35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics"

Transcriptie

1 Verslag van Conferentiebezoek 35th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 8th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics 7 t/m 12 juli 1997 Gert Veldhuijzen van Zanten 1 Inleiding Dit is een verslag van mijn bezoek aan de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de Amerikaanse en Europese afdelingen van de Association for Computational Linguistics (ACL). De bijeenkomst werd gehouden van 7 t/m 12 juli 1997 in de Universidad Nacional de Educacíon a Distancia (UNED), Madrid, Spanje. Ik bezocht er de hoofdconferentie en een daaropvolgende workshop over dialoogsystemen. 2 Conferentie De conferentie werd bezocht door zo n vijfhonderd deelnemers, bestond uit een aantal sessies van vier presentaties, waarbij er steeds twee sessies parallel plaatsvonden. In totaal werden er 63 papers gepresenteerd. Daarnaast waren er een aantal studentsessies, en een tweetal invited talks. 2.1 Dinsdag 8 juli Mijn vliegtuig vertrok na enige vertraging om ongeveer 11 uur s morgens en om iets over half twee landde het op het vliegveld Barajas van Madrid. Ik ging met de bus en taxi naar mijn hotel Florida Norte en nadat ik me daar een beetje geinstalleerd had ben in naar het conferentieterrein gelopen om de proceedings e.d. op te halen en de eerste praatjes bij te wonen; na twee praatjes in de sessie over Statistics and Meaning, ben ik overgestapt naar de sessie over Generation Sessie Statistics and Meaning A DOP Model for Semantic Interpretation Remko Bonnema, Rens Bod en Remko Scha Duo-presentatie; inleiding Rens Bod, verder Remko Bonnema de belangrijkste vraag die hierbij naar voren kwam is wat is de eenheid die bepaald of twee subbomen in dezelfde categorie vallen waarover statistiek wordt bedreven. Te fijne onderverdeling levert teveel data-sparseness op en te grof levert te weinig generalisatie. Uit experimenten met het OVIS corpus blijkt dat syntactische categorie samen met semantische type de beste labelling geeft. Verslag ACL/EACL '97, Madrid 1

2 Fertility Models for Statistical Natural Understanding Stephen Della Pietra, Mark Eptstein, Salim Roukos en Todd Ward. Hier werd natuurlijke-taalproduktie voorgesteld als een noisy channel, waardoor een formele taal in het hoofd van de spreker/schrijver verstuurt werd en er als natuurlijke taal uitkwam. Verschillende hidden-layer modellen worden gebruikt om vanuit de natuurlijke taal terug te redeneren naar de formele taal Sessie Generation An algorithm for Generating Referential Descriptions with Flexible Interfaces Helmut Horacek Een verhaal over de generatie van beschrijvingen die uniek verwijzen naar een object in een bepaalde scene, rekening houdend met linguistische beperkingen en met cognitieve beperkingen van de toehoorder. Applying Explanation-based Learning to Control and Speeding-up Natural Language Generation Günther Neuman Dit praatje was voor mij nauwelijks te volgen, waarschijnlijk omdat mij de benodigde HPSG-achtergrond ontbreekt, wat zijn LISZT-s en/of HANDEL-s? 2.2 Woensdag De woensdag begon met een invited talk van David Sadek, en vervolgens een sessie over Spoken en Multimodal interaction. De middag heb ik vrijgenomen, omdat er alleen praatjes waren over Finite State Technologies, Machine Translation, Syntax en Morphology. Geen van deze onderwerpen leek me direct relevant voor dialoogmanagement. Verder heb ik deze dag nog de demo van VerbMobil bekeken. Erg imposant was dat ze in dit spraak-naar-spraak vertaalsysteem bij de spraakherkenning gebruik maken van prosodie, om bv de verschillende betekenissen van het Duitse noch te achterhalen. En ook om zinsgrenzen te bepalen Invited talk Rational Agency as the basis for Natural Dialog: The ARTIMIS Technology David Sadek (CNET, France Telecom, Lannion, France) Zeer indrukwekkend praatje, helaas veel te veel sheets, dus veel interessante details werden alleen maar geflashed. Besproken werd een dialoogsysteem dat informatie kon geven over allerlei soorten telefonische information servers, zoals voor weerberichten en vacatures. Er zijn verschillende aanpakken mogelijk voor het modelleren van dialogen. Ten eerste is er de structurele aanpak, waarin dialogen worden beschreven m.b.v. eindigen automaten en/of grammatica s. Een aanname achter deze aanpak is dat er achter dialogen een eindige reguliere structuur schuilgaat. Een tweede aanpak is die van de klassieke planbased modellering. Hierin staat het idee van communication as action centraal, speech acts veranderen de mentale toestand van de dialoogpartners op een manier die te plannen is. Het voordeel van deze aanpak is dat het een betere verklaring geeft voor dialoogfenomenen dan de structurele aanpak. Sadek ziet echter een probleem, dat er geen expliciet model voor gedrag wordt gegeven in deze aanpak. Hij stelt daarom een derde aanpak voor, die hij Rational Interaction noemt. (Hij geeft een referentie Cohen & Levesque, ACL 85.) Wat precies het verschil is met de plan-based aanpak wordt me echter nog niet helemaal duidelijk. Er wordt in het systeem niet langer naar doelen toegeredeneert, maar Sadek stelt dat Verslag ACL/EACL '97, Madrid 2

3 het voldoende is om voor iedere intentie die het systeem heeft de reden te representeren waardoor die intentie ontstaan is. Hij noemt dit: Rational Effect. Het systeem bestaat uit verschillende schillen, waarbij de binnenste een model voor rationeel gedrag modelleert. Daaromheen bevindt zich een schil waarin communicatie wordt toegevoegd. Vervolgens cooperatief gedrag en tenslotte een schil waarin natuurlijke taal capaciteiten zijn opgenomen. Sadek stelt dat hijzich niet kan voorstellen dat het mogelijk is een dialoog systeem te maken dat niet in de basis een intelligent systeem is. Het ARTIMIS systeem is gebaseerd op een formele modale logica (kripke class KD45q) met daarin modale operatoren voor belief, intention en uncertainty, waarbij de intention operator niet eens een primitieve operatie is. Belangrijk zijn verder twee predicaten Feasible(a,p) en Done(a,p). Een aantal axioma s modeleren rationeel gedrag, een aantal andere communicatie, en verdere zijn er nog een paar voor cooperatief gedrag. Sadek claimt dat dit voldoende is om alle gedrag van het systeem af te leiden. Verder beschrijft Sadek de werking van de natuurlijke taal componenten, een robuuste island-driven parser bepaald de betekenis van uitingen, en een generatiemodule vertaalt speech acts in natuurlijke taal. Uit de demo blijkt dat aan de laatste nog wel wat verbetert kan worden. De demo is verder indrukwekkend omdat het systeem vrijwel onmiddellijk antwoorden genereert. Iets dat voor een systeem dat op basis van first-principles speech acts berekent tot nu toe voor onmogelijk werd gehouden. Dat ie niet vals speelt demonstreert Sadek door on-line verschillende coöperativiteits axioma s aan een uit te zetten en te laten zien hoe dat het gedrag van het systeem beinvloed. Of het voor ingewikkelder domeinen ook mogelijk zal blijken om realtime vanuit first-principles systeemuitingen te genereren blijft een vraag. In ieder geval is de interesse gewekt en ik zal zeker enige referenties natrekken. Erg jammer dat dit praatje niet vergezeld gaat van een paper in de proceedings Sessie Spoken and Multimodal Interaction Intonational Boundaries, Speech Repairs, and Discourse Markers: Modelling Spoken Dialog Peter Heeman en James Allen Beschrijft een methoden om de in de titel genoemde spontane spraak fenomenen met een geintegreerde aanpak op te sporen. De geintegreerde aanpak is nodig omdat er een grote mate van statistische interactie is tussen de fenomenen. Het was moeilijk om het praatje te volgen, omdat er een zeer grote hoeveelheid speech repairs te beluisteren viel. Tracking Initiative in Collaborative Dialogue Interactions Jennifer Chu-Carroll en Michial Brown. Er werd een pleidooi gehouden voor het onderscheid tussen taakinitiatief en dialooginitiatief. Er worden verschillende cues genoemd die verschuivingen van de twee soorten initiatief aanduiden. In een analyse van verschillende corpora wordt aangetoond dat door gebruik te maken van deze cues de predictie van initiatiefverschuivingen significant verbetert. Een zwak punt blijft dat de verschillende cues moeilijk automatisch te bepalen zijn, en tevens dat niet duidelijk wordt gemaakt hoe of waarom een dialoogsysteem er baat bij zou hebben om initiatiefverschuiving te kunnen voorspellen. PARADISE: A Framework for Evaluation Spoken Dialogue Agents Marilyn Walker, Diane Litman, Candace Kamm en Alicia Abella Er werd een raamwerk voor de evaluatie van dialoogsystemen gepresenteerd. In het raamwerk wordt user-satisfaction geoperationaliseerd als de gewogen som van een aantal Verslag ACL/EACL '97, Madrid 3

4 tamelijk willekeurige metingen aan het systeem, onderverdeelt naar taak succes, efficientie metingen en kwalitatieve metingen. Twee belangrijke problemen kwamen bij mij naar boven borrellen: Als we dit soort evaluaties gebruiken, zullen systemen die zich aanpassen aan de gebruiker niet als beter uit de bus komen dan systemen die dat niet doen, omdat deze verschillen in de statistiek tenonder zullen gaan. Ten tweede, de aanname dat user-satisfaction te operationaliseren is als een lineaire combinatie van meetbare factoren in het systeem gedrag is op zijn minst dubieus. Het effect van een enkele factor die zeer slecht presteert is waarschijnlijk nooit op te vangen door op andere punten beter te presteren; de gebruiker zal zich er waarschijnlijk aan blijven ergeren. Unification-based Multimodal Integration Micheal Johnston, Philip Cohen, David McGee, Sharon Oviatt, James Pittman en Ira Smith Zeer aardig verhaal over het integreren van pen-bewegingen over een display met gesproken invoer. De integratie geschied door beide vormen van input te representeren als getypeerde feature structuren, en deze vervolgens te unificeren als de tijdsintervallen van de uitingen aan bepaalde criteria voldoen. 2.3 Donderdag De donderdag bestond voor mij uit een bezoek aan de Underspecification and Parallelism sessie. s Middags was de ACL business meeting, maar ik heb in plaats daarvan een bezoek gebracht aan het beroemde Prado museum Sessie Underspecification and Parallelism Efficient Construction of Underspecified Semantics under Massive Ambiguity Jochen Dörre Presenteert een efficient algoritme om vanuit een parse-forest een compacte ondergespecificeerde semantische representatie te genereren. Het exponentiele gedrag dat zou ontstaan door alle lezingen van een massief ambigue zin te expanderen wordt voorkomen door rechtstreeks vanuit het parse-forest de semantiek te bepalen. A Theory of Parallelism and the Case of VP Ellipsis Jerry Hobbs en Andrew Kehler Goed gepresenteerd verhaal over parallellisme en ellipsis. De theorie is gebaseerd op een begrip van similarity, waarin twee termen similar zijn, als het predikaat hetzelfde is en als de argumenten ofwel co-referentiëel zijn, ofwel similar. Geeft verklaringen voor het feit dat bepaalde strict en sloppy lezingen van verwijzende uitdrukkingen al dan niet mogelijk zijn. On Interpreting F-Structures as UDRS-s J. van Genabith en Richard Crouch Laat zien dat er een correspondentie bestaat tussen F-structuren en UDRS-s. A Uniform Approach to Underspecification and Parallelism Joachim Niehren, Manfred Pinkal en Peter Ruhrberg Een hogere orde formalisme voor de behandeling van onderspecificatie en parallellisme. Maakt gebruik van zg. context variabelen, die kunnen staan voor termen met een gat erin, waarin een term kan worden gesubstitueerd. Er lijkt een interessante parallel te zijn met het paper van Hobbs. Verslag ACL/EACL '97, Madrid 4

5 3 Workshop: Interactive Spoken Dialog Systems: Bringing Speech and NLP Together in Real Applications. 3.1 Vrijdag De vrijdag begon met een drietal tutorials van uiteenlopende kwaliteit. Vervolgens een sessie met drie papers en s middags een poster sessie Tutorials Automatic Speech Recognition A. Acero In deze tutorial werd een zeer aardig overzicht van spraakherkenning gegeven; Hidden Markov Models, Baum-Welch werden besproken, maar ook de problemen die zich in de praktijk aandienen Text-to-Speech Synthesis M. Macchi Op deze workshop tamelijk misplaatste tutorial. Ging voor 80% over problemen die in een dialoogsysteem helemaal niet voorkomen. Alleen het gedeelte over phonetics-tospeech was relevant. Dialogue Modelling J. Allen Vaag verhaal over een opzetje (meer was het niet) van een taxonomie voor dialoogsystemen. Zeer teleurstellend aangezien Allen goed werk verricht heeft op het gebied dialoogsystemen Paper Session Evaluation Interactive Dialogue Systems: Extending Component Evaluation to Integrated System Evaluation Marilyn Walker, Diane Litman, Candace Kamm en Alicia Abella Hetzelfde verhaal als woensdag op de Spoken and Multimodal Interaction Sessie van de hoofdconferentie, met hier en daar wat andere accenten. A Generic Template to Evaluate Integrate Components in Spoken Dialogue Systems Gavin Churcher, Eric Atwell en Clive Souter Verslag van een mislukte poging om mensen die dialoogsystemen maken een oordeel te ontlokken over de relatieve belangrijkheid van een klein aantal dialoogfactoren. Het EAGLES sausje kon niet verhullen dat het verhaal eigenlijk nergens over ging. Generality and Objectivity: Central Issues in Putting a Dialogue Evaluation Tool into Practical Use Laila Dybkjaer, Niels Ole Bernsen en Hans Dybkjaer Aardig verhaal over een studie van een dialoogcorpus dat m.b.v. Wizard-of-Oz experimenten verzameld was. Aan de hand van het corpus is een aantal guidelines for dialogue behaviour samengesteld en vervolgens is voor een ander deel van het corpus getest welke mate van overeenstemming twee onderzoekers konden bereiken over wat de oorzaken waren (in termen van overtredingen van de guidelines) van dingen die in de dialoog foutliepen. Aardig is dat de maxims van Grice een subset van de guidelines waren. Verslag ACL/EACL '97, Madrid 5

6 Er ontstond na afloop enige discussie over de algemene geldigheid van de guidelines; die stond zeker niet voor iedereen vast. Het lijkt erop dat veel van de guidelines alleen voorlopige guidelines zijn, die alleen gelden zolang de technologie meer geavanceerde mogelijkheden nog niet toelaat Poster session Er werden tien posters gepresenteerd. Bij een aantal van deze posters heb ik interessante discussies kunnen voeren. Ik noem alleen de posters die enige positieve indruk hebben achtergelaten. Planning Efficient Mixed Initiative Dialogue Eli Hagen en Brigitte Grote Een interessante poster. Ze maakten duidelijk hoe uit een combinatie van een taakmodel en een dialoogmodel min-of-meer automatisch de systeemuitingen te bepalen zijn. Lijkt erg op hoe de dialoog manager in OVIS2 werkt, alleen wordt er een aparte expliciete representatie van een dialoogmodel gebruikt. Closing Troubleshooting Segments in User-System Dialogue D. Duff, F. Reeder en S. LuperFoy Over het voorkomen en behandelen van communicatieproblemen. Formal Representation of Ambiguity Kees van Deemter Deze poster ging over iets heel anders dan het paper in de proceedings deed vermoeden, namelijk over een veilige manier om ambiguiteiten te representeren m.b.v. onderspecificatie. 3.2 Zaterdag Het vervolg van de workshop Paper Session Automatic Speech Recognition The Casual Cashmere Diaper Bag : Constraining Speech Recognition using Examples Paul Martin Aardig verhaal over het automatische genereren van een taalmodel voor de spraakherkenner van een systeem waarmee je door een catalogus van een warenhuis kon browsen. Het probleem is dat je niet alle noun-noun compounds zoals casual cashmere diaper bag wilt toestaan, om de spraakherkennerperformance anders heel beroerd wordt. Er werd een methode gegeven om alleen die combinaties toe te laten die in de catalogus voorkwamen, plus nog een aantal andere combinatie die op basis van een bepaalde generalisatie berekend konden worden. Grammatical Analysis in the OVIS spoken Dialog System Mark-Jan Nederhof, Gosse Bouma, Rob Koeling en Gertjan van Noord. Een alleraardigst verhaal van onze zeer gewaardeerde collega s, waarin werd laten zien dat gedegen formeel gefundeerd werk ook nog efficient kan zijn. Filtering Errors and Repairing Linguistic Anomalies for Spoken Dialogue Systems David Roussel en Ariane Halber Een verhaal dat niet te volgen was vanwege het zeer gebrekkige Engels en lage volume van de spreker. Voor zover het nog wel te volgen was, leek me bovendien dat de Verslag ACL/EACL '97, Madrid 6

7 hele operatie zinloos. Er werd namelijk een techniek beschreven om uit een spraakherkenner die de N beste zinnen opleverde om te vormen naar een soort lattice die vervolgens nog met een-of-ander mechanisme bewerkt werd om enige robuustheid te bewerkstelligen voor de parser. Het leek erop dat de hele operatie niet nodig was geweest als de spraakherkenner direct een woordgraaf had opgeleverd Paper Session Usibility/Portability How to Obey the 7 Commandments for Spoken Dialogue? Emiel Krahmer, Jan Landsbergen en Xavier Pouteau Aardige poging om een ontwerp te beschrijven vanuit een van te voren bepaald idee over de kwaliteit van een dialoogsysteem. Met enige humor gebracht. Towards a PURE Spoken Dialogue System for Information Access Rajeev Agarwal Beschreef een PURE (Portable, Usable, Robust en Extensible) architectuur voor een gesproken dialoogsysteem dat toegang verschaft tot informatie die via webpagina s kan worden opgevraagd. Het systeem lijkt in hoge mate portable, voor verschillende domeinen, maar heeft wel een aantal beperkingen. Interessante aanpak. A programmable Multi-Blackboard Architecture for Dialogue Processing Systems Matthias Denecke Hoewel ie wat mij betreft beter de multi-blackboard had kunnen weglaten toch wel een aardig verhaal. De dialoog is gebaseerd op het idee dat in sommige (de meeste) informatiedialogen, een database query moet worden gedaan waarvoor eerst een aantal slots moet worden gevuld. Ook als geen van deze slots een waarde heeft zou er al een query kunnen plaatvinden, alleen zou die dan een enorme hoeveelheid records opleveren. In dit systeem wordt hiervoor een compacte representatie opgeleverd, waarin alle record over elkaar heen worden gegooid, en de verschillende velden (features in een featurestructuur) verzamelingen van voorkomende waarden krijgen toegewezen. Deze verzamelingen dienen vervolgens om gerichte vragen te stellen Paper Session Dialog Strategies Corpus-based Information Presentation for a Spoken Public Transport Information System Mieke Rats, R.J. Vark en J.P.M. de Vreught Geeft een aantal voorstellen voor verbeteringen aan het VIOS systeem. Met name de presentatiefase wordt onder de loep genomen. De voorstellen zijn gemotiveerd door een onderzoek van een corpus van mens-mens dialogen, en het blijft dus de vraag of die aanpassing haalbaar zijn, en of ze in een mens-machine dialogen tot vergelijkbaar efficiente dialogen leiden. Duidelijk is wel dat er in de presentatiefase verbeteringen wenselijk zijn. Dialogue Strategies for Improving the Usability of Telephone Human-Machine Communication Morena Danieli, Elisabetta Gerbino en Loreta Moisa Een zeer aardig verhaal over het nut van confirmation en clarification sub-dialogen in praktische dialoogsystemen. Speech-Graphics Dialogue Systems Alan Biermann, Michael Fulkerson en Greg Keim Begon met een pleidooi voor het expliciet modelleren van een user-model in dialoogsystemen. Verwees naar het werk van Smith en Hipp over Missing Axiom Theory. Vervol- Verslag ACL/EACL '97, Madrid 7

8 gens ging het over het automatisch leren van regels over de manier waarop bepaalde informatie aan de gebruiker moet worden gepresenteerd Discussie/Panel Dialog Systems of the Future Het panel bestond uit Gene Ball van Microsoft Research, Jay Wilpen van de spraak groep van AT&T, Jacques Terken van het IPO, en Paul Martin van Sun. Gene Ball had een verhaal over de cool van gesproken interfaces, en gaf een demonstratie van een geanimeerd figuurtje waarmee de gebruiker een eenvoudige dialoog kon voeren. Het figuurtje leidde je ondertussen rond door de webpages van Microsoft research. Jay Wilpen toonde een video van een telefonisch systeem dat als een soort persoonlijke assistent kon optreden, met features zoals het opbellen van personen door hun naam in te spreken, agenda bijhouden, voice mail en gesproken herinneringen. Jacques Terken benadrukte het belang van onderzoek naar taal- en spraakgeneratie en liet een bandje horen met de nieuwste spraaksynthese van het IPO. Dat klonk erg goed. Tenslotte had Paul Martin nog een paar losse opmerkingen. Allen voorspelden een gouden toekomst voor gesproken dialoogsystemen, maar er waren wel een paar bedenkingen. De echter killer-application was nog niet gevonden, en tot die tijd was spraak vooral een cool gadget. Spraak is vooral handig in hands-busy eyes-busy applications, en zal in niet mobiele situaties niet gemakkelijk het keyboard verdringen. Spraakinterfaces in kantoren hebben het nadeel dat iedereen mee kan luisteren. De discussie zwalkte een beetje heen en weer naar verschillende onderwerpen, zoals het belang van usermodelling, evaluatie. Er blijken in geimplementeerde systemen ontzettend veel zaken impliciet ingeprogrammeerd te worden zonder dat daar een expliciete theoretische fundering voor bestaat. Er is duidelijk behoefte aan een meer fundamentele aanpak. Op een vraag of de tijd al rijp was voor de implementatie van pragmatiek, antwoordde Jacques Terken zeer terecht: Iedereen gebruikt al pragmatiek, alleen niemand gebruikt semantiek. Verslag ACL/EACL '97, Madrid 8

Natuurlijke-taalverwerking 1. Daniël de Kok

Natuurlijke-taalverwerking 1. Daniël de Kok Natuurlijke-taalverwerking 1 Daniël de Kok Natuurlijke-Taalverwerking Het college Natuurlijke-taalverwerking is een inleiding in de computationele taalkunde en maakt deel uit van het curriculum van Informatiekunde

Nadere informatie

Vervolg op het STEVIN Programma

Vervolg op het STEVIN Programma Vervolg op het STEVIN Programma Onderzoek en Ontwikkeling Internationaal Europa Focus op Multilingual en Cross-lingual Information Processing Meer development dan Research Kan verschuiven in de komende

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Samenvatting De belangrijkste onderzoeksvraag waarop het werk in dit proefschrift een antwoord probeert te vinden, is welke typen taalkundige informatie het nuttigst zijn voor de lexicale desambiguatie

Nadere informatie

Natuurlijke-Taalverwerking I

Natuurlijke-Taalverwerking I 1 atuurlijke-taalverwerking I Gosse Bouma en Geert Kloosterman (pract) 2e semester 2005/2006 Overzicht Week1 : Inleiding, Context-vrije grammatica. Week 2-3 : Definite Clause Grammar Regels, gebruik van

Nadere informatie

Fries in data-gestuurde automatische vertaling

Fries in data-gestuurde automatische vertaling Juni 2012 Inleiding Automatisch vertalen Fries-Nederlands Doelstelling: Het ontwikkelen van een automatisch vertaalsysteem voor Fries-Nederlands en Nederlands-Fries Samenwerking Fryske Akademy Radboud

Nadere informatie

Luisteren: Elke taaluiting is relevant

Luisteren: Elke taaluiting is relevant Emma van Bijnen ADR Instituut 1 Luisteren: Elke taaluiting is relevant Niet de directe betekening van de bijdrage, maar de intentie van de spreker Er zijn ontelbaar veel verschillende dingen die partijen

Nadere informatie

Spreekvaardigheidstraining met behulp van Automatische Spraak-Herkenning (ASH)

Spreekvaardigheidstraining met behulp van Automatische Spraak-Herkenning (ASH) Spreekvaardigheidstraining met behulp van Automatische Spraak-Herkenning (ASH) Helmer Strik Afdeling Taalwetenschap Centre for Language and Speech Technology (CLST) Radboud Universiteit Nijmegen Overview

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Person Markers in Spoken Spontaneous Israeli Hebrew. A Systematic Description and Analysis S. Cohen

Person Markers in Spoken Spontaneous Israeli Hebrew. A Systematic Description and Analysis S. Cohen Person Markers in Spoken Spontaneous Israeli Hebrew. A Systematic Description and Analysis S. Cohen Persoonsmarkeerders in het Spontaan Gesproken Israelisch Hebreeuws (Samenvatting) Het corpus-gebaseerde

Nadere informatie

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient 9 Samenvatting Software heeft vooruitgang in veel vakgebieden mogelijk gemaakt en heeft een toenemend invloed op ons leven en de samenleving in zijn geheel. Software wordt gebruikt in computers, communicatienetwerken,

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Taalkunde en Computertaalkunde in de Lage Landen: een verhouding die eerst spannend was, dan gespannen en nu gewoon ontspannen

Taalkunde en Computertaalkunde in de Lage Landen: een verhouding die eerst spannend was, dan gespannen en nu gewoon ontspannen Taalkunde en Computertaalkunde in de Lage Landen: een verhouding die eerst spannend was, dan gespannen en nu gewoon ontspannen Frank Van Eynde Centrum voor Computerlinguïstiek KULeuven CLIN 25, Antwerpen,

Nadere informatie

Spraaktechnologie. Gerrit Bloothooft.

Spraaktechnologie. Gerrit Bloothooft. Spraaktechnologie Gerrit Bloothooft Gerrit.Bloothooft@let.uu.nl Communicatie taal was er eerst als spraak en gebaar pas veel later als schrift - en lezen en schrijven (eerste taaltechnologie) Taal- en

Nadere informatie

In deze les. Het experiment. Hoe bereid je het voor? Een beetje wetenschapsfilosofie. Literatuuronderzoek (1) Het onderwerp.

In deze les. Het experiment. Hoe bereid je het voor? Een beetje wetenschapsfilosofie. Literatuuronderzoek (1) Het onderwerp. In deze les Het experiment Bart de Boer Hoe doe je een experiment? Hoe bereid je het voor? De probleemstelling Literatuuronderzoek Bedenken/kiezen experimentele opstelling Bedenken/kiezen analysevorm Hoe

Nadere informatie

De multimodale interface van de smartphone. Hester van Slooten 1619387

De multimodale interface van de smartphone. Hester van Slooten 1619387 De multimodale interface van de smartphone Hester van Slooten 1619387 Onderzoeksvraag: Hoe kan de multimodale interface van smartphones verbetert worden? Deelvragen: - Wat zijn multi-modal triggers? -

Nadere informatie

Augmented Reality as a Game Changer

Augmented Reality as a Game Changer Augmented Reality as a Game Changer Putting Augmented Reality to work, TWNKLS.com 13 oktober 2015 Smart Maintenance http://www.smc-congres.nl/ Gerben Harmsen www.twnkls.com Alexander Apostolovski alexander@apostolovski.com

Nadere informatie

Tentamen Spraakherkenning en -synthese

Tentamen Spraakherkenning en -synthese Tentamen Spraakherkenning en -synthese Rob van Son 25 maart 2008 Vermeld op iedere pagina je naam, je studentnummer en het volgnummer per pagina. Gebruik voor elke opgave (1-5) een apart vel. Als je voor

Nadere informatie

53. Anders ga je met pensioen!

53. Anders ga je met pensioen! 53. Anders ga je met pensioen! Alex Reuneker, Universiteit Leiden 1 Het bijwoord anders kent volgens Smessaert en Van Belle (2010) drie typen gebruik, als in (1)-(3). (1) Ze zullen zich morgen anders gedragen

Nadere informatie

Een hele eenvoudige benadering van de oplossing van dit probleem die men wel voorgesteld heeft, is de volgende regel:

Een hele eenvoudige benadering van de oplossing van dit probleem die men wel voorgesteld heeft, is de volgende regel: Accent op voorzetsels en partikels Het tweede probleem dat ik wil gebruiken ter illustratie is een probleem dat meer van belang is voor de spraaktechnologie. Een van de technologieën die spraaktechnologen

Nadere informatie

AI & Big Data bij Defensie

AI & Big Data bij Defensie AI & Big Data bij Defensie Max Welling Universiteit van Amsterdam, AMLAB, QUVA Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) Co-founder Scyfer Overzicht Machine Learning & Deep Learning 101 Toepassingen

Nadere informatie

Taal- en Informatietechnologie. Taal- en Informatietechnologie. Informatie en tekst. Over de cursus. Over de cursus: opbouw. Over de cursus (2)

Taal- en Informatietechnologie. Taal- en Informatietechnologie. Informatie en tekst. Over de cursus. Over de cursus: opbouw. Over de cursus (2) Taal- en Informatietechnologie Emiel Krahmer & Antal van den Bosch {E.J.Krahmer,antalb}@uvt.nl eerste semester 2003-2004 Taal- en Informatietechnologie Informatietechnologie: informatie halen uit tekst

Nadere informatie

Tussentoets Intelligente Interactie

Tussentoets Intelligente Interactie Tussentoets Intelligente Interactie Department of Information and Computing Sciences Opleiding Informatiekunde Universiteit Utrecht Donderdag 30 mei 2013 13.30 15:30 Vooraf Vul allereerst je naam en nummer

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

Personiceren van stemmen met Deep Learning

Personiceren van stemmen met Deep Learning Personiceren van stemmen met Deep Learning Kan het Nationaal Archief straks teksten voorlezen met de stem van Joop den Uyl? Esther Judd-Klabbers 20 September 2016 Overzicht Introduction Statistische Parametrische

Nadere informatie

Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie

Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie Gebruikte technieken in Engelse slogans Onderzoekspresentatie 2.1 Kernboodschap De kernboodschap is dat Engelstalige advertenties slechter worden gewaardeerd, maar beter worden onthouden dan hun Nederlandstalige

Nadere informatie

MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION Dirk Heylen Maart 2015

MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION Dirk Heylen Maart 2015 MSc HUMAN COMPUTER INTERACTION 2015-2016 Dirk Heylen Maart 2015 Het MSc HMI (inclusief het HCID) programma bestaat uit vakken die in een zestal categorieen te groeperen zijn. 1. Algoritmen, methoden en

Nadere informatie

In deze les. Eerste orde logica. Elementen van EOL. Waarom eerste orde logica? Combinatie met logica. Variabelen en Kwantoren

In deze les. Eerste orde logica. Elementen van EOL. Waarom eerste orde logica? Combinatie met logica. Variabelen en Kwantoren In deze les Eerste orde logica Bart de Boer Waarom EOL? Syntax en semantiek van EOL Opfrisser Gebruik van EOL EOL in de Wumpus-wereld Waarom eerste orde logica? Eerste orde logica kan alles uitdrukken

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cao, Lu Title: Biological model representation and analysis Issue Date: 2014-11-20

Nadere informatie

AI Kaleidoscoop. College 9: Natuurlijke taal. Natuurlijke taal: het probleem. Fases in de analyse van natuurlijke taal.

AI Kaleidoscoop. College 9: Natuurlijke taal. Natuurlijke taal: het probleem. Fases in de analyse van natuurlijke taal. AI Kaleidoscoop College 9: atuurlijke taal Het Probleem Grammatica s Transitie netwerken Leeswijzer: Hoofdstuk 14.0-14.3 AI9 1 atuurlijke taal: het probleem Communiceren met computers als met mensen, middels

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands Masterclass Peer-to-peer technology COLOPHON Title: Author(s): Masterclass Peer-to-peer technology Wim van der Vegt en Hubert

Nadere informatie

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten 1 Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding G.J.E. Rutten Introductie In dit artikel wil ik het argument van de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga voor

Nadere informatie

curriculum vitae bart decadt November 2004

curriculum vitae bart decadt November 2004 curriculum vitae bart decadt November 2004 mijn gegevens Datum en plaats van geboorte : 13 november 1977 Nationaliteit : Belg Beroep : onderzoeksassistent Burgerlijke stand : ongehuwd, samenwonend met

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Mens en machine. Gert-Jan Lokhorst

Mens en machine. Gert-Jan Lokhorst 1 Mens en machine Gert-Jan Lokhorst Centrum voor de Filosofie van de Informatie- en Communicatie Technologie, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. 25 sept. 2002 2 Vraagstelling Is

Nadere informatie

Nieuwe media. Ander onderwijs?

Nieuwe media. Ander onderwijs? Nieuwe media. Ander onderwijs? Joke Voogt Typ hier de footer 1 Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven

Nadere informatie

Opinion Mining. Johan Stortelder s Onderzoeksplan masterscriptie. Mei 2006

Opinion Mining. Johan Stortelder s Onderzoeksplan masterscriptie. Mei 2006 Onderzoeksplan masterscriptie Mei 2006 Johan Stortelder s0355593 johanstortelder@student.ru.nl Probleemstelling Inleiding is een methode waarmee automatisch meningen (opinies) uit teksten kunnen worden

Nadere informatie

Ontsluiten van gesproken documenten. Arjan van Hessen

Ontsluiten van gesproken documenten. Arjan van Hessen SpraakTech Ontsluiten van gesproken documenten Arjan van Hessen spraak tekst spraak verslag emotiedetectie emotiedetectie geeft GEEN antwoord op vragen herkennen van sprekers groeperen van verschillende

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

STAGEVERSLAG. Jidde Jacobi

STAGEVERSLAG. Jidde Jacobi STAGEVERSLAG Jidde Jacobi VOORWOORD Tijdens mijn stage heb ik veel nieuwe kennis opgedaan en reeds verworven kennis toe kunnen passen. Ik zie dit dan ook als een goede aanvulling van mijn studie. Bij deze

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports

Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Social Media en webanalyse Social media analytics en Social reports Roel Willems Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Wat is Social Media Waarom Social Media marketing Social media web

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

From Alife Agents to a Kingdom of Queens

From Alife Agents to a Kingdom of Queens From Alife Agents to a Kingdom of Queens Bob Wansink 27 Mei 2010 Deze notitie is een vrije vertaling en uitleg van het gelijknamige artikel in Intelligent Agent Technology: Systems, Methodologies, and

Nadere informatie

03. Statistieken van Mobiele apps

03. Statistieken van Mobiele apps W H I T E PA P E R I N 5 M I N U T E N J U L I 2 0 1 2 03. Statistieken van Mobiele apps Apps zijn er in vele soorten en maten. Een app met één simpele functionaliteit, een uitgebreide service-app, een

Nadere informatie

Inleiding taalkunde. Inleiding - 23 april 2013 Marieke Schouwstra

Inleiding taalkunde. Inleiding - 23 april 2013 Marieke Schouwstra Inleiding taalkunde Inleiding - 23 april 2013 Marieke Schouwstra 1 Dit college Overzicht cursus Wat is natuurlijke taal? Wat is taalkunde? 2 Docenten Marieke Schouwstra taalevolutie en betekenis Yoad Winter

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer:

Nadere informatie

Systeem modellen. Topics covered

Systeem modellen. Topics covered Systeem modellen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 8 Slide 1 Topics covered Context models Behavioural models Data models Object models CASE workbenches Ian Sommerville 2004

Nadere informatie

Alexandra Peters. Augustus 2000

Alexandra Peters. Augustus 2000 Alexandra Peters Verstrekt informatie per telefoon over reizen met openbaar vervoer Meer dan 400 informatrices 13 mln bellers per jaar 9 mln worden geholpen 4 mln wachtrij Coderen van de dialogen Dialoog

Nadere informatie

Technische Functies - hoe ontwerpmethodologie filosofische analyse tart

Technische Functies - hoe ontwerpmethodologie filosofische analyse tart Technische Functies - hoe ontwerpmethodologie filosofische analyse tart 14 mei 2014 Pieter E. Vermaas Sectie Filosofie, Technische Universiteit Delft Mijn presentatie Functie is een fundamenteel begrip

Nadere informatie

Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu

Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu Recognition and Detection of Objects Using Visual and Textual Cues S. Karaoğlu Samenvatting Met dit proefschrift richten we onze aandacht op object herkenning en detectie voor een beter begrip in afbeeldingen.

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Dr ir Gert E. Veldhuijzen van Zanten. Personalia. Profiel

Curriculum Vitae. Dr ir Gert E. Veldhuijzen van Zanten. Personalia. Profiel Curriculum Vitae Dr ir Gert E. Veldhuijzen van Zanten Personalia Naam Veldhuijzen van Zanten Adres Eikendreef 16 Voornamen Gerrit Eduard 6581 PE Malden Roepnaam Gert Titels Dr ir Geboren 10 april 1964,

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20358 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20358 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20358 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Witsenburg, Tijn Title: Hybrid similarities : a method to insert relational information

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT)

Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT) Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT) 2-2-2015 1 Computationeel denken vanuit Informatica Jeannette Wing President s Professor

Nadere informatie

Zoeken in een Afrikaans corpus: baie maklik! Liesbeth Augustinus Ineke Schuurman Vincent Vandeghinste Peter Dirix Frank Van Eynde

Zoeken in een Afrikaans corpus: baie maklik! Liesbeth Augustinus Ineke Schuurman Vincent Vandeghinste Peter Dirix Frank Van Eynde Zoeken in een Afrikaans corpus: baie maklik! Liesbeth Augustinus Ineke Schuurman Vincent Vandeghinste Peter Dirix Frank Van Eynde Colloquium Afrikaans - 23 oktober 2015 AFRIBOOMS PROJECT Syntactisch geannoteerd

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg)

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes Onderzoeksmethoden 1 Operationaliseren Dataverzameling Data analyse Onderzoeksplan schrijven Onderzoeksmethoden 2 Specifieke onderzoeksmethoden die ingezet (kunnen) worden

Nadere informatie

Het belangrijkste doel van de studie in hoofdstuk 3 was om onafhankelijke effecten van visuele preview en spellinguitspraak op het leren spellen van

Het belangrijkste doel van de studie in hoofdstuk 3 was om onafhankelijke effecten van visuele preview en spellinguitspraak op het leren spellen van Samenvatting Het is niet eenvoudig om te leren spellen. Om een woord te kunnen spellen moet een ingewikkeld proces worden doorlopen. Als een kind een bepaald woord nooit eerder gelezen of gespeld heeft,

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

DEEL I Media en de digitale samenleving 15

DEEL I Media en de digitale samenleving 15 Inleiding 11 DEEL I Media en de digitale samenleving 15 1 Een digitale cultuur 17 Geno Spoormans 1.1 Wereldbeelden en cultuurverschillen 18 1.2 Mythen, genres en codes 19 1.2.1 Mythen 20 1.2.2 Genres 22

Nadere informatie

Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie. Cognitieve Ergonomie Niels Taatgen

Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie. Cognitieve Ergonomie Niels Taatgen Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Cognitieve Ergonomie Niels Taatgen Inhoud! Wat zijn de doelen van cognitieve ergonomie?! Ontwerpprincipes! Taakanalyse! Evaluatieonderzoek Boek: H10.1 Gastdocent: Donald

Nadere informatie

SAMENVATTING Het doel van dit proefschrift is drieledig. Ten eerste wordt inzicht verschaft in het gebruik van directe-rede-constructies (bijvoorbeeld Marie zei: Kom, we gaan! ) door sprekers met afasie.

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

studie waarmee we de principes van de analyse willen demonstreren. Een volledig beschrijving van de algoritmen en de resultaten zijn te vinden in

studie waarmee we de principes van de analyse willen demonstreren. Een volledig beschrijving van de algoritmen en de resultaten zijn te vinden in Bio-informatica kan omschreven worden als het toepassen van algoritmen om meerwaarde te verkrijgen uit data afkomstig van biomedisch en/of biologisch onderzoek. In bio-informatica wordt onderzoek gedaan

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Weblogs 1 Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Iwan Wopereis Open Universiteit Nederland Peter Sloep

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Merken als mensen. prof. dr. Peter Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam Mastersessie Humanizing Brands PvKO, 14 oktober 2015 @PeterKerkhof

Merken als mensen. prof. dr. Peter Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam Mastersessie Humanizing Brands PvKO, 14 oktober 2015 @PeterKerkhof Merken als mensen prof. dr. Peter Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam Mastersessie Humanizing Brands PvKO, 14 oktober 2015 @PeterKerkhof Merken als mensen The human brand Merken die als menselijk worden

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels, Management Consultant, Sogeti 19:15-19:45

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT

VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL FINAL DOCUMENT INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Aanpak & Techniek...4

Nadere informatie

Wat? Betekenis 2: lambda-abstractie. Boek. Overzicht van dit college. Anna Chernilovskaya. 7 juni 2011

Wat? Betekenis 2: lambda-abstractie. Boek. Overzicht van dit college. Anna Chernilovskaya. 7 juni 2011 Wat? Betekenis 2: lambda-abstractie Anna Chernilovskaya 7 juni 2011 Vorige keer: Predicaatlogica Vertaling van zinnen Deze keer: Predicaatlogica uitbreiding Vertaling van zinnen in details Overzicht van

Nadere informatie

Total Commander NL Help project

Total Commander NL Help project Total Commander NL Help project Ik had al aangekondigd dat er een Nederlandstalig helpbestand voor Total Commander zou komen. Nu, het is er! Toen ik vorig jaar de lezing Total Commander gaf en ik na het

Nadere informatie

Modellen en data-acquisitie. acquisitie. Bart de Boer University of Washington Center for Mind, Brain and Learning & AI-Lab Vrije Universiteit Brussel

Modellen en data-acquisitie. acquisitie. Bart de Boer University of Washington Center for Mind, Brain and Learning & AI-Lab Vrije Universiteit Brussel Modellen en data-acquisitie acquisitie Bart de Boer University of Washington Center for Mind, Brain and Learning & AI-Lab Vrije Universiteit Brussel In deze les Nadere kijk op de empirische cyclus Waarom

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business rules scheiden kennis van processen 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels,

Nadere informatie

Herfstvergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 24 oktober 2014, Gent

Herfstvergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 24 oktober 2014, Gent Herfstvergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 24 oktober 2014, Gent Dirk Pijpops, KU Leuven, onderzoeksgroep QLVL AI Lab Agent-gebaseerde modellering

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

INVERSE ENGINEERING EXPERTKENNIS OVER DROGEN TOEGANKELIJK GEMAAKT. Wouter Schotborgh

INVERSE ENGINEERING EXPERTKENNIS OVER DROGEN TOEGANKELIJK GEMAAKT. Wouter Schotborgh INVERSE ENGINEERING EXPERTKENNIS OVER DROGEN TOEGANKELIJK GEMAAKT Wouter Schotborgh 29-1-2010 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Introductie De paarse wereld: uitdagingen Onderzoek:

Nadere informatie

CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions

CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions Two monologues still do not make a dialogue. CiM: Design Research Re(de)fining Mobile Interactions Computers are moving up way faster than we are.

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer

Innovatief Onderwijs Ontwerpen. Jeroen van Merriënboer Innovatief Onderwijs Ontwerpen Jeroen van Merriënboer VU Amsterdam Onderwijsdag, 6 Februari 2015 Inhoud Het transferprobleem Levensechte taken en 4C/ID Zelfgestuurd leren Voorbeelden Conclusies en Vragen

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie