Wie beschermt de sollicitant...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie beschermt de sollicitant..."

Transcriptie

1 Zaterdag 24 en zondag 25 april 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Wie beschermt de sollicitant... als de werkgever er de kantjes af loopt? GEK OF GENIAAL? Ontslag geven in hartje crisis blz. 6 PASCALE NAESSENS Bang van 9 to 5 blz. 10 MIJN LOON euro als hoofdcommissaris blz jobs op jobat.be Career Launch + jobs in Engineering vanaf blz. 16

2 ... Edito Premie Over de onaanvaardbaarheid van het brugpensioen op 50 dat vakbonden en directie bij Opel Antwerpen deze week bedisselden zullen we het niet hebben. In tijden van langer werken - iedereen is er voor maar niemand doet het - is het van de arbeidsmarkt halen van ervaren technici absoluut not done. In plaats van hen opnieuw in te schakelen, bollen zij nu uit op de kap van al wie lijdzaam toeziet hoe weinig er netto overblijft van zijn aantrekkelijke brutoloon. Kan je het de Opel-arbeiders kwalijk nemen? Amper. Brugpensioen en ontslagpremies zijn en blijven vooralsnog de klassieke ingrediënten van elk sociaal plan. Werknemers die op straat worden gezet - en zeker moe getergde - verwachten langs de kassa te passeren. Om die zo lang mogelijk te laten rinkelen, steunen ze op de vakbond. Het resultaat daarvan bij Opel Antwerpen zijn De honderden miljoenen die GM overheeft voor de sluiting van Opel Antwerpen plaatst veel in perspectief brutopremies van euro tot euro voor de arbeiders die nog voor de zomer moeten vertrekken. De resterende werknemers die eventueel in het najaar zouden verdwijnen, als er geen overnemer gevonden wordt, kunnen op hetzelfde rekenen, aangevuld met een sluitingspremie voor alle personeelsleden. Ga uit van een gemiddelde premie van euro, tel de bedragen op, vermenigvuldig ze en je weet hoeveel GM overheeft voor de sluiting van Opel Antwerpen: alvast een kleine 200 miljoen euro. En dat is dan nog maar Antwerpen, want er zijn nog Opel-sites waar er gesnoeid wordt. Alles samen kost die operatie GM al snel enkele honderden miljoenen euro s. Je vraagt je af waar een bedrijf in nood dat geld vandaan haalt? Hebben multinationals misschien een oorlogskas voor dergelijke situaties? Zouden ze ervoor lenen? Welke bank geeft zo n lening? Het plaatst de dingen alleszins in perspectief, ook de 500 miljoen die de Vlaamse regering ooit als steun wou geven. Peanuts, moeten ze in Detroit gedacht hebben. Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat Quote In de brief van Paulus aan Timotheus staat dat iemand die een hoog ambt wil bekleden binnen de kerk in de eerste plaats het bewijs moet leveren dat hij zijn kinderen goed kan opvoeden Mijn loon Steven De Smet (53), Gent Beroep: hoofdcommissaris Nettoloon: euro Extra s: gsm-vergoeding, uniform, gratis openbaar vervoer in Gent Wat doe je voor job? Ik werk sinds 1978 bij de Gentse politie. Van politieagent ben ik doorgegroeid naar hoofdcommissaris. Ik hou me bezig met de externe relaties: van schoolbezoeken, perscontacten, de website tot evenementen zoals Flikkendag. Doe je je job graag? Het is een passie. Ik heb al zoveel mooie dingen meegemaakt. Bezoeken van de paus, Mitterand, Honecker, David Bowie, de jaarlijkse Gentse Feesten Na het Heizeldrama heb ik mij gespecialiseerd in massamanifestaties, voordien was daar geen kennis over. Wat vind je van je inkomen? Met mijn 32 jaar anciënniteit zit ik aan een aardig loon. Daar tegenover staat wel dat ik continu aan het werk ben. Als spreekbuis van de Gentse politie moet je je zelfs in je vrije tijd professioneel gedragen. Spaar je? Niet speciaal. We letten er gewoon op dat we geen geld verspillen aan energie. Voor mijn kleinkind Ella zou ik dan weer alles doen. Priester Rik Devillé in Knack Wat is je grootste kost? De afbetaling van mijn huis: 900 euro per maand. Waar kan je echt geen geld aan geven? Mijn gemoed bepaalt wat ik koop. Ik heb zeker al prullaria gekocht, maar spijt heb ik daar niet van. Waar geef je met plezier geld aan uit? Als prille vijftiger wil vooral genieten van het leven. Ik eet graag in een goed restaurant. Eén keer per maand trekken we er een weekendje op uit: naar de zee of op citytrip of zo. Ik koop ook veel boeken, maar eens ik ze gelezen heb, geef ik ze weg. (mr) JOBAT.BE/MIJNLOON

3 .. Sinds Jobat 3 Arbeidsvraag de CO2-taks op bedrijfswagens verdien ik netto minder. Kan ik een groenere wagen vragen? De fiscus beschouwt je firmawagen als een voordeel in natura en daar moet je belastingen op betalen. Concreet wordt er voor je bedrijfswagen elke maand bedrijfsvoorheffing van je loon ingehouden. Hoe groter het voordeel in natura van deze auto is, hoe meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden en hoe lager je nettoloon zal zijn. Sinds 1 januari 2010 wordt het belastbaar voordeel in natura niet langer bepaald door de forfaitaire privékilometers (5.000 of 7.500) te vermenigvuldigen met de fiscale PK maar met de CO2-uitstoot en de C02-coëfficient van de wagen. Wagens die meer vervuilend zijn, resulteren in een hoger belastbaar voordeel en worden fiscaal gestraft. De nieuwe regeling kan dus inderdaad voor gevolg hebben dat je netto minder overhoudt hoewel je nog steeds met dezelfde wagen rijdt. De mogelijkheden om hier iets aan te doen, zijn beperkt. Tenzij een nettoloon in je arbeidsovereenkomst werd overeengekomen, wat overigens zeer uitzonderlijk is, kan je alvast geen verhoging van je brutoloon vragen om het nettoverlies te compenseren. Uiteraard kan je aan je werkgever een groenere wagen vragen. Of je een recht hebt op vervanging van de wagen, zal afhangen van de afspraken die hierover met je werkgever zijn gemaakt. Meestal worden deze vastgelegd in een car policy. De kans is echter zeer beperkt dat deze car policy je een recht geeft op vervanging van je wagen. Nochtans heeft ook je werkgever belang bij een vervanging. Daarom zijn vele werkgevers al gestart met het hertekenen van hun car policy. De bestaande merken en modellen worden vervangen door gelijkwaardige maar fiscaal vriendelijkere wagens. Toch zal je werkgever je verzoek wellicht niet onmiddellijk kunnen inwilligen. De meeste bedrijfswagens worden immers geleased. Je werkgever zal het contract met de leasingmaatschappij moeten respecteren. Dit contract heeft doorgaans een looptijd van 3 tot 5 jaar. Bij voortijdige stopzetting van dit contract moet je werkgever aan de maatschappij schadevergoeding betalen. Je zult daarom het einde van het lopende contract moeten afwachten alvorens je kunt overschakelen op een groenere wagen. Tot dan zal je moeten aanvaarden dat je netto minder verdient dan vroeger. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Hoe groen zijn de 5 populairste bedrijfswagens? Krijg ik meer loon als ik kies voor een zuinige bedrijfswagen? Wat kunnen bedrijven voor het milieu doen? Bandwerk

4 . Actua Tekst: Katrien Stragier / Illustratie: Raf Pietercil Sollicitanten: vogels voor de kat? Een nieuwe job zoeken, kan frustrerend zijn. Zeker als je het gevoel hebt dat de werkgever er tijdens de sollicitatieprocedure de kantjes af loopt. Toch hoef je niet alles lijdzaam te ondergaan. Er bestaat zelfs een heuse cao die jouw rechten en de plichten van de werkgever afbakent. Maar ben je daar ook wat mee? sollicitant voel je je soms zó machteloos, zegt Mark De Als Quidt. En hij kan het weten. Mark solliciteerde onlangs via een selectiebureau voor een job bij een overheidsvzw. Ik solliciteerde per , zoals meer en meer werkgevers tegenwoordig vragen. Toen een reactie uitbleef, belde ik het selectiebureau op. Daar hadden ze mijn mailtje niet zien binnenkomen. Bewijs dan maar eens dat je je cv en motivatiebrief wel hebt gestuurd. Mijn kansen op die job waren verkeken. De procedure liet zelfs niet toe dat ik nog in aanmerking zou komen. Maar Mark gaf niet op. Ook al maakte hij geen kans meer, hij zou bewijzen dat hij zijn sollicitatie op tijd had ingediend. Ik contacteerde mijn internetprovider. Die beweerde dat het mailtje verzonden was Weinig sollicitanten gaan over tot een formele klacht. De Inspectie Werk en Sociale Economie telde er in 2008 amper 25 omdat ik anders wel een foutmelding gekregen had. Tja... Ik contacteerde ook de VDAB met de vraag wie in deze zaak in fout was. Zij konden mij geen antwoord geven en verwezen mij door naar de juridische dienst van de vakbond. Die stuurde mijn verhaal door naar de centrale diensten. Ook ombudsdiensten konden mij niet helpen. Kortom, ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Zó klein voel je je dan nog als sollicitant. Mark is geen alleenstaand geval. Een centraal meldpunt waar de sollicitant met zijn grieven terechtkan, bestaat echter niet. Wij horen dikwijls van sollicitanten dat zij zich onheus behandeld voelen, zeker 50- plussers. Maar weinigen dienen een formele klacht in. Ik wil daar zelfs niet gaan werken, is de reactie vaak. De weinige formele klachten die we krijgen, hebben meestal met discriminatie te maken, vertelt Veerle Heirwegh, diensthoofd werklozen-werkzoekendenwerking van de liberale vakbond ACLVB. Mag je liegen? Veel juridische basis om als sollicitant een klacht in te dienen, vind je niet. Tenzij je vindt dat je gediscrimineerd bent of dat je privacy geschonden is. De antidiscriminatiewet en de privacywetgeving gelden immers voor elke burger, ook als die solliciteert. Als hij het voorwerp was van discriminatie kan een sollicitant eventueel klacht indienen bij het Centrum voor Gelijke Kansen. Hij kan ook terecht bij andere organismen zoals de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de schending van de privacy. Schending van de privacy kan aanleiding geven tot een schadevergoeding, aldus Stefan Nerinckx, advocaat-vennoot bij Laga en docent arbeidsrecht aan de HUB. Pas op, publiek toegankelijke informatie over jou op Facebook of Google valt hier niet onder. Werkgevers kunnen zelfs een erkende detective inschakelen om informatie over jou in te winnen als die relevant is voor de job die je op het oog hebt. Een sollicitant kan een werkgever wel dagvaarden voor de rechtbank wegens het niet nakomen van verplichtingen in de precontractuele fase, vult Nerinckx aan. Zulke precontractuele fouten zijn overtredingen van de bepalingen in cao nr. 38 (die zowel verplichte als niet-bindende bepalingen bevat, red.). Betrap je je werkgever op leugens of trekt die een aanbod in, kan je dat inroepen als een precontracuele fout. Uiteindelijk moeten beide partijen vooral te goeder trouw zijn tijdens de sollicitatieprocedure. De werkgever moet correcte informatie geven over de inhoud van de job en is wettelijk verplicht om alle gevolgen, bijvoorbeeld op medisch vlak, die een functie met zich meebrengt mee te delen. Maar ook als sollicitant heb je spreekplicht over alle informatie over jezelf die relevant is voor de functie. Hou je wat achter en word je aangenomen, dan kan de werkgever je daar later voor ontslaan en een schadevergoeding eisen. Op vragen die niets met de job te maken hebben, zoals het geslacht van je partner, hoef je dan weer helemaal niet te antwoorden. Maar je mag er ook niet over liegen. Ook dat kan later als een reden voor ontslag gebruikt worden. 25 klachten Ook voor werving- en selectiebureaus geldt er, sinds 1993, een gedragscode in verband met sollicitatieprocedures. De Inspectie Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid kijkt daarop toe. In 5 à 6 procent van de controles moeten we een waarschuwing geven op basis van een inbreuk op die code. Pas na herhaaldelijke inbreuken gaan we eventueel over tot gerechtelijke stappen, vertelt Marc Willems van de inspectiedienst. Via het klachten-

5 Jobat 5 Sollicitant heeft geen been om op te staan Een wetsvoorstel van Hans Bonte en sp.a-collega Meryame Kitir verplicht werkgevers om sollicitaties binnen de maand te beantwoorden. Artikel 9 van cao nr. 38 schrijft werkgevers voor om sollicitanten binnen een redelijke termijn van antwoord te dienen. Bindend is dat niet. Voor sollicitanten van wie de brieven of mails onbeantwoord blijven, is het artikel met andere woorden geen sterk argument om alsnog een reactie los te weken. In de praktijk blijkt deze bepaling onvoldoende om werkgevers aan te sporen elke sollicitant een antwoord te geven. Ik hoor zelfs dat het meer en meer de standaard wordt om helemaal niet te antwoorden, vertelt Hans Bonte. Dat is niet alleen boertig, maar ook demotiverend. Zeker in crisistijd is het belangrijk dat werkzoekenden gemotiveerd blijven om actief naar een job te zoeken. Vandaar dit wetsvoorstel. Maar wat met elektronische sollicitaties? En wat als het om een jobaanbieding via een rekruteringsbureau gaat? De werkgever zal in principe moeten antwoorden op de manier waarop de kandidaat gesolliciteerd heeft. Is dat per , dan zal hij een mail terugsturen, aldus Bonte. De antwoordplicht slaat bovendien op de instantie waartoe de sollicitant zich wendt. Stuurt hij zijn cv naar een interimkantoor, dan is dat kantoor antwoord verschuldigd, niet de opdrachtgever. Het voorstel heeft trouwens enkel betrekking op jobaanbiedingen die officieel zijn bekendgemaakt via de VDAB of die gepubliceerd zijn. Voor spontane sollicitaties geldt het wetsvoorstel niet. Mondelinge sollicitaties zijn wel in het voorstel opgenomen, al geeft Bonte toe dat het voor een sollicitant niet evident is om aan te tonen dat hij zich mondeling kandidaat heeft gesteld. Solliciteren per aangetekende brief is de makkelijkste manier om je sollicitatie te bewijzen of om te bewijzen dat je als werkgever een antwoord verzonden hebt. Maar je kan dat juridisch niet opleggen voor alle sollicitaties. Momenteel kunnen sollicitanten zich nog niet op dit wetsvoorstel beroepen. Het wordt ten vroegste eind juni gestemd. Als het wordt aangenomen, kan het deze zomer in een wet uitmonden. Ik hoor dat het meer en meer de standaard wordt om helemaal niet te antwoorden Hans Bonte, kamerlid sp.a formulier op werk.be kregen we in 2008 zo n 25 klachten binnen. Die hebben doorgaans betrekking op vermeende discriminatie en komen niet alleen van sollicitanten maar ook van werknemers. Een klacht van een sollicitant is heel uitzonderlijk. Gewoonlijk gaan die over het niet kunnen inkijken van resultaten van selectieproeven of psychologische tests, of over het gebrek aan feedback. Gebrek aan antwoord is misschien nog de grootste verzuchting van sollicitanten. Zowel de gedragscode als cao nr. 38 sporen werkgevers aan om sollicitaties te beantwoorden. Maar kan een sollicitant op basis daarvan juridisch iets ondernemen? Op dit moment niet, ook niet bij sollicitaties per mail, zegt Stefan Nerinckx. Daarvoor is het wachten tot het wetsvoorstel van sp.a ers Hans Bonte en Meryame Kitir eind juni wordt gestemd. Hun voorstel, dat ten vroegste deze zomer wet wordt, verplicht bedrijven binnen de maand op een sollicitatie te antwoorden. Wie dat niet doet, mag zich aan een boete tot 500 euro verwachten. JOBAT.BE/SOLLICITEREN Werkgevers moeten verplicht worden om de reden kenbaar te maken waarom ze een kandidaat niet weerhouden Prof. Stefaan Lievens, UGent Zitten er gaten in het wetsvoortel van sp.a? Prof. Stefaan Lievens (UGent) vindt het voorstel van Bonte en Kitir niet sluitend. De afdwingbaarheid is niet gegarandeerd. Wie de moeite doet om zijn cv en motivatiebrief op te sturen, moet antwoord krijgen, vindt ook Stefaan Lievens. Maar de meeste sollicitaties gebeuren nu per e- mail. Hoe ga je dat controleren? De wetgeving omtrent alles wat met informatica te maken heeft, hinkt achterop. Ook de privacywetgeving is hier niet op afgestemd. Je moet al een procedure voor de rechtbank inspannen om toegang tot iemands mailbox te hebben. De drempel om je gelijk te bewijzen ligt daarmee wel heel hoog. Volgens Lievens kunnen ook naamloze jobadvertenties een probleem vormen. Je kent de instantie niet tot wie je je sollicitatie richt. Daarna antwoordplicht afdwingen, wordt een huzarenstukje. Probeer als eenvoudige sollicitant maar eens te achterhalen wie er achter een zoekertje schuilt. In de praktijk heb je pas een juridisch verhaal als je je sollicitatie aangetekend verstuurd en er aangetekend geantwoord wordt. Ik vraag mij ook af of er geen erosie op de antwoordplicht zal komen, als het wetsvoorstel effectief wet wordt, vervolgt Lievens. De wetgeving van 1978 bepaalt bijvoorbeeld dat je bij elke jobadvertentie m/v moet vermelden. Toch ontbreekt dat in heel wat advertenties, hoewel dat strafbaar is. Dat komt omdat er nauwelijks klachten over worden ingediend. Het huidige wetsvoorstel dreigt hetzelfde lot te ondergaan, onder meer omdat de bewijslast voor de sollicitant niet evident is. Lievens zou graag zien dat de aard van het antwoord in het wetsvoorstel meer gepreciseerd wordt. Het kan toch niet dat een standaardantwoord volstaat om wettelijk in orde te zijn. Werkgevers moeten verplicht worden om de reden kenbaar te maken waarom ze een kandidaat niet weerhouden. Dat komt de sollicitant ten goede, want dan kan hij eventueel bijsturen met het oog op volgende sollicitaties. En voor bedrijven is het een goede manier om hun pr te verzorgen.

6 . Reportage Tekst: Katrien Stragier / Foto s: Marco Mertens Ontslag geven in hartje crisis Goed gek of gewoon geniaal? In volle crisis je ontslag indienen lijkt waanzin. Toch zijn er werknemers die het nog aandurven om hun C4 te vragen. Omdat ze een droom hebben: hun eigen baas worden. Dankzij Stubry, het startersproject van Voka, maken ze die sprong niet helemaal alleen. Mijn omgeving begreep niet waarom ik de zekerheid van een vaste job achter mij liet Pieter De Clercq, zelfstandige sinds 1 januari De Vlaming niet echt ondernemend noemen, is een understatement. Niet meer dan 3 op de 100 Vlamingen richten momenteel een eigen zaak op, of hebben dat de voorbije drie jaar gedaan. Dat zegt onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor in 54 landen. Met die cijfers blijft Vlaanderen ver beneden het EU-gemiddelde van 6 procent starters op de totale bevolking. In Nederland ligt de score op iets meer dan 7 procent, in Noorwegen op 9 procent. Volgens werkgeversorganisatie Voka gaat het aantal startende ondernemingen sinds 2006 echter in stijgende lijn, in Oost-Vlaanderen tenminste. In die provincie kwamen er het afgelopen jaar ongeveer nieuwe ondernemingen en vzw s bij. Tegelijk werd voor het eerst de kaap van faillissementen bereikt, waaronder opvallend veel jonge ondernemingen. Hoofdreden is het slechtere betalingsgedrag van klanten sinds midden 2008, maar een knelpunt is evengoed dat er weinig solide ondernemingen werden opgericht. Om de slaagkansen van jonge starters te vergroten heeft de Oost-Vlaamse afdeling van Voka het startersproject Stubry in het leven geroepen. Dat project loopt sinds september 2009 en wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat regionale verschillen binnen de EU wil wegwerken. We lanceerden een oproep bij actieve werknemers tussen 25 en 40 jaar die wel eens over een eigen zaak hadden nagedacht, maar nog niet noodzakelijk al concrete stappen hadden ondernomen, vertelt coördinator Hilde Schuddinck. Groepsdruk Uit ruim 30 geïnteresseerden werden er 15 uitgekozen om aan het project deel te nemen. Alle kandidaten hebben ons hun plannen uit de doeken gedaan. Op basis van hun concept hebben we een selectie gemaakt. Maar we hebben er ook op toegekeken dat er geen mogelijke concurrenten in de groep terechtkwamen, want dat maakt het deelnemers moeilijker om vrijuit over hun plannen en vorderingen te spreken, legt Schuddinck uit. Het project zorgt er voornamelijk voor dat aspirant-starters een netwerk opbouwen met wie ze hun ervaringen, twijfels en adviezen kunnen delen. Starters zijn doorgaans 24 uur op 24 met hun onderneming bezig. Het thuisfront dat niet altijd op prijs. Op bijeenkomsten van Stubry kunnen ze voluit over hun belevenissen spreken en op begrip rekenen. Je mag ook het stimulerende effect van groepsdruk niet onderschatten. Ze zien elkaar evolueren en dat spoort hen dikwijls aan om ook zelf een volgende stap te zetten. Zeker door de crisis zijn er nu heel wat drempels te overwinnen, niet alleen financieel, maar ook emotioneel, vertelt Schuddinck. Geen begrip Een van de deelnemers die heel wat weerstand moest overwinnen is de 28-jarige Pieter De Clercq. Hij nam ontslag als informaticus bij JeugdWerkNet en begon op 1januari een eenmanszaakje gespecialiseerd in het bouwen van websites. Ik kom helemaal niet uit een familie van zelfstandigen. Mijn omgeving begreep niet waarom ik de zekerheid van een vaste job achter mij liet. Dan doet het deugd in een groep van gelijkgestemden terecht te komen. Toch was een eigen zaak voor hem geen droom. Een verandering van koers wel, of dat nu bij een andere werkgever of als eigen baas was. Na wikken en wegen koos Pieter voor het laatste. Ik heb nog geen gezin, niet veel vaste kosten. Als ik ooit een eigen zaak wou hebben, is dit het moment. Hoewel het crisis is, valt het trouwens goed mee om klanten te vinden. Meestal verloopt dat via mond-totmondreclame. Ik heb zelfs nog geen website van mijn bedrijfje en eigenlijk is daar ook nog geen nood aan. Veel beroep op zijn mentor Geert De Clercq (geen familie, red.) van softwarebedrijf CQ Solutions heeft Pieter nog niet gedaan. Andere deelnemers maken wel dankbaar gebruik van de tips van oudere rotten in het ondernemersvak. Soms zit daar ook inside information tussen. Zij weten uit de praktijk wat er momenteel in hun sector gaande is en hebben dikwijls aan den lijve ervaren welke fouten je als starter niet mag maken, omdat ze die ooit zelf gemaakt hebben. Ze kunnen ook goede boekhouders of andere contacten aanraden. Een ervaren ondernemer herkent ook onmiddellijk de zwakke punten van een businessplan, zegt Hilde Schuddinck. Sinds de start van het project hebben elf van de deelnemers de stap naar het ondernemerschap ook echt gezet. Vier twijfelen nog. Omdat ze een zaak willen starten in een sector waar eerst heel wat marktonderzoek dient te gebeuren. Maar het project loopt nog zeker tot augustus en we hebben een aanvraag ingediend om met een nieuwe groep starters in spe te beginnen en de huidige groep nog een jaar langer te kunnen begeleiden, zegt Schuddinck. Een zaak opstarten is een ding, er een blijvend succes van maken is nog een andere uitdaging. JOBAT.BE/EIGENBAAS

7 Jobat 7 Ik heb echt om mijn ontslag gevraagd Op je veertigste nog zelfstandige worden, is niet evident. Al helemaal niet als je een job moet opzeggen die je jaren met plezier gedaan hebt. Er moest iemand op kantoor vertrekken. Die kans heb ik gegrepen en ik ben uit eigen beweging opgestapt, als een van de oudste werknemers. Ik ben echt om mijn ontslag gaan vragen, vertelt Katja Reyniers. Naast haar vaste baan gaf ze al een tiental jaar privécoaching. Het idee groeide om dat voltijds te doen. Sinds september runt ze coachingbureau Nin-Anna, samen met Annick Heyman, die ze via gemeenschappelijke vrienden leerde kennen. Zowel Annick als ikzelf hebben een behoorlijk bewogen levensgeschiedenis achter de rug. Plots kwamen we tot het besef kwamen dat we het anders wilden aanpakken. Op het notariaat waar ik werkte, kreeg ik dikwijls te maken met cliënten in moeilijkheden, die niet goed meer communiceerden. Daar wilde ik graag rond werken. Annick was al twee jaar als zelfstandige met coaching bezig. Een maand nadat we mekaar ontmoetten, vatten we het plan op om samen één training te geven. Uiteindelijk is het een heel bureau geworden. Voor mij was dat een grote stap. Het moment dat ik ben opgestapt werd ik 41jaar. Maar ik wist dat als ik nu de sprong niet waagde het er wellicht nooit meer van zou komen. De dames werkten een nauwgezet businessplan uit en kregen het fiat van de bank. Ik ben niet piepjong meer en heb een gezin, dus is het Katja Reyniers (42) zegde haar job bij een notariskantoor op. In september 2009 startte ze samen met Annick Heyman coachingbureau Nin-Anna. belangrijk dat financieel alles goed wordt opgevolgd. Ik prijs me ook gelukkig dat ik door mijn omgeving in mijn keuze gesteund word. Zo voel ik me extra verplicht me er volledig voor in te zetten. Want het is hard werken. Zeker de prospecties die je bij bedrijven doet om opdrachten binnen te halen, had ik een beetje onderschat (lacht). Lotgenoten Hadden ze ook het effect van de crisis op bedrijfsbudgetten niet onderschat? Er zijn bedrijven waar het budget voor coaching vermindert. Maar we hebben niet te klagen over het aantal opdrachten. Er zijn evengoed werkgevers die hier wel nog het belang van inzien. Toch zijn er ook momenten van twijfel. Dan is het goed dat je via een project als Stubry terecht kan bij lotgenoten. We hebben het ook getroffen met onze mentor: Leo Borms, gedelegeerd bestuurder van peperkoekbedrijf Vondelmolen. Hij stelt ons kritische vragen, wat helpt om dicht bij de realiteit te blijven en om duidelijk af te lijnen waar we naartoe willen. Maar wat als ondanks alle steun de zaak toch op de fles gaat? Ik denk dat ik met mijn kwalificaties wel weer een job in loondienst zou kunnen vinden. Maar laat ons ervan uitgaan dat dat niet nodig zal zijn. Eigen angst overwinnen was het moeilijkste Kurt Wante (29) nam ontslag om in januari zijn eigen ingenieursbureau op te starten. Mijn werkgever nam me dat niet in dank af. Vooral angst voor het onbekende hield Kurt Wante lang tegen om een eigen zaak te beginnen. Hij werkte als assistent projectmanager in de biotechnologie. Na verloop van tijd ging ik toch als zelfstandige in bijberoep aan de slag om niet meteen al te grote risico s te moeten nemen. Maar dan zie je hoeveel je van je opbrengsten in bijberoep aan de belastingen moet betalen en denk je: verdorie, waarom zou ik er niet volledig voor gaan? Toch duurde het een tijdje vooraleer hij die stap aandurfde. Stubry helpt daar in: je komt terecht in een groep waar iedereen met dezelfde koudwatervrees zit. De drive van anderen die hetzelfde doormaken, sleept je mee en geeft meer dan een duwtje in de rug. Op een bepaald moment moet je op je tanden bijten en er gewoon voor gaan. En dus diende Kurt hartje crisis zijn C4 in. Mijn werkgever nam me dat niet in dank af. Hij geeft je kansen om te groeien, investeert in je en dan sta je daar met je C4. Maar ik wou echt weg en voor iets nieuws kiezen. Bezorgdheid Zijn omgeving juichte zijn carrièrewending niet meteen toe. Er was vooral bezorgdheid. Constant kreeg ik vragen als: Jongen, je weet toch wel waar je mee bezig bent? Via Stubry kwam ik in een groep terecht waar ik wel gemotiveerd werd. Voor de zakelijke kant zocht Kurt ondersteuning van experts zoals een boekhouder en zijn bankier. Je kan niet alles zelf doen, dus moet je wel op anderen vertrouwen. Maar qua paperassen valt het eigenlijk goed mee, een zaak starten. Toch liepen de zaken niet helemaal volgens verwachting. Ik begon met Kwante, een bureau voor engineeringprojecten en tekenwerk. Later kwam ik in contact met een collega die ook een bedrijf aan het oprichten was waarin we konden participeren. Dat bedrijf, Solar Integra, ontwikkelt montagesystemen voor zonnepanelen. Ik zit momenteel dus met twee startende ondernemingen. Maar het loopt goed. Ik heb ook goed uitgekeken om in een sector te starten die goed draait. Als je iets begint, wil je dat nu eenmaal zien groeien.

8 . Werkbeeld Neuhaus Foto s: Marco Mertens Wist je dat de eerste praline vervaardigd werd in België? In het keldertje van zijn Brusselse apothekerswinkel, opgericht in 1857, vervaardigde Jean Neuhaus hoestbonbons, drop tegen maagkrampen en bittere chocolade. Maar het was zijn kleinzoon die 55 jaar later de eerste gevulde bonbon in chocolade bedacht. Deze pralines kenden een enorm succes. Intussen is Neuhaus uitgegroeid tot een wereldwijd bekend chocolademerk van luxepralines, biscuits en artisanale roomijscreaties. Op jaarbasis produceert de Maître Chocolatier ongeveer ton pralines, die vanuit de hoofdzetel in Vlezenbeek wereldwijd verzonden worden naar meer dan verkooppunten in 40 landen. Met de merken Neuhaus, Jeff de Bruges en Astrio behaalt de groep een omzet van meer dan 105 miljoen euro en telt hij zo n 800 medewerkers. JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 . Jobat 9 Onderzoek Tekst: William Visterin / Illustratie: Raf Pietercil Geen Facebook op de kantoor-pc Lange tijd keken bedrijven voor hun IT-beveiliging naar het kwaad van buitenaf. Maar vandaag lijken de rollen omgekeerd. Vooral de werknemer wordt in het oog gehouden. Naast seks- en goksites worden ook vriendensites als Facebook en Twitter steeds meer aan banden gelegd op kantoor. Grote bedrijven zoals KBC, Roularta en Belgacom legden onlangs de toegang tot sociale netwerken aan banden Ruim drie op de vier werkgevers leggen het internetgebruik op kantoor aan banden in ons land, zo blijkt uit onderzoek van het vakblad Smart Business Strategies bij 200 bedrijven en overheidsinstellingen. Vooral grote organisaties of bedrijven uit de bank- en verzekeringssector in ons land hebben duidelijke, en alsmaar striktere, regels voor internetgebruik tijdens de werkuren. Ze blokken bepaalde sites af en hebben een concrete policy. Al grijpen ook kleinere overheidsinstellingen en kmo s in. Steeds strenger Dat werkgevers internet op kantoor limiteren, is niet nieuw. Slechts 2 procent van de Belgische ondernemingen en overheidsinstellingen legde pas het voorbije halfjaar voor het eerst beperkingen op. De meeste deden dat al langer. Bij de Vlaamse overheid is er bijvoorbeeld sinds een aantal jaar een soort van gedragscode. In principe is de toegang tot websites vrij voor de 30 à ambtenaren, al klinkt de huisregel dat sites met oneerbare inhoud niet door de beugel kunnen. Bij verzekeringsmaatschappij Mercator kunnen personeelsleden bijvoorbeeld per geen filmpjes doorsturen of ontvangen, vermits deze door de zogenaamde firewall worden tegengehouden. Surfen kan wel, maar met mate. Zo worden bepaalde sites, zoals videosite YouTube afgeblokt. Afspraken of ingrepen zijn er dus al langer, maar bedrijven worden wel strenger. En dit vooral ten aanzien van sociale netwerken of vriendensites als Facebook en Twitter. Zo blokt 43 procent Facebook af, waar dat in 2009 nog 38 procent was. Bij Twitter is dat momenteel 39 procent, terwijl vorig jaar nog slechts 28 procent van de werkgevers het aan banden legde. Ook heel wat grote bedrijven zoals KBC, Roularta en Belgacom legden onlangs de toegang tot sociale netwerken aan banden. Enkel wie een goede reden heeft, zoals gebruik voor zijn of haar job, kan bij Belgacom nog op Facebook. Wormen Waarom zijn werkgevers de laatste tijd zo huiverig ten aanzien van sociale netwerken? Enerzijds gaat het om de vlotte werking van het computernetwerk. Want als iedereen via Facebook filmpjes gaat bekijken of spelletjes spelen, is dat netwerk al snel niet meer bruikbaar voor echte bedrijfstoepassingen. Sommige werkgevers vinden ook principieel dat het netwerk enkel is bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Dat is ook logisch vermits meer en meer bedrijfstoepassingen, zoals of gespecialiseerde software, louter via internet verlopen. Een gebrekkige internetverbinding heeft dan meteen een impact op de productiviteit van het personeel. Maar bovenal willen bedrijven vermijden dat kantoor-pc s worden besmet met computervirussen of andere kwaadaardige software. Want steeds meer zijn netwerksites als Facebook en Twitter een broeinest voor allerhande computervirussen. Beveiligingsspecialisten zien steeds meer virussen en wormen opduiken met sociale netwerken zoals Facebook, MySpace en Twitter als doelwit. JOBAT.BE/SOCIALMEDIA Vaakst geblokkeerde sites op kantoor Sites Erotische sites Goksites Downloadsites & P2P-Netwerken Online games Sites die aanzetten tot haat of geweld Facebook Twitter Chat- en Instant Messaging Myspace Streaming video & Youtube Percentage 65% 59% 53% 46% 45% 43% 39% 38% 36% 35% Bron: Smart Business Strategies

10 . Interview Tekst: Katrien Stragier / Foto: Koen Bauters Van nine-to-five ben ik bang Duizendpoot Pascale Naessens mag nog een nieuwe functie aan haar cv toevoegen. Na drie jaar sleutelen stelt ze haar eerste kookboek voor: Mijn pure keuken. Vreemd voor iemand bij wie we vooral aan interieurs en bouwwerven denken? Ik heb een diploma restauranthouder en droomde zelfs van een eigen restaurant. Pascale Naessens: Toen ik naar de uitgever stapte, heb ik benadrukt dat ik me erg zou moeien: met de lay-out, de belichting en noem maar op. Het carrièrepad van Pascale Naessens is op zijn minst onvoorspelbaar te noemen. Als studente bedrijfseconomie schoof ze de boeken aan de kant om een internationale modellencarrière op te bouwen. Daarna volgden twaalf jaar als omroepster en ging ze aan de slag als presentatrice van programma s als Huis en Thuis, TV-Makelaar en meest recent Red Mijn Huis. Maar ze koestert ook culinaire ambities. Ik had ooit het romantische idee opgevat om een restaurant te beginnen. Kom eerst maar eens een shift meedraaien voor je daaraan begint, stelden vrienden met een restaurant voor. En het is keihard werken. Wil je er iets van maken, moet je constant met je zaak bezig zijn. Dus zou ik niet meer voor tv kunnen werken of andere dingen kunnen doen. Het is dus een kookboek geworden in plaats van een restaurant. Sommige BV s lenen enkel hun naam aan een boek. Jij hebt alle recepten zelf geschreven. Daar kruipt toch ook veel werk in? Ik wou echt alles zelf doen: van het schrijven, tot de creatie van sommige borden waarop de gerechten zijn gepresenteerd. Ik had duidelijk voor ogen hoe het er moest uitzien. Toen ik naar de uitgever stapte, heb ik benadrukt dat ik me erg zou moeien: met de layout, de belichting en noem maar op. Dat is veel werk, maar daar zit ook het plezier in. Ook bij de tv-programma s die ik presenteer, wil ik sterk betrokken zijn. Anders werkt het niet voor mij. Ergens enkel en alleen maar mijn naam aan lenen, daar zie ik de fun niet van in. Heb je voor de recepten inspiratie uit je modellentijd kunnen putten? Ik was toen al veel met eten bezig. Ik moet er ook moeite voor doen om slank te blijven. Om als model te kunnen werken, moest ik zelfs afvallen. Maar ik wou me niet uithongeren, daarvoor eet ik te graag. Vandaar dat ik ben beginnen zoeken naar recepten waarmee dat mogelijk is. Sowieso ben ik veel met gezondheid bezig. Zo heb ik een diploma van shiatsutherapeute en consulente in gezonde leefgewoonten op zak. Je hebt professioneel verschillende wegen bewandeld. Zou je eigenlijk in een klassieke job kunnen aarden? Het idee dat ik een nine-to-fivejob zou moeten doen, beangstigt me wel. Ik zou het misschien wel kunnen, op voorwaarde dat het om een korte periode zou gaan. In het werk dat ik tot nog toe gedaan heb, kon ik echt mijn tanden zetten. Qua agenda valt dat niet altijd mee. Ik ben nu bijvoorbeeld al bezig met mijn planning voor septemberoktober zodat ik alles op elkaar kan afstemmen, al zijn er meestal onvoorziene omstandigheden. Maar eens een project is afgerond, breekt er een rustigere periode aan. Die afwisseling is fijn. Ben je ambitieus? Zelf vond ik lange tijd van niet. Komaan, Pascale, reageerden vrienden als ik zoiets zei. Ik heb dus toch een gezonde portie ambitie. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik omroepster wou worden of een kookboek wou schrijven. Een goed uitgekiend carrièreplan heb ik niet. Dat is allemaal een beetje vanzelf gegroeid op basis van mijn interesses. Maar als er zich een kans voordoet, moet je die wel met beide handen grijpen. Je moet de dingen soms ook durven forceren. Neem nu het kookboek. Sommigen zeiden: Je bent toch geen kok? Zou je dat wel doen? Maar ik had veel zin om het te schrijven en het is er toch maar mooi gekomen. Ondertussen werk je ook aan het tv-programma Red Mijn Huis, waarin jullie malafide bouwondernemers aan de kaak stellen. De overheid heeft zelfs een meldpunt in het leven geroepen. Het is heel bijzonder om aan iets te kunnen werken met zo n impact. Samen met het hele team doen we elke keer ons best om tot oplossingen te komen. Keerzijde is dat het een job is die je niet zomaar van je afschudt. Je staat daar niet louter als presentatrice, maar leeft en denkt echt met die gedupeerde mensen mee. Maar ik ben blij dat ik dit programma mag doen. Droom je soms van een programma dat je van A tot Z helemaal zelf ineen bokst? De productiekant spreekt me sterk aan. Dat heb ik ontdekt tijden het maken van programma s met Paul (echtgenoot Paul Jambers, red.), zoals Jambers onder zeil. Maar er komt een pak bij kijken. Bovendien ziet het er voor de productiehuizen momenteel allesbehalve rooskleurig uit. In de programma s waar ik nu mee bezig ben, kan ik gelukkig veel van mezelf leggen, al worden ze door iemand anders geproduceerd. Als ik zo kan voortdoen, ben ik meer dan tevreden.

11 .. Jobat 11 KantoorQuiz Mijn kantoor is gevestigd in een 19de eeuwse kasteelkamer. Het plafond, de schouw, de spiegel... Alles is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke stijl gerestaureerd. Het behang is eigenlijk beschilderde doek en het parket heeft een geometrisch motief. Het geheel ademt een Engelse sfeer, die ik heel geschikt vind om zaken te doen. Er hangen hier heel wat architecturale schilderijen. Heel wat Vlaamse en Nederlandse kunstenaars waren daarin gespecialiseerd. Zo bezit ik onder meer een doek van Peter Lely, een leerling van Antoon Van Dyck. In de winter brandt de open haard en vaak staat er klassieke muziek op. Er staan altijd vazen met bloemen uit de tuin. Ik wil dat het hier gezellig is. Vaak ogen kastelen kil en doods, hier zie je tenminste dat er gelééfd wordt. Ik ben graag met kunst en boeken omringd. Ik wil en kan mijn leven en mijn werk niet scheiden. Alles wat ik doe, doe ik met passie: het voorbereiden van tentoonstellingen, het adviseren van verzamelaars... Een groot deel van de dagelijkse leiding en organisatie heb ik aan mijn zoon doorgegeven. Toch zit ik vaak van s morgens tot s nachts op mijn kantoor. Soms ben ik hier al om vijf uur, zodat ik de zon kan zien opkomen. En vaak kom ik na het diner nog naar mijn bureau om mails te beantwoorden. Ik heb klanten over de hele wereld, en ieder van hen denkt dat hij mijn beste klant is. Ik moet dus voor iedereen klaar staan. Ik laat liever geen werk liggen. Opgelost is opgelost. Alleen zaken waar ik nog wat denktijd voor nodig heb, laat ik soms even rusten. Een slaaf van mijn job ben ik zeker niet. Ik kan ook enorm genieten van een goede maaltijd, een goed glas wijn en paardrijden. Ja, ik heb een vol en boeiend leven. JOBAT.BE/KANTOORQUIZ Wie is hier aan het werk? - Guy Pieters - Guy Ullens de Schooten - Axel Vervoordt Raad mee en win een Vivabox Oplossing vorige week: Wouter Van Bellingen Lunchtime door Katrien Stragier Keuze te over 09:35:26 Het belooft een drukke werkdag te worden, vandaar dat ik mijn lunch op voorhand insla. Ik stop onderweg bij Snackfood, een snackbar in de Gentse studentenbuurt. Toen ik hier zelf nog als student rondhing, sprong ik af en toe eens in deze eettent binnen. Over de middag was het drummen geblazen in de piepkleine zaak. Intussen is ze een paar huisnummers opgeschoven naar een indrukwekkend pand. Voordien zat hier onder meer een kopieerzaak, die de prachtige ruimte weinig eer aandeed. Nu staan er designtafeltjes en ook op het tuinterras achteraan kan je plaatsnemen. Door het grote raam vooraan lijkt het een beetje alsof je in een vitrine zit, maar je kan wel het drukke stadsleven van op de eerste rij aanschouwen. Maar hoe zit het met de kaart? Die vind je op een immens bord aan de muur voor de al even immense toog. Er staan maar liefst bijna 90 verschillende belegde broodjes op. Daarnaast zijn er panini s, salades, soep, croques en pasta. Geen excuus dus om hier niets te vinden dat in je smaak valt. 09:39:23 Ik bestel uiteindelijk een broodje Snackfood (kaas, hesp, salami, mayonaise, verse ui, tomaat, sla en ei). Voor mijn collega breng ik een broodje Caesar kip mee (kippenwit, pijpajuin, yohurtdressing, parmezaan, pijnboompitten en rucola). Gezien het royale beleg, worden het twee kleine stokbroodjes. Het eerste kost me 2,80 euro, mijn collega blijkt een duurdere vogel: 3,30 euro. Hoewel ze niet helemaal opgetogen lijkt met mijn komst, maakt de dienster de broodjes zorgvuldig klaar en verpakt ze netjes, elk afzonderlijk. Geen luxe als je weet dat ze niet voor onmiddellijk gebruik zijn. Op het werk vliegt het zakje nog even in de koelkast. Eens de maag begint te grommen, haal ik ze boven. Jammer dat de stokbroodjes wellicht bake-off zijn, voorgebakken broodjes die in de zaak nog even worden afgebakken. Ook de kwaliteit van het beleg is doorsnee. De Caesar kip blijft dan nog iets langer nazinderen dan het broodje Snackfood, waar wel heel zuinig met de snippers ui en de salami is omgesprongen. Bij het broodje met kip is het dan weer zoeken naar de pijnboompitten die op de kaart beloofd zijn. Maar de yoghurtdressing is best lekker en maakt van het broodje een smeuïg geheel. In het zonnetje op het tuinterras van de Gentse snackbar zou ik mij dit best laten welgevallen. Snackfood Sint-Pietersnieuwstraat Gent JOBAT.BE/LUNCHTIME De keuze aan belegde broodjes lijkt hier wel eindeloos, met bijna negentig verschillende opties.

12 . Hebben Trend Tekst: Wim Verdoodt we het echt zó druk? Tijd. We hebben er precies steeds minder van. Werken lukt niet meer zonder agenda als korset en ook in ons gezinsleven lijken de seconden steeds sneller weg te tikken. Maar hebben we het echt wel zo druk? Moeten we niet gewoon wat vaker (de juiste) keuzes maken? Timemanagementcoach Tim Christiaens maakt alvast brandhout van drie grote mythes. 1. De mythe van de Vlaming die veel uren klopt Zijn wij Vlamingen harde werkers? Ja! En toch zorgen cijfers van de tijdsonderzoeksgroep TOR (VUB) voor wat nuance. De actieve Vlaming werkt gemiddeld 34 uur per week. Mannen werken gemiddeld 10 uur meer per week dan hun vrouwelijke collega s. Bijna de helft van de werkende vrouwen doet dit deeltijds. Ook voltijds werkende vrouwen werken gemiddeld minder dan voltijds werkende mannen, maar ze participeren vaak meer in het huishouden. Als we deze cijfers vergelijken met andere Europese lidstaten (Steunpunt Werk & Sociale Economie en K.U.Leuven) kunnen we alleen maar vaststellen dat de lang werkende Vlaming een mythe is. De Grieken spannen de kroon met meer dan 43 uur per week. Alleen Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Nederland hebben kortere werkweken dan de Vlaming. De meeste zuiderlingen zitten veel langer op kantoor. Het percentage deeltijdse arbeid ligt er bovendien beduidend lager. Als we onszelf vergelijken met de voltijds werkende Europeaan zitten we in de middenmoot. In vergelijking met onze Waalse buren, presteert de voltijds werkende Vlaming dan weer anderhalf uur meer. Deze studies tonen evenwel niet aan in welke mate er efficiënt gewerkt wordt. Uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf SD Worx blijkt dat 84 procent van de Belgische werknemers zichzelf als productief beschouwt. Hierbij schat een werknemer uit Wallonië de eigen productiviteit hoger in dan zijn Vlaamse en Brusselse collega s. Een recent rapport van de Conference Board (Financial Times, januari 2010) bevestigt deze inschatting. België is, op Luxemburg en Noorwegen na, het productiefste land ter wereld gemeten naar BBP per gewerkt uur. Nederland volgt op de vierde plaats, de VS en Frankrijk volgen op nummer op vijf en zes. Het belang van timemanagement en persoonlijke efficiëntie is daarom niet te onderschatten. De vereiste hoge productiviteit is namelijk een rechtstreeks gevolg van de hoge loonkost. Dure lonen zorgen ervoor dat veel ondernemingen onder druk staan om hun productie, maar ook hun dienstverlening, uit te besteden aan lage loonlanden. Bovendien voorspellen verschillende studies dat er in de toekomst te weinig werkkrachten beschikbaar zullen zijn voor de arbeidsmarkt. We zullen dus allemaal wel efficiënter moeten gaan werken. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat we nooit echt veel uren moeten kloppen. 2. De mythe van de nieuwe man Lang gingen onderzoekers ervan uit dat de ongelijke verdeling van de gezinsarbeid tussen man en vrouw geleidelijk aan zou oplossen. De laatste jaren verdwijnt deze theorie echter weer naar de achtergrond. De verhoogde participatie van de vrouw op de arbeidsmarkt heeft immers niet automatisch geleid tot een betere arbeidsverdeling in het gezin. Volgens de tijdsonderzoeksgroep TOR neemt de vrouw vandaag nog steeds dubbel zoveel huishoudelijk werk en kinderzorg op zich. Ze besteedt daarom ook minder tijd aan haar job. Een zicht op iemands tijdsbesteding maakt het mogelijk om met 80 procent zekerheid het geslacht van de man/vrouw in kwestie te achterhalen. Het aantal uur dat die persoon besteedt aan het huishouden is hierbij cruciaal. De laatste 20 Werkt timemanagement wel? De grote interesse voor timemanagement staat in schril contrast met het wetenschappelijk onderzoek dat tot nog toe werd verricht naar de effecten ervan. Toch werden er de laatste jaren enkele grootschalige onderzoeken opgezet. Zo publiceerden Green en Skinner (Does time management work? International Journal of Training and Development, 2006) recent een artikel waarin het effect van timemanagementtrainingen onder 233 medewerkers van verschillende organisaties werd onderzocht. Om zo volledig mogelijk te zijn, werd de training samengesteld uit verschillende bestaande trainingen. Uit de resultaten bleek dat de vaardigheden met betrekking tot prioriteiten stellen, assertiviteit en het beheersen van persoonlijke stress significant waren toegenomen. De persoonlijke effectiviteit nam toe met een gemiddelde van 20 procent. Op een werkdag betekent dat een tijdwinst van meer dan anderhalf uur. Verlies jij te veel tijd? Ontdek hoe het anders kan op jobat.be/timemanagement Meer info: Company.com

13 . Jobat 13 Column Prullenbak van succes Onze verplaatsingstijd verschilt amper van die van andere samenlevingen of culturen. Niet alleen in Vlaanderen en Nederland, maar ook in Mozambique verplaatsen mensen zich gemiddeld een uur per dag. jaar is er op dit vlak dan ook weinig evolutie merkbaar. Gezinstaken blijven erg geslachtsspecifiek. Vrouwen houden zich vaker bezig met routinematige en minder aangename taken, zoals wassen en strijken. Mannen verrichten meer taken die enigszins als plezierig kunnen ervaren worden, zoals koken voor vrienden of tuinieren. Tijdsbeheer kan beslist ook in het huishouden soelaas bieden. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen welke taken we eventueel kunnen uitbesteden. Is het nodig om zelf te strijken? Is het nodig ons huis zelf poetsen? Zeker met het systeem van dienstencheques is het uitbesteden van lastige karweien financieel haalbaar. 3. De mythe van het mobiliteitsprobleem De mobiliteitsparadox is al langer bekend: hoe meer mobiliteit, hoe meer die mobiliteit bedreigd wordt. Er is zelfs sprake van een dubbel effect. Het eerste effect heeft te maken met de toegang tot vervoer. Hoe meer we ons kunnen verplaatsen, hoe meer we dit ook willen doen. Met als gevolg dat we onze wensen bijstellen in functie van de beschikbaarheid van de transportmiddelen. Wonen, werken en voorzieningen raken zo meer gespreid. Het tweede effect merkt iedereen die met de auto naar het werk gaat. Hoe meer mensen zich in het verkeer begeven, hoe sneller de wegen dichtslibben, met extra files tot gevolg. Niets nieuws, zegt u? Klopt, tot u alle cijfers op een rijtje ziet. Tijdonderzoek laat ons toe in te schatten hoeveel tijd mensen effectief besteden aan dagelijkse verplaatsingen. In tegenstelling tot wat we vaak denken, verandert ons mobiliteitsgedrag niet drastisch. Dat resultaat ondersteunt de stelling van Zahavi & Talvitie (1980), die stellen dat onze gemiddelde verplaatsingstijd redelijk constant blijft, namelijk een goed uur per dag. Hun onderzoek heeft bovendien aangetoond dat de verplaatsingstijd amper varieert in andere samenlevingen en culturen. Zo verplaatsen mensen in Vlaanderen en Nederland, maar ook in Mozambique, zich gemiddeld een uur per dag. Uiteraard zijn er ongelijkheden tussen de verschillende groepen. Mensen met bijvoorbeeld veel verschillende activiteiten, zijn logischerwijs het meest mobiel. Wat overigens wel toeneemt, is het aantal privéverplaatsingen: vandaag gemiddeld 3,14 verplaatsingen per persoon per dag. Als je dat aantal combineert met onze bevolkingstoename resulteert dit in een forse toename van het verkeer op Vlaamse wegen. Wat steeds als oplossing naar voor wordt geschoven voor het fileprobleem is telewerk. Toch werkt volgens de tijdsonderzoeksgroep van de VUB niet meer dan 5 procent van de Vlamingen hoofdzakelijk thuis. Veel invloed op het mobiliteitsprobleem heeft deze trend nog niet. Ook hier geldt dat telewerken het woonwerkverkeer wel beperkt, maar ook leidt tot meer privéverplaatsingen. Vaak maken die verplaatsingen het fileprobleem zelfs nog groter, omdat ze meestal tijdens de spitsuren plaatsvinden. Telewerken is met andere woorden eerder een strategie om werk en gezin combineerbaar te houden dan een oplossing voor het fileprobleem. Succesvol zijn, of het nu op de werkvloer is of in de liefde, is in hoge mate gebaat bij het vermogen je eigen geheugen te wissen. Wil je meer dan je is toebedeeld, kom dan nooit terug op een beslissing of een voornemen. Handel alsof iedere daad het gevolg is van een onveranderlijk gemoed. Maar let op: het is van belang niet in je eigen standvastige schijnwereld te gaan geloven. Verander van mening wanneer dat maar nodig is. Een slang sterft als ze niet vervelt. De menselijke geest droogt uit als ze alsmaar in dezelfde bedding stroomt. Het is alleen zaak de ander de indruk te geven dat je onwankelbaar bent. Dat is niet consequent en al helemaal niet eerlijk. Maar we hebben het hier over succes, niet over een religieuze deugd of een aanbeveling voor een moreel superieur leven. Let er maar eens op: hoe hoger op de ladder, hoe meer iemand kan draaien of keren zonder oververhit te raken van zijn eigen wrijvingskracht. Denk even terug aan de nu al bijna vervaagde persconferenties waarin topbankiers het woord sorry niet over de lippen kregen. Miljoenen vervlogen als ether, de ijle lucht dreef tot faillissementen en zelfmoorden maar die paar lettergrepen waren er te veel aan. En dat terwijl u ze waarschijnlijk al uit als u per ongeluk tegen een tafelrand stoot. Maar veel, monsterlijk veel verdienen doe je niet door op je stappen terug te komen. Een paar maanden later konden er weer bonussen geïnd. Denk nu eens aan uw eigen chef. Hoe vaak heeft die niet plan A laten schieten voor idee B toen A te duur of ronduit belachelijk bleek? Een woordje uitleg kwam er waarschijnlijk niet aan te pas. Hoe verder uw leidinggevende van u af staat, hoe meer onverklaarbare capriolen. Wat is nu de beste houding wanneer je geconfronteerd wordt met een verbroken belofte of het fotonegatief van het voorgenomene? Ga niet in discussie, hoe verleidelijk ook. De ex die altijd al wist dat ze niet bij u paste, wordt echt niet meer de uwe als u haar confronteert met de woorden uit een gegraveerde ring. De baas die nu opeens wel besluit over te stappen op een ander computerprogramma, zal het u niet in dank afnemen als u de I told you so -kaart trekt. En wat wint u ermee? Genoegdoening? Dat sentiment is een afdankertje. Win een potje computerpatience en zie de kaarten over de het scherm vliegen, dat is genoegdoening. Enig leedvermaak kan u ten deel vallen als u bij een 180 wending van een superieur zegt: Dat heb ik altijd al gezegd. Fijn dat je mijn idee goed vindt. De leidinggevende ziet zich dan geconfronteerd met zijn eigen techniek, en zal - vermits hij niet al te succesvol is - even met zijn ogen knipperen. Dat is uw overwinning. Schamel, maar een overwinning niettemin. Kunt u zich niet verzoenen met de draaikonterij op de werkvloer, sla dan de jobsectie van deze krant over. Elders staan vast wel tips om zelfstandige te worden. JOBAT.BE/COLUMN Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Dit jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 OCMW Gent staat open voor iedereen die advies of hulp wenst over budget, wonen, opleiding, werken, administratie, opvoeden en ouder worden. Hiervoor staan bijna medewerkers in. Werken kan in het hartje van de stad of in de groene stadsrand. OCMW GENT een hart voor Gent, een hart voor je job OCMW Gent is momenteel op zoek naar een enthousiaste medewerker (m/v) voor een contractuele aanwerving van: jurist HR (niveau A) Jouw functie: je verdiept je in de sociale wetgeving, de eigen rechtspositieregeling en volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet je ondersteunt samen met je collega s de Human Resources manager om een performant personeelsbeleid uit te bouwen je adviseert de collega s en personeelsleden van OCMW Gent bij hun vragen omtrent juridische problemen je verzorgt opleidingen en vormingssessies voor de interne klanten en de collega s van de Dienst Personeelsbeheer. Jouw profiel: je bent master in de rechten, optie sociaal recht je hebt een ruime kennis van en een grote interesse voor sociaal recht en administratief recht je kan goed overweg met de courante pc-toepassingen je werkt planmatig en gestructureerd je bent een vlotte communicator je bent een echte teamspeler die initiatief neemt en anderen kan begeesteren door je positieve ingesteldheid. WORD JE ONZE COLLEGA? Contacteer Selectie, Jubileumlaan 217E, 9000 Gent. Tel.: Surf naar onze website waar je een elektronische versie van het officieel sollicitatieformulier vindt. Gelieve vóór 3 mei 2010 te reageren. WAT BIEDT OCMW GENT? Werkzekerheid Je krijgt een aantrekkelijk salaris (brutomaandwedde tussen euro (zonder anciënniteit) en euro (24 jaar anciënniteit)) aangevuld met interessante voordelen (o.a. maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar vervoer of fietsvergoeding, eindejaarspremie). Plaats voor ambitie Een job om jouw talenten en ambities waar te maken. Opleidingskansen De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten. Werk en leven in evenwicht Aangepaste werktijden, flexibele uren en aantrekkelijke verlofregeling. Dynamische en diverse werkomgeving Je kwaliteiten zijn belangrijker dan je leeftijd, je geslacht, een handicap, je etnische afkomst of je nationaliteit. Contract Wij bieden je een contract aan van onbepaalde duur binnen het departement Human Resources. Het OCMW Leuven zorgt voor het welzijn van iedere burger. Met zijn personeelsleden biedt het OCMW tal van diensten, zoals maatschappelijk werk, thuiszorg en residentiële ouderenzorg. Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v): Jouw functie Je leidt en coacht een team medewerkers van de sociale dienst. Je ondersteunt, adviseert en begeleidt maatschappelijk werkers. Je werkt mee aan de taakverdeling van het team en organiseert regelmatige teamvergaderingen. Je neemt actief deel aan het coördinatorenoverleg en levert een bijdrage aan de uitbouw van het lokaal sociaal beleid. teamcoördinator sociale dienst Jouw profiel Je beschikt over een diploma van maatschappelijk assistent/bachelor sociaal werk of van gegradueerde sociaal verpleegkundige/bachelor in de verpleegkunde afstudeerrichting sociale verpleegkunde. Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring en bent in het bezit van een rijbewijs B. Basiskennis over de werking van een OCMW is noodzakelijk. Je kan een team motiveren en aansturen en bent vlot in de omgang. Je bent flexibel en stressbestendig en reageert alert op diverse problemen. Aanbod We bieden je een uitdagende functie, vol variatie en ruimte voor initiatief. Je ontvangt een bruto-aanvangswedde van 2 674,62 euro per maand (overname van maximum 10 jaar privéanciënniteit is mogelijk). Onze personeelsdienst kan je een loonsimulatie bezorgen (contact: Lea Havet, tel ). Het OCMW Leuven biedt je een vaste betrekking en een hoop extralegale voordelen: ruime opleidingskansen, maaltijdcheques, 35 dagen verlof, 4 extralegale feestdagen, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk en een gratis hospitalisatieverzekering. Interesse? Stuur dan uiterlijk op 12 mei 2010 je kandidatuurstelling (inschrijvingsformulier, inlichtingenformulier, curriculum vitae, kopie vereiste diploma en rijbewijs B), via mail naar of per post naar de dienst selectie & rekrutering. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard. Het inschrijvingsformulier, inlichtingenformulier en de brochure met de functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en het selectieprogramma vind je op de website: onder de rubriek vacatures. Met vragen kan je terecht op de dienst selectie & rekrutering van het OCMW Leuven, Andreas Vesaliusstraat 47 (2de verdieping), 3000 Leuven, tel of via mail naar De selectieproeven starten vanaf juni Wij moedigen personen met een handicap, allochtonen en ouderen aan om hun kandidatuur te stellen. Surf naar voor meer informatie

15 Jobat 15 zoveel talent Het Secundair Kunstinstituut is een homogene KSO-school gevestigd in het centrum van Gent. Het biedt de studiegebieden Beeldende Kunsten en Podiumkunsten aan. Samen met hun leraren bezorgen de 333 leerlingen de school een artistiek renommee. Directeur Secundair Kunstinstituut m/v Functie: u leidt het leerkrachtenteam en staat in voor de administratieve leiding van het SKI, in overleg met alle betrokken partijen u staat in voor de verdeling van het urenpakket, alsook het opstellen van de lessen-en examenroosters u zet een samenwerking met externe diensten op (CLB, CAT, preventiedienst ) Profiel: u combineert een masterdiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid met 3 jaar ancienniteit in het onderwijs u hebt voeling met de kunstwereld de recente onderwijsontwikkelingen zijn u niet vreemd u bent stressbestendig en assertief u bent enthousiast, communicatief en flexibel Aanbod: een voltijdse betrekking een boeiende uitdaging in een dynamische omgeving met vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf uw functie in te vullen u zal tewerkgesteld worden aan de Ottogracht 4 te 9000 Gent. Bij de Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. Interesse? Stuur uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma aangetekend en uiterlijk op 17 mei 2010 aan het departementshoofd van het Departement Onderwijs en Opvoeding, Administratief Centrum Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent. De functiebeschrijving en het functieprofiel zijn te vinden op (werken>werken bij Stad Gent>jobs onderwijs). Meer info over de selectieprocedure en deze vacature is te verkrijgen via of via tel Heeft u interesse in andere vacatures van het Stedelijk Onderwijs Gent? Ontdek uw carrièremogelijkheden op onze jobdag op 4 mei 2010 in De Wereld van Kina, het Huis, Sint-Pietersplein 14 in Gent doorlopend van 11u30 tot 14u. Kijk snel op onderwijs.gent.be. vacatures Leuven ken je vooral als de universiteitsstad in het historische hart van Vlaams-Brabant met zijn schitterende gebouwen, vele pleinen en parken, gezellige terrasjes en rijke biertraditie. Het stadsbestuur is tevens een belangrijke lokale werkgever. Wij zijn op zoek naar een (m/v): diensthoofd onderhoud gebouwen masterdiploma Functie: je geeft leiding aan de gebouwbeheerders, de werkplanner, de stafmedewerker en aan de teamleider van de ploeg bouwwerken en de ploeg speciale technieken; alles samen ongeveer 31 personen. Je beheert de stadsgebouwen en de specifieke uitrustingen op het openbaar domein (zitbanken, elektriciteitskasten, ). Je organiseert het bouwkundig en technisch onderhoud van de openbare en private stadsgebouwen en van de specifiek bouwkundige of technische apparatuur op het openbaar domein. Profiel: je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een technische richting. Niet alleen heb je een technische bagage, maar je bent ook een primus in het aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers. Je ondersteunt hen om goede resultaten te behalen en om te groeien in hun functie. Je begeleidt hen eveneens door hen advies te geven op basis van je inhoudelijk technische kennis in verband met beheer en onderhoud van gebouwen. Je bent zeer flexibel en communicatief ingesteld. Je kan zelfstandig werken, hebt praktisch inzicht, handelt oplossingsgericht en gaat systematisch te werk. Aanbod: een boeiende, uitdagende statutaire functie met een belangrijke verantwoordelijkheid en een grote onafhankelijkheid binnen een dynamisch team ruime opleidings- en ontwikkelingskansen gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk je minimumaanvangswedde bedraagt 2 705,58 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring kan in zekere mate in aanmerking worden genomen. Interesse? surf naar of bel het nummer voor meer info en het inschrijvingsformulier dat verplicht te gebruiken is voor de kandidatuurstelling. Stuur je kandidatuur samen met een kopie van je diploma naar het College van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven. Deze dient uiterlijk op 10 mei 2010 afgestempeld te zijn door de post of geregistreerd te zijn op het secretariaat van de stad Leuven. Leuven staat open voor de inzet en het talent van iedereen. Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar

16 INGANG 20 3 GENT WOENSDAG 5 MEI 2010 FLANDERS EXPO van 11 tot 20 uur gratis toegang Kom naar Career Launch Gent en: W W W praat rechtstreeks met recruiters van topbedrijven leer een perfect cv opstellen samen met consultants van Kern Selection; er zijn seminaries om 14u, 16u en 18u krijgt carrière-advies door topexperten van Acerta U kan u zich inschrijven voor de seminaries en carrière-advies aan de Jobat stand. OP ZOEK NAAR DE JOB VAN JE LEVEN? Schrijf je gratis in op

17 BEURSPLAN FLANDERS EXPO netwerkcafe seminarie Acerta + Kern Selection 2 Jobpunt Vlaanderen 3 Vandemoortele 4 Barco 5 Technum -Tractebel Engineering 6 Secretary Plus 7 Delaware 8 Barry Callebaut Belgium 9 UAMS 10 Hobsons (Move-up) 11 VDAB 12 Taminco 13 Stad Gent 14 CRF 15 SMALS 16 Corelio 17 Securex 18 Decathlon 19 Selor 20 KBC 21 Electrabel 22 NMBS 23 Eandis 24 Daikin Europe 25 Dexia 26 BNP Paribas Fortis 27 Vasco Data Security 28 UZ Gent 29 Itineris 30 T-Office 31 K.U. Leuven LSBE

18 18 Are YOU the talent we are looking for? CAREER LAUNCH VASCO is a world leader in Strong Authentication and e-signature solutions, specializing in online accounts, identities, and transactions. As a global software company, VASCO serves a customer base of over 9,000 companies in over 100 countries, including almost 1,350 international financial institutions. In addition to the financial sector, VASCO technologies secure sensitive information and transactions for the enterprise security, e-commerce, and e-government industries. afdelingsmanager sinds gisteren... vandaag reeds verantwoordelijk voor mijn hele team! To support our growth, we are currently looking for: Sales: Area Distribution Manager (Wemmel) R&D: Junior Advanced Development Engineer (Wemmel) Product Design Engineer (Wemmel) Embedded Software Development Engineer (Wemmel) Quality Assurance Manager (Wemmel) Ruby On Rails Developer (Mechelen) Linux Appliance Developers (Mechelen) Support Level 2 Engineer (Mechelen) Linux System Engineer (Mechelen) Software Test Engineer (Mechelen) Services: Technical Trainer (Wemmel) Security Competence Center: Operational Security Manager (Wemmel) Security Architect (Wemmel) Marijke, 23 jaar, sportfanaat, gaat de uitdaging aan! De groep Oxylane, waarvan Decathlon deel uitmaakt, telt vandaag medewerkers verdeeld over 25 landen in de wereld. Als Europese leider in de distributie, het ontwerpen en het produceren van sportartikelen, vervolgt de groep zijn uitbreiding op internationaal niveau. Decathlon telt 11 winkels in België. Sinds onze aanwezigheid in de Benelux in 1997, blijven wij verder uitbouwen en zijn wij op zoek naar (m/v) AFDELINGSMANAGERS toekomstige winkeldirecteurs J e o p d r a c h t : je bent verantwoordelijk voor een minibedrijf: jouw afdeling! je beslist mee met het directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de vestigingsdirecteur je neemt commerciële beslissingen en haalt concrete resultaten je bent het aanspreekpunt voor onze klanten je beheert de stock en werft medewerkers aan en staat in voor hun opleiding. Operations: Order Administrators (Mollem) Visit us on Career Launch Booth 27 J e p r o f i e l : je bent recent afgestudeerd en je leeft echt voor de sport je bent flexibel en steekt graag de handen uit de mouwen je bent resultaatgericht; de kwaliteit van de klantendienst is je stokpaardje je bouwt, samen met ons, aan je toekomst je stimuleert creativiteit en teamspirit je schrikt niet terug voor de nodige verplaatsingen. For more information about our job opportunities, take a look at Are YOU the talent we are looking for? Send your resume to or apply directly on our website. The world s leading software company specializing in Internet Security W i j b i e d e n j e : een stimulerende uitdaging in een interessante sector een opleidingsprogramma een inspirerende werksfeer heel wat doorgroeimogelijkheden in België en buitenland. I n t e r e s s e? stuur je CV met motivatiebrief per mail naar Decathlon neemt deel aan Career Launch op woensdag 5 mei 2010 Flanders Expo Gent, stand nr 18. Spring even binnen!

19 CAREER LAUNCH 19 zoveel talent gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Directeur m/v niveau A In statutair dienstverband bij de Dienst Wonen Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit & Openbaar Domein Kom eens langs op onze stand (nr. 13) op Career Launch in Flanders Expo te Gent op 5 mei. Functie: als directeur (m/v) coördineert en leidt u de Dienst Wonen, en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch als financieel vlak. De dienst staat in voor het effectief maken van het recht op wonen voor alle groepen en individuen in Gent. Momenteel bestaat de dienst uit 4 cellen die beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk verrichten. Enerzijds werkt de dienst regisserend op het vlak van aanbodverruiming en kwaliteitsverbetering van woningen in Gent en anderzijds worden bewoners ondersteund op het vlak van wonen. Als directeur (m/v) wordt u ook projectleider van de herstructurering van de dienst. De eerste stappen in dit proces werden reeds gezet, maar de fundamentele hertekening van de dienst in functie van een betere dienstverlening, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en een efficiëntere werking, staat nog te gebeuren. De Dienst Wonen bestaat uit ongeveer 50 medewerkers. Voorwaarden: u bent in het bezit van een masterdiploma en vier jaar relevante werkervaring. De overige voorwaarden kunt u terugvinden op onze website Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en externe contacten. Voor de graad van directeur (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 3 516,63 euro per maand. Deze wedde is eventueel vermeerderbaar met relevante anciënniteit en wordt verhoogd met reglementaire vergoedingen en bijkomende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.). Interesse? Solliciteer online voor deze vacature via onze website U vindt er ook meer informatie terug over de functie, voorwaarden en selectieprocedure. De uiterste inschrijvingsdatum is 25 mei Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Jobpunt Vlaanderen spot talent Heb jij talent? En weet je geen blijf met je engagement? Jobpunt Vlaanderen heeft vast de gepaste uitdaging voor jou. De Vlaamse overheid, provinciebesturen, steden en gemeenten, OCMW s, intercommunales en andere openbare besturen zijn voortdurend op zoek naar talent dat mee wil bouwen aan een beter Vlaanderen. Informatici, milieuadviseurs, verpleeg kundigen, ingenieurs, brandweermannen, boekhouders, management assistants en nog vele andere talenten kunnen bij Jobpunt Vlaanderen terecht voor een job met engagement. Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties met aandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat. Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt. Ontmoet ons op Career Launch in Flanders Expo in Gent op woensdag 5 mei 2010, standnummer 2.

20 20 CAREER LAUNCH Strand 24 Potentieel, talent en energie: die heb je. Nu nog een lanceerplatform. Dat kan Daikin Europe N.V. zijn! Je kan ons alvast vinden op Career Launch. Loop op woensdag 5 mei in het Gentse Flanders Expo even langs bij stand 24. Het zal er iets zonniger zijn, want ons bedrijf doet baanbrekend werk op het gebied van klimaatbeheersing. Maar het is niet alleen klimaat dat de carrière van onze medewerkers doet groeien. Het zijn ook producten die prijzen winnen, of technologie die het milieu respecteert. Wat dat voor jou kan betekenen? Daar kunnen we het samen over hebben. Of je bekijkt nu al op onze website de vacatures voor onze vestigingen: in Oostende: Business Process Analyst, Corporate Planning Officer, Design Engineer, Experienced Accounting Officer, Internal Control Officer, IT Operations Engineer, Master Data Coordinator, Process Engineer, Spare Parts Planning Officer, Technical Service Engineer, IT Functional Analyst Business Intelligence. in Brussel: Area Sales Responsibles, Consulting Sales Engineer, Sales Planning Officer. Delaware Consulting blijft groeien! Bezoek ons op Career Launch stand 7 We zijn vooral op zoek naar senior consultants: SAP FI/CO SAP MM/WM SAP PP/PS/QM SAP SD SAP BC SAP BI SAP NetWeaver ABAP MS.Net ECM/Information Management HR officer sales manager We hebben ook vacatures voor jonge high potentials solliciteer via

Nee, u werkt niet meer dan vroeger (En mannen doen nog altijd weinig in het huishouden)

Nee, u werkt niet meer dan vroeger (En mannen doen nog altijd weinig in het huishouden) Nee, u werkt niet meer dan vroeger (En mannen doen nog altijd weinig in het huishouden) Charlotte Dumortier We hebben niet minder tijd dan vroeger, integendeel zelfs. En klassieke rollenpatronen houden

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Proficiat!

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING KEN HET BEDRIJF KEN JE GESPREKSPARTNER Je bent uitgenodigd

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13

PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 PERSBERICHT Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel VUB BRUSSEL Tussen januari 2013 en februari 2014 hield een steekproef van 3.260 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Opheffing traject Fiscaal Recht ondoordacht besluit

Opheffing traject Fiscaal Recht ondoordacht besluit Opheffing traject Fiscaal Recht ondoordacht besluit Besluit wordt steeds meer in twijfel getrokken. Het besluit om het nog jonge traject Fiscaal Recht aan de Universiteit van Utrecht af te schaffen treft

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Een handleiding voor. Personal Branding. Marwin Bokkers

Een handleiding voor. Personal Branding. Marwin Bokkers Een handleiding voor Marwin Bokkers Een handleiding voor Auteur: Marwin Bokkers Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats: Woudenberg Datum: 03-2013 Organisatie: Haagse Hogeschool Docenten: Dhr. Hoogland

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Als ik ergens mijn tanden in zet, ga ik er voor, samen met Elke. Johan Verhaegen. Schoonmaakbedrijf Perfectie

Als ik ergens mijn tanden in zet, ga ik er voor, samen met Elke. Johan Verhaegen. Schoonmaakbedrijf Perfectie 1 2 Als ik ergens mijn tanden in zet, ga ik er voor, samen met Elke Johan Verhaegen Schoonmaakbedrijf Perfectie Een ondernemersverhaal met als rode draad een lovestory! Zo zijn er niet veel Het verhaal

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

ChoiCe, CreATe TALeNT

ChoiCe, CreATe TALeNT voor wie is Herken jij het verhaal van Mischa, Dzenan of Laura in jezelf? Ben jij tussen de 14-23 jaar en wil je ontdekken of jij de juiste keuze hebt gemaakt voor jouw toekomst? Dan is RAW TALENT FACTORY

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ)

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Op onderstaande link vind je een leuk filmpje waarmee je deze methodiek over genderongelijkheid

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent November 2011 - BHP Groep - www.bhp.nl Interviewspecial Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

MOBILITEITSBUDGET: Waarom mobiliteit een uitdaging is voor uw bedrijf en hoe eenvoudig de oplossing kan zijn.

MOBILITEITSBUDGET: Waarom mobiliteit een uitdaging is voor uw bedrijf en hoe eenvoudig de oplossing kan zijn. MOBILITEITSBUDGET: Waarom mobiliteit een uitdaging is voor uw bedrijf en hoe eenvoudig de oplossing kan zijn. 1 20-05-2015 I MOBILITY DAY I Lieve Michiels Zo komt uw werknemer dagelijks werken 67,3% 16,1%

Nadere informatie

Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1

Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1 Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1 Hoofdstuk 5: Hoe Je De Kans Op Success Verruïneerd De Vijf Dodelijke Misvattingen Eén van de manieren om je kansen op succes gegarandeerd te verruïneren

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Voka Kamer van Koophandel Kempen maandelijks magazine jaargang 29 nr 4 april 2014 B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) P. 309988

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Ze zien dat wij over een ruimere juridische bagage beschikken dan

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Lars (33) werkt 7 jaar als adviseur in de vastgoedsector, voornamelijk in kantooromgevingen. Sinds een half jaar heeft hij een nieuwe werkgever.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem 1 VOORBEREIDING VAN EEN SOLLICITATIEGESPREK Checklist: Studie van het bedrijf (zie website). Studie van de functie.

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Helder schrijven voor juridische beroepen. Taaltrainingen op maat van elke juridische professional

Helder schrijven voor juridische beroepen. Taaltrainingen op maat van elke juridische professional Helder schrijven voor juridische beroepen Taaltrainingen op maat van elke juridische professional Tekstredactie: (her)schrijven, eindredactie en correcties "De juridische taal is waarschijnlijk de enige

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie