Inhoudsopgave. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Jaarverslag

3 Inhoudsopgave I Voorwoord 7 II Kerngegevens 2013 en Ik vind het leuk om autist te zijn De Buitenwereld, het profiel Inleiding Geschiedenis SWKGroep Doelgroep Kleurenbeleid Langdurige begeleiding Grensverleggend Leeftijdscategorieën Peuters Kinderen van 4-16 jaar Jongeren tussen 16 en 18 jaar Begeleiding op school/ thuiszitters PGB en ZIN Doorstroming Samenwerking met ouders Inzet expertise op een andere plek Samenwerking met andere organisaties Ambulante medewerkers en gezinscoaches 26 Hij sloopte het hele huis De Buitenwereld, in de praktijk Hoofdkantoor en locaties Structuur en bestuur Tijdelijke regiocoördinator opgeheven Maatstaven en diensten Gespecialiseerde groepsbegeleiding 34 3 Jaarverslag 2014

4 2.4.2 Ambulante begeleiding Logeerhuis, kort intensief verblijf Expertise Samenwerkingspartners Oudercommissie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht SWKGroep 37 Ik ben niet zo n sociaal kind Pedagogische principes Drie basisuitgangspunten Pedagogische visie Inleiding TEACCH Geef me de Kaarten Kinderparticipatie 47 Twee Orthopedagogen aan het woord Zo normaal mogelijk Beleid Algemeen Groei van de organisatie Naamsbekendheid Aanpassen organisatiestructuur Transitie Jeugdzorg Externe audit van de TUV Bedrijfsveiligheid: Arbo & RIE Klachten Calamiteiten en ongelukken Meten is weten Communicatie met ouders Klanttevredenheidsonderzoek 58 Jaarverslag

5 4.13 Medewerkers, Ondernemingsraad Inhoudelijke onderzoeken Leveranciers Verslaglegging Oudercommissie Kwaliteitsmanagementsysteem Beleidsplan Ziekteverzuim Visie op voeding 62 Een tien voor Nederlands Vooruitblik Transitie jeugdzorg Vaste koers Nieuw beschikkingssysteem Methodische verdieping en ontwikkeling Termijndoelen 70 Een raketgeleerde en een astronauten-instructeur Financieel overzicht III Nawoord 88 Colofon 90 5 Jaarverslag 2014

6 Jaarverslag

7 I. Voorwoord Een positieve benadering Ik vind het leuk om autist te zijn. Zo omschrijft Raefon, een van de kinderen die elke week De Buitenwereld bezoekt, zijn eigen gevoel. Autisme is voor hem geen probleem, maar een een fact of life en sterker nog: hij vindt het leuk. En zijn moeder benadrukt dat ze het autisme van haar zoon zo positief mogelijk wil benaderen. Tegelijkertijd heeft ze behoefte aan zorg; Raefon moet contact krijgen met de buitenwereld. En dat lukt bij De Buitenwereld, zegt ze. Dankzij begeleiding met vaste gezichten, een duidelijk plan en een doel voor haar kind. Daar ben ik dus erg blij mee, aldus zijn moeder. U kunt het mooie verhaal van moeder en zoon, dat zeer kenmerkend is voor De Buitenwereld, verderop lezen in dit jaarverslag Dit jaar laten we cliënten aan het woord. Kinderen met autisme, ADHD of andere psychiatrische stoornissen en hun ouders, daar draait vanzelfsprekend alles om bij De Buitenwereld. Onze organisatie spant zich tot het uiterste in om voor de kinderen na schooltijd een veilige omgeving te creëren en tevens hun ouders een last van de schouders te halen. Het streven is om voor ouders en kind een dagelijkse praktijk te creëren die zo normaal mogelijk is, zo vat Ilonka von Rudnay, een orthopedagoog verbonden aan De Buitenwereld, de essentie van onze organisatie kernachtig samen. De sterk gegroeide vraag onder ouders om zorg van De Buitenwereld bewijst dat we een unieke plaats in de keten hebben opgebouwd zal de geschiedenis ingaan als het laatste jaar vóór de transitie jeugdzorg, die in 2015 ingrijpende veranderingen gaat inhouden voor de zorg in Nederland. Ook De Buitenwereld moet hierin mee. In het verslagjaar 2014 moesten we ons als organisatie al helemaal instellen op de komende overgang, onder meer door het leggen van contacten met de gemeenten, bij wie de verantwoordelijkheid voor de zorg komt te liggen. Op de transitie is veel kritiek gekomen van organisaties en cliënten. Ook hier kiest De Buitenwereld liever een positieve invalshoek: het biedt ook kansen, de verantwoordelijke gemeentes staan dichter bij de mensen dan de provincies die voorheen de zorg aanstuurden. Toch zal pas na een heel jaar goed duidelijk worden wat de transitie heeft opgeleverd. Was het allemaal de moeite waard? We zullen het zien. 7 Jaarverslag 2014

8 Intussen blijft in dit woud van veranderingen één ding hetzelfde: onze organisatie. De Buitenwereld is trouw aan haar principes, waarbij kind en gezin steeds centraal staan. Ons doel is vanaf het begin geweest om het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving op te laten groeien en te ondersteunen door gespecialiseerde begeleiding. En dat zal ook zo blijven, met of zonder transitie. We kiezen voor een positieve benadering! Marije Veen Directeur De Buitenwereld Berkel en Rodenrijs, juli 2015 Jaarverslag

9 9 Jaarverslag 2014

10 II Kerngegevens Omzet 1,2 miljoen 1,8 miljoen Aantal medewerkers Aantal cliënten Ik vind het leuk om autist te zijn Autisme is geen enkel probleem voor Raefon (11). Integendeel zegt hij vol overtuiging: Ik vind het juist leuk om autist te zijn, dan kun je veel beter leren. We praten met hem op de locatie Buitenrode van De Buitenwereld in Den Haag, in de kamer van de juffen, waar ze mooie draaistoelen hebben. Raefon is (nog) klein van stuk, maar daar gaat verandering in komen, want later gaat hij een reus worden. Hij vertelt verhalen voor tien en volgt daarbij zijn eigen lijn. Raefon zit nu in groep zeven van de Eerste Nederlandse Buitenschool, aan de Beresteinlaan in Den Haag. Dit is een openbare basisschool Voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een internaliserende psychiatrische problematiek, zoals de school het zelf noemt op haar website. Problematiek, stoornis? in dergelijke termen denkt Raefon helemaal niet. De reacties van autisten zijn anders dan die van andere kinderen en dat vind ik mooi, zegt hij. Moeder Nieske: Raefon vroeg mij pas in september vorig jaar wat autisme was en of hij het ook had. Maar eigenlijk hebben we het er niet vaak over. Ik probeer het zo positief mogelijk uit te leggen en ik denk dat hij door zijn school en De Buitenwereld zijn stoornis ook als minder problematisch ervaart. De functie van De Buitenwereld is om ervoor te zorgen dat kinderen als Raefon ook contact hebben met leeftijdsgenoten, na schooltijd. In het begin was het niet zo leuk op De Buitenwereld, bekent hij. We hadden maar een kleine ruimte op mijn eigen school. Toen we verhuisden naar deze grotere plek ging het wel goed. Ik ben hier nu twee keer per week en dat is best leuk hoor, leuker dan ik eerst dacht. Ik speel met allemaal vriendjes. Jaarverslag

11 Nieske: Ik zie goed dat de begeleiding met vaste gezichten heel erg werkt voor hem. Er is een plan en een duidelijk doel waarin hij positief wordt begeleid en beloond. Het lukt de begeleiders van De Buitenwereld om hem meer contact te laten krijgen met andere kinderen. Daar ben ik dus erg blij mee! Het traject na de basisschool is ook al bekend: Raefon zal na groep acht naar het Pleysier College Westerbeek in Den Haag gaan. Daar wordt het onderwijsprogramma afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen tussen de 12 en 19 jaar met een gedragsstoornis in het autistische spectrum. En hij wil na schooltijd naar De Buitenwereld blijven komen. En wat wil je op die school leren en daarna gaan doen? Raefon: Dat weet ik nog niet precies. Ik twijfel tussen chauffeur op een tram worden of machinist. Politieagent lijkt me ook wel wat, maar misschien ben ik daar wel te laf voor. Als we politieman en rovertje spelen kruip ik meestal weg. En dan heeft Raefon genoeg van al die gekke vragen. Hij vraagt of hij het schrijfblokje mag overnemen en begint er zelf aantekeningen in te maken. Hij noteert, in een keurig leesbaar handschrift, een hele lijst met Haagse straatnamen: de Cremerweg, de Conradkade, Generaal Spoorlaan en de Buitentuinen. Het lijkt alsof Raefon alvast een tramroute volgt. 11 Jaarverslag 2014

12 1 De Buitenwereld, het profiel Jaarverslag

13 1.1 Inleiding De zorg voor kinderen met een psychiatrische stoornis is een zorg van en voor iedereen in de samenleving. Dit is sinds de oprichting in 2007 de grondgedachte van De Buitenwereld, een innovatieve en dynamische zorginstelling in Zuid-Holland. De Buitenwereld is gericht op gespecialiseerde groepsbegeleiding van normaal tot hoogbegaafde kinderen van 4 tot en met 16 jaar met een psychiatrische stoornis en een IQ boven de zeventig. In 2014 is het leeftijdsinterval breder gemaakt: ook kinderen tussen de 0 en 4 jaar, evenals jongeren tussen de 16 en 18 jaar vallen nu onder het aandachtsgebied. Daarnaast worden er ook kinderen begeleid met een IQ beneden de grens van 70. In de loop van acht jaar hebben we geconstateerd dat er een groeiende zorgvraag is van ouders voor hun kinderen met autisme, ADHD, angststoornis of vergelijkbare aandoeningen. De cijfers bewijzen dit: het aantal kinderen onder de hoede van De Buitenwereld ging van 150 in 2013 naar 195 in Deze groei vloeit niet zozeer voort uit een algehele toename van de psychiatrische problematiek onder kinderen, maar uit het feit dat ouders De Buitenwereld hebben ontdekt en merken dat de organisatie precies tegemoet komt aan hun wensen. Om gezinnen te ontlasten biedt De Buitenwereld gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. Er zijn kleine groepen en een vaste structuur. Kinderen leren hoe ze zelfredzaam kunnen zijn en kunnen volop sociale vaardigheden opdoen. Maar als het nodig is biedt De Buitenwereld ook individuele begeleiding thuis in het gezin of op school. De groepsbegeleiders bij De Buitenwereld zijn professionele krachten met minimaal een relevante hbo-opleiding. De Buitenwereld dient met haar werk ook een maatschappelijk belang: zij draagt bij aan het vergroten van de kansen op participatie van de cliënten - de kinderen - aan de samenleving. En zij faciliteert tevens een verbeterde deelname van de ouders van de cliënten aan het maatschappelijk proces. Voor De Buitenwereld is het gezin, het kind in relatie tot de ouder(s) en andere gezinsleden, steeds de insteek. Door het gezin en het kind vroegtijdig en in nabijheid te helpen kunnen veelal grotere en duurdere vormen van hulpverlening worden voorkomen. Als zodanig levert De Buitenwereld ook financieel iets op voor de maatschappij, namelijk lagere kosten. 13 Jaarverslag 2014

14 Het doel is uiteindelijk om het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving op te laten groeien en te ondersteunen. Bij De Buitenwereld is gespecialiseerde begeleiding het uitgangspunt en staat behandeling niet op de voorgrond. Er wordt een drie-kleurenbeleid gehanteerd, op basis van een inschatting van de begeleiding die een individueel kind nodig heeft. Als blijkt dat de zorgvraag bij een kind afneemt, bevordert De Buitenwereld de doorstroming. De Buitenwereld heeft hierdoor een unieke plaats in de zorgketen. De Buitenwereld is aanvullend op veel zorgorganisaties en kan haar zorg opschalen en verzwaren waar nodig en afbouwen -waar dat kan- tot lichte zorg. De Buitenwereld vindt hierbij aansluiting bij zowel het voorliggend veld (scholen, kinderopvang, welzijn), als bij zwaardere inzet zoals behandeling van de GGZ. Dat deze aanpak werkt, laat De Buitenwereld zien bij de zorgarrangementen die met andere organisaties zijn ontwikkeld. Behandeling kan hierbij korter plaatsvinden als De Buitenwereld tegelijkertijd start met de gespecialiseerde begeleiding. De doelen van een kind binnen De Buitenwereld worden hierin afgestemd met de doelen van de behandelorganisatie. De Buitenwereld was in 2014 actief in zeven jeugdzorgregio s: Haaglanden, Midden-Holland, Holland Rijnland, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en lokaal, extramuraal aanbesteed in 2015: in Schiedam en Lansingerland. De Buitenwereld heeft hierdoor, tussen de 40 en 50 gemeenten waar de kinderen woonachtig zijn. Ook het aantal samenwerkingspartners in de jeugdzorg is groot. De Buitenwereld werkt vooral samen met het speciaal onderwijs, GGZ-kind en jeugdhulp-daghulp waar veel kinderen een doorverwijzing krijgen naar De Buitenwereld. De Buitenwereld heeft haar hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs, in het gebouw van de SWKGroep waar De Buitenwereld sinds 2013 onderdeel van is. De Buitenwereld heeft nu vijf locaties voor de groepsbegeleiding van kinderen: in Zoetermeer, Gouda, Oegstgeest en Den Haag (twee vestigingen). Alle locaties hebben een regionale functie voor kinderen uit omliggende plaatsen. In Rotterdam en Dordrecht wordt de opening van nieuwe locaties voorbereid. 1.2 Geschiedenis Het initiatief tot oprichting van De Buitenwereld werd genomen in 2007 in de regio Midden-Holland. In de wereld van de zorg bleek er destijds een gebrek te bestaan aan gespecialiseerde groepsbegeleiding van kinderen tussen de 4 en 16 jaar oud met een psychiatrische stoornis en een normaal tot bovengemiddeld IQ. Vooral aan gespecialiseerde groepsbegeleiding, voor een kind met een stoornis, na schooltijd en in de vakanties bleek een gebrek te zijn. Jaarverslag

15 De reguliere naschoolse opvang kon hierin niet voorzien, vanwege de specifieke behoeften van de kinderen, zo constateerde de oprichter, Marije Veen, in reactie op de vraag van ouders. En dat terwijl de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen juist specifieke aandacht nodig heeft en gespecialiseerde groepsbegeleiding daarom zo nodig is. In januari 2008 werd de eerste locatie geopend in Waddinxveen, in nauwe samenwerking met De Jutters en met scholen voor speciaal onderwijs en zorginstellingen. De Buitenwereld was een feit! Een half jaar later volgde de opening van locatie Zoetermeer in samenwerking met de Prof. Dr. Leo Kannerschool en weer een half jaar later twee locaties in Den Haag. In 2012 verhuisde de locatie in Waddinxveen naar Gouda en in 2013 volgde de opening van een vestiging in Leiden. Verder werd in 2013 de vestiging in Den Haag Loosduinen uitgebreid met een logeerhuis voor kortdurend intensief verblijf, onder de naam Buitenhuis. De vijf locaties droegen in 2014 de volgende namen: Buitenzoet (Zoetermeer), Buitengouds (Gouda), Buitenleids (Leiden), Buitenrode (Den Haag, van Nijenrodestraat) en Buitenkinderen (Den Haag Loosduinen). Eind 2014 is de locatie te Leiden verhuisd naar Oegstgeest en daar doorgegaan onder de naam Buitenrijn. De Buitenwereld heeft vanaf het begin een groot werkgebied gehad door haar locaties in de drie regio s van Zuid-Holland, waar veertig tot zestig gemeenten onder ressorteren. Ook het aantal samenwerkingspartners in de jeugdzorg is groot. De Buitenwereld werkt vooral samen met het speciaal onderwijs, Jeugd-GGZ en andere jeugdhulpinstanties die veel kinderen verwijzen. Altijd vriendelijk met een groot hart voor de kinderen. (Vader van Coen, locatie Gouda) 1.3 SWKGroep De Buitenwereld zocht sinds de oprichting steeds naar samenwerkingsverbanden in de zorg. Met de groei van de organisatie begon het bestuur in toenemende mate in te zien dat door samenwerking een efficiëntieslag kon worden gemaakt, zonder in te hoeven leveren op de aard en de essentie van de doelstelling: de gespecialiseerde begeleiding van kinderen. 15 Jaarverslag 2014

16 In 2012 leidde dit tot een gesprek met de SWKGroep, een toonaangevende onderneming in kinderopvang en buurtwerk, gevestigd in Berkel en Rodenrijs. Doel was om te kijken of De Buitenwereld zou kunnen opgaan in de groep, met behoud van naam en een zekere mate van zelfstandigheid. De twee partijen werden het snel eens en per 1 april 2013 was de integratie van De Buitenwereld als onderdeel van de SWKGroep een feit. De SWKGroep is nu 100 procent aandeelhouder van Stichting De Buitenwereld en draagt zorg voor een verdere optimalisering van de backofficeprocessen. De samenwerking van De Buitenwereld en de SWKGroep heeft geleid tot een nog efficiëntere bedrijfsvoering, tot een verdere innovatie en groeimogelijkheden van de activiteiten. De SWKGroep is een toonaangevende organisatie in kinderopvang, buurtwerk en zorg. Voor kinderen, hun ouders, bewoners in de wijk en voor de branches. Vanuit deze visie ontwikkelde de organisatie eigentijdse concepten, die ook in praktijk worden gebracht. De SWKGroep is innovatief, kostenefficiënt, sociaal én gericht op kwaliteit en samenwerking. Alle organisaties binnen de SWKGroep hebben een maatschappelijke doelstelling, met een eigen bedrijfsnaam en unieke bedrijfskenmerken. Binnen de groep worden kennis, ervaring en netwerk gedeeld, terwijl de werkmaatschappijen uitgaan van hun eigen kracht. In praktische zin betekende toetreding van De Buitenwereld tot de SWKGroep dat SWKFacet, de dienstverlener achter de schermen van de organisatie, voortaan alle facilitaire zaken afhandelt, zoals financiën, personeelszaken en communicatie en marketing. Zo is De Buitenwereld bijvoorbeeld gestopt met een eigen vormgever en is gebruik gaan maken van de afdeling Marketingcommunicatie van SWKFacet. De filosofie van de SWKGroep is dat alle activiteiten ook in belangrijke mate als zelfstandige activiteit blijven opereren. Dit betekent dat de activiteiten van De Buitenwereld binnen de groep onveranderd zijn gebleven. De Buitenwereld blijft zelf uitvoering geven aan alle activiteiten en ook de ontwikkeling van nieuwe locaties en nieuwe activiteiten voor de doelgroep blijft de verantwoordelijkheid van de directie van De Buitenwereld. 1.4 Doelgroep De Buitenwereld profileert zich als een organisatie voor buitenschoolse gespecialiseerde groepsbegeleiding, bestemd voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar met een psychiatrische stoornis. Veel kinderen met deze diagnose maakten in het verleden gebruik van de reguliere naschoolse opvang. Maar dit bleek in veel gevallen niet de geëigende plek: door gedragsproblemen viel het kind nogal eens buiten de groep en moest de plaatsing in een reguliere organisatie daarom worden beëindigd. Jaarverslag

17 Het respijtzorgvraagstuk werd - en wordt - in deze situatie door ouders veelal opgelost door een individueel gespecialiseerde begeleider aan huis te laten komen. Ouders misten in dit opvangmodel de interactie van hun kind en velen zagen dit als een groot nadeel. Immers: één van de gedragskenmerken van veel kinderen met een psychiatrische stoornis is juist dat zij moeilijk contact kunnen leggen met andere kinderen en derhalve niet leren om samen te spelen en te werken. De Buitenwereld voorzag in deze behoefte en bracht de kinderen met een psychiatrische aandoening in groepsverband samen om hen én hun ouders te helpen. De zware druk op de ouders van een kind met een chronische psychiatrische stoornis moet namelijk niet worden onderschat. Ouders in het zorggebied moesten voor de komst van De Buitenwereld in veel gevallen hun dagindeling en werkafspraken aanpassen om hun kinderen te helpen. De kinderen hebben permanent toezicht en begeleiding nodig vanwege hun psychiatrische problematiek. De Buitenwereld ontlastte vanaf het begin de ouders in een deel van hun dagelijkse taken en biedt hen sindsdien de mogelijkheid om gewoon te kunnen blijven werken of tijd en aandacht te geven aan de broertjes en zusjes in het gezin. 1.5 Kleurenbeleid De Buitenwereld hanteert bij de begeleiding van de kinderen een drie-kleurenbeleid. Deze methode wordt intern toegepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van een kind. Ook wordt het beleid ingezet om de groepen evenwichtig in te delen en waar nodig extra begeleiding in te zetten. Bij de intake wordt een inschatting gemaakt of het kind past bij De Buitenwereld of niet. Na een observatieperiode ontstaat er een duidelijker beeld van de mate van zorg die het kind nodig heeft. Vanaf dat moment wordt het kleurenbeleid gehanteerd. De kleur groen staat voor de minst intensieve vorm van begeleiding: het kind kan zich met de aanwezige structuur, duidelijkheid en aansturing binnen de groep staande houden. Oranje betekent dat een kind extra aandacht nodig heeft en zo nu en dan moeite heeft om emoties op een adequate manier te uiten. Rood is de meest intensieve vorm van begeleiding waarbij kinderen vrijwel constant individuele aandacht nodig hebben om binnen de groep te kunnen functioneren. Deze extra aandacht kan nodig zijn op sociaal-emotioneel gebied, maar ook met betrekking tot het praktisch functioneren. 17 Jaarverslag 2014

18 De eerste twaalf weken begeleiding omvatten de observatieperiode. Na deze weken wordt ingeschat of het kind een passende plek heeft binnen De Buitenwereld. Als dit het geval is wordt het kind een kleur toegewezen die de mate van begeleiding en aansturing aanduidt. De doelgroep van De Buitenwereld is gevoelig voor factoren in de externe omgeving, zoals veranderingen op school of in de thuissituatie. Dit kan zijn weerslag hebben op het gedrag van het kind. Het kleurenbeleid wordt daarom voor ieder kind elke vijf weken geëvalueerd en eventueel aangepast. Voor kinderen in de categorie rood wordt altijd een individuele risico-inventarisatie en evaluatie geschreven (RIE). Hiermee worden de risico s die deze kinderen voor zichzelf en voor de groep vormen geïnventariseerd en wordt omschreven hoe te handelen als zich risicovol gedrag voordoet. In de gedragswetenschap wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen twee profielen: internaliserende en externaliserende problematiek bij de kinderen. Bij de internaliserende kant zien we vooral kinderen met angst- en hechtingsproblematiek. Bij de externaliserende problematiek (agressief, normafwijkend gedrag) zien we kinderen met bijvoorbeeld ODD (oppositioneel-opstandige gedragsstoornis) zij kunnen hun emoties/gedrag onvoldoende reguleren en hun boosheid uiten door verbaal of fysiek geweld. De Buitenwereld is een organisatie die in eerste instantie is gericht op kinderen met internaliserende problematiek. De doelgroep wordt in bredere zin ook wel aangeduid met de term cliënt - hiermee worden ook ouders en gezinnen bedoeld. 1.6 Langdurige begeleiding De expertise van De Buitenwereld ligt met name in het bieden van gespecialiseerde, langdurige begeleiding. Hierin wordt gebruik gemaakt van methodieken die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor behandeling van kinderen met een psychiatrische stoornis. De begeleiding richt zich niet op het behalen van behandeldoelen, dus het doelgericht en stapsgewijs beïnvloeden van het gedrag van het kind, maar primair op het bieden van een overzichtelijke, gestructureerde en geordende opvoedingssituatie, waarin aan voorwaarden wordt voldaan om het kind met een psychiatrische stoornis langdurig een ontspannen vrijetijdsbesteding binnen een groep te laten ervaren. In tweede instantie kan in deze begeleiding ook doelgericht aandacht worden besteed aan het vergroten van sociale en andere vaardigheden van het kind binnen de groepssituatie. Vanwege de langdurige begeleidingssituatie kan De Buitenwereld bij uitstek samen met ouders de regiefunctie in de zorg rondom het kind vormgeven. Deze regie wordt vastgelegd in een één gezin-één plan - aanpak en De Buitenwereld kan andere zorgpartners die ook in het gezin betrokken zijn actief erbij betrekken. De begeleiding van De Buitenwereld stemt zich af op de vraag van de ouders en streeft een gezamenlijk afgestemde Jaarverslag

19 benadering na van het kind door ouders, school en eventueel andere betrokken hulpverleners voor het kind of gezin. Sinds de komst van De Buitenwereld kunnen ouders van deze kinderen deel blijven nemen aan het arbeidsproces buitenshuis, kunnen ze de andere kinderen binnen het gezin aandacht geven, of hebben ze zo de mogelijkheid om energie op te kunnen doen om de verzorging en opvoeding van het kind binnen het gezin vol te kunnen houden. De Buitenwereld is ook bedoeld voor kinderen die zijn uitbehandeld bij een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie of bij jeugdhulpverlening, maar aangewezen blijven op een specifieke aansturing. Zo ondersteunt De Buitenwereld deze overgang voor het kind en het gezin professioneel. 1.7 Grensverleggend Naast het aanbod van de buitenschoolse groepsbegeleiding, de individuele ambulante begeleiding en het logeren, heeft De Buitenwereld gaandeweg haar grenzen verlegd. In 2014 is een hulpaanbod ontwikkeld met een aantal modules voor verschillende leeftijdsgroepen die met name gericht zijn op preventie voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een psychiatrische stoornis of voorlopers daarvan voor de leeftijd van 4 jaar. Dit gebeurt eventueel naast en in samenwerking met ouders, scholen, kinderopvang, aanpalende organisaties voor welzijn, organisaties voor jeugdhulpverlening en GGZ en kinderpsychiatrie. Een voorbeeld hiervan is Alert for you. De Buitenwereld zet haar expertise in op de kinderopvang om de medewerkers te coachen in het begeleiden van een kind met gedragsproblemen op de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Door voor deze kinderen samen met de medewerkers een programma op maat te maken kan veelal doorverwijzing naar een maatwerkvoorziening worden voorkomen. De kracht van De Buitenwereld ligt verder met name in de preventieve uitwerking voor gezinnen met een kind met een stoornis. Door de aanpak van De Buitenwereld ervaren ouders en gezin dat zij weer wat lucht krijgen. Dat geeft ook de motivatie om weer actief met het kind aan de slag te gaan. De Buitenwereld kan hierbij zonodig aansluiten met een module ambulante gezinsbegeleiding (nu nog: ouderbegeleiding), gericht op het ondersteunen en versterken van de aanwezige krachten binnen het gezin. Uit de praktijk van de afgelopen acht jaar blijkt dat ouders met de gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning van De Buitenwereld veel beter in staat zijn om de zorg en opvoeding van hun kind met een stoornis langdurig vol te houden, binnen het gezin. Er hoeft daardoor minder snel een beroep gedaan te worden op zwaardere vormen van hulpverlening voor het kind of het gezin, zoals uithuisplaatsing naar een gespecialiseerde setting. 19 Jaarverslag 2014

20 Jaarverslag

21 1.8 Leeftijdscategorieën De Buitenwereld maakt een onderverdeling in drie leeftijdsgroepen: peuters tot 4 jaar, kinderen van 4 tot en met 16 jaar en de oudere jeugd, tot 18 jaar. Aan elke leeftijdsgroep kunnen dezelfde, maar op de leeftijd afgestemde, modules geboden worden, apart of zo mogelijk in combinatie. De modules zijn: gezinscoach in de wijk- of sociale teams voor gezinnen waarin een kind probleemgedrag vertoont; ambulante begeleiding van het individuele kind in de thuissituatie; ambulante begeleiding van het gezin en de ouders in de omgang met het kind; ambulante begeleiding van het individuele kind in de eigen opvang- of schoolsituatie; begeleiding in gespecialiseerde groepen voor kinderen van 4 tot 18 jaar; Alert for you: kinderen met gedragsproblemen en (een vermoeden van een) stoornis, krijgen begeleiding en advies op de buitenschoolse opvang (BSO) of kinderopvang in de eigen wijk van het kind; Kortdurend intensief verblijf in het logeerhuis: gezinnen op adem laten komen en de kinderen die komen logeren een gerichte structuur aanbieden met volop ontwikkelingsmogelijkheden Peuters Peuters tot 4 jaar vormen de jongste focusgroep van De Buitenwereld. Het gaat om kinderen bij wie de hechting verstoord verloopt als gevolg van psychiatrische problemen bij het kind, door problemen bij de ouders of in het gezin, of door een combinatie van factoren. Het lukt het kind dus niet een veilige gehechtheidsrelatie te ontwikkelen, door factoren bij het kind zelf, bij de ouder(s) of in het gezin. In deze situatie valt waar te nemen dat zowel ouders als kind pogingen doen om contactmomenten met elkaar te hebben, maar het lukt niet of onvoldoende om een match tussen ouder en kind tot stand te brengen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het grenzeloos contact zoeken van het kind, ook met voor haar/hem onbekende personen, het ontwijken van contact met de ouders of met anderen, angstig zijn voor contact, of in het voortdurend aantrekken/ afstoten in het contact, de ouder voortdurend claimen, of problemen in het zelfstandig exploreren van de situatie van het kind. Een andere groep peuters betreft kinderen van wie de ouders zorgen ontwikkelen vanwege het feit dat ze het gevoel hebben geen grip te hebben of te krijgen op hun kind. Het kind luistert niet, de ouder heeft het gevoel geen contact met het kind te krijgen, het kind heeft bijzondere gewoontes, het kind heeft extreme woedeaanvallen, kortom: het kind ontwikkelt zich aanwijsbaar anders dan het gemiddelde kind in de voor ouders bekende omgeving, 21 Jaarverslag 2014

22 terwijl nog niet precies duidelijk is wat er aan de hand is. Dit zijn mogelijke voortekenen van psychiatrische stoornissen zoals ADHD en autisme Kinderen van 4-16 jaar De Buitenwereld begeleidt kinderen van 4 tot 16 jaar die over het algemeen op een normaal tot hoog begaafd cognitief niveau functioneren en bij wie door een kinderpsychiater of GZ-psycholoog een psychiatrische stoornis is gediagnosticeerd zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en hechtingsstoornissen. Vaak bezoeken zij een school voor bijzonder onderwijs, of een reguliere school met een zogenaamde rugzak. Ze zijn meestal niet in staat om zelfstandig hun eigen gedrag aan te sturen en af te stemmen op de situatie waarin zij zich bevinden en zij ervaren bijna voortdurend problemen in het reguleren van de eigen emoties. Dit gedrag dagelijks in goede banen leiden kost veel tijd en energie van ouders, leerkrachten en andere betrokkenen Jongeren tussen 16 en 18 jaar Het gaat hier om jongeren die midden in de puberteit zitten. Je ziet op deze leeftijd vaak onzekerheid en angst ontstaan, waardoor een groot deel van deze jongeren met een stoornis in een isolement kan komen. De Buitenwereld kan instappen met diverse vormen van hulpverlening zoals gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, maatjesaanpak et cetera. Bij elke hulpvraag wordt gekeken naar een passend aanbod Begeleiding op school/ thuiszitters In het kader van flexibiliteit en samenwerking springt De Buitenwereld in als er moeilijkheden op school bestaan. Zo kan er een ambulante begeleider tijdelijk een kind binnen de huidige schoolsituatie begeleiden. Aandachtspunten kunnen zijn: het herhalen van instructies, het toelichten van processen in de klas, het aansturen en benoemen van ongewenst gedrag en dergelijke. Voor het kind betekent de nabijheid van de ambulante begeleiding een steuntje in de rug. Voor leerkrachten kan dit een welkome aanvulling zijn in het klassenproces. Mocht ook dit geen optie zijn en het kind thuis komt te zitten, kan De Buitenwereld volledig inspringen en het kind tijdelijk begeleiden op onze locaties. In samenwerking met school wordt er gewerkt aan schoolse taken en wordt het kind structuur en duidelijkheid geboden. Vervolgens wordt er gewerkt aan een terugkeer naar school. Jaarverslag

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

nfo nummer In dit nummer vindt u feiten, achtergronden en interviews over de zorg- en dienstverlening aan kinderen met ASS en hun ouders.

nfo nummer In dit nummer vindt u feiten, achtergronden en interviews over de zorg- en dienstverlening aan kinderen met ASS en hun ouders. nfo nummer 8 ThemA AuTisme AAn de lezer, Voor u ligt alweer de achtste uitgave van de PSW Junior Info, het informatieblad van PSW Junior, de Kinder- en jeugdzorg van PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal

Nadere informatie

...de jeugd heeft de toekomst!

...de jeugd heeft de toekomst! speciale uitgave van de lichtenvoorde...de jeugd heeft THEMA de toekomst! kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking én bijkomende psychische en sociale problemen specifieke professionele

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda

CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda CURIUM Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda Jaardocument 2006 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2006 van de Stichting Curium, academisch centrum voor

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie