Inhoudsopgave. 1. Onderhoudstechniek. 2. Onderhoudsmethoden en -organisatie. 1.1 Doel en noodzaak van onderhoud. 1.2 De aanpak van oorzaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Onderhoudstechniek. 2. Onderhoudsmethoden en -organisatie. 1.1 Doel en noodzaak van onderhoud. 1.2 De aanpak van oorzaken"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Onderhoudstechniek 1.1 Doel en noodzaak van onderhoud 1.2 De aanpak van oorzaken 1.3 Onderhoud in de ontwerpfase 1.4 Onderhoud en het product 1.5 Onderhoud en creatief denken 1.6 Onderhoud gedurende het gebruik 1.7 Onderhoudstrappen 2. Onderhoudsmethoden en -organisatie 2.1 Inleiding 2.2 Onderhoudsmethoden Curatief onderhoud Preventief Onderhoud 2.3 Keuze van een onderhoudsmethode S.A.O G.A.O T.A.O. 2.4 Onderhoudsbeleid en - methodieken ROC van Twente Pagina 1

2 1. Onderhoudstechniek 1.1 Doel en noodzaak van onderhoud Doel van onderhoud: Machines / installaties in optimale conditie brengen en houden tegen aanvaardbare kosten. Waarom? Iedere machine of installatie takelt op den duur af. Deze aftakeling kan bijna nooit worden gestopt. Door doelmatig onderhoud kan deze wel sterk worden vertraagd. Voor de aftakeling zijn drie oorzaken aan te wijzen: 1. Slijtage / erosie; 2. Corrosie (roesten); 3. Vermoeidheid materiaal. Er zijn zeven noodzaken aan te wijzen voor het plegen van doelmatig onderhoud: 1. Economie a. Beheersen van de productkwaliteit, (afkeurpercentage omlaag brengen)) b. Voorkomen van onverwachte stilstand ( schade, productieverlies) 2. Veiligheid Het voorkomen van ongevallen 3. ARBO Het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden (prettig en gezond werken) 4. Lonen Door een optimale conditie van machines presteren deze beter per uur. De loonkosten per product worden hierdoor verlaagd. 5. Energie Door een optimale conditie van machines wordt het energieverbruik verlaagd. 6. Milieu Door een optimale conditie van machines wordt de uitstoot van schadelijke stoffen verlaagd. (procesindustrie) Organisatie / Uitvoering Bij de organisatie en uitvoering van het onderhoud onderscheidt men 2 situaties. Bedrijf Afdeling onderhoud Bedrijf Onderhoudsmanagement Afdeling onderhoud Conventioneel onderhoud Modern onderhoud ROC van Twente Pagina 2

3 Conventioneel onderhoud Hier worden niet of nauwelijks onderhoudswerkzaamheden gepland. De Afd. Onderhoud komt pas in actie bij een storing. Deze aanpak is achterhaald. Men name in de procesindustrie worden storingen en onverwachte stilstand niet meer geaccepteerd. Modern onderhoud Bij het moderne onderhoud is het de afdeling Onderhoudsmanagement die de denkfunctie vervult. Hier worden alle onderhoudsacties gepland en gecoördineerd. De afdeling onderhoud vervult de doe-functie. Deze afdeling voert de onderhoudsacties uit, eventueel met hulp van externe bedrijven. Belang van Onderhoud De volgende feiten moeten het belang van doelmatig onderhoud nogmaals onderstrepen. Feiten: 1. Bij een machine / installatie gold tot op heden, Totale kosten onderhoud = aanschafwaarde onderhoudskosten = aanschafwaarde (Euro) nom. levensduur (uren) 2. In Nederland wordt 14% van het nationaal inkomen besteed aan onderhoud. (in ruimste zin van het woord) 3. In Nederland werkt 10% beroepsbevolking in het onderhoud. Conclusie: De feiten geven aan dat het zinvol is om onderhoud te optimaliseren. Maar, wanneer en hoe? 1. Tijdens het ontwerp: onderhoudsbewust ontwerpen en betrouwbare onderdelen toepassen. 2. Tijdens het gebruik: onderhoud goed plannen / documenteren en nauwgezet uitvoeren. Voorbeeld: bij moderne auto s is het onderhoud geoptimaliseerd. 1.2 De aanpak van oorzaken Nogmaals de technische oorzaken die verantwoordelijk zijn voor aftakeling. Deze oorzaken maken onderhoud noodzakelijk en moeten worden aangepakt. 1. Slijtage / erosie 2. Corrosie 3. Vermoeidheid materiaal. 1.3 Onderhoud in de ontwerpfase Men kan onderhoudsbewust ontwerpen door rekening te houden met: 1. Bereikbaarheid van onderdelen; 2. Snelle uitwisselbaarheid van onderdelen; 3. Standaardisatie van onderdelen. (modulair ontwerp) Hiervoor is het noodzakelijk dat de ontwerper de adviezen van de afd. onderhoud verwerkt. Opm. Bij wegwerpproducten (integraal ontwerp) speelt onderhoud geen rol. ROC van Twente Pagina 3

4 Belangrijke begrippen Integraal ontwerp: product kan niet worden gedemonteerd en gerepareerd. Voorbeelden: wegwerpaansteker, elektrische tandenborstel, Modulair ontwerp: product kan wel worden gedemonteerd en gerepareerd. Voorbeelden: verbrandingsmotor, wasmachine, Nintendo DS, 1.4 Onderhoud en het product Hoe wordt een product minder onderhoudsgevoelig? Als voorbeeld wordt de auto genomen. Verschijnsel Slijtage Corrosie Chemische aantasting Vermoeiing Onderhoudsgevoeligheid verminderen door Betere smeermiddelen en filtersystemen toepassen. Kritische onderdelen nauwkeuriger maken uit slijtvastere materialen. Betere kwaliteit staalplaat toepassen. Corrosiewerend ontwerpen. - voorkomen ophoping van vuil en vocht, - voorkomen van spanningsconcentraties in plaatdelen. Corrosievaste lak- en zinklagen toepassen. Toepassen van duurzame laksystemen Effect Standtijd olie wordt verlengd en slijtage wordt vertraagd. Slijtage wordt vertraagd. Vertraagt corrosie. Vertraagt chemische aantasting. Kritisch ontwerpen en testen van onderdelen Minimaliseert de kans op vermoeidheidsbreuken. 1.5 Onderhoud en creatief denken De ontwerper moet zich inspannen om een onderhoudsvriendelijke machine te ontwerpen. Hij heeft echter niet altijd ervaringen met het gebruik en/ of het onderhoud ervan. De ervaringen van de onderhoudsman moeten aan de ontwerper worden bekend gemaakt. Daartoe moet onderhoudsman zich tijdens zijn werk voortdurend afvragen: a. Waarom is deze onderhoudsactie nodig? b. Hoe kan deze onderhoudsactie overbodig worden gemaakt? Door deze samenwerking kan het onderhoud van een machine of installatie worden geoptimaliseerd. 1.6 Onderhoud gedurende het gebruik Tijdens het gebruik van een machine/ installatie heeft de onderhoudsdienst de volgende taken: 1. Planning, voorbereiding en uitvoering van onderhoud en reparaties; 2. Repareren van storingen (mag eigenlijk niet voorkomen); 3. Logboek bijhouden van uitgevoerd onderhoud en reparaties; 4. Up to date houden van onderhoudsschema; 5. Analyseren van herhaalde storingen en het verhelpen bij de bron (geen symptomen bestrijden); 6. Op voorraad houden van slijtagegevoelige en onderhoudsgevoelige onderdelen. ROC van Twente Pagina 4

5 1.7 Onderhoudstrappen Naar de aard van de onderhoudsacties en de benodigde deskundigheid hiervoor worden vier trappen van onderhoud onderscheiden: Trap Wie? Wat? Eerstelijns Gebruiker schoonhouden, smeren, globaal inspecteren en signaleren van gebreken Tweedelijns All-round technicus preventieve inspecties, eenvoudige werkzaamheden ter voorkoming van gebreken Derdelijns Monteur reparaties die meer specifieke kennis vereisen Vierdelijns Monteur van producent machine Ingrijpende correcties, reparaties en revisies die alleen door specialisten kan worden uitgevoerd ROC van Twente Pagina 5

6 2. Onderhoudsmethoden en -organisatie 2.1 Inleiding Onderhoud is een noodzakelijk kwaad. Het is noodzakelijk om productiemiddelen in conditie te houden. Het is een kwaad omdat onderhoudsacties geld kosten. De onderhoudsmethoden worden in twee hoofdgroepen onderverdeeld. Curatief: Preventief Hier worden uitsluitend optredende storingen verholpen (SAO) Hier tracht men door doelmatig onderhoud storingen te voorkomen. We noemen hier 2 vormen van preventief onderhoud. Toestands Afhankelijk Onderhoud (TAO) Gebruiks Afhankelijk Onderhoud (GAO) Onderhoud Preventief Curatief Gebruiksafhankelijk Toestandsafhankelijk Storingsafhankelijk 2.2 Onderhoudsmethoden Door het plegen van onderhoud tracht men bij een productiemiddel de uitgangstoestand te herstellen Curatief onderhoud In de praktijk wordt dit gerealiseerd door toepassing van S.A.O. S.A.O.: StoringsAfhankelijk Onderhoud De Onderhoudsdienst komt pas in actie bij (onverwacht) optredende storing of uitvallen van het productiemiddel. (Curatief / Correctief) Nadelen van onverwachte storing: Paniektoestand; Haastige noodreparatie, de machine wordt vaak niet meer 100%; Onderdelen zijn vaak niet op voorraad. Ze moeten inderhaast besteld of gemaakt worden; Productieverlies door stilstand. S.A.O. is uitsluitend toepasbaar als: Machine een maximale betrouwbaarheid heeft (minimale faalkans) én Gevolgschade van onverwachte storing minimaal is. ROC van Twente Pagina 6

7 2.2.2 Preventief Onderhoud Filosofie achter Preventief Onderhoud: voorkomen is beter dan genezen Preventief onderhoud is erop gericht om het ontstaan van gebreken te voorkomen. We bekijken de twee vormen G.A.O. en T.A.O. G.A.O.: GebruiksAfhankelijk Onderhoud Op gezette tijden worden versleten onderdelen vervangen en wordt het productiemiddel bijgesteld. G.A.O. is uitsluitend toepasbaar als: De standtijd van de kritische onderdelen precies bekend is (historie); Het onderhoud tijdig wordt gepland; De benodigde onderdelen + hulpmiddelen tijdig aanwezig zijn; Het onderhoud nauwgezet en op geplande tijd wordt uitgevoerd (liefst tijdens productiepauze). T.A.O.: ToestandsAfhankelijk Onderhoud D.m.v. inspecties en diagnose wordt de conditie van kritische onderdelen bepaald. De toestand van bepaalde onderdelen bepaalt of onderhoud noodzakelijk is. Zich ontwikkelende storingen worden tijdig ontdekt. Hierdoor kan de onderhoudsactie tijdig worden gepland. T.A.O. is de modernste methode die echter een perfecte organisatie vereist. 2.3 Keuze van een onderhoudsmethode Voor ieder onderdeel van een productiemiddel moet men kiezen voor S.A.O., G.A.O. of T.A.O. Het gehele productiemiddel wordt onderhouden volgens een combinatie van deze drie methoden. We nemen weer de auto als voorbeeld: - periodiek olie verversen is G.A.O. - nieuwe banden monteren is T.A.O. - de Wegenwacht oproepen bij een onverwachte storing is S.A.O. Men kiest voor de meest economische methode. Het beslissingsmodel is hierbij van groot nut. Het model geeft slechts één methode als oplossing. De uiteindelijke keuze wordt overgelaten aan de gebruiker. ROC van Twente Pagina 7

8 2.3.1 S.A.O. Bij een storing wordt: defecte onderdeel gerepareerd of vervangen (stilstand) of automatisch vervangend (redunant) onderdeel ingeschakeld (installatie blijft werken) Voordelen S.A.O. ten opzichte van G.A.O. en T.A.O. + Installatie wordt niet onnodig gedemonteerd, gerepareerd of vervangen, + Kosten van onderhoud zijn laag omdat alleen strikt noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd productie niet onnodig stilstaat dure inspecties niet hoeven worden uitgevoerd kosten voor planning van onderhoud laag zijn De voordelen gelden alleen als het productiemiddel: ROC van Twente Pagina 8

9 Een hoge betrouwbaarheid (= kleine faalkans) heeft én als De gevolgschade van een storing zeer klein is (menselijk en materieel) G.A.O. Op gezette tijden worden versleten onderdelen vervangen en wordt de machine bijgesteld. (standtijd van onderdelen is bekend) Bij preventief onderhoud zijn er twee mogelijkheden Machine draaiende houden Machine weer 100 % maken Voordelen G.A.O. ten opzichte van S.A.O. + Goede onderhoudsplanning en uitvoering minimale kans op storingen / stilstand / productieverlies optimale inzet van personeel. + Vervangende onderdelen en hulpgereedschappen tijdig aanwezig + Door goede planning wordt onderhoud niet overhaast uitgevoerd machine wordt weer 100 %. Nadelen G.A.O. - Onderhoudskosten kunnen hoger uitvallen omdat onderdelen eerder worden vervangen dan noodzakelijk is. (wanneer faalkans te groot wordt) - Omdat levensduur van bepaalde onderdelen niet nauwkeurig bekend is, worden ze te vroeg vervangen. (duurder) - Groter aantal onderhoudsbeurten verhoogt kans op storingen door montage- of opstartfouten T.A.O. Hier wordt de conditie van kritische onderdelen periodiek vastgesteld: a. Op gezette tijden of b. 24 uur per dag De meetresultaten worden in een trend uitgezet. Men ziet een storing tijdig aankomen en kan tijdig een productiepauze voor onderhoud plannen. Voordelen van T.A.O. ten opzichte van G.A.O. + Voorspelbaarheid van een storing neemt toe onderdelen worden niet eerder vervangen dan nodig is langere levensduur. + Conditie machine wordt hoofdzakelijk tijdens bedrijf gemeten minder productiepauzes nodig voor onderhoud grotere beschikbaarheid. + Nauwelijks nog onverwacht uitvallen van machine veiliger economischer + Onderhoudskosten zijn lager. + Ervaringen uit inspecties en metingen zijn van nut voor de ontwikkelingen van nieuwe machines. Nadelen van T.A.O. - Slechts beperkt toepasbaar m.n. op roterende onderdelen zoals lagers, tandwielen, turbines, pompen, etc. - Moeilijk om goed inspectieschema te maken en toegestane afwijkingen vast te stellen. - Loonkosten, opleidingen en apparatuur voor metingen zijn vrij duur. - Motivatie van onderhoudspersoneel kan teruglopen bij gelijk-blijvende meetresultaten. - Als tijdens een meting een storing wordt ontdekt, kan reparatie niet meer worden gepland. - Metingen van onderhoudsman en waarnemingen van ervaren personeel komen vaak niet overeen. ROC van Twente Pagina 9

10 2.4 Onderhoudsbeleid en - methodieken Omschrijving van Onderhoud Alle handelingen die een productiemiddel zo betrouwbaar mogelijk laten werken met zo laag mogelijke levensduurkosten. Belangrijke begrippen Onderhoudsdoelstelling Het eigenlijke hoofddoel van onderhoud, dit is het zorgen voor een optimale beschikbaarheid van alle installaties tegen minimale kosten Onderhoudsbeleid De beschrijving van de wijze waarop men onderhoudsdoelstelling wil gaan bereiken. Onderhoudspolitiek De keuze + bedrijfskundige motivatie voor een of meerdere onderhoudsmethoden (SAO, TAO, GAO) Onderhoudsconcept De planning van de onderhoudsacties (OM) en de uitbesteding ervan aan de afdeling onderhoud of derden. Servicebedrijven kunnen de afdeling onderhoud assisteren door: 1. het bedienend personeel te adviseren t.a.v. gebruik en onderhoud 2. storingsoorzaken analyseren en wegnemen 3. op afstand bewaken van een machine of installatie 4. aanpassen machine-instellingen, ook van programmatuur Het onderhoudsbeleid moet duidelijk haalbare doelstellingen voor het onderhoud bevatten, die overeenstemmen met de doelstellingen van het bedrijf. Voorbeeld onderhoudsbeleidsplan Een optimaal onderhoud bereiken door: Meer preventief onderhoud uitvoeren De onderhoudsdienst te reorganiseren De onderhoudsmedewerkers goed bij te scholen Meer onderhoud uit te besteden aan specialisten De onderhoudsstrategie aan te passen. Op gezette tijden moet er worden beoordeeld of de doelstellingen van het onderhoudsbeleid bereikt zijn. (zo nodig beleid aanpassen) ROC van Twente Pagina 10

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie Juni 2001 ECN-C--01-058 Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie J.P. Verhoef T.W. Verbruggen Verantwoording Deze studie is uitgevoerd door ECN binnen een door NOVEM gesubsidieerd project

Nadere informatie

Maintenance Management. Een nieuw paradigma

Maintenance Management. Een nieuw paradigma Maintenance Management. Een nieuw paradigma D2010 1 Maintenance Management. Een nieuw paradigma 1 Dr. ir. J. H. M. ter Brake 1. Inleiding D2010 1 2. Stellingen D2010 2 3. Literatuur D2010 32 Paradigma:

Nadere informatie

Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning

Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning Colofon Uitgave Kenteq Kenniscentrum Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Sake Wagenaar

Nadere informatie

HET UITBESTEDEN VAN ONDERHOUDSWERK

HET UITBESTEDEN VAN ONDERHOUDSWERK HET UITBESTEDEN VAN ONDERHOUDSWERK De invloed van het uitbesteden van onderhoudswerk op de organisatie van het werk Faculteit: Managementwetenschappen Student: ing. P. Glas Studentnr: 838294454 Begeleider:

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoefte Maintenance Enabling Technologies Onderzoek & Opleiding Kennismobilisatie Ir. J. Blok

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Doelen, Resultaten en Return on Investment

Doelen, Resultaten en Return on Investment Doelen, Resultaten en Return on Investment Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet +31 341 42 37 37 www.ultimo.com VOORWOORD Dit document is bedoeld om weer te geven welke concrete voordelen

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

ONTDEK DE ONVERWACHTE BESPARINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN UW BEDRIJF.

ONTDEK DE ONVERWACHTE BESPARINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN UW BEDRIJF. ONTDEK DE ONVERWACHTE BESPARINGSMOGELIJKHEDEN BINNEN UW BEDRIJF. MANAGED DOCUMENT SERVICES VAN KYOCERA. COUNT ON US. WEET U ECHT WAT UW PRINTKOSTEN ZIJN? HOEVEEL PAGINA'S WORDEN ER BINNEN UW BEDRIJF GEPRINT?

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Service apparatuur en installaties

Service apparatuur en installaties Landelijke Kwalificaties MBO Service apparatuur en installaties Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 94320, 94330 Sector: Techniek Branche: Elektrotechniek, ICT, Metaal/werktuigbouw, Procestechniek

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Methode voor het herkennen, benoemen en bespreekbaar maken van veiligheidscultuur in BRZO inspecties

Methode voor het herkennen, benoemen en bespreekbaar maken van veiligheidscultuur in BRZO inspecties Werkwijzer voor overheden Veiligheidscultuur Methode voor het herkennen, benoemen en bespreekbaar maken van veiligheidscultuur in BRZO inspecties Menno Meems, Arbeidsinspectie directie MHC Februari 2011

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Inleiding kwaliteitszorg. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling

Inhoud leereenheid 1. Inleiding kwaliteitszorg. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling Inhoud leereenheid 1 Inleiding kwaliteitszorg Introductie Leerkern 1 Wat is kwaliteitszorg? 1.1 Normstelling 1.2 Controle 1.3 Beheersing 1.4 Borging 1.5 Integrale kwaliteitszorg 2 Waarom kwaliteitszorg?

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA Arjan Dekker 25 mei 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Analysemethoden 2 2.1 Kwalitatieve risicoanalyse......................

Nadere informatie

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ...

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ... c Inhoud Vak 578 Serie C Les 1 Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? 1... Plaats van een organisatie in een bedrijfskolom 6... Organisatieschema 7............ Functie van de magazijnmeester

Nadere informatie

Profijtgedreven Onderhoud

Profijtgedreven Onderhoud Profijtgedreven Onderhoud Aanbevolen uitgaven bij deze Management Guide: Zaal, T. (2011). Profit-driven Maintenance for Phyiscal Assets. Maj Engineering Publishing. ISBN 978 90 79182 10 7 Zaal, T. (2009).

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-03220 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 mobility@tno.nl Datum 23 augustus 2010 Auteur(s) Bart Lammers Opdrachtgever

Nadere informatie