KONTAKTB LAD. Uitnodigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONTAKTB LAD. Uitnodigingen"

Transcriptie

1 ,^4t-t^(^u^^lcia unai 1 brt Van eítt^6 &. n{t van het Il ana aan lleie en cbei he BËLGIE BF-LQl- UE F 1^J.OO^i De Heer Pieters Denis Blauwstraat Wondelgem KONTAKTB LAD Verschijnt tenminste 4 maal per jaar Verantwoordelijke uitgever : Uitgiftekantoor : Deinze Herman MAES 15 jaargang nr. 7 Ten Bosse Deinze OKTOBER 1995 Tel. (09) Uitnodigingen 1 Uitnodiging tot de voordracht over : Wat is impressionisme? o.a. aan de hand van schilderijen in ons museum op woensdag 4 oktober '95 om 20 uur 2 Uitnodiging tot de uiteenzetting over : Wat is expressionisme? op woensdag 18 oktober'95 eveneens om 20 uur in ons museum Beide voordrachten worden gegeven door Mevr. Rita Keymeulen ; dat is de mevrouw die ons verleden jaar voorlichtte over Memling en ons gidste op de Memling-tentoonstelling in Brugge. Warm aanbevolen. We verwachten u.

2 2086. We vragen nog uw aandacht voor: - tot 23 oktober tentoonstelling Michel Bracke in het museum (zie pag. 2101) - 21 oktobe Tweejaarlijks colloquium van het Oostvlaams Verbond van Kringen voor geschiedenis te Zottegem met uitreiking van de tweejaarlijkse prijs van het Verbond, de De Potter en Broeckaertprijs 1995 (aan Herman Maes) oktober om 16 uur in ons museum een academische zitting n.a.v. 100 jaar Algemeen Nederlands Verbond (A.N.V.) (op 9 mei '95 herdacht in Den Haag in aanwezigheid van koningin Beatrix en van koning Albert II) i.c. 100 jaar A.N.V. in Oost-Vlaanderen met toespraken van o.a. Prof. Dr. Ada Deprez en Prof. Dr. Herman Balthazar, gouverneur van Oost-Vlaanderen (en van zijn collega uit Zeeland = Commissaris van de Koningin ). Dit programma wordt gepresenteerd door de acteur Nolle Versyp. - 9 november Een lezing door Dr. K. Velle : over de Archieven (van de hoven en rechtbanken) en de familiekunde, een aspect van de lokale geschiedenis. - de initiatieven van VVF-Deinze en het VVF -Deinze-tijdschrift Leiestam, dat intussen al aan zijn 3e jaargang is. Wist je dat Prof. Dr. Ada Deprez een Literaire Gids voor Oost-Vlaanderen schreef en dat onze Oostvlaamse Leiestreek daarin rijk vertegenwoordigd is?

3 2087. Paul Hyys In ons Kontaktblad van juni 1995, blz nota 1517, stond "indien ik juist geteld heb" het 200ste artikeltje van Paul Huys. Niemand heeft me gesignaleerd dat ik fout zou geteld hebben. Dus is het juist (!?) Nota 1520 (blz. 2056) was dus 201. Nota 1522 (blz. 2073) was dus 202. En de volgende Huys-bijdrage is dus 203. Ik stel voor de bijdragen een Huys-nummer te geven. Mag ik meteen aan Tony Vanhee, André Heyerick, Stefaan De Groote e.a. medewerkers vragen hun bijdragen eens te tellen en te nummeren. Dat kan de overzichtelijkheid helpen alvorens we verzuipen in de vele gegevens die her en der staan in de meer dan 2000 blz. tekst Honderdvijfentwintig jaar gas in Deinze Op 25 mei 1869 schreven de heren Pacco en Tennstedt, industriëlen in Kortrijk, een brief aan de Oostvlaamse Gouverneur om vergunning te krijgen tot de oprichting, in Deinze, van "une usine à gaz pour l'éclairage de la ville". Aangezien het ging om een zgn. "hinderlijk bedrijf' was deze aanvraag derhalve onderworpen aan de procedure van het onderzoek "de commodo et incommodo". Het proces verbaal daarvan werd afgesloten op 15 juni 1869 en op 11 september 1869 besliste de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen de vergunning toe te staan mits bepaalde (veiligheids-)voorwaarden werden nageleefd. Er mocht o.m. geen waterafvoer naar, noch deponering van vuil in de Leie gebeuren. Op 16 oktober 1869 stuurde de Stad Deinze aan de Gouverneur een brief om hem mee te delen dat kennis genomen werd van de beslissing van de Deputatie. De aanvragers konden derhalve met de oprichting van hun gasfabriek beginnen. De vestigingsplaats van het nieuwe bedrijf was het perceel nr. 597b, gelegen tussen de Tolpoortstraat en de Leie, met toegang via de Louis Dhontstraat, die sedertdien in de volksmond "het gazestroatje" genoemd werd. De gasfabriek werd in opgetrokken. Ze telde een drietal blokken : de "gazometer" (een gascontainer van 2,5 m hoog en een diameter van 15 m, gemaakt uit plaatijzer van 2,5 (de commodo et incommodo = Latijn = over wat past en niet past)

4 2088. rrun dik), een stookplaats en een gebouw voor de administratie en voor de kolenvoorraad. Het gas werd immers uit aardkolen getrokken. Al deze gegevens zijn te vinden in het dossier de commodo et incommodo, bewaard in het Oud Provinciaal Archief (1). Het dossier bevat ook een kadasterplan (van Leiebrug tot Knok), getekend door "Gédéon Questienne, ancien géomètre de le classe, pensionné arpenteur, doment patenté, demeurant à Deinze". (Verre) geschiedenis reeds, honderdvijfentwintig jaar geleden... En zeggen dat hetzelfde Provinciaal Archief, dat momenteel voorbeeldig geïnventariseerd wordt, nog vele tientallen andere dossiers bevat van dergelijke aanvragen, die alle te zamen een beeld (zouden kunnen) geven van de geleidelijke maar onhoudbare industrialisering en modernisering van Deinze in de tweede helft van de vorige eeuw. (1) Bron : Rijksarchief Gent, Oud Provinciaal Archief, Fonds , bundel 1524 (Document Reg. C/43 - Nr (2e Div.). Zie ook K.O.K. Jb p. 5 : Maurits Bombeke : Het Gasgesticht te Deinze. Paul Huys nr Contrabas Een vriend van mij speelt Contrabas en vestigde mijn aandacht op een werk van Patrick Sul3kind : Contrabas. Dat is een novelle ; of is het een toneelstuk voor twee acteurs : de contrabas als instrument en de contrabassist in de hoofdrol? Dit fraai stukje proza met een heel stuk muziekgeschiedenis als achtergrond kan ik hierbij aanbevelen ter lezing. Die SuBkind is de auteur ook van het succesboek en bestseller Parfum - ook iets speciaals. Contrabas is amper 60 bladzijden ; Parfum is omvangrijker. Beide werken zijn in onze stadsbibliotheek (en nog een fraai kortverhaal). Over Bach en Buxtehude las ik de novelle van Hans Franck : "Johann Sebastians Pelgrimstocht". Wist je dat Johann Sebastian Bach ( ) niet alleen muziek speelde en schreef, maar ook aan stamboomonderzoek deed en een eigen familie-archief verzamelde zodanig dat hij

5 2089. over 54 Bach-stamgenoten biografische nota's had. En elk van die nota's ging meteen over muziek. De familie Bach beheerste de muziek in Thi ringen zowat 250 jaar en bezette bijna alle posten van organist en cantor in het muzikaal zeer actieve Duitsland, zowel inzake kerkmuziek als niet-religieus geïnspireerde muziek. De muziek-bachs beginnen met een Ham Bach, geboren ± 1520 nabij Gotha. Hij had een zoon, geboren ± 1550, Vitus (Vejl) Bach, bakker, molenaar en muziekbeoefenaar. Diens zoon Johannes (= Hans), bakker maar ook musicus leefde tot 1626 en had drie zoons. Hierop volgen 7 generaties Bach, die samen meer dan 100 musici "kweekten" en Joh. Sebastian zit dan in de 6e generatie Molens in Petegem Armand Pauwels wist in 1944 dat Petegem twee molens gehad heeft : de eerste heeft hij nog gezien (maar waar?) de tweede niet. 1 één molen wist hij staan... gestaan te hebben hij is weg sedert de oorlog hij was eigendom van August De Woet (?) Wael (?) 2 een tweede molen stond op de molenhoek, 20 m van de Kortrijkse baan, op de linker kant, recht over den timmerwinkel van Jan De Baere zaliger en was in gebruik in de jaren 1870 door eenen zekeren De Stoop die hier weg gevlucht is, daarna door eenen Van de Moortele uit Westvlaanderen (dat was in de jaren '80) en in de jaren '90 door eenen Verstichel uit Kruishouten en dan door eenen Van de Waele uit Machelen tot in 98 (tot wanneer hij afgebroken werd). Het huis en de molen waren dan den eigendom van eenen zekeren Komrneere uit Kortrijk die het huis verkocht heeft in 't jaar '17 aan Jules Dhoop uit Machelen en nu is het nog bewoond door de weduwe van vernoemden Dhoop. schreef N(Napoleon?) Desmet in 1944 Armand Pauwels sprak (schreef) hem aan met Pol.

6 Hinderlijk bedrijven in Deinze ca (Wed. Filliers, Wed. Goethals, Auguste D'Huyvetter e.a.) Bron : Rijksarchief Gent, Provinciaal Archief : Dossiers gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven (onderzoek de commodo et incommodo), jaren 1853 en Bundel 1480, nr. 29 : De weduwe van Bernard Goethals, olieslager aan de Vaartbrug te Deinze, vraagt toelating om een fabriek van loodwit op te richten op het erf van haar woonst te Deinze, kadaster Sectie A, nrs. 788 bis tot 790. Op het perceel 790, aan de brug over het Schipdonkkanaal op de hoek van de steenweg naar Tielt (genaamd Deinze-Buyten, Schaevestraat) staat de stenen oliemolen (1). Er worden geen bezwaarschriften ingediend en op 28 dec geeft de Bestendige Deputatie (2) de gevraagde toelating. De uitbating wordt aan enkele voorwaarden verbonden, o.m. dat de veiligheid der arbeiders moet gewaarborgd zijn. De op te richten fabrieksschouw moet ten minste 18 m hoog zijn. Bundel 1481, nr. 11. Aanvraag van Auguste D'Huyvetter, lijmfabrikant te Deinze, om zijn fabriek van sterke lijm te mogen verplaatsen binnen het erf van zijn eigendom, gestaan en gelegen Tusschenbruggen (d.i. Tolpoortstraat) naast het voormalige markiezaat (= Postkantoor). De lijmfabriek (produktie : kg per jaar) zou verplaatst worden naar zijn tuin, palend aan de Leie (d.i. achter de voormalige direktiewoning van de "Bloemmolens"). Het aanvraagdossier bevat een mooie plattegrond (kadasteruittreksel) van de site (Tolpoortstraat-Leie(brug)-Kerk. Er zijn geen bezwaarschriften. Akkoord van de Bestendige Deputatie dd 12 nov Bundel 1485, nr. 46. Aanvraag van Augustin Deneve, stoker te Deinze, om op het erf van zijn stokerij bijkomend een graanmolen met een stoommachine te mogen oprichten. Er zijn geen bezwaarschriften, het Schepencollege van Deinze adviseert gunstig op 6 sept (nr. 1357) en de Bestendige Deputatie geeft de gevraagde toelating op 13 okt De stokerij is gestaan en gelegen in Tusschenbruggen, Sectie B 278 (d.i. Tolpoortstraat, ongeveer ter plaatse van de huidige Bloemmolens) ; het dossier bevat een kadasteruittreksel (100 m in de omtrek). Bundel 1485, nr. 61 : Dame Isabelle Thérèse Wibo, weduwe van Jean-Baptiste Filliers, landbouwster te Bachte-Maria-Leerne, vraagt toelating om een ameldonkfabriek (3) op te richten op haar eigendom, Sektie C nr. 99 te Bachte (d.i. rechtover de huidige stokerij, op de scherpe hoek van de Deinsesteenweg en de Fillersdreef). In de argumentatie van de aanvraagbrief van 24 september 1855 staat o.m. te lezen :

7 2091. "Comme il n'existe aucune fabrique de cette espèce dans la commune de Bachte-Maria- Leerne, elle sera très avantageuse à l'agriculture en lui fournissant par le produit de ses résidus des moyens nouveaux á fructifier la terre, et aussi elle aura l'avantage de procurer de l'occupation à la classe ouvrière." Er zijn geen bezwaarschriften, het gemeentebestuur adviseert gunstig op 14 nov en de Bestendige Deputatie geeft de gevraagde toelating op 24 nov (1) Op 24 aug verongelukte op die molen het vierjarig dochtertje Rosalia Goethals ( ), verpletterd door een molenwiek. Zie K.O.K.-Kontaktblad, XII/7 (nov. 1992), blz en Kontaktblad 1981 nota 4 blz. 4 (= allereerste nummer). (2) In de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen zetelde van 1836 tot 1863 een Deinzenaar, nl. de advokaat Auguste Verkest (+ Deinze, 16 okt. 1863). Hij was 27 JAAR D2PUT2. Zie N. Lehoucq & T. Valcke, De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost -Vlaanderen van 1830 tot nu. Dl.1. De instelling (Gent, Prov. bestuur, 1993), blz (3) Ameldonk is, volgens het Woordenboek van de Nederlandse Taal (dl. II, blz ), "een oude, vooral in Vlaamsch België gewone (...) benaming van hetgeen in de algemene taal witte stijfsel heet". Het woord is al te vinden in het 16e-eeuwse woordenboek van Kiliaen en het wordt ook bij de plantkundige Dodoens aangetroffen : "ameldonck wordt uut fijne Terwebloeme gemaect ende oock uut Spelte" ; bij de speltesoorten rekent Dodoens ook het "geslacht van Somercoren, dat Amelcoren heet". Dat "amelkoren" ligt dan aan de oorsprong van het woord ameldonk (amel uit Lat. amyleum ; Fr. amidon). - Zie verder ook 'Biekorf', jrg. 94, afl. 4 (1994), blz Paul Huys nr.204 Tusschenbruggen - = Tolpoortstraat van aan het Collegestraatje tot aan de Leiebrug, d.w.z. van af de brug over de (nu gerioleerde) Kaandel, waar de Holpoort stond, tot de Leiebrug.

8 De notarissen Bosschaert en Dufaux hielden ten sterfhuize van Weduwe Francois De Meyer op om 9 uur's morgens openbare verkoop van allerlei schone meubels, beddegoed, tafelgerei etc. : ook 2 antieke schilderijen en oude gravures, porseleinen vazen, chinees porselein, quinquets, zilveren snuifdozen, pendules en uurwerken. - Men schreef toen nog "sch" omdat die sch nog werd uitgesproken, binnen in een woord (als tusschen) en op het einde van een woord (als mensch, menschen ; gans # gansche). Nu spreken we sch nog uit vooraan een woord : schoon, school, scherm, schamper, etc. Van de Keere De Gazette van Gent van deelt mee : Bij koninklijk besluit van " 12 January is de residentie van den heer Albert Van de Keere, notaris te Deinze, verplaetst na Elverzeele arrondissement Dendermonde en is degene van Renatus Braet, notaris te Elverzeele verplaetst na Deinze arrondissement Gent". (Elversele naast Waasmunster, Hamme Dry Goten (monding van de Durme in de Schelde) Temse en Tielrode was een deel van mijn jeugd, in de zomer te voet en met de fiets, in de winter om te schaatsen op de overstroomde weiden achter de dijken. Aan de overkant van de Schelde lag Bornem en Weert. Dekenij Deinze De Gazette van Gent van deelt mee : Zijne Hoogwaerdigheid den bisschop in aenmerking nemende de overgroote uitgestrektheid der dekenijen van Audenaerde en Nevele heeft de oude dekenij van Deinze weder opgeregt en den eerwaerdigen heer Janson, pastor te Deinze, tot Deken benoemd. Deze dekenij bestaat uit de parochieën Asper, Astene, Deurle, Deinze, Eecke, Gotthem, Grammene, St-Martens-Laethem, Machelen, Nazareth, Olsene, St-Martens-Leerne, Peteghem bij Deinze, Seeverghem, Swynaerde, Wonterghem, Severen en Zulte, Bachte en St-Maria- Leerne.

9 September 1944 Mei 1940 en september 1944 zijn voor de ouderen onder ons twee bewogen perioden die ieder op zijn/haar eigen manier onderging. Dhr. Albert Declerca, een Deinzenaar in Brussel, zoon van Leon Declercq naar wie de VTIstraat is genoemd, bezorgde mij een boek : "The Desert Rats" of "The History of the 7th Armoured Division" van 1938 tot 1945, een eenheid waarmee hij op het einde van de oorlog mee optrok naar Hamburg, de stad die zich begin mei 1945 overgaf (2 op 3 mei). Hij schonk ons museum de affiche waarmee de stad Hamburg aan de bevolking de overgave bekend maakte en waarin de maatregelen genoteerd stonden die in acht moesten genomen worden bij de overgave. De Geallieerde eenheid moest zich toen bekommeren om krijgsgevangenen en meer dan DP = displaced persons uit het Oosten, naast de inheemse bevolking. Het gaat over dezelfde eenheid die, uit Normandië komend, in Oudenaarde vocht en langs Nazareth en Deinze naar Gent oprukte en naar St.-Niklaas. Het boek werd geschreven door generaal majoor G.L. Vemey, die een tijdlang aan het hoofd stond als "Divisional Commander" van die eenheid. (Arrow Books - Hutchinson Ltm ) Bericht aan de bevolking Lijnwaed merkt tot Deynze. Burgemeester en schepenen der Stad Deynze, district van Gend, provincie van Oost- Vlaanderen verwittigen het public dat zij krachtens autorisatie van Z.M. den Koning der Nederlanden aan hun medegedeeld door de edele achtbare Heeren der gedeputeerde Staaten dezer provincie door hunne messive n 1207 van date 16 november laetstleden de volmagt hebben tot het houden binnen deze stad van een wekelijksche lijnwaed merkt en het aanstellen van eene tot dies nodige Meet-tafel. Bijgevolg van dien hebben zij het vermogen de heeren kooplieden van dit rijk, de lijnwaed wevers en verkoopers dezer stad en omliggende communen te informeren dat de gezegde lijnwaedmerkt dezer stad zijnde den woensdag van iedere week op eene daer toe geschikte plaetse voor het Hotel der regeeringe dit om te beginnen den eersten woensdag van de aenstaende maend february 1821.

10 2094. Begeirende voorders deze lijnwaedmerkt te begunstigen voor zooveel het in hunne magt is hebben Burgemeester en schepenen voornoemd op de aenraedinge der Heeren Kooplieden de ure tot het beginnen dezer lijnwaed merkt bepaeld op 2 ure 's naermiddags voor geheel het jaer ten einde het frequenheren dezer merkt gemakkelijk te maken aen de Heeren Kooplieden van Gent, Ath, Ronse, Oudenaerde en andere steden die hun den woensdag 's naermiddags door deze stad nae de lijnwaedmerkt van Thielt begeven. De Koopers en verkoopers zullen voorders op onze merkt alle gemak en hulpe en voorstand genieten. Gedaan te Deynze in vergaederinge van den Zen december 1820 Burgemeester Claes Bij ordonantie den secretaris der regeering Goeminne (zie ook Kontaktblad 1989 nota 1045) Verkleinwo~ Heb je er eens op gelet hoe vaak en hoeveel wij verkleinwoordjgs gebruiken ("diminutieven" schrijft de grammatica). In de Duitse grammatica gebeurt dat op 2 manieren : le "+ lein Vogel c> Vágelein (of Vdglein) (met Umlaut) 2e "+ chen Vogel b Vógelchen Magd Madchen (de g is uitgestoten) b Magdelein c> Madel (in het Noorden minder umlaut en dus Madel) En bij ons : meisje meideken (ouderwetser : op -kjn van maagdekin) ouderwets Vogelmm Vogelleen Vogeltje Veugelken (umlaut op o) Het Frans heeft dat niet... tenzij in de dialekten en in leenwoorden (woorden die het Frans aan andere talen heeft ontleend) : bouquin (ons boeksken boekskin) mannequin (ons marinekin manneken) door het Frans aan het Nederlands ontleend, en in een andere betekenis teruggekomen.

11 2095. Het is de i in -kin (Duits-chin) die umlaut veroorzaakt op de voorafgaande klinker. In onze dagelijkse omgangstaal maken we misbruik van diminutieven : te pas en te onpas, let er eens op. Aan het Franse koningshof was het volgens de hofetiquete verboden verkleinwoordjes te gebruiken. Lodewijk XV had nog nooit een verkleinwoordje gehoord toen Madame de Pompadour tegenover de koning over haar broer sprak in :E 1750 en hem "Frèrot" noemde. De koning vond dat een zo eigenaardig lief woord dat hij in een schaterlach schoot. Hij zou spreken van "son petit frère". Let er op dat diminutieven ook vaak een affectief aanvoelen uitdrukken : er is een heel verschil tussen mijn wijf en wuvetje / wijveken mijn lief en mijn lieveken (gevoelswaarde van de woorden!) In het Engels (en het Frans) : -ette (kitchenette) in Engelse namen -y Johnny Annie Eddy Bobby lass c> lassy lad b lady (!) in het Engels ook -let : booklet ook -ing Er zijn dus diverse uitgangen in het Engels om verkleinwoorden te maken, maar ze gebruiken ze weinig. Voor iets wat klein is gebruiken ze geen verkleinwoord maar omschrijven ze met small of little (de Fransen met peu of petit). Leenwoorden : de talen lenen aan mekaar, geven aan en nemen van mekaar. Het Leenwoord is een spiegel der cultuur ; aan leenwoorden zien we wie wat geeft : Alle talen ontlenen aan het Nederlands de scheepstermen, aan het Italiaans muziek- en boekhoudingstermen, aan het Latijn medische, plant-, biologie- en chemietermen (vaak op Griekse stam), aan het Frans culinaire termen en modebegrippen, aan het Duits militaire termen, aan het Engels termen van alle soorten van balspelen, computertermen enz. (aan het Arabisch ontleenden we : algebra, almanak, alhambra, alcazar...) (aan de indianen : chocolade, tabak, tomaten, patatten) Wie was de eerste eersteminister? Engeland is de moeder van de demokratie ; Vlaanderen en Brabant, het graafschap en het hertogdom samen, zijn de grootmoeder. Die strijd voor demokratie was de strijd van onze steden met hun ambachten, gilden en neringen, tegen de vorsten.

12 2096. In Engeland was het de strijd van het parlement tegen de koning en dat begon vooral van 1603 af, d.w. z. na Elisabeth I en tegen Jacob 1 en Karel 1 Stuart ( 1215, de Magna Carta, was al en verre aanloop). De echte constitutionele monarchie dus met een monarch die ook onder de wet (grondwet) staat, begon na 1688, in Engeland. Wanneer in 1714 het huis van Hannover uit Duitsland komt om normaliter op te volgen, en wanneer die opvolger George 1 geen Engels kent en de Engelse wetgeving niet kent, moet de koning veel macht en vele beslissingen aan zijn Lord Chancellor (kanselier - Kanzler) overlaten. Die Lord Chancellor regeert eigenlijk i.p.v. de koning ; en wie tegen hem is vormt de parlementaire oppositie. Die eerste eerste minister was Robert Walpole ( ). Hij was 20 jaar lang eerste minister ( ). Lodewijk XIV was zijn eigen eerste minister... en dus geen echte eersteminister ; hij kommandeerde de andere ministers en dacht nog altijd dat de koning boven de wet stond. Vrouwen aan het werk Toen ik nog juist voor WOII naar het atheneum ging (1938) om er de Grieks-Latijnse te volgen bestond dat atheneum pas vijf jaar : een middelbare school - dat heette toen "den école moyenne" - groeide uit tot een volledige humaniora en was juist in aan zijn eerste Rhetorica. Jaar na jaar kwam er een klas bij : syntaxis of derde, poësis of tweede, rhetorica of eerste, hoogste klas. Er zaten wel meisjes in onze klas, maar daar mochten we nauwelijks tegen praten. Op straat, op weg van of naar de school, naast zo een meisje gaan was streng verboden. Leraressen waren er helemaal niet : alleen leraars. Tot de oorlog dreigde en enkele leraars gemobilisserd werden en dus moesten vervangen worden. Toen, in , kregen wij, jongens en meisjes, onze eerste lerares. Na de mobilisatie verdween ze weer en in de zes jaar humaniora hebben we geen enkele lerares meer gezien. Hoeveel leraressen zijn er nu? 50 %? of meer? Er verandert nogal wat! Een vrouwelijke arts? Een vrouw als ingenieur?... Dr. Dousselaere en Dr. Follet waren de eerste vrouwelijke huisartsen in Deinze toen ze samen begonnen in de Georges Martensstraat. Tenzij...?

13 2097. Toen ik te Gent aan de RUG (afkorting die toen nog niet bestond) studeerde (45-49) was er één vrouwelijke student-ingenieur. Een meisje aan de univ. was toen een "por" in studentenj argon. (Zichtkaarten) Prentkaarten Er is een tijd geweest waarin wie op reis ging "kaartjes" stuurde naar vrienden, familieleden, kennissen. Dat is quasi uit de mode. Want in vele gevallen is de geadresseerde ook op reis. Anderzijds was (en is) het ontvangen van kaartjes nog altijd aangenaam en sommigen konden er een verzameling van maken (nu nog in café's). Het reizen is intussen zo gewoon geworden dat men, niet één maar twee, zelfs driemaal op reis goed gaat en "vakantie" voor sommigen synoniem is geworden van "op reis gaan''. Reizen is een consumptie-artikel geworden, waardoor het reizen aan oppervlakkigheid wint en dus aan waarde verliest. Wie reist er nog "om te leren". Men reist nu om verder geweest te zijn dan de buurman. En dat kan desnoods bewezen en geattesteerd worden door een kaartje uit Thailand (op sextoerisme geweest? Neen, prachtige tempels gezien! - en iets van de mythologische opsmuk gesnapt?). Reizen worden bij ernstige en bij domme kwissen cadeau gegeven : een hele wereldreis in drie weken! Overal even uitgestapt uit het vliegtuig. Een nabootsing van "Europe in a fortnight": heel Europa in veertien dagen. Zo kwamen de simpele Amerikanen hier reizen. Nu reizen de simpele Europeanen rond de wereld met hun winst in een belachelijk spelprogramma op T.V. Overal even geweest, veel luchthavens gezien, niets begrepen. A la Tartuffo. En geen tijd meer voor een zichtkaart want het volgende vliegtuig staat gereed. Misschien krijgt Donaat de Riemaecker (juist?) van Tartuffo wel een kaartje... van een winnaar die hij vertrouwelijk met de voornaam aansprak... maar al lang niet meer kent.

14 2098. Werk Wie bezorgt ons de teksten van de grafstenen in de kerk (binnen), in de kerkmuren (buiten) en/of van de obiits (dat is binnen natuurlijk) van zijn parochiekerk? W II Wist je dat ook Turkije meedeed meedeed tegen Duitsland? Jaja, op 1 maart 1945 verklaarde Turkije de oorlog aan Duitsland. En kort daarna, op 8 mei 1945, was de oorlog in Europa gedaan. Als men die twee feiten zo na mekaar vermeldt zou men tot rare conclusies kunnen komen (bvb. dat het aan Turkijes toetreden te danken is...). En zulke vermeldingen leest men soms in de kranten : alsof die feiten echt iets mekaar te maken hebben. Let dus op : 2 feiten na mekaar gesteld hebben niet noodzakelijk een causaal verband. Men kan foutief-denken uitlokken. "Jan had een stuk in zijn kraag en het begon te regenen." Dresden 13 / 14 februari jaar na de ramp luidden 195 klokken uit 47 kerken, want als klokken luiden is het een teken dat ze niet in wapens omgegoten worden. Deinse klokken werden gestolen door de Fransen en door de Duitsers. (niet alleen de Deinse klokken)

15 2099. Er zou... Er zou een geheime onderaardse gang bestaan hebben van het kasteel en de hoeve Nieuwgoed naar de Sint-Martinuskerk ; die gang zou uitkomen achter het altaar van de kerk om de in de kerk gevluchten te laten ontsnappen... Er zou een geheime gang bestaan hebben om van het Sint-Magrietenklooster (nu Maricolen), vanuit wat nu de Ghesquièrestraat is, buiten de stadsmuren te geraken (dus in de Guido Gezellelaan) om uit het klooster buiten de stadsmuren te geraken... Er zou niet gevloekt mogen worden... Er zou niet gevochten mogen worden... Er zouden geen belastingen mogen geheven worden... Wie weet nog wat? Bloedgroep Ik las dat de bloedgroep AB (dat is de mijne) hier bij ons de zeldzaamste is en slechts voor 7 % voorkomt. In Spanje komt ze veel voor, wel tot 50 %. Is dat juist? Hoe kom ik aan dat Spaans bloed? De Spanjaarden bezetten dit land van 1568 tot Heeft een van mijn "stapelbedovergrootmoeders" een zijsprongetje gemaakt?...of ondergaan? Zo ja, het staat nergens genoteerd. Maar ja, wie noteert nu zijn/haar zijsprongetjes? En wij maar voorvaders zoeken. Van moeders zijn we ten minste zeker Van Parys )d11 %i 1,j: 1 Fti l -- b, ;,-, i De ene actie roept een andere actie uit. Er wordt gereageerd, aangevuld, gecorrigeerd, bekritiseerd. Kritiek komt van het Griekse woord dat oordelen betekent. Kritiek is dus een beoordeling. Kritiek is dus niet bij voorbaat een negatief oordeel vellen.

16 2100. Literaire kritiek = oordeel (liefst wat artistiek geformuleerd?) over literaire werken ; gunstig of ongunstig oordeel ; wat vind ik goed, wat is niet goed, niet juist, niet gepast of juist wel. En waarom. De actie + de reactie = activiteit = leven Ons medelid Jean Baptist Mestdagh signaleert ons dat hij een ± 65 cm hoog H. Hart beeld heeft dat in 1920 gemaakt werd door Ant. Van Parys. Men kende in het museum een gelijkaardig beeld dat echter wat beschadigd was en daarom niet opgesteld werd in de tentoonstelling. Dirk De Mulder, een ander KOK-lid, signaleert ons dat het beeld "Mijn moeder zoete Gedachtenis" dat op het kerkhof stond, eigendom was van Roger Moerman, opgericht ter nagedachtenis van Mw. Elvire Moerman alias Elvire Maria Janssens ( Gent Deinze ), zijn echtgenote. In 1945 verliet die familie Moerman Deinze en ging in Middelkerke wonen. Albert De Mulder raadde Roger Moerman aan bij het vervallen van de concessie het beeld aan het Museum te schenken. Wat gebeurde. Om de thematiek van het beeld te begrijpen is het goed te weten dat Elvire Janssens na de geboorte van haar derde kind (Fernand Moerman) in een post-natale depressie verdronk in de Leie. Die tragiek zit achter en in het beeld. Dirk De Mulder voegde aan zijn brief een doodsprentje van Elvire Janssens (echtgenote Roger Moerman) toe dat hij gevonden had in het kerkboek van zijn moeder. We weten dat het gebruikelijk was doodsbeeldekens en Communiebeeldekens in "de kerkboek" te leggen ; alleszins van de naaste familieleden. De andere gingen in een schoendoos. Toen kinderen van mijn generatie (geboren in de jaren 20) hun plechtige communie deden (toen ze in het 5e leerjaar zaten) kregen ze een mooi missaal -boek waarmee ze dan jaren ter kerke gingen : missaal in de hand. Er werd een communiefoto gemaakt - daarvoor moest men naar de fotograaf - met "de missaal " in de hand, zelfs in de gehandschoende hand en de missaal lag in een wit zakdoekje dat met kant afgeboord was. En van dan af legde men de communiebeeldekens en de doodsbeeldekens in het kerkboek (dialekt : de kerkboek). Zowel mijn vrouw als ikzelf, wij hebben onze missaal van toen nog. Brepols van Turnhout was á drukker van zulke gebedenboeken. (ik deed mijn plechtige communie op 17 maart we reden toen "per vigilant" rond van familielid naar familielid, moeder en ik)

17 2101. Tentoonstelling Michel Bracke in het Museum Het Museum van Deinze en de Leiestreek brengt van 23 september tot 23 oktober '95 een overzichtstentoonstelling van de Gentse graficus Michel Bracke. Michel Bracke werd op 15 november 1933 te Gent geboren. Van 1948 tot 1952 kreeg hij een opleiding aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent. Daarna studeerde hij "Publiciteit" aan de Academie voor Schone Kunsten in dezelfde stad. Deze tekenaar en prentensnijder maakt, in de traditie van Jules De Bruycker, een ondeugende analyse van de maatschappij. Met ironie, humor en soms sarcasme onthult hij aan de toeschouwer zijn visie op het leven. Het volkse element is sterk aanwezig in zijn grafisch oeuvre. Met potlood, pen, etsnaald en burijn schetst hij het leven van de "gewone man" en legt hij Gentse hoekjes vast. Vooral het vroegere Gent, met zijn materiële armoede en rijkdom aan folklore, boeit de kunstenaar mateloos. Als "velosoof' (de filosoof die Gent en de randgemeenten met de fiets verkent) kreeg hij een scherpe kijk op al het mooie en eenvoudige. Naast zijn grafisch werk, heeft Michel Bracke grote affiches met filmaankondigingen gemaakt, decors voor het Gents Amusementstheater en de groep Moereloere, en reuzen in papier marché. Bracke won verschillende prijzen ; hij staat gekend als een rasartiest die als tekenaar en graficus ambachtelijk zeer onderlegd is Hugo Claus en priester Martens In het KOK-Jaarboek 1995 schreef Stefaan De Groote over Hugo Claus op het college in Deinze. Op blz. 266 wordt de leraar wiskunde genoemd : een E.H. Martens (Ignace De Sutter, de musicoloog, gaf Nederlands). Eric Claerhout, zoon van Abel, kleinzoon van Gustaaf, fotograaf te Gent, was een klasgenoot van Hugo Claus. (in die bijdrage worden er nog klasgenoten genoemd) en laat me weten dat die "een Martens" Piet Martens is over wie De Gentenaar van schrijft dat hij 84 jaar oud is (het moest zijn 83) en dat hij op 1 september '95 officieel op rust gaat. Hij was pastoor in de Sint- Amandusparochie van Oostakker en sedert 1968 "aktief op de centrumparochie". Hij werkte achtereenvolgens in Deinze, St. Goriks-Oudenhove, De Klinge en Oostakker. In Oostakker

18 2102. heeft hij zich sterk ingezet voor de restauratie van de St. Amanduskerk, een restauratie die veertien jaar duurde en einde 1995 klaar komt. In de Gentenaar van 3 februari 1995 staat een heel artikel over deze restauratie met een foto van E.H. Piet Martens die op 15 mei jaar werd (dus geboren 1912). Elke nota geeft aanleiding tot verder zoeken, verder noteren, het maken van randbemerkingen, het geven van nadere inlichtingen. Dank je wel Eric. Van Dorpe's beeld Te Deinze, bijna onvindbaar, staat een opzijgeschoven monument voor de eerste Deinse Congo-kolonist Jules Van Dorpe , in Congo van 1888 tot Het beeld stond vroeger in het midden van het Congoplein maar werd stuk voor stuk a.h.w. onttakeld en verdrongen. In KOK Jb schreven we over die man en dat beeld en vertelden dat het portretmedaillon gemaakt werd door Lodewijk VanBiesbroeck (p. 61). Over deze man las ik nu in Ghendtsche Tydinghen 1994 nr. 5 (p. 262 e.v.). - In hetzelfde nummer las ik over een Gentenaar die in fr. van de stad moest krijgen maar nog niet gekregen heeft. Indien de familie nu dat bedrag zou opeisen met samengestelde intrest van 10 %, dan zou die 10 fr. van 1830 (zware franken = inkomen van tien dagen werken) nu fr. van 1994 bedragen (p. 326). - Nog een cijfer : de benzinetank van een straalvliegtuig kan zoveel benzine bevatten als ik nodig heb om met mijn "slee" km te rijden (4 x de wereld rond) - Het leger van de "staat" Monaco heeft minder militairen dan er leden zijn in het Nationaal orkest van Monte Carlo. In Monaco betalen de inwoners geen belastingen. Het Casino maakt zoveel winst dat de staatskosten ermee gedekt zijn. Daarom gaan multimiljonairs uit sport en popmuziek in Monaco wonen - dan betalen ze daar belastingen (= nul) en ontlopen zo thuis de belastingen die gij en ik verhoudingsgewijs betalen. En dat noemt men niet "ontduiking" want het gebeurt legaal.

19 Veel van de standbeelden in onze steden werden in de 2e helft van de 19de eeuw geplaatst : Conscience in Antwerpen, Ledeganck in Eeklo, Artevelde in Gent, Breydel en De Coninc in Brugge, Van Duysse in Dendermonde, Willems-monument in Gent, Egmont in Zottegem, Rodenbach in Roeselare (reeds 1909). Standbeelden van koningen zijn tijdsgebonden. Op de Vrijdagsmarkt te Gent stond ooit ( ) een houten standbeeld van Keizer Karel (Karel V) maar na enkele jaren begon het te rotten en te vervallen (Ghendtsch Tijd 1994 p. 315) tot het van zijn voetstuk viel. Mozart kreeg in 1842 zijn standbeeld in Salzburg. Beethoven in 1845 in Bonn, in aanwezigheid van Koningin Victoria van Engeland (en van de familie Saksen Coburg) en van haar man Albert en in aanwezigheid van koning Leopold I en van zijn echtgenote = een familietreffen want Leopolds zuster = moeder van Victoria / Leopolds broer = vader van Albert. Testen In ons opstellenbundel staat een opstelletje "Studenten testen geschiedenis", o.a. over Tim Severin die uittestte of er iets van waarheid kon zitten in het verhaal van Brandanus, die Ier uit de jaren 600 die de oceaan overstak in een boot van dierenhuiden aan mekaar genaaid en over wie middeleeuwers fantastische verhalen vertelden, ook in ons eigen middelnederlands "De Reise van Sente Brandaen". En de test lukte. Severin stak in zo een bootje de Oceaan over. Sevérin wou nog zo een fantastisch-mytologisch verhaal uittesten : de tocht der Argonauten. Dat is met een galei, roei- en zeilboot, van Griekenland naar Georgië, dus door de Dardanellen (van de Egeïsche zee naar de Zee van Marmora) en door de Bosporus (van de zee van Marmora naar de Zwarte Zee) d.w.z. tegen de stroming op van de Zwarte Zee (die de Donau, de Wolga e.a. stromen opvangt) naar de Middellandse Zee. De Argonauten zouden die tocht gevaren hebben in de 13e eeuw vóór Christus, beschreven door Apollonius van Rhodos in zijn "Argonautica", eeuwen na die tocht. Jason voer op een galei, de Argo, gebouwd door de scheepstimmerman Argus. Zelfs Heracles/Hercules voer mee. Was zo iets in de 20e eeuw mogelijk? Ja, het lukte met een schip nagebouwd naar de modellen op Griekse vazen, naar de gegevens van Apollonius en naar de ervaring van oude Griekse vissers.

20 2104. Severin schreef er een boek over "In de Ban van het Gulden Vlies" want Jason was op zoek naar het Gulden Vlies - en ook dat is een mythologisch verhaal. Het boek is in onze stadsbibliotheek. Die tocht moet 3000 jaar geleden mogelijk geweest zijn. Severin deed nog zulke testen : in het spoor van Marco Polo, van Sinbad... Gelijkaardige proeven zijn die van Thor Heyerdahl met zijn Kon Tiki, zijn Aku-Aku, de Ra, en over de Tigris en over d-miven. Ook hij beschreef die tochten. Ook die boeken zijn in onzdbi*otheek. Geografie en cultuurgeschiedenis raken hier mekaar ; zelfs biologie en meteorologie spelen Illee. Clovis Wij weten allemaal wie Clovis is ; en toch zitten we ergens fout. Ooit was er een internationaal colloquium over deze man. De Fransen spraken over Clovis en de Duitsers wisten niet wie dat was. De Duitsers spraken van Chlodowich en de Fransen wisten niet wie dat was. Clovis ( ) was vorst der Franken na zijn vader Childerik. Die Franken spraken Frankisch, een Germaanse taal die over het Keltisch en Gallo-Romeins schoof. In mijn Winkler Prins Encyclopedie vind ik bij Clovis " Franse gekunstelde benaming uit de 17e eeuw voor Chlodovech. Ik moest naar Chlodovech zoeken. Dat Chlodovech vond men ook in Chlodochar, de eigennaam Lothar (waarvan Lotharingen - Lorreinen - Lorraine) geworden. Chlodowech, echtgenoot van Chlotilde (Chlod = beroemd + Hilde = strijdster), heeft een naam die nu Lodewijk is in het Nederlands, Ludwig in het Duits, Louis in het Frans, Lewis in het Engels. De splitsing in taal gebeurde in de 9e eeuw. Chlodo = beroemd + wig = strijd, gevecht Latijn : Chlodoveccus Het Nederlands Lodewijk staat het dichtst bij Chlodowic?

KONTAKTB LAD. Uitnodigingen

KONTAKTB LAD. Uitnodigingen ,^4t-t^(^u^^lcia unai 1 brt Van eítt^6 &. n{t van het Il ana aan lleie en cbei he BËLGIE BF-LQl- UE F 1^J.OO^i 91735 - De Heer Pieters Denis Blauwstraat 48 9030 Wondelgem KONTAKTB LAD Verschijnt tenminste

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Strategieles Verwijswoorden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Strategieles Verwijswoorden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Strategieles Verwijswoorden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip maak je altijd opdrachten. Sommige opdrachten gaan over verwijswoorden. Je moet dan zeggen naar

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Stadswandeling. Kruispoort

Stadswandeling. Kruispoort Brugge Brugge is de hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt bijna 117.000 inwoners. Ongeveer 20.000 daarvan wonen in het historisch centrum. In 2002 was Brugge Culturele hoofdstad

Nadere informatie

DE MIDDELEEUWEN. Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6

DE MIDDELEEUWEN. Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6 DE MIDDELEEUWEN Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6 INHOUDSOPGAVE Middeleeuwen. Karel de Grote. Middeleeuwse straffen. De pest. Dokters in de Middeleeuwen. Beroepen in de Middeleeuwen.

Nadere informatie

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983 Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 1983 Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van België van 1944 tot 1950. Graaf van Vlaanderen

Nadere informatie

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen 18 juli Vakantieoefeningen Bijbelhoekje: een bijbeltekst leren. Kies uit: in de hemel - op aarde - waar je schat is, daar zal ook je hart zijn - dieven In de Bijbel vinden wij in Matteüs 6: 19-21 woorden

Nadere informatie

Alles is in volle opbouw.

Alles is in volle opbouw. Alles is in volle opbouw. Duits paviljoen ook te zien op de vlgd dia Vlgd dia Hall van machines Oud Vlaanderen met het Belfort van Bethune(fr) Hoofdingang aan de Kortrijksesteenweg 2 dia s verder Het Duits

Nadere informatie

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze Microfilm DEINZE (Onze-Lieve-Vrouweparochie): 48, 50, 51, 52, 53 en 54. Microfilm DEINZE (Sint-Martinus): 48, 50, 51 en 52. BR1.1 BR 1.2 BR 1.3 BR 1.4 BR 1.5

Nadere informatie

Dierbaren lezer. den Muzenmeester. Ik, den Muzenmeester, voel mijn einde naderen en schrijf daarom mijn testament.

Dierbaren lezer. den Muzenmeester. Ik, den Muzenmeester, voel mijn einde naderen en schrijf daarom mijn testament. Dierbaren lezer Ik, den Muzenmeester, voel mijn einde naderen en schrijf daarom mijn testament. Voor ik dezen stoffigen wereld verlaat, wil ik u mijnen schat toevertrouwen. Heel mijn leven heb ik mijne

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel

Over het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel Voorwoord Gijsbrecht van Amstel leefde rond 1300. Hij was de belangrijkste man van de stad Amsterdam in die tijd. Gijsbrecht was geliefd bij de bevolking van Amsterdam, maar hij had ook veel vijanden.

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk

Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk Eén van de bekendste koningen uit de Middeleeuwen is Karel de Grote. Hij leeft zo'n 1300 jaar geleden, waar hij koning is van het Frankische rijk. Dat rijk

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Overig landbezit

Hoofdstuk 7. Overig landbezit Hoofdstuk 7 Overig landbezit 163 Behalve de Corenweertsche Rijsweert en de Kievitsham, hebben vele leden van de familie de Gier ander onroerend goed bezeten, zoals blijkt uit het parenteel. In sommige

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP 1796-begin 20 ste eeuw Inleiding Terug te vinden in de archieven van de registratiekantoren Registratiekantoren Deinze (Fonds F399) en Kruishoutem(F453) (en in vroege Franse

Nadere informatie

Architectenwoning. te Borgerhout. Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Architect : Albert Barentsen (1915 1985)

Architectenwoning. te Borgerhout. Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Architect : Albert Barentsen (1915 1985) Architectenwoning te Borgerhout Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Ontworpen in het expo-jaar 1958 Gebouwd in 1959 Architect : Albert Barentsen (1915 1985) Huis Cruyslei 1b - Architect Albert Barentsen

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort

Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort Gent 19 Ook hier is er nog geen vuiltje aan de lucht. In de St Baafsabdij zijn de paters nog niks bewust wat Keizer Karel hen later zal aangedaan

Nadere informatie

De klassieke tijdlijn

De klassieke tijdlijn De klassieke tijdlijn In de lessen geschiedenis heb je waarschijnlijk al gehoord over de tijdlijnen, of de historische periodes en waarschijnlijk ook over exacte datums zoals 476. In dit documentje kom

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Waaraan het vlees ontsnapt

Waaraan het vlees ontsnapt Toespraak, uitgesproken bij de presentatie van de gedichtenbundel van Margreet Schouwenaar, in de Prinsenzaal van het stadhuis van Alkmaar op vrijdag 21 november 2014 Waaraan het vlees ontsnapt Margreet

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T?

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? MENSENETERS 31 STAP 1 In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? Wij wonen op het eiland Sarawak. Men noemt ons Dayaks. In Europa

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Katrui ten Barge, Wilfried Dabekaussen, Juul Lelieveld, Frederike

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

Romeinen. Romeinen. Germanen

Romeinen. Romeinen. Germanen Romeinen Romeinen Grieken en Romeinen lijken op elkaar qua levensstijl. Het Romeinse rijk is ontstaan in Rome (753 v. Chr.). De Romeinen kwamen 50 v. Chr. naar Nederland. De Romeinen hebben het Latijns

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN 53 8370 BLANKENBERGE 050 42 84 97 REKENINGNUMMER BE34 4727 0645 2190 REDACTIE NIC OTTEVAERE ERIC DE VILLE IVAN DE LEU LAY OUT FRANKY MAELSTAF NIEUWSBRIEF ZATERDAG

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Nederlandse soldaten naar Mali

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Nederlandse soldaten naar Mali PrO -weekkrant Week 45 november 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 4-1 0 november 2013 Eenvoudig Communiceren Nederlandse soldaten naar Mali Foto: ANP In Mali helpen buitenlandse soldaten de inwoners.

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 14 van 24 augustus 2007 58. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de studiebeurzen 2007-2008. BESTUURSMEMORIAAL NR. 14 2007 114 58. Provinciale

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7

Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7 Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7 Hierbij treft u een toelichting aan bij de beelden die in de tijdbalk van Argus Clou Geschiedenis groep 7 zijn opgenomen. Inhoud Thema 1 Boze

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Op de sokkels staan er dingen uit de bijbel. Er staan buiten 236 beelden.

Op de sokkels staan er dingen uit de bijbel. Er staan buiten 236 beelden. STADHUIS: Aan het stadhuis hangen veel vlagen van landen en aan de binnenkant hangen de vlaggen van alle deelgemeentes van Leuven. De Leuven naars waren naar Brussel gegaan. Ze zagen een groot stadhuis.

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.!

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.! De renaissance Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis. Deze term betekent letterlijk de wedergeboorte, en is een kunststroming uit

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715

Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Lodewijk XIV van Frankrijk: Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 Versailles, 1 september 1715 Ook bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) of de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was koning

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Ik hou van een uitdaging in mijn leven!

Ik hou van een uitdaging in mijn leven! Willy Cauwelier (1 e jaar ASO in 1966) en dochter Lie Cauwelier (afgestudeerd in 2008) Ik hou van een uitdaging in mijn leven! Interview door Tatjana Bondarenko (6 e economie wiskunde) en Julie Vandekerckhove

Nadere informatie

De bevrijding van Houthem

De bevrijding van Houthem De bevrijding van Houthem Zondag 17 september 1944 Samengesteld door Fons Heijnens Duitsers in Houthem Vanuit Geulhem komend, trekken de Duitsers Houthem binnen in mei 1940 Foto uit archief van Jacquo

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be Guido Gezelle De school die nooit slaapt Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be 1ste leerjaar Op dinsdag 8 mei bleven de kinderen van het eerste leerjaar een nachtje op school

Nadere informatie

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV regeerde als koning van Frankrijk en van Navarra van 1 september 1715 tot zijn dood. Hij besteeg de troon

Nadere informatie

Wat een vreemde bromfiets!

Wat een vreemde bromfiets! Wat een vreemde bromfiets! Waarom rijden er nu geen paarden meer met karren? Reed er vroeger een tram in ons dorp?! Met die bus zou ik ook wel eens willen rijden! 1. Voetgangers baas! Opdracht Lees het

Nadere informatie

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION. ets van Albrecht Dürer Tekening Koepeltuin Huys Ootmarsum door Schoenmaker. 1723.Rijksarchief Zwolle

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Introductie. De val van het Romeinse Rijk 2.1

Introductie. De val van het Romeinse Rijk 2.1 2? 66 Introductie Dit hoofdstuk gaat over de vroege middeleeuwen. De middeleeuwen zijn namelijk op te delen in drie delen: de vroege, hoge en late middeleeuwen. De vroege middeleeuwen beginnen rond het

Nadere informatie

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Kasteel van Versailles Koning van Frankrijk Co-vorst van Andorra Periode : 1814-1824 Voorganger: Napoleon

Nadere informatie

Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op rekening nummer van FV - Deinze: BE BIC: GKCCBEBB

Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op rekening nummer van FV - Deinze: BE BIC: GKCCBEBB België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282 P 806155 Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1 Jaargang 22 nr. 5 december 2014 Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Hendrick Avercamp, de winterschilder

Hendrick Avercamp, de winterschilder Hendrick Avercamp, de winterschilder Hendrick Avercamp werd in 1585 geboren in Amsterdam. Hij was een zoon van Berent Avercamp en Beatrix Vekemans. In 1586 verhuisde het gezin naar Kampen. Zijn vader kreeg

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1

Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1 Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1 1)Inleiding Hier in België staat Sint-Nicolaas betekent als Sinterklaas. De man die op de nacht van 5 naar 6 december door alle schoorstenen kruipt om alle kinderen gelukkig

Nadere informatie

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D.

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D. 407826_05_TRO_WKS 22-02-2007 12:39 Pagina 24 OPDRACHT 14 1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D A V Spirit N-VA

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Gratis uitgave Schooljaar 07 08 Verdeling: Middenschool Drie Hofsteden Basisscholen GO - regio Kortrijk Gemeenteschool Stasegem LEERLINGENKRANTJE

Gratis uitgave Schooljaar 07 08 Verdeling: Middenschool Drie Hofsteden Basisscholen GO - regio Kortrijk Gemeenteschool Stasegem LEERLINGENKRANTJE Gratis uitgave Schooljaar 07 08 Verdeling: Middenschool Drie Hofsteden Nummer 3 Basisscholen GO - regio Kortrijk Gemeenteschool Stasegem LEERLINGENKRANTJE Gedichtendag Naar aanleiding van deze poëtische

Nadere informatie

Geschiedenis hoofdstuk 3

Geschiedenis hoofdstuk 3 Geschiedenis hoofdstuk 3 Romeinse rijk 500 v Christus 500 na Christus Rome de eeuwige stad : deze stad bestaat al eeuwenlang. De tijdlijn Het Romeinse rijk begint 500v Chr. En eindigt 500 na Christus.

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Argentinië. Inleiding. Geografie

Argentinië. Inleiding. Geografie Argentinië Inleiding Argentinië is vooral bekend om de Tango, dat is een wereldberoemde dans, op speciale muziek. En natuurlijk is Argentinië óók bekend om Máxima. De tango is in de 19e eeuw ontstaan in

Nadere informatie

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika In het vroegere Amerika woonden Indianenstammen. Columbus ontdekte dit land van de Indianen in 1492. Het waren de Azteken, de Inca s

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Secretariaat/Documentatiecentrum: Bezoekerscentrum Rufferdinge Molenberg 4 3400 Landen Tel. 011 88 34 68 Fax 011 83 27 62 info@ghklanden.be www.ghklanden.be

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

D10 De omgeving Vlaamse kaai Keizersvest, poort

D10 De omgeving Vlaamse kaai Keizersvest, poort D10 De omgeving Vlaamse kaai Keizersvest, poort Stadsvesten van aan het Spaans kasteel tot de Schelde aan de Keizerspoort Opgelet de kaart is van 1880. De foto s 1930? Stond de fotograaf hier op de brug?

Nadere informatie

WERKBLAD mijn landschap

WERKBLAD mijn landschap WERKBLAD mijn landschap Hoe zie jij het landschap? Wat vind je mooi of belangrijk? Ga alleen of in groepjes aan de slag en maak - een presentatie op papier of digitaal - een gedicht, een verhaal of een

Nadere informatie

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen Vuurstenen werktuigen steentijd [Stadsmuseum] L ang geleden zag de Achterhoek er heel anders uit dan tegenwoordig. Er waren uitgestrekte heidevelden, moerassen en veel bossen. Kortom, een ruig en onherbergzaam

Nadere informatie