Apocard Retard is aangewezen voor de behandeling van hartritmestoornissen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apocard Retard is aangewezen voor de behandeling van hartritmestoornissen."

Transcriptie

1 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER APOCARD Retard 100 mg, capsule met verlengde afgifte APOCARD Retard 150 mg, capsule met verlengde afgifte APOCARD Retard 200 mg, capsule met verlengde afgifte Flecaïnide-acetaat Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft U hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker als U aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan U voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als U. Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter 1. Wat is Apocard Retard en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat U moet weten voor dat U Apocard Retard inneemt? 3. Hoe wordt Apocard Retard ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen. 5. Hoe bewaart U Apocard Retard? 6. Aanvullende informatie. 1. WAT IS APOCARD RETARD EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Apocard Retard is aangewezen voor de behandeling van hartritmestoornissen. Het wordt in het bijzonder gebruikt: a. om herhaalde aanvallen te voorkomen van hartkloppingen die ontstaan in de voorkamers van het hart; b. om herhaalde aanvallen te voorkomen van voorkamerfibrillatie (onregelmatige samentrekking van de voorkamers); c. voor de behandeling en ter voorkoming van herhaalde aanvallen van hartkloppingen die ontstaan in de hartkamers. In dit geval zal een electrocardiogram (ECG) ter controle worden genomen. Vóór een behandeling te starten zal de dokter steeds een ECG nemen om Uw hartritmestoornis in een objectief verslag te kunnen omschrijven; bovendien moet U de hartkloppingen niet alleen voelen, maar U moet ze ook als hinderlijk ervaren. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U APOCARD RETARD INNEEMT Gebruik Apocard Retard niet als U de volgende aandoeningen hebt of heeft gehad: - een voorgeschiedenis van infarct, zelfs als dit lang geleden is, behalve wanneer het gaat om zeer ernstige aanvallen van hartkloppingen in de kamers; - een vergrote hartkamer; - een aandoening van de kransslagaders; - een verzwakking van de hartspier; - een verstoorde geleiding in het hart; - een overgevoeligheid (allergie) voor flecaïnide-acetaat of voor één van de andere bestanddelen van Apocard Retard. Gebruik Apocard Retard ook niet samen met een geneesmiddel met sultopride als werkzaam bestanddeel. Het gebruik van Apocard Retard is ook af te raden in combinatie met andere klasse I antiaritmica en betablokkers die gebruikt worden voor de behandeling van een verzwakking van de hartspier. Het is eveneens af te raden bij zwangerschap en borstvoeding. Wees extra voorzichtig met Apocard Retard Apocard Retard moet met omzichtigheid worden toegediend: - in geval U reeds last hebt van geleidingsstoornissen in het hart. Uw dokter zal oordelen of hij uw behandeling al dan niet moet aanpassen. Het kan daarvoor nodig zijn dat hij daarvoor een ECG opneemt; 1.

2 Bijsluiter APOCARD RETARD februari in geval van hartspierzwakte in het verleden; - in geval van een verstoorde kalium- of magnesiumconcentratie in het bloed. Indien U wordt behandeld met diuretica, corticosteroïden of een langdurige laxatieve therapie, kan de kaliumconcentratie in Uw bloed te laag zijn. - Bij oudere patiënten en/of patiënten met een onvoldoende werking van de nieren kan Uw dokter beslissen de dosis van het geneesmiddel te verlagen. - In geval van een onvoldoende werking van de lever is een voortdurende opvolging vereist. - Als u een pacemaker hebt, dient u te weten dat Apocard Retard de werking van de pacemaker kan beïnvloeden. Bij de aanvang van de behandeling met Apocard Retard zal uw dokter dan ook de pacemaker opnieuw regelen. - Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Gebruik van Apocard Retard in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. - Niettegenstaande Apocard Retard wordt gebruikt voor de behandeling van stoornissen van het hartritme, kan het, juist zoals de andere gelijkaardige geneesmiddelen, ook meer ernstige aanvallen van hartkloppingen veroorzaken. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de natuurlijke variaties van een ritmestoornis te onderscheiden van een verergering te wijten aan de inname van het geneesmiddel. Mocht u menen zulke effecten te ondervinden, neem dan contact op met uw dokter. Hij zal U zeggen wat U dient te doen. Onderbreek Uw behandeling echter nooit op eigen initiatief. Gebruik van Apocard Retard met andere geneesmiddelen Licht Uw arts of de apotheker in als U andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Hij kan zeggen of ze samen met Apocard Retard mogen worden genomen. Dit geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen die het metabolisme van flecaïnide-acetaat, de actieve stof van Apocard Retard, remmen. Niet toegestane combinatie Sultopride Apocard Retard mag niet worden ingenomen samen met een geneesmiddel met sultopride als actief bestanddeel omdat dan ernstige aanvallen van hartkloppingen in de hartkamer kunnen optreden. Af te raden combinaties Klasse I antiaritmica Apocard Retard mag niet worden toegediend samen met andere soortgelijke anti-aritmica van klasse I omdat dan meer bijwerkingen ter hoogte van het hart kunnen voorkomen. Bij een gelijktijdige inname van bètablokkers kan de werking van de hartspier worden geremd en vertraagt de hartslag. Bij een gelijktijdige toediening van verapamil neemt het risico toe op een plotse afname van de functie van het hart-en vaatstelsel. Combinaties met bijzondere voorzorgen voor gebruik Indien U geneesmiddelen zou moeten innemen, samen met Apocard Retard, met paroxetrine, fluoxetine of sertraline als actief bestandeel moet U dit specifiek melden aan uw dokter omdat dan de hoeveelheid flecaïnide-acetaat in Uw bloed kan stijgen. Als U geneesmiddelen inneemt met fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine als actief bestandeel moet U dit eveneens melden omdat het mogelijk is dat er dan te weinig flecainide acetaat in Uw bloed aanwezig is. Wanneer Apocard Retard samen wordt ingenomen met specifieke serotoninereceptorremmers of ritonavir stijgen de flecaïnidebloedspiegels. Indien U lijdt aan matige tot ernstige nierinsufficiëntie en gelijktijdig wordt behandeld met cimetidine, is een verlaging van de dosis Apocard Retard aangewezen. Uw dokter zal de juiste dosis bepalen aan de hand van de resultaten van een bloedanalyse. 2.

3 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 Indien U geneesmiddelen samen inneemt van het type cholinesteraseremmers (werkzame bestandelen: donepezil, rivastigmine, tacrine, pyridostigmine, neostigmine en galantamine) bestaat er kans dat uw hartritme sterk wordt vertraagd. Uw dokter zal u dan van nabij opvolgen. Bij combinatie met geneesmiddelen die de werking van de hartspier onderdrukken of die het hartritme kunnen vertragen (bètablokkers, amiodaron, digitalisderivaten, verapamil, diltiazem, mefloquine, guanfacine en clonidine) zal Uw dokter U van nabij opvolgen en zelfs een ECG opnemen. Dit is vooral nodig bij het begin van de behandeling en bij oudere patiënten. Apocard Retard kan het digoxinegehalte in het bloed doen toenemen. In dit geval zal Uw dokter het digoxinegehalte in het bloed meten en de dosering van Apocard Retard eventueel aanpassen. Andere klassen anti-aritmica Bij combinatie met andere klassen anti-aritmica zal Uw dokter u ook van nabij opvolgen en eventueel een ECG opnemen. Wanneer amiodaron wordt toegevoegd aan een behandeling met Apocard Retard, kan de hoeveelheid flecaïnide in het bloed tweemaal of meer toenemen. Daarom moeten bijwerkingen aan de arts worden gemeld, die desgevallend de voorgeschreven dosering Apocard Retard zal verlagen. Bij gelijktijdige toediening van de volgende typen geneesmiddelen kan de kans op aanvallen van hartkloppingen in de hartkamer toenemen : klasse III anti-aritmica (amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide, ), sommige antidepressiva (thioridazine, chlorpromazine, levomepromazine, trifluoperazine, cyamemazine, sulpiride, amisulpride, tiapride, pimozide, haloperidol, droperidol, ), andere (bepridil, cisapride, diphemanil, erythromycine IV, halofantrine, mizolastine, pentamidine, sparfloxacine, mosifloxacine, ). Toegestane combinaties Apocard Retard kan worden gecombineerd met heparine en met in te nemen antistollingsmiddelen. Gebruik van Apocard Retard met voedsel en drank Apocard Retard mag vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. Zwangerschap en borstvoeding Het gebruik van Apocard Retard wordt afgeraden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Vraag Uw dokter of apotheker om advies voor dat U een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en gebruik van machines Als U last heeft van duizeligheid en gezichtsstoornissen bestuur dan geen voertuig en gebruik geen gereedschap en/of bedien geen machines. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Apocard Retard Geen gegevens bezorgd. 3. HOE WORDT APOCARD RETARD INGENOMEN? Volg deze instructies nauwgezet op tenzij Uw arts U een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel Uw arts of Uw apotheker. Indien er geen verbetering optreedt, raadpleeg dan Uw arts opnieuw. Uw arts zal U vertellen hoe lang U Apocard Retard moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat dan de aanvallen van hartritmestoornissen kunnen terugkeren. Apocard Retard is uitsluitend aangewezen voor volwassenen. Apocard Retard wordt één maal per dag ingenomen. In te nemen hoeveelheid ter voorkoming van herhaalde aanvallen van hartkloppingen die ontstaan in de voorkamers van het hart of ter voorkoming van voorkamerfibrillatie (onregelmatige samentrekking van de voorkamers) De gebruikelijke startdosis bedraagt 100 mg/dag. 3.

4 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 Eventuele dosisverhogingen kunnen pas na 4 tot 5 dagen worden overwogen. De gemiddelde dosis bedraagt 200 mg/dag. De maximale dosis bedraagt 300 mg/dag. In te nemen hoeveelheid voor de behandeling en ter voorkoming van herhaalde aanvallen van hartkloppingen die ontstaan in de hartkamers De gebruikelijke dosis bedraagt 200 mg/dag. Eventuele dosisverhogingen kunnen pas na 4 tot 5 dagen worden overwogen. De maximale dosis bedraagt 300 mg/dag. Bij verzwakte patiënten: - oudere patiënten, - indien een onvoldoende werking van het hart of van de nieren kan verwacht worden, bedraagt de maximale startdosis 100 mg/24u; afhankelijk van de juiste toestand van de patiënt kan ze variëren van 50 tot 100 mg/24 u. De dosering kan worden verhoogd of verlaagd met stappen van 50 mg waarbij na iedere dosisbijstelling rekening dient te worden gehouden met een minimumtermijn van 4 tot 5 dagen die nodig is voor het bereiken van een nieuw evenwicht in het bloed. In dat geval zal Uw dokter U van nabij volgen, het geneesmiddel in het bloed bepalen en ook een ECG opnemen. Apocard Retard mag niet worden toegediend aan patiënten met een ernstige onvoldoende werking van de lever behalve als de voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke nadelige effecten. In dat geval gelden ook de hierboven vermelde waarschuwingen en advies. Wat U moet doen als U meer van Apocard Retard heeft ingenomen dan U zou mogen: Wanneer U te veel van Apocard Retard heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met Uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Afhankelijk van de situatie zal de arts eventueel een hartspier stimulerend middel of calcium toedienen, of de bloedsomloop of de ademhaling stimuleren of een tijdelijke pacemaker inplanten. Deze behandeling, die in het ziekenhuis zal gebeuren, zal er op gericht zijn om de ziekteverschijnselen tegen te gaan Wat U moet U doen wanneer U Apocard Retard vergeet te gebruiken: Indien u gewaar wordt dat U Uw pil vergeten bent de dag zelf dat u ze moest innemen, neem dan Uw pil in op het ogenblik dat U het zich herinnert. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Wanneer U zich niet meer kan herinneren of U al dan niet de Apocard Retard heeft ingenomen, mag U de volgende dosis pas s anderendaags op hetzelfde uur innemen. Als U stopt met het innemen van Apocard Retard : Aangezien Apocard Retard werd voorgeschreven voor de behandeling van hartritmestoornissen of om te voorkomen dat deze aanvallen terugkeren, bestaat de kans dat deze hartritmestoornissen op moeilijk te voorspellen momenten terug optreden. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN: Zoals andere geneesmiddelen, kan Apocard Retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 4.

5 Bijsluiter APOCARD RETARD februari 2009 Effecten ter hoogte van het hart en de bloedvaten Apocard Retard vermindert de samentrekking van de hartspier. Dit kan voornamelijk bij patiënten met een verminderde werking van de hartspier aanleiding geven tot opstoten van een ernstige onvoldoende werking van de hartspier en schok. Zoals andere anti-aritmica, kan Apocard Retard nieuwe ritmestoornissen veroorzaken of bestaande ritmestoornissen verergeren. Apocard Retard kan een bestaande hartgeleidingsstoornis verergeren of de hartgeleiding vertragen voornamelijk dan bij oudere patiënten met reeds bestaande hartgeleidingsstoornissen. Effecten ter hoogte van maag en ingewanden Er werden enkele gevallen gemeld van geelzucht. Spijsverteringsstoornissen kunnen voorkomen. In zeldzame gevallen traden misselijkheid en braken op. Het zijn symptomen van voorbijgaande aard en ze verdwijnen zelfs bij langdurig gebruik of na verlaging van de toegediende dosis. Effecten ter hoogte van de huid Er werden gevallen gemeld van allergische huidreacties, inclusief enkele zeldzame gevallen van ernstige netelroos. Er werden enkele geïsoleerde gevallen van lichtgevoeligheid gemeld. Effecten ter hoogte van het zenuwstelsel Duizeligheid, wankel gevoel, bevingen en soms wazig zien. Het zijn symptomen van voorbijgaande aard en ze verdwijnen na verlaging van de toegediende dosis. Hoofdpijn, algemene lichaamszwakte. Er werd slechts in zeldzame gevallen melding gemaakt van hallucinaties, depressie, verwardheid, bewegingsstoornissen en stuiptrekkingen. Bij een langdurige behandeling werden slechts enkele gevallen gemeld van stoornissen van de perifere zenuwen, onjuiste gevoelsgewaarwordingen en verstoorde spiercoördinatie. Effecten op de samenstelling van het bloed Af en toe werd melding gemaakt van een matige daling van de rode en witte bloedlichaampjes en van de bloedplaatjes. Effecten op het afweersysteem van het lichaam In een beperkt aantal gevallen werd een toename van bepaalde afweerstoffen gemeld, wat al dan niet gepaard ging met een algemene ontsteking. Varia Occasioneel werd melding gemaakt van afzettingen op het hoornvlies en van een longontsteking. 5. HOE BEWAART U APOCARD RETARD? Apocard Retard buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 C. Gebruik Apocard Retard niet meer na de vervaldatum op de verpakking achter exp De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Gebruik Apocard Retard niet meer, wanneer U ziet dat Apocard Retard vlekken of breuken vertoont. 5.

6 Bijsluiter APOCARD RETARD februari AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Apocard Retard : De werkzame stof is flecaïnide-acetaat. Andere bestanddelen zijn: microcristallijne cellulose. methacrylzuur-methylmethacrylaat (1:2) co-polymeer (Eudragit S100) macrogol 400 talk. Het omhulsel van de capsule bevat: Apocard 100 mg en 150 mg : gelatine titaandioxide ijzeroxidezwart. Apocard 200 mg : gelatine titaandioxyde ijzeroxidezwart - erythrosine Hoe ziet Apocard Retard er uit en wat is de inhoud van de verpakking Capsule met verlengde afgifte. De capsules bevatten respectievelijk: 100 mg, 150 mg of 200 mg flecaïnide-acetaat. Verpakkingen van 60 capsules. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Meda Pharma n.v. Terhulpsesteenweg Brussel Fabrikant: 3M Health Care Limited - 3M House - 1, Morley Street Loughborough - Leics LE11 1EP - U.K. Registratienummers Apocard Retard 100 mg: BE Apocard Retard 150 mg: BE Apocard Retard 200 mg: BE Afleveringswijze : op medisch voorschrift. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/

7 Notice APOCARD RETARD février 2009 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR Apocard Retard 100 mg, gélule à liberation prolongée Apocard Retard 150 mg, gélule à liberation prolongée Apocard Retard 200 mg, gélule à liberation prolongée Acétate de flécaïnide Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. - Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice 1. Qu est ce que l Apocard Retard et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l Apocard Retard? 3. Comment prendre l Apocard Retard? 4. Quels sont les effets indésirables éventuels. 5. Comment conserver l Apocard Retard? 6. Informations supplémentaires. 1. Qu est-ce que l Apocard Retard et dans quel cas est-il utilisé? L Apocard Retard est un médicament utilisé pour le traitement des anomalies du rythme cardiaque. Il est utilisé en particulier : a. pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des oreillettes du cœur ; b. pour éviter des récidives de fibrillation auriculaire (contraction désordonnée des oreillettes du cœur) c. pour le traitement et pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des ventricules du cœur. Dans ce cas des contrôles par ECG (électrocardiogramme) seront effectués. Avant de démarrer un traitement le médecin enregistrera toujours un ECG afin de pouvoir décrire votre arythmie dans un compte rendu objectif; en plus il est nécessaire que vous ne sentez pas seulement les battements cardiaques, mais qu elles soient en plus ressentis comme gênants. 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l Apocard Retard? N utilisez jamais l Apocard Retard : - si vous avez eu un infarctus, même ancien, sauf s il s agit de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des ventricules du coeur; - si votre ventricule s est élargi; - si vous avez une maladie des coronaires; - si vous souffrez d un affaiblissement de votre muscle cardiaque; - si vous avez des problèmes de conduction des impulsions cardiaques; - si vous êtes hypersensible (allergique) à l acétate de flécaïnide ou à l un des autres composants d Apocard Retard. N utilisez pas l Apocard Retard en même temps qu un médicament à base de sultopride. L utilisation de l Apocard Retard est déconseillée en combinaison avec d autres antiarythmiques de la classe I ou avec des béta-bloquants utilisés dans le traitement de l insuffisance cardiaque. Il est également déconseillé en cas de grossesse ou d allaitement. Faites attention avec l Apocard Retard L Apocard Retard doit être pris avec précaution: page 1 de 6

8 Notice APOCARD RETARD février si vous avez déjà eu des problèmes de conduction dans le coeur, votre médecin jugera s il est nécessaire d adapter votre traitement. Il est possible aussi qu il décide de vous faire un ECG; - si vous avez eu un problème d affaiblissement de votre muscle cardiaque dans le passé; - si vous avez des anomalies des taux de potassium ou de magnésium au niveau du sang. Un taux trop faible peut se manifester chez des patients qui reçoivent des produits diurétiques, des produits contenant des corticoïdes ou une thérapie laxative chronique ; - si vous êtes âgé ou si votre activité rénale est insuffisante, votre médecin peut décider de diminuer la quantité de médication à prendre; - si votre activité hépatique (du foie) est insuffisante, un suivi continu sera nécessaire ; - si vous êtes porteur d un pacemaker, il est important de savoir que l Apocard Retard peut modifier son efficacité. Par conséquent, votre médecin procédera à un nouveau réglage de votre pacemaker quand vous commencerez le traitement avec Apocard Retard; - si vous prenez déjà d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «utilisation de l Apocard Retard en association avec d autres médicaments». - Bien que l Apocard Retard soit utilisé dans le traitement des troubles du rythme cardiaque, il est possible qu il puisse provoquer, comme les autres médicaments similaires, des battements cardiaques très accélérées. Il n est cependant pas toujours facile de distinguer les variations naturelles d une arythmie d une aggravation due à la prise du médicament. Si vous pensez ressentir de tels effets, contactez votre médecin. Il vous expliquera ce qu il y a lieu de faire. N arrêtez cependant jamais votre traitement de votre propre chef. Utilisation d autres médicaments Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. Il vous dira si vous pouvez les prendre avec l Apocard Retard. Ceci est particulièrement vrai pour des médicaments qui freinent le métabolisme de l acétate de flécaïnide, la substance active de l Apocard Retard. Combinaison non autorisée Sultopride L Apocard Retard ne peut pas être pris en combinaison avec un médicament à base de sultopride comme substance active parce que des battements cardiaques très accélérés pourraient se présenter au niveau du ventricule. Combinaisons déconseillées Antiarythmiques classe I L administration simultanée de l Apocard Retard avec d'autres médicaments similaires utilisés pour le traitement des arythmies cardiaques (classe I) n'est pas recommandée parce qu il est possible que les effets secondaires cardio-vasculaires n apparaissent plus fréquemment. Si vous prenez en même-temps des bêta-bloquants, le travail de votre muscle cardiaque peut être inhibé et votre cœur battra aussi plus lentement. En cas d administration simultanée avec le vérapamil, le risque d effondrement des performances cardio-vasculaires augmente. Combinaisons nécessitant des précautions particulières Si vous devez prendre des médicaments ensemble avec l Apocard Retard, contenant la paroxétrine, la fluoxétine ou la sertraline comme substance active, vous devez signaler cela à votre médecin parce que dans ce cas, la quantité d acétate de flécaïnide peut augmenter dans votre sang. Si vous prenez des médicaments à base de phénytoïne, de phénobarbital, de carbamazépine comme substance active, vous devez mentionner cela aussi parce qu alors, vous risquez d avoir trop peu d acétate de flécaïnide dans le sang. page 2 de 6

9 Notice APOCARD RETARD février 2009 Les taux sanguins de la flécaïnide augmenteront lorsque l Apocard Retard sera administré simultanément avec des inhibiteurs spécifiques des récepteurs de sérotonine ou avec le ritonavir. En cas de diminution moyenne ou grave du fonctionnement du rein, on recommande de diminuer la quantité d Apocard Retard si vous êtes traité en même temps avec la cimétidine. La quantité exacte sera déterminée suivant les taux sanguins. Si vous prenez en même temps des médicaments du type inhibiteurs de cholinesterase (substances actives : donezepil, rivastigmine, tacrine, pyridostigmine, neostigmine et galantamine), il peut arriver que votre rythme cardiaque soit fortement ralenti : votre médecin vous suivra alors de plus près. En cas d une combinaison avec des médicaments qui inhibent le fonctionnement du muscle cardiaque ou qui peuvent ralentir le rythme cardiaque (bêtabloquants, amiodarone, les dérivés de la digitaline, le vérapamil, le diltiazem, la mefloquine, la guanfacine et la clonidine) votre médecin vous suivra de près et enregistrera probablement un ECG. Ceci est surtout nécessaire au début du traitement et si vous êtes un patient âgé. L Apocard Retard peut faire augmenter le taux sanguin de la digoxine. Dans ce cas votre médecin fera vérifier la concentration sanguine de digoxine et il adaptera éventuellement le dosage. Autres classes d antiarythmiques : En cas d une combinaison avec d autres classes d antiarythmiques, votre médecin vous suivra de près et il enregistrera éventuellement un ECG. Lorsque l'amiodarone est ajoutée à un traitement à l Apocard Retard, les taux sanguins de celui-ci peuvent augmenter deux fois ou plus. Par conséquent, votre médecin vous demandera de lui signaler tous les effets secondaires et il vous demandera de diminuer la quantité d Apocard Retard à prendre. En cas de co-administration des types suivants de médicaments, la fréquence de battements cardiaques très accélérés dans les ventricules peut augmenter : les antiarythmiques de la classe III (l amiodarone, le sotalol, la dofétilide, l ibutilide, ), certains antidépresseurs (thioridazine, chlorpromazine, levomepromazine, trifluoperazine, cyamemazine, sulpiride, amisulpiride, tiapride, pimozide, haloperidol, droperidol, ), d autres médicaments (bepridil, cisapride, diphenamil, erythromycine IV, halofantrine, mizolastine, pentamidine, sparfloxacine, mosifloxacine, ). Combinaisons autorisées L Apocard Retard peut être combiné avec l'héparine et avec des médicaments oraux agissant sur la coagulation du sang. Aliments et boissons L Apocard Retard peut être avalé avant, pendant ou après les repas. Grossesse et allaitement L utilisation de l Apocard Retard est déconseillée pendant la grossesse et la période d allaitement. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines L Apocard Retard peut entraîner des vertiges et une vue troublée. Si vous êtes gêné par l Apocard Retard, ne conduisez pas de véhicule, n utilisez pas d outil et/ou ne maniez pas de machine. Informations importantes concernant certains composants de l Apocard Retard Pas d objet. 3. Comment prendre l Apocard Retard? Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si aucune amélioration n apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin. Votre médecin vous dira combien de temps vous page 3 de 6

10 Notice APOCARD RETARD février 2009 devrez utiliser l Apocard Retard. N arrêtez pas prématurément votre traitement car vos arythmies risqueraient de réapparaître. L Apocard Retard est réservé aux patients adultes. L Apocard Retard est pris une fois par jour. Quantité à prendre pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés au niveau des oreillettes du cœur ainsi que des récidives de fibrillation auriculaire (contraction désordonnée du cœur) La posologie initiale usuelle est de 100 mg par jour. Les augmentations éventuelles de posologie ne seront envisagées qu'après un délai de 4 à 5 jours. La posologie moyenne est de 200 mg par jour. La posologie maximale est de 300 mg par jour. Quantité à prendre pour le traitement et pour éviter des récidives de battements cardiaques très accélérés trouvant leur origine au niveau des ventricules du coeur La posologie usuelle est de 200 mg par jour. Les augmentations éventuelles de posologie ne seront envisagées qu'après un délai de 4 à 5 jours. La posologie maximale est de 300 mg par jour. Chez les patients fragilisés : - sujet âgé, - si on peut s attendre à une insuffisance cardiaque ou rénale, la dose initiale ne doit pas dépasser 100 mg par 24 heures : elle peut varier de 50 à 100 mg/24 heures en fonction de l'état du patient. La posologie peut être augmentée ou diminuée par paliers de 50 mg par jour en tenant compte qu'un délai de 4 à 5 jours minimum est nécessaire au rétablissement d'un nouvel état d'équilibre du taux plasmatique après chaque modification. Une surveillance clinique et électrocardiographique est nécessaire. Il est recommandé de procéder à de fréquentes évaluations du taux plasmatique L Apocard Retard ne sera pas administré aux patients présentant une insuffisance hépatique significative à moins que les avantages ne l emportent sur les risques éventuels. Dans ce cas, les mêmes réflexions et conseils indiqués plus haut sont de mise. Si vous avez pris plus d Apocard Retard que vous n auriez dû : Si vous avez utilisé ou pris trop d Apocard Retard, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/ ). Suivant le cas, votre médecin administrera éventuellement un produit activant le muscle cardiaque, du calcium, ou il stimulera la circulation sanguine ou la respiration ou il implantera un pacemaker temporaire. Ce traitement, qui sera donné à l hôpital, visera surtout à bloquer les symptômes. Si vous oubliez de prendre l Apocard Retard : Si vous constatez que vous avez oublié de prendre votre médicament au jour le jour, prenez alors votre médicament au moment où vous vous en souvenez. Ne prenez jamais une double dose pour compenser la dose oubliée. Si vous doutez avoir pris l Apocard Retard oui ou non, vous devez attendre le lendemain pour la prise suivante à la même heure. Si vous arrêtez de prendre l Apocard Retard : Puisque l Apocard Retard vous a été prescrit pour le traitement de vos arythmies ou pour éviter que celles-ci ne réapparaissent, vous risquez de voir réapparaître des arythmies à des moments qui sont difficiles à prévoir. 4. Quels sont les effets indésirables éventuels Comme tous les médicaments, l Apocard Retard peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. page 4 de 6

11 Notice APOCARD RETARD février 2009 Effets au niveau du cœur et des vaisseaux L Apocard Retard diminue la contractilité du muscle cardiaque. Cela peut, surtout chez des patients avec une diminution de la fonction cardiaque, conduire à une diminution sévère du fonctionnement du muscle cardiaque ou à un état de choc. Comme tous les autres médicaments utilisés pour le traitement des arythmies cardiaques, l Apocard Retard peut aussi provoquer de nouveaux troubles du rythme ou aggraver des troubles existants. L Apocard Retard peut aggraver un problème existant de conduction cardiaque ou ralentir la conduction, surtout chez des patients âgés présentant déjà des problèmes de conduction cardiaque. Effets au niveau de l estomac et des intestins La jaunisse a été mentionnée dans quelques cas. Des problèmes digestifs peuvent se présenter. Les nausées et vomissements n ont été rapportés que rarement. Les symptômes sont passagers et disparaissent même lorsque le traitement est prolongé ou après une diminution de la posologie administrée. Effets au niveau de la peau Des réactions allergiques cutanées ont été signalées, y compris quelques cas rare d urticaire sévère. Il y a eu quelques cas isolés de sensibilité à la lumière. Effets en relation avec les nerfs Vertige, déséquilibre, tremblements et parfois vue troublée. Les symptômes sont passagers et disparaissent après une diminution de la quantité administrée. Maux de tête, faiblesse générale. On a rapporté rarement certains effets tels que des hallucinations, de la dépression, confusion, troubles dans les mouvements et des convulsions. Lors d une thérapie de longue durée on n a rapporté que quelques cas de troubles nerveux périphériques, de paresthésie et un manque de coordination dans les mouvements musculaires. Effets au niveau de la composition sanguine Occasionnellement il fut signalé une diminution modérée des globules rouges et blancs et des plaquettes. Effets sur le système immunitaire Dans quelques rares cas on a observé une augmentation de certains anticorps, ce qui allait de pair ou non avec une inflammation généralisée. Varia Occasionnellement furent signalées des dépositions cornéennes et une pneumonie. 5. Comment conserver l Apocard Retard? Tenir hors de la portée et de la vue des enfants Conserver à une température ne dépassant pas 25 C. N utilisez plus l Apocard Retard après la date de péremption figurant sur l emballage et le blister après la mention «exp». La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. N utilisez plus l Apocard Retard si vous constatez des signes d altération manifeste comme des taches ou des fractures. 6. Informations supplémentaires page 5 de 6

12 Notice APOCARD RETARD février 2009 Que contient l Apocard Retard : La substance active est l acétate de flécainide. Les autres composants sont: Cellulose microcristalline Copolymère 1:2 d acide méthacrylique et de méthyl méthacrylate (EUDRAGIT S100) Macrogol 400 Talc. L enveloppe de la gélule contient: Apocard 100 mg et 150 mg : Gelatine Dioxyde de titane Oxyde de fer noir Apocard 200 mg : Gelatine Dioxyde de titane Oxyde de fer noir - Erythrosine Qu est-ce que l Apocard Retard et contenu de l emballage extérieur Gélule à libération prolongée. Les gélules contiennent respectivement 100 mg, 150 mg ou 200 mg d acétate de flécaïnide. Boîtes de 60 gélules. Titulaire de l Autorisation de Mise sur le Marché: Meda Pharma s.a. - Chaussée de la Hulpe Bruxelles Fabricant : 3M Health Care Limited - 3M House - 1, Morley Street Loughborough- Leics LE11 1EP - U.K. Numéro de l Autorisation de Mise sur le Marché : Apocard Retard 100 mg : BE Apocard Retard 150 mg : BE Apocard Retard 200 mg : BE Mode de délivrance : prescription médicale. La dernière date à laquelle cette notice a été mise à jour est février La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2009 page 6 de 6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT APOCARD Retard 100 mg, capsule met verlengde afgifte, hard APOCARD Retard 150 mg, capsule met verlengde afgifte, hard APOCARD Retard 200 mg, capsule met verlengde

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. TAMBOCOR 150mg/15 ml, oplossing voor injectie. Flecaïnide-acetaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. TAMBOCOR 150mg/15 ml, oplossing voor injectie. Flecaïnide-acetaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT TAMBOCOR 150mg/15 ml, oplossing voor injectie Flecaïnide-acetaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Rhinofebryl, harde capsules

Rhinofebryl, harde capsules Pagina 1 van 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u "Rhinofebryl, harde

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules Roundup Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paracetamol en chloorfenaminemaleaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg capsules

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg capsules BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 200 mg capsules (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.).

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.). Sulfarlem tabletten PBF- Page 1/5 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ELDEPRYL 5 mg tabletten ELDEPRYL 10 mg tabletten selegiline hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORVATON 2 mg tabletten Molsidomine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten BIJSLUITER CLOZAPINE 6,25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Enterol 250 mg harde capsules Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Saccharomyces boulardii Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Protovit zorgvuldig te gebruiken om

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER. vs

BIJSLUITER. vs BIJSLUITER vs. 2016.01 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGINOL LIDOCAINE zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt.

Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PROPYLTHIOURACILE 50 mg, tabletten Propylthiouracile Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Waarvoor wordt

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Laburide 200 mg TABLETTEN Feneturide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PROGESTOGEL 1% gel. Progesteron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PROGESTOGEL 1% gel. Progesteron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PROGESTOGEL 1% gel Progesteron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Tranquiritine Sinofarm 0,5 mg, zachte capsules Tranquiritine Sinofarm 3 mg, zachte capsules Tranquiritine Sinofarm 5 mg, zachte capsules Spiriteïne Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg bruistabletten

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg bruistabletten BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 200 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

BIJSLUITER (27.10.2010)

BIJSLUITER (27.10.2010) BIJSLUITER (27.10.2010) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BISOLTUSSIN 2 mg/ml siroop volwassenen (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide PIL (NL) Yomesan tabletten 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie