Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx"

Transcriptie

1 Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx Uitgave van Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) te Den Haag Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 1

2 Inhoudsopgave * Voorwoord * Wat is het Haags Taxikeurmerk HTx? * Route naar het Haags Taxikeurmerk HTx * Normen- en waardenprotocol HTx * Objectenlijst * Toetsvragen - stads- en stratenkennis Den Haag - taxiwetgeving (mn. tariefstructuur en Haagse taxiregels) - normen- en waardenprotocol HTx - sociale vaardigheden * Antwoorden op alle toetsvragen 2

3 Voorwoord Beste taxichauffeur, In september 2013 heeft de Gemeenteraad van Den Haag een nieuwe Taxiverordening aangenomen. Na een overgangsperiode van 6 maanden (die start vanaf 1 november 2013), gaan de nieuwe taxiregels in per 1 mei Vanaf die datum moeten chauffeurs en vervoerders aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO), die een vergunning van de gemeente Den Haag heeft gekregen, om op standplaatsen te mogen staan, of om klanten op te pikken die op straat een taxi aanhouden (ook wel opstapmarkt genoemd). De regels gelden in de hele gemeente Den Haag (met uitzondering van de wijk Leidschenveen-Ypenburg). Daarnaast moet elke chauffeur die op de Haagse opstapmarkt wil werken beschikken over het Haags kwaliteitskeursmerk (HTx), dat door Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) wordt afgegeven (of in het bezit zijn van een vergelijkbaar keurmerk). Met het werkboek, dat nu voor u ligt, willen we u zo goed mogelijk voorbereiden op de nieuwe taxiregels en vooral op het halen van de mondelinge en schriftelijke toets, die onderdeel uitmaken van het HTx keurmerk. Maar kijk ook op de site van STH en de gemeente voor de inhoud van de nieuwe Taxiverordening en de regels die gelden in het VCP gebied in Den Haag. Ook daarover kunnen vragen gesteld worden bij de mondelinge en schriftelijke toets. Veel plezier en succes met het leren van de stof en met het halen van de toetsen!! Bestuur Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) Oktober 2013 PS: Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van dit werkboek, mail dat dan naar Dit werkboek is met alle zorgvuldigheid tot stand gekomen in opdracht van STH. Aan de verstrekte informatie kan echter geen enkel recht ontleend worden. 3

4 Wat is het Haags Taxikeurmerk HTx? Het HTx is een Haags keurmerk waarmee kwaliteitstaxi s zich op een positieve wijze kunnen onderscheiden binnen de taximarkt in de regio Den Haag. Officieel wordt HTx het 'Haags kwaliteitskeurmerk HTx' genoemd. Waar staat dit Haags keurmerk HTx voor? Het HTx staat voor eenheid, duidelijkheid, klantgerichtheid, gastvrijheid en alle andere zaken en factoren die het imago van de taxibranche in Den Haag op een positieve wijze beïnvloeden. Voor wie is het Haags keurmerk HTx bedoeld? Voor alle taxichauffeurs die het HTx onderschrijven en die zichzelf willen onderscheiden door het leveren van kwalitatief hoogstaand taxivervoer. Hoe verkrijg ik het Haags keurmerk HTx? HTx bestaat uit een aantal deelcertificaten: Mondelinge toets stads/stratenkennis Den Haag Schriftelijke toets stads/stratenkennis Den Haag Cursus Weerbaarheid en Integriteit (incl. gastvrijheid) Cursus levensreddend handelen Om het HTx certificaat te kunnen krijgen moet u dus twee cursussen gevolgd hebben en twee toetsen met goed gevolg afgelegd hebben. U kunt de schriftelijke toets overigens pas doen, als u de mondelinge toets met goed gevolg heeft afgelegd. Mocht u voor één van de toetsen niet meteen slagen, dan kunt u de toetsen altijd over doen. Daarnaast is het normen- en waardenprotocol onderdeel van HTx. Hoe kan ik mij aanmelden? U moet zich eerst aanmelden door het HTx aanmeldformulier in te vullen, via de website van STH (www.sthtx.nl). Als u zich heeft aangemeld kunt u zoveel proeftoetsen digitaal maken als u wilt. Als u denkt klaar te zijn om een cursus te gaan volgen of één van de toetsen af te leggen, dan kunt u via de optie 'bestellen' zich voor een cursus of toets aanmelden. Verder ontvangt u alle mailings die vanuit STH verstuurd worden rechtstreeks in uw mailbox na aanmelding. Heeft u alle toetsen en cursussen succesvol gevolgd en uw deelcerticaten in uw bezit, dan komt u in aanmerking voor het HTx certificaat. STH zal dan een 4

5 afspraak met u maken om het normen- en waardenprotocol te komen ondertekenen en het HTx certificaat aan u uit te reiken. Is het verplicht om de cursussen te volgen en toetsen af te leggen? Ja, zonder deze deelcertificaten kunt u geen HTx certificaat aanvragen. Bovendien moet u in het bezit zijn van HTx als u vanaf 1 mei 2014 nog in de Haagse opstapmarkt actief wilt zijn. Is er studiemateriaal ter voorbereiding? Ja, via het kopje proeftoetsen op de website van STH kunt u zo vaak oefenen als u wilt. En via het werkboek. Lees daarnaast ook de informatie onder het kopje Haags taxibeleid, zodat u alles weet over de nieuwe Haagse taxiverordening en de regels in het VCP gebied. 5

6 ROUTE NAAR HET HAAGS KWALITEITSKEURMERK HTx Hieronder staat schematisch weergegeven welke stappen u moet doorlopen om in het bezit te komen van een HTx certificaat, dat wordt uitgegeven door Stichting Taxibelang Haaglanden (STH). Heeft u nog vragen, ga dan naar of mail naar START U gaat naar de website en meldt u aan via het HTx aanmeldformulier. U kunt nu zoveel proeftoetsen maken als u wilt. Als voorbereiding op de mondelinge en schriftelijke toets Stad/stratenkennis Den Haag adviseren we u dat vooral ook te doen. Als u denkt goed voorbereid te zijn, geeft u zich op voor de MONDELINGE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site van STH (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE TOETS GEHAALD? JA NEE U moet een mondelinge HERHALINGSTOETS doen. U krijgt een certificaat uitgereikt. Als u de mondeling toets heeft gehaald en u denkt goed voorbereid te zijn, dan kunt u zich opgeven voor de SCHRIFTELIJKE toets Stads/stratenkennis Den Haag via de site van STH (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de toets doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE TOETS GEHAALD? JA NEE U moet een schriftelijke HERHALINGSTOETS doen. U krijgt een certificaat uitgereikt. 6

7 U kunt zich via de website opgeven voor de cursus Veiligheid, weerbaarheid en integriteit (onder bestellen ). Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de cursus doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND? JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. U kunt zich via de website opgeven voor de cursus Levensreddend handelen (onder bestellen ). U kunt ook zelf een opleider zoeken. Nadat u de kosten voor de toets via ideal of via de bank heeft betaald, kunt u de cursus doen op de door u aangegeven datum en tijdstip. HEEFT U DE CURSUS BIJGEWOOND? JA NEE U moet de cursus OPNIEUW volgen. U krijgt een deelname certificaat uitgereikt. U heeft nu VIER certificaten in uw bezit. U komt nu in aanmerking voor het HTx certificaat. Stuur een mail met een kopie van uw certificaten met een kopie van uw identiteitsbewijs naar Het bestuur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak tekent u het Haagse normen en waardenprotocol (dat u ook op de website terug kunt vinden) en krijgt u het HTx certificaat uitgereikt. Uw gegevens worden geplaatst op de site van STH onder gecertificeerde chauffeurs. U BENT NU EEN HTx CHAUFFEUR! OPMERKING: U moet EERST de mondelinge toets doen, voordat u de schriftelijke toets kunt doen. Voor het overige bent u vrij te kiezen welke cursus of toets u het eerst of het laatst doet. 7

8 Normen- en waardenprotocol HTx 1. Chauffeur zijn is een dienstverlenend beroep. Bij het handelen van de chauffeur staat de passagier centraal. Deze wordt klantvriendelijk behandeld en passende service geboden. 2. Een passagier heeft de vrijheid om een taxi van zijn keuze te nemen. De passagier is geen uitleg verschuldigd waarom hij een bepaalde taxi kiest. Chauffeurs moeten die keuze respecteren. 3. De taxistandplaats is een trefplaats voor passagiers en chauffeurs; klanten en chauffeurs moeten zich er welkom en veilig voelen; chauffeurs doen er alles aan om dat gevoel vorm te geven. Chauffeurs helpen passagiers en elkaar in gevaarlijke situaties. Hun optreden is er daarbij gericht op voorkoming van (verdere) escalatie. Chauffeurs stellen zich als gastheer op. 4. Chauffeurs respecteren elkaar op de standplaatsen, d.w.z. niet voordringen of onnodig inhalen, zodanig parkeren dat anderen hier geen hinder van ondervinden en blokkeren collega s (al dan niet behorend tot dezelfde groep) niet de toegang tot de standplaats, dan wel het wegrijden van de standplaats. Zij zorgen dat hun voertuigen aangesloten in de rij staan. Zij discrimineren niet en gebruiken geen scheldwoorden of bijnamen als zij elkaar zakelijk willen aanspreken. 5. Chauffeur staat passagiers op vriendelijke toon te woord en respecteren dat passagiers andere meningen hebben dan de chauffeur zelf. Chauffeurs mijden onderwerpen die tot vervelende woordenwisselingen kunnen leiden (denk aan politiek, geloof of seks). 6. Chauffeur weigert geen ritten, tenzij passagiers: a. het voertuig beschadigen of verontreinigen; b. alcoholhoudende dranken gebruiken, tenzij de chauffeur dit uitdrukkelijk heeft toegestaan; c. verdovende middelen gebruiken en/of meevoeren; d. roken; e. agressief zijn, handtastelijk zijn, lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens chauffeur en of anderen 8

9 7. Chauffeur weigert geen handbagage, tenzij bagage door zijn aard, lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien handbagage bestaat uit: a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens b. ontplofbare stoffen; c. samengeperste gassen in reservoirs d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen; e. sterk of kwalijk ruikende stoffen; f. verdovende middelen; g. munitie. 8. Chauffeur vervoert tevens levende dieren die een passagier bij zich heeft, mits deze in een gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden kan worden zit. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd. Blindengeleidehonden of andere hulphonden worden in beginsel altijd toegestaan. Indien dieren op enigerlei wijze voor passagier of voor chauffeurs lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte dan mag chauffeur ze weigeren te vervoeren. Indien een chauffeur allergisch is mag hij het vervoer weigeren, mits hij zorgt voor passend, vervangend vervoer. 9. Chauffeur is verplicht de passagier, alsmede de door hem meegevoerde handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren. Hij draagt er zorg voor dat handbagage niet beschadigd of verloren raakt. 10. Chauffeur is verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de passagier gunstigste weg, hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij passagier nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden. Indien een chauffeur een andere route kiest wegens file of ander te verwachten oponthoud, dan doet hij dit pas na uitdrukkelijke toestemming van passagier. 11. Chauffeur is verplicht desgewenst passagier behulpzaam te zijn bij het inen uitstappen alsmede het in- en uitladen van handbagage, tenzij zulks om (verkeers)technische redenen volstrekt onmogelijk is. 12. Chauffeur is verplicht op verzoek aan de passagier een geprint betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, de opbouw 9

10 van de ritprijs, naam <groep>, nummer chauffeur, nummer daklicht, datum en tijdstip van de rit wordt vermeld. Tevens staat op de bon telefoonnummer en/of adres waar eventuele vragen of klachten ingediend kunnen worden. 13. Chauffeur is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Chauffeur deelt passagier mede dat het vervoer gestaakt wordt en indien mogelijk de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur. 14. Chauffeur is verplicht te voldoen aan redelijke verlangens van passagier ten aan zien van snelheid, sluiten van ramen, afzetten van radio en regelen van verwarming en dergelijke. 15. Chauffeur accepteert contante betalingen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel. Hij accepteert waar mogelijk ook de algemeen erkende vormen van elektronische betalingen. 16. Chauffeur is verplicht zich te houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet en de gestelde verkeersregels. 17. Chauffeur is verplicht alle vertrouwelijke informatie uitgesproken door passagier als strikt vertrouwelijk te beschouwen. 18. Het is de chauffeur niet toegestaan tijdens en 8 uur voorafgaand aan een rit sterke drank, andere alcoholische dranken of verdovende middelden te gebruiken of er naar te ruiken. 19. Het is de chauffeur niet gestaan in de taxi, met of zonder passagier, te roken dan wel in aanwezigheid van passagiers te eten of te drinken. 20. Chauffeur laat onder werktijd geen ander persoon in zijn voertuig rijden, die niet aan de voorschriften voldoet. 21. Chauffeur mag een klant niet om fooi vragen. 22. Chauffeur houdt telefoonverkeer zakelijk en kort indien hij een passagier vervoert. Chauffeur belt tijdens het rijden alleen handsfree. 10

11 23. Het is een chauffeur niet toegestaan een andere ritprijs in rekening te brengen dan of op voorhand overeen is gekomen met passagier of de ritprijs die de taxameter aangeeft. 24. Chauffeur draagt er zorg voor dat zijn kleding voldoende schoon en representatief is en dat zijn uiterlijk goed verzorgd is. 11

12 Objectenlijst Lijst met lokale objecten en bijzondere gebouwen ter voorbereiding op uw lokaleen stratenkennis toetsen Bezienswaardigheden Grote Kerk Torenstraat Muziektheater Spuiplein Nieuwe Kerk Spui Panorama Mesdag Zeestraat Museum Telecommunicatie Zeestraat Apotheek Haagse Ziekenhuizen Escamplaan 900 Koninklijke Bibliotheek Johan Willem Alexanderhof Drievliet Laan van s Gravenmade Duinrell Storm van s Gravensandeweg (Wassenaar) Kijkduinpark Machiel Vrijenhoeklaan Uithof Jaap Edenweg Volksbuurt Museum Hobbemastraat Evenementenhal Rijswijk Volmerlaan (Rijswijk) Circus Theater Circusstraat Diligentia Lange Voorhout Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout Madurodam George Maduroplein Openbare Bibliotheek Spui Rijswijkse Schouwburg Generaal Spoorlaan (Rijswijk) Mauritshuis Korte Vijverberg Omniversum President Kennedylaan Conservatorium Juliana van Stolberglaan Danstheater Spui Paleis Huis ten Bosch s Gravenhaagse Bos Paleis Noordeinde Noordeinde Vredespaleis Carnegieplein Kurhaus Gevers Deynootplein Boulevard Noordzeestrand Scheveningen Pier op Scheveningen Strandweg Hofvijver Lange Vijverberg Binnenhof Binnenhof Koninklijke Stallen Hogewal Gevangenen Poort Buitenhof Oude Stadhuis Dagelijkse Groenmarkt 12

13 Plein 1813 Plein 1813 Ziekenhuizen MCH Antoniushove Bronovo HAGA Juliana Kinderziekenhuis HAGA Rode Kruis Ziekenhuis Oogziekenhuis Rijswijk Diaconessen HAGA Leyenburg LUMC Reinier de Graaf Het Lange Land MCH Westeinde EHBO MCH Westeinde Ministeries Binnenlandse Zaken Justitie Buitenlandse Zaken Financiën VWS IenM Sociale Zaken Algemene Zaken Economische Zaken OC&W Defensie Begraafplaatsen en Crematoria Begraafplaats Sint Barbara Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen Algemene Begraafplaats Rooms Katholieke Begraafplaats Begraafplaats Westduin Ooster Begraafplaats Algemene Begraafplaats Begraafplaats Eykelenburg Crematorium Eykelenburg Burgermeester Banninglaan (Leidschendam) Bronovolaan Sportlaan Sportlaan Madama Curielaan (Rijswijk) Fonteynburglaan (Voorburg) Leyweg Santifortdreef (Leiden) Reinier de Graafweg (Delft) Brechtzijde (Zoetermeer) Lijnbaan Westeinde Turfmarkt Turfmarkt Bezuidenhoutseweg Korte Voorhout Parnassusplein Plesmanweg Anna van Hannoverstraat Binnenhof Bezuidenhoutseweg Rijnstraat Plein Sint Barbaraweg Kamperfoeliestraat Kerkhoflaan Kerkhoflaan Ockenburgstraat Rodelaan (Voorburg) Sir Winston Churchillaan (Rijswijk) Eykelenburglaan (Rijswijk) Eykelenburglaan (Rijswijk) 13

14 Crematorium Ockenburg Begraafplaats Oud Eik en Duinen Verzorgingshuizen Mechropa Arendsdorp Deo Gratias Huize op de Laan Huize Westhoff Lozerhof Favente Deo (Florence) Nieuw Berkendaal Schilderhoek Rudolf Steiner Sammersburg Stoephout Thuishaven Bosch en Duin Moerwijk Huize Royal Jonker Frans (Florence) Huize Mariahoeve Prinsenhof Huize Steenvoorde Tabitha Nebo Vredenrust West Carel van der Oever Gulden Huis (Florence) Parnassia Bloemendaal Huize Wenckebach (Florence) Parnassia Rozenburg Robert Fleury Stichting / Scharenbos Revalidatie Centrum Den Haag Belangrijke instellingen Harting Bank ANWB Ockenburgstraat Laan van Eik en Duinen Scheveningseweg Wassenaarseweg Badhuisweg Laan van Meerdervoort Julialaantje (Rijswijk) Randveen Loevensteinlaan Vijverzicht Jacob Catsstraat Nieuwe Parklaan Loevensteinlaan Wassenaar Neptunusstraat Scheveningseweg Twickelstraat Rusthoekstraat Newtonplein Hofzichtlaan Gravin Juliana van Stolberglaan (Ldam) Steenvoordelaan (Rijswijk) ingang Generaal Spoorlaan Mozartlaan Floris Arntzeniusplein Melis Stokelaan Schrijnwerkersgaarde Steenhouwersgaarde Monsterseweg Noordpolderkade Albardastraat Veurse Straatweg ( Ldam) Vredenrustlaan Saturnusstraat Wassenaarseweg 14

15 Huis van Bewaring Pompstationsweg Shell Den Haag / CBenJ Oostduinlaan 75 Shell Den Haag Carel van Bylandlaan C16-23 Shell Rijswijk Volmerlaan Shell Rijswijk Kesslerpark Shell Rijswijk Visseringlaan (Hoekstede) Rijswijk Shell Rijswijk Veraartlaan (Rijswijk) Prinses Julianakazerne Therese Schwartzestraat Frederik Kazerne van der Burchlaan Aegon Aegonplein / Bezuidenhoutseweg 273 Stadhuis Spuiplein ING Laagbouw Schenkkade ING Hoogbouw Prinses Beatrixlaan Siemens Prinses Beatrixlaan KPN Binckhorstlaan KPN Maanplein KPN Westvlietweg (Ldam) Vreemdelingendienst Stadhoudersplantsoen ANP Parkstraat ANP Handelskade (Rijswijk) CBR Lange Kleiweg (Rijswijk) Europees Patentbureau Patentlaan (Rijswijk) Nederlands Octrooibureau Scheveningseweg Gemeente Museum Stadhouderslaan TNO Delft Schoenmakerstraat (Delft) TNO Den Haag Oude Waalsdorperweg Party Centrum Madestein Madepolderweg Nationale Nederlanden Schenkkade Provinciehuis Zuid Hollandlaan Hoofdbureau Politie Burgemeester Patijnlaan Paleis van Justitie Prins Clauslaan Raad van State Kneuterdijk Tweede Kamer Plein Billiton Verheeskade Samsung Olof Palmestraat (Delft bij Ikea) World Forum Churchillplein Libanon Tribunaal dr. van der Stamstraat Nato C3 Agency Oude Waalsdorperweg Waterschapsbank Rooseveltplantsoen Asser Instituut R.J. Schimmelpennincklaan 15

16 Joegoslavisch Tribunaal Wintershall ICC Kasteel Binckhorst Vredespaleis NIBC FMO Landgoed te Werve Landgoed Voorlinde Kasteel Wittenburg Kasteel Oud Wassenaar Kasteel Duivenvoorde Soc. De Witte Paviljoen von Wiet Smith & Jones T-Systems CBS Nieuwspoort OPCW ADO Stadion (Kyocera) Hotels Atlantic Bel Air Bella Vista Bella Vista Bella Vista Carlton Ambassador Carlton Beach Des Indes Hilton Hotel Maurits Mercure Greenpark Kurhaus Movenpick Paleis Hotel Parkhotel Crowne Plaza Churchillplein Bogaardplein (Rijswijk) Maanweg, per 2015 Oude Waalsdorperweg Binckhorstlaan Carnegieplein Carnegieplein Anna van Saksenlaan v. Vredenburchenweg (inrijden via Burg Elsenlaan) Buurtweg (Wassenaar) Bloemcamplaan (Wassenaar) Park Oud Wassenaar Veursestraatweg Plein Pellenaerstraat Oud Clingendael (Wassenaar) Binckhorstlaan Henri Faasdreef Lange Poten Johan de Wittlaan Haags Kwartier (Forepark) Deltaplein Johan de Wittlaan Gevers Deynootweg Dirk Hoogenraadstraat Wassenaarsestraat Sophialaan Gevers Deynootweg Lange Voorhout Zeestraat van Aerssenstraat Weigelia (Ldam) Kurhausplein Stationsplein (Voorburg) Molenstraat Molenstraat van Stolkweg 16

17 Sofitel Mimosa Albion Badhotel Corona Dorint (Novotel World Forum) Europa Hotel Mercure Novotel Centrum Bijhorst ( Van der Valk) Excelsior Van der Valk Den Haag / Nootdorp Van der Valk Voorschoten Aquarius Petit Stay Ok Mozaïek Haghe Bastion Savelberg Delta City Hotel Hampshire Hotel Wilhelmina Four Seasons Ibis Centrum Ibis Scheveningen Grand Winston Hampshire Babylon Holiday Inn Easy Hotel NH Hotel Court Garden Ambassades Japan Indonesië Roemenie Thailand Bulgarije Koningin Julianaplein Renbaanstraat Gevers Deynootweg Gevers Deynootweg Buitenhof Johan de Wittlaan Zwolsestraat Spui Hofweg Zijdeweg (Wassenaar) Statenlaan Gildeweg (Nootdorp) Veurseweg (Voorschoten) Zeekant Groot Hertoginnelaan Scheepmakerstraat Laan Copes van Cattenburg Seinpostduin Polakweg (Rijswijk) Oosteinde (Voorburg) Anna Paulownastraat Renbaanstraat Laan van Meerdervoort Utrechtsestraat Leuvensestraat Jan Hendrikstraat Gevers Deynootweg Churchillplein Bezuidenhoutseweg Lange Houtstraat Parkstraat Prinses Margriet Plantsoen Laan van Meerdervoort Tobias Asserlaan Tobias Asserlaan Catsheuvel Laan Copes van Cattenburg Duinroosweg 17

18 Engeland Amerika Polen Italië Rusland Frankrijk Israel Filippijnen Sri Lanka Tsjechië Canada Egypte Australië Zweden Duitsland Oekraïne Servië Colombia Hongarije China Pakistan India Lange Voorhout Lange Voorhout Alexanderstraat Alexanderstraat Andries Bickweg Smitsplein Buitenhof Laan Copes van Cattenburg Jacob de Graefflaan Paleisstraat Sophialaan Badhuisweg Carnegielaan Burgemeester van Karnebeeklaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Groot Hertoginnelaan Hogeweg Willem Lodewijklaan Amaliastraat Buitenrustweg Stations Centraal Station Rijnstraat Hollands Spoor Stationsplein / Waldorpstraat Laan van Nieuw Oost Indie Anna van Hanoverstraat / van Alphenstraat Mariahoeve Ageonplein / Appelgaarde Station Rijswijk Generaal Eisenhouwerplein / Piramideplein Station Voorburg Stationsplein (Voorburg) Station Moerwijk Hildebrandplein Station Ldam / Voorburg Oosteinde ( Voorburg) Station het Loo Monseigneur van Steelaan (Voorburg) Straten van waar naar waar Van Alkemadelaan Apeldoornselaan Badhuisweg Willem Witsenplein tot Zwolsestraat Loosduinsekade tot Escamplaan Plesmanweg tot Kurhausweg 18

19 Beeklaan Beethovenlaan Van Boetzelaerlaan Burgemeester Elzenlaan (Rijswijk) Prinses Beatrixlaan Prinses Beatrixlaan (Voorburg) Prinses Beatrixlaan (Rijswijk) Binckhorstlaan Benoordenhoutseweg Bezuidenhoutseweg Dierenselaan Erasmusweg Escamplaan Frankenslag Generaal Spoorlaan (Rijswijk) Groot Hertoginnelaan Groot Hasebroekweg (Wassenaar) Haagweg (Rijswijk) Hofzichtlaan Houtrustweg Huis te Landelaan (Rijswijk) Javastraat Johan de Wittlaan Juliana van Stolberglaan Koningin Emmakade Koninginnegracht Koningskade Kijkduinsestraat Laan Copes van Cattenburg Loosduinseweg tot Houtrustweg Aaltjenoordewierstraat tot Ockenburghstraat Statenlaan tot President Kennedylaan De Generstetlaan tot Veraatlaan Adelheid tot k.w. laan (Voorburg) Bruijnings Ingenhoeslaan tot Prins Bernhardlaan Middachtenweg tot Provincialeweg nr. 15 Lekstraat tot Prinses Margrietlaan Zuidhollandlaan tot Leidsestraatweg Herengracht tot Landscheidingsweg Steinlaan tot Apeldoornselaan Troelstrakade tot Poeldijkseweg Apeldoornselaan tot Nieuweweg Scheveningseweg tot van Boetzelaerlaan Schaapweg tot Hendrik Ravensteinplein Beeklaan tot Carnegielaan Stoeplaan tot Papegaailaan Rijswijkseweg tot Hoornbrug Hoogwerflaan tot Mgr. Van Steelaan Segbroeklaan tot aan het Strand Alberdingk Thijmstraat tot Volmerlaan Laan van Meerdervoort tot Wassenaarseweg Prof. B.M. Teldersweg tot President Kennedylaan Prins Bernhard Viaduct tot IJsclubweg Noordwest Buitensingel tot Stadhouderslaan George Maduroplein tot Prinsessegracht Lekstraat tot Raamweg Deltaplein tot Ockenburghstraat Burgemeester Patijnlaan tot Carel van Bylandlaan 19

20 Laan van Meerdervoort Laan van Nieuw Oost Indie Laan van Hoornwijk (Rijswijk) Landscheidingsweg Leidsestraatweg Leyweg Loevensteinlaan Loosduinseweg Loosduinsekade Lozerlaan Machiel Vrijenhoeklaan Meppelweg Melis Stoklaan Moerweg Neherkade Nieuwe Weg Nieuwe Parklaan Ockenburghstraat Oude Haagweg Oosteinde (Voorburg) Rijksstraatweg Parallelweg Parkweg (Den Haag) Parkweg (Voorburg) President Kennedylaan Prinsessengracht Prinsengracht Regentesselaan Schenkkade Soestdijksekade Segbroeklaan Statenlaan Spui Stevinstraat Ockenburghstraat tot Javastraat Willem Witsenplein tot Koningin Julianalaan Plesmanlaan tot Hoornbrug Oude Waalsdorperweg tot Bezuidenhoutseweg Benoordenhoudseweg tot Rijksstraatweg Volendamlaan tot Noordweg Ameloplein tot Schaapweg Lijnbaan tot Oude Haagweg Lijnbaan tot Oude Haagweg Ockenburghstraat tot N211 Kijkduinpark tot Sportlaan Lozerlaan tot Ameloplein Lozerlaan tot Fruitweg Troelstrakade tot Erasmusplein Hildebrandplein tot Mercuriusweg Escamplaan tot Westland Plesmanweg tot Badhuisweg Kijkduinsestraat tot Lozerlaan Loosduinseweg tot Lippe Biesterfeldweg Herenstraat tot Voorburgseweg Leidsestraatweg tot N44 Heemstraat tot Stationsplein van Stolkweg tot Thomas van Stolkplein Prinses Mariannelaan tot Oosteinde Johan de Wittlaan tot Segbroeklaan Koninginnegracht tot Herengracht Buitenom tot Grote Marktstraat Loosduinseweg tot Laan van Meerdervoort Schenkviaduct tot IJsclubweg Loosduinsekade tot Troelstrakade President Kennedylaan tot Sportlaan Westduinweg tot Statenplein Zieken tot Hofweg Neptunusstraat tot van Alkemadelaan 20

21 Thomsomlaan Thorbeckelaan Troelstrakade Valkenboslaan Valkenboskade Vlierboomstraat Volendamlaan Waalsdorperweg Waldeck Pyrmontkade Wippolderlaan Wittenburgerweg (Wassenaar) Westvlietweg Westduinweg Wassenaarseweg Zuiderparklaan Zuidhollandlaan Monseigneur van Steelaan Prins Bernardlaan Veursestraatweg Damlaan Sir Winston Churchillaan Poortwegsingel Brasserskade Veenweg Zoetermeerse Rijweg Laan van Wateringseveld Noordweg Schaapweg Strijplaan Wijken Oostduinen Westbroekpark en Duttendel Archipelbuurt Valkenbosplein tot Gouderenstraat Laan van Meerdervoort tot Volendamlaan Soestdijksekade tot Hildebrandplein Zuiderparklaan tot Valkenbosplein Loosduinsweg tot Hanenburglaan Appelstraat tot Kamperfoelieplein Monickendamplein tot Soestdijksekade- Driebergenstraat Hubertusviaduct tot Theo Mann Bouwmeesterlaan Noordwest Buitensingel tot Stadhouderslaan Lozerlaan tot A4 Landscheidingsweg tot Stoeplaan Jan Thijssenweg tot Vlietweg Duinstraat tot Nieboerweg Javastraat tot Therese Schwartzestraat Soestdijkseplein tot Valkenboslaan Koningskade tot Benoordenhoutseweg Koninging Julianalaan tot Heuvelweg Maanweg tot Noordsingel Koningin Julianaweg tot Veurseweg Voorburgseweg tot Damhouderstraat Acacialaan tot Oosteinde Brasserskade tot Boslaan Kfar Savaweg tot Molenweg Kerkweg tot Wilsveen Zoetermeer tot Noordelijke Randweg Dedemvaartsweg tot N211 Sammersweg tot Poeldijkseweg Loevensteinlaan tot Mgr. Bekkerslaan Sammersweg tot Sir Winston Churchilllaan Belgisch park Benoordenhout Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 21

22 Scheveningen Geuzen- en Statenkwartier Duinoord Vogelwijk Kijkduin en Ockenburg Loosduinen Vruchtenbuurt Regentessekwartier Willemspark Mariahoeve en Marlot Stationsbuurt Schilderswijk Rustenburg en Oostbroek Bouwlust en Vrederust Zuiderpark Groente- en Fruitmarkt Binckhorst Hoornwijk Forepark Duindorp Zorgvliet Bomen- en Bloemenbuurt Bohemen en Meer en Bos Kraayenstein en de Uithof Waldeck Valkenboskwartier Zeeheldenkwartier Haagse Bos Bezuidenhout Centrum Transvaalkwartier Leyenburg Morgenstond Moerwijk Laakkwartier en Spoorwijk Wateringse Veld Ypenburg Leidschenveen Standplaatsen Aegonplein Warmoezierstraat / Westeinde poli Lange Voorhout Churchillplein Oostduinlaan / Carel van Bylandtlaan Kerkplein Prinsegracht De Heemstraat Deltaplein Floris Grijpstraat De Savorin Lohmanstraat Rijnstraat Schenkkade Sportlaan Stationsplein / HS Vrederustlaan Hofweg / Buitenhof Valkenbosplein Jan Hendrikstraat 22

23 Erasmusweg / Station Moerwijk Florence Nightinggale / EHBO Leyenburg Leyweg Nassauplein Prinsessewal Jonckbloetplein Escamplaan Paviljoensgracht Westeinde Ziekenhuis Bronovo Plein Doordeweeks tot uur Van uur Vrijdag, zaterdag en zondag: van uur Grote Markt Donderdag t/m zondag: van uur Spui (op trambaan) Donderdag t/m zondag: van uur Gevers Deynootplein - Gewone standplaats - Standplaats tussen Tijdelijke standplaats op trambaan na laatste tram tijdens de uitgaansavonden Buitenritten Tijdens de toets kan u gevraagd worden hoe via een autosnelweg te rijden naar een paar van onderstaande plaatsen: Amsterdam Rotterdam Utrecht Arnhem Schiphol Rotterdam / The Hague Airport Haarlem Zoetermeer Dordrecht A4 A44 A13 A12 A12 A4 A44 A13 A4 A12 A13 23

24 Toetsvragen: onderdeel Stads- en stratenkennis Den Haag 1. Welke straat bestaat? 1. Blauw van Prinstererlaan 2. Geel van Prinstererlaan 3. Groen van Prinstererlaan 4. Zwart van Prinstererlaan 2. Welke straat bestaat niet? 1. Televisiestraat 2. Radiostraat 3. Radarstraat 4. Dynamostraat 3. Sion is een stadsdeel van 1. Voorburg 2. Rijswijk 3. Den Haag 4. Wateringen 4. Hoeveel kazernes bevinden zich aan de van Alkemadelaan? Het hoofdkantoor van de ANWB ligt? 1. Van Alkemadelaan 2. Wassenaarseweg 3. Benoordenhoutseweg 4. Vondelstraat 6. Camping Duinrell ligt in? 1. Rijswijk 2. Voorburg 3. Wassenaar 4. Den Haag 24

25 7. Het Scheveningse Museum, het Muzee, bevindt zich in welke straat? 1. Zeekant 2. Schoolstraat 3. Westduinweg 4. Neptunusstraat 8. De huisnummers van de CHINESE MUUR bevinden zich aan de zijde van de 1. Laan van Meerdervoort 2. Landrestraat 3. Mozartlaan 4. Aaltje Noorderwierstraat 9. Welke straat bestaat? 1. Dorenstraat 2. Doornstraat 3. Doorenstraat 4. Doreenstraat 10. Hoeveel NH hotels zijn er in Den Haag? Welke straat bestaat niet? 1. Nieuwe Parklaan 2. Nieuwe Duinweg 3. Nieuwe Molstraat 4. Nieuwe Burchtlaan 12. De Simon Vestdijkstraat ligt in? 1. Spoorwijk 2. Wateringseveld 3. Morgenstond 4. Leidschenveen 25

Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx

Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx Werkboek Haags Taxikeurmerk HTx Uitgave van Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) te Den Haag Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

HTx reglement. Versie 3, 9 februari 2014. Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH)

HTx reglement. Versie 3, 9 februari 2014. Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH) HTx reglement Versie 3, 9 februari 2014 1 Begripsomschrijvingen Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH) Bureau: Kantoor van STH. Het adres van het Bureau is Spui 188 2511 BW Den

Nadere informatie

Overzicht Werken 2015/2016

Overzicht Werken 2015/2016 Overzicht Werken 2015/2016 Samenvatting Gemeente Opgeleverd in 2015 vanuit 2014 : 10 Start en eind in 2015 : 116 Start in 2015 en eind in 2016 : 6 Start en eind in 2016 : 83 Derden Werk van derden in 2015

Nadere informatie

Parkhotel Den Haag. Hotel toegankelijkheidsinformatie

Parkhotel Den Haag. Hotel toegankelijkheidsinformatie Parkhotel Den Haag Hotel toegankelijkheidsinformatie Hartelijk voor uw interesse in het Parkhotel Den Haag. In dit document vind u informatie voor het organiseren van uw verblijf/bezoek. Parkhotel Den

Nadere informatie

ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN IN DEN-HAAG

ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN IN DEN-HAAG ALGEMENE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN IN DEN-HAAG (BORD E6) 09 augustus 2012 STRAATNAAM LOKATIE VAK ONDERBORD VAN/TOT T.B.V. 1 Aagje Dekenlaan Pieter Langedijkstraat 79 1 08.00-23.00 Multifunctioneel centrum

Nadere informatie

De Stadsroute ( 18,4 Kilometer )

De Stadsroute ( 18,4 Kilometer ) De Stadsroute ( 18,4 Kilometer ) De stadsroute laat u zien waarom Den Haag wordt geroemd om haar culturele leven en groene oases. Den Haag is één van de vier grote steden die Nederland kent. Nationale

Nadere informatie

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Datum: 21 november 2007 Kenmerk: DH/JM/M07013.doc 1. Centraal Station ondertunneling sporen 11 en 12 t.b.v. Erasmuslijn - Stremming netkous tramviaduct

Nadere informatie

Den Haag: Dat Kan Groener. Actieplan: Voor een groener Den Haag

Den Haag: Dat Kan Groener. Actieplan: Voor een groener Den Haag Den Haag: Dat Kan Groener Actieplan: Voor een groener Den Haag Inhoudsopgave Waarom groener?... 3 Locaties op de kaart... 5 Locatie met foto s per stadsdeel... 6 Conclusies en aanbevelingen... 12 Bijlage

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

3 e Taxi Nieuwsbrief SBK 4 oktober 2015 Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK)

3 e Taxi Nieuwsbrief SBK 4 oktober 2015 Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 3 e Taxi Nieuwsbrief SBK 4 oktober 2015 Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 4 oktober 2015 In het kort Dit is de 3e Taxinieuwsbrief van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK). Deze nieuwsbrief wordt

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Kamervragen over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag.

Datum 4 februari 2013 Betreft Kamervragen over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag. > Retouradres Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Uw kenmerk 2013Z00651 Datum 4 februari

Nadere informatie

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden

Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Aan : Stadsgewest Haaglanden Van : Inge Dirkx Kenmerk : Kopie : Datum : 1 november 2013 Betreft : Voortgangsrapportage maatregelen aangepaste dienstregeling winterse omstandigheden Inleiding In juni jongstleden

Nadere informatie

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Betreft: Dienstregeling 2014. Advies OV-verbinding World Forum Centraal Station v.v. Samensteller: Arnold van der Heijden

Nadere informatie

2. 9HUYRHURYHUHHQNRPVW de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.

2. 9HUYRHURYHUHHQNRPVW de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten. $OJHPHQH9RRUZDDUGHQYRRU7D[LYHUYRHU +RRIGVWXN$OJHPHHQ Artikel 1: Begripsomschrijving Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst Artikel 4: Beëindiging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RTC

Algemene Voorwaarden RTC Algemene Voorwaarden RTC Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 19 mei 2009, aktenummer 29/2009,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 90 Besluit van 13 februari 2014 tot tijdelijke aanvulling van de bijlage bij het Besluit opsporing terroristische misdrijven in verband met de

Nadere informatie

Hotel Den Haag - Nootdorp heet u van harte welkom!

Hotel Den Haag - Nootdorp heet u van harte welkom! Hotel Den Haag - Nootdorp heet u van harte welkom! Wij danken u vriendelijk voor het boeken van een kamer in Hotel Den Haag Nootdorp. Om u kennis te laten maken met de veelzijdigheid van Hotel Den Haag

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN SPLASHTOURS B.V. Artikel 1: Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bustour: al het overeengekomen vervoer over de weg of door het water van personen

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Scheveningen en directe omgeving

Scheveningen en directe omgeving CONCEPTOVERZICHT GROTE EVENEMENTEN 2007 Dienst Stadsbeheer Milieu en Vergunningen Concept: februari 2007 Aan de plaatsing op het conceptoverzicht kunnen geen rechten (op vergunning) worden ontleend. Scheveningen

Nadere informatie

Den Haag groeit. Woningbouwproductie. Bevolking groeit sneller dan verwacht. Groei houdt aan, ook op langere termijn

Den Haag groeit. Woningbouwproductie. Bevolking groeit sneller dan verwacht. Groei houdt aan, ook op langere termijn Gemeente Den Haag 1 Woningbouwproductie Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gertjan Giele Den Haag groeit 2 Bevolking groeit sneller dan verwacht Groei houdt aan, ook op langere termijn Bevolking groeit sneller

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer AV CZ / 145 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Rapportage. Citydressingbanieren in Den Haag 2012. www.denhaagmarketing.com. oktober 2011

Rapportage. Citydressingbanieren in Den Haag 2012. www.denhaagmarketing.com. oktober 2011 Rapportage Citydressingbanieren in Den Haag 2012 oktober 2011 www.denhaagmarketing.com INLEIDING Sinds 2005 zet Den Haag citydressing in om de stad permanent te verfraaien, de herkenbaarheid, van het beeldmerk

Nadere informatie

Uit met de hond. in 2016 Gaat u de hond uitlaten? 2 Overal hondenpoep opruimen.

Uit met de hond. in 2016 Gaat u de hond uitlaten? 2 Overal hondenpoep opruimen. Uit met de hond in 2016 Gaat u de hond uitlaten? Op de plattegrond aan de binnenzijde vindt u alle plekken en paden waar honden mogen loslopen. Ook waar honden niet mogen komen. In deze folder staat ook

Nadere informatie

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten.

Schiedam en vijf milieuorganisaties in een rapport ervoor pleitten. PCC-car 1210 van lijn 37 op de Delftweg bij Bouwlust in de eerste maanden van de exploitatie van de Delftlijn met PCC-cars met op achtergrond remise s-gravenmade waar op dat moment wagens van de stadsseries

Nadere informatie

De Westlandroute ( 35,1 Kilometer )

De Westlandroute ( 35,1 Kilometer ) De Westlandroute ( 35,1 Kilometer ) Het Westlandse landschap leent zich goed voor een mooie natuurrijke route met veel bezienswaardigheden op het gebied van tuinbouw. Bij de ontwikkeling van de tuinbouw

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats de kuil Wassenaarseslag 2242 PG Wassenaar Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt de

Nadere informatie

UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK

UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK UW HOND UITLATEN IN RIJSWIJK Uw hond uitlaten in Rijswijk Honden zijn welkom in Rijswijk. U heeft in Rijswijk talloze mogelijkheden om met uw hond een blokje om te gaan of om een lange wandeling te maken.

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen Delft

Den Haag Scheveningen Delft Den Haag Scheveningen Delft Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 2008 met bezoek aan Mauritshuis Museum Beelden aan zee Vermeercentrum V.V.A. afdeling Brussel G. Gilsonstraat 55, 1090 Brussel tel. 02-479.32.32

Nadere informatie

Saturday 28 June 2014

Saturday 28 June 2014 Saturday 28 June 2014 1 Sunday 29 June 2014 2 Kaart beschikbaar op: / Map is available at: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zc4sjmnorfue.kqxs2oziqrgu Kaart met locaties voor "Blazen aan Zee"/

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

Armoedemonitor Den Haag 2014

Armoedemonitor Den Haag 2014 Vestiging Groningen (tevens postadres) Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen T: (050) 525 24 73 F: (050) 525 29 73 Vestiging Amersfoort T: (033) 454 66 65 @: contact@kwiz.nl Colofon "Armoedemonitor Den Haag

Nadere informatie

Wet l a n g d u rig e zo rg (W l z) 2015

Wet l a n g d u rig e zo rg (W l z) 2015 Wet l a n g d u rig e zo rg (W l z) 2015 Uit welke zorgaanbieders kan ik kiezen? Regio Haaglanden 1 Legenda Inhoudsopgave Hieronder ziet u gekleurde blokjes die u ook in het zorgaanbodgedeelte bij de instellingen

Nadere informatie

Aanleunwoningen. Aanleunwoningen

Aanleunwoningen. Aanleunwoningen Aanleunwoningen Aanleunwoningen Aanleunwoningen zijn zelfstandige woningen, die in het algemeen tegen een verzorgingshuis of verpleeghuis aan zijn gebouwd. Bewoners van aanleunwoningen wonen zelfstandig,

Nadere informatie

Den Haag NS-wandeltocht. Begin- en eindstation Den Haag Lengte 8 of 18 km

Den Haag NS-wandeltocht. Begin- en eindstation Den Haag Lengte 8 of 18 km Den Haag NS-wandeltocht Begin- en eindstation Den Haag Lengte 8 of 18 km Achtergrondinformatie Den Haag s-gravenhage is ontstaan rond het Binnenhof, met een grafelijk slot, waarvan de bouw begon onder

Nadere informatie

huren in Stadsbaken Den Haag

huren in Stadsbaken Den Haag huren in Stadsbaken Den Haag 72 uxe appartementen in Den Haag Gelegen in het centrum met alle voorzieningen in de buurt. Haagsche Bosch Plein 1813 WASSENAAR Zeeheldenkwartier Malieveld Voorhout Hotel Babylon

Nadere informatie

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Anna Paulownastraat 26 DEN HAAG

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Anna Paulownastraat 26 DEN HAAG Objectinformatie kantoorruimte te huur Anna Paulownastraat 26 DEN HAAG Tel: 070 330 7 350 Fax: 070 330 7 360. E-mail: info@jnwmakelaars.nl. Web: www.jnwmakelaars.nl Algemeen Het betreft ca. 1.327 m² kantoorruimte

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, gelezen het raadsbesluit d.d. kenmerk gelet op artikel 6 van de Taxiverordening Utrecht

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

Resideren in Haagsche Historie

Resideren in Haagsche Historie Resideren in Haagsche Historie Residence Wilshout Monumentaal wonen in s-gravenhage Wilshout Appartementengebouw Wilshout is een voormalig woonhotel. Wonen in Wilshout is wonen in een monumentaal pand

Nadere informatie

Onze visie op het Haagse fietsbeleid

Onze visie op het Haagse fietsbeleid Onze visie op het Haagse fietsbeleid Inhoud: 1. Inleiding 2. Eerste deel: De toekomst van het Haagse fietsbeleid 3. Tweede deel: Het FietsRoutePlusPlan (FRPP) 4. Haagse fietskaart met ingetekende voorgestelde

Nadere informatie

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Benoordenhoutseweg 21-23 DEN HAAG

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Benoordenhoutseweg 21-23 DEN HAAG Objectinformatie kantoorruimte te huur Benoordenhoutseweg 21-23 DEN HAAG Algemeen Het betreft kantoorruimte in een representatief klassiek kantoorgebouw gelegen op een goed bereikbare zichtlocatie aan

Nadere informatie

MERCURE MEETINGS MERCURE DEN HAAG LEIDSCHENDAM

MERCURE MEETINGS MERCURE DEN HAAG LEIDSCHENDAM MERCURE MEETINGS MERCURE DEN HAAG LEIDSCHENDAM 02 MERCURE HOTELS BIEDT U ALLE INSPIRATIE EN FLEXIBILITEIT OM UW BIJEENKOMST TOT EEN GROOT SUCCES TE MAKEN. Onze toewijding aan kwaliteit zorgt er voor dat

Nadere informatie

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN

SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN SPEURTOCHT ARCHITECTUUR & DESIGN Deze speurtocht is geschikt voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Dit jaar is door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen uitgeroepen tot het jaar van Architectuur

Nadere informatie

Aan: Raadsleden van de gemeente Den Haag cc: wethouder P. Smit. Betreft: Verkeer in het centrum en op Centrumring

Aan: Raadsleden van de gemeente Den Haag cc: wethouder P. Smit. Betreft: Verkeer in het centrum en op Centrumring Aan: Raadsleden van de gemeente Den Haag cc: wethouder P. Smit Betreft: Verkeer in het centrum en op Centrumring Eerder stuurden wij een brief aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen van

Nadere informatie

U heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Zuid-Holland

U heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Zuid-Holland U heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Zuid-Holland 2 U heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zal uw bezwaarschrift als volgt behandelen.

Nadere informatie

Tram terug in de Weimarstraat. Van herinnering tot toekomstbeeld

Tram terug in de Weimarstraat. Van herinnering tot toekomstbeeld Tram terug in de Weimarstraat Van herinnering tot toekomstbeeld In deze brochure staat een plan om een toeristische tramlijn door de Weimarstraat aan te leggen. Deze lijn biedt verschillende perspectieven:

Nadere informatie

14:15-14:45 Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie

14:15-14:45 Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie UITNODIGING De Nationale Politie ligt op koers. Er zijn grote stappen gezet en ook in de komende periode zal er hard gewerkt worden aan de verdere vormgeving van de Nationale Politie. Dit gebeurt terwijl

Nadere informatie

2. Start wandeling Loop vanuit Cultuurhuis de Paulus naar rechts, naar de stoplichten Ga rechtsaf Stop bij foto A (Leidsestraatweg nummer 16)

2. Start wandeling Loop vanuit Cultuurhuis de Paulus naar rechts, naar de stoplichten Ga rechtsaf Stop bij foto A (Leidsestraatweg nummer 16) Fotowandeling langs de route van de tram 1. Start Cultureel Centrum de Paulus Expositie van de Blauwe Tram Filmbeelden Blauwe Tram Ophalen fotowandeling Uitleg fotowandeling. Met behulp van de uitgeschreven

Nadere informatie

Plein. Riant, monumentaal en statig

Plein. Riant, monumentaal en statig Plein Riant, monumentaal en statig Een historische villa onder de hamer Proef de geschiedenis aan Plein Plein Inhoud 04 Plein Nr. 2 05 Eén en al grandeur 07 Hoge plafonds en grote raampartijen 09 Klassiek

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse met het Haaglandenmodel

Verkeerskundige analyse met het Haaglandenmodel Een ber en Haaglanden Katwijk Gemeente Katwijk Rijnsburg Gemeente Oegstgeest Leiden Gemeente Leiden Leiderdorp Wassenaar A44 Gemeente Leiderdorp Gemeente Wassenaar N44 Gemeente Voorschoten Voorschoten

Nadere informatie

Advies ROVER Den Haag, Delft en Zoetermeer inzake voorstellen dienstregeling OV 2013

Advies ROVER Den Haag, Delft en Zoetermeer inzake voorstellen dienstregeling OV 2013 Advies ROVER Den Haag, Delft en Zoetermeer inzake voorstellen dienstregeling OV 2013 Inhoudsopgave... 1 I Algemeen... 2 II Reactie en voorstellen per Roverafdeling... 2 Afdeling Den Haag... 2 Aanvaardbaar

Nadere informatie

Fietsroute 52 km (ingekort 45 km) Haagse Landgoederenroute

Fietsroute 52 km (ingekort 45 km) Haagse Landgoederenroute Fietsroute 52 km (ingekort 45 km) Haagse Landgoederenroute 1 Over deze fietsroute Deze fietsroute (52 km) laat u kennis maken met de verrassend groene omgeving van Den Haag. De streek rondom Den Haag

Nadere informatie

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag

Te huur. Koninginnegracht 7 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag Kantoorruimte van circa 179 m² Alsmede 3 parkeerplaatsen Pagina 1 van 8 Algemene informatie Te huur Koninginnegracht 7 te Den Haag

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen.

Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide, vervoer voor iedereen. Regiotaxi Veenweide is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden. Met Regiotaxi

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Locatieanalyse: Bebouwing woonblok, hoogbouw / laagbouw

Locatieanalyse: Bebouwing woonblok, hoogbouw / laagbouw analyse: Bebouwing woonblok, hoogbouw / laagbouw Hoogbouw - Strokenbouw - Halfopen bouwblok - Open bouwblok - Ensemble - Vrijstaand object Laagbouw - Gesloten bouwblok - Halfopen bouwblok - Vrijstaand

Nadere informatie

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Utrecht 6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Deze route is gebaseerd op de ANWB/VVV toeristenkaart, schaal 1:100.000 Route A: Deze

Nadere informatie

Den Haag internationale stad van vrede en recht

Den Haag internationale stad van vrede en recht Den Haag internationale stad van vrede en recht 1 10 Verdien letters en maak de zin af! Tijdens de wandeling en de fietstocht kun je allerlei vragen beantwoorden. Hiermee verdien je letters, die je hier

Nadere informatie

Duurzaam groeien en vernieuwen

Duurzaam groeien en vernieuwen Symposium Duurzaam groeien en vernieuwen 05 02 13 Wat leert de Monitor Duurzaam Nederland en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Dinsdag 5 februari 2013, 13.30-18.00 uur Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Reglement van toepassing op de mondelinge en schriftelijke toets voor het verkrijgen van het HTx deelcertificaat

Reglement van toepassing op de mondelinge en schriftelijke toets voor het verkrijgen van het HTx deelcertificaat Reglement van toepassing op de mondelinge en schriftelijke toets voor het verkrijgen van het HTx deelcertificaat Versie 2, 9 februari 2014 1 Begripsomschrijvingen Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen

Nadere informatie

Intreerede Sanne de Vries

Intreerede Sanne de Vries Uitnodiging Intreerede Sanne de Vries Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving Luilekkerland? Van gezonde start tot vitaal ouder worden Woensdag 20 november 2013 Dr. Sanne de Vries is per

Nadere informatie

Provada 2015 Hotelmarkt Nederland / Den Haag

Provada 2015 Hotelmarkt Nederland / Den Haag Provada 2015 Hotelmarkt Nederland / Den Haag Ewout Hoogendoorn 3 juni 2015 Hotelmarkt Resultaten Prognoses Vraag en aanbod Transacties Hotelmarkt Den Haag 2 Bezettingsgraad: 69% 90 85 80 78 75 72,5 70

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie gerenoveerde winkelruimte Schoolstraat 26 te Den Haag

Vrijblijvende objectinformatie gerenoveerde winkelruimte Schoolstraat 26 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Gerenoveerde winkelruimte 1 Algemeen : het betreft hier winkelruimte die thans door verhuurder ingrijpend wordt gerenoveerd. Op de begane grond zal winkelruimte met achtergelegen

Nadere informatie

Fietsroute 52 km (ingekort 45 km) Haagse Landgoederenroute

Fietsroute 52 km (ingekort 45 km) Haagse Landgoederenroute Fietsroute 52 km (ingekort 45 km) Haagse Landgoederenroute 1 Over deze fietsroute Deze fietsroute (52 km) laat u kennis maken met de verrassend groene omgeving van Den Haag. De streek rondom Den Haag en

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

The Hague Meeting Guide 2011/2012

The Hague Meeting Guide 2011/2012 The Hague Meeting Guide 2011/2012 thehaguecongress.com 62 60 17 22 23 38 36 12 21 15 54 53 7 19 52 64 48 55 5 31 67 33 18 40 57 14 16 39 1 56 35 10 6 58 25 20 8 32 65 34 28 51 11 9 61 63 37 City Centre

Nadere informatie

Proeven Praten Plezier

Proeven Praten Plezier Dinsdag 23 juni 2015 16.00-20.00 uur Cultureel Kwartier Museum Gouda Museumtuin Achter de Kerk Dé Goudse Netwerkbijeenkomst Proeven Praten Plezier Welkom in Gouda U bent uitgenodigd door een Goudse ondernemer

Nadere informatie

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A.

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A. Antwoorden Ex 1 1. A. Gebruik, bij vervanging, altijd dezelfde zekeringen als die erin zaten. Dan neem je geen enkel risico. Een zekering met een lagere stroomsterkte zal meestal direct weer doorbranden.

Nadere informatie

DagjeWeg.NL Stedengids Den Haag

DagjeWeg.NL Stedengids Den Haag 117 leuke uitstapjes in Den-Haag! DagjeWeg.NL Stedengids Den Haag Expositie Nationaal Archief goed bezocht 26-10-2015 Bekijk ze allemaal vanaf pagina 2 >> http://dagjeweg.nl/a12750 Ben jij één van de gelukkige

Nadere informatie

Huurprijsoverzicht winkelruimte West Nederland

Huurprijsoverzicht winkelruimte West Nederland Alkmaar De Laat ondergrens 225 225 225 250 Alkmaar De Laat bovengrens 550 550 550 500 Alkmaar Langestraat ondergrens 400 400 400 400 Alkmaar Langestraat bovengrens 800 800 800 800 Alkmaar Payglop ondergrens

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten!

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten! HONDENKAART Uitgave 2009 schone stad iedereen uitgelaten! Honden horen erbij in Den Haag! Opruimmiddelen voor hondenpoep Honden spelen al eeuwen een belangrijke rol in onze samenleving. Vooral als gezelschapsdier,

Nadere informatie

ANNA@RW47: CREATIEF VERGADEREN IN VOORMALIG EUROPOL-GEBOUW

ANNA@RW47: CREATIEF VERGADEREN IN VOORMALIG EUROPOL-GEBOUW ANNA@RW47: CREATIEF VERGADEREN IN VOORMALIG EUROPOL-GEBOUW Zoekt u een vergaderruimte, een locatie om workshops te verzorgen, of een seminar te organiseren? Anna Vastgoed & Cultuur heeft verrassende ruimten

Nadere informatie

Scheveningen. Fietsen door parken, Den Haag. buitenplaatsen, recreatiegebieden, Kijkduin. en buurtparken. Zuiderpark. van Den Haag.

Scheveningen. Fietsen door parken, Den Haag. buitenplaatsen, recreatiegebieden, Kijkduin. en buurtparken. Zuiderpark. van Den Haag. Scheveningen Fietsen door parken, Den Haag buitenplaatsen, recreatiegebieden, Kijkduin en buurtparken Zuiderpark van Den Haag. ! Colofon Aan de totstandkoming van de Parkenroute hebben meegewerkt de Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte. Geachte voorzitter, Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte B.A. Revis Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Winkelruimte gelegen. aan de Plaats 33 te. Den Haag - Centrum

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Winkelruimte gelegen. aan de Plaats 33 te. Den Haag - Centrum VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Winkelruimte gelegen aan de Plaats 33 te Object Uitstekend gelegen winkelruimte in het centrum van Den Haag. Het pand heeft de status van Rijksmonument en is in

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122132 Hoek van Holland, Loosduinen en Naaldwijk

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122132 Hoek van Holland, Loosduinen en Naaldwijk Fietsroute 122132 Hoek van Holland, Loosduinen en Naaldwijk Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats staeldiep Rotterdam Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt staeldiep Rotterdam Dichtstbijzijnde

Nadere informatie

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Internationale stad van vrede en recht Thuisbasis regering 2e VN stad Eerste (cyber) security city van

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONNEXXIONBUSINESSTAX EN HET DAARMEE BESTELDE TAXIVERVOER

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONNEXXIONBUSINESSTAX EN HET DAARMEE BESTELDE TAXIVERVOER GEBRUIKSVOORWAARDEN CONNEXXIONBUSINESSTAX EN HET DAARMEE BESTELDE TAXIVERVOER 1. Toepassing voorwaarden Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de webapplicatie Connexxionbusinesstax van

Nadere informatie

Den Haag. Den Haag. Introductie

Den Haag. Den Haag. Introductie Introductie is op het eerste gezicht een statige stad. Niet voor niets zetelt hier het bestuur van Nederland en ook voor de koninklijke familie is dit haar thuishaven. Toch heeft veel meer te bieden dan

Nadere informatie

Rijke Stinkerd. Route. Welkom! Pas op drempels en flitsers! in Wassenaar, Leiden en Noordwijk. Wat gaan we zien:

Rijke Stinkerd. Route. Welkom! Pas op drempels en flitsers! in Wassenaar, Leiden en Noordwijk. Wat gaan we zien: Rijke Stinkerd Route Welkom! in Wassenaar, Leiden en Noordwijk. Pas op drempels en flitsers! Wat gaan we zien: De overdreven grote huizen van Wassenaar De mooiste gracht van Leiden, het Rapenburg Een mooie

Nadere informatie

Op stap zonder overstap

Op stap zonder overstap Op stap zonder overstap Regiotaxi centrale 088 9666 000 Wat is Regiotaxi Haaglanden? Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar

Nadere informatie

Kantoor-/Bedrijfsruimte 4.106 m 2 vvo. Pegasusstraat 5-11 's-gravenhage TE KOOP. Te koop kantoor-/bedrijfspand van ca. 4.106 m². Makelaar: Jorg Olie

Kantoor-/Bedrijfsruimte 4.106 m 2 vvo. Pegasusstraat 5-11 's-gravenhage TE KOOP. Te koop kantoor-/bedrijfspand van ca. 4.106 m². Makelaar: Jorg Olie Kantoor-/Bedrijfsruimte 4.106 m 2 vvo TE KOOP Pegasusstraat 5-11 's-gravenhage Te koop kantoor-/bedrijfspand van ca. 4.106 m² Makelaar: Jorg Olie OMGEVINGSFACTOREN Het object is gelegen op het kantoren-

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

MGCC Regio Midden-Nederland

MGCC Regio Midden-Nederland MGCC Regio Midden-Nederland Start: Pannenkoekenhuis De Stapel(b)akker Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt Oude Waag 21 4153 RC BEESD Tel. 0345-618901 Tijdstip: Ontvangst vanaf: 11.30 uur Start: wanneer

Nadere informatie

Acceptabele branden?

Acceptabele branden? Acceptabele branden? 2 Mei 2008 Brand TU Delft November 2010 Brand verkeersleidingspost Prorail Utrecht Door een brand in de verkeersleiding van ProRail bij Utrecht Centraal Station is vrijdagavond al

Nadere informatie

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.]

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.] 1. Kunt u mij iets vertellen over (het invoeren van) het verplichte examen of (het invoeren van) een vakbekwaamheidseis (exameneisen) voor taxichauffeurs? De minister heeft na overleg met de branche besloten

Nadere informatie

Vakantie-activiteiten. Agenda 30-08-14 tot 14-09-14 Bollenstreek

Vakantie-activiteiten. Agenda 30-08-14 tot 14-09-14 Bollenstreek Vakantie-activiteiten Agenda 30-08-14 tot 14-09-14 Bollenstreek Vakantie-activiteiten Have fun Events verwelkomt u in de bollenstreek met een agenda vol leuke activiteiten en evenementen! Wij zijn erg

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

VERVOERREGLEMENT 12 maart 2015

VERVOERREGLEMENT  12 maart 2015 VERVOERREGLEMENT 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 2. REIKWIJDTE 3. OPERATIONELE TIJDEN 4. RESERVEREN 4.1 Reserveringsnummer 4.2 Reserveren van een rit 4.3 Terugbelservice 4.4 Afmelden van ritten

Nadere informatie

Toelichting bij GIS-bestanden. Risicokaart Haaglanden. LPG-tankstations

Toelichting bij GIS-bestanden. Risicokaart Haaglanden. LPG-tankstations Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Toelichting bij GIS-bestanden Risicokaart Haaglanden LPG-tankstations Project : 101884 Datum : 8 december

Nadere informatie

OKTOBER 2007. Verken je stadsdeel LOOPROUTE HARDLOOPROUTE FIETSROUTE WOENSEL-ZUID

OKTOBER 2007. Verken je stadsdeel LOOPROUTE HARDLOOPROUTE FIETSROUTE WOENSEL-ZUID OKTOBER 2007 Verken je stadsdeel LOOPROUTE HARDLOOPROUTE FIETSROUTE WOENSEL-ZUID Verken uw stadsdeel Bewoners uit Woensel Midden hebben, in juni 2007, deelgenomen aan het project Expeditie Woensel en daarvoor

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma 2016-2019 ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma 2016-2019 ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Centrum ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK ZEEHELDENKWARTIER BINNENSTAD HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS STATIONSBUURT SCHILDERSWIJK TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Nadere informatie

Oranjestraat 8. Den Haag TE HUUR CIRCA 126 M² KANTOORRUIMTE OP DE 2 E VERDIEPING HUURPRIJS: 1.680,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW

Oranjestraat 8. Den Haag TE HUUR CIRCA 126 M² KANTOORRUIMTE OP DE 2 E VERDIEPING HUURPRIJS: 1.680,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW Oranjestraat 8 Den Haag TE HUUR CIRCA 126 M² KANTOORRUIMTE OP DE 2 E VERDIEPING HUURPRIJS: 1.680,- PER MAAND, TE VERMEERDEREN MET BTW INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070 262 91 44 WWW.HEERENVANSTEEN.NL ALGEMEEN:

Nadere informatie