Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013"

Transcriptie

1 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 Inleiding Het laatste kwartaal van 2013 was opnieuw positief voor aandelen. Naar aanloop van de vergadering van de Amerikaanse centrale bank begin december nam de volatiliteit wat toe maar een forse verhoging van de 10-jarige Amerikaanse rente zoals in juni bleef uit. Het Europese momentum blijft van kracht met een aantrekkende periferie in samenwerking met Duitsland. De opkomende markten sluiten het jaar af met negatieve rendementen en zijn op basis van verschillende indicatoren goedkoop geworden. In het derde kwartaal groeide de Europese economie, op basis van de voorlopige cijfers, met 0,1 %. De terugval ten opzichte van het tweede kwartaal is grotendeels te wijten aan de lage interne vraag en de zwakkere export. De onderliggende trend in de perifere landen blijft echter positief. Na 9 negatieve kwartalen laat Spanje een lichte groei optekenen van 0,1 %. De Italiaanse economie zou in het vierde kwartaal, bij een gelijkblijvende trend, licht kunnen groeien. Door de zwakke interne vraag, de nog steeds hoge werkloosheid en de dalende energie- en voedingsprijzen (vooral groente en fruit) zakte de inflatie. Voldoende redenen voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen naar 0,25 %. Het sturen van de euro maakt geen deel uit van het mandaat van de ECB, maar de koers van de munt heeft wel een impact op de inflatie. De sterkte van de euro, zal dus ook wel hebben meegespeeld in de beslissing van de ECB, in een poging om zo de export te ondersteunen. Nadat de Europese centrale bank haar tijdlijn had uitgetekend en vooraleer het toezicht van de 130 belangrijkste Europese banken over te nemen kwamen ook de Europese ministers van financiën over de brug met een akkoord over een resolutiefonds. Dit fonds zal tussen 2015 en 2025 gespijsd worden door de banken tot de activa 1 % bedragen van alle gedekte deposito s binnen de participerende lidstaten stond grotendeels in het teken van de Federal Reserve en meer bepaald de tapering. De beslissing om de steunaankopen (QE) terug te schroeven met 10 miljard $ per maand (5 miljard $ treasuries en 5 miljard $ Mortgage Backed Securities) is uiteindelijk net voor het eindejaar gevallen. Een aantal verbeterde economische indicatoren (werkloosheid, jobcreatie, vertrouwen bij industrie en particulieren, vastgoedmarkt) en een akkoord over het budget gaven de doorslag. Op de persconferentie, voor een laatste maal onder leiding van B. Bernanke, werd nadrukkelijk aangegeven dat het terugschroeven van de steunaankopen niet gelijkstaat met een renteverhoging. In tegenstelling tot juni, bij de eerste taper aankondiging, steeg de rente lichtjes om net boven de 3 % het jaar uit te gaan. Met het aantreden van J. Yellen wordt verwacht dat forward guidance een prominentere rol zal gaan spelen. Op politiek vlak wordt een akkoord verwacht over het schuldenplafond waardoor een groot deel van de overheidsonzekerheid uit Washington zou kunnen vervallen. Dankzij het budgettair akkoord zal een deel van de sequester vervallen dat in 2013 tussen de 1 % en 1,5 % groei zou hebben gekost. Het is net deze fiscale en politieke onzekerheid die de bedrijven ervan weerhoudt over te gaan tot investeringen en aanwervingen.

2 Voor Japan was 2013 het jaar waarin haar centrale bank, de BoJ, aankondigde de monetaire basis te willen verdubbelen (door steunaankopen van overheidsobligaties, aandelen en beursgenoteerd vastgoed) met als ultiem doel de deflationaire trend te keren. Hierdoor daalde de waarde van de, wat de export ondersteunde (en de winsten van de bedrijven) en de import duurder maakte (importeren van inflatie). De Japanse beurs was dankzij deze steunaankopen in 2013 de best presterende binnen de developed markets. Premier S. Abe hoopt de inflatie ook aan te wakkeren door een belastingverhoging van 5 % naar 8 % in april Om het effect van deze belastingverhoging op de consumptie te verzachten, werden bijkomende stimuli aangekondigd. De eerste twee pijlen (monetair en fiscaal) hebben hun effect op de markten niet gemist heeft een stijgende loonmassa nodig om de consumptie aan te zwengelen en een derde pijl die voor structurele hervormingen zorgt. De conclusies en gevolgen van de derde plenaire sessie van de Chinese communistische partij hebben zoals verwacht een aantal nieuwe beleidslijnen opgeleverd. De meest in het oog springende is het versoepelen van het eenkindbeleid dat sinds 1979 van kracht was. Een andere verregaande hervorming slaat op het recht van landbouwers om hun gronden te verkopen aan marktprijzen in plaats van aan de lokale overheden tegen een veel lagere waarde. Ook de zogenaamde Hukou-regeling waarbij rurale bevolkingsgroepen, zij het in eerste instantie in beperkte mate, naar steden mogen verhuizen wordt versoepeld. Deze maatregelen hebben tot doel om het inkomensverschil tussen rurale en stedelijke gebieden te verkleinen (waardoor de levensstandaard stijgt en de consumptie op termijn ook). Eind december werden officiële cijfers vrijgegeven over de schuldgraad van de lokale Chinese overheden. De laatste officiële beschikbare data slaan terug op De lokale overheden hebben de laatste twee jaar hun schuldgraad verder verhoogd door vooral te investeren in sociale zekerheid, publieke diensten, landbouw, veiligheid en opleiding. De grootste uitgave blijft echter de investering in lokale infrastructuur. De totale schuldenlast van de Chinese overheid (met inbegrip van de lokale overheden) blijft laag in vergelijking met de Westerse landen maar de trend is stijgende. Ook voor 2014 zullen de obligatiemarkten hoogstwaarschijnlijk renteverhogingen moeten verwerken. Net als in 2013 denken we dat er in de aandelenmarkten mooiere opportuniteiten liggen. We blijven positief over Europese aandelen. Het verwachte rendement ligt echter lager dan voor 2013 en Een groot deel van de rally was tot nu toe een herwaardering. Het is nu aan de bedrijven op basis van de komende kwartaalcijfers de opwaartse waarderingen te bevestigen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 2

3 Obligaties: Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Blue (Bonds World) Obligaties uit de eurozone: In 2013 hebben de obligaties uit de perifere landen het beter gedaan dan de veilige havens. De 10-jarige Spaanse en Italiaanse rente noteren nu onder de 4 %. Ierland zal zich in 2014 opnieuw zelfstandig trachten te financieren en ook Portugal wenst dit te bewerkstelligen. Door de aanhoudende zoektocht naar rendement leverden high yield en converteerbare obligaties forse rendementen. Bedrijfsobligaties (2,37 %) gaan het jaar uit met een licht hoger rendement dan overheidsobligaties (2,24 %). High yield en converteerbare obligaties presteerden het best met een rendement van respectievelijk 10,14 % en 14,67 % op jaarbasis. Obligaties uit groeilanden (emerging markets) herstelden verder en leveren 2,66 % eind december. De Eonia-Index klokte eind december af op 0,09 %. Insight is de best presterende beheerder op jaarbasis binnen de Europese portefeuille. Perifere positionering (Italië en Spanje) en de overweging naar financials (banken) alsook de selectie binnen de banksector waren positief voor de performance. High yield allocatie bedroeg ongeveer 4 % en zal niet verder worden opgetrokken. De Emerging Markets exposure was negatief, maar toch zal men deze in de loop van 2014 verder optrekken op basis van verbeterende vooruitzichten. HSBC heeft in het vierde kwartaal een mooie performance neergezet. De allocatie naar high yield werd opgetrokken van 5 % naar 10 %. Sectorieel worden nog steeds verzekeraars uit Zwitserland overwogen ten nadele van Franse financials. Hybride uitgiften en contingent convertibles 1 werden eveneens toegevoegd. Ook olie en gas blijven overwogen ten nadele van utilities en telecom. Wellington presteert het minst goed op jaarbasis en dit kwam grotendeels tot stand in januari door hun onderweging naar perifere covered bonds. De long positie in Q1 en Q2 op 10Y US treasuries versus short Bund 10Y droeg eveneens negatief bij. In Q3 werd hun positie in short Japan en UK versus long Australië en US eveneens niet onderschreven door de markten. In Q4 was hun visie wel de juiste, maar deze bracht toch onvoldoende rendement om de underperformance op jaarbasis uit te wissen. Obligaties uit de wereldzone: De beslissing van de Amerikaanse centrale bank om de steunaankopen te verminderen met 10 miljard $ per maand is net voor het jaareinde gevallen. De markt had een groot deel van de rentestijging reeds eerder ingeprijsd. De 10-jarige rente ging het jaar uit net boven de 3 %. De opkomende markten hadden het hele jaar door te lijden onder deze stijgende rente zowel in spread als in outflows. De Barclays Capital Global Aggregate levert op jaarbasis een negatief rendement van -6,81 %. Diezelfde Barclays Capital Global Aggregate maar hedged into euro levert door de sterke stijging van de euro een beter doch ook negatief rendement van -0,33 % op het einde van het vierde kwartaal. Globale overheidsobligaties leveren in 2013 (unhedged) een negatief rendement van -8,44 %. Globale bedrijfsobligaties (investment grade corporates) deden beter maar leveren desondanks eind december een performance (unhedged) van -3,99 %. Overheidsobligaties uit de globale groeilanden (emerging market debts) leveren op het einde van het vierde kwartaal -6,87 % (unhedged). Converteerbare obligaties (obligaties die in aandelen kunnen omgezet worden) bieden dankzij de correlatie met de aandelenmarkten de mooiste performance eind december met een rendement van 12,82 % (hedged into ). 1 Hybride financieringsinstrumenten die automatisch converteren naar eigen vermogen wanneer een bepaalde stressgerelateerde trigger wordt bereikt. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 3

4 Beheerders globale obligaties: Pimco levert dit jaar een underperformance ten opzichte van de benchmark. In het vierde kwartaal werd binnen Europa een gelijke tot lichte onderweging in duratie genomen. Binnen de perifere landen werd Spanje overwogen ten nadele van de core landen. Ierland werd niet opgenomen binnen de portefeuille. De VS en het VK werden onderwogen in duratie op de korte curve. De onderweging Japan werd afgebouwd en Emerging Markets werden wel nog onderwogen ten opzichte van de benchmark. Standish Mellon, de beste beheerder in de globale portefeuille in 2013, kon genieten van een uitstekende selectie in overheidsobligaties (Italië, Portugal, Slovakije en Hongarije) alsook binnen corporates (Verizon, Intesa, BofA). De onderweging naar US treasuries en daarbovenop short in duration tegenover long corporates en AUD (Australian Dollar) linkers droegen bij tot de performance. Emerging Markets positie in Brazilië was een negatieve bijdrager. Alliance Bernstein gaat het jaar uit met een lichte underperformance. De overweging gilts 2 tegenover onderweging bunds alsook overweging Zweedse overheidsobligaties tegenover bunds droegen negatief bij tot de performance. De beheerder blijft in Europa de semi-core overwegen (België en Frankrijk over Duitsland) en heeft geen perifere spread contractie in de portefeuille opgenomen. Binnen krediet werden lower Tier 2 namen opgenomen (ABN en Nationwide) en een overweging op low coupon Mortgage Backed Securities ten opzichte van een onderweging high coupon Mortgage Backed Securities. 2 Obligaties uitgegeven door de Britse regering en algemeen beschouwd als laag risico obligaties. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 4

5 Aandelen Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Red (Equity World). De Europese aandelenmarkten leveren in 2013 opnieuw dubble digit returns en outperformen de globale index. Het Europese momentum zorgt voor een herwaardering van de Europese bedrijven. In 2014 zullen de bedrijfsresultaten bepalend zijn om deze herwaardering te bevestigen. Globaal leverden de Japanse en de Amerikaanse beurs in 2013 het mooiste rendement. De MSCI EMU levert 23,37 % op jaarbasis. De MSCI World klokt af op 21,21 % eind december. De combinatie van beide indexen geeft een rendement van 20,81 % op het einde van het vierde kwartaal. De underperformance van de MSCI World Emerging geeft over 2013 een negatief rendement van 6,80 %. Aandelen uit de eurozone: Financière de l Echiquier laat in 2013 een underperformance optekenen. Dit mandaat overwoog het hele jaar zowel duurzame als gewone consumptiegoederen. Financiële waarden werden onderwogen ten voordele van industriële waarden en er zijn geen utilities (nutsgoederen) aanwezig binnen deze portefeuille. Geografisch werd Frankrijk nog steeds overwogen, nu ten nadele van Duitsland. De tweede grootste overweging is het VK. BNPPIP bleef achter op de benchmark, niet noodzakelijk door de sector allocatie, het fonds was onderwogen in de automobielsector ten voordele van financials en telecom, maar meer door een rotatie binnen de markt naar lagere kwaliteitswaarden die een outperformance lieten optekenen. De beheerder voegde in de tweede jaarhelft een value tilt 3 in de portefeuille toe. BlackRock blijft zich positioneren in het cyclisch herstel door consumentengoederen (auto-luxurymedia-retail) te overwegen. Geografisch worden Frankrijk en Italië overwogen. Telecom (overnamespeculaties) en farma (overschot aan capex) worden eveneens overwogen. Door regulerende druk worden utilities en energie onderwogen alsook chemische waarden. Invesco is de best presterende beheerder dit jaar binnen de Europese en de globale aandelenportefeuille. Financiële waarden waren de drivers van de outperformance samen met de cyclische waarden alsook de geografische allocatie naar de periferie droeg positief bij. Frankrijk en Duitsland werden onderwogen en sectorieel werden consumentengoederen onderwogen. De portefeuille blijft gepositioneerd om van een verder Europees herstel te profiteren dat volgens de beheerder nog steeds ondergewaardeerd is. Aandelen uit de wereldzone: JP Morgan heeft zijn lichte underperformance te danken aan een negatieve aandelenselectie in Europa en Japan. Binnen de VS en het VK was deze selectie wel positief, maar onvoldoende om een outperformance neer te zetten. De exposure naar Emerging Markets droeg eveneens negatief bij op jaarbasis. Sectorieel werden techno (semi-conductoren), media en verzekeraars overwogen ten nadele van duurzame consumptiegoederen en banken. Geografisch werd de VS onderwogen ten voordele van het VK, Europa en EM. Barrow heeft over heel 2013 financiële waarden fors overwogen. Ook energie en industriële waarden werden overwogen ten nadele van consumentengoederen en telecom. Deze Amerikaanse beheerder overweegt nu fors Europa ten nadele van de VS en Japan. De betere performance wordt ook deels verklaard door de beperkte Emerging market exposure. Pimco, op jaarbasis de slechtst presterende beheerder binnen de globale portefeuille, werd eind december opgezegd. De strategie die in de loop van het jaar niet meer lonend was, de blootstelling aan de opkomende markten en het vertrek van een van de beheerders gaven de doorslag. In de tussentijd werd een positie genomen in het multi-management global equity fonds beheerd door Russell Investments. 3 Elke deviatie (afwijking) van de verdeling van de Total Stock Market. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 5

6 Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation (RARFAA) Beleggingspolitiek RARFAA wil een meerwaarde realiseren door optimaal te profiteren van de opportuniteiten die zich voordoen op de financiële markten. De fondsbeheerder is volledig vrij om zelf te bepalen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn of in derivaten uitgegeven over alle sectoren en in alle regio s. Benchmark 50 % MSCI WORLD + 50 % Barclays Aggr. Hedged Risicoklasse 3 Total return Annualized Return Annualized Volatility Name of the fund Year to date 1 year 3 year 5 year 1 year 3 year 5 year Rainbow Absolute Return Flex AA 8,36% 8,36% 3,53% 9,79% 6,05% 6,18% 11,03% 50% Barclays Global Aggregate hedged 500mm + 50% Msci World Net Return 10,01% 10,01% 7,17% 9,77% 4,66% 4,84% 5,92% GIF BZ EUR Flexible Allocation 0,21% 0,21% 0,67% 6,38% 16,00% 12,07% 12,36% Orbis Optimal Income 10,02% 10,02% 3,72% 3,44% 3,83% 3,42% 4,33% Schroder Global Diversified Growth Fund 10,81% 10,81% 3,81% 10,51% 6,02% 6,92% 7,92% BGF Global Allocation Fund 9,08% 9,08% 4,52% 9,59% 6,82% 7,19% 8,23% Amundi International Sicav 7,22% 7,22% 5,47% 10,94% 6,67% 7,72% 9,58% De positieve performance van het eerste semester kende een vervolg in het tweede semester. De allocatie naar grondstoffen en fixed income zorgden dit jaar voor een rem op de performance. Orbis en Schroder leverden de beste prestaties dit jaar. Dit fonds zal in Q volledig beheerd worden door AG Insurance. Onderliggend blijven we een multi-management beheer implementeren maar de asset allocatie en de gewichten van de activaklassen worden bepaald door AG Insurance. Orbis gebruikt futures om de verschillende indexen te repliceren en neemt hier tegenover actieve posities in bedrijven die niet zijn opgenomen in deze benchmarks. Deze aandelenselectie moet dan zorgen voor de meerprestatie. De beheerder kijkt naar de olie en gassector omdat deze ondergewaardeerd wordt volgens hem door regulerende druk. Apache, Inpex en Weatherford zijn bedrijven uit deze sector die momenteel in de portefeuille zitten en op langere termijn de value gap moeten dichten. Geografisch werd de VS overwogen en hadden Europa en Japan een gelijkaardig gewicht. Schroder is de best presterende positie op jaarbasis van de totale portefeuille. De afbouw van commodities gerelateerde posities alsook het niet hebben van EM exposure leveren een positieve bijdrage voor dit fonds. Aandelen (55 %) werden geografisch overwogen naar de VS toe. Binnen de obligatiecomponent werd een exposure van 9 % genomen op high yield en slechts een beperkte blootstelling naar EMD. De beheerder volgt nu wel volop de Emerging Markets van dichtbij om posities op te bouwen voor de langere termijn. Tot slot droeg de lagere cash positie (11 %) ten opzichte van de overige beheerders eveneens positief bij. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 6

7 Amundi had per eind december een allocatie van 69 % naar aandelen, 7,5 % naar obligaties, 8,4 % goud gerelateerde aandelen en 15 % cash. Geografisch werd de VS overwogen (zowel in obligaties als aandelen). De tweede grootste geografische allocatie was Japan gevolgd door Europa (UK en Frankrijk). Binnen het fixed income gedeelte werd enkel voor short term overheidsobligaties gekozen. Deze mooie combinatie gaf echter rendement prijs door de goud gerelateerde aandelen die zowel door het Emerging Markets component (Zuid Afrika) als het grondstof (goud) component werden geraakt. BlackRock verhoogde zijn blootstelling naar aandelen van 61 % naar 63 % en deze 2 % werden toegewezen aan de Japanse markt. Sectorieel werd de allocatie naar industrials, IT, healthcare en financials verhoogd ten nadele van energie. Obligaties maken nog steeds 19 % van de portefeuille uit en de blootstelling aan US treasuries en convertibles en corporates werd verhoogd ten nadele van Australische, Braziliaans en Europese govies. Cashpositie zakt van 20 % naar 18 %. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. Rendementen die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij AG Employee Benefits. AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel AG Employee Benefits: Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2013 7

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2013 Inleiding Fiscal cliff, Cyprus, Italiaanse verkiezingen, sequester, Portugese ministers, Chinese liquiditeitssqueeze,..de

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2013 Inleiding De Europese economie groeit opnieuw. Hoewel nog zwak kan deze groei duurzamer worden dankzij

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2012 De aandelenmarkten bleven de hele zomer vrolijk hoger gaan zonder enige aanleiding. Het Duitse

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2013 Inleiding De laatste drie jaar heeft het merendeel van de aandelenmarkten een sterke prestatie neergezet

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2012 De internationale beurzen sluiten het eerste kwartaal af met mooie winsten gedreven door de

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2014 Inleiding Het terugschroeven van de steunaankopen in de Verenigde Staten in combinatie met verzwakkende

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Inleiding In het eerste kwartaal herontdekten beleggers de Europese aandelen dankzij een depreciërende

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2012

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2012 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2012 Het laatste kwartaal bleven de aandelenmarkten verder stijgen dankzij de geruststellende woorden

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2011

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2011 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2011 Tijdens het vierde kwartaal hebben de aandelenmarkten een deel van de verliezen kunnen goedmaken.

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2014 Inleiding Het vierde kwartaal was erg volatiel voor de Europese aandelenmarkten, welke op een bepaald

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2015 Inleiding Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door negatieve rendementen voor het merendeel van de activaklassen,

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2011

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2011 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2011 De grote paniekgolf van augustus, waarbij alle risicovolle activa massaal werden verkocht, heeft

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2014 Inleiding De laatste twee jaar hebben de Europese aandelenmarkten kunnen genieten van de rerating/herwaardering

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2009

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2009 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2009 Inleiding Na het turbulente 2008, heeft 2009 zich geprofileerd als het jaar waarin de aandelenmarkten

Nadere informatie

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2016 Inleiding AG Employee Benefits Macro-economisch De positieve trend die zich enkele maanden geleden heeft

Nadere informatie

Fonds Rainbow. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2016. AG Employee Benefits

Fonds Rainbow. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2016. AG Employee Benefits Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2016 Inleiding AG Employee Benefits Wat gevreesd werd, is werkelijkheid geworden: het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2010 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2010 De vaak teleurstellende statistieken overschaduwen het goede bedrijfsnieuws Voor de markten

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2011

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2011 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2011 Naar een normalisering? De Europese centrale bank heeft verklaard een rentestijging te overwegen,

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Rainbowfondsen. Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/12/2015. AG Employee Benefits

Rainbowfondsen. Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/12/2015. AG Employee Benefits Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2015 Inleiding AG Employee Benefits Na de correctie in de zomermaanden veerden de aandelenmarkten op als gevolg

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Stability. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Stability. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat de surprise indices

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2011

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2011 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2011 Een opvallend lange reeks van tegenvallende statistieken doet een vertraging van de economische

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Balanced. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Balanced. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat de surprise indices

Nadere informatie

Fonds Rainbow. Beheercommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/03/2016. AG Employee Benefits

Fonds Rainbow. Beheercommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 31/03/2016. AG Employee Benefits Fonds Rainbow Beheercommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2016 Inleiding AG Employee Benefits Het eerste kwartaal van 2016 is een zeer volatiel kwartaal gebleken. In

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2010 Inleiding Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/12/2010 Beleggingsvooruitzichten 2011 2010 diende zich voor de belegger niet meteen aan als een grand

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Equities Euro. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Equities Euro. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Equities Euro Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Fonds Rainbow Beh eerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten AG Employee Benefits Inleiding Macro-economisch

Fonds Rainbow Beh eerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten AG Employee Benefits Inleiding Macro-economisch Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2017 Inleiding AG Employee Benefits Macro-economisch Na het eerste kwartaal van 2017 kunnen we terugblikken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Tak 23 fondsen. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2017. AG Employee Benefits

Tak 23 fondsen. Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten. Inleiding 30/06/2017. AG Employee Benefits Tak 23 fondsen Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 30/06/2017 Inleiding AG Employee Benefits Macro-economisch situatie De politieke risico s nemen af. Tijdens het

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Multi- Invest. Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Multi- Invest. Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Multi- Invest Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Multi-Invest Balanced Situatie op: 30/06/2013 Beleggingsfonds van het type tak 23 gecommercialiseerd door Allianz. Samenstelling en beleggingspolitiek

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 22 mei 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds Euro. Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds Euro. Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Bonds Euro Kerncijfers 31 december 2015 Trimestrieel Vooruitzichten Na de correctie in de zomermaanden veerden de aandelenmarkten op als gevolg

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten

Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten Fonds Rainbow Beheerscommentaren over de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2016 AG Employee Benefits Inleiding In de Verenigde Staten zagen we de voorbije maand een stabilisatie tot

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 17 september 2009 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie