Aanspraak en Financiering Geneesmiddelen: betaalbare en toegankelijke Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanspraak en Financiering Geneesmiddelen: betaalbare en toegankelijke Zorg"

Transcriptie

1 Aanspraak en Financiering Geneesmiddelen: betaalbare en toegankelijke Zorg Masterclass Nieuwe Zorg April

2 2

3 Begroting 2015 kosten van geneesmiddelen Totaal aan zorg-uitgaven : 71,3 miljard Uitgaven daarvan binnen de Zvw: 44,4 miljard. Geneesmiddelenkosten binnen ZVW: Farmaceutische Zorg extramuraal : 4,7 miljard Dure geneesmiddelen binnen ziekenhuizen (intramuraal): ca. 1,5 miljard Enkele 100 miljoenen geneesmiddelen in dbc-zorgproduct 3

4 Kosten geneesmiddelen in perspectief: ontwikkeling in de tijd Totale uitgaven aan farmaceutische hulp via openbare apotheken = 1 mln Bron: SFK, 2015

5 Maar onder de oppervlakte Uitgaven geneesmiddelen van meer dan 500 per voorschrift (1=1 miljoen euro) Door de stapsgewijze overheveling van dure specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuiskader daalden extr de uitgaven aan dure middelen in 2012 en De onderliggende stijging in gebruik van de resterende dure midd voor een uitgaventoename in Bron: SFK, 2015

6 L04AB04 Adalimumab L04AB01 Etanercept L04AB02 Infliximab L01XC03 Trastuzumab L01XC02 Rituximab H01AC01 Somatropine J06BA02 Immunoglobuline i.v. L01XC07 Bevacizumab L04AX04 Lenalidomide L01XE01 Imatinib L01CD02 Docetaxel L01BA04 Pemetrexed L01XX32 Bortezomib L02BX03 Abirateron L01XE10 Everolimus L04AC05 Ustekinumab L04AA23 Natalizumab L01XA03 Oxaliplatine L01CD01 Paclitaxel L04AB06 Golimumab L01XC11 Ipilimumab L04AC07 Tocilizumab S01LA04 Ranibizumab L04AA24 Abatacept R03DX05 Omalizumab L01XE06 Dasatinib L01XE04 Sunitinib L01XE08 Nilotinib L01XE15 Vemurafenib L01XC08 Panitumumab L01BC07 Azacitidine L01XE03 Erlotinib L01CD04 Cabazitaxel L01XD03 Methylaminolevulinaat M03AX01 Botulinetoxine L01XE02 Gefitinib L01XX19 Irinotecan L01XE11 Pazopanib L01BC05 Gemcitabine L04AB05 Certolizumab J02AX04 Caspofungine J02AA01 Amfotericine B liposom. J02AC03 Voriconazol L01XC06 Cetuximab L01DB01 Doxorubicine (liposom.) L01XE05 Sorafenib L04AC03 Anakinra J02AX06 Anidulafungine S01LA01 Verteporfin L01CA04 Vinorelbine L01AA09 Bendamustine Kostenbeslag van dure intramurale Geneesmiddelen (2013) Acht producten met een kostenbeslag > 40 mln; 55% van de totale kosten

7 Crisantaspase infliximab Trastuzumab Agalsidase alfa Agalsidase beta Imatinib Bexaroteen Pegvisomant Bosentan Laronidase Bortezomib Immunoglobuline normaal Galsulfase Alglucosidase alfa Dasatinib Sunitinib Natalizumab Idursulfase Eculizumab Mecasermine Trabectedine Panitumumab Lenalidomide Nilotinib Azacitidine Canakinumab Ustekinumab Gefitinib Ofatumumab Ipilimumab Cabazitaxel Ivacaftor Vemurafenib Vandetanib Brentuximab vedotin Axitinib Decitabine Pomalidomide pertuzumab Enzalutamide Radium-223 dichloride ibrutinib ado-trastuzumab nivolumab Gemiddelde kosten per gebruiker dure geneesmiddelen tot 2015 Introductie datum prognose Bronnen: GIP databank, Add-ons Vektis, Overgehevelde producten. Gebaseerd op omzet cijfers tot 2013

8 Prijsontwikkeling Oncolytica Vóór 2000 tot heden: 5 tot 10 -voudige prijsverhoging Vóór 2000: kosten 1 jaar therapie < USD : USD tot USD : 12 van 13 middelen > USD Cancer (2013) 8 Titel

9 9

10 10

11 11

12 Ontwikkelingen in prijzen en vergoeding van geneesmiddelen uitdagingen bij pakketbeslissingen in Nederland Achieving fair pricing and ensuring long-term sustainability of health care systems and access for patients is one of the biggest challenges for health care and pharmaceutical systems (WHO Access to Medicine 2015) Innovatie Veel nieuwe producten Kosten Prijsstelling door leverancier Effectiviteit Vroege toelating met onzekere data Premium prijs Transparantie - Referentieprijzen en vertrouwelijkheid Post marketing data verzameling (bv. registers) Prioritering Combinatie van therapieën Doelmatig en gepast gebruik Zeldzame ziektes Volumegroei indicatie uitbreiding en lijnverschuiving Rol kosten effectiviteit Personalised medicine (bv. gebruik van biomarkers) Beperkte markt 12

13 De discussie over prijzen en kosten Kosten Onderzoek en Ontwikkeling ( more > 1 billion USD ) Value based pricing Concurrentie en prijscompetitie Prijsregulering versus innovatiebevordering en beloning 13 Titel

14 De casus Sovaldi (sofosbuvir) Medische doorbraak Voorziet in grote medische behoefte, paradigma shift Onzekerheid voor welke patiënten medische noodzaak het hoogst is Onzekere marktsituatie Introductie van meerdere nieuwe producten kort na elkaar met hoge SVR rates Gecombineerd gebruik van middelen Zorgen bij overheden en payers over betaalbaarheid (internationale) discussie over prijsstelling en onderbouwing Value based pricing vs. cost based pricing; kosteneffectiviteit vs. betaalbaarheid Situatie in Nederland ZIN adviseert positief advies, maar met een financieel arrangement om financiële risico s te beheersen o Therapeutische meerwaarde bij alle genotypen o o Kosteneffectiviteit in kaart gebracht Hoog en onzeker kostenbeslag 14

15 De casus Pompe en Fabry Zeldzame aandoening Hoge medische behoefte Onzekerheid over effectiviteit op groepsniveau Interpatient variatie Zeer hoge kosten per behandeling en hoog macrobeslag Kosteneffectiviteit Value based pricing vs. Cost based pricing 15 Titel

16 Instrumenten voor kostenbeheersing Prijsregulering: Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) Prijsbeïnvloeding: Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)/ Vrije tarieven Financiële Arrangementen Inkoopkracht van zorgaanbieders / verzekeraars 16

17 Vergoeding van geneesmiddelen Extramuraal Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) Positieve lijst (op een lijst staan de middelen waar aanspraak op staat) Gesloten systeem (Geneesmiddel komt pas in de aanspraak na beoordeling ZINL en beslissing Minister) Intramuraal Negatieve lijst: geneesmiddelen die voldoen aan definitie geneeskundige zorg (stand der wetenschap en praktijk) zitten in de aanspraak. Op negatieve lijst staan middelen die wel voldoen aan definitie geneeskundige zorg, maar niet voldoen aan overige pakketcriteria (kosten-effectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid) Open systeem: Middel stroomt zonder toets in de aanspraak. Maar: Sluis 17

18 zorgverzekeraar producent groothande l 1. WGP Patiënt apotheek arts 18

19 2. Het Nederlandse beeld Huidig beleid kent positieve effecten Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van leven van veel Nederlanders; Maatregelen zoals preferentiebeleid en focus op gepast gebruik hebben geleid tot beheerste uitgaven (in de extramurale setting) Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is veelbelovend 19

20 maar houdbaarheid van het systeem vraagt om duidelijke keuzes Steeds meer geneesmiddelen voor steeds kleinere groepen (minder data; meer onzekerheid) (sterk stijgende kosten per patiënt en dus totale uitgaven) Trend van almaar stijgende prijzen nieuwe producten; (Onduidelijkheid over prijsstelling in relatie tot kosten en waarde) Markttoelating voor bepaalde geneesmiddelen nog onvoldoende geschikt (Bijvoorbeeld relevante, maar commercieel onaantrekkelijke producten) Marktinstrumenten bedoeld voor innovatie ongewenst gebruikt (Winstmaximalisatie versus belang patiënt) 20

21 Input voor de visie Veel partijen hebben gevraagd en ongevraagd advies, informatie en opinies geleverd ten aanzien van de visie: KWF rapport Nza rapport ACM Actal Vele organisaties hebben brieven gestuurd Stakeholders gesprekken 21

22 Herziening van beleid is noodzakelijk: Nederland moet innovatief blijven, maar we moeten voorkomen dat we twee keer betalen: voor onderzoek én behandeling Prijzen moeten verband houden tussen kosten voor ontwikkeling en maatschappelijke waarde Belang van shareholder value geeft geleid tot spanningsveld tussen grootste nood van patiënt vs. hoogst mogelijke winst De bescherming van intellectueel eigendom en investeringsbelangen moet in verhouding staan tot het doel: stimuleren van innovatie/beschikbaarheid juiste producten 22

23 2. Uitgangspunten van nieuw beleid Innovatie is belangrijk, maar niet tegen elke prijs Prijsbeheersing: Decentraal waar het kan (verantwoordelijkheid van partijen) Centraal waar het moet (de overheid aan zet) Toegankelijkheid van de juiste innovatieve producten moet bevorderd worden Bilaterale (Europese) samenwerking waar mogelijk 23

24 2.1 Innovatie en nieuwe businessmodellen Innovatie Voorkomen dat burger twee keer betaalt Profiteren van successen door voorwaarden te verbinden aan subsidies verleend aan onderzoek Alternatieve businessmodellen stimuleren Ruimte scheppen voor modellen om op transparante wijze geneesmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen 24

25 2.2 Ongewenst hoge prijzen aanpakken Vergroten van inkoopmacht in het huidige systeem Beter toerusten Zorgverzekeraars en Ziekenhuizen bij inkoop geneesmiddelen» Platform Expertise Inkoop Geneesmiddelen» Gezamenlijke inkoop versterken» Handreiking ACM Informatievoorziening - Horizonscanning + - Monitor Dure geneesmiddelen 25

26 Noodzakelijke wijzigingen in vergoeding en pakket Tijdelijk toegang tot pakket aanhouden van geneeskundige zorg ( Sluis ) Maatregelen in Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) Bureau Financiële arrangementen Versterken samenwerking met verzekeraars, voorschrijvers en ziekenhuizen voorafgaand en na onderhandelingen Decentrale prijsarrangementen voorafgaand aan pakketopname mogelijk maken 26

27 Faciliteren internationale samenwerking Horizon Scanning Uitwisselen informatie over markten, producten en prijzen Gezamenlijke pakketbeoordelingen (HTA) Samenwerking rond uniforme, grensoverstijgende registries Gezamenlijke financiële arrangementen Nu: BeNeLux; uitbreiding wordt voorzien 27

28 2.3 Gepast gebruik bevorderen Faciliteren diagnostische ontwikkeling 10 mln beschikbaar voor stimuleringsprogramma Stimuleren gebruik biosimilars Nederland doet het goed, maar het kan beter! Bij onvoldoende resultaat nadere (vergoedings-)maatregelen Actieplan Gepast Gebruik Meer integrale benadering registries (meer regie VWS) 28

29 2.4 Balans in farmaceutische markt aanbrengen De bescherming van intellectueel eigendom en investeringsbelangen moet in verhouding staan tot het doel: Het stimuleren van innovatie/beschikbaarheid juiste producten Analyse wenselijke en onwenselijke effecten van huidige prikkels in de EU geneesmiddelenwetgeving Aanvullende beschermingscertificaten herzien? Toelatingscriteria en marktexclusiviteit weesgeneesmiddelen herzien? Oneigenlijk en ongewenst gedrag van fabrikanten (ACM, Europese Commissie) 29

30 2.5 Toegankelijkheid innovatieve producten verbeteren Veelbelovende producten versneld bij de patiënt brengen Flexibele vormen van markttoelating beter benutten Voorwaardelijke markttoelating (EMA) en andere early access schemes; Adaptive Pathways Belang van HTA & Payer al vroeg in proces inzetten Aansluiten van markttoelating, HTA en pakketbeheer Betere afstemming van processen en procedures, zodat producten sneller bij de patiënt komen 30

31 EU voorzitterschap 2016 Innovatie beschikbaar maken in het belang van de patiënt Faciliteren van vrijwillige samenwerking tussen EU lidstaten op het gebied van Pricing & Reimbursement Het instellen van een (gezamenlijke) analyse van ongewenste effecten van EU-regelgeving en, waar nodig, het herstellen van de balans Het bevorderen van flexibele (voorwaardelijke) vormen van markttoelating ten behoeve van innovatieve geneesmiddelen: maar wel tegen de juiste voorwaarden Het faciliteren van het debat in EU-verband over toekomstige oplossingen voor dilemma s in farmaceutisch beleid 31

32 Toegankelijkheid en Betaalbaarheid dure Geneesmiddelen Kernthema s na adviezen KWF en NZa Informatiepositie zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS Eerder inzicht in nieuwe dure geneesmiddelen, indicatie-uitbreidingen en patentverloop Inkoop van geneesmiddelen Versterkte inkoop door partijen Onderhandeling door VWS (en internationaal) Beroep op industrie Allocatie gelden tussen zorgaanbieders en binnen zorgaanbieders Afspraken in contractering Monitoring Gepast gebruik Stelsel Sluis, flexibele markttoelating tegen aanvaardbare prijzen, maximumtarieven, maatschappelijke discussie betaalbaarheid zorg Financieel 32 Titel

33 Dilemma: wat te doen bij onzekerheid? Therapeutische meerwaarde Kosten Onzekerheden over de therapeutische meerwaarde kunnen leiden tot een negatief pakketadvies en uitsluiting van het pakket Bijvoorbeeld weesgeneesmiddelen, waarbij vaak sprake is van beperkte data o Welke onzekerheden in data accepteren? o Is het verantwoord om een geneesmiddel niet tot het pakket toe te laten? o Is het verantwoord om grote bedragen uit te geven aan onvoldoende bewezen zorg met als risico verdrijving van zorg? Onzekerheden over de kosteneffectiviteit of een hoog kostenbeslag kunnen ook leiden tot uitsluiting van het pakket o Wat is de willingness to pay o Waar ligt de grens, hoeveel is teveel? o Wat is redelijke beloning voor innovatie? o Wat is de invloed op het totale kostenbeslag? o Is het (financieel) verantwoord om geneesmiddelen zomaar tot het pakket toe te laten o Toenemende zorgen over betaalbaarheid en houdbaarheid prijsstelling; zie recente Visie Geneesmiddelenbeleid 33

34 Instrumenten tegen onzekerheden bij pakketbeslissingen Voldoet niet aan stand van wetenschap en praktijk Kosteneffectiviteit onvoldoende zeker Twijfels over gepast gebruik Zorgen over financieel risico Onzekerheden bij pakkettoelating Voorwaardelijke toelating Voorwaardelijke financiering Gepast gebruik afspraken Financiële arrangementen Instrumenten Indicatie voorwaarden (bijlage 2 RZV) Keuze voor arrangement Optioneel Combinatie mogelijk 34

35 Product identificatie Horizon Scanning AHRQ horizon scan UKMi horizon scan Overige informatiebronnen Status rapporten (elke 2 maanden) High impact rapporten (elke 6 maanden) Prescribing outlook rapport (1 per jaar) Overige literatuur Zorginstituut Nederland (ZIN) Identificatie hoge impact geneesmiddelen Patiënten organisaties Identificatie geneesmiddelen voor NL Zorg verzekeraars Beroepsgroepen 35 AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality UKMi: United Kingdom Medicines information

36 Inzet Financiële arrangementen Doel: tegen Maatwerkinstrument voor borgen toegang tot dure geneesmiddelen maatschappelijk aanvaardbare kosten Inzet: Individuele geneesmiddelen met uitzonderlijk hoge financiële risico s: Ongunstige marktsituatie / marktfalen en Hoog macrokostenbeslag (pxq) en/of Hoge prijs per behandeling en/of Hoog risico op volumetoename Balans: Toegang voor patiënt en arts, tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten, en een redelijke beloning voor innovatie Voorbeelden: NOACs, Pompe / Fabry, Hepatitis C, Cystische fibrose, Longkanker 36

37 Prioritering en Selectie Doel: definitieve selectie voor een financieel arrangement van risicoproducten o.b.v. een afwegingskader Kosten beslag Meerwaarde Selectie Prioriteit Meerkosten Kosteneffectiviteit Markt situatie Selectie Behandel kosten p.p.p.j. Prijs onderbouwi ng X Meerkosten: Meerwaarde: Kosteneffectiviteit: Prijsonderbouwing Marktsituatie: de totale verwachte macromeerkosten voor een product het oordeel van ZIN over de mate van therapeutische meerwaarde het oordeel van ZIN over de kosteneffectiviteit motivatie competitieve landschap / waarborgen voor prijscompetitie 37

38 Casus arrangement NOACs (pilot) Therapeutische meerwaarde en kosteneffectiviteit vastgesteld Hoog potentieel kostenbeslag afhankelijk van volumeontwikkeling Risico voor ongepast gebruik Arrangement: Prijs / volume arrangement Opbrengst vloeit terug naar premiebetaler Vertrouwelijke arrangementsprijs Waarborgen veilig en doelmatig voorschrijven en gebruik met door beroepsgroep ontwikkelde Leidraad Begeleide Introductie 38

39 Stand van Zaken Pilot Fase Financiële Arrangementen 16 afgesloten en lopende arrangementen (sinds eind 2012) Systeem van horizon scanning geïntroduceerd Afstemming met stakeholders m.b.t. horizon scan, selectie en onderhandeling Uitvoering: vaste vorm onderhandelingsproces, overeenkomsten en terugbetalingsconstructie Actuele Thema s Evaluatie pilot / Uitbreiding capaciteit Financiële Arrangementen Geneesmiddelen Verdere samenwerking met stakeholders horizon scan Introductie sluis / intramurale arrangementen Centrale versus decentrale arrangementen Internationale samenwerking Transparantie van geneesmiddelenprijzen 39

40 40

41 De sluis voor intramurale geneesmiddelen Géén automatische instroom in het basispakket Bij verwacht hoog financieel risico (tijdelijke) uitsluiting van basispakket Na toets Zorginstituut onderhandelingen tussen Ministerie en leverancier over prijs / kosten Bij positief onderhandelingsresultaat en besluit minister toelating tot basispakket Eerste casus: nivolumab voor de behandeling van longkanker. 41 Titel

42 1 Aandoening Stofnaam Potentieel Kostenbeslag Kosten / behandeling Volume risico Type arrangement Dabigatran Hoog Laag Hoog Prijs/volume korting 2 Rivaroxaban Hoog Laag Hoog Prijs/volume korting 3 Atrium-fibrilleren (NOACs) Apixaban Hoog Laag Hoog Prijs/volume korting 14 Edoxaban Hoog Laag Hoog Prijs/volume korting 4 Ziekte van Pompe Alglucosidase alfa Hoog Hoog Laag Prijs/volume korting 5 Agalsidase alfa Middel Hoog Laag Prijs/volume korting 6 Ziekte van Fabry Agalsidase bèta Middel Hoog Laag Prijs/volume korting 7 Myelofibrose Ruxolitinib Middel Middel Laag Openbare prijsverlaging en Korting 8 Pirfenidon Middel Middel Laag Prijs/volume korting en gepast Idiopathische pulmonale gebruik 15 fibrose (1A) Nintedanib Middel Middel Laag Prijs/volume korting en gepast gebruik 9 Sofosbuvir Hoog Middel / Hoog Hoog Openbare prijsverlaging en prijs/volume korting 10 Daclatasvir Hoog Middel / Hoog Hoog Openbare prijsverlaging en Chronische Hepatitis C infectie 12 Allen 1B ombitasvir/paritaprevir/rito navir en dasabuvir Hoog Middel Hoog prijs/volume korting Prijs/volume korting 13 Sofosbuvir/ledipasvir Hoog Middel Hoog Openbare prijsverlaging en prijs/volume korting 11 Cystische Fibrose Ivacaftor Middel Hoog Middel Openbare prijsverlaging en korting 16 Homozygote Familiere Hypercholesterolemie (HoFH) Lomitapide Middel Hoog Laag Budget cap en prijs/volume afspraken 42 Titel

43 Aanvullende informatie 1. Brief Voorwaardelijke toelating (maart 2012) 2. Brief vergoeding NOACs (november 2012) 3. Voorwaardelijke toelating en financiële arrangementen (november 2012) 4. Kamerbrief vergoedingsbesluit Pompe en Fabry (3 oktober 2013) 5. VSO Pompe en Fabry (maart 2014) 6. Brief financiële arrangementen geneesmiddelen (11 juni 2014) 7. Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen (22 juni 2015) 8. Kamerbrief sluis voor intramurale geneesmiddelen (9 juli 2015) Per 43 Titel

44 44 Titel

45 45

Financiële Arrangementen Geneesmiddelen

Financiële Arrangementen Geneesmiddelen Financiële Arrangementen Geneesmiddelen 6 oktober 2015 1 Ontwikkelingen in prijzen en vergoeding van geneesmiddelen uitdagingen bij pakketbeslissingen in Nederland Achieving fair pricing and ensuring long-term

Nadere informatie

Financiële Arrangementen Geneesmiddelen

Financiële Arrangementen Geneesmiddelen Financiële Arrangementen Geneesmiddelen Huib Kooijman Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie 17 maart 2015 Financiële arrangementen: aanleiding Introductie, prijsstelling en kostenbeslag (nieuwe) dure geneesmiddelen

Nadere informatie

Verzekerde Toegang en Betaalbaarheid van nieuwe Hepatitis C Medicatie

Verzekerde Toegang en Betaalbaarheid van nieuwe Hepatitis C Medicatie Verzekerde Toegang en Betaalbaarheid van nieuwe Hepatitis C Medicatie Huib Kooijman Nationale Hepatitis Dag 16 september 2014 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 'De toegankelijkheid waarborgen

Nadere informatie

Financiële Arrangementen. Bruggink Bijeenkomst 1 november 2016

Financiële Arrangementen. Bruggink Bijeenkomst 1 november 2016 Financiële Arrangementen Bruggink Bijeenkomst 1 november 2016 1 2 Inleiding Geneesmiddelenvisie (1) Nieuwe Geneesmiddelen snel bij de Patiënt tegen aanvaardbare Kosten Geneesmiddelen spelen een belangrijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Grondslagen van gebruikers in 2013 (met dubbeltellingen) N = 1 [90Y] Ibritumomab tiuxetan 100

Grondslagen van gebruikers in 2013 (met dubbeltellingen) N = 1 [90Y] Ibritumomab tiuxetan 100 en van gebruikers in 213 (met dubbeltellingen) N = 1 [9Y] Ibritumomab tiuxetan 1 en van gebruikers in 213 (met correctie) N = 1 [9Y] Ibritumomab tiuxetan 1 5 5 bovenste luchtwegen en middenoor nieuwvormingen

Nadere informatie

Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over?

Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over? Dure of waardevolle geneesmiddelen? Waar maken we ons druk over? Joris Uges Haga Ambassade 8-september 2015 waardecreatie in de zorg 2 Uit onderzoek blijkt dat de lancering van nieuwe geneesmiddelen tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 289 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 328 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen

Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen December 2015 Vastgesteld door: Federatie Medisch Specialisten (FMS) Nederlandse Federatie

Nadere informatie

Dure geneesmiddelen: Moderator Jan Cornelissen en Nicole Blijlevens. speaker Douwe Biesma

Dure geneesmiddelen: Moderator Jan Cornelissen en Nicole Blijlevens. speaker Douwe Biesma Dure geneesmiddelen: Moderator Jan Cornelissen en Nicole Blijlevens speaker Douwe Biesma Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Naam: Organisatie:

Nadere informatie

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik)

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Ingrid van der Eijk Market Access Manager NIA Symposium, 27 maart 2014 Takeda Nederland bv Vergoeding van dure geneesmiddelen hoe werkt dat?

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Nieuwe Medicatie hoe lang nog te betalen?

Nieuwe Medicatie hoe lang nog te betalen? Nieuwe Medicatie hoe lang nog te betalen? Wat mag een QALY volgens u kosten 1. 20.000 euro 2. 50.000 euro 3. 80.000 euro 4. geen mening 14% 14% 29% Stemronde Geopend 43% 10 Mag hepatitis C behandeling

Nadere informatie

Horizonscan+ geneesmiddelen

Horizonscan+ geneesmiddelen Horizonscan+ geneesmiddelen Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie 6 juli 2016 Cornelis Jan Diepeveen Inhoudsopgave Horizonscan+ Aanleiding Publieke randvoorwaarden Doelstelling Inhoud Mogelijke bronnen Organisatiestructuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17356 27 augustus 2012 Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 17 augustus 2012, MC-U-3125844,

Nadere informatie

Samenvatting. Visie geneesmiddelen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Samenvatting Visie geneesmiddelen 1

Samenvatting. Visie geneesmiddelen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Samenvatting Visie geneesmiddelen 1 Samenvatting Visie geneesmiddelen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Samenvatting Visie geneesmiddelen 1 Inhoud Inleiding 3 1 Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen 4 Ga naar acties

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt

De zorgverzekeringsmarkt De zorgverzekeringsmarkt Masterclass NieuweZorg 7 april 2017 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk

Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk PRONK & VAN WOUDENBERG Health Care Consultancy Market access intramuraal en extramuraal in de praktijk Ilse van Woudenberg Market Access Director/Partner NVFM 19 november 2015 2 Agenda Twee verschillende

Nadere informatie

Market Access in Nederland

Market Access in Nederland Market Access in Nederland LYSIAC BV Utrechtseweg 9 3704 HA Zeist The Netherlands tel: +31 30 275 1746 mail: info@lysiac.nl web: www.lysiac.nl Advies, analyse en training voor betere toegang tot de optimale

Nadere informatie

d. De geldigheidsduur van de onderstaande beleidsregel verandert van onbepaald in tot en met 31 december 2009 : Beleidsregel met kenmerk CI-1099.

d. De geldigheidsduur van de onderstaande beleidsregel verandert van onbepaald in tot en met 31 december 2009 : Beleidsregel met kenmerk CI-1099. BELEIDSREGEL Dure Geneesmiddelen 1. Algemeen a. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft deze beleidsregel vastgesteld, gelet op artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Dure medicijnen in vogelvlucht

Dure medicijnen in vogelvlucht MHPRONK Health Care Consultancy FOUNDATION BUSINESS INTELLIGENCE, ANALYSIS AND INNOVATION Dure medicijnen in vogelvlucht 31 mei 2017 De vogelvlucht van een medicijn Idee Patent verloop EXIT Ontwikkeling

Nadere informatie

Zorgautoriteit. Nederlandse. zorgaanbieders bij de inkoop van geneesmiddelen. Welzijn en Sport

Zorgautoriteit. Nederlandse. zorgaanbieders bij de inkoop van geneesmiddelen. Welzijn en Sport w / Nederlandse Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg

Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg Monitor Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg Vierde kwartaal 2016 november 2016 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Opdracht 12 1.3

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket. Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012

Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket. Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012 Rol kosteneffectiviteit bij besluitvorming basispakket Patrick Kruger Geneesmiddelen en medische technologie, VWS mei 2012 Agenda Historie Kosteneffectiviteitsratio s binnen beleid Trends en kosten (per

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2133 Vragen van het lid

Nadere informatie

d. De vastgestelde beleidsregel CI-1114 geldt tot en met 31 december 2009.

d. De vastgestelde beleidsregel CI-1114 geldt tot en met 31 december 2009. BELEIDSREGEL Dure Geneesmiddelen 1. Algemeen a. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft deze beleidsregel vastgesteld, gelet op artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg voor data Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2015

Zorg voor data Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2015 Zorg voor data Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2015 Resultaten uit de Omzetmonitor Voorwoord Voor u ligt het vierde rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland dat DHD in opdracht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Dure geneesmiddelen en de rol van VGZ. Coöperatie VGZ Maarten Loof, zorginkoper medisch specialistische zorg 8 september 2015

Dure geneesmiddelen en de rol van VGZ. Coöperatie VGZ Maarten Loof, zorginkoper medisch specialistische zorg 8 september 2015 Dure geneesmiddelen en de rol van VGZ Coöperatie VGZ Maarten Loof, zorginkoper medisch specialistische zorg 8 september 2015 Inhoud Strategie VGZ Dure specialistische geneesmiddelen Beleid specialistische

Nadere informatie

Bijlage I Stand van zaken ontwikkelagenda visie geneesmiddelen

Bijlage I Stand van zaken ontwikkelagenda visie geneesmiddelen Bijlage I Stand van zaken ontwikkelagenda visie In de ontwikkelagenda staan alle maatregelen, acties en activiteiten opgenomen die voortvloeien uit de visie. Zie hieronder per actie de laatste stand van

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015 INKOOPPROCEDURE 2016 VERSIE 1.0, 13 OKTOBER 2015 ZILVEREN KRUIS 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN 1. Gezamenlijke Inkoop

Nadere informatie

Perspectief van de zorgverzekeraar

Perspectief van de zorgverzekeraar Perspectief van de zorgverzekeraar Bart Benraad, programmamanager dure geneesmiddelen - Zorgverzekeraars Nederland UMCG/Healthwise voorjaarssymposium - Dure Medicijnen 31 mei 2017 Even voorstellen verkort

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Juridische aspecten van prestatiegerichte bekostiging bij de inkoop van geneesmiddelen

Juridische aspecten van prestatiegerichte bekostiging bij de inkoop van geneesmiddelen Juridische aspecten van prestatiegerichte bekostiging bij de inkoop van geneesmiddelen Promotheus Powerclass 12 september 2017 mr. drs. K.D. Meersma advocaat Niet iedereen is enthousiast 2 Waar staan we?

Nadere informatie

Monitor. Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg

Monitor. Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg December 017 Inhoud Samenvatting Contractering 1 Inleiding Betaalbaarheid Cijfers Toegankelijkheid MONITOR GENEESMIDDELEN IN DE MEDISCH-SPECIALISTISCHE

Nadere informatie

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Wie bepaalt precies de prijs van een geneesmiddel? De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk. Inleiding

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk. Inleiding Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) instellingen voor geriatrische revalidatiezorg

Nadere informatie

Overheveling. Specialistische middelen

Overheveling. Specialistische middelen Overheveling Specialistische middelen Overheveling specialistische middelen PNOzorg 2016 Uitzonderingsmiddelen mercaptopurine en tioguanine 3 Overgehevelde middelen die alleen door het ziekenhuis of ZBC

Nadere informatie

Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten

Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten Bijlage bij: Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten Inleiding Patiëntenfederatie NPCF neemt met belangstelling

Nadere informatie

2017D01371 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D01371 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D01371 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij een aantal fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te

Nadere informatie

Geneesmiddelen tegen kanker, duur(zaam)?

Geneesmiddelen tegen kanker, duur(zaam)? Geneesmiddelen tegen kanker, duur(zaam)? voorjaarssymposium verpleegkundig specialisten oncologie, 24 maart 2016 Doorn Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven Hoofd Afdeling Medische Oncologie Disclosure belangen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 februari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 februari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket

houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket Op de voordracht van, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

= = Monitor Dure Geneesmiddelen Kosten van dure- en weesgeneesmiddelen in het ziekenhuis. Stichting Farmaceutische Kengetallen

= = Monitor Dure Geneesmiddelen Kosten van dure- en weesgeneesmiddelen in het ziekenhuis. Stichting Farmaceutische Kengetallen Monitor Dure Geneesmiddelen 28 Kosten van dure- en weesgeneesmiddelen in het ziekenhuis Stichting Farmaceutische Kengetallen Stichting Farmaceutische Kengetallen 2 Colofon De Monitor Dure Geneesmiddelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 418 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met deze algemene maatregel van bestuur wordt het Besluit zorgverzekering (hierna: Bzv) gewijzigd. Met deze wijziging wordt de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Opzet, bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Opzet, bronnen en methoden Bijlage bij Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg Opzet, bronnen en methoden december 2017 Inhoud 1. Kwantitatieve analyse 5 1.1 Uitgaven versus vergoedingen 5 1.2 Bronnen 5 1.3 Waarde

Nadere informatie

Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie. vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie. vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 8 april 2016 9 e HERZIENE CONVOCATIE agendapunt toegevoegd (*) Noot: Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bewindsperso(o)n(en):

Nadere informatie

Datum 7 november 2016 Betreft Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten

Datum 7 november 2016 Betreft Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering 01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF Specialistische geneesmiddelen GVS en ziekenhuisfinanciering Aanspraak en financiering Declaratietitels en budgetruimte Thema Nieuwsbrief Specialistische geneesmiddelen

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Voorwaardelijke toelating tot het basispakket Zvw Position paper Speerpunten Nefemed over voorwaardelijke toelating Innovatie is belangrijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland; De regeling

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Inkoop dure geneesmiddelen Spel gespeeld op vele borden. Rob van der Kolk, AMC Nevi Inkopersdag, 5 februari 2016

Inkoop dure geneesmiddelen Spel gespeeld op vele borden. Rob van der Kolk, AMC Nevi Inkopersdag, 5 februari 2016 Inkoop dure geneesmiddelen Spel gespeeld op vele borden Rob van der Kolk, AMC Nevi Inkopersdag, 5 februari 2016 Inhoud: Inkoop dure geneesmiddelen 1. Schaken op drie borden Drie borden Waarom zou je het

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen 2

Stichting Farmaceutische Kengetallen 2 Stichting Farmaceutische Kengetallen 2 Colofon De Monitor Dure Geneesmiddelen is een uitgave van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Overname van gegevens uit dit rapport is toegestaan mits onder

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 575.607.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2015...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...4 2. Vergoeding van

Nadere informatie

De overheid en zorg. Wat toetsen en waarom. Bert Boer. Competitieve waarden. Regeerakkoord over het pakket. Wat voor soort beslissingen?

De overheid en zorg. Wat toetsen en waarom. Bert Boer. Competitieve waarden. Regeerakkoord over het pakket. Wat voor soort beslissingen? De overheid en zorg Plaats datum Ik kan niet zonder jou over de haat-liefde-verhouding tussen de zorg en de overheid CVZ 19 november 2010 Waarden en belangen Toelating, verzekering, financiering, planning,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 575.607.000.001.1332 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2013...3 Algemeen...3 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering...4

Nadere informatie

ToendersdeGroot ONAFHANKELIJK ADVISEURS IS BUURMANS GRAS GROENER? Wil Toenders Den Haag, 13 april 2010

ToendersdeGroot ONAFHANKELIJK ADVISEURS IS BUURMANS GRAS GROENER? Wil Toenders Den Haag, 13 april 2010 IS BUURMANS GRAS GROENER? Wil Toenders Den Haag, 13 april 2010 1 Inhoud Ervaringen Enkele hardnekkige misverstanden over beoordeling Therapeutische minderwaarde: nieuw beleid? Besliskader GVS Herbeoordeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 november 2017 Betreft Voortgang geneesmiddelenbeleid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 november 2017 Betreft Voortgang geneesmiddelenbeleid > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen Pauline(Evers( Levenmetkanker( Contactdag(Waterloop( 1(november(2014(

Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen Pauline(Evers( Levenmetkanker( Contactdag(Waterloop( 1(november(2014( Toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen Pauline(Evers( Levenmetkanker( Contactdag(Waterloop( 1(november(2014( www.kanker.nl/organisa.es/levenmetkanker2beweging4 ( Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

De ziekenhuiscontractering en Menzis. Henk Eleveld, apotheker Beleidsadviseur farmacie & Senior inkoper Hulpmiddelen 17 mei 2016

De ziekenhuiscontractering en Menzis. Henk Eleveld, apotheker Beleidsadviseur farmacie & Senior inkoper Hulpmiddelen 17 mei 2016 De ziekenhuiscontractering en Menzis Henk Eleveld, apotheker Beleidsadviseur farmacie & Senior inkoper Hulpmiddelen 17 mei 2016 Inhoud presentatie Menzis beleid 2016-2017. Ontwikkelingen en de nabije toekomst.

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 575.607.000.001.1250 Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2013...3 Algemeen...3 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering...4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Visie VGZ op geneesmiddelenbeleid VWS

Visie VGZ op geneesmiddelenbeleid VWS Visie VGZ op geneesmiddelenbeleid VWS Reactie met focus op zinnig medicijngebruik Op 29 januari heeft de minister haar visie op geneesmiddelen met u gedeeld. Met het oog op het Algemeen Overleg dat u op

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Toegankelijkheid en betaalbaarheid dure geneesmiddelen gaan hand in hand met elkaar Expertmeeting ziekenhuisfarmacie Alexander Bybau 17 mei 2016 Agenda Zilveren Kruis, even voorstellen Visie en ambitie

Nadere informatie

Datum 11 mei 2011 Betreft: voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers) Geachte voorzitter,

Datum 11 mei 2011 Betreft: voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers) Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Monitor Dure Geneesmiddelen 2004, 2005 en 2006 Kosten van dure- en weesgeneesmiddelen in het ziekenhuis

Monitor Dure Geneesmiddelen 2004, 2005 en 2006 Kosten van dure- en weesgeneesmiddelen in het ziekenhuis Monitor Dure Geneesmiddelen 24, 25 en 26 Kosten van dure- en weesgeneesmiddelen in het ziekenhuis Stichting Farmaceutische Kengetallen Inhoud Samenvatting...4 1. Inleiding...8 1.1. Achtergrond en aanleiding...8

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 575.607.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement Farmacie 2014... 3 Farmaceutische zorg... 3 1. Algemeen... 4 2. Vergoeding

Nadere informatie

ontstaat ruimte voor medisch maatwerk en voor innovatie daar waar deze waarde toevoegt. Daarnaast biedt deze benadering grote kansen voor het waarborg

ontstaat ruimte voor medisch maatwerk en voor innovatie daar waar deze waarde toevoegt. Daarnaast biedt deze benadering grote kansen voor het waarborg Geneesmiddelenaanspraak en geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) De wijze waarop de huidige regelgeving invulling geeft aan de aanspraak op farmaceutische zorg wijkt in belangrijke mate af van die van

Nadere informatie

MARKTVERKENNING COLLECTIEVE INKOOP SPECIALISTISCHE GENEESMIDDELEN BIJ ZIEKENHUIZEN SAMENVATTING

MARKTVERKENNING COLLECTIEVE INKOOP SPECIALISTISCHE GENEESMIDDELEN BIJ ZIEKENHUIZEN SAMENVATTING MARKTVERKENNING COLLECTIEVE INKOOP SPECIALISTISCHE GENEESMIDDELEN BIJ ZIEKENHUIZEN SAMENVATTING Datum: maart 2017 Auteur: Marktverkenning Intrakoop, collectieve Mark inkoop Buijze specialistische geneesmiddelen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2017

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2017 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2017 575.607.000.000.1650 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2017...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...4 2. Vergoeding van

Nadere informatie

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand?

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? Workshop HEAD Congrens 2016 DSW ZORGVERZEKERAAR Houten, Vrijdag 10 juni 2016 Bas Keijzer 2 3 VWS: De Zvw is een wet die iedere nederlander van een breed basispakket

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

2 9 ^:ÖV Opdracht tot het beheer en doorontwikkeling van de horizonscan+ geneesmiddelen

2 9 ^:ÖV Opdracht tot het beheer en doorontwikkeling van de horizonscan+ geneesmiddelen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Zorginstituut Nederiand Raad van Bestuur T.a.v. de heer drs. ing. A.H.J. Moerkamp Postbus 320 1110 AH DIEMEN

Nadere informatie

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012 De zorg verandert, het werk van de CRA ook? 1 Paulien Nieuwendijk april 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. De zorgmarkt hoe ziet die markt eruit? 2. De stijging van de zorgkosten 3. Kostenbeheersing;

Nadere informatie

ANAESTHETICA LIDOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN X X X X X X X ANAESTHETICA LEVOBUPIVACAINE X X X X X

ANAESTHETICA LIDOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN X X X X X X X ANAESTHETICA LEVOBUPIVACAINE X X X X X ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN ACETYLCYSTEINE X X X X X ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN DEXRAZOXAAN X X X X X X X ALLE OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN FOLINEZUUR (CA ZOUT) X X X X X ALLE OVERIGE

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. REGLEMENT FARMACIE SALLAND VERZEKERINGEN 2011 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Focus op farma

vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Focus op farma vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Focus op farma Nefarma 2011 Redactie: Elise de Kruijf Vormgeving: zonder boter, Hoofddorp Fotografie: Bart Versteeg, Den Haag Bert Verhoeff/Hollandse Hoogte

Nadere informatie

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Lokaal samenwerken M.L.A.(Martin) Favié, apotheker 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Programma Actuele marktontwikkelingen farmacie nationaal Dossierhouderschap Ketenzorg en populatiebekostiging

Nadere informatie

Pakketbeheer weesgeneesmiddelen. Datum 26 oktober 2015 Status Definitief

Pakketbeheer weesgeneesmiddelen. Datum 26 oktober 2015 Status Definitief Pakketbeheer weesgeneesmiddelen Datum 26 oktober 2015 Status Definitief Colofon Volgnummer 2015010627 Contactpersoon Afdeling mw. drs. A.J. Link en mw. drs. P. Pasman +31 (0)20 797 86 47 Geneesmiddelenzorg

Nadere informatie

Advies Bekostiging dure- en weesgeneesmiddelen

Advies Bekostiging dure- en weesgeneesmiddelen Advies Bekostiging dure- en weesgeneesmiddelen Onderzoeksresultaten X-factor oktober 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 2. Randvoorwaarden 11 3. Onderzoeksopzet 13 3.1 Enquête

Nadere informatie

De kernwaarden van de

De kernwaarden van de De kernwaarden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Verbinden Vertrouwen Verantwoordelijkheid Al sinds 1975 dé brancheorganisatie voor Innovatieve Geneesmiddelen De Vereniging heeft een hechte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 331 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar

Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar Wat heeft de overheid voor farma in petto? gegeven door Gerard Adelaar Gerard Adelaar Value Proof www.valueproof.nl 2 Over Axon Value Proof www.valueproof.nl 3 Focus overheid Value Proof www.valueproof.nl

Nadere informatie

FINANCIERING VAN DURE MEDICATIE MOET ANDERS

FINANCIERING VAN DURE MEDICATIE MOET ANDERS FINANCIERING VAN DURE MEDICATIE MOET ANDERS Uitkomsten enquête NVZ 2015 juni 2015 Inhoud Conclusie 3 1 Waar gaat dit over? 4 Deelnemers 4 Wat ermee gebeurt 4 Bijlage: Achtergrondinformatie dure medicatie

Nadere informatie

Educational Meeting on Biosimilar Monoclonal Antibodies. Persbijeenkomst Den Haag, 27 augustus 2015

Educational Meeting on Biosimilar Monoclonal Antibodies. Persbijeenkomst Den Haag, 27 augustus 2015 Educational Meeting on Biosimilar Monoclonal Antibodies Persbijeenkomst Den Haag, 27 augustus 2015 Voorstellen! Richard Lancée, woordvoerder Menzis! Drs. Ruben Wenselaar, RvB Menzis! Prof. Dr. Arnold G.

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2016

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2016 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2016 575.607.000.000.1550 Pagina 1 van 14 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2016...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...4 2. Vergoeding van

Nadere informatie