Mening van de jongeren Jongerenraad Scherpenzeel november 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Bevindingen... 4 Toekomstige samenwerking... 5 Overzicht resultaten... 6 10 t/m 15 jaar...

Nadere informatie

Concurrentie onderzoek

Concurrentie onderzoek Concurrentie onderzoek Er is een onderscheid te maken tussen directe concurrenten en indirecte concurrenten. Directe concurrenten zijn bedrijven die hetzelfde soort product of dienst aanbieden aan dezelfde

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j.

Doelstelling. Toekomstbestendig Ontwikkeling leeftijdsopbouw Duurzaam in energiegebruik. Binnen het maximum subsidiebedrag: 250.000 p.j. Doelstelling Zwembad voor Alle doelgroepen peuters/kleuters, les, ouderen Alle zwemmers recreanten, banenzwemmen Alle verenigingen wedstrijd/polo, C.R.B., duiken, Vrijstad Toekomstbestendig Ontwikkeling

Nadere informatie

Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost

Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost rubrieknum mer omschrijving tarief 2011- bedrag in 1 - TAIEVEN VUILOPHAALDIENST vervallen per 1-1-2011 2 - TAIEVEN SPOTACCOMODATIES jan 2011 sept. 2011

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-044418 Beh. door C.M. Mol-Bezembinder Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Vrijetijdseconomie

Ons kenmerk U14-044418 Beh. door C.M. Mol-Bezembinder Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Vrijetijdseconomie Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 1 f FEB. 2015 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: RM0014-0006 Motie De

Nadere informatie

Onderzoek 32 graden bad de Warande

Onderzoek 32 graden bad de Warande Onderzoek 32 graden bad de Warande Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gehandicapten Platform Oosterhout DIMENSUS beleidsonderzoek September 2015 Projectnummer 623 Onderzoek naar wenselijkheid 32 graden

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel OLOGEV39. Privatisering Het Run

Raadsvoorstel OLOGEV39. Privatisering Het Run Raadsvoorstel Inleiding Zwembad Het Run in Drunen is een begrip in de wijde omgeving. In het openluchtzwembad hebben velen leren zwemmen. Jong en oud maken er nog steeds veel gebruik van. Het bad is zo

Nadere informatie

voor alle informatie en aanbiedingen unieke zwembeleving aquadomescheldorado.nl ook Tijdens alle Nederlandse en Belgische schoolvakanties geopend!

voor alle informatie en aanbiedingen unieke zwembeleving aquadomescheldorado.nl ook Tijdens alle Nederlandse en Belgische schoolvakanties geopend! subtropisch zwemparadijs Golfslagbad unieke zwembeleving Stuvesande 2-4532 MH Terneuzen T. 0115 615 500 www.aquadomescheldorado.nl Geniet van een GRATIS CAPPUCINO bij Blue Bay Food & Drinks tegen inlevering

Nadere informatie

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan

Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg. Robin Geritan Grontmij Marktplan Een adequaat zwembadenaanbod voor Leidschendam-Voorburg Robin Geritan Grontmij Marktplan Opdracht Mogelijke scenario s voor de toekomst maatschappelijke consequenties financiële consequenties risico s

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om de resultaten van het onderzoek voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname van de gemeenteraad te brengen.

Voorgesteld wordt om de resultaten van het onderzoek voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname van de gemeenteraad te brengen. BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00474 Onderwerp Onderzoek naar exploitatie en organisatie van Stiwa - Ter kennisname Beknopte samenvatting Uit het onderzoek van Drijver

Nadere informatie

Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven

Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven Opdrachtformulering vervolgonderzoek zwembad in Veldhoven Beschrijving situatie Zwembad Den Ekkerman maakt onderdeel uit van sportcomplex Den Ekkerman en is gevestigd aan de Wal 152 te Veldhoven. Van het

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Nationaal Saunabezoekers

Nationaal Saunabezoekers Het Nationaal Saunabezoekers Jaargang: 2017 Onderzoek Bron: Pixabay Het Nationaal Saunabezoekers Onderzoek 2017 is een publicatie van Van Spronsen & Partners horeca-advies Methodiek Inleiding Van Spronsen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 2015, nummer 15/

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 2015, nummer 15/ Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 2015, nummer 15/ b e s l u i t: I. Met ingang van 1 januari 2016 het tarief in euro s voor het gebruik

Nadere informatie

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl Optisport Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst Wij Brengen Je In Beweging! www.optisport.nl Wij brengen je in beweging! Dit motto zegt precies wat wij ambiëren. Een actieve leefstijl die

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Onderwerp Openstellingstijden zwembad Het Run 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Onderwerp Openstellingstijden zwembad Het Run 2012 Collegevoorstel Inleiding In 2011 zijn de tarieven van het Run en de openingstijden aangepast. Een van de kritische evaluatiepunten van de openstelling in 2011 was het ontbreken van flexibiliteit bij mooi

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Wellnesscentra en sauna's Een wellnesscentrum of sauna beschikt over verschillende voorzieningen die alles te maken hebben met ontspanning en welbevinden. Het gaat hierbij om sauna, zwembad, stoombad,

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Villa Aquarius een eigentijds live and leisure concept. Vooraf

Villa Aquarius een eigentijds live and leisure concept. Vooraf Villa Aquarius een eigentijds live and leisure concept Vooraf Woningcorporatie Wateringen heeft samen met Van Mierlo Planontwikkeling het initiatief genomen om een bebouwingsplan te ontwikkelen voor de

Nadere informatie

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN

SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Tekst: Twan Epe SPECIAL SPORTGEBOUWEN 57 SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN SPORTGEBOUWEN Sportend Nederland krijgt het steeds drukker met als gevolg een toename van de tijdsflexibele en individuele

Nadere informatie

TARIEVENTABEL behorende bij de Regeling tarieven sport en diversen 2017

TARIEVENTABEL behorende bij de Regeling tarieven sport en diversen 2017 TARIEVENTABEL behorende bij de Regeling tarieven sport en diversen 2017 Indeling tarieventabel: Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1: Sport A. Tarieven zwembad B. Tarieven sportaccommodaties Hoofdstuk 2 Diverse

Nadere informatie