Conditiemetingen volgens NEN M.J.C. Heijmans MRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conditiemetingen volgens NEN 2767. M.J.C. Heijmans MRE"

Transcriptie

1 Conditiemetingen volgens NEN 2767 M.J.C. Heijmans MRE

2 Even voorstellen Marc Heijmans MRE Directeur PVM / Adviseur vastgoedmanagement Programmaleider / Docent: Opleiding RgdBOEI Vastgoedinspecteur/-adviseur. Vastgoed Business School Haagse Hogeschool (HHS) Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) Voorzitter normcommissie NTA 8027 Bereikbaar: of Van Nelle Ontwerpfabriek

3 Programma 18 augustus Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Voorbereiding inspectie

4 Waarom onderhoudsinspecties?

5 Waarom onderhoudsinspecties? Niveau Activiteit Output Proces Strategisch Portefeuille management SVB Plannen Monitoren Bijstellen Tactisch Asset management Complexplannen Meerjaren onderhoudsplannen Projectplannen Plannen Monitoren Bijstellen Operationeel Property management Jaarplannen Plannen Monitoren Uitvoeren

6 Aanleiding opstellen beheerplan Borgen van gevraagde kwaliteit Reductie van onzekerheid, verkleinen van risico's! Inzicht in kosten Plannen van de uitvoering van activiteiten Toezicht en verantwoording

7 Rol (technisch) beheerder 1.Huismeester Technische ondersteuning bedrijfsproces 2.Controller Kostenbeheersing Verbetering financiering 3.onderhandelaar 4.Ondernemer 5.Strateeg Verlaging/beheersen huisvestingskosten Risicobeheersing Verbetering interne communicatie Versterken integraal management Versterken corporate identity Optimaliseren processen en producten Realiseren strategisch personeelsmanagement Realiseren bedrijfsdoelstellingen Ondersteunen cultuurveranderingen Bijdrage in bedrijfsstrategie

8 Onderhoudsconcept Calamiteit Correctief onderhoud Klacht SAO Beheer & Onderhoud Storing Vervanging GAO TAO Preventief onderhoud Inspectie Aanvulling MC Wijziging Methodieken

9 Efficiënt onderhoud = Mix van onderhoud op klacht versus planmatig preventief onderhoud x,-- Totale Kosten aan onderhoud Kosten van planmatig onderhoud 0,-- Onderhoudsconcept Kosten van onderhoud op basis van klacht

10 Invulling Risicomanagement Reactief monitoren Risico indicatoren/ methodieken Actief monitoren Onderzoek en analyse Risico beheersen Inspecties en correctieve acties Trendanalyse Evaluatie Trendanalyse 10

11 Meten noodzakelijk

12 Problemen met inspecties Veel variatie in uitkomsten van inspecties; Verschil in inschatting (beleving?) van belang van gebreken en de gevolgen/risico s; Onduidelijke (of geen)protocol of instructie voor inspecteurs; Detailniveau niet afgestemd op doel inspectie; Kennis en kunde inspecteurs onvoldoende; Ontbreken van een objectieve meetlat.

13 Problemen met inspecties Probleem: De mening en specialismen van de inspecteur leiden tot een subjectieve weergave van de werkelijkheid. Oplossing: Uniforme inspectiemethodiek & vooraf vastgestelde onderhoudsniveaus. Vervangen Repareren Niets doen

14 Problemen met onderhoudsplanning Detailniveau inspectie niet afgestemd op doel planning; Onderhoudsplanning niet afgestemd op beleid en gewenst onderhoudsniveau; Geen samenhang tussen financieel beleid en vastgoedbeleid; Processen niet afgestemd op inspectie; Kennis en kunde medewerkers (stokpaardjes, oogkleppen, etc.); Software niet afgestemd of ingericht op gewenste werkwijze.

15 Problemen met onderhoudsplanning Probleem: De feiten komen niet overeen met de afgeleide feiten. Een onderhoudsplan is een interpretatie van de werkelijkheid Oplossing: Training van inspecteurs en voorkomen beleids-beslissingen in het veld

16 Een oplossing Conditiemeting volgens NEN 2767

17 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

18 Ontwikkeling conditiemeting in NL Basis in Engeland Housing Condition Surveys 1983 Introductie in NL voor Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) 1985 door Rijks Gebouwen Dienst (Rgd) doorontwikkeld naar gebouwen internationaal onderzoek naar conditieverloop Condition Assessment and Maintenance Strategies for Buildings and Building Components 2002 Initiatief door Rgd voor ontwikkelen norm 2005 Introductie NEN /2013 Actualisatie norm

19 Delen NEN 2767 NEN :2011+C1:2013 nl, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek. NEN :2008 nl, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 2: Gebrekenlijsten. NEN :2009, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 3: Aggregatie conditiescores tot Technische Index. NEN : Conditiemeting van Infrastructuur.

20 Wie gebruiken NEN2767 in NL? Rijksoverheid Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Defensie Woningbouwcorporaties Lagere overheden Provincies, gemeenten (Commerciële) vastgoedbeheerders Scholen, zorginstellingen, beleggers, verzekeraars Aannemers, adviseurs

21 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

22 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 NEN 2767 schept uniformiteit in de conditiescores per bouw- en installatiedeel door een waarde die de degradatie uitdrukt. NEN 2767 brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken en de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit. NEN 2767 geeft inzicht in de aangetroffen gebreken en is uitgangspunt voor een prioriteitsstelling: een rangorde in noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken. NEN 2767 is een toetsingsmiddel en sturingsmechanisme voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud..

23 Directe toepassingen vanuit NEN 2767 het in beeld brengen van de bestaande conditie van de gebouwenvoorraad; het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning; het verdelen van het onderhoudsbudget; het meten en controleren van onderhoudscondities; het ondersteunen van vastgoedbeheer en -beleid; het op gang brengen en vergemakkelijken van de communicatie over de gewenste conditie.

24 Meer indirecte toepassingen vanuit NEN 2767 het opstellen van een activiteitenplan op basis van het meerjarenonderhoudsplan; het uitwerken van een meerjarenonderhoudsplan naar een jaarplan; het in beeld brengen van te verwachten kosten bij het nastreven van een bepaald kwaliteitsniveau; het uitvoeren van projectvoorbereiding en invullen van bestekken; het opstellen van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten; het overdragen van verantwoordelijkheden bij aanvang of beëindiging van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten.

25 Wat regelt NEN 2767 niet NEN 2767 stelt geen (ontwerp)eisen aan bouw- en installatiedelen. NEN 2767 geeft geen eisen voor de vorm van uitvoering van een inspectie; NEN 2767 gaat niet over de beoordeling van bouw- en installatiedelen; in NEN 2767 gaat het om een registratie van gebreken aan bouw- en installatiedelen. NEN 2767 geeft niet aan of een bouw- of installatiedeel moet worden vervangen of gerepareerd.

26 Resultaat NEN 2767 inspectie Consistente management informatie: Inzicht in (technische)kwaliteit van object/installaties; Inzicht in onderhoudsbehoefte; Inzicht in onderhoudskosten: meerjarenplanning; Risico s bij uitstel van maatregelen.

27 Voorbeelden

28 Programma Inleiding: waarom onderhoudsinspecties? Korte geschiedenis van NEN 2767 Doel en toepassingsgebied NEN 2767 Uitgangspunten methodiek: conditiebepaling Lunch Conditiebepaling Risico bepaling Rapportage Voorbereiding inspectie

29 Toestandsmeting Inventarisatie en inspectie van de huisvesting Toestandsmeting: eenduidig objectief Feitelijk Gewenst

30 Welke onderdelen meten we?

31 Welke onderdelen meten we? Waar zijn we verantwoordelijk voor? Relevante bouw- en installatiedelen: Geven bij disfunctioneren aanleiding tot grote kostenconsequenties Leggen door omvang of korte levensduur een groot beslag op het onderhoudsbudget Zijn beleidsmatig van belang uit oogpunt van milieu, arbeidsomstandigheden, cultuur, etc. Gebouw Proces Functie Element NL-SfB elementencodering

32 Blik op portefeuille Waar is men verantwoordelijk voor? Vastleggen objectinfo/detailniveau (nen 2699) Per locatie Per pand, complex, woning, vhe Per gebouwdeel Per verdieping Per functionele eenheid Per ruimte Per huurder Per bouwdeel/installatie.. 32

33 Inventariseren Relatie inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau inventarisatie en inspectie moeten in verhouding staan tot het doel waarvoor de resultaten ingezet moeten worden inventarisatie- en inspectieresultaten dienen als input voor de begroting. Hoe nauwkeuriger de inspectie, hoe beter de begroting kan worden opgesteld Begrotingsniveau Niveaukenmerk Kostenkengetallen per: 1. Geheel bouwwerk of Aan het gebruik gerelateerde Gebouw ruimtelijke delen eenheid Kwaliteitsgegevens op het niveau van: 2. Elementclusters Elementcluster Ruimtelijke delen 3. Elementen Element Een ruimte of element 4. Technische oplossingen Technische oplossingen Technische oplossingen In NEN 2634 is de relatie vastgelegd tussen de begrotingsniveaus en de daaraan gerelateerde input van kwaliteitsgegevens. Deze norm is in 2013 vervangen door NEN

34 Inventariseren Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaalcombinaties/ onderdelen 34

35 Inventariseren Organisatiespecifiek Standaard Elementen Lijst (RVB) NLSfB Elementencodering Overig SROW, BOO-code, geen code STABU,..

36 NL-SfB elementencodering Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen (1-) onderbouw (11) bodemvoorzieningen (2-) bovenbouw (3-) afbouw (21) buitenwanden (31) buitenwandopening (4-)afwerkingen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateri aal-combinaties/ onderdelen (13) vloeren op grondslag (16) fundering constructie (17) paalfunderingen (22) binnenwanden (23) vloeren (24) trapconstructie (27) daken (32) binnenwandopening (33) vloeropeningen DAKEN (37) dakopeningen (43) vloerafwerkingen (47) dakafwerkingen (28) hoofddraagconstr.

37 Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaa l-combinaties/ onderdelen (5-) Wtb. Installatie (51) warmte opwekking (52) afvoeren (53) water (54) gassen (55) koudeopwekking (56) warmtedistributie (57) luchtbehandeling (6-) E- (61) centrale installatie. elc. Voorz. (62) krachtstroom (63) verlichting (64) communicatie (65) beveiliging (66) transport (7-) vaste inrichting (71) vaste verkeersvoorzieningen (72) vaste gebruiksvoorzieningen (73) vaste keukenvoorzieningen (74) vaste sanitairvoorzieningen (75) vaste onderhoudsvoorzieningen (58) regeling klimaat, sant.

38 NLSfB voorbeeld: Buitenwandafwerkingen (41.1) omschrijving verzameling van afwerkingen van de buitenzijde van buitenwanden, gerekend vanaf de wandconstructie functie bescherming en verfraaiing inbegrepen benodigde materialen, arbeid, materieel en hulpconstructies isolerende, akoestische en brandwerende afwerkingen gevelbekledingen en betimmeringen bepleisteringen betegelingen schilderafwerkingen uitgezonderd afwerkingen op de binnenzijde van buitenwanden afwerkingen, die één geheel vormen met de buitenwand voorzetwanden met een buitenspouwblad functie meeteenheid buitenwandafwerkingen worden gemeten in m²

39 Inventariseren (Nen , Nen 3699) Inventariseren: Benoeming van (ge)bouwdelen gebouw/complex niveau ruimtelijke delenniveau elementniveau NL-SfB bouwdeelmateriaalcombinaties/ onderdelen Elementcode: HS 21 Buitenwanden PR 10 Niet constructief MAT 03 Metselwerk Omschrijving: metselwerk Elementcode: HS 27 Dakconstructies PR 10 Niet constructief MAT 01 Hout Omschrijving: boeiboorden 39

40 Voorbeeld deel 2 NEN 2767

41 Traditionele inspectie

42 Conditiemeting

43 Uitgangspunt is veroudering van elementen Conditie afhankelijk van veroudering (gebrekenbeeld)

44 Aanvangskwaliteit

45 Conditieverloop Technische staat (conditiescore) Monitoren kwaliteit Corrigeren kwaliteitstekorten Narooikosten Corrigeren kwaliteitsverliezen Temporiseren kwaliteitsverliezen Bouwfase Gebruiksfase Calamiteiten Oplevering Tijd

46 Visuele inspectie....met hulp van alle zintuigen en eenvoudige meetmiddelen Bouwkundig visueel digitale afstandsmeter; rolbandmaat (10 meter); waterpas; kompas; zaklamp; verrekijker; spiegel; scheurenloep/scheurenkaart; glasdiktemeter; zakmes/priem; hamer; digitale fotocamera; ladder (opvouwbaar); Bouwkundig beperkt specialistisch betondekkingsmeter; schmidthamer; phenolphtaleine testvloeistof (carbonatatiediepte); accuboormachine; endoscoop; voeghardheidsmeter; verflaagdiktemeter; vochtmeter; karsten buisset.

47 Conditie afhankelijk van: Gebrekenbeeld: Type gebrek (ernst) Omvang gebrek Ontwikkelingsstadium gebrek (intensiteit) Totale gebrekenbeeld (aggregatie) Theoretische veroudering (installaties)

48 Conditiescores Conditie Omschrijving Toelichting 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar 4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Niet meer te classificeren onder conditie 5

49 Conditie 1 Uitstekend Nieuwbouw of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. Geringe vervuiling of graffiti bekladding als incident en incidenteel zeer geringe mechanische beschadigingen mogen als ze niet bedreigend zijn voor de functionaliteit van het element. Incidenteel mag een goed uitgevoerde en duurzame reparatie worden aangetroffen. De basiskwaliteit is goed en deugdelijk.

50 Conditie 2 Goed Een bouw- of installatiedeel dat kenmerken van een beginnende veroudering heeft. Incidenteel kan er ernstige materiaalaantasting worden aangetroffen in de vorm van corrosie of beginnende slijtage. De nieuwbouwglans is er duidelijk af. Het element kan duidelijk in- of uitwendige vuilaanhechting vertonen. Incidenteel kan een storing voorkomen. Plaatslijk mogen goed uitgevoerde duurzame reparaties worden aangetroffen.

51 Conditie 3 Redelijk Een bouw- of installatiedeel, waarvan het verouderingsproces duidelijk op gang gekomen is. Functionele gebreken en gebreken aan constructies komen incidenteel voor. Het element kan plaatselijk ernstige materiaalaantasting vertonen of een duidelijke slijtage. Verouderingsprocessen beginnen zich duidelijk te manifesteren. Het element kan een sterke tot zeer sterke vervuiling vertonen. Storingen kunnen meer dan incidenteel voorkomen. Ook de basiskwaliteit kan matig zijn door materiaalkeuze, ontwerp of minder goede uitvoering.

52 Conditie 4 Matig Het element dat sterk onderhevig is aan het verouderingsproces. Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Incidenteel is het element onbruikbaar. Plaatselijk tot regelmatig komen gebreken aan materialen voor. Onderdelen kunnen vrijwel verdwenen zijn als deze het primaire functioneren niet bedreigen. Storingen kunnen met enige regelmaat optreden. Verouderingsprocessen zijn sterk gevorderd. Ook de basiskwaliteit kan oorzaak zijn. Er is dan sprake van zeer matig werk, structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering.

53 Conditie 5 Slecht Een element, waarvoor het verouderingsproces onomkeerbaar is geworden. Het element kan in aanzienlijke mate ernstige materiaalaantasting vertonen en/of een extreme slijtage. Verouderingsprocessen zijn zo sterk gevorderd, dat het element niet meer naar behoren functioneert. Door het regelmatig optreden van storingen ondervindt de gebruiker veel hinder. De basiskwaliteit kan slecht zijn door ontwerp, uitvoering of materiaalkeuze. Hierdoor treden regelmatig functionele gebreken op.

54 Conditie 6 Zeer slecht Een zo slechte toestand dat deze niet meer is te classificeren onder conditie 5.

55 Het ene gebrek is de andere niet classificatie van gebreken noodzakelijk

56 Ernstige gebreken Werking primair: gebreken waardoor het bouwdeel- of installatiedeel niet functioneert. Deze gebreken kunnen het gevolg zijn van primaire constructieve gebreken en materiaalintrinsieke gebreken. Constructief primair: gebreken die de stabiliteit en vormvastheid van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden. Materiaalintrinsiek: gebreken die te maken hebben met degradatie van het materiaal waarvan het bouw- of installatiedeel gemaakt is. Basiskwaliteit: onjuiste ontwerp- en materiaalkeuzen beïnvloeden de werking, of de toegepaste materialen of middelen voldoen niet aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

57 Serieuze gebreken Werking secundair: gebreken waardoor het bouw- of installatiedeel niet voldoende functioneert, voorbeelden hiervan is verlies van medium (installaties). Constructief secundair: gebreken die de stabiliteit en vormvastheid van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden, zonder het functioneren ervan direct aan te tasten. Materiaaloppervlak: gebreken aan het oppervlak van de materialen waarvan het bouw- of installatiedeel is gemaakt. Basiskwaliteit en veroudering onderdelen: gebreken aan onderdelen van het bouw- of installatiedeel die de functionaliteit van het bouw- of installatiedeel niet direct aantasten, bijvoorbeeld onjuiste dimensiekeuze (te groot, te klein e.d.).

58 Geringe gebreken Onderhoud: werkzaamheden voor het op lange termijn operationeel houden van het bouw- en installatiedeel zijn niet uitgevoerd, bijvoorbeeld bewegende delen zijn van onvoldoende smeermiddel voorzien. Afwerking: gebreken die de uitstraling van het bouw- of installatiedeel beïnvloeden, voorbeelden zijn beschadigingen en vervuiling. Basiskwaliteit en veroudering subonderdelen: gebreken aan subonderdelen van het bouw- of installatiedeel die geen afbreuk doen aan het functioneren van het bouwof installatiedeel, bijvoorbeeld onjuiste montage van subonderdelen. Verval: conditiemeting op basis van theoretische levensduur.

59 Classificatie gebreken

60 Gebrekenlijsten Nen Uit te breiden volgens bijlage A NEN

61 Voorbeeld gevel

62 Omvangbepaling hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage, van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699, of het percentage van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen Bij ongelijksoortige onderdelen/meeteenheden (stuks, meter) behoort de hoeveelheid te worden bepaald door een percentage van de vervangingskosten van het deel waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale vervangingskosten van het bouw- of installatiedeel.

63 Omvangsklassen (tabel 2)

64 Intensiteit Indicator die aangeeft in welk stadium het gebrek zich bevindt De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de intensiteit in drie klassen

65 Voorbeeld leidingnet: let op gegeven intensiteit en omvangbepaling!

66 Tabel 4 Matrix resulterende conditiescores Ernstige gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium) Serieuze gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium) Geringe gebreken Omvang Intensiteit 1) Incidenteel (<2%) 2) Plaatselijk (2% tot 10%) 3) Regelmatig (10% tot 30%) 4) Aanzienlijk (30% tot 70%) 5) Algemeen ( 70%) 1) Laag (beginstadium) ) Midden (gevorderd stadium) ) Hoog (eindstadium)

67 Opgave - bouwkunde Welke gebreken constateren we? mos- en algaangroei afbladderen houtrot corrosie 67

68 Opgave - werktuigbouwkunde Welke gebreken constateren we? Pomp maakt geluid Corrosie V-snaar gebroken Uitdrogen

69 Opgave - elektrotechniek Welke gebreken constateren we? Ophanging niet deugdelijk Losse kabels Afschermkap ontbreekt Verlichtingsterkte afgenomen

70 Opgave - transporttechniek Welke gebreken constateren we? Verwarming defect Veroudering besturing Afscherming kabels Slijtage kabels

71 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

72 OPGAVE: bepaal de conditie Element: trap Gebrek:? Omvang: 60 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

73 OPGAVE: bepaal de conditie Element: afwerklaag Gebrek:? Omvang: 15 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

74 OPGAVE: bepaal de conditie Element: gevel Gebrek:? Omvang: 9 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 1

75 OPGAVE: bepaal de conditie Element: kozijn Gebrek:? Omvang: 20 % Ernst:? Intensiteit:? Conditie : 4

76 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagregeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

77 Vangnetconstructie: bepalen conditie op basis van verouderingskromme Let op: Alleen in specifieke gevallen te gebruiken: Nen : alleen bij de elementen waarbij dit expliciet is vermeld door vermelding van technische levensduur icm het gebrek verval. Maximale degradatie CVO=3, bij een maximale pve ondergrens CVO=3

78 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

79 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B De rekenmethodiek is noodzakelijk als er sprake is van meer gebreken of van series elementen met afwijkende condities; Uitgangspunt is het maken van een uitsplitsing van het totale element(en) naar delen die overeenkomen met een bepaalde conditie op basis van: 1. meer dan één gebrek op hetzelfde oppervlak 2. meerdere gebreken van hetzelfde ernst en dezelfde intensiteit 3. meerdere gebreken met een verschillend ernst of een afwijkende intensiteit

80 Conditiebepaling 1: meerdere gebreken op hetzelfde oppervlak Bij de berekening van de conditiescore van een bouw- of installatiedeel met meer dan één gebrek op hetzelfde oppervlak met een verschillend belang en/of een verschillende intensiteit van de verschillende gebreken moet worden uitgegaan van het gebrek dat leidt tot de hoogste (= slechtste) conditiescore

81 Conditiebepaling 1: meerdere gebreken op hetzelfde oppervlak Serieus gebrek in een gevorderd stadium Ernstig gebrek in een gevorderd stadium Conditie?

82 Conditiebepaling 2: meerdere gebreken van hetzelfde belang en dezelfde intensiteit Serieus gebrek in een gevorderd stadium Totaal gebreken S-G op element x: = 40% Conditie?

83 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Situatie 1 of 2 is niet van toepassing. Het bouw- of installatiedeel moet worden gesplitst in gedeelten waaraan één gebrek is en een resulterend gedeelte waaraan geen gebrek is. Het gebrek komt dan in omvang voor ieder gedeelte met een omvangscore 5 (100 %) volgens tabel 2 voor. De conditie per gedeelte moet dan worden bepaald met tabel 4. Het gedeelte waaraan geen gebrek is, heeft een conditiescore 1. De conditiescore van het bouw- of installatiedeel wordt vervolgens bepaald met de methodiek uit bijlage B.

84 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% Conditie?

85 stappen: Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Om de totale conditie te bepalen van een samenstel van delen met een afzonderlijke conditie, moet de omvang van ieder deel worden gecorrigeerd door vermenigvuldiging met een correctiefactor conform tabel B.1, afhankelijk van de conditie van het deel. Splits de oppervlakken of de verzameling in delen met dezelfde conditie. Registreer maatgevende gebreken en omvang. Bepaal het belang en de intensiteit, omvang = 100% Het resterende deel van het element heeft conditie 1 De gecorrigeerde omvang van de verschillende delen wordt opgeteld tot de gecorrigeerde totale omvang van het samenstel van delen. Na deling van de gecorrigeerde totale omvang door de oorspronkelijke totale omvang ontstaat een uitkomst, die met behulp van tabel B.2 tot de bijbehorende conditie van het samenstel van delen wordt herleid.

86 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B 86

87 Voorbeeld Een bouw- of installatiedeel kent het volgende gebrekenbeeld: Een ernstig gebrek, houtrot, in eindstadium op 20 % van het oppervlak Een serieus gebrek, beschadiging, in gevorderd stadium op 8 % van het oppervlak Een gering gebrek, mosgroei, in eindstadium op 5 % van het oppervlak Een gering gebrek, vervuiling, in beginstadium op 25 % van het oppervlak

88 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% Conditie?

89 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Serieus gebrek in een gevorderd stadium 8% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Gering gebrek in een eindstadium 5% Gering gebrek in een beginstadium 25% CV=6 CV=4 CV=4 CV=2 CV=1 Conditie?

90 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B Totaaloppervlak = 100 % Herleiding leidt tot: 20 % Conditie 6; 13 % Conditie 4; 25 % Conditie 2; 42 % Conditie 1. Uit de tabel B1volgt: 20 x x x x 1 = = / 100 = Uit tabel B2 is af te lezen: elementconditie = 4

91 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B, met overlap Gering gebrek in een begin stadium 40% Ernstig gebrek in een eindstadium 20% Overlap is 5% CV=1 CV=6 CV=2 Conditie?

92 Rekenmethodiek conditiemeting bij meer dan één gebrek volgens Nen , bijlage B, met overlap De berekeningsmethode zoals uitgewerkt in bijlage B Herleiding leidt tot: 20 % conditie 6 35 % (40-5) conditie 2 45 % conditie 1 Uit tabel B.1 volgt een optelling: 20 x x x 1 = /100= Hieruit volgt (tabel B.2): een conditiescore 4

93 Conditiebepaling op basis van gebrekenbeeld Geaggregeerde conditiescore: over meerdere elementen Conditiescore element(en) obv meerdere gebreken Nen : geagreegeerde conditiescore Nen Bijlage B Conditie element o.b.v. max. 1 gebrek Nen : Ernst, omvang en intensiteit of o.b.v. Technische Levensduur

94 Verdere aggregatie: bepaling van de conditie van een samenstel van elementen Uitgangspunt is een weging op basis van de vervangingswaarde en de conditie van de elementen; Correctiefactoren voor het relatief belang conform tabel B.1; Uitkomst gecorrigeerde vervangingswaarde ten opzichte van oorspronkelijke vervangingswaarde via tabel B.2 te herleiden naar conditie.

95 Verdere aggregatie: voorbeeld Bouw- of installatiedeel A Vervangingswaarde conditie 4, correctiefactor 1,3 Bouw- of installatiedeel B Vervangingswaarde conditie 5, correctiefactor 1,7 Bouw- of installatiedeel C Vervangingswaarde conditie 2, correctiefactor 1,02 Gecorrigeerde totale waarde deel A t/m C = (2000 * 1,3) + (4.000 * 1,7) + (5.000 * 1,02) = Totale waarde deel 1 t/m 7 = = Uitkomst deel A t/m C = / = 1,32 Conditie samenstel van de bouw- of installatiedelen A, B en C = 4

96 Oefeningen

97 Verouderingskromme: bepalen restlevensduur

98 Risico/prioriteiten Bij toepassing van de conditiemeting worden naast de kenmerken van gebreken organisatiespecifieke risico s van gebreken geschat. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van het gebrek aangegeven. Rgd aspectprioriteitenmatrix Nen , Bijlage D (informatief)

99 Risico/prioriteiten Nen , Bijlage D (informatief) Het effect wordt hierbij uitgedrukt in een driepuntsschaal. Onderscheid is gemaakt tussen geen of een zeer gering effect (1), een matig effect (2) en een sterk of ernstig effect (3). 99

100 Bepaling van ingrepen door de inspecteur

101 Soorten bewerkingen 0 Onbekend/niet te bepalen Van toepassing als geen van de andere codes is te defniëren. 1 Integrale vervanging, renovatie, modificatie 2 Modificeren/verbeteren 3 Toevoegen van nieuwe elementen, uitbreiden, vervolgsysteem 4 Repareren 5 Slopen en verwijderen E Elders opgenomen

102 Kostenopgave door inspecteur Kengetallen, obv afzonderlijke acties, marge 5-10% Toerekening kosten Dubbele kosten

103 Voorbeeld inspectieformulier

104 Knelpuntenanalyse Gewenste kwaliteit Feitelijke kwaliteit B00: B00: Klasse 1 Klasse 4 Klasse 1 Klasse 4 Klasse 2 Klasse 5 Match? Klasse 2 Klasse 5 Klasse 3 Klasse 6 Klasse 3 Klasse 6 B00: Sanitaire ruimte (B00) 32- Functionele aspecten gebouw 32.3 Toegankelijkheid Bereikbaarheid

105 Planvorming: Integrale aanpak Van behandeling van onderdelen......naar denken in het geheel 105

106 Het resultaat Onderhoud uitvoeren zodat: voldaan wordt aan vigerende weten regelgeving; storingen en achteruitgang in kwaliteit worden voorkomen; geen ernstige gebreken optreden conform NEN 2767 (1 en 2); functionele eigenschappen, veilig gebruik en de bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd; gebruikers een minimum aan overlast ondervinden.

107 Bedankt voor uw aandacht

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Even voorstellen Opgericht in 2000 Onderdeel Liftinstituut Holding bv > 22 medewerkers Werkgebieden: liften e.d., gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen,

Nadere informatie

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons Conditiemetingen volgens NEN2767 To Simons Probleem 1 Probleem 2 Vastgoedstrategie Van vastgoedbeleid naar uitvoering Van vastgoedbeleid naar uitvoering MeerJaren(onderhouds)Plan (MJP) Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer.

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Inleiding De conditiemeting is als oorsprong ontstaan in Engeland. Dit is ontwikkeld door Housing Condition Surveys om de kwaliteit

Nadere informatie

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN 2767 Presentatie door Jos Brouwer bbn adviseurs Opgericht in 1968, bijna 5 jaar 12 medewerkers Kantoren in: Houten Amsterdam Rotterdam Complete dienstverlening Vastgoedadvies

Nadere informatie

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit

NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing Johan Smit Doel Inzicht in: Methodiek van conditiemeting en risicobeoordeling van gebreken voor gebouwen. Toepassing van NEN 2767 deel 1 en 2 in prestatiecontracten.

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen To Simons Even voorstellen CeDuBo: promotie duurzaam bouwen sinds 2001 CDG : Centrum duurzaam gebouwbeheer

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten 17 september 2013 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering Bijdrage door: Johan Smit Stakeholdersmodel

Nadere informatie

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 1 Voorstellen Agenda Ontwikkeling en trends m.b.t. resultaat gericht onderhoud Contractvormen Voor- en nadelen conditie

Nadere informatie

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Team Vastgoed gemeente Roerdalen maart 2013 1 1. Achterstallig Onderhoud De afgelopen

Nadere informatie

Welkom. Aggregatie van conditiescores en het berekenen van een conditiescore bij meer dan 1 gebrek Don Bezemer - (DON Bureau / NEN 2767)

Welkom. Aggregatie van conditiescores en het berekenen van een conditiescore bij meer dan 1 gebrek Don Bezemer - (DON Bureau / NEN 2767) Welkom Aggregatie van conditiescores en het berekenen van een conditiescore bij meer dan 1 gebrek Don Bezemer - (DON Bureau / NEN 2767) 1 Agenda 1. Intro + Agenda; 2. Methodiek NEN 2767; 3. Rekenmodel

Nadere informatie

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam MJOP 014 VvE de Woning te Rotterdam Inspectierapport NEN767 RAPPORT VvE de Woning Rotterdam Rapport Nummer : Datum : 17-06-014 Status : gereed Colofon Rapport voor VvE de Woning Rotterdam Rapport betreffende

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN 2767-

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Conditie afhankelijk onderhoud

Conditie afhankelijk onderhoud Conditie afhankelijk onderhoud Inspectiemethodiek Vastgoedmanagement Conditie afhankelijk onderhoud dossier: F.05.140 datum: 01.08.2005 bouw- en vastgoedmanagement ago building Kempenstraat 9 3950 Bocholt

Nadere informatie

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201205709 - Korte Beestenmarkt 1-5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort Niveau 3 Bouwkosten in elementen 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen 107,0 m² 16,12 1.725 13 Vloeren op grondslag 107,0 m² 115,94 12.405 16

Nadere informatie

Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid

Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid Nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde omgeving Begin 2017 is de nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving gepubliceerd. Dit

Nadere informatie

Strandweg 13 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

Strandweg 13 Bouwkostenraming op basis van elementenraming soort 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A CONSTRUCTIE ONDERBOUW 10 Sloopwerkzaamheden - 11 Bodemvoorzieningen - 13 Vloeren op grondslag - 16 Funderingsconstructie - 17 Paalfunderingen - 23.0 Vrijdragende vloeren

Nadere informatie

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014018 Datum : 04-10-2014 Status : Gereed

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming

201113376 - Bronovolaan 5 Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH m³ bebouwd oppervlak TBB 1.093 m² aantal bouwlagen onder peil 1 lagen aantal bouwlagen boven peil 4 lagen geveloppervlak dicht BGD 1.012 m² geveloppervlak open BGO 322 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013 Inspectierapport NEN767 RAPPORT MJOP VvE de Berk Rapport Nummer : Datum : 17-07-01 Status : Gereed Rapport betreffende Het onderzoek naar de staat () en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de

Nadere informatie

Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS S9J3W2 Contractnummer: Systeemnummer: 1087LH

Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS S9J3W2 Contractnummer: Systeemnummer: 1087LH Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS-37669-S9J3W2 Contractnummer: 21000353 Systeemnummer: 1087LH0106.001.000 Extern objectnr: Inspectieadres: Wim Noordhoekkade 106 AMSTERDAM Inspecteur: Aaldrik Olinga Inspectiedatum:

Nadere informatie

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:.

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:. Inhoudsopgave 1 Welkom in de wereld van Technisch Beheer Inleiding NEN 2767: instrument voor het bepalen van de conditie Onderhoudniveaus 2 Voorbeelden Minimumniveau Basisniveau Plusniveau 3 Fotocollage

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Case study NEN2767 Vlaamse Confederatie Bouw

Case study NEN2767 Vlaamse Confederatie Bouw Case study NEN2767 Vlaamse Confederatie Bouw Scholen van Morgen het project Scholen van Morgen is een PPS tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid. Het betreft het ontwerp, de bouw,

Nadere informatie

Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D)

Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D) Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D) Programma Voorstellen MJOP s in de dagelijkse praktijk Tools van NEN 2767 bij scenarioplanning Scenario op basis

Nadere informatie

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan

201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan 201105781 - Thorbeckelaan, Den Haag Bouwkostenraming op basis van Quickscan adres Thorbeckelaan, Den Haag Sloopwerkzaamheden bruto vloeroppervlak BVO 14.302 m² bruto inhoud BIH - m³ aantal bouwlagen onder

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer. Tata Steel Slide 1. Inspectie management

Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer. Tata Steel Slide 1. Inspectie management Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer Tata Steel Slide 1 Inspectie management Ko Nieuwenhuijse, Jaap van Tilborgh Lezing KIVI September 2016 Programma Tata Steel Slide

Nadere informatie

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat 157 275 te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014013 Datum : 21-09-2014 Datum

Nadere informatie

RGVO. bij de Van Dijk Groep

RGVO. bij de Van Dijk Groep RGVO bij de Van Dijk Groep 2 Van. tot nu: Voorbeeld Project Spoorzone, Opdrachtgever De Woonplaats 2011, uit selectie verworven project 3 Van. tot nu: Nieuwbouw + 25 jaar onderhoud leveren (MJOP) Woningborg

Nadere informatie

Projectnummer 16HBO Omschrijving werkwijze BBA. Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen Diverse objecten gemeente

Projectnummer 16HBO Omschrijving werkwijze BBA. Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen Diverse objecten gemeente Projectnummer Omschrijving werkwijze BBA Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen 2017 2026 Diverse objecten gemeente Voerendaal d.d. 23 september 2016 PROJECT: Omschrijving werkwijze BBA BETREFT: Omschrijving

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Gebouwen beheerplan

Gebouwen beheerplan Gebouwen beheerplan 2015-2018 Afdeling Grondgebied Team Bouwen 4 november 2015 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting blz. 3 1.1 Inleiding blz. 3 1.2 Samenvatting blz. 3 2. Onderhoudsbeleid/ Uitgangspunten

Nadere informatie

Tesselsestraat Bouwkostenraming op basis van elementenraming

Tesselsestraat Bouwkostenraming op basis van elementenraming bruto inhoud BIH 8.035 m³ bebouwd oppervlak TBB 832 m² aantal bouwlagen onder peil lagen aantal bouwlagen boven peil 3 lagen geveloppervlak dicht BGD - m² geveloppervlak open BGO 41 m² bruto dakoppervlak

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie

Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie Het Team Onderhoud van Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opdracht verleend een drietal afvalwaterzuiveringinstallaties (awzi s) te inspecteren op

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie

RAPPORT BOUWKOSTEN GEGEVENS PARAAF. illustratie RAPPORT BOUWKOSTEN illustratie GEGEVENS Project algemeen Projectnummer 13000B Opdrachtgever Olivier Bouwdeel Fase Algemene indirecte werkzaamheden Referentienummer 13000BZ050132011/0393/0393 Datum 17 mei

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

NEN2767 certificatie & oplevering van werken. Peter Bockstaele, Afdelingshoofd Technisch Beheer, Het Facilitair Bedrijf

NEN2767 certificatie & oplevering van werken. Peter Bockstaele, Afdelingshoofd Technisch Beheer, Het Facilitair Bedrijf NEN2767 certificatie & oplevering van werken Peter Bockstaele, Afdelingshoofd Technisch Beheer, Het Facilitair Bedrijf Toelichting NEN2767 - Nederlandse norm voor conditiemeting van gebouwen en installaties

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

MJOP, toelichting en specificatie Versie

MJOP, toelichting en specificatie Versie MJOP, toelichting en specificatie Versie 1.0-2016 Algemeen: Het MJOP (MeerJaren Onderhoud Plan) is opgebouwd vanuit de gedachte dat binnen één gebouw meerdere partijen als kostendragers verantwoordelijk

Nadere informatie

Arnold Bosch: Remko de Haan: 1967 architect. 1988 vastgoed

Arnold Bosch: Remko de Haan: 1967 architect. 1988 vastgoed Remko de Haan: 1967 architect Arnold Bosch: 1988 vastgoed GEBOUWINFORMATIE STELLINGEN FAALKOSTEN BIJ INFORMATIEBEHEER STELLINGEN BEHEREN EN MUTEREN VAN INFORMATIE STELLINGEN INFORMATIE STRUCTUREREN EN

Nadere informatie

Gebruik conditiemeting voor

Gebruik conditiemeting voor NEN 2767 Gebruik als instrument voor vastgoedsturing en onderhoudsplanning Integratie van conditiemeting van gebouwen en infrastructuur Gebruik conditiemeting voor Het in beeld brengen van de technische

Nadere informatie

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus HAGA Ziekenhuis Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN 2767 Hans Heesen Eef Bouman HAGA - Onderhoudsniveaus Aard en omvang Dia 2 HAGA Onderhoudsniveaus Visie RvB Opdrachtgever wil het uitbesteden

Nadere informatie

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto]

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto] STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN [Invoegen foto] COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van OCW Project : Bouwkundige schouw schoolgebouwen in 12 gemeenten Projectnummer : B0099.01.01 Datum

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Voorbeelddocument. Inspectie Basiskwaliteit. 01 maart 2013. Bestaand straat

Voorbeelddocument. Inspectie Basiskwaliteit. 01 maart 2013. Bestaand straat Voorbeelddocument Inspectie Basiskwaliteit 01 maart 2013 Bestaand straat 2 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Vraagstelling Beperking van het onderzoek Methodiek Gebouwgegevens Inspectieresultaten bouwkundig

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Trainingen NEN 2767. Johan Smit

Trainingen NEN 2767. Johan Smit Trainingen NEN 2767 Johan Smit INHOUD NEN Trainingen & Leergangen Gebouwen & Infra NVDO Cursussen & Leergangen Gebouwen & Infra Aansluiting met SCEV Examens Tenslotte NEN-leergang NEN 2767 voor gebouwen

Nadere informatie

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 Rapportnummer : 23528 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Klein onderhoud... 4 2.2 Groot onderhoud... 4 2.3 Vervanging... 5 2.4 Eenmalig herstel... 5 3 NEVIPRO... 6 4 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.

Datum: September 2013. freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone. Datum: September 2013 1 freestone nv I De Hene 10 1780 Wemmel I T 02 453 95 50 F 02 453 15 12 I info@freestone.be - www.freestone.be 1. INHOUD Inhoud 1. INHOUD... 2 2. INLEIDING... 3 2.1. Doel... 3 2.2.

Nadere informatie

copyright InspectDirect

copyright InspectDirect Inspectierapport Basiskeuring Op basis van Conditiemeting NEN 2767-1 Ravenswade 1, 3514 HG Utrecht Zondag 20 augustus 2017 Kromme Nieuwegracht 53 3056 HF Utrecht T 030-5458743 www.buildtech-bv.com info@buildtech-bv.com

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN (nl) Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek

Nederlandse norm. NEN (nl) Conditiemeting van bouw- en installatiedelen - Deel 1: Methodiek Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Conditiemeting kunstwerken 2012

Conditiemeting kunstwerken 2012 Conditiemeting kunstwerken 2012 Objectnaam Objectnummer Locatie : Brug Bartelsluis : BV0053 : Wormer Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier A.C. Smidt Movares Nederland B.V. Kenmerk OHM-HHNK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011 Resultaatgericht Portfoliomanagement 4 oktober 2011 Portfoliomanagement Van Wat (moeten we doen) naar Hoe (gaan we dat doen): van portfoliomanagement naar operationeel beheer PLAN Vastgoed portfolio DO

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

Planon Building Management

Planon Building Management FACTSHEET Planon Building Management Dienstverlening voor integraal technisch vastgoedbeheer Even voorstellen Planon Building Management is een innovatieve dienstverlener die organisaties ontzorgt en in

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

NEN 6059. inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw

NEN 6059. inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw NEN 6059 inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw Marijke Tsoutsanis Benno Geerdink - Buffel Consultancy - Deerns Nederland NEN 6059-1&2: Waarom?

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

Onderhoud als één stap naar verduurzaming

Onderhoud als één stap naar verduurzaming Onderhoud als één stap naar verduurzaming Bouwstenen voor Sociaal Pagina 1 Even voorstellen Bouwmanagement & adviesbureau uit Den Bosch 60 medewerkers Maatschappelijk vastgoed (onderwijs, gemeenten en

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW

CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW CV-KETEL, WANDTOESTEL, HR, ELEKTRONISCHE BEVEILIGING, 28 KW Omschrijving Omschrijving De CV-ketel, inclusief bevestigingsmateriaal, bestaat uit een wandketel zonder warmwatervoorziening, en is voorzien

Nadere informatie

Professionele Bachelor Bouw

Professionele Bachelor Bouw Professionele Bachelor Bouw CONDITIESTAATMETING EN PLANMATIG ONDERHOUD BIJ OPENBARE BESTUREN IN BELGIË Promotoren: Guy Van der Veken Patricia Loenders Gemeente Heist-op-den-Berg Hogeschool PXL Bachelorproef

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud voor scholen in het Primair Onderwijs worden de beslissingslijnen korter. Deze situatie kan voordelen opleveren, mits er voldoende strategische onderhoudskennis

Nadere informatie

Formulier bouwkundige opname

Formulier bouwkundige opname Formulier bouwkundige opname Per voorziening en per gebouw (gedeelte) 1 formulier invullen 1. School naam adres plaats BRIN-nummer gebouw (deel)nummer gebouw(-gedeelte) gehele gebouw/theorielokaal;leslokaal/vaklokaal;speellokaal/niet

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN SPORTHAL RHOON GEMEENTE ALBRANDSWAARD RHOON

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN SPORTHAL RHOON GEMEENTE ALBRANDSWAARD RHOON RAPPORT 2GAP-001-01 MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN SPORTHAL RHOON GEMEENTE ALBRANDSWAARD RHOON RAPPORT Nummer : 2GAP-001-01 Datum : 6 maart 2013 Status : definitief Pagina ii Colofon Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

BUITENWAND, PREFAB BETON, CONSTRUCTIEF, ELEMENTEN, VERDIEPINGSHOOG, GRINDBETON, 120 MM DIK

BUITENWAND, PREFAB BETON, CONSTRUCTIEF, ELEMENTEN, VERDIEPINGSHOOG, GRINDBETON, 120 MM DIK BUITENWAND, PREFAB BETON, CONSTRUCTIEF, ELEMENTEN, VERDIEPINGSHOOG, GRINDBETON, 120 MM DIK Buitenwand van prefab betonnen elementen, verdiepingshoog, dikte 120 mm. Op de verdiepingsvloer geplaatst. Uitgangspunten

Nadere informatie

NEN :2017 Conditiemeting gebouwde omgeving

NEN :2017 Conditiemeting gebouwde omgeving NEN 2767-1:2017 Conditiemeting gebouwde omgeving Instrument als bouwsteen voor onderhoudsmanagement in relatie tot risicobeheersing Vindt u het lastig om te bepalen welke technische installaties echt kritisch

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en Startpagina / Praktijkboeken / Corporaties & Vastgoedsturing / Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Bijlage

Nadere informatie

NL/SfB als toegang tot STABU Bouwbreed. Versie [1.0] Stichting STABU

NL/SfB als toegang tot STABU Bouwbreed. Versie [1.0] Stichting STABU NL/SfB als toegang tot STABU Bouwbreed Versie [1.0] Stichting STABU 2017-05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 3 1 Introductie / Achtergronden... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Koppelingen...

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Cursussen 2016 Januari 2016

Cursussen 2016 Januari 2016 Cursussen 2016 Januari 2016 INHOUD Cursussen 3 O-Prognose SE 4 O-Prognose EE 5 Gebouwbeheer met O-Prognose 6 Nieuwe release O-Prognose 2015 7 O-Prognose inspectie-app voor ipad 8 NEN 2767 met O-Prognose

Nadere informatie

Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages

Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages Uitdagingen achter de slagboom 23 april 2015 ParkeerVak 2015 Christian Carlie Commercieel Manager Tebecon B.V. Even voorstellen: Tebecon Reeds

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie