Zaalkerk en Kosterswoning Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaalkerk en Kosterswoning Deventer"

Transcriptie

1 Zaalkerk en Kosterswoning Deventer

2 Met veel plezier heb ik in deze kerk gewoond en gewerkt. Ik wens u veel succes en plezier bij het zoeken naar een voor u geschikt onderkomen, en hoop dat dit boekje u verder op weg kan helpen in het maken van de goede keuze! Rob Mevius, huidige eigenaar Evangelisatiegebouw Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Arjen Tysma van Tysma Makelaardij te Deventer Rob Mevius Eigenaar

3 Evangelisatiegebouw 1. Noot 2. Historie 3. Foto s 4. Indeling 5. Monumentenstatus 6. Onderhoud 7. Bijzondere voorzieningen 8. Veiligheid 2

4 Noot Korte omschrijving In de binnenstad van Deventer ligt dit monumentale multifunctionele kerkgebouw met kosterswoning. Een unieke kans om aan dit fraaie kerkgebouw een nieuwe invulling te geven. Na dienst te hebben gedaan als boekenveiling, winkel, kan gedacht worden aan wonen/werken, trainingsruimte, atelier, tentoonstellingsruimte, dansschool, of in zijn geheel als woning. In 2010 is groot onderhoud gepleegd onder toezicht van monumentenwacht. Inhoud ca m³ Woonoppervlakte kerk ca. 300 m³, kosterswoning ca. 80 m³ Vraagprijs ,- Aanvaarding in overleg Aan de gegevens in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend 3

5 Historie op de fundamenten van het oude Deventer Ontstaansgeschiedenis In is de zaalkerk gebouwd in opdracht van de Vereniging tot Evangelisatie in en ten bate van de Hervormde Kerk Rehoboth. Uit archiefstukken lijkt dat het de architect J. Witteveen uit Leeuwarden was, wie de kerk in Neo-Renaissancestijl ontworpen heeft. De stijl is in haar directe bebouwing onopvallend, alleen hoge vensters met tracering geven aan dat het om een religieus gebouw gaat. Mejuffrouw Maria Crommelin uit Wilp heeft de grond van de gemeente gekocht en de bouw van de kerk mogelijk gemaakt. De kosten van de bouw bedroegen fl ,50 voor de grond, fl ,- voor de aannemer, en fl ,77 voor het meerwerk. De kerk is gebouwd op de plaats en wellicht op de fundering van de Noorderbergpoort; deels op talud, deels in de bedding van de voormalige Buitengracht. Crommelin verhuurde de kerk voor f. 400,- per jaar aan Cornelis van Lindonk, evangelist der Evangelische Protestantse Vereniging. In 1973 is het gebouw verkocht aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Deventer. De laatste jaren heeft in de kerk Boekenveilinghuis Hondius haar veilingen gehouden. Gezicht op Deventer met links de Noorderbergpoort medio

6 Foto s 5

7 Foto s 6

8 Foto s 7

9 Indeling plattegronden 8

10 Buitenruimte Indeling deel kosterswoning Woning In het Evangelisatiegebouw zijn (waren) ondergebracht een kerkzaal, een bestuurskamer, een catechisatielokaal (nu vergaderzaal op de begane grond) en een kosterswoning. Van de kosterswoning en de overige ruimtes is de indeling deels gewijzigd. Hiernaast zijn de ruimten naast de zaalkerk weergegeven. Entree Bestuurskamer Doorsnede Begane grond 1 e verdieping 2 e verdieping Douche WC WC Keuken Entree Bestuurskamer Woning Woning Zaalkerk Zaalkerk Zaalkerk 9

11 Indeling structuur Door de gebouwstructuur, een duidelijke tweedeling door de middelste dragende wand en het balkon met orgel, kan het ontwerp als één geheel worden gezien, maar ook benaderd worden als twee losse onderdelen. De tweedeling in het pand leent zich voor drie verschillende hoofdindelingen. Volledig werk/bedrijf Woon-werk Volledig wonen 10

12 Indeling bezonning en daglichttoetreding De zaalkerk ligt aan de noordkant van het gebouw, de kosterswoning aan de zuidelijke kant. De strook buitenruimte ligt hierdoor het merendeel van de dag in de schaduw van het Evangelisatiegebouw. De zaalkerk is ondanks de noordelijke ligging een zonovergoten ruimte door daglichttoetreding aan drie zijden. De woning heeft op de 1 e etage via de oostgevel voldoende daglichttoetreding. Op de 2 e etage zijn er ramen aan de zuid en westgevel. Zaalkerk 11

13 Monumentenstatus omschrijving Het object is in 1999 aangewezen als Rijksmonument onder monumentnummer Dit betekent dat een aantal elementen bij herbestemming in eren moeten worden gehouden. Zo is de gevel in gedetailleerd metselwerk uitgevoerd met glasin-lood, torentje, friesen en kroonlijsten. De gevel moet zoveel mogelijk in tact worden gehouden. Het interieur van de kerkzaal verkeert in originele staat. Zo is de kerk afgedekt met een onderspannen houten dakstoel waarvan de constructieve delen in het zicht zijn gelaten. Bijzondere elementen in de zaal zijn de preekstoel met aan weerszijden dwarsgeplaatste banken, de houten lambrisering aan de Noordgevel, en de orgelkast. Het achterdeel van het orgel is niet beschermd. Wel weer het balkon op de gietijzeren kolommen. Het Evangelistatiegebouw met zaalkerk is van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: De typologie waarin verschillende evangelisatieruimten verenigd zijn in één gebouw De architectonische detaillering van delen van de gevel De beeldbepalende ligging de gaafheid van met name de kerkzaal wat betreft het interieur 12

14 Monumentenstatus beschermde onderdelen 13

15 Monumentenstatus Het Evangelisatiegebouw heeft door de monumentenstatus een paar punten waar in een nieuwe invulling rekening mee moet worden gehouden. Deze staan omschreven in het extract. Wel benadrukt Dienst Cultureel Erfgoed, dat het belangrijkst is dat het gebouw behouden blijft en dat bij een nieuwe invulling eventuele veranderingen bespreekbaar zijn, mist er een goed ontwerp aan ten grondslag ligt met een goede onderbouwing. Mits goed ontwerp, is er de mogelijkheid de beschermde onderdelen van het interieur (orgel, houten banken, lambrisering, balkon) mogen op een andere manier te verwerken in het gebouw of over gedragen worden aan een ander monument welke ze kan gebruiken. Belangrijk is dat ze behouden blijven. Oude opzet en gebruik banken Een voorbeeld is de zaalkerk omtoveren tot restaurant, waarbij de kerkbanken langs de wanden worden geplaatst met tafeltjes en stoeltjes ervoor. Zo blijven zij bestaan en vormen zij een onderdeel van de nieuwe invulling. Voorbeeld nieuwe opzet en gebruik banken 14

16 Monumentenstatus rijksmonument Menig woningeigenaar doomt ervan om te wonen in een beschermd monument. Maar wat is een Rijksmonument precies? Wat is een rijksmonument Rijksmonumenten zijn bouwwerken of constructies die door de rijksoverheid zijn ingeschreven in een zogenaamd monumentenregister. Deze objecten moeten minstens 50 jaar oud zijn, van nationaal belang en een unieke waarde bezitten. Pas dan wordt het beschermd op grond van de Monumentenwet Vergunningen Plaatsing op een monumentenlijst betekent enige beperkingen van het eigendomsrecht. De eigenaar heeft een vergunning nodig als hij zijn pand wil restaureren, verbouwen of slopen. Deze vergunning moet bij de gemeente worden aangevraagd. Deze beschikt vaak over een monumentenverordening en geeft de vergunning zelf af. Mocht dit niet het geval zijn, dan beslist de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE over de aanvraag. Is de vergunning eenmaal verkregen, dan is de eigenaar vrij om in zee te gaan met elk willekeurige aannemer. De overheid wil met een vergunningenstelsel de cultuurhistorische waarde van woningen zoveel mogelijk in stand houden. Ook voor kleinere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het reinigen van de gevel, kan een vergunning nodig zijn. Het is daarom altijd verstandig om vooraf bij de gemeente te informeren of de uit te voeren werkzaamheden vergunningsplichtig zijn. Monumentenwet 1988 De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de subsidieregelingen voor instandhouding en restauratie van rijksmonumenten. Daarnaast is een aantal beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de Monumentenwet

17 Monumentenstatus onderhoud Onderhoudskosten Kosten die gemaakt worden voor het herstel van alles wat al in het pand aanwezig is. Onderhoudsplicht Er is geen directe onderhoudsplicht, maar als er een onderhoudsplan ligt, moet men zich hier aan houden. Maar men mag het pand niet bewust verwaarlozen (m.a.w. treed er gevaar op voor de monumentale waarden). Iets dergelijks als een verfplicht zit al in een reguliere onderhoudsplicht die iedere eigenaar van onroerend goed heeft. Verbeteringskosten Kosten voor zaken die nieuw worden aangebracht en werkzaamheden die het comfort verhogen. Fiscaal aftrekbare onderhoudskosten bij een rijksmonument Als u eigenaar bent van een rijksmonument, kunt u de kosten voor het onderhoud aan uw pand fiscaal verrekenen. Op basis van een restauratie- / onderhoudsplan bepaald de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden vooraf de hoogte van deze kosten. De belastingdienst maakt een onderscheid in onderhoudskosten en verbeterkosten. Onderhoudskosten zijn kosten die u maakt voor het instandhouden van het casco van een rijksmonument. Te denken valt hierbij aan muren, dak, vloeren en vaak ook kozijnen. Verbeterkosten zijn kosten die u maakt om het comfort te verhogen of om verdwenen monumentale elementen terug te brengen, zoals het aanbrengen van isolatie of het opnieuw aanbrengen van originele stucpafonds. Elk monument is uniek, waarbij de inspecteur per situatie zal vaststellen of er sprake is van onderhoud of verbetering. Meer informatie is via Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) te Amersfoort (033) of via uw eigen belastingadviseur. 16

18 Monumentenstatus belangen eigenaar Instantie voor belangen monumenteigenaren De vereniging Bewoond Bewaard ondersteund eigenaren van bewoonde monumenten en komt op voor hun belangen. (www.bewoondbewaard.nl) Monumentenwacht Regelmatig onderhoud houdt het monument in goede staat. Er is een abonnement mogelijk op de monumentenwacht die het pand grondig inspecteren en de staat van het onderhoud van het pand vaststellen. Monumentenwacht is een onafhankelijke onderhoudsadviseur voor monumenteigenaren. Monumentenwacht Nederland is partner in Monumenten.nl en probeert van dienst te zijn met handige en vooral praktische onderhoudstips. 17

19 Onderhoud renovatie In 2009 heeft de Monumentenwacht het pand geïnspecteerd en hier een rapportage van opgesteld. Algemene bevinding was toentertijd dat de constructieve toestand (casco) van het gebouw goed is. De onderhoudstoestand verkeerde ook in goede staat. Een positieve opmerking is dat men constateerde uit onderhoudsrapporten dat er in de vijf jaren voor de inspectie een duidelijke verbetering waarneembaar was doordat er voldoende onderhoud was uitgevoerd. De adviezen uit dit rapport zijn uitgevoerd onder de Brim subsidie. Tevens is er een Periodiek InstandhoudingsPlan opgesteld met als startdatum Alle werkzaamheden zijn eind 2010 direct uitgevoerd en bedroegen ongeveer ,-. Recent is het pand wederom geïnspecteerd en positief bevonden. Naast vele kleine werkzaamheden, zijn als grote zaken de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Lood en zinkwerk (o.a. goten) vernieuwen Bekleding binnenkant dak Voorzetramen Herstel metselwerk en dichtzetten scheurvorming Herstelwerk en vernieuwing dakbedekking Aanbrengen ankerpunten dank Schoonhouden daken en schilderwerk 18

20 Onderhoud huidige stand van zaken Ondanks dat het kerkgebouw zelf niet meer in actief gebruik is, ziet de staat van het onderhoud en naar behoren uit. Dak Het dak bestaat eigenlijk uit een binnen en een buiten constructie. Via een deur in de kosterswoning, is de ruimte tussen de twee constructies toegankelijk voor inspecties. Gevel Aan de gevel is het metselwerk visueel in goede staat en zijn de kozijnen goed onderhouden. Er lijken op dit moment geen grote gebreken aanwezig. Interieur Ondanks de markante groentinten, is het houtwerk goed onderhouden en er is visueel gezien geen grove aantastingen van het hout te zien. Leidingwerk En gedeelte van de (elektrische) leidingen is vernieuwd, doch veel is aanwezig op de muren en is niet in de muren weggewerkt. 19

21 Bijzondere voorzieningen In de kerk en woning zijn nog een aantal leuke extra voorzieningen aanwezig. Zo zit er in de huidige kantoren een zeer forse brandkast. Is er een intercom tussen de woning en de kerk aanwezig, idem voor een geluidsinstallatie die tevens te bedienen is vanuit de woning. Is het gebouw beschermd tegen inbraak door een inbraakalarm met abonnement op de centrale, is er door het gebouw heen een camerasysteem aangelegd, en ligt er op dit moment wifi door het gebouw heen. Tevens bevindt zich aan de zuidgevel een langwerpige buitenruimte die via een poort uitkomt op de Graaf van Burenstraat 20

22 Veiligheid Aangezien de Zaalkerk dienst heeft gedaan als boekenveiling, zijn de brandveiligheidsvoorzieningen aangelegd voor een functie waarbij een grote groep mensen zich tegelijkertijd in het gebouw bevindt. Door het gebouw heen zijn vluchtroutes aangegeven, zijn er brandblussers opgehangen, is er een tweede vluchtroute vanaf het balkon in de zaalkerk, en kan met vanuit de woning via een brandtrap vluchten. 21

23 Deventer 1. De stad 2. De wijk 22

24 De stad en haar geschiedenis Als eigenlijke stichter van de stad Deventer, ging de Engelse evanglist Lebuïnus in het jaar 768 de IJssel over vanaf wat nu Wilp is. Hier bouwde hij op een van de rivierduinen een houten kerkje. Vele jagers, vissers, boeren en veehouders vestigden zich ook op de rivierduinen en later kwamen het Bergkwartier en Noordenberkwartier erbij. Daar waar dus het Evangelisatiegebouw zich bevindt, wordt gezien als een van de oudste en vaak gezegd de mooiste wijken van Deventer. De Grote of Lebuïnuskerk is vernoemd naar de heilig verklaarde Lebuïnus. Het aantal inwoners bleef, na een bloeiperiode in de Middeleeuwen, ongewijzigd. Tot de Industriële Revolutie rond de eeuwwisseling. Sinds die tijd bevinden er zich een groot aantal bedrijven die landelijke faam kregen en nog steeds hebben. Door de bedrijvigheid steeg het aantal inwoners, afkomstig uit alle delen van het land. Na de oorlog trokken mensen massaal vanuit Europa en zelfs daarbuiten naar Deventer. Daardoor heeft Deventer nog steeds een veelkleurige bevolking en heeft het prachtige oude en goed bewaarde historische binnenstad. De stad breidde zich in zuidelijke en oostelijke richting uit om alle nieuwkomers een huis te bieden. Zelfs nu nog bouwt Deventer verder. 23

25 De stad in Nederland Deventer, waar de kerk gesitueerd is, ligt in het oosten van Nederland aan de A1 en in de buurt van de A50. Respectievelijk belangrijke routes voor het verkeer tussen Nederland en Duitsland, en voor het verkeer als noord-zuid verbinding in Nederland. De stad Deventer is een van de oudste steden van Nederland en heeft ongeveer inwoners. De stad kent een aantal leuke wijken in de binnenstad. Deventer wil zich profileren als literaire, historisch bewuste en trotse stad. Deventer is daarbij een rivierenstad en wil deze identiteit verder versterken. Maar de relatie van het kernwinkelgebied met het IJsselfront is zwak, gezien men niet graag aan deze oever vertoeft door het missen van recreatie/toeristische trekkers. Tevens zijn er niet echte looproutes die dit verkeer bevorderen. Deze relatie wil Deventer in de toekomst gaan versterken door een samenhangend stadsbeeld te gaan creëren. O.a. door de oever van de Welle en omgeving aan te gaan pakken. 24

26 De stad waar de kerk staat De kerk ligt in het centrum van Deventer, binnen de oude vestingsingels. Deze binnenstad is zeer karakteristiek, maar wil ook levendig, eigentijds en veelzijdig zijn. Kernwoorden voor Deventer hier zijn; behoud en vernieuwing. Vanaf de snelweg A1 is de locatie binnen 10 minuten bereikt. De locatie ligt in een vergunninghoudergebied, en bezit daarnaast nabij betaald parkeermogelijkheden, zowel op straat als in de parkeergarage Noorderbergkwartier. Ook voor openbaar vervoer ligt de locatie erg gunstig. Het treinstation van Deventer ligt op minder dan een kilometer afstand. Nabijgelegen bushalte is op minuten loopafstand. De locatie ligt op 100 meter van de kop van het kernwinkelgebied met allerlei wenselijke voorzieningen voorhanden. Om de hoek ligt een buurtcafé, en tegenover de kerk ligt een klein stadshotelletje. Op 50 meter afstand is er een groen park dat rond de singels is aangelegd, ook wel bekend als de Stadskroon. Deze singels laten nog duidelijke de ligging en loop van de oude vestingswerken zien. 25

27 De stad voor de shop-aholic De stad kent een aantal leuke wijken in de binnenstad. Zo hebben het Noordenbergkwartier en het Bergkwartier leuke straatjes, winkeltjes en mooie panden die vroeger dienden als pakhuizen. Het plein de Brink is het hart van de stad waar op vrijdag en zaterdag de markt plaatsvindt. En in de zomer alle terrasjes vol zitten. Hier zijn leuke restaurants en cafés te vinden, net als rond het plein en het Grote Kerkhof. Deventer kent een goed kernwinkelcentrum met naast geijkte winkelketens, veelal ook bijzondere winkels. Er zijn vier winkelhoofdstraten in Deventer en dat zijn de Lang Bisschopsstraat, Korte Bisschopsstraat, Smedenstraat (aan einde van deze straat staat de kerk) en de Engestraat. Daarnaast zijn er de laatste jaren steeds meer boetiekjes bijgekomen in de straatjes Kleine- en Grote Overstraat, de Walstrat, de Golstraat en de Nieuwstraat. In Deventer is ook het nieuwe winkelen gelanceerd, waarbij fysiek winkelen gecombineerd wordt met de smartphone, internet en social media. Ondanks dat de Graaf van Burenstraat net aan de rand van het winkelgebied ligt, zijn er ontwikkelingen gaande die ook buiten het grote winkelgebied de wijken aantrekkelijker gaan maken voor ondernemers. Zo is er een Winkelstraatmanager aangesteld om de winkels net buiten de singels te helpen het winkelen daar aantrekkelijker te maken. Dit maakt ook de kerk aantrekkelijker, aangezien deze er tussenin ligt qua looproute. Hoofdwinkelgebied 26

28 De stad op z n Frans Ondernemers maken van Deventer een actieve en aantrekkelijke stad 27

29 De stad op de markt Deventer staat bekent om haar vele markten. Wekelijks, maar ook speciale jaarlijkse markten komen voorbij als bijvoorbeeld de Boekmarkt, de antiekmarkt Broccante aan de IJssel, Goede Vrijdagmarkt. 28

30 De stad op stelten Deventer is een echte evenementenstad. Het evenement Deventer op Stelten is in 2007 zelfs verkozen tot beste stadsevenement van Nederland. Daarnaast worden er ook vele festivals georganiseerd. 29

31 De wijk heeft groen De kerk ligt in het chique Noorderbergsingel, dat ondanks vele veranderingen toch nog een sterk beeldbepalend en samenhangend geheel is gebleven. Nieuwe bebouwing is passend in het karakter van de buurt. Deze wijk is zeer geliefd als woonomgeving. 30

32 De wijk heeft karakter In de straten om de kerk heen, is naast de statige bebouwing, ook authentieke bebouwing bewaard gebleven. De graaf van Burenstraat waar de kerk aan ligt is breed van opzet en zeer geliefd. De kerk ligt op de hoek van de Graaf van burenstraat en de Boedekerstraat. 31

33 De wijk voorzieningen Doordat de wijk aan de kop van het winkelgebied ligt, bevinden zich hier vele dienstverlenende bedrijven en instanties. Veel paramedische beroepen zijn hier vertegenwoordigd, maar ook advocaten, makelaars, coaches en galeries zijn hier gehuisvest. Groot Aviesbureau Witteveen + Bos heeft hier een van haar hoofdkantoren. Op een steenworp afstand zijn in de winkelstraat allerlei voorzieningen voorhanden. Opvallend aan Deventerse winkels is dat hier ook vele zelfstandige bijzondere winkels te vinden zijn en minder ketens. 32

34 De Verbeelding 1. Voorbeeldprojecten 2. Sfeerbeelden 33

35 De Verbeelding voorbeeldprojecten 34

36 De Verbeelding voorbeeldprojecten 35

37 De Verbeelding voorbeeldprojecten 36

38 De Verbeelding voorbeeldprojecten 37

39 De Verbeelding sfeerbeelden 38

40 De Verbeelding voorbeeldprojecten 39

41 De Verbeelding sfeerbeelden Wonen 40

42 De Verbeelding sfeerbeelden Wonen 41

43 De Verbeelding sfeerbeelden Wonen 42

44 De Verbeelding sfeerbeelden Boetiek 43

45 De Verbeelding sfeerbeelden Bezoekerscentrum 44

46 De Verbeelding sfeerbeelden Zakelijk 45

47 De Verbeelding sfeerbeelden Hotel 46

48 De Verbeelding sfeerbeelden Kerk 47

49 De Verbeelding sfeerbeelden Restaurant 48

50 De Verbeelding sfeerbeelden Daklichten 49

51 De Verbeelding sfeerbeelden Verlichting 50

52 Notities 51

Waardevol Waterland. Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

Waardevol Waterland. Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Waardevol Waterland Zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Inhoud Inleiding 5 1. Regelgeving 6 2. Onderhoud en restauratie van monumenten 8 3.Bouwen en herstellen in beschermde stads-

Nadere informatie

zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten

zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Waardevol Waterland zorg voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten Waardevol Waterland Inleiding Waterland is rijk aan monumenten. De gemeente heeft maar liefst 319 rijksmonumenten en telt

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

InDetail. Van bouwplaats tot Bouwepleats Hé buurvrouw, is de koffie al klaar! Eyckenstein is echt een huis, geen museum.

InDetail. Van bouwplaats tot Bouwepleats Hé buurvrouw, is de koffie al klaar! Eyckenstein is echt een huis, geen museum. InDetail Magazine van het Restauratiefonds JAARGANG 3 / NR 5 / 2012 Van bouwplaats tot Bouwepleats Hé buurvrouw, is de koffie al klaar! Eyckenstein is echt een huis, geen museum 2 VOORWOORD het restauratiefonds

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

E x c l u s i E f m o n u m E n t a a l w o n E n 1

E x c l u s i E f m o n u m E n t a a l w o n E n 1 Exclusief monumentaal wonen 1 2 index Woord vooraf...pag. 4 De historie...pag. 6 Dicht bij huis...pag. 8 Er even tussenuit...pag. 10 Het tuinontwerp...pag. 13 Het Landgoed Van Schothorst...pag. 14 Modelwoning...pag.

Nadere informatie

Ten geleide. monument en rendement

Ten geleide. monument en rendement Ten geleide 1 Met enige trots aanvaardde ik enkele maanden geleden de uitnodiging van de gemeente Arnhem om een onafhankelijke mening te vormen over het onderwerp Monument en Rendement. Het was vervolgens

Nadere informatie

Toekomstvisie. Hofbogen

Toekomstvisie. Hofbogen Het viaduct telt 189 bogen, waarvan 165 boogruimtes worden gebruikt voor bedrijfsruimte of opslag, meestal aan één zijde toegankelijk, merendeels aan de oostzijde (62%), de overige aan de westzijde (38%).

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

e l v e e r B Er gaat meer kapot dan je lief is, als de kerk verdwijnt Bedreiging religieus erfgoed kent vele facetten i n d i t n u m m e r

e l v e e r B Er gaat meer kapot dan je lief is, als de kerk verdwijnt Bedreiging religieus erfgoed kent vele facetten i n d i t n u m m e r v e d e l e r B nieuws e 32 j a a r g a n g 1 2 j a n u a r i 2 0 0 8 i n d i t n u m m e r 3 Jubeljaar luidt ook noodklok 4 Kerkenparade: Stefanuskerk in Utrecht 8 Kerkenparade: De Boskerk in Ommerschans

Nadere informatie

hergebruik fietsroute

hergebruik fietsroute hergebruik fietsroute ARCAM architectuurroute 10 Deze fietsroute gaat langs zestien gebouwen en plekken in het centrum van Amsterdam. De projeten hebben gemeen dat ze allen op een bijzondere manier zijn

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland

Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland Rapport Zorg voor watererfgoed Waterschap Groot Salland Waterschap Groot Salland Het Oversticht 11 november 2009 Projectnummer: 090318.001.01 Status: Definitief 2 Opbouw Deel A: watererfgoedbeleid Waterschap

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Beursplein Historisch stedenbouwkundige analyse en advies

Beursplein Historisch stedenbouwkundige analyse en advies Beursplein Historisch stedenbouwkundige analyse en advies Bureau Monumenten & Archeologie November 2009 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Aanbevelingen en conclusies 5 2.1 Parkeerkelder Beursplein 5 2.2 Ondergrondse

Nadere informatie

Erkenning voor Maatschappij van Weldadigheid

Erkenning voor Maatschappij van Weldadigheid Juni 2010 Drenthe Erkenning voor Maatschappij van Weldadigheid Na stichting Het Drentse Landschap is nu ook stichting Maatschappij van Weldadigheid aangewezen als organisatie voor monumentenbehoud. De

Nadere informatie

Kansen voor t Gorechthuis

Kansen voor t Gorechthuis 2010 Kansen voor t Gorechthuis t Gorechthuis op eigen benen Patrick Benink Edwin Dekker Emily de Jager Roxanne Schoo Frank Westerman 1 Concept Onderzoeksrapport t Gorechthuis Opdrachtgever: College van

Nadere informatie

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord

Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Projectvoorstel NDSM-terrein Amsterdam-Noord Titel Werktitel KINETISCH NOORD Ontwikkeling NDSM-terrein tot bedrijfsverzamelterrein voor cultuurproducenten Inhoudsopgave Inleiding H1 Bedrijfsfilosofie:

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Investeren in beheren

Investeren in beheren Investeren in beheren Duurzaam beheer in de Nieuwe Hollandse Waterlinie: zicht op beheeropgave en organisatiebehoefte binnen de provincie Noord Holland Duurzaam beheer in de NHW 3 Inhoud 1 Inleiding 5

Nadere informatie

De ontwikkeling van de gezamenlijke dorpsvisies is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Loppersum en het Loket Leve(n)de Dorpen.

De ontwikkeling van de gezamenlijke dorpsvisies is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Loppersum en het Loket Leve(n)de Dorpen. 1 COLOFON De ontwikkeling van de gezamenlijke dorpsvisies is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Loppersum en het Loket Leve(n)de Dorpen. Het is een uitgave van de vier gezamenlijke Dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie 1 1.2 Masterplan 1.3 Huidige plannen 2 3 1.4 Te ontwerpen product 3 2.1 Locatieanalyse 5 2.2

Nadere informatie

Wonen aan Het Dok. Wonen aan het water in het hart van de stad

Wonen aan Het Dok. Wonen aan het water in het hart van de stad Wonen aan Het Dok Wonen aan het water in het hart van de stad Uniek op centrale plek Het Dok is zo bijzonder door zijn vele unieke kenmerken op één centrale plek. Vrij uitzicht over het dok en de binnenhaven

Nadere informatie

12.1 Algemeen gebruik

12.1 Algemeen gebruik Visie en ontwerp 61 Op basis van voorgaande analyse zal nu voor de Grote Kerk een toekomstrichting worden uitgezet. Deze toekomstrichting zal zoveel mogelijk recht doen aan de uitgangspunten en gebaseerd

Nadere informatie