Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen"

Transcriptie

1 Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen Jasper Deschacht Promotor: prof. Dr. El-Houssaine Aghezzaf Begeleider: Veronique Limère Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: prof. Dr. El-Houssaine Aghezzaf Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar

2

3 Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen Jasper Deschacht Promotor: prof. Dr. El-Houssaine Aghezzaf Begeleider: ir. Veronique Limère Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: prof. Dr. El-Houssaine Aghezzaf Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar

4 Voorwoord Aangezien ik deze masterproef niet op mijn eentje tot stand gebracht heb, zou ik graag een woordje van dank uiten voor de mensen die me hierbij geholpen hebben. Eerst en vooral wil ik mijn promotor professor Aghezzaf bedanken voor de goede begeleiding en gedurende het jaar en de aangename samenwerking. Daarnaast wil ik Veronique Limère bedanken voor de hulp, suggesties en het nalezen van deze scriptie. Ook een dankwoordje voor alle anderen die bereid waren zich door mijn schrijfsel te zwoegen. Graag wil ik ook mijn vriendenkring bedanken om mijn gezaag de laatste maanden en weken te moeten aanhoren. Bovendien zijn de voorbije 2 jaar in de master opleiding, samen met hen, de meest fantastische van mijn leven geweest. Natuurlijk mag hier ook mijn familie en mijn vriendin niet ontbreken. Mijn vriendin, voor alle plezier en amusement dat we de afgelopen 2 jaar hebben beleefd, alsook het geduld dat ze aan de dag moest leggen als mijn kotgenote. Mijn zus, voor de hulp en de vele tips die ze mij gaf. Mijn broer die de nodige entertainment op de juiste momenten verschafte en uiteraard mijn ouders. Ik wil hen niet enkel in de bloemetjes zetten voor de steun tijdens mijn thesis en de voorbije jaren, maar vooral om me altijd bij te staan, in me te geloven en me alle kansen te geven om mezelf te ontplooien. Bedankt! Jasper Deschacht i

5 De auteur en de promotoren geven de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. The author and the promoters give the permission make this master dissertation available for consultation and to copy parts of this master dissertation for personal use. In case of any other use, the limitations of the copyright have to be respected, in particular with regard to the obligation to state expressly the source when quoting results from this master dissertation. Gent, juni 2011 De promotoren, De auteur, Prof. dr. E.H. Aghezzaf ir. V. Limère Jasper Deschacht ii

6 Overzicht Integratie van productie- en onderhoudsplannen in productiesystemen Jasper Deschacht Samenvatting: De doelstelling van deze masterproef is het onderzoeken, uitbreiden en evalueren van een huidig bestaand geïntegreerd productie- en onderhoudsplanningsmodel voor een enkele machine. Er wordt gestart met een beknopte literatuurstudie. Hierin wordt aandacht besteed aan onder andere het verband tussen productie en logistiek, het lot-sizing probleem, de storingsfunctie of failure rate en bestaande modellen in de literatuur. Het tweede deel van deze scriptie zal het gebruikte model van Aghezzaf et al (2007) uitgebreid beschrijven en testen. Om hiertoe te komen, wordt dit model geïmplementeerd in het programma AMPL, die gebruikt maakt van een CPLEX solver. Vervolgens wordt het model uitgebreid naar een productiesysteem met meerdere parallelle machines in het derde deel. Het vierde luik beveelt nog enkele aanpassingen aan, die het model nog meer laten overeenstemmen met de realiteit. Tot slot worden de geïntegreerde modellen onderworpen aan een test om na te gaan of ze een meerwaarde hebben in vergelijking met de aparte productiemodellen. Het besluit wijst uit dat de geïntegreerde planningen een duidelijk voordeel hebben ten opzichte van hun aparte tegenhangers. Trefwoorden: Production planning, Preventive maintenance, Multi-machine planning, Integrated planning Promotor: prof. Dr. El-Houssaine Aghezzaf Begeleider: ir. Veronique Limère Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: prof. Dr. El-Houssaine Aghezzaf Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar iii

7 Extended abstract Integration of production and maintenance planning in production systems Jasper Deschacht Supervisor(s): E.H. Aghezzaf, V. Limère Abstract: We are given a production system with several parallel machines each with limited capacity. A set of products or items must be produced in lots on the machines. The production system is subject to random failures which will require maintenance. These actions will however have an effect on the capacity. The goal this study is to generate an integrated production and maintenance plan that optimizes the total costs for the system. The first step of this thesis is to evaluate the model presented by Aghezzaf et al (2007). This model generates an integrated production and maintenance plan for a single machine. The next step is to extend this model so it can generate an integrated plan for a production system with parallel machines. It will be shown that the integrated models have a great benefit for companies. Keywords: Production planning, Preventive maintenance, Multi-machine planning, Integrated planning I. INTRODUCTION In the past year, there has been much competition between manufacturing companies. To cope with competition from low-wage countries and to insure their market position, Western companies buy highly automated quality machinery. These machines require a lot less operators and produce high quality products, but they are also more expensive. Therefore, a company with such modern machinery has to optimize the utilization of the capacity of their production system in order be profitable (Aghezzaf et al, 2008). The capacity depends on two processes. On one hand there is the production process, and on the other hand there is the maintenance process. The maintenance activities are necessary to cope with probable machine failures and also try to prevent them. In most companies, those two processes are planned independently. The production management will plan the production in order to meet the demand and in such a way that operating costs are minimized. The maintenance management will do the same for their activities. The result is that conflicts will arise between both plans. One moment the production will be on hold due to a failure of equipment, the other moment a maintenance activity will be postponed because the demand has to be met on time. It is obvious that both processes have a big influence on each other. It is therefore useful to research a planning model that integrates both production and maintenance. The remainder of this paper is organized as follows: In section 2, a brief literature study presented. Section 3 introduces an integrated production and maintenance model for a multimachine system. The final section reviews the results and gives a conclusion. II. LITERATURE STUDY The first research in modeling and analyzing production planning assumed ideal situations such as complete machine availability. Maintenance was not included and machine failure wasn t simulated. Throughout the years, a lot of models were developed. Some models are totally new, others are an expansion of older ones. Pinedo (1995) has summarized the most important models in the literature in the book scheduling: Theory, Algorithms, and System. Besides production models, several maintenance models were also developed that analyse, plan and optimize the maintenance activities in a manufacturing company. Cho & Pariar (1991) and Dekker (1996) have published papers that contain the most important literature in that area. As the importance of integrating production and maintenance started growing over the last few years, some studies have tried to study the integrated problem. Ashayeri et al (1996) iv

8 investigated this problem by performing a casestudy in the process industry. He worked out an integrated model for a multi-machine production system. The time horizon consisted of discrete time periods and the production quantities were the basis for the decisions that were made. A large disadvantage was the use of discrete chances to simulate machine failure instead of the normally used failure rate function. Graves & Lee (1999) researched an integrated planning for a single machine. They used the total weighted completion time as a solution criteria. The drawback here is the fact that only one maintenance activity was allowed during the time horizon. Later, Lee & Chen (2000) extended this model for several parallel machines and job shops. At the aggregate planning level, Wienstein & Chung (1999) have proposed a three-part model to evaluate the maintenance policy of a company. III. INTEGRATED MODEL FOR PARALLEL MACHINES The model presented by Aghezzaf et al (2007) can be extended for a parallel multi-machine production system.. Presume that the planning horizon H = Nτ, with N the number of periods and τ the fixed length of a period. The goal of model is to generate a production planning so that each product i P fulfills the demand. Each model has a limited capacity C max that is consumed by the production process, but also by the maintenance activities. Preventive maintenance will consume (= ) units of capacity, while the reactive maintenance will utilize (= ) units and 0 1. In order to simulate machine failure, a failure rate distribution is used. Assume that preventive maintenance will restore the machine to as-good-as-new. Reactive maintenance(rm) will return the machine to an as-good as old status. The preventive maintenance (PM) policy has to be determined by the preventive maintenance cycle =. The model will, besides the production planning, also return the optimal value of k. The model for parallel machines is presented below and is a capacitated lot sizing problem : Objective function: ( + ) + (h ) + + () Constraints: (1) + = ϵ M,, (2), ϵ M,, (3) () ϵ M,,, 0; 0,1 ϵ M,, Parameters H Set of all the periods P Set of all the products Set of all the machines Fixed cost of producing item i in period t on machine m Variable cost of producing item i in period t on machine m h Variable holding cost of item i in period t Process time for each unit i on machine m Maintenance cycle of machine m Costs PM on machine m Costs RM on machine m () Failure rate distribution = ( + () ( 1)τ), if PM is done in period t on machine m = ( + ( 1)τ), for all other periods Variables Quantity of item i produced in period t on machine m Inventory of item i produced in period t on machine m 1 if item i is produced in period t on machine m 0 otherwise III. RESULTS AND CONCLUSION In order to run the model presented above, it has to be rewritten. For that, we refer to the Thesis Integration of production and maintenance planning in a production system (Deschacht, 2011). The problems are solved using AMPL as modeling software. The models were compared to each other and evaluated. A full review of all the tests and their results can be found in the thesis. To conclude, it can be stated that models which integrated production and maintenance have a surplus value for companies. The generated production and maintenance plans will be less expensive and doable. This is not the fact when using basic production planning models that do not take maintenance and the machine failures into account. They will generate a more expensive production plan that can be disrupted by machine failure, because too much is planned compared with the available capacity. v

9 Inhoudsopgave Voorwoord... i Overzicht... iii Extended abstract... iv Lijst van Figuren... ix Lijst van tabellen... x 1 Inleiding Literatuurstudie Verband tussen productie en onderhoud Definitie onderhoud Definitie Types Onderhoud Lot Sizing Problem Storingsfuncties Verband betrouwbaarheid en storingsfunctie Keuze van de kansdichtheidsfunctie voor de storing Bestaande modellen Beknopt overzicht van de literatuur Integrating Maintenance and Production Decisions in a Hierarchical Production Planning Environment (Weinstein and Chung, 1999) Integrating Preventive Maintenance Planning and Production Scheduling for a Single Machine (cassady and Kutanoglu, 2005) Model voor enkele machine (Aghezzaf et al, 2007) Basis CLSP-Model Geïntegreerd model voor enkele machine Implementatie van het model in AMPL Presentatie.mod-file AMPL Presentatie en controle van een testvoorbeeld vi

10 4 Model voor parallelle machines Basis CLSP-model voor parallelle machines Geïntegreerde model voor parallelle machines Implementatie van het parallel model in AMPL Wijzigingen aan het model voor een enkele machine Aanpassing berekening onderhoudskosten Theoretische aanpassing ten gevolge van de onderhoudskosten Vergelijking met het originele model Gebruik van een andere storingsfunctie Weibull distributie als storingsfunctie Resultaten met verschillende storingsfuncties Resultaten en vergelijking van de modellen Vergelijking basis CLSP-model met het geïntegreerde model Test opzet Resultaten en conclusie van de test Vergelijking basismodel voor enkele machine en model voor parallelle machines Beschrijving van de test Oplossen van het voorbeeld met het model voor een enkele machine Vergelijking met oplossing van het model voor parallelle machines Conclusie Bibliografie Bijlagen...I Bijlage 1: AMPL files van het basis CLSP model (No_maintenance)...I.mod-file: basis CLSP model...i.dat-file: basis CLSP-model...II.run-file: basis CLSP-model...II Bijlage 2: AMPL files van het geïntegreerd model voor enkele machine...iii.mod-file: geïntegreerd model voor enkele machine...iii vii

11 .dat-file: geïntegreerd model voor enkele machine... IV.run-file: geïntegreerd model voor enkele machine... V Bijlage 3: AMPL files van het CLSP-model voor parallelle machines... VI.mod-file: CLSP-model voor parallelle machines... VI.dat-file: CLSP-model voor parallelle machines... VII.run-file: CLSP-model voor parallelle machines... VIII Bijlage 4: AMPL files van het geïntegreerd model voor parallelle machines... VIII.mod-file: Geïntegreerd model voor parallelle machines... VIII.dat-file: Geïntegreerd model voor parallelle machines... X.run-file: Geïntegreerd model voor parallelle machines... XII Bijlage 5: AMPL files van het model met de aanpassing van de onderhoudskosten... XIII.mod-file: Aanpassing onderhoudskosten... XIII Bijlage 6: Oplossing voor paragraaf XV viii

12 Lijst van Figuren Figuur 1: SoFu-SoFa...6 Figuur 2: Vormen van de storingsfunctie of failure rate...8 Figuur 3: Normale verdeling PDF...9 Figuur 4: Normalde verdeling CDF...9 Figuur 5: Lognormale verdeling PDF Figuur 6: Lognormale verdeling CDF Figuur 7: Exponentiële verdeling CDF Figuur 8: Exponentiële verdeling PDF Figuur 9: Gamma verdeling PDF Figuur 10: Gamma verdeling CDF Figuur 11: Weibull verdeling CDF Figuur 12: Weibull verdeling PDF Figuur 13: Tijdshorizon Figuur 14: Capaciteitvermindering Figuur 15: Tijdslijn voor uitleg i.v.m. geïntegreerd model enkele machine Figuur 16: Figuur bij berekening kosten Figuur 17: Storingsfunctie integraal Figuur 18: Preventief onderhoud en de storingsfunctie Figuur 19: Schema parallelle machines Figuur 20: Effect Weibull vormparameter Figuur 21: Vergelijking verschillende storingsfunctie (grafiek) ix

13 Lijst van tabellen Tabel 1: Parameters AMPL geïntegreerd model voor enkele machine Tabel 2: Variabelen AMPL geïntegreerd model voor enkele machine Tabel 3: Storingsfunctie testvoorbeeld (Gamma) Tabel 4: Vraag testvoorbeeld Tabel 5: Storingsfunctie testvoorbeeld Tabel 6: Capaciteit en kosten testvoorbeeld Tabel 7: Productieplanning testvoorbeeld Tabel 8: Parameters en variabelen voor de parallelle uitbreiding Tabel 9: AMPL parameters en variabelen aangepast model voor enkele machine Tabel 10: Parameters aangepast model Tabel 11: Vraag aangepast model Tabel 12: Storingsfunctie aangepast model Tabel 13: Gegenereerde planning van het voorbeeld voor het aangepaste model Tabel 14: Weibull-Gamma storingsfunctie Tabel 15: Planning en kosten (Gamma) Tabel 16: Productie en kosten (B = 2; A = 2) Tabel 17: Planning en kosten (B = 2; A =3) Tabel 18: Planning en kosten (B = 1,5; A = 2) Tabel 19: Planning en kosten (B = 1,5; A = 1,5) Tabel 20: Vraag voor test CLSP - Geïntegreerde model Tabel 21: Waarde storingsfunctie voor test CLSP - Geïntegreerde model enkele machine Tabel 22: Resultaat voor test CLSP - Geïntegreerde model enkele machine: CLSP Tabel 23: Aangepaste productieplanning testoplossing CLSP-model Tabel 24:Productieplanning test met geïntegreerd model Tabel 25: Storingsfunctie test model parallelle machines Tabel 26: Vraag test model voor parallelle machines Tabel 27: Capaciteit van de machines voor test model parallelle machines Tabel 28: Verdeling van de vraag voor T = 1τ Tabel 29: Kostentabel voor T = 1τ x

14 Tabel 30: Verdeling van de vraag voor T = 3τ Tabel 31: Kostentabel voor T = 3τ Tabel 32: Kostenmatrix xi

15 1 Inleiding In de productie-industrie is er de afgelopen jaren een hoge concurrentie ontstaan tussen verschillende producenten van bepaalde producten. Om hun marktpositie te garanderen ten aanzien van de lageloonkostlanden, kopen Westerse bedrijven hoogwaardige kwaliteitsmachines die zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. Deze machines vergen minder operatoren en produceren producten met een uitstekende kwaliteit. De machines zijn echter wel duur. Daarom vereist het economisch rendabel houden van een bedrijf met zo n hypermodern machinepark, productieplanningen die de capaciteit van de machines optimaal benutten. De capaciteit van een machine is afhankelijk van twee processen. Enerzijds is er het effectieve productieproces en anderzijds het onderhoudsproces. Machines vereisen immers een strak onderhoudsbeleid om de nodige beschikbaarheid te kunnen garanderen. In de meeste bedrijven worden deze twee processen onafhankelijk van elkaar gepland. Het productieteam zal een planning opstellen om zo optimaal mogelijk te produceren, terwijl het onderhoudsteam hetzelfde zal doen voor hun onderhoudsactiviteiten. Het resultaat is vaak dat de twee planningen niet op elkaar zijn afgestemd en er dus heel wat beschikbaarheid verloren gaat omwille van conflicten tussen de twee planningen. Het ene moment zal de productie moeten worden stopgezet om noodzakelijk onderhoud uit te voeren omwille van een storing. Het andere moment zal een preventieve onderhoudsactiviteit uitgesteld worden om een order op tijd af te krijgen. Aangezien deze twee processen duidelijk een grote invloed op elkaar uitoefenen, is het interessant om onderzoek te voeren naar een integratie van de twee planningen. Deze masterproef zal starten met een beknopt overzicht van de literatuur omtrent productie en onderhoud en de bijhorende planningen. De laatste jaren is er immers heel wat research gedaan naar de aparte, maar recent ook naar de geïntegreerde productie- en onderhoudsplanningen. Vervolgens zal een uitgebreide bespreking en evaluatie volgen van het model uit de paper An integrated production and preventive maintenance planning model (Aghezzaf et al, 2007). Het model uit deze paper is een geïntegreerd productie- en onderhoudsmodel voor een enkele machine en is tevens de basis van deze masterproef. Het derde luik van deze scriptie zal dit model uitbreiden naar een productiesysteem met meerdere parallelle machines. Verder zullen ook enkele aanpassingen uitgevoerd worden om het model nog meer conform te maken met de realiteit. Tot slot zal worden nagegaan of het geïntegreerde model voor de enkele machine en deze voor de parallelle machines een meerwaarde hebben voor een bedrijf. 1

16 2 Literatuurstudie Het integreren van productie- en onderhoudsplannen heeft in de afgelopen jaren meer en meer interesse gewonnen van enerzijds de onderzoekwereld en anderzijds de bedrijfswereld. Er is dan ook al heel wat onderzoek gedaan naar alle aspecten van het plannen van productie en onderhoud. In dit gedeelte wordt een beknopt overzicht gegeven van informatie die in de literatuur terug te vinden is over de onderwerpen van deze scriptie. Er zal gestart worden met de link te leggen tussen productie en onderhoud. Vooral de reden waarom de integratie zo belangrijk is, wordt in het eerste gedeelte besproken. Vervolgens zal wat uitleg gegeven worden over het Lot Sizing Problem. Dit is een bepaald type van problemen, die ook in deze thesis voorkomt. Daarna wordt een heel hoofdstuk gewijd aan de storingsfunctie of failure rate die nodig is om een onderhoudsplanning te kunnen modelleren. De verschillende mogelijke distributies worden allemaal toegelicht. Het laatste onderdeel van deze literatuurstudie handelt over de bestaande modellen in de literatuur. Aangezien er al heel wat onderzoek uitgevoerd is naar het plannen van productie en logistiek, zijn er uiteraard al verschillende modellen ontwikkeld. 2.1 Verband tussen productie en onderhoud De economische evolutie heeft de afgelopen jaren bedrijven ertoe aangezet om een zo optimaal mogelijk productie te verwezenlijken. Het bedrijf moet met andere woorden zo efficiënt mogelijk werken. In een eerste fase had men enkel aandacht voor het productieproces. Er werd een grote nadruk gelegd op het verminderen van de WIP (work-in-progress) en voorraad in het algemeen. Verder lag de nadruk vooral op het verbeteren van de productiviteit en van de kwaliteit in het proces. Dit laatste resulteerde in een grotere aandacht voor de onderhoudsafdeling in bedrijven, aangezien de betrouwbaarheid een zeer belangrijke factor is om de productiviteit en de kwaliteit te verhogen (Gilbert and Finch, 1985). Tot voor kort was er echter geen of slechts een zeer beperkte samenwerking tussen de productieen de onderhoudsmanagers. Men beschouwde ze vaak als 2 verschillende afdelingen in het bedrijf, waarbij onderhoud als noodzakelijk kwaad werd aanzien. Deze visie zorgde voor rivaliteit en spanningen omdat de traditionele productieplanningen dikwijls niet in staat waren om te voldoen aan de vereisten van de onderhoudsafdeling. De capaciteitsvermindering van de machines omwille van onderhoudsactiviteiten was moeilijk te aanvaarden voor de productiemanagers. Deze situatie zorgde ervoor dat er nooit een optimaal planningsbeleid aanwezig was. 2

17 Hoewel de productie- en de onderhoudsactiviteit onafhankelijk werden behandeld, is er wel degelijk correlatie tussen de twee. Enerzijds is het productieproces onderhevig aan storingen door onder andere defecten. Deze storingen zorgen ervoor dat het proces niet maximaal benut wordt. Onderhoud, meer specifiek preventief onderhoud, kan het aantal defecten sterk verminderen en dit heeft een grote invloed op de benutting of capaciteit van een productieproces. Anderzijds heeft de productie ook een invloed op de onderhoudsactiviteiten. Soms zullen deze namelijk moeten worden verplaatst in tijd of zelfs opgeschort worden om de dagelijkse productiecapaciteit op tijd te realiseren. Integratie tussen de twee activiteiten is dan ook noodzakelijk om te komen tot een optimale planning (Wienstein and Chung,1999; Aghezzaf et al, 2007). 2.2 Definitie onderhoud Definitie Als eerste definitie wordt deze van Wienstein (1996) genomen: Onderhoud is gedefinieerd als de activiteiten die als doel hebben het behouden of herstellen van de veiligheid, het rendement, de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid van fabriekstructuren, de systemen en de componenten. Zo tracht men superieure prestaties te verzekering van alle machines. Bovenstaande definitie kan verder worden aangevuld met deze van Ettkin & Jahnig (1986): De functie van onderhoud binnen een organisatie is trachten capaciteit vrij te maken voor productie en dit in een betrouwbare en stabiele omgeving om een flexibele klantenservice, een consistente productkwaliteit, een betrouwbare output, een kost efficiënt proces en een hoge benuttingsgraad van de machines te verzekeren Types Onderhoud Er bestaan verschillende soorten onderhoud die het productieproces en de bijhorende planning elk op een verschillende manier beïnvloeden (Wienstein& Chung, 1999). 1. Reactief of storingsonderhoud: dit omvat het herstellen van productiemateriaal wanneer het tekenen van slijtage of storing vertoont ofwel indien er al een storing opgetreden is. Indien men enkel dit type van onderhoud zou toepassen, zal dit een grote daling van de capaciteit, de kwaliteit en het rendement van de toestellen met zich meebrengen. 3

18 2. Preventief (preventive/predictive) onderhoud: dit type van onderhoud bestaat enerzijds uit periodiek onderhoud, waarbij men bepaalde onderhoudstaken uitvoert met een vaste frequentie of na een bepaald aantal draaiuren. Anderzijds voert men ook predictief onderhoud uit, waarbij men eerst een controle doet om na te gaan of onderhoud al dan niet nodig is. 3. Proactief onderhoud: dit is een voortzetting van preventief onderhoud, waarbij men onderzoek doet naar de oorzaken van de slijtage en de storingen. Men tracht via aanpassingen in het ontwerp, via gebruik van andere materialen en via andere wijzigingen het productiemateriaal te verbeteren om zo de hoeveelheid preventief onderhoud te verminderen. Het doel van het onderhoudsmanagement is een planning opstellen die voldoende preventieve onderhoudsactiviteiten bevat, zodat er een evenwicht ontstaat tussen de toegelaten kosten voor onderhoud en het aantal storingen. 2.3 Lot Sizing Problem Wanneer men productieplannen wil modelleren, komt de term lot sizing problems, of in het nederlands seriegrootte problemen, vaak aan bod. Aangezien de Engelse benaming altijd wordt toegepast in de literatuur, zal dit in het verdere verloop van deze scriptie ook gebruikt worden. Lot sizing problemen in de productiewereld zijn problemen waarbij de productie moet bepaald worden gedurende verschillende tijdsperiodes. Dit moet uiteraard op een zo goedkoop mogelijke manier gebeuren. veronderstel dat er vijf gelijke machines zijn in een bepaald productieproces. Er zal een planning moeten gegenereerd worden die zal aangeven op welk ogenblik welk product moet geproduceerd worden en op welke machine dit moet gebeuren. Er zullen wellicht meerdere parameters in rekening worden gebracht, zoals setupkosten en setuptijd, productiekosten, voorraadkosten en nog vele andere. Hieronder volgt een beknopte beschrijving omtrent de verschillende karakteristieken van de lot sizing modellen (Karima B. et al, 2000). 1. Planningshorizon: Dit is een tijdsperiode of tijdsinterval in de toekomst, waarin het productiemanagement het productiewerk zal plannen of met andere woorden een productieschema zal opstellen. Men kan zowel continue of discrete tijdsintervallen gebruiken. Verder spreekt men in het vakgebied van big bucket of small bucket lot sizing 4

19 problemen. Wanneer het tijdsinterval of de tijdsperiode groot genoeg is zodat men meerdere items kan produceren in één interval, dan gebruikt men de term big bucket. Indien slechts één product kan geproduceerd worden per interval, dan is de term small bucket van toepassing. 2. Aantal niveaus (levels): Productiesystemen kunnen single- of multi-level zijn. Single-level productiesystemen hebben een eenvoudig eindproduct dat na het productieproces marktklaar is. Dit kan ofwel een product zijn die geproduceerd wordt uit grondstoffen, ofwel een product dat wordt geassembleerd. Hiertegenover staan Multi-level productiesystemen, waarbij de output van het productieproces de input van een ander proces is. De vraag op één bepaald level met andere woorden afhankelijk van de vraag van de andere levels. 3. Aantal producten: De complexiteit van een planningsmodel is sterk afhankelijk van de hoeveelheid en het aantal verschillende producten. In geval van een single-item productieplanning moet er slechts één enkel product geproduceerd worden. Daartegenover staat de multi-item productieplanning, uiteraard met meerdere verschillende soorten items. De complexiteit van een productiemodel is positief gecorreleerd met het aantal verschillende producten. 4. Capaciteits- of grondstoffenrestricties: De eenvoudige planningsmodellen gaan uit van onbeperkte capaciteit van grondstoffen. Uiteraard is dit een zeer onrealistische situatie die leidt tot onbruikbaarheid van de modellen in levensechte situaties. Het is meer realistisch om in het model capaciteits- en grondstoffenrestricties opleggen. Dit zorgt er echter voor dat het model direct heel wat complexer wordt. In de literatuur spreekt men van een Capacitated Lot Sizing Problem of CLSP indien er restricties aanwezig zijn. Het hoofdstuk 3.1 in verband met het basismodel van deze thesis zal het typische CLSP-model uitgebreid bespreken. 5. De Vraag: De vraag zal logischerwijze de productiehoeveelheid bepalen. De vraag wordt onderverdeeld in verschillende types. Enerzijds is er de statische vraag, waarbij de vraag niet verandert in de tijd. Anderzijds de dynamische vraag, waarbij de vraag per tijdsinterval verschillend is. Verder kan de vraag deterministisch zijn. In dit geval is de vraag gekend op voorhand. Het tegenovergestelde is de probabilistische vraag, waarbij de vraag op 5

20 voorhand ongekend is en dus afhankelijk is van een kansfunctie. De lot sizing problemen, die een dynamisch karakter hebben, zijn veel moeilijker te modelleren. 6. Voorraadtekorten: Wanneer voorraadtekorten toegelaten zijn, dan kan men aan de vraag van de huidige periode voldoen met behulp van de productie van de volgende periode. In de industrie wordt dit backlogging of orderachterstand genoemd. Daarnaast kan het ook zijn dat de vraag zelfs niet compleet wordt geproduceerd en er verloren gegane vraag of lost sales optreden. Dit zal leiden tot de introductie van extra tekortkosten in het model, wat opnieuw een meer complex systeem met zich meebrengt. Voor deze scriptie zal het capacitated lot sizing model van groot belang zijn. De introductie van onderhoudsrestricties betekent weliswaar een extra dimensie die voor een grotere complexiteit zorgt. 2.4 Storingsfuncties In het begin van deze scriptie werd al aangetoond dat er in de bedrijfswereld een stijgend belang is voor het onderhoud en alles daaromtrent. Het doel van onderhoud is het maximaliseren van de beschikbaarheid van de machines. Het bedrijf zal een evenwicht trachten te zoeken tussen die beschikbaarheid en de kosten die nodig zijn om dit te behalen. Om dit te kunnen doen, maakt men gebruik van modellen, aangebracht door operationeel onderzoek. Deze modellen trachten de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen. Dit betekent dat ook de storingen, machine failures in het Engels, gesimuleerd moeten worden. Deze paragraaf beschrijft een beknopte studie van de storingsfuncties, gezien het model in deze paper gebruik zal maken van zo n functie Verband betrouwbaarheid en storingsfunctie Een productiesysteem wordt als beschikbaar beschouwd als het in staat is z n taak uit te voeren zoals het bedoeld is. Men spreekt in het vakjargon van SoFu of State of Functioning. Het tegenovergestelde komt voor wanneer het systeem niet functioneert naar behoren. Er is een storing, waardoor het systeem overgaat naar SoFA of State of Failure. Een storing of failure kan gedefinieerd Storing SoFu SoFa Reactief Onderhoud Figuur 1: SoFu-SoFa 6

Ontwerp van een optimale Supplier Managed Inventory strategie in geval van stochastische stabiele vraag en eindige bevoorradingscapaciteit

Ontwerp van een optimale Supplier Managed Inventory strategie in geval van stochastische stabiele vraag en eindige bevoorradingscapaciteit Ontwerp van een optimale Supplier Managed Inventory strategie in geval van stochastische stabiele vraag en eindige bevoorradingscapaciteit Mark Vandepitte Promotor: prof. dr. El-Houssaine Aghezzaf Begeleiders:

Nadere informatie

Simulation based call center optimizer

Simulation based call center optimizer FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TECHNISCHE BEDRIJFSVOERING (tw18) Voorzitter: Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem Simulation based call center optimizer door Sofie Pauwels Koen Van Hoe Promotor:

Nadere informatie

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten

Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Techno-economische studie voor het uitrollen van interactieve multimedia Thin Client diensten Maarten De Groote Promotoren: prof. dr. Mario Pickavet, prof. dr. ir. Bart Dhoedt Begeleiders: Pieter Simoens,

Nadere informatie

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Nadere informatie

Ontwerp van een nieuwe procesflow voor het optimaal sequentiëren van een nieuw productmodel

Ontwerp van een nieuwe procesflow voor het optimaal sequentiëren van een nieuw productmodel Ontwerp van een nieuwe procesflow voor het optimaal sequentiëren van een nieuw productmodel Christophe Vancauwenberghe Promotoren: prof. dr. El-Houssaine Aghezzaf, dhr. Franky Gillis Masterproef ingediend

Nadere informatie

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken

Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Residentieel energiebeheer in slimme energienetwerken Thomas Roelens Promotoren: prof. dr. ir. Chris Develder, prof. dr. ir. Filip De Turck Begeleiders: ir. Kevin Mets, ir. Tom Verschueren Masterproef

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE. Case studie over het gebruik van kwaliteitsparameters in projectplanning

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE. Case studie over het gebruik van kwaliteitsparameters in projectplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Case studie over het gebruik van kwaliteitsparameters in projectplanning Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, optie: bedrijfskunde

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, optie: bedrijfskunde Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. H. VAN LANDEGHEM Ontwerp van een nieuwe assemblagelijn voor droogkasten door Sylvie-Anne

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE DE TYPISCHE PMO IN GROTE BELGISCHE ONDERNEMINGEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE DE TYPISCHE PMO IN GROTE BELGISCHE ONDERNEMINGEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 DE TYPISCHE PMO IN GROTE BELGISCHE ONDERNEMINGEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer

Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Pieter Poppe Promotoren: prof. dr. ir. Bart Merci, ir. Christian Gryspeert Masterproef

Nadere informatie

Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem

Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Harmoniseren Onderhoud Management Systeem

Harmoniseren Onderhoud Management Systeem Harmoniseren Onderhoud Management Systeem Jeroen Christiaens, Dieter Watelle Promotoren: Guy Foubert, dhr. J. Boshuis Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master of Science

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen

Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2009 2010 Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Bed Capacity Planning Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het

Nadere informatie

Gebarentaal herkennen met de Microsoft Kinect

Gebarentaal herkennen met de Microsoft Kinect Gebarentaal herkennen met de Microsoft Kinect Joery Vannieuwenhuyse Promotor: prof. dr. ir. Benjamin Schrauwen Begeleiders: Pieter-Jan Kindermans, Sander Dieleman Masterproef ingediend tot het behalen

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Afschermen van Bibliotheekinterfaces in Windows tegen Aanvallen

Afschermen van Bibliotheekinterfaces in Windows tegen Aanvallen Afschermen van Bibliotheekinterfaces in Windows tegen Aanvallen Bert Abrath Promotor: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter Begeleiders: ir. Stijn Volckaert, dr. Jonas Maebe, dr. Bart Coppens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Bepalen en analyseren van Total Cost of Ownership bij nieuwe investeringen

Bepalen en analyseren van Total Cost of Ownership bij nieuwe investeringen Bepalen en analyseren van Total Cost of Ownership bij nieuwe investeringen Guido Van Tieghem Promotoren: prof. ir. Birger Raa, mevr. Katrien Bouckaert Masterproef ingediend tot het behalen van de academische

Nadere informatie

Door de bollen het bos zien

Door de bollen het bos zien Door de bollen het bos zien Een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla L.M. van Silfhout Bachelor Thesis, Universiteit Twente Technische bedrijfskunde Africalla ii Door de bollen het bos zien

Nadere informatie

Bart De Clercq. Promotor: prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Begeleider: Ir. Gert Merchiers

Bart De Clercq. Promotor: prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen Begeleider: Ir. Gert Merchiers Strategische oriëntering en opmaak van een gebalanceerd performantie meetsysteem voor de uitgebreide afdeling Facilities Management bij ArcelorMittal Gent Bart De Clercq Promotor: prof. dr. ir. Dirk Van

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Bert Vanhoutte Promotor: prof. dr. ir. Jan Doutreloigne Begeleiders: ir. Benoît Huyghe, ir. Thomas Vervust Masterproef

Nadere informatie

To Customize Odoo or not? A decision support tool.

To Customize Odoo or not? A decision support tool. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 To Customize Odoo or not? A decision support tool. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME]

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] ii Master Thesis Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen van een game om de klantvraag inzichtelijk te maken iii Colofon Titel : Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen

Nadere informatie

Beslissysteem voor Google Adwords

Beslissysteem voor Google Adwords Beslissysteem voor Google Adwords Robin Zagers {r.zagers@student.utwente.nl} februari 2007 University of Twente Chair Databases Department of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Prestatie-analyse in een cloud-omgeving

Prestatie-analyse in een cloud-omgeving Prestatie-analyse in een cloud-omgeving Glenn Decock Promotor: prof. dr. ir. Lieven Eeckhout Begeleiders: Stijn Polfliet, Frederick Ryckbosch Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad

Nadere informatie