Vuistregels voor beheer, onderhoud en renovatie van gebouwgebonden installaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vuistregels voor beheer, onderhoud en renovatie van gebouwgebonden installaties"

Transcriptie

1 Vuistregels voor beheer, onderhoud en renovatie van gebouwgebonden installaties Kostenindicatoren, levensduurkosten, onderhoudsbeleid en uitbesteding van onderhoud Uitgave 2010 drs. K. van Olst

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding Doel van deze uitgave Nut en noodzaak van onderhoud Doelgroep van deze uitgave Definitie onderhoud Definitie kostenindicatoren Plaatsbepaling kostenindicatoren in de nazorgfase Rubricering kostenindicatoren Opzet van deze uitgave 19 2 Onderhoudsbegrippen Preventief onderhoud Inspecties Periodiek of dagelijks onderhoud Klein of verbruiksmateriaal Wisselonderdelen Risico-onderdelen Toestandsafhankelijk onderhoud Gebruiksafhankelijk onderhoud Groot onderhoud/revisie Vervangingsonderhoud Storingsonderhoud Achterstallig onderhoud Hergroeperingen en renovaties Verbouwingen Uitbreidingen Functionele aanpassingen Ingrijpende wijzigingen 29

3 2.5 Systemen voor onderhoud en beheer Onderhoud Informatie Systeem Onderhoud Beheer Systeem 30 3 Coderingen Opbouw NL-SfB Classificatiesysteem Codering elementen Codering locaties Codering onderhoudsactiviteiten Codering gebruikswijze installaties Toepasbaarheid coderingen Gebruikte coderingen Voorbeeld toepassing coderingen in onderhoudsplan 39 4 Afschrijvingspercentages Complete samengestelde installaties Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties Communicatie- en beveiligingsinstallaties Transportinstallaties Vaste inrichting Terreininstallaties 59 5 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties Communicatie- en beveiligingsinstallaties Transportinstallaties Vaste inrichting Terreininstallaties 108

4 6 Kostenindicatoren preventief onderhoud Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties Communicatie- en beveiligingsinstallaties Transportinstallaties Vaste inrichting Terreininstallaties Kostenindicatoren en energiebesparing bij renovatie Vervangen werktuigbouwkundige installaties Aanbrengen energiebesparende elektrotechnische voorzieningen Energieverbruik per gebouwcategorie Woningen Kantoorgebouwen Onderwijsgebouwen Verpleeghuizen Ziekenhuizen Verbruikskosten op elementniveau Luchtfilters in luchtbehandelingskasten Wateronthardinginstallaties Lampen Bepalen terugverdientijd bij vervanging apparatuur Eenvoudige Terugverdientijd methode Actuele Waarde methode Integrale afweging bij systeemkeuze Rekenvoorbeelden 161

5 11 Levensduurkosten Definitie levensduurkosten Opbouw levensduurkosten Investeringskosten Instandhoudingskosten Aspecten die de levensduurkosten beïnvloeden Inventariseren systeemeisen bij renovatieplannen Stappenplan voor keuze installatie met optimale levensduurkosten Rekenvoorbeeld Beleidsaandachtspunten voor installatiebedrijven Imago onderhoudsbranche verbeteren Zorgen voor goed opgeleid personeel Medewerkers slimmer en doelmatiger inzetten Onderhoudscontracten uitbreiden met energiebeheer Denken in toegevoegde waarde Werken aan voorspelbaar onderhoud Belang van renovatie en onderhoud onderkennen Expertise inzetten bij ontwerpen installatie-concepten Onderhoudsbeleid van gebruiker/eigenaar Onderhoudsbeleid is onderdeel van huisvestingsbeleid Onderhoud gebouw heeft consequenties voor onderhoud installaties Vastleggen beleidsuitgangspunten op drie niveaus Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau Uitwerking beleid in onderhoudsplan 189

6 14 Stappen bij opstellen onderhoudsplan Stap 1. Inventariseren onderhoudsgevoelige elementen Stap 2. Classificeren en ordenen onderhoudsgevoelige elementen Stap 3. Bepalen onderhoudsbehoefte Stap 4. Maken definitieve planning voor uitvoering onderhoud Stap 5. Opstellen Meerjaren Onderhoud UitvoeringsPlan ( MOUP) Uitbesteden van onderhoud Voor- en nadelen van uitbesteding Overwegingen bij keuze installatiebedrijf Aanbestedingsprocedures Openbare procedure Niet openbare procedure, aanbesteding met voorafgaande selectie Onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking vooraf Concurrentiegerichte dialoog Onderhandse procedure Selectieprocedure Stap 1. Maken long list/verzamelen potentiële kandidaten Stap 2. Opstellen selectiecriteria Stap 3. Beoordelen bedrijven op grond van selectiecriteria Stap 4. Vaststellen short list Aandachtspunten bij opstellen onderhoudscontract Te kiezen contractvorm In contract op te nemen onderdelen 207 Bijlagen 208

7 Inhoudsopgave tabellen Tabel 3.1 Indeling in elementgroepen volgens het NL-SfB Classificatiesysteem 32 Tabel 3.2 Uitgewerkt element van de elementgroep werktuigbouwkundige installaties 33 Tabel 3.3 Uitgewerkt element van de elementgroep elektrotechnische installaties 33 Tabel 3.4 Voorbeeld codering locaties 34 Tabel 3.5 Codering onderhoudsactiviteiten 35 Tabel 3.6 Codering gebruikswijze installaties 36 Tabel 3.7 Codering variant-elementgroepen werktuigbouwkundige installaties 38 Tabel 3.8 Codering variant-elementgroepen elektrotechnische installaties 39 Tabel 4.1 Afschrijvingspercentages complete samengestelde installaties 43 Tabel 4.2 Afschrijvingspercentages warmte-opwekkingsinstallaties met toebehoren 44 Tabel 4.3 Afschrijvingspercentages tegenstroomapparaten, boilers en vaten met toebehoren 45 Tabel 4.4 Afschrijvingspercentages pompen en compressoren met toebehoren 45 Tabel 4.5 Afschrijvingspercentages warmwaterbereidingstoestellen 46 Tabel 4.6 Afschrijvingspercentages koude-opwekkingssystemen en koelmachines 47 Tabel 4.7 Afschrijvingspercentages appendages in koelcircuits 48 Tabel 4.8 Afschrijvingspercentages verschillende leidingsystemen 49 Tabel 4.9 Afschrijvingspercentages radiatoren, vloerverwarming en luchtverhitters 50 Tabel 4.10 Afschrijvingspercentages ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 51 Tabel 4.11 Afschrijvingspercentages warmtepompsystemen 52 Tabel 4.12 Afschrijvingspercentages regelsystemen 52 Tabel 4.13 Afschrijvingspercentages stroomopwekkings- en noodstroomsystemen 53 Tabel 4.14 Afschrijvingspercentages verdeelinrichtingen en onderdelen 53 Tabel 4.15 Afschrijvingspercentages bedrading en kabelsystemen 54 Tabel 4.16 Afschrijvingspercentages verlichtingsarmaturen 55 Tabel 4.17 Levensduur lampen (in branduren) 55 Tabel 4.18 Relatie tussen schakelgedrag gebruiker en levensduur lampen 56 Tabel 4.19 Afschrijvingspercentages communicatie- en beveiligingsinstallaties 56 Tabel 4.20 Afschrijvingspercentages transportinstallaties 57 Tabel 4.21 Afschrijvingspercentages automatische toegangsdeuren 57 Tabel 4.22 Afschrijvingspercentages vaste inrichting in bedrijfskeukens 58 Tabel 4.23 Afschrijvingspercentages sanitaire toestellen 58

8 Tabel 4.24 Afschrijvingspercentages gevelreinigingsinstallaties 58 Tabel 4.25 Afschrijvingspercentages terreininstallaties 59 Tabel 5.1 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen overdrukketels 62 Tabel 5.2 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gasstraten voor atmosferische ketels 62 Tabel 5.3 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gasbranders met gasstraat 63 Tabel 5.4 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen overdrukketels met oliebrander 64 Tabel 5.5 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmtewisselaars, heet water of stoom 64 Tabel 5.6 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmte-krachtinstallaties met gasmotor 65 Tabel 5.7 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vuilwaterpompen, droge motor 66 Tabel 5.8 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vuilwaterdompelpompen 66 Tabel 5.9 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen appendages in leidingsystemen 67 Tabel 5.10 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen drukverhogingsinstallaties 67 Tabel 5.11 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen wateronthardinginstallaties 68 Tabel 5.12 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen inbouwcirculatiepompen 68 Tabel 5.13 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmwaterboilers, direct, elektrisch 68 Tabel 5.14 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen warmwatertoestellen, direct, gasgestookt 69 Tabel 5.15 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen boilers, indirect, dubbele wand 69 Tabel 5.16 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen boilers, indirect, tapspiraal 70 Tabel 5.17 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen persluchtcompressoren 70 Tabel 5.18 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrifugaalpompen (koude) 71 Tabel 5.19 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen raamkoelers, splitsystemen en rooftopunits 72 Tabel 5.20 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, open model zuigercompressor 73 Tabel 5.21 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, semihermetisch gesloten zuigercompressor 74 Tabel 5.22 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, hermetisch gesloten zuigercompressor 75 Tabel 5.23 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, open model schroefcompressor 76 Tabel 5.24 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, semihermetisch gesloten schroefcompressor 77

9 Tabel 5.25 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, open model centrifugaalcompressor 78 Tabel 5.26 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vloeistofkoelmachines, semihermetisch gesloten centrifugaalcompressor 79 Tabel 5.27 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen luchtgekoelde condensors 80 Tabel 5.28 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen koeltorens 80 Tabel 5.29 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen absorptievloeistofkoelmachines (middel: 407C en organisch) 81 Tabel 5.30 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen absorptievloeistof koelmachines (middel: Lithium Bromide) 82 Tabel 5.31 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrifugaalpompen 83 Tabel 5.32 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen expansievaten met membraan 83 Tabel 5.33 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen expansie-automaten 83 Tabel 5.34 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen luchtverhitters, heet water en lagedrukstoom 84 Tabel 5.35 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gasgestookte luchtverhitters 84 Tabel 5.36 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen dakafzuigventilatoren, centrifugaal 85 Tabel 5.37 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen kleine centrale ventilatie-units 85 Tabel 5.38 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrale afzuig-units, centrifugaalventilator 86 Tabel 5.39 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen luchtbehandelingskasten met filter-, verwarmings-, koeler- en bevochtigingssectie 87 Tabel 5.40 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen bevochtigingssecties met sproeiers 88 Tabel 5.41 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen stoombevochtigers, elektrisch gevoed 88 Tabel 5.42 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen inductie-units 89 Tabel 5.43 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen fancoil-units 89 Tabel 5.44 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen brandkleppen met servo-motor 90 Tabel 5.45 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen microbiologisch onderzoek en reiniging van ventilatie-units en luchtbehandelingskasten 90 Tabel 5.46 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen regelcomponenten 91 Tabel 5.47 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen aardingsinstallaties 92 Tabel 5.48 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen no-break units 92 Tabel 5.49 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen noodstroomaggregaten 93 Tabel 5.50 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen hoofdverdeelinrichtingen 94

10 Tabel 5.51 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen verdeelinrichtingen 94 Tabel 5.52 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen bliksemafleidingsinstallaties 95 Tabel 5.53 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen onderverdeelinrichtingen 95 Tabel 5.54 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen centrale noodverlichtingsinstallaties 96 Tabel 5.55 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen noodstroomarmaturen,decentraal 96 Tabel 5.56 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen communicatie- en beveiligingsinstallaties 97 Tabel 5.57 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen brandmeldinstallaties 97 Tabel 5.58 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen brandslanghaspels 98 Tabel 5.59 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen blusgasinstallaties 98 Tabel 5.60 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen handblusapparaten 99 Tabel 5.61 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen CO/LPG detectie-installaties 99 Tabel 5.62 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen sprinklercentrales 100 Tabel 5.63 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen liftinstallaties 101 Tabel 5.64 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen schaarhefplateaus 102 Tabel 5.65 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen roltrappen 102 Tabel 5.66 Onderhoudsactiviteiten automatische (schuif)deuren en tourniquets 103 Tabel 5.67 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen automatische buitenzonwering 104 Tabel 5.68 Onderhoudsactiviteiten bak-, braad- en kookgroepen 105 Tabel 5.69 Onderhoudsactiviteiten vaatwasinstallaties 106 Tabel 5.70 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen vaste inrichting in bedrijfskeukens 107 Tabel 5.71 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen sanitaire toestellen 107 Tabel 5.72 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen gevelreinigingsinstallaties 108 Tabel 5.73 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen terreininstallaties 108 Tabel 5.74 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen slagboominstallaties 109 Tabel 5.75 Onderhoudsactiviteiten en -intervallen beveiligingscamera's 110 Tabel 6.1 Spreiding kostenindicatoren preventief onderhoud technische installaties per gebouwcategorie 114 Tabel 6.2 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen < m 2 b.v.o. 115 Tabel 6.3 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen van m 2 b.v.o. 116 Tabel 6.4 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen van m 2 b.v.o. 117 Tabel 6.5 Kostenindicatoren preventief onderhoud voor gebouwen > m 2 b.v.o. 118

11 Tabel 6.6 Kostenindicatoren preventief onderhoud installaties in woningen 119 Tabel 6.7 Gemiddelde calculatiewaarden 120 Tabel 6.8 Kostenindicatoren onderhoud atmosferische ketels en gasgestookte boilers 121 Tabel 6.9 Kostenindicatoren asbestvrij maken bestaande ketels 121 Tabel 6.10 Kostenindicatoren onderhoud warmte-krachtinstallaties met gasmotor 122 Tabel 6.11 Kostenindicatoren onderhoud tegenstroomapparaten, boilers en vaten met toebehoren 122 Tabel 6.12 Kostenindicatoren onderhoud pompen en compressoren met toebehoren 122 Tabel 6.13 Kostenindicatoren onderhoud warmwaterbereidingstoestellen 123 Tabel 6.14 Kostenindicatoren onderhoud kleine koelsystemen 123 Tabel 6.15 Kostenindicatoren onderhoud koeltorens 123 Tabel 6.16 Kostenindicatoren koelmachines 124 Tabel 6.17 Kostenindicatoren onderhoud condensors 125 Tabel 6.18 Kostenindicatoren onderhoud appendages in koelcircuits 125 Tabel 6.19 Kostenindicatoren onderhoud verwarmingslichamen met toebehoren 126 Tabel 6.20 Kostenindicatoren onderhoud warmtepompsystemen 126 Tabel 6.21 Kostenindicatoren onderhoud ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties 127 Tabel 6.22 Kostenindicatoren micro-bacteriologisch onderzoek en reiniging van ventilatie-units en luchtbehandelingskasten 128 Tabel 6.23 Kostenindicatoren onderhoud regelapparatuur 128 Tabel 6.24 Kostenindicatoren onderhoud stroomopwekkings- en noodstroomsystemen 129 Tabel 6.25 Kostenindicatoren onderhoud verdeelinrichtingen 129 Tabel 6.26 Kostenindicatoren onderhoud lichtinstallaties 129 Tabel 6.27 Kostenindicatoren vervangen lampen 131 Tabel 6.28 Kostenindicatoren onderhoud communicatie- en beveiligingsinstallaties 132 Tabel 6.29 Kostenindicatoren onderhoud transportinstallaties 133 Tabel 6.30 Kostenindicatoren onderhoud vaste inrichting 133 Tabel 6.31 Kostenindicatoren onderhoud terreininstallaties 134 Tabel 7.1 Kostenindicatoren en besparingen ketels code Tabel 7.2 Kostenindicatoren warmtepompsystemen code Tabel 7.3 Kostenindicatoren zonneboilers code Tabel 7.4 Kostenindicatoren pompen A-label code Tabel 7.5 Kostenindicatoren componenten voor woningen 139 Tabel 7.6 Kostenindicatoren elektrotechnische componenten voor kantoren 140

12 Tabel 8.1 Omrekenfactoren energiedragers naar equivalenten aardgas 141 Tabel 8.2 Indicatoren gasverbruik in m³/j./m³ inhoud t.b.v. verwarmen van woningen 142 Tabel 8.3 Indicatoren verbruik gas en elektriciteit in woningen 142 Tabel 8.4 Indicatoren gasverbruik in m 3 /j. t.b.v. warmwater in woningen 143 Tabel 8.5 Indicatoren elektriciteitsverbruik per toestel in woningen 144 Tabel 8.6 Indicatoren gasverbruik in m 3 /j./m 3 inhoud in kantoorgebouwen 144 Tabel 8.7 Indicatoren elektriciteitsverbruik in kantoorgebouwen in kwh/m 2 b.v.o./j. 145 Tabel 8.8 Indicatoren energieverbruik in kantoren per m 2 b.v.o./j. 146 Tabel 8.9 Indicatoren gasverbruik in m³/j./m² in onderwijsgebouwen 146 Tabel 8.10 Indicatoren elektriciteitsverbruik in kwh/m²/j. in onderwijsgebouwen 146 Tabel 8.11 Indicatoren gasverbruik in m³/j./bed in verpleeghuizen 147 Tabel 8.12 Indicatoren elektriciteitsverbruik in verpleeghuizen in kwh/bed/j. 147 Tabel 8.13 Indicatoren waterverbruik in verpleeghuizen per bed/j. 148 Tabel 8.14 Indicatoren verbruikscijfers in ziekenhuizen per bed/j. 148 Tabel 8.15 Aandeel onderhouds- en energiekosten in totale exploitatiekosten 148 Tabel 9.1 Indicatoren kosten per eenheid voor de levering van energie 149 Tabel 9.2 Kostenindicatoren verbruik luchtfilters in luchtbehandelingskasten 150 Tabel 9.3 Indicatoren zout- en waterverbruik voor wateronthardinginstallaties 150 Tabel 9.4 Kostenindicatoren vervangen lampen 151 Tabel 10.1 Kenmerken methoden voor bepalen financiële haalbaarheid 153 Tabel 10.2 Te berekenen kostensoorten bij Eenvoudige Terugverdientijd methode 154 Tabel 10.3 Relatie afschrijving, levensduur en gangbare terugverdientijd 155 Tabel 10.4 Te berekenen kostensoorten bij de Actuele Waarde methode 156 Tabel 10.5 Berekening besparing met Actuele Waarde methode 157 Tabel 10.6 Actuele Waarde factoren voor 20 jaar bij verschillende percentages voor de interne rentevoet en prijsstijgingen 158 Tabel 10.7 Kenmerken verlichtingsinstallatie oude en nieuwe situatie 163 Tabel 11.1 Overzicht belangrijkste kostensoorten bij berekening levensduurkosten 169 Tabel 11.2 Vergelijking levensduurkosten van twee typen filters 172 Tabel 11.3 Overzicht levensduurkosten over 10 jaar (in EUR) 176 Tabel 11.4 Overzicht levensduurkosten over 20 jaar (in EUR) 176 Tabel 13.1 Belangrijkste onderwerpen huisvestingsbeleid 186

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2010-2011 Programmagids Postgraduaat Energiecoördinator Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal associatiepartners van de associatie KULeuven

Nadere informatie

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator

Programmagids. Postgraduaat. Energiecoördinator Academiejaar 2012-2013 Programmagids Postgraduaat Energiecoördinator Dit programma is tot stand gekomen dankzij een intense samenwerking tussen een aantal associatiepartners van de associatie KULeuven

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

Gaswarmtepompen. warmtapwatervraag, de ventilatieomvang en het maximaal benodigde vermogen voor deze functies. Ook is het van groot

Gaswarmtepompen. warmtapwatervraag, de ventilatieomvang en het maximaal benodigde vermogen voor deze functies. Ook is het van groot Gaswarmtepompen Ontwikkelingsfase warmtapwatervraag, de ventilatieomvang en het maximaal benodigde vermogen voor deze functies. Ook is het van groot belang om een inschatting te maken van de mate waarin

Nadere informatie

Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl. Rabobank 1799.33.523 KvK 57076146 BTW NL185007958B02

Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl. Rabobank 1799.33.523 KvK 57076146 BTW NL185007958B02 Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl Rabobank 1799.33.523 KvK 57076146 BTW NL185007958B02 Heerhugowaard, 7 december 2013 Energiebesparingsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage FOKKO WOUTERS d

Rapportage FOKKO WOUTERS d Rapportage Opdrachtgever: Gemeente Koggenland De heer T. Hertog (projectleider bouwkunde) Postbus 21 1633 ZG AVENHORN (t) (0229) 54 84 00 (e) info@koggenland.nl Objectgegevens: Zwembad Koggenbad en sporthal

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN

BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN BIM IN BEHEER BIEDT KANSEN okt. 2013 van informatiemodel naar informatiemanagement BIM in het beheer biedt kansen onderzoeksrapport: Oktober 2013 gegevens: Bimming Business Hogeschool van Amsterdam Domein

Nadere informatie

Kompas, energiebewust wonen en werken. uitgave 2007. Cijfers en tabellen 2007. in opdracht van

Kompas, energiebewust wonen en werken. uitgave 2007. Cijfers en tabellen 2007. in opdracht van Kompas, energiebewust wonen en werken uitgave 2007 Cijfers en tabellen 2007 in opdracht van Voorwoord Winst op vele fronten! Klimaatverandering staat volop in de belangstelling. Dat zorgt voor toenemende

Nadere informatie

Rapportage Energiescan. van den hoff

Rapportage Energiescan. van den hoff Rapportage Energiescan Metaal algemeen van den hoff Energiecentrum MKB Loodsboot 10 3991 CJ HOUTEN Voor: van den hoff EINDHOVEN Contactpersoon: c.saffrie Dit rapport is opgesteld op basis van de door u

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Inzake Energie-efficiëncy. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitvoeringstoets Inzake Energie-efficiëncy. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitvoeringstoets Inzake Energie-efficiëncy Uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen d.d. 8 januari 2001 Voorbereid door

Nadere informatie

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 STB Specialist in klimaattechniek Eindhoven Houten 088 266 00 00 Leemkuil 11 Ringveste 13 info@stb.eu Postbus 9712 Postbus 317 5602 LS Eindhoven 3990 GC Houten www.stb.eu

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen Special Concepts Intelligente oplossingen TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST 2 Special Concepts Duurzaamheid betrouwbaarheid zekerheid Intelligente oplossingen Geen installatie is gelijk. Geen vraag is

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2012 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting

ENERGIEZORG. 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing. Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting ENERGIEZORG Voorbereid door Dirk Van den Broecke DVdB Consulting december 2014 1. Inleiding 2. Opstarten van energiezorg 3. Subsidies energiebesparing 1 Inleiding Welke energiebesparende maatregelen hebt

Nadere informatie

Energie besparen bij verhuizen of renoveren. Een handboek voor managers in de Rubber- en kunststof- verwerkende industrie

Energie besparen bij verhuizen of renoveren. Een handboek voor managers in de Rubber- en kunststof- verwerkende industrie Energie besparen bij verhuizen of renoveren Een handboek voor managers in de Rubber- en kunststof- verwerkende industrie Huissen, juli 2013 1002 LEINRK Julianastraat 7 P.O. Box 151 6850 AD Huissen The

Nadere informatie

Informatieblad. Vleesindustrie. t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen

Informatieblad. Vleesindustrie. t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen E07 ENERGIE Informatieblad Vleesindustrie t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet MJA-inrichtingen informatiecentrum Milieuvergunningen Vleesindustrie Een uitgave van het Informatiecentrum Milieuvergunningen

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

Energie Jaarverslag 2013

Energie Jaarverslag 2013 Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) Afdeling: Planning en Control t.buiting@uvb.nl 024 36 11389 Versie: 25 3 14 Status: vastgesteld in Directie Overleg UVB 18 3 14; ter kennisname CvB 31 3 14 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie