Wie beschermt de sollicitant...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie beschermt de sollicitant..."

Transcriptie

1 Zaterdag 24 en zondag 25 april 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Wie beschermt de sollicitant... als de werkgever er de kantjes af loopt? GEK OF GENIAAL? Ontslag geven in hartje crisis blz. 6 PASCALE NAESSENS Bang van 9 to 5 blz. 10 MIJN LOON euro als hoofdcommissaris blz jobs op jobat.be Career Launch + jobs in Engineering vanaf blz. 16

2 ... Edito Premie Over de onaanvaardbaarheid van het brugpensioen op 50 dat vakbonden en directie bij Opel Antwerpen deze week bedisselden zullen we het niet hebben. In tijden van langer werken - iedereen is er voor maar niemand doet het - is het van de arbeidsmarkt halen van ervaren technici absoluut not done. In plaats van hen opnieuw in te schakelen, bollen zij nu uit op de kap van al wie lijdzaam toeziet hoe weinig er netto overblijft van zijn aantrekkelijke brutoloon. Kan je het de Opel-arbeiders kwalijk nemen? Amper. Brugpensioen en ontslagpremies zijn en blijven vooralsnog de klassieke ingrediënten van elk sociaal plan. Werknemers die op straat worden gezet - en zeker moe getergde - verwachten langs de kassa te passeren. Om die zo lang mogelijk te laten rinkelen, steunen ze op de vakbond. Het resultaat daarvan bij Opel Antwerpen zijn De honderden miljoenen die GM overheeft voor de sluiting van Opel Antwerpen plaatst veel in perspectief brutopremies van euro tot euro voor de arbeiders die nog voor de zomer moeten vertrekken. De resterende werknemers die eventueel in het najaar zouden verdwijnen, als er geen overnemer gevonden wordt, kunnen op hetzelfde rekenen, aangevuld met een sluitingspremie voor alle personeelsleden. Ga uit van een gemiddelde premie van euro, tel de bedragen op, vermenigvuldig ze en je weet hoeveel GM overheeft voor de sluiting van Opel Antwerpen: alvast een kleine 200 miljoen euro. En dat is dan nog maar Antwerpen, want er zijn nog Opel-sites waar er gesnoeid wordt. Alles samen kost die operatie GM al snel enkele honderden miljoenen euro s. Je vraagt je af waar een bedrijf in nood dat geld vandaan haalt? Hebben multinationals misschien een oorlogskas voor dergelijke situaties? Zouden ze ervoor lenen? Welke bank geeft zo n lening? Het plaatst de dingen alleszins in perspectief, ook de 500 miljoen die de Vlaamse regering ooit als steun wou geven. Peanuts, moeten ze in Detroit gedacht hebben. Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat Quote In de brief van Paulus aan Timotheus staat dat iemand die een hoog ambt wil bekleden binnen de kerk in de eerste plaats het bewijs moet leveren dat hij zijn kinderen goed kan opvoeden Mijn loon Steven De Smet (53), Gent Beroep: hoofdcommissaris Nettoloon: euro Extra s: gsm-vergoeding, uniform, gratis openbaar vervoer in Gent Wat doe je voor job? Ik werk sinds 1978 bij de Gentse politie. Van politieagent ben ik doorgegroeid naar hoofdcommissaris. Ik hou me bezig met de externe relaties: van schoolbezoeken, perscontacten, de website tot evenementen zoals Flikkendag. Doe je je job graag? Het is een passie. Ik heb al zoveel mooie dingen meegemaakt. Bezoeken van de paus, Mitterand, Honecker, David Bowie, de jaarlijkse Gentse Feesten Na het Heizeldrama heb ik mij gespecialiseerd in massamanifestaties, voordien was daar geen kennis over. Wat vind je van je inkomen? Met mijn 32 jaar anciënniteit zit ik aan een aardig loon. Daar tegenover staat wel dat ik continu aan het werk ben. Als spreekbuis van de Gentse politie moet je je zelfs in je vrije tijd professioneel gedragen. Spaar je? Niet speciaal. We letten er gewoon op dat we geen geld verspillen aan energie. Voor mijn kleinkind Ella zou ik dan weer alles doen. Priester Rik Devillé in Knack Wat is je grootste kost? De afbetaling van mijn huis: 900 euro per maand. Waar kan je echt geen geld aan geven? Mijn gemoed bepaalt wat ik koop. Ik heb zeker al prullaria gekocht, maar spijt heb ik daar niet van. Waar geef je met plezier geld aan uit? Als prille vijftiger wil vooral genieten van het leven. Ik eet graag in een goed restaurant. Eén keer per maand trekken we er een weekendje op uit: naar de zee of op citytrip of zo. Ik koop ook veel boeken, maar eens ik ze gelezen heb, geef ik ze weg. (mr) JOBAT.BE/MIJNLOON

3 .. Sinds Jobat 3 Arbeidsvraag de CO2-taks op bedrijfswagens verdien ik netto minder. Kan ik een groenere wagen vragen? De fiscus beschouwt je firmawagen als een voordeel in natura en daar moet je belastingen op betalen. Concreet wordt er voor je bedrijfswagen elke maand bedrijfsvoorheffing van je loon ingehouden. Hoe groter het voordeel in natura van deze auto is, hoe meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden en hoe lager je nettoloon zal zijn. Sinds 1 januari 2010 wordt het belastbaar voordeel in natura niet langer bepaald door de forfaitaire privékilometers (5.000 of 7.500) te vermenigvuldigen met de fiscale PK maar met de CO2-uitstoot en de C02-coëfficient van de wagen. Wagens die meer vervuilend zijn, resulteren in een hoger belastbaar voordeel en worden fiscaal gestraft. De nieuwe regeling kan dus inderdaad voor gevolg hebben dat je netto minder overhoudt hoewel je nog steeds met dezelfde wagen rijdt. De mogelijkheden om hier iets aan te doen, zijn beperkt. Tenzij een nettoloon in je arbeidsovereenkomst werd overeengekomen, wat overigens zeer uitzonderlijk is, kan je alvast geen verhoging van je brutoloon vragen om het nettoverlies te compenseren. Uiteraard kan je aan je werkgever een groenere wagen vragen. Of je een recht hebt op vervanging van de wagen, zal afhangen van de afspraken die hierover met je werkgever zijn gemaakt. Meestal worden deze vastgelegd in een car policy. De kans is echter zeer beperkt dat deze car policy je een recht geeft op vervanging van je wagen. Nochtans heeft ook je werkgever belang bij een vervanging. Daarom zijn vele werkgevers al gestart met het hertekenen van hun car policy. De bestaande merken en modellen worden vervangen door gelijkwaardige maar fiscaal vriendelijkere wagens. Toch zal je werkgever je verzoek wellicht niet onmiddellijk kunnen inwilligen. De meeste bedrijfswagens worden immers geleased. Je werkgever zal het contract met de leasingmaatschappij moeten respecteren. Dit contract heeft doorgaans een looptijd van 3 tot 5 jaar. Bij voortijdige stopzetting van dit contract moet je werkgever aan de maatschappij schadevergoeding betalen. Je zult daarom het einde van het lopende contract moeten afwachten alvorens je kunt overschakelen op een groenere wagen. Tot dan zal je moeten aanvaarden dat je netto minder verdient dan vroeger. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Hoe groen zijn de 5 populairste bedrijfswagens? Krijg ik meer loon als ik kies voor een zuinige bedrijfswagen? Wat kunnen bedrijven voor het milieu doen? Bandwerk

4 . Actua Tekst: Katrien Stragier / Illustratie: Raf Pietercil Sollicitanten: vogels voor de kat? Een nieuwe job zoeken, kan frustrerend zijn. Zeker als je het gevoel hebt dat de werkgever er tijdens de sollicitatieprocedure de kantjes af loopt. Toch hoef je niet alles lijdzaam te ondergaan. Er bestaat zelfs een heuse cao die jouw rechten en de plichten van de werkgever afbakent. Maar ben je daar ook wat mee? sollicitant voel je je soms zó machteloos, zegt Mark De Als Quidt. En hij kan het weten. Mark solliciteerde onlangs via een selectiebureau voor een job bij een overheidsvzw. Ik solliciteerde per , zoals meer en meer werkgevers tegenwoordig vragen. Toen een reactie uitbleef, belde ik het selectiebureau op. Daar hadden ze mijn mailtje niet zien binnenkomen. Bewijs dan maar eens dat je je cv en motivatiebrief wel hebt gestuurd. Mijn kansen op die job waren verkeken. De procedure liet zelfs niet toe dat ik nog in aanmerking zou komen. Maar Mark gaf niet op. Ook al maakte hij geen kans meer, hij zou bewijzen dat hij zijn sollicitatie op tijd had ingediend. Ik contacteerde mijn internetprovider. Die beweerde dat het mailtje verzonden was Weinig sollicitanten gaan over tot een formele klacht. De Inspectie Werk en Sociale Economie telde er in 2008 amper 25 omdat ik anders wel een foutmelding gekregen had. Tja... Ik contacteerde ook de VDAB met de vraag wie in deze zaak in fout was. Zij konden mij geen antwoord geven en verwezen mij door naar de juridische dienst van de vakbond. Die stuurde mijn verhaal door naar de centrale diensten. Ook ombudsdiensten konden mij niet helpen. Kortom, ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Zó klein voel je je dan nog als sollicitant. Mark is geen alleenstaand geval. Een centraal meldpunt waar de sollicitant met zijn grieven terechtkan, bestaat echter niet. Wij horen dikwijls van sollicitanten dat zij zich onheus behandeld voelen, zeker 50- plussers. Maar weinigen dienen een formele klacht in. Ik wil daar zelfs niet gaan werken, is de reactie vaak. De weinige formele klachten die we krijgen, hebben meestal met discriminatie te maken, vertelt Veerle Heirwegh, diensthoofd werklozen-werkzoekendenwerking van de liberale vakbond ACLVB. Mag je liegen? Veel juridische basis om als sollicitant een klacht in te dienen, vind je niet. Tenzij je vindt dat je gediscrimineerd bent of dat je privacy geschonden is. De antidiscriminatiewet en de privacywetgeving gelden immers voor elke burger, ook als die solliciteert. Als hij het voorwerp was van discriminatie kan een sollicitant eventueel klacht indienen bij het Centrum voor Gelijke Kansen. Hij kan ook terecht bij andere organismen zoals de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de schending van de privacy. Schending van de privacy kan aanleiding geven tot een schadevergoeding, aldus Stefan Nerinckx, advocaat-vennoot bij Laga en docent arbeidsrecht aan de HUB. Pas op, publiek toegankelijke informatie over jou op Facebook of Google valt hier niet onder. Werkgevers kunnen zelfs een erkende detective inschakelen om informatie over jou in te winnen als die relevant is voor de job die je op het oog hebt. Een sollicitant kan een werkgever wel dagvaarden voor de rechtbank wegens het niet nakomen van verplichtingen in de precontractuele fase, vult Nerinckx aan. Zulke precontractuele fouten zijn overtredingen van de bepalingen in cao nr. 38 (die zowel verplichte als niet-bindende bepalingen bevat, red.). Betrap je je werkgever op leugens of trekt die een aanbod in, kan je dat inroepen als een precontracuele fout. Uiteindelijk moeten beide partijen vooral te goeder trouw zijn tijdens de sollicitatieprocedure. De werkgever moet correcte informatie geven over de inhoud van de job en is wettelijk verplicht om alle gevolgen, bijvoorbeeld op medisch vlak, die een functie met zich meebrengt mee te delen. Maar ook als sollicitant heb je spreekplicht over alle informatie over jezelf die relevant is voor de functie. Hou je wat achter en word je aangenomen, dan kan de werkgever je daar later voor ontslaan en een schadevergoeding eisen. Op vragen die niets met de job te maken hebben, zoals het geslacht van je partner, hoef je dan weer helemaal niet te antwoorden. Maar je mag er ook niet over liegen. Ook dat kan later als een reden voor ontslag gebruikt worden. 25 klachten Ook voor werving- en selectiebureaus geldt er, sinds 1993, een gedragscode in verband met sollicitatieprocedures. De Inspectie Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid kijkt daarop toe. In 5 à 6 procent van de controles moeten we een waarschuwing geven op basis van een inbreuk op die code. Pas na herhaaldelijke inbreuken gaan we eventueel over tot gerechtelijke stappen, vertelt Marc Willems van de inspectiedienst. Via het klachten-

5 Jobat 5 Sollicitant heeft geen been om op te staan Een wetsvoorstel van Hans Bonte en sp.a-collega Meryame Kitir verplicht werkgevers om sollicitaties binnen de maand te beantwoorden. Artikel 9 van cao nr. 38 schrijft werkgevers voor om sollicitanten binnen een redelijke termijn van antwoord te dienen. Bindend is dat niet. Voor sollicitanten van wie de brieven of mails onbeantwoord blijven, is het artikel met andere woorden geen sterk argument om alsnog een reactie los te weken. In de praktijk blijkt deze bepaling onvoldoende om werkgevers aan te sporen elke sollicitant een antwoord te geven. Ik hoor zelfs dat het meer en meer de standaard wordt om helemaal niet te antwoorden, vertelt Hans Bonte. Dat is niet alleen boertig, maar ook demotiverend. Zeker in crisistijd is het belangrijk dat werkzoekenden gemotiveerd blijven om actief naar een job te zoeken. Vandaar dit wetsvoorstel. Maar wat met elektronische sollicitaties? En wat als het om een jobaanbieding via een rekruteringsbureau gaat? De werkgever zal in principe moeten antwoorden op de manier waarop de kandidaat gesolliciteerd heeft. Is dat per , dan zal hij een mail terugsturen, aldus Bonte. De antwoordplicht slaat bovendien op de instantie waartoe de sollicitant zich wendt. Stuurt hij zijn cv naar een interimkantoor, dan is dat kantoor antwoord verschuldigd, niet de opdrachtgever. Het voorstel heeft trouwens enkel betrekking op jobaanbiedingen die officieel zijn bekendgemaakt via de VDAB of die gepubliceerd zijn. Voor spontane sollicitaties geldt het wetsvoorstel niet. Mondelinge sollicitaties zijn wel in het voorstel opgenomen, al geeft Bonte toe dat het voor een sollicitant niet evident is om aan te tonen dat hij zich mondeling kandidaat heeft gesteld. Solliciteren per aangetekende brief is de makkelijkste manier om je sollicitatie te bewijzen of om te bewijzen dat je als werkgever een antwoord verzonden hebt. Maar je kan dat juridisch niet opleggen voor alle sollicitaties. Momenteel kunnen sollicitanten zich nog niet op dit wetsvoorstel beroepen. Het wordt ten vroegste eind juni gestemd. Als het wordt aangenomen, kan het deze zomer in een wet uitmonden. Ik hoor dat het meer en meer de standaard wordt om helemaal niet te antwoorden Hans Bonte, kamerlid sp.a formulier op werk.be kregen we in 2008 zo n 25 klachten binnen. Die hebben doorgaans betrekking op vermeende discriminatie en komen niet alleen van sollicitanten maar ook van werknemers. Een klacht van een sollicitant is heel uitzonderlijk. Gewoonlijk gaan die over het niet kunnen inkijken van resultaten van selectieproeven of psychologische tests, of over het gebrek aan feedback. Gebrek aan antwoord is misschien nog de grootste verzuchting van sollicitanten. Zowel de gedragscode als cao nr. 38 sporen werkgevers aan om sollicitaties te beantwoorden. Maar kan een sollicitant op basis daarvan juridisch iets ondernemen? Op dit moment niet, ook niet bij sollicitaties per mail, zegt Stefan Nerinckx. Daarvoor is het wachten tot het wetsvoorstel van sp.a ers Hans Bonte en Meryame Kitir eind juni wordt gestemd. Hun voorstel, dat ten vroegste deze zomer wet wordt, verplicht bedrijven binnen de maand op een sollicitatie te antwoorden. Wie dat niet doet, mag zich aan een boete tot 500 euro verwachten. JOBAT.BE/SOLLICITEREN Werkgevers moeten verplicht worden om de reden kenbaar te maken waarom ze een kandidaat niet weerhouden Prof. Stefaan Lievens, UGent Zitten er gaten in het wetsvoortel van sp.a? Prof. Stefaan Lievens (UGent) vindt het voorstel van Bonte en Kitir niet sluitend. De afdwingbaarheid is niet gegarandeerd. Wie de moeite doet om zijn cv en motivatiebrief op te sturen, moet antwoord krijgen, vindt ook Stefaan Lievens. Maar de meeste sollicitaties gebeuren nu per e- mail. Hoe ga je dat controleren? De wetgeving omtrent alles wat met informatica te maken heeft, hinkt achterop. Ook de privacywetgeving is hier niet op afgestemd. Je moet al een procedure voor de rechtbank inspannen om toegang tot iemands mailbox te hebben. De drempel om je gelijk te bewijzen ligt daarmee wel heel hoog. Volgens Lievens kunnen ook naamloze jobadvertenties een probleem vormen. Je kent de instantie niet tot wie je je sollicitatie richt. Daarna antwoordplicht afdwingen, wordt een huzarenstukje. Probeer als eenvoudige sollicitant maar eens te achterhalen wie er achter een zoekertje schuilt. In de praktijk heb je pas een juridisch verhaal als je je sollicitatie aangetekend verstuurd en er aangetekend geantwoord wordt. Ik vraag mij ook af of er geen erosie op de antwoordplicht zal komen, als het wetsvoorstel effectief wet wordt, vervolgt Lievens. De wetgeving van 1978 bepaalt bijvoorbeeld dat je bij elke jobadvertentie m/v moet vermelden. Toch ontbreekt dat in heel wat advertenties, hoewel dat strafbaar is. Dat komt omdat er nauwelijks klachten over worden ingediend. Het huidige wetsvoorstel dreigt hetzelfde lot te ondergaan, onder meer omdat de bewijslast voor de sollicitant niet evident is. Lievens zou graag zien dat de aard van het antwoord in het wetsvoorstel meer gepreciseerd wordt. Het kan toch niet dat een standaardantwoord volstaat om wettelijk in orde te zijn. Werkgevers moeten verplicht worden om de reden kenbaar te maken waarom ze een kandidaat niet weerhouden. Dat komt de sollicitant ten goede, want dan kan hij eventueel bijsturen met het oog op volgende sollicitaties. En voor bedrijven is het een goede manier om hun pr te verzorgen.

6 . Reportage Tekst: Katrien Stragier / Foto s: Marco Mertens Ontslag geven in hartje crisis Goed gek of gewoon geniaal? In volle crisis je ontslag indienen lijkt waanzin. Toch zijn er werknemers die het nog aandurven om hun C4 te vragen. Omdat ze een droom hebben: hun eigen baas worden. Dankzij Stubry, het startersproject van Voka, maken ze die sprong niet helemaal alleen. Mijn omgeving begreep niet waarom ik de zekerheid van een vaste job achter mij liet Pieter De Clercq, zelfstandige sinds 1 januari De Vlaming niet echt ondernemend noemen, is een understatement. Niet meer dan 3 op de 100 Vlamingen richten momenteel een eigen zaak op, of hebben dat de voorbije drie jaar gedaan. Dat zegt onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor in 54 landen. Met die cijfers blijft Vlaanderen ver beneden het EU-gemiddelde van 6 procent starters op de totale bevolking. In Nederland ligt de score op iets meer dan 7 procent, in Noorwegen op 9 procent. Volgens werkgeversorganisatie Voka gaat het aantal startende ondernemingen sinds 2006 echter in stijgende lijn, in Oost-Vlaanderen tenminste. In die provincie kwamen er het afgelopen jaar ongeveer nieuwe ondernemingen en vzw s bij. Tegelijk werd voor het eerst de kaap van faillissementen bereikt, waaronder opvallend veel jonge ondernemingen. Hoofdreden is het slechtere betalingsgedrag van klanten sinds midden 2008, maar een knelpunt is evengoed dat er weinig solide ondernemingen werden opgericht. Om de slaagkansen van jonge starters te vergroten heeft de Oost-Vlaamse afdeling van Voka het startersproject Stubry in het leven geroepen. Dat project loopt sinds september 2009 en wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat regionale verschillen binnen de EU wil wegwerken. We lanceerden een oproep bij actieve werknemers tussen 25 en 40 jaar die wel eens over een eigen zaak hadden nagedacht, maar nog niet noodzakelijk al concrete stappen hadden ondernomen, vertelt coördinator Hilde Schuddinck. Groepsdruk Uit ruim 30 geïnteresseerden werden er 15 uitgekozen om aan het project deel te nemen. Alle kandidaten hebben ons hun plannen uit de doeken gedaan. Op basis van hun concept hebben we een selectie gemaakt. Maar we hebben er ook op toegekeken dat er geen mogelijke concurrenten in de groep terechtkwamen, want dat maakt het deelnemers moeilijker om vrijuit over hun plannen en vorderingen te spreken, legt Schuddinck uit. Het project zorgt er voornamelijk voor dat aspirant-starters een netwerk opbouwen met wie ze hun ervaringen, twijfels en adviezen kunnen delen. Starters zijn doorgaans 24 uur op 24 met hun onderneming bezig. Het thuisfront dat niet altijd op prijs. Op bijeenkomsten van Stubry kunnen ze voluit over hun belevenissen spreken en op begrip rekenen. Je mag ook het stimulerende effect van groepsdruk niet onderschatten. Ze zien elkaar evolueren en dat spoort hen dikwijls aan om ook zelf een volgende stap te zetten. Zeker door de crisis zijn er nu heel wat drempels te overwinnen, niet alleen financieel, maar ook emotioneel, vertelt Schuddinck. Geen begrip Een van de deelnemers die heel wat weerstand moest overwinnen is de 28-jarige Pieter De Clercq. Hij nam ontslag als informaticus bij JeugdWerkNet en begon op 1januari een eenmanszaakje gespecialiseerd in het bouwen van websites. Ik kom helemaal niet uit een familie van zelfstandigen. Mijn omgeving begreep niet waarom ik de zekerheid van een vaste job achter mij liet. Dan doet het deugd in een groep van gelijkgestemden terecht te komen. Toch was een eigen zaak voor hem geen droom. Een verandering van koers wel, of dat nu bij een andere werkgever of als eigen baas was. Na wikken en wegen koos Pieter voor het laatste. Ik heb nog geen gezin, niet veel vaste kosten. Als ik ooit een eigen zaak wou hebben, is dit het moment. Hoewel het crisis is, valt het trouwens goed mee om klanten te vinden. Meestal verloopt dat via mond-totmondreclame. Ik heb zelfs nog geen website van mijn bedrijfje en eigenlijk is daar ook nog geen nood aan. Veel beroep op zijn mentor Geert De Clercq (geen familie, red.) van softwarebedrijf CQ Solutions heeft Pieter nog niet gedaan. Andere deelnemers maken wel dankbaar gebruik van de tips van oudere rotten in het ondernemersvak. Soms zit daar ook inside information tussen. Zij weten uit de praktijk wat er momenteel in hun sector gaande is en hebben dikwijls aan den lijve ervaren welke fouten je als starter niet mag maken, omdat ze die ooit zelf gemaakt hebben. Ze kunnen ook goede boekhouders of andere contacten aanraden. Een ervaren ondernemer herkent ook onmiddellijk de zwakke punten van een businessplan, zegt Hilde Schuddinck. Sinds de start van het project hebben elf van de deelnemers de stap naar het ondernemerschap ook echt gezet. Vier twijfelen nog. Omdat ze een zaak willen starten in een sector waar eerst heel wat marktonderzoek dient te gebeuren. Maar het project loopt nog zeker tot augustus en we hebben een aanvraag ingediend om met een nieuwe groep starters in spe te beginnen en de huidige groep nog een jaar langer te kunnen begeleiden, zegt Schuddinck. Een zaak opstarten is een ding, er een blijvend succes van maken is nog een andere uitdaging. JOBAT.BE/EIGENBAAS

7 Jobat 7 Ik heb echt om mijn ontslag gevraagd Op je veertigste nog zelfstandige worden, is niet evident. Al helemaal niet als je een job moet opzeggen die je jaren met plezier gedaan hebt. Er moest iemand op kantoor vertrekken. Die kans heb ik gegrepen en ik ben uit eigen beweging opgestapt, als een van de oudste werknemers. Ik ben echt om mijn ontslag gaan vragen, vertelt Katja Reyniers. Naast haar vaste baan gaf ze al een tiental jaar privécoaching. Het idee groeide om dat voltijds te doen. Sinds september runt ze coachingbureau Nin-Anna, samen met Annick Heyman, die ze via gemeenschappelijke vrienden leerde kennen. Zowel Annick als ikzelf hebben een behoorlijk bewogen levensgeschiedenis achter de rug. Plots kwamen we tot het besef kwamen dat we het anders wilden aanpakken. Op het notariaat waar ik werkte, kreeg ik dikwijls te maken met cliënten in moeilijkheden, die niet goed meer communiceerden. Daar wilde ik graag rond werken. Annick was al twee jaar als zelfstandige met coaching bezig. Een maand nadat we mekaar ontmoetten, vatten we het plan op om samen één training te geven. Uiteindelijk is het een heel bureau geworden. Voor mij was dat een grote stap. Het moment dat ik ben opgestapt werd ik 41jaar. Maar ik wist dat als ik nu de sprong niet waagde het er wellicht nooit meer van zou komen. De dames werkten een nauwgezet businessplan uit en kregen het fiat van de bank. Ik ben niet piepjong meer en heb een gezin, dus is het Katja Reyniers (42) zegde haar job bij een notariskantoor op. In september 2009 startte ze samen met Annick Heyman coachingbureau Nin-Anna. belangrijk dat financieel alles goed wordt opgevolgd. Ik prijs me ook gelukkig dat ik door mijn omgeving in mijn keuze gesteund word. Zo voel ik me extra verplicht me er volledig voor in te zetten. Want het is hard werken. Zeker de prospecties die je bij bedrijven doet om opdrachten binnen te halen, had ik een beetje onderschat (lacht). Lotgenoten Hadden ze ook het effect van de crisis op bedrijfsbudgetten niet onderschat? Er zijn bedrijven waar het budget voor coaching vermindert. Maar we hebben niet te klagen over het aantal opdrachten. Er zijn evengoed werkgevers die hier wel nog het belang van inzien. Toch zijn er ook momenten van twijfel. Dan is het goed dat je via een project als Stubry terecht kan bij lotgenoten. We hebben het ook getroffen met onze mentor: Leo Borms, gedelegeerd bestuurder van peperkoekbedrijf Vondelmolen. Hij stelt ons kritische vragen, wat helpt om dicht bij de realiteit te blijven en om duidelijk af te lijnen waar we naartoe willen. Maar wat als ondanks alle steun de zaak toch op de fles gaat? Ik denk dat ik met mijn kwalificaties wel weer een job in loondienst zou kunnen vinden. Maar laat ons ervan uitgaan dat dat niet nodig zal zijn. Eigen angst overwinnen was het moeilijkste Kurt Wante (29) nam ontslag om in januari zijn eigen ingenieursbureau op te starten. Mijn werkgever nam me dat niet in dank af. Vooral angst voor het onbekende hield Kurt Wante lang tegen om een eigen zaak te beginnen. Hij werkte als assistent projectmanager in de biotechnologie. Na verloop van tijd ging ik toch als zelfstandige in bijberoep aan de slag om niet meteen al te grote risico s te moeten nemen. Maar dan zie je hoeveel je van je opbrengsten in bijberoep aan de belastingen moet betalen en denk je: verdorie, waarom zou ik er niet volledig voor gaan? Toch duurde het een tijdje vooraleer hij die stap aandurfde. Stubry helpt daar in: je komt terecht in een groep waar iedereen met dezelfde koudwatervrees zit. De drive van anderen die hetzelfde doormaken, sleept je mee en geeft meer dan een duwtje in de rug. Op een bepaald moment moet je op je tanden bijten en er gewoon voor gaan. En dus diende Kurt hartje crisis zijn C4 in. Mijn werkgever nam me dat niet in dank af. Hij geeft je kansen om te groeien, investeert in je en dan sta je daar met je C4. Maar ik wou echt weg en voor iets nieuws kiezen. Bezorgdheid Zijn omgeving juichte zijn carrièrewending niet meteen toe. Er was vooral bezorgdheid. Constant kreeg ik vragen als: Jongen, je weet toch wel waar je mee bezig bent? Via Stubry kwam ik in een groep terecht waar ik wel gemotiveerd werd. Voor de zakelijke kant zocht Kurt ondersteuning van experts zoals een boekhouder en zijn bankier. Je kan niet alles zelf doen, dus moet je wel op anderen vertrouwen. Maar qua paperassen valt het eigenlijk goed mee, een zaak starten. Toch liepen de zaken niet helemaal volgens verwachting. Ik begon met Kwante, een bureau voor engineeringprojecten en tekenwerk. Later kwam ik in contact met een collega die ook een bedrijf aan het oprichten was waarin we konden participeren. Dat bedrijf, Solar Integra, ontwikkelt montagesystemen voor zonnepanelen. Ik zit momenteel dus met twee startende ondernemingen. Maar het loopt goed. Ik heb ook goed uitgekeken om in een sector te starten die goed draait. Als je iets begint, wil je dat nu eenmaal zien groeien.

8 . Werkbeeld Neuhaus Foto s: Marco Mertens Wist je dat de eerste praline vervaardigd werd in België? In het keldertje van zijn Brusselse apothekerswinkel, opgericht in 1857, vervaardigde Jean Neuhaus hoestbonbons, drop tegen maagkrampen en bittere chocolade. Maar het was zijn kleinzoon die 55 jaar later de eerste gevulde bonbon in chocolade bedacht. Deze pralines kenden een enorm succes. Intussen is Neuhaus uitgegroeid tot een wereldwijd bekend chocolademerk van luxepralines, biscuits en artisanale roomijscreaties. Op jaarbasis produceert de Maître Chocolatier ongeveer ton pralines, die vanuit de hoofdzetel in Vlezenbeek wereldwijd verzonden worden naar meer dan verkooppunten in 40 landen. Met de merken Neuhaus, Jeff de Bruges en Astrio behaalt de groep een omzet van meer dan 105 miljoen euro en telt hij zo n 800 medewerkers. JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 . Jobat 9 Onderzoek Tekst: William Visterin / Illustratie: Raf Pietercil Geen Facebook op de kantoor-pc Lange tijd keken bedrijven voor hun IT-beveiliging naar het kwaad van buitenaf. Maar vandaag lijken de rollen omgekeerd. Vooral de werknemer wordt in het oog gehouden. Naast seks- en goksites worden ook vriendensites als Facebook en Twitter steeds meer aan banden gelegd op kantoor. Grote bedrijven zoals KBC, Roularta en Belgacom legden onlangs de toegang tot sociale netwerken aan banden Ruim drie op de vier werkgevers leggen het internetgebruik op kantoor aan banden in ons land, zo blijkt uit onderzoek van het vakblad Smart Business Strategies bij 200 bedrijven en overheidsinstellingen. Vooral grote organisaties of bedrijven uit de bank- en verzekeringssector in ons land hebben duidelijke, en alsmaar striktere, regels voor internetgebruik tijdens de werkuren. Ze blokken bepaalde sites af en hebben een concrete policy. Al grijpen ook kleinere overheidsinstellingen en kmo s in. Steeds strenger Dat werkgevers internet op kantoor limiteren, is niet nieuw. Slechts 2 procent van de Belgische ondernemingen en overheidsinstellingen legde pas het voorbije halfjaar voor het eerst beperkingen op. De meeste deden dat al langer. Bij de Vlaamse overheid is er bijvoorbeeld sinds een aantal jaar een soort van gedragscode. In principe is de toegang tot websites vrij voor de 30 à ambtenaren, al klinkt de huisregel dat sites met oneerbare inhoud niet door de beugel kunnen. Bij verzekeringsmaatschappij Mercator kunnen personeelsleden bijvoorbeeld per geen filmpjes doorsturen of ontvangen, vermits deze door de zogenaamde firewall worden tegengehouden. Surfen kan wel, maar met mate. Zo worden bepaalde sites, zoals videosite YouTube afgeblokt. Afspraken of ingrepen zijn er dus al langer, maar bedrijven worden wel strenger. En dit vooral ten aanzien van sociale netwerken of vriendensites als Facebook en Twitter. Zo blokt 43 procent Facebook af, waar dat in 2009 nog 38 procent was. Bij Twitter is dat momenteel 39 procent, terwijl vorig jaar nog slechts 28 procent van de werkgevers het aan banden legde. Ook heel wat grote bedrijven zoals KBC, Roularta en Belgacom legden onlangs de toegang tot sociale netwerken aan banden. Enkel wie een goede reden heeft, zoals gebruik voor zijn of haar job, kan bij Belgacom nog op Facebook. Wormen Waarom zijn werkgevers de laatste tijd zo huiverig ten aanzien van sociale netwerken? Enerzijds gaat het om de vlotte werking van het computernetwerk. Want als iedereen via Facebook filmpjes gaat bekijken of spelletjes spelen, is dat netwerk al snel niet meer bruikbaar voor echte bedrijfstoepassingen. Sommige werkgevers vinden ook principieel dat het netwerk enkel is bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Dat is ook logisch vermits meer en meer bedrijfstoepassingen, zoals of gespecialiseerde software, louter via internet verlopen. Een gebrekkige internetverbinding heeft dan meteen een impact op de productiviteit van het personeel. Maar bovenal willen bedrijven vermijden dat kantoor-pc s worden besmet met computervirussen of andere kwaadaardige software. Want steeds meer zijn netwerksites als Facebook en Twitter een broeinest voor allerhande computervirussen. Beveiligingsspecialisten zien steeds meer virussen en wormen opduiken met sociale netwerken zoals Facebook, MySpace en Twitter als doelwit. JOBAT.BE/SOCIALMEDIA Vaakst geblokkeerde sites op kantoor Sites Erotische sites Goksites Downloadsites & P2P-Netwerken Online games Sites die aanzetten tot haat of geweld Facebook Twitter Chat- en Instant Messaging Myspace Streaming video & Youtube Percentage 65% 59% 53% 46% 45% 43% 39% 38% 36% 35% Bron: Smart Business Strategies

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

Meer jobs, moins de travail?

Meer jobs, moins de travail? Zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Meer jobs, moins de travail? Voor- en nadelen van een gesplitste arbeidsmarkt ASSESSMENTS Kan

Nadere informatie

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails? Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Overheid vs. privé Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN Hoe overtuigend zijn jouw

Nadere informatie

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ENQUÊTE Ouderenzorg: een fijne job? blz. 4 BISSCHOP BONNY Met lood in de schoenen blz. 10 JAN

Nadere informatie

Ook allochtonen maken fouten

Ook allochtonen maken fouten Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 SOLLICITEREN BIJ JEROOM De tekenafdeling zit in Pakistan blz. 10 KANTOOR BEDIENDEN Krijgen ze loon

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

Komt er wel een sociaal akkoord?

Komt er wel een sociaal akkoord? Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 RUTH LASTERS Beste meneer Volckers,... blz. 13 HOUD DE DIEF Belgische werknemer steelt 222 miljoen

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS

Wie is de groenste werkgever? NIEMAND ZIET ME. DE NV BELGIË, DEEL 1 Wat vinden we echt van onze job? TOM LENAERTS Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be NIEMAND ZIET ME Imagocoach Sascha Bertus geeft advies blz. 9 Wie is de groenste werkgever? De top

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look

Starters lonen DOSSIER. Sandra (24) management assistent 1.600 euro bruto. + 6.221 jobs op jobat.be. Ontdek de nieuwe Jobat look Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 MIJN KANTOOR De schriftjes van Chantal Pattyn blz. 11 GUNNAR MICHIELSSEN Succes kan zo ontroerend

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat.

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, regisseur van De Ronde blz. 10 EEN JOB IN HET BUITENLAND Eerst de werf,

Nadere informatie

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010 CAROLINE VAN DER HEYDEN Bio-ingenieur te paard blz. 9 JOOST VANDECASTEELE Ik weiger een sukkel

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

het nieuwe werken De komende

het nieuwe werken De komende Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HET POLITIEVERHOOR Niet zoals op tv blz. 6 JENS MORTIER Zoekende tot 27 blz. 10 ANSEEL & DENYS Ons

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Jongeren over hun baas

Jongeren over hun baas Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 18 en zondag 19 december 2010 50-PLUS Helft vindt werk na begeleiding blz. 9 CARTOONIST KIM Jammer dat ik een eigen stijl

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

Wat verdient een starter?

Wat verdient een starter? Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HASTA LA VISTA Het beroepsgeheim van Geoffrey Enthoven blz. 10 REKRUTEREN IN DE ZORG Roemenen

Nadere informatie

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter

Nadere informatie

Betaal ik meer voor mijn slee?

Betaal ik meer voor mijn slee? Zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Ook in 2011 verkoos u Jobat.be tot Site van het Jaar Bezoek onze site en steun Music For Life

Nadere informatie

Je werk of je leven?

Je werk of je leven? Zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be SAN F. YEZERSKIY We zijn allemaal van vlees en bloed blz. 9 GUIDO BELCANTO Choqueren hoeft niet

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

top Geluk aan de Mijn agenda zit eivol, maar ik plan hem wel zelf Caroline Ven, VKW JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR + 7.172 jobs op jobat.

top Geluk aan de Mijn agenda zit eivol, maar ik plan hem wel zelf Caroline Ven, VKW JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR + 7.172 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 maart 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ARBEIDSVRAAG Deeltijds omdat het moet? blz. 2 Geluk aan de top GEZOCHT Hoe vervang je 22 jaar ervaring?

Nadere informatie

Berichten van de werkvloer. Arbeidsomstandigheden in Nederland anno 2010. PvdA. PvdA -

Berichten van de werkvloer. Arbeidsomstandigheden in Nederland anno 2010. PvdA. PvdA - Berichten van de werkvloer Arbeidsomstandigheden in Nederland anno 2010 PvdA PvdA - Voorwoord De PvdA gelooft in werk, werk, werk, en vooral goed werk! Werk geeft je de mogelijkheden om je te ontplooien,

Nadere informatie

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011 RECHTEN & PLICHTEN Mag je werken in het weekend? blz. 2 STAN VAN SAMANG Ik ben niet bijgelovig,

Nadere informatie