11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat"

Transcriptie

1 SJOENKE België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 Linkebeek jaargang 50, nr 315 April 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand afgiftekantoor Linkebeek 1 11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat 2-3 Uit Goede Bron: het gewestelijk expresnet 8-9 De viskwekerij in de twintigste eeuw Karel Vingerhoets brengt hommage aan Wannes Van de Velde in GC de Moelie Klikken naar een avondje uit met

2 02 van de redactie Druk in Linkebeek De aanloop naar de zomervakantie belooft behoorlijk druk te worden. De verenigingen geven alleszins vol gas. Als je wil weten wat skeeten is, dan moet je bij Teek-it-iezie zijn. Er is een sportdegustatie waarbij je kunt proeven van enkele minder bekende sporten. Proeven kan ook in café Het Labierint, maar dan wel van een verduiveld goed bier. Sportieve senioren kunnen naar Leuven voor de jaarlijkse provinciale sportdag. Kijk! Ik fiets! leert kleuters vanaf vier jaar fietsen. Uit goede Dan is er op 9 mei natuurlijk de spectaculaire zeepkistenrace. In deze sjoenke worden de geheimen van een supersonische zeepkist onthuld. Van Chiro Sjoen en de Gezinsbond vernemen we dat ze aan de start van de race komen. In het vooruitzicht van de Open Tuinendag op 20 juni zetten wij de tuin van de familie Thys in de kijker. Het fietsknooppuntennetwerk Pajottenland-Zennevallei wordt op 25 april ingehuldigd. Ook vanuit Linkebeek is er een fietstocht naar de feestelijke inhuldiging in Sint-Pieters-Leeuw. Op het programma van GC de Moelie staan er voor de zomerstop een hommage aan Wannes Van de Velde en een toneelvoorstelling van het Brussels Volkstejoêter. In een tweede bijdrage over de viskwekerij verneem je hoe en door wie dit prachtige domein tijdens de vorige eeuw geleidelijk werd uitgebouwd en hoe het uiteindelijk in handen van het Vlaams Gewest kwam. Er is natuurlijk ook gemeentelijk nieuws. Voor de gemeenteraad van maart had men de zitpenningen van de raadsleden kunnen uitsparen, want de agenda stelde niets voor. De Raad van State vernietigde onlangs de bouwvergunning voor de aanleg van het Gewestelijke Expresnet (GEN) op het grondgebied van Linkebeek. In Uit goede bron gaan we na hoe het dossier de voorbije tien jaar evolueerde en hoe het aan bod kwam in het gemeentelijk infoblad en sjoenke. Gewestelijk expresnet De laatste grote werken aan spoorlijn 124, die Brussel met Charleroi verbindt, hadden na de Tweede Wereldoorlog plaats. Toen werd de lijn geëlektrificeerd. De inhuldiging van deze belangrijke verbetering gebeurde op 19 november Een halve eeuw later is de uitbouw van het gewestelijke expresnet (GEN) een nieuwe belangrijke stap. Dat de plannen op diverse plaatsen tegenwind zouden krijgen, was te verwachten. Op de spoorlijn naar Charleroi kwam er vooral protest tegen de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Ukkel en Nijvel. In Linkebeek wordt gevreesd dat de bouw van een viaduct in het talud naast de Kleindalstraat voor belangrijke landschappelijke schade zal zorgen. We doken in het archief van de gemeentelijke mededelingen (GM) en van sjoenke en reconstrueren het verhaal van het GEN in Linkebeek. Sjoenke bericht in november 2001 voor het eerst over het expresnet. In juni 2003 wordt in de GM gemeld dat de NMBS bezig is met het opmaken van het milieueffectenrapport (MER) dat nodig is voor de stedenbouwkundige vergunning. Het openbaar onderzoek is voor dezelfde maand en op 17 juni 2003 heeft er een informatievergadering plaats in de Hoeve t Holleken. Voor meer nieuws is het dan wachten tot in november In de GM verschijnt een beknopte stand van zaken. Ook in november 2005 publiceert de GM een overzicht. Op dat ogenblik blijkt dat voor het traject

3 uit de gemeente 03 bron Linkebeek-Rode (Vlaams Gewest) het MER nog altijd niet klaar is. Intussen wordt in onze gemeente het collectief RER-Linkebeek opgericht. Deze actiegroep organiseert in oktober 2005 een debatavond over de geplande werken op Linkebeeks grondgebied. Op de druk bijgewoonde samenkomst krijgen de plannen heel wat kritiek. Het schepencollege is aanwezig, maar mengt zich niet in de discussie. Pas begin 2007, als het MER is goedgekeurd, komt er meer vaart in het dossier en vindt het gemeentebestuur dat het verzet tegen de uitbreiding van de spoorweg moet worden opgedreven. Op 24 april 2007 wordt in de gemeenteraad meerderheid tegen minderheid een motie aanvaard tegen de aanleg van twee bijkomende sporen. De oppositie vreest dat de manier waarop het gemeentebestuur het dossier aanpakt de verstandhouding met de NMBS volledig zal vertroebelen. Op 22 juni 2007 vraagt spoorwegnetbeheerder Infrabel bij de gemeente de stedenbouwkundige vergunning aan en begin september zit de Hoeve t Holleken opnieuw afgeladen vol voor een nieuwe vergadering over het GEN. Vijf vertegenwoordigers van de NMBS komen de plannen toelichten. Na hun uitvoerige uiteenzetting volgt een geanimeerd debat dat in grote verwarring eindigt. De GECORO levert diezelfde maand een eerste uitgebreid en goed onderbouwd advies af met heel wat kritische opmerkingen. Het duurt tot 23 december 2008 vooraleer de gewestelijke ambtenaar Infrabel de vergunning geeft. Op 6 februari 2009 herbevestigt de GECORO in grote lijnen het advies van 19 september In twaalf punten staan de eisen van de gemeente opgesomd die moeten leiden tot een minnelijke schikking met Infrabel. De voornaamste eisen zijn de versmalling van de perrons om de impact van het viaduct in de Kleindalstraat te kunnen beperken, een betere toegankelijkheid tot de perrons voor mindervaliden en een rechtstreekse verbinding met Brussel-Zuid. Het tijdschrift Knack had immers een voorlopig exploitatieschema gepubliceerd waarbij de spoorlijn van Charleroi verbonden zou worden met het station Brussel-West in Molenbeek. Aangezien de gemeente weinig of geen gehoor krijgt bij Infrabel, beslist het gemeentebestuur in maart 2009 bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Het gemeentebestuur forceert de volgende maanden ook enkele overlegvergaderingen met Infrabel. Pas eind november 2009 reageert deze maatschappij op de eisenbundel van de gemeente. Het gemeentebestuur en de GECORO vinden het antwoord teleurstellend en onaanvaardbaar. Op 4 januari 2010 krijgt de GECORO inzage in een document met een aantal wijzigingen aan de plannen, waaronder een versmalling van een van de perrons. Het uiteindelijke antwoord van Infrabel wordt op 13 januari 2010 door de gemeente als onvoldoende beschouwd. De Raad van State vernietigt op 4 februari 2010 de stedenbouwkundige vergunning omdat het Vlaams Gewest geen gewestelijk ruimtelijk structuurplan heeft opgemaakt. Dat is nodig omdat de plannen niet volledig in overeenstemming zijn met het gewestplan. Na de uitspraak van het arrest laat Infrabel weten dat deze beslissing de uitvoering van de werken tot drie jaar kunnen vertragen. Het Vlaams Gewest moet nu een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het tracé Linkebeek- Rode en nadien een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aanvragen. In 2007 publiceert sjoenke een artikelenreeks over het GEN-dossier. In een gesprek met de topman van Infrabel en een ingenieur van het studiebureau verklaart de laatste dat er bij een beperking tot twee sporen onvoldoende ruimte is om de capaciteit van zowel trage als snelle treinen op te drijven. We hopen begin 2009 met de werkzaamheden in Linkebeek te kunnen starten, maar als er bewoners naar de Raad van State stappen, kan dat later zijn. Dat wijst erop dat men bij de spoorwegen rekening hield met het huidige scenario. Het is vreemd dat Infrabel dan toch nog in de fout is gegaan. Rondpunt Alsembergsesteenweg Twee jaar geleden diende een immobiliënmaatschappij een stedenbouwkundige aanvraag in voor de bouw van een klein appartementsgebouw op de hoek van de Molenstraat en de steenweg. Vlabinvest (Investeringsfonds voor Grond -en Woonbeleid in Vlaams- Brabant) liet echter het bestaande recht op voorkoop gelden. Dat recht op voorkoop heeft tot doel om in welbepaalde gevallen sociale woonmaatschappijen, gemeenten en OCMW s in staat te stellen woningen en percelen te verwerven om er vervolgens sociale woningen of kavels van te maken. De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia zal er nu een gebouw met appartementen bouwen. Aangezien de bouwvergunning maar twee jaar geldig is, werd vorige maand met de grondwerken begonnen. Wandelweg Het Schaveyspark, eigendom van het Vlaams Gewest, is een mooi wandelgebied. Het ligt op het grondgebied van Beersel en Linkebeek. Wie in het Dwersbos het geasfalteerde wandelpad richting parking Schaveys neemt, moet op zeker ogenblik nog altijd over een braakliggend terrein waar het pad onderbroken is en dat er bij regenweer erg modderig bijligt. Na de winter werd de weg door de gemeentearbeiders beter begaanbaar gemaakt door een laag houtsnippers. De lap grond is nog altijd eigendom van de gemeente Linkebeek en maakte tot in de jaren zeventig deel uit van het waterwinningsgebied van de gemeente. Het Franstalige gemeentebestuur heeft altijd geweigerd deze verwaarloosde grond aan het Vlaams Gewest te verkopen. Misschien komt daar verandering in, want de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap nam onlangs contact op met het gemeentebestuur om de grond aan te kopen of in erfpacht te nemen. Hopelijk wordt op dit voorstel ingegaan, zodat dit belangrijke pad eindelijk volledig kan worden aangelegd. Overval Vorige maand werd de bloemenwinkel op het Gemeenteplein net voor sluitingstijd overvallen door een gemaskerde jongeman. De bloemist werd bedreigd met een wapen en moest het geld van de kassa in een zak deponeren en vervolgens op de grond gaan liggen. De politie die toevallig in de buurt was, was snel ter plaatse, maar wel te laat om de overvaller in te rekenen.

4 04 uit de gemeente Groen-wit geweld De tuin van de familie Thys als opwarmertje voor Open Naar aanleiding van de inmiddels vijfde Open Tuinendag op 20 juni presenteren wij de komende maanden in sjoenke enkele van de deelnemers. Kwestie van je wat op te warmen en aan te moedigen om een kijkje te gaan nemen of om inspiratie op te doen. Als geneesheer in het Sint-Pieters- en Erasmusziekenhuis had mijnheer Thys al lang interesse voor de natuur. Oorspronkelijk waren hij en zijn vrouw inwoners van Ukkel, maar in 1964 kochten ze hun gezellig ingerichte huis in onze gemeente. Hij is ondertussen met pensioen. Af en toe begeleidt hij nog wat natuurwandelingen in Linkebeek, maar bovenal heeft hij er samen met zijn vrouw voor gezorgd dat de tuin biodiversiteit aantrekt. Natuurlijkheid troef We wilden vooral een niet te dure tuin die stadsnatuur en leven van het platteland combineert en waar de kinderen graag in vertoeven. Behalve de twee gazonplekken waar de kinderen naar hartenlust konden spelen, hebben we snel voorzien in een wild deel waar de natuur min of meer haar gang kon gaan. De gazonpartij maaien we nog steeds één keer per week in het groeiseizoen. Het wilde deel, met heel wat honingplanten die allerlei insecten aantrekken, komt slechts twee keer per jaar aan de beurt. Daar mogen brandnetels groeien, waar rupsen zich kunnen verpoppen tot mooie vlinders, zegt mijnheer Thys. Sinds ongeveer twaalf jaar hebben we een vijver van een veertigtal vierkante meter aan onze tuin toegevoegd. Dat heeft de lokale biodiversiteit werkelijk goed gedaan. In normale omstandigheden is het water ongeveer vijftig tot zestig centimeter diep. Elk jaar komen kikkers en padden grote pakketten eieren afzetten en vliegen ettelijke libellensoorten in het rond, vertelt mijnheer Thys enthousiast. Het nierbekkenvormig watervlak is enkel gevuld met regenwater, wat de natuurlijkheid uiteraard verhoogt. In de zomer valt het nooit droog, maar het waterpeil zakt soms tot nog slechts enkele centimeters overblijven. Eerst wit dan groen dan blauw De grote tuin is ongeveer 18,5 are groot, maar wat opvalt, is dat felle kleuren volledig ontbreken. Dat is echt de bedoeling, zegt mevrouw Thys. Ik heb het niet zo begrepen op die hevige kleuren als geel en rood, maar hou meer van wit, groen en blauw. De hortensia s hebben we dan ook enkel in blauw-witte varianten, terwijl soorten als buxus of verschillende varens het groen in diverse tinten

5 uit de gemeente 05 aan de waterkant Tuinen-Jardins Ouverts van 20 juni schakeren. Bij de buren hangen verschillende maretakken in flink uit de kluiten gewassen robinia s, ook al met enkel groene en witte kleuren. Daar heeft het echtpaar Thys uiteraard niet zelf voor gezorgd. Dat doen de vogels wel, die de maretak verspreiden als ze de bessen opeten. De structuur van de tuin is al lang geleden in een definitieve plooi gelegd, gaat mevrouw Thys verder, maar af en toe planten we nieuwe soorten aan en we laten staan wat gedijt. Nieuw materiaal vinden we op markten of als we nog eens naar Engeland of Frankrijk gaan. Natuurlijk zorgen boeken en vrienden ook wel voor inspiratie. Zo evolueert de tuin permanent en zo hoort het ook. Op de vraag welke plantensoorten hij bijzonder vindt, aarzelt mijnheer Thys niet: De reuzenberenklauw gaat soms tot bijna vijf meter hoog. Omdat het een invasieve soort is, neem ik het zaad weg. Zo kunnen er geen nieuwe planten ontstaan, maar de insecten zijn verlekkerd op de vele en grote bloemenschermen en dat wil ik ze niet ontnemen. Mevrouw Thys heeft het eerder begrepen op de pluimpapaver, omdat de grijs-groene bladeren haar bekoren en omdat de bloemen er volgens haar ook mogen zijn. De tuin maakt integraal deel uit van de natuurlijke omgeving en dat willen we absoluut zo houden, benadrukt mevrouw Thys. Die omgeving is inderdaad bijzonder als je weet dat onder meer het prachtige domein van Schaveys op een steenworp afstand ligt, net als de viskwekerij van de Vlaamse Gemeenschap. Een gezonde tuin We hechten belang aan een zo laag mogelijk gebruik van pesticiden. Compost is een goede grondstof die de bodem in evenwicht houdt. Dan heeft de tuin geen extra bemesting nodig, terwijl de planten weinig last hebben van ziekten, weet mijnheer Thys. De bodem is hier vooral opgebouwd uit Brusselliaanzand dat hier en daar gemengd is met zeeschelpen. Die zitten hier van nature in en je kunt er van op aan dat ze dus miljoenen jaar oud zijn, van toen de zee nog tot hier reikte. Wij waren blij dat Rik Otten ons contacteerde om mee te doen aan de Open Tuindagen. Hij doet werkelijk zijn best om de twee taalgemeenschappen samen te brengen in dit initiatief en dat juichen we zeker toe. We hebben goede ervaringen met onze deelname aan de vorige edities en we zullen zeker in de toekomst ook nog deelnemen, sluit mijnheer Thys af. Herman Dierickx Je kunt het allemaal zelf gaan bekijken op 20 juni, in de Grasmussendreef 35.

6 06 AAN DE POLITIEKE POLS Een motie over de Israëlisch-Palestijnse kwestie Uit de gemeenteraad van 22 maart De agenda van deze gemeenteraad maakt duidelijk dat de bedrijvigheid van het gemeentebestuur momenteel niet erg groot is. Weinig agendapunten, waaronder dan nog een motie over de Israëlisch-Palestijnse kwestie; een punt dat men niet onmiddellijk op de gemeenteraad van een kleine Vlaamse gemeente zou verwachten. > Begin 2009 raakte bekend dat de Frans-Belgische bank Dexia deelneemt aan de financiering van de uitbreiding van de Israëlische kolonies op Palestijns grondgebied. Verschillende politieke partijen eisten toen dat Dexia daar onmiddellijk mee zou stoppen. Dexia deelde nadien mee dat er geen leningen meer worden toegestaan aan die niet-legale nederzettingen. De gemeenteraad keurt de motie tegen Dexia eenparig goed, al vraagt de lijst De Neef zich af of het schepencollege nu ook moties over de sluiting van grote bedrijven of mistoestanden in andere delen van de wereld gaat agenderen. > De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, die afsluit met een batig saldo van ongeveer euro. Dat gebeurt na een aanslepend meningsverschil tussen de kerkfabriek en de provinciale administratie, over de jaarrekening > Vroeger werden de meeste werknemers in openbare dienst statutair benoemd. Op dit ogenblik werkt ongeveer 60 % van het personeel in de lokale besturen met een arbeidscontract. Zulke contractuele werknemers krijgen echter een lager pensioen als een statutair benoemde collega die hetzelfde werk doet. Al jarenlang onderhandelen politiek en vakbonden om deze onrechtvaardigheid weg te werken. Eind vorig jaar werd hierover een akkoord bereikt. De gemeenteraad keurt de intentieverklaring goed om een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren vanaf 1 april Bij het gemeentebestuur werken ongeveer twintig contractuelen. Het gaat om schoonmaakpersoneel, werklieden met het gescostatuut en toezichtpersoneel voor de scholen. > Marijke Brijnaert, die sinds vorig jaar werkt als deskundige grondgebiedzaken (stedenbouw), gaat voortaan de vergaderingen van de GECORO bijwonen als verslaggever. Veerle Debrael, sinds 2006 bestuurssecretaris, zal tot einde 2012 de gemeentesecretaris vervangen als die afwezig is. > Tot slot houdt LK2000 een aantal interpellaties. In de Beukenstraat is er eindelijk een oplossing voor het sluipverkeer. Wanneer komen het Dwersbos en de Rodestraat aan de beurt? De schepen van Openbare Werken wil de plannen hierover nog niet bekendmaken omdat de buurtbewoners nog niet geraadpleegd werden. Sinds vorig jaar kreeg het gemeenteblad een nieuw uitzicht. Wat is de kostprijs ervan? De kostprijs is uiteraard verhoogd, geeft de waarnemende burgemeester toe, maar dat komt vooral omdat het aantal bladzijden hoger ligt dan vroeger. LK2000 verwijst naar de slechte staat van een aantal wandelwegen, waaronder de Scheeweg en een deel van het Bospad. Er zijn klachten van inwoners over herhaalde defecten aan de openbare verlichting, onder meer onder de brug van het Kleindal. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens het college bij Eandis. Tot slot beklaagt LK2000 zich er ook over dat het opruimen van de werven van de openbare nutsmaatschappijen dikwijls te wensen overlaat. LK2000 vindt dat het schepencollege hier strenger tegen moet optreden.

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Lenteconcert Sint-Ceciliakoor Vrijdag 7 mei - 20 uur - Sint-Sebastiaanskerk Het orkest Camerata van Linkebeek nodigt iedereen van harte uit op zijn lenteconcert. Camerata en het Sint-Ceciliakoor werken al enkele jaren succesvol samen en willen daarmee doorgaan. Daarom nodigde Camerata het koor uit om enkele werken van het programma vocaal te ondersteunen. Er wordt werk uitgevoerd van Bach, Vaughan-Williams, Liadov en Tsjaikovski. Koor en orkest staan onder de leiding van de jonge en getalenteerde dirigenten Raphaël Feye en Francis Mourey. Cellist Francis Mourey zal ook als solist optreden. Het belooft een mooie avond te worden. Na een korte winterstop zijn dirigent Eric Kirsch en zijn koorleden onmiddellijk begonnen met de voorbereiding van het lenteconcert. Het koor mocht opnieuw een paar nieuwe leden verwelkomen. Michel Van den Driessche woont sinds een paar jaar op t Holleken en zingt als bas. Tom Kirsch is terug uit Australië en neemt zijn plaats bij de tenoren opnieuw in. Door een redactionele vergissing verscheen het verslag van het kerstconcert niet in sjoenke. De redactie verontschuldigt zich hiervoor bij koor en orkest en in het bijzonder bij de verslaggever. Beter laat dan nooit, hier volgt zijn recensie. Sint-Ceciliakoor gaat verder op ingeslagen weg We waren weer met velen present in de Sint-Sebastiaanskerk op 19 december. Het Sint-Ceciliakoor gaf er traditiegetrouw zijn kerstconcert in samenwerking met het orkest Camerata Linkebeek. Dirigent Eric Kirsch koos voor een gevarieerd programma waarbij het orkest evenwichtig afwisselde met het koor. Belangrijker was het verder loslaten van het gekende kerstliederenrepertoire. Het is verdergaan op de ingeslagen weg van het vorige concert en dat siert het koor. Dit jaar stond Felix Mendelssohn centraal. Dat gaf het concert een vroegromantisch cachet. Koor en orkest startten met Händels And the glory of the Lord, voor koor en orkest een repertoirestuk uit The Messiah. Het koor ging dan alleen verder met Praetorius Quem pastores laudavere, waarbij ze een mooie klankharmonie lieten horen bij dit vroegbarokke werk, dat nog klassiek meerstemmig is zonder fugatische kenmerken. Via O kerstnacht schoner dan de dagen en twee andere repertoirestukken belandden we samen met het orkest bij Mendelssohn. Bij Verleih uns Frieden was het even wennen aan het unisono inleidende gedeelte met mannenstemmen. We ervoeren het einde van het lied als ietwat onzeker. De twee liederen uit Elias, een oratorium gebaseerd op tekst uit het Oude Testament, sloten het eerste gedeelte af. Het samenspel met het orkest verliep behoorlijk. We onthouden vooral een dynamische finale met een snel loopje van het orkest en een attente inval van het koor. Daarna was Camerata aan de beurt. In Mendelssohns Die Hebriden waren de altviolen en de hobo s iets minder accuraat. De hoornpartij maakte echter veel goed. Tijdens het tweede deel van de derde symfonie van Alexander Borodin hoorden we dan weer af en toe wat Wagneriaanse dreiging en een betere hobo. Met het concerto voor twee celli van Vivaldi zaten we dan helemaal aan het instrumentale toppunt van de avond. Raphaël Feye en Francis Mourey brachten een mooi doorleefde lezing en het samenspel met het orkest verliep meer dan verdienstelijk. Dit was gewoon genieten. Koor en orkest besloten met Mendelssohn en Haydn. Im Grünen van de eerste van deze twee deed ons onwillekeurig denken aan tijdgenoot Schubert. Het met medewerking van het publiek gebrachte Stille nacht vormde de obligate afsluiter van het concert. In het algemeen was de prestatie van het koor vergelijkbaar met vorig jaar. Zou het kunnen dat de tenoren versterking verdragen? Het orkest Camerata heeft hoorbaar vooruitgang geboekt onder de bevlogen leiding van hun twee cellist-dirigenten. Benieuwd wat koor en orkest voor 7 mei in petto houden. Jan Otten

8 08 van vroeger en NU De viskwekerij (2): de twintigste eeuw Over het benedengedeelte bestaan er tot 1900 heel wat minder kaarten dan van het bovengedeelte. We kunnen dan ook dieper ingaan op de ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Wie de moed heeft de kadastrale gegevens verder uit te pluizen, zal nog heel wat kunnen aanvullen. De oude kaarten ( ) De eerste duidelijke kaart is die van het Zoniënbos en omgeving. Er is geen sprake van de Vijversdreef en er zijn ook geen vijvers te bespeuren. Alles lijkt één geheel te vormen met het Hof ten Heuvel. Dat lag in het Dwersbos recht over de Grasmusdreef Cogeur/Ferraris in zwart-wit geeft meer details: vanuit de Brouwerijstraat vertrekt een stukje Vijversdreef naar een klein gebouw. De gronden tussen de Vijversdreef en het Dwersbos zijn vooral nat weiland rondom het Hof ten Heuvel. Een nazaat van een van de vroegere pachters (Mosselmans) vertelde mij dat een van de legers de avond voor de slag bij Waterloo (1815) zijn kamp opsloeg in de weide waar nu de vijvers liggen. De koeien die er graasden, werden dan maar geslacht als feestmaal voor de grote strijd De ingekleurde Ferrariskaart deelt de viskwekerij in twee gedeelten in: langs de beek een bos en tegen de helling naar het Hof ten Heuvel een weide. De korte tijd tussen de publicatie van deze kaart en die van de vorige mag ons niet misleiden: er verliep soms heel wat tijd tussen het opmeten en het effectief uitgeven. Een kaart uit 1779 vernoemt Gillis Mosselmans als bewerker van de gronden De kaart van Mombourne geeft opnieuw de hele strook langs de beek als nat weiland aan en de hoger gelegen gronden rond het hof als droog weiland. Of hoe het allemaal kan veranderen in één generatie De eerste kadasterkaart (Vandermaelen) geeft de strook langs de beek als drassig gebied aan, maar van vijvers is er nog steeds geen spoor. +/ We moeten wachten op de kadasterkaart van Popp voor gedetailleerde informatie. Het benedengedeelte van de viskwekerij behoort enerzijds toe aan een zekere Vanderschriek uit Brussel en anderzijds aan Josephus Van Volxem, een landbouwer uit Linkebeek. Het geheel is nat weiland met wat landbouw en een boomgaard. Een van de vijvers, de laagst gelegen, is aangelegd. Kortom: het laagst gelegen gebied, waar nu de vijvers liggen, was steeds nat gebied, meestal weiland en soms bos; de hoger gelegen stroken rond de hoeve wisselden af tussen weide, akker en boomgaard. Wisselende eigenaars Volgens de Geschiedenis van Linkebeek hield het Hof ten Heuvel rond 1900 op te bestaan. De drassige gronden werden te koop aangeboden en Daniël Yager (op zijn Frans uitgesproken als i-a-gé) liet in 1908 vier vijvers aanleggen: de viskwekerij was geboren. De forellenkweek bleek toen een goede bron van inkomsten. De heer Yager bewoonde de villa in de bocht van de Hollebeekstraat, bovenaan de helling. Langs de zijkant van zijn domein liep een wegje in een brede kronkel van de Hollebeekstraat naar het Wijnbrondal, maar met instemming van het gemeen-

9 van vroeger en NU 09 de benedenzijde en de geldkraan dichtgedraaid en rond die tijd ging professor Huet op pensioen zonder dat er een opvolger was. De zaak verkommerde, de interesse van de universiteit viel weg en er kwam een discussie over het beheer ervan: de Nederlandstalige afdeling, de KUL, of de Franstalige, de UCL. De zoektocht naar een koper begon. tebestuur werden de kronkels rechtgetrokken. Het pad is nu een steile, haast onbegaanbare openbare weg. In 1927 werd Firmin Van Bree de eigenaar. Omdat hij vrijgezel was en geen erfgenamen had, richtte hij de NV Espinette-Linkebeek op, die spoedig ook de bovenzijde van de viskwekerij verwierf. Verschillende lapjes grond werden beplant: zo ontstond het bosje naast het voetbalveld en dat aan de overzijde van de Schaveystraat naast het Bospad. Ook het bosje in het Perkveld / Schouwendaal kreeg toen vorm. Als oud-koloniaal van Congo was Van Bree begaan met de voedselschaarste, vooral het tekort aan eiwitten: vandaar de overschakeling op de voedzame en tropische tilapia. In 1938 werd er een grote wetenschappelijke en vriendschappelijke bijeenkomst gehouden. Voor de gelegenheid kregen de vijvers een aangepaste naam: lac Tanganyka, lac Kivu, lac Albert... Wetenschappelijke aanpak In 1947 werd het geheel toevertrouwd aan de Hooverstichting. Hoover, later president van de VS, organiseerde tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit de VS de voedselhulp aan de noodlijdende Belgische bevolking. In 1918 was er nog veel geld in de kas en de stichting ging over op het stimuleren van de wetenschappelijke ontwikkeling van de universiteit van Leuven, de UCL. Als dank kreeg Van Bree de titel doctor honoris causa. De viskwekerij kwam onder de kundige leiding van professor Huet en één jaar later was er al een plan opgesteld voor 25 grote en kleine, met elkaar verbonden vijvers. Het aantal gekweekte soorten werd fors uitgebreid met zalmachtigen (forel, regenboogforel, fonteinzalm), karperachtigen (karper, zeelt, voorn), snoek en baars. Mettertijd werd er ook rietvoorn, winde en black bass geteeld. Met de onafhankelijkheid van Congo werd een gedeelte van Strubbelingen Heel wat wilde projecten werden ontworpen, zoals een ministad rond de vroegere Schaveyhoeve. Gealarmeerd door het LAN, de voorloper van het LAHN, richtte Zenne & Zoniën zich tot het ministerie van Landbouw, dat in december 1980 de gronden vanaf de Vijversdreef tot de Rodestraat opkocht. De viskwekerij werd natuurgebied en de rest parkgebied (1). Rond 1990, toen een gedeelte van de bevoegdheden van de federale regering overging naar de gewesten, kwam de viskwekerij onder het toezicht van het Vlaams Gewest. In maart 1991 werd het officieel een wetenschappelijke instelling en men begon dadelijk met het herstel en de uitbreiding van de vijvers en de gebouwen. Een laatste strubbeling ontstond toen het Vlaams Gewest in 1995 de lelijke en vervallen broedserres ontmantelde om er een gloednieuwe groene broedhal in de plaats te zetten. Dat laatste stuitte op hevig verzet van enkele omwonenden en van het schepencollege: er ging een petitie rond bij de oeverbewoners tot boven de helling van de Hollebeekstraat. Zij kregen gelijk bij de Raad van State omdat het domein in een parkgebied ligt waar zulke grote constructies niet meer toegelaten zijn. Noodgedwongen werd de broedhal in het bovengedeelte opgericht. Meteen sneed de gemeente in eigen vlees, want toen zij een sporthal wilde oprichten in de parkzone werd dat om dezelfde reden geweigerd. Alex Geysels (1) De gemeente Linkebeek ontfutselde in januari 1980 de gronden rond het voetbalveld en de twee bosjes, toen het FDF in de regering zat. Er werden twee sportvelden zonder vergunning aangelegd. Nu zit de gemeente verveeld met deze situatie. Bronnen: - Verschillende oude kaarten (beschikbaar in het Linkebeeks Archief). - Geschiedenis van Linkebeek, blz. 139, 174, Sjoenke van november 1979, maart en november Linkebeek Info nr. 17 (1982), uitgegeven door het gemeentebestuur van Linkebeek.

10 10 VERENIGINGSNIEUWS Sportdegustatie Zaterdag 1 mei 13 uur - GC de Moelie Sportoverleg Linkebeek nodigt je uit om te komen proeven van minder bekende sporten. Golf in de Moelie? Het kan. Of kies je er voor om je heupen los te zwieren tijdens een sessie zumba en daarna afkoeling te zoeken in een les tai chi? Kaatsen kent iedereen, maar heb je het ooit al zelf gedaan? Sportoverleg Linkebeek biedt alle deelnemers een verfrissend sportdrankje aan. Teek-it-iezie gaat skeeten Zaterdag 24 april Waan je voor even een echte jager en kom mee kleischieten in Ruisbroek (Antwerpen). Afspraak om 14 uur op de plaats van Linkebeek waar carpoolen georganiseerd wordt. Leeftijd: minstens 16 jaar Prijs: 25 euro (voor 25 clays). Inschrijven: (aantal deelnemers beperkt tot 20) Meer info: Janik De Goÿ, Inschrijven is noodzakelijk. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Je kan deelnemen aan het volledige programma of inschrijven voor een initiatie. Meer info: of Zennetoer zoekt jonge bands In oktober zal de vijfde editie van Zennetoer, de muziekwedstrijd voor jonge bands uit de regio Zennevallei-Pajottenland, starten. Al wie muziek maakt, kan meedingen naar de eerste plaats, want Zennetoer is er voor bands en soloartiesten in alle genres. Dat bewijzen de uiteenlopende winaars van de vorige edities: Zonko, Aedo, Lapaz, Too Much en The White Nots. Er zijn toch wat voorwaarden om deel te nemen. De gemiddelde leeftijd van de bandleden mag maximaal 30 jaar zijn. Een van de leden moet ook in de regio Zennevallei-Pajottenland wonen (Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Ook bands uit Asse en uit de 19 Brusselse gemeenten kunnen zich inschrijven). Uit de ingezonden demo s selecteert een deskundige jury 25 bands voor de preselecties. Van elke preselectie mag een band gekozen door jury en publiek naar de finale. Alle finalisten gaan naar huis met mooie prijzen. Een beloftevolle band wint een professionele coaching. Inschrijven: tot woensdag 25 augustus. De preselecties vinden plaats op 30 oktober in CC de Meent in Alsemberg, op 6 november in CC Westrand in Dilbeek, op 13 november in GC de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius- Rode, op 20 november in JC Puls in Ternat en op 27 november in JH Guuk in Gooik. De finale vindt plaats op 8 januari 2011 in CC t Vondel in Halle. Meer info: of Provinciale seniorensportdag Dinsdag 1 juni De provincie Vlaams-Brabant en Bloso slaan de handen in elkaar om sport voor 50-plussers te promoten. Naast de klassiekere sporten zoals de wandeltocht, de fietstocht en het petanquetoernooi kunnen de senioren zich aan soccerpal, struifvogel of countrydansen wagen. Een aanrader is ongetwijfeld ook het aanleren van massagetechnieken. De deelnemers kunnen kiezen uit een veertigtal sportactiviteiten, in sessies van 45 minuten, een halve dag of doorlopend. De dag start met een gezamenlijke opwarming. s Middags kan iedereen deelnemen aan de massaseniorobics. De sportdag eindigt met een spetterend optreden en mooie prijzen voor de toernooiwinnaars. Inschrijven: 5 euro (vvk), 7 euro (ter plaatse) Plaats: Universitair Sportcentrum, Tervuursevest 101 in Leuven (Heverlee) Meer info: of

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE LINKEBEEK JAARGANG 54, NR 356 MEI 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW DE RAND België - Belgique

Nadere informatie

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 11 nr 3 maart 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 9 Vovember 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

UITGEKAMD. 8-9 Jurylid Dirk Christiaens Klaar voor finale Tripelrock. 3 Dorpskern krijgt nieuw gezicht. 5-6 Frédéric Petit Bijna een jaar burgemeester

UITGEKAMD. 8-9 Jurylid Dirk Christiaens Klaar voor finale Tripelrock. 3 Dorpskern krijgt nieuw gezicht. 5-6 Frédéric Petit Bijna een jaar burgemeester afgiftekantoor wezembeek-oppem P 007373 UITGEKAMD België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 WEZEMBEEK-OPPEM JAARGANG 15, NR 9 NOVEMBER 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS)

Nadere informatie

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 1 Januari 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

12-13 Schilder Gilles Van Schuylenbergh stelt tentoon in GC de Lijsterbes

12-13 Schilder Gilles Van Schuylenbergh stelt tentoon in GC de Lijsterbes de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 9 november 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

8-9 Hooghuis Festival tijdens jaarmarkt. 2-3 Communautaire discusies voeren bovenhand. 4 Louk Dierickx en Angèle Oostvogels in duel

8-9 Hooghuis Festival tijdens jaarmarkt. 2-3 Communautaire discusies voeren bovenhand. 4 Louk Dierickx en Angèle Oostvogels in duel DE ZANDLOPER jaargang 8, nr 6 juni 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Wemmel 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand 8-9 Hooghuis Festival tijdens

Nadere informatie

10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken

10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 7 september 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

KAASKRABBER. 6-7 Rembrand Van Lil en Gaby Dekoninck Het eerste Chirokoppel van Drogenbos. 8-9 Sigrid Dereymaeker Net terug uit Noorwegen

KAASKRABBER. 6-7 Rembrand Van Lil en Gaby Dekoninck Het eerste Chirokoppel van Drogenbos. 8-9 Sigrid Dereymaeker Net terug uit Noorwegen afgiftekantoor linkebeek 1 P 004769 KAASKRABBER DROGENBOS JAARGANG 16, NR 2 MEI 2015 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JANUARI-JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND FR

Nadere informatie

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester afgiftekantoor Brussel X DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 13 nr 3 maart 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy afgiftekantoor Kraainem 1 de lijsterbes Kraainem jaargang 12, nr 10 december 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

DROGENBOS JAARGANG 15, NR 3 MEI 2014 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND

DROGENBOS JAARGANG 15, NR 3 MEI 2014 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND afgiftekantoor linkebeek 1 P 004769 KAASKRABBER DROGENBOS JAARGANG 15, NR 3 MEI 2014 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND België -

Nadere informatie

buurten Jan De Cock: De papierfabriek ligt plat, maar de geschiedenis leeft voort

buurten Jan De Cock: De papierfabriek ligt plat, maar de geschiedenis leeft voort gemeenschapskrant van sint-genesius-rode afgiftekantoor sint-genesius-rode buurten jaargang 7, nr 2 februari 2005 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Jan De Cock: De papierfabriek ligt plat,

Nadere informatie

6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx maakte Expo 58 mee van op de eerste rij

6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx maakte Expo 58 mee van op de eerste rij DE ZANDLOPER jaargang 9, nr 4 April 2008 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Wemmel 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand 6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september buurten Sint-genesius-rode jaargang 11, nr 7 september 2009 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Een wijk verandert Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Het Lage Land is een gezellige wijk in Rotterdam Prins Alexanderpolder. Van dat zij zelf ontwikkelden. Een vertelde geschiedenis,

Nadere informatie

BUURTEN. 8-9 Day By Day Gospel Singers Gospel op het kerstmenu. 3 Afschakelplan elektriciteit

BUURTEN. 8-9 Day By Day Gospel Singers Gospel op het kerstmenu. 3 Afschakelplan elektriciteit afgiftekantoor sint-genesius-rode P 008347 BUURTEN SINT-GENESIUS-RODE JAARGANG 16, NR 10 DECEMBER 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JANUARI-JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE BOESDAALHOEVE

Nadere informatie

nummer 10 december 2013 jaargang 14

nummer 10 december 2013 jaargang 14 nummer 10 december 2013 jaargang 14 Inhoud 10 3 8 december was er in Brandevoort weer een gezellige wintermarkt. Veel bezoekers die genoten van de sfeer, van een kop warme chocolademelk of glühwein onder

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

10-11 Johan Verminnen viert zestigste verjaardag in GC de Zandloper

10-11 Johan Verminnen viert zestigste verjaardag in GC de Zandloper DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 12 nr 5 MEi 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie