Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx"

Transcriptie

1 Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx Uitgave van Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) te Den Haag Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 1

2 Inhoudsopgave * Voorwoord * Wat is het Haags Taxikeurmerk HTx? * Route naar het Haags Taxikeurmerk HTx * Normen- en waardenprotocol HTx * Objectenlijst * Toetsvragen - stads- en stratenkennis Den Haag - taxiwetgeving (mn. tariefstructuur en Haagse taxiregels) - normen- en waardenprotocol HTx - sociale vaardigheden * Antwoorden op alle toetsvragen 2

3 Voorwoord Beste taxichauffeur, In september 2013 heeft de Gemeenteraad van Den Haag een nieuwe Taxiverordening aangenomen. Na een overgangsperiode van 6 maanden (die start vanaf 1 november 2013), gaan de nieuwe taxiregels in per 1 mei Vanaf die datum moeten chauffeurs en vervoerders aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO), die een vergunning van de gemeente Den Haag heeft gekregen, om op standplaatsen te mogen staan, of om klanten op te pikken die op straat een taxi aanhouden (ook wel opstapmarkt genoemd). De regels gelden in de hele gemeente Den Haag (met uitzondering van de wijk Leidschenveen-Ypenburg). Daarnaast moet elke chauffeur die op de Haagse opstapmarkt wil werken beschikken over het Haags kwaliteitskeursmerk (HTx), dat door Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) wordt afgegeven (of in het bezit zijn van een vergelijkbaar keurmerk). Met het werkboek, dat nu voor u ligt, willen we u zo goed mogelijk voorbereiden op de nieuwe taxiregels en vooral op het halen van de mondelinge en schriftelijke toets, die onderdeel uitmaken van het HTx keurmerk. Maar kijk ook op de site van STH en de gemeente voor de inhoud van de nieuwe Taxiverordening en de regels die gelden in het VCP gebied in Den Haag. Ook daarover kunnen vragen gesteld worden bij de mondelinge en schriftelijke toets. Veel plezier en succes met het leren van de stof en met het halen van de toetsen!! Bestuur Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) Oktober 2013 PS: Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van dit werkboek, mail dat dan naar Dit werkboek is met alle zorgvuldigheid tot stand gekomen in opdracht van STH. Aan de verstrekte informatie kan echter geen enkel recht ontleend worden. 3

4 Wat is het Haags Taxikeurmerk HTx? Het HTx is een Haags keurmerk waarmee kwaliteitstaxi s zich op een positieve wijze kunnen onderscheiden binnen de taximarkt in de regio Den Haag. Officieel wordt HTx het 'Haags kwaliteitskeurmerk HTx' genoemd. Waar staat dit Haags keurmerk HTx voor? Het HTx staat voor eenheid, duidelijkheid, klantgerichtheid, gastvrijheid en alle andere zaken en factoren die het imago van de taxibranche in Den Haag op een positieve wijze beïnvloeden. Voor wie is het Haags keurmerk HTx bedoeld? Voor alle taxichauffeurs die het HTx onderschrijven en die zichzelf willen onderscheiden door het leveren van kwalitatief hoogstaand taxivervoer. Hoe verkrijg ik het Haags keurmerk HTx? HTx bestaat uit een aantal deelcertificaten: Mondelinge toets stads/stratenkennis Den Haag Schriftelijke toets stads/stratenkennis Den Haag Cursus Weerbaarheid en Integriteit (incl. gastvrijheid) Cursus levensreddend handelen Om het HTx certificaat te kunnen krijgen moet u dus twee cursussen gevolgd hebben en twee toetsen met goed gevolg afgelegd hebben. U kunt de schriftelijke toets overigens pas doen, als u de mondelinge toets met goed gevolg heeft afgelegd. Mocht u voor één van de toetsen niet meteen slagen, dan kunt u de toetsen altijd over doen. Daarnaast is het normen- en waardenprotocol onderdeel van HTx. Hoe kan ik mij aanmelden? U moet zich eerst aanmelden door het HTx aanmeldformulier in te vullen, via de website van STH (www.sthtx.nl). Als u zich heeft aangemeld kunt u zoveel proeftoetsen digitaal maken als u wilt. Als u denkt klaar te zijn om een cursus te gaan volgen of één van de toetsen af te leggen, dan kunt u via de optie 'bestellen' zich voor een cursus of toets aanmelden. Verder ontvangt u alle mailings die vanuit STH verstuurd worden rechtstreeks in uw mailbox na aanmelding. Heeft u alle toetsen en cursussen succesvol gevolgd en uw deelcerticaten in uw bezit, dan komt u in aanmerking voor het HTx certificaat. STH zal dan een 4

5 afspraak met u maken om het normen- en waardenprotocol te komen ondertekenen en het HTx certificaat aan u uit te reiken. Is het verplicht om de cursussen te volgen en toetsen af te leggen? Ja, zonder deze deelcertificaten kunt u geen HTx certificaat aanvragen. Bovendien moet u in het bezit zijn van HTx als u vanaf 1 mei 2014 nog in de Haagse opstapmarkt actief wilt zijn. Is er studiemateriaal ter voorbereiding? Ja, via het kopje proeftoetsen op de website van STH kunt u zo vaak oefenen als u wilt. En via het werkboek. Lees daarnaast ook de informatie onder het kopje Haags taxibeleid, zodat u alles weet over de nieuwe Haagse taxiverordening en de regels in het VCP gebied. 5

6 ROUTE NAAR HET HAAGS KWALITEITSKEURMERK HTx Hieronder staat schematisch weergegeven welke stappen u moet doorlopen om in het bezit te komen van een HTx certificaat, dat wordt uitgegeven door Stichting Taxibelang Haaglanden (STH). Heeft u nog vragen, ga dan naar of mail naar START U gaat naar de website en meldt u aan via het HTx aanmeldformulier. U kunt nu zoveel proeftoetsen maken als u wilt. Als voorbereiding op de mondelinge en schriftelijke toets Stad/stratenkennis Den Haag adviseren we u dat vooral ook te doen. Als u denkt goed voorbereid te zijn, geeft u zich op voor de MONDELINGE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site van STH (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE TOETS GEHAALD? JA NEE U moet een mondelinge HERHALINGSTOETS doen. U krijgt een certificaat uitgereikt. Als u de mondeling toets heeft gehaald en u denkt goed voorbereid te zijn, dan kunt u zich opgeven voor de SCHRIFTELIJKE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site van STH (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE TOETS GEHAALD? JA NEE U moet een schriftelijke HERHALINGSTOETS doen. U krijgt een certificaat uitgereikt. 6

7 U kunt zich via de website opgeven voor de cursus Veiligheid, weerbaarheid en integriteit (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de cursus doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND? JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. U kunt zich via de website opgeven voor de cursus Levensreddend handelen (onder bestellen ). U kunt ook zelf een opleider zoeken. Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de cursus doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND? JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. U heeft nu VIER certificaten in uw bezit. U komt nu in aanmerking voor het HTx certificaat. Stuur een mail met een kopie van uw certificaten met een kopie van uw identiteitsbewijs naar Het bestuur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak tekent u het Haagse normen en waardenprotocol (dat u ook op de website terug kunt vinden) en krijgt u het HTx certificaat uitgereikt. Uw gegevens worden geplaatst op de site van STH onder gecertificeerde chauffeurs. U BENT NU EEN HTx CHAUFFEUR! OPMERKING: U moet EERST de mondelinge toets doen, voordat u de schriftelijke toets kunt doen. Voor het overige bent u vrij te kiezen welke cursus of toets u het eerst of het laatst doet. 7

8 Normen- en waardenprotocol HTx 1. Chauffeur zijn is een dienstverlenend beroep. Bij het handelen van de chauffeur staat de passagier centraal. Deze wordt klantvriendelijk behandeld en passende service geboden. 2. Een passagier heeft de vrijheid om een taxi van zijn keuze te nemen. De passagier is geen uitleg verschuldigd waarom hij een bepaalde taxi kiest. Chauffeurs moeten die keuze respecteren. 3. De taxistandplaats is een trefplaats voor passagiers en chauffeurs; klanten en chauffeurs moeten zich er welkom en veilig voelen; chauffeurs doen er alles aan om dat gevoel vorm te geven. Chauffeurs helpen passagiers en elkaar in gevaarlijke situaties. Hun optreden is er daarbij gericht op voorkoming van (verdere) escalatie. Chauffeurs stellen zich als gastheer op. 4. Chauffeurs respecteren elkaar op de standplaatsen, d.w.z. niet voordringen of onnodig inhalen, zodanig parkeren dat anderen hier geen hinder van ondervinden en blokkeren collega s (al dan niet behorend tot dezelfde groep) niet de toegang tot de standplaats, dan wel het wegrijden van de standplaats. Zij zorgen dat hun voertuigen aangesloten in de rij staan. Zij discrimineren niet en gebruiken geen scheldwoorden of bijnamen als zij elkaar zakelijk willen aanspreken. 5. Chauffeur staat passagiers op vriendelijke toon te woord en respecteren dat passagiers andere meningen hebben dan de chauffeur zelf. Chauffeurs mijden onderwerpen die tot vervelende woordenwisselingen kunnen leiden (denk aan politiek, geloof of seks). 6. Chauffeur weigert geen ritten, tenzij passagiers: a. het voertuig beschadigen of verontreinigen; b. alcoholhoudende dranken gebruiken, tenzij de chauffeur dit uitdrukkelijk heeft toegestaan; c. verdovende middelen gebruiken en/of meevoeren; d. roken; e. agressief zijn, handtastelijk zijn, lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens chauffeur en of anderen 8

9 7. Chauffeur weigert geen handbagage, tenzij bagage door zijn aard, lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien handbagage bestaat uit: a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens b. ontplofbare stoffen; c. samengeperste gassen in reservoirs d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen; e. sterk of kwalijk ruikende stoffen; f. verdovende middelen; g. munitie. 8. Chauffeur vervoert tevens levende dieren die een passagier bij zich heeft, mits deze in een gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden kan worden zit. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd. Blindengeleidehonden of andere hulphonden worden in beginsel altijd toegestaan. Indien dieren op enigerlei wijze voor passagier of voor chauffeurs lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte dan mag chauffeur ze weigeren te vervoeren. Indien een chauffeur allergisch is mag hij het vervoer weigeren, mits hij zorgt voor passend, vervangend vervoer. 9. Chauffeur is verplicht de passagier, alsmede de door hem meegevoerde handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren. Hij draagt er zorg voor dat handbagage niet beschadigd of verloren raakt. 10. Chauffeur is verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de passagier gunstigste weg, hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij passagier nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden. Indien een chauffeur een andere route kiest wegens file of ander te verwachten oponthoud, dan doet hij dit pas na uitdrukkelijke toestemming van passagier. 11. Chauffeur is verplicht desgewenst passagier behulpzaam te zijn bij het inen uitstappen alsmede het in- en uitladen van handbagage, tenzij zulks om (verkeers)technische redenen volstrekt onmogelijk is. 12. Chauffeur is verplicht op verzoek aan de passagier een geprint betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, de opbouw 9

10 van de ritprijs, naam <groep>, nummer chauffeur, nummer daklicht, datum en tijdstip van de rit wordt vermeld. Tevens staat op de bon telefoonnummer en/of adres waar eventuele vragen of klachten ingediend kunnen worden. 13. Chauffeur is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Chauffeur deelt passagier mede dat het vervoer gestaakt wordt en indien mogelijk de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur. 14. Chauffeur is verplicht te voldoen aan redelijke verlangens van passagier ten aan zien van snelheid, sluiten van ramen, afzetten van radio en regelen van verwarming en dergelijke. 15. Chauffeur accepteert contante betalingen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel. Hij accepteert waar mogelijk ook de algemeen erkende vormen van elektronische betalingen. 16. Chauffeur is verplicht zich te houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet en de gestelde verkeersregels. 17. Chauffeur is verplicht alle vertrouwelijke informatie uitgesproken door passagier als strikt vertrouwelijk te beschouwen. 18. Het is de chauffeur niet toegestaan tijdens en 8 uur voorafgaand aan een rit sterke drank, andere alcoholische dranken of verdovende middelden te gebruiken of er naar te ruiken. 19. Het is de chauffeur niet gestaan in de taxi, met of zonder passagier, te roken dan wel in aanwezigheid van passagiers te eten of te drinken. 20. Chauffeur laat onder werktijd geen ander persoon in zijn voertuig rijden, die niet aan de voorschriften voldoet. 21. Chauffeur mag een klant niet om fooi vragen. 22. Chauffeur houdt telefoonverkeer zakelijk en kort indien hij een passagier vervoert. Chauffeur belt tijdens het rijden alleen handsfree. 10

11 23. Het is een chauffeur niet toegestaan een andere ritprijs in rekening te brengen dan of op voorhand overeen is gekomen met passagier of de ritprijs die de taxameter aangeeft. 24. Chauffeur draagt er zorg voor dat zijn kleding voldoende schoon en representatief is en dat zijn uiterlijk goed verzorgd is. 11

12 Objectenlijst Lijst met lokale objecten en bijzondere gebouwen ter voorbereiding op uw lokaleen stratenkennis toetsen Bezienswaardigheden Grote Kerk Torenstraat Muziektheater Spuiplein Nieuwe Kerk Spui Panorama Mesdag Zeestraat Museum Telecommunicatie Zeestraat Apotheek Haagse Ziekenhuizen Escamplaan 900 Koninklijke Bibliotheek Johan Willem Alexanderhof Drievliet Laan van s Gravenmade Duinrell Storm van s Gravensandeweg (Wassenaar) Kijkduinpark Machiel Vrijenhoeklaan Uithof Jaap Edenweg Volksbuurt Museum Hobbemastraat Evenementenhal Rijswijk Volmerlaan (Rijswijk) Circus Theater Circusstraat Diligentia Lange Voorhout Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout Madurodam George Maduroplein Openbare Bibliotheek Spui Rijswijkse Schouwburg Generaal Spoorlaan (Rijswijk) Mauritshuis Korte Vijverberg Omniversum President Kennedylaan Conservatorium Juliana van Stolberglaan Danstheater Spui Paleis Huis ten Bosch s Gravenhaagse Bos Paleis Noordeinde Noordeinde Vredespaleis Carnegieplein Kurhaus Gevers Deynootplein Boulevard Noordzeestrand Scheveningen Pier op Scheveningen Strandweg Hofvijver Lange Vijverberg Binnenhof Binnenhof Koninklijke Stallen Hogewal Gevangenen Poort Buitenhof Oude Stadhuis Dagelijkse Groenmarkt 12

13 Plein 1813 Plein 1813 Ziekenhuizen MCH Antoniushove Bronovo HAGA Juliana Kinderziekenhuis HAGA Rode Kruis Ziekenhuis Oogziekenhuis Rijswijk Diaconessen HAGA Leyenburg LUMC Reinier de Graaf Het Lange Land MCH Westeinde EHBO MCH Westeinde Ministeries Binnenlandse Zaken Justitie Buitenlandse Zaken Financiën VWS IenM Sociale Zaken Algemene Zaken Economische Zaken OC&W Defensie Begraafplaatsen en Crematoria Begraafplaats Sint Barbara Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen Algemene Begraafplaats Rooms Katholieke Begraafplaats Begraafplaats Westduin Ooster Begraafplaats Algemene Begraafplaats Begraafplaats Eykelenburg Crematorium Eykelenburg Burgermeester Banninglaan (Leidschendam) Bronovolaan Sportlaan Sportlaan Madama Curielaan (Rijswijk) Fonteynburglaan (Voorburg) Leyweg Santifortdreef (Leiden) Reinier de Graafweg (Delft) Brechtzijde (Zoetermeer) Lijnbaan Westeinde Turfmarkt Turfmarkt Bezuidenhoutseweg Korte Voorhout Parnassusplein Plesmanweg Anna van Hannoverstraat Binnenhof Bezuidenhoutseweg Rijnstraat Plein Sint Barbaraweg Kamperfoeliestraat Kerkhoflaan Kerkhoflaan Ockenburgstraat Rodelaan (Voorburg) Sir Winston Churchillaan (Rijswijk) Eykelenburglaan (Rijswijk) Eykelenburglaan (Rijswijk) 13

14 Crematorium Ockenburg Begraafplaats Oud Eik en Duinen Verzorgingshuizen Mechropa Arendsdorp Deo Gratias Huize op de Laan Huize Westhoff Lozerhof Favente Deo (Florence) Nieuw Berkendaal Schilderhoek Rudolf Steiner Sammersburg Stoephout Thuishaven Bosch en Duin Moerwijk Huize Royal Jonker Frans (Florence) Huize Mariahoeve Prinsenhof Huize Steenvoorde Tabitha Nebo Vredenrust West Carel van der Oever Gulden Huis (Florence) Parnassia Bloemendaal Huize Wenckebach (Florence) Parnassia Rozenburg Robert Fleury Stichting / Scharenbos Revalidatie Centrum Den Haag Belangrijke instellingen Harting Bank ANWB Ockenburgstraat Laan van Eik en Duinen Scheveningseweg Wassenaarseweg Badhuisweg Laan van Meerdervoort Julialaantje (Rijswijk) Randveen Loevensteinlaan Vijverzicht Jacob Catsstraat Nieuwe Parklaan Loevensteinlaan Wassenaar Neptunusstraat Scheveningseweg Twickelstraat Rusthoekstraat Newtonplein Hofzichtlaan Gravin Juliana van Stolberglaan (Ldam) Steenvoordelaan (Rijswijk) ingang Generaal Spoorlaan Mozartlaan Floris Arntzeniusplein Melis Stokelaan Schrijnwerkersgaarde Steenhouwersgaarde Monsterseweg Noordpolderkade Albardastraat Veurse Straatweg ( Ldam) Vredenrustlaan Saturnusstraat Wassenaarseweg 14

15 Huis van Bewaring Pompstationsweg Shell Den Haag / CBenJ Oostduinlaan 75 Shell Den Haag Carel van Bylandlaan C16-23 Shell Rijswijk Volmerlaan Shell Rijswijk Kesslerpark Shell Rijswijk Visseringlaan (Hoekstede) Rijswijk Shell Rijswijk Veraartlaan (Rijswijk) Prinses Julianakazerne Therese Schwartzestraat Frederik Kazerne van der Burchlaan Aegon Aegonplein / Bezuidenhoutseweg 273 Stadhuis Spuiplein ING Laagbouw Schenkkade ING Hoogbouw Prinses Beatrixlaan Siemens Prinses Beatrixlaan KPN Binckhorstlaan KPN Maanplein KPN Westvlietweg (Ldam) Vreemdelingendienst Stadhoudersplantsoen ANP Parkstraat ANP Handelskade (Rijswijk) CBR Lange Kleiweg (Rijswijk) Europees Patentbureau Patentlaan (Rijswijk) Nederlands Octrooibureau Scheveningseweg Gemeente Museum Stadhouderslaan TNO Delft Schoenmakerstraat (Delft) TNO Den Haag Oude Waalsdorperweg Party Centrum Madestein Madepolderweg Nationale Nederlanden Schenkkade Provinciehuis Zuid Hollandlaan Hoofdbureau Politie Burgemeester Patijnlaan Paleis van Justitie Prins Clauslaan Raad van State Kneuterdijk Tweede Kamer Plein Billiton Verheeskade Samsung Olof Palmestraat (Delft bij Ikea) World Forum Churchillplein Libanon Tribunaal dr. van der Stamstraat Nato C3 Agency Oude Waalsdorperweg Waterschapsbank Rooseveltplantsoen Asser Instituut R.J. Schimmelpennincklaan 15

16 Joegoslavisch Tribunaal Wintershall ICC Kasteel Binckhorst Vredespaleis NIBC FMO Landgoed te Werve Landgoed Voorlinde Kasteel Wittenburg Kasteel Oud Wassenaar Kasteel Duivenvoorde Soc. De Witte Paviljoen von Wiet Smith & Jones T-Systems CBS Nieuwspoort OPCW ADO Stadion (Kyocera) Hotels Atlantic Bel Air Bella Vista Bella Vista Bella Vista Carlton Ambassador Carlton Beach Des Indes Hilton Hotel Maurits Mercure Greenpark Kurhaus Movenpick Paleis Hotel Parkhotel Crowne Plaza Churchillplein Bogaardplein (Rijswijk) Maanweg, per 2015 Oude Waalsdorperweg Binckhorstlaan Carnegieplein Carnegieplein Anna van Saksenlaan v. Vredenburchenweg (inrijden via Burg Elsenlaan) Buurtweg (Wassenaar) Bloemcamplaan (Wassenaar) Park Oud Wassenaar Veursestraatweg Plein Pellenaerstraat Oud Clingendael (Wassenaar) Binckhorstlaan Henri Faasdreef Lange Poten Johan de Wittlaan Haags Kwartier (Forepark) Deltaplein Johan de Wittlaan Gevers Deynootweg Dirk Hoogenraadstraat Wassenaarsestraat Sophialaan Gevers Deynootweg Lange Voorhout Zeestraat van Aerssenstraat Weigelia (Ldam) Kurhausplein Stationsplein (Voorburg) Molenstraat Molenstraat van Stolkweg 16

17 Sofitel Mimosa Albion Badhotel Corona Dorint (Novotel World Forum) Europa Hotel Mercure Novotel Centrum Bijhorst ( Van der Valk) Excelsior Van der Valk Den Haag / Nootdorp Van der Valk Voorschoten Aquarius Petit Stay Ok Mozaïek Haghe Bastion Savelberg Delta City Hotel Hampshire Hotel Wilhelmina Four Seasons Ibis Centrum Ibis Scheveningen Grand Winston Hampshire Babylon Holiday Inn Easy Hotel NH Hotel Court Garden Ambassades Japan Indonesië Roemenie Thailand Bulgarije Koningin Julianaplein Renbaanstraat Gevers Deynootweg Gevers Deynootweg Buitenhof Johan de Wittlaan Zwolsestraat Spui Hofweg Zijdeweg (Wassenaar) Statenlaan Gildeweg (Nootdorp) Veurseweg (Voorschoten) Zeekant Groot Hertoginnelaan Scheepmakerstraat Laan Copes van Cattenburg Seinpostduin Polakweg (Rijswijk) Oosteinde (Voorburg) Anna Paulownastraat Renbaanstraat Laan van Meerdervoort Utrechtsestraat Leuvensestraat Jan Hendrikstraat Gevers Deynootweg Churchillplein Bezuidenhoutseweg Lange Houtstraat Parkstraat Prinses Margriet Plantsoen Laan van Meerdervoort Tobias Asserlaan Tobias Asserlaan Catsheuvel Laan Copes van Cattenburg Duinroosweg 17

18 Engeland Amerika Polen Italië Rusland Frankrijk Israel Filippijnen Sri Lanka Tsjechië Canada Egypte Australië Zweden Duitsland Oekraïne Servië Colombia Hongarije China Pakistan India Lange Voorhout Lange Voorhout Alexanderstraat Alexanderstraat Andries Bickweg Smitsplein Buitenhof Laan Copes van Cattenburg Jacob de Graefflaan Paleisstraat Sophialaan Badhuisweg Carnegielaan Burgemeester van Karnebeeklaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Hogeweg Willem Lodewijklaan Amaliastraat Buitenrustweg Stations Centraal Station Rijnstraat Hollands Spoor Stationsplein / Waldorpstraat Laan van Nieuw Oost Indie Anna van Hanoverstraat / van Alphenstraat Mariahoeve Ageonplein / Appelgaarde Station Rijswijk Generaal Eisenhouwerplein / Piramideplein Station Voorburg Stationsplein (Voorburg) Station Moerwijk Hildebrandplein Station Ldam / Voorburg Oosteinde ( Voorburg) Station het Loo Monseigneur van Steelaan (Voorburg) Straten van waar naar waar Van Alkemadelaan Apeldoornselaan Badhuisweg Willem Witsenplein tot Zwolsestraat Loosduinsekade tot Escamplaan Plesmanweg tot Kurhausweg 18

19 Beeklaan Beethovenlaan Van Boetzelaerlaan Burgemeester Elzenlaan (Rijswijk) Prinses Beatrixlaan Prinses Beatrixlaan (Voorburg) Prinses Beatrixlaan (Rijswijk) Binckhorstlaan Benoordenhoutseweg Bezuidenhoutseweg Dierenselaan Erasmusweg Escamplaan Frankenslag Generaal Spoorlaan (Rijswijk) Groot Hertoginnelaan Groot Hasebroekweg (Wassenaar) Haagweg (Rijswijk) Hofzichtlaan Houtrustweg Huis te Landelaan (Rijswijk) Javastraat Johan de Wittlaan Juliana van Stolberglaan Koningin Emmakade Koninginnegracht Koningskade Kijkduinsestraat Laan Copes van Cattenburg Loosduinseweg tot Houtrustweg Aaltjenoordewierstraat tot Ockenburghstraat Statenlaan tot President Kennedylaan De Generstetlaan tot Veraatlaan Adelheid tot k.w. laan (Voorburg) Bruijnings Ingenhoeslaan tot Prins Bernhardlaan Middachtenweg tot Provincialeweg nr. 15 Lekstraat tot Prinses Margrietlaan Zuidhollandlaan tot Leidsestraatweg Herengracht tot Landscheidingsweg Steinlaan tot Apeldoornselaan Troelstrakade tot Poeldijkseweg Apeldoornselaan tot Nieuweweg Scheveningseweg tot van Boetzelaerlaan Schaapweg tot Hendrik Ravensteinplein Beeklaan tot Carnegielaan Stoeplaan tot Papegaailaan Rijswijkseweg tot Hoornbrug Hoogwerflaan tot Mgr. Van Steelaan Segbroeklaan tot aan het Strand Alberdingk Thijmstraat tot Volmerlaan Laan van Meerdervoort tot Wassenaarseweg Prof. B.M. Teldersweg tot President Kennedylaan Prins Bernhard Viaduct tot IJsclubweg Noordwest Buitensingel tot Stadhouderslaan George Maduroplein tot Prinsessegracht Lekstraat tot Raamweg Deltaplein tot Ockenburghstraat Burgemeester Patijnlaan tot Carel van Bylandlaan 19

20 Laan van Meerdervoort Laan van Nieuw Oost Indie Laan van Hoornwijk (Rijswijk) Landscheidingsweg Leidsestraatweg Leyweg Loevensteinlaan Loosduinseweg Loosduinsekade Lozerlaan Machiel Vrijenhoeklaan Meppelweg Melis Stoklaan Moerweg Neherkade Nieuwe Weg Nieuwe Parklaan Ockenburghstraat Oude Haagweg Oosteinde (Voorburg) Rijksstraatweg Parallelweg Parkweg (Den Haag) Parkweg (Voorburg) President Kennedylaan Prinsessengracht Prinsengracht Regentesselaan Schenkkade Soestdijksekade Segbroeklaan Statenlaan Spui Stevinstraat Ockenburghstraat tot Javastraat Willem Witsenplein tot Koningin Julianalaan Plesmanlaan tot Hoornbrug Oude Waalsdorperweg tot Bezuidenhoutseweg Benoordenhoudseweg tot Rijksstraatweg Volendamlaan tot Noordweg Ameloplein tot Schaapweg Lijnbaan tot Oude Haagweg Lijnbaan tot Oude Haagweg Ockenburghstraat tot N211 Kijkduinpark tot Sportlaan Lozerlaan tot Ameloplein Lozerlaan tot Fruitweg Troelstrakade tot Erasmusplein Hildebrandplein tot Mercuriusweg Escamplaan tot Westland Plesmanweg tot Badhuisweg Kijkduinsestraat tot Lozerlaan Loosduinseweg tot Lippe Biesterfeldweg Herenstraat tot Voorburgseweg Leidsestraatweg tot N44 Heemstraat tot Stationsplein van Stolkweg tot Thomas van Stolkplein Prinses Mariannelaan tot Oosteinde Johan de Wittlaan tot Segbroeklaan Koninginnegracht tot Herengracht Buitenom tot Grote Marktstraat Loosduinseweg tot Laan van Meerdervoort Schenkviaduct tot IJsclubweg Loosduinsekade tot Troelstrakade President Kennedylaan tot Sportlaan Westduinweg tot Statenplein Zieken tot Hofweg Neptunusstraat tot van Alkemadelaan 20

21 Thomsomlaan Thorbeckelaan Troelstrakade Valkenboslaan Valkenboskade Vlierboomstraat Volendamlaan Waalsdorperweg Waldeck Pyrmontkade Wippolderlaan Wittenburgerweg (Wassenaar) Westvlietweg Westduinweg Wassenaarseweg Zuiderparklaan Zuidhollandlaan Monseigneur van Steelaan Prins Bernardlaan Veursestraatweg Damlaan Sir Winston Churchillaan Poortwegsingel Brasserskade Veenweg Zoetermeerse Rijweg Laan van Wateringseveld Noordweg Schaapweg Strijplaan Wijken Oostduinen Westbroekpark en Duttendel Archipelbuurt Valkenbosplein tot Gouderenstraat Laan van Meerdervoort tot Volendamlaan Soestdijksekade tot Hildebrandplein Zuiderparklaan tot Valkenbosplein Loosduinsweg tot Hanenburglaan Appelstraat tot Kamperfoelieplein Monickendamplein tot Soestdijksekade- Driebergenstraat Hubertusviaduct tot Theo Mann Bouwmeesterlaan Noordwest Buitensingel tot Stadhouderslaan Lozerlaan tot A4 Landscheidingsweg tot Stoeplaan Jan Thijssenweg tot Vlietweg Duinstraat tot Nieboerweg Javastraat tot Therese Schwartzestraat Soestdijkseplein tot Valkenboslaan Koningskade tot Benoordenhoutseweg Koninging Julianalaan tot Heuvelweg Maanweg tot Noordsingel Koningin Julianaweg tot Veurseweg Voorburgseweg tot Damhouderstraat Acacialaan tot Oosteinde Brasserskade tot Boslaan Kfar Savaweg tot Molenweg Kerkweg tot Wilsveen Zoetermeer tot Noordelijke Randweg Dedemvaartsweg tot N211 Sammersweg tot Poeldijkseweg Loevensteinlaan tot Mgr. Bekkerslaan Sammersweg tot Sir Winston Churchilllaan Belgisch park Benoordenhout Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 21

22 Scheveningen Geuzen- en Statenkwartier Duinoord Vogelwijk Kijkduin en Ockenburg Loosduinen Vruchtenbuurt Regentessekwartier Willemspark Mariahoeve en Marlot Stationsbuurt Schilderswijk Rustenburg en Oostbroek Bouwlust en Vrederust Zuiderpark Groente- en Fruitmarkt Binckhorst Hoornwijk Forepark Duindorp Zorgvliet Bomen- en Bloemenbuurt Bohemen en Meer en Bos Kraayenstein en de Uithof Waldeck Valkenboskwartier Zeeheldenkwartier Haagse Bos Bezuidenhout Centrum Transvaalkwartier Leyenburg Morgenstond Moerwijk Laakkwartier en Spoorwijk Wateringse Veld Ypenburg Leidschenveen Standplaatsen Aegonplein Warmoezierstraat / Westeinde poli Lange Voorhout Churchillplein Oostduinlaan / Carel van Bylandtlaan Kerkplein Prinsegracht De Heemstraat Deltaplein Floris Grijpstraat De Savorin Lohmanstraat Rijnstraat Schenkkade Sportlaan Stationsplein / HS Vrederustlaan Hofweg / Buitenhof Valkenbosplein Jan Hendrikstraat 22

23 Erasmusweg / Station Moerwijk Florence Nightinggale / EHBO Leyenburg Leyweg Nassauplein Prinsessewal Jonckbloetplein Escamplaan Paviljoensgracht Westeinde Ziekenhuis Bronovo Plein Doordeweeks tot uur Van uur Vrijdag, zaterdag en zondag: van uur Grote Markt Donderdag t/m zondag: van uur Spui (op trambaan) Donderdag t/m zondag: van uur Gevers Deynootplein - Gewone standplaats - Standplaats tussen Tijdelijke standplaats op trambaan na laatste tram tijdens de uitgaansavonden Buitenritten Tijdens de toets kan u gevraagd worden hoe via een autosnelweg te rijden naar een paar van onderstaande plaatsen: Amsterdam Rotterdam Utrecht Arnhem Schiphol Rotterdam / The Hague Airport Haarlem Zoetermeer Dordrecht A4 A44 A13 A12 A12 A4 A44 A13 A4 A12 A13 23

24 Toetsvragen: onderdeel Stads- en stratenkennis Den Haag 1. Welke straat bestaat? 1. Blauw van Prinstererlaan 2. Geel van Prinstererlaan 3. Groen van Prinstererlaan 4. Zwart van Prinstererlaan 2. Welke straat bestaat niet? 1. Televisiestraat 2. Radiostraat 3. Radarstraat 4. Dynamostraat 3. Sion is een stadsdeel van 1. Voorburg 2. Rijswijk 3. Den Haag 4. Wateringen 4. Hoeveel kazernes bevinden zich aan de van Alkemadelaan? Het hoofdkantoor van de ANWB ligt? 1. Van Alkemadelaan 2. Wassenaarseweg 3. Benoordenhoutseweg 4. Vondelstraat 6. Camping Duinrell ligt in? 1. Rijswijk 2. Voorburg 3. Wassenaar 4. Den Haag 24

25 7. Het Scheveningse Museum, het Muzee, bevindt zich in welke straat? 1. Zeekant 2. Schoolstraat 3. Westduinweg 4. Neptunusstraat 8. De huisnummers van de CHINESE MUUR bevinden zich aan de zijde van de 1. Laan van Meerdervoort 2. Landrestraat 3. Mozartlaan 4. Aaltje Noorderwierstraat 9. Welke straat bestaat? 1. Dorenstraat 2. Doornstraat 3. Doorenstraat 4. Doreenstraat 10. Hoeveel NH hotels zijn er in Den Haag? Welke straat bestaat niet? 1. Nieuwe Parklaan 2. Nieuwe Duinweg 3. Nieuwe Molstraat 4. Nieuwe Burchtlaan 12. De Simon Vestdijkstraat ligt in? 1. Spoorwijk 2. Wateringseveld 3. Morgenstond 4. Leidschenveen 25

Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx

Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx Uitgave van Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) te Den Haag Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

HTx reglement. Versie 3, 9 februari 2014. Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH)

HTx reglement. Versie 3, 9 februari 2014. Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH) HTx reglement Versie 3, 9 februari 2014 1 Begripsomschrijvingen Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH) Bureau: Kantoor van STH. Het adres van het Bureau is Spui 188 2511 BW Den

Nadere informatie

Bereikbaarheidsgegevens casemanagers dementie in regio Haaglanden Update: 5 juni 2014 Heleen van Milligen

Bereikbaarheidsgegevens casemanagers dementie in regio Haaglanden Update: 5 juni 2014 Heleen van Milligen Casemanagers dementie Den Haag Centrum Archipelbuurt Alvin Franken a.franken@hwwzorg.nl 06-82010388 Zeeheldenkwartier Alvin Franken a.franken@hwwzorg.nl 06-82010388 Willemspark Sijtje Bouricius sbouricius@hwwzorg.nl

Nadere informatie

Overzicht Werken 2015/2016

Overzicht Werken 2015/2016 Overzicht Werken 2015/2016 Samenvatting Gemeente Opgeleverd in 2015 vanuit 2014 : 10 Start en eind in 2015 : 116 Start in 2015 en eind in 2016 : 6 Start en eind in 2016 : 83 Derden Werk van derden in 2015

Nadere informatie

Parkhotel Den Haag. Hotel toegankelijkheidsinformatie

Parkhotel Den Haag. Hotel toegankelijkheidsinformatie Parkhotel Den Haag Hotel toegankelijkheidsinformatie Hartelijk voor uw interesse in het Parkhotel Den Haag. In dit document vind u informatie voor het organiseren van uw verblijf/bezoek. Parkhotel Den

Nadere informatie

De Stadsroute ( 18,4 Kilometer )

De Stadsroute ( 18,4 Kilometer ) De Stadsroute ( 18,4 Kilometer ) De stadsroute laat u zien waarom Den Haag wordt geroemd om haar culturele leven en groene oases. Den Haag is één van de vier grote steden die Nederland kent. Nationale

Nadere informatie

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Datum: 21 november 2007 Kenmerk: DH/JM/M07013.doc 1. Centraal Station ondertunneling sporen 11 en 12 t.b.v. Erasmuslijn - Stremming netkous tramviaduct

Nadere informatie

ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN IN DEN-HAAG

ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN IN DEN-HAAG ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN IN DEN-HAAG (BORD E6) 09 augustus 2012 STRAATNAAM LOKATIE VAK ONDERBORD VAN/TOT T.B.V. 1 Aagje Dekenlaan Pieter Langedijkstraat 79 1 08.00-23.00 Multifunctioneel centrum

Nadere informatie

HTx reglement. Versie 4, 10 september Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH)

HTx reglement. Versie 4, 10 september Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH) HTx reglement Versie 4, 10 september 2014 1 Begripsomschrijvingen Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH) Bureau: Kantoor van STH. Het adres van het Bureau is Spui 188 2511 BW

Nadere informatie

ZORGVASTGOED DEN HAAG INVENTARISATIE VAN HUIDIGE VOORRAAD VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIZEN

ZORGVASTGOED DEN HAAG INVENTARISATIE VAN HUIDIGE VOORRAAD VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIZEN ZORGVASTGOED DEN HAAG INVENTARISATIE VAN HUIDIGE VOORRAAD VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIZEN 1 december 2014 ZORGINSTELLINGEN OUDERENZORG DEN HAAG ZORG- EN VERPLEEGHUIZEN DEN HAAG ZORGCENTRUM ZUIDERPARK Eigenaar:

Nadere informatie

geconstateerde prijsstijging in Nederland en Haaglanden ligt daarmee boven het inflatiecijfer.

geconstateerde prijsstijging in Nederland en Haaglanden ligt daarmee boven het inflatiecijfer. Ontwikkeling Koopmarkt Den Haag en Haaglanden, 2 e helft en het jaar Halfjaarbericht koopmarkt nr. 16, april 2007 Inleiding In dit bericht wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de koopmarkt

Nadere informatie

Bevindingen en bereik van de DAB zender Lokale omroep Rijswijk

Bevindingen en bereik van de DAB zender Lokale omroep Rijswijk Bevindingen en bereik van de DAB zender Lokale omroep Rijswijk bevindingen DAB zender Rijswijk. Zaterdag 29 Juli is de DAB zender Rijswijk geplaatst. Mede door het slechte weer is de zendantenne niet op

Nadere informatie

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Gebiedsanalyse gemeente Den

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2017

Voorstellen Vervoerplan Rail 2017 Voorstellen Vervoerplan Rail 2017 Voorstellen Vervoerplan Rail 2017 HTM Reizigers februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Inbesteding contract 2016-2026 5 2.1 Huidige procedure 5 2.2 Wijzigingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Segbroek... 4 Loosduinen... 4 Laak... 5 Leidschenveen-Ypenburg... 6 Escamp... 6 Haagse Hout... 7 Centr

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Segbroek... 4 Loosduinen... 4 Laak... 5 Leidschenveen-Ypenburg... 6 Escamp... 6 Haagse Hout... 7 Centr Wijken-aanpak INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Segbroek... 4 Loosduinen... 4 Laak... 5 Leidschenveen-Ypenburg... 6 Escamp... 6 Haagse Hout... 7 Centrum... 8 Scheveningen... INLEIDING In

Nadere informatie

Uw bezoek aan HMC Bronovo Bezoektijden, route, parkeren, faciliteiten

Uw bezoek aan HMC Bronovo Bezoektijden, route, parkeren, faciliteiten Uw bezoek aan HMC Bronovo Bezoektijden, route, parkeren, faciliteiten Een bezoek brengen aan een ziekenhuis is niet altijd even prettig. Met deze informatie hopen wij u meer duidelijkheid te geven over

Nadere informatie

3 e Taxi Nieuwsbrief SBK 4 oktober 2015 Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK)

3 e Taxi Nieuwsbrief SBK 4 oktober 2015 Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 3 e Taxi Nieuwsbrief SBK 4 oktober 2015 Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 4 oktober 2015 In het kort Dit is de 3e Taxinieuwsbrief van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK). Deze nieuwsbrief wordt

Nadere informatie

GDH_10-A. NDW Locatie overzicht - Gemeente Den Haag. Loosduinsekade. Lichtmastnummer 98. Soort installatie HM

GDH_10-A. NDW Locatie overzicht - Gemeente Den Haag. Loosduinsekade. Lichtmastnummer 98. Soort installatie HM GDH_10-A Loosduinsekade Lichtmastnummer 98 MB Valkenboslaan GPS 52.06862,4.27657 Noord-Oost 10 May 2009 Pagina 1 van 52 GDH_10-B Loosduinsekade/Loosduinse Lichtmastnummer Vanuit VRI 342 MB Valkenboslaan/Zuideparklaan

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier basissubsidie voor bewonersorganisaties

Aanvraagformulier basissubsidie voor bewonersorganisaties Aanvraagformulier Basissubsidie voor bewonersorganisaties U kunt dit formulier gebruiken om de basissubsidie voor uw bewonersorganisatie aan te vragen. Als bewonersorganisatie kunt u deze subsidie aanvragen

Nadere informatie

Den Haag: Dat Kan Groener. Actieplan: Voor een groener Den Haag

Den Haag: Dat Kan Groener. Actieplan: Voor een groener Den Haag Den Haag: Dat Kan Groener Actieplan: Voor een groener Den Haag Inhoudsopgave Waarom groener?... 3 Locaties op de kaart... 5 Locatie met foto s per stadsdeel... 6 Conclusies en aanbevelingen... 12 Bijlage

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Kamervragen over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag.

Datum 4 februari 2013 Betreft Kamervragen over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag. > Retouradres Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Uw kenmerk 2013Z00651 Datum 4 februari

Nadere informatie

Routering gevaarlijke stoffen. Aan de gemeenteraad. Den Haag, 26 april 2013

Routering gevaarlijke stoffen. Aan de gemeenteraad. Den Haag, 26 april 2013 Aan de gemeenteraad Den Haag, 26 april 2013 Inleiding Op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) zijn vervoerders van gevaarlijke stoffen verplicht de bebouwde kom zo veel als mogelijk te vermijden

Nadere informatie

WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM

WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2011.99 RIS 179826 WIJZIGINGSBESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSING WIELKLEM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 2 van

Nadere informatie

2. 9HUYRHURYHUHHQNRPVW de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.

2. 9HUYRHURYHUHHQNRPVW de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten. $OJHPHQH9RRUZDDUGHQYRRU7D[LYHUYRHU +RRIGVWXN$OJHPHHQ Artikel 1: Begripsomschrijving Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst Artikel 4: Beëindiging

Nadere informatie

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Aan : Stadsgewest Haaglanden Van : Inge Dirkx Kenmerk : Kopie : Datum : 1 november 2013 Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Inleiding In juni jongstleden

Nadere informatie

Probleemverkenning. Geachte heer De Bruijn, Geachte heer Revis,

Probleemverkenning. Geachte heer De Bruijn, Geachte heer Revis, Het college van Burgemeester en wethouders van Den Haag De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu, de heer Th.J.A.M. de Bruijn De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte,

Nadere informatie

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Betreft: Dienstregeling 2014. Advies OV-verbinding World Forum Centraal Station v.v. Samensteller: Arnold van der Heijden

Nadere informatie

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver Het geheim van Den Haag 5.410 m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver v i j v e r b e r g i i i Inhoudsopgave 2 Het geheim van Den Haag: Vijverberg III 4 Modern

Nadere informatie

gelet op artikel 5:12, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag:

gelet op artikel 5:12, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag: Ons kenmerk DSB/2016.177 RIS 294625 UITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING WEGEN OF WEGGEDEELTEN WAAR HET VERBODEN IS FIETSEN OF BROMFIETSEN IN PARKEERVOORZIENINGEN TE LATEN STAAN LANGER DAN DOOR HET COLLEGE TE

Nadere informatie

3. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.

3. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten. Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming Vervoerovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RTC

Algemene Voorwaarden RTC Algemene Voorwaarden RTC Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 19 mei 2009, aktenummer 29/2009,

Nadere informatie

Visie benodigde infrastructuur-projecten OV-fiets-auto

Visie benodigde infrastructuur-projecten OV-fiets-auto Visie benodigde infrastructuur-projecten OV-fiets-auto Datum: 21 november 2007 Kenmerk: DH/JM/M07006.doc Bij de bespreking van de noodzaak van infrastructuur-projecten komt steeds de vraag naar boven om

Nadere informatie

Discussienota. D66 gemeenteraadsfractie Den Haag. Den Haag, 18 september Jan Brink Marjolein de Jong

Discussienota. D66 gemeenteraadsfractie Den Haag. Den Haag, 18 september Jan Brink Marjolein de Jong Discussienota D66 gemeenteraadsfractie Den Haag Den Haag, 18 september 2007 Jan Brink Marjolein de Jong Hoofdstukindeling Hoofdstukindeling 2 1. Inleiding 3 1.1 Toon ambitie ten aanzien van de fietser

Nadere informatie

Stemmen in een kerk, school & buurthuis

Stemmen in een kerk, school & buurthuis Stemmen in een kerk, school & buurthuis Notitie CDA Den Haag Januari 2013 2 Notitie CDA Den Haag, Stemmen in een kerk, school en buurthuis, januari 2013 Inhoudsopgave: 1. Aanleiding p. 3 2. De feiten p.

Nadere informatie

Hotel Den Haag - Nootdorp heet u van harte welkom!

Hotel Den Haag - Nootdorp heet u van harte welkom! Hotel Den Haag - Nootdorp heet u van harte welkom! Wij danken u vriendelijk voor het boeken van een kamer in Hotel Den Haag Nootdorp. Om u kennis te laten maken met de veelzijdigheid van Hotel Den Haag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer AV CZ / 145 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 90 Besluit van 13 februari 2014 tot tijdelijke aanvulling van de bijlage bij het Besluit opsporing terroristische misdrijven in verband met de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: ambassadeplaatsen, aanpassen bebording (diverse locaties in de gemeente)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: ambassadeplaatsen, aanpassen bebording (diverse locaties in de gemeente) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7609 13 maart 2014 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: ambassadeplaatsen, aanpassen bebording (diverse locaties in de

Nadere informatie

Scheveningen en directe omgeving

Scheveningen en directe omgeving CONCEPTOVERZICHT GROTE EVENEMENTEN 2007 Dienst Stadsbeheer Milieu en Vergunningen Concept: februari 2007 Aan de plaatsing op het conceptoverzicht kunnen geen rechten (op vergunning) worden ontleend. Scheveningen

Nadere informatie

Territoriumkartering Huismus en Spreeuw in de regio Den Haag in 2008. Rinse van der Vliet, Danny Laponder, Kees Mostert, Bart Vastenhouw

Territoriumkartering Huismus en Spreeuw in de regio Den Haag in 2008. Rinse van der Vliet, Danny Laponder, Kees Mostert, Bart Vastenhouw Territoriumkartering Huismus en Spreeuw in de regio Den Haag in 2008 Rinse van der Vliet, Danny Laponder, Kees Mostert, Bart Vastenhouw 26 oktober 2010 Figuur 1: Huismus Passer domesticus, Delft (Bart

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN SPLASHTOURS B.V. Artikel 1: Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bustour: al het overeengekomen vervoer over de weg of door het water van personen

Nadere informatie

Omloop t Goude Hooft

Omloop t Goude Hooft Het gezelschap verzamelt in t Goude Hooft, de oudste stadsherberg van Den Haag, waar een warm welkom wacht door uw beider gidsen Sjors & Co. Na een korte uitleg over het programma en na het nuttigen van

Nadere informatie

Eindtermen toetsen HTx

Eindtermen toetsen HTx Eindtermen toetsen HTx Deze eindtermen zijn opgesteld ten behoeve van de mondelinge en schriftelijke toets die een chauffeur moet afleggen om in aanmerking te kunnen komen van het HTx certificaat. Middels

Nadere informatie

Overzicht maaltijdaanbieders per stadsdeel met Ooievaarspaskorting

Overzicht maaltijdaanbieders per stadsdeel met Ooievaarspaskorting Overzicht maaltijdaanbieders per stadsdeel met Ooievaarspaskorting Tekst Menukaart Apetito bezorgt warme en vriesverse maaltijden in alle Haagse wijken. Voor bestellingen: 0800-0232975 (gratis). Haagse

Nadere informatie

STATE OF-THE-ART APARTMENTS

STATE OF-THE-ART APARTMENTS EISENHOWERLAAN 156 STATENKWARTIER - DEN HAAG 19 APPARTEMENTEN VOOR DE VERHUUR EISENHOWERLAAN 156 Waar eerst een kantoorgebouw stond zijn nu 19 luxe en gevarieerde huurappartementen gerealiseerd. Het nieuwe

Nadere informatie

Het Atlantic Hotel wenst u heel veel wandelplezier! Route 1: Kijkduin-Vogelwijk-Duindorp-Bloemen. Start: Atlantic Hotel

Het Atlantic Hotel wenst u heel veel wandelplezier! Route 1: Kijkduin-Vogelwijk-Duindorp-Bloemen. Start: Atlantic Hotel De volgende wandeltochten zijn ongeveer 8-10 kilometer lang en lopen door de directe omgeving van Kijkduin. De wandelroutes zijn beschikbaar gesteld door Wandelkring Den Haag-Rijnland. De routes zijn beknopt

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Uit met de hond. in 2016 Gaat u de hond uitlaten? 2 Overal hondenpoep opruimen.

Uit met de hond. in 2016 Gaat u de hond uitlaten? 2 Overal hondenpoep opruimen. Uit met de hond in 2016 Gaat u de hond uitlaten? Op de plattegrond aan de binnenzijde vindt u alle plekken en paden waar honden mogen loslopen. Ook waar honden niet mogen komen. In deze folder staat ook

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitters van de commissies voor Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen en Verkeer, Economie en Monumenten

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitters van de commissies voor Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen en Verkeer, Economie en Monumenten Wethouder van Stadsbeheer, ICT, Scheveningen en Sport Wilbert J. Stolte Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de commissies voor Middelen, Stadsbeheer,

Nadere informatie

Algmeen Routebeschrijving locaties Reinier de Graaf. Delft Voorburg Naaldwijk Ypenburg

Algmeen Routebeschrijving locaties Reinier de Graaf. Delft Voorburg Naaldwijk Ypenburg Algmeen Routebeschrijving locaties Reinier de Graaf Delft Voorburg Naaldwijk Ypenburg 2 Reinier de Graaf Gasthuis Reinier de Graafweg 3-11 2625 AD Delft Routebeschrijving: Eigen Vervoer Delft ligt aan

Nadere informatie

) Montgomerystraat 51, 2321 CC Leiden, 071-5765717 Gras. ODO routeboekje update jan. 2004

) Montgomerystraat 51, 2321 CC Leiden, 071-5765717 Gras. ODO routeboekje update jan. 2004 ! "#$%& ' Pomonaplein 71, 2564 XT s-gravenhage, 070-3684814 Kunstgras en gras Route: Vanuit het Westland: na binnenkomst Den Haag over provincialeweg 211 (Poeldijkseweg) richting Ockenburgh/Kijkduin over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer SmartCab BV.

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer SmartCab BV. Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer SmartCab BV. gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage op 6 november 2013, aktenummer 72/2013. Deze

Nadere informatie

MERCURE MEETINGS MERCURE HOTEL DEN HAAG CENTRAL

MERCURE MEETINGS MERCURE HOTEL DEN HAAG CENTRAL MERCURE MEETINGS MERCURE HOTEL DEN HAAG CENTRAL 02 MERCURE HOTELS BIEDT U ALLE INSPIRATIE EN FLEXIBILITEIT OM UW BIJEENKOMST TOT EEN GROOT SUCCES TE MAKEN. Onze toewijding aan kwaliteit zorgt er voor dat

Nadere informatie

UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK

UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK Uw hond uitlaten in Rijswijk Honden zijn welkom in Rijswijk. U heeft in Rijswijk talloze mogelijkheden om met uw hond een blokje om te gaan of om een lange wandeling te maken.

Nadere informatie

ZorgverlenerNaam Praktijknaam

ZorgverlenerNaam Praktijknaam Zorgverlene Naam Praktijknaam Health Your Way The Healthy Happiness Diëtistenpraktijk Uyar enpraktijk Healthy Way Diëtistenpraktijk Basir Beach Balance Diëtistenpraktijk Bezuidenhout Diëtistenpraktijk

Nadere informatie

Den Haag groeit. Woningbouwproductie. Bevolking groeit sneller dan verwacht. Groei houdt aan, ook op langere termijn

Den Haag groeit. Woningbouwproductie. Bevolking groeit sneller dan verwacht. Groei houdt aan, ook op langere termijn Gemeente Den Haag 1 Woningbouwproductie Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gertjan Giele Den Haag groeit 2 Bevolking groeit sneller dan verwacht Groei houdt aan, ook op langere termijn Bevolking groeit sneller

Nadere informatie

5 JAAR NEDERLANDSE VETERANENDAG ZA 27 JUNI 2009 DEN HAAG KIJK OP VETERANENDAG.NL

5 JAAR NEDERLANDSE VETERANENDAG ZA 27 JUNI 2009 DEN HAAG KIJK OP VETERANENDAG.NL Pagina 1 5 JAAR NEDERLANDSE VETERANENDAG ZA 27 JUNI 2009 DEN HAAG KIJK OP VETERANENDAG.NL Pagina 2 Nederlandse Veteranen Ingezet in dienst van de vrede De vijfde Nederlandse Veteranendag wordt gehouden

Nadere informatie

Taxi de Hart hanteert de algemene vervoersvoorwaarden van KNV-taxi

Taxi de Hart hanteert de algemene vervoersvoorwaarden van KNV-taxi Taxi de Hart hanteert de algemene vervoersvoorwaarden van KNV-taxi Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-

Nadere informatie

Omloop Tom Schouten Wielersport (2016) - route 100 km

Omloop Tom Schouten Wielersport (2016) - route 100 km START HSK Trias, Jaap Edenweg Voorbij ingang parcours Vervolgens fietspad (Jaap Edenweg) Fietspad Jaap Edenweg Bij splitsing fietspad Fietspad bocht naar rechts volgen en alsmaar blijven rijden Einde pad

Nadere informatie

Bekrachtiging verordening maatregelen ten behoeve van Prinsjesdag 2005.

Bekrachtiging verordening maatregelen ten behoeve van Prinsjesdag 2005. rv 126 Bestuursdienst BSD/2005.2564 RIS 130607_ 050826. Den Haag, 23 augustus 2005 Aan de gemeenteraad, Gemeente Den Haag RIS130607_29-AUG-2005 Bekrachtiging verordening maatregelen ten behoeve van Prinsjesdag

Nadere informatie

326,24 364,21 400,66 401,95 437,40

326,24 364,21 400,66 401,95 437,40 Van Ostadestraat 202 A Den Haag, Schildersbuurt Maisonnette 33 m2, 2 kamers Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maand(en) 326,24 Schubertlaan 155 Delft, Buitenhof HAT-woning 30,31 m2, 2 kamers Woonbron Delft 364,21

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats de kuil Wassenaarseslag 2242 PG Wassenaar Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt de

Nadere informatie

Routebeschrijving. U rijdt naar Den Haag Rijksweg A12 helemaal uitrijden tot het einde (bij de verkeerslichten).

Routebeschrijving. U rijdt naar Den Haag Rijksweg A12 helemaal uitrijden tot het einde (bij de verkeerslichten). Naar Rietdijk B.V. Noordeinde 41 2514 GC Den Haag Routebeschrijving 070-3647957 06-20479585 info@rietdijk-veilingen.nl www.rietdijk-veilingen.nl U rijdt naar Den Haag Rijksweg A12 helemaal uitrijden tot

Nadere informatie

Rapportage. Citydressingbanieren in Den Haag 2012. www.denhaagmarketing.com. oktober 2011

Rapportage. Citydressingbanieren in Den Haag 2012. www.denhaagmarketing.com. oktober 2011 Rapportage Citydressingbanieren in Den Haag 2012 oktober 2011 www.denhaagmarketing.com INLEIDING Sinds 2005 zet Den Haag citydressing in om de stad permanent te verfraaien, de herkenbaarheid, van het beeldmerk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen Delft

Den Haag Scheveningen Delft Den Haag Scheveningen Delft Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 2008 met bezoek aan Mauritshuis Museum Beelden aan zee Vermeercentrum V.V.A. afdeling Brussel G. Gilsonstraat 55, 1090 Brussel tel. 02-479.32.32

Nadere informatie

De Westlandroute ( 35,1 Kilometer )

De Westlandroute ( 35,1 Kilometer ) De Westlandroute ( 35,1 Kilometer ) Het Westlandse landschap leent zich goed voor een mooie natuurrijke route met veel bezienswaardigheden op het gebied van tuinbouw. Bij de ontwikkeling van de tuinbouw

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten.

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten. PCC-car 1210 van lijn 37 op de Delftweg bij Bouwlust in de eerste maanden van de exploitatie van de Delftlijn met PCC-cars met op achtergrond remise s-gravenmade waar op dat moment wagens van de stadsseries

Nadere informatie

Saturday 28 June 2014

Saturday 28 June 2014 Saturday 28 June 2014 1 Sunday 29 June 2014 2 Kaart beschikbaar op: / Map is available at: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zc4sjmnorfue.kqxs2oziqrgu Kaart met locaties voor "Blazen aan Zee"/

Nadere informatie

Parkeerwijzer Binnenstad Den Haag Uitgave 2016

Parkeerwijzer Binnenstad Den Haag Uitgave 2016 Parkeerwijzer Binnenstad Den Haag Uitgave 2016 Jaarlijks bezoeken ongeveer 30 miljoen mensen de Haagse binnenstad. Om snel bij een vrije parkeerplaats te komen kunt u het beste een van de parkeerroutes

Nadere informatie

Buiten kantoortijd maandag t/m Vrijdag vanaf 05:00 uur tot 08:00uur en vanaf 16:00 uur tot 02:00 uur Piketdienst

Buiten kantoortijd maandag t/m Vrijdag vanaf 05:00 uur tot 08:00uur en vanaf 16:00 uur tot 02:00 uur Piketdienst Voorwoord voor Regio Haaglanden behorende bij de het dienstenpakket ingaande 11-12-2016 Vestiging Delft Telefoon nummers Vestiging Delft Schieweg 15e 2627 AN DELFT Telefoon 088-0761031 Planner Delft 013-7516334

Nadere informatie

Rijswijkse Evenementen

Rijswijkse Evenementen Rijswijkse Evenementen Avondvierdaagse Rijswijk-Zuid maandag 4 juni 2012 1e dag - 5 km Startpunt: Stadhuis (Bogaardplein) Vertrek: 18.00 uur LA = Linksaf RD = Rechtdoor RA = Rechtsaf LA Sir Winston Churchilllaan

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 5: Samen naar buiten

Materiaal Groen. Deel 5: Samen naar buiten Materiaal Groen Deel 5: Samen naar buiten Colofon Deel 5: Samen naar buiten Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen

Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder: 1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SANCTIEPROTOCOL TAXIVERORDENING DEN HAAG 2014 VOOR AFHANDELING AANVRAGEN TTO-VERGUNNING

BELEIDSREGEL SANCTIEPROTOCOL TAXIVERORDENING DEN HAAG 2014 VOOR AFHANDELING AANVRAGEN TTO-VERGUNNING Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2013.756 RIS 266940 BELEIDSREGEL SANCTIEPROTOCOL TAXIVERORDENING DEN HAAG 2014 VOOR AFHANDELING AANVRAGEN TTO-VERGUNNING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende

Nadere informatie

Haag Atletiek s-gravenhage 19 april 2017 Bureau Internationale Militaire Sport Sportcommissie KMar

Haag Atletiek s-gravenhage 19 april 2017 Bureau Internationale Militaire Sport Sportcommissie KMar Ministerie van Defensie Programmaboekje Open Militair KAMPIOENSCHAP STRANDLOOP (5 & 10 K) Haag Atletiek s-gravenhage 19 april 2017 Bureau Internationale Militaire Sport Sportcommissie KMar INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

Te Huur. Hooikade 13. Winkelruimte te huur in 's-gravenhage. Prijs: p.m.

Te Huur. Hooikade 13. Winkelruimte te huur in 's-gravenhage. Prijs: p.m. Te Huur Hooikade 13. Winkelruimte te huur in 's-gravenhage Prijs: 1.250 p.m. Kenmerken Prijs 1.250 p.m. Adres Hooikade 13. Postcode 2514 BH Stad 's-gravenhage Soort Winkelruimte Oppervlakte 46m² Oplevering

Nadere informatie

Het profiel van de Haagse starter en stopper

Het profiel van de Haagse starter en stopper srapport Directie Beleid, Stafafdeling Het profiel van de Haagse starter en stopper COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Oktober 2009 Druk Intern Dienstencentrum Inlichtingen DSO / Beleid

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR 2016 GEMEENTE DEN HAAG

ARMOEDEMONITOR 2016 GEMEENTE DEN HAAG ARMOEDEMONITOR 2016 GEMEENTE DEN HAAG Armoedemonitor 2016 gemeente Den Haag Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

R. Koo 23 februari 2012

R. Koo 23 februari 2012 Colleges van burgemeester en wethouders en griffies binnen het Stadsgewest Haaglanden R. Koo 23 februari 2012 070 750 1651 SH12.5189 Inspraaknotitie voorstellen Inspraaknotitie Voorstellen Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer H. Küçük. sv RIS Regnr. DSB/ Den Haag, 2 april 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer H. Küçük. sv RIS Regnr. DSB/ Den Haag, 2 april 2013 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer H. Küçük sv 2013.95 RIS 257045 Regnr. DSB/2013.176 Den Haag, 2 april 2013 Inzake: Taxi's De gemeenteraad Het raadslid de heer

Nadere informatie

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Anna Paulownastraat 26 DEN HAAG

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Anna Paulownastraat 26 DEN HAAG Objectinformatie kantoorruimte te huur Anna Paulownastraat 26 DEN HAAG Tel: 070 330 7 350 Fax: 070 330 7 360. E-mail: info@jnwmakelaars.nl. Web: www.jnwmakelaars.nl Algemeen Het betreft ca. 1.327 m² kantoorruimte

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorgeschiedenis Schenkviaduct

Bijlage 1: Voorgeschiedenis Schenkviaduct Bijlage 1: Voorgeschiedenis Schenkviaduct Aanleiding voor bouw Schenkviaduct Den Haag kent een gridstructuur van het wegennet. Dit is voor een belangrijk deel ontstaan door de bodemgesteldheid van Den

Nadere informatie

Memo. aan onderwerp. Gemeenteraad Regeling taxi Gouda. van. College datum 6 december Memo

Memo. aan onderwerp. Gemeenteraad Regeling taxi Gouda. van. College datum 6 december Memo Memo aan onderwerp Gemeenteraad Regeling taxi Gouda van College datum 6 december 2016 Memo Op 26 oktober jongstleden is besloten dat de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 wordt aangepast met

Nadere informatie

Adressen en Openingstijden Locaties Bloedafname

Adressen en Openingstijden Locaties Bloedafname Adressen en Openingstijden Locaties Bloedafname Versie: 18a Ingangsdatum: 1 februari 2014 REGIO DELFT Delft Reinier de Graaf Gasthuis Reinier de Graafweg 3-11 Bloedafname Gebouw B, begane grond Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten

Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten Leidsenhage Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten Categorie 1 t/m 5: Lichte horeca Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend. Deze bedrijven zijn met name gericht

Nadere informatie

Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid Doorgaand verkeer staat dagelijks vast in het smalle deel van de Javastraat 1 2 I N I T I A T I E F V O O R S

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, gelezen het raadsbesluit d.d. kenmerk gelet op artikel 6 van de Taxiverordening Utrecht

Nadere informatie

Armoedemonitor Den Haag 2014

Armoedemonitor Den Haag 2014 Vestiging Groningen (tevens postadres) Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen T: (050) 525 24 73 F: (050) 525 29 73 Vestiging Amersfoort T: (033) 454 66 65 @: contact@kwiz.nl Colofon "Armoedemonitor Den Haag

Nadere informatie

huren in Stadsbaken Den Haag

huren in Stadsbaken Den Haag huren in Stadsbaken Den Haag 72 uxe appartementen in Den Haag Gelegen in het centrum met alle voorzieningen in de buurt. Haagsche Bosch Plein 1813 WASSENAAR Zeeheldenkwartier Malieveld Voorhout Hotel Babylon

Nadere informatie

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Benoordenhoutseweg 21-23 DEN HAAG

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Benoordenhoutseweg 21-23 DEN HAAG Objectinformatie kantoorruimte te huur Benoordenhoutseweg 21-23 DEN HAAG Algemeen Het betreft kantoorruimte in een representatief klassiek kantoorgebouw gelegen op een goed bereikbare zichtlocatie aan

Nadere informatie

Monitor. Onderzoeksrapport. Bedrijfshuisvesting DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Monitor. Onderzoeksrapport. Bedrijfshuisvesting DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Monitor Bedrijfshuisvesting 2010-2013 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek 2 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek MONITOR BEDRIJFSHUISVESTING 2010-2013

Nadere informatie

Artikel 126zq (per )

Artikel 126zq (per ) Bijlage 1 Wetboek van Strafvordering Eerste boek. Algemene bepalingen Titel Vb. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vierde afdeling. Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen

Nadere informatie

ZEESTRAAT 100 DEN HAAG

ZEESTRAAT 100 DEN HAAG KANTOORRUIMTE 507 M2 (UNITS V.A. 507 M2) HUURPRIJS: # 155 /M2/JR COG MAKELAARS BV - POSTBUS 82033-2508 EA - TELEFOON 070 306 60 50 - INFO@COGMAKELAARS.NL - WWW.COGMAKELAARS.NL KAART COG MAKELAARS BV -

Nadere informatie