Dimitri Segaert Voorzitter KOVAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dimitri Segaert Voorzitter KOVAG"

Transcriptie

1 winter 2006 Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild Nieuwebosstraat Gent INHOUD Tel 09/ Fax 09/ Verbod efedrine (vanaf 20/04/06) Voorschrijven van verdoving Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn Goed om weten Uit de handel Tegemoetkoming in tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner Hypertensiecampagne Het Therapeutisch Magistraal Formularium - artseneditie Geachte heer/mevrouw dokter, Collegazetje werd opgericht om de dialoog tussen dokters en apothekers op gang te trekken. Een geneesmiddel is beschikbaar voor de arts in zijn therapie die hij met zijn patiënt voor ogen heeft en dit zowel in magistrale als in specialiteitsvorm. De apotheker beschikt over de nodige informatie zowel met betrekking tot de patiënt als tot het beschikbaar zijn van voorgestelde actieve stof om de patiënt optimaal te bedienen. Allerhande controlesystemen zijn door de overheid ingebouwd zodat alleen gezondheidsmotieven de handelwijze van de apotheker bepalen. In de officina, aan de balie, tegenover de patiënt, kan nog een enorme gezondheidswinst gerealiseerd worden door de raadgevende en begeleidende rol van de apotheker doelmatig en actief uit te bouwen. Dit moet leiden tot een rationeler en optimaler gebruik van de medicatie die we afleveren. Precies daar ligt de toegevoegde waarde van de apotheker was misschien een jaar van angst, onrust en twijfels voor de toekomst, in 2006 zullen de relaties tussen artsen en apothekers opbouwend en positief moeten verlopen, willen we het vertrouwen van de patiënt blijven behouden. Wij zullen niet nalaten om in de toekomst verder initiatief te nemen ter bevordering van de onderlinge samenwerking. De voorzitter en het voltallig team van het collegazetje wensen u alvast een schitterend Dimitri Segaert Voorzitter KOVAG Orale toediening van zink Collegazetje - winter 2006

2 Verbod van aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten (vanaf 20/04/06) Met ingang van 20 april 2006 wordt de aflevering van bepaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen die efedrine bevatten verboden. De maatregel slaat op het links- en rechtsdraaiend isomeer, op het racemisch mengsel en ook op de zouten en esters ervan. De maatregel geldt niet voor: - pseudo-efedrine; - geneesmiddelen en bereidingen met efedrine voor parenteraal of intranasaal gebruik. Op basis van de huidige markt zal de maatregel dus voor volgende specialiteiten gelden: Alfavit 20 tabl, Broncal siroop, Bronchobel siroop, Clarix siroop, Colimax siroop, Folex siroop, Kamfeine siroop en Mepecton siroop. De motivering die gegeven wordt bij dit besluit heeft het onder meer over de schadelijke nevenwerkingen die kunnen optreden bij gebruik als anorecticum. Volgende twee derivaten werden eerder al verboden: norefedrine (= fenylpropanolamine) en norpseudoefedrine (= cathine). Voorschrijven van verdoving Het voorschrijven van verdoving valt nog steeds onder de wetgeving van het KB 31/12/1930 art. 19. Het voorschift van verdovende middelen moet door de arts volledig eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Op het voorschrift moet het aantal af te leveren toedieningseenheden voluit worden geschreven. De wetgever spreekt niet van het voluit schrijven van de eenheidsdosis maar het is aan te raden ook deze eenheidsdosis voluit te schrijven, zeker wanneer het gaat over afleveringen in het kader van vervangingsmiddelen bij toxicomanie (methadon of buprenorfine). Vernieuwingen (op hetzelfde voorschrift) zijn slechts toegelaten indien de arts het aantal en de termijn van deze vernieuwingen voluit vermeldt op het voorschrift (maw. aantal en termijn moeten duidelijk afgebakend zijn). Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn Soms is voor een patiënt een geneesmiddel dat in het buitenland beschikbaar is, maar niet in België, werkelijk nodig. De arts kan daardoor genoodzaakt zijn dit geneesmiddel voor te schrijven. Dit kan door de apotheker ingevoerd en afgeleverd worden, mits respecteren van de voorwaarden in het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende "de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen". Geneesmiddelen die niet zijn geregistreerd in België, mogen worden ingevoerd uit een land waar het geneesmiddel wel is geregistreerd. Dit geldt ook indien het geneesmiddel dat men wenst in te voeren, geregistreerd is in België onder een andere farmaceutische vorm of sterkte. Er zijn een aantal geneesmiddelen die volgens de Belgische wetgeving niet mogen worden ingevoerd: - geneesmiddelen waarvan de aflevering in België via koninklijk of ministerieel besluit geschorst of verboden is; - geneesmiddelen die wel geregistreerd zijn in België, maar niet (of niet meer) zijn gecommercialiseerd, hoe verwonderlijk dit ook mag lijken. De arts dient een voorschrift op naam van de patiënt op te stellen, en dit samen met een door hem ingevuld en ondertekend document, de "artsenverklaring", te bezorgen aan de apotheker (zie laatste blad). Deze artsenverklaring blijft maximaal één jaar geldig. Wanneer de apotheker in het bezit is van het voorschrift en de artsenverklaring, kan hij of zij het geneesmiddel invoeren en afleveren. Opmerkingen: - Zelfs als het geneesmiddel zonder voorschrift kan afgeleverd worden in het land waar het beschikbaar is, kan de apotheker het enkel invoeren en afleveren wanneer hij in het bezit is van een voorschrift vergezeld van de artsenverklaring. - Men dient er aan te denken dat het mogelijk is dat het geneesmiddel om één of andere reden misschien nooit werd aanvaard in België, vb. omwille van onvoldoende evidentie van doeltreffendheid of problemen in verband met veiligheid. 2 Collegazetje - winter 2006

3 Goed om weten Vanaf 01/11/05 wordt Rilatine MR 20 en 30mg terugbetaald mits attest van de adviserend geneesheer voor de behandeling van ADHD bij kinderen vanaf 6 jaar of adolescenten tem. 17 jaar. De vergoedingsvoorwaarden van RILATINE 10mg zijn niet identiek aan deze van RILATINE MR, vandaar dat de attesten niet onderling verwisselbaar zijn. Voor Rilatine MR kan een attest bekomen worden indien de patiënt reeds minstens 6 maanden behandeld en terugbetaald werd met RILATINE 10mg, waarbij de inname gedurende de dag niet controleerbaar is en het een kind betreft met ernstige functionele beperkingen. Bij de behandeling van ADHD bij kinderen vanaf 6 jaar of bij adolescenten tot en met 17 jaar moet de attestaanvraag gebeuren door een (kinder)neuroloog of (kinder)psychiater. De voorschriften kunnen door de huisarts worden opgemaakt en komen in aanmerking voor terugbetaling van zodra er een attest is. Concerta blijft tot nader order niet terugbetaald! Nootropil, Geratam en Piracetam zullen voortaan een witte kleur hebben in plaats van een oranje kleur. Levothyroxine dient niet noodzakelijk een half uur voor het ontbijt ingenomen te worden. Aan de hand van beschikbare literatuur over de absorptie wordt geadviseerd om de tabletten Levothyroxine op de nuchtere maag in te nemen. Met het ontbijt hoeft niet 30 minuten te worden gewacht, 15 minuten volstaan, zolang het maar consequent elke dag gebeurt. Zo kan op basis van de TSH- en levothyroxinebepalingen de dosis goed worden ingesteld. Wel steeds opletten voor co-medicatie. Van een aantal geneesmiddelen is al langer bekend dat ze de absorptie verminderen: colestyramine, sucralfaat, aluminiumhydroxide, ferrosulfaat, calciumcarbonaat. Onlangs is dat ook aangetoond voor raloxifeen en ciprofloxacine. Bij het afleveren van levothyroxine moet een inname-advies worden gegeven in relatie tot de gebruikte co-medicatie. Een verandering in co-medicatie wordt niet altijd gemeld, vooral bij preparaten die vrij verkrijgbaar zijn, zoals vitaminepreparaten, met oa. ijzer of calcium. Het probleem van onbekende co-medicatie zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de toegenomen behoefte aan levothyroxine bij zwangeren, die vaker vitaminepreparaten slikken. Middelen als rifampicine, carbamazepine, fenytoïne en sertraline doen de klaring van levothyroxine toenemen. In deze gevallen dient de dosering te worden aangepast. Amiodaron blokkeert de omzetting van levothyroxine naar liothyronine en vereist eveneens een dosisaanpassing. Astellas heeft Omic Ocas (Oral Controlled Absorption System) ter beschikking gesteld. Door verlengde afgifte is een 24 uur controle mogelijk en volstaat 1 tablet per dag. Omic Ocas wordt gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie en vervangt de vroegere Omic 0,4 mg tabletten, die vanaf november 2005 niet meer beschikbaar zijn. De firma Ipsen stelt voor om Testim gel te gebruiken als substitutiebehandeling met testosteron bij mannelijk hypogonadisme. Dit is 1 maal daags 's ochtends aan te brengen. Testim Gel is niet terugbetaald en heeft een publieksprijs van 56,69 euro. AstraZeneca meldt dat Distraneurine (Clomethiazol) wereldwijd uit de handel wordt gehaald. Als alternatief voor de behandeling van psychomotorische agitatie en als adjuverende behandeling bij alcoholontwenningskuren is er tiapride (Tiapridal ), een neurolepticum uit de groep van de benzamiden. De literatuur vermeldt eveneens andere therapeutische opties zoals carbamazepine (Tegretol ), dat even doeltreffend blijkt te zijn als clomethiazol, zonder risico van gewenning. Ook het gebruik van hypnotische sedativa (bv. diazepam) eventueel aangevuld met haloperidol (Haldol ) is mogelijk. Duspatalin en Visceralgine siroop zijn beide uit de handel. Er zijn op dit moment dus geen spasmolytica meer te krijgen in siroopvorm! Collegazetje - winter

4 Uit de handel RESPACAL SI 200ML LONGIFENE SI 150ML ORBENIN CA 16X500MG NARCAN AM 10X1ML 0,4MG/ML URTIC CR 23GR MARCAINE-0,75%-FL IB 5X20ML BACTISUBTIL CA 40X35MG TRICANDIL CR HUID 30GR LOCACORTENE VIOFORME CR 15GR FORTANEURIN AM IB IM 4X3ML IMUDON ZUIGTABL. 40 (SUIKERVRIJ) CONCAP FORTE CA 96X450MG SPASMONAL-135- CO SPASMONAL-135- CO VISCERALGINE FORTE CO 20X100MG DUSPATALIN OPL. 200ML NORMACIDINE DR CANESTENE OPL. 20ML 1% PREMELLE-5- CO 3X PREMELLE CYCLE -5- CO 3X PREMARIN DR 84X1,25MG PREMARIN DR 84X0,625MG STEDIRIL-D-DR 3X ROXITHROMYCINE SANDOZ CO 10X150MG COLPRO CO 39X5MG (3X13) SERESTA FORTE CO 20X50MG KINIDINE DURETTES 100X250MG NUICALM CO EUPHON SI 200ML QUINTEX SI VOLW 125ML Tegemoetkoming in tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner Volgens het KB 17/09/05 (BS 07/10/05) wordt een tegemoetkoming van de ziekteverzekering in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner voorzien. Een rokende, zwangere vrouw die aan tabaksontwenning wenst te beginnen, moet uiterlijk 3 maanden vóór de verwachte bevallingsdatum contact opnemen met een erkende tabacoloog, teneinde haar tabaksverslaving te laten vaststellen en haar follow-up-fiche te laten opmaken. Door indienen bij haar mutualiteit van de fiche, na minstens 8 sessies bij de tabacoloog, kan de vrouw een forfait bekomen van 120. Wanneer de tabacoloog ook de partner begeleidt (nicotinevervangende behandelingen, behandeling met Zyban ) vult hij ook het luik medicamenteuze ondersteuning in op de fiche; bij elke aflevering stempelt de apotheker dit document af. Na tenminste 6 weken behandeling kan de partner, door het indienen van het formulier, een forfait van 55 bekomen bij de mutualiteit. Hypertensiecampagne In december 2005 startte een nationale campagne voor thuismeting van de bloeddruk. Door de groeiende wens bij het publiek om meer te weten over hun gezondheid zijn thuisbloeddrukmeters zeer populair geworden. Ook de apothekers nemen deel aan de campagne. Het doel van de apothekers is de patiënt te informeren over het correct gebruik van de bloeddrukmeter en te wijzen op het gevaar om gegevens zelf te interpreteren. Een doorverwijzing naar de huisarts is van vitaal belang teneinde een juiste diagnose en eventuele therapie in te stellen. Het Therapeutisch Magistraal Formularium - artseneditie Het TMF-artseneditie 1 ste uitgave kan gekocht worden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu: Directoraat-generaal geneesmiddelen. Het TMF zal in meerdere delen uitgegeven worden. Het eerste deel omvat de bereidingen voor dermaal gebruik. De magistrale bereidingen werden gegroepeerd in een aantal hoofdstukken op basis van hun farmacologische en therapeutische eigenschappen. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een algemene inleiding waarin de belangrijkste eigenschappen, indicaties, contra-indicaties en bijwerkingen van de actieve stoffen vermeld worden. Bij de magistrale bereidingen worden telkens de specifieke indicaties, samenstelling en posologie vermeld. De bestelling wordt uitgevoerd nadat het Directoraat-generaal in het bezit is van het vereiste bedrag. De prijs is vastgesteld op 8 (KB 10 augustus 2005). Het bedrag moet overgeschreven worden op rekeningnummer van de FOD Volksgezondheid. Op de overschrijving moet vermeld worden: naam, leveringsadres, gewenste uitgave, gewenste taal en het aantal exemplaren. 4 Collegazetje - winter 2006

5 Orale toediening van zink De rol van zink: Zink maakt deel uit van een groot aantal enzymsystemen (koolzuuranhydrase, alkalische fosfatase, DNA- en RNA-polymerase). De belangrijkste functies van zink houden verband met de celgroei en de synthese van nucleïnezuren. Zink speelt eveneens een rol in de synthese van eiwitten, in de biochemische regulatie van koolhydraten en in de mobilisatie van vitamine A 1. Tekort aan zink: Een tekort aan zink kan leiden tot volgende symptomen: smaakverlies, gebrek aan eetlust, groeivertraging bij kinderen, hepatosplenomegalie, hypogonadisme, testiculaire hypofunctie, alopecia, huidreacties, immunologische anomalieën, hypoproteïnemie en stoornissen in het glucosemetabolisme. Een tekort aan zink kan bij voorbeeld samengaan met een malabsorptiesyndroom, parenterale voeding, een toegenomen zinkverlies (trauma, brandwonden, eiwitverlies, beenulcera en decubitus), of met acrodermatitis enteropathica (zeldzame genetische aandoening gekenmerkt door een ernstig tekort aan zink) 2. Indicaties: Bevorderen van de wondgenezing in die gevallen waar het ontstaan van wonden het gevolg is van een gebrek aan zink 1. Onderhoudsbehandeling bij de ziekte van Wilson (genetische autosomaal recessieve aandoening die gekenmerkt wordt door een opstapeling van koper, vooral ter hoogte van de lever en de hersenen). Acrodermatitis enteropathica. Sommige gevallen van inflammatoire cysteuze en/of nodulaire acné (zink werkt in op de inflammatoire component) 3. Doses: AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID: Volgens de Nederlandse normen 1 : uitgedrukt als elementair zink: Zuigelingen en kinderen tot 4 jaar: 4mg Kinderen: van 4-10 jaar: 5-6mg van jaar: 7mg van jaar: 9-11mg Volwassenen: 9-10mg Volgens de Amerikaanse normen 4 : uitgedrukt als elementair zink: Zuigelingen jonger dan 12 maanden: 5mg/dag Kinderen van 1-10 jaar: 10mg/dag Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: mannen: 15mg/dag; vrouwen: 12mg/dag. BIJ EEN TEKORT AAN ZINK: Volgens de Nederlandse normen 1 : 45,5mg elementair zink (= 200mg zinksulfaat), 3 keer per dag na de maaltijd. Volgens de Amerikaanse normen 4 : Kleine kinderen en kinderen: 0,5-1mg elementair zink/kg/dag, te verdelen in 1 à 3 toedieningen/dag (hogere doses kunnen noodzakelijk zijn in geval van intestinale malabsorptie of in geval van excessief zinkverlies ten gevolge van diarree). Volwassenen: 25-50mg elementair zink (= mg zinksulfaat), 3 maal per dag. Bevorderen van de wondheling 4 bij patiënten met lage zinkserumspiegels (< 110mcg/dl): volwassenen: 50mg elementair zink (= 220mg zinksulfaat), 3 maal per dag Onderhoudsbehandeling bij de ziekte van Wilson: toediening onder de vorm van bvb. zinkacetaat 4 : Kinderen vanaf 10 jaar en zwangere vrouwen: 25mg elementair zink, 3 maal per dag. Volwassenen (met uitzondering van zwangere vrouwen): 50mg elementair zink, 3 maal per dag. Collegazetje - winter

6 Orale toediening van zink - vervolg Bij de behandeling van inflammatoire cysteuze of nodulaire acné wordt zink soms toegediend in een dosis van 30mg elementair zink (vb. onder de vorm van zinkgluconaat), gedurende 3 maanden. Vervolgens wordt de dosis teruggebracht tot 15mg elementair zink per dag 3. Bij de behandeling van acrodermatitis enteropathica moet men, minstens tot de puberteit, volgende dosis respecteren: 15mg elementair zink (onder de vorm van zinkgluconaat). Tijdens de puberteit kan het nodig zijn de dosis te verhogen tot 30mg elementair zink. Na deze groeifase is het mogelijk om terug te keren naar 15mg elementair zink 3. Equivalentie: De doses voor zink zijn over het algemeen uitgedrukt in termen van elementair zink. 50mg elementair zink = 168mg zinkacetaat (dihydraat) = 104mg zinkchloride = 348mg zinkgluconaat = 220mg zinksulfaat (heptahydraat) = 287mg zinkorotaat = 314mg zinkorotaat dihydraat Bijwerkingen: Buikpijn, dyspepsie, nausea, braken, diarree, maagirritatie, gastritis. Er zijn reeds gevallen van maagbloedingen opgetreden te wijten aan erosie van het maagslijmvlies. De effecten treden vooral op wanneer zink nuchter wordt ingenomen. Zink blijkt dus bij voorkeur ingenomen te worden na de maaltijd en onder opgeloste vorm. Bij acute overdosering kunnen zinkzouten zich bij contact met de zure maaginhoud omvormen tot zinkchloride. Intoxicaties met zinkchloride worden gekenmerkt door corrosie en inflammatie van het mond- en maagslijmvlies, nausea, braken, diarree, koud zweet, hypotensie en beenkrampen. Een langdurige en overmatige inname van zink kan leiden tot stoornissen in het immuunsysteem, een daling van HDL-cholesterol en koperdeficiëntie. Referenties: 1. Informatorium Medicamentorum, WINAp, KNMP, MARTINDALE: Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, (Edition expires 06/05) 3. : Notice scientifique du RubozincÒ (spécialité française), consulté le 24/08/05 4. Pediatric Dosage Handbook 9 th Ed K. Taketomo, H. Hodding, M. Kraus, Apha 5. Dictionnaire des Maladies à l Usage des Professions de Santé - Prudhomme, D Hivernois, Maloine, 3è Ed. 6 Collegazetje - winter 2006

7 Collegazetje - winter

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen 3. Misbruik en verslaving Inleiding De goede samenwerking tussen de huisarts en de apotheker is essentieel bij de begeleiding van patiënten waarbij er blijk is van overmatig geneesmiddelengebruik. De aanpak

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen 4. Magistrale bereidingen Inleiding Magistrale bereidingen hebben nog steeds een meerwaarde, ondanks de massale groei van farmaceutische specialiteiten. Het voordeel van magistrale bereidingen is dat ze

Nadere informatie

natriumlevothyroxine

natriumlevothyroxine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS EUTHYROX 25 microgram tabletten EUTHYROX 50 microgram tabletten EUTHYROX 75 microgram tabletten EUTHYROX 100 microgram tabletten EUTHYROX 125 microgram tabletten

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Lactulose 670 mg/ml Lactulose EG 10 g, poeder voor

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten:

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten: 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 6. AFLEVERING EN VOORSCHRIFT 6.1. Het voorschrift moet voldoen aan wettelijke vereisten Bij de aflevering van een voorschriftplichtig geneesmiddel moet de apotheker het

Nadere informatie

Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3

Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3 Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3 Strategie om de verpakkingsgrootten of de verpakkingsvorm beschikbaar in voor het publiek opengestelde apotheken te beperken 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Ferrofumaraat 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg ferrofumaraat

Ferrofumaraat 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg ferrofumaraat 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ferrofumaraat 200 PCH, 200 mg ferrofumaraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit middel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank Cyanocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS

INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ABILIFY. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het waterval- of cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het watervalof cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over

Nadere informatie

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden?

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden? METHOTREXAAT 1173 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de werking en bijwerkingen van Methotrexaat. De folder is bedoeld voor psoriasispatiënten die behandeld worden met Methotrexaat. Wat is

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

BIJSLUITER (27.10.2010)

BIJSLUITER (27.10.2010) BIJSLUITER (27.10.2010) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BISOLTUSSIN 2 mg/ml siroop volwassenen (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen.

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg dan uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Biotransformatie en toxiciteit van

Biotransformatie en toxiciteit van Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol 062 1 Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol Inleiding Paracetamol is het farmacologisch actieve bestanddeel van een groot aantal vrij en op recept

Nadere informatie

Aanbevolen Dagelijks Hoeveelheden (ADH) voor zwangeren

Aanbevolen Dagelijks Hoeveelheden (ADH) voor zwangeren Pagina 1 / 5 Aanbevolen Dagelijks Hoeveelheden (ADH) voor zwangeren Energie Energie De basaal stofwisseling neemt tijdens de zwangerschap geleidelijk toe. Aan het eind van de zwangerschap is de basaal

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Laburide 200 mg TABLETTEN Feneturide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013

Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013 Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013 Naam van het geneesmiddel: MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak, concentraat voor drank Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Elke 25

Nadere informatie

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Afdeling Vigilantie Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Wat is een bijwerking van een geneesmiddel? Een bijwerking van een geneesmiddel is een schadelijke en ongewilde

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER

Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER Version 3.1, 06/2015 BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker PYRIDOXINE LABAZ 250 mg tabletten Pyridoxine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC DRY 10G POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Dextromethorfanhydrobromide : Informatie voor de gebruiker NORTUSSINE Mono, 10 mg/5ml, siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Xylometazoline

BIJSLUITER. Xylometazoline BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie betreffende uw behandeling. Indien u andere vragen of twijfels heeft,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

SF Z. Oncologisch support Team. Nexavar SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Oncologisch support Team. Nexavar SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Oncologisch support Team Nexavar Nexavar Uw arts schreef u een nieuw geneesmiddel voor, Nexavar. Deze behandeling richt zich op kankercellen (targeted therapie). Nexavar

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcodruppels SPC 1205 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcodruppels,

Nadere informatie

Naast baclofen bevat Lioresal Intrathecaal als hulpstoffen natriumchloride en water voor injectie.

Naast baclofen bevat Lioresal Intrathecaal als hulpstoffen natriumchloride en water voor injectie. INFORMATIE VOOR DE PATIENT U leest de bijsluitertekst van Lioresal Intrathecaal. Leest u deze bijsluiter alstublieft zorgvuldig door aangezien er belangrijke informatie in staat. Er wordt vermeld wanneer

Nadere informatie

Euthyrox 25/50/75/100/125/150/175/200, tabletten 25/50/75/100/125/150/175/200 microgram

Euthyrox 25/50/75/100/125/150/175/200, tabletten 25/50/75/100/125/150/175/200 microgram EUTHYROX bijsluiter 11-09-2002 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering BeterDichtbij welke weer een uitwerking is van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BENERVA 300 mg maagsapresistente tabletten Thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Prednison bij huidziekten

Prednison bij huidziekten Prednison bij huidziekten In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten of overweegt u het geneesmiddel prednison te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na

Nadere informatie

Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten N-acetylcysteine

Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten N-acetylcysteine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Acetylcysteïne Sandoz 600 mg bruistabletten N-acetylcysteine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Acetandos 200 mg granulaat N-acetylcysteine

Acetandos 200 mg granulaat N-acetylcysteine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Acetandos 200 mg granulaat N-acetylcysteine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER, 10%, suspensie voor oraal gebruik Hydrotalcite Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Devaron 400 IE, tabletten Per tablet 400 I.E. colecalciferol (is vitamine D3)

Devaron 400 IE, tabletten Per tablet 400 I.E. colecalciferol (is vitamine D3) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Devaron 400 IE, tabletten Per tablet 400 I.E. colecalciferol (is vitamine D3) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie - Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Checklist 1 e aflevering Xarelto

Checklist 1 e aflevering Xarelto Checklist 1 e aflevering Xarelto 1. Juiste product 5. Bevorderen therapietrouw 2. Indicaties en dosering 6. Controleer interacties 3. Werkingsmechanisme 4. Leg belang therapietrouw uit 7. Geef patiëntenmateriaal

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

1. WAT IS NITRAZEPAM TEVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS NITRAZEPAM TEVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg dan uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VIVOTIF maagsapresistante capsules, hard. Vaccin tegen buiktyfus Salmonella typhi

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VIVOTIF maagsapresistante capsules, hard. Vaccin tegen buiktyfus Salmonella typhi BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VIVOTIF maagsapresistante capsules, hard Vaccin tegen buiktyfus Salmonella typhi Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruikenwant er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Version 2014_02.1 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bronchosedal Dextromethorphan 2mg/ml siroop dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bronchosedal Dextromethorphan 2mg/ml siroop dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bronchosedal Dextromethorphan 2mg/ml siroop dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose

Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Boots Pharmaceuticals Laxeerdrank Lactulose 667 mg/ml, stroop lactulose LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U. Dit

Nadere informatie

Azathioprine (Imuran )

Azathioprine (Imuran ) Azathioprine (Imuran ) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatiefolder NNIC folder AZA uitgave november 2014 Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Samenstelling De werkzame bestanddelen van Viskaldix zijn pindolol en clopamide. 1 tablet Viskaldix bevat 10 mg pindolol en 5 mg clopamide.

Samenstelling De werkzame bestanddelen van Viskaldix zijn pindolol en clopamide. 1 tablet Viskaldix bevat 10 mg pindolol en 5 mg clopamide. Viskaldix Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111 INFORMATIE VOOR DE PATIENT Advies Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook al gebruikt u Viskaldix reeds enige tijd.

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia. Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan

Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia. Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan GEGEVENS PATIËNT Naam Adres Tel HUISARTS Naam Adres Tel SPECIALIST Naam Ziekenhuis Tel ANTISTOLLINGSMEDICATIE

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500/60 mg tabletten. Paracetamol en pseudo-efedrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500/60 mg tabletten. Paracetamol en pseudo-efedrinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SINUTAB 500/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500/60 mg tabletten Paracetamol en pseudo-efedrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER THEOLIN RETARD TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200, 300 EN 450 MG

INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER THEOLIN RETARD TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200, 300 EN 450 MG 26 04 2001 Thret743.VIG -1- INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER THEOLIN RETARD TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200, 300 EN 450 MG 4.6082.6PP Lees deze informatie goed door, ook als u Theolin Retard al langer

Nadere informatie

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen.

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen. Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV i Vanuit het standpunt van de identificatie van het paard. Er bestaan 2 categorieën paarden: - paarden die definitief uit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lactulose EG 670 mg/ml, siroop Lactulose EG 10 g, poeder voor drank. lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lactulose EG 670 mg/ml, siroop Lactulose EG 10 g, poeder voor drank. lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lactulose EG 10 g, poeder voor drank lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN BENAMING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten RHINATHIOL ANTIRHINITIS siroop SAMENSTELLING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten: Fenylefrine hydrochloride 10mg Chloorfenamine 4mg Anhydrische glucose Lactose

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Uw behandelend maag-darm-leverarts heeft u Prednison voorgeschreven in verband met een ontstekingsziekte van de darm. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Tetralysal 300 mg capsules hard Lymecycline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Tetralysal 300 mg capsules hard Lymecycline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Tetralysal 300 mg capsules hard Lymecycline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten BIJSLUITER CLOZAPINE 6,25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. FRUCTINES 5mg Zuigtabletten FRUCTINES 7,5mg/ml Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. FRUCTINES 5mg Zuigtabletten FRUCTINES 7,5mg/ml Druppels voor oraal gebruik, oplossing. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER FRUCTINES 5mg Zuigtabletten Natriumpicosulfaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

Diovan Filmomhulde tabletten 80 mg, 160 mg

Diovan Filmomhulde tabletten 80 mg, 160 mg Novartis Pharma B.V. Arnhem Diovan Filmomhulde tabletten 80 mg, 160 mg Informatie voor de Patiënt Datum van uitgifte: Oktober 2001 Total aantal pagina s: 5 Novartis Pagina 2 Informatie voor de patiënt

Nadere informatie

Geneesmiddelen: vriend of vijand?

Geneesmiddelen: vriend of vijand? Geneesmiddelen: vriend of vijand? Inhoudsopgave Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen Wettelijke procedures Het afgewerkt geneesmiddel Verpakking Therapietrouw Waarom loopt er zoveel fout bij het gebruik

Nadere informatie

Welke patiënten zijn geschikt voor MTX?

Welke patiënten zijn geschikt voor MTX? Methotrexaat (MTX) Wat is methotrexaat (MTX) MTX is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling bij ernstige psoriasis. Aanvankelijk werd het gebruikt bij de behandeling van kanker. Bij toeval

Nadere informatie

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is aangepast

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is aangepast Zaditen Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111 Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is aangepast 14 Oktober 1998 Informatie voor de patiënt Zaditen Lees de bijsluiter

Nadere informatie

Cetamine 500 mg zuigtabletten

Cetamine 500 mg zuigtabletten Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cetamine 500 mg zuigtabletten Ascorbinezuur (vitamine C) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ferrofumaraat CF 200 mg, tabletten Ferrofumaraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter voor de patiënt

Bijsluiter voor de patiënt Bijsluiter voor de patiënt STALORAL, allergeenoplossingen voor sublinguaal gebruik Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie