Vuistregels voor beheer, onderhoud en renovatie van gebouwgebonden installaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vuistregels voor beheer, onderhoud en renovatie van gebouwgebonden installaties"

Transcriptie

1 Vuistregels voor beheer, onderhoud en renovatie van gebouwgebonden installaties Kostenindicatoren, levensduurkosten, onderhoudsbeleid en uitbesteding van onderhoud Uitgave 2010 drs. K. van Olst

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding Doel van deze uitgave Nut en noodzaak van onderhoud Doelgroep van deze uitgave Definitie onderhoud Definitie kostenindicatoren Plaatsbepaling kostenindicatoren in de nazorgfase Rubricering kostenindicatoren Opzet van deze uitgave 19 2 Onderhoudsbegrippen Preventief onderhoud Inspecties Periodiek of dagelijks onderhoud Klein of verbruiksmateriaal Wisselonderdelen Risico-onderdelen Toestandsafhankelijk onderhoud Gebruiksafhankelijk onderhoud Groot onderhoud/revisie Vervangingsonderhoud Storingsonderhoud Achterstallig onderhoud Hergroeperingen en renovaties Verbouwingen Uitbreidingen Functionele aanpassingen Ingrijpende wijzigingen 29

3 2.5 Systemen voor onderhoud en beheer Onderhoud Informatie Systeem Onderhoud Beheer Systeem 30 3 Coderingen Opbouw NL-SfB Classificatiesysteem Codering elementen Codering locaties Codering onderhoudsactiviteiten Codering gebruikswijze installaties Toepasbaarheid coderingen Gebruikte coderingen Voorbeeld toepassing coderingen in onderhoudsplan 39 4 Afschrijvingspercentages Complete samengestelde installaties Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties Communicatie- en beveiligingsinstallaties Transportinstallaties Vaste inrichting Terreininstallaties 59 5 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties Communicatie- en beveiligingsinstallaties Transportinstallaties Vaste inrichting Terreininstallaties 108

4 6 Kostenindicatoren preventief onderhoud Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties Communicatie- en beveiligingsinstallaties Transportinstallaties Vaste inrichting Terreininstallaties Kostenindicatoren en energiebesparing bij renovatie Vervangen werktuigbouwkundige installaties Aanbrengen energiebesparende elektrotechnische voorzieningen Energieverbruik per gebouwcategorie Woningen Kantoorgebouwen Onderwijsgebouwen Verpleeghuizen Ziekenhuizen Verbruikskosten op elementniveau Luchtfilters in luchtbehandelingskasten Wateronthardinginstallaties Lampen Bepalen terugverdientijd bij vervanging apparatuur Eenvoudige Terugverdientijd methode Actuele Waarde methode Integrale afweging bij systeemkeuze Rekenvoorbeelden 161

5 11 Levensduurkosten Definitie levensduurkosten Opbouw levensduurkosten Investeringskosten Instandhoudingskosten Aspecten die de levensduurkosten beïnvloeden Inventariseren systeemeisen bij renovatieplannen Stappenplan voor keuze installatie met optimale levensduurkosten Rekenvoorbeeld Beleidsaandachtspunten voor installatiebedrijven Imago onderhoudsbranche verbeteren Zorgen voor goed opgeleid personeel Medewerkers slimmer en doelmatiger inzetten Onderhoudscontracten uitbreiden met energiebeheer Denken in toegevoegde waarde Werken aan voorspelbaar onderhoud Belang van renovatie en onderhoud onderkennen Expertise inzetten bij ontwerpen installatie-concepten Onderhoudsbeleid van gebruiker/eigenaar Onderhoudsbeleid is onderdeel van huisvestingsbeleid Onderhoud gebouw heeft consequenties voor onderhoud installaties Vastleggen beleidsuitgangspunten op drie niveaus Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau Uitwerking beleid in onderhoudsplan 189

6 14 Stappen bij opstellen onderhoudsplan Stap 1. Inventariseren onderhoudsgevoelige elementen Stap 2. Classificeren en ordenen onderhoudsgevoelige elementen Stap 3. Bepalen onderhoudsbehoefte Stap 4. Maken definitieve planning voor uitvoering onderhoud Stap 5. Opstellen Meerjaren Onderhoud UitvoeringsPlan ( MOUP) Uitbesteden van onderhoud Voor- en nadelen van uitbesteding Overwegingen bij keuze installatiebedrijf Aanbestedingsprocedures Openbare procedure Niet openbare procedure, aanbesteding met voorafgaande selectie Onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking vooraf Concurrentiegerichte dialoog Onderhandse procedure Selectieprocedure Stap 1. Maken long list/verzamelen potentiële kandidaten Stap 2. Opstellen selectiecriteria Stap 3. Beoordelen bedrijven op grond van selectiecriteria Stap 4. Vaststellen short list Aandachtspunten bij opstellen onderhoudscontract Te kiezen contractvorm In contract op te nemen onderdelen 207 Bijlagen 208

7 Inhoudsopgave tabellen Tabel 3.1 Indeling in elementgroepen volgens het NL-SfB Classificatiesysteem 32 Tabel 3.2 Uitgewerkt element van de elementgroep werktuigbouwkundige installaties 33 Tabel 3.3 Uitgewerkt element van de elementgroep elektrotechnische installaties 33 Tabel 3.4 Voorbeeld codering locaties 34 Tabel 3.5 Codering onderhoudsactiviteiten 35 Tabel 3.6 Codering gebruikswijze installaties 36 Tabel 3.7 Codering variant-elementgroepen werktuigbouwkundige installaties 38 Tabel 3.8 Codering variant-elementgroepen elektrotechnische installaties 39 Tabel 4.1 Afschrijvingspercentages complete samengestelde installaties 43 Tabel 4.2 Afschrijvingspercentages warmte-opwekkingsinstallaties met toebehoren 44 Tabel 4.3 Afschrijvingspercentages tegenstroomapparaten, boilers en vaten met toebehoren 45 Tabel 4.4 Afschrijvingspercentages pompen en compressoren met toebehoren 45 Tabel 4.5 Afschrijvingspercentages warmwaterbereidingstoestellen 46 Tabel 4.6 Afschrijvingspercentages koude-opwekkingssystemen en koelmachines 47 Tabel 4.7 Afschrijvingspercentages appendages in koelcircuits 48 Tabel 4.8 Afschrijvingspercentages verschillende leidingsystemen 49 Tabel 4.9 Afschrijvingspercentages radiatoren, vloerverwarming en luchtverhitters 50 Tabel 4.10 Afschrijvingspercentages ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 51 Tabel 4.11 Afschrijvingspercentages warmtepompsystemen 52 Tabel 4.12 Afschrijvingspercentages regelsystemen 52 Tabel 4.13 Afschrijvingspercentages stroomopwekkings- en noodstroomsystemen 53 Tabel 4.14 Afschrijvingspercentages verdeelinrichtingen en onderdelen 53 Tabel 4.15 Afschrijvingspercentages bedrading en kabelsystemen 54 Tabel 4.16 Afschrijvingspercentages verlichtingsarmaturen 55 Tabel 4.17 Levensduur lampen (in branduren) 55 Tabel 4.18 Relatie tussen schakelgedrag gebruiker en levensduur lampen 56 Tabel 4.19 Afschrijvingspercentages communicatie- en beveiligingsinstallaties 56 Tabel 4.20 Afschrijvingspercentages transportinstallaties 57 Tabel 4.21 Afschrijvingspercentages automatische toegangsdeuren 57 Tabel 4.22 Afschrijvingspercentages vaste inrichting in bedrijfskeukens 58 Tabel 4.23 Afschrijvingspercentages sanitaire toestellen 58

8 Tabel 4.24 Afschrijvingspercentages gevelreinigingsinstallaties 58 Tabel 4.25 Afschrijvingspercentages terreininstallaties 59 Tabel 5.1 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen overdrukketels 62 Tabel 5.2 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gasstraten voor atmosferische ketels 62 Tabel 5.3 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gasbranders met gasstraat 63 Tabel 5.4 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen overdrukketels met oliebrander 64 Tabel 5.5 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmtewisselaars, heet water of stoom 64 Tabel 5.6 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmte-krachtinstallaties met gasmotor 65 Tabel 5.7 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vuilwaterpompen, droge motor 66 Tabel 5.8 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vuilwaterdompelpompen 66 Tabel 5.9 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen appendages in leidingsystemen 67 Tabel 5.10 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen drukverhogingsinstallaties 67 Tabel 5.11 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen wateronthardinginstallaties 68 Tabel 5.12 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen inbouwcirculatiepompen 68 Tabel 5.13 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmwaterboilers, direct, elektrisch 68 Tabel 5.14 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmwatertoestellen, direct, gasgestookt 69 Tabel 5.15 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen boilers, indirect, dubbele wand 69 Tabel 5.16 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen boilers, indirect, tapspiraal 70 Tabel 5.17 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen persluchtcompressoren 70 Tabel 5.18 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrifugaalpompen (koude) 71 Tabel 5.19 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen raamkoelers, splitsystemen en rooftopunits 72 Tabel 5.20 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, open model zuigercompressor 73 Tabel 5.21 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, semihermetisch gesloten zuigercompressor 74 Tabel 5.22 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, hermetisch gesloten zuigercompressor 75 Tabel 5.23 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, open model schroefcompressor 76 Tabel 5.24 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, semihermetisch gesloten schroefcompressor 77

9 Tabel 5.25 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, open model centrifugaalcompressor 78 Tabel 5.26 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, semihermetisch gesloten centrifugaalcompressor 79 Tabel 5.27 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen luchtgekoelde condensors 80 Tabel 5.28 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen koeltorens 80 Tabel 5.29 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen absorptievloeistofkoelmachines (middel: 407C en organisch) 81 Tabel 5.30 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen absorptievloeistof koelmachines (middel: Lithium Bromide) 82 Tabel 5.31 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrifugaalpompen 83 Tabel 5.32 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen expansievaten met membraan 83 Tabel 5.33 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen expansie-automaten 83 Tabel 5.34 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen luchtverhitters, heet water en lagedrukstoom 84 Tabel 5.35 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gasgestookte luchtverhitters 84 Tabel 5.36 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen dakafzuigventilatoren, centrifugaal 85 Tabel 5.37 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen kleine centrale ventilatie-units 85 Tabel 5.38 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrale afzuig-units, centrifugaalventilator 86 Tabel 5.39 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen luchtbehandelingskasten met filter-, verwarmings-, koeler- en bevochtigingssectie 87 Tabel 5.40 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen bevochtigingssecties met sproeiers 88 Tabel 5.41 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen stoombevochtigers, elektrisch gevoed 88 Tabel 5.42 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen inductie-units 89 Tabel 5.43 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen fancoil-units 89 Tabel 5.44 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen brandkleppen met servo-motor 90 Tabel 5.45 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen microbiologisch onderzoek en reiniging van ventilatie-units en luchtbehandelingskasten 90 Tabel 5.46 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen regelcomponenten 91 Tabel 5.47 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen aardingsinstallaties 92 Tabel 5.48 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen no-break units 92 Tabel 5.49 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen noodstroomaggregaten 93 Tabel 5.50 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen hoofdverdeelinrichtingen 94

10 Tabel 5.51 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen verdeelinrichtingen 94 Tabel 5.52 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen bliksemafleidingsinstallaties 95 Tabel 5.53 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen onderverdeelinrichtingen 95 Tabel 5.54 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrale noodverlichtingsinstallaties 96 Tabel 5.55 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen noodstroomarmaturen,decentraal 96 Tabel 5.56 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen communicatie- en beveiligingsinstallaties 97 Tabel 5.57 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen brandmeldinstallaties 97 Tabel 5.58 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen brandslanghaspels 98 Tabel 5.59 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen blusgasinstallaties 98 Tabel 5.60 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen handblusapparaten 99 Tabel 5.61 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen CO/LPG detectie-installaties 99 Tabel 5.62 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen sprinklercentrales 100 Tabel 5.63 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen liftinstallaties 101 Tabel 5.64 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen schaarhefplateaus 102 Tabel 5.65 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen roltrappen 102 Tabel 5.66 Onderhoudsactiviteiten automatische (schuif)deuren en tourniquets 103 Tabel 5.67 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen automatische buitenzonwering 104 Tabel 5.68 Onderhoudsactiviteiten bak-, braad- en kookgroepen 105 Tabel 5.69 Onderhoudsactiviteiten vaatwasinstallaties 106 Tabel 5.70 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vaste inrichting in bedrijfskeukens 107 Tabel 5.71 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen sanitaire toestellen 107 Tabel 5.72 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gevelreinigingsinstallaties 108 Tabel 5.73 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen terreininstallaties 108 Tabel 5.74 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen slagboominstallaties 109 Tabel 5.75 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen beveiligingscamera's 110 Tabel 6.1 Spreiding kostenindicatoren preventief onderhoud technische installaties per gebouwcategorie 114 Tabel 6.2 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen < m 2 b.v.o. 115 Tabel 6.3 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen van m 2 b.v.o. 116 Tabel 6.4 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen van m 2 b.v.o. 117 Tabel 6.5 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen > m 2 b.v.o. 118

11 Tabel 6.6 Kostenindicatoren preventief onderhoud installaties in woningen 119 Tabel 6.7 Gemiddelde calculatiewaarden 120 Tabel 6.8 Kostenindicatoren onderhoud atmosferische ketels en gasgestookte boilers 121 Tabel 6.9 Kostenindicatoren asbestvrij maken bestaande ketels 121 Tabel 6.10 Kostenindicatoren onderhoud warmte-krachtinstallaties met gasmotor 122 Tabel 6.11 Kostenindicatoren onderhoud tegenstroomapparaten, boilers en vaten met toebehoren 122 Tabel 6.12 Kostenindicatoren onderhoud pompen en compressoren met toebehoren 122 Tabel 6.13 Kostenindicatoren onderhoud warmwaterbereidingstoestellen 123 Tabel 6.14 Kostenindicatoren onderhoud kleine koelsystemen 123 Tabel 6.15 Kostenindicatoren onderhoud koeltorens 123 Tabel 6.16 Kostenindicatoren koelmachines 124 Tabel 6.17 Kostenindicatoren onderhoud condensors 125 Tabel 6.18 Kostenindicatoren onderhoud appendages in koelcircuits 125 Tabel 6.19 Kostenindicatoren onderhoud verwarmingslichamen met toebehoren 126 Tabel 6.20 Kostenindicatoren onderhoud warmtepompsystemen 126 Tabel 6.21 Kostenindicatoren onderhoud ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties 127 Tabel 6.22 Kostenindicatoren micro-bacteriologisch onderzoek en reiniging van ventilatie-units en luchtbehandelingskasten 128 Tabel 6.23 Kostenindicatoren onderhoud regelapparatuur 128 Tabel 6.24 Kostenindicatoren onderhoud stroomopwekkings- en noodstroomsystemen 129 Tabel 6.25 Kostenindicatoren onderhoud verdeelinrichtingen 129 Tabel 6.26 Kostenindicatoren onderhoud lichtinstallaties 129 Tabel 6.27 Kostenindicatoren vervangen lampen 131 Tabel 6.28 Kostenindicatoren onderhoud communicatie- en beveiligingsinstallaties 132 Tabel 6.29 Kostenindicatoren onderhoud transportinstallaties 133 Tabel 6.30 Kostenindicatoren onderhoud vaste inrichting 133 Tabel 6.31 Kostenindicatoren onderhoud terreininstallaties 134 Tabel 7.1 Kostenindicatoren en besparingen ketels code Tabel 7.2 Kostenindicatoren warmtepompsystemen code Tabel 7.3 Kostenindicatoren zonneboilers code Tabel 7.4 Kostenindicatoren pompen A-label code Tabel 7.5 Kostenindicatoren componenten voor woningen 139 Tabel 7.6 Kostenindicatoren elektrotechnische componenten voor kantoren 140

12 Tabel 8.1 Omrekenfactoren energiedragers naar equivalenten aardgas 141 Tabel 8.2 Indicatoren gasverbruik in m³/j./m³ inhoud t.b.v. verwarmen van woningen 142 Tabel 8.3 Indicatoren verbruik gas en elektriciteit in woningen 142 Tabel 8.4 Indicatoren gasverbruik in m 3 /j. t.b.v. warmwater in woningen 143 Tabel 8.5 Indicatoren elektriciteitsverbruik per toestel in woningen 144 Tabel 8.6 Indicatoren gasverbruik in m 3 /j./m 3 inhoud in kantoorgebouwen 144 Tabel 8.7 Indicatoren elektriciteitsverbruik in kantoorgebouwen in kwh/m 2 b.v.o./j. 145 Tabel 8.8 Indicatoren energieverbruik in kantoren per m 2 b.v.o./j. 146 Tabel 8.9 Indicatoren gasverbruik in m³/j./m² in onderwijsgebouwen 146 Tabel 8.10 Indicatoren elektriciteitsverbruik in kwh/m²/j. in onderwijsgebouwen 146 Tabel 8.11 Indicatoren gasverbruik in m³/j./bed in verpleeghuizen 147 Tabel 8.12 Indicatoren elektriciteitsverbruik in verpleeghuizen in kwh/bed/j. 147 Tabel 8.13 Indicatoren waterverbruik in verpleeghuizen per bed/j. 148 Tabel 8.14 Indicatoren verbruikscijfers in ziekenhuizen per bed/j. 148 Tabel 8.15 Aandeel onderhouds- en energiekosten in totale exploitatiekosten 148 Tabel 9.1 Indicatoren kosten per eenheid voor de levering van energie 149 Tabel 9.2 Kostenindicatoren verbruik luchtfilters in luchtbehandelingskasten 150 Tabel 9.3 Indicatoren zout- en waterverbruik voor wateronthardinginstallaties 150 Tabel 9.4 Kostenindicatoren vervangen lampen 151 Tabel 10.1 Kenmerken methoden voor bepalen financiële haalbaarheid 153 Tabel 10.2 Te berekenen kostensoorten bij Eenvoudige Terugverdientijd methode 154 Tabel 10.3 Relatie afschrijving, levensduur en gangbare terugverdientijd 155 Tabel 10.4 Te berekenen kostensoorten bij de Actuele Waarde methode 156 Tabel 10.5 Berekening besparing met Actuele Waarde methode 157 Tabel 10.6 Actuele Waarde factoren voor 20 jaar bij verschillende percentages voor de interne rentevoet en prijsstijgingen 158 Tabel 10.7 Kenmerken verlichtingsinstallatie oude en nieuwe situatie 163 Tabel 11.1 Overzicht belangrijkste kostensoorten bij berekening levensduurkosten 169 Tabel 11.2 Vergelijking levensduurkosten van twee typen filters 172 Tabel 11.3 Overzicht levensduurkosten over 10 jaar (in EUR) 176 Tabel 11.4 Overzicht levensduurkosten over 20 jaar (in EUR) 176 Tabel 13.1 Belangrijkste onderwerpen huisvestingsbeleid 186

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Economische analyse. Ward Denckens. Energiebesparing door variabel debiet. www.en-do.be. KdG - Energie & Duurzame Ontwikkeling

Economische analyse. Ward Denckens. Energiebesparing door variabel debiet. www.en-do.be. KdG - Energie & Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing door variabel debiet . Doel: Haalbaarheid variabel debiet Aantonen invloed keuze distributieschakelingen . Doel: Haalbaarheid variabel debiet Aantonen invloed keuze distributieschakelingen

Nadere informatie

V.2.4. Samen nog sterker

V.2.4. Samen nog sterker V.2.4 Samen nog sterker Enschede Apeldoorn Technisch Beheer / Elektro Mechanisch Onderhoud Elektromotoren en aandrijvingen - Wikkelen en repareren - Balanceren - Trillingsmetingen Inspecties en Onderhoud

Nadere informatie

De Life Cycle Cost van luchtbehandelingsgroepen

De Life Cycle Cost van luchtbehandelingsgroepen van luchtbehandelingsgroepen WEYNS GUIDO GSM 0475/280.134 GEA Heat Exchangers / GEA Happel Belgium Rekening houden met latere exploitatiekosten (verbruik & onderhoud)! => goedkope luchtgroep => eindklant

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk De APAC groep staat voor persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming

Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming Dit document is geschreven door een Technische VvE commissie. In dit document wordt een vergelijking gemaakt tussen een collectief verwarmingssysteem

Nadere informatie

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd?

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd? Checklist Energiebesparing bedrijven algemeen Met behulp van deze checklist kunt u energiebesparende maatregelen in uw bedrijf inventariseren. Toelichting per maatregel of meer maatregelen kunt u vinden

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw:

Opleiding Duurzaam gebouw: Opleiding Duurzaam gebouw: Energiebeheer (energieverantwoordelijke) Leefmilieu Brussel Beheer van het verbruik: energieboekhouding Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Het nut

Nadere informatie

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine)

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine) Warmtepomp Het gebruik van verwarming en warm water bepalen een zeer groot deel van het energieverbruik van een woning. Het gebruik van een warmtepomp is een (gedeeltelijk of volledig) alternatief voor

Nadere informatie

Oplossingenboek Energie besparen in de praktijk van het MKB metaal

Oplossingenboek Energie besparen in de praktijk van het MKB metaal Oplossingenboek Energie besparen in de praktijk van het MKB metaal De oplossingen Electromotoren Hergebruik van restwarmte Verwarming Verlichting Perslucht Toepassing PV Warmtepomp WKK installatie Isolatie

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Een Duurzaam Meerjarenplan: u gaat niet langs af

Een Duurzaam Meerjarenplan: u gaat niet langs af Een Duurzaam Meerjarenplan: u gaat niet langs af Naar een duurzaam gebouw nieuwbouw totale duurzame renovatie groot standaard duurzaam Mauk de Wildt 1 2 Belang van goed Kwaliteit versus door verkeerd 25-3%

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

Inleiding Basisbegrippen Energie Materialen Vormgeving Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten

Inleiding Basisbegrippen Energie Materialen Vormgeving Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten Bruikbaarheid Binnenklimaat Kosten Wat kan er gebeuren in de wereld als de productie niet kan voldoen aan de stijgende vraag? Fossiele brandstof en delfstoffen zijn eindig. Probleemstelling is dus eenvoudig

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010 Energie besparen in en om het huis Sjaak Vogel Oktober 2010 Waarom energie besparen? De kosten van energie nemen toe Energiekosten vormen nu gemiddeld 10% van het besteedbaar inkomen. Hoe zal dat de komende

Nadere informatie

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Klimaatneutrale Organisatie 2020 De ondersteuningscampagne voor gemeenten die zich engageren om in 2020 een klimaatneutrale organisatie

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

Waarom je blauw betalen aan energie?

Waarom je blauw betalen aan energie? Waarom je blauw betalen aan energie? Energieprijzen Voordeel van energievriendelijke installaties Opbrengst spaarboekje Haal je voordeel uit energievriendelijke oplossingen voor warmte en water! Bespaar

Nadere informatie

Project gegevens. BINK Software B.V. Software voor Bouwfysica & Installatietechniek Dordrecht. Ketelselectie

Project gegevens. BINK Software B.V. Software voor Bouwfysica & Installatietechniek Dordrecht. Ketelselectie selectie Project gegevens Project : Demo Omschrijving : Demonstratie project Plaats : Aanmaakdatum : 3-6-2013 Mutatie datum : 3-6-2013 Auteur : BINK software BV Projectrelatie(s) Blz. 59 selectie Opmerkingen

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam Gebouw

Seminarie Duurzaam Gebouw Seminarie Duurzaam Gebouw Een duurzaam energiebeheer voor iedereen Leefmilieu Brussel 31/01/13 PLAGE Scholen 2009-2013 St-Hubertuscollege Pierre URBAIN & Marc LEMYE SeGEC Secrétariat Général de l Enseignement

Nadere informatie

Restwarmte persluchtinstallatie is geld waard! Uw spreker: André van Willigen, Senior Sales Engineer, ALUP Kompressoren BV

Restwarmte persluchtinstallatie is geld waard! Uw spreker: André van Willigen, Senior Sales Engineer, ALUP Kompressoren BV Restwarmte persluchtinstallatie is geld waard! Uw spreker: André van Willigen, Senior Sales Engineer, ALUP Kompressoren BV een onderneming stelt zich voor! ALUP Kompressoren BV Nederland levert: Zuigercompressoren

Nadere informatie

Marketing 43/45/47 te Duiven

Marketing 43/45/47 te Duiven Te huur Moderne Bedrijfs- en kantoorruimte Marketing 43/45/47 te Duiven Marketing 47. te Duiven Algemeen: Op zichtlocatie van de A12 gelegen moderne kantoor- en bedrijfsruimte. Kadastrale gegevens: Gemeente:

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel

Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen. Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype en energielabel Financieringslastpercentages voor verschillende soorten woningen Verschillen naar woningtype

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Keuring en Onderhoud van Stookinstallaties in relatie met de Regelgeving en SCIOS

Keuring en Onderhoud van Stookinstallaties in relatie met de Regelgeving en SCIOS Keuring en Onderhoud van Stookinstallaties in relatie met de Regelgeving en SCIOS Marius ten Ham Voorzitter College van Deskundigen SCIOS Inhoud presentatie Historie keuring en onderhoud SCIOS organisatie

Nadere informatie

Intake-formulier. EPA/U - Intake formulier Projectnaam Kenmerk: Beleidsuitgangspunten

Intake-formulier. EPA/U - Intake formulier Projectnaam Kenmerk: Beleidsuitgangspunten Invulinstructie: = tekst of werkelijke waarde invullen ja/nee = doorstrepen wat niet van toepassing is 1. Algemeen organisatie: Adres Nummer(s) Postbus Postcode Plaats 1.1. Contactpersonen Opdrachtgever/project

Nadere informatie

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed AT OSBORNE www.atosborne.nl Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed 19 september 2012 AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Voorwoord. ITN Hart voor techniek. Luchtbehandeling - IJburg College, Amsterdam 2

Voorwoord. ITN Hart voor techniek. Luchtbehandeling - IJburg College, Amsterdam 2 ITN Ontzorgt Voorwoord ITN Installatietechniek b.v. Ede opgericht in 1973 is een allround technisch dienstverlener. In deze interactie zijn transparantie in doen en laten en het nakomen van afspraken van

Nadere informatie

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE SAMENVATTING 0. INLEIDING 1. ISOLATIE 2. INSTALLATIE 3. RAMEN EN KOZIJNEN 4. ZONWERING EN KOELING 5. VERLICHTING DIA duurzame auteur:

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Hoe werkt uw cv-installatie?

Hoe werkt uw cv-installatie? Hoe werkt uw cv-installatie? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw cv-ketel in het kort 3 2. Werkzaamheden die niet onder de garantie vallen 4 3. Hoe te handelen bij storing 6 4. Mogelijke

Nadere informatie

Hoog rendement voor vrijwel elke bestaande situatie. Gasabsorptiewarmtepompen. Logatherm GWPL 35

Hoog rendement voor vrijwel elke bestaande situatie. Gasabsorptiewarmtepompen. Logatherm GWPL 35 Hoog rendement voor vrijwel elke bestaande situatie Gasabsorptiewarmtepompen : energie besparen, juist in de bestaande bouw De is de nieuwste schakel op het gebied van intelligente systeemoplossingen voor

Nadere informatie

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Bosta... a perfect fit! Waarom een warmtepomp? Fossiele brandstoffen worden schaars en daardoor kostbaar. Bovendien veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA

VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA Introductie Met deze vragenlijst kunnen wij een eerste inschatting maken van de mogelijkheden om energie te besparen. Door het formuleer zo volledig mogelijk in te vullen,

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis.

De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. De HR-ketel die óók elektriciteit opwekt. De persoonlijke energiecentrale voor warmte, warm water én elektriciteit in huis. Introductiedatum: 1 november 2010. Inhoudsopgave Het belang van duurzame innovatie

Nadere informatie

filter&co onderhoud & advies ventilatiesystemen

filter&co onderhoud & advies ventilatiesystemen filter&co onderhoud & advies ventilatiesystemen ONDERHOUDSCONTRACT PREVENTIEF EN CURATIEF ONDERHOUD WONING VENTILATIESYSTEEM D. Waarom zou u onderhoud inplannen? Binnen luchtkwaliteit is sterk afhankelijk

Nadere informatie

Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013

Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013 Overheveling buitenonderhoud & aanpassingen 5 december 2013 Hans van Leeuwarden Harrie van Hal Edwin van Proosdij Wijchert Eickelenboom Mireille Uhlenbusch Pagina 1 Programma Inforonde Huidig landschap

Nadere informatie

Wolter & Dros. beheer & onderhoud MENUKAART PRODUCTEN & DIENSTEN BRAND- BEVEILIGING BEHEER & ONDERHOUD LANDELIJKE EXPERTISE LOKALE PROFESSIONALS

Wolter & Dros. beheer & onderhoud MENUKAART PRODUCTEN & DIENSTEN BRAND- BEVEILIGING BEHEER & ONDERHOUD LANDELIJKE EXPERTISE LOKALE PROFESSIONALS Wolter & Dros beheer & onderhoud MENUKAART PRODUCTEN & DIENSTEN DUURZAME ENERGIE- TECHNIEKEN BRAND- BEVEILIGING KLIMAAT- GEBOUW- BEHEER- SYSTEMEN LANDELIJKE EXPERTISE LOKALE PROFESSIONALS Utiliteit - Zorg

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Ramses Blauw Intechno Ingenieursburo & Henry Terlouw Beleidsmedewerker Klimaat Den Haag VNG Congres 26 november 2008 Presentatie Energiebesparing

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden Opdrachtgever: BEPROMA Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 1 Inleiding In opdracht van BEPROMA heeft BEPROMA een uitgevoerd in en aan het

Nadere informatie

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot.

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot. Robur MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot 11.500,-- per warmtepomp ASABS ROBUR EEN ENORME ENERGIEBESPARING EN TERUGVERDIENTIJDEN DIE

Nadere informatie

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!!

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!! Een duurzaam rendement, met een duurzaam installatiebedrijf in een duurzame markt Afscheidseminar Jaap Hogeling 8 april 2010 Laurens de Lange Unica Installatiegroep: 2004: Het moet anders Grootste zelfstandige

Nadere informatie

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven 1. Algemene bedrijfsgegevens a) Land : BELGIË b) Aantal personeelsleden: 0 9 10 49 50-99 100-249 250 c) Jaarlijkse omzet (Miljoen EUR): < 2 2-5 5 10 10-25

Nadere informatie

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN CoolingWays ontwikkelt en levert, in samenwerking met Robur, verwarmingssystemen die werken op aardgas. Hierdoor kunnen wij zeer hoge

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Fleringen 26 sept. 2013 Eddy Bramer Bertus

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HASSINKBORGH 2-14 HAAKSBERGEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HASSINKBORGH 2-14 HAAKSBERGEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HASSINKBORGH 2-14 HAAKSBERGEN Objectinformatie: Hassinkborgh 2-14 te HAAKSBERGEN pag. 1 van 9 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HASSINKBORGH 2-14 7483 CT HAAKSBERGEN Huurprijs

Nadere informatie

Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie:

Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie: Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie: Algemeen: 1. De genoemde gesommeerde totaalprijs is incl. btw, voorrijkosten per maand. Deze prijs zal jaarlijks geïndexeerd worden. 2.

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Ingenieurs- en adviesbureau technische uitrusting

Ingenieurs- en adviesbureau technische uitrusting ir. Nicolas Vyncke Agenda Ingenieurs- en adviesbureau technische uitrusting Opgericht door ir. H.R. Vyncke in 1968 45 vaste medewerkers > 1500 referenties > 40 jaar ervaring Onafhankelijk Kantoor in Brugge

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012. 1e REACTIE OP VO 12-12-2011 G R E E N T E A M B O U W

DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012. 1e REACTIE OP VO 12-12-2011 G R E E N T E A M B O U W DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012 1e REACTIE OP VO INLEIDING Voor u ligt een eerste verkenning van mogelijkheden tbv de vernieuwbouw van de St. Peeterschool te Amsterdam waarbij door het bestuur

Nadere informatie

De beste zonneboilers komen van DSS

De beste zonneboilers komen van DSS De beste zonneboilers komen van DSS De besparing op de energierekening na aanschaf van een zonneboiler tot wel 60% op het gasverbruik. De straling van de zon is een onuitputtelijke bron van schone energie.

Nadere informatie

Rapportage FOKKO WOUTERS d

Rapportage FOKKO WOUTERS d Rapportage Opdrachtgever: Gemeente Koggenland De heer T. Hertog (projectleider bouwkunde) Postbus 21 1633 ZG AVENHORN (t) (0229) 54 84 00 (e) info@koggenland.nl Objectgegevens: Zwembad Koggenbad en sporthal

Nadere informatie

M. De Paepe Opleiding Energietechniek in gebouwen 2006-2007. WKK in gebouwen

M. De Paepe Opleiding Energietechniek in gebouwen 2006-2007. WKK in gebouwen WKK in gebouwen 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 13/22 14/22 15/22 16/22 WKK en koeling - Trigeneratie Traditioneel verstaat men onder warmtekrachtkoppeling de gecombineerde

Nadere informatie

Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders

Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders Energie-efficiëntie verbeteren binnen het koffiebrandproces via drie stappen Aanleiding In deze studie is de energiebesparing bij koffiebrandmachines onderzocht.

Nadere informatie

WORKSHOP ENERGIEVISIE

WORKSHOP ENERGIEVISIE WORKSHOP ENERGIEVISIE STELLING 1 Wij werken al vanuit een energievisie WAT ZIT ER IN EEN ENERGIEVISIE Hoe gaan we om met energie in bestaande bouw en in nieuwbouw, in zowel woningbouw als utiliteit en

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Inhoud presentatie - Achtergrond individuele energiebesparing - Twee keer een top 5 met besparingstips 1. Makkelijk uitvoerbaar,

Nadere informatie

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO)

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Energieke Zorgbouw 5 oktober 2011 Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Introductie Wijnanda Willemse adviseur NL Energie & Klimaat - Agentschap NL Voorheen SenterNovem Energiebesparing

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland

Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland Compressorless Datacenter cooling Thank you for your attention! with

Nadere informatie

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Spuiboulevard 438-440 TE HUUR. 3311 GR Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Kantoorruimte ca. 294 m²

Spuiboulevard 438-440 TE HUUR. 3311 GR Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Kantoorruimte ca. 294 m² TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte ca. 294 m² Spuiboulevard 438-440 3311 GR Dordrecht Huurprijzen Begane grond 148,50 per m² per jaar Verdieping 112,50 per m² per jaar Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Onafhankelijk adviesbureau met 26 jaren ervaring op het gebied van bouw, onderhoud en energie

Onafhankelijk adviesbureau met 26 jaren ervaring op het gebied van bouw, onderhoud en energie Onafhankelijk adviesbureau met 26 jaren ervaring op het gebied van bouw, onderhoud en energie Voor gemeente, onderwijs, winkels, zorg en MKB betrouwbare, beheersbare en betaalbare huisvesting! Koningsweg

Nadere informatie

Discussienota Tertiaire Sector. BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030

Discussienota Tertiaire Sector. BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030 Discussienota Tertiaire Sector BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030 Katleen Briffaerts 1 Inhoud Inleiding Aannames Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Ten behoeve van het onderhoud van een toestel zijn er twee soorten abonnementen te onderscheiden, te weten:

Ten behoeve van het onderhoud van een toestel zijn er twee soorten abonnementen te onderscheiden, te weten: Onderhoudsabonnement 1. Algemeen Zoals u weet is technisch onderhoud van gastoestellen, hard nodig. Goed onderhoud en de juiste afstelling verhogen namelijk de veiligheid, verlengen de levensduur en verlagen

Nadere informatie

WKK in de glastuinbouw samen sterk. Mechelse Veiling 23 mei 2006

WKK in de glastuinbouw samen sterk. Mechelse Veiling 23 mei 2006 WKK in de glastuinbouw samen sterk Mechelse Veiling 23 mei 2006 WKK in de glastuinbouw Welkom R. Libotte - Fiburo WKK Ideaal voor glastuinbouw H.Marien - GlasReg Deutz-Concept Pauze WKK en milieu Voordelen:

Nadere informatie

Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft. Het nieuwe (stads)kantoor. te Delft

Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft. Het nieuwe (stads)kantoor. te Delft Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft Het nieuwe (stads)kantoor te Delft s-hertogenbosch, juli 2010 Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft Het nieuwe (stads)kantoor te Delft 9

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met gas

Duurzaam verwarmen en koelen met gas Duurzame gaswarmtepompen voor o.a.: Kantoorgebouwen Frisse Scholen Verzorgingstehuizen (P4) (P6) (P7) www.gasengineering.nl Duurzaam verwarmen en koelen met gas De voordelen van verwarmen en koelen met

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co foto Project Straat Postode /plaats Opdrachtgever Straat Postcode /plaats Telefoon Contactpersoon Telefoon Agent Rapport Behandeld door Telefoon Sterk.co Rekenmodule basis gegevens Project nr Inhoud M3

Nadere informatie

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Mozaïekpark Groeien in het groen Woningen Wageningen Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Onderwerpen NIBE organisatie Installatie in uw woning Warmte- en koudeopslag

Nadere informatie

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN ONDERHOUD AAN UW CV-KETEL? KIES VOOR OK CV Wilt u veilig én energiezuinig stoken? Laat uw cv-ketel dan regelmatig onderhouden door een Energie Service Specialist

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Gas 1. Scope/afbakening De productgroep Gas omvat alle gas die van het openbare gasnet en via transport over de weg betrokken wordt door

Nadere informatie

ISSO Seminar 14 mei 2009

ISSO Seminar 14 mei 2009 ISSO Seminar 14 mei 2009 Legionellaveilig en milieuverantwoord beheren van klimaatinstallaties Parallelsessie Waterbehandeling ter voorkoming van Legionella in Luchtbevochtigingsinstallaties Cumulus is

Nadere informatie

Producten. Lucht/water-warmtepomp, verwarmingscapaciteit van 18,2 t/m 31,0 kw/h (A2/W35) Bouwgrootte: Eco-9 t/m 16 LS-T en LS-T/HG

Producten. Lucht/water-warmtepomp, verwarmingscapaciteit van 18,2 t/m 31,0 kw/h (A2/W35) Bouwgrootte: Eco-9 t/m 16 LS-T en LS-T/HG Producten Lucht/water-warmtepomp, verwarmingscapaciteit van 18,2 t/m 31,0 kw/h (A2/W35) Bouwgrootte: Eco-9 t/m 16 LS-T en LS-T/HG Besturingseenheid (standaard) Afstandbediening Ruimtethermostaat 1 Eco-9

Nadere informatie

E.ON Benelux B.V. Hoofdkantoor Rotterdam

E.ON Benelux B.V. Hoofdkantoor Rotterdam Energie Bespaar Plan E.ON Benelux B.V. Hoofdkantoor Rotterdam Klantnummer : Adres : Capelseweg 400, 3068 AX Rotterdam Postadres : Postbus 8642 3009 AP Rotterdam Telefoon : 0031 (0)10 289 Adviseur : Jorn

Nadere informatie

Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping. Nieuwland Parc 11n Alblasserdam

Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping. Nieuwland Parc 11n Alblasserdam Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping Nieuwland Parc 11n Alblasserdam Te koop Kantoorappartement op de 2 e verdieping Nieuwland Parc 11n Alblasserdam Betreft : Luxe afgewerkt, representatief

Nadere informatie

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg

AT OSBORNE. Masterclass Energiebesparing in de zorg. Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011. Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT OSBORNE www.atosborne.nl Masterclass Energiebesparing in de zorg Professioneel opdrachtgeverschap 16 november 2011 Marjolijn Kroon adviseur gezondheidszorg AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

Voor het hoogste rendement op gas. Gasabsorptiewarmtepompen. Een enorme energiebesparing. terugverdientijden. tot 4 jaar

Voor het hoogste rendement op gas. Gasabsorptiewarmtepompen. Een enorme energiebesparing. terugverdientijden. tot 4 jaar Robur Voor het hoogste rendement op gas Gasabsorptiewarmtepompen Een enorme energiebesparing terugverdientijden tot 4 jaar GASA Robur Een enorme energiebesparing en terugverdientijden die kunnen WARM teruglopen

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie