NVZ INVITATIONAL CONFERENCE 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVZ INVITATIONAL CONFERENCE 2013"

Transcriptie

1 NVZ INVITATIONAL CONFERENCE 2013 ziekenhuizen in 2020 KRACHTIG KIEZEN

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Dagverslag 7 1 Inleiding Externe veranderingen vragen om toekomstgerichte actie Met het oog op Minder vaak naar het ziekenhuis Het gezondheidscentrum 2020 krijgt gestalte Chronische zorg verplaatst zich voor een deel E-health brengt zorg buiten de ziekenhuismuren De diagnostiek verandert 27 3 Bedrijfsmodellen Vertaling naar ziekenhuizen Een bedrijfsmodel voor medisch-specialistische zorg Het ziekenhuis van nu heeft geen helder bedrijfsmodel Ontwerp begint bij de patiënt Vier bedrijfsmodellen Het geïntegreerde diagnose- en behandelcentrum 38 4 Differentiatie Ontbundelen en bundelen Het pad van de patiënt Zelfstandig en in combinatie Van basismodellen naar onderscheidende merken Waaier aan verschijningsvormen 43 5 Verdere aangrijpingspunten voor vernieuwing Bereikbaar voor iedereen Hospital at Home Systematisch innoveren Long tail Freemium Franchising 45 6 Krachtig kiezen 46

4 Yvonne van Rooy, voorzitter NVZ 4 NVZ Invitational Conference Krachtig Kiezen

5 Voorwoord In de traditie van de afgelopen jaren waarin steeds op een voor ziekenhuizen centraal thema wordt gefocused, organiseerde de NVZ op 11 december 2013 haar derde invitational conference, dit keer onder de titel Krachtig kiezen. Te oordelen naar de vele reacties was dit onderwerp goed gekozen: een keur aan deskundige sprekers, vooral van buiten de sector, gaf haar inzichten prijs aan de deelnemers over veranderende landschappen en het belang van leiderschap daarin. Voor de aanwezige ziekenhuisbestuurders en andere deelnemers ongetwijfeld voldoende inspiratie voor de alom aanwezige keuzemomenten van nu en straks. Al onze leden staan aan de vooravond van nieuwe keuzes, nadat er al veel beslismomenten zijn geweest. De uitdaging is groot, het is nooit af! We kijken naar de toekomst: hoe ziet het zorglandschap er in het jaar 2020 uit? Het wordt allemaal bepaald door keuzes. Kernvraag: hoe kunnen we de beste en meest gezonde zorg bieden aan de patiënt? Dat vergt een scherpe analyse van alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Want het zorglandschap is dynamisch en is voortdurend in beweging. En dat is goed: nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuwe wensen vragen van ziekenhuizen dat ze zich steeds weer afvragen wat het beste is voor de patiëntenzorg. Ziekenhuisbestuurders, medische staven en andere professionals maken uiteraard die noodzakelijke en gewenste keuzes. De informatie van deze NVZ invitational Krachtig Kiezen is gebundeld in deze publicatie. Ik hoop dat dit rapport een ondersteuning kan zijn bij het maken van krachtige, juiste en tijdige keuzes. En dat zo de continuïteit van steeds veranderende en steeds betere en doelmatige zorg wordt gewaarborgd. Zoals ik op 11 december al memoreerde, Henry Ford zei ooit: het geheim van succes is er klaar voor zijn. Hoogachtend, Yvonne van Rooy voorzitter NVZ 5

6 Laura van Geest, directeur CPB 6 NVZ Invitational Conference Krachtig Kiezen

7 Dagverslag Laura van Geest: Beheersing van zorgkosten is vooral zaak van de sector zelf De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Wij worden ook steeds gezonder. Wel geven we steeds meer uit aan zorg. Als we de kosten laten stijgen, zijn de lagere inkomens straks driekwart van hun inkomensstijging kwijt aan extra zorgpremies, voorspelt Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau. Kostenstijging beperken door efficiënter werken is dé uitdagende opgave voor de sector. Hou het zelf in de hand voordat de politiek keuzes maakt. Onze levensverwachting is sinds 1950 met negen jaar gestegen, mede door een betere gezondheidszorg. Nieuwe technologie heeft ons daarbij geholpen. Betere zorg levert een jaarlijkse gezondheidswinst op van 4 tot 11 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar dat langere, gezondere leven kost ook wat. Steeds meer van ons inkomen gaat op aan zorg, rekent CPB-directeur Laura van Geest voor. Sinds 1972 is het aandeel van de zorguitgaven in het bbp gestegen van 7,5 procent naar 13 procent in In de cure is sprake van een krachtige technologische ontwikkeling, signaleert Van Geest. Dit gaat met zoveel prijsstijging gepaard, dat een steeds groter aandeel van de bbp-koek wordt toegeëigend. De vraag is of we dit kunnen blijven betalen. Sinds een paar jaar is wel sprake van een lichte trendbreuk in de kostenstijging. Zorgverzekeraars zijn meer risicodragend geworden, kopen behandelingen scherper in. En ze maken winst omdat ze geen dure medicijnen meer vergoeden. Van Geest: Ook verhoging van het eigen risico voor verzekerden heeft de zorgconsumptie enigszins verminderd. En tot slot is er de crisis. Het is bekend dat mensen in economisch slechte tijden minder zorg consumeren en minder geld hebben voor slechte gewoonten. Solidariteit Van Geest schetst verschillende toekomstscenario s van kostenstijgingen en wat dit betekent voor de hoogte van de premies. Het aandeel van de zorg in het bbp stijgt in een trendmatig scenario van 13 naar 22 procent in 2040 en in een betere zorg scenario zelfs naar 31 procent in In het laatste geval zal bijna de helft van het inkomen van de burger opgaan aan zorgpremie. De grootste zorgconsumptie komt nu voor rekening voor mensen met de lagere opleidingen, terwijl ze wel zeven jaar eerder overlijden dan hoger opgeleiden. Solidariteit is evenwel een onmiskenbaar onderdeel van ons zorgstelsel. De vraag is derhalve, zegt Van Geest, of deze solidariteit onder druk komt te staan als de zorgkosten blijven toenemen. Kunnen we het ons veroorloven mensen met een vmbo-opleiding zoveel premie te laten betalen dat ze van hun inkomen niets anders meer kunnen consumeren? Dat is een vraag die gaat over krachtig kiezen tussen ongemakkelijke opties, waar de gemiddelde politicus zich liever niet voor geplaatst ziet. Die zal dus zeggen: waarom kan de zorg niet goedkoper, doelmatiger? Dat maakt het probleem voor de politicus kleiner. Ze gaan terecht naar u, naar de sector, kijken. Amandelen knippen Inzetten op meer kosteneffectiviteit zonder kwaliteitsverlies van zorg is een voor de hand liggende optie, is de suggestie die Van Geest meegeeft. Is elke ingreep die je doet wel kosteneffectief? Zijn complicaties te vermijden door strikte naleving van hygiëneregels? Is de keuze om te opereren door nobele motieven ingegeven, of speelt een financieel belang mee? Wat dat betreft is er in de sector nog zendingswerk te verrichten. Neem de praktijkvariatie in het land in het knippen van amandelen. Dat verschilt sterk per regio. Vrijgevestigde medisch specialisten knippen meer amandelen dan artsen in loondienst. Schaalvergroting is een andere optie om kosten te beheersen. Maar gematigdheid en voorzichtigheid zijn geboden, waarschuwt Van Geest. Nederlandse ziekenhuizen zijn al groot. Schaalvergroting kan ook leiden tot marktmacht, prijsopdrijving en tot slechtere kwaliteit zorg. Ook aandacht voor preventie, voor effectieve zorg in de opleiding van medici en voor uitkomstfinanciering als prikkel om goede zorg te leveren, zijn volgens Van Geest opties die op termijn kosten kunnen drukken. Allemaal suggesties voor krachtige keuzes. Die kan de sector zelf nemen in plaats van over te laten aan de politiek. Hoewel er, voorspel ik, nog de nodige Bestuursakkoorden op u afkomen. Dagverslag 7

8 Laura van Geest, Marina de Lint (RVZ), Philip Idenburg (BeBright) 8 NVZ Invitational Conference Krachtig Kiezen

9 Panelgesprek over de invloedrijkste ontwikkelingen in ziekenhuisland: Alle partijen moeten uit hun schuttersputje kruipen Nadat Laura van Geest de aanwezigen het cijfermatige kader van vandaag heeft voorgehouden, mag zij in discussie met twee andere genodigden: Marina de Lint, senior adviseur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en Philip Idenburg, adviseur op het gebied van strategie en innovatie. Onder de strakke maar prettige regie van dagvoorzitter Tom van t Hek worden in rap tempo de thema s van vandaag onder de loep genomen. De Lint onderschrijft doelmatigheid van zorg als de grootste uitdaging, in navolging van Van Geest. Maar wijst ook op het belang van verbinding met de eerste lijn, wat voor velen in de zaal wellicht niet het meest aantrekkelijke perspectief is. Idenburg wijst eveneens op het afstemmingsprobleem tussen eerste en tweede lijn. De grootste uitdaging is het doorbreken van de institutionele inertie, zegt Idenburg. Niemand hoeft bang te zijn voor zijn boterham, want werk blijft er genoeg in deze branche. Waarom lijkt het dan toch zo moeilijk om de geïnstitutionaliseerde wereld van de tweede lijn te veranderen? De Lint verwoordt het zo: Alle partijen zouden uit hun schuttersputje moeten stappen. Er zijn een heleboel belemmeringen om samen te werken. Bijvoorbeeld in de kostensfeer en de wijze waarop verrichtingen gedeclareerd worden. Maar daarvoor kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld een joint venture oprichten. Daarmee kunnen de belangen van de zorgverleners gelijkgeschakeld worden. Alle partijen moeten over de schutting heenkijken, zegt Van Geest. Als eerste lijn, anderhalve lijn en tweede lijn niet met elkaar gaan samenwerken, dan is dat de dood in de pot. alternatieven voor langdurige zorg te ontwikkelen, zoals zorgcoöperaties. Waarom zou tweedelijnszorg daarin niet kunnen participeren, stelt zij welhaast retorisch. Urgentiebesef Frank de Grave (Orde van Medisch Specialisten) vindt in het publiek gezeten de teneur te negatief. We hebben het beste stelsel van Europa, zegt hij. We maken de discussie te plat, door het alleen maar over de negatieve ontwikkelingen te hebben. Maar Van Geest is niet voor één gat te vangen. De care loopt wel internationaal uit de pas, zegt zij, maar de cure is de sector, waar, áls de trend zich verder ontwikkelt, de ontwikkelingen nou eenmaal desastreuze gevolgen hebben. Feit is natuurlijk dat het urgentiebesef in de care al enige tijd aanwezig is en dus ook al de nodige stappen gezet zijn. Door Den Haag, maar ook door het zorgveld. Daar kan de cure nog een puntje aan zuigen. Samenwerken met de eerste lijn lijkt voor de tweedelijnszorg zo slecht nog niet. Dokter beslist Volgens Idenburg moeten innovatieve partijen meer de ruimte krijgen van de verzekeraars. Daarnaast moet er volgens hem zowel op systeemniveau als binnen zorginstellingen meer ruimte voor innovatie worden gemaakt. Door wie eigenlijk en wie sturen veranderingen aan? Zijn dat de bestuurders? De medisch specialisten? Of zijn het de burgers die immers kiezen voor verzekeraar A of B en voor ziekenhuis X of Y? En de overheid: welke rol speelt die in de veranderingen? Ook het publiek blijkt daarover een mening te hebben. De dokter beslist, zegt de een, samen met de patiënt weliswaar, welke ingreep nodig is. Maar de dokter moet zijn witte jas uitdoen zegt een ander, omdat het systeem zelf in het schuttersputje zit. Pas dan kan die dokter zien wat er moet gebeuren, als gewone burger dus. De beslissing is wellicht aan de burger, maar de innovatie-initiatieven komen bijna altijd van de zorgprofessionals die ruimte zien om de zorg die zij leveren beter en betaalbaarder te maken, zegt Idenburg. De Lint wijst op de initiatieven die steeds vaker vanuit de gemeenschap ontstaan, om Dagverslag 9

10 De (on)voorspelbare patiënt Margriet Sitskoorn: Wijsheid is de topmanager van onze hersenen Onze hersenen worden gestuurd door pijn en genot. Maar omdat we ook verantwoordelijk zijn voor mensen om ons heen, moeten we streven naar uitgesteld genot, ofwel wijs gedrag, betoogt Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Margriet Sitskoorn geldt als mogelijk de bekendste breindeskundige van Nederland. Ze schreef diverse bestsellers over de werking van de hersenen. Daarin laat ze zien dat we lang niet zo rationeel zijn als we zelf denken, waarom we zo moeilijk weerstand kunnen bieden aan verleidingen, en waarom we wensen of belangen van anderen negeren ten gunste van ons eigen voordeel, ook wel asociaal gedrag genoemd. En dat laatste kunnen we ons in de patiëntenzorg, of in de samenwerking met collega s, moeilijk veroorloven. Voldoende aanleiding dus, stelt Sitskoorn, om als ontdekkingsreis naar de sleutel tot verandering meer te begrijpen van de kracht van de hersenen. Hebzucht is exemplarisch voor belangrijke krachten in ons brein. Doordat we iets verzamelen kennis, aandacht, macht, geld wordt het genotsnetwerk in ons brein geprikkeld. Macht maakt hebzuchtig. En als je er niet voor gestraft wordt, waarom zou je dat dan veranderen? Dat doe je niet, want genot helpt je om te overleven. Daarom is veranderen zo moeilijk. Omdat we er mee wegkomen, ondanks de schade op lange termijn. ( zelf keuzes maken ), relatedness ( erbij horen, geaccepteerd worden ) en eerlijkheid ( fair behandeld worden ). Uitgesteld genot Deze vijf sociale domeinen, vervolgt Sitskoorn, zorgen voor enorm veel beslissingen en acties van mensen om ons heen. Wie zich daarvan bewust is, kan daarop inspelen en maximaal effect halen uit sociale interactie. Vraag je dus af wat je kunt doen om de vijf sociale domeinen van mensen om je heen te verhogen. Je kunt nooit teveel sociale motivators geven. Dat anderen de hakken in het zand zetten, komt doordat zo weinig rekening wordt gehouden met de vijf domeinen. Lukt het wèl om daarmee rekening te houden en te veranderen, dan spreken we van wijsheid. Wijsheid ontwikkelen we in onze prefrontale hersenschors. Dat is de topmanager van ons brein. Die zorgt ervoor dat we kunnen plannen, feedback geven, emoties kunnen controleren, leiderschap tonen. Wijsheid zorgt voor ruimte tussen stimulus en respons. Voor pro-sociaal gedrag en voor uitgesteld genot. Wijsheid leert ons dat pijn en genot ook het gedrag van uw patiënten en medewerkers sturen. Nuttig om te weten. Sociale pijn Pijn is de andere sturende factor in onze hersenen. Pijn voel je bij het scheuren van je enkelbanden, pijn voel je ook als je oneerlijk behandeld wordt. Dat is sociale pijn. We zijn bereid iets positiefs voor onszelf op te geven, geld bijvoorbeeld, om degene die ons benadeelt te straffen. Pijn en genot sturen ons gedrag ook in nobele zaken. We voelen zelf een lichte pijnscheut als we een ander lelijk zien vallen. Door hem of haar te helpen, dienen we ook ons eigen belang. We zijn immers een soort die in z n eentje niet kan overleven. Onze hersenen zijn dus ook sociale hersenen. We hebben een groep nodig. En hoe altruïstischer onze omgeving, hoe meer we willen geven. Ook dat is een prikkel in ons genotsnetwerk. Pijn en genot zijn gerelateerd aan de vijf belangrijkste domeinen van sociale interactie, weergegeven in het zogeheten SCARF-model van de wetenschapper David Rock. Die vijf zijn: status ( jouw plek in de pikorde ), zekerheid ( alles wat onzeker is kost energie ), autonomie 10 NVZ Invitational Conference Krachtig Kiezen

11 Panelgesprek Zorgprofessionals op weg naar 2020 Investeren in samenwerking ziekenhuis en eerstelijnszorg De muren tussen huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen moeten omver. Multidisciplinaire samenwerking en het organiseren van ketenzorg voor steeds meer mensen met chronische aandoeningen is de rode draad voor de toekomst. De juiste zorg op de juiste plek, was de strekking van een panelgesprek onder leiding van dagvoorzitter Tom van t Hek over de veranderende rol van zorgprofessionals op weg naar Peter Groenewegen, directeur van onderzoeksinstituut Nivel, ziet steeds meer mensen ondanks meerdere chronische ziekten ouder worden. Hij vindt dat we niet naar 2020 maar naar 2040 moeten kijken. Ziek zijn en ouder worden leidt tot existentiële problemen. Willen we dat mensen met hun beperkingen zoveel mogelijk autonoom blijven leven? Dan heeft dat gevolgen voor het soort professionals dat we nodig hebben en hun manier van samenwerken. De cure en de care vereisen een nieuwe balans tussen generalistische en specialistische zorg. Door de verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg komt er veel werk op de huisartsen af, voorspelt huisarts in opleiding Maarten van Woelderen. De opmars van anderhalvelijnszorg, de specialist in de huisartspraktijk, is een ingrijpende verandering, die de patiëntenbelangen ten goede komt. De substitutie van diabetes van de tweede naar eerste lijn is goed verlopen. Ketenzorg voor andere ziekten en mantelzorg worden steeds belangrijker. Nieuwe netwerken vragen om nieuwe kennis. Huisartsen en specialisten moeten elkaar al in de opleiding tegenkomen. Dat gebeurt nog niet. extramuraal werken. In opleidingen is aandacht voor leiderschap en communicatie nodig. Patiënten nemen de lead, worden steeds mondiger. Specialisten moet je daarin ondersteunen. Ze worden nog teveel opgeleid voor een medisch trucje, maar hebben ook softere vaardigheden nodig. Minder duur Van t Hek vraagt of de tweedelijnszorg niet moet uitkijken de boot te missen. Niet als ziekenhuizen een visie ontwikkelen en omgevingsbewust blijven. reageert Groenewegen. In ieder geval is het onverstandig te wachten totdat verzekeraars iets gaan opleggen, vindt jonge huisarts Van Woelderen. Als je wacht tot het móet, dan zitten er vaak dwingende, financiële belangen achter. Wees flexibel als ziekenhuis. Wanneer je een starre organisatie blijft, wordt de toekomst lastig. Door zelf de lead te nemen, kun je het ook zelf vorm geven. Gezondheid definiëren als de afwezigheid van ziekte is niet meer houdbaar. Van Woelderen: De verdere levenskwaliteit is het toekomstig uitgangspunt voor de vraag of je wel of niet operatief moet ingrijpen. Dat kan leiden tot minder dure keuzes. Francis Bolle ziet reikhalzend uit naar taakherschikking van de arts naar de verpleegkundig specialist. Die heeft nu geen zeggenschap over de financiële component. In 2015 komt er een nieuw bekostigingssysteem. Ik hoop dat ziekenhuisbestuurders meer bewuste keuzes maken over de inzet van de verpleegkundig specialist om zorg efficiënter in te richten. Betrek medische professionals meer bij het maken van nieuw beleid, is de raad die Jesse Habets bestuurders nog wil meegeven. Doe het in de directiekamers niet in uw eentje. Extramuraal werken Samenwerking tussen eerste- en tweede lijn mag dan de nieuwe uitdaging zijn, maar wie belt wie, wil gespreksleider Van t Hek van de panelleden weten. Groenewegen zag in het verleden dat oudere huisartsen uitstekende contacten hadden met wijk- en thuiszorg. Ze konden vaak snel iets regelen om een patiënt een plek op een wachtlijst te besparen. Jonge huisartsen missen die contacten. Meer samenwerking in en overheveling van zorg naar de eerste lijn vraagt zowel om persoonlijke netwerken als netwerken op organisatieniveau. Zet rolmodellen vanuit de eerste- en tweedelijnszorg bij elkaar om subsitutie nog meer te propageren en te versnellen, adviseert Francis Bolle, verpleegkundige en lobbyist van de V&VN. Bolle ziet veel kansen om zorg buiten het ziekenhuis aan te bieden, bijvoorbeeld via E-health. Opleidingen van verpleegkundigen gaan zich nu ook richten op andere competenties, zoals multidisciplinair samenwerken. Verpleegkundige taken gaan van zorgen naar ondersteunen. Radioloog in opleiding Jesse Habets: Ziekenhuizen moeten leren over hun muren heen te kijken en actiever worden met Dagverslag 11

12 Een nieuwe mix van bricks en clicks Daan Dohmen: Bereid je voor op wat komen gaat Met de illustere titel Een nieuwe mix van bricks en clicks neemt Daan Dohmen het publiek mee op een sneltrein vol innovatie en techniek. Toen hij ooit werd uitgeloot voor medicijnen besloot hij zich op een andere manier verdienstelijk te maken voor de zorg. En zo geschiedde. Dat er met koude ICT heel warme zorg mogelijk is, dat bewijst hij nu zijn publiek. De toekomst laat zich kennen door een aantal thema s, vertelt Dohmen. De eerste is veiligheid en geborgenheid. Door technologie zijn processen anders in te richten, waardoor er meer tijd is voor zorgverleners om warme zorg te leveren. Het aantal zorgmomenten kan omlaag als daarvoor in de plaats de kwaliteit van de persoonlijke zorg maar toeneemt. Een pleister met chip die continu monitort hoe het met een patiënt is. Daardoor kan een specialist zorg leveren op het moment dat het echt nodig is in plaats van zo n vaste check-up eens in de drie maanden. inspuit of medicijnen inneemt. Er is 40 procent reductie van tijd door mogelijk. Tel daarbij op dat 95 procent van de patiënten het fijn vindt om een combinatie van zorg op afstand en fysiek geleverde zorg te ontvangen, en het plaatje is rond. Een derde thema is de centrale rol voor het virtuele ziekenhuis. Dat mensen gebruik zullen gaan maken van zelfdiagnostiek is een feit, zegt Dohmen. Daar kun je voor zijn of tegen, je kunt benoemen wat er allemaal op tegen is. Maar dat het gaat gebeuren, daarover is geen twijfel mogelijk. Veranderen gedrag Er is al zoveel meer mogelijk dan waarover we ons ethisch buigen, vervolt Dohmen. Google voorspelt beter wanneer een griepgolf ons land gaat overspoelen dan welke dokter dan ook. De hoeveelheid variabelen die Google op basis van ons online gedrag verzamelt, leidt tot een nauwkeurige diagnose. Appjes op de smartphone die onze vitale functies in een handomdraai meten; het kan allemaal al. De vraag is hoe je als ziekenhuis daarmee wil omgaan. Want tegenhouden kun je het niet. Wijsheid is in deze te beslissen wat de rol van een traditionele zorgaanbieder moet gaan worden. Virtueel Een tweede thema is de eigen regie van mensen. Een ipad is een venster op de wereld voor velen. Zorgverleners kunnen meekijken met hoe een patiënt insuline Daan Dohmen, algemeen directeur Focus Cura 12 NVZ Invitational Conference Krachtig Kiezen

13 Panelgesprek Financiering in perspectief Ondernemen doe je buiten het ziekenhuis Onder leiding van Eric Bassant, hoofdredacteur van Zorgvisie gaan vier panelleden met elkaar in gesprek over de veranderende mogelijkheden voor ziekenhuizen om vreemd vermogen aan te trekken. Het zijn Michel van Schaik: directeur gezondheidszorg Rabobank, Sebastiaan Jansen: partner bij SJMG Health Investments, Ruulke Bagijn: Chief Investment Officer private markets PGGM, en Chris Oomen: voorzitter raad van bestuur van DSW. Vanaf 2015 mogen ziekenhuizen winst maken. Dat effent de baan voor private equity partijen en andere investeerders. Wel is er een aantal voorwaarden verbonden voordat winst mag worden uitgekeerd. De panelleden zijn voorzichtig edoch optimistisch. Van Schaik van de Rabobank zegt zeker meer te gaan doen in de zorg als het gaat om het verschaffen van risicodragend kapitaal. Tot nu toe zijn de financieringen die wij doen vooral bancaire (hypothecaire) leningen. Wij zijn als Rabobank al jaren selectief bij het verschaffen van leningen. Daarom hebben wij een gezonde portefeuille. Echter, kritisch is hij ook. De complexiteit van de bedrijfsvoering is nog te groot bij veel ziekenhuizen. Er moet meer focus komen en ziekenhuizen moeten hun governance en bedrijfsvoering vereenvoudigen en flexibiliseren. Kritisch is hij ook op de fusies die in de tweedelijnszorg aan de orde zijn. Dat betekent vaak het stapelen van complexiteit, zonder dat goed wordt onderbouwd of de prijs en kwaliteit van de zorg daarvan écht beter wordt. Ziekenhuizen zullen over voorgenomen fusies eerder in gesprek moeten gaan met hun banken. Koninkrijk al gaande en dat zou ook goed passen bij PGGM. Daarvoor is echter wel een andere structuur nodig, want dan moet het professionele operationele bedrijf gescheiden worden van de huisvesting. De sector zou dan wezenlijk moeten veranderen. Democratische controle De duidelijk aanwezige Oomen is als immer een kritische geest in zorgland. De invloed van zorgverzekeraars is zeer beperkt, zegt hij. En: hoe groter de zorgverzekeraar, hoe minder zijn macht. Maar hoe zit dat dan met het Vlietland Ziekenhuis? Dat heeft hij toch gered? Nou, dat zit toch een tikje anders. De bank heeft de stekker er niet uitgetrokken, dan kan de verzekeraar dat ook niet met een ziekenhuis waar de meeste patiënten verzekerd zijn bij DSW. Alle ziekenhuizen zijn stichtingen, en daar moeten we vanaf, vindt Oomen. Er is een gebrek aan democratische controle, die niet goed is voor de zorg. Van Schaik is het daar volmondig mee eens: Nu de overheid meer op afstand staat is de vraag aan wie de Raad van Toezicht en het bestuur van een ziekenhuis verantwoording afleggen. Ook de positie van de vrijgevestigde maatschappen is niet houdbaar. Medisch specialisten moeten óf financieel medeverantwoordelijkheid gaan dragen voor het ziekenhuis óf daarbuiten écht voor eigen rekening en risico gaan ondernemen. Kortom, de governancestructuur van veel ziekenhuizen moet fundamenteel worden herijkt Opknippen Jansen, naast investeerder ook oprichter van de Mauritsklinieken, zegt dat er risicodragend kapitaal nodig is, willen ziekenhuizen uitbreiden. Maar private equity heeft geen beste naam. Kijk maar naar hoe het Slotervaart er voor staat, licht hij toe. Private equity lijkt alleen aan de orde als sprake is van een crisissituatie. Met SJMG willen hij en zijn partners een gerichte investeringsfocus op ziekenhuizen combineren met kennis van de tweedelijnszorg. Planbare zorg, daarvoor zijn partnerships aan de orde, zegt hij. Waarom de zorg niet opknippen in onderdelen en per onderdeel bekijken welke vorm van eigen en vreemd vermogen logisch en wenselijk is? Infrastructuur Bagijn is vermogensbeheerder van verschillende pensioenfondsen in de sector zorg en welzijn. PGGM belegt indirect in de zorgsector; in aandelenkapitaal via private equity managers en in schuldfinanciering via beleggingen in kredietportefeuilles van banken. Investeren in infrastructuur van ziekenhuizen: dat is in het Verenigd Dagverslag 13

14 14 NVZ Invitational Conference Krachtig Kiezen

15 Bouwstenen voor krachtige keuzes Bram den Engelsen: Kies tijdig een toekomstgericht bedrijfsmodel Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een groot aantal invloedrijke veranderingen. Die vragen om krachtige keuzes voor toekomstgerichte bedrijfsmodellen. Twynstra Gudde bracht ze in opdracht van de NVZ in beeld. Partner Bram den Engelsen presenteert tijdens de conferentie de hoofdlijnen. Verderop in deze publicatie is het complete verhaal opgenomen. Tijdig kiezen Volgens Den Engelsen is het is nu aan de aanbieders van medisch-specialistische zorg om met deze bouwstenen aan de slag te gaan. Wie tijdig de juiste keuzes maakt (ook over wat men niet meer gaat doen), die is een krachtige speler en kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Wie denkt dat het allemaal zo n vaart niet zal lopen en meent nog tijd genoeg te hebben, die loopt het risico een speelbal te worden waarmee de toekomst op de loop gaat. Patiënten worden mondiger, willen participeren, zijn kritischer en bereid om meer te reizen. Verzekeraars kopen selectief in, de volumegroei wordt sterk begrensd en krimp is niet langer ongewoon. Medische wetenschap en technologie ontwikkelen zich onverminderd door, met zowel kansen voor patiëntgerichte innovatie als risico s van verdere stijging van kosten. Financiering wordt lastiger. Het karakter van het ziekenhuis verandert. Een deel van de huidige medisch-specialistische zorg zal gaandeweg buiten de muren van het ziekenhuis worden verleend. Deze veranderingen in de externe omgeving hebben een grote invloed op de koers en inrichting van ziekenhuizen. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat ziekenhuizen alles blijven doen wat ze nu doen. En het is een zekerheid dat wat ziekenhuizen doen, geleidelijk anders zal gaan dan nu. Verschillende bedrijfsmodellen Den Engelsen presenteert een bedrijfsmodel voor medisch-specialistische zorg, dat op verschillende manieren kan worden ingevuld. In het ziekenhuis van nu lopen in feite vier bedrijfsmodellen door elkaar heen, wat niet bepaald optimaal is. Door te ontbundelen ontstaan vier soorten centra, die zich op verschillende patiëntengroepen richten: - diagnostiekcentrum - (thematisch) diagnose- en adviescentrum - behandelcentrum - centrum voor acute zorg Als vijfde model schetst hij het bedrijfsmodel van het geïntegreerde diagnose- en behandelcentrum, waar op een vernieuwende manier expertise wordt gebundeld en maatwerk wordt geleverd. Doordat aanbieders van medisch-specialistische zorg verschillende keuzes zullen maken, ontstaat landelijk een waaier aan verschilningsvormen, zo is de verwachting. Er komen grotere verschillen in het profiel van ziekenhuisorganisaties en -locaties. Door een andere inkleuring van dezelfde (basis) bedrijfsmodellen ontstaan onderscheidende merken, met aantrekkingskracht op specifieke patiëntengroepen. Dagverslag 15

16 De volgende stap in klantgerichtheid Jacqueline Fackeldey: Ikea inspireert; daar kunnen ziekenhuizen een voorbeeld aan nemen Klantrolopoloog Jacqueline Fackeldey is een veelzijdig mens. Marketeer, consultant, spreker; er is weinig dat zij niet doet. Vaak bevinden haar opdrachtgevers zich in de gezondheidszorg. Vandaag spreekt zij met haar publiek over Ikea en hoe ziekenhuizen aan Ikea een voorbeeld kunnen nemen. Voor Zorgmarkt, blad voor managers in de zorg, schrijft Fackeldey al langere tijd columns over klantgerichtheid in de gezondheidszorg. Alweer enkele jaren geleden schreef zij over Ikea. Vele boze reacties waren haar deel. Het gemeenschappelijke in die reacties was de verontwaardiging over de vergelijking tussen een Zweeds woonwarenhuis en de illustere wereld van de gezondheidszorg. Een vergelijking echter, die volgens Fackeldey wel degelijk opgaat. Neem alleen al het uitgebreide aanbod van Ikea, die evenmin een keuze maakt in het portfolio. Dat is toch net zo voor ziekenhuizen? Strijd Het delen van verantwoordelijkheden of shared decision making; het lijkt soms wel eens een strijd tussen verschillende putjes, refereert Fackeldey aan het schuttersputjesverhaal dat opkwam in het panelgesprek van die morgen. Dat wat je zelf kunt doen, dat doe je zelf. Het overige doet een ander. Slim werken, ook al zo logisch: werk kostenbewust en lever een hoge kwaliteit. Niemand weet hoe duur een nieuwe heup is. Ook artsen niet. Hilarisch wordt het verhaal van Fackeldey als ze vertelt over de gastheren en - vrouwen in ziekenhuizen maar ook elders: vaak gezeten achter een hoge balie, zijn ze gezellig met elkaar in gesprek. Patiënten en bezoekers lopen dwalend door de gangen; daar waar de gastmensen zich ook zouden moeten bevinden. Bij Ikea is iedereen gastvrouw/heer, dat zou in de zorg net zo moeten zijn. Lessen Laten we eens serieus kijken wat de zorg van Ikea kan leren, stelt Fackeldey voor. Of je nou wil of niet: Ikea inspireert. De enige persoon in het publiek vandaag die nog nooit bij Ikea is geweest, blijkt een echtgenote te hebben die er wel regelmatig komt. De meeste mensen maken zo n ritje vaker. Een optimaal gebruik van ruimte en tijd, daar staat Ikea voor. Wat zijn de lessen die we kunnen leren van Ikea? De eerste is management by walking around. De tweede is keep it simple, stupid. De derde is het delen van verantwoordelijkheden en de laatste is slim werken. Fackeldey licht het toe. Ervaring Management by walking around: ga die werkvloer op en wees daar waar het gebeurt. Neem een voorbeeld aan de grote baas van Ikea, Ingvar Kamprad; toen het nieuwe filiaal in Duiven openging, zat Kamprad in een camper, verscholen achter een gordijntje, te wachten op de dingen die komen gingen. Toen het Nederlandse volk in groten getale kwam opdraven zag hij dat met eigen ogen. Dan keep it simple, stupid: need we say more? Denk aan de zorgverzekering die HEMA recentelijk in de markt heeft gezet: maak processen en diensten zo simpel mogelijk. Een ziekenhuis is gewoon een tijdelijk huis voor mensen. Maak de beleving voor hen optimaal, ook al zijn er beperkende omstandigheden (ziekte). Juist als je ergens niet wil zijn, is het bieden van een optimale ervaring nog veel belangrijker. 16 NVZ Invitational Conference Krachtig Kiezen

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 + ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST Uitgave juli 2012 Voorwoord Zorgen voor zorg Als maatschappij staan wij voor een belangrijke uitdaging. We zitten middenin

Nadere informatie

inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel

inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel inhoud FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel Utrecht, november 2013 inhoud Het FWG Trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Geertje van de Ven, Astrid Westerbeek, Peter Andriessen Ontwerp

Nadere informatie

Ondernemen met lef. Verslag van het Advocatuur Congres 20 en 21 November 2014. Ga slimmer werken! Je zoekt vaak iemand die op je lijkt

Ondernemen met lef. Verslag van het Advocatuur Congres 20 en 21 November 2014. Ga slimmer werken! Je zoekt vaak iemand die op je lijkt Ondernemen met lef Verslag van het Advocatuur Congres 20 en 21 November 2014 Ga slimmer werken! door prof. Barbara Baarsma Je zoekt vaak iemand die op je lijkt door prof. Mandy van der Velde Je moet van

Nadere informatie

seneca HET journaal Begrip kweken voor elkaar is de meerwaarde van het Seneca-congres Frank de Grave en 15 Pieter Vierhout: Ondersteun de specialisten

seneca HET journaal Begrip kweken voor elkaar is de meerwaarde van het Seneca-congres Frank de Grave en 15 Pieter Vierhout: Ondersteun de specialisten augustus 2009 nummer 2 seneca HET journaal Frank de Grave en Jacintha Albada JELGERSMA: Begrip kweken voor elkaar is de meerwaarde van het Seneca-congres 15 Pieter Vierhout: Ondersteun de specialisten

Nadere informatie

Financierbaarheid van de zorg

Financierbaarheid van de zorg BV brengt mensen samen 1 Inhoud Inleiding Doorgeschoten afhankelijkheid, in een levenslange wieg...2 dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot Volume, kosten, kwaliteit en Slotervaartjes...4 drs. W.J. (Wouter)

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg

Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg colofon redactie Cees Wevers, Govert

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties Sectorupdate 2012 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Politica pur sang. Magazine voor ondernemers in beweging

Politica pur sang. Magazine voor ondernemers in beweging Magazine voor ondernemers in beweging 15 e jaargang Editie 3 2014 Edith Schippers Politica pur sang Social media in de (fysio)praktijk Veerkrachtige revalidatie Cloudcomputing heeft korte lijntjes nodig

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

Snel op de hoogte met

Snel op de hoogte met 4 11 VAKBLAD VOOR MANAGERS LEIDINGGEVENDEN VAN VAN OPERATIEAFDELINGEN Lia Scholtanus (Medisch Centrum Leeuwarden): Je moet gaan voor maximaal rendement Toekomstvisies bij het NVLO-congres Terugblik op

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Health Care Governance

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Health Care Governance EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Verhoogd risico Sluit een D&O verzekering af voor bestuursleden Health Care Governance Professionalisering van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid

Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid De balans tussen ziel en zakelijkheid 2 De ziel De gezondheidszorg is een prachtige sector om in te werken. Het gaat ergens over.

Nadere informatie

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 2 2011 Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus Ab Klink laveert tussen hoop en somberen Social media binnen de zorg: zegen of vloek? Moeten

Nadere informatie