Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013"

Transcriptie

1 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 Inleiding Het laatste kwartaal van 2013 was opnieuw positief voor aandelen. Naar aanloop van de vergadering van de Amerikaanse centrale bank begin december nam de volatiliteit wat toe maar een forse verhoging van de 10-jarige Amerikaanse rente zoals in juni bleef uit. Het Europese momentum blijft van kracht met een aantrekkende periferie in samenwerking met Duitsland. De opkomende markten sluiten het jaar af met negatieve rendementen en zijn op basis van verschillende indicatoren goedkoop geworden. In het derde kwartaal groeide de Europese economie, op basis van de voorlopige cijfers, met 0,1 %. De terugval ten opzichte van het tweede kwartaal is grotendeels te wijten aan de lage interne vraag en de zwakkere export. De onderliggende trend in de perifere landen blijft echter positief. Na 9 negatieve kwartalen laat Spanje een lichte groei optekenen van 0,1 %. De Italiaanse economie zou in het vierde kwartaal, bij een gelijkblijvende trend, licht kunnen groeien. Door de zwakke interne vraag, de nog steeds hoge werkloosheid en de dalende energie- en voedingsprijzen (vooral groente en fruit) zakte de inflatie. Voldoende redenen voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen naar 0,25 %. Het sturen van de euro maakt geen deel uit van het mandaat van de ECB, maar de koers van de munt heeft wel een impact op de inflatie. De sterkte van de euro, zal dus ook wel hebben meegespeeld in de beslissing van de ECB, in een poging om zo de export te ondersteunen. Nadat de Europese centrale bank haar tijdlijn had uitgetekend en vooraleer het toezicht van de 130 belangrijkste Europese banken over te nemen kwamen ook de Europese ministers van financiën over de brug met een akkoord over een resolutiefonds. Dit fonds zal tussen 2015 en 2025 gespijsd worden door de banken tot de activa 1 % bedragen van alle gedekte deposito s binnen de participerende lidstaten stond grotendeels in het teken van de Federal Reserve en meer bepaald de tapering. De beslissing om de steunaankopen (QE) terug te schroeven met 10 miljard $ per maand (5 miljard $ treasuries en 5 miljard $ Mortgage Backed Securities) is uiteindelijk net voor het eindejaar gevallen. Een aantal verbeterde economische indicatoren (werkloosheid, jobcreatie, vertrouwen bij industrie en particulieren, vastgoedmarkt) en een akkoord over het budget gaven de doorslag. Op de persconferentie, voor een laatste maal onder leiding van B. Bernanke, werd nadrukkelijk aangegeven dat het terugschroeven van de steunaankopen niet gelijkstaat met een renteverhoging. In tegenstelling tot juni, bij de eerste taper aankondiging, steeg de rente lichtjes om net boven de 3 % het jaar uit te gaan. Met het aantreden van J. Yellen wordt verwacht dat forward guidance een prominentere rol zal gaan spelen. Op politiek vlak wordt een akkoord verwacht over het schuldenplafond waardoor een groot deel van de overheidsonzekerheid uit Washington zou kunnen vervallen. Dankzij het budgettair akkoord zal een deel van de sequester vervallen dat in 2013 tussen de 1 % en 1,5 % groei zou hebben gekost. Het is net deze fiscale en politieke onzekerheid die de bedrijven ervan weerhoudt over te gaan tot investeringen en aanwervingen.

2 Voor Japan was 2013 het jaar waarin haar centrale bank, de BoJ, aankondigde de monetaire basis te willen verdubbelen (door steunaankopen van overheidsobligaties, aandelen en beursgenoteerd vastgoed) met als ultiem doel de deflationaire trend te keren. Hierdoor daalde de waarde van de, wat de export ondersteunde (en de winsten van de bedrijven) en de import duurder maakte (importeren van inflatie). De Japanse beurs was dankzij deze steunaankopen in 2013 de best presterende binnen de developed markets. Premier S. Abe hoopt de inflatie ook aan te wakkeren door een belastingverhoging van 5 % naar 8 % in april Om het effect van deze belastingverhoging op de consumptie te verzachten, werden bijkomende stimuli aangekondigd. De eerste twee pijlen (monetair en fiscaal) hebben hun effect op de markten niet gemist heeft een stijgende loonmassa nodig om de consumptie aan te zwengelen en een derde pijl die voor structurele hervormingen zorgt. De conclusies en gevolgen van de derde plenaire sessie van de Chinese communistische partij hebben zoals verwacht een aantal nieuwe beleidslijnen opgeleverd. De meest in het oog springende is het versoepelen van het eenkindbeleid dat sinds 1979 van kracht was. Een andere verregaande hervorming slaat op het recht van landbouwers om hun gronden te verkopen aan marktprijzen in plaats van aan de lokale overheden tegen een veel lagere waarde. Ook de zogenaamde Hukou-regeling waarbij rurale bevolkingsgroepen, zij het in eerste instantie in beperkte mate, naar steden mogen verhuizen wordt versoepeld. Deze maatregelen hebben tot doel om het inkomensverschil tussen rurale en stedelijke gebieden te verkleinen (waardoor de levensstandaard stijgt en de consumptie op termijn ook). Eind december werden officiële cijfers vrijgegeven over de schuldgraad van de lokale Chinese overheden. De laatste officiële beschikbare data slaan terug op De lokale overheden hebben de laatste twee jaar hun schuldgraad verder verhoogd door vooral te investeren in sociale zekerheid, publieke diensten, landbouw, veiligheid en opleiding. De grootste uitgave blijft echter de investering in lokale infrastructuur. De totale schuldenlast van de Chinese overheid (met inbegrip van de lokale overheden) blijft laag in vergelijking met de Westerse landen maar de trend is stijgende. Ook voor 2014 zullen de obligatiemarkten hoogstwaarschijnlijk renteverhogingen moeten verwerken. Net als in 2013 denken we dat er in de aandelenmarkten mooiere opportuniteiten liggen. We blijven positief over Europese aandelen. Het verwachte rendement ligt echter lager dan voor 2013 en Een groot deel van de rally was tot nu toe een herwaardering. Het is nu aan de bedrijven op basis van de komende kwartaalcijfers de opwaartse waarderingen te bevestigen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 2

3 Obligaties: Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Blue (Bonds World) Obligaties uit de eurozone: In 2013 hebben de obligaties uit de perifere landen het beter gedaan dan de veilige havens. De 10-jarige Spaanse en Italiaanse rente noteren nu onder de 4 %. Ierland zal zich in 2014 opnieuw zelfstandig trachten te financieren en ook Portugal wenst dit te bewerkstelligen. Door de aanhoudende zoektocht naar rendement leverden high yield en converteerbare obligaties forse rendementen. Bedrijfsobligaties (2,37 %) gaan het jaar uit met een licht hoger rendement dan overheidsobligaties (2,24 %). High yield en converteerbare obligaties presteerden het best met een rendement van respectievelijk 10,14 % en 14,67 % op jaarbasis. Obligaties uit groeilanden (emerging markets) herstelden verder en leveren 2,66 % eind december. De Eonia-Index klokte eind december af op 0,09 %. Insight is de best presterende beheerder op jaarbasis binnen de Europese portefeuille. Perifere positionering (Italië en Spanje) en de overweging naar financials (banken) alsook de selectie binnen de banksector waren positief voor de performance. High yield allocatie bedroeg ongeveer 4 % en zal niet verder worden opgetrokken. De Emerging Markets exposure was negatief, maar toch zal men deze in de loop van 2014 verder optrekken op basis van verbeterende vooruitzichten. HSBC heeft in het vierde kwartaal een mooie performance neergezet. De allocatie naar high yield werd opgetrokken van 5 % naar 10 %. Sectorieel worden nog steeds verzekeraars uit Zwitserland overwogen ten nadele van Franse financials. Hybride uitgiften en contingent convertibles 1 werden eveneens toegevoegd. Ook olie en gas blijven overwogen ten nadele van utilities en telecom. Wellington presteert het minst goed op jaarbasis en dit kwam grotendeels tot stand in januari door hun onderweging naar perifere covered bonds. De long positie in Q1 en Q2 op 10Y US treasuries versus short Bund 10Y droeg eveneens negatief bij. In Q3 werd hun positie in short Japan en UK versus long Australië en US eveneens niet onderschreven door de markten. In Q4 was hun visie wel de juiste, maar deze bracht toch onvoldoende rendement om de underperformance op jaarbasis uit te wissen. Obligaties uit de wereldzone: De beslissing van de Amerikaanse centrale bank om de steunaankopen te verminderen met 10 miljard $ per maand is net voor het jaareinde gevallen. De markt had een groot deel van de rentestijging reeds eerder ingeprijsd. De 10-jarige rente ging het jaar uit net boven de 3 %. De opkomende markten hadden het hele jaar door te lijden onder deze stijgende rente zowel in spread als in outflows. De Barclays Capital Global Aggregate levert op jaarbasis een negatief rendement van -6,81 %. Diezelfde Barclays Capital Global Aggregate maar hedged into euro levert door de sterke stijging van de euro een beter doch ook negatief rendement van -0,33 % op het einde van het vierde kwartaal. Globale overheidsobligaties leveren in 2013 (unhedged) een negatief rendement van -8,44 %. Globale bedrijfsobligaties (investment grade corporates) deden beter maar leveren desondanks eind december een performance (unhedged) van -3,99 %. Overheidsobligaties uit de globale groeilanden (emerging market debts) leveren op het einde van het vierde kwartaal -6,87 % (unhedged). Converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen kunnen omgezet worden) bieden dankzij de correlatie met de aandelenmarkten de mooiste performance eind december met een rendement van 12,82 % (hedged into ). 1 Hybride financieringsinstrumenten die automatisch converteren naar eigen vermogen wanneer een bepaalde stressgerelateerde trigger wordt bereikt. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 3

4 Beheerders globale obligaties: Pimco levert dit jaar een underperformance ten opzichte van de benchmark. In het vierde kwartaal werd binnen Europa een gelijke tot lichte onderweging in duratie genomen. Binnen de perifere landen werd Spanje overwogen ten nadele van de core landen. Ierland werd niet opgenomen binnen de portefeuille. De VS en het VK werden onderwogen in duratie op de korte curve. De onderweging Japan werd afgebouwd en Emerging Markets werden wel nog onderwogen ten opzichte van de benchmark. Standish Mellon, de beste beheerder in de globale portefeuille in 2013, kon genieten van een uitstekende selectie in overheidsobligaties (Italië, Portugal, Slovakije en Hongarije) alsook binnen corporates (Verizon, Intesa, BofA). De onderweging naar US treasuries en daarbovenop short in duration tegenover long corporates en AUD (Australian Dollar) linkers droegen bij tot de performance. Emerging Markets positie in Brazilië was een negatieve bijdrager. Alliance Bernstein gaat het jaar uit met een lichte underperformance. De overweging gilts 2 tegenover onderweging bunds alsook overweging Zweedse overheidsobligaties tegenover bunds droegen negatief bij tot de performance. De beheerder blijft in Europa de semi-core overwegen (België en Frankrijk over Duitsland) en heeft geen perifere spread contractie in de portefeuille opgenomen. Binnen krediet werden lower Tier 2 namen opgenomen (ABN en Nationwide) en een overweging op low coupon Mortgage Backed Securities ten opzichte van een onderweging high coupon Mortgage Backed Securities. 2 Obligaties uitgegeven door de Britse regering en algemeen beschouwd als laag risico obligaties. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 4

5 Aandelen Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Red (Equity World). De Europese aandelenmarkten leveren in 2013 opnieuw dubble digit returns en outperformen de globale index. Het Europese momentum zorgt voor een herwaardering van de Europese bedrijven. In 2014 zullen de bedrijfsresultaten bepalend zijn om deze herwaardering te bevestigen. Globaal leverden de Japanse en de Amerikaanse beurs in 2013 het mooiste rendement. De MSCI EMU levert 23,37 % op jaarbasis. De MSCI World klokt af op 21,21 % eind december. De combinatie van beide indexen geeft een rendement van 20,81 % op het einde van het vierde kwartaal. De underperformance van de MSCI World Emerging geeft over 2013 een negatief rendement van 6,80 %. Aandelen uit de eurozone: Financière de l Echiquier laat in 2013 een underperformance optekenen. Dit mandaat overwoog het hele jaar zowel duurzame als gewone consumptiegoederen. Financiële waarden werden onderwogen ten voordele van industriële waarden en er zijn geen utilities (nutsgoederen) aanwezig binnen deze portefeuille. Geografisch werd Frankrijk nog steeds overwogen, nu ten nadele van Duitsland. De tweede grootste overweging is het VK. BNPPIP bleef achter op de benchmark, niet noodzakelijk door de sector allocatie, het fonds was onderwogen in de automobielsector ten voordele van financials en telecom, maar meer door een rotatie binnen de markt naar lagere kwaliteitswaarden die een outperformance lieten optekenen. De beheerder voegde in de tweede jaarhelft een value tilt 3 in de portefeuille toe. BlackRock blijft zich positioneren in het cyclisch herstel door consumentengoederen (auto-luxurymedia-retail) te overwegen. Geografisch worden Frankrijk en Italië overwogen. Telecom (overnamespeculaties) en farma (overschot aan capex) worden eveneens overwogen. Door regulerende druk worden utilities en energie onderwogen alsook chemische waarden. Invesco is de best presterende beheerder dit jaar binnen de Europese en de globale aandelenportefeuille. Financiële waarden waren de drivers van de outperformance samen met de cyclische waarden alsook de geografische allocatie naar de periferie droeg positief bij. Frankrijk en Duitsland werden onderwogen en sectorieel werden consumentengoederen onderwogen. De portefeuille blijft gepositioneerd om van een verder Europees herstel te profiteren dat volgens de beheerder nog steeds ondergewaardeerd is. Aandelen uit de wereldzone: JP Morgan heeft zijn lichte underperformance te danken aan een negatieve aandelenselectie in Europa en Japan. Binnen de VS en het VK was deze selectie wel positief, maar onvoldoende om een outperformance neer te zetten. De exposure naar Emerging Markets droeg eveneens negatief bij op jaarbasis. Sectorieel werden techno (semi-conductoren), media en verzekeraars overwogen ten nadele van duurzame consumptiegoederen en banken. Geografisch werd de VS onderwogen ten voordele van het VK, Europa en EM. Barrow heeft over heel 2013 financiële waarden fors overwogen. Ook energie en industriële waarden werden overwogen ten nadele van consumentengoederen en telecom. Deze Amerikaanse beheerder overweegt nu fors Europa ten nadele van de VS en Japan. De betere performance wordt ook deels verklaard door de beperkte Emerging market exposure. Pimco, op jaarbasis de slechtst presterende beheerder binnen de globale portefeuille, werd eind december opgezegd. De strategie die in de loop van het jaar niet meer lonend was, de blootstelling aan de opkomende markten en het vertrek van een van de beheerders gaven de doorslag. In de tussentijd werd een positie genomen in het multi-management global equity fonds beheerd door Russell Investments. 3 Elke deviatie (afwijking) van de verdeling van de Total Stock Market. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 5

6 Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation (RARFAA) Beleggingspolitiek RARFAA wil een meerwaarde realiseren door optimaal te profiteren van de opportuniteiten die zich voordoen op de financiële markten. De fondsbeheerder is volledig vrij om zelf te bepalen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn of in derivaten uitgegeven over alle sectoren en in alle regio s. Benchmark 50 % MSCI WORLD + 50 % Barclays Aggr. Hedged Risicoklasse 3 Total return Annualized Return Annualized Volatility Name of the fund Year to date 1 year 3 year 5 year 1 year 3 year 5 year Rainbow Absolute Return Flex AA 8,36% 8,36% 3,53% 9,79% 6,05% 6,18% 11,03% 50% Barclays Global Aggregate hedged 500mm + 50% Msci World Net Return 10,01% 10,01% 7,17% 9,77% 4,66% 4,84% 5,92% GIF BZ EUR Flexible Allocation 0,21% 0,21% 0,67% 6,38% 16,00% 12,07% 12,36% Orbis Optimal Income 10,02% 10,02% 3,72% 3,44% 3,83% 3,42% 4,33% Schroder Global Diversified Growth Fund 10,81% 10,81% 3,81% 10,51% 6,02% 6,92% 7,92% BGF Global Allocation Fund 9,08% 9,08% 4,52% 9,59% 6,82% 7,19% 8,23% Amundi International Sicav 7,22% 7,22% 5,47% 10,94% 6,67% 7,72% 9,58% De positieve performance van het eerste semester kende een vervolg in het tweede semester. De allocatie naar grondstoffen en fixed income zorgden dit jaar voor een rem op de performance. Orbis en Schroder leverden de beste prestaties dit jaar. Dit fonds zal in Q volledig beheerd worden door AG Insurance. Onderliggend blijven we een multi-management beheer implementeren maar de asset allocatie en de gewichten van de activaklassen worden bepaald door AG Insurance. Orbis gebruikt futures om de verschillende indexen te repliceren en neemt hier tegenover actieve posities in bedrijven die niet zijn opgenomen in deze benchmarks. Deze aandelenselectie moet dan zorgen voor de meerprestatie. De beheerder kijkt naar de olie en gassector omdat deze ondergewaardeerd wordt volgens hem door regulerende druk. Apache, Inpex en Weatherford zijn bedrijven uit deze sector die momenteel in de portefeuille zitten en op langere termijn de value gap moeten dichten. Geografisch werd de VS overwogen en hadden Europa en Japan een gelijkaardig gewicht. Schroder is de best presterende positie op jaarbasis van de totale portefeuille. De afbouw van commodities gerelateerde posities alsook het niet hebben van EM exposure leveren een positieve bijdrage voor dit fonds. Aandelen (55 %) werden geografisch overwogen naar de VS toe. Binnen de obligatiecomponent werd een exposure van 9 % genomen op high yield en slechts een beperkte blootstelling naar EMD. De beheerder volgt nu wel volop de Emerging Markets van dichtbij om posities op te bouwen voor de langere termijn. Tot slot droeg de lagere cash positie (11 %) ten opzichte van de overige beheerders eveneens positief bij. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 6

7 Amundi had per eind december een allocatie van 69 % naar aandelen, 7,5 % naar obligaties, 8,4 % goud gerelateerde aandelen en 15 % cash. Geografisch werd de VS overwogen (zowel in obligaties als aandelen). De tweede grootste geografische allocatie was Japan gevolgd door Europa (UK en Frankrijk). Binnen het fixed income gedeelte werd enkel voor short term overheidsobligaties gekozen. Deze mooie combinatie gaf echter rendement prijs door de goud gerelateerde aandelen die zowel door het Emerging Markets component (Zuid Afrika) als het grondstof (goud) component werden geraakt. BlackRock verhoogde zijn blootstelling naar aandelen van 61 % naar 63 % en deze 2 % werden toegewezen aan de Japanse markt. Sectorieel werd de allocatie naar industrials, IT, healthcare en financials verhoogd ten nadele van energie. Obligaties maken nog steeds 19 % van de portefeuille uit en de blootstelling aan US treasuries en convertibles en corporates werd verhoogd ten nadele van Australische, Braziliaans en Europese govies. Cashpositie zakt van 20 % naar 18 %. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. Rendementen die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij AG Employee Benefits. AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel AG Employee Benefits: Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 7

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Inleiding De laatste drie jaar heeft het merendeel van de aandelenmarkten een sterke prestatie neergezet

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Inleiding Het vierde kwartaal was erg volatiel voor de Europese aandelenmarkten, welke op een bepaald

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Inleiding In het eerste kwartaal herontdekten beleggers de Europese aandelen dankzij een depreciërende

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 De aandelenmarkten bleven de hele zomer vrolijk hoger gaan zonder enige aanleiding. Het Duitse

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel...- 7 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Op naar evenwicht. Uitgave 1 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Op naar evenwicht Uitgave 1 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Vooruitzichten eerste kwartaal 2014 Op naar evenwicht In een overgangsperiode zoals we die nu meemaken, is het moeilijk om met zekerheid

Nadere informatie

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten.

november 2014 is het echter veel te vroeg om over een mislukking van Abenomics te praten. november 2014 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macro-economische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie