Investeringen in Soft Commodities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeringen in Soft Commodities"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Investeringen in Soft Commodities Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Pieter-Jan Scheir onder leiding van Prof. dr. Michael Frömmel

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Investeringen in Soft Commodities Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Pieter-Jan Scheir onder leiding van Prof. dr. Michael Frömmel

4 Permission Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Pieter- Jan Scheir I

5 Woord Vooraf Deze masterproef is het resultaat van een langdurige verdieping in de wereld van de Soft Commodities. Dit werkstuk kwam mede tot stand dankzij de begeleiding van Prof. dr. Michael Frömmel, die met zijn inzichten geholpen heeft om dit onderzoek in goede banen te leiden. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Stephanie Eeckhaut voor het nalezen van mijn masterproef, de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en mijn ouders, die tijdens deze periode een belangrijke steun zijn geweest. II

6 Inhoudsopgave Permission... I Woord Vooraf... II Gebruikte afkortingen... IV Lijst van figuren... V Lijst van tabellen... VI Algemene Inleiding... 1 Hoofdstuk 1: Soft Commodities als activaklasse Inleiding Prijsbepalende factoren Hoe investeren? Conclusie... 7 Hoofdstuk 2: Soft Commodities als aanvulling voor de beleggingsportefeuille Inleiding Gelijkgewogen index van Soft Commodities Risico en rendement van Soft Commodities vergeleken met andere activaklassen Correlatie Analyse Portfolio Analyse Conclusie Hoofdstuk 3: Soft Commodities als hedge tegen inflatie Inleiding Correlatie Analyse Regressie Analyse Conclusie Hoofdstuk 4: Algemene Conclusie Lijst van geraadpleegde werken... VII Bijlagen... X III

7 Gebruikte afkortingen CBOT CPI ETF FAO NYBOT MPT S&P GSCI Chicago Board of Trade Consumer Price Index Exchange Traded Fund Food and Agriculture Organization of the United Nations New York Board of Trade Moderne Portefeuille theorie Standard & Poor s Goldman Sachs Commodity Index IV

8 Lijst van figuren Figuur 1: FAO Food Price Index, =100, , Bron: FAO Figuur 2: Risico en maandelijks rendement Soft Commodities, , Eigen onderzoek. 11 Figuur 3: Gelijkgewogen Soft Commodities Index, Eurostoxx50 en Barclays Euro Aggregate, 2000=1, , Eigen Onderzoek Figuur 4: Gelijkgewogen Soft Commodities Index en S&P GSCI, 2000=1, Eigen onderzoek Figuur 5: 3- Jaar voortschrijdende correlatie maandelijkse rendementen Soft Commodiites en Europese Obligaties, Europese Aandelen en Chinese Aandelen, , Eigen onderzoek Figuur 6: Voortschrijdende correlatie maandelijkse rendementen Soft Commodities en S&P GSCI, , Eigen onderzoek Figuur 7: Efficiënte Curve met en zonder Soft Commodities, (rendement gecorrigeerd met risicovrije rente), , Eigen onderzoek Figuur 8: Efficiënte curve met en zonder Soft Commodities, , Eigen onderzoek Figuur 9: Efficiënte curve met en zonder Soft Commodities, , Eigen onderzoek Figuur 10: Efficiënte curve met en zonder Soft Commodities, , Eigen onderzoek.. 26 Figuur 11: Evolutie gelijkgewogen Soft Commodities index en Europese Inflatie (Eurostat CPI All Items), 2000=1, , Eigen onderzoek V

9 Lijst van tabellen Tabel 1: Nominale waarde Soft Commodities en gelijkgewogen index (2000 = 100), Eigen onderzoek Tabel 2: Maandelijkse rendementen van Europese obligaties, Europese aandelen en Soft Commodities, Periode , Eigen onderzoek Tabel 3: Maandelijkse rendementen van Europese obligaties, Europese aandelen en Soft Commodities, Periode , Eigen onderzoek Tabel 4: Maandelijkse rendementen van Europese Obligaties, Europese aandelen en Soft Commodities, Periode , Eigen onderzoek Tabel 5: Maandelijkse rendementen van Europese obligaties, Europese aandelen en Soft Commodities, Periode , Eigen onderzoek Tabel 6: Correlatie tussen maandelijkse rendementen Barclays EU Bonds, Eurstoxx50, Nikkei225, S&P500, Shanghai & Soft Commodities gelijkgewogen index, , Eigen onderzoek Tabel 7: Correlatie driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse rendementen van Soft Commodities index met EU Bonds, Eurostoxx50, S&P500, Shanghai, , Eigen onderzoek Tabel 8: Correlatie driemaandelijkse rendementen Soft Commodities en Europese Obligaties en Aandelen, , Eigen onderzoek Tabel 9: Correlatie maandelijkse rendementen gelijkgewogen Soft Commodities index, verschillende subperiodes, Eigen onderzoek Tabel 10: Portfolio selectie op basis van MPT met Soft Commodities als beleggingsmogelijkheid, , Eigen onderzoek Tabel 11: Correlatie tussen rendementen van Europese aandelen, Europese obligaties en gelijkgewogen Soft Commodities index met inflatie, , Eigen onderzoek Tabel 12: Correlatie Europese aandelen, Europese obligaties en Soft Commodities index met verwachte en onverwachte inflatie, driemaandelijkse rendementen, , Eigen onderzoek Tabel 13: Correlatie Europese aandelen, Europese obligaties en Soft Commodities index met verwachte en onverwachte inflatie, halfjaarlijkse rendementen, , Eigen onderzoek Tabel 14: Correlatie Soft Commodities index met verwachte en onverwachte inflatie, driemaandelijkse rendementen, verschillende subperiodes , Eigen onderzoek Tabel 15: Regressieresultaten Inflatie en rendementen Soft Commodities, NRst = α + βit + ϵt, (standaardfouten tussen haakjes), , Eigen onderzoek Tabel 16: Regressieresultaten verwachte en onverwachte inflatie en rendementen Soft Commodities, NRst = α + βeit- 1 + γuit + ϵt, (standaardfouten tussen haakjes), , Eigen onderzoek Tabel 17: Regressieresultaten onverwachte inflatie en rendementen Soft Commodities, NRst = α + βuit + ϵt, (standaardfouten tussen haakjes), , Eigen onderzoek Tabel 18: Regressieresultaten verwachte inflatie en rendementen Soft Commodities, NRst = α + βeit- 1 + ϵt, (standaardfouten tussen haakjes), , Eigen onderzoek. 39 Tabel 19: Regressieresultaten inflatie en driemaandelijkse rendementen Soft Commodities, NRst = α + βit + ϵt,, (standaardfouten tussen haakjes), verschillende subperiodes, , Eigen onderzoek VI

10 Algemene Inleiding Soft Commodities of agrarische grondstoffen zijn de laatste jaren steeds meer in beeld bij beleggers. De verschuivingen in de wereldeconomie zorgen namelijk voor een groeiend besef dat schaarste op de voedselmarkten mogelijk is. Factoren zoals de toenemende wereldpopulatie, de door de gestegen welvaart gewijzigde consumptiepatronen en de gestegen vraag naar biobrandstoffen zorgen mee voor een toenemende druk op de markten. Het aanbod kan de vraag daarnaast niet steeds volgen, omdat verschillende factoren ook de aanbodzijde beïnvloeden. Zo is een landbouwer afhankelijk van de weersomstandigheden en kan er bij het planten van de landbouwgrondstof wel een grote vraag naar deze grondstof zijn, maar niets garandeert dat deze vraag nog steeds dezelfde is wanneer de grondstof wordt geoogst. Deze en vele andere factoren zorgen ervoor dat beleggen in Soft Commodities de laatste jaren meer in de belangstelling is gekomen. In hoofdstuk 1 zullen we dan ook trachten om deze activaklasse duidelijk te omschrijven en zullen we de belangrijkste factoren voor de prijsvorming van landbouwgrondstoffen uitleggen, samen met een kort overzicht over hoe je in Soft Commodities kan investeren. In hoofdstuk 2 gaan we na of Soft Commodities een goede aanvulling kunnen betekenen voor de beleggingsportefeuille. Om dit na te gaan zullen we eerst een gelijkgewogen Soft Commodities index creëren, waarin zeven belangrijke agrarische grondstoffen zullen worden verwerkt. Hierop zullen we dan een correlatie en portfolio analyse uitvoeren, waarmee we hopen aan te kunnen tonen dat investeren in landbouwgrondstoffen een meerwaarde en/of lager risico kan bieden voor de belegger. Op de vraag of Soft Commodities een goede hedge zou kunnen vormen tegen inflatie proberen we in hoofdstuk 3 een antwoord te vinden. Van grondstoffen wordt algemeen aangenomen dat ze inflatie goed kunnen compenseren (Greer, 1978), dus willen we nu ook graag nagaan of dit voor agrarische grondstoffen geldt. Hiertoe zullen we een correlatie en regressie analyse uitvoeren. Dankzij deze methodes hopen we aan te kunnen tonen of het 1

11 beleggen in Soft Commodities al dan niet een goede bescherming tegen inflatie kan opleveren. In hoofdstuk 4 brengen we tenslotte een algemene conclusie. Zijn Soft Commodities interessant om op te nemen in de portefeuille? Leveren ze een hoger rendement bij een lager risico? En kunnen ze de portefeuille tegen inflatie beschermen? Het antwoord op deze drie vragen zou ons in ieder geval helpen om het belang van Soft Commodities als activaklasse beter te begrijpen en lijkt ons een belangrijke basis te vormen voor toekomstig onderzoek. 2

12 Hoofdstuk 1: Soft Commodities als activaklasse 1.1 Inleiding Agrarische grondstoffen of Soft Commodities zijn een bijzondere categorie van grondstoffen. In tegenstelling tot de meer bekende grondstoffen zoals goud, ijzer en olie zijn het namelijk grondstoffen die groeien of gekweekt worden. Het gaat dus voornamelijk om landbouwproducten zoals graan, gerst, tarwe en rijst, maar ook vee, katoen en suiker worden tot deze activaklasse gerekend. Soft Commodities staan daarmee haaks tegenover andere grondstoffensoorten, die veel meer bedreigd worden door de uitputbare voorraad die onze aardbol rijk is. Hier zal recyclage en een goede cradle to cradle strategie ervoor moeten zorgen dat de toekomstige generaties ook nog van deze grondstoffen kunnen profiteren. Bij Soft Commodities is dit probleem minder aanwezig, in principe kan je landbouwproducten namelijk blijven telen en is het aanbod dus gegarandeerd. Toch is ook de markt van Soft Commodities niet vreemd aan spanningen, zo steeg de reële Food Price Index van de FAO tussen 2000 en 2012 met 46%. Terwijl deze tijdens de financiële crisis in 2008 zelfs piekte en 61% hoger noteerde. Na een afkoelperiode in de naloop van de crisis, zien we dat de voedselprijzen sinds 2010 opnieuw een flinke opstoot kennen, en daarmee lijkt de trend naar langdurig hoge voedselprijzen ingezet. Figuur 1: FAO Food Price Index, =100, , Bron: FAO. 3

13 1.2 Prijsbepalende factoren De opmerkelijke stijging van de voedselprijzen doet ons nadenken over de factoren die de prijsvorming van Soft Commodities bepalen. We kunnen de prijsinvloeden opsplitsen in een vraag- en aanbodzijde. Langs de vraagzijde zijn de gestegen wereldpopulatie, de algemeen gestegen welvaart, de gestegen vraag naar biobrandstoffen en de groeiende rol van financiële beleggers belangrijke factoren. Terwijl er langs de aanbodzijde een grote invloed wordt uitgeoefend door een verminderde toename aan productiviteit, een grotere schaarste aan land en water, verschillende weerfenomenen en overheidsbeperkingen op het vlak van export. (Dupont & Thirlwell, 2009) Aan de vraagzijde is de stijgende wereldpopulatie de meest voor de hand liggende factor. Op 31 oktober 2011 leefden 7 miljard mensen op onze planeet, terwijl dat aantal tegen 2025 zal oplopen tot 8 miljard. (World Population Prospects: Revision 2011, United Nations) Deze groei van de wereldpopulatie zal in de toekomst voor extra spanningen op de voedselmarkten zorgen. Zo berekende de FAO dat de wereldwijde landbouwproductie tegen 2050 met 70% zou moeten toenemen om de naar verwachting twee miljard meer monden te kunnen voeden. (Huet, 2010) De toegenomen welvaart in verschillende groeilanden zorgt eveneens voor een grotere vraag naar landbouwgrondstoffen. (Dupont & Thirlwell, 2009) China geldt hier als een belangrijk voorbeeld, het land ziet de laatste jaren zijn welvaart stijgen en bijgevolg zien miljoenen mensen er ook hun levensstandaard verbeteren. Een belangrijk onderdeel van die gestegen levensstandaard is de mogelijkheid om meer te eten, wat een belangrijke invloed heeft op de wereldwijde vraag naar voeding. Chinezen zoeken daarenboven ook meer hun heil in Westerse eetgewoonten en verhogen onder meer hun vleesconsumptie. Deze vleesproductie vereist echter veel input van landbouwgrondstoffen zoals graan en soja vereist. China heeft daarnaast onvoldoende landbouwgronden en water ter beschikking om zijn enorme bevolking te voeden, waardoor het land nu reeds overal ter wereld landbouwgronden opkoopt. (Huet, 2010) 4

14 De sterk gestegen vraag naar biobrandstoffen blijkt ook een belangrijke rol te spelen in de prijsvorming van Soft Commodities. (Dupont & Thirlwell, 2009) De wereldwijde productie van biobrandstoffen steeg tussen 2000 en 2007 namelijk van 17,25 miljard naar 46 miljard liter. (Balat & Balat, 2009) Aangezien biobrandstoffen omgezet worden uit agrarische grondstoffen zoals suiker en graan, zien we dan ook een toegenomen vraag naar deze grondstoffen op de markt. Het ziet er daarnaast naar uit dat de stijgende brandstofprijzen in de toekomst voor een nog hogere productie van biobrandstoffen zullen zorgen. Wat de druk op de vraagzijde van de hiervoor gebruikte grondstoffen een blijvend karakter geeft. Als laatste belangrijke factor voor de vraag naar landbouwgrondstoffen staan we stil bij de mogelijkheid dat beleggers door speculatie mee de stijging van grondstofprijzen zouden hebben veroorzaakt. (Dupont & Thirlwell, 2009) De Europese Commissie liet in 2011 een onderzoek uitvoeren naar de recente prijsbewegingen op de grondstoffenmarkten. In het bijhorende rapport staat te lezen dat institutionele beleggers hun investeringen in de grondstoffenmarkten tussen 2003 en 2008 van 13 miljard naar meer dan 170 miljard euro hebben opgetrokken. (Grondstoffen en Grondstoffenmarkten, 2011) Een significante toename die vermoedelijk mee aan de basis ligt van de laatste prijsbewegingen. Aan de aanbodzijde valt op dat de toenemende productiviteit in de voedselproductie die tussen 1960 en 1990 merkbaar was, niet langer volgehouden kan worden. (Dupont & Thirlwell, 2009) De productiviteit stijgt sinds 1990 niet voldoende om de bevolkingsstijging te volgen. Concreet betekent dit dan ook dat meer landbouwgrond nodig zal zijn om de gevraagde voedingsgrondstoffen te blijven produceren. En net daar ligt een andere schaarste, de totale oppervlakte bewerkbare grond steeg tussen 1961 en 1997 met 9,6%, maar viel in 2003 terug tot het niveau van (Dupont & Thirlwell, 2009) Een laatste belangrijke factor voor het aanbod van agrarische grondstoffen is het weer. In 2011 zou een weerfenomeen waarbij droge gebieden droger en natte gebieden natter werden voor een gedaalde wereldwijde productie hebben gezorgd. (Stepek, 2011) En daarmee stuiten we op een belangrijke zwakte in de productie van agrarische grondstoffen. Het is voor een belegger namelijk erg moeilijk om deze weerfenomenen te voorspellen, en het vormt een belangrijk onderdeel van de volatiliteit en prijsvorming van deze activaklasse. 5

15 1.3 Hoe investeren? Net als grondstoffen zijn er verschillende manieren om in Soft Commodities te investeren. Concreet kunnen we echter twee belangrijke methoden onderscheiden: direct of indirect investeren. Direct investeren kan door de landbouwgrondstoffen zelf fysiek aan te kopen, deze te stockeren en later terug te verkopen. Deze methode wordt door beleggers echter zelden toegepast, omdat aan het fysiek kopen van grondstoffen veel nadelen verbonden zijn. Niet alleen is er de hoge kostprijs voor stockage en transport, ook de beperkte houdbaarheid van landbouwgrondstoffen zorgt ervoor dat je niet over een lange periode kan beleggen. Een meer gebruikelijke manier om in Soft Commodities te investeren vinden we in de aankoop van actief beheerde beleggingsfondsen of passief beheerde ETF Trackers. Beleggingsfondsen zijn voor kleine beleggers doorgaans een goede manier om aan diversificatie te doen, zonder dat een hoog investeringskapitaal vereist is. Doordat beleggingsfondsen actief worden beheerd, zal jaarlijks wel een kostenpercentage worden afgehouden. ETF Trackers worden in tegenstelling tot beleggingsfondsen niet actief beheerd, ze volgen automatisch de index van grondstoffen, waardoor ze naast goedkoper ook niet afhankelijk zijn van de keuzes die een actieve beheerder maakt. Meer professionele beleggers zullen hun toevlucht echter eerder zoeken in Forwards en Futures. Deze afgeleide instrumenten omvatten een financieel contract tussen twee partijen, waarbij ze zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een grondstof te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. In de praktijk zal op de vervaldag echter niet tot de fysieke overdracht van de grondstoffen worden overgegaan, maar zal het verschil tussen de vooraf afgesproken prijs met de marktprijs worden verrekend. In hoofdstuk 2 zullen we zelf ook gebruik maken van de Futures prijzen voor Soft Commodities, die voornamelijk op de Chicago Board of Trade (CBOT) en New York Board of Trade (NYBOT) worden verhandeld. We verkiezen de Futures prijzen als indicatie van de prijzen voor Soft Commodities onder meer omdat ze zeer liquide zijn en weinig kosten met zich meedragen. (Kat, 2006) Daarnaast blijken ze ook een goede indicator voor de marktprijzen. (Fama & French, 1987) 6

16 Naast direct investeren, kan een belegger er ook voor kiezen om indirect in Soft Commodities te beleggen. Zo kan een belegger aandelen kopen van bedrijven die agrarische grondstoffen telen of grote plantages bezitten. Onderzoek toont echter aan dat de aandelen van deze bedrijven meer correlatie vertonen met aandelenindices dan met de grondstoffenprijzen. (Gorton & Rouwenhorst, 2005) Het is dan ook een minder efficiënte manier om van de prijsstijgingen van Soft Commodities te profiteren. 1.4 Conclusie Dat Soft Commodities een bijzondere categorie van grondstoffen zijn hoeft vermoedelijk geen uitleg meer. Zo zijn ze minder bedreigd door een uitputbare voorraad, en zullen ze in principe steeds kunnen worden blijven verbouwd. Toch spelen ook bij Soft Commodities verschillende prijsbepalende factoren, waarbij duidelijk blijkt dat de vraag naar deze specifieke grondstoffen in de toekomst een groeiende trend zal volgen, terwijl het aanbod steeds afhankelijk zal blijven van onzekere factoren. De heersende spanningen op de voedselmarkten vallen dus ook in de toekomst niet uit te sluiten, en vormen een belangrijke basis om de prijsbewegingen die we verder zullen bestuderen te begrijpen. De belegger heeft echter net als bij andere grondstoffen een brede waaier aan investeringsmogelijkheden, enkel de beperkte houdbaarheid vormt een wezenlijk verschil met de meer gebruikelijke grondstoffen. Onder meer daarom zal de fysieke aankoop van Soft Commodities in de praktijk zelden door beleggers worden gehanteerd, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de fysieke aankoop van goud. Dankzij afgeleide instrumenten zoals Futures zijn de mogelijkheden voor beleggers echter quasi onbeperkt. De bereikbaarheid en populariteit van deze beleggingsinstrumenten zou zelfs mee aan de basis liggen voor de recente prijsstijgingen op de markten. (Dupont & Thirlwell, 2009) 7

17 Hoofdstuk 2: Soft Commodities als aanvulling voor de beleggingsportefeuille 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen we proberen aantonen dat investeren in Soft Commodities voor de rationele belegger een goede aanvulling kan betekenen voor de beleggingsportefeuille. Voor de algemene grondstoffenklasse werd reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar de voordelen van het opnemen van grondstoffen in de portefeuille. Zo kwamen onder meer Bodie & Rosansky (1980), Ankrim & Rensel (1993) en Conover, Jensen, Johnson & Mercer (2010) in verschillende periodes tot de conclusie dat investeerders het risico van hun portefeuille konden verlagen zonder daarvoor aan rendement te moeten inboeten. De werkwijzen om de voordelen van het opnemen van grondstoffen in de portefeuille aan te tonen zijn echter uiteenlopend. Zo vinden Greer (2000) en Gorton & Rouwenhorst (2005) dat de rendementen van grondstoffen negatief gecorreleerd zijn met de rendementen van aandelen en obligaties, waardoor belangrijke diversificatievoordelen ontstaan. Anderzijds gebruiken Fortenbery & Hauser (1990) de Markowitz (1952) mean- variance theorie om de deugden van grondstoffen in de beleggingsportefeuille te bepalen, terwijl Georgiev (2010) in de periode tussen kon aantonen dat het opnemen van grondstoffen de Sharpe ratio (Sharpe, 1964) van de beleggingsportefeuille deed stijgen. Satvanarayan & Varangis (1996) en Idzorek (2006) bekomen tenslotte een betere ligging van de efficiënte curve in de periodes en wanneer ze grondstoffen in de portefeuille opnamen. Tegenwind is er echter ook en dan vooral uit de academische hoek waar de mean- variance theorie van Markowitz niet wordt ondersteund. Daskalaki & Skladopoulos (2010) komen zo tot de conclusie dat grondstoffen geen echte meerwaarde bieden voor de belegger. In dit onderzoek zullen we ons echter specifiek richten op Soft Commodities, aangezien naast Fortenbery & Hauser (1990) maar weinig specifiek onderzoek is uitgevoerd naar deze subklasse. We zullen specifiek een correlatie en portfolio analyse op basis van de moderne portefeuille theorie (MPT) van Markowitz uitvoeren, met daarnaast ook aandacht voor de Sharpe ratio en de ligging van de efficiënte curve. We nemen daarbij de eerder aangehaalde resultaten voor de grondstoffenklasse als leidraad voor ons onderzoek. 8

18 2.2 Gelijkgewogen index van Soft Commodities Om te kunnen onderzoeken of Soft Commodities een interessante aanvulling kunnen betekenen voor de beleggingsportefeuille besluiten we eerst een gelijkgewogen index te construeren. Op deze manier kunnen we een korf van Soft Commodities vergelijken met andere activa, waardoor we de totale prestaties beter kunnen afwegen. We kiezen ervoor om zeven verschillende Soft Commodities in onze gelijkgewogen index op te nemen: namelijk cacao, graan, katoen, koffie, rijst, suiker en tarwe. We voeren ons onderzoek uit vanuit het standpunt van de Europese belegger. Concreet betekent dit dat alle prijzen naar Euro werden omgezet, dat voor de inflatie de Europese Consumer Price Index (CPI) werd gebruikt en dat de 3 maand Euribor rente als indicatie voor de risicovrije rente zal dienen. Voor de prijzen van de grondstoffen werden de Futures prijzen gebruikt, de rendementen zijn daarbij steeds logaritmisch. De periode waartussen we ons onderzoek zullen uitvoeren loopt van 2000 tot 2010, we zullen echter ook enkele subperiodes creëren om de prestaties van onze gelijkgewogen index in verschillende marktomstandigheden te kunnen testen. Aangezien we er in dit onderzoek voor kiezen om Futures prijzen als indicator voor de marktprijzen van Soft Commodities te gebruiken staan we graag nog even uitgebreid stil bij de prijsvorming van deze afgeleide instrumenten. Het rendement voor de belegger in Futures ligt in principe namelijk niet bij de opeenvolgende prijsstijgingen van de Futures contracten maar in de risicopremie die hij krijgt. Bij een Futures contract zijn namelijk steeds een koper en verkoper betrokken. De verkoper van het contract wil zich daarbij graag tegen een prijsrisico beschermen. Concreet zal een landbouwer die graan teelt onzeker zijn over de marktprijs die graan bij de oogst in augustus zal bedragen, terwijl hij toch een minimum bedrag moet krijgen om rendabel te blijven. Stel dat de markt het erover eens is dat de prijs in augustus 100 euro per ton zal bedragen en de landbouwer zelf minstens 90 euro moet krijgen om rendabel te zijn, dan kan hij een Futures contract uitschrijven om zich tegen dat prijsrisico te beschermen. De landbouwer zal echter op de markt geen contract kunnen verkopen met een toekomstige verkoopprijs van 100 euro, aangezien het verwacht rendement voor de koper dan nul is. Daarom wordt op de markt bijvoorbeeld 95 euro als Futures prijs gekozen, waarbij het verschil van 5 euro de risicopremie wordt genoemd. De landbouwer is op deze manier zeker dat hij in augustus per ton graan 95 euro betaald zal 9

19 krijgen, terwijl de koper van het contract 5 euro risicopremie kan verdienen als de marktprijs in augustus effectief 100 euro bedraagt. Zakt de marktprijs in augustus echter naar 85 euro, dan verliest de koper 10 euro per contract en wint de landbouwer hetzelfde bedrag, waardoor zijn uiteindelijke inkomst toch op 95 euro uitkomt. De theorie van normal backwardation (Keynes, 1930) verklaart dat de risicopremie gemiddeld voor de kopers van Futures is. Althans, dit zolang de futures prijs steeds beneden de verwachte toekomstige marktprijs ligt. (Gorton & Grouwenhorst, 2005) In ons onderzoek zullen we de prijzen van Futures echter gebruiken als een indicator voor de toekomstige marktprijzen, zoals deze eerder reeds door Fama & French (1987) en Nishioka (1999) als goede indicator werden beschouwd. We gaan er daarnaast in ons onderzoek vanuit dat er geen hefboomeffect meespeelt. Futures hebben namelijk geen waarde bij aankoop, en vereisen op dat moment dus geen betaling. Het is pas naarmate de vervaldag nadert dat de financiële verschillen worden verrekend, waardoor je als belegger vele malen de nominale waarde van het Futures contract zou kunnen kopen. Wij zullen de continue Futures prijzen (zie bijlage 1) voor de zeven geselecteerde grondstoffen in ons onderzoek echter enkel gebruiken om onze gelijkgewogen index te creëren en gaan hier niet uit van deze hefboomcapaciteiten. Tabel 1: Nominale waarde Soft Commodities en gelijkgewogen index (2000 = 100), Eigen onderzoek. Jaar Rijst Graan Tarwe Koffie Cacao Katoen Suiker Gelijkgewogen Index Als we er de prijsevolutie van de Soft Commodities die we in onze gelijkgewogen index gebruiken in tabel 1 naast elkaar plaatsen, merken we meteen op dat enkel koffie zijn nominale waarde niet heeft weten vast te houden. Alle andere grondstoffen zorgden voor een nominale meerwaarde in de beschouwde periode. De grootste stijging gaat uit van 10

20 cacao, deze agrarische grondstof zag zijn waarde meer dan verdubbelen. Over de beschouwde periode ziet de gelijkgewogen index zijn waarde met 68% toenemen, met een kleine dip tussen 2004 en Om de onderlinge rendementen en risico s van de zeven in onze gelijkgewogen index gebruikte Soft Commodities beter te begrijpen, geven we in figuur 2 een duidelijk beeld van het risico en het rendement per grondstof over de beschouwde periode. (Elton & Gruber, 1995) Het risico wordt hier door de standaarddeviatie uitgedrukt op de X- as, het gemiddelde maandelijkse rendement gedurende de beschouwde periode vinden we op de Y- as. Op deze grafiek kunnen we onder meer aflezen dat cacao inderdaad het hoogste gemiddelde maandelijkse rendement haalt, terwijl koffie het laagste rendement leverde in de periode tussen 2000 en Het is voor beleggers echter minstens even belangrijk om het risico van de verschillende grondstoffen te bekijken. Suiker heeft hier de hoogste standaarddeviatie, onder meer door een kortstondige dip in de futures prijzen bij de start van Dankzij het effect van diversificatie scoort de gelijkgewogen index beter op het vlak van risico dan de afzonderlijke Soft Commodities, daarnaast haalt het met een gemiddeld maandelijks rendement van 0,44% een hoger rendement dan vijf van de zeven in onze gelijkgewogen index opgenomen grondstoffen. Figuur 2: Risico en maandelijks rendement Soft Commodities, , Eigen onderzoek. Gemiddeld maandelijks rendement 1,000% 0,800% 0,600% 0,400% 0,200% Gelijkgewogen index Rijst Tarwe Graan Katoen Cacao Suiker 0,000% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% Kof1ie - 0,200% Risico (Standaarddeviatie) 11

21 2.3 Risico en rendement van Soft Commodities vergeleken met andere activaklassen Als we de evolutie van de gelijkgewogen index in figuur 3 naast deze van de Europese aandelen (Eurostoxx50) en Europese Obligaties (Barclays Euro Aggregate) uitzetten, zien we dat onze gelijkgewogen index van Soft Commodities over de beschouwde periode beter presteert dan de 50 belangrijkste Europese aandelen en de Europese obligaties. Op basis van de aandelenkoersen kunnen we daarenboven drie belangrijke subperiodes herkennen. In de driejarige periode tussen 2000 en 2003 zien we duidelijk dat de Eurostoxx50 slechter presteerde dan onze gelijkgewogen index, terwijl de aandelenindex zich ten opzichte van de gelijkgewogen index tussen 2003 en eind 2006 wist te herpakken. Tijdens de kredietcrisis van 2007 zakte de Eurostoxx50 echter terug in elkaar, terwijl onze gelijkgewogen index net dan merkbaar beter presteerde. In ons onderzoek zullen we trachten niet enkel de totale periode te beschouwen, maar zullen we ook rekening houden met de drie subperiodes die we opmerken in deze grafiek. We doen dit omdat we de prestaties van Soft Commodities graag in verschillende marktomstandigheden willen onderzoeken, om zo uiteindelijk een beter oordeel te kunnen vellen over de prestaties. Figuur 3: Gelijkgewogen Soft Commodities Index, Eurostoxx50 en Barclays Euro Aggregate, 2000=1, , Eigen Onderzoek. 12

22 In tabel 2 vatten we de nominale rendementen en risico s voor de drie activaklassen samen. Naast onze gelijkgewogen index van Soft Commodities gebruiken we de Eurostoxx50 als indicatie voor de Europese aandelenmarkten en de Barclays Euro Aggregate index als indicatie voor de Europese obligatiemarkten. De eerste rij toont ons het gemiddelde rendement zonder inflatiecorrectie, we zien hier dat de gelijkgewogen index met een gemiddeld maandelijks rendement van 0,438% het beste scoort, de aandelenmarkten kenden gedurende de beschouwde periode een gemiddeld negatief maandelijks rendement van - 0,395%. De volatiliteit van de obligaties is met 0,920% duidelijk het laagst, de standaarddeviatie van de aandelen en Soft Commodities ligt dan weer minder ver uit elkaar. Toch zien we dat Soft Commodities over de beschouwde periode minder volatiel waren dan de 50 belangrijkste Europese aandelen. Tabel 2: Maandelijkse rendementen van Europese obligaties, Europese aandelen en Soft Commodities, Periode , Eigen onderzoek. Barclays Euro Bonds Eurostoxx50 Soft Commodities Gemiddeld rendement 0,029% - 0,395% 0,438% Standaarddeviatie 0,920% 5,894% 5,388% Scheefheid 0,1070-0,4869-0,1791 Kurtosis 2,8352 3,5116 3,0464 Jarque- Bera 0,3618 6,0007 0,6471 Probability 0,8345 0,0498 0,7236 De Europese aandelen en Soft Commodities worden allebei gekenmerkt door een negatieve scheefheid, wat wil zeggen dat de verdeling van de maandelijkse rendementen een langere en zwaardere staart heeft aan de linkerkant van de verdeling, maar dat het zwaartepunt van de verdeling rechts ligt. De negatieve scheefheid is echter enkel significant voor de Eurostoxx50, aangezien de scheefheid hier meer dan tweemaal de standaardfout van 0,224 bedraagt. (Tabachnick & Fidell, 2001) Gezien de gegevens wijst dit er op dat de rendementsverdeling van de Eurostoxx50 enkele merkbaar lager dan gemiddelde rendementen kent, tegenover een grote groep rendementen die in de nabijheid liggen van het gemiddelde rendement. De positieve Kurtosis wijst er dan weer op dat de verdeling van de Eurstoxx50 dikkere staarten vertoont in vergelijking met de normale verdeling. De Jarque- Bera test toont ons dan ook dat enkel de distributie van de maandelijkse logaritmische rendementen van de Europese obligaties en de Soft Commodities beschreven kunnen 13

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant ETF/GRONDSTOFFEN SPECIAL ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant Grondstoffenrally 2.0 Verschillende invalshoeken om het grondstoffenthema te bespelen. Drie grondstoffondsen, drie verschillende

Nadere informatie

Actieve portefeuille beschermingsstrategie. Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken

Actieve portefeuille beschermingsstrategie. Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken Actieve portefeuille beschermingsstrategie Een strategie ter beperking van drawdowns in het geval van sterk negatieve marktschokken Portfolio Management Ostrica BV Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie

Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie Academiejaar 2010-2011 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Beleggen in vastgoed binnen de Europese Monetaire Unie Matt Meeusen & Isabelle Moens Meesterproef voorgedragen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen

De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 De invloed van olieprijsschokken op Europese aandelenrendementen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van grondstoffen in (institutionele) portefeuilles Alleen voor professionele beleggers

De toegevoegde waarde van grondstoffen in (institutionele) portefeuilles Alleen voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van grondstoffen in (institutionele) portefeuilles Alleen voor professionele beleggers Roderick Molenaar Investment Solutions and Research Inleiding Sinds het begin van deze eeuw

Nadere informatie

PUBLICATIE ING BELGIË NV DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE

PUBLICATIE ING BELGIË NV DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE financiële Mei-Juni 2007 Nr. 2414 80 ste jaargang PUBLICATIE ING BELGIË NV berichten c te DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE B eleg niet heel je vermogen in één en hetzelfde beleggingsproduct,

Nadere informatie

Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten

Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2003 2004 Onderzoek naar de verbanden tussen beleggersvertrouwen, handelsvolume en prijsvolatiliteit op de Europese aandelenmarkten SCRIPTIE VOORGEDRAGEN

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Koen Huisman, 195397 maart 2005 Masterscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Economische Wetenschappen Capaciteitsgroep

Nadere informatie

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE SOPHIESLOT&SEBASTIAN SNIJDERS 1FEBRUARI214 Algorithmic Trading & Quantitative Finance Een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerd handelssysteem

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

Optiestrategieën in de Euronext Markt

Optiestrategieën in de Euronext Markt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Optiestrategieën in de Euronext Markt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Krugerrand: Blijk van verstand?

Krugerrand: Blijk van verstand? Krugerrand: Blijk van verstand? (herwerkte versie, 02/2011) KBC Securities NV/SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium Tel.: + 32 78 353 353 Fax: + 32 78 353 356 www.kbcsecurities.com VAT BE

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

De verdelingsfunctie van aandelenreturns

De verdelingsfunctie van aandelenreturns Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef De verdelingsfunctie van aandelenreturns

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis?

Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Hedge Funds Performance: een Kater na de Crisis? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Real Options: Economische techniek bij planning van netwerkinvesteringen.

Real Options: Economische techniek bij planning van netwerkinvesteringen. Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Paul Lagasse Real Options: Economische techniek bij planning van netwerkinvesteringen. Door Hendrik De Raeve Promotors: Prof. Dr. Ir. Mario Pickavet en

Nadere informatie

De opkomst van de REIT in Europa

De opkomst van de REIT in Europa De opkomst van de REIT in Europa Momenteel is er veel aandacht voor vastgoedaandelen. Een van de oorzaken is de opkomst van de fiscaal transparante REIT structuur. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie