Dimitri Segaert Voorzitter KOVAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dimitri Segaert Voorzitter KOVAG"

Transcriptie

1 winter 2006 Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild Nieuwebosstraat Gent INHOUD Tel 09/ Fax 09/ Verbod efedrine (vanaf 20/04/06) Voorschrijven van verdoving Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn Goed om weten Uit de handel Tegemoetkoming in tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner Hypertensiecampagne Het Therapeutisch Magistraal Formularium - artseneditie Geachte heer/mevrouw dokter, Collegazetje werd opgericht om de dialoog tussen dokters en apothekers op gang te trekken. Een geneesmiddel is beschikbaar voor de arts in zijn therapie die hij met zijn patiënt voor ogen heeft en dit zowel in magistrale als in specialiteitsvorm. De apotheker beschikt over de nodige informatie zowel met betrekking tot de patiënt als tot het beschikbaar zijn van voorgestelde actieve stof om de patiënt optimaal te bedienen. Allerhande controlesystemen zijn door de overheid ingebouwd zodat alleen gezondheidsmotieven de handelwijze van de apotheker bepalen. In de officina, aan de balie, tegenover de patiënt, kan nog een enorme gezondheidswinst gerealiseerd worden door de raadgevende en begeleidende rol van de apotheker doelmatig en actief uit te bouwen. Dit moet leiden tot een rationeler en optimaler gebruik van de medicatie die we afleveren. Precies daar ligt de toegevoegde waarde van de apotheker was misschien een jaar van angst, onrust en twijfels voor de toekomst, in 2006 zullen de relaties tussen artsen en apothekers opbouwend en positief moeten verlopen, willen we het vertrouwen van de patiënt blijven behouden. Wij zullen niet nalaten om in de toekomst verder initiatief te nemen ter bevordering van de onderlinge samenwerking. De voorzitter en het voltallig team van het collegazetje wensen u alvast een schitterend Dimitri Segaert Voorzitter KOVAG Orale toediening van zink Collegazetje - winter 2006

2 Verbod van aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten (vanaf 20/04/06) Met ingang van 20 april 2006 wordt de aflevering van bepaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen die efedrine bevatten verboden. De maatregel slaat op het links- en rechtsdraaiend isomeer, op het racemisch mengsel en ook op de zouten en esters ervan. De maatregel geldt niet voor: - pseudo-efedrine; - geneesmiddelen en bereidingen met efedrine voor parenteraal of intranasaal gebruik. Op basis van de huidige markt zal de maatregel dus voor volgende specialiteiten gelden: Alfavit 20 tabl, Broncal siroop, Bronchobel siroop, Clarix siroop, Colimax siroop, Folex siroop, Kamfeine siroop en Mepecton siroop. De motivering die gegeven wordt bij dit besluit heeft het onder meer over de schadelijke nevenwerkingen die kunnen optreden bij gebruik als anorecticum. Volgende twee derivaten werden eerder al verboden: norefedrine (= fenylpropanolamine) en norpseudoefedrine (= cathine). Voorschrijven van verdoving Het voorschrijven van verdoving valt nog steeds onder de wetgeving van het KB 31/12/1930 art. 19. Het voorschift van verdovende middelen moet door de arts volledig eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Op het voorschrift moet het aantal af te leveren toedieningseenheden voluit worden geschreven. De wetgever spreekt niet van het voluit schrijven van de eenheidsdosis maar het is aan te raden ook deze eenheidsdosis voluit te schrijven, zeker wanneer het gaat over afleveringen in het kader van vervangingsmiddelen bij toxicomanie (methadon of buprenorfine). Vernieuwingen (op hetzelfde voorschrift) zijn slechts toegelaten indien de arts het aantal en de termijn van deze vernieuwingen voluit vermeldt op het voorschrift (maw. aantal en termijn moeten duidelijk afgebakend zijn). Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn Soms is voor een patiënt een geneesmiddel dat in het buitenland beschikbaar is, maar niet in België, werkelijk nodig. De arts kan daardoor genoodzaakt zijn dit geneesmiddel voor te schrijven. Dit kan door de apotheker ingevoerd en afgeleverd worden, mits respecteren van de voorwaarden in het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende "de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen". Geneesmiddelen die niet zijn geregistreerd in België, mogen worden ingevoerd uit een land waar het geneesmiddel wel is geregistreerd. Dit geldt ook indien het geneesmiddel dat men wenst in te voeren, geregistreerd is in België onder een andere farmaceutische vorm of sterkte. Er zijn een aantal geneesmiddelen die volgens de Belgische wetgeving niet mogen worden ingevoerd: - geneesmiddelen waarvan de aflevering in België via koninklijk of ministerieel besluit geschorst of verboden is; - geneesmiddelen die wel geregistreerd zijn in België, maar niet (of niet meer) zijn gecommercialiseerd, hoe verwonderlijk dit ook mag lijken. De arts dient een voorschrift op naam van de patiënt op te stellen, en dit samen met een door hem ingevuld en ondertekend document, de "artsenverklaring", te bezorgen aan de apotheker (zie laatste blad). Deze artsenverklaring blijft maximaal één jaar geldig. Wanneer de apotheker in het bezit is van het voorschrift en de artsenverklaring, kan hij of zij het geneesmiddel invoeren en afleveren. Opmerkingen: - Zelfs als het geneesmiddel zonder voorschrift kan afgeleverd worden in het land waar het beschikbaar is, kan de apotheker het enkel invoeren en afleveren wanneer hij in het bezit is van een voorschrift vergezeld van de artsenverklaring. - Men dient er aan te denken dat het mogelijk is dat het geneesmiddel om één of andere reden misschien nooit werd aanvaard in België, vb. omwille van onvoldoende evidentie van doeltreffendheid of problemen in verband met veiligheid. 2 Collegazetje - winter 2006

3 Goed om weten Vanaf 01/11/05 wordt Rilatine MR 20 en 30mg terugbetaald mits attest van de adviserend geneesheer voor de behandeling van ADHD bij kinderen vanaf 6 jaar of adolescenten tem. 17 jaar. De vergoedingsvoorwaarden van RILATINE 10mg zijn niet identiek aan deze van RILATINE MR, vandaar dat de attesten niet onderling verwisselbaar zijn. Voor Rilatine MR kan een attest bekomen worden indien de patiënt reeds minstens 6 maanden behandeld en terugbetaald werd met RILATINE 10mg, waarbij de inname gedurende de dag niet controleerbaar is en het een kind betreft met ernstige functionele beperkingen. Bij de behandeling van ADHD bij kinderen vanaf 6 jaar of bij adolescenten tot en met 17 jaar moet de attestaanvraag gebeuren door een (kinder)neuroloog of (kinder)psychiater. De voorschriften kunnen door de huisarts worden opgemaakt en komen in aanmerking voor terugbetaling van zodra er een attest is. Concerta blijft tot nader order niet terugbetaald! Nootropil, Geratam en Piracetam zullen voortaan een witte kleur hebben in plaats van een oranje kleur. Levothyroxine dient niet noodzakelijk een half uur voor het ontbijt ingenomen te worden. Aan de hand van beschikbare literatuur over de absorptie wordt geadviseerd om de tabletten Levothyroxine op de nuchtere maag in te nemen. Met het ontbijt hoeft niet 30 minuten te worden gewacht, 15 minuten volstaan, zolang het maar consequent elke dag gebeurt. Zo kan op basis van de TSH- en levothyroxinebepalingen de dosis goed worden ingesteld. Wel steeds opletten voor co-medicatie. Van een aantal geneesmiddelen is al langer bekend dat ze de absorptie verminderen: colestyramine, sucralfaat, aluminiumhydroxide, ferrosulfaat, calciumcarbonaat. Onlangs is dat ook aangetoond voor raloxifeen en ciprofloxacine. Bij het afleveren van levothyroxine moet een inname-advies worden gegeven in relatie tot de gebruikte co-medicatie. Een verandering in co-medicatie wordt niet altijd gemeld, vooral bij preparaten die vrij verkrijgbaar zijn, zoals vitaminepreparaten, met oa. ijzer of calcium. Het probleem van onbekende co-medicatie zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de toegenomen behoefte aan levothyroxine bij zwangeren, die vaker vitaminepreparaten slikken. Middelen als rifampicine, carbamazepine, fenytoïne en sertraline doen de klaring van levothyroxine toenemen. In deze gevallen dient de dosering te worden aangepast. Amiodaron blokkeert de omzetting van levothyroxine naar liothyronine en vereist eveneens een dosisaanpassing. Astellas heeft Omic Ocas (Oral Controlled Absorption System) ter beschikking gesteld. Door verlengde afgifte is een 24 uur controle mogelijk en volstaat 1 tablet per dag. Omic Ocas wordt gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie en vervangt de vroegere Omic 0,4 mg tabletten, die vanaf november 2005 niet meer beschikbaar zijn. De firma Ipsen stelt voor om Testim gel te gebruiken als substitutiebehandeling met testosteron bij mannelijk hypogonadisme. Dit is 1 maal daags 's ochtends aan te brengen. Testim Gel is niet terugbetaald en heeft een publieksprijs van 56,69 euro. AstraZeneca meldt dat Distraneurine (Clomethiazol) wereldwijd uit de handel wordt gehaald. Als alternatief voor de behandeling van psychomotorische agitatie en als adjuverende behandeling bij alcoholontwenningskuren is er tiapride (Tiapridal ), een neurolepticum uit de groep van de benzamiden. De literatuur vermeldt eveneens andere therapeutische opties zoals carbamazepine (Tegretol ), dat even doeltreffend blijkt te zijn als clomethiazol, zonder risico van gewenning. Ook het gebruik van hypnotische sedativa (bv. diazepam) eventueel aangevuld met haloperidol (Haldol ) is mogelijk. Duspatalin en Visceralgine siroop zijn beide uit de handel. Er zijn op dit moment dus geen spasmolytica meer te krijgen in siroopvorm! Collegazetje - winter

4 Uit de handel RESPACAL SI 200ML LONGIFENE SI 150ML ORBENIN CA 16X500MG NARCAN AM 10X1ML 0,4MG/ML URTIC CR 23GR MARCAINE-0,75%-FL IB 5X20ML BACTISUBTIL CA 40X35MG TRICANDIL CR HUID 30GR LOCACORTENE VIOFORME CR 15GR FORTANEURIN AM IB IM 4X3ML IMUDON ZUIGTABL. 40 (SUIKERVRIJ) CONCAP FORTE CA 96X450MG SPASMONAL-135- CO SPASMONAL-135- CO VISCERALGINE FORTE CO 20X100MG DUSPATALIN OPL. 200ML NORMACIDINE DR CANESTENE OPL. 20ML 1% PREMELLE-5- CO 3X PREMELLE CYCLE -5- CO 3X PREMARIN DR 84X1,25MG PREMARIN DR 84X0,625MG STEDIRIL-D-DR 3X ROXITHROMYCINE SANDOZ CO 10X150MG COLPRO CO 39X5MG (3X13) SERESTA FORTE CO 20X50MG KINIDINE DURETTES 100X250MG NUICALM CO EUPHON SI 200ML QUINTEX SI VOLW 125ML Tegemoetkoming in tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner Volgens het KB 17/09/05 (BS 07/10/05) wordt een tegemoetkoming van de ziekteverzekering in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner voorzien. Een rokende, zwangere vrouw die aan tabaksontwenning wenst te beginnen, moet uiterlijk 3 maanden vóór de verwachte bevallingsdatum contact opnemen met een erkende tabacoloog, teneinde haar tabaksverslaving te laten vaststellen en haar follow-up-fiche te laten opmaken. Door indienen bij haar mutualiteit van de fiche, na minstens 8 sessies bij de tabacoloog, kan de vrouw een forfait bekomen van 120. Wanneer de tabacoloog ook de partner begeleidt (nicotinevervangende behandelingen, behandeling met Zyban ) vult hij ook het luik medicamenteuze ondersteuning in op de fiche; bij elke aflevering stempelt de apotheker dit document af. Na tenminste 6 weken behandeling kan de partner, door het indienen van het formulier, een forfait van 55 bekomen bij de mutualiteit. Hypertensiecampagne In december 2005 startte een nationale campagne voor thuismeting van de bloeddruk. Door de groeiende wens bij het publiek om meer te weten over hun gezondheid zijn thuisbloeddrukmeters zeer populair geworden. Ook de apothekers nemen deel aan de campagne. Het doel van de apothekers is de patiënt te informeren over het correct gebruik van de bloeddrukmeter en te wijzen op het gevaar om gegevens zelf te interpreteren. Een doorverwijzing naar de huisarts is van vitaal belang teneinde een juiste diagnose en eventuele therapie in te stellen. Het Therapeutisch Magistraal Formularium - artseneditie Het TMF-artseneditie 1 ste uitgave kan gekocht worden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu: Directoraat-generaal geneesmiddelen. Het TMF zal in meerdere delen uitgegeven worden. Het eerste deel omvat de bereidingen voor dermaal gebruik. De magistrale bereidingen werden gegroepeerd in een aantal hoofdstukken op basis van hun farmacologische en therapeutische eigenschappen. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een algemene inleiding waarin de belangrijkste eigenschappen, indicaties, contra-indicaties en bijwerkingen van de actieve stoffen vermeld worden. Bij de magistrale bereidingen worden telkens de specifieke indicaties, samenstelling en posologie vermeld. De bestelling wordt uitgevoerd nadat het Directoraat-generaal in het bezit is van het vereiste bedrag. De prijs is vastgesteld op 8 (KB 10 augustus 2005). Het bedrag moet overgeschreven worden op rekeningnummer van de FOD Volksgezondheid. Op de overschrijving moet vermeld worden: naam, leveringsadres, gewenste uitgave, gewenste taal en het aantal exemplaren. 4 Collegazetje - winter 2006

5 Orale toediening van zink De rol van zink: Zink maakt deel uit van een groot aantal enzymsystemen (koolzuuranhydrase, alkalische fosfatase, DNA- en RNA-polymerase). De belangrijkste functies van zink houden verband met de celgroei en de synthese van nucleïnezuren. Zink speelt eveneens een rol in de synthese van eiwitten, in de biochemische regulatie van koolhydraten en in de mobilisatie van vitamine A 1. Tekort aan zink: Een tekort aan zink kan leiden tot volgende symptomen: smaakverlies, gebrek aan eetlust, groeivertraging bij kinderen, hepatosplenomegalie, hypogonadisme, testiculaire hypofunctie, alopecia, huidreacties, immunologische anomalieën, hypoproteïnemie en stoornissen in het glucosemetabolisme. Een tekort aan zink kan bij voorbeeld samengaan met een malabsorptiesyndroom, parenterale voeding, een toegenomen zinkverlies (trauma, brandwonden, eiwitverlies, beenulcera en decubitus), of met acrodermatitis enteropathica (zeldzame genetische aandoening gekenmerkt door een ernstig tekort aan zink) 2. Indicaties: Bevorderen van de wondgenezing in die gevallen waar het ontstaan van wonden het gevolg is van een gebrek aan zink 1. Onderhoudsbehandeling bij de ziekte van Wilson (genetische autosomaal recessieve aandoening die gekenmerkt wordt door een opstapeling van koper, vooral ter hoogte van de lever en de hersenen). Acrodermatitis enteropathica. Sommige gevallen van inflammatoire cysteuze en/of nodulaire acné (zink werkt in op de inflammatoire component) 3. Doses: AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID: Volgens de Nederlandse normen 1 : uitgedrukt als elementair zink: Zuigelingen en kinderen tot 4 jaar: 4mg Kinderen: van 4-10 jaar: 5-6mg van jaar: 7mg van jaar: 9-11mg Volwassenen: 9-10mg Volgens de Amerikaanse normen 4 : uitgedrukt als elementair zink: Zuigelingen jonger dan 12 maanden: 5mg/dag Kinderen van 1-10 jaar: 10mg/dag Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar: mannen: 15mg/dag; vrouwen: 12mg/dag. BIJ EEN TEKORT AAN ZINK: Volgens de Nederlandse normen 1 : 45,5mg elementair zink (= 200mg zinksulfaat), 3 keer per dag na de maaltijd. Volgens de Amerikaanse normen 4 : Kleine kinderen en kinderen: 0,5-1mg elementair zink/kg/dag, te verdelen in 1 à 3 toedieningen/dag (hogere doses kunnen noodzakelijk zijn in geval van intestinale malabsorptie of in geval van excessief zinkverlies ten gevolge van diarree). Volwassenen: 25-50mg elementair zink (= mg zinksulfaat), 3 maal per dag. Bevorderen van de wondheling 4 bij patiënten met lage zinkserumspiegels (< 110mcg/dl): volwassenen: 50mg elementair zink (= 220mg zinksulfaat), 3 maal per dag Onderhoudsbehandeling bij de ziekte van Wilson: toediening onder de vorm van bvb. zinkacetaat 4 : Kinderen vanaf 10 jaar en zwangere vrouwen: 25mg elementair zink, 3 maal per dag. Volwassenen (met uitzondering van zwangere vrouwen): 50mg elementair zink, 3 maal per dag. Collegazetje - winter

6 Orale toediening van zink - vervolg Bij de behandeling van inflammatoire cysteuze of nodulaire acné wordt zink soms toegediend in een dosis van 30mg elementair zink (vb. onder de vorm van zinkgluconaat), gedurende 3 maanden. Vervolgens wordt de dosis teruggebracht tot 15mg elementair zink per dag 3. Bij de behandeling van acrodermatitis enteropathica moet men, minstens tot de puberteit, volgende dosis respecteren: 15mg elementair zink (onder de vorm van zinkgluconaat). Tijdens de puberteit kan het nodig zijn de dosis te verhogen tot 30mg elementair zink. Na deze groeifase is het mogelijk om terug te keren naar 15mg elementair zink 3. Equivalentie: De doses voor zink zijn over het algemeen uitgedrukt in termen van elementair zink. 50mg elementair zink = 168mg zinkacetaat (dihydraat) = 104mg zinkchloride = 348mg zinkgluconaat = 220mg zinksulfaat (heptahydraat) = 287mg zinkorotaat = 314mg zinkorotaat dihydraat Bijwerkingen: Buikpijn, dyspepsie, nausea, braken, diarree, maagirritatie, gastritis. Er zijn reeds gevallen van maagbloedingen opgetreden te wijten aan erosie van het maagslijmvlies. De effecten treden vooral op wanneer zink nuchter wordt ingenomen. Zink blijkt dus bij voorkeur ingenomen te worden na de maaltijd en onder opgeloste vorm. Bij acute overdosering kunnen zinkzouten zich bij contact met de zure maaginhoud omvormen tot zinkchloride. Intoxicaties met zinkchloride worden gekenmerkt door corrosie en inflammatie van het mond- en maagslijmvlies, nausea, braken, diarree, koud zweet, hypotensie en beenkrampen. Een langdurige en overmatige inname van zink kan leiden tot stoornissen in het immuunsysteem, een daling van HDL-cholesterol en koperdeficiëntie. Referenties: 1. Informatorium Medicamentorum, WINAp, KNMP, MARTINDALE: Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, (Edition expires 06/05) 3. : Notice scientifique du RubozincÒ (spécialité française), consulté le 24/08/05 4. Pediatric Dosage Handbook 9 th Ed K. Taketomo, H. Hodding, M. Kraus, Apha 5. Dictionnaire des Maladies à l Usage des Professions de Santé - Prudhomme, D Hivernois, Maloine, 3è Ed. 6 Collegazetje - winter 2006

7 Collegazetje - winter

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen

3. Misbruik en verslaving. Inleiding. suggestievragen 3. Misbruik en verslaving Inleiding De goede samenwerking tussen de huisarts en de apotheker is essentieel bij de begeleiding van patiënten waarbij er blijk is van overmatig geneesmiddelengebruik. De aanpak

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

THYREOIDUM T3/T4 9 microg/23,7 microg TABLETTEN

THYREOIDUM T3/T4 9 microg/23,7 microg TABLETTEN THYREOIDUM T3/T4 9 microg/23,7 microg TABLETTEN Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen

4. Magistrale bereidingen. Inleiding. SUGGESTIEvragen 4. Magistrale bereidingen Inleiding Magistrale bereidingen hebben nog steeds een meerwaarde, ondanks de massale groei van farmaceutische specialiteiten. Het voordeel van magistrale bereidingen is dat ze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten:

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten: 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 6. AFLEVERING EN VOORSCHRIFT 6.1. Het voorschrift moet voldoen aan wettelijke vereisten Bij de aflevering van een voorschriftplichtig geneesmiddel moet de apotheker het

Nadere informatie

natriumlevothyroxine

natriumlevothyroxine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS EUTHYROX 25 microgram tabletten EUTHYROX 50 microgram tabletten EUTHYROX 75 microgram tabletten EUTHYROX 100 microgram tabletten EUTHYROX 125 microgram tabletten

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3

Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3 Verdovende middelen gebruikt voor pijnbestrijding Versie 4.3 Strategie om de verpakkingsgrootten of de verpakkingsvorm beschikbaar in voor het publiek opengestelde apotheken te beperken 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden?

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden? METHOTREXAAT 1173 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de werking en bijwerkingen van Methotrexaat. De folder is bedoeld voor psoriasispatiënten die behandeld worden met Methotrexaat. Wat is

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORIT CARBOMIX, 50 g granulaat voor orale suspensie NORIT CARBOMIX, 5 g granulaat voor orale suspensie Actieve kool Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Version 2014_02 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORIT CARBOMIX, 50 g granulaat voor orale suspensie NORIT CARBOMIX, 5 g granulaat voor orale suspensie Actieve kool Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis wijzigt grondig vanaf 1 juli 2012. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische

Nadere informatie

* Deze brochure is enkel bedoeld voor de behandeling van pijn en koorts bij volwassenen. Dafalgan is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder

* Deze brochure is enkel bedoeld voor de behandeling van pijn en koorts bij volwassenen. Dafalgan is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder * Deze brochure is enkel bedoeld voor de behandeling van pijn en koorts bij volwassenen. Dafalgan is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Pijn, wat betekent dat? De pijn begrijpen

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het waterval- of cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten. calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten. calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calci-Chew 500 mg kauwtabletten calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u Calci-Chew gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Samenvatting van de productkenmerken

Samenvatting van de productkenmerken SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Pagina 1 op 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aqua Cuprozincica Conforma 7,65 mg/ml - 25,5 mg/ml, oplossing voor cutaan gebruik Synoniem: Dalibourwater 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

Ferrofumaraat 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg ferrofumaraat

Ferrofumaraat 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg ferrofumaraat 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ferrofumaraat 200 PCH, 200 mg ferrofumaraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit middel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten Calci-Chew 1000 mg kauwtabletten calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten Calci-Chew 1000 mg kauwtabletten calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Calci-Chew 500 mg kauwtabletten Calci-Chew 1000 mg kauwtabletten calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Kaloban siroop

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Kaloban siroop Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Kaloban siroop Gedroogd vloeibaar wortelextract van Pelargonium sidoides (1:8-10) (EPs 7630). Het extractiemiddel is 11% ethanol (w/w). Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Lactulose 670 mg/ml Lactulose EG 10 g, poeder voor

Nadere informatie

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Volwassenen 600 mg zetpillen Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Volwassenen 600 mg zetpillen Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Volwassenen 600 mg zetpillen Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

ARIPIPRAZOLE TEVA JOUW HANDLEIDING INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS. (door de arts af te geven aan elke patiënt/verzorger)

ARIPIPRAZOLE TEVA JOUW HANDLEIDING INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS. (door de arts af te geven aan elke patiënt/verzorger) De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ARIPIPRAZOLE TEVA. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het watervalof cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over

Nadere informatie

ISONIAZIDE TEVA 200 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 4 maart 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1

ISONIAZIDE TEVA 200 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 4 maart 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 ALGEMENE KENMERKEN Naam van het geneesmiddel Isoniazide Teva 200 mg. Samenstelling Werkzame stof: 200 mg isoniazide per tablet. Hulpstoffen: lactose, aardappelzetmeel,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Laburide 200 mg TABLETTEN Feneturide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 20.03.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dulcolax picosulphate 7,5 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing Natriumpicosulfaat monohydraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING NICOTIBINE (isoniazide) SAMENSTELLING Isoniazidum 300 mg - Lactosum monohydricum - Talcum - Magnesii stearas - Maydis amylum q.s. pro compr. uno. FARMACEUTISCHE VORM

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER. VITAMINE A IE/ml drank (waterig)

BIJSLUITER. VITAMINE A IE/ml drank (waterig) BIJSLUITER VITAMINE A 50.000 IE/ml drank (waterig) Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter LIOTHYRONINE NATRIUM GLOBAL FARMA 25 MICROGRAM Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

Elke tablet bevat 70 mg alendroninezuur (onder vorm van natrium alendronaat trihydraat).

Elke tablet bevat 70 mg alendroninezuur (onder vorm van natrium alendronaat trihydraat). NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Alendronate Sandoz 70 mg tabletten Wekelijks KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 70 mg alendroninezuur (onder vorm van natrium alendronaat trihydraat).

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 10 mg/ml suspensie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 10 mg/ml suspensie BIJSLUITER NITROFURANTOÏNE 10 mg/ml suspensie Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS

INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ABILIFY. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Lactucell 670 mg/ml, stroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

1. WAT IS BISOLVON 0,2 % VERNEVELOPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS BISOLVON 0,2 % VERNEVELOPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER BISOLVON 0,2% VERNEVELOPLOSSING BPI 0052-02 + PRAC Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Neurexan; Tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet (301,5 mg) bevat: Avena sativa D2 0,6 mg Coffea cruda

Nadere informatie

Ferrofumaraat Teva 20 mg/ml, suspensie ferrofumaraat

Ferrofumaraat Teva 20 mg/ml, suspensie ferrofumaraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ferrofumaraat Teva 20 mg/ml, ferrofumaraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit middel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER (27.10.2010)

BIJSLUITER (27.10.2010) BIJSLUITER (27.10.2010) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BISOLTUSSIN 2 mg/ml siroop volwassenen (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank Cyanocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Dulcolax bisacodyl 10 mg zetpillen (bisacodyl) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Biotransformatie en toxiciteit van

Biotransformatie en toxiciteit van Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol 062 1 Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol Inleiding Paracetamol is het farmacologisch actieve bestanddeel van een groot aantal vrij en op recept

Nadere informatie

Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER

Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PYRIDOXINE LABAZ 250 mg tabletten Pyridoxine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie BIJSLUITER NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Liothyroninenatrium ERC 25 microgram, tabletten liothyronine (in de vorm van liothyroninenatrium)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Liothyroninenatrium ERC 25 microgram, tabletten liothyronine (in de vorm van liothyroninenatrium) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Liothyroninenatrium ERC 25 microgram, tabletten liothyronine (in de vorm van liothyroninenatrium) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Euthyrox 25/50/75/100/125/150/175/200, tabletten 25/50/75/100/125/150/175/200 microgram

Euthyrox 25/50/75/100/125/150/175/200, tabletten 25/50/75/100/125/150/175/200 microgram EUTHYROX bijsluiter 11-09-2002 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te

Nadere informatie

Informatie voor de patiënt

Informatie voor de patiënt J-C 2001 Ned. Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Dipidolor al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS

INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN / VERZORGERS De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ARIPIPRAZOLE EG 10 mg 15 mg 30 mg tabletten. Het verplicht plan voor risicobeperking

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Thyrax Duotab 0,025 mg; 0,100 mg; 0,150 mg tabletten levothyroxine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Thyrax Duotab 0,025 mg; 0,100 mg; 0,150 mg tabletten levothyroxine 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 0,025 mg; 0,100 mg; 0,150 mg levothyroxine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Prednison bij huidziekten

Prednison bij huidziekten Prednison bij huidziekten In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten of overweegt u het geneesmiddel prednison te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten. Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Perdolan volwassenen 500 mg, zetpillen Perdolan volwassenen 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit

Nadere informatie

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen.

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg dan uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SINUTAB 500 mg/30 mg tabletten SINUTAB FORTE 500 mg/60 mg tabletten Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM oplossing voor injectie. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 18 januari : Bijsluiter Bladzijde : 1

PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM oplossing voor injectie. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 18 januari : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Pyridoxini hydrochloridum, 50 mg/ml pyridoxinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Levothyroxine. Schildklierhormoon in tabletvorm

Levothyroxine. Schildklierhormoon in tabletvorm Levothyroxine Schildklierhormoon in tabletvorm Inleiding U heeft een tekort aan schildklierhormoon. Dit tekort moet met schildklierhormoon in tabletvorm worden aangevuld. De werkzame stof in deze tabletten

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER THEOLIN RETARD TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200, 300 EN 450 MG

INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER THEOLIN RETARD TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200, 300 EN 450 MG 26 04 2001 Thret743.VIG -1- INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER THEOLIN RETARD TABLETTEN MET GEREGULEERDE AFGIFTE 200, 300 EN 450 MG 4.6082.6PP Lees deze informatie goed door, ook als u Theolin Retard al langer

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC DRY 10G POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Aanbevolen Dagelijks Hoeveelheden (ADH) voor zwangeren

Aanbevolen Dagelijks Hoeveelheden (ADH) voor zwangeren Pagina 1 / 5 Aanbevolen Dagelijks Hoeveelheden (ADH) voor zwangeren Energie Energie De basaal stofwisseling neemt tijdens de zwangerschap geleidelijk toe. Aan het eind van de zwangerschap is de basaal

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013

Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013 Verkorte SKP - MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak - Juni 2013 Naam van het geneesmiddel: MOVICOL Vloeibaar Sinaasappelsmaak, concentraat voor drank Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Elke 25

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

FERO-GRADUMET 525 mg, omhulde tabletten

FERO-GRADUMET 525 mg, omhulde tabletten SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FERO-GRADUMET 525 mg, omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING De werkzame stof is ijzer (105 mg), aanwezig in

Nadere informatie

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Baby 80 mg zetpillen DAFALGAN Kleine Kinderen 150 mg zetpillen DAFALGAN Grote Kinderen 300 mg zetpillen Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want

Nadere informatie

Agenda LOK 11/02/2010

Agenda LOK 11/02/2010 4-9-200 Huisartsen Apothekers Huisartsen en apothekers Een gedeelde zorg voor de patiënt Agenda LOK /02/200 20.45u: Welkom + voorstellen aanwezigen 2.00u: Wettelijke aspecten van het 2.0u: Voorschrijven

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. PICOLAXINE 5mg tabletten. Natriumpicosulfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. PICOLAXINE 5mg tabletten. Natriumpicosulfaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER PICOLAXINE 5mg tabletten Natriumpicosulfaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen.

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen. Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV i Vanuit het standpunt van de identificatie van het paard. Er bestaan 2 categorieën paarden: - paarden die definitief uit

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Een gevarieerde en evenwichtige voeding is noodzakelijk om hypovitaminosen te vermijden.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Een gevarieerde en evenwichtige voeding is noodzakelijk om hypovitaminosen te vermijden. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL UCEMINE PP 100 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén tablet bevat 100 mg nicotinamide. Voor de volledige lijst

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. HYDROXOCOBALAMINE ACETATE STEROP 10mg / 2ml Oplossing voor injectie en drank. Hydroxocobalamine acetaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. HYDROXOCOBALAMINE ACETATE STEROP 10mg / 2ml Oplossing voor injectie en drank. Hydroxocobalamine acetaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER HYDROXOCOBALAMINE ACETATE STEROP 10mg / 2ml Oplossing voor injectie en drank Hydroxocobalamine acetaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Fumaraten bij psoriasis

Fumaraten bij psoriasis Fumaraten bij psoriasis Inleiding In overleg met uw behandelend dermatoloog heeft u besloten Fumaraten te gaan gebruiken voor de behandeling van psoriasis. Uit onderzoek is gebleken dat Fumaraten voor

Nadere informatie