ADHD-medicatie: medische megablunder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADHD-medicatie: medische megablunder."

Transcriptie

1 ADHD-medicatie: medische megablunder. De waarheid kwetst, zelfs als ze mensenlevens kan redden. Heil Dinges? Fernand HAESBROUCK, apotheker.

2 Waarover spreken we? Vier groepen scheikundige stoffen die HALLUCINOGEEN werken,of : een veranderde perceptie op de realiteit veroorzaken en een controleverlies op het gedrag veroorzaken. 1. Indolen ( LSD, psilocybin.) 2. Cannabis producten 3. Piperidylbenzilaatesters (Cocaïne,Methylfenidaat,Champix,Trazolan) 4. Phenylalkylamines, waarbij : - phenylmethylamine : Ketamine, Specialk, Ketalar - phenylethylamines: amfetamine,xtc,zyban,adderall,dexedrine - phenylpropylamines: SSRI s: Prozac, Strattera,Serlain,Sipralexa - phenylbutylamines: Silomat, Modafinil (Provigil) 2

3 Waarom hallucinerend? 3

4 Waarom hartproblemen,doodvallen? 4

5 Werking Rilatine RITALIN Methylphenidate (meth-il-fen-i-date) belongs to the group of medicines called central nervous system (CNS) stimulants. It is used to treat attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), narcolepsy (uncontrollable desire for sleep or sudden attacks of deep sleep), and other conditions... Description: Methylphenidate is a mild stimulant to the central nervous system (brain and nerves). The exact way that methylphenidate works is unknown. 5

6 Werking Strattera STRATTERA (atomoxetine HCl) is a selective norepinephrine reuptake inhibitor. Atomoxetine HCl is the R (-) isomer as determined by x-ray diffraction. The chemical designation is (-)- N -methyl-3-phenyl-3-( o -tolyloxy)- propylamine hydrochloride. The molecular formula is C 17 H 21 NO HCl, which corresponds to a molecular weight of Pharmacodynamics and Mechanism of Action. The precise mechanism by which atomoxetine produces its therapeutic effects in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is unknown, but is thought to be related to selective inhibition of the pre-synaptic norepinephrine transporter, as determined in ex vivo uptake and neurotransmitter depletion studies. (Editors note - Eli Lilly admits upfront this is guess work) 6

7 Wat is nu bekend over de werking? Op vraag aan een twintigtal dokters, ontvingen wij de volgende wetenschappelijke redenering over de werking van methylphenidaat bij kinderen: 1) t Is raar. 2) Het is contradictorisch dat een stimulerend middel hyperkinetische kinderen kalmeert. 3) Maar t is zo. Let us be fair with doctors. There is an old saying credited to Abraham Maslow, a famous psychologist: "If the only tool that you have is a hammer, everything looks like a nail." 7

8 Neurotransmitters regelen prikkeloverdracht tussen neuronen 8

9 Semipermeabele wand=fysiologische spitstechnologie Osmose treedt op als twee verschillende concentratie opgeloste stoffen gescheiden worden door een semipermeabele wand. Water kan dan door diffusie zich verplaatsen de opgeloste stof niet. Er treedt dan een nettowaterverplaatsing op in de richting van hoogste concentratie opgeloste deeltjes. In de afbeelding hierboven staat een schema van osmose. De twee verschillende concentraties A en B, zijn gescheiden door een semipermeabele wand. De kleine watermoleculen kunnen wel door de wand en de grote glucosemoleculen niet. Zowel bij A als bij B zijn 10 moleculen getekend. De tien watermoleculen van ruimte B kunnen dus allemaal links (naar ruimte B) en de vijf watermoleculen van ruimte A kunnen naar rechts (naar ruimte B). Er gaan echter meer watermoleculen naar links dan naar rechts. Het gevolg is dat de glucoseoplossing water aantrekt. Bij osmose gaat er dus water naar de plaats waar de hoogste concentratie opgeloste deeltjes is. 9

10 Neuronen sturen boodschappen op een electrochemische manier 10

11 Detail 11

12 Amfetamine 3D 12

13 Neurotransmitters 13

14 Phenylethylamine en phenylpropylamine Neurotransmitters zijn phenylethylamines. Amfetamines zijn dat ook, maar ze gedragen zich als fake-neuroptransmitters. SSRI s zijn phenylpropylamines. 14

15 Hoe werken fake-neurotransmitters in op de axonuiteinden? 15

16 Psychotisch makende werking Toen in de jaren 50 Janssen Pharmaceutica het eerste butyrofenon, haloperidol (haldol) in de handel wou brengen, moest het registratiedossier aantonen hoe het nieuwe product psychotisch gemaakte ratten succesvol kon behandelen. Men maakte de ratten psychotisch door ze amfetamine in te spuiten. Nu worden de meeste antipsychotica van dat bedrijf gebruikt om psychotisch gemaakte kinderen door chronische toediening van Rilatine of Concerta ( van hetzelfde bedrijf) uiteindelijk correctief te behandelen. MAAR OOK : Soldiers on both sides in World War Two consumed millions of amphetamine tablets. This practice sometimes caused states of quasi-psychotic aggression in the combatants. From 1942, Hitler received daily methamphetamine injections from his quack doctor Morell. This corrupted his judgement, undermined his health and probably changed the course of the War EN NU: In 4 jaar tijd stegen psychiatrische opnamen van Rilatinekinderen met een faktor 6 ( bron IMS). In de VS heeft momenteel 50% van Rilatine-kinderen bipolaire stoornissen ( bron: FDA). En juist om zowel bij die ene 50% als bij die andere 50% geen paniek te doen ontstaan en om de verkoop te blijven garanderen besliste FDA in maart 2006 om (nog) niet in te grijpen. In 2007 werd dan wel ingegrepen omdat meldingen ivm ongevallen bleven toestromen. 16

17 Genezen cocaïne-amfetamine stoffen slechte hersencellen? De amfetaminewerking is sympaticomimetisch, hetgeen bloedvaten vernauwt. Heel fijne haarvaatjes die hersencellen in dieperliggende hersenzones moeten bevloeien krimpen dicht, zodat pakken hersencellen in volle groei niet de nodige zuurstof krijgen om verder te groeien. Op scans van behandelde ADHD-kinderen is duidelijk te merken dat sommige delen in de hersenen afgestorven zijn, vandaar dat men een tijdlang heeft gedacht dat ADHD-ers kapotte hersenzones hadden. Terwijl die zones eigenlijk door het amfetaminegebruik en zuurstoftekorten afgestorven waren. Andere groeistoornissen op het fysieke vlak zijn wel duidelijker te zien. 17

18 Vaatvernauwing en effect op het hart. De rechterkamer van het hart dat bloed naar de longen moet stuwen door smallere kanaaltjes moet daardoor meer druk uitoefenen. Als chronisch meer druk gaat uitgeoefend worden, zal dat deel vergroten, en gaan drukken op de linkerkamer, dat het bloed binnenkrijgt van het lichaam. Daardoor kan een steeds maar kleiner volume bloed de linkerkamer binnen, en het hart dat moet pompen om te blijven leven kan steeds maar minder en minder volume gaan pompen, vermits het uitgezette andere deel het vullen van de pomp belet. Dat heet : pulmonaire hypertensie. 18

19 Cocaïne- amfetamine: GEEN doping?,,de Nazi's experimenteerden met cocktails van verschillende middelen, waarin altijd wel cocaïne zat'', vertelde Kemper aan Reuters.,,De soldaten moesten de middelen zonder problemen kunnen nemen. De onderzoekers ontwikkelden daarom een kauwgum waarin de middelen zaten.'' De proeven in het concentratiekamp waren bedoeld om de mogelijkheden van het middel te achterhalen. Artsen lieten achttien gevangenen met een bepakking van 20 kilo negentig kilometer marcheren zonder rust. De gevangenen wisten dat de artsen hen gebruikten voor een proef met een energiepil, schreef ooggetuige Odd Nansen in zijn dagboek.,,eerst zongen en floten ze. Maar na 24 uur marcheren stortten de meesten in.'' De Duitsers voorzagen hun soldaten al in 1939 van pervitin. In dat jaar produceerde de Duitse farmaceutische industrie 29 miljoen pillen voor het leger. Die zaten, ondanks waarschuwingen van kritische artsen, in elke militaire eerstehulpkit als middel tegen uitputting. Opvallend is dat de Nazi's fel gekant waren tegen het gebruik van drugs. Ze noemden cocaïne 'duivelsstof' en voerden campagne tegen het middel, dat in de jaren twintig en dertig bij de intellectuele bovenlagen in zwang was. Er is in Duitsland momenteel veel aandacht voor het gebruik van Pervitin en Isophan (twee middelen die in hun ontremmende werking vergelijkbaar zijn met speed, red.) en de invloed die dat heeft gehad op het gedrag van Duitse militairen. 19

20 Werking onbekend, dus veilig product! Vandaar dat sterfgevallen onder invloed van chronisch Rilatine of Concerta-gebruik nooit in verband worden gebracht met een pulmonaire hypertensie, zoals wel aangegeven op het wereldcongres voor pulmonaire hypertensie in Venetië in Men spreekt alleen maar van een aangeboren hartziekte. Dus, niets verdacht op het vlak van de veiligheid van MPH. Moesten alle Rilatine- of Concerta-sterfgevallen aan een pulmonaire hypertensie te wijten geweest zijn, dan waren nu al meer doden geregistreerd dan er ooit doden vielen met het intussen verboden VIOXX. Toen in 1997 een ander amfetamine- Isomeride ( als hongerremmer) wel een fatale pulmonaire hypertensie veroorzaakte, werden alle anorectica verboden. MPH ( Rilatine Concerta) heeft een amfetamine-activiteit die 2,5 keer zo sterk is als het intussen verboden Diethylpropion. MPH is net zo goed een ideale hongerremmer. 20

21 Veilige medicatie Of note, there were fewer deaths reported involving the anti- inflammatory drug Vioxx (rofecoxib) than were reported for the antipsychotics clozapine (Clozaril), risperidone (Risperdal) and olanzapine (Zyprexa). FDA received 932 death reports involving Vioxx, 3,277 death reports involving Clozaril, 1,093 death reports involving Risperdal, and 1,005 death reports involving Zyprexa. Yet, Vioxx was withdrawn from the market because it was harmful to patients, while the antipsychotics--whose reported death toll far surpasses Vioxx, remain on the market. Not only that, but FDA officials have actually approved Risperdal and Zyprexa for use in children--in the latter case, overruling the team of safety officers. Aantal doden bij FDA gerapporteerd in een zelfde periode Doden Vioxx 932 UIT DE HANDEL omwille van de doden BLIJVEN IN DE HANDEL omwille van... Leponex 3277 antipsychoticum Novartis Rilatine psychoticum Zyprexa 1005 antipsychoticum Lilly Strattera psychoticum Risperdal 1093 antipsychoticum Janssens Pharmaceutica Concerta psychoticum 21

22 Samenvatting: hoe werken Rilatine-Concerta? -scheikundig hoort molecule tot de groep van hallucinogerende stoffen -> na chronisch gebruik : wanen, psychotisch gedrag -> amfetaminewerking maakt niet alleen dwangmatig psychotisch, ook agressief. - molecule is een sympaticomimeticum -> vernauwt bloedvaten in hersenen : necrose van de hersencellen, hoofdpijn. -> vernauwt bloedvaten rond hart : pulmonaire hypertensie. -> onzichtbare groeistoornissen: botontkalking. 22

23 Over nu naar : Strattera. Vier groepen scheikundige stoffen die HALLUCINOGEEN werken, of : een veranderde perceptie op de realiteit veroorzaken. 1. Indolen ( LSD, psilocybin.) 2. Cannabis producten 3. Piperidylbenzilaatesters ( Cocaïne,Methylfenidaat,mCPP) 4. Phenylalkylamines, waarbij : - phenylethylamines :amfetamine, XTC,Aderall,Dexedrine ) - phenylpropylamines: SSRI s: Prozac, Strattera. 23

24 Vooraf : nu blijken phenylpropylamines net als de phenylethylamines ook zelfmoorden te kunnen veroorzaken. Op 5 januari 2005 stuurde Rudy Demotte een omzendbrief nr 453 naar alle huisartsen, pediaters, psychiaters en kinderpsychiaters met een waarschuwing in verband met het gebruik van SSRI s en SNRI s. De waarschuwing komt erop neer dat op basis van de beschikbare gegevens, er een signaal is voor een verhoging van zelfmoordgedrag, met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en/of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging, vijandelijkheid en labiliteit in de gemoedstoestand bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met SSRI s en SNRI s. SSRI s zijn serotonine heropnameremmers en SNRI s zijn noradrenalineheropnameremmers. Die twee groepen zijn antidepressiva met een aktieve phenylpropylaminekern, die de receptoren van neurotransmitters uitschakelen. Ze werken dus op dezelfde manier als de amfetamines ( die phenylethylamines zijn), maar moeten een beetje hoger gedoseerd worden. 24

25 Wat is wat? 25

26 Is ADHD-medicatie DOPING? Ik ben afgelopen do. naar een voordracht door Prof. Delbeke over doping gegaan in Oudenaarde. Was voor mij wel interessant maar iemand met veel kennis van de materie (zoals jij) zou daar niet veel hebben zitten doen denk ik. Hij zei ook dat blijkbaar veel jonge renners last hebben van ADHD want dat Rilatine bij de jeugdige generatie renners écht wel een zwaar probleem begint te worden... Groetjes, ( mail, ontvangen op 20 februari 2005) 26

27 Commissies van artsen De Vlaamse gemeenschap maakt komaf met het circuit van de doktersbriefjes en stelt dat een verboden product op medisch voorschrift nog enkel genomen kan worden mits toestemming door een onafhankelijke commissie artsen. Topsporters zullen dat fiat voor gebruik moeten krijgen, gewone competitieatleten zullen hun dossier na een controle moeten voorleggen aan de commissie.,,zij beoordelen onafhankelijk van elkaar het medische dossier van de atleet, zoals dat werd ingestuurd door zijn arts, en beslissen of het gekozen product ook mag worden genomen. De drie leggen de bevindingen aan mekaar voor en nemen een besluit. Bestaat voor het voorgeschreven middel een alternatief dat niet op de dopinglijst staat, zal daarvoor moeten worden gekozen. '' De atleet kan tegen de beslissing in beroep gaan bij opnieuw een commissie van drie artsen. 27

28 Is ADHD-medicatie DOPING? Renners op prozac In SportWielermagazine wordt deze maand oudwielrenner Hans De Clercq geciteerd, die beweert dat de helft van het wielerpeloton Prozac gebruikt. Cooman:,,Dat is geen verboden product. Ze zullen het allicht nemen omdat het psychologisch niet zo evident is om alle dagen zeven tot acht uren op de weg te trainen, in alle weersomstandigheden. Ze zullen het daarmee allicht wat rooskleuriger zien.'' Het Nieuwsblad, 26 februari

29 Prozac-Strattera ook goed voor sporters? Dosering: 20mg tot 100mg per dag --- 5mg tot 30 mg per dag 29

30 Mededeling FDA, 21 februari 2007 FDA News FOR IMMEDIATE RELEASE P07-26, February 21, 2007 FDA Directs ADHD Drug Manufacturers to Notify Patients about Cardiovascular Adverse Events and Psychiatric Adverse Events 30

31 1) Sterfgevallen worden niet geteld: ze zijn aangeboren hartziekten 2) Psychiatrische opnamen X6 in 4 jaar 31

32 Recente evolutie -11 februari 2007: eerste druk medische megablunder. Thema : medicatie maakt psychotisch,medicatie doodt. -21 februari 2007: dringende mededeling FDA. Thema : psychiatric, cardiovascular adverse events. -Maart 2007: tijdschrift geneeskunde (kinderpsychiatrie KULeuven) Thema : Wat betreft de doeltreffendheid van stimulantia (doeltreffendheidstudies pogen na te gaan of een behandeling succesvol is in de dagelijkse praktijk) zijn er in België geen wetenschappelijke gegevens voorhanden.beperkte buitenlandse onderzoeksresultaten stemmen niet meteen gerust. Er is dus reden tot zorg zolang we geen doeltreffendheidonderzoek hebben aangaande stimulantia bij kinderen en jongeren in België." 32

33 Recente evolutie (2) Drug Industry mobilizes to defend ADHD-market. Waardoor in mei 2007 deze tekst een tiental dagen van deze plaats is verdwenen. Tussenkomst van een commissielid met een ethisch gevoel maakte dit opnieuw zichtbaar. 33

34 Recente evolutie (3) 31 mei 2007 : CONSENSUSVERGADERING : Het doelmatig gebruik van antidepressiva in de behandeling van andere indicaties dan stemmingsstoornissen. Auditorium Lippens,Koninklijke Bibliotheek, Brussel. Samenvattingen van bibliografisch onderzoek en ook : Prof. David Healy. ( boek: Let them eat Prozac (New York University Press, 2004). 34

35 David Healy 35

36 Chemisch fabeltje 36

37 Recente evolutie (4),DM 27/07/07 37

38 Waarom doping bij kinderen? In 30 jaar tijd geeft onderwijs per 6 jaar, 2 jaren minder les in lesuren. In 30 jaar tijd is pakket leerstof vergroot. Nu de doping bij kinderen maatschappelijk is ingeburgerd, begint men al ADHD bij volwassenen te promoten. Bij een nog groter wordende druk zal het onderwijzend personeel ook aan ADHD gaan lijden, zodat ook zij legaal gedrogeerd voor de klas zullen staan. De nieuwe SSRI s die sommigen nu al nodig hebben, zijn precies dezelfde als die de renners nu slikken voor hun basisdoping. Die stoffen staan (nog) NIET op de lijst van verboden dopingstoffen. 38

39 Samenvatting 1. Indolen (LSD, paddestoelen) 2. Cannabis-stoffen 3. Piperidylbenzylaatesters: Cocaïne,Rilatine,Concerta,Champix,Trazolan 4. Phenylalkylamines: alkyl=een koolstofketen (scheikundig begrip) 1 koolstof = methyl 2 koolstoffen= ethyl 3 koolstoffen= propyl 4 koolstoffen=butyl Methyl Ketamine Special K (may produce an experimental model of schizophrenia Ethyl Amfetamine Zyban Pervitin XTC Dexedrine Reactivan Ionamin clenbuterol cathinone Isomeride Propyl Prozac Strattera Seroxat Cymbalta Fluoxetine Edronax Sipralexa Serlain Sertraline Aropax Butyl Silomat Modafinil (Provigil) 39

40 Nuanceren? Al 2 jaar lang stel ik aan elke neuroloog steeds dezelfde vraag: geef mij de aandoeningen die jullie genezen door patienten een controle over een gedrag te doen verliezen. Niemand antwoordde tot nu toe. Nu eens kijken hoe Mw. vd Heuvel haar staart tussen de deur uittrekt voor hij dicht valt. Simpen dat het bij de universiteit om een hoger percentage betaling door de pharmacie gaat, is wel een heel zwak argument. Vergelijk: een beetje crimineel, of een beetje gewelddadig. Er ligt voor iedereen een principiele keuze tussen goed en kwaad. Je kunt op de weg door het leven niet roepen dat je een beetje linksaf slaat en tegelijk ook een beetje rechts af. Het een sluit het ander nu eenmaal uit. Wie was er een "beetje" Fout in de oorlog? Bestaat zoiets eigenlijk wel? 40

41 Wetenschappelijke publicaties? Worden alleen gepubliceerd wanneer ze geen negatieve info bevatten. 41

42 Grappige anekdote, in verband met gevaarlijke straatdrugs BRUSSEL - De federale overheidsdienst Volksgezondheid waarschuwt voor gevaarlijke drugstabletten waarin mcpp zit. De tablet is rond en roze-fuchsia met een breuklijn. Het logo van de pil is een hart. In België werd sinds juli 2005 mcpp al verschillende keren teruggevonden in tabletten en in de urine van drugsgebruikers. Ook in andere lidstaten van de Europese Unie werd mcpp aangetroffen. De voorbije maand werden mcpp-tabletten met het logo,,mitsubishi'' en,,petrol Pump'' geanalyseerd. In andere Europese landen werd reeds mcpp aangetroffen in tabletten met logo s zoals,,versace'',,,lacoste'' en,,rolls Royce''. Over de effecten van mcpp is weinig geweten: angst, rillingen, duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid kunnen optreden. (de kranten 14/03/2006) mcpp is niets meer en niets minder dan de actieve metaboliet van TRAZOLAN, het zogezegde ongevaarlijke antidepressivum waarvoor dezelfde federale overheidsdienst al jaren geleden een vergunning gaf voor een legale verkoop in ons land. 42

43 Gevaarlijke drug! 43

44 Genezen genotsmiddelen? 44

ADHD-medicatie: medische megablunder.

ADHD-medicatie: medische megablunder. ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. Oosterhout, 15/10/2009 Chemisch fabeltje 2 ADHD GPOS? 3 4 Waarover spreken we? Vier groepen scheikundige stoffen die als psychotica,

Nadere informatie

ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker.

ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. Chemisch fabeltje 2 ADHD GPOS? 3 4 Waarover spreken we? Vier groepen scheikundige stoffen die als psychotica, hallucinogeen werken,

Nadere informatie

ADHD-medicatie: medische megablunder.

ADHD-medicatie: medische megablunder. ADHD-medicatie: medische megablunder. Zoek de twee verschillen bij de twee woorden ADHD Psychoticum (enkelv.) PSYCHOTICA (mrv.) Twee verschillen bij twee woorden ADHD bestaat WEL in de Nederlandse taal

Nadere informatie

Special: medicijnen contra alternatieve geneeswijzen.

Special: medicijnen contra alternatieve geneeswijzen. Quantum-Academy. Nieuwsbrief februari 2012. Special: medicijnen contra alternatieve geneeswijzen. Het is zo af en toe een vreemde wereld waarin we leven, we denken dat we vrijheid van keuzes hebben in

Nadere informatie

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 SPEED dossier speed Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02

Nadere informatie

ooo Enkele uitgebreide verslagen van intekenaars op de petitiewebsite

ooo Enkele uitgebreide verslagen van intekenaars op de petitiewebsite NEDERLANDS COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS De Nederlandse afdeling van de in 1969 opgerichte Citizens Commission on Human Rights. Onderzoekt en openbaart overtredingen van de mensenrechten in de psychiatrie.

Nadere informatie

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva Een knelpuntenanalyse Peter Groot Jan van Ingen Schenau 1 2 ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn

Nadere informatie

Te veel buitenlanders in de Jupiler

Te veel buitenlanders in de Jupiler onafhankelijk vakblad voor sportmanagement verschijnt 5 keer per jaar erkenningsnummer P911239 april - mei 2013 - nummer 2 Te veel buitenlanders in de Jupiler Pro League steeds meer geweld tegen scheidsrechters

Nadere informatie

4.4 Blokkeren en beõènvloeden 62 4.5 Schakelingen 63 4.6 Twee vormen van neurotransmissie 65

4.4 Blokkeren en beõènvloeden 62 4.5 Schakelingen 63 4.6 Twee vormen van neurotransmissie 65 Inhoud Inleiding 9 1 Wat zijn psychofarmaca? 11 1.1 Inname 12 1.2 Dosering 14 1.3 Bijwerkingen en therapeutisch venster 15 1.4 Titreren en tolerantie 16 1.5 Onderzoek naar de werking van psychofarmaca

Nadere informatie

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 XTC dossier xtc Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel T 02 423

Nadere informatie

HYPERACTIVITEIT Leugens over medicatie en verborgen oorzaken

HYPERACTIVITEIT Leugens over medicatie en verborgen oorzaken HYPERACTIVITEIT Leugens over medicatie en verborgen oorzaken Eén kind op acht lijdt vandaag de dag aan een psychische of gedragsstoornis die zijn/haar vermogen om zich sociaal te ontplooien en diens aanwezigheid

Nadere informatie

Lareb krant. Londen lijkt ver af te staan van de uitgangspunten die eerder in Brussel zijn geformuleerd.

Lareb krant. Londen lijkt ver af te staan van de uitgangspunten die eerder in Brussel zijn geformuleerd. Lareb krant 2012 Vertrouwen in geneesmiddelen belangrijk voor therapietrouw Lareb prijs 2011 Het is bekend dat veel geneesmiddelen niet worden gebruikt zoals door de voorschrijvend arts is bedoeld. Veel

Nadere informatie

Profielwerkstuk 5HAVO. Hiv en aids

Profielwerkstuk 5HAVO. Hiv en aids Profielwerkstuk 5HAVO Hiv en aids Gemaakt door: Elke Luiken & Laura Kuipers Klas: 5HE & 5HC Vak: Worldschool M001 Inleverdatum: 14-02-2012 Begeleider: Dhr. Putmans School: Maaswaalcollege Veenseweg 1 Voorwoord

Nadere informatie

Verslag Breingeindag d.d. 22 maart 2010 Pillen voor de geest?!

Verslag Breingeindag d.d. 22 maart 2010 Pillen voor de geest?! Verslag Breingeindag d.d. 22 maart 2010 Pillen voor de geest?! 1. Opening Dagvoorzitter, Gee de Wilde, heet de deelnemers aan de Breingeindag 2010 van harte welkom. Hij geeft een toelichting bij het programma,

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

Terugblik op de toekomst

Terugblik op de toekomst pagina 1 van 47 Terugblik op de toekomst Literatuurstudie naar de mogelijkheden van ibogaïne bij de behandeling van verslaafden F.R.J. Leenders pagina 2 van 47 April 1999 Onder begeleiding van Centrum

Nadere informatie

Een exclusief interview met Dr. F. Batmanghelidj over de werking van water in ons lichaam.

Een exclusief interview met Dr. F. Batmanghelidj over de werking van water in ons lichaam. Een exclusief interview met Dr. F. Batmanghelidj over de werking van water in ons lichaam. Na het verschijnen van het boek ABC of Asthma, Allergies & Lupus (nog niet in het Nederlands verkrijgbaar) in

Nadere informatie

DRUGS-PLAN CONSEQUENT ONTRADEN

DRUGS-PLAN CONSEQUENT ONTRADEN DRUGS-PLAN CONSEQUENT ONTRADEN INHOUD 2 - Mensen wapenen tegen drugsverslaving - Gezondheid is een recht - Drugspreventie kan niet vroeg genoeg beginnen - Een opvangplaats voor elke drugsverslaafde - Justitie

Nadere informatie

Risicoschatting van psilocine en psilocybine bevattende paddenstoelen (paddo s) 2007

Risicoschatting van psilocine en psilocybine bevattende paddenstoelen (paddo s) 2007 Risicoschatting van psilocine en psilocybine bevattende paddenstoelen (paddo s) 2007 Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs CAM Bilthoven, juni 2007 Verantwoording Dit rapport is een weerslag

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

OUT of YOUR HEAD folders voor mensen die drugs gebruiken en psychische problemen hebben

OUT of YOUR HEAD folders voor mensen die drugs gebruiken en psychische problemen hebben Psychische ziekte, alcohol en drugsgebruik - het verhaal van Jason de psychonaut OUT of YOUR HEAD folders voor mensen die drugs gebruiken en psychische problemen hebben 1 Inleiding Iedereen wordt geboren

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

Drugs Informatie en Monitoring Systeem

Drugs Informatie en Monitoring Systeem Drugs Informatie en Monitoring Systeem Jaarbericht - Update 2013 Het DIMS en het testen van drugs Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van instellingen voor verslavingszorg,

Nadere informatie

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Samenvatting afstudeerscriptie van Janneke Toussaint, voor de Opleiding Psychologie, Theorie en Geschiedenis aan de

Nadere informatie

Alleen dankzij uw steun kunnen wij ook in de toekomst u van deze informatie blijven voorzien. Meldt u aan, word nu lid.

Alleen dankzij uw steun kunnen wij ook in de toekomst u van deze informatie blijven voorzien. Meldt u aan, word nu lid. NVKP DOSSIERS: HPV INHOUD, DIT DOSSIER BESTAAT UIT 5 DELEN Standpunten van de NVKP... 2 Informatie over de eigenschappen van het virus, de besmetting, de infectie, voorkomen en genezing. Risicogroepen

Nadere informatie

"Preventie van hartfalen" (deel 1)

Preventie van hartfalen (deel 1) "Preventie van hartfalen" (deel 1) Onze 16de infosessie mag gerust als een groot succes worden beschouwd. Er waren op de kop 200 aanwezigen. Na de voorstelling van de gastspreker door onze voorzitter Alfons

Nadere informatie

Psychische arbeidsong

Psychische arbeidsong A R B E I D Psychische arbeidsong Arbeidsongeschiktheid door psychische redenen vormt de meest omvangrijke groep van de WAO-uitkeringen. In dit artikel beschrijft Simon Knepper om welke groep het gaat.

Nadere informatie

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Lustrumuitgave In deze nieuwsbrief: Voortaan ook SPV en in het Netwerk 1 European Network Adult ADHD opgericht 2 Gedicht Tornado 2 Lustrum

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

BLOWEN WETEN WAT U DOET. Informatie over cannabisgebruik bij een psychose

BLOWEN WETEN WAT U DOET. Informatie over cannabisgebruik bij een psychose BLOWEN WETEN WAT U DOET Informatie over cannabisgebruik bij een psychose INLEIDING Ervaring van een gebruiker "Ik blow sinds mijn dertiende. En ik weet nu dat ik psychotisch ben geweest. Lang dacht ik

Nadere informatie