De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten"

Transcriptie

1 De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper

2 Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat: doelstelling bereikt! KPN Consulting en adoptie De essentie

3 Het belang van adoptie Nu aan de basis van elk werkproces wel een ICT-oplossing ligt, op elke bureau meerdere devices te vinden zijn en medewerkers de keuze hebben uit een scala aan tools en apps, wordt één ding heel duidelijk: plompverloren nieuwe ICT implementeren kan niet meer. Want de invloed van (nieuwe) ICT kan tot diep in de werkzaamheden van medewerkers gevoeld worden. Dat maakt adoptie een cruciaal onderdeel van elk ICTproject. Tot voor kort was het eenvoudig. Een nieuwe tool werd uitgerold. Gebruikers kregen een handleiding of werden getraind in het dagelijks gebruik en daarmee was de kous af. Over tot de orde van de dag. Nu ICT steeds gewoner wordt en standaard onderdeel is van de werkomgeving, gaat het niet meer over gebruikers en tools. Het gaat over medewerkers die te maken krijgen met een nieuwe of aangepaste manier van werken. Omdát er een nieuwe ICT-oplossing geïntroduceerd is. In deze whitepaper laten we zien wat adoptie precies betekent en hoe organisaties het kunnen inzetten. Met als doel: dat nieuwe ICT maximale waarde toevoegt en zo goed mogelijk aansluit op organisatiebehoeftes. Dat individuele medewerkers werkelijk uit de voeten kunnen met de nieuwe ICT-oplossing, omdat ze zien dat het bijdraagt aan hun werkzaamheden en de organisatiedoelstellingen. De orde van de dag kan niet meer zomaar opgepakt worden, want die orde is veranderd. Zo kunnen functies anders ingedeeld worden, ziet de hele werkomgeving er anders uit of is er simpelweg onduidelijkheid over de werking van de nieuwe ICT. De introductie van tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan bijvoorbeeld lastige vragen oproepen: hoe ga je om met collega s wanneer je ze alleen nog maar online op afstand volgt? Hoe ga je, heel concreet, om met vergaderingen die ineens online zijn? Of met een storen/niet-storen-status? Beantwoord je die niet, dan wankelt de hele introductie van die nieuwe manier van werken. De Factor Mens telt zwaar. Net zo zwaar als, bijvoorbeeld, de kwaliteit van de aangeboden nieuwe technologie. Wanneer een ICT-oplossing het dagelijkse werk van een medewerker op zijn kop zet, is een training of een niet meer voldoende. Dan is het tijd voor een adoptietraject. 3

4 Definitie Adoptie betekent letterlijk aanpassing op een veranderende omgeving, gewenning aan nieuwe omstandigheden en die je eigen maken. In de context van ICT betekent het wennen aan een nieuwe ICT-oplossing, inclusief de nieuwe manier van werken die daarbij hoort. Concreet zou een adoptietraject moeten opleveren dat alle betrokken medewerkers: wéten dat er een nieuwe ICT-oplossing is begrijpen waarom een nieuwe manier van werken (ICT én werkproces) nodig is weten hoe ze de nieuwe ICT-oplossing goed in hun dagelijkse werk kunnen inzetten weten wat er van hun wordt verwacht in het gebruik van de nieuwe ICT-oplossing volgens de nieuwe manier (ICT én werkproces) gaan werken Een verandering dus in kennis, houding en gedrag. En daarmee is adoptie een vorm van verandermanagement. In een adoptietraject heeft de adoptiemanager veel aandacht voor de verandering die de nieuwe werkprocessen en ICT met zich meebrengt. Wat betekent het voor de werkzaamheden van alle betrokkenen? Wat is de impact? Hoe kunnen ze hiermee productiever zijn? Betrokkenheid Tijdens een adoptietraject worden alle deelnemers continu, in alle fases, geïnformeerd en betrokken bij de voortgang. Steeds is duidelijk voor ze wat er gaat veranderen en waarom, wat de voordelen voor hen zijn, wat de ruimte is voor eigen inbreng en wat er van ze wordt verwacht. Met als resultaat: dat de ICT-oplossing aansluit op de behoefte van de medewerkers en dat zij de nieuwe ICT-oplossing op de juiste manier gaan gebruiken. Zodat uiteindelijk de beoogde organisatiedoelstellingen worden behaald. Organisatie van adoptie Een adoptietraject wordt doorgaans opgepakt als onderdeel van een project of programma, met een projectmanager aan het hoofd. Grotere trajecten zijn idealiter voorzien van een adoptiemanager, naast de projectmanager. Omdat verandering nu steeds meer een constante factor is, zou adoptiemanagement ook een lijnfunctie kunnen zijn. betrokkenheid Figuur 1: Betrokkenheidsniveau s en risico s (Bron: Commitment curve van Daryl Conner) Ik ben me ervan bewust Contact Medewerkers hebben er iets over gehoord Ik wil meer weten Bewustzijn Medewerkers zien en omvatten het achterliggende idee Ik begrijp het Begrip Medewerkers begrijpen wat de invloed is op hun werk Ik sta er achter Positieve beleving Medewerkers zien de voordelen, zijn het eens over de toegevoegde waarde Zo doen we het hier Ik wil dat het gebeurt Internalisatie Testen Medewerkers willen graag meedoen en helpen Adoptie Medewerkers zien het steeds meer als normaal deel van het werk Het is onze manier van werken Medewerkers zijn eraan gewend, ontwikkelen nieuwe ideeën en verbeteringen Geen betekenisvol contact Verwarring Medewerkers begrijpen het niet Ze zien alleen negatieve kanten Weerstand en afwijzing Het wordt niet gebruikt Verandering is mislukt tijd 4

5 Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Adoptie van nieuwe technologie is altijd al belangrijk geweest. Maar omdat de rol van ICT voorheen veel kleiner was in de werkprocessen, was de noodzaak van een compleet en intensief adaptietraject minder groot. Die noodzaak neemt nu hard toe. Waar komt dat door? Welke trends en ontwikkelingen zorgen voor het toegenomen belang van adoptie voor geslaagde introductie van nieuwe ICT-oplossingen? 1. ICT: van ondersteuner naar aanjager 2. Eigenwijs én mediawijs Vrijwel alle organisaties die nu veranderen, maken een verandering door in het digitale domein. Van de introductie van nieuwe verdienmodellen of extra communicatie- en interactiemogelijkheden met de buitenwereld, tot meer intern gerichte veranderingen als het werken met nieuwe tools en devices. Waar ICT voorheen de ondersteuner was van verandering, is de positie nu naar voren geschoven. ICT volgt niet meer (alleen), maar is nu bijna altijd de oorzaak van of de aanjager van verandering. Nieuwe ICT verandert daardoor de kern van de bedrijfsvoering. Met alle gevolgen voor adoptietrajecten. Staat een nieuwe ICT-oplossing bijvoorbeeld aan de basis van een nieuw verdienmodel of nieuwe efficiencyslag, dan heeft het invloed op de werkzaamheden van vrijwel iedereen in de organisatie. Van HR die hierdoor nieuwe competenties zal moeten verwerken in functieprofielen, tot sales die andersoortige leads moet gaan genereren. Dat geeft een adoptietraject niet alleen meer gewicht, maar maakt het ook complexer. Ten slotte ziet of erkent niet iedereen de strategische rol van nieuwe ICT: is de meerwaarde voor het eigen werk niet direct duidelijk, dan is de verleiding bij sommigen wellicht groot om er geen tijd in te investeren en de ICT-oplossing als een hobbyproject van de ICT-afdeling terzijde te leggen. Medewerkers worden, gedreven vanuit ICT-mogelijkheden die ze privé kennen, steeds veeleisender. Waar voorheen de devices en systemen op het werk het nieuwste van het nieuwste waren, lopen deze nu vaak achter. Wat medewerkers privé aan gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit kennen, willen ze in hun werkomgeving ook terug zien. Deze eigenwijze en mediawijze medewerkers nemen niet meer zomaar genoegen met nieuwe ICT. De geboden ICT-oplossing zal werkelijk waarde moeten toevoegen voor hun werk. Anders gebruiken ze de nieuwe oplossing domweg niet. Óf zoeken ze een workaround, die vaak oude manieren van werken in stand houdt. Daarnaast spelen vormgeving en gebruiksvriendelijkheid een grotere rol: ook op dit vlak zijn ze thuis meer gewend. Mediawijze medewerkers hebben veel invloed op de rol van de ICT-afdeling. Als ICT niet makkelijk en snel te bereiken is via, bijvoorbeeld, selfserviceportalen, gaan medewerkers zelf op zoek naar oplossingen. Samen met ICT-vaardige collega s op de afdeling. Dat zelf dokteren heeft een risico: noodzakelijke securitymaatregelen worden bijvoorbeeld niet gevolgd. Adoptie vraagt daarom steeds vaker om het identificeren van sleutelfiguren en het betrekken van deze peers in een bottomup aanpak. Natuurlijk wel met topdown commitment. Deze peers kunnen overigens ook ingezet worden als ambassadeurs van de verandering. En als experts op hun terrein deze medewerkers weten namelijk soms beter hoe het efficiënter of slimmer kan, dan de ICT-manager of het hoofd bedrijfsvoering. 5 5

6 Polderen is écht wat anders dan adoptie managen Als doorgewinterde polderaars hebben Nederlanders eigenlijk geen adoptietrajecten nodig, horen we nog wel eens. Bij ons praat iedereen toch al mee? Toch lopen diezelfde organisaties ertegenaan dat de geboden oplossingen niet goed aansluiten op de wensen en behoeftes van de werkvloer. Kijken we naar onze overzeese buren, naar de Angelsaksische organisatiecultuur, dan zien we dat het daar heel normaal is dat er naast een projectmanager ook een verandermanager is die de adoptie voor zijn rekening neemt. 3. Veranderfrequentie in de lift Ten slotte is er nog een reden om goed voorbereid te zijn op mediawijze en eigenwijze medewerkers: het komt steeds vaker voor dat nieuwe ICT niet noodzakelijk is voor de primaire werkprocessen. Denk aan nieuwe communicatiekanalen als Lync of HCS: onmisbaar voor betrokkenheid en bereikbaarheid. (En daarmee uiteindelijk ook voor de kwaliteit van het werk of beoogde kostenbesparing.) Maar medewerkers hebben een keuze: ze kúnnen het ook niet gebruiken. Dat is een groot verschil met traditionele ICT-oplossingen. Die mogelijkheid van een keuze vraagt dus om een adoptietraject waarin veel aandacht is voor de toegevoegde waarde aan de individuele werkprocessen. Veranderingen in de markt, waar nieuwe online grootverdieners steeds vaker de dienst uitmaken, heeft organisaties op scherp gezet. Nadat eerder de muziekindustrie en recenter het hotelwezen (respectievelijk door Torrents en Airbnb) op zoek moesten naar nieuwe verdienmodellen, staan andere sectoren ook op scherp. De risico s van niet veranderen zijn steeds duidelijker. Dat zorgt ervoor dat organisaties constant in verandering zijn. Het gaat niet langer om een transitie van A naar B want: aangekomen bij B, is het gewenste eindresultaat wellicht alweer veranderd. Een andere reden voor de verhoogde veranderfrequentie is de toegenomen wet- en regelgeving. Die brengt de continue veranderalertheid binnen organisaties nog verder omhoog. Van de vroegere grote big bangveranderingen gaan we naar een tijdperk van constante, kleine incrimentele veranderingen. Frequent voorkomende, kleine incrimentele veranderingen zijn immers beter bij te sturen, zowel qua organisatie als qua kosten. Dat betekent echter wel een heel ander soort adoptietrajecten. De kop en staart verdwijnen feitelijk, om plaats te maken voor een cyclus. Medewerkers én managers moeten continu getraind worden en zich meer bewust zijn van hun eigen rol in de adoptie en daarmee in het succes van de verandering. Medewerkers zullen meer initiatief moeten nemen, managers zullen meer los moeten laten. In deze ontwikkeling wordt bijvoorbeeld voorzien met interne opleidingsprogramma s, maar bijvoorbeeld ook met nieuwe selfservice-mogelijkheden. 6

7 Checklist voor een adoptieplan Wanneer eenmaal besloten is om te kiezen voor een adoptietraject, is het zaak vroeg te beginnen. Of de beslissing nu komt van de ICT-manager, de CEO of vanuit de business zelf: zorg ervoor dat hij of zij in een vroeg stadium iemand aanwijst die verantwoordelijk is voor de adoptie. Daarmee houdt de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever overigens niet op: gedurende het hele traject is het van belang continu af te stemmen, zodat duidelijk is dat de adoptie goed verloopt. Onderstaande checklist helpt de adoptiemanager of -verantwoordelijke bij het toewerken naar een adoptieplan. Hij of zij kan hiermee controleren of alle aspecten die betrekking hebben op de adoptie goed in beeld zijn. doel en doelgroep vaststellen Wat is het doel van de introductie van de nieuwe ICT-oplossing? Wat willen we precies bereiken met deze nieuwe oplossing? In welke zin speelt het in op organisatiebehoeftes? Wat is de impact op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerker? Door deze medewerkers in groepen in te delen en zo het adoptietraject te verfijnen, worden de doelstellingen realistischer. Een indeling naar werkstijlen (zie ook kader verderop) is de meest logische verfijning. meetbaar maken Stel hier vast wanneer het eindresultaat bereikt is. Wanneer is adoptie een succes? Hoe meten we dat? Hoe maken we het resultaat kwantificeerbaar? Doen we dat organisatiebreed, of per werkstijl en doelgroep? Zo kan met een nulmeting en periodieke vervolgmetingen in beeld worden gebracht wat de veranderingen werkelijk zijn. Daarmee wordt zichtbaar waar de gewenste veranderingen uitblijven en waar dus nog moet worden bijgestuurd. De metingen maken bovendien, als ze goed uitgevoerd zijn, inzichtelijk op welk vlak actie is gewenst: kennis, houding en/of gedrag. Met gerichte vragen wordt duidelijk waar specifieke verbeteracties, bijvoorbeeld voor een bepaalde doelgroep of specifieke functionaliteit, nodig zijn. veranderingstolerantie peilen Welke verandertrajecten lopen al in de organisatie? En wat is de impact van deze trajecten op de organisatie. Wat kan onze organisatie nog aan verandering aan? Kan dit adoptietraject er nog bij? Ook nu weer is het van belang de belasting te differentiëren naar de verschillende werkstijlen en doelgroepen. Want wie weet kunnen júist de beoogde doelgroepen van dit veranderingstraject er nog wel een verandering bij hebben. kosten en baten Uitgaande van de doelstelling en beantwoording van organisatiebehoeftes enerzijds en veranderdruk en kosten anderzijds, is het goed de balans op te maken. Is voor iedereen duidelijk wat de meerwaarde is? Zijn alle kosten en baten meegewogen? Is het goed te communiceren waarom het de investering waard is? Een handig instrument hierbij is de veranderformule van Beckhard en Harris. C = [A x B x D] > X C = verandering A = ontevredenheid over de huidige situatie B = wenselijkheid van de voorgestelde verandering of eindsituatie D = uitvoerbaarheid van de verandering (minimaal risico en verstoring) X = kosten van de verandering Deze formule brengt de factoren in kaart die nodig zijn voor een succesvolle verandering en laat zien waar eventuele probleemgebieden zitten. De verschillende factoren kunnen elkaar niet compenseren ze moeten allemaal gewicht hebben. 7 7

8 cultuur en leiderschap De kans is groot dat de nieuwe ICT-oplossing impact heeft op de werkcultuur. Zowel op de gangbare leiderschapsstijlen als op de verschillende werkafspraken en het gedrag van medewerkers. Vergeet dus niet in kaart te brengen wat die impact is en hoe daarop geanticipeerd kan worden. Dit kan op verschillende manieren en met uiteenlopende methodes, zoals workshops, trainingen en/of serious gaming. adoptieplan Op basis van bovenstaande uitkomsten gaan we wel of niet (nu al) door? Hoe grootschalig gaan we het aanpakken? wordt een adoptieplan gemaakt. Ingrediënten van een dergelijk plan zijn: communicatieplan stakeholderanalyse plan voor training en ondersteuning communicatiematrix communicatiekalender Differentieer bij adoptie op werkstijlen Voor een succesvol adoptietraject is het onderkennen van verschillende werkstijlen in een organisatie van belang. De werknemer bestaat immers niet een succesvol adoptietraject onderkent dat medewerkers op verschillende manieren werken en richt daar verschillende processen voor in. Een goed adoptietraject vraagt om een differentiatie naar de verschillende profielen, uiteraard ook rekening houdend met het kennisniveau van de medewerkers. Onderscheid tussen taak- en kenniswerkers Binnen een organisatie zijn verschillende groepen medewerkers te onderscheiden met elk een specifiek profiel op basis van het soort werk en de manier van werken. Op hoofdlijnen is bijvoorbeeld een indeling te maken in taak- en kenniswerkers die mobiel of locatiegebonden en taak- of resultaatgericht werken. Voor taakwerkers staat in belangrijke mate vast wat ze moeten doen, in welke volgorde en met welke middelen. Ze kunnen locatiegebonden werken (een docent), of mobiel (een monteur). Nieuwe ICT heeft dus een directe invloed op hun dagelijks werk en werkprocessen. Kenniswerkers kunnen locatiegebonden of mobiel werken, maar bij hen gaat het primair om de resultaten. Ze zijn vrij in de manier waarop ze die bereiken met welke middelen en in welke volgorde maakt niet uit. Nieuwe ICT moet voor hen direct waarde toevoegen, anders gebruiken ze het niet. Concreet: de docent en de monteur Docenten die de hele dag voor de klas staan, hebben andere ICT-behoeftes dan medewerkers achter de receptie. En monteurs die op locatie en soms in weer en wind werken, hebben weer andere behoeften dan medewerkers in een fabriek. Nieuwe ICT kan voor elke werkstijl specifieke consequenties hebben. Nieuwe communicatievormen zoals Lync, hebben als gevolg dat een docent misschien meer tijd zal moeten inruimen voor afstemmingsmomenten met zijn leerlingen. Voor monteurs betekent het wellicht dat ze dankzij deze nieuwe afstemmingsmogelijkheid minder tussenstops op kantoor maken, wat weer gevolgen kan hebben voor de betrokkenheid. Houd rekening met nieuwe profielen Er moet zeker ook geanticipeerd worden op de opkomst van nieuwe profielen, zoals bijvoorbeeld die van de netwerkers. Zij vormen de schil om de kernorganisatie, zijn niet honkvast en zien een baan meer als een project dat bijdraagt aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Omdat deze groep los-vaste medewerkers de komende jaren alleen maar in omvang toeneemt, is het een serieuze groep om rekening mee te houden in adoptietrajecten. 8

9 Het resultaat: doelstelling bereikt! De nieuwe ICT-oplossing is er niet voor niets gekomen. Afhankelijk van de doelstelling moest de nieuwe ICT-oplossing ervoor zorgen dat er efficiënter of productiever gewerkt kan worden doordat medewerkers beter bereikbaar zijn of klantvragen sneller kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld. Dankzij het adoptietraject is dat nu echt zo: de oplossing sluit niet alleen aan op de organisatiebehoeftes, maar ook op de behoeftes van individuele medewerkers. Zodat zij ook daadwerkelijk efficiënter kunnen werken of productiever zijn. Minder weerstand, effectievere overstap Een voorbeeld uit onze praktijk laat zien wat adoptie bijdraagt. Als onderdeel van de invoering van standaard werkplekken bij een grote financiële instelling, was er de introductie van een nieuwe vorm van telefonie. Deze vorm bood minder ruimte voor eigen voorkeuren, deels het gevolg van standaardisatie. De introductie werd daarom goed voorbereid met een adoptietraject waarin veel aandacht was voor verwachtingen, voor afstemming op de overkoepelende overgang naar nieuwe werkplekken én voor mogelijkheden tot tussentijds bijsturen. Het resultaat was dat iedereen vanaf dag één gebruik maakte van de nieuwe telefoniemogelijkheden. Weerbare en wendbare organisatie Wanneer een organisatie standaard adoptietrajecten verzorgt bij de introductie van nieuwe ICT, vergroot de veranderbereidheid van een organisatie. Medewerkers zijn namelijk structureel betrokken bij de introductie van nieuwe ICT-oplossingen. Zij weten wat ze kunnen verwachten en op welk moment. Hierdoor ontstaat draagvlak voor de verandering. Krijgen ze te maken met wat nieuws, dan zal niet langer de eerste reactie weerstand zijn. Maar nieuwsgierigheid en bereidheid om een verandering op te pakken. En daarmee wordt de organisatie als geheel weerbaarder én wendbaarder. 9 9

10 KPN Consulting en adoptie KPN Consulting loopt alweer enkele decennia mee als het gaat om introductie van nieuwe ICT. Veranderingen in de rol van ICT in organisaties hebben wij steeds van dichtbij meegemaakt. Daardoor weten we inmiddels goed wat wel en wat niet werkt. Onze ervaring met adoptietrajecten en geslaagde introducties van nieuwe ICT nemen we graag mee in nieuwe adoptietrajecten. Mensenwerk Bij organisatieveranderingen gaan wij altijd uit van het samenspel van mensen, processen en technologie. Dankzij onze uitgebreide kennis en expertise zorgen we voor een juiste match tussen uw mensen en de onze. Zo hebben we communicatiespecialisten en gedragsdeskundigen in huis die met aandacht voor uw medewerkers een gedragsverandering teweeg brengen rond het gebruik van nieuwe technologie. Afhankelijk van de behoefte kunnen wij bijvoorbeeld langetermijnveranderprogramma s, coaching of business simulaties inzetten. KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN. Als gids in de nieuwe wereld verbinden wij de mogelijkheden van ICT met de mensen, doelen en drijfveren van organisaties. Zodat zij vandaag én morgen succesvol zijn. Wij helpen bedrijven, instellingen en overheden het maximale uit ICT te halen. Zo functioneren zij soepel, veilig en zeker en kunnen ze blijven vernieuwen. ICT gaat niet alleen over bits en bytes, maar vooral om mensen. Onze ruim 1000 professionals weten dat. Soms een tikje eigenwijs, met de nieuwste inzichten en altijd mensgericht. Wij zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie Maaike Anema Senior Consultant De organisaties waar we al succesvolle adoptietrajecten hebben begeleid, komen uit diverse sectoren. De trajecten liepen uiteen van de begeleiding van de introductie van nieuwe devices voor één specifieke doelgroep, tot de organisatiebrede invoering van een nieuwe communicatieomgeving inclusief aanpassing van bestaande werkprocessen. 10

11 De essentie Adoptie: doelstellingen en behoeften centraal ICT is in vrijwel alle organisaties opgeschoven van een ondersteunende naar een centrale positie. Nieuwe ICT is zelfs vaak aanjager van organisatieveranderingen. Wanneer ICT-oplossingen geïntroduceerd worden, kan de invloed daarom tot diep in werkprocessen van diverse groepen medewerkers gevoeld worden. In deze whitepaper laten we zien dat alleen een training in nieuwe ICT-oplossingen of informatie verstrekken over de werking ervan, niet meer voldoet. Een adoptietraject is van cruciaal belang voor een geslaagde introductie van nieuwe ICT én de nieuwe werkprocessen die daaruit voortvloeien. Ontwikkelingen die belang adoptie versterken Welke trends versterken anno nu het belang van een adoptietraject? Dat zijn, naast de bovengenoemde verschoven rol van ICT in organisaties, ook de verhoogde veranderfrequentie in organisaties en de vergrote mediawijsheid van medewerkers. De impact van nieuwe ICT is vele malen groter op de individuele werkzaamheden. Dat maakt de aandacht voor de toegevoegde waarde van de nieuwe ICT op ieders werk van groot belang. De mediawijze medewerker is namelijk kritisch: in tegenstelling tot een paar jaar terug liggen de verwachtingen over bijvoorbeeld gebruiksgemak hoger en is het aantal keuzes groter. Checklist voor succesvolle invoering In deze whitepaper hebben we een checklist opgenomen, waarmee de adoptieverantwoordelijke of -manager kan controleren of hij of zij niets over het hoofd heeft gezien. Van belang is onder meer een duidelijke doelstelling, goed onderscheid naar verschillende werkstijlen, een duidelijk beeld van de veranderingstolerantie binnen de organisatie en een goede kosten- en batenanalyse. Al deze punten komen samen in het adoptieplan. Goed uitgevoerd resulteert dat in succesvolle introductie van nieuwe ICT. 1 11

12 kpnconsulting.nl

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten. Whitepaper voor ICT-, projecten verandermanagers

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten. Whitepaper voor ICT-, projecten verandermanagers De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper voor ICT-, projecten verandermanagers Dit is adoptie Adoptie betekent letterlijk aanpassing op een veranderende omgeving, gewenning aan nieuwe

Nadere informatie

Adoptie: succesfactor bij digitalisering Waarom de factor Mens telt. Whitepaper voor project-, verander- en ICT-managers

Adoptie: succesfactor bij digitalisering Waarom de factor Mens telt. Whitepaper voor project-, verander- en ICT-managers Adoptie: succesfactor bij digitalisering Waarom de factor Mens telt Whitepaper voor project-, verander- en ICT-managers Dit is adoptie Adoptie betekent letterlijk aannemen. In de context van ICT betekent

Nadere informatie

Meer rendement met nieuwe tools. Onderzoek New Technology Adaptation

Meer rendement met nieuwe tools. Onderzoek New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Onderzoek ew Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Goed gebruik van nieuwe tools leidt tot kostenbesparing en een hogere productiviteit. Helaas schenken

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Whitepaper voor HR- en ICT-managers Dit is de werkplek De werkomgeving is het geheel aan middelen, mensen en mogelijkheden om het

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Whitepaper voor HRen ICT-managers Dit is de werkplek De werkomgeving is het geheel aan middelen, mensen en mogelijkheden om het werk

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie Dit is Het Nieuwe Samenwerken Ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en meer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Het Nieuwe Samenwerken. Laveren tussen structuur en vrijheid

Het Nieuwe Samenwerken. Laveren tussen structuur en vrijheid Het Nieuwe Samenwerken Laveren tussen structuur en vrijheid Het Nieuwe Samenwerken Zo n 5 jaar geleden gingen veel organisaties over op Het Nieuwe Werken (HNW). Wat is ervan terechtgekomen? Resultaten

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken (HNW)

Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken: Hype of realiteit? Antwerpen, 14 juni 2012 www.creando.be Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid

De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid Whitepaper voor managers en beslissers in ICT, operatie en HR Dit is de werkplek De werkomgeving is het geheel aan middelen, mensen

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL

COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL COMMUNICATIEPLAN EEN GOEDE COMMUNICATIE BIJ EEN IMPLEMENTATIE OF OPTIMALISATIE IS ESSENTIEEL INLEIDING De implementatie of optimalisatie van een softwareapplicatie zoals AFAS Profit kan een behoorlijke

Nadere informatie

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen Gewone jongens die mooie dingen maken Wat we doen en hoe we het doen Wij zijn studio fonkel Wij zijn Studio Fonkel en wij maken mooie dingen. Of het nu gaat om een website, webapplicatie, landkaart of

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, Nederlands marktleider in geïntegreerde IT- en

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Succesvol Implementeren van Veranderingen

Succesvol Implementeren van Veranderingen 1 Succesvol Implementeren van Veranderingen Wiebe Broekema, senior consultant broekema@pentascope.nl 06 222 33 592 Pentascope BV Utrechtseweg 47 1213 TL Hilversum T 088 567 00 00 F 088 567 00 99 www.pentascope.nl

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt In deze whitepaper worden een aantal concrete tips gegeven welke rol HR kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het zorgen voor kostenreductie.

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef HR trends - algemeen De belangrijkste maatschappelijke krachten die nu spelen en grote invloed op HR hebben zijn: technologische vooruitgang, economische context,

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Agenda Introductie Talent Management Stellingen Afsluiting Luciano D Agnolo

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Focus op kansen Eenvoud in uw organisatie met een shared service organisatie

Focus op kansen Eenvoud in uw organisatie met een shared service organisatie Focus op kansen Eenvoud in uw organisatie met een shared service organisatie Whitepaper Inhoudsopgave Een shared service organisatie (SSO) geeft focus Definitie Context: 3 katalysoren Impact op de organisaties

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie