De werkkostenregeling: Handig keuzemenu of zeker niet makkelijker?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkkostenregeling: Handig keuzemenu of zeker niet makkelijker?"

Transcriptie

1 De werkkostenregeling: Handig keuzemenu of zeker niet makkelijker? 0 Dagvoorzitter: mr. Rob van Seumeren Sprekers: mw. mr. Renate Kerkhof drs. Alexander Mus mr. Kees Goeman 1 De fiscale spelregels van de werkkostenregeling Door: Kees Goeman en Alexander Mus

2 onderwerpen 1. Huidig systeem van vergoedingen en verstrekkingen 2. De werkkostenregeling 3. Vrijstellingen en lagere waarderingen 4. Keuzemogelijkheid 5. Actiepunten 6. Uitwerking (voorbeeld) 7. Toetsing vrije ruimte 8. Tips en attentiepunten 1 huidig systeem Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten, behalve redelijke vergoedingen en verstrekkingen die: strekken ter bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke uitoefening van de dienstbetrekking (reiskosten), of om andere redenen niet als beloningsvoordeel worden ervaren (fruitmand) (dit zijn de vrije vergoedingen en verstrekkingen) 2 de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2011 behoren vergoedingen en verstrekkingen ook tot het loon Werkgever krijgt een vrije ruimte voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen: 1,4% van de loonsom exclusief loon uit vroegere dienstbetrekking indien dit > 10% van de totale loonsom is vergoedingen/verstrekking voor de vrije ruimte vooraf aanwijzen Bij overschrijding van de vrije ruimte: 80% eindheffing (geen verhaal op werknemers, dus werkgeverskosten) 3

3 de werkkostenregeling uitzonderingen De werkkostenregeling geldt niet voor gepensioneerde werknemers behalve voor korting op producten uit het eigen bedrijf, en verstrekkingen die u ook aan uw actieve werknemers geeft (zoals het kerstpakket) De werkkostenregeling geldt niet voor intermediaire kosten: kosten die de werknemer voor de werkgever voorschiet, zoals benzine voor de auto van de zaak postzegel die een werknemer koopt voor een zakenbrief 4 de werkkostenregeling uitzonderingen De volgende vergoedingen/verstrekkingen blijven buiten de werkkostenregeling: bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak het genot van een woning vergoeding van geldboeten kosten van criminele activiteiten de niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen voor zover deze meer dan 30% afwijken van hetgeen in vergelijkbare gevallen gebruikelijk is 5 schema intermediaire kosten geen heffing niet aangewezen loon voor werknemer nihilwaardering geen heffing vergoeding/ verstrekking aangewezen gericht vrijgesteld binnen de grenzen geen heffing Ongebruikelijk deel overige aangewezen bovenmatig deel loon voor werknemer werkkosten regeling + werkkosten regeling -/- 1,4% fiscale loonsom eindheffing 80%? 6

4 de werkkostenregeling gerichte vrijstellingen De volgende vergoedingen en verstrekkingen zijn gericht vrijgesteld: zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer ( 0,19) zakelijk tijdelijk verblijf elders (waaronder zakelijke maaltijden) onderhoud en verbetering van vakkennis en vaardigheden inschrijving in een beroepsregister outplacement het volgen van een opleiding verhuizen in het kader van de dienstbetrekking extraterritoriale kosten 7 de werkkostenregeling nihil waardering De volgende verstrekkingen indien deze op de werkplek worden gebruikt of verbruikt vallen in de vrije ruimte, maar worden op nihil gewaardeerd (arbo-)voorzieningen op de werkplek consumpties op de werkplek (geen maaltijd) uniformen/werkkleding (logo 70 cm 2 ) mobiele communicatiemiddelen (zakelijk gebruik 10%) computers, gereedschap e.d. (zakelijk gebruik 90%) openbaarvervoerkaart en voordeelurenkaart rentevoordeel van een hypothecaire geldlening en fiets 8 waardering verstrekkingen Verstrekkingen worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer, met dien verstande dat indien ter zake van de verstrekking aan de werkgever een bedrag in rekening is/wordt gebracht, deze op het factuurbedrag wordt gewaardeerd voor producten en diensten uit het eigen bedrijf de consumentenprijs geldt voor maaltijden op de werkplek, huisvesting/inwoning op de werkplek (boorplatform) en kinderopvang door de werkgever een forfaitaire waardering geldt. 9

5 keuzemogelijkheid Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geldt een keuzemogelijkheid: U mag zelf kiezen of u de oude regeling (vrije vergoedingen en verstrekkingen) toepast of de werkkostenregeling Maximumbedrag personeelsfeesten e.d. Jaarlijks switchen mag, maar is niet realistisch: financiële- en salarisadministratie aanpassen afspraken met de fiscus vervallen (en herleven niet meer) aanpassen arbeidsvoorwaarden 10 actiepunten Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen (denk ook aan het personeelsfeest e.d.) Vergoedingen en verstrekkingen indelen naar categorie Bepaal (of schat) de vrije ruimte en bereken de werkkosten Beoordeel of de oude regeling voordeliger is (overgangsregeling) Beoordeel of arbeidsvoorwaarden moeten (en kunnen) worden aangepast (Laat) administratie aanpassen! 11 uitwerking (1) aantal werknemers 10 totale loonsom u vergoedt / verstrekt uw werknemers in 2010 een mobiele telefoon ( 10% zakelijk) 600 een personeelsfeest à 125 p.p kerstpakket à 35 p.p. 350 beroepsopleiding voor twee werknemers kostenvergoeding tbv drie auto's van de zaak 500 drie fietsen van de zaak à vergoeding lidmaatschap belangenvereniging voor twee werknemers (geen beroepsregister) 500 korting op producten uit eigen bedrijf (20% korting, maximaal 500 per jaar) totaal vergoedingen/verstrekkingen eindheffing 20% over kerstpakketten 70 jaarlijkse kosten

6 uitwerking (2) Onder de werkkostenregeling pakt dit als volgt uit: intermediaire gericht nihil aangewezen kosten vrijgesteld waardering posten een mobiele telefoon ( 10% zakelijk) 600 een personeelsfeest à 125 p.p kerstpakket à 35 p.p. 350 beroepsopleiding voor twee werknemers kostenvergoeding tbv auto's van de zaak 500 drie fietsen van de zaak à vergoeding lidmaatschap bel.vereniging voor 2 werkn. (geen beroepsregister) 500 korting op producten uit eigen bedrijf (20% korting, maximaal 500 per jaar) = af: vrije ruimte 1,4% van overschrijding 500 eindheffing 80% = 400 jaarlijkse kosten toetsing vrije ruimte Voor het bepalen van uw vrije ruimte en het toetsen van uw vergoedingen en verstrekkingen aan die vrije ruimte kunt u kiezen uit 3 methoden: U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst gedurende het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar U schat uw vrije ruimte op basis van het voorafgaande kalenderjaar, u toetst per aangiftetijdvak van het lopende jaar en u herrekent na afloop van het jaar U berekent uw vrije ruimte per aangiftetijdvak van het lopende kalenderjaar en u toetst ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar 14 tips/aandachtspunten Administratieve plicht werkgever: maandelijks inzicht in de aard en omvang van vergoedingen en verstrekkingen Vergoedingen en verstrekkingen administreren in loonadministratie inclusief BTW Aansluiting met BTW-aangifte? Vaste kostenvergoeding: vooraf onderzoek naar werkelijke kosten Evaluatie door wetgever in

7 tips/aandachtspunten Voordelen: op werkgeversniveau in plaats van per werknemer minder regels/voorwaarden? Nadelen: arbeidsvoorwaarden aanpassen aanpassen administratie Voordeel met name voor belastingdienst 16 VRAGEN? 17 werkkostenregeling en wijziging van arbeidsvoorwaarden Mr. R.M. (Renate) Kerkhof 20 oktober 2010

8 Wijziging van de arbeidsovereenkomst (1) Diverse redenen om te wijzigen: - Sanctie - Aanpassen organisatie aan marktomstandigheden - Gewijzigde omstandigheden - Harmoniseren arbeidsvoorwaarden - Wijziging van de arbeidsovereenkomst (2) Onderscheid tussen: 1. Arbeidsvoorwaarden 2. Verworven rechten werknemer 3. Instructiebevoegdheid werkgever In praktijk (1) Ondernemer Tax Wear exploiteert een 20 tal grote dames en heren modezaken. Tax Wear heeft in totaal 100 werknemers in dienst. De volgende arbeidsvoorwaarden zijn (onder andere) overeengekomen: - Tax Wear hecht aan kwaliteit: zij vergoedt voor iedere werknemer het lidmaatschap van de branchevereniging; - Tax Wear houdt van fitte werknemers: iedere werknemer kan op kosten van Tax Wear in zijn/haar woonplaats een sportschoolabonnement vergoed krijgen; - Tax Wear houdt van representatieve werknemers: iedere werknemer kan tegen 50% van de inkoopprijs voor maximaal 1.000,= kleding kopen bij Tax Wear; - Tax Wear waardeert het als commerciële binnendienst werknemers s avonds thuis bestellingen in de webshop afwikkelen. De werknemers doen dit om de beurt, ieder gemiddeld 4 maal een week per jaar. Tax Wear vergoedt het internetabonnement van alle werknemers. - Tax Wear wil dat haar werknemers optimaal bereikbaar zijn. Tax Wear vergoedt van alle inkopers het (vaste) telefoonabonnement.

9 In praktijk (2) De accountant van Tax Wear heeft haar er op gewezen dat er per een nieuwe werkkostenregeling van kracht is. Als Tax Wear alle arbeidsvoorwaarden handhaaft, krijgt zij zeker te maken met een aanslag van 80%. Dat kost Tax Wear 20% van de netto winst. Tax Wear wil geen enkel risico lopen en besluit de genoemde arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Wijziging van de arbeidsovereenkomst (3) Grondslag wijziging: 1. Wederzijds goedvinden 2. Eenzijdig wijzigingsbeding 3. Redelijkheid en billijkheid (goed werkgever- /werknemerschap) 4. Via gedeeltelijk ontslag? Wijziging van de arbeidsovereenkomst (4) Wederzijds goedvinden - Altijd mogelijk - Werknemer moet ondubbelzinnig instemmen

10 Wijziging van de arbeidsovereenkomst (5) Eenzijdig wijzigingsbeding - Werkgever behoud zich het recht voor eenzijdig de inhoud van de arbeidsovereenkomst te wijzigen. - zwaarwichtig bedrijfsbelang waarvoor belang werknemer naar maatstaven redelijkheid en billijkheid moet wijken. - schriftelijk Wijziging van de arbeidsovereenkomst (6) Eenzijdig wijzigingsbeding en rol ondernemingsraad/vakbond: - Als OR eens met wijziging dan is dat een indicatie dat geen sprake is van strijd met redelijkheid en billijkheid - Aan afspraak met vakbond wordt meer waarde gehecht Wijziging arbeidsvoorwaarden (8) Goed werkgever/werknemerschap 1.Sprake van gewijzigde omstandigheden op het werk? 2. Redelijk voorstel? 3. Kan aanvaarding in redelijkheid van de werknemer worden gevergd?

11 In praktijk (3) Stel, Tax Wear is wel een eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen. - Wijziging fiscale regelgeving voldoende zwaarwegend belang om arbeidsvoorwaarden te wijzigen? In praktijk (4) Stel, zwaarwegend bedrijfsbelang om binnen 1.4% te blijven. - Mag Tax Wear besluiten om arbeidsvoorwaarden alleen voor bepaalde werknemers te wijzigen? Bijvoorbeeld: - internetabonnement niet meer voor alle werknemers vergoeden, maar alleen voor kantoormedewerkers; - voordeel aanschaf kleding alleen nog voor winkelmedewerkers. In praktijk (5) Stel, Tax Wear is geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen. - Fiscale wijzigingen te kwalificeren als gewijzigde omstandigheden op het werk?

12 In praktijk (6) Tax Wear doet het volgende voorstel: - Op kleding krijgt werknemer 50% korting op consumentenprijs, maar verschil wordt belast als loon - Lidmaatschap branchevereniging wordt alleen nog vergoed voor management; - Inkoopmedewerkers krijgen mobiele telefoon die alleen zakelijk mag worden gebruikt, geen vergoeding vaste telefoon - Geen vergoeding meer van fitnessabonnement - Vergoeding internet alleen voor commerciële medewerkers Tax Wear komt hiermee uit op 0.8% loonsom Sprake van redelijk voorstel? In praktijk (7) Moet werknemer het voorstel van Tax Wear om het lidmaatschap van de branchevereniging niet langer te vergoeden redelijkerwijze aanvaarden? - als lidmaatschap verplicht door de branche of bij wet? - als arbeidsvoorwaarde specifiek bedongen/essentieel? - als Tax Wear lidmaatschap wel verplicht stelt? In praktijk (8) Tax Wear is slim en biedt nieuwe werknemers een arbeidsovereenkomst aan zonder genoemde arbeidsvoorwaarden. - Mag dat?

13 In praktijk (9) Stel, Tax Wear verstrekte enkel netto onkostenvergoeding aan alle werknemers, ook als er geen sprake was van onkosten. Tax Wear trekt onkostenvergoeding in en vergoedt enkel nog daadwerkelijke kosten van die werknemers die daarmee in hun functie te maken hebben. - Geoorloofde wijziging? Wijziging van de arbeidsovereenkomst (10) Via gedeeltelijk ontslag: - Arbeidsovereenkomst opzeggen of ontbinden onder gelijktijdig nieuw aanbod Wijziging arbeidsvoorwaarden (9) Heeft de OR adviesrecht of instemmingsrecht? - Artikel 25 WOR: i.i.g. geen adviesrecht - Artikel 27 WOR: ook geen instemmingsrecht, wel wat betreft een beloningssysteem Kan wel helpen als de OR het ermee eens is

14 Tips & Tricks Bepaal wat belangrijk / essentieel is om te behouden als arbeidsvoorwaarde Bepaal of wijziging noodzakelijk is of dat andere toepassing moegelijk is Controleer de CAO op wat verplicht is Doe een redelijk voorstel Tref een overgangsregeling Biedt indien reëel een financiële compensatie VRAGEN?

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP

22/10/2013 WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING WIJZIGING LOONBEGRIP WERKKOSTENREGELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN M.I.V. 2014 Madelon Warning I Palmyra Fambach Crisisheffing Stamrechten Werkkostenregeling????? 1 Workshop Werkkostenregeling 2 HUIDIGE SITUATIE HOOFDLIJNEN WERKKOSTENREGELING

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen.

Hoewel de regeling de eerste drie jaar optioneel is, verdient het nu al aanbeveling om op korte termijn voorbereidingen te treffen. Aan : Werkgevers Van : drs. W.E. Janssen Betreft : De werkkostenregeling Datum : 19 maart 2012 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de zogenoemde werkkostenregeling geïntroduceerd. Door de werkkostenregeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 17 oktober 2012 oktober 2012 Stap voor stap over naar

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie