Inhoudsopgave. Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Jaarverslag

3 Inhoudsopgave I Voorwoord 7 II Kerngegevens 2013 en Ik vind het leuk om autist te zijn De Buitenwereld, het profiel Inleiding Geschiedenis SWKGroep Doelgroep Kleurenbeleid Langdurige begeleiding Grensverleggend Leeftijdscategorieën Peuters Kinderen van 4-16 jaar Jongeren tussen 16 en 18 jaar Begeleiding op school/ thuiszitters PGB en ZIN Doorstroming Samenwerking met ouders Inzet expertise op een andere plek Samenwerking met andere organisaties Ambulante medewerkers en gezinscoaches 26 Hij sloopte het hele huis De Buitenwereld, in de praktijk Hoofdkantoor en locaties Structuur en bestuur Tijdelijke regiocoördinator opgeheven Maatstaven en diensten Gespecialiseerde groepsbegeleiding 34 3 Jaarverslag 2014

4 2.4.2 Ambulante begeleiding Logeerhuis, kort intensief verblijf Expertise Samenwerkingspartners Oudercommissie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht SWKGroep 37 Ik ben niet zo n sociaal kind Pedagogische principes Drie basisuitgangspunten Pedagogische visie Inleiding TEACCH Geef me de Kaarten Kinderparticipatie 47 Twee Orthopedagogen aan het woord Zo normaal mogelijk Beleid Algemeen Groei van de organisatie Naamsbekendheid Aanpassen organisatiestructuur Transitie Jeugdzorg Externe audit van de TUV Bedrijfsveiligheid: Arbo & RIE Klachten Calamiteiten en ongelukken Meten is weten Communicatie met ouders Klanttevredenheidsonderzoek 58 Jaarverslag

5 4.13 Medewerkers, Ondernemingsraad Inhoudelijke onderzoeken Leveranciers Verslaglegging Oudercommissie Kwaliteitsmanagementsysteem Beleidsplan Ziekteverzuim Visie op voeding 62 Een tien voor Nederlands Vooruitblik Transitie jeugdzorg Vaste koers Nieuw beschikkingssysteem Methodische verdieping en ontwikkeling Termijndoelen 70 Een raketgeleerde en een astronauten-instructeur Financieel overzicht III Nawoord 88 Colofon 90 5 Jaarverslag 2014

6 Jaarverslag

7 I. Voorwoord Een positieve benadering Ik vind het leuk om autist te zijn. Zo omschrijft Raefon, een van de kinderen die elke week De Buitenwereld bezoekt, zijn eigen gevoel. Autisme is voor hem geen probleem, maar een een fact of life en sterker nog: hij vindt het leuk. En zijn moeder benadrukt dat ze het autisme van haar zoon zo positief mogelijk wil benaderen. Tegelijkertijd heeft ze behoefte aan zorg; Raefon moet contact krijgen met de buitenwereld. En dat lukt bij De Buitenwereld, zegt ze. Dankzij begeleiding met vaste gezichten, een duidelijk plan en een doel voor haar kind. Daar ben ik dus erg blij mee, aldus zijn moeder. U kunt het mooie verhaal van moeder en zoon, dat zeer kenmerkend is voor De Buitenwereld, verderop lezen in dit jaarverslag Dit jaar laten we cliënten aan het woord. Kinderen met autisme, ADHD of andere psychiatrische stoornissen en hun ouders, daar draait vanzelfsprekend alles om bij De Buitenwereld. Onze organisatie spant zich tot het uiterste in om voor de kinderen na schooltijd een veilige omgeving te creëren en tevens hun ouders een last van de schouders te halen. Het streven is om voor ouders en kind een dagelijkse praktijk te creëren die zo normaal mogelijk is, zo vat Ilonka von Rudnay, een orthopedagoog verbonden aan De Buitenwereld, de essentie van onze organisatie kernachtig samen. De sterk gegroeide vraag onder ouders om zorg van De Buitenwereld bewijst dat we een unieke plaats in de keten hebben opgebouwd zal de geschiedenis ingaan als het laatste jaar vóór de transitie jeugdzorg, die in 2015 ingrijpende veranderingen gaat inhouden voor de zorg in Nederland. Ook De Buitenwereld moet hierin mee. In het verslagjaar 2014 moesten we ons als organisatie al helemaal instellen op de komende overgang, onder meer door het leggen van contacten met de gemeenten, bij wie de verantwoordelijkheid voor de zorg komt te liggen. Op de transitie is veel kritiek gekomen van organisaties en cliënten. Ook hier kiest De Buitenwereld liever een positieve invalshoek: het biedt ook kansen, de verantwoordelijke gemeentes staan dichter bij de mensen dan de provincies die voorheen de zorg aanstuurden. Toch zal pas na een heel jaar goed duidelijk worden wat de transitie heeft opgeleverd. Was het allemaal de moeite waard? We zullen het zien. 7 Jaarverslag 2014

8 Intussen blijft in dit woud van veranderingen één ding hetzelfde: onze organisatie. De Buitenwereld is trouw aan haar principes, waarbij kind en gezin steeds centraal staan. Ons doel is vanaf het begin geweest om het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving op te laten groeien en te ondersteunen door gespecialiseerde begeleiding. En dat zal ook zo blijven, met of zonder transitie. We kiezen voor een positieve benadering! Marije Veen Directeur De Buitenwereld Berkel en Rodenrijs, juli 2015 Jaarverslag

9 9 Jaarverslag 2014

10 II Kerngegevens Omzet 1,2 miljoen 1,8 miljoen Aantal medewerkers Aantal cliënten Ik vind het leuk om autist te zijn Autisme is geen enkel probleem voor Raefon (11). Integendeel zegt hij vol overtuiging: Ik vind het juist leuk om autist te zijn, dan kun je veel beter leren. We praten met hem op de locatie Buitenrode van De Buitenwereld in Den Haag, in de kamer van de juffen, waar ze mooie draaistoelen hebben. Raefon is (nog) klein van stuk, maar daar gaat verandering in komen, want later gaat hij een reus worden. Hij vertelt verhalen voor tien en volgt daarbij zijn eigen lijn. Raefon zit nu in groep zeven van de Eerste Nederlandse Buitenschool, aan de Beresteinlaan in Den Haag. Dit is een openbare basisschool Voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een internaliserende psychiatrische problematiek, zoals de school het zelf noemt op haar website. Problematiek, stoornis? in dergelijke termen denkt Raefon helemaal niet. De reacties van autisten zijn anders dan die van andere kinderen en dat vind ik mooi, zegt hij. Moeder Nieske: Raefon vroeg mij pas in september vorig jaar wat autisme was en of hij het ook had. Maar eigenlijk hebben we het er niet vaak over. Ik probeer het zo positief mogelijk uit te leggen en ik denk dat hij door zijn school en De Buitenwereld zijn stoornis ook als minder problematisch ervaart. De functie van De Buitenwereld is om ervoor te zorgen dat kinderen als Raefon ook contact hebben met leeftijdsgenoten, na schooltijd. In het begin was het niet zo leuk op De Buitenwereld, bekent hij. We hadden maar een kleine ruimte op mijn eigen school. Toen we verhuisden naar deze grotere plek ging het wel goed. Ik ben hier nu twee keer per week en dat is best leuk hoor, leuker dan ik eerst dacht. Ik speel met allemaal vriendjes. Jaarverslag

11 Nieske: Ik zie goed dat de begeleiding met vaste gezichten heel erg werkt voor hem. Er is een plan en een duidelijk doel waarin hij positief wordt begeleid en beloond. Het lukt de begeleiders van De Buitenwereld om hem meer contact te laten krijgen met andere kinderen. Daar ben ik dus erg blij mee! Het traject na de basisschool is ook al bekend: Raefon zal na groep acht naar het Pleysier College Westerbeek in Den Haag gaan. Daar wordt het onderwijsprogramma afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen tussen de 12 en 19 jaar met een gedragsstoornis in het autistische spectrum. En hij wil na schooltijd naar De Buitenwereld blijven komen. En wat wil je op die school leren en daarna gaan doen? Raefon: Dat weet ik nog niet precies. Ik twijfel tussen chauffeur op een tram worden of machinist. Politieagent lijkt me ook wel wat, maar misschien ben ik daar wel te laf voor. Als we politieman en rovertje spelen kruip ik meestal weg. En dan heeft Raefon genoeg van al die gekke vragen. Hij vraagt of hij het schrijfblokje mag overnemen en begint er zelf aantekeningen in te maken. Hij noteert, in een keurig leesbaar handschrift, een hele lijst met Haagse straatnamen: de Cremerweg, de Conradkade, Generaal Spoorlaan en de Buitentuinen. Het lijkt alsof Raefon alvast een tramroute volgt. 11 Jaarverslag 2014

12 1 De Buitenwereld, het profiel Jaarverslag

13 1.1 Inleiding De zorg voor kinderen met een psychiatrische stoornis is een zorg van en voor iedereen in de samenleving. Dit is sinds de oprichting in 2007 de grondgedachte van De Buitenwereld, een innovatieve en dynamische zorginstelling in Zuid-Holland. De Buitenwereld is gericht op gespecialiseerde groepsbegeleiding van normaal tot hoogbegaafde kinderen van 4 tot en met 16 jaar met een psychiatrische stoornis en een IQ boven de zeventig. In 2014 is het leeftijdsinterval breder gemaakt: ook kinderen tussen de 0 en 4 jaar, evenals jongeren tussen de 16 en 18 jaar vallen nu onder het aandachtsgebied. Daarnaast worden er ook kinderen begeleid met een IQ beneden de grens van 70. In de loop van acht jaar hebben we geconstateerd dat er een groeiende zorgvraag is van ouders voor hun kinderen met autisme, ADHD, angststoornis of vergelijkbare aandoeningen. De cijfers bewijzen dit: het aantal kinderen onder de hoede van De Buitenwereld ging van 150 in 2013 naar 195 in Deze groei vloeit niet zozeer voort uit een algehele toename van de psychiatrische problematiek onder kinderen, maar uit het feit dat ouders De Buitenwereld hebben ontdekt en merken dat de organisatie precies tegemoet komt aan hun wensen. Om gezinnen te ontlasten biedt De Buitenwereld gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. Er zijn kleine groepen en een vaste structuur. Kinderen leren hoe ze zelfredzaam kunnen zijn en kunnen volop sociale vaardigheden opdoen. Maar als het nodig is biedt De Buitenwereld ook individuele begeleiding thuis in het gezin of op school. De groepsbegeleiders bij De Buitenwereld zijn professionele krachten met minimaal een relevante hbo-opleiding. De Buitenwereld dient met haar werk ook een maatschappelijk belang: zij draagt bij aan het vergroten van de kansen op participatie van de cliënten - de kinderen - aan de samenleving. En zij faciliteert tevens een verbeterde deelname van de ouders van de cliënten aan het maatschappelijk proces. Voor De Buitenwereld is het gezin, het kind in relatie tot de ouder(s) en andere gezinsleden, steeds de insteek. Door het gezin en het kind vroegtijdig en in nabijheid te helpen kunnen veelal grotere en duurdere vormen van hulpverlening worden voorkomen. Als zodanig levert De Buitenwereld ook financieel iets op voor de maatschappij, namelijk lagere kosten. 13 Jaarverslag 2014

14 Het doel is uiteindelijk om het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving op te laten groeien en te ondersteunen. Bij De Buitenwereld is gespecialiseerde begeleiding het uitgangspunt en staat behandeling niet op de voorgrond. Er wordt een drie-kleurenbeleid gehanteerd, op basis van een inschatting van de begeleiding die een individueel kind nodig heeft. Als blijkt dat de zorgvraag bij een kind afneemt, bevordert De Buitenwereld de doorstroming. De Buitenwereld heeft hierdoor een unieke plaats in de zorgketen. De Buitenwereld is aanvullend op veel zorgorganisaties en kan haar zorg opschalen en verzwaren waar nodig en afbouwen -waar dat kan- tot lichte zorg. De Buitenwereld vindt hierbij aansluiting bij zowel het voorliggend veld (scholen, kinderopvang, welzijn), als bij zwaardere inzet zoals behandeling van de GGZ. Dat deze aanpak werkt, laat De Buitenwereld zien bij de zorgarrangementen die met andere organisaties zijn ontwikkeld. Behandeling kan hierbij korter plaatsvinden als De Buitenwereld tegelijkertijd start met de gespecialiseerde begeleiding. De doelen van een kind binnen De Buitenwereld worden hierin afgestemd met de doelen van de behandelorganisatie. De Buitenwereld was in 2014 actief in zeven jeugdzorgregio s: Haaglanden, Midden-Holland, Holland Rijnland, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en lokaal, extramuraal aanbesteed in 2015: in Schiedam en Lansingerland. De Buitenwereld heeft hierdoor, tussen de 40 en 50 gemeenten waar de kinderen woonachtig zijn. Ook het aantal samenwerkingspartners in de jeugdzorg is groot. De Buitenwereld werkt vooral samen met het speciaal onderwijs, GGZ-kind en jeugdhulp-daghulp waar veel kinderen een doorverwijzing krijgen naar De Buitenwereld. De Buitenwereld heeft haar hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs, in het gebouw van de SWKGroep waar De Buitenwereld sinds 2013 onderdeel van is. De Buitenwereld heeft nu vijf locaties voor de groepsbegeleiding van kinderen: in Zoetermeer, Gouda, Oegstgeest en Den Haag (twee vestigingen). Alle locaties hebben een regionale functie voor kinderen uit omliggende plaatsen. In Rotterdam en Dordrecht wordt de opening van nieuwe locaties voorbereid. 1.2 Geschiedenis Het initiatief tot oprichting van De Buitenwereld werd genomen in 2007 in de regio Midden-Holland. In de wereld van de zorg bleek er destijds een gebrek te bestaan aan gespecialiseerde groepsbegeleiding van kinderen tussen de 4 en 16 jaar oud met een psychiatrische stoornis en een normaal tot bovengemiddeld IQ. Vooral aan gespecialiseerde groepsbegeleiding, voor een kind met een stoornis, na schooltijd en in de vakanties bleek een gebrek te zijn. Jaarverslag

15 De reguliere naschoolse opvang kon hierin niet voorzien, vanwege de specifieke behoeften van de kinderen, zo constateerde de oprichter, Marije Veen, in reactie op de vraag van ouders. En dat terwijl de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen juist specifieke aandacht nodig heeft en gespecialiseerde groepsbegeleiding daarom zo nodig is. In januari 2008 werd de eerste locatie geopend in Waddinxveen, in nauwe samenwerking met De Jutters en met scholen voor speciaal onderwijs en zorginstellingen. De Buitenwereld was een feit! Een half jaar later volgde de opening van locatie Zoetermeer in samenwerking met de Prof. Dr. Leo Kannerschool en weer een half jaar later twee locaties in Den Haag. In 2012 verhuisde de locatie in Waddinxveen naar Gouda en in 2013 volgde de opening van een vestiging in Leiden. Verder werd in 2013 de vestiging in Den Haag Loosduinen uitgebreid met een logeerhuis voor kortdurend intensief verblijf, onder de naam Buitenhuis. De vijf locaties droegen in 2014 de volgende namen: Buitenzoet (Zoetermeer), Buitengouds (Gouda), Buitenleids (Leiden), Buitenrode (Den Haag, van Nijenrodestraat) en Buitenkinderen (Den Haag Loosduinen). Eind 2014 is de locatie te Leiden verhuisd naar Oegstgeest en daar doorgegaan onder de naam Buitenrijn. De Buitenwereld heeft vanaf het begin een groot werkgebied gehad door haar locaties in de drie regio s van Zuid-Holland, waar veertig tot zestig gemeenten onder ressorteren. Ook het aantal samenwerkingspartners in de jeugdzorg is groot. De Buitenwereld werkt vooral samen met het speciaal onderwijs, Jeugd-GGZ en andere jeugdhulpinstanties die veel kinderen verwijzen. Altijd vriendelijk met een groot hart voor de kinderen. (Vader van Coen, locatie Gouda) 1.3 SWKGroep De Buitenwereld zocht sinds de oprichting steeds naar samenwerkingsverbanden in de zorg. Met de groei van de organisatie begon het bestuur in toenemende mate in te zien dat door samenwerking een efficiëntieslag kon worden gemaakt, zonder in te hoeven leveren op de aard en de essentie van de doelstelling: de gespecialiseerde begeleiding van kinderen. 15 Jaarverslag 2014

16 In 2012 leidde dit tot een gesprek met de SWKGroep, een toonaangevende onderneming in kinderopvang en buurtwerk, gevestigd in Berkel en Rodenrijs. Doel was om te kijken of De Buitenwereld zou kunnen opgaan in de groep, met behoud van naam en een zekere mate van zelfstandigheid. De twee partijen werden het snel eens en per 1 april 2013 was de integratie van De Buitenwereld als onderdeel van de SWKGroep een feit. De SWKGroep is nu 100 procent aandeelhouder van Stichting De Buitenwereld en draagt zorg voor een verdere optimalisering van de backofficeprocessen. De samenwerking van De Buitenwereld en de SWKGroep heeft geleid tot een nog efficiëntere bedrijfsvoering, tot een verdere innovatie en groeimogelijkheden van de activiteiten. De SWKGroep is een toonaangevende organisatie in kinderopvang, buurtwerk en zorg. Voor kinderen, hun ouders, bewoners in de wijk en voor de branches. Vanuit deze visie ontwikkelde de organisatie eigentijdse concepten, die ook in praktijk worden gebracht. De SWKGroep is innovatief, kostenefficiënt, sociaal én gericht op kwaliteit en samenwerking. Alle organisaties binnen de SWKGroep hebben een maatschappelijke doelstelling, met een eigen bedrijfsnaam en unieke bedrijfskenmerken. Binnen de groep worden kennis, ervaring en netwerk gedeeld, terwijl de werkmaatschappijen uitgaan van hun eigen kracht. In praktische zin betekende toetreding van De Buitenwereld tot de SWKGroep dat SWKFacet, de dienstverlener achter de schermen van de organisatie, voortaan alle facilitaire zaken afhandelt, zoals financiën, personeelszaken en communicatie en marketing. Zo is De Buitenwereld bijvoorbeeld gestopt met een eigen vormgever en is gebruik gaan maken van de afdeling Marketingcommunicatie van SWKFacet. De filosofie van de SWKGroep is dat alle activiteiten ook in belangrijke mate als zelfstandige activiteit blijven opereren. Dit betekent dat de activiteiten van De Buitenwereld binnen de groep onveranderd zijn gebleven. De Buitenwereld blijft zelf uitvoering geven aan alle activiteiten en ook de ontwikkeling van nieuwe locaties en nieuwe activiteiten voor de doelgroep blijft de verantwoordelijkheid van de directie van De Buitenwereld. 1.4 Doelgroep De Buitenwereld profileert zich als een organisatie voor buitenschoolse gespecialiseerde groepsbegeleiding, bestemd voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar met een psychiatrische stoornis. Veel kinderen met deze diagnose maakten in het verleden gebruik van de reguliere naschoolse opvang. Maar dit bleek in veel gevallen niet de geëigende plek: door gedragsproblemen viel het kind nogal eens buiten de groep en moest de plaatsing in een reguliere organisatie daarom worden beëindigd. Jaarverslag

17 Het respijtzorgvraagstuk werd - en wordt - in deze situatie door ouders veelal opgelost door een individueel gespecialiseerde begeleider aan huis te laten komen. Ouders misten in dit opvangmodel de interactie van hun kind en velen zagen dit als een groot nadeel. Immers: één van de gedragskenmerken van veel kinderen met een psychiatrische stoornis is juist dat zij moeilijk contact kunnen leggen met andere kinderen en derhalve niet leren om samen te spelen en te werken. De Buitenwereld voorzag in deze behoefte en bracht de kinderen met een psychiatrische aandoening in groepsverband samen om hen én hun ouders te helpen. De zware druk op de ouders van een kind met een chronische psychiatrische stoornis moet namelijk niet worden onderschat. Ouders in het zorggebied moesten voor de komst van De Buitenwereld in veel gevallen hun dagindeling en werkafspraken aanpassen om hun kinderen te helpen. De kinderen hebben permanent toezicht en begeleiding nodig vanwege hun psychiatrische problematiek. De Buitenwereld ontlastte vanaf het begin de ouders in een deel van hun dagelijkse taken en biedt hen sindsdien de mogelijkheid om gewoon te kunnen blijven werken of tijd en aandacht te geven aan de broertjes en zusjes in het gezin. 1.5 Kleurenbeleid De Buitenwereld hanteert bij de begeleiding van de kinderen een drie-kleurenbeleid. Deze methode wordt intern toegepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van een kind. Ook wordt het beleid ingezet om de groepen evenwichtig in te delen en waar nodig extra begeleiding in te zetten. Bij de intake wordt een inschatting gemaakt of het kind past bij De Buitenwereld of niet. Na een observatieperiode ontstaat er een duidelijker beeld van de mate van zorg die het kind nodig heeft. Vanaf dat moment wordt het kleurenbeleid gehanteerd. De kleur groen staat voor de minst intensieve vorm van begeleiding: het kind kan zich met de aanwezige structuur, duidelijkheid en aansturing binnen de groep staande houden. Oranje betekent dat een kind extra aandacht nodig heeft en zo nu en dan moeite heeft om emoties op een adequate manier te uiten. Rood is de meest intensieve vorm van begeleiding waarbij kinderen vrijwel constant individuele aandacht nodig hebben om binnen de groep te kunnen functioneren. Deze extra aandacht kan nodig zijn op sociaal-emotioneel gebied, maar ook met betrekking tot het praktisch functioneren. 17 Jaarverslag 2014

18 De eerste twaalf weken begeleiding omvatten de observatieperiode. Na deze weken wordt ingeschat of het kind een passende plek heeft binnen De Buitenwereld. Als dit het geval is wordt het kind een kleur toegewezen die de mate van begeleiding en aansturing aanduidt. De doelgroep van De Buitenwereld is gevoelig voor factoren in de externe omgeving, zoals veranderingen op school of in de thuissituatie. Dit kan zijn weerslag hebben op het gedrag van het kind. Het kleurenbeleid wordt daarom voor ieder kind elke vijf weken geëvalueerd en eventueel aangepast. Voor kinderen in de categorie rood wordt altijd een individuele risico-inventarisatie en evaluatie geschreven (RIE). Hiermee worden de risico s die deze kinderen voor zichzelf en voor de groep vormen geïnventariseerd en wordt omschreven hoe te handelen als zich risicovol gedrag voordoet. In de gedragswetenschap wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen twee profielen: internaliserende en externaliserende problematiek bij de kinderen. Bij de internaliserende kant zien we vooral kinderen met angst- en hechtingsproblematiek. Bij de externaliserende problematiek (agressief, normafwijkend gedrag) zien we kinderen met bijvoorbeeld ODD (oppositioneel-opstandige gedragsstoornis) zij kunnen hun emoties/gedrag onvoldoende reguleren en hun boosheid uiten door verbaal of fysiek geweld. De Buitenwereld is een organisatie die in eerste instantie is gericht op kinderen met internaliserende problematiek. De doelgroep wordt in bredere zin ook wel aangeduid met de term cliënt - hiermee worden ook ouders en gezinnen bedoeld. 1.6 Langdurige begeleiding De expertise van De Buitenwereld ligt met name in het bieden van gespecialiseerde, langdurige begeleiding. Hierin wordt gebruik gemaakt van methodieken die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor behandeling van kinderen met een psychiatrische stoornis. De begeleiding richt zich niet op het behalen van behandeldoelen, dus het doelgericht en stapsgewijs beïnvloeden van het gedrag van het kind, maar primair op het bieden van een overzichtelijke, gestructureerde en geordende opvoedingssituatie, waarin aan voorwaarden wordt voldaan om het kind met een psychiatrische stoornis langdurig een ontspannen vrijetijdsbesteding binnen een groep te laten ervaren. In tweede instantie kan in deze begeleiding ook doelgericht aandacht worden besteed aan het vergroten van sociale en andere vaardigheden van het kind binnen de groepssituatie. Vanwege de langdurige begeleidingssituatie kan De Buitenwereld bij uitstek samen met ouders de regiefunctie in de zorg rondom het kind vormgeven. Deze regie wordt vastgelegd in een één gezin-één plan - aanpak en De Buitenwereld kan andere zorgpartners die ook in het gezin betrokken zijn actief erbij betrekken. De begeleiding van De Buitenwereld stemt zich af op de vraag van de ouders en streeft een gezamenlijk afgestemde Jaarverslag

19 benadering na van het kind door ouders, school en eventueel andere betrokken hulpverleners voor het kind of gezin. Sinds de komst van De Buitenwereld kunnen ouders van deze kinderen deel blijven nemen aan het arbeidsproces buitenshuis, kunnen ze de andere kinderen binnen het gezin aandacht geven, of hebben ze zo de mogelijkheid om energie op te kunnen doen om de verzorging en opvoeding van het kind binnen het gezin vol te kunnen houden. De Buitenwereld is ook bedoeld voor kinderen die zijn uitbehandeld bij een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie of bij jeugdhulpverlening, maar aangewezen blijven op een specifieke aansturing. Zo ondersteunt De Buitenwereld deze overgang voor het kind en het gezin professioneel. 1.7 Grensverleggend Naast het aanbod van de buitenschoolse groepsbegeleiding, de individuele ambulante begeleiding en het logeren, heeft De Buitenwereld gaandeweg haar grenzen verlegd. In 2014 is een hulpaanbod ontwikkeld met een aantal modules voor verschillende leeftijdsgroepen die met name gericht zijn op preventie voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een psychiatrische stoornis of voorlopers daarvan voor de leeftijd van 4 jaar. Dit gebeurt eventueel naast en in samenwerking met ouders, scholen, kinderopvang, aanpalende organisaties voor welzijn, organisaties voor jeugdhulpverlening en GGZ en kinderpsychiatrie. Een voorbeeld hiervan is Alert for you. De Buitenwereld zet haar expertise in op de kinderopvang om de medewerkers te coachen in het begeleiden van een kind met gedragsproblemen op de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Door voor deze kinderen samen met de medewerkers een programma op maat te maken kan veelal doorverwijzing naar een maatwerkvoorziening worden voorkomen. De kracht van De Buitenwereld ligt verder met name in de preventieve uitwerking voor gezinnen met een kind met een stoornis. Door de aanpak van De Buitenwereld ervaren ouders en gezin dat zij weer wat lucht krijgen. Dat geeft ook de motivatie om weer actief met het kind aan de slag te gaan. De Buitenwereld kan hierbij zonodig aansluiten met een module ambulante gezinsbegeleiding (nu nog: ouderbegeleiding), gericht op het ondersteunen en versterken van de aanwezige krachten binnen het gezin. Uit de praktijk van de afgelopen acht jaar blijkt dat ouders met de gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning van De Buitenwereld veel beter in staat zijn om de zorg en opvoeding van hun kind met een stoornis langdurig vol te houden, binnen het gezin. Er hoeft daardoor minder snel een beroep gedaan te worden op zwaardere vormen van hulpverlening voor het kind of het gezin, zoals uithuisplaatsing naar een gespecialiseerde setting. 19 Jaarverslag 2014

20 Jaarverslag

21 1.8 Leeftijdscategorieën De Buitenwereld maakt een onderverdeling in drie leeftijdsgroepen: peuters tot 4 jaar, kinderen van 4 tot en met 16 jaar en de oudere jeugd, tot 18 jaar. Aan elke leeftijdsgroep kunnen dezelfde, maar op de leeftijd afgestemde, modules geboden worden, apart of zo mogelijk in combinatie. De modules zijn: gezinscoach in de wijk- of sociale teams voor gezinnen waarin een kind probleemgedrag vertoont; ambulante begeleiding van het individuele kind in de thuissituatie; ambulante begeleiding van het gezin en de ouders in de omgang met het kind; ambulante begeleiding van het individuele kind in de eigen opvang- of schoolsituatie; begeleiding in gespecialiseerde groepen voor kinderen van 4 tot 18 jaar; Alert for you: kinderen met gedragsproblemen en (een vermoeden van een) stoornis, krijgen begeleiding en advies op de buitenschoolse opvang (BSO) of kinderopvang in de eigen wijk van het kind; Kortdurend intensief verblijf in het logeerhuis: gezinnen op adem laten komen en de kinderen die komen logeren een gerichte structuur aanbieden met volop ontwikkelingsmogelijkheden Peuters Peuters tot 4 jaar vormen de jongste focusgroep van De Buitenwereld. Het gaat om kinderen bij wie de hechting verstoord verloopt als gevolg van psychiatrische problemen bij het kind, door problemen bij de ouders of in het gezin, of door een combinatie van factoren. Het lukt het kind dus niet een veilige gehechtheidsrelatie te ontwikkelen, door factoren bij het kind zelf, bij de ouder(s) of in het gezin. In deze situatie valt waar te nemen dat zowel ouders als kind pogingen doen om contactmomenten met elkaar te hebben, maar het lukt niet of onvoldoende om een match tussen ouder en kind tot stand te brengen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het grenzeloos contact zoeken van het kind, ook met voor haar/hem onbekende personen, het ontwijken van contact met de ouders of met anderen, angstig zijn voor contact, of in het voortdurend aantrekken/ afstoten in het contact, de ouder voortdurend claimen, of problemen in het zelfstandig exploreren van de situatie van het kind. Een andere groep peuters betreft kinderen van wie de ouders zorgen ontwikkelen vanwege het feit dat ze het gevoel hebben geen grip te hebben of te krijgen op hun kind. Het kind luistert niet, de ouder heeft het gevoel geen contact met het kind te krijgen, het kind heeft bijzondere gewoontes, het kind heeft extreme woedeaanvallen, kortom: het kind ontwikkelt zich aanwijsbaar anders dan het gemiddelde kind in de voor ouders bekende omgeving, 21 Jaarverslag 2014

22 terwijl nog niet precies duidelijk is wat er aan de hand is. Dit zijn mogelijke voortekenen van psychiatrische stoornissen zoals ADHD en autisme Kinderen van 4-16 jaar De Buitenwereld begeleidt kinderen van 4 tot 16 jaar die over het algemeen op een normaal tot hoog begaafd cognitief niveau functioneren en bij wie door een kinderpsychiater of GZ-psycholoog een psychiatrische stoornis is gediagnosticeerd zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en hechtingsstoornissen. Vaak bezoeken zij een school voor bijzonder onderwijs, of een reguliere school met een zogenaamde rugzak. Ze zijn meestal niet in staat om zelfstandig hun eigen gedrag aan te sturen en af te stemmen op de situatie waarin zij zich bevinden en zij ervaren bijna voortdurend problemen in het reguleren van de eigen emoties. Dit gedrag dagelijks in goede banen leiden kost veel tijd en energie van ouders, leerkrachten en andere betrokkenen Jongeren tussen 16 en 18 jaar Het gaat hier om jongeren die midden in de puberteit zitten. Je ziet op deze leeftijd vaak onzekerheid en angst ontstaan, waardoor een groot deel van deze jongeren met een stoornis in een isolement kan komen. De Buitenwereld kan instappen met diverse vormen van hulpverlening zoals gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, maatjesaanpak et cetera. Bij elke hulpvraag wordt gekeken naar een passend aanbod Begeleiding op school/ thuiszitters In het kader van flexibiliteit en samenwerking springt De Buitenwereld in als er moeilijkheden op school bestaan. Zo kan er een ambulante begeleider tijdelijk een kind binnen de huidige schoolsituatie begeleiden. Aandachtspunten kunnen zijn: het herhalen van instructies, het toelichten van processen in de klas, het aansturen en benoemen van ongewenst gedrag en dergelijke. Voor het kind betekent de nabijheid van de ambulante begeleiding een steuntje in de rug. Voor leerkrachten kan dit een welkome aanvulling zijn in het klassenproces. Mocht ook dit geen optie zijn en het kind thuis komt te zitten, kan De Buitenwereld volledig inspringen en het kind tijdelijk begeleiden op onze locaties. In samenwerking met school wordt er gewerkt aan schoolse taken en wordt het kind structuur en duidelijkheid geboden. Vervolgens wordt er gewerkt aan een terugkeer naar school. Jaarverslag

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 & 2013 2

Jaarverslag 2012 & 2013 2 Jaarverslag 2012 & 2013 Jaarverslag 2012 & 2013 2 3 Jaarverslag 2012 & 2013 Inhoudsopgave I Voorwoord 8 II Kerngegevens over 2012 en 2013 10 BuitenGouds - Ik ben zo blij je weer te zien 11 1. Profiel van

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Molendrift. Een veelzijdige hulpverleningsinstelling

Molendrift. Een veelzijdige hulpverleningsinstelling Molendrift Een veelzijdige hulpverleningsinstelling Over deze folder In deze algemene, inleidende folder kunt u lezen wat Molendrift is en wat wij doen. Denkt u na het lezen van deze introductie dat onze

Nadere informatie

Meer over dagbehandeling

Meer over dagbehandeling Meer over dagbehandeling Dagbehandeling voor kinderen van twee tot zeven jaar Kinderen opvoeden lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend. Vaak gaat het gewoon goed, maar er zijn ook gezinnen die een steuntje

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

Dr. Leo Kannerhuis Brabant

Dr. Leo Kannerhuis Brabant Dr. Leo Kannerhuis Brabant Expertisecentrum voor autisme Informatie voor huisartsen, medisch specialisten, zorgpartners en wijkteams Ieder kind met autisme is anders. Daarom besteden we bij de behandeling

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Maandag 23 t/m vrijdag 27 Geacht raadslid en collegelid, De voorbereidingen van de 3 decentralisaties jeugd, werk & Wmo zijn in volle gang. Maar waar hebben we

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel.

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel. Informatiebrochure Welkom bij Triodus De honderd werelden van uw kind Uw kind vertrouwt u natuurlijk niet aan de eerste de beste toe. U kiest het liefst voor mensen die net zo bij uw kind betrokken zijn

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis

top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen verder met autisme dr. leo kannerhuis top-behandeling training- en onderwijsprogramma voor jonge kinderen een aanbod van de polikliniek in Doorwerth in samenwerking met scholengemeenschap De Brouwerij in Oosterbeek maart 2015 centrum voor

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Voorpagina: Deborah Corpeleijn: Door de ondersteuning ervaar ik

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Informatiepakket voor deelnemers

Informatiepakket voor deelnemers Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede organiseert weekenden waar kinderen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS) en/of met ADHD individuele begeleiding wordt

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

B e h a n d e l i n g j e u g d

B e h a n d e l i n g j e u g d Behandeling jeugd B e h a n d e l i n g j e u g d m e t e e n l i c h t e v e r s t a n d e l i j k e b e p e r k i n g Arnold (13 jaar) heeft een intelligentiequotiënt van 65 en ADHD. Vanaf zijn twaalfde

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere Regels op de Verordening op de Zorg voor Jeugd in Amsterdam

Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere Regels op de Verordening op de Zorg voor Jeugd in Amsterdam Gemeente Amsterdam Programmamakers Om Het Kind t.a.v. mevr. P. Helderman Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Datum: 18 november 2014 Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Richtlijn Angst (2016)

Richtlijn Angst (2016) Richtlijn Angst (2016) Onderbouwing Uitgangsvragen Hoe kunnen rollen en taken optimaal worden verdeeld tussen betrokken zorgverleners bij jeugdigen (0-18 jaar) met angst, ter voorkoming van dubbelingen,

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken melion zorgt De wereld wordt steeds complexer en dit maakt het voor sommige mensen lastig om zelfstandig

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen.

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en zijn altijd bereid om mee te denken over wat bij

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Als eerdere hulpverlening niet hielp. Intensieve dagbehandeling Soms zijn kinderen en jongeren niet geholpen met alleen ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN?

TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN? TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN? CONCLUSIES OVER WELKE BURGERS HEBBEN WE HET? Sinds 2005 hebben ook burgers met een IQ < 85 recht op AWBZ zorg als: grondslag Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Moederschap bij LVB cliënten Cordaan/Jeugd/Amsterdam. hebben het recht ouder te zijn.

Moederschap bij LVB cliënten Cordaan/Jeugd/Amsterdam. hebben het recht ouder te zijn. Moederschap bij LVB cliënten Cordaan/Jeugd/Amsterdam Mensen met een lichtverstandelijke beperking hebben het recht ouder te zijn. 1 Moederschap bij LVB cliënten Workshop Programma Stellingen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet

Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entréa biedt jeugdhulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Nadere informatie

Campus Katwijk. Met Cardea kun je verder!

Campus Katwijk. Met Cardea kun je verder! Campus Katwijk Met Cardea kun je verder! Campus Katwijk Hulp aan jonge kinderen en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier. Open vragen bij Casus Marco Vraag 1 Bekijk scène 1 nogmaals. Wat was jouw eerste reactie op het gedrag van Marco in het gesprek met de medewerker van Bureau HALT? Wat roept zijn gedrag op aan gedachten,

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor GGZ AWBZ (her)indicatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland

Aanvraagformulier voor GGZ AWBZ (her)indicatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland Aanvraagformulier voor GGZ AWBZ (her)indicatie Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland Betreft de aanvraag een herindicatie? Nee Ja, huidige indicatiebesluit geldig tot 1. Jeugdige Voornamen: Roepnaam:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Perspectief voor iedereen In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie