Klantgegevens; In te vullen door vertegenwoordiger; Straat : Huisnummer :. Postcode : Woonplaats :. Telefoonnummer Mobiele nummer Faxnummer adres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantgegevens; In te vullen door vertegenwoordiger; Straat : Huisnummer :. Postcode : Woonplaats :. Telefoonnummer Mobiele nummer Faxnummer Emailadres"

Transcriptie

1 Klantgegevens; Straat : Huisnummer :. Postcode : Woonplaats :. Telefoonnummer Mobiele nummer Faxnummer adres :... BRS-nummer UBN-nummer Doorlopende machtiging : O ja / O nee Overeenkomst veehouder / diervoederleverancier In te vullen door vertegenwoordiger; Bulkkorting Bijzonderheden aflevering Opnemen in zakgoedroute EDI-gegevens EDI-factuur PDF-factuur EDI-circle Melkvee online :... : O ja / O nee

2 Doorlopende zakelijke machtiging Ondergetekende Adres Postcode en plaats Incassant Feijen diervoeders & kunstmest Adres Rondweg 14 Postcode en Plaats Rekeningnummer 7721 AA DALFSEN ING-bank Betalingsgegevens Betalingen inzake Veevoeders & Kunstmest Bankgegevens ondergetekende Bankrekeningnummer of Girorekening bank Adres Postcode en plaats Ondertekening Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af te schrijven van de bank- girorekening van ondergetekende en ontvangt hiervan tenminste 4 dagen voor afschrijving bericht.als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken Datum: Handtekening

3 Aanmeldformulier EDI-EVO veevoeding Gegevens Adviseur: Relatienummer CRV : CRD : Feijen Diervoeders, Dalfsen Contactpersoon : T. Feijen Fax : (0529) Gegevens Veehouder Postcode/ Woonplaats UBN : : : O Veehouder verleent toestemming aan CRV om na iedere MPR deze gegevens te leveren aan bovengenoemde adviseur. (EDI Veevoeding) Betaler De kosten bedragen 2,05 per levering (MPR) plus 0,56 per melkkoe per jaar, en worden in rekening gebracht bij de adviseur. Akkoord veehouder : d.d. U kunt dit aanmeldformulier faxen naar: CRV afd. Klantenservice Postbus AL Arnhem tel: fax: Levering conform de Algemene Voorwaarden van CRV.

4 Formulier toestemming doorlevering EDI bericht aan derden. Hierbij geeft ondergetekende toestemming om het volledige EDI bericht (berichttype 60) van Melkweb.com op te laten halen bij FrieslandCampina te Amersfoort De toestemming wordt verleend aan: Accountnr Bedrijf Feijen diervoeders & kunstmest Adres Rondweg 14 Postcode 7721 AA Woonplaats DALFSEN De toestemming wordt gegeven door: Veehouder FrieslandCampina Bedrijfsnummer UBN nummer Adres Postcode Woonplaats Hierbij geef ik per direct geen toestemming meer dat onderstaande instanties gebruik maken van mijn gegevens... Woonplaats... Woonplaats. Datum: : Handtekening: De kosten van EDI berichtgeving worden vastgesteld in het Praktijkreglement. De kosten worden 1 keer per jaar verrekend via de melkgeldafrekening. Formulier bij voorkeur per sturen naar: Of faxen naar: Postadres: FrieslandCampina Coöperatieve Zaken t.a.v. Binnendienst Postbus CA Amersfoort Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands

5 Formulier voor aan- / afmelding of machtiging voor Z-net, EDI-zuivelberichten of SMS-berichten (Graag duidelijk schrijven en handtekening plaatsen) Gebruikersnaam 1 (vb. z001):. Zuivelonderneming: Leveranciersnummer: : Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Z-net Ik geef mij op voor een Z-net abonnement De kosten en verrekening van Z-net kunnen worden opgevraagd bij uw zuivelonderneming. Hierbij zeg ik per - - mijn Z-net abonnement op. (ingang per 1 e van de volgende maand). Let op: Indien andere personen/instanties uw gegevens gebruiken (EDI-zuivelberichten), dan eindigt dit ook EDI-zuivelberichten voor eigen gebruik Ik wil een EDI-zuivelbericht kunnen downloaden en kunnen gebruiken voor mijn Boerderijmanagement Programma. Ik wil het downloaden van EDI-zuivelberichten per - - beeindigen. Let op: zonder een Z-net abonnement is het niet mogelijk om een EDI-zuivelbericht te downloaden. De kosten en verrekening per EDI-zuivelbericht kunnen worden opgevraagd bij uw zuivelonderneming EDI-zuivelberichten voor derden Hierbij geef ik toestemming dat onderstaande instanties gebruik mogen maken van mijn gegevens. Woonplaats Woonplaats.... Let op: zonder een Z-net abonnement is het niet mogelijk dat andere instanties uw gegevens (EDI-zuivelberichten) kunnen gebruiken. De kosten en verrekening per EDI-zuivelbericht kunnen bij uw zuivelonderneming worden opgevraagd. Hierbij geef ik per - - geen toestemming meer dat onderstaande instanties gebruik maken van mijn gegevens. Woonplaats.. Woonplaats Indien gebruikersnaam bekend is 1

6 SMS-berichten Ik geef mij op voor een SMS abonnement. (Ontvangen van SMSberichten over kwaliteitsuitslagen en/of leverantiegegevens) De kosten en verrekening van het doorsturen van gegevens naar uw mobiele telefoon kunnen bij uw zuivelonderneming worden opgevraagd. Hierbij zeg ik per - - mijn SMS abonnement op. (ingang per 1 e van de volgende maand) Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zuivelonderneming Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met de bepalingen die gelden met betrekking tot de applicatie en service van Z-net Handtekening: Datum: Plaats: Graag dit formulier faxen naar of in een gesloten envelop, voldoende gefrankeerd, versturen naar: EDS Milk Competence Center Postbus AC Zutphen 2

7 De volgende bepalingen gelden met betrekking tot de applicatie en service van Z-net 1. De zuivelonderneming stelt de melkveehouder in de gelegenheid om met behulp van de applicatie Z-net de bedrijfsgegevens te bekijken op Internet. 2. De melkveehouder krijgt het gebruiksrecht van Z-net. Dit gebruiksrecht houdt in het recht de applicatie te gebruiken binnen de onderneming van de melkveehouder in het kader van de bedrijfsvoering. 3. De zuivelonderneming kan door de melkveehouder niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijt raken van gebruikersnaam en/of wachtwoord en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. 4. De zuivelonderneming kan door de melkveehouder niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn of onjuist vermeld staan van de gepresenteerde informatie op de applicatie Z-net. Vervolgschade die hieruit voortkomt of die voortkomt uit gebruik van de informatie in de applicatie Z-net binnen de onderneming van de melkveehouder, kan niet worden verhaald op de zuivelonderneming. 5. De zuivelonderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor het risico van virusverspreiding via, beschadiging, teniet gaan, ontvreemding en verdwijning van Edi-berichten en data die in relatie staan met de applicatie Z-net. 6. De zuivelonderneming kan door de melkveehouder niet aansprakelijk worden gesteld voor het wel of niet doorsturen van gegevens aan derden via Edi-berichten. 7. Verrekening van de kosten voor het gebruik van de applicatie Z-net kunnen via de melkgeldrekening door middel van inhouding op het melkgeld plaatsvinden. 3

8

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd.

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks begin november worden geïncasseerd. Betreft: betaling vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso Alkmaar 18 augustus 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s) Vanaf november is het mogelijk om de ouderbijdrage via automatische incasso te

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Accountants- & Administratiekantoren regeling

Accountants- & Administratiekantoren regeling Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

Wijzigingsformulier zorgverzekering

Wijzigingsformulier zorgverzekering Wijzigingsformulier zorgverzekering voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen zijn de

Nadere informatie

Contract voor de VoIP telefoniedienst van VoIPBel v20100504

Contract voor de VoIP telefoniedienst van VoIPBel v20100504 1 / 8 Contract voor de VoIP telefoniedienst van VoIPBel v20100504 Gaarne het gehele document in te vullen en terug te faxen cq. te sturen. Gelieve een identificatie mee te sturen, en bij portering tevens

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Meeùs voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen De zorgverzekering wordt in volmacht uitgevoerd door ons zusterbedrijf IAK Verzekeringen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Licentieaanvraag internet Niet commerciële webcasting

Licentieaanvraag internet Niet commerciële webcasting Licentieaanvraag internet Niet commerciële webcasting 01 GEGEVENS LICENTIEAANVRAGER Naam radiostation: Telefoon: Fax: E-mail: Website: Naam contactpersoon: Geboortedatum: m / v Kamer van Koophandelnummer*:

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen zijn de IAK

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de spaarrekening?... 2 3. Je krijgt rente...

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam.

AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam. AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING U kunt dit formulier uitprinten en opsturen naar: Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam. Vergeet niet om de

Nadere informatie

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs Uw huur betalen Uw huur betalen U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u eenmaal per maand huur. In deze folder kunt u lezen hoe de huurprijs is samengesteld, op welke manier u de huur kunt betalen

Nadere informatie

PROEFABBONEMENT. Karin van der Lee. Team Millennium Antwoordservice B.V. Bijlagen: 6 pagina s

PROEFABBONEMENT. Karin van der Lee. Team Millennium Antwoordservice B.V. Bijlagen: 6 pagina s PROEFABBONEMENT Allereerst hartelijk dank voor uw in Millennium Antwoordservice Indien u direct na het lezen van onze informatie overtuigd bent van onze kwaliteiten en rwaarde kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Energiek Munsterstraat 6 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 687 077, op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Fa (0570) 687 066

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie