Zaalkerk en Kosterswoning Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaalkerk en Kosterswoning Deventer"

Transcriptie

1 Zaalkerk en Kosterswoning Deventer

2 Met veel plezier heb ik in deze kerk gewoond en gewerkt. Ik wens u veel succes en plezier bij het zoeken naar een voor u geschikt onderkomen, en hoop dat dit boekje u verder op weg kan helpen in het maken van de goede keuze! Rob Mevius, huidige eigenaar Evangelisatiegebouw Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Arjen Tysma van Tysma Makelaardij te Deventer Rob Mevius Eigenaar

3 Evangelisatiegebouw 1. Noot 2. Historie 3. Foto s 4. Indeling 5. Monumentenstatus 6. Onderhoud 7. Bijzondere voorzieningen 8. Veiligheid 2

4 Noot Korte omschrijving In de binnenstad van Deventer ligt dit monumentale multifunctionele kerkgebouw met kosterswoning. Een unieke kans om aan dit fraaie kerkgebouw een nieuwe invulling te geven. Na dienst te hebben gedaan als boekenveiling, winkel, kan gedacht worden aan wonen/werken, trainingsruimte, atelier, tentoonstellingsruimte, dansschool, of in zijn geheel als woning. In 2010 is groot onderhoud gepleegd onder toezicht van monumentenwacht. Inhoud ca m³ Woonoppervlakte kerk ca. 300 m³, kosterswoning ca. 80 m³ Vraagprijs ,- Aanvaarding in overleg Aan de gegevens in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend 3

5 Historie op de fundamenten van het oude Deventer Ontstaansgeschiedenis In is de zaalkerk gebouwd in opdracht van de Vereniging tot Evangelisatie in en ten bate van de Hervormde Kerk Rehoboth. Uit archiefstukken lijkt dat het de architect J. Witteveen uit Leeuwarden was, wie de kerk in Neo-Renaissancestijl ontworpen heeft. De stijl is in haar directe bebouwing onopvallend, alleen hoge vensters met tracering geven aan dat het om een religieus gebouw gaat. Mejuffrouw Maria Crommelin uit Wilp heeft de grond van de gemeente gekocht en de bouw van de kerk mogelijk gemaakt. De kosten van de bouw bedroegen fl ,50 voor de grond, fl ,- voor de aannemer, en fl ,77 voor het meerwerk. De kerk is gebouwd op de plaats en wellicht op de fundering van de Noorderbergpoort; deels op talud, deels in de bedding van de voormalige Buitengracht. Crommelin verhuurde de kerk voor f. 400,- per jaar aan Cornelis van Lindonk, evangelist der Evangelische Protestantse Vereniging. In 1973 is het gebouw verkocht aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Deventer. De laatste jaren heeft in de kerk Boekenveilinghuis Hondius haar veilingen gehouden. Gezicht op Deventer met links de Noorderbergpoort medio

6 Foto s 5

7 Foto s 6

8 Foto s 7

9 Indeling plattegronden 8

10 Buitenruimte Indeling deel kosterswoning Woning In het Evangelisatiegebouw zijn (waren) ondergebracht een kerkzaal, een bestuurskamer, een catechisatielokaal (nu vergaderzaal op de begane grond) en een kosterswoning. Van de kosterswoning en de overige ruimtes is de indeling deels gewijzigd. Hiernaast zijn de ruimten naast de zaalkerk weergegeven. Entree Bestuurskamer Doorsnede Begane grond 1 e verdieping 2 e verdieping Douche WC WC Keuken Entree Bestuurskamer Woning Woning Zaalkerk Zaalkerk Zaalkerk 9

11 Indeling structuur Door de gebouwstructuur, een duidelijke tweedeling door de middelste dragende wand en het balkon met orgel, kan het ontwerp als één geheel worden gezien, maar ook benaderd worden als twee losse onderdelen. De tweedeling in het pand leent zich voor drie verschillende hoofdindelingen. Volledig werk/bedrijf Woon-werk Volledig wonen 10

12 Indeling bezonning en daglichttoetreding De zaalkerk ligt aan de noordkant van het gebouw, de kosterswoning aan de zuidelijke kant. De strook buitenruimte ligt hierdoor het merendeel van de dag in de schaduw van het Evangelisatiegebouw. De zaalkerk is ondanks de noordelijke ligging een zonovergoten ruimte door daglichttoetreding aan drie zijden. De woning heeft op de 1 e etage via de oostgevel voldoende daglichttoetreding. Op de 2 e etage zijn er ramen aan de zuid en westgevel. Zaalkerk 11

13 Monumentenstatus omschrijving Het object is in 1999 aangewezen als Rijksmonument onder monumentnummer Dit betekent dat een aantal elementen bij herbestemming in eren moeten worden gehouden. Zo is de gevel in gedetailleerd metselwerk uitgevoerd met glasin-lood, torentje, friesen en kroonlijsten. De gevel moet zoveel mogelijk in tact worden gehouden. Het interieur van de kerkzaal verkeert in originele staat. Zo is de kerk afgedekt met een onderspannen houten dakstoel waarvan de constructieve delen in het zicht zijn gelaten. Bijzondere elementen in de zaal zijn de preekstoel met aan weerszijden dwarsgeplaatste banken, de houten lambrisering aan de Noordgevel, en de orgelkast. Het achterdeel van het orgel is niet beschermd. Wel weer het balkon op de gietijzeren kolommen. Het Evangelistatiegebouw met zaalkerk is van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: De typologie waarin verschillende evangelisatieruimten verenigd zijn in één gebouw De architectonische detaillering van delen van de gevel De beeldbepalende ligging de gaafheid van met name de kerkzaal wat betreft het interieur 12

14 Monumentenstatus beschermde onderdelen 13

15 Monumentenstatus Het Evangelisatiegebouw heeft door de monumentenstatus een paar punten waar in een nieuwe invulling rekening mee moet worden gehouden. Deze staan omschreven in het extract. Wel benadrukt Dienst Cultureel Erfgoed, dat het belangrijkst is dat het gebouw behouden blijft en dat bij een nieuwe invulling eventuele veranderingen bespreekbaar zijn, mist er een goed ontwerp aan ten grondslag ligt met een goede onderbouwing. Mits goed ontwerp, is er de mogelijkheid de beschermde onderdelen van het interieur (orgel, houten banken, lambrisering, balkon) mogen op een andere manier te verwerken in het gebouw of over gedragen worden aan een ander monument welke ze kan gebruiken. Belangrijk is dat ze behouden blijven. Oude opzet en gebruik banken Een voorbeeld is de zaalkerk omtoveren tot restaurant, waarbij de kerkbanken langs de wanden worden geplaatst met tafeltjes en stoeltjes ervoor. Zo blijven zij bestaan en vormen zij een onderdeel van de nieuwe invulling. Voorbeeld nieuwe opzet en gebruik banken 14

16 Monumentenstatus rijksmonument Menig woningeigenaar doomt ervan om te wonen in een beschermd monument. Maar wat is een Rijksmonument precies? Wat is een rijksmonument Rijksmonumenten zijn bouwwerken of constructies die door de rijksoverheid zijn ingeschreven in een zogenaamd monumentenregister. Deze objecten moeten minstens 50 jaar oud zijn, van nationaal belang en een unieke waarde bezitten. Pas dan wordt het beschermd op grond van de Monumentenwet Vergunningen Plaatsing op een monumentenlijst betekent enige beperkingen van het eigendomsrecht. De eigenaar heeft een vergunning nodig als hij zijn pand wil restaureren, verbouwen of slopen. Deze vergunning moet bij de gemeente worden aangevraagd. Deze beschikt vaak over een monumentenverordening en geeft de vergunning zelf af. Mocht dit niet het geval zijn, dan beslist de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE over de aanvraag. Is de vergunning eenmaal verkregen, dan is de eigenaar vrij om in zee te gaan met elk willekeurige aannemer. De overheid wil met een vergunningenstelsel de cultuurhistorische waarde van woningen zoveel mogelijk in stand houden. Ook voor kleinere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het reinigen van de gevel, kan een vergunning nodig zijn. Het is daarom altijd verstandig om vooraf bij de gemeente te informeren of de uit te voeren werkzaamheden vergunningsplichtig zijn. Monumentenwet 1988 De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de subsidieregelingen voor instandhouding en restauratie van rijksmonumenten. Daarnaast is een aantal beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de Monumentenwet

17 Monumentenstatus onderhoud Onderhoudskosten Kosten die gemaakt worden voor het herstel van alles wat al in het pand aanwezig is. Onderhoudsplicht Er is geen directe onderhoudsplicht, maar als er een onderhoudsplan ligt, moet men zich hier aan houden. Maar men mag het pand niet bewust verwaarlozen (m.a.w. treed er gevaar op voor de monumentale waarden). Iets dergelijks als een verfplicht zit al in een reguliere onderhoudsplicht die iedere eigenaar van onroerend goed heeft. Verbeteringskosten Kosten voor zaken die nieuw worden aangebracht en werkzaamheden die het comfort verhogen. Fiscaal aftrekbare onderhoudskosten bij een rijksmonument Als u eigenaar bent van een rijksmonument, kunt u de kosten voor het onderhoud aan uw pand fiscaal verrekenen. Op basis van een restauratie- / onderhoudsplan bepaald de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden vooraf de hoogte van deze kosten. De belastingdienst maakt een onderscheid in onderhoudskosten en verbeterkosten. Onderhoudskosten zijn kosten die u maakt voor het instandhouden van het casco van een rijksmonument. Te denken valt hierbij aan muren, dak, vloeren en vaak ook kozijnen. Verbeterkosten zijn kosten die u maakt om het comfort te verhogen of om verdwenen monumentale elementen terug te brengen, zoals het aanbrengen van isolatie of het opnieuw aanbrengen van originele stucpafonds. Elk monument is uniek, waarbij de inspecteur per situatie zal vaststellen of er sprake is van onderhoud of verbetering. Meer informatie is via Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) te Amersfoort (033) of via uw eigen belastingadviseur. 16

18 Monumentenstatus belangen eigenaar Instantie voor belangen monumenteigenaren De vereniging Bewoond Bewaard ondersteund eigenaren van bewoonde monumenten en komt op voor hun belangen. (www.bewoondbewaard.nl) Monumentenwacht Regelmatig onderhoud houdt het monument in goede staat. Er is een abonnement mogelijk op de monumentenwacht die het pand grondig inspecteren en de staat van het onderhoud van het pand vaststellen. Monumentenwacht is een onafhankelijke onderhoudsadviseur voor monumenteigenaren. Monumentenwacht Nederland is partner in Monumenten.nl en probeert van dienst te zijn met handige en vooral praktische onderhoudstips. 17

19 Onderhoud renovatie In 2009 heeft de Monumentenwacht het pand geïnspecteerd en hier een rapportage van opgesteld. Algemene bevinding was toentertijd dat de constructieve toestand (casco) van het gebouw goed is. De onderhoudstoestand verkeerde ook in goede staat. Een positieve opmerking is dat men constateerde uit onderhoudsrapporten dat er in de vijf jaren voor de inspectie een duidelijke verbetering waarneembaar was doordat er voldoende onderhoud was uitgevoerd. De adviezen uit dit rapport zijn uitgevoerd onder de Brim subsidie. Tevens is er een Periodiek InstandhoudingsPlan opgesteld met als startdatum Alle werkzaamheden zijn eind 2010 direct uitgevoerd en bedroegen ongeveer ,-. Recent is het pand wederom geïnspecteerd en positief bevonden. Naast vele kleine werkzaamheden, zijn als grote zaken de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Lood en zinkwerk (o.a. goten) vernieuwen Bekleding binnenkant dak Voorzetramen Herstel metselwerk en dichtzetten scheurvorming Herstelwerk en vernieuwing dakbedekking Aanbrengen ankerpunten dank Schoonhouden daken en schilderwerk 18

20 Onderhoud huidige stand van zaken Ondanks dat het kerkgebouw zelf niet meer in actief gebruik is, ziet de staat van het onderhoud en naar behoren uit. Dak Het dak bestaat eigenlijk uit een binnen en een buiten constructie. Via een deur in de kosterswoning, is de ruimte tussen de twee constructies toegankelijk voor inspecties. Gevel Aan de gevel is het metselwerk visueel in goede staat en zijn de kozijnen goed onderhouden. Er lijken op dit moment geen grote gebreken aanwezig. Interieur Ondanks de markante groentinten, is het houtwerk goed onderhouden en er is visueel gezien geen grove aantastingen van het hout te zien. Leidingwerk En gedeelte van de (elektrische) leidingen is vernieuwd, doch veel is aanwezig op de muren en is niet in de muren weggewerkt. 19

21 Bijzondere voorzieningen In de kerk en woning zijn nog een aantal leuke extra voorzieningen aanwezig. Zo zit er in de huidige kantoren een zeer forse brandkast. Is er een intercom tussen de woning en de kerk aanwezig, idem voor een geluidsinstallatie die tevens te bedienen is vanuit de woning. Is het gebouw beschermd tegen inbraak door een inbraakalarm met abonnement op de centrale, is er door het gebouw heen een camerasysteem aangelegd, en ligt er op dit moment wifi door het gebouw heen. Tevens bevindt zich aan de zuidgevel een langwerpige buitenruimte die via een poort uitkomt op de Graaf van Burenstraat 20

22 Veiligheid Aangezien de Zaalkerk dienst heeft gedaan als boekenveiling, zijn de brandveiligheidsvoorzieningen aangelegd voor een functie waarbij een grote groep mensen zich tegelijkertijd in het gebouw bevindt. Door het gebouw heen zijn vluchtroutes aangegeven, zijn er brandblussers opgehangen, is er een tweede vluchtroute vanaf het balkon in de zaalkerk, en kan met vanuit de woning via een brandtrap vluchten. 21

23 Deventer 1. De stad 2. De wijk 22

24 De stad en haar geschiedenis Als eigenlijke stichter van de stad Deventer, ging de Engelse evanglist Lebuïnus in het jaar 768 de IJssel over vanaf wat nu Wilp is. Hier bouwde hij op een van de rivierduinen een houten kerkje. Vele jagers, vissers, boeren en veehouders vestigden zich ook op de rivierduinen en later kwamen het Bergkwartier en Noordenberkwartier erbij. Daar waar dus het Evangelisatiegebouw zich bevindt, wordt gezien als een van de oudste en vaak gezegd de mooiste wijken van Deventer. De Grote of Lebuïnuskerk is vernoemd naar de heilig verklaarde Lebuïnus. Het aantal inwoners bleef, na een bloeiperiode in de Middeleeuwen, ongewijzigd. Tot de Industriële Revolutie rond de eeuwwisseling. Sinds die tijd bevinden er zich een groot aantal bedrijven die landelijke faam kregen en nog steeds hebben. Door de bedrijvigheid steeg het aantal inwoners, afkomstig uit alle delen van het land. Na de oorlog trokken mensen massaal vanuit Europa en zelfs daarbuiten naar Deventer. Daardoor heeft Deventer nog steeds een veelkleurige bevolking en heeft het prachtige oude en goed bewaarde historische binnenstad. De stad breidde zich in zuidelijke en oostelijke richting uit om alle nieuwkomers een huis te bieden. Zelfs nu nog bouwt Deventer verder. 23

25 De stad in Nederland Deventer, waar de kerk gesitueerd is, ligt in het oosten van Nederland aan de A1 en in de buurt van de A50. Respectievelijk belangrijke routes voor het verkeer tussen Nederland en Duitsland, en voor het verkeer als noord-zuid verbinding in Nederland. De stad Deventer is een van de oudste steden van Nederland en heeft ongeveer inwoners. De stad kent een aantal leuke wijken in de binnenstad. Deventer wil zich profileren als literaire, historisch bewuste en trotse stad. Deventer is daarbij een rivierenstad en wil deze identiteit verder versterken. Maar de relatie van het kernwinkelgebied met het IJsselfront is zwak, gezien men niet graag aan deze oever vertoeft door het missen van recreatie/toeristische trekkers. Tevens zijn er niet echte looproutes die dit verkeer bevorderen. Deze relatie wil Deventer in de toekomst gaan versterken door een samenhangend stadsbeeld te gaan creëren. O.a. door de oever van de Welle en omgeving aan te gaan pakken. 24

26 De stad waar de kerk staat De kerk ligt in het centrum van Deventer, binnen de oude vestingsingels. Deze binnenstad is zeer karakteristiek, maar wil ook levendig, eigentijds en veelzijdig zijn. Kernwoorden voor Deventer hier zijn; behoud en vernieuwing. Vanaf de snelweg A1 is de locatie binnen 10 minuten bereikt. De locatie ligt in een vergunninghoudergebied, en bezit daarnaast nabij betaald parkeermogelijkheden, zowel op straat als in de parkeergarage Noorderbergkwartier. Ook voor openbaar vervoer ligt de locatie erg gunstig. Het treinstation van Deventer ligt op minder dan een kilometer afstand. Nabijgelegen bushalte is op minuten loopafstand. De locatie ligt op 100 meter van de kop van het kernwinkelgebied met allerlei wenselijke voorzieningen voorhanden. Om de hoek ligt een buurtcafé, en tegenover de kerk ligt een klein stadshotelletje. Op 50 meter afstand is er een groen park dat rond de singels is aangelegd, ook wel bekend als de Stadskroon. Deze singels laten nog duidelijke de ligging en loop van de oude vestingswerken zien. 25

27 De stad voor de shop-aholic De stad kent een aantal leuke wijken in de binnenstad. Zo hebben het Noordenbergkwartier en het Bergkwartier leuke straatjes, winkeltjes en mooie panden die vroeger dienden als pakhuizen. Het plein de Brink is het hart van de stad waar op vrijdag en zaterdag de markt plaatsvindt. En in de zomer alle terrasjes vol zitten. Hier zijn leuke restaurants en cafés te vinden, net als rond het plein en het Grote Kerkhof. Deventer kent een goed kernwinkelcentrum met naast geijkte winkelketens, veelal ook bijzondere winkels. Er zijn vier winkelhoofdstraten in Deventer en dat zijn de Lang Bisschopsstraat, Korte Bisschopsstraat, Smedenstraat (aan einde van deze straat staat de kerk) en de Engestraat. Daarnaast zijn er de laatste jaren steeds meer boetiekjes bijgekomen in de straatjes Kleine- en Grote Overstraat, de Walstrat, de Golstraat en de Nieuwstraat. In Deventer is ook het nieuwe winkelen gelanceerd, waarbij fysiek winkelen gecombineerd wordt met de smartphone, internet en social media. Ondanks dat de Graaf van Burenstraat net aan de rand van het winkelgebied ligt, zijn er ontwikkelingen gaande die ook buiten het grote winkelgebied de wijken aantrekkelijker gaan maken voor ondernemers. Zo is er een Winkelstraatmanager aangesteld om de winkels net buiten de singels te helpen het winkelen daar aantrekkelijker te maken. Dit maakt ook de kerk aantrekkelijker, aangezien deze er tussenin ligt qua looproute. Hoofdwinkelgebied 26

28 De stad op z n Frans Ondernemers maken van Deventer een actieve en aantrekkelijke stad 27

29 De stad op de markt Deventer staat bekent om haar vele markten. Wekelijks, maar ook speciale jaarlijkse markten komen voorbij als bijvoorbeeld de Boekmarkt, de antiekmarkt Broccante aan de IJssel, Goede Vrijdagmarkt. 28

30 De stad op stelten Deventer is een echte evenementenstad. Het evenement Deventer op Stelten is in 2007 zelfs verkozen tot beste stadsevenement van Nederland. Daarnaast worden er ook vele festivals georganiseerd. 29

31 De wijk heeft groen De kerk ligt in het chique Noorderbergsingel, dat ondanks vele veranderingen toch nog een sterk beeldbepalend en samenhangend geheel is gebleven. Nieuwe bebouwing is passend in het karakter van de buurt. Deze wijk is zeer geliefd als woonomgeving. 30

32 De wijk heeft karakter In de straten om de kerk heen, is naast de statige bebouwing, ook authentieke bebouwing bewaard gebleven. De graaf van Burenstraat waar de kerk aan ligt is breed van opzet en zeer geliefd. De kerk ligt op de hoek van de Graaf van burenstraat en de Boedekerstraat. 31

33 De wijk voorzieningen Doordat de wijk aan de kop van het winkelgebied ligt, bevinden zich hier vele dienstverlenende bedrijven en instanties. Veel paramedische beroepen zijn hier vertegenwoordigd, maar ook advocaten, makelaars, coaches en galeries zijn hier gehuisvest. Groot Aviesbureau Witteveen + Bos heeft hier een van haar hoofdkantoren. Op een steenworp afstand zijn in de winkelstraat allerlei voorzieningen voorhanden. Opvallend aan Deventerse winkels is dat hier ook vele zelfstandige bijzondere winkels te vinden zijn en minder ketens. 32

34 De Verbeelding 1. Voorbeeldprojecten 2. Sfeerbeelden 33

35 De Verbeelding voorbeeldprojecten 34

36 De Verbeelding voorbeeldprojecten 35

37 De Verbeelding voorbeeldprojecten 36

38 De Verbeelding voorbeeldprojecten 37

39 De Verbeelding sfeerbeelden 38

40 De Verbeelding voorbeeldprojecten 39

41 De Verbeelding sfeerbeelden Wonen 40

42 De Verbeelding sfeerbeelden Wonen 41

43 De Verbeelding sfeerbeelden Wonen 42

44 De Verbeelding sfeerbeelden Boetiek 43

45 De Verbeelding sfeerbeelden Bezoekerscentrum 44

46 De Verbeelding sfeerbeelden Zakelijk 45

47 De Verbeelding sfeerbeelden Hotel 46

48 De Verbeelding sfeerbeelden Kerk 47

49 De Verbeelding sfeerbeelden Restaurant 48

50 De Verbeelding sfeerbeelden Daklichten 49

51 De Verbeelding sfeerbeelden Verlichting 50

52 Notities 51

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Huizen. Eigen overdekte parkeerplaats. Instapklaar. Sfeervolle woonkamer. Luxe en moderne badkamer. Balkon op het zuidwesten

Huizen. Eigen overdekte parkeerplaats. Instapklaar. Sfeervolle woonkamer. Luxe en moderne badkamer. Balkon op het zuidwesten Huizen vanhendriks Hogeweg 13 D, 3814 CA Amersfoort Instapklaar Luxe en moderne badkamer Sfeervolle woonkamer Eigen overdekte parkeerplaats Balkon op het zuidwesten H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Wonen in groene omgeving Ruime woonkamer + zonnig balkon

Wonen in groene omgeving Ruime woonkamer + zonnig balkon Huizen vanhendriks Keesomstraat 33 B, 3817 JX Amersfoort Wonen in groene omgeving Goed onderhouden Nieuwe cv installatie (2014) Ruime woonkamer + zonnig balkon H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige Nederlands

Nadere informatie

Huizen. Actieve, gezonde Vereniging van Eigenaren. Dichtbij de binnenstad. luxe keuken en modern sanitair. Zo te betrekken. Parkeerplaats in onderbouw

Huizen. Actieve, gezonde Vereniging van Eigenaren. Dichtbij de binnenstad. luxe keuken en modern sanitair. Zo te betrekken. Parkeerplaats in onderbouw Huizen vanhendriks Amsterdamseweg 8 E, 3812 RS Amersfoort Dichtbij de binnenstad Zo te betrekken luxe keuken en modern sanitair Actieve, gezonde Vereniging van Eigenaren Parkeerplaats in onderbouw H47

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Inhoud 1. Inleiding 2. Plan van aanpak 3. Kosten 4. Planning Bijlagen - Tekeningen - Foto s Datum: 20 Januari 2013 1. Inleiding In 2010

Nadere informatie

Zaagmolenstraat 138 ROTTERDAM

Zaagmolenstraat 138 ROTTERDAM Zaagmolenstraat 138 ROTTERDAM Vraagprijs: 269.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071 XD

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Huizen. Centrale locatie. Uitgebouwde woonkamer. Zonnige tuin op het zuiden. Kindvriendelijke ligging. Kattenbroekerweg 44, 3813 EA Amersfoort H47

Huizen. Centrale locatie. Uitgebouwde woonkamer. Zonnige tuin op het zuiden. Kindvriendelijke ligging. Kattenbroekerweg 44, 3813 EA Amersfoort H47 Huizen vanhendriks Kattenbroekerweg 44, 3813 EA Amersfoort Uitgebouwde woonkamer Kindvriendelijke ligging Zonnige tuin op het zuiden Centrale locatie H47 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg WONING BROCHURE Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 Doesburg Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning aan de Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 te Doesburg, voor

Nadere informatie

Te koop St. Annakapel met woonhuis Broederweg 10 en 12 te Kampen

Te koop St. Annakapel met woonhuis Broederweg 10 en 12 te Kampen Te koop St. Annakapel met woonhuis Broederweg 10 en 12 te Kampen Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 224 1025 WE AMSTERDAM

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam. www.reliplan.nl

TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam. www.reliplan.nl TE KOOP Sacramentskerk Kometensingel 152 Amsterdam www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object betreft een voormalige RK kerk. Ligging - De locatie is gelegen aan de Kometensingel 152 in Amsterdam

Nadere informatie

Te Koop. Bijzonder Kerkgebouw. Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906)

Te Koop. Bijzonder Kerkgebouw. Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906) Te Koop Bijzonder Kerkgebouw Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906) Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 240 1025 WE

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Roermond Munsterstraat 8

Roermond Munsterstraat 8 Roermond Munsterstraat 8 Aanvaarding: In overleg Huurprijs: 1.500,00,= per maand Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs Reinald Residentie, Graaf Reinaldstraat 1, 6041 XB Roermond T 0475 33 52 25,

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek Bouwhistorisch onderzoek BOUWHISTORISCHE NOTITIE Adres : Gelkingestraat, 4, 6 en 8/10 Status : Rijksmonument Periode : augustus 008 Onderzocht door : Taco Tel Auteur : Taco Tel Datum : Groningen, 13 augustus

Nadere informatie

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k.

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k. Te koop: Voorbeeldweg 100 Voorbeeldweg 100 1234 AB Utrecht Vraagprijs: 100.000,- k.k. Inhoudsopgave: 1: Object en vraagprijs... 2 1.1 Object:... 2 1.2 Kenmerken:... 2 1.3 Pluspunten:... 2 1.3 Vraagprijs:...

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Te koop: Holleweg 14 6131AB Sittard

Te koop: Holleweg 14 6131AB Sittard Te koop: Holleweg 14 6131AB Sittard Te koop aangeboden jaren-50 landhuis met praktijk- c.q. kantoorruimte met vrijstaande garage op een royaal perceel groot 1040 m2. 465.000,-- kk. Voor meer informatie

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Huizen van Hoekstra & van Eck Lijndraaier 93, 1625 ZP Hoorn Tuin in 2013 aangelegd Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Grote zolder met dakkapel Schuifpui naar de tuin Eengezinswoning met carport

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Kerkplein 1 HETEREN Vraagprijs 599.000,= k.k.

Kerkplein 1 HETEREN Vraagprijs 599.000,= k.k. Kerkplein 1 HETEREN Vraagprijs 599.000,= k.k. Het object betreft een historisch monumentaal, vrijstaand herenhuis en is de voormalige pastorie van de RK geloofsgemeenschap van Heteren. Bouwjaar ca. 1900.

Nadere informatie

TE KOOP: Lange Haven 50 B1 3111 CG Schiedam

TE KOOP: Lange Haven 50 B1 3111 CG Schiedam TE KOOP: Lange Haven 50 B1 3111 CG Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Bijzonder fraai en ruim appartement van maar liefst

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal circa 210 m² vvo

TE HUUR. Totaal circa 210 m² vvo Totaal circa 210 m² vvo TE HUUR Wilhelminaplein 25 Eindhoven Op uiterst fraaie wijze geheel gerenoveerd karakteristiek kantoorpand gelegen aan het drukke Wilhelminaplein OMGEVINGSFACTOREN Het object is

Nadere informatie

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen Huizen vanhendriks Crocusstraat 8, 3812 WH Amersfoort Rustige ligging Alles gelijkvloers Nette keuken en badkamer Goede buitenruimte Vlakbij winkels, CS en bossen H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Voormalige Heilige Geestkerk

Voormalige Heilige Geestkerk Te koop Voormalige Heilige Geestkerk Adres Mozartweg 54 te Amersfoort Geschiedenis De Heilige Geestkerk is gebouwd in de periode van 1958-1963, in opdracht van het bisdom Utrecht, naar een modernistisch

Nadere informatie

Vraagprijs 189.000,- k.k.

Vraagprijs 189.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat 18 te Geleen. Samenvatting

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat 18 te Geleen. Samenvatting Brouwerij De Kroon Marcellienstraat 18 te Geleen Samenvatting Dit rijksmonumentale complex is een typisch voorbeeld van een verscholen parel in een beschermd dorpsgebied. Verscholen in de kern van Oud-Geleen

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

penthouse koopsom 415.000,- v.o.n. Penthouse Donjon 109

penthouse koopsom 415.000,- v.o.n. Penthouse Donjon 109 penthouse koopsom 415.000,- v.o.n. Penthouse Donjon 109 109 Donjon 109 Altijd al willen wonen in een penthouse in De Parel te overburght, maar onbereikbaar of net niet helemaal naar uw wens? Vanaf nu niet

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 684095. Herbestemming Arsenaal Woerden. Ingediend op 11-01-2013.

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 684095. Herbestemming Arsenaal Woerden. Ingediend op 11-01-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2012.02 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 684095 Aanvraagnaam Herbestemming Arsenaal Woerden Uw referentiecode

Nadere informatie

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Vraagprijs 699.000 k.k. Augustus 2010 Een introductie door Grifhorst Dijkstra makelaars Zelden komt er een herenhuis vrij met zoveel originele details en potentie als

Nadere informatie

sikkelkruid 11 3824 PN AMERSFOORT

sikkelkruid 11 3824 PN AMERSFOORT sikkelkruid 11 3824 PN AMERSFOORT sikkelkruid 11 In de zeer gewilde wijk Nieuwland gelegen tussenwoning. Alstublieft. Met veel plezier presenteer ik u de verkoopbrochure van de Sikkelkruid 11 te Amersfoort.

Nadere informatie

Spanjaardslaan 69 - Leeuwarden Vraagprijs 299.000,-- kosten koper

Spanjaardslaan 69 - Leeuwarden Vraagprijs 299.000,-- kosten koper Spanjaardslaan 69 - Leeuwarden Vraagprijs 299.000,-- kosten koper Omschrijving Spanjaardslaan 69 - Leeuwarden Op mooie woonstand tegenover het Rengerspark staat dit statige, goed onderhouden halfvrijstaand

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Keizersgracht 105 D Bruynvis te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Keizersgracht 105 D Bruynvis te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Keizersgracht 105 D Bruynvis te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Geschiedenis Bereikbaarheid Keizersgracht 105 (1015 CH) in Amsterdam Het markante

Nadere informatie

Exclusieve Villa. Blaar t h e msewe g 16 te Ve ldhove n

Exclusieve Villa. Blaar t h e msewe g 16 te Ve ldhove n Exclusieve Villa Blaar t h e msewe g 16 te Ve ldhove n Heuvel 46 5502 AL Veldhoven T: 040 23 51 807 info@vandeschans.nl www.vandeschansexclusief.nl www.vandeschans.nl Exclusieve Villa De voormalige oude

Nadere informatie

WONING BROCHURE. Van Middachtenweg 17. Doesburg

WONING BROCHURE. Van Middachtenweg 17. Doesburg WONING BROCHURE Van Middachtenweg 17 Doesburg Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning aan de Van Middachtenweg 17 te Doesburg, voor de door u getoonde

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Huizen. Basisschool in de buurt. Ruime woonkamer. Nabij park gelegen. Op loopafstand van winkelcentrum. Geheel voorzien van kunststof kozijnen

Huizen. Basisschool in de buurt. Ruime woonkamer. Nabij park gelegen. Op loopafstand van winkelcentrum. Geheel voorzien van kunststof kozijnen Huizen vanhendriks Angoulemehof 8, 5627 LH Eindhoven Ruime woonkamer Nabij park gelegen Op loopafstand van winkelcentrum Basisschool in de buurt Geheel voorzien van kunststof kozijnen H51 H51 Kenmerken

Nadere informatie

Te koop. Zeer vrij gelegen tussenwoning met stenen berging in de achtertuin. Breughelstraat 7, 3262 TB Oud-Beijerland

Te koop. Zeer vrij gelegen tussenwoning met stenen berging in de achtertuin. Breughelstraat 7, 3262 TB Oud-Beijerland Te koop Zeer vrij gelegen tussenwoning met stenen berging in de achtertuin Breughelstraat 7, 3262 TB Oud-Beijerland Algemeen Deze woning is gebouwd in 1974 en staat in een rustige en gezellige straat in

Nadere informatie

Vraagprijs 169.500,- k.k.

Vraagprijs 169.500,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Resideren in Haagsche Historie

Resideren in Haagsche Historie Resideren in Haagsche Historie Residence Wilshout Monumentaal wonen in s-gravenhage Wilshout Appartementengebouw Wilshout is een voormalig woonhotel. Wonen in Wilshout is wonen in een monumentaal pand

Nadere informatie

Sleephellingstraat 41 ROTTERDAM

Sleephellingstraat 41 ROTTERDAM Sleephellingstraat 41 ROTTERDAM Vraagprijs: 195.000 k.k. MAARTENMakelaardij E maarten@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE IN MONUMENTAAL HERENHUIS. Westwagenstraat 79 4201 HE Gorinchem

KANTOORRUIMTE IN MONUMENTAAL HERENHUIS. Westwagenstraat 79 4201 HE Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5.

Nadere informatie

Rotterdam Schieweg 208

Rotterdam Schieweg 208 Rotterdam Schieweg 208 Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving In het mooiste appartementencomplex aan de Schieweg in Rotterdam-Blijdorp

Nadere informatie

Schoonegge 321 ROTTERDAM

Schoonegge 321 ROTTERDAM Schoonegge 321 ROTTERDAM Vraagprijs: 115.000 k.k. MAARTENMakelaardij E michael@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290 M 06

Nadere informatie

Bergselaan 146b ROTTERDAM

Bergselaan 146b ROTTERDAM Bergselaan 146b ROTTERDAM Vraagprijs: 325.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E karin@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 28 300 447 I www.maartenmakelaardij.nl 3071 XD ROTTERDAM

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nabij centrumhart Zaandam. Uniek woon-/werkobject. Karakteristieke dijkwoning. Situering in kleinschalig winkelstraat

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nabij centrumhart Zaandam. Uniek woon-/werkobject. Karakteristieke dijkwoning. Situering in kleinschalig winkelstraat Huizen van Hoekstra & van Eck Zuiddijk 131, 1501 CE Zaandam Uniek woon-/werkobject Karakteristieke dijkwoning Situering in kleinschalig winkelstraat Nabij centrumhart Zaandam Veel bestemming-/gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A GRONINGEN Studentenlaan 34 - A Vraagprijs: 139.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

Copyright en realisatie: http://www.makelaarsfolders.nl MAKELAARSGILDE. Koolstraat 11 te Leiden. 150.000,- kosten koper. www.remax.

Copyright en realisatie: http://www.makelaarsfolders.nl MAKELAARSGILDE. Koolstraat 11 te Leiden. 150.000,- kosten koper. www.remax. MAKELAARSGILDE Koolstraat 11 te Leiden 150.000,- kosten koper www.remax.nl In 2008 gebouwd huisje volgens de moderne bouweisen. Hierdoor ondervindt u het woongenot van nieuwbouw in het oude centrum van

Nadere informatie

Een magnifiek bovenhuis met groot terras in Oud Zuid

Een magnifiek bovenhuis met groot terras in Oud Zuid Een magnifiek bovenhuis met groot terras in Oud Zuid Koninginneweg 44 boven in Amsterdam Eerste indruk: Een prachtige, zeer royale bovenwoning met drie verdiepingen en een groot terras, met een eigen entree

Nadere informatie

Huizen. Gezellige tuin op het zuiden. Heerlijk rustig wonen. Sfeervolle woonkamer. Jaren dertig. Vier slaapkamers. Maanstraat 18, 4818 ND Breda H50

Huizen. Gezellige tuin op het zuiden. Heerlijk rustig wonen. Sfeervolle woonkamer. Jaren dertig. Vier slaapkamers. Maanstraat 18, 4818 ND Breda H50 Huizen vanhendriks Maanstraat 18, 4818 ND Breda Heerlijk rustig wonen Jaren dertig Sfeervolle woonkamer Gezellige tuin op het zuiden Vier slaapkamers H50 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

TE KOOP. Van Camminghaweg 13 en 15 Arum, Friesland

TE KOOP. Van Camminghaweg 13 en 15 Arum, Friesland TE KOOP Van Camminghaweg 13 en 15 Arum, Friesland Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 240 1025 WE AMSTERDAM Tel: 020 6365889

Nadere informatie

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper Omschrijving It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Luxe nieuwbouw in vertrouwde omgeving! Deze zeer royale, nieuw gebouwde villa met grote geïsoleerde

Nadere informatie

Zes moderne appartementen

Zes moderne appartementen Zes moderne appartementen in het mooie Deventer Deventer is een van de oudste steden in Neder- Ook tevreden in Deventer wonen? Waar u in elk geval over beschikt: Beleef Deventer! land. Bezienswaardig,

Nadere informatie

MAKELAARSGILDE. Oude Singel 218 te Leiden. 770000,- k.k. www.remax.nl

MAKELAARSGILDE. Oude Singel 218 te Leiden. 770000,- k.k. www.remax.nl MAKELAARSGILDE Oude Singel 218 te Leiden 770000,- k.k. www.remax.nl Schitterend, gerenoveerd 18e eeuws rijksmonument met vele originele details zoals een wenteltrap, mooie hoge plafonds met houten balken

Nadere informatie

Een licht appartement op de 1 ste verdieping met eigen opgang!

Een licht appartement op de 1 ste verdieping met eigen opgang! Een licht appartement op de 1 ste verdieping met eigen opgang! Koninginneweg 263-I in Amsterdam Eerste indruk: Wonen op de eerste verdieping maar door de eigen ruime entree op de begane grond stapt u gelijk

Nadere informatie

Heilige Geeststraat 1, Roermond

Heilige Geeststraat 1, Roermond Heilige Geeststraat 1, Roermond Algemene informatie Straat: Heilige Geeststraat 1 Postcode: 6041GB Stad: Roermond Perceeloppervlakte: 116 m² Woonoppervlakte: 234 m² Volume: 632 m³ Bouwjaar: 1881 Type:

Nadere informatie

Nieuwe Binnenweg 163-21 ROTTERDAM

Nieuwe Binnenweg 163-21 ROTTERDAM Nieuwe Binnenweg 163-21 ROTTERDAM Vraagprijs: 157.000 k.k. MAARTENMakelaardij E maarten@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena

Nadere informatie

Huizen. Openslaande deuren. Uitstekende staat van onderhoud. Veel daglichttoetreding. Kunststof kozijnen. Csardasstraat 36, 6544 RZ Nijmegen H53 H53

Huizen. Openslaande deuren. Uitstekende staat van onderhoud. Veel daglichttoetreding. Kunststof kozijnen. Csardasstraat 36, 6544 RZ Nijmegen H53 H53 Huizen vanhendriks Csardasstraat 36, 6544 RZ Nijmegen Uitstekende staat van onderhoud Kunststof kozijnen Veel daglichttoetreding Openslaande deuren H53 H53 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

Inschrijving van start!

Inschrijving van start! LittleAmsterdam bouw nu uw eigen grachtenpand 14 appartementen + 2 bedrijfsruimtes Inschrijving van start! De karakteristieken: - een sfeervol energiebewust grachtenpand zonder de ongemakken van bestaande

Nadere informatie

Jacob van Lennepkade 21-Bov

Jacob van Lennepkade 21-Bov Bosboom Toussaintstraat 31 BTW NL8148.95.001.B01 WWW.HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL 1054 AN Amsterdam KvK Amsterdam 34234002 INFO@HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL Tel 020 550 3456 Fax 020 550 34 55 Object: Het appartementsrecht

Nadere informatie

Vraagprijs 260.000,- k.k.

Vraagprijs 260.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Welkom op de Eewal 77

Welkom op de Eewal 77 Welkom op de Eewal 77 Verkoopbrochure Overzicht Eewal 77 8911 GS Leeuwarden 189.500,- k.k. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen en typefouten voorbehouden. Omschrijving Prachtig

Nadere informatie

1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O

1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O ` 1 2 A P P A R T E M E N T E N E N 2 E X C L U S I E V E P E N T H O U S E S O P E E N B U I T E N G E W O O N M O O I E L O C A T I E I N H E I L O O EXCLUSIEF WONEN IS WONEN WAAR U ZICH HELEMAAL THUIS

Nadere informatie

HAARLEM PAUL KRUGERSTRAAT 41 Y. Vraagprijs: 295.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HAARLEM PAUL KRUGERSTRAAT 41 Y. Vraagprijs: 295.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HAARLEM PAUL KRUGERSTRAAT 41 Y Op de bovenste verdieping van de, in 2002 tot appartementen verbouwde, Elba Kerk ligt dit bijzondere appartement. De woning meet maar liefst 110 m² en beschikt over een zonnige

Nadere informatie

Royaal benedenhuis met tuin!

Royaal benedenhuis met tuin! Royaal benedenhuis met tuin! Johannes Verhulststraat 76-huis te Amsterdam Algemeen: Heerlijk ruim benedenhuis van ca. 268 m² met tuin in de zéér geliefde Concertgebouwbuurt. Het benedenhuis bestaat uit

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Huizen. Netjes onderhouden. Uitgebouwde woonkamer/ keuken. 4 slaapkamers. Zonnige tuin met westligging. Fijne woonomgeving, nabij binnenstad

Huizen. Netjes onderhouden. Uitgebouwde woonkamer/ keuken. 4 slaapkamers. Zonnige tuin met westligging. Fijne woonomgeving, nabij binnenstad Huizen vanhendriks Lambert van Noortstraat 22, 3812 SC Amersfoort Uitgebouwde woonkamer/ keuken Zonnige tuin met westligging 4 slaapkamers Netjes onderhouden Fijne woonomgeving, nabij binnenstad H47 Kenmerken

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Geschikt voor motorrijders. Grote achtertuin. Gezellige woonkeuken. Gelegen nabij Hekslootpolder

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Geschikt voor motorrijders. Grote achtertuin. Gezellige woonkeuken. Gelegen nabij Hekslootpolder Huizen van Hoekstra & van Eck Eksterlaan 177, 2026 XE Haarlem Grote achtertuin Gezellige woonkeuken Gelegen nabij Hekslootpolder Geschikt voor motorrijders Kindvriendelijke woonomgeving H26 Kenmerken Soort

Nadere informatie

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. Deze locatie is een van de mooiste van, langs een

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Terras op eerste etage. Waterrijke omgeving. Erfpachtcanon afgekocht tot 2048. Inpandige Parkeergarage

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Terras op eerste etage. Waterrijke omgeving. Erfpachtcanon afgekocht tot 2048. Inpandige Parkeergarage Huizen van Hoekstra & van Eck Stokerkade 108, 1019 XB Amsterdam Waterrijke omgeving Inpandige Parkeergarage Erfpachtcanon afgekocht tot 2048 Terras op eerste etage Speelse indeling H16 Kenmerken Soort

Nadere informatie

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving Willem Beukelsstraat 35 HS 1097 CR Amsterdam T 020 6403306 F 020 6402507 www.amsterdamsvastgoedbeheer.nl info@amsterdamsvastgoedbeheer.nl Werkomschrijving ABN Amro 432013660 KvK 34276475 BTW 1733.80.505.B01

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Onderzoek Groep energieke restauratie

Onderzoek Groep energieke restauratie Onderzoek Groep energieke restauratie Energie Karakteristieken Boerderijen en Kerken Advies rapport Kerk Thema: 4.3 /4.4 Afstuderen Project: Energieke restauratie Opdrachtgever: B. Boschma Datum: 4-6-2012e

Nadere informatie

IMPRESSIONS. Utrechtseweg 154, Amersfoort

IMPRESSIONS. Utrechtseweg 154, Amersfoort IMPRESSIONS 1 Utrechtseweg 154, Amersfoort 2 IMPRESSIONS 3 Utrechtseweg 154, Amersfoort 4 Introductie De villa Paaslo is één van de meest karakteristieke kantoorvilla s op de Berg in Amersfoort Zuid. De

Nadere informatie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Woerden Stadshart Woerden, 1500 m winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Opdrachtgever: Multi Development Ontwerp: 003 Uitvoering: 006 Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden Wijnstraat

Nadere informatie

Eineflecht 5 - Beetsterzwaag

Eineflecht 5 - Beetsterzwaag Eineflecht 5 - Beetsterzwaag Vraagprijs 395.000,-- kosten koper Omschrijving Eineflecht 5 - Beetsterzwaag Op fraaie woonstand gelegen, uitstekend onderhouden bungalow met 3 slaapkamers en een mooi uitzicht

Nadere informatie

2-kamerappartement nabij stadscentrum Nette keuken en moderne badkamer

2-kamerappartement nabij stadscentrum Nette keuken en moderne badkamer Huizen vanhendriks Willem Hubertstraat 28, 5213 SV s-hertogenbosch 2-kamerappartement nabij stadscentrum Vloerverwarming in elke ruimte Heerlijk lichte woonkamer Nette keuken en moderne badkamer Gratis

Nadere informatie

TE KOOP: Gerrit Verboonstraat 48 3111 AA Schiedam

TE KOOP: Gerrit Verboonstraat 48 3111 AA Schiedam TE KOOP: Gerrit Verboonstraat 48 3111 AA Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Leuk en ruim ingedeelde 3 kamer woning inclusief

Nadere informatie

Huizen. Bijzondere woonkeuken. Unieke Stadswoning. Zonnig terras. Verrassend ruim (675m3) Werkkamer(s) op begane grond

Huizen. Bijzondere woonkeuken. Unieke Stadswoning. Zonnig terras. Verrassend ruim (675m3) Werkkamer(s) op begane grond Huizen vanhendriks Zeeuwsestraat 28, 3812 GG Amersfoort Unieke Stadswoning Verrassend ruim (675m3) Zonnig terras Bijzondere woonkeuken Werkkamer(s) op begane grond H47 H47 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Cornelis Anthoniszstraat 72 HS, Amsterdam

Cornelis Anthoniszstraat 72 HS, Amsterdam Cornelis Anthoniszstraat 72 HS, Amsterdam Een betaalbaar dubbel benedenhuis in de zeer populaire buurt Duivelseiland! Dit huis is charmant, sfeervol en heeft volop mogelijkheden. Het heeft een eigen entree,

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer Huizen van Hoekstra & van Eck Verbindingstraat 5 -II, 1073 TJ Amsterdam Toplocatie Vrij uitzicht Frans balkon Balkon op het oosten Ruime woon- en slaapkamer H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR Turfmarkt 111, Gouda

TE KOOP / TE HUUR Turfmarkt 111, Gouda TE KOOP / TE HUUR Turfmarkt 111, Gouda Uniek multifunctioneel rijksmonument in het centrum van Gouda Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Omschrijving Dit prachtige rijks

Nadere informatie