11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat"

Transcriptie

1 SJOENKE België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 Linkebeek jaargang 50, nr 315 April 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand afgiftekantoor Linkebeek 1 11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat 2-3 Uit Goede Bron: het gewestelijk expresnet 8-9 De viskwekerij in de twintigste eeuw Karel Vingerhoets brengt hommage aan Wannes Van de Velde in GC de Moelie Klikken naar een avondje uit met

2 02 van de redactie Druk in Linkebeek De aanloop naar de zomervakantie belooft behoorlijk druk te worden. De verenigingen geven alleszins vol gas. Als je wil weten wat skeeten is, dan moet je bij Teek-it-iezie zijn. Er is een sportdegustatie waarbij je kunt proeven van enkele minder bekende sporten. Proeven kan ook in café Het Labierint, maar dan wel van een verduiveld goed bier. Sportieve senioren kunnen naar Leuven voor de jaarlijkse provinciale sportdag. Kijk! Ik fiets! leert kleuters vanaf vier jaar fietsen. Uit goede Dan is er op 9 mei natuurlijk de spectaculaire zeepkistenrace. In deze sjoenke worden de geheimen van een supersonische zeepkist onthuld. Van Chiro Sjoen en de Gezinsbond vernemen we dat ze aan de start van de race komen. In het vooruitzicht van de Open Tuinendag op 20 juni zetten wij de tuin van de familie Thys in de kijker. Het fietsknooppuntennetwerk Pajottenland-Zennevallei wordt op 25 april ingehuldigd. Ook vanuit Linkebeek is er een fietstocht naar de feestelijke inhuldiging in Sint-Pieters-Leeuw. Op het programma van GC de Moelie staan er voor de zomerstop een hommage aan Wannes Van de Velde en een toneelvoorstelling van het Brussels Volkstejoêter. In een tweede bijdrage over de viskwekerij verneem je hoe en door wie dit prachtige domein tijdens de vorige eeuw geleidelijk werd uitgebouwd en hoe het uiteindelijk in handen van het Vlaams Gewest kwam. Er is natuurlijk ook gemeentelijk nieuws. Voor de gemeenteraad van maart had men de zitpenningen van de raadsleden kunnen uitsparen, want de agenda stelde niets voor. De Raad van State vernietigde onlangs de bouwvergunning voor de aanleg van het Gewestelijke Expresnet (GEN) op het grondgebied van Linkebeek. In Uit goede bron gaan we na hoe het dossier de voorbije tien jaar evolueerde en hoe het aan bod kwam in het gemeentelijk infoblad en sjoenke. Gewestelijk expresnet De laatste grote werken aan spoorlijn 124, die Brussel met Charleroi verbindt, hadden na de Tweede Wereldoorlog plaats. Toen werd de lijn geëlektrificeerd. De inhuldiging van deze belangrijke verbetering gebeurde op 19 november Een halve eeuw later is de uitbouw van het gewestelijke expresnet (GEN) een nieuwe belangrijke stap. Dat de plannen op diverse plaatsen tegenwind zouden krijgen, was te verwachten. Op de spoorlijn naar Charleroi kwam er vooral protest tegen de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Ukkel en Nijvel. In Linkebeek wordt gevreesd dat de bouw van een viaduct in het talud naast de Kleindalstraat voor belangrijke landschappelijke schade zal zorgen. We doken in het archief van de gemeentelijke mededelingen (GM) en van sjoenke en reconstrueren het verhaal van het GEN in Linkebeek. Sjoenke bericht in november 2001 voor het eerst over het expresnet. In juni 2003 wordt in de GM gemeld dat de NMBS bezig is met het opmaken van het milieueffectenrapport (MER) dat nodig is voor de stedenbouwkundige vergunning. Het openbaar onderzoek is voor dezelfde maand en op 17 juni 2003 heeft er een informatievergadering plaats in de Hoeve t Holleken. Voor meer nieuws is het dan wachten tot in november In de GM verschijnt een beknopte stand van zaken. Ook in november 2005 publiceert de GM een overzicht. Op dat ogenblik blijkt dat voor het traject

3 uit de gemeente 03 bron Linkebeek-Rode (Vlaams Gewest) het MER nog altijd niet klaar is. Intussen wordt in onze gemeente het collectief RER-Linkebeek opgericht. Deze actiegroep organiseert in oktober 2005 een debatavond over de geplande werken op Linkebeeks grondgebied. Op de druk bijgewoonde samenkomst krijgen de plannen heel wat kritiek. Het schepencollege is aanwezig, maar mengt zich niet in de discussie. Pas begin 2007, als het MER is goedgekeurd, komt er meer vaart in het dossier en vindt het gemeentebestuur dat het verzet tegen de uitbreiding van de spoorweg moet worden opgedreven. Op 24 april 2007 wordt in de gemeenteraad meerderheid tegen minderheid een motie aanvaard tegen de aanleg van twee bijkomende sporen. De oppositie vreest dat de manier waarop het gemeentebestuur het dossier aanpakt de verstandhouding met de NMBS volledig zal vertroebelen. Op 22 juni 2007 vraagt spoorwegnetbeheerder Infrabel bij de gemeente de stedenbouwkundige vergunning aan en begin september zit de Hoeve t Holleken opnieuw afgeladen vol voor een nieuwe vergadering over het GEN. Vijf vertegenwoordigers van de NMBS komen de plannen toelichten. Na hun uitvoerige uiteenzetting volgt een geanimeerd debat dat in grote verwarring eindigt. De GECORO levert diezelfde maand een eerste uitgebreid en goed onderbouwd advies af met heel wat kritische opmerkingen. Het duurt tot 23 december 2008 vooraleer de gewestelijke ambtenaar Infrabel de vergunning geeft. Op 6 februari 2009 herbevestigt de GECORO in grote lijnen het advies van 19 september In twaalf punten staan de eisen van de gemeente opgesomd die moeten leiden tot een minnelijke schikking met Infrabel. De voornaamste eisen zijn de versmalling van de perrons om de impact van het viaduct in de Kleindalstraat te kunnen beperken, een betere toegankelijkheid tot de perrons voor mindervaliden en een rechtstreekse verbinding met Brussel-Zuid. Het tijdschrift Knack had immers een voorlopig exploitatieschema gepubliceerd waarbij de spoorlijn van Charleroi verbonden zou worden met het station Brussel-West in Molenbeek. Aangezien de gemeente weinig of geen gehoor krijgt bij Infrabel, beslist het gemeentebestuur in maart 2009 bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning. Het gemeentebestuur forceert de volgende maanden ook enkele overlegvergaderingen met Infrabel. Pas eind november 2009 reageert deze maatschappij op de eisenbundel van de gemeente. Het gemeentebestuur en de GECORO vinden het antwoord teleurstellend en onaanvaardbaar. Op 4 januari 2010 krijgt de GECORO inzage in een document met een aantal wijzigingen aan de plannen, waaronder een versmalling van een van de perrons. Het uiteindelijke antwoord van Infrabel wordt op 13 januari 2010 door de gemeente als onvoldoende beschouwd. De Raad van State vernietigt op 4 februari 2010 de stedenbouwkundige vergunning omdat het Vlaams Gewest geen gewestelijk ruimtelijk structuurplan heeft opgemaakt. Dat is nodig omdat de plannen niet volledig in overeenstemming zijn met het gewestplan. Na de uitspraak van het arrest laat Infrabel weten dat deze beslissing de uitvoering van de werken tot drie jaar kunnen vertragen. Het Vlaams Gewest moet nu een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het tracé Linkebeek- Rode en nadien een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aanvragen. In 2007 publiceert sjoenke een artikelenreeks over het GEN-dossier. In een gesprek met de topman van Infrabel en een ingenieur van het studiebureau verklaart de laatste dat er bij een beperking tot twee sporen onvoldoende ruimte is om de capaciteit van zowel trage als snelle treinen op te drijven. We hopen begin 2009 met de werkzaamheden in Linkebeek te kunnen starten, maar als er bewoners naar de Raad van State stappen, kan dat later zijn. Dat wijst erop dat men bij de spoorwegen rekening hield met het huidige scenario. Het is vreemd dat Infrabel dan toch nog in de fout is gegaan. Rondpunt Alsembergsesteenweg Twee jaar geleden diende een immobiliënmaatschappij een stedenbouwkundige aanvraag in voor de bouw van een klein appartementsgebouw op de hoek van de Molenstraat en de steenweg. Vlabinvest (Investeringsfonds voor Grond -en Woonbeleid in Vlaams- Brabant) liet echter het bestaande recht op voorkoop gelden. Dat recht op voorkoop heeft tot doel om in welbepaalde gevallen sociale woonmaatschappijen, gemeenten en OCMW s in staat te stellen woningen en percelen te verwerven om er vervolgens sociale woningen of kavels van te maken. De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia zal er nu een gebouw met appartementen bouwen. Aangezien de bouwvergunning maar twee jaar geldig is, werd vorige maand met de grondwerken begonnen. Wandelweg Het Schaveyspark, eigendom van het Vlaams Gewest, is een mooi wandelgebied. Het ligt op het grondgebied van Beersel en Linkebeek. Wie in het Dwersbos het geasfalteerde wandelpad richting parking Schaveys neemt, moet op zeker ogenblik nog altijd over een braakliggend terrein waar het pad onderbroken is en dat er bij regenweer erg modderig bijligt. Na de winter werd de weg door de gemeentearbeiders beter begaanbaar gemaakt door een laag houtsnippers. De lap grond is nog altijd eigendom van de gemeente Linkebeek en maakte tot in de jaren zeventig deel uit van het waterwinningsgebied van de gemeente. Het Franstalige gemeentebestuur heeft altijd geweigerd deze verwaarloosde grond aan het Vlaams Gewest te verkopen. Misschien komt daar verandering in, want de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap nam onlangs contact op met het gemeentebestuur om de grond aan te kopen of in erfpacht te nemen. Hopelijk wordt op dit voorstel ingegaan, zodat dit belangrijke pad eindelijk volledig kan worden aangelegd. Overval Vorige maand werd de bloemenwinkel op het Gemeenteplein net voor sluitingstijd overvallen door een gemaskerde jongeman. De bloemist werd bedreigd met een wapen en moest het geld van de kassa in een zak deponeren en vervolgens op de grond gaan liggen. De politie die toevallig in de buurt was, was snel ter plaatse, maar wel te laat om de overvaller in te rekenen.

4 04 uit de gemeente Groen-wit geweld De tuin van de familie Thys als opwarmertje voor Open Naar aanleiding van de inmiddels vijfde Open Tuinendag op 20 juni presenteren wij de komende maanden in sjoenke enkele van de deelnemers. Kwestie van je wat op te warmen en aan te moedigen om een kijkje te gaan nemen of om inspiratie op te doen. Als geneesheer in het Sint-Pieters- en Erasmusziekenhuis had mijnheer Thys al lang interesse voor de natuur. Oorspronkelijk waren hij en zijn vrouw inwoners van Ukkel, maar in 1964 kochten ze hun gezellig ingerichte huis in onze gemeente. Hij is ondertussen met pensioen. Af en toe begeleidt hij nog wat natuurwandelingen in Linkebeek, maar bovenal heeft hij er samen met zijn vrouw voor gezorgd dat de tuin biodiversiteit aantrekt. Natuurlijkheid troef We wilden vooral een niet te dure tuin die stadsnatuur en leven van het platteland combineert en waar de kinderen graag in vertoeven. Behalve de twee gazonplekken waar de kinderen naar hartenlust konden spelen, hebben we snel voorzien in een wild deel waar de natuur min of meer haar gang kon gaan. De gazonpartij maaien we nog steeds één keer per week in het groeiseizoen. Het wilde deel, met heel wat honingplanten die allerlei insecten aantrekken, komt slechts twee keer per jaar aan de beurt. Daar mogen brandnetels groeien, waar rupsen zich kunnen verpoppen tot mooie vlinders, zegt mijnheer Thys. Sinds ongeveer twaalf jaar hebben we een vijver van een veertigtal vierkante meter aan onze tuin toegevoegd. Dat heeft de lokale biodiversiteit werkelijk goed gedaan. In normale omstandigheden is het water ongeveer vijftig tot zestig centimeter diep. Elk jaar komen kikkers en padden grote pakketten eieren afzetten en vliegen ettelijke libellensoorten in het rond, vertelt mijnheer Thys enthousiast. Het nierbekkenvormig watervlak is enkel gevuld met regenwater, wat de natuurlijkheid uiteraard verhoogt. In de zomer valt het nooit droog, maar het waterpeil zakt soms tot nog slechts enkele centimeters overblijven. Eerst wit dan groen dan blauw De grote tuin is ongeveer 18,5 are groot, maar wat opvalt, is dat felle kleuren volledig ontbreken. Dat is echt de bedoeling, zegt mevrouw Thys. Ik heb het niet zo begrepen op die hevige kleuren als geel en rood, maar hou meer van wit, groen en blauw. De hortensia s hebben we dan ook enkel in blauw-witte varianten, terwijl soorten als buxus of verschillende varens het groen in diverse tinten

5 uit de gemeente 05 aan de waterkant Tuinen-Jardins Ouverts van 20 juni schakeren. Bij de buren hangen verschillende maretakken in flink uit de kluiten gewassen robinia s, ook al met enkel groene en witte kleuren. Daar heeft het echtpaar Thys uiteraard niet zelf voor gezorgd. Dat doen de vogels wel, die de maretak verspreiden als ze de bessen opeten. De structuur van de tuin is al lang geleden in een definitieve plooi gelegd, gaat mevrouw Thys verder, maar af en toe planten we nieuwe soorten aan en we laten staan wat gedijt. Nieuw materiaal vinden we op markten of als we nog eens naar Engeland of Frankrijk gaan. Natuurlijk zorgen boeken en vrienden ook wel voor inspiratie. Zo evolueert de tuin permanent en zo hoort het ook. Op de vraag welke plantensoorten hij bijzonder vindt, aarzelt mijnheer Thys niet: De reuzenberenklauw gaat soms tot bijna vijf meter hoog. Omdat het een invasieve soort is, neem ik het zaad weg. Zo kunnen er geen nieuwe planten ontstaan, maar de insecten zijn verlekkerd op de vele en grote bloemenschermen en dat wil ik ze niet ontnemen. Mevrouw Thys heeft het eerder begrepen op de pluimpapaver, omdat de grijs-groene bladeren haar bekoren en omdat de bloemen er volgens haar ook mogen zijn. De tuin maakt integraal deel uit van de natuurlijke omgeving en dat willen we absoluut zo houden, benadrukt mevrouw Thys. Die omgeving is inderdaad bijzonder als je weet dat onder meer het prachtige domein van Schaveys op een steenworp afstand ligt, net als de viskwekerij van de Vlaamse Gemeenschap. Een gezonde tuin We hechten belang aan een zo laag mogelijk gebruik van pesticiden. Compost is een goede grondstof die de bodem in evenwicht houdt. Dan heeft de tuin geen extra bemesting nodig, terwijl de planten weinig last hebben van ziekten, weet mijnheer Thys. De bodem is hier vooral opgebouwd uit Brusselliaanzand dat hier en daar gemengd is met zeeschelpen. Die zitten hier van nature in en je kunt er van op aan dat ze dus miljoenen jaar oud zijn, van toen de zee nog tot hier reikte. Wij waren blij dat Rik Otten ons contacteerde om mee te doen aan de Open Tuindagen. Hij doet werkelijk zijn best om de twee taalgemeenschappen samen te brengen in dit initiatief en dat juichen we zeker toe. We hebben goede ervaringen met onze deelname aan de vorige edities en we zullen zeker in de toekomst ook nog deelnemen, sluit mijnheer Thys af. Herman Dierickx Je kunt het allemaal zelf gaan bekijken op 20 juni, in de Grasmussendreef 35.

6 06 AAN DE POLITIEKE POLS Een motie over de Israëlisch-Palestijnse kwestie Uit de gemeenteraad van 22 maart De agenda van deze gemeenteraad maakt duidelijk dat de bedrijvigheid van het gemeentebestuur momenteel niet erg groot is. Weinig agendapunten, waaronder dan nog een motie over de Israëlisch-Palestijnse kwestie; een punt dat men niet onmiddellijk op de gemeenteraad van een kleine Vlaamse gemeente zou verwachten. > Begin 2009 raakte bekend dat de Frans-Belgische bank Dexia deelneemt aan de financiering van de uitbreiding van de Israëlische kolonies op Palestijns grondgebied. Verschillende politieke partijen eisten toen dat Dexia daar onmiddellijk mee zou stoppen. Dexia deelde nadien mee dat er geen leningen meer worden toegestaan aan die niet-legale nederzettingen. De gemeenteraad keurt de motie tegen Dexia eenparig goed, al vraagt de lijst De Neef zich af of het schepencollege nu ook moties over de sluiting van grote bedrijven of mistoestanden in andere delen van de wereld gaat agenderen. > De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan, die afsluit met een batig saldo van ongeveer euro. Dat gebeurt na een aanslepend meningsverschil tussen de kerkfabriek en de provinciale administratie, over de jaarrekening > Vroeger werden de meeste werknemers in openbare dienst statutair benoemd. Op dit ogenblik werkt ongeveer 60 % van het personeel in de lokale besturen met een arbeidscontract. Zulke contractuele werknemers krijgen echter een lager pensioen als een statutair benoemde collega die hetzelfde werk doet. Al jarenlang onderhandelen politiek en vakbonden om deze onrechtvaardigheid weg te werken. Eind vorig jaar werd hierover een akkoord bereikt. De gemeenteraad keurt de intentieverklaring goed om een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren vanaf 1 april Bij het gemeentebestuur werken ongeveer twintig contractuelen. Het gaat om schoonmaakpersoneel, werklieden met het gescostatuut en toezichtpersoneel voor de scholen. > Marijke Brijnaert, die sinds vorig jaar werkt als deskundige grondgebiedzaken (stedenbouw), gaat voortaan de vergaderingen van de GECORO bijwonen als verslaggever. Veerle Debrael, sinds 2006 bestuurssecretaris, zal tot einde 2012 de gemeentesecretaris vervangen als die afwezig is. > Tot slot houdt LK2000 een aantal interpellaties. In de Beukenstraat is er eindelijk een oplossing voor het sluipverkeer. Wanneer komen het Dwersbos en de Rodestraat aan de beurt? De schepen van Openbare Werken wil de plannen hierover nog niet bekendmaken omdat de buurtbewoners nog niet geraadpleegd werden. Sinds vorig jaar kreeg het gemeenteblad een nieuw uitzicht. Wat is de kostprijs ervan? De kostprijs is uiteraard verhoogd, geeft de waarnemende burgemeester toe, maar dat komt vooral omdat het aantal bladzijden hoger ligt dan vroeger. LK2000 verwijst naar de slechte staat van een aantal wandelwegen, waaronder de Scheeweg en een deel van het Bospad. Er zijn klachten van inwoners over herhaalde defecten aan de openbare verlichting, onder meer onder de brug van het Kleindal. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens het college bij Eandis. Tot slot beklaagt LK2000 zich er ook over dat het opruimen van de werven van de openbare nutsmaatschappijen dikwijls te wensen overlaat. LK2000 vindt dat het schepencollege hier strenger tegen moet optreden.

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Lenteconcert Sint-Ceciliakoor Vrijdag 7 mei - 20 uur - Sint-Sebastiaanskerk Het orkest Camerata van Linkebeek nodigt iedereen van harte uit op zijn lenteconcert. Camerata en het Sint-Ceciliakoor werken al enkele jaren succesvol samen en willen daarmee doorgaan. Daarom nodigde Camerata het koor uit om enkele werken van het programma vocaal te ondersteunen. Er wordt werk uitgevoerd van Bach, Vaughan-Williams, Liadov en Tsjaikovski. Koor en orkest staan onder de leiding van de jonge en getalenteerde dirigenten Raphaël Feye en Francis Mourey. Cellist Francis Mourey zal ook als solist optreden. Het belooft een mooie avond te worden. Na een korte winterstop zijn dirigent Eric Kirsch en zijn koorleden onmiddellijk begonnen met de voorbereiding van het lenteconcert. Het koor mocht opnieuw een paar nieuwe leden verwelkomen. Michel Van den Driessche woont sinds een paar jaar op t Holleken en zingt als bas. Tom Kirsch is terug uit Australië en neemt zijn plaats bij de tenoren opnieuw in. Door een redactionele vergissing verscheen het verslag van het kerstconcert niet in sjoenke. De redactie verontschuldigt zich hiervoor bij koor en orkest en in het bijzonder bij de verslaggever. Beter laat dan nooit, hier volgt zijn recensie. Sint-Ceciliakoor gaat verder op ingeslagen weg We waren weer met velen present in de Sint-Sebastiaanskerk op 19 december. Het Sint-Ceciliakoor gaf er traditiegetrouw zijn kerstconcert in samenwerking met het orkest Camerata Linkebeek. Dirigent Eric Kirsch koos voor een gevarieerd programma waarbij het orkest evenwichtig afwisselde met het koor. Belangrijker was het verder loslaten van het gekende kerstliederenrepertoire. Het is verdergaan op de ingeslagen weg van het vorige concert en dat siert het koor. Dit jaar stond Felix Mendelssohn centraal. Dat gaf het concert een vroegromantisch cachet. Koor en orkest startten met Händels And the glory of the Lord, voor koor en orkest een repertoirestuk uit The Messiah. Het koor ging dan alleen verder met Praetorius Quem pastores laudavere, waarbij ze een mooie klankharmonie lieten horen bij dit vroegbarokke werk, dat nog klassiek meerstemmig is zonder fugatische kenmerken. Via O kerstnacht schoner dan de dagen en twee andere repertoirestukken belandden we samen met het orkest bij Mendelssohn. Bij Verleih uns Frieden was het even wennen aan het unisono inleidende gedeelte met mannenstemmen. We ervoeren het einde van het lied als ietwat onzeker. De twee liederen uit Elias, een oratorium gebaseerd op tekst uit het Oude Testament, sloten het eerste gedeelte af. Het samenspel met het orkest verliep behoorlijk. We onthouden vooral een dynamische finale met een snel loopje van het orkest en een attente inval van het koor. Daarna was Camerata aan de beurt. In Mendelssohns Die Hebriden waren de altviolen en de hobo s iets minder accuraat. De hoornpartij maakte echter veel goed. Tijdens het tweede deel van de derde symfonie van Alexander Borodin hoorden we dan weer af en toe wat Wagneriaanse dreiging en een betere hobo. Met het concerto voor twee celli van Vivaldi zaten we dan helemaal aan het instrumentale toppunt van de avond. Raphaël Feye en Francis Mourey brachten een mooi doorleefde lezing en het samenspel met het orkest verliep meer dan verdienstelijk. Dit was gewoon genieten. Koor en orkest besloten met Mendelssohn en Haydn. Im Grünen van de eerste van deze twee deed ons onwillekeurig denken aan tijdgenoot Schubert. Het met medewerking van het publiek gebrachte Stille nacht vormde de obligate afsluiter van het concert. In het algemeen was de prestatie van het koor vergelijkbaar met vorig jaar. Zou het kunnen dat de tenoren versterking verdragen? Het orkest Camerata heeft hoorbaar vooruitgang geboekt onder de bevlogen leiding van hun twee cellist-dirigenten. Benieuwd wat koor en orkest voor 7 mei in petto houden. Jan Otten

8 08 van vroeger en NU De viskwekerij (2): de twintigste eeuw Over het benedengedeelte bestaan er tot 1900 heel wat minder kaarten dan van het bovengedeelte. We kunnen dan ook dieper ingaan op de ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Wie de moed heeft de kadastrale gegevens verder uit te pluizen, zal nog heel wat kunnen aanvullen. De oude kaarten ( ) De eerste duidelijke kaart is die van het Zoniënbos en omgeving. Er is geen sprake van de Vijversdreef en er zijn ook geen vijvers te bespeuren. Alles lijkt één geheel te vormen met het Hof ten Heuvel. Dat lag in het Dwersbos recht over de Grasmusdreef Cogeur/Ferraris in zwart-wit geeft meer details: vanuit de Brouwerijstraat vertrekt een stukje Vijversdreef naar een klein gebouw. De gronden tussen de Vijversdreef en het Dwersbos zijn vooral nat weiland rondom het Hof ten Heuvel. Een nazaat van een van de vroegere pachters (Mosselmans) vertelde mij dat een van de legers de avond voor de slag bij Waterloo (1815) zijn kamp opsloeg in de weide waar nu de vijvers liggen. De koeien die er graasden, werden dan maar geslacht als feestmaal voor de grote strijd De ingekleurde Ferrariskaart deelt de viskwekerij in twee gedeelten in: langs de beek een bos en tegen de helling naar het Hof ten Heuvel een weide. De korte tijd tussen de publicatie van deze kaart en die van de vorige mag ons niet misleiden: er verliep soms heel wat tijd tussen het opmeten en het effectief uitgeven. Een kaart uit 1779 vernoemt Gillis Mosselmans als bewerker van de gronden De kaart van Mombourne geeft opnieuw de hele strook langs de beek als nat weiland aan en de hoger gelegen gronden rond het hof als droog weiland. Of hoe het allemaal kan veranderen in één generatie De eerste kadasterkaart (Vandermaelen) geeft de strook langs de beek als drassig gebied aan, maar van vijvers is er nog steeds geen spoor. +/ We moeten wachten op de kadasterkaart van Popp voor gedetailleerde informatie. Het benedengedeelte van de viskwekerij behoort enerzijds toe aan een zekere Vanderschriek uit Brussel en anderzijds aan Josephus Van Volxem, een landbouwer uit Linkebeek. Het geheel is nat weiland met wat landbouw en een boomgaard. Een van de vijvers, de laagst gelegen, is aangelegd. Kortom: het laagst gelegen gebied, waar nu de vijvers liggen, was steeds nat gebied, meestal weiland en soms bos; de hoger gelegen stroken rond de hoeve wisselden af tussen weide, akker en boomgaard. Wisselende eigenaars Volgens de Geschiedenis van Linkebeek hield het Hof ten Heuvel rond 1900 op te bestaan. De drassige gronden werden te koop aangeboden en Daniël Yager (op zijn Frans uitgesproken als i-a-gé) liet in 1908 vier vijvers aanleggen: de viskwekerij was geboren. De forellenkweek bleek toen een goede bron van inkomsten. De heer Yager bewoonde de villa in de bocht van de Hollebeekstraat, bovenaan de helling. Langs de zijkant van zijn domein liep een wegje in een brede kronkel van de Hollebeekstraat naar het Wijnbrondal, maar met instemming van het gemeen-

9 van vroeger en NU 09 de benedenzijde en de geldkraan dichtgedraaid en rond die tijd ging professor Huet op pensioen zonder dat er een opvolger was. De zaak verkommerde, de interesse van de universiteit viel weg en er kwam een discussie over het beheer ervan: de Nederlandstalige afdeling, de KUL, of de Franstalige, de UCL. De zoektocht naar een koper begon. tebestuur werden de kronkels rechtgetrokken. Het pad is nu een steile, haast onbegaanbare openbare weg. In 1927 werd Firmin Van Bree de eigenaar. Omdat hij vrijgezel was en geen erfgenamen had, richtte hij de NV Espinette-Linkebeek op, die spoedig ook de bovenzijde van de viskwekerij verwierf. Verschillende lapjes grond werden beplant: zo ontstond het bosje naast het voetbalveld en dat aan de overzijde van de Schaveystraat naast het Bospad. Ook het bosje in het Perkveld / Schouwendaal kreeg toen vorm. Als oud-koloniaal van Congo was Van Bree begaan met de voedselschaarste, vooral het tekort aan eiwitten: vandaar de overschakeling op de voedzame en tropische tilapia. In 1938 werd er een grote wetenschappelijke en vriendschappelijke bijeenkomst gehouden. Voor de gelegenheid kregen de vijvers een aangepaste naam: lac Tanganyka, lac Kivu, lac Albert... Wetenschappelijke aanpak In 1947 werd het geheel toevertrouwd aan de Hooverstichting. Hoover, later president van de VS, organiseerde tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit de VS de voedselhulp aan de noodlijdende Belgische bevolking. In 1918 was er nog veel geld in de kas en de stichting ging over op het stimuleren van de wetenschappelijke ontwikkeling van de universiteit van Leuven, de UCL. Als dank kreeg Van Bree de titel doctor honoris causa. De viskwekerij kwam onder de kundige leiding van professor Huet en één jaar later was er al een plan opgesteld voor 25 grote en kleine, met elkaar verbonden vijvers. Het aantal gekweekte soorten werd fors uitgebreid met zalmachtigen (forel, regenboogforel, fonteinzalm), karperachtigen (karper, zeelt, voorn), snoek en baars. Mettertijd werd er ook rietvoorn, winde en black bass geteeld. Met de onafhankelijkheid van Congo werd een gedeelte van Strubbelingen Heel wat wilde projecten werden ontworpen, zoals een ministad rond de vroegere Schaveyhoeve. Gealarmeerd door het LAN, de voorloper van het LAHN, richtte Zenne & Zoniën zich tot het ministerie van Landbouw, dat in december 1980 de gronden vanaf de Vijversdreef tot de Rodestraat opkocht. De viskwekerij werd natuurgebied en de rest parkgebied (1). Rond 1990, toen een gedeelte van de bevoegdheden van de federale regering overging naar de gewesten, kwam de viskwekerij onder het toezicht van het Vlaams Gewest. In maart 1991 werd het officieel een wetenschappelijke instelling en men begon dadelijk met het herstel en de uitbreiding van de vijvers en de gebouwen. Een laatste strubbeling ontstond toen het Vlaams Gewest in 1995 de lelijke en vervallen broedserres ontmantelde om er een gloednieuwe groene broedhal in de plaats te zetten. Dat laatste stuitte op hevig verzet van enkele omwonenden en van het schepencollege: er ging een petitie rond bij de oeverbewoners tot boven de helling van de Hollebeekstraat. Zij kregen gelijk bij de Raad van State omdat het domein in een parkgebied ligt waar zulke grote constructies niet meer toegelaten zijn. Noodgedwongen werd de broedhal in het bovengedeelte opgericht. Meteen sneed de gemeente in eigen vlees, want toen zij een sporthal wilde oprichten in de parkzone werd dat om dezelfde reden geweigerd. Alex Geysels (1) De gemeente Linkebeek ontfutselde in januari 1980 de gronden rond het voetbalveld en de twee bosjes, toen het FDF in de regering zat. Er werden twee sportvelden zonder vergunning aangelegd. Nu zit de gemeente verveeld met deze situatie. Bronnen: - Verschillende oude kaarten (beschikbaar in het Linkebeeks Archief). - Geschiedenis van Linkebeek, blz. 139, 174, Sjoenke van november 1979, maart en november Linkebeek Info nr. 17 (1982), uitgegeven door het gemeentebestuur van Linkebeek.

10 10 VERENIGINGSNIEUWS Sportdegustatie Zaterdag 1 mei 13 uur - GC de Moelie Sportoverleg Linkebeek nodigt je uit om te komen proeven van minder bekende sporten. Golf in de Moelie? Het kan. Of kies je er voor om je heupen los te zwieren tijdens een sessie zumba en daarna afkoeling te zoeken in een les tai chi? Kaatsen kent iedereen, maar heb je het ooit al zelf gedaan? Sportoverleg Linkebeek biedt alle deelnemers een verfrissend sportdrankje aan. Teek-it-iezie gaat skeeten Zaterdag 24 april Waan je voor even een echte jager en kom mee kleischieten in Ruisbroek (Antwerpen). Afspraak om 14 uur op de plaats van Linkebeek waar carpoolen georganiseerd wordt. Leeftijd: minstens 16 jaar Prijs: 25 euro (voor 25 clays). Inschrijven: (aantal deelnemers beperkt tot 20) Meer info: Janik De Goÿ, Inschrijven is noodzakelijk. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Je kan deelnemen aan het volledige programma of inschrijven voor een initiatie. Meer info: of Zennetoer zoekt jonge bands In oktober zal de vijfde editie van Zennetoer, de muziekwedstrijd voor jonge bands uit de regio Zennevallei-Pajottenland, starten. Al wie muziek maakt, kan meedingen naar de eerste plaats, want Zennetoer is er voor bands en soloartiesten in alle genres. Dat bewijzen de uiteenlopende winaars van de vorige edities: Zonko, Aedo, Lapaz, Too Much en The White Nots. Er zijn toch wat voorwaarden om deel te nemen. De gemiddelde leeftijd van de bandleden mag maximaal 30 jaar zijn. Een van de leden moet ook in de regio Zennevallei-Pajottenland wonen (Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Ook bands uit Asse en uit de 19 Brusselse gemeenten kunnen zich inschrijven). Uit de ingezonden demo s selecteert een deskundige jury 25 bands voor de preselecties. Van elke preselectie mag een band gekozen door jury en publiek naar de finale. Alle finalisten gaan naar huis met mooie prijzen. Een beloftevolle band wint een professionele coaching. Inschrijven: tot woensdag 25 augustus. De preselecties vinden plaats op 30 oktober in CC de Meent in Alsemberg, op 6 november in CC Westrand in Dilbeek, op 13 november in GC de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius- Rode, op 20 november in JC Puls in Ternat en op 27 november in JH Guuk in Gooik. De finale vindt plaats op 8 januari 2011 in CC t Vondel in Halle. Meer info: of Provinciale seniorensportdag Dinsdag 1 juni De provincie Vlaams-Brabant en Bloso slaan de handen in elkaar om sport voor 50-plussers te promoten. Naast de klassiekere sporten zoals de wandeltocht, de fietstocht en het petanquetoernooi kunnen de senioren zich aan soccerpal, struifvogel of countrydansen wagen. Een aanrader is ongetwijfeld ook het aanleren van massagetechnieken. De deelnemers kunnen kiezen uit een veertigtal sportactiviteiten, in sessies van 45 minuten, een halve dag of doorlopend. De dag start met een gezamenlijke opwarming. s Middags kan iedereen deelnemen aan de massaseniorobics. De sportdag eindigt met een spetterend optreden en mooie prijzen voor de toernooiwinnaars. Inschrijven: 5 euro (vvk), 7 euro (ter plaatse) Plaats: Universitair Sportcentrum, Tervuursevest 101 in Leuven (Heverlee) Meer info: of

11 KAV Zondag 18 april KAV Linkebeek en KAV Intercultureel Vorst maken samen een wandeling van 5 km door Linkebeek. Afspraak om uur op het Gemeenteplein. Deelnemen is gratis en halverwege krijg je een drankje aangeboden door KAV Vlaams-Brabant en Brussel. Woensdag 19 mei In de maand mei vieren we traditiegetrouw alle moeders. Zoals ieder jaar zorgen de kernleden en vrijwillige helpende handen voor versiering, ontspanning, een hapje en een drankje. Je kan je inschrijven bij de verantwoordelijke van je afdeling. Zaterdag 22 mei Op zaterdag vindt de jaarlijkse herdenkingsmis plaats van al de leden die ons ontnomen werden. Kijk! Ik fiets! Dinsdag 23 juni Fietsen is het heerlijkste wat er is, vooral als niemand je moet helpen! Daarom organiseert de Sportregio Zuidwest Rand in samenwerking met GC de Muse van 14 tot 16 uur een fietsnamiddag. Alle kindjes vanaf vier jaar die al vlot fietsen met steunwieltjes, zijn van harte welkom op het grote kaatsplein voor het gemeentehuis van Drogenbos, samen met hun ouders. Onder de aanmoediging van een ervaren sportbegeleider doen we verschillende oefeningen om stapsgewijs te leren helemaal alleen te fietsen, zoals de groten. Inschrijven: 5 euro. Breng een volwassen begeleider mee, je eigen fiets (zonder steunwieltjes) en je fietshelm. Meer info: Dirk Craps, of VERENIGINGSNIEUWS Nieuws uit de Cultuurraad Hoe bouw je een zeepkist? deel 2 Laten we deze keer beginnen met het onderstel (chassis). Daar hoort namelijk alles aan te hangen. Het onderstel moet resistent maar licht zijn. Waarom licht? Hoe zwaarder je chassis, hoe groter de kans dat je energie verliest bij het nemen van een bocht tegen hoge snelheid. Herinner je de memorabele oversteering -momenten uit de vorige edities van onze beruchte afdalingswedstrijd. Carbon is ideaal materiaal. Wie thuis een TIGlastoestel heeft, kan ook aluminium overwegen. Het onderstel moet ook binnen de opgegeven afmetingen blijven, zo laag mogelijk opgesteld worden en het moet sterk genoeg zijn en voldoen aan het principe van Ackermann. Het gaat om het mogelijk maken dat een bepaalde geometrie van de stuurinrichting gerespecteerd wordt. Er zijn drie variabelen waar je mee kan spelen: de asbreedte, die afhankelijk is van de breedte van het chassis. De lengte van de wielbasis, wederom afhankelijk van de lengte van je chassis en de hoek tussen je stuurarm en wielen. Het doel is dat, onafhankelijk van hoe fel je draait, alle denkbeeldige cirkels getrokken door ieder wiel eenzelfde middelpunt hebben. Dat garandeert een minimaal verlies aan wrijving. De zeepkistenbouwer die bochten tegen snelheden hoger dan 40 km per uur overweegt, kan eventueel afwijken van zuivere Ackermann (niet voor doetjes!). Ervan uitgaande dat je alle materiaal gevonden hebt om de stuurinrichting te vervaardigen volgens de regels van de kunst en dat je onderstel ondertussen voldoet aan de hoger vermelde specificaties, voegen we nog graag de volgende zaken toe wat de stuurinrichting betreft. Overweeg een negatieve camberhoek. De bocht van 90 op ons parcours is namelijk tricky. Als je voor stuurbekrachtiging opteert, moet je de bekrachtigingspomp elektrisch aandrijven. Bereken de batterij hiervoor krachtig genoeg (vermogen van de pomp gedeeld door de spanning van de batterij maal het aantal uur dat je wil racen). Doe er nog een klets bovenop om de claxon en andere toeters en bellen te kunnen voorzien van stroom. Remlichten met leds staan schoon en H3-ledkoplampen kunnen jullie op de 11 Op 9 mei is het opnieuw Zeepkistenrace en daarom brengen we graag het vervolg op de onthullingen der geheimen tot het bouwen van een gecertificeerde superzeepkist. De voorbereidende fase verzamelen van ideeën en materiaal zou er intussen op moeten zitten. We gaan de vier deelprojecten van de succesvolle bouw wat nader bekijken. parallelle Chinese auto-onderdelenmarkt in Antwerpen gaan halen. We wijken af... Opnieuw wat de batterij betreft: AGM- of gelbatterijen zijn beter bestand tegen trillingen en het zuur kan er minder makkelijk uitspatten. Een aanrader dus. Verder moeten de mechanische onderdelen van de stuurinrichting goed gesmeerd lopen. Smeernippels op de asjes en bolgewrichten installeren verricht wonderen. Zorg voor voldoende ATF 3 (slijtvaster en hittebestendiger dan de 2) om het bekrachtigingssysteem te kunnen bijvullen als er zich een lek voordoet. Vergeet niet dat een falend bekrachtigd systeem stroever draait dan een klassieke sturing. Over naar de wielen: zorg dat ze goed bevestigd zijn en voorzien van de nodige rollagers. Opspannen doe je met een momentsleutel. 250Nm en dan een kwart draaitje terug. Vervolgens klaren moer, borgplaatje en contramoer de klus. We eindigen met de fijnstelling van ons remsysteem. In ABS hoef je niet te voorzien, maar wat wel interessant is, is om de schijven (al aangeraden in deel 1) te doorboren. Porsche heeft een patent op gaatjes van 4 mm diameter. Ze geven de beste verhouding koeling-resistentie. Omdat het gaat om particulier gebruik mag je dus gerust boortjes van 4 mm gebruiken. Opteer voor zachte remblokken. Ze slijten sneller, maar voeren de hitte beter af en geven een iets kortere remafstand. Ideaal voor competitief gebruik dus. Dit zal het zowat zijn voor wat de technische kant betreft. Adventure Team Linkebeek gaat ervan uit dat de piloten intussen ook de nodige fysieke voorbereidingen getroffen hebben en ook mentaal aan de opbouw van de wedstrijd bezig zijn. Wij hopen jullie alvast met evenveel bravoure en vakkundigheid als voorheen te kunnen trotseren. Succes en tot in den draai! Teek-it-iezie De Zeepkistenrace is een organisatie met steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

12 12 VERENIGINGSNIEUWS KALM > De laatste reeks kooklessen werd afgesloten op 14 februari, met onze echtgenotes. Er waren 38 aanwezigen. > Op 22 maart gingen wij met 24 personen de kookkunsten van leerling-koks in Anderlecht proeven. > Er zal een initiatie kruisboogschieten georganiseerd worden op een vrijdagavond in de maand mei, in de kelders van de Zavelkerk. Weekend KALM op 13 en 14 maart Vijf koppels van onze vereniging trokken er weer eens op uit voor een ontspannende en culturele tweedaagse. Als bestemming kozen we het centrum van de Oostkantons. Om hoog en droog te kunnen slapen in de wisselvallige voorjaarsperiode, kozen we voor de hoogste gemeente van België, Waimes, maar niet zonder in de voormiddag nog eens af te stappen in Luik. Tijdens de fikse wandeling door het centrum, langs middeleeuwse fonteinen, gedrochten uit de jaren 70 en knappe moderne buildings, konden enkele enthousiastelingen het niet laten om de Montagne de Bueren te beklimmen. Een trap van zeker 350 treden, die erna ook afgedaald moest worden om opnieuw bij de groep aan te sluiten. Het gevoel in de kuiten de volgende dag was bepalend voor het verdere verloop van het programma. Gelukkig bezochten we het Musée de Zoologie, waar we slenterend tussen de aquaria konden bekomen. Het is ons opgevallen dat er zich toch wel vreemde wezens op de aarde bevinden, en niet alleen tussen de mensen. Na een deugddoend middagmaal ging het richting Brasserie Grain-Dorge. We proefden een lekker bruin bier, maar het blonde was, naar onze mening, te veel gekruid. Genoeg redenen om onze rit voort te zetten naar Waimes, waar we verwacht werden in hotel Cyrano om aan te schuiven voor een viergangenmenu. Zeer lekker, maar ondanks het beperkt aantal gasten duurde de bediening erg lang. Een gebrekkige organisatie of speelde de hoogte hen parten? Gelukkig schuilen er enkele geboren komieken onder ons, zodat de sfeer alle ongemak deed vergeten. Na een afzakkertje in de bar konden we onze welverdiende nachtrust goed verdragen. Met het verzorgde ontbijt achter de kiezen, kozen we voor een bezoekje aan Malmedy, niet ver uit de buurt. De supervriendelijke bediende in het toeristisch kantoor hielp ons aan een kaartje met een rondleiding langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Kraampjes hebben we niet meer zien staan, maar al wat er te zien was, hebben we gezien. We maakten ons de bedenking dat in zo n stad (dorp) wat uitleg onontbeerlijk is of je hebt niet de helft gezien van wat de moeite waard is. Tot onze verbazing waren ook de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog opvallend afwezig. Rond de middag was het opnieuw hoog tijd om een brouwerij op te zoeken. Bij Brasserie de Bellevaux kwamen we in een Nederlandstalige omgeving terecht. Het is dan ook een Nederlander die aan de roerstok staat. Hier viel het bruin bier tegen, maar blond en Black (zeer donker en gekaramelliseerd) werden des te meer gewaardeerd. Een brouwerijbezoek lieten we aan onze neus voorbijgaan (ze zien er toch allemaal gelijkaardig uit), want de hoeveschotel stak onze ogen uit. Enkele borden met artisanale kazen en charcuterie uit de streek. Het was niet veel voor zo n groep, maar de overgebleven gaatjes werden zorgvuldig opgevuld met het heerlijke gerstenat. De autobestuurders, die van dit laatste niet mee mochten genieten, brachten ons veilig naar de vertrekplaats. Koffers werden overgeladen en een korte evaluatie werd bezegeld met een rasechte Vlaamse Duvel. Of zouden we ons laten kennen? We kijken al uit naar de volgende bestemming.

13 VERENIGINGSNIEUWS 13 Gezinsbond Op zaterdag 20 maart werd in de Moelie de keuken klaargezet en de foyer ingericht met werktafels, want om 14 uur startte de superkooknamiddag van de Gezinsbond. Dit jaar hebben we 24 kinderen dessertjes leren maken. Zowel koude als warme zoetigheden werden in minder dan 2 uur klaargemaakt en ineengeknutseld (zoals het peperkoeken huisje!). Milkshake met verse vruchten, tiramisu, chocomousse, wafeltjes, flensjes, crumble, Hollands dessertje. Om 16 uur kregen de ouders alles gepresenteerd. Gezellig en vooral heel lekker! Zeker voor herhaling vatbaar, meerdere keren per jaar zelfs, aldus de enthousiaste ouders. Ondertussen kregen de plannen voor de uitstap naar Disneyland Parijs concreet vorm. De reis is gepland op zondag 29 en maandag 30 augustus. Alle Linkebeekse bondsleden hebben een uitnodiging in de bus of mailbox ontvangen. Ten laatste op 30 april moeten we het aantal deelnemers kennen. Meer info: Tina, , Katelijn, of Marleen, Op zaterdag 1 mei kan je in de Moelie kennismaken met zumba, tai chi, kaatsen en golf. De sportdegustatie wordt georganiseerd door het sportoverleg, waar ook de Gezinsbond in vertegenwoordigd is. Een unieke kans om gratis nieuwe sporten te proeven. Natuurlijk doet de Gezinsbond mee aan de zeepkistenrace op 9 mei. Ingrid en Marc knutselen een superbolide in elkaar en gaan voor de fun en de overwinning racen. Supporters: zorg dat jullie er zijn! Tot dan, het bestuur Open tuinen - Jardins Ouverts Zondag 20 juni Een handvol tuinliefhebbers uit de twee Linkebeekse gemeenschappen organiseren voor de vierde keer hun Open Tuinen - Jardins Ouverts. De uitdaging is zo veel mogelijk mensen bij dit initiatief te betrekken en te laten zien hoe mooi de Linkebeekse tuinen zijn. En vooral zo veel mogelijk nieuwe tuinen open te stellen. Neen, het is geen schoonheidswedstrijd, maar een kans om eens te kijken wat anderen zoal met hun tuin(tje) doen. Alle soorten van tuinen komen in aanmerking: grote, kleine, wilde tuinen of moestuinen. Bovendien: niks leukers dan in andermans tuin met nieuwe mensen kennis te maken! Plaats: van tot uur, vertrek vanuit drie culturele centra, nadien feestje in huis Lismonde. Meer info: Rik Otten, Kerkveld 18, of en Dirk Craps, Sint-Sebastiaanstraat 14, of Opening fietsknooppuntennetwerk Zondag 25 april Op zondag 25 april vertrekt er, net zoals in alle gemeenten in het Pajottenland en de Zennevallei, vanuit Linkebeek een fietstocht via het nieuwe fietsknooppuntennetwerk naar domein Groenenberg (Konijnestraat 172 b in Sint-Pieters-Leeuw). Voetballegende Paul Van Himst is peter van het netwerk. Daar word je getrakteerd op animaties en kan je genieten van de folkgroep Arjaun. Vertrek vanaf 12 uur vanuit café Het Labierint, waar je uitleg krijgt over het fietsknooppuntennetwerk en bikepointers. Meer info: of Chiro Sjoen De lente komt er aan en dat is goed nieuws voor de zondagen van de Chiro. De haantjeskermis is zeer goed verlopen. We bedanken alle mensen die kwamen en we verwachten ze natuurlijk volgend jaar opnieuw. We willen ook de mensen die zijn komen helpen nog eens speciaal bedanken. Zonder hen zou het ons niet lukken. Dit jaar was onze fataal-fuif een geweldig succes. De fuif was het beste feestje van Linkebeek. En het is nog niet gedaan. Er komt nog een laatste Aspicafé waarop iedereen van harte welkom is. Al deze activiteiten organiseren we niet alleen om ons te amuseren, maar om een fantastisch bivak te financieren. Op de zeepkistenrace zal de Chiro van de partij zijn met een superzeepkist die gemaakt is om een podiumplaats te halen. We zien jullie daar allemaal en we maken er weer een schitterende zondag van! Groeten, leidingsploeg Chiro Linkebeek

14 14 nieuws uit de MOELIE Karel Vingerhoets in De kleuren Van de Velde Wannes openheid is essentiëler dan ooit Muzikant Waso De Cauter liep al enkele jaren rond met het idee om een hommage aan Wannes Van de Velde samen te stellen. Toen hij zijn plan enkele jaren geleden aan de zanger voorlegde, was die onmiddellijk enthousiast. Een verteller (acteur Karel Vingerhoets) en zes muzikanten (Mikhail Bezverkhny, Jon Birdsong en Koen, Waso, Dajo en Myrddin De Cauter) stelden de voorstelling samen op basis van teksten en muziek van Van de Velde. Enkele maanden voor de première werd Wannes Van de Velde echter opnieuw erg ziek. We vroegen ons af of we er onder die omstandigheden wel mee door konden gaan, zegt Karel Vingerhoets, maar Wannes moedigde ons aan. Enkele weken na de première is hij gestorven. Voor de makers was het een zware dobber, maar twee jaar later zijn ze klaar om hun turbulente reis in schoonheid af te sluiten. Het optreden in GC de Moelie is het voorlaatste uit de reeks. Voetafdruk van een groot poëet De cd die bij De kleuren Van de Velde hoort en waarop dus eveneens arrangementen staan die de muzikanten van de muziek van Wannes hebben gemaakt, klinkt uitermate donker en triest. We hebben het album dan ook opgenomen toen we nog helemaal in de plasticfolie van de weemoed en het verdriet zaten gewikkeld, vertelt Karel Vingerhoets. In de voorstelling is die waas met de tijd opgelost en is er plaats gekomen voor plezier en lichtheid. De acteur geeft toe dat hij het emotionele aspect in het begin van de tournee onderschat had. Hij kende Wannes Van de Velde dan ook erg goed. In de eerste plaats ben ik natuurlijk gefascineerd door het werk dat hij achterliet. Hoe sterk dat is, wordt pas geleidelijk aan duidelijk, nu de artiest er zelf niet meer voor kan staan. Ik vind het elk half jaar nog indrukwekkender worden: de voetafdruk van een groot poëet. Muziek als mentale spiegel Karel had het geluk om Wannes persoon-

15 nieuws uit de moelie 15 lijk te mogen kennen. Zoals veel van mijn collega s heb ik hem als mentor op Studio Herman Teirlinck ontmoet. Hij was een man die voor alles en iedereen open stond. Dat mentale klimaat komt ook tot uiting in zijn muziek. Je voelt de aanwezigheid van de havenstad waarin hij leefde en van al wat in Antwerpen aan wal kwam. Hij leerde de jazz, de flamenco en de Griekse rebetika kennen in de kroegen van zijn stad, die echte smeltkroezen van culturen waren. De openheid die Wannes bezat, is nu essentiëler dan ooit. Zonder dreigen we met zijn allen in een erger soort provincialisme terecht te komen dan we ooit hebben gekend. Vanaf de jaren negentig werkten Karel Vingerhoets en Wannes Van de Velde geregeld samen. In die periode raakten ze ook goed met elkaar bevriend. Zijn vertrek heeft me enorm geraakt. Voor de muzikanten die aan De kleuren meewerkten, gold hetzelfde. Uiteraard hoorde je dat aan het resultaat. In de loop van die twee jaar heeft een gevoel van troost de bovenhand gekregen in de voorstelling en het accent ligt op de ongelooflijke inspiratiebron die Wannes altijd voor ons zal blijven. Fantastische bende Karel Vingerhoets is bekend van theater (onder andere Theater Malpertuis, de Haagse Komedie en de Antwerpse KNS) en televisie. De afgelopen twaalf jaar maakte hij vooral producties waarin theater en muziek hand in hand gingen. Ik ben dus al wel wat gewend, zegt hij. Toch leer ik van elke trip opnieuw ontzettend veel. Ook nu weer. Als enige acteur met zes muzikanten op een podium moet je toch altijd je evenwicht zien te zoeken. Hoewel er met deze bende nooit een probleem is geweest. Het zijn stuk voor stuk fantastische muzikanten. Ik genoot ook onmiddellijk van de jazzy manier waarop ze spelen. Ze dagen elkaar uit, improviseren binnen een vaste structuur. Ik heb die manier van werken overgenomen in mijn eigen spel. Ook het evenwicht met het publiek moet je in elke nieuwe productie opzoeken. In De kleuren Van de Velde neem ik de toeschouwers af en toe aan land, waar ik ze rond gids met een paar teksten. Daarna mogen ze weer in het sloepje voor wat nummers. Alle muziek en alle teksten in de voorstelling zijn van Wannes Van de Velde, behalve één. Het titelnummer, De kleuren Van de Velde, is een compositie van Myrddin en Koen De Cauter: een persoonlijk eerbetoon van de muzikanten aan Wannes. Ines Minten De Kleuren Van de Velde Donderdag 22 april 20 uur GC de Moelie Mikhail Bezverkhny (viool) - Koen De Cauter (gitaar, sopranosaxofoon, zang) - Jon Birdsong (cornet) - Waso De Cauter (gitaar, zang) - Dajo De Cauter (contrabas) - Myrddin De Cauter (gitaar, klarinet) - Karel Vingerhoets (verteller) Al spelend Nederlands leren Taalstages Nederlands voor 4 tot 12-jarigen De schoolvakanties zijn het ideale moment voor kinderen om deel te nemen aan ontspannende en leuke activiteiten. Daarom organiseren Panta Rhei vzw en vzw de Rand creatieve en leerrijke taalvakanties voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Aan de hand van het centrale thema Restaurant Kom chez Babbelkous wordt een hele week geknutseld en gespeeld. Zo leren de kinderen op een speelse manier omgaan met de Nederlandse taal. Een gevarieerd programma van creatieve activiteiten (knutselen, zingen, drama) en bewegingsopdrachten zorgt voor een uitdagende en unieke week. Vrijdag wordt iedereen uitgenodigd op een toonmoment. Toevallig valt dit samen met de feestelijke opening van het restaurant Kom chez Babbelkous! We werken in kleine groepjes van maximum 10 kinderen. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en het taalniveau van de groep. Wil je er graag bij zijn? Reserveer dan snel want de plaatsen zijn beperkt! Info en inschrijvingen op : Paasvakantie 12/4-16/4 - Wemmel GC de Zandloper , Zomervakantie 5/7-9/7 - Sint-Genesius-Rode GC de Boesdaalhoeve, 12/7-16/7 -Kraainem GC de Lijsterbes, 9/8-13/8 - Linkebeek GC de Moelie, 16/8-20/8 - Jezus-eik (Overijse) GC de Bosuil, 23/8-27/8 - Wezembeek-Oppem GC de Kam,

16 16 nieuws uit de moelie Nieuws uit café Het Labierint Na het fuiven maken we even tijd voor iets anders, iets heel anders. Zaterdag 24 april is iedereen welkom voor een bierproeverij. Het bier dat in de kijker staat, is Duvel. We gaan 5 à 6 Duvels van verschillende leeftijden proeven. We beginnen met de jongste en eindigen met een Duvel van 5 jaar oud! De smaakevolutie zal je verbazen en hopelijk weten te bekoren. De kookmannen van KALM gaan de avond helemaal af maken met een lekker hapje waarin ze het bier verwerken. Meer info: Inschrijven kan tot 21 april aan de toog of op Je betaalt 6 euro voor de proeverij. De kleuren Van de Velde Een hommage aan Wannes Donderdag Tijdens deze hommage gaat verteller Karel Vingerhoets op zoek naar de Wannes die wij kennen. De Wannes die ons doet nadenken, ons verdrietig maakt, ons doet lachen, ons kwaad maakt over onrecht De Wannes die hij was en altijd zal blijven. Zoals Brueghel met een paar penseelstreken de mens(heid) blootlegde, deed Wannes dat met het woord en met zijn wonderlijke muziek. Aan de hand van dagboeken en liederen van Wannes duiken we in de wereld van de laatste grote alchimist van het Vlaamse lied. Comedy night Zaterdag humor In biercafé Het Labierint geven drie beginnende stand-upcomedians het beste van zichzelf om je een fantastische avond te bezorgen. Seppe Toremans is niet aan zijn proefstuk toe met deelnames aan Comedy Casino en Humo s Comedy Cup. Ook Sven Ceuppens en Arbi El Ayachi deden al meerdere zalen vol lopen. Ze hebben allebei al enkele finaleplaatsen bijeen gesprokkeld en zijn zelfs als winnaars uit de bus gekomen op o.a. Leuven Draait, Comedy Serieus Cup of Myspace Comedy Award. Meer info: of Afhankelijk van de prestaties van Standard Luik in de Europa League blijft de volgende regel van kracht: bij elk doelpunt dat Standard maakt, geeft Het Labierint een gratis pils aan alle supporters! Alle Europese voetbalwedstrijden worden uitgezonden op groot scherm. Omdat april de paasmaand is, zal het niet verbazen dat het bier van het moment een paasbier is. Boskeun is een blond bier, gebrouwen bij de dolle brouwers in Esen bij Diksmuide. Het bier kan enkel bij de brouwerij besteld worden, twee maanden voor Pasen. Met zijn alcoholgehalte van 10 procent is het een zeer krachtig bier met een zeer specifieke smaak en aroma. Weer een biersoort om te ontdekken! Onthou de volgende data in Het Labierint: grootbeeldprojectie Formule 1 China proeverij: Duvel met de tijd 9-05 grootbeeldprojectie Formule 1 Barcelona grootbeeldprojectie Formule 1 Monaco comedy night grootbeeldprojectie Formule 1 Turkije Mikhail Bezverkhny: viool - Koen De Cauter: gitaar, sopranosaxofoon, zang - Jon Birdsong: cornet - Waso De Cauter: gitaar, zang - Dajo De Cauter: contrabas - Myrddin De Cauter: gitaar, klarinet - Karel Vingerhoets: verteller Meer info: 20 uur - GC de Moelie Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk) Beelden van Marjorie Coppens op het terras van café Het Labierint Van 2-05 tot tentoonstelling Marjorie Coppens woont sinds 2007 in België. Zij volgde een opleiding beeldhouwkunst aan het Rhok. Marjorie is Nederlandse. Haar verhuis naar België inspireerde haar tot een reeks beelden over wat zo n verhuis met zich mee brengt. De serie België gaat over de positie van en de relatie tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel, bekeken vanuit het standpunt van een inwijkeling. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van het café.

17 gluren bij de buren 17 Brussels Volkstejoêter Crème au Beurre Vrijdag 4-06 theater Twee oudere dames bedrinken zich in een baancafé. Ze hebben niets of niemand buiten elkaar. Tot er een man binnenwandelt. Om zich door hem te laten veroveren, laten ze zich van hun beste kant zien. Wie gaat uiteindelijk met de buit lopen? Er wordt veel geslagen, maar ook veel gezalfd in deze hedendaagse komedie. Marc Bultereys (regie) - Katelijne Damen (auteur) - Claude Lammens (Brusselse bewerker) uur - GC de Moelie Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk) Kunstkring VRAK exposeert in de Muse Kunstkring VRAK, Vlaamse Amateurkunstenaars in de Rand, werd in februari 2007 boven de doopvont gehouden in Sint-Genesius-Rode. De kunstkring ontstond op initiatief van glaskunstenares en infografica Simone Demol en keramist Marc Lemmens. Ze verzamelden een keur van kunstenaars rond zich uit de meest uiteenlopende disciplines: olie, aquarel, fotografie, beeldhouwwerk De vereniging staat ook open voor niet-vlaamse kunstenaars, zolang ze zich aanpassen aan het Vlaamse karakter van de kring en de regio. De bedoeling is om met de vaste ledenkring tentoonstellingen te organiseren in de culturele centra in Guinelli Goochelshow Woensdag 21 april jeugd Zin om eens lekker te genieten van ongelooflijke goochelacts, gebracht in een wervelende show? Dan mag je dit niet missen! Als kindervriend bij uitstek weet Guinelli zijn jong publiek mateloos te boeien. Je zult niet zomaar passief zitten te kijken. Het publiek wordt interactief betrokken bij deze kindershow vol kleur, spanning, magie en humor. Aangepaste muziek en een sfeervol decor bepalen mee de fantastische sfeer van de goochelshow. en rondom de Rand, waarbij telkens lokale kunstenaars worden uitgenodigd om deel te nemen. VRAK stelde al tentoon in de Moelie (Linkebeek) en in Den Blank (Overijse). Van 16 tot 30 april is VRAK te gast in de Muse. Op vrijdag 16 april tussen 20 en 22 uur word je vriendelijk uitgenodigd op de vernissage van de tentoonstelling in GC de Muse. De tentoonstelling is verder toegankelijk op zaterdag 17 en 24 april en op zondag 18 en 25 april, telkens van 14 tot 18 uur. Tijdens de avondmarkt op vrijdag 30 april sluit de tentoonstelling af met een nocturne van 20 tot 22 uur. Meer info: GC de Muse, Patricia Motten, , 14 uur gemeentelijke feestzaal Drogenbos Grote Baan 222, 1620 Drogenbos Meer info: GC de Muse, Patricia Motten, , Doelgroep: 4 tot 10 jaar, duur: 60 minuten Prijs: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo), leden Gezinsbond: 1 euro korting op kassa- en voorverkoopprijs

18 18 RAND-NIEUWS Klikken naar een avondje uit vernieuwd Zin in een avondje uit, maar je weet niet waarheen? Geen nood. Surf naar en je weet meteen wat er te beleven valt in de negentien gemeenten rond Brussel. De nieuwe website is een realisatie van CultuurNet en vzw de Rand en baseert zich op de Uit-databank die alle culturele activiteiten in heel Vlaanderen bundelt. Lokale verenigingen in de Rand krijgen dit jaar nog een opleiding over hoe ze hun activiteiten kunnen aankondigen via dit nieuwe medium. Cultuurnet zeg je? CultuurNet Vlaanderen werd in 2002 opgestart op vraag van de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling om meer mensen meer zin in cultuur te geven. Dat doet CultuurNet in de eerste plaats door een zo volledig mogelijk aanbod te bieden. Via de Uit-databank kan elke vereniging of organisatie in Vlaanderen activiteiten ingeven via het internet en die worden dan gepubliceerd op de handige website Gedaan dus met het drukken van flyers en affiches, want straks klikt iedereen zich door het culturele aanbod. Je vindt op de website een enorm aanbod aan activiteiten, zoals theater, eetfestijnen, workshops en veel meer. Handige zoekfuncties geven meteen een overzicht van wat er in jouw gemeente of provincie te doen is. Je kan alleen activiteiten voor kinderen selecteren, of alle markten in het land opvragen, festivals aanvinken, wat je maar wilt. Kleine en grote C Het gaat lang niet alleen om cultuur met een grote C. Alle activiteiten die een zinvolle vrijetijdsbesteding zijn en open staan voor het grote publiek kunnen opgenomen worden in de Uit-databank, legt Davy Delaeter van CultuurNet uit. Vanuit het provinciehuis in Leuven volgt hij de samenwer-

19 RAND-NIEUWS 19 king met de lokale besturen op. Dat is nodig, want uit onderzoek blijkt immers dat de Vlaming tachtig procent van zijn vrije tijd binnen een straal van dertig kilometer rond zijn woning beleeft. Dus werkte CultuurNet een heus Uit-netwerk uit, tot op gemeentelijk niveau. De website is daar een voorbeeld van. Deze nieuwe website heeft de huisstijl van vzw de Rand, maar de informatie die er op staat, komt van de Uit-databank. De inhoud is toegespitst op de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, vertelt Davy. Je vindt op elke webpagina van vzw de Rand een link naar de website, ook op die van de gemeenschapscentra. Gewoon even doorklikken en je weet meteen wat er zoal te beleven valt in jouw buurt. Informatie op maat We proberen het eens uit. Davy neemt plaats aan een computer en surft naar Je krijgt meteen een pagina met twee zoekfuncties: een rubriek en een tijdstip. We kiezen Podium als rubriek en Volgende 3 maanden als tijdstip. We krijgen 63 activiteiten. We selecteren De Ronde van Vlaanderen in GC de Zandloper in Wemmel en klikken op lees meer. We krijgen een mooi overzicht van alle informatie. Een korte inhoud, de prijs, een link met meer informatie, contactgegevens, de uitvoerders en meer. Daar blijft het niet bij. Zo toetst men de activiteitenkalender van RandKrant af aan de Uit-database. Om een zo volledig mogelijke Uit-kalender aan te bieden, organiseert Cultuur- Net in samenwerking met vzw de Rand in de loop van het jaar een opleiding. Voor alle lokale verenigingen, weet Davy Delaeter. Zij leren dan hoe ze hun activiteiten vlot kunnen ingeven in de Uit-databank. De bedoeling is om uiteindelijk ook voor elke faciliteitengemeente een eigen Uit-website te starten. Welkom bij de Uit-balie Het Uit-netwerk groeit zo stilaan uit tot een begrip voor iedereen in Vlaanderen die op zoek gaat naar een leuke activiteit. Het Uit-logo duikt niet alleen op het internet of in magazines op, maar ook in het straatbeeld. Er zijn al steden die naast hun toeristische infokantoor ook een Uit-balie hebben. Sint-Truiden, Mechelen en Brugge bijvoorbeeld. Eigen inwoners kunnen er terecht om tickets te reserveren en meer informatie te vragen. De loketten zijn niet gericht op toeristen. Die hebben nog steeds hun eigen toeristische informatiepunten. Wie bijvoorbeeld een toeristische brochure over Vlaanderen wil, zal die aan een Uit-balie niet vinden. Bart Claes Wil je je activiteit aankondigen voor een heel groot publiek? Meld je dan aan bij de Uit-databank op Op zoek naar een originele activiteit? Surf naar Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. Redactie: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Hoofdredactie Geert Selleslach, Foto s Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen Redactieadres GC de Moelie Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek Verantwoordelijke uitgever Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek Voor info, tickets en reservering Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma uur, uur en uur, di do vr uur en uur, wo uur tel fax website: rek.nr Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden.

20 Activiteitenkalender Wanneer Wie / Wat Waar April Sportregio Zuidwest Rand - Regionale avonturendag voor tieners Vernissage expo VRAK GC de Muse KAV - Wandeling door Linkebeek Gemeenteplein 18 Grootbeeldprojectie Formule 1 China Het Labierint Guinelli - Goochelshow Feestzaal Drogenbos De Kleuren Van de Velde - Hommage GC de Moelie Teek-it-iezie - Kleischieten vertrek: Gemeenteplein Het Labierint - Duvelproeverij Het Labierint 25 Ziekenzorg - Boterhammen met plattekaas GC de Moelie Fietstocht via het fietsknooppuntennetwerk naar domein Groenenberg vertrek: Het Labierint OKRA - Paasfeest GC de Moelie 30 Avondmarkt Drogenbos Kuikenstraat 30 Nocturne expo Vrak GC de Muse Mei Sportoverleg - Sportdegustatie GC de Moelie Orkest Camerata - Lenteconcert Sint-Sebastiaanskerk Zeepkistenrace GC de Moelie 9 Grootbeeldprojectie Formule 1 Barcelona Het Labierint 16 Grootbeeldprojectie Formule 1 Monaco Het Labierint KAV - Moederfeest GC de Moelie 22 KAV - Misviering voor de overleden leden Sint-Sebastiaanskerk 29 Comedy night Het Labierint 30 Grootbeeldprojectie Formule 1 Turkije Het Labierint WEKELIJKSE ACTIVITEITEN Maandag OKRA Petanque of bowls GC de Moelie Maandag Orfeusacademie Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie Maandag KAV Turnen GC de Moelie Maandag Sint-Ceciliakoor Repetitie GC de Moelie Dinsdag KAV en OKRA Turnen voor 50-plussers GC de Moelie Dinsdag Orfeusacademie Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie Dinsdag tot Café Combinne Praatcafé voor Nederlands- en anderstaligen GC de Moelie Dinsdag (eerste van de maand) Dinsdag (laatste van de maand) Woensdag Videoclub Zennevallei Clubvergadering GC de Moelie OKRA Ledenvergadering + koffietafel GC de Moelie Judoclub Training 6-8 jaar Training 8-14 jaar Training +14 jaar Turnzaal GBS Woensdag Fanyi Fan Djembé GC de Moelie Donderdag OKRA Petanque of bowling GC de Moelie Donderdag Orfeusacademie Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar GC de Moelie Donderdag Breiatelier Breien GC de Moelie Donderdag Gezinsbond Conditietraining GC de Moelie Vrijdag Judoclub Training 8-14 jaar Training +14 jaar Turnzaal GBS Zondag Chiro Sjoen Chiro-activiteiten Chirolokalen Hollebeekstraat 262

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Kampenhoutse Dorpsrestaurants

Kampenhoutse Dorpsrestaurants D I E N S T W E L Z I J N K A M P E N H O U T I N F O R M E E R T : Activiteiten voorjaar 2011 Kampenhoutse Dorpsrestaurants Na een goede evaluatie met de vrijwilligers en het gemeentebestuur werd besloten

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013 HET HEIKE Bezigheidstehuis De Hei Kruisberg 16 2480 Dessel Editie 21 Mei Juni 2013 KARAOKE IN DE SWING Het feest kan beginnen, Want wij zijn binnen. Iedereen zong zijn eigen ding, Tijdens de karaoke in

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Deze data kan u alvast noteren. Recycleren voor het schoolfeest. Sam de verkeerslang

Deze data kan u alvast noteren. Recycleren voor het schoolfeest. Sam de verkeerslang Deze data kan u alvast noteren. -31 mei (forum) -22juni (schoolfeest) -27 juni (schoolreis) -28 juni (slotforum) Recycleren voor het schoolfeest We willen jullie allemaal bedanken om allerlei materialen

Nadere informatie

Voorwoord : Mededelingen : Truienwissel :

Voorwoord : Mededelingen : Truienwissel : Mei 2016 Voorwoord : En we zijn weeral in mei! Wat vliegen de maanden voorbij. Ondertussen hebben we alweer vele leuke activiteiten gehad. De Koekjesslag was dankzij jullie hulp weer een groot succes!

Nadere informatie

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY & GOLF Zijn de Healey en golf uw passie? Wij willen deze twee combineren in de eerste Healey golfreis. In vier dagen tijd spelen wij op drie prachtige golfbanen

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn?

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn? HERMAN SNOEYS Afschaffing buurtweg nr. 46 tussen Driehoekstraat en Meerdorp te Meer: principiële afschaffing van de weg en opdracht tot het onderwerpen van de aanvraag aan een openbaar onderzoek Gemeenteraad

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek?

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? Hallo allemaal, welkom in dit waanzinnige park voor jong en oud! Vandaag krijgen jullie de kans om dit park in het echt te openen met elkaar. Dit gaan we doen op

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

juni 2012 opening 4 tuinkassen Tiracancha-Alta

juni 2012 opening 4 tuinkassen Tiracancha-Alta Gelukkig... hebben we van niemand een mail ontvangen met de vraag of we nog wel iets aan het doen zijn, hier in Peru. Want het duurde even. Maar hier zijn we dan weer met een update over de moestuinen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief, 160625 Nieuwsbrief 25 juni 2016 Beste lezers van onze Nieuwsbrief, Inloopavond De hoeken gaan er steeds meer uitnodigend uit zien nu de aankleding ook aardig voor elkaar is. Het is echter nog niet klaar!

Nadere informatie

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 A;Sabbe Harelbeke 7/3/08 Vrijdag 29/2/2008 Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 Van vrijdag 29 februari tot 2maart 2008 had het openingsweekend van de Zwervers Kortrijk plaats in Zottegem. Het RV was de parking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

Voorbije activiteiten

Voorbije activiteiten Geachte ouders, beste collega s, We presenteren u: Nieuwsflits vier (9 december 2012) Voorbije activiteiten Woensdag 14 november Desserts en creatieve middag Deze woensdagmiddag konden de jongens en meisjes

Nadere informatie

Bad Marienberg. 21 t/m 25 april 2011

Bad Marienberg. 21 t/m 25 april 2011 Bad Marienberg 21 t/m 25 april 2011 Donderdag 21 april Heel - Bad Marienberg 195 km Aankomend weekend is het Pasen en dat betekent dat Wim 4 dagen vrij is. We hebben besloten om richting het Westerwald

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES 3 KENA organiseert kampen in hartje Limburg voor 8 tot 12-jarigen en voor 12 tot 16-jarigen tijdens de schoolvakanties. Een kamp duurt één week. De kampen worden gedragen

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2

GELUKKIG NIEUWJAAR! DE NIEUWJAARSBOODSCHAP! VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 GELUKKIG NIEUWJAAR DE NIEUWJAARSBOODSCHAP VAN MUZEMIX OP PAGINA 2 WAT HEEFT DEZE FOTO MET MUZEMIX TE MAKEN? een griekse musical? waarom die duiven op de foto? wedstrijdje wie kan er met zijn tenen aan

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Asse-Bekkerzeel-Kobbegem. Hier zijn we weer met nieuws van de Gezinsbond uit onze afdeling.

Asse-Bekkerzeel-Kobbegem. Hier zijn we weer met nieuws van de Gezinsbond uit onze afdeling. Afdeling april 2009 Asse-Bekkerzeel-Kobbegem Beste Bondsleden, Hier zijn we weer met nieuws van de Gezinsbond uit onze afdeling. In bijlage vind je uitnodigingen voor enkele komende activiteiten: 7 en

Nadere informatie

Hierbij willen wij (Elisabeth, Sara en Wim) jullie de agenda geven van ons spetterend werkjaar!!

Hierbij willen wij (Elisabeth, Sara en Wim) jullie de agenda geven van ons spetterend werkjaar!! Agenda 2014-2015 Hey + egenstromers!! Hierbij willen wij (Elisabeth, Sara en Wim) jullie de agenda geven van ons spetterend werkjaar!! De bedoeling is dat we minstens een keer per maand samenkomen (maar

Nadere informatie

Beste ouders, liefste kindjes.

Beste ouders, liefste kindjes. Beste ouders, liefste kindjes. Jullie denken er blijkbaar aan om lid te worden van Chiro Ganshoren, maar zitten nog met een aantal vragen. Uiteraard kunnen jullie hiervoor steeds terecht bij de leidingsploeg,

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Circus Tico. Brochure 2010

Circus Tico. Brochure 2010 Circus Tico Brochure 2010 Overzicht Aanbod Vormingen Jeugdwerk en werkveld Kampen Initiaties Circusstage Combi Kampen Straattheater Initiatie Technieken Circus Overal Circusspel Specifieke Initiaties Kleuterinitiatie

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

NIET TE MISSEN. April Maandag 4 april: Zwemmen in Willebroek (vertrek 9u00)

NIET TE MISSEN. April Maandag 4 april: Zwemmen in Willebroek (vertrek 9u00) NIET TE MISSEN April 2016 Maandag 4 april: Zwemmen in Willebroek (vertrek 9u00) Wil je graag eens mee gaan zwemmen, geef dan je naam door aan de ergo s. 4 april: KWB spelnamiddag KWB Zwijndrecht organiseert

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

gebrouwen en nog veel meer!

gebrouwen en nog veel meer! 2 Fantaziehuiskrant november 2013 Inleiding: De afgelopen vier maanden hebben we weer van alles meegemaakt op het Fantaziehuis, in deze krant kun je lezen wat er zoal gebeurde! In de zomermaanden hadden

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren,

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren, Toespraak Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie over dementie 9 mei 2016 Dames en heren, Kijk om u heen. U ziet portretten van mensen met dementie. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Herman

Nadere informatie

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij?

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? ACTIES Evenementen Friends time schoon madammen avonden Bachelorette day Are you ready to get married Hoge hakken avond Thema weekends Wie zijn wij Het Corbie team,

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Actu-Molenbeek # 81. Recent. (23 juli 2015)

Actu-Molenbeek # 81. Recent. (23 juli 2015) Actu-Molenbeek # 81 (23 juli 2015) Recent Nieuwigheden voor de Molenbeekse markten. Te beginnen met de zondagmarkt op de Gemeenteplaats: deze vindt voortaan 's namiddags plaats (tot 16u) en niet langer

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine,

Ko-Kalf. Blonde d Aquitaine, Een rondje regio... Ko-Kalf Nou kan ik wel een hele Blonde d Aquitaine, maar daar zit je ook niet middag blijven praten over op te wachten! Een plek waar het zo rustig is, als in de stal van boerenbedrijf

Nadere informatie

De minnaar van koningin Martha. Voor Martha Craenenburgh

De minnaar van koningin Martha. Voor Martha Craenenburgh De minnaar van koningin Martha Voor Martha Craenenburgh De minnaar van koningin Martha Er was eens een mooie koningin, haar naam was Martha. Ze was koningin van Craenenburgh. Koningin Martha woonde in

Nadere informatie

Klaskrant 16 en 17. Klas 5 de Koorddanser. Jaargang 8, nr. 16 en 17 Schooljaar 2015-2016 25 januari 2016

Klaskrant 16 en 17. Klas 5 de Koorddanser. Jaargang 8, nr. 16 en 17 Schooljaar 2015-2016 25 januari 2016 Klas 5 de Koorddanser Klaskrant 16 en 17 Jaargang 8, nr. 16 en 17 Schooljaar 2015-2016 25 januari 2016 Tijdens het verwerken van de teksten van de kinderen verdwenen die plotsklaps. Nergens werden ze teruggevonden

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Programma zomervakantie

Programma zomervakantie Programma zomervakantie In de zomervakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en begeleiding

Nadere informatie

Flamenco I. Kleuteratelier 5-6 jaar

Flamenco I. Kleuteratelier 5-6 jaar Je zocht op: Type: Sport in clubverband, Lessenreeksen Flamenco I Zin om een passionele dans te leren kennen die je laat dromen van Andalusië? Kom dan zeker langs en leer de passie van de flamenco kennen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

WAAR GAAN WE NAARTOE?

WAAR GAAN WE NAARTOE? WAAR GAAN WE NAARTOE? De familie Janssens wil op uitstap. Maar vader, moeder en de kinderen hebben hun eigen wensen! Kan je de familie helpen? Bekijk de brochures. Welke uitstap is goed voor iedereen?

Nadere informatie

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout SALUUT! LESMAP Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout 1 SALUUT! is een voorstelling met Sophie Derijcke, Saskia Thijs en Trijn Janssens tekst: regie: spel: poppen: muziek: kostuums: decorontwerp:

Nadere informatie

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren

LOKEREN RAPENCROSS. Zondag 3 JANUARI. Cyclocross - Categorie B. Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren Zondag 3 JANUARI LOKEREN Cyclocross - Categorie B Start- en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren 1 ste Editie Rapencross Lokeren - Zondag 3 januari 2016 Cyclocross. Bij zowat elke Vlaming - jong en oud,

Nadere informatie

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft.

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. Beste raadsleden, Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. In de stukken las ik ergens dat de sporthal is gebouwd

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Februari 2013 Editie 408

Februari 2013 Editie 408 Secretariaat: Staf Van Espen Beverlaak 126 3118 Werchter 0478/888108 gustaaf.vanespen@scarlet.be Februari 2013 Editie 408 Winter Buiten is het akelig koud binnen staat de kachel aan en ruikt het naar hout

Nadere informatie

Maandag 18 januari DURF! Theater KwadraaT Middenbouw (11.45)

Maandag 18 januari DURF! Theater KwadraaT Middenbouw (11.45) De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 4 januari 2016 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Maandag 4 januari Eerste schooldag nieuwe

Nadere informatie

Voorbije activiteiten

Voorbije activiteiten Geachte ouders, beste collega s, We presenteren u: Nieuwsflits zes, dinsdag 25 juni 2013 Voorbije activiteiten Woensdag 17 april Woensdag 17 april werd voor de internen van Oost- en West-Vlaanderen de

Nadere informatie

60 jaar. Maart 2011 27/07

60 jaar. Maart 2011 27/07 60 jaar Maart 2011 27/07 27 ste jaargang. nr 07 korte inhoud Wat voorbij is... Je kind is wat je eet... Culturele avond... Alternatief verwarmen Wat komt... KWBuurtkwis... Camping KWB... KAV activiteit

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is:

PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: OPENBARE BASISSCHOOL PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: Een grote pluim voor. Truus Mantel van Duivenvoorde, onze schoonmaakster die voor de school aan de actie van een supermarkt

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

ontwerp tot aanleg Kunstgras(voetbal)velden: van ontwerp tot aanleg Groepsaanbestedingen in de lift Nieuwe werkliedenloods Ternat mag gezien worden

ontwerp tot aanleg Kunstgras(voetbal)velden: van ontwerp tot aanleg Groepsaanbestedingen in de lift Nieuwe werkliedenloods Ternat mag gezien worden Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/haviland-sterke-speler-in-kunstgrasvelden-nl-77/ Kunstgras(voetbal)velden: van ontwerp

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig Vrijdag 27 mei 2016, 1 ste jaargang Nummer 35, week 22 Jarige komende week Za 28 mei Noah Gerrits UILEN Agenda 30 mei Schoolfotograaf Aanwezigheid directie, ib-er en administratie Hieronder staat vermeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS DE REIS IS BEGONNEN Na maanden van voorbereiding, selecteren patiënten in de ziekenhuizen, vrijwilligers ronselen, bussen, hotelkamers en toegangskaarten regelen, was het gisteren weer zover, de 13e busreis

Nadere informatie

maandag 10 maart 14 dinsdag 11 maart 14

maandag 10 maart 14 dinsdag 11 maart 14 rond animatie, muziekconcerten, spelprogramma s, podiumtechniek daguitstappen, vakantieverblijven, cursussen, locaties incentives, evenementen, festivals maandag 10 maart 14 dinsdag 11 maart 14 enkel professionelen

Nadere informatie

24-28 oktober 2016 / 35 BLZ. / KLEUTER1 - GELE KLAS

24-28 oktober 2016 / 35 BLZ. / KLEUTER1 - GELE KLAS VERSCHIJNT WEKELIJKS / 0 / 10 de JAARGANG / WEEK 9 / 24-28 oktober 2016 / 35 BLZ. / KLEUTER1 - GELE KLAS Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 van bij de aanvang

Nadere informatie

Yoga & Zangexpressieweekend 11-13 juli 2014

Yoga & Zangexpressieweekend 11-13 juli 2014 Yoga & Zangexpressieweekend 11-13 juli 2014 1. Programma van het weekend 2. Docenten 3. Info over de locatie en omgeving 4. Praktische info 5. Inschrijfformulier www.nienjabrouwer.nl Van vrijdag 11 juli

Nadere informatie

Delft,

Delft, www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl Delft, 30-09-2016 Inhoud Zomerfeest op zaterdag 17 september... 1 Belangrijk nieuws uit de kleutergroepen... 2 De Vindplaats... 3 Maandsluiting...

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

BLUB. België Belgique P.B. P.P VORST SINT DENIJS BC 30108

BLUB. België Belgique P.B. P.P VORST SINT DENIJS BC 30108 België Belgique P.B. P.P. 1190 VORST SINT DENIJS BC 30108 BLUB. Verschijnt 5x/jaar. BLUB is een uitgave van CHIRO H2O VORST jaargang 17 V.U. Gaëtan Dufour, Vuurstraat 10, 1190 Vorst Afgiftekantoor: 1190

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12 Gefeliciteerd! 3 Waarom dit boek? 3 Hoe gaat dit boek jou helpen? 3 Is er nog iets dat je moet weten voordat je verder leest? 4 Laatste loodjes 6 De agenda 6 Nu jij 9 Tot zover 12 Gefeliciteerd! Als je

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 15 5 juni 2015 nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Wijndag Zuid Limburg 5 september 2015

Wijndag Zuid Limburg 5 september 2015 Wijndag Zuid Limburg 5 september 2015 Een twaalftal leden en aanhang namen deel aan de door Tjeu georganiseerde wijndag in Zuid Limburg. Apostelhoeve Ons eerste proefadres was de alom bekende Apostelhoeve,

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 nieuwsbrief voor Muzemixleden en -ouders jaargang 16, nummer 4, juni 2015 Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 Huis, huizer, huist lees meer op pagina 4 Dit wordt Muzemix, volgend werkjaar lees

Nadere informatie

DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben.

DRIE GOUDEN TIPS om Nee te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. Chantal Smeets 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. INLEIDING... 4 3. DRIE GOUDEN TIPS...

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie