STG-7 Pag. 1 KETENANAL YSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STG-7 Pag. 1 KETENANAL YSE"

Transcriptie

1 KETENANALYSE STG-7

2 Management samenvatting Voor u ligt de ketenanalyse van Fri-Jado Euro Products: (verder: Fri-Jado), als onderdeel van de Carbon Footprint-analyse ten behoeve van de CO 2 -prestatieladder. Dit rapport geeft op basis van een analyse van bedrijfsprocessen aan, waar en bij welk procesonderdeel CO 2 -uitstoot plaatsvindt. Het draagt zo bij aan de kennisopbouw over de eigen organisatie en zet de contouren neer voor mogelijke verbeteringen. De gebruikte methodiek is conform de richtlijnen van het GHG-protocol. Hierbij is in vier fasen of stappen toegewerkt naar een inventarisatie van CO 2 -bronnen waarbij op basis van alle beschikbare kennis de uitstoot van CO 2 is gekwantificeerd. Op basis van deze procesanalyse is een levenscyclus analyse uitgevoerd van een product dat significant is voor het productengamma van Fri-Jado: de STG-7. Hierdoor is inzicht verkregen in de CO 2 -productie over de levenscyclus van het product. Door de keten van betrokken bedrijven te benaderen, is inzicht verkregen in de totale productie van CO 2 die door het betreffende product wordt veroorzaakt. De analyse van STG-7 heeft aangegeven dat binnen de de gehele ontwerp levensduur de CO 2 emissie is toe te rekenen aan het energieverbruik gedurende de levensfase (>95%). Onder anderen op basis van deze bevindingen is gekozen om het ontwerp van de STG-7 aan te passen aan nieuwe ontwerpcriteria: 20% minder tijdsduur en 10% energie efficiënter voor de bereiding van een lading product. De aandachtspunten die in de productontwikkeling van de nieuwe STG naar voren komen zijn: Isolatiedikte vergroten van 23 naar 35 mm; Andere luchtcirculatie ter verbetering van de homogene warmtedistributie; Standaard toepassing van besturingstechniek met betere regellogica; Optioneel een extra reflecterende laag aan de buitenzijde van een glazen deur Benutten van de restwarmte aan het eind van het bereidingsproces. Uit de planning van productontwikkeliong blijkt dat het CO 2 -bewustzijn reeds geruime tijd in de organisatie aanwezig is. In het begin van 2010 is de doorontwikkeling van de STG-7 ter hand genomen op basis van het bestaande model. Op afzonderlijke punten was al onderzoek gedaan naar componenten, mede in samenwerking met de leveranciers. Ook verbeteringen aan de zijde van de gebruikers worden doorgevoerd door middel van toegepaste besturingsystemen en beschrijvingen in de gebruiksaanwijzing. Hiermee is zowel upstream als downstream de keten betrokken bij verlaging van de CO 2 -emissie. 2 Ketenanalyse STG-7

3 Voorwoord In dit document is een levenscyclusanalyse van producten van Fri-Jado uitgevoerd naar aanleiding van de CO 2 -prestatieladder. Fri-Jado is net als andere bedrijven binnen TBI op het vlak van duurzaam ondernemen actief en heeft haar CO 2 -emissie in kaart gebracht. Tevens werkt zij aan het reduceren van de emissie die aan haar toe te rekenen is. De opzet en verificatie van de aangehouden methode van de CO 2 -berekeningen en de validatie van proces gerelateerde CO 2 -componenten is uitgevoerd door Business Improvement. Het document is door Fri-Jado Euro Products opgesteld, waarbij zij is ondersteund door Business Improvement. Business Improvement verbindt zich aan de inhoud en de conclusies in dit rapport. Inleiding Uitgangspositie Fri-Jado is met een aantal werkmaatschappijen op verschillende vlakken actief in het marktsegment van koelen, vriezen en verwarmen binnen de retailindustrie. Dit betreft de installatie en service van zowel merkonafhankelijke producten als door de organisatie ontwikkelde producten. De ontwikkeling en productie van laatstgenoemde producten, vindt met name plaats binnen Fri-Jado Euro Products te Etten-Leur. Fri-Jado is actief op het vlak van duurzaam ondernemen en heeft haar CO 2 -emissie in kaart gebracht. Tevens werkt Fri-Jado aan het reduceren van de emissie die aan haar toe te rekenen is. In dit kader zijn onder andere twee analyses uitgevoerd, één binnen Fri-Jado Euro Products en één binnen Frimex. De geanalyseerde processen betreffen de primaire processen van beide werkmaatschappijen en beslaan binnen de bedrijfsvoering een significant deel van de activiteiten. De geanalyseerde producten zijn onderdelen van de productenportfolio van Fri-Jado. Doelstelling Doelstelling van de procesanalyse is inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen binnen de processen die verantwoordelijk zijn voor een significant aandeel in de CO 2 -emissie. De methodiek die wordt gebruikt voor de analyses van enkele GHG-genererende (ketens van) activiteiten, staat beschreven in het GHG protocol, deel A, Corporate Accounting and Reporting Standard, hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries (pagina s 29 t/m 33). 3 Ketenanalyse STG-7

4 Aanpak Randvoorwaarden De volgende (rand)voorwaarden worden hierbij gesteld: De vier algemene stappen (pagina 30 en 31) vormen de herkenbare structuur van de analyse; Het dient hier te gaan om een significant deel van de emissies; Indien het bedrijf werken en/of leveringen aanbiedt, bijvoorbeeld een aannemer, dan dient de analyse tenminste een activiteit of een keten van activiteiten, uit de categorie Extraction and production of purchased materials and fuels en één activiteit uit een andere categorie te omvatten; Indien het bedrijf alleen diensten aanbiedt, bijvoorbeeld een ingenieursbureau, dan dient de analyse tenminste twee activiteiten uit verschillende categorieën te omvatten; Het resultaat van deze analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of, anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Stap 1 In een algemeen interview met een kennishebber van de klantorganisatie en de hierin uitgevoerde processen (bijvoorbeeld de projectleider) wordt gedocumenteerd wat de grenzen zijn van de rapporterende organisatie, welke productieprocessen zich hierin afspelen (we onderscheiden hierin daardoor de ondersteunende processen zoals boekhouding, personeelszaken, verkoop enzovoort) en welke van deze processen relevant zijn voor de uitgevende partij van de CO 2 -prestatieladder. Binnen de groep van relevante productieprocessen worden twee processen gekozen die deel uitmaken van de aanbieding aan de uitgevende partij en waarvan de analyse een aanvulling is op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten: ze dragen bij aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Voor deze processen worden vertegenwoordigers geïdentificeerd die detailkennis hebben van de betreffende processen. Deze vertegenwoordigers worden geïnterviewd en de aldus gegenereerde informatie wordt vastgelegd in een processtroomschema. Resultaat van deze fase zijn minimaal twee geanalyseerde processen, grafisch weergegeven in een processchema. Stap 2 Tijdens de tweede fase wordt bepaald welke processtappen relevante CO 2 -productie hebben. Van iedere processtap die in het processtroomschema is geïdentificeerd, wordt vastgelegd welke directe, indirecte of door derden gegenereerde CO 2 -productie kan worden geïdentificeerd. De directe en indirecte CO 2 -productie wordt gerapporteerd in de CO 2 -rapportage, de nadruk ligt hier op de CO 2 -productie bij derden en mogelijke verbeteringen door ketenintegratie en/of branche-initiatieven. Van iedere geïdentificeerde stap waarbij sprake is van CO 2 -productie, wordt tevens aangegeven of deze door derden wordt veroorzaakt. Stap 3 Tijdens de derde fase worden de partners in deze waardeketen geïdentificeerd. Alle emissies door derden kunnen worden toegerekend aan een ketenpartner. Deze ketenpartners zullen met de gegevens van de afdeling inkoop worden geïdentificeerd. Vaak zijn er meerdere leveranciers voor bepaalde producten of diensten; hiervan zal de leverancier met het grootste leveraandeel in ogenschouw worden genomen. Resultaat van deze fase is een visuele aanduiding binnen het grafische processchema waar partners emissies toevoegen aan het proces. Waar mogelijk, is dit aangevuld met de benoeming van de specifieke partners. 4 Ketenanalyse STG-7

5 Aanpak Stap 4 Tijdens de vierde fase worden zowel de eigen de emissies als die van derden gekwantificeerd. Van de leveranciers met hun productieproces zoals geïdentificeerd in stap 3, wordt een meest betrouwbare bron gevonden die uitspraken kan doen over de productie van CO 2 in het proces. Aangezien de CO 2 -rapportages binnen bedrijven nog in ontwikkeling zijn, is het aannemelijk dat deze gegevens niet bekend zijn. In deze situatie zal een benadering worden gekozen om tot een emissie van CO 2 te komen die overeenkomstig is met de omrekenmethodiek op basis van de GHG-conversiefactoren. Resultaat van deze fase is een gekwantificeerde opgave van CO 2 -emissies per processtap, typisch voor de processtap. Stap 5 Tijdens de vijfde fase worden de reductiedoelstellingen geformuleerd in samenwerking met één of meerdere van de in fase 3 geïdentificeerde ketenpartners. Life Cycle Analyse Process Input Grondstof delven Productie halffabrikaat Productie halffabrikaat Eigen Productie Distributie Gebruik End of life/ Afval Output Convergente producten Divergente producten Met de lijst van significante processtappen wordt van een product één levenscyclusanalyse opgezet. De keuze van een product gebeurt op basis van de significantie van de CO 2 -emissie, alsmede aan de mate van bijdrage het voortschrijdend maatschappelijk inzicht ten aanzien van CO 2 -emissie. In de praktijk van de prestatieladder zal dit nauw aansluiten bij te nemen initiatieven. Stap 6 Tijdens de zesde fase wordt de start gegeven aan één of meerdere initiatieven om de ketenreductiedoelstellingen te gaan halen. Hierbij wordt de gehele Demingcirkel doorlopen en reducties aangetoond aan certificerende instanties. 5 Ketenanalyse STG-7

6 Ketenanalyse projectenproces Fri-Jado B.V. Sinds haar oprichting in 1937 is Fri-Jado uitgegroeid tot een wereldwijd opererende specialist in het ontwikkelen, produceren en installeren van apparatuur voor het bereiden, bewaren en presenteren van levensmiddelen. Juist omdat Fri-Jado zo n breed werkveld bestrijkt, achten ze het geven van maatwerk, advies en aftersales-service minstens zo belangrijk als het leveren van hoogwaardige producten. Fri-Jado heeft haar organisatie opgesplitst in business-units. Binnen deze units is de Fri-Jado gespecialiseerde product- en marktkennis gebundeld. Fri-Jado hecht er veel waarde aan om naast de productie zo mogelijk ook de installatie en het onderhoud van haar apparatuur in eigen hand te houden. Alleen dan is het mogelijk de kwaliteit optimaal te beheersen en haar status van koploper in de branche blijvend waar te maken. In totaal zijn bij Fri-Jado ruim 600 medewerkers in dienst. De organisatie bestaat uit de businessunits: Fri-Jado Euro Products; Fri-Jado Installatiegroep; Fri-Jado Super Service; Frimex Retail Services; Fri-Jado Horeca automatisering. TBI-Techniek B.V. Fri-Jado B.V. R.J. Goedhart E.J. Bos Public Relations Secretariaat Personeel en Organisatie Kwaliteit, Arbo en Milieu Financiën Administratie en automatisering Fri-jado Euro Products Fri-Jado Installatiegroep Fri-Jado Super Service Frimex Retail Services Fri-Jado Horeca automatisering Sales International Bedrijfskoeling Service Onderhoud & Service Product Management Installatiebureau Operations Research & Development Project leiding Support Groep Operations Logistiek Purchasing Productie 6 Ketenanalyse STG-7

7 Ketenanalyse projectenproces Fri-Jado Euro Products levert wereldwijd aan de supermarkt- en cateringbranche via een uitgebreid distributienetwerk. Het export-productenpakket omvat professionele grillapparatuur, bake-off ovens en systemen en vitrines voor het warm en/of koud presenteren van levensmiddelen. Fri-Jado is vertegenwoordigd in 70 landen en heeft vestigingen in Engeland, Singapore en Verenigde Staten. Fri-Jado Installatiegroep levert en installeert een compleet programma koel- en vriesmeubelen met bijbehorende installaties in de supermarktbranche. Specifiek voor de horeca worden complete systemen geleverd voor het geautomatiseerd doseren van drank. Voor de realisatie van op maat gesneden foodconcepten kan Fri-Jado bogen op een ruime ervaring, ondersteund door een uitgekiend pakket apparatuur. Fri-Jado Super Service is een onafhankelijke, landelijk opererende, service- en onderhoudsorganisatie voor de supermarkt-, instelling- en cateringsbranche. Er worden een aantal op maat geschreven onderhoudscontacten aangeboden. Daarnaast levert Fri-Jado service op ad-hoc basis. Door gebruik te maken van het door Fri-Jado geleverde Adap-Kool systeem, worden afwijkingen in koelsystemen in het servicecenter gesignaleerd En kan direct actie worden ondernomen. Frimex Retail Services is actief als merkonafhankelijke installatiedienstverlener binnen de retailmarkt, zowel in het food als het non-food segment. Frimex adviseert, ontwikkelt en realiseert projecten op het gebied van elektrotechniek, telematica, koeltechniek, service en onderhoud. Activiteiten die een winkelformule op krachtige wijze ondersteunen. Twee zaken staan daarbij voorop: continuïteit van de bedrijfsvoering en een merkonafhankelijke productkeuze waarbij total cost of ownership centraal staat. 7 Ketenanalyse STG-7

8 Ketenanalyse projectenproces Ketenanalyse Ten behoeve van de ketenanalyse wordt Fri-Jado Euro Products als grootste business unit binnen de B.V. beschouwd. Fri-Jado Euro Products is producent van koel- en vries apparatuur en grillapparatuur, bake-off ovens. Deze apparatuur wordt ontworpen en geassembleerd in eigen beheer. De diverse producten worden door de eigen research & development-afdeling ontworpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in de loop der tijd is opgebouwd. De producten worden in vaste samenstelling ontworpen, waarbij de dimensionering varieert. Van verschillende producten bestaat een Europese en een Amerikaanse uitvoering. De verschillen zitten in de toegepaste schroefdraadnormering en specifieke keuringseisen. De productie vindt plaats op bestelling (assemble-to-order) en het klantorder-ontkoppelpunt ligt derhalve bij de halffabricaten. Wanneer de klant een order plaatst, wordt op basis van de stuklijstexplosie (bill of materials) een material requirements-planning gemaakt. De koopmaterialen worden via de afdeling inkoop besteld en de maakdelen worden uit het magazijn gehaald of, waar nodig, gefabriceerd. Eindcontrole vindt plaats door middel van steekproeven. Ten behoeve van de ketenanalyse zien we de afdelingen inkoop en kwaliteitscontrole dan ook als ondersteunend aan het primaire proces en zijn zij buiten de waardeketen gehouden. 8 Ketenanalyse STG-7

9 Ketenanalyse projectenproces Boundary Fri-Jado Euro Products valt binnen de boundary van Fri-Jado. Fri-Jado productie Upstream Proces Downstream Start Order Order ontvangst Orderbevestiging Werk voorbereiding Productie voorbereiding Productieplanning MRP & capaciteitsplanning Besteladvies Besteladvies Inkoop Planlijst Goederenontvangst Inkoopopdrachten 2. 9 Ketenanalyse STG-7

10 Ketenanalyse projectenproces Fri-Jado productie Upstream Proces Downstream 1. Fabrikage van componenten Assembleren van seriematige producten Controle componenten Controle producten Assembleren van seriematige producten Correctief & preventief onderhoud Opslag magazijn Transport Nazorg en service Einde 10 Ketenanalyse STG-7

11 Opdracht De opdrachten worden ontvangen door de binnendienstmedewerkers; deze aanvragen kunnen o.a. binnenkomen: rechtstreeks van de klant; telefonisch/per post/per fax; via vertegenwoordiger/projectleider Nederland of Export. Indien op verzoek van de klant tekeningen ter keuring worden gevraagd, is de handelwijze als volgt: De tekeningen worden in tweevoud door de binnendienstmedewerker naar de klant verzonden, met het verzoek één stel tekeningen geaccordeerd te retourneren. Pas nadat de tekeningen zonder enig voorbehoud akkoord zijn bevonden, wordt de procedure voortgezet. Aan de hand van de opdracht wordt door of via de binnendienstmedewerker een orderbevestiging vervaardigd. In geval van standaardproducten geschiedt het samenstellen van omschrijvingen en de daarbij behorende prijzen via het interne computersysteem. Werkvoorbereiding Dit proces bestaat uit: Voorcalculatie; Verkooporder productie; Bestellen van goederen en diensten; Behandeling en opslag; Orderdocumenten. Productieplanning Dit proces is onder te verdelen in vier deelprocessen namelijk: Werkwijze seriematige producten; Werkwijze projectmatige orders; Capaciteitsplanning onderdelenfabricaten; Directe opdrachten/klussen. Werkvoorbereiding standaard. De opdrachten komen van de afdeling verkoop door middel van een productieopdracht of een weekafroep. Wanneer de opdracht van een externe klant afkomstig is, wordt door de werkvoorbereider een productieopdrachtformulier ingevuld. Deze opdrachten worden verwerkt in de capaciteitsplanning; De voorcalculatie wordt ingebracht in het productiebesturingssysteem, met behulp van het voorcalculatieprogramma. Vanuit de voorcalculatie worden de benodigde materialen aangevraagd in het reserveringsbestand voor uitlevering naar de productieafdelingen; Indien een standaard apparaat op verzoek van de klant moet worden aangepast, wordt dit door verkoop aan de betreffende werkvoorbereider doorgegeven. De werkvoorbereider past de betreffende materiaalbehoefte aan, en stuurt de betreffende productieafdeling, als zijnde een standaardproduct, aan. 11 Ketenanalyse STG-7

12 Werkvoorbereiding projecten. De opdrachten komen van de afdeling verkoop of door middel van een productieopdracht, voorzien van een specificatieblad of KAD-formulier. Wanneer de order direct afkomstig is van de externe klant wordt door de werkvoorbereider een productieopdracht ingevuld. Deze opdrachten worden verwerkt in de capaciteitsplanning; Door de werkvoorbereider wordt, in overleg met hoofd tekenkamer, bepaald of voor een opdracht tekenwerkzaamheden verricht moeten worden. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het aandragen van de gegevens; De voorcalculatie wordt handmatig ingebracht in het productiebesturingssysteem. De benodigde materialen kunnen zowel uit de voorcalculatie of direct in het reserveringsbestand worden geboekt; Onder projecten valt ook de inbesteding van werkzaamheden door derden. Werkvoorbereiding gecodeerde productaanmaak. De opdrachten voor halffabricaten worden door de werkvoorbereider uitgegeven, aangestuurd door middel van een voorraadoverzicht minimum onderschreiding, artikeloverzicht van leveranciers gesorteerd op inkooppakket of MRP overzicht. MRP overzichten worden, indien van toepassing, op twee detailniveaus uitgedraaid. De voorcalculatie wordt ingebracht in het productiebesturingssysteem met behulp van het voorcalculatieprogramma; Vanuit de voorcalculatie worden de benodigde materialen aangevraagd in het reserveringsbestand, voor uitlevering naar de productieafdelingen. Werkwijze seriematige producten Het jaar capaciteitsplan wordt opgesteld door middel van de verkoopprognoses, welke de afdeling verkoop in oktober afgeeft; De afdeling inkoop sluit met bovenstaande gegevens raamcontracten af met toeleveranciers ten aanzien van grondstoffen en hoofdcomponenten; Per periode (4 weken) wordt door de afdeling verkoop de eindproducten voor de volgende 6 periodes, middels een overzichtslijst, opgegeven; Het hoofd planning stelt per planperiode een materiaalbehoefte op en maakt een besteladvies; De werkvoorbereider/planner stelt een capaciteitsbehoefte op aan de hand van de voorgecalculeerde uren per product en per afdeling. Hieruit volgt een assemblageplanlijst, gemaakt in Lotus. Hierop staat het vaste aantal medewerk(st)ers per afdeling vermeld en er wordt rekening gehouden met vakantie/snipperdagen, percentage ziekteverzuim en eventuele ingeleende/uitgeleende medewerk(st)ers. De assemblage planlijst gaat naar de betreffende groepsleiders van de productie. 12 Ketenanalyse STG-7

13 Planning Werkwijze projectmatige orders De afdeling verkoop geeft een KAD-formulier af bij de werkvoorbereider/planner. Hierop staan uitvoering en leverdatum vermeld. De werkvoorbereider/planner bepaalt met deze gegevens de benodigde productieuren en plant deze in op de planlijst. De beschikbaarheid van het gecodeerd materiaal wordt door de werkvoorbereider bepaald door middel van het voorraadprogramma. Van ongecodeerde materialen, welke niet uit voorraad leverbaar zijn, worden de levertijden door de werkvoorbereider opgevraagd bij de leverancier. Aan de hand van deze gegevens wordt de haalbaarheid van de gevraagde leverdatum bepaald. Indien deze datum afwijkt, wordt met de opdrachtgever een nieuwe leverdatum afgesproken. Capaciteitsplanning onderdelenfabrikanten De door de werkvoorbereider verstrekte orders worden verwerkt door productieleiders van afdelingen voor onderdelen fabricaten in hun planningsoverzicht. Orders voor onderdelenfabricage worden op leverweek bewaard op de werkvoorbereiding tot de gereedmelding is ontvangen; De wekelijkse planning van de benodigde productiecapaciteit wordt aan de hand van het planningsoverzicht op productieafdelingniveau uitgewerkt en bewaakt door de betreffende productieleider. Directe opdrachten/klussen De groepsleiders van de bewerkingsafdelingen kunnen rechtstreeks een (kleine) order ontvangen. Dat wil zeggen: maximaal vier uur werk en materiaalkosten niet hoger dan 500,; Wanneer een directe opdracht gereed is, is de medewerker die de laatste bewerking uitvoert, verantwoordelijk voor de keuring. Bij goedkeuring tekent de medewerker de begeleidingskaart af; Het gevraagde product wordt begeleid door de orderbon. Wanneer het product gereed is, wordt het product, inclusief de orderbon, aan de interne transporteur aangeboden. Deze zorgt voor verder vervoer; De groepsleider boekt de gewerkte tijd op een vast ordernummer. De begeleidingskaart gaat naar het magazijn voor de afboeking van de materialen. Componenten fabricage Onder deze processen vallen de activiteiten die betrekking hebben op het vervaardigen van componenten benodigd voor de assemblage activiteiten. Processen bestaan uit plaatbewerking, lasactiviteiten en poedercoating. Componenten worden vervaardigd conform de afdelingsinstructies. 13 Ketenanalyse STG-7

14 Assembleren seriematige productie Gedurende dit proces worden componenten en halffabricaten samengesteld tot een eindproduct gebaseerd op een van te voren vastgestelde productenassortiment. Onder deze producten vallen bijvoorbeeld de grills, ovens en merchandisers. Producten worden vervaardigd conform de afdelingsinstructies. Assembleren projectmatige producten Gedurende dit proces worden componenten en halffabricaten samengesteld tot een eindproduct gebaseerd op specifieke eisen van de klant. Onder deze producten vallen bijvoorbeeld de koelvries -machines en de toonbanken. Koeltechnische machines worden als onderleverancier naar ontwerp van FIG geproduceerd. Producten worden vervaardigd conform afdelingsinstructies. Keuringen De half-/eindfabricaten komen tot stand naar aanleiding van een productieopdracht, dit geldt zowel voor de seriematige producten als voor projectmatige (eenmalige) producten. Tevens kunnen de productieleiders en/of groepsleiders een extra keuring bij de Kwaliteitsdienst aanvragen. Dan gaat de Kwaliteitsdienst na of het betreffende half-/eindfabricaat voldoet aan de gestelde wensen en eisen. Wanneer de producten worden goedgekeurd, wordt dit door middel van een stempel op de productieopdracht aangegeven. Bij afkeur neemt de Kwaliteitsdienst contact op met de betreffende productieleider en/of groepsleider, welke voor verdere afhandeling zorgt. Keuring van CNC- en conventionele afdelingen Bij de start van een productieopdracht schrijft de betreffende werkvoorbereider voor ieder tekeningnummer dat bij de opdracht hoort een werkorderroutering uit en vult de kop in: Datum; Ordernummer; Aantal; Code / tekeningnummer + revisie Alle gereed zijnde producten worden door middel van het invullen van een opboeklijst of een Identificatie sticker voor verdere verwerking vrijgegeven. Alle half-/eindfabricaten, welke handmatig worden vervaardigd of bewerkt, worden tijdens de productie visueel door de betreffende productiemedewerkers gecontroleerd. Wanneer de gehele serie is goedgekeurd, plaatst de productiemedewerker zijn paraaf op de werkorderroutering en geeft de producten vrij voor, eventuele, verdere verwerking. Van de half-/eindfabricaten, welke machinaal worden vervaardigd of bewerkt, wordt van elke productieserie minimaal de eerste en de laatste half-/eindfabricaat door de productiemedewerker gecontroleerd, op basis van de op de productieopdracht vermelde wensen en eisen. 14 Ketenanalyse STG-7

15 De groepsleiders controleren de half-/eindfabricaten door middel van steekproeven. Deze controle houdt in dat het half-/eindfabricaat wordt vergeleken met de op de productieopdracht vermelde wensen en eisen. Wanneer de producten gereed zijn, worden deze door de groepsleider of productiemedewerker opgeboekt via de computer en voorzien van een identificatiesticker en de werkorderroutering. Plaatwerkerij In de plaatwerkerij worden de volgende activiteiten uitgevoerd: a) laser snijden; e) tappen; b) knippen; f) afbramen; c) ponsen; g) persen; d) kanten; Lasserij De input van de lasserij is afkomstig van de productieopdrachten. De volgende activiteiten worden uitgevoerd: a) lassen; d) polijsten; b) stift lassen; e) ontbramen; c) puntlassen; f) zagen. Voor het punt- en het schietstift lassen wordt na elke nieuwe instelling het resultaat gecontroleerd. Voor het puntlassen wordt minimaal tweemaal per productieserie een proefplaatje gelast. Door middel van het afpellen van het proefplaatje controleert de productiemedewerker of de puntlas visueel acceptabel is. Voor het schietstift lassen wordt voor aanvang van een productieserie op een representatief proefplaatje een proeflas gemaakt. Door middel van een buigtest wordt de deugdelijkheid van de las getest. Wanneer de proefplaatjes niet acceptabel zijn, stelt de productiemedewerker de lasparameters anders in, en last opnieuw een proefplaatje. De productiemedewerker bepaalt of de lasserie van een zodanige aard is dat er ook tussentijdse controles moeten worden uitgevoerd. Polijsten De input voor het polijsten is afkomstig van de productieopdrachten. Het polijsten wordt handmatig uitgevoerd. Tijdens het polijsten worden de half-/eindfabricaten visueel gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt er alleen gelet op eenvoudig traceerbare fouten, zoals bijvoorbeeld een kras op de zicht-zijde van een half-/eindfabricaat. Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd, wordt dit aan de betreffende groepsleider gemeld, welke voor verdere afhandeling zorgt. 15 Ketenanalyse STG-7

16 Poedercoaten De input van de spuiterij is afkomstig van de productieopdrachten. Het voorbereiden en poedercoaten worden batchgewijs uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het poedercoaten wordt tweemaal per dag een proefplaatje meegenomen. Het proefplaatje wordt door de productiemedewerker voorzien van een datum. De Kwaliteitsdienst onderwerpt het proefplaatje aan een aantal keuringen en beproevingen. Tijdens het inpakken worden zowel de producten, als de verpakking, door de productiemedewerker visueel gecontroleerd. Wanneer producten worden afgekeurd, wordt dit gemeld aan de productieleider deze zorgt voor de verdere afhandeling. Fijnbankwerkerij De input van de fijnbankwerkerij is afkomstig van de productieopdrachten. De volgende activiteiten worden uitgevoerd: a) draaien; f) gereedschap slijpen; b) tappen; g) handmatige werkzaamheden; c) frezen; h) gereedschap maken; d) zagen; i) buigen. e) boren; CNC programmatuur Voor de pons/laser snijmachines worden door de programmeurs het programma geschreven. Keuring van assemblage afdelingen Voor projectmatige assemblage geldt dat de productiemedewerker voor assemblage controleert of alle componenten aanwezig zijn. Deze controle geschiedt aan de hand van de orderpicklijsten. Als de productiemedewerker constateert dat niet alle componenten zijn geleverd, registreert deze dat op de orderpicklijst en neemt contact op met de groepsleider, welke voor verdere afhandeling zorgt. Wanneer de controle is uitgevoerd wordt dit door middel van het paraferen van de orderpicklijst aantoonbaar gemaakt. Voor seriematige assemblage wordt deze controle niet uitgevoerd. Een materiaalbuffer wordt gevormd op de assemblagelijn, in het magazijn en door middel van Material Request Planning. Wanneer tijdens seriematige assemblage een vermoedelijk tekort aan materiaal wordt verwacht, meldt de productiemedewerker dit aan de groepsleider, welke voor verdere afhandeling zorgt. Tijdens het assemblageproces voert de productiemedewerker na iedere bewerkingsstap een controle uit op de uitgevoerde handeling. Waarna dit door middel van het plaatsen van het mannummer van de productiemedewerker, op het PBK aantoonbaar wordt gemaakt. Wanneer naar aanleiding van de controle aanpassingen nodig zijn, worden deze direct door de productiemedewerker uitgevoerd. Voor de assemblage van schakelpanelen geldt dat de productiemedewerker, voor vrijgave van een productieserie, deze serie controleert. Tevens wordt tijdens de assemblage van de montagedraden, op steekproefbasis, door middel van een belastingtest, de knelverbindingen gecontroleerd. Wanneer de productieserie is goedgekeurd, wordt door de productiemedewerker op de productieopdracht geparafeerd. De Kwaliteitsdienst wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van een steekproefcontrole op gerede schakelpanelen alvorens deze worden gebruikt of opgeboekt. 16 Ketenanalyse STG-7

17 De Kwaliteitsdienst controleert, steekproefsgewijs, de aangeboden schakelpanelen. Wanneer de partij wordt goedgekeurd, wordt dit door middel van een sticker op de schakelpanelen aangegeven. Groene stickers geven aan welke panelen daadwerkelijk zijn gekeurd. De witte stickers geven aan dat een schakelpaneel deel uitmaakt van een goedgekeurde partij. Wanneer het product is geassembleerd,wordt deze door de groepsleider en/of productiemedewerker ter keuring bij de Kwaliteitsdienst aangeboden. Nazorg en service Nazorg en service zijn bij producten van Fri-Jado Euro Products geregeld via de serviceorganisaties van het distributeurnetwerk. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn door Fri-Jado Euro Products een aantal voorzieningen getroffen. Training serviceorganisaties De serviceorganisaties van de distributeurs worden door medewerkers van Fri-Jado Euro Products getraind in het verhelpen van storingen en het verlenen van service aan producten van Fri-Jado Euro Products. Dit gebeurt voornamelijk op locatie. Technische helpdesk Ter ondersteuning van de serviceorganisaties is bij Fri-Jado Euro Products een helpdesk opgezet waar men met specifieke vragen terecht kan. Zij voorziet ook de serviceorganisaties van de benodigde informatie en documentatie. Intranet Middels een speciale Intranetsite kan de serviceorganisatie bij specifieke technische informatie alsmede bij een Frequent Asked Questions database voor alle producten. Interactive Sparepart system Op een CD-ROM is een kompleet overzicht beschikbaar van alle producten welke ooit bij Fri-Jado Euro Products zijn geproduceerd alsmede de bijbehorende technische documentatie, spare parts en onderdelenlijsten. Spare parts worden gegarandeerd voor beschikbaarheid tot tien jaar na facturatiedatum. Bijzondere gevallen van nazorg kunnen zich voordoen naar aanleiding van externe klachtmeldingen. In zulke gevallen beoordeelt klachtencoördinator Fri-Jado Euro Products welke acties nodig zijn en bewaakt deze acties. 17 Ketenanalyse STG-7

18 Onderhoud De afdeling onderhoud maakt gebruik van het computerprogramma Kosten Beheer Machines (KBM). Dit is een programma waarin het totale machinepark is geregistreerd. De relevante gegevens van het machinepark zoals, merk, type, bouwjaar en leverancier van de machines zijn hierin opgeslagen. Het hoofd Onderhoud bepaald welke hulpmiddelen / gereedschappen in het KBM programma worden opgenomen. Criteria hiervoor zijn: het door de fabrikant voorgeschreven serviceprogramma; de mate van afbreukrisico tijdens het productieproces. Het hoofd Onderhoud stelt jaarlijks in samenwerking met de Productiemanager een onderhoudsplan op. Het onderhoudsplan is een weergave van de verwachte ontwikkeling in reparaties, aanschaf, onderhoudscontracten van derden en het gebruik van reservedelen en smeermiddelen. Het hoofd Onderhoud kan de historie van de uitgevoerde correctieve en preventieve onderhoudsbeurten gebruiken voor het opstellen van het onderhoudsplan. Speciale aandacht dient te worden besteed aan de mechanische en/of elektrische beveiliging van de apparatuur en de machines, alsmede aan gezondheidsaspecten verbonden aan het werken hiermee. Ook dient specifiek aandacht te worden besteed aan het voorkomen of beperken van veront-reiniging door apparatuur of machine. Tevens dient te worden gelet op het verbruik van energie. Het onderhoud geschiedt door eigen onderhoudspersoneel en door onderhoudstechnici van betreffende leveranciers. Preventief onderhoud Wanneer een nieuw aangeschafte machine binnenkomt, wordt deze door het hoofd Onderhoud in het KBM programma ingevoerd. De machine krijgt hierin een nummer en een omschrijving. Het hoofd Onderhoud verwerkt dan de volgende zaken in het KBM programma: planning van het preventief onderhoud; frequentie en aard van de onderhoudsbeurt wordt uit de servicehandboeken van de betreffende machine gehaald. Elke week wordt een uitdraai gemaakt van het machinepark. Het KBM programma geeft een verzameling van formulieren van de machines die in de betreffende week voor een preventieve onderhoudsbeurt in aanmerking komen. Wanneer een duurzame productiemachine een correctieve of preventieve onderhoudsbeurt heeft ondergaan, wordt dit door de onderhoudsmonteur op de stamkaart (FORM. F0707) van de betreffende machine geregistreerd. Wanneer de onderhoudsmonteur een trend signaleert in de correctieve en preventieve onderhoudsbeurten, wordt dit gemeld aan het hoofd Onderhoud. Het hoofd Onderhoud is verantwoordelijk voor verdere acties naar aanleiding van trends. 18 Ketenanalyse STG-7

19 De stamkaarten worden jaarlijks door het hoofd Onderhoud vervangen. De oude stamkaarten worden voor een periode van minimaal drie jaar door het hoofd Onderhoud gearchiveerd. Wanneer het preventief onderhoud door een leverancier wordt uitgevoerd, geeft de leverancier eventuele corrigerende en preventieve maatregelen aan. Correctief onderhoud Het hoofd Onderhoud verzorgt ook het correctief onderhoud van het machinepark. Bij een storing meldt de gebruiker van een machine dit aan zijn groepsleider. De groepsleider bekijkt in overleg met het hoofd Onderhoud hoe deze storing moet worden verholpen en wanneer dit kan plaatsvinden. Wanneer correctief onderhoud is uitgevoerd, wordt dit gemeld op de machine stamkaart. Wanneer het correctief onderhoud door een leverancier wordt uitgevoerd, geeft de leverancier eventuele corrigerende en preventieve maatregelen aan. Conclusie procesanalyse Uit de procesanalyse blijkt een traditionele opzet van een productie- en servicebedrijf. De bijbehorende CO 2 - emissiecijfers voor directe en indirecte emissie staan vermeld in de rapportages ten behoeve van de niveau 3-certificering. Uit deze rapportage blijkt dat het elektriciteitsverbruik en het brandstofverbruik van het wagenpark voor de grootste emissie zorgen. Voor beide bronnen van emissie is een reductieplan opgezet. Ten behoeve van de keuze van een levenscyclusanalyse is de keuze gemaakt om het meest gangbare product te selecteren. Dit omdat ervaring leert dat er bij energieverbruikende machines meer (indirecte) emissie plaatsvindt tijdens de levensduurfase dan er plaatsvindt bij de fabricage van de machine. 19 Ketenanalyse STG-7

20 Keuze van een product Fri-Jado levert een compleet programma van verschillende typen professionele grills, ovens, warmhoudkasten alsmede koel- en vriesmeubelen, allen met uiteenlopende capaciteiten. Van de top tien producten die zijn geleverd in 2009 zijn hieronder de aandelen van deze producten binnen die top tien weergegeven. Mede gebaseerd op deze kennis is gekozen om de STG-7 nader te onderzoeken. 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% MD 35 Uk std. zwart 2009 TG-110-H 13A/SB UK TG-330-H Eurogrill Afzuigkap BS rvs L.B. TG-110-H Eurogrill HT-2 RVS CSD 180 Hot SS v. Oers CSD 180 Hot SS 16% TG-550-H Eurogrill 31% STG7-P De Super Turbo Grill Line (STG) is een exemplarisch voorbeeld voor de producten die Fri-Jado Euro Products produceert en verkoopt. De Super Turbo Grill Line is er in een 5-spits en 7-spits uitvoering en kan per soort fabrieksmatig worden gecombineerd zodat een dubbele capaciteit wordt verkregen. In dezelfde range is een warmer leverbaar in eenzelfde maatvoering. Hierdoor is het mogelijk de grill en warmer te combineren. De STG-7 is als voorbeeld gekozen voor de producten die Fri-Jado Euro Products produceert en verkoopt, omdat deze het leeuwendeel van de omzet uitmaakt. 20 Ketenanalyse STG-7

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versiebeheer Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie Initiële

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3)

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) 4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) Opgesteld d.d. 02-03-2015 door: Goedgekeurd door: S. Kamphuis, KAM-coördinator H.T.B. Reimert, directeur Blad: 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Organisatie

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert VDL TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEEDSTUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. TIM Hapert

Kracht door samenwerking. TIM Hapert Kracht door samenwerking TIM Hapert TIM Hapert TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEED- STUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE TOT

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

CO 2. Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

CO 2. Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Ketenanalyse Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen gehele waardeketen: upstream en downstream De waardeketen is onderverdeeld in twee stromen: de upstream en de downstream. In de upstream bevinden

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie Ketenanalyse Asbestinventarisatie Search Consultancy November 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.1 Datum: 6 DECEMBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 22-03-2015 B. de Klerk P.J. Blokzijl 22-03- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

toeleverancier met toegevoegde waarde

toeleverancier met toegevoegde waarde toeleverancier met toegevoegde waarde Toeleverancier met toegevoegde waarde Wij zijn specialist in het vervaardigen van componenten, modules en complete systemen. Centraal staan gecompliceerde vormen in

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

CO 2. -Ketenanalyse. Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels -Ketenanalyse Duurzaamheidsprestaties in de waardeketen Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Een slimmer concept door inzicht in de keten Met PlusWonen streeft VolkerWessels naar het minimaliseren

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versiebeheer Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Nadere informatie

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V.

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. V1.2 / 17 juni 2013 Country Cross-sector SNL Management Office Deze handleiding beschrijft het energiemanagementsysteem en het actieplan voor

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 (CO2 prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H.

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 10-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 1-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Kwalitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve scope 3 analyse Product-marktcombinaties BTL Nederland BV Kwalitatieve scope 3 analyse Datum: Handtekening: Voor versie 3.0 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2014 (voortgangsrapportage)

CO2-reductieplan 2014 (voortgangsrapportage) 1. Inleiding Deze halfjaarlijkse srapportage inzake het CO2-reductieplan 2014 heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering in het algemeen als

Nadere informatie