Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx"

Transcriptie

1 Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx Uitgave van Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) te Den Haag Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 1

2 Inhoudsopgave * Voorwoord * Wat is het Haags Taxikeurmerk HTx? * Route naar het Haags Taxikeurmerk HTx * Normen- en waardenprotocol HTx * Objectenlijst * Toetsvragen - stads- en stratenkennis Den Haag - taxiwetgeving (mn. tariefstructuur en Haagse taxiregels) - normen- en waardenprotocol HTx - sociale vaardigheden * Antwoorden op alle toetsvragen 2

3 Voorwoord Beste taxichauffeur, In september 2013 heeft de Gemeenteraad van Den Haag een nieuwe Taxiverordening aangenomen. Na een overgangsperiode van 6 maanden (die start vanaf 1 november 2013), gaan de nieuwe taxiregels in per 1 mei Vanaf die datum moeten chauffeurs en vervoerders aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO), die een vergunning van de gemeente Den Haag heeft gekregen, om op standplaatsen te mogen staan, of om klanten op te pikken die op straat een taxi aanhouden (ook wel opstapmarkt genoemd). De regels gelden in de hele gemeente Den Haag (met uitzondering van de wijk Leidschenveen-Ypenburg). Daarnaast moet elke chauffeur die op de Haagse opstapmarkt wil werken beschikken over het Haags kwaliteitskeursmerk (HTx), dat door Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) wordt afgegeven (of in het bezit zijn van een vergelijkbaar keurmerk). Met het werkboek, dat nu voor u ligt, willen we u zo goed mogelijk voorbereiden op de nieuwe taxiregels en vooral op het halen van de mondelinge en schriftelijke toets, die onderdeel uitmaken van het HTx keurmerk. Maar kijk ook op de site van STH en de gemeente voor de inhoud van de nieuwe Taxiverordening en de regels die gelden in het VCP gebied in Den Haag. Ook daarover kunnen vragen gesteld worden bij de mondelinge en schriftelijke toets. Veel plezier en succes met het leren van de stof en met het halen van de toetsen!! Bestuur Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) Oktober 2013 PS: Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van dit werkboek, mail dat dan naar Dit werkboek is met alle zorgvuldigheid tot stand gekomen in opdracht van STH. Aan de verstrekte informatie kan echter geen enkel recht ontleend worden. 3

4 Wat is het Haags Taxikeurmerk HTx? Het HTx is een Haags keurmerk waarmee kwaliteitstaxi s zich op een positieve wijze kunnen onderscheiden binnen de taximarkt in de regio Den Haag. Officieel wordt HTx het 'Haags kwaliteitskeurmerk HTx' genoemd. Waar staat dit Haags keurmerk HTx voor? Het HTx staat voor eenheid, duidelijkheid, klantgerichtheid, gastvrijheid en alle andere zaken en factoren die het imago van de taxibranche in Den Haag op een positieve wijze beïnvloeden. Voor wie is het Haags keurmerk HTx bedoeld? Voor alle taxichauffeurs die het HTx onderschrijven en die zichzelf willen onderscheiden door het leveren van kwalitatief hoogstaand taxivervoer. Hoe verkrijg ik het Haags keurmerk HTx? HTx bestaat uit een aantal deelcertificaten: Mondelinge toets stads/stratenkennis Den Haag Schriftelijke toets stads/stratenkennis Den Haag Cursus Weerbaarheid en Integriteit (incl. gastvrijheid) Cursus levensreddend handelen Om het HTx certificaat te kunnen krijgen moet u dus twee cursussen gevolgd hebben en twee toetsen met goed gevolg afgelegd hebben. U kunt de schriftelijke toets overigens pas doen, als u de mondelinge toets met goed gevolg heeft afgelegd. Mocht u voor één van de toetsen niet meteen slagen, dan kunt u de toetsen altijd over doen. Daarnaast is het normen- en waardenprotocol onderdeel van HTx. Hoe kan ik mij aanmelden? U moet zich eerst aanmelden door het HTx aanmeldformulier in te vullen, via de website van STH (www.sthtx.nl). Als u zich heeft aangemeld kunt u zoveel proeftoetsen digitaal maken als u wilt. Als u denkt klaar te zijn om een cursus te gaan volgen of één van de toetsen af te leggen, dan kunt u via de optie 'bestellen' zich voor een cursus of toets aanmelden. Verder ontvangt u alle mailings die vanuit STH verstuurd worden rechtstreeks in uw mailbox na aanmelding. Heeft u alle toetsen en cursussen succesvol gevolgd en uw deelcerticaten in uw bezit, dan komt u in aanmerking voor het HTx certificaat. STH zal dan een 4

5 afspraak met u maken om het normen- en waardenprotocol te komen ondertekenen en het HTx certificaat aan u uit te reiken. Is het verplicht om de cursussen te volgen en toetsen af te leggen? Ja, zonder deze deelcertificaten kunt u geen HTx certificaat aanvragen. Bovendien moet u in het bezit zijn van HTx als u vanaf 1 mei 2014 nog in de Haagse opstapmarkt actief wilt zijn. Is er studiemateriaal ter voorbereiding? Ja, via het kopje proeftoetsen op de website van STH kunt u zo vaak oefenen als u wilt. En via het werkboek. Lees daarnaast ook de informatie onder het kopje Haags taxibeleid, zodat u alles weet over de nieuwe Haagse taxiverordening en de regels in het VCP gebied. 5

6 ROUTE NAAR HET HAAGS KWALITEITSKEURMERK HTx Hieronder staat schematisch weergegeven welke stappen u moet doorlopen om in het bezit te komen van een HTx certificaat, dat wordt uitgegeven door Stichting Taxibelang Haaglanden (STH). Heeft u nog vragen, ga dan naar of mail naar START U gaat naar de website en meldt u aan via het HTx aanmeldformulier. U kunt nu zoveel proeftoetsen maken als u wilt. Als voorbereiding op de mondelinge en schriftelijke toets Stad/stratenkennis Den Haag adviseren we u dat vooral ook te doen. Als u denkt goed voorbereid te zijn, geeft u zich op voor de MONDELINGE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site van STH (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE TOETS GEHAALD? JA NEE U moet een mondelinge HERHALINGSTOETS doen. U krijgt een certificaat uitgereikt. Als u de mondeling toets heeft gehaald en u denkt goed voorbereid te zijn, dan kunt u zich opgeven voor de SCHRIFTELIJKE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site van STH (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE TOETS GEHAALD? JA NEE U moet een schriftelijke HERHALINGSTOETS doen. U krijgt een certificaat uitgereikt. 6

7 U kunt zich via de website opgeven voor de cursus Veiligheid, weerbaarheid en integriteit (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de cursus doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND? JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. U kunt zich via de website opgeven voor de cursus Levensreddend handelen (onder bestellen ). U kunt ook zelf een opleider zoeken. Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de cursus doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND? JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. U heeft nu VIER certificaten in uw bezit. U komt nu in aanmerking voor het HTx certificaat. Stuur een mail met een kopie van uw certificaten met een kopie van uw identiteitsbewijs naar Het bestuur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak tekent u het Haagse normen en waardenprotocol (dat u ook op de website terug kunt vinden) en krijgt u het HTx certificaat uitgereikt. Uw gegevens worden geplaatst op de site van STH onder gecertificeerde chauffeurs. U BENT NU EEN HTx CHAUFFEUR! OPMERKING: U moet EERST de mondelinge toets doen, voordat u de schriftelijke toets kunt doen. Voor het overige bent u vrij te kiezen welke cursus of toets u het eerst of het laatst doet. 7

8 Normen- en waardenprotocol HTx 1. Chauffeur zijn is een dienstverlenend beroep. Bij het handelen van de chauffeur staat de passagier centraal. Deze wordt klantvriendelijk behandeld en passende service geboden. 2. Een passagier heeft de vrijheid om een taxi van zijn keuze te nemen. De passagier is geen uitleg verschuldigd waarom hij een bepaalde taxi kiest. Chauffeurs moeten die keuze respecteren. 3. De taxistandplaats is een trefplaats voor passagiers en chauffeurs; klanten en chauffeurs moeten zich er welkom en veilig voelen; chauffeurs doen er alles aan om dat gevoel vorm te geven. Chauffeurs helpen passagiers en elkaar in gevaarlijke situaties. Hun optreden is er daarbij gericht op voorkoming van (verdere) escalatie. Chauffeurs stellen zich als gastheer op. 4. Chauffeurs respecteren elkaar op de standplaatsen, d.w.z. niet voordringen of onnodig inhalen, zodanig parkeren dat anderen hier geen hinder van ondervinden en blokkeren collega s (al dan niet behorend tot dezelfde groep) niet de toegang tot de standplaats, dan wel het wegrijden van de standplaats. Zij zorgen dat hun voertuigen aangesloten in de rij staan. Zij discrimineren niet en gebruiken geen scheldwoorden of bijnamen als zij elkaar zakelijk willen aanspreken. 5. Chauffeur staat passagiers op vriendelijke toon te woord en respecteren dat passagiers andere meningen hebben dan de chauffeur zelf. Chauffeurs mijden onderwerpen die tot vervelende woordenwisselingen kunnen leiden (denk aan politiek, geloof of seks). 6. Chauffeur weigert geen ritten, tenzij passagiers: a. het voertuig beschadigen of verontreinigen; b. alcoholhoudende dranken gebruiken, tenzij de chauffeur dit uitdrukkelijk heeft toegestaan; c. verdovende middelen gebruiken en/of meevoeren; d. roken; e. agressief zijn, handtastelijk zijn, lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens chauffeur en of anderen 8

9 7. Chauffeur weigert geen handbagage, tenzij bagage door zijn aard, lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien handbagage bestaat uit: a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens b. ontplofbare stoffen; c. samengeperste gassen in reservoirs d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen; e. sterk of kwalijk ruikende stoffen; f. verdovende middelen; g. munitie. 8. Chauffeur vervoert tevens levende dieren die een passagier bij zich heeft, mits deze in een gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden kan worden zit. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd. Blindengeleidehonden of andere hulphonden worden in beginsel altijd toegestaan. Indien dieren op enigerlei wijze voor passagier of voor chauffeurs lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte dan mag chauffeur ze weigeren te vervoeren. Indien een chauffeur allergisch is mag hij het vervoer weigeren, mits hij zorgt voor passend, vervangend vervoer. 9. Chauffeur is verplicht de passagier, alsmede de door hem meegevoerde handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren. Hij draagt er zorg voor dat handbagage niet beschadigd of verloren raakt. 10. Chauffeur is verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de passagier gunstigste weg, hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij passagier nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden. Indien een chauffeur een andere route kiest wegens file of ander te verwachten oponthoud, dan doet hij dit pas na uitdrukkelijke toestemming van passagier. 11. Chauffeur is verplicht desgewenst passagier behulpzaam te zijn bij het inen uitstappen alsmede het in- en uitladen van handbagage, tenzij zulks om (verkeers)technische redenen volstrekt onmogelijk is. 12. Chauffeur is verplicht op verzoek aan de passagier een geprint betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, de opbouw 9

10 van de ritprijs, naam <groep>, nummer chauffeur, nummer daklicht, datum en tijdstip van de rit wordt vermeld. Tevens staat op de bon telefoonnummer en/of adres waar eventuele vragen of klachten ingediend kunnen worden. 13. Chauffeur is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Chauffeur deelt passagier mede dat het vervoer gestaakt wordt en indien mogelijk de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur. 14. Chauffeur is verplicht te voldoen aan redelijke verlangens van passagier ten aan zien van snelheid, sluiten van ramen, afzetten van radio en regelen van verwarming en dergelijke. 15. Chauffeur accepteert contante betalingen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel. Hij accepteert waar mogelijk ook de algemeen erkende vormen van elektronische betalingen. 16. Chauffeur is verplicht zich te houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet en de gestelde verkeersregels. 17. Chauffeur is verplicht alle vertrouwelijke informatie uitgesproken door passagier als strikt vertrouwelijk te beschouwen. 18. Het is de chauffeur niet toegestaan tijdens en 8 uur voorafgaand aan een rit sterke drank, andere alcoholische dranken of verdovende middelden te gebruiken of er naar te ruiken. 19. Het is de chauffeur niet gestaan in de taxi, met of zonder passagier, te roken dan wel in aanwezigheid van passagiers te eten of te drinken. 20. Chauffeur laat onder werktijd geen ander persoon in zijn voertuig rijden, die niet aan de voorschriften voldoet. 21. Chauffeur mag een klant niet om fooi vragen. 22. Chauffeur houdt telefoonverkeer zakelijk en kort indien hij een passagier vervoert. Chauffeur belt tijdens het rijden alleen handsfree. 10

11 23. Het is een chauffeur niet toegestaan een andere ritprijs in rekening te brengen dan of op voorhand overeen is gekomen met passagier of de ritprijs die de taxameter aangeeft. 24. Chauffeur draagt er zorg voor dat zijn kleding voldoende schoon en representatief is en dat zijn uiterlijk goed verzorgd is. 11

12 Objectenlijst Lijst met lokale objecten en bijzondere gebouwen ter voorbereiding op uw lokaleen stratenkennis toetsen Bezienswaardigheden Grote Kerk Torenstraat Muziektheater Spuiplein Nieuwe Kerk Spui Panorama Mesdag Zeestraat Museum Telecommunicatie Zeestraat Apotheek Haagse Ziekenhuizen Escamplaan 900 Koninklijke Bibliotheek Johan Willem Alexanderhof Drievliet Laan van s Gravenmade Duinrell Storm van s Gravensandeweg (Wassenaar) Kijkduinpark Machiel Vrijenhoeklaan Uithof Jaap Edenweg Volksbuurt Museum Hobbemastraat Evenementenhal Rijswijk Volmerlaan (Rijswijk) Circus Theater Circusstraat Diligentia Lange Voorhout Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout Madurodam George Maduroplein Openbare Bibliotheek Spui Rijswijkse Schouwburg Generaal Spoorlaan (Rijswijk) Mauritshuis Korte Vijverberg Omniversum President Kennedylaan Conservatorium Juliana van Stolberglaan Danstheater Spui Paleis Huis ten Bosch s Gravenhaagse Bos Paleis Noordeinde Noordeinde Vredespaleis Carnegieplein Kurhaus Gevers Deynootplein Boulevard Noordzeestrand Scheveningen Pier op Scheveningen Strandweg Hofvijver Lange Vijverberg Binnenhof Binnenhof Koninklijke Stallen Hogewal Gevangenen Poort Buitenhof Oude Stadhuis Dagelijkse Groenmarkt 12

13 Plein 1813 Plein 1813 Ziekenhuizen MCH Antoniushove Bronovo HAGA Juliana Kinderziekenhuis HAGA Rode Kruis Ziekenhuis Oogziekenhuis Rijswijk Diaconessen HAGA Leyenburg LUMC Reinier de Graaf Het Lange Land MCH Westeinde EHBO MCH Westeinde Ministeries Binnenlandse Zaken Justitie Buitenlandse Zaken Financiën VWS IenM Sociale Zaken Algemene Zaken Economische Zaken OC&W Defensie Begraafplaatsen en Crematoria Begraafplaats Sint Barbara Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen Algemene Begraafplaats Rooms Katholieke Begraafplaats Begraafplaats Westduin Ooster Begraafplaats Algemene Begraafplaats Begraafplaats Eykelenburg Crematorium Eykelenburg Burgermeester Banninglaan (Leidschendam) Bronovolaan Sportlaan Sportlaan Madama Curielaan (Rijswijk) Fonteynburglaan (Voorburg) Leyweg Santifortdreef (Leiden) Reinier de Graafweg (Delft) Brechtzijde (Zoetermeer) Lijnbaan Westeinde Turfmarkt Turfmarkt Bezuidenhoutseweg Korte Voorhout Parnassusplein Plesmanweg Anna van Hannoverstraat Binnenhof Bezuidenhoutseweg Rijnstraat Plein Sint Barbaraweg Kamperfoeliestraat Kerkhoflaan Kerkhoflaan Ockenburgstraat Rodelaan (Voorburg) Sir Winston Churchillaan (Rijswijk) Eykelenburglaan (Rijswijk) Eykelenburglaan (Rijswijk) 13

14 Crematorium Ockenburg Begraafplaats Oud Eik en Duinen Verzorgingshuizen Mechropa Arendsdorp Deo Gratias Huize op de Laan Huize Westhoff Lozerhof Favente Deo (Florence) Nieuw Berkendaal Schilderhoek Rudolf Steiner Sammersburg Stoephout Thuishaven Bosch en Duin Moerwijk Huize Royal Jonker Frans (Florence) Huize Mariahoeve Prinsenhof Huize Steenvoorde Tabitha Nebo Vredenrust West Carel van der Oever Gulden Huis (Florence) Parnassia Bloemendaal Huize Wenckebach (Florence) Parnassia Rozenburg Robert Fleury Stichting / Scharenbos Revalidatie Centrum Den Haag Belangrijke instellingen Harting Bank ANWB Ockenburgstraat Laan van Eik en Duinen Scheveningseweg Wassenaarseweg Badhuisweg Laan van Meerdervoort Julialaantje (Rijswijk) Randveen Loevensteinlaan Vijverzicht Jacob Catsstraat Nieuwe Parklaan Loevensteinlaan Wassenaar Neptunusstraat Scheveningseweg Twickelstraat Rusthoekstraat Newtonplein Hofzichtlaan Gravin Juliana van Stolberglaan (Ldam) Steenvoordelaan (Rijswijk) ingang Generaal Spoorlaan Mozartlaan Floris Arntzeniusplein Melis Stokelaan Schrijnwerkersgaarde Steenhouwersgaarde Monsterseweg Noordpolderkade Albardastraat Veurse Straatweg ( Ldam) Vredenrustlaan Saturnusstraat Wassenaarseweg 14

15 Huis van Bewaring Pompstationsweg Shell Den Haag / CBenJ Oostduinlaan 75 Shell Den Haag Carel van Bylandlaan C16-23 Shell Rijswijk Volmerlaan Shell Rijswijk Kesslerpark Shell Rijswijk Visseringlaan (Hoekstede) Rijswijk Shell Rijswijk Veraartlaan (Rijswijk) Prinses Julianakazerne Therese Schwartzestraat Frederik Kazerne van der Burchlaan Aegon Aegonplein / Bezuidenhoutseweg 273 Stadhuis Spuiplein ING Laagbouw Schenkkade ING Hoogbouw Prinses Beatrixlaan Siemens Prinses Beatrixlaan KPN Binckhorstlaan KPN Maanplein KPN Westvlietweg (Ldam) Vreemdelingendienst Stadhoudersplantsoen ANP Parkstraat ANP Handelskade (Rijswijk) CBR Lange Kleiweg (Rijswijk) Europees Patentbureau Patentlaan (Rijswijk) Nederlands Octrooibureau Scheveningseweg Gemeente Museum Stadhouderslaan TNO Delft Schoenmakerstraat (Delft) TNO Den Haag Oude Waalsdorperweg Party Centrum Madestein Madepolderweg Nationale Nederlanden Schenkkade Provinciehuis Zuid Hollandlaan Hoofdbureau Politie Burgemeester Patijnlaan Paleis van Justitie Prins Clauslaan Raad van State Kneuterdijk Tweede Kamer Plein Billiton Verheeskade Samsung Olof Palmestraat (Delft bij Ikea) World Forum Churchillplein Libanon Tribunaal dr. van der Stamstraat Nato C3 Agency Oude Waalsdorperweg Waterschapsbank Rooseveltplantsoen Asser Instituut R.J. Schimmelpennincklaan 15

16 Joegoslavisch Tribunaal Wintershall ICC Kasteel Binckhorst Vredespaleis NIBC FMO Landgoed te Werve Landgoed Voorlinde Kasteel Wittenburg Kasteel Oud Wassenaar Kasteel Duivenvoorde Soc. De Witte Paviljoen von Wiet Smith & Jones T-Systems CBS Nieuwspoort OPCW ADO Stadion (Kyocera) Hotels Atlantic Bel Air Bella Vista Bella Vista Bella Vista Carlton Ambassador Carlton Beach Des Indes Hilton Hotel Maurits Mercure Greenpark Kurhaus Movenpick Paleis Hotel Parkhotel Crowne Plaza Churchillplein Bogaardplein (Rijswijk) Maanweg, per 2015 Oude Waalsdorperweg Binckhorstlaan Carnegieplein Carnegieplein Anna van Saksenlaan v. Vredenburchenweg (inrijden via Burg Elsenlaan) Buurtweg (Wassenaar) Bloemcamplaan (Wassenaar) Park Oud Wassenaar Veursestraatweg Plein Pellenaerstraat Oud Clingendael (Wassenaar) Binckhorstlaan Henri Faasdreef Lange Poten Johan de Wittlaan Haags Kwartier (Forepark) Deltaplein Johan de Wittlaan Gevers Deynootweg Dirk Hoogenraadstraat Wassenaarsestraat Sophialaan Gevers Deynootweg Lange Voorhout Zeestraat van Aerssenstraat Weigelia (Ldam) Kurhausplein Stationsplein (Voorburg) Molenstraat Molenstraat van Stolkweg 16

17 Sofitel Mimosa Albion Badhotel Corona Dorint (Novotel World Forum) Europa Hotel Mercure Novotel Centrum Bijhorst ( Van der Valk) Excelsior Van der Valk Den Haag / Nootdorp Van der Valk Voorschoten Aquarius Petit Stay Ok Mozaïek Haghe Bastion Savelberg Delta City Hotel Hampshire Hotel Wilhelmina Four Seasons Ibis Centrum Ibis Scheveningen Grand Winston Hampshire Babylon Holiday Inn Easy Hotel NH Hotel Court Garden Ambassades Japan Indonesië Roemenie Thailand Bulgarije Koningin Julianaplein Renbaanstraat Gevers Deynootweg Gevers Deynootweg Buitenhof Johan de Wittlaan Zwolsestraat Spui Hofweg Zijdeweg (Wassenaar) Statenlaan Gildeweg (Nootdorp) Veurseweg (Voorschoten) Zeekant Groot Hertoginnelaan Scheepmakerstraat Laan Copes van Cattenburg Seinpostduin Polakweg (Rijswijk) Oosteinde (Voorburg) Anna Paulownastraat Renbaanstraat Laan van Meerdervoort Utrechtsestraat Leuvensestraat Jan Hendrikstraat Gevers Deynootweg Churchillplein Bezuidenhoutseweg Lange Houtstraat Parkstraat Prinses Margriet Plantsoen Laan van Meerdervoort Tobias Asserlaan Tobias Asserlaan Catsheuvel Laan Copes van Cattenburg Duinroosweg 17

18 Engeland Amerika Polen Italië Rusland Frankrijk Israel Filippijnen Sri Lanka Tsjechië Canada Egypte Australië Zweden Duitsland Oekraïne Servië Colombia Hongarije China Pakistan India Lange Voorhout Lange Voorhout Alexanderstraat Alexanderstraat Andries Bickweg Smitsplein Buitenhof Laan Copes van Cattenburg Jacob de Graefflaan Paleisstraat Sophialaan Badhuisweg Carnegielaan Burgemeester van Karnebeeklaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Hogeweg Willem Lodewijklaan Amaliastraat Buitenrustweg Stations Centraal Station Rijnstraat Hollands Spoor Stationsplein / Waldorpstraat Laan van Nieuw Oost Indie Anna van Hanoverstraat / van Alphenstraat Mariahoeve Ageonplein / Appelgaarde Station Rijswijk Generaal Eisenhouwerplein / Piramideplein Station Voorburg Stationsplein (Voorburg) Station Moerwijk Hildebrandplein Station Ldam / Voorburg Oosteinde ( Voorburg) Station het Loo Monseigneur van Steelaan (Voorburg) Straten van waar naar waar Van Alkemadelaan Apeldoornselaan Badhuisweg Willem Witsenplein tot Zwolsestraat Loosduinsekade tot Escamplaan Plesmanweg tot Kurhausweg 18

19 Beeklaan Beethovenlaan Van Boetzelaerlaan Burgemeester Elzenlaan (Rijswijk) Prinses Beatrixlaan Prinses Beatrixlaan (Voorburg) Prinses Beatrixlaan (Rijswijk) Binckhorstlaan Benoordenhoutseweg Bezuidenhoutseweg Dierenselaan Erasmusweg Escamplaan Frankenslag Generaal Spoorlaan (Rijswijk) Groot Hertoginnelaan Groot Hasebroekweg (Wassenaar) Haagweg (Rijswijk) Hofzichtlaan Houtrustweg Huis te Landelaan (Rijswijk) Javastraat Johan de Wittlaan Juliana van Stolberglaan Koningin Emmakade Koninginnegracht Koningskade Kijkduinsestraat Laan Copes van Cattenburg Loosduinseweg tot Houtrustweg Aaltjenoordewierstraat tot Ockenburghstraat Statenlaan tot President Kennedylaan De Generstetlaan tot Veraatlaan Adelheid tot k.w. laan (Voorburg) Bruijnings Ingenhoeslaan tot Prins Bernhardlaan Middachtenweg tot Provincialeweg nr. 15 Lekstraat tot Prinses Margrietlaan Zuidhollandlaan tot Leidsestraatweg Herengracht tot Landscheidingsweg Steinlaan tot Apeldoornselaan Troelstrakade tot Poeldijkseweg Apeldoornselaan tot Nieuweweg Scheveningseweg tot van Boetzelaerlaan Schaapweg tot Hendrik Ravensteinplein Beeklaan tot Carnegielaan Stoeplaan tot Papegaailaan Rijswijkseweg tot Hoornbrug Hoogwerflaan tot Mgr. Van Steelaan Segbroeklaan tot aan het Strand Alberdingk Thijmstraat tot Volmerlaan Laan van Meerdervoort tot Wassenaarseweg Prof. B.M. Teldersweg tot President Kennedylaan Prins Bernhard Viaduct tot IJsclubweg Noordwest Buitensingel tot Stadhouderslaan George Maduroplein tot Prinsessegracht Lekstraat tot Raamweg Deltaplein tot Ockenburghstraat Burgemeester Patijnlaan tot Carel van Bylandlaan 19

20 Laan van Meerdervoort Laan van Nieuw Oost Indie Laan van Hoornwijk (Rijswijk) Landscheidingsweg Leidsestraatweg Leyweg Loevensteinlaan Loosduinseweg Loosduinsekade Lozerlaan Machiel Vrijenhoeklaan Meppelweg Melis Stoklaan Moerweg Neherkade Nieuwe Weg Nieuwe Parklaan Ockenburghstraat Oude Haagweg Oosteinde (Voorburg) Rijksstraatweg Parallelweg Parkweg (Den Haag) Parkweg (Voorburg) President Kennedylaan Prinsessengracht Prinsengracht Regentesselaan Schenkkade Soestdijksekade Segbroeklaan Statenlaan Spui Stevinstraat Ockenburghstraat tot Javastraat Willem Witsenplein tot Koningin Julianalaan Plesmanlaan tot Hoornbrug Oude Waalsdorperweg tot Bezuidenhoutseweg Benoordenhoudseweg tot Rijksstraatweg Volendamlaan tot Noordweg Ameloplein tot Schaapweg Lijnbaan tot Oude Haagweg Lijnbaan tot Oude Haagweg Ockenburghstraat tot N211 Kijkduinpark tot Sportlaan Lozerlaan tot Ameloplein Lozerlaan tot Fruitweg Troelstrakade tot Erasmusplein Hildebrandplein tot Mercuriusweg Escamplaan tot Westland Plesmanweg tot Badhuisweg Kijkduinsestraat tot Lozerlaan Loosduinseweg tot Lippe Biesterfeldweg Herenstraat tot Voorburgseweg Leidsestraatweg tot N44 Heemstraat tot Stationsplein van Stolkweg tot Thomas van Stolkplein Prinses Mariannelaan tot Oosteinde Johan de Wittlaan tot Segbroeklaan Koninginnegracht tot Herengracht Buitenom tot Grote Marktstraat Loosduinseweg tot Laan van Meerdervoort Schenkviaduct tot IJsclubweg Loosduinsekade tot Troelstrakade President Kennedylaan tot Sportlaan Westduinweg tot Statenplein Zieken tot Hofweg Neptunusstraat tot van Alkemadelaan 20

21 Thomsomlaan Thorbeckelaan Troelstrakade Valkenboslaan Valkenboskade Vlierboomstraat Volendamlaan Waalsdorperweg Waldeck Pyrmontkade Wippolderlaan Wittenburgerweg (Wassenaar) Westvlietweg Westduinweg Wassenaarseweg Zuiderparklaan Zuidhollandlaan Monseigneur van Steelaan Prins Bernardlaan Veursestraatweg Damlaan Sir Winston Churchillaan Poortwegsingel Brasserskade Veenweg Zoetermeerse Rijweg Laan van Wateringseveld Noordweg Schaapweg Strijplaan Wijken Oostduinen Westbroekpark en Duttendel Archipelbuurt Valkenbosplein tot Gouderenstraat Laan van Meerdervoort tot Volendamlaan Soestdijksekade tot Hildebrandplein Zuiderparklaan tot Valkenbosplein Loosduinsweg tot Hanenburglaan Appelstraat tot Kamperfoelieplein Monickendamplein tot Soestdijksekade- Driebergenstraat Hubertusviaduct tot Theo Mann Bouwmeesterlaan Noordwest Buitensingel tot Stadhouderslaan Lozerlaan tot A4 Landscheidingsweg tot Stoeplaan Jan Thijssenweg tot Vlietweg Duinstraat tot Nieboerweg Javastraat tot Therese Schwartzestraat Soestdijkseplein tot Valkenboslaan Koningskade tot Benoordenhoutseweg Koninging Julianalaan tot Heuvelweg Maanweg tot Noordsingel Koningin Julianaweg tot Veurseweg Voorburgseweg tot Damhouderstraat Acacialaan tot Oosteinde Brasserskade tot Boslaan Kfar Savaweg tot Molenweg Kerkweg tot Wilsveen Zoetermeer tot Noordelijke Randweg Dedemvaartsweg tot N211 Sammersweg tot Poeldijkseweg Loevensteinlaan tot Mgr. Bekkerslaan Sammersweg tot Sir Winston Churchilllaan Belgisch park Benoordenhout Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 21

22 Scheveningen Geuzen- en Statenkwartier Duinoord Vogelwijk Kijkduin en Ockenburg Loosduinen Vruchtenbuurt Regentessekwartier Willemspark Mariahoeve en Marlot Stationsbuurt Schilderswijk Rustenburg en Oostbroek Bouwlust en Vrederust Zuiderpark Groente- en Fruitmarkt Binckhorst Hoornwijk Forepark Duindorp Zorgvliet Bomen- en Bloemenbuurt Bohemen en Meer en Bos Kraayenstein en de Uithof Waldeck Valkenboskwartier Zeeheldenkwartier Haagse Bos Bezuidenhout Centrum Transvaalkwartier Leyenburg Morgenstond Moerwijk Laakkwartier en Spoorwijk Wateringse Veld Ypenburg Leidschenveen Standplaatsen Aegonplein Warmoezierstraat / Westeinde poli Lange Voorhout Churchillplein Oostduinlaan / Carel van Bylandtlaan Kerkplein Prinsegracht De Heemstraat Deltaplein Floris Grijpstraat De Savorin Lohmanstraat Rijnstraat Schenkkade Sportlaan Stationsplein / HS Vrederustlaan Hofweg / Buitenhof Valkenbosplein Jan Hendrikstraat 22

23 Erasmusweg / Station Moerwijk Florence Nightinggale / EHBO Leyenburg Leyweg Nassauplein Prinsessewal Jonckbloetplein Escamplaan Paviljoensgracht Westeinde Ziekenhuis Bronovo Plein Doordeweeks tot uur Van uur Vrijdag, zaterdag en zondag: van uur Grote Markt Donderdag t/m zondag: van uur Spui (op trambaan) Donderdag t/m zondag: van uur Gevers Deynootplein - Gewone standplaats - Standplaats tussen Tijdelijke standplaats op trambaan na laatste tram tijdens de uitgaansavonden Buitenritten Tijdens de toets kan u gevraagd worden hoe via een autosnelweg te rijden naar een paar van onderstaande plaatsen: Amsterdam Rotterdam Utrecht Arnhem Schiphol Rotterdam / The Hague Airport Haarlem Zoetermeer Dordrecht A4 A44 A13 A12 A12 A4 A44 A13 A4 A12 A13 23

24 Toetsvragen: onderdeel Stads- en stratenkennis Den Haag 1. Welke straat bestaat? 1. Blauw van Prinstererlaan 2. Geel van Prinstererlaan 3. Groen van Prinstererlaan 4. Zwart van Prinstererlaan 2. Welke straat bestaat niet? 1. Televisiestraat 2. Radiostraat 3. Radarstraat 4. Dynamostraat 3. Sion is een stadsdeel van 1. Voorburg 2. Rijswijk 3. Den Haag 4. Wateringen 4. Hoeveel kazernes bevinden zich aan de van Alkemadelaan? Het hoofdkantoor van de ANWB ligt? 1. Van Alkemadelaan 2. Wassenaarseweg 3. Benoordenhoutseweg 4. Vondelstraat 6. Camping Duinrell ligt in? 1. Rijswijk 2. Voorburg 3. Wassenaar 4. Den Haag 24

25 7. Het Scheveningse Museum, het Muzee, bevindt zich in welke straat? 1. Zeekant 2. Schoolstraat 3. Westduinweg 4. Neptunusstraat 8. De huisnummers van de CHINESE MUUR bevinden zich aan de zijde van de 1. Laan van Meerdervoort 2. Landrestraat 3. Mozartlaan 4. Aaltje Noorderwierstraat 9. Welke straat bestaat? 1. Dorenstraat 2. Doornstraat 3. Doorenstraat 4. Doreenstraat 10. Hoeveel NH hotels zijn er in Den Haag? Welke straat bestaat niet? 1. Nieuwe Parklaan 2. Nieuwe Duinweg 3. Nieuwe Molstraat 4. Nieuwe Burchtlaan 12. De Simon Vestdijkstraat ligt in? 1. Spoorwijk 2. Wateringseveld 3. Morgenstond 4. Leidschenveen 25

Denk mee over zelfbouw

Denk mee over zelfbouw , nummer 4 denhaag.nl/stadskrant Den Haag in oorlog en vrede 16 Potentiële kavels in Ypenburg (linksboven) en Transvaal (linksonder) en potentiële kluswoningen in Laak (rechts). Denk mee over zelfbouw

Nadere informatie

LOPERS, VRIJWILLIGERS, IEDEREEN VEEL SUCCES!!

LOPERS, VRIJWILLIGERS, IEDEREEN VEEL SUCCES!! NUMMER 10 september 2014 Het Lange Voorhout, startpunt van de Den Haag Marathon 2014 LOPERS, VRIJWILLIGERS, IEDEREEN VEEL SUCCES!! Vandaag moet het gaan gebeuren! De tweede Den Haag Marathon is een feit.

Nadere informatie

LENING OF HYPOTHEEK. Ga langs - en laat uw herinneringen inlijsten in het Haags Historisch Museum Topstukken uit eigen verzameling

LENING OF HYPOTHEEK. Ga langs - en laat uw herinneringen inlijsten in het Haags Historisch Museum Topstukken uit eigen verzameling Dinsdag 12 mei 2009 - Jaargang 1, nr. 8 Ga langs - en laat uw herinneringen inlijsten in het Haags Historisch Museum Topstukken uit eigen verzameling De collectie van het Haags Historisch Museum is het

Nadere informatie

Pamflet Hoogbouw (1930) propageerde woontorens als oplossing voor huizentekort

Pamflet Hoogbouw (1930) propageerde woontorens als oplossing voor huizentekort Oplage: 74.000 ex. Dinsdag 28 mei 2013 - Jrg. 5, nr. 11 Pamflet Hoogbouw (1930) propageerde woontorens als oplossing voor huizentekort Nirwana was eerste flat in Nederland Nirwana is een flatgebouw op

Nadere informatie

You may now kiss the bride... again

You may now kiss the bride... again Scholieren ervaren effecten van alcohol via Brain Game Iris van Herpen grote winnaar Dutch Fashion Awards 12-11 - 2010 16 pagina's oplage ruim 85.000 exemplaren Junior Songfestival cast bij Paagman den

Nadere informatie

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com NL Wandelen in Den Haag NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu www.denhaag.com 1 Wandelen in Den Haag Negen eeuwen Haagse architectuur Welkom in Den Haag, al meer

Nadere informatie

kosteloos Van taboe naar tijdige oriëntatie Editie Den Haag www.afscheidswijzer.nl

kosteloos Van taboe naar tijdige oriëntatie Editie Den Haag www.afscheidswijzer.nl kosteloos Van taboe naar tijdige oriëntatie Editie Den Haag www.afscheidswijzer.nl 02 AFSCHEIDSWIJZER Gemeente Den Haag - advertentie AFSCHEIDSWIJZER Gemeente Den Haag - voorwoord 03 Voorwoord Van taboe

Nadere informatie

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2014 Een gedetailleerd overzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in de regio Haaglanden. Monitor aanbod bedrijfsonroerend goed Haaglanden

Nadere informatie

Ooit wordt deze tijd de goede oude tijd

Ooit wordt deze tijd de goede oude tijd Oplage: 65.000 ex. Dinsdag 26 juni 2012 - Jaargang 4, nr. 13 Fahrenheitstraat e.o. waren tot begin jaren 60 nog een oase voor kinderen Ooit wordt deze tijd de goede oude tijd Als zovelen in de regio ben

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

Museum in Berlage-kerk

Museum in Berlage-kerk Een échte Haagse krant Vrijdag 10 januari 2014 jaargang 8 nummer 348 }

Nadere informatie

Elandkrant. Tijd voor het Zeeheldenfestival! Bewonersorganisatie De Groene Eland. Zeeheldenfestival zoekt enthousiaste vrijwilligers!

Elandkrant. Tijd voor het Zeeheldenfestival! Bewonersorganisatie De Groene Eland. Zeeheldenfestival zoekt enthousiaste vrijwilligers! Wijkkrant voor het Zeeheldenkwartier Jaargang 38 - nr. 4 - juni 2012 Tijd voor het Zeeheldenfestival! Het is bijna zover vanaf woensdagmiddag 27 juni tot en met zondagochtend 1 juli is het weer Zeeheldenfestival!!!

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

Nowee s Wilde Westen aan de Statenlaan

Nowee s Wilde Westen aan de Statenlaan Oplage: 74.000 ex. Dinsdag 29 april 2014 - Jrg. 6, nr. 9 Arendsoog en Witte Veder als alternatief voor Old Shatterhand en Winnetou Nowee s Wilde Westen aan de Statenlaan Het Letterkundig Museum is in het

Nadere informatie

Louwman Museum onthult de oer-kever

Louwman Museum onthult de oer-kever Oplage: 74.000 ex. Dinsdag 27 mei 2014 - Jrg. 6, nr. 11 Met presentatie op 1 juni van fascinerend boek over Hitlers Volkswagen Louwman Museum onthult de oer-kever De Volkswagen Kever werd door Adolf Hitler

Nadere informatie

Bewonersorganisatie uitgekleed?

Bewonersorganisatie uitgekleed? archipel willemspark & april 2011 Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000. nieuws mensen samenleving www.archipelwillemspark.nl Bewonersorganisatie uitgekleed? Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Bruin brood, roomboter en ham met Kerst

Bruin brood, roomboter en ham met Kerst Oplage: 60.000 ex. Dinsdag 14 december 2010 - Jaargang 2, nr. 25 Het kostte papa in de Hongerwinter een vermogen op de zwarte markt Bruin brood, roomboter en ham met Kerst Een week voor kerstmis haal ik

Nadere informatie

De Ratelaar. 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal. Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13

De Ratelaar. 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal. Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13 De Ratelaar 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal IVN en de provincie Wat hebben ze elkaar te bieden. Blz. 4 Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13 1 Excursies pag. 8 KNNV-Excursies

Nadere informatie

HTMC Al 25 jaar persoonlijke service Tel. 070-3907722. Wonen in de rosse buurt was nogal apart TAXICENTRALE. 210 ontvangen?

HTMC Al 25 jaar persoonlijke service Tel. 070-3907722. Wonen in de rosse buurt was nogal apart TAXICENTRALE. 210 ontvangen? Oplage: 64.000 ex. Dinsdag 15 mei 2012 - Jaargang 4, nr. 10 Half geklede klanten, schoenen nog in de hand, werden zo de deur uitgezet Wonen in de rosse buurt was nogal apart Als jonge onderwijzer woonde

Nadere informatie

De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011

De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011 De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011 De Wulp 42e jaargang, nr. 3, augustus 2011 Colofon De Wulp is een kwartaaluitgave van de Haagse Vogelbescherming, die gratis wordt toegezonden aan de leden. Wulp

Nadere informatie

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden!

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden! archipel willemspark & november 2013 Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000. nieuws mensen samenleving Vieze lucht happen www.archipelwillemspark.nl en de Javastraat voor

Nadere informatie

Rapportage Meldmaand Dialysetaxi. Op weg naar goed vervoer!

Rapportage Meldmaand Dialysetaxi. Op weg naar goed vervoer! Rapportage Meldmaand Dialysetaxi Op weg naar goed vervoer! April 2014 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Aantal klachten... 4 Gelukkig gaat ook veel goed!... 4 3. Dialyselocaties... 5 4. Zorgverzekeringsconcerns...

Nadere informatie

SWEM: niet-kommersjeel uitzendbureau in geest van jaren 60 Langharig werkschuw tuig aan de slag

SWEM: niet-kommersjeel uitzendbureau in geest van jaren 60 Langharig werkschuw tuig aan de slag Dinsdag 9 maart 2010 - Jaargang 2, nr. 5 SWEM: niet-kommersjeel uitzendbureau in geest van jaren 60 Langharig werkschuw tuig aan de slag Op 10 juli 1968 ging in een pand in de Adelheidstraat een alternatief

Nadere informatie

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling Brandweer start wervingscampagne 3 De krant van Diemen In een taxibusje naar school 5 www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Donderdag 28 april 2011 SportNi e u w s SV Zeeburg komt

Nadere informatie

Basisrechtenboekje Den Haag

Basisrechtenboekje Den Haag Basisrechtenboekje Den Haag Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap

Nadere informatie

29 maart 2012 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www.beverwijker.nl

29 maart 2012 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www.beverwijker.nl Gratis waardebepaling? 0251-218027 29 maart 2012 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www.beverwijker.nl 10 Betaald parkeren op Breestraat nu mogelijk Beverwijk - Op de Breestraat zijn 38 extra

Nadere informatie

De lege plek van de Boontjesmolen

De lege plek van de Boontjesmolen Oplage: 74.000 ex. Dinsdag 20 augustus 2013 - Jrg. 5, nr. 17 De Tweede Haagse Gasfabriek (1905) aan het Trekvlietplein op de Binckhorst De lege plek van de Boontjesmolen Veel Haagser kan het bijna niet:

Nadere informatie

archipel willemspark Het Schakelpunt leeft weer :::::willem::::: :::::&:archipella::::: Schade voorlopig beperkt september 2011 Dichter aan huis

archipel willemspark Het Schakelpunt leeft weer :::::willem::::: :::::&:archipella::::: Schade voorlopig beperkt september 2011 Dichter aan huis archipel willemspark & september 2011 Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000. nieuws mensen samenleving Dichter aan huis Op 24 en 25 september 2011 openen 50 bijzondere

Nadere informatie