EN-Train. Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EN-Train. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 EN-Train Gebruikershandleiding

2 Copyright: Enraf-Nonius B.V. Vareseweg AT Rotterdam Nederland Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Artikelnummer: _42 4 juli 2016

3

4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Algemene opmerkingen Installatie Inhoud van het pakket Minimale systeemvereisten Installatie Installatie op één computer Installatie in een netwerk Veiligheidsinstructies Opmerkingen vooraf Productaansprakelijkheid Beoogd gebruik Criteria voor medische trainingstherapie & contra-indicaties Criteria voor Medische Trainingstherapie (MTT) Contra-indicaties Basisbediening Introductie Startscherm (hoofdmenu) Navigatie Configureren Stap 1: EN-Train aanpassen (functiegedeelte) Standaardinstellingen Extra Stap 2: Favorieten maken (Favorietengedeelte) Favorieten maken voor inspanningstests Favorieten maken voor training (oefeningen) Werken met patiënten (Patiëntgedeelte) Stap 1 = Maak / Importeer patiëntenlijst Nieuwe patiënt Patiëntendata importeren Stap 2 = Indicatie Stap 3 = Testen Stap 4 = Training Stap 5 = Resultaten & rapporten Testresultaten Trainingsresultaten Een indicatie sluiten/opnieuw openen Cliëntenmodus Problemen oplossen Bestelgegevens Bijlage A: EN-Dynamic Hardware Bijlage B: de 1 RM-test Bijlage C:.NET Frame 4.0 installeren

5 1 Inleiding Met de aanschaf van het EN-Train softwareprogramma hebt u de juiste beslissing genomen. Wij zijn ervan overtuigd dat u vele jaren plezier van het programma zult hebben. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw leverancier. 1.1 Algemene opmerkingen EN-Train is een softwareprogramma voor Medische Trainingstherapie (MTT) en Medische Fitness. Het programma kan worden gebruikt om oefeningsprotocollen op te stellen en hun toepassing te bewaken. Het geeft de fysiotherapeut of coach helder inzicht in de trainingsstatus van de patiënt. Met behulp van de chipkaart waarop de trainingsprotocollen staan, kunnen de EN-Dynamic en/of EN- Cardio trainingsmachines van Enraf-Nonius vooraf worden ingesteld. Met het programma kunnen ook de resultaten en parameters van elke oefening worden afgelezen en kunnen de trainingsresultaten van elke oefening worden vastgelegd. Een patiënt kan ook van de ene machine naar de andere worden 'verwezen'. EN-Train is bedoeld voor gebruik door specialisten op het gebied van fysiotherapie, revalidatie en gerelateerde gebieden. Het EN-Train softwarepakket is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met apparatuur van Enraf- Nonius die kan worden bediend met EN-Train software. Voor informatie over de installatie van de toestellen die u met de EN-Train kunt besturen, verwijzen wij u naar de installatiehandleidingen bij de apparatuur. 3

6 2 Installatie 2.1 Inhoud van het pakket EN-TRAIN installatie kit, bestaande uit: EN-TRAIN software (DVD) Gebruikershandleiding (staat op de DVD) EN-TRAIN chipkaarten, set van Chipkaartlezer voor EN-TRAIN 2.2 Minimale systeemvereisten Besturingssysteem: Windows 7, 8, 10 (32-bits of 64-bits) Microsoft.NET Framework versie 4.0 of hoger Vrije schijfruimte: EN-Train applicatie: 10 MB Chipkaart driver: 2 MB Database server: 1,32 GB (32-bits) / 1,37 GB (64-bits) Station(s): DVD-station Schermresolutie: 1280 x 800 Gebruik in een netwerk: de database(server) wordt op één computer geïnstalleerd. De EN-Train applicatie (en de driver voor de chipkaartlezer) kan op elke computer worden geïnstalleerd die onderdeel is van het lokale netwerk. Alle aangesloten computers hebben gelijktijdig toegang tot de database. Hierdoor kan, bijvoorbeeld, de receptioniste bij de receptie de patiëntgegevens bekijken en wijzigen. Dit verkleint het aantal administratieve handelingen voor de fysiotherapeut. 2.3 Installatie De DVD bevat de installatiebestanden voor het volledige EN-Train softwarepakket (het EN-Train programma, de database en de chipkaart drivers). Opmerking: u moet beheerdersrechten hebben voor de computer om het installatieprogramma uit te voeren. Opmerking: voor het installatieprogramma is.net Framework 4.0 vereist. U krijgt automatisch bericht als.net Framework 4.0 NIET op de computer is geïnstalleerd. In dat geval raadpleegt u Appendix C voor de installatie van.net Framework 4.0. Er zijn twee mogelijkheden voor de installatie van EN-Train: 1. Installatie op één computer * 2. Installatie in een netwerk. * Het is altijd mogelijk om de computer later in een netwerk op te nemen. De computer wordt dan de hoofdcomputer. U hoeft dan alleen EN-Train op de andere computer(s) te installeren. Zie hoofdstuk Installatie in een netwerk, deel Installatie op één computer Wanneer u EN-Train op slechts één computer gebruikt, worden de database en het EN-Train programma (en de driver voor de chipkaartlezer) beide lokaal op de computer geïnstalleerd. 4 Stap 1: Stap 2: plaats de DVD en ga naar het bestand ENTRAINInstaller.exe (in de hoofdmap). voer het bestand ENTRAINInstaller.exe uit (dubbelklikken). Klik indien nodig in het dialoogvenster 'Gebruikerstoegangsbeheer' op <Ja>.

7 Stap 3: klik op <DATABASE and EN-TRAIN> om de installatie te starten. Aan het begin van de installatie controleert het installatieprogramma welke onderdelen al zijn geïnstalleerd en wordt de status als volgt weergegeven: (groen vinkje): al op de computer geïnstalleerd (oranje tilde): er is een oudere versie aangetroffen (rood X): niet geïnstalleerd Stap 4: Stap 5: klik op <Proceed> om door te gaan met de installatie. Opmerking: dit kan enige tijd duren. na afloop van de installatie verschijnt de knop <Start EN-Train>. Klik op deze knop om het EN-Train programma te starten. Opmerking: er wordt een snelkoppeling op het bureaublad gemaakt, waarmee u EN-Train kunt starten Installatie in een netwerk Wanneer u EN-Train in een netwerk gebruikt, wordt de database * op één computer (de hoofdcomputer) geïnstalleerd. Het EN-Train programma (en de driver voor de chipkaartlezer) kan op elke computer worden geïnstalleerd die onderdeel is van het lokale netwerk. Alle aangesloten computers hebben gelijktijdig toegang tot de database. * Ook het EN-Train programma moet (samen met de database) op de hoofdcomputer worden geïnstalleerd. Zodoende kunt u EN-Train ook op die computer gebruiken. Deel 1: de navolgende stappen moeten alleen op de hoofdcomputer worden uitgevoerd: Stap 1: Stap 2: Stap 3: plaats de DVD en ga naar het bestand ENTRAINInstaller.exe in de hoofdmap). voer het bestand ENTRAINInstaller.exe uit (dubbelklikken). Klik indien nodig in het dialoogvenster 'Gebruikerstoegangsbeheer' op <Ja>. klik op <DATABASE and EN-TRAIN> om de installatie te starten. Aan het begin van de installatie controleert het installatieprogramma welke onderdelen al zijn geïnstalleerd en wordt de status als volgt weergegeven: (groen vinkje): al op de computer geïnstalleerd (oranje tilde): er is een oudere versie aangetroffen (rood X): niet geïnstalleerd Stap 4: Stap 5: klik op <Proceed> om door te gaan met de installatie. Opmerking: dit kan enige tijd duren. na afloop van de installatie verschijnt de knop <Start EN-Train>. Klik op deze knop om het EN-Train programma te starten. 5

8 Opmerking: er wordt een snelkoppeling op het bureaublad gemaakt, waarmee u EN-Train kunt starten. Deel 2: ga verder met de installatie van EN-Train op alle overige computers in het netwerk waarop EN- Train wordt gebruikt. Voer de volgende stappen uit op elke computer: Herhaal stap 1 (= DVD plaatsen) en stap 2 (= ENTRAINInstaller.exe uitvoeren) Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: klik op <EN-TRAIN> om de installatie te starten. klik op <Proceed> om door te gaan met de installatie. tijdens de installatie wordt u gevraagd de locatie op te geven van de database die u gaat gebruiken. Deze locatie kunt u vinden op de hoofdcomputer door EN-Train te openen en <Instellingen> en daarna <Service> te kiezen. Kopieer de informatie die in database machine en database port.getoond wordt. na afloop van de installatie verschijnt de knop <Start EN-Train>. Klik op deze knop om het EN-Train programma te starten. Opmerking: er wordt een snelkoppeling op het bureaublad gemaakt, waarmee u EN-Train kunt starten. Volg de instructies in de gebruikershandleiding. Lees de veiligheidsinstructies en gebruiksinstructies aandachtig door en pas ze toe. 6

9 3 Veiligheidsinstructies 3.1 Opmerkingen vooraf Het is belangrijk dat u deze handleiding eerst zorgvuldig doorleest voordat u EN-Train gaat gebruiken. Zorg er allereerst voor dat u deze handleiding print zodat hij altijd beschikbaar is voor alle betrokken medewerkers. Let tijdens het gebruik van EN-Train met name op het volgende: 1. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de contra-indicaties (zie hoofdstuk 5). 2. De patiënt moet steeds in het zicht van de fysiotherapeut/zorgverlener zijn. 3. Het programma mag niet in 'natte ruimten' (hydrotherapieruimten) worden gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van het softwareprogramma op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. 3.2 Productaansprakelijkheid In veel landen is wetgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid van kracht. Dergelijke wetgeving impliceert, onder meer, dat de fabrikant na een periode van 10 jaar nadat een product in roulatie is gebracht niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor mogelijke tekortkomingen van het product. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht zijn Enraf-Nonius of diens leveranciers of wederverkopers in geen geval aansprakelijk voor indirecte, speciale, incidentele of vervolgschade die voorkomt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product, inclusief, zonder beperkingen, schade door verlies van goodwill, werk of productiviteit, computerstoringen, en alle andere vormen van zakelijke schade of verlies, ook indien men op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden hiervan, en ongeacht de juridische of billijke theorie (contract, onrechtmatige daad of anderszins) waarop de claim is gebaseerd. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van Enraf-Nonius in het kader van de bepalingen van deze overeenkomst groter zijn dan de som van de bedragen betaald voor dit product en de bedragen voor ondersteuning van het product, ontvangen door Enraf-Nonius in de context van een afzonderlijke ondersteuningsovereenkomst (indien van toepassing), met uitzondering van dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Enraf-Nonius in de mate waarin het toepasselijk recht beperking van aansprakelijkheid in zulke gevallen verbiedt. De tegenpartij (de gebruiker van het product of diens vertegenwoordiger) vrijwaart Enraf-Nonius van alle claims door derden van welke aard dan ook en ongeacht de relatie met de tegenpartij. 7

10 4 Beoogd gebruik EN-Train is een nieuw concept van Enraf-Nonius voor Medische Trainingstherapie (MTT) en Medische Fitness. Hiermee kunt u: De status van de patiënt objectief testen Gerichte oefenprogramma's ontwerpen De route door de oefenruimte automatiseren De voortgang van de oefenprogramma's bewaken en bijstellen Het gebruik van de oefenruimte optimaliseren EN-Train software is compatibel met alle kracht- en cardiotoestellen van Enraf-Nonius die voorzien zijn van een chipkaartlezer. Alle gegevens (testresultaten en persoonlijke oefenprogramma's) worden met behulp van een chipkaart overgedragen tussen de pc en de oefentoestellen en worden automatisch toegevoegd aan het patiëntendossier. EN-Train software, de EN-Dynamic en/of de EN-Cardio trainingstoestellen dienen uitsluitend onder toezicht van of op advies van een arts of andere bevoegde zorgverlener te worden gebruikt. BELANGRIJKE KENMERKEN Eenvoudig te bedienen software-programma waarin functionaliteit centraal staat; Gericht op het praktisch toepassen van testen en trainingen; Logische en overzichtelijke menu-structuur; Snelle toegang tot alle functies (muisgestuurd en/of touchscreen); Flexibel: volledig aanpasbaar aan uw inzichten en wensen op het gebied van testen en trainen en nauwkeurig af te stemmen op de status van uw patiënten; Snel en eenvoudig creëren van uw favorieten (testen en trainingen) vanuit diverse toolboxes (gereedschapskisten) die standaard deel uitmaken van het programma; Gebruikersvriendelijk: chipkaart voor inladen van individuele testen en trainingen en het opslaan van resultaten van de uitgevoerde testen en trainingen; Op ieder willekeurig moment inzicht in de uitgevoerde oefeningen en de vooruitgang (progressie); Uitgebreide, maar duidelijke rapportagemogelijkheden; Compatible met alle Enraf-Nonius oefenapparaten, voorzien van een Chipkaartlezer (EN Dynamic krachtapparaten, EN-Cardio apparaten en EN-Tree Pulley multifunctionele apparaten). Opmerking: EN-Free (oefenzuilen) worden niet ondersteund in EN-Train. 8

11 5 Criteria voor medische trainingstherapie & contra-indicaties 5.1 Criteria voor Medische Trainingstherapie (MTT) Medische trainingstherapie is een specifieke, medische training voor behandeling van aandoeningen waarbij de mobiliteit van de patiënt beperkt is. Wanneer een verkorte spier aansluit op een hypermobiel en/of pijnlijk gewicht, moet het actieve rollen en glijden van het gewicht eerst worden hersteld voordat de verkorte spier wordt behandeld (opgerekt). Wanneer een zwakke spier is verkort via een hypermobiel en/of pijnlijk gewicht, moet het actieve rollen en glijden van het gewicht eerst worden hersteld voordat de zwakke spier wordt versterkt. Wanneer de antagonist van een zwakke spier is verkort, moet eerst de verkorte antagonist worden opgerekt voordat de zwakke spier wordt versterkt. Wanneer u een zwakke, pijnlijke spier wilt versterken aan het begin van de training, mag de spier NIET worden getraind in de positie met maximale kracht. Wel zal het later mogelijk zijn de spier te trainen in de positie met maximale kracht. Het wordt niet aanbevolen de training te starten zonder enige vorm van voorafgaand onderzoek van de patiënt of zolang de patiënt zich niet lekker of onprettig voelt (bv. moe, koud). Medische trainingstherapie mag niet leiden tot pijnlijke gewrichten. Spierpijn, daarentegen, is een normaal gevolg van intensieve training. De patiënt moet daarom vooraf worden verteld dat er spierpijn kan ontstaan. Bij patiënten met aandoeningen aan de rugwervel moet zware druk op de rug worden vermeden. Dit is mogelijk door oefeningen waarbij de rug wordt belast over te slaan of te vervangen door geschikte oefeningen. 5.2 Contra-indicaties De volgende factoren worden beschouwd als absolute contra-indicatie voor oefentherapie: - recent hartinfarct, vermoeden van een infarct; - drukkend gevoel op de borst bij rust (stenocardia); - sterke insufficiëntie bij rust; - ernstige hartritmestoornissen (dysrhythmia; - sterke aorta-stenose; - actieve tromboflebitis, recente embolie; - kwaadaardige hypertonie; - myocarditis, endocarditis, pericarditis; - ernstig aneurysma van het hart of grote bloedvaten; - acute infecties, acute ziekten. De volgende factoren worden beschouwd als relatieve contra-indicatie voor oefentherapie: - ernstige coronaire insufficiëntie bij inspanning; - stimulus en conductie-afwijkingen; - stofwisselingsstoornissen; - gemiddeld / ernstige aorta-stenose; - hypertonische aandoeningen; - hypertrofie; - respiratoire insufficiëntie; - klein aneurysma van het hart of grote bloedvaten. 9

12 6 Basisbediening 6.1 Introductie EN-Train is een softwarepakket voor medische trainingstherapie. Hiermee kunt u: De status van de patiënt objectief testen Gerichte oefenprogramma's ontwerpen De route door de oefenruimte automatiseren De voortgang van de oefenprogramma's bewaken en bijstellen Het gebruik van de oefenruimte optimaliseren Na installatie van EN-Train, past u het programma eerst aan uw behoeften en wensen aan (zie hoofdstuk 6.4 Configureren). Geef hierbij het volgende op: - welke apparatuur in uw oefenzaal aanwezig is; - definieer uw trainingsprogramma's en sla ze elk onder een eigen naam op (zodat u ze gemakkelijk kunt herkennen): - maak snelkeuzelijsten (namen van therapeuten, doorverwijzende klinieken, meest voorkomende aandoeningen, etc.). Deze gebruiksklare lijsten zorgen ervoor dat u sneller en gemakkelijker met EN-Train kunt werken. U bespaart tijd doordat u niet meer alle velden hoeft in te vullen. U kunt eenvoudig de gegevens uit de lijst selecteren door een klik met de muis. Besteed speciale zorg aan het definiëren van <Favorieten>. Favorieten worden in het hele programma gebruikt (bijvoorbeeld in Testen & Meten en Training ). Door favorieten te gebruiken, kunt u snel en eenvoudig met EN-Train werken en voldoet u altijd aan de eigen richtlijnen en criteria. 6.2 Startscherm (hoofdmenu) Nadat u de EN-Train applicatie hebt gestart, wordt het startscherm getoond (zie scherm op volgende bladzijde). Dit scherm bestaat uit 3 gedeelten: 1. Patiëntgedeelte (linkerkant). Dit gedeelte is waarschijnlijk de werkplek die u dagelijks gebruikt terwijl u met patiënten werkt. Hier kunt u alle patiëntgegevens beheren. U kunt een nieuwe patiënt aan de database toevoegen (Nieuwe patiënt) of u kunt gegevens ophalen voor patiënten die al in de database staan (Selecteer patiënt). 2. Favorieten (rechterkant). Dit gedeelte is het creatie-gedeelte van het EN-Train programma. Hier kunt u de (veel gebruikte) tests en trainingsprogramma's van uw voorkeur samenstellen en beheren. Uw gepersonaliseerde programma's voor Testen & Meten en Training worden opgeslagen als Favorieten. U kunt favorieten aanmaken vanuit verschillende toolboxen die standaard deel uitmaken van het programma (zie hoofdstuk 6.4.2). 3. Functiegedeelte Hier vindt u de minder vaak gebruikte functies, zoals Instellingen. 10

13 Patiënt-gedeelte Favorieten-gedeelte Functie-gedeelte 6.3 Navigatie Door op de volgende knoppen te klikken, kunt u door de verschillende schermen navigeren: Als u naar het vorige scherm wilt gaan, klikt u op de knop < Terug > Als u terug naar het startscherm wilt gaan, klikt u op <Home> Met de volgende pictogrammen kunt u inhoud verwijderen of wijzigen: Pictogram <Verwijder> Pictogram <Wijzig> <Add Pictogram <Toevoegen> / Pictogram <Kopiëren> 6.4 Configureren Stap 1: EN-Train aanpassen (functiegedeelte) Om de software te optimaliseren voor uw kliniek, klikt u in het startscherm op <Instellingen>. Hiermee wordt een scherm geopend dat toegang geeft tot menu's waarmee u uw standaardinstellingen (linkerzijde) en Extra (tools) voor gespecialiseerde functies (rechterzijde) kunt definiëren. Met name het gedeelte met de standaardinstellingen is belangrijk bij het configureren van EN-Train. 11

14 Standaardinstellingen Extra (tools) Standaardinstellingen 1. In het menu <Klinisch> kunt u specifieke informatie over de kliniek toevoegen. In dit menu kunt u een keuzelijst maken voor fysiotherapeuten die patiënten behandelen, lijst samenwerkende klinieken en indicaties. Daarnaast kunt u de naam en het logo van uw bedrijf of fysiotherapiepraktijk en extra patiëntvelden maken. 2. In het menu <Oefenzaal> kunt u het trainingsruimte van uw kliniek specificeren. Door op de optie Apparaten te klikken, kunt u de apparatuur selecteren die in uw praktijk aanwezig is. Als u trainingsoefeningen voor de verschillende apparaten wilt wijzigen, klikt u op de optie Oefeningen. Met de optie Cardio-testen kunt u opgeven welke cardio-testen beschikbaar zijn op de cardiotoestellen. In het menu Extra testen kunt u testen en metingen van andere apparatuur (niet van Enraf- Nonius) selecteren die u wilt toevoegen als aanvullende opties voor fysieke en functionele testen. De resultaten van deze aanvullende testen moeten handmatig worden ingevuld nadat een patiënt de test(en) heeft voltooid *. * de functie voor aanvullende testen werkt alleen in combinatie met ten minste één EN trainingstoestel! 3. In het menu <Training> kunt u standaardinstellingen aanpassen voor de Standaardwaarden training en Weergave resultaten. 4. In het menu <Systeem> kunt u de taal, notatie datum en tijd, eenheid en bestandslocaties voor test- en trainingsrapporten wijzigen Extra De <Cliëntenmodus> is een specifieke functie voor gebruik van EN-Train in een fitnessomgeving. Nadat u deze modus hebt geactiveerd, kunnen cliënten zich aanmelden (door hun geboortedatum in te geven) en hun trainingsprogramma op de chipkaart laden. Ze kunnen nu beginnen met hun training zonder uw tussenkomst. De Cliëntenmodus is beveiligd met een wachtwoord. Dit voorkomt dat cliënten toegang kunnen krijgen tot database-informatie en de instellingen van het EN-Train programma. Het maakt het mogelijk dat de cliëntenmodus wordt gebruikt terwijl de toezichthouder niet bij de computer/de balie is (zie hoofdstuk 6.6 voor meer informatie).

15 2. Het menu <Service> bevat informatie over de geïnstalleerde softwareversie en de database. 3. In het menu <Database> kunt u de database(bestanden) beheren. 4. De optie <Patiëntendata importeren> wordt gebruikt om persoonlijke gegevens uit een bestaande (EN-Track) database te importeren (zie hoofdstuk voor meer informatie) Stap 2: Favorieten maken (Favorietengedeelte) Omdat u waarschijnlijk uw eigen set (veelgebruikte) testen en trainingsprogramma's wilt samenstellen, kunt u met EN-Train eenvoudig protocollen voor Testen & Meten en Training maken. Deze gepersonaliseerde testen en trainingen worden opgeslagen als Favorieten en kunnen op elk moment worden gewijzigd of gewist Favorieten maken voor inspanningstests Als u een test wilt maken, klikt u in het hoofdmenu op de optie <Testen & Meten>. Als u deze functie voor het eerst gebruikt, wordt er een lege pagina getoond (er zijn nog geen favorieten). Klik op de knop <Nieuwe favoriet> en geef de test een naam (bijvoorbeeld KNIE) en klik op de knop <OK>. Er wordt een nieuw scherm geopend met links een lijst met (ingeklapte) balken en rechts een lege werkplek. Boven aan de werkplek verschijnt de naam van de favoriet die u gaat maken. De lijst aan de linkerkant bestaat uit 4 Toolboxen (zie onderstaand scherm). Elke toolbox bevat voorgeprogrammeerde gereedschappen ( tools ) waarmee u snel en eenvoudig uw favoriet kunt samenstellen. Toolboxen Werkplek Wanneer u de inhoud van een toolbox wilt bekijken, klikt u op de toolboxbalk. Krachtapparaten Toolbox: bevat alle toestellen in uw oefenzaal die geschikt zijn voor krachttraining. Dit kunnen EN-Dynamic en/of EN-Pulley toestellen zijn. Cardioapparaten Toolbox: bevat alle toestellen in uw oefenzaal die geschikt zijn voor cadiotraining. Dit kan een EN-Motion loopband of een Bike Reha zijn. Quick Start Toolbox: biedt 3 opties waarmee u snel en eenvoudig geschikte EN-Dynamic toestellen kunt identificeren voor het testen van de kracht van: - Romp 13

16 - Onderlichaam - Bovenlichaam Extra testen Toolbox: bevat de aanvullende testen die u hebt opgegeven bij de instellingen voor uw oefenruimte (in het menu Instellingen Oefenzaal ). Opmerking: het aantal items in elke toolbox kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor uw oefenruimte (zie menu Instellingen). Bijvoorbeeld: wanneer u hebt aangegeven dat u géén van de EN- Cardio toestellen in uw oefenruimte hebt, is de (ingeklapte Cardioapparaten Toolbox toch zichtbaar in de lijst, maar is deze box leeg. Een uitzondering hierop is de Quick Start Toolbox: deze bevat altijd ALLE geschikte EN-Dynamic toestellen. Ook als deze NIET aanwezig zijn in uw oefenzaal (maar omdat ze in theorie gebruikt zouden kunnen worden om mee te testen). Deze (niet aanwezige) toestellen zijn eenvoudig te herkennen als een oranje knop (zie onderstaand scherm). Niet beschikbaar in uw oefenzaal Voorbeeld: We gaan nu verder met het maken van de favoriet KNIE, die zal bestaan uit de Leg Press en de aanvullende test Sprongkracht, als onze standaardprocedure voor het testen van de knie. Uit te voeren stappen: - klik op de <Krachtapparaten Toolbox> en selecteer de Leg Press - klik op de <Extra testen Toolbox> en selecteer de test Sprongkracht - de 2 geselecteerde items worden in de werkplek rechts getoond (zie scherm op volgende bladzijde) 14

17 - sla de test op als favoriet door op de knop <Opslaan als> en op <OK> te klikken - u hebt nu een favoriet met de naam KNIE gemaakt die op de (nieuwe) balk Favorieten wordt getoond. Hoe u in de praktijk de aangemaakte testfavorieten kunt gebruiken, leest u in de paragraaf Werken met patiënten (zie hoofdstuk 6.5). Speciale functies bij het maken van favorieten: 1. Door te klikken op <Aan patiënt koppelen> kunt u de test toevoegen aan een specifieke patiënt. De patiënt moet een actieve indicatie hebben. Wanneer dit niet het geval is, moet u eerst een indicatie maken of openen in het tabblad Indicatie en de indicatie vervolgens opslaan (zie 6.5 Patiëntgedeelte). Opmerking: testfavorieten die aan een patiënt gekoppeld zijn, worden alleen op persoonlijk niveau opgeslagen en verschijnen NIET in de favorietenlijst. 2. Wanneer u op <Maak testkaart> klikt, wordt er een anonieme kaart gemaakt. U kunt de test voor elke willekeurige patiënt uitvoeren. De testresultaten (gegevens) worden echter NIET in de database opgeslagen en zullen verloren gaan tenzij ze vervolgens worden gekoppeld aan een patiënt waarbij de chipkaart in de chipkaartlezer dient te worden geplaatst Favorieten maken voor training (oefeningen) Als u een training (oefenprogramma) wilt maken, klikt u in het hoofdmenu op de optie <Training>. Als u deze functie voor het eerst gebruikt, wordt er een lege pagina getoond (er zijn nog geen trainingen). Klik op de knop <Nieuwe favoriet> en geef de training een naam (bijvoorbeeld CIRCUITTRAINING - SENIOREN) en klik op de knop <OK>. Er wordt een nieuw scherm geopend met links een lijst met (ingeklapte) balken en rechts een lege werkplek. Boven aan de werkplek staat de naam van de training die u gaat maken. De werkplek is onderverdeeld in 3 gedeelten (trainingsfasen): warming up, training en cooling down. De lijst aan de linkerkant bestaat uit 4 Toolboxen (zie volgende schermafbeelding). Elke toolbox bevat voorgeprogrammeerde gereedschappen ( tools ) waarmee u uw favoriet kunt samenstellen. 15

18 Toolboxen Werkplek Wanneer u de inhoud van een toolbox wilt bekijken, klikt u op de toolboxbalk. Apparaten Toolbox: bevat alle toestellen in uw oefenzaal. Dit kunnen EN-Dynamic, EN-Pulley of EN- Cardio systemen zijn. Krachttraining Protocollen Toolbox: bevat gestandaardiseerde modellen voor krachttraining die veelvuldig worden gebruik bij Medische Trainingstherapie (bijvoorbeeld het 6-fase model). Cardiotraining Protocollen Toolbox: bevat gestandaardiseerde modellen voor cardiotraining die veelvuldig worden gebruik bij Medische Trainingstherapie (bijvoorbeeld uithoudingsvermogen - extensief, interval, etc.). Quick Start Toolbox: voor snelle toegang tot profielen. Profielen zijn vooraf gedefinieerde, uit meerdere stappen bestaande trainingsprogramma's, die beschikbaar zijn in de EN-Motion (loopband). Voorbeeld: We gaan nu verder met het maken van de favoriet CIRCUITTRAINING SENIOREN, waarbij we kiezen voor een trainingscircuit dat uit 4 toestellen zal bestaan: - de Bike Reha, als favoriete trainingstoestel voor de warming up (25 Watt, 10 min) - de Back Trainer en de Rowing als toestellen voor krachttraining (voor beide toestellen: 2 series van elk 30 sec, 1 min. rusttijd tussen de series, weerstand handmatig ingesteld op 9 kg) - de EN-Motion loopband voor de cooling down (bijvoorbeeld profiel Down Hill I ). 16

19 Uit te voeren stappen: 1. BIKE REHA - klik op de <Apparaten Toolbox> en selecteer de Bike Reha. Wanneer u de Bike Reha in de toolbox selecteert, verschijnt er rechts een venster met informatie over de oefening (zie onderstaand scherm) in de werkplek. In dit venster kunt u de inhoud met betrekking tot de oefening (trainingsparameters) bekijken en wijzigen Venster met informatie over de oefening - selecteer trainen op Vermogen en Tijd - gebruik indien nodig de scrollbalk en scroll naar beneden (rechterkant van het scherm met info over de oefening) - klik op het pictogram <Verwijderen> om onnodige stappen te verwijderen ( prullenbak ) - stel het vermogen in stap 1 in op 25 W en stel de tijd in op 10 min - selecteer <warming up> - klik op <toevoegen> om de Bike Reha aan uw werkplek toe te voegen Opmerking: selecteer Toestaan als u wilt toestaan dat cliënten zelf de trainingsparameters (weerstand of tijd) wijzigen. Als Niet toestaan is geselecteerd, kunnen de parameters NIET worden verhoogd (alleen verlaagd). 2. BACK TRAINER - selecteer de Back Trainer in de <Apparaten Toolbox> - selecteer trainen op Kracht en Tijd - selecteer de knop handmatig invoeren (basis voor training) - klik op het pictogram <Verwijderen> en verwijder alle series behalve serie 1 - stel de kracht in op 9 kg en stel de tijd in op 00:30 sec - klik op het + pictogram om nog een serie toe te voegen (u gaat serie 1 kopiëren) - wijzig de pauzetijd tussen de series in 01:00 min - selecteer <training> - klik op <toevoegen> om de Back Trainer aan uw werkplek toe te voegen 3. ROWING - selecteer Rowing' in de <Apparaten Toolbox> - selecteer trainen op Kracht en Tijd - selecteer de knop handmatig invoeren (basis voor training) - klik op het <pictogram Verwijderen> en verwijder alle series behalve serie 1 - stel de kracht in op 9 kg en stel de tijd in op 00:30 sec - klik op het + pictogram om nog een serie toe te voegen (u gaat serie 1 kopiëren) - wijzig de pauzetijd tussen de series in 01:00 min 17

20 - selecteer <training> - klik op <toevoegen> om het roeitoestel aan uw werkplek toe te voegen Opmerking: de volgorde (willekeurig of vast) van de toestellen voor de trainingsfase kunt u met de pijltoetsen Omhoog/Omlaag en de selectievakje (aanvinken) wijzigen. 4. EN-MOTION LOOPBAND - open de <Quick Start Toolbox> en selecteer het profiel EN-Motion Down Hill I (20 min. bergaf lopen; snelheid 5 km/u) - selecteer <cooling down> - klik op <toevoegen> om de EN-Motion training aan uw werkplek toe te voegen Opmerking: voordat u de hele training opslaat, kunt u een voorbeeld van de inhoud bekijken. Houd de cursor (muisaanwijzer) boven een van de trainingstoestellen in uw werkplek om de details van de oefening te bekijken. U kunt oefeningen altijd wijzigen of verwijderen door op het icoontje <Wijzig> or <Verwijderen> te klikken. - u kunt de training nu opslaan onder <Favorieten> door op de knop <Opslaan als> te klikken - controleer (of wijzig) de naam van de favoriet die u hebt gemaakt en klik op de knop <OK>. - u hebt nu een favoriet met de naam CIRCUITTRAINING SENIOREN gemaakt die in de (nieuwe) balk Favorieten verschijnt. Speciale functies bij het maken van trainingsfavorieten: 1. Gebruik de optie <Aan patiënt koppelen> om de favoriet aan de trainingslijst van een specifieke patiënt toe te voegen. Voorwaarde is dat de patiënt een actieve indicatie moet hebben. Wanneer dit niet het geval is, moet u eerst een indicatie aanmaken of openen in het tabblad Indicatie en de indicatie vervolgens opslaan. Opmerking: trainingsfavorieten die aan een patiënt gekoppeld zijn, worden alleen op persoonlijk niveau opgeslagen en verschijnen NIET in de favorietenlijst. 2. Klik op de optie <Maak trainingskaart> om een trainingskaart voor een anonieme (willekeurige) patiënt te maken en vul de basisgegevens in, zoals lengte, gewicht, leeftijd en geslacht. De trainingsgegevens worden echter NIET in de database opgeslagen en zullen verloren gaan tenzij ze vervolgens worden gekoppeld aan een patiënt door een chipkaart in de chipkaartlezer te plaatsen. Hoe u kunt werken met uw trainingsfavorieten, leest u in de volgende paragraaf Werken met patiënten (zie hoofdstuk 6.5) Werken met patiënten (Patiëntgedeelte) De EN-Train is nu volgens uw voorkeuren en behoeften geconfigureerd en het programma is klaar voor gebruik met patiënten.

21 Het EN-Train programma volgt de processtappen voor medische revalidatie. Het leidt de gebruiker door het gehele proces van intake tot evaluatie (zie de onderstaande afbeelding). Het programma maakt gebruik van tabbladen (die van links naar rechts in het scherm zullen worden weergegeven) om de volgorde binnen het proces duidelijk aan te geven. Het proces eindigt bij beëindiging van de behandeling of als de patiënt besluit te stoppen met de training. In dat geval wordt de indicatie gesloten in het EN-Train programma. INTAKE / EVALUATIE Invoeren van patiëntgegevens en status Verkrijgen / aanpassen van de uitgangswaarden AANPASSING Op basis van progressie of trainingsdoel Individueel aanpasbaar via \ standaardmodellen of favorieten PROTOCOL CREATIE Bepalen van oefeningen en volgorde (oefentraject) Instellen van exacte trainings waarden voor alle apparaten TERUGKOPPELING Directe terugkoppeling aan de patiënt / cliënt Volledige rapportage na afloop PROTOCOL IMPLEMENTATIE Automatisch instellen van de apparaten Bepalen van de route door de oefenruimte vast of willekeurig Het hele proces kan worden samengevat in 5 stappen (zie de vereenvoudigde weergave hieronder). Deze stappen worden in het EN-Train programma weergegeven met tabbladen. De tabbladen verschijnen automatisch als een bepaalde actie wordt uitgevoerd of na voltooiing van een bepaalde actie. De volgorde van de tabbladen is: persoonsgegevens indicatie test training testresultaten trainingsresultaten. Het tabblad test verschijnt dus pas nadat u de persoonsgegevens van de patiënt en de indicatie hebt ingevuld. Uiteraard verschijnt het tabblad testresultaten pas nadat u de test hebt uitgevoerd. 19

22 Stap 1 Maak een patiëntenlijst door de persoonlijke gegevens in te geven of te importeren Stap 5 Maak rapporten om de progressie te evalueren, beslis of de training moet worden bijgesteld, of sluit (tenslotte) de indicatie Stap 2 Beschrijf de medische indicatie Stap 4 Definieer een gericht oefenprogramma en voer de training uit Stap 3 Voer de testen uit om het uitgangsniveau van de training te bepalen Stap 1 = Maak / Importeer patiëntenlijst De patiëntenlijst in EN-Train is een lijst met de namen van al uw patiënten. Wanneer u voor het eerst met EN-Train gaat werken, is deze lijst nog leeg. Er zijn 2 manieren waarop u een patiëntenlijst kunt aanmaken: 1. gebruik de optie <Nieuwe patiënt> 2. gebruik de optie <Patiëntendata importeren> Nieuwe patiënt U kunt een nieuwe patiënt toevoegen door in het beginmenu op de optie <Nieuwe patiënt> te klikken. Er verschijnt automatisch een nieuw scherm met een tabblad <Nieuwe patiënt> (zie het volgende scherm). Een aantal van de velden moet worden ingevuld. Klik op de knop <Opslaan> om verder te gaan. Deze actie zorgt ervoor dat het patiëntendossier automatisch aan de database wordt toegevoegd en dat een nieuw scherm met de naam Indicatie wordt geopend (zie stap 2). 20

23 Opmerking: u kunt meer patiëntenvelden maken (max. 2) via het menu <Instellingen> <Klinisch> <Toevoegen patiëntenvelden> Patiëntendata importeren Wanneer u patiëntegevens wilt importeren uit een bestaande EN-Track database, klikt u in het beginscherm op de optie <Instellingen> en daarna op de optie <Patiëntendata importeren>. Daarna selecteert u de map waarin het csv-bestand staat. Opmerking: alleen patiëntengegevens (persoonsgegevens) die in EN-Track als csv-bestand zijn opgeslagen, kunnen worden geïmporteerd. Andere EN-Track gegevens (zoals trainingsprogramma's, trainingssessies, test- en trainingsresultaten) kunnen NIET worden overgedragen naar EN-Train! Voer de import-actie eenmalig uit om bestaande patiëntgegevens naar de database over te zetten. De kans bestaat dat gegevens gedupliceerd worden indien u deze importeert nadat patiënten zijn toegevoegd aan de EN-Train database via de optie <Nieuwe patiënt>! * cliënt-id, achternaam, tussenvoegsel, voornaam, straat, postcode, plaats, telefoon, geboortedatum, lengte, gewicht en geslacht Nadat u de lijst hebt gemaakt, is de patiëntenlijst toegankelijk via de optie <Selecteer patiënt> in het beginscherm. Dubbelklik op de naam in de lijst of gebruik de knop <Selecteren> om het patiëntendossier (record) te openen. Ook terwijl een patiëntendossier geopend is, blijft de volledige patiëntenlijst zichtbaar en toegankelijk in het hele programma (zie volgende schermafbeelding). Zo kunt u gemakkelijk tussen patiëntendossiers wisselen zonder dat u een record hoeft te sluiten of terug hoeft te gaan naar het beginscherm. U kunt de lijst verbergen door op de knop <Verberg alle> boven aan de lijst te klikken. 21

24 Tabbladen Patiëntenlijst Stap 2 = Indicatie Op dit werkblad worden de patiënthistorie en de medische indicatie (soort aandoening) beschreven. Omdat het veld indicatie een verplicht veld is dat op een snelkeuzelijst is gebaseerd, is het van belang dat deze lijst tijdens de aanpassing van EN-Train zorgvuldig wordt samengesteld (zie 6.4 Configureren). In het gedeelte Opmerkingen kunt u tekst toevoegen (bijvoorbeeld bevindingen uit het lichamelijk onderzoek of speciale omstandigheden, zoals gebruik van medicatie). Klik op de knop <Opslaan> om verder te gaan. Er verschijnen nu twee nieuwe tabbladen: Testen en Training (zie onderstaand scherm). Wanneer u geen testen of metingen uit wilt voeren, kunt u stap 3 ( testen ) overslaan en direct naar stap 4 ( training definiëren ) gaan. Bijvoorbeeld in het geval dat u alleen trainingskaarten wilt aanmaken voor een groep ouderen, die de CIRCUITTRAINING - SENIOREN gaan doen. 22

25 6.5.3 Stap 3 = Testen Doelstelling: inspanningstest(en) uitvoeren om het uitgangsniveau van de training te bepalen. Het testen van de prestatie van de patiënten omvat de volgende opeenvolgende stappen: - selecteer een geschikte test en/of meting; - maak een testkaart (=schrijf het geselecteerde testprotocol naar een chipkaart); - plaats de testkaart in de sleuf van de trainingsmachine(s) en voer de test uit (bijvoorbeeld 1RM of 6 MWT); - breng de resultaten over naar de EN-Train database Een geschikte test en/of meting selecteren Klik op het tabblad Test om het werkblad te openen (zie onderstaand scherm). Dit bevat alle toolboxen (links) die kunnen worden gebruikt om te testen, inclusief uw persoonlijke toolbox met de naam Favorieten die bovenaan staat. Deze bevat alle testen & metingen die u eerder in het gedeelte Favorieten hebt gemaakt (zie hoofdstuk ). Rechts ziet u een lege werkplek, waarin de testen komen te staan die u selecteert. Favorieten ( toolbox ) Werkplek - u kunt de items in een toolbox bekijken door op de Toolboxbalk te klikken - gebruik het selectievakje om een test of testmachine direct toe te voegen aan de werkplek zonder een voorbeeld te bekijken (zie het volgende scherm). - u kunt eerst een voorbeeld van items (alleen) in de toolbox Favorieten en de Quick Start Toolbox bekijken door op de naam te klikken. Klik op de knop <Toevoegen> om de items toe te voegen aan de werkplek, of klik op het pictogram Sluiten om het voorbeeldscherm te sluiten. Met de knop <Maak testkaart> schrijft u de geselecteerde test(en) naar de chipkaart. - u kunt zoveel testen aan de werkplek toevoegen als u wilt (u kunt ook een mix uit verschillende toolboxen maken!) 23

26 Vakje aanvinken om de favoriet toe te voegen zonder voorbeeldweergave. Klik hier om eerst de inhoud te bekijken. Klik daarna op <Toevoegen> om de favoriet daadwerkelijk toe te voegen Voorbeeld: We gaan een patiënt met knieproblemen testen. Daarvoor gebruiken we de eerder gemaakte favoriet KNIE (die uit 2 testen bestaat: 1RM test op de Leg Press en de toegevoegde test Sprongkracht ). Uit te voeren stappen: - op de pc: selecteer de favoriet KNIE in de toolbox <Favorieten> - plaats een chipkaart in de kaartlezer en klik op de knop <Maak testkaart> - in de oefenzaal: plaats de testkaart in de sleuf van de Leg Press en voer de 1RM-test uit (zie bijlage A en B voor gedetailleerde informatie over deze procedure) - voer de sprongkrachttest uit en noteer of onthoudt de testscore (cm) - terug naar de pc: plaats de chipkaart in de kaartlezer. Er verschijnt een nieuw tabblad met de naam Testresultaten en het resultaat van de 1RM-test wordt automatisch toegevoegd aan het dossier van de patiënt (zie onderstaand scherm). - het resultaat van de sprongtest moet handmatig worden toegevoegd door op de knop <Wijzig> te klikken en de score in te vullen. - de testresultaten kunnen in grafieken of rapporten worden weergegeven (zie stap 5 Resultaten & rapporten voor meer informatie). 24

27 Opmerking: met de knop <Hertesten> kunt u een test herhalen (bijvoorbeeld voor maandelijkse evaluatie van de effectiviteit van het trainingsprogramma dat u aan de patiënt aanbiedt). Met de herhaalfunctie kunt u identieke (standaard) testkaarten maken Stap 4 = Training Nadat we het werkelijke prestatieniveau van de patiënt hebben bepaald, kunnen we een gericht oefenprogramma definiëren dat vervolgens door de patiënt wordt uitgevoerd. Stappen bij het definiëren van een gericht oefenprogramma U kunt dit op 2 manieren doen: door één van de favorieten te selecteren, of door een nieuwe training te maken (met behulp van de toolboxen). De methode voor het definiëren van een oefenprogramma komt sterk overeen met de manier waarop u trainingsfavorieten maakt (zie hoofdstuk ). Zelfs de schermen zien er praktisch hetzelfde uit. Het verschil is dat de training nu wordt gekoppeld aan een patiëntendossier. Uit te voeren stappen: - klik op het tabblad Training. U ziet de toolboxen (links) en een lege werkplek (rechts). - klik op de toolboxbalk om de inhoud (items) van elke toolbox te bekijken - klik op een item (oefening, oefentoestel of oefenprogramma) in een toolbox om het Informatievenster van de oefening te bekijken (zie onderstaand scherm) - bekijk de gegevens van de oefening(en) en pas de trainingsparameters indien nodig aan * - klik op <Toevoegen> om de geselecteerde oefening(en) of toestel(len) aan de training toe te voegen - als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op de knop <Toevoegen aan Trainingssessies> in de werkplek. * 1) u kunt trainingsparameters altijd wijzigen nadat u ze hebt toegevoegd aan de training, door op het icoontje <Wijzig> te klikken. 2) de 1RM-waarde kan op twee manieren worden weergegeven: als u in het verleden een test hebt uitgevoerd, ziet u het werkelijke testresultaat en de testdatum. Anders ziet u de standaard 1RM die is gedefinieerd in Instellingen > Oefenzaal > Oefeningen. Voorbeeld: We willen de patiënt een circuittraining bieden. Omdat we al een favoriet CIRCUITTRAINING SENIOREN in onze persoonlijke toolbox hebben, bestaat de voorbereiding uit slechts een paar klikken: - klik op de toolboxbalk Favorieten - selecteer het programma CIRCUITTRAINING - SENIOREN (rechtstreeks door het vakje te selecteren of indirect door eerst op de naam en daarna op de knop <Toevoegen> te klikken) - klik op <Toevoegen aan trainingssessies> om een chipkaart te maken voor de eerste trainingssessie (zie onderstaand scherm) 25

28 De eerste training verschijnt nu in de Sessielijst (zie onderstaand scherm). De Sessielijst is een gebied waarin alle trainingssessies worden weergegeven, samen met hun status. Onze eerste 'Circuittraining voor senioren' wordt in de lijst weergegeven als Klaar voor gebruik. Sessielijst Er zijn 3 opties om verder te gaan: 1. Klik op <Nieuwe training toevoegen> als u een nieuwe training wilt toevoegen. U kunt de training aanpassen zoals beschreven in hoofdstuk (trainingsfavorieten maken). 2. Wanneer u de vorige gemaakte (of gebruikte) sessie wilt kopiëren zonder deze te wijzigen, klikt u op de knop <Laatste Training kopiëren>. 3. Klik op de knop <Maak trainingskaart> om de trainingssessie direct naar de chipkaart te schrijven en start de training door de kaart te verwijderen en deze in een van de trainingstoestellen in de oefenzaal te plaatsen. 26 De status verandert van klaar voor gebruik in wordt uitgevoerd. De trainingsparameters op het toestel worden automatisch ingesteld. Na voltooiing van de oefening geeft het display van het toestel aan op welk toestel de volgende oefening moet worden uitgevoerd. Trainingsresultaten worden automatisch op de chipkaart opgeslagen en worden toegevoegd aan het patiëntendossier als de kaart in de chipkaartlezer wordt geplaatst. Na voltooiing van de training wordt een datum toegevoegd en verandert de status van wordt

29 uitgevoerd in voltooid. De sessie zelf wordt in de lijst groen gemarkeerd. Wanneer een training is uitgevoerd met afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke programma, wordt de training in oranje gemarkeerd (zie onderstaand scherm). Er wordt nu een nieuw tabblad Trainingsresultaten gemaakt (zie hoofdstuk voor meer informatie) Stap 5 = Resultaten & rapporten Wanneer u de voorgaande stappen hebt uitgevoerd, hebt u (door middel van testen en meten) gegevens verzameld over de lichamelijke prestatie van de patiënt, en kunt u de geplande trainingssessies volgen. Op basis van de verzamelde gegevens kunt u rapporten samenstellen om de voortgang te evalueren, en beslissen of de training moet worden bijgesteld en/of de indicatie (uiteindelijk) sluiten. U kunt de gegevens bekijken door te klikken op het tabblad Testresultaten of Trainingsresultaten. De testresultaten kunnen in grafieken of rapporten worden weergegeven Testresultaten Het tabblad Testresultaten verschijnt pas nadat een inspanningstest is voltooid. Klik op het tabblad Testresultaten om de gegevens te bekijken (zie onderstaand scherm). 27

30 In het werkblad kunt u (links) de datum van de uitgevoerde test selecteren en (rechts) de resultaten per test op elk toestel bekijken. Indien nodig kunt u ook de resultaten van de 1RM-test wijzigen of resultaten (extra testen) op niet-enraf apparatuur handmatig invullen. Als een test met succes is uitgevoerd, is deze groen gemarkeerd; oranje geeft aan dat de test is uitgevoerd met afwijkingen. Gewijzigde testresultaten worden blauw gemarkeerd en nog niet uitgevoerde testen zijn grijs. U kunt op de knop <Toon als grafiek> klikken (onderaan links) om de progressie van de patiënt per trainingstoestel te bekijken in een door de therapeut ingestelde periode (zie onderstaand scherm). U kunt als volgt een grafisch overzicht maken: 1) selecteer de testdatums bij Selectie criteria, 2) scrol (indien nodig) omlaag en 3) selecteer de gewenste testitems (kracht- en cardiotoestellen of extra testen). Bij cardiotoestellen kunt u aangeven welke parameters u in de grafiek wilt opnemen. U kunt wisselen tussen verschillende soorten grafieken. U kunt schakelen van kolomgrafieken naar lijngrafieken door te klikken op de optie <Toon lijngrafiek>. Klik op <Toon kolomgrafiek> om terug te gaan. Klik op de knop <Terug naar overzicht> om terug te keren naar het scherm met het overzicht van alle uitgevoerde testen. Wanneer u een PDF-rapport wilt maken, klikt u op <PDF>. Er verschijnt dan een voorgrondmenu (zie volgende schermafbeelding) waarin u kunt aangeven welke informatie over de patiënt en de kliniek moet worden opgenomen in het rapport. Het rapport wordt opgeslagen in de standaardmap (zie Bestandslocaties in het menu Instellingen > Systeem > Bestandslocaties ). 28

31 Klik op de knop <Maak...> om de PDF te openen en/of af te drukken (zie beneden). Op de eerste pagina van het rapport staan de gegevens van de patiënt en de kliniek. Op de volgende pagina's staan de geselecteerde grafieken met tabellen Trainingsresultaten Het tabblad Trainingsresultaten wordt pas getoond als de patiënt de trainingssessie heeft voltooid. Klik op het tabblad Trainingsresultaten om de gegevens te bekijken (zie onderstaand scherm). 29

32 Op dit tabblad ziet u een algemeen overzicht van alle trainingssessies. Onderaan kunt u de gegevens (parameters) selecteren die u in de grafieken wilt opnemen. Om naar de grafiek te gaan, klikt u op <Toon als grafiek>. Dit venster geeft een grafische samenvatting van de prestatie van de patiënt voor alle oefeningen en toestellen tijdens de trainingssessies. Klik op de knop <Terug naar samenvatting> om terug te keren naar het scherm met het algemene overzicht van alle trainingssessies. Wanneer u een PDF-rapport wilt maken, klikt u op <PDF>. Er verschijnt dan een voorgrondmenu waarin u aan kunt geven welke informatie over de patiënt en de kliniek oet worden opgenomen in het rapport. Het rapport wordt opgeslagen in de standaardmap (zie Bestandslocaties in het menu Instellingen > Systeem > Bestandslocaties ). 30 Klik op de knop <Maak...> om de PDF te openen en/of af te drukken (zie beneden). Op de eerste pagina van het rapport staan de gegevens van de patiënt en de kliniek. Op de volgende pagina's staan de grafieken en tabellen voor alle oefeningen en trainingstoestellen.

33 6.5.6 Een indicatie sluiten/opnieuw openen Voor wat betreft het gehele revalidatieproces is er nog één stap die moet worden uitgevoerd als de patiënt het trainingsprogramma met succes heeft uitgevoerd en de oefenzaal niet meer bezoekt: een indicatie sluiten. Een indicatie sluiten betekent dat alle test- en trainingsrecords voor een bepaalde indicatie niet meer toegankelijk zijn en in het patiëntendossier worden vergrendeld. Dit is zichtbaar doordat de tabbladen Test en Training niet meer worden getoond. De naam van de patiënt blijft wel in de patiëntenlijst staan en het patiëntendossier blijft toegankelijk om een nieuwe indicatie toe te voegen of om de historie en de resultaten te bekijken. U sluit een indicatie door eerst op het tabblad <Indicatie> te klikken en daarna op de knop <Sluit indicatie> te klikken (zie onderstaand scherm). 31

34 Klik op de knop <Opslaan> om de wijzigingen in het bestand op te slaan. Als u op de knop <Sluit indicatie> klikt, verschijnen er twee nieuwe knoppen: 1) Indicatie heropenen en 2) Nieuwe indicatie toevoegen (zie onderstaand scherm). Wanneer de indicatie per ongeluk werd gesloten of wanneer de klant na een paar weken terugkeert met dezelfde indicatie, kan de indicatie opnieuw worden geopend door op de knop <Indicatie heropenen> te klikken (zie onderstaand scherm). Wanneer u op deze knop klikt, worden de tabbladen Test en Training ontgrendeld en wordt de status van het moment waarop de indicatie werd gesloten hersteld. U kunt een nieuwe indicatie voor dezelfde patiënt toevoegen door op de knop <Nieuwe indicatie toevoegen> te klikken. U kunt dan stap 1 van het revalidatieproces (persoonlijke gegevens invoeren) overslaan en meteen beginnen bij stap 2. Wanneer u een nieuwe indicatie toevoegt, wordt er ook een extra veld met de naam Alle indicaties aan het tabblad Indicatie toegevoegd. Dit veld bevat alle indicaties voor die patiënt, inclusief de datum van invoer (zie onderstaand scherm). 32

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool DUT Versie 0 Auteursrecht Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding Fytek trainingsschema s

Handleiding Fytek trainingsschema s Handleiding Fytek trainingsschema s Fysiosoft v.o.f. Oude rijksweg 12 / 4472 AG / s'heerhendrikskinderen www.fysiosoft.nl info@fytek.nl Handleiding Fytek trainingsschema s Inhoud Inhoud... 2 1. Inloggen.

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Bryton Bridge. Handleiding

Bryton Bridge. Handleiding Bryton Bridge Handleiding Inhoudsopgave SOFTWARE-OVERZICHT... 3 1.1 EERSTE INSTELLING... 3 1.2 EEN ACCOUNT REGISTREREN... 5 COLLECTIE BEHEREN... 6 2.1 UW COLLECTIE BEHEREN OP UW RIDER 50... 6 2.2 UW COLLECTIE

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 (1) INSTALLEREN (2) GEGEVENS UPLOADEN (3) GEGEVENS BEKIJKEN (4) EEN PARAMETER MAKEN (5) EEN PARAMETER BEWERKEN (6) DEELNEMEN AAN EEN PROGRAMMA (7) WERKEN MET UW

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding irunning+ Applicatie Download de irunning+ Applicatie. Verbind uw tablet met de loopband. Standaard programma s

Handleiding irunning+ Applicatie Download de irunning+ Applicatie. Verbind uw tablet met de loopband. Standaard programma s Handleiding irunning+ Applicatie Download de irunning+ Applicatie Ga met u ipad of Android tablet naar de Apple App Store of de Google Play store. Vervolgens gaat u in de Apple App Store of Google Play

Nadere informatie

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl Capture Pro Software Handleiding A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software Deze gids bevat simpele procedures waarmee u snel aan de slag kunt, onder meer voor het installeren en starten van

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

VS Communicator 4. Aan deslag

VS Communicator 4. Aan deslag VS Communicator 4 Aan deslag WELKOM BIJ VS COMMUNICATOR 4 De VS Communicator 4 maakt het mogelijk dat mensen met een fysieke of communicatieve handicap een computer of communicatie-apparaat kunnen gebruiken.

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

OTOsuite. Installatiehandleiding. Nederlands

OTOsuite. Installatiehandleiding. Nederlands OTOsuite Installatiehandleiding Nederlands In dit document wordt beschreven hoe u de OTOsuite-software kunt installeren vanaf een dvd, een geheugenstick of een zipbestand. Systeemvereisten Processor van

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

1. Aanpassen van het bureaublad

1. Aanpassen van het bureaublad 11 1. Aanpassen van het bureaublad In Windows 7 kunt u allerlei standaardinstellingen van het besturingssysteem zelf wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere achtergrond voor het bureaublad kiezen.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Dashboardmail 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatieprocedure vanuit de installatiemail: Installatie van

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Versie 2 Fysiosoft v.o.f. Oude rijksweg 12 / 4472 AG / s'heerhendrikskinderen www.fysiosoft.nl info@fytek.nl Inhoud Inhoud... 2 Algemeen... 3 Koppeling naar Fytek...

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft. HANDLEIDING VERSIE 1.6 AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.de INHOUDSOPGAVE 1. Systeemvoorwaarden... 1 2. Klantenbeheer...

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Etiketten printen met OpenOffice

Etiketten printen met OpenOffice Etiketten printen met OpenOffice Johan Henselmans Het is eenvoudig om met OpenOffice etiketten te printen. Hieronder de stappen: 1. Ga naar Extra,Gegevensbronnen en kies een gegevensbron of maak er een.

Nadere informatie

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Met de software kunt u een Rescue (Herstel) CD, DVD of USB-stick maken. Het rescue systeem (redding systeem) is voor twee typen situaties bedoeld: 1. Om een back-up naar uw primaire

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie