Climate Change and Spatial Planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Climate Change and Spatial Planning"

Transcriptie

1 Structuur Geo-Instituut Leuven Climate Change and Spatial Planning Jan Staes & Patrick Meire Vakgroep Civiele Techniek - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning Vakgroep Geografie - Landschapskunde WINVORM studiedag 7 juni 2011 Department of Biology Ecosystem Management Research Group Kunnen we klimaatverandering nog voorkomen? Wat zijn de gevolgen Internationaal Lokaal: hoe grijpt klimaatverandering in op onze maatschappij Hoe kwetsbaar is Vlaanderen? Hoe omgaan met schaalniveau s Transitie Uitdaging 1: natuurlijke klimaatvariabiliteit Uitdaging 2: verder kijken dan 2030 Hoe komen we tot anticipatie en adaptatie? Ecosystem based adaptation Principes en uitdagingen binnen CCASPAR Kempen, kust, steden Van Eetvelde & Käyhkö,

2 Klimaatverandering wat kunnen we verwachten? Kunnen we klimaatverandering nog voorkomen? Mitigatie en/of adaptatie zal ingrijpend zijn Zonder drastische emissiereductie, kijken we aan tegen drastische klimaatverandering -50 % tegen 2025, -75 % tegen 2050??? Van Eetvelde & Käyhkö,

3 Onzekerheid ivm klimaatvoorspellingen? Wat zijn de gevolgen? We gaan dagdagelijks om met onzekerheid en risico s Risico = effect/impact * kans op voorkomen Dit is ingeburgerd voor vele risico s en fenomenen (overstromingen, brandverzekering, schuldsaldo ) Bij het niet behalen van de fameuze 2 C globale opwarming kijken we aan tegen een resem nieuwe fenomenen die veel verder reiken en totaal onomkeerbaar zijn In de toekomst zullen er daar nieuwe fenomenen bijkomen De onzekerheid op het realiseren van emmissiereducties is vele malen groter dan de onzekerheid op het voorspellen van de gevolgen van een bepaalde concentratie van broeikasgassen Van Eetvelde & Käyhkö,

4 Tipping points Wat zijn de gevolgen? Maar zelfs als we onder de 2 C blijven, zullen de effecten in onze contreien aanzienlijk zijn Van Eetvelde & Käyhkö,

5 Hoe grijpt klimaat in op onze maatschappij? Huidig Landgebruik Story-lines Fysisch milieu Kwetsbaarheid Wenselijkheid Ruimtefuncties en typologieën Klimaat verandering Scenario s Respons beleid Maatschappij visie Anticipatie en adaptatie Toekomstig Landgebruik Ruimtebalans Huidig (ruimtelijk) beleid Randvoorwaarde/factor Story-lines Socio-economische drivers Kwetsbaarheid Wenselijkheid Van Eetvelde & Käyhkö,

6 Klimaatverandering Grijpt in op fysisch milieu (droogte, overstromingen, bodem,...) Dit werkt door op mogelijkheden inzake vegetatie bodembedekking en indirect dus ook op ruimtefuncties Grijpt in op socio-economische drivers Vlaanderen is géén eiland in een geglobaliseerde economie Ook klimaatverandering elders zal zijn impact hebben De kans op volgende effecten in onze contreien is hoogst zeker!!! Drogere, warmere zomers Nattere warmere winters Meer extreme zomerstormen (convectieve) Zeespiegelstijging Van Eetvelde & Käyhkö,

7 13 Voorbeeld: schaarste aan water? Klimaatscenarios voor België tot 2100: Binnenland: Winter : Meer neerslag Meer verdamping Stijging zeespiegel Impact op binnenlandse overstromingen is eerder onduidelijk Toename in risico op overstromingen kuststreek Zomer Minder neerslag Meer verdamping Meer intense, hevige convectieve zomerstormen Laagwater problematiek /waterschaarste Riooloverstromingen, overstorten, erosie, modderstromen Bron: Van Eetvelde & Käyhkö,

8 Meer overstromingen? Meer Laagwater problemen! Van Eetvelde & Käyhkö,

9 19 Is er genoeg water? 20 Droogte in 2003, 2009, 2011 Bron: Mira, 2008 Van Eetvelde & Käyhkö,

10 21 Erosie modderstromen! De gevolgen / uitdagingen? Foto: watering van Sint Truiden, repo/index.htm Drogere, warmere zomers Stedelijk hitte eiland Laagwater episodes (scheepvaart, waterkwaliteit) Verdroging Hoger verbruik water Nattere, warmere winters Winteroverstromingen Meer extreme zomerstormen (convectieve) Hagelschade van zomerstormen Riooloverstromingen Erosie akkers Zeespiegelstijging Kleiner afvoervenster door zeespiegelstijging Verzilting polders Kusterosie/kustveiligheid Van Eetvelde & Käyhkö,

11 Socio-economische kwetsbaarheid 24 Vlaamse context Klimaatcrisis hangt samen met andere mondiale uitdagingen Watercrisis (versnelling hydrologische cyclus) Energiecrisis (fossiele energiedragers) Fosforcrisis (minerale bronnen) Voedselcrisis (politieke destabilisatie) Zonder in detail te gaan, moeten we bekijken hoe we ook rekening kunnen houden met deze onafwendbare crisissen. Vlaanderen heeft weinig natuurlijke rijkdommen en is kwetsbaar Vlaanderen importeert: 1/3 van zijn drinkwater uit Wallonië Duizenden tonnen veevoeder (wat de vleesindustrie exporteert, wordt eerst geïmporteerd onder deze vorm) Zonder deze import ook geen mestoverschotten!! Olie, gas, steenkool en elektriciteit Gigantisch veel voedsel (ook bio-produkten) De technologiesector importeert veel zeldzame metalen Vlaanderen is relatief kwetsbaar wat betreft de afhankelijkheid van externe bronnen. Het verlagen van die kwetsbaarheid zou een beleidsdoelstelling moeten zijn van topprioriteit. Van Eetvelde & Käyhkö,

12 25 26 Van Eetvelde & Käyhkö,

13 27 28 Bron: de morgen Van Eetvelde & Käyhkö,

14 29 Protectionisme tav natuurlijke rijkdommen (water, ertsen, olie, gas, fosfaaterts) zal enkel grimmiger worden. Landen die nu nog exporteren zullen op termijn zelf de toegevoegde waarde willen creëren op hun export. Struisvogelpolitiek??? Wanneer kan men spreken van Wetenschappelijke consensus? Als 50 % van de wetenschappers het eens zijn? Als 75 % van de wetenschappers het eens zijn? Wat is de rol van de wetenschap? Van Eetvelde & Käyhkö,

15 Tom Toles in The Washigton Post Tom Toles in The Washington Post Tom Toles in The Washington Post Van Eetvelde & Käyhkö,

16 Hoe omgaan met schaalniveaus? Ontwikkelingen op dergelijke hogere schaalniveaus hebben een hogere onzekerheid, maar tevens een hogere impact De ontwikkelingen zelf zijn moeilijker te beheersen maar wel te anticiperen Dit dient te gebeuren op mondiaal, europees en nationaal vlak Tom Toles in The Washington Post Van Eetvelde & Käyhkö,

17 Hoe omgaan met schaalniveaus? Geen wanhoop! Op lagere schaalniveaus hebben we meer controle We moeten net trachten om de invloed/afhankelijkheid van de hogere schaalniveaus te beperken door Nieuwe concepten voor organisatie ruimtegebruik Diversificatie, decentralisatie, verweving Kwetsbaarheid fysisch milieu te verlagen Dit moet de mogelijk geven om adaptief te zijn en in te spelen op ontwikkelingen van de hogere schaalniveaus Klimaatverandering aangrijpen om te kiezen voor een sterke, duurzame toekomstvisie Transitiemodel om de kwetsbaarheid te verlagen ten aanzien van droogte, energie, voedselvoorziening, zeespiegelstijging,. Ook in planningsconcepten! Van Eetvelde & Käyhkö,

18 Het kan in ieder geval geen kwaad! Technologie zal helpen, maar zal NIET voldoende zijn Er is een drastische omwenteling nodig in hoe we onze maatschappij organiseren Efficienter omgaan met hulpbronnen Efficienter en multifunctioneel landgebruik Stedelijke ontwikkeling Ecosystem based adaptation zal deel uitmaken van de oplossing Van Eetvelde & Käyhkö,

19 Houston we have a problem with perception Uitdaging nummer één is iedereen overtuigen van de ernst van de zaak om een draagvlak te creëren voor transitie Maar Er zit een haar in de boter Perceptie maakt ons blind, vaak is ons referentie kader ontoereikend Multidecadale oscillatie Cyclische variatie van het klimaat Natuurlijke variabiliteit Natte zomers en droge winters zullen nog wel voorkomen Dit wordt gretig aangegrepen door sceptici Van Eetvelde & Käyhkö,

20 anomaly in extremes [%] Ons klimaat kent een natuurlijke cyclus Winter (DJF) neerslagextremen Ukkel (10 min, ): klimaatverandering Multidecadale klimaatoscillatie year [-] Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab winter, 10-year window winter, 15-year window long-term average approximate cyclic variations cyclic variations plus climate change climate change effect Van Eetvelde & Käyhkö,

21 Anomaly [%] Ons klimaat kent een natuurlijke cyclus Ons klimaat kent een natuurlijke cyclus (Anti-)correlations across Europe: Uccle (Central Europe) vs. Bologna 80 (Southern precipitation, Europe): Uccle precipitation, Bologna Correlation (r) of multidecadal anomalies in extreme daily prec. quantiles (DJF): Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab Van Eetvelde & Käyhkö,

22 SLP anomaly [-] SLP anomaly [-] Prec. anomaly [%] % verandering in extremen Climatology Hydrology interfacing Climate change vs. natural variability Climatology Hydrology interfacing Climate change vs. natural variability Multidecadal anomalies in SLP and SLP differences: SLP, Gibraltar - SLP, Haparanda(Sweden) SLP, Gilbraltar - SLP, Vestervig(Denmark) precipitation, Uccle blocking SLP, Haparanda(Sweden) blocking Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab blocking jaren jaren 1960 winter, 10 jaar bewegend venster winter, 15 jaar bewegend venster lange-termijn gemiddelde benaderende cyclische variaties benaderende cyclische variaties + invloed klimaatverandering effect klimaatverandering jaar Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab voorbije 20 jaar Beleidscyclus Klimaatcyclus Menselijke perceptie Draagvlak? Van Eetvelde & Käyhkö,

23 49 Technocratische oplossingen zijn niet zaligmakend. Uitdaging nummer twee is te kiezen voor no-regret maatregelen Vaak neveneffecten Sturing en controle altijd nodig (calamiteiten) Investeringskost > kosten - efficiëntie Gevoelig voor energiekost? Toenemende schaarste aan grondstoffen (bvb zeldzame metalen voor elektronica) Lage omkeerbaarheid door hoge investering Van Eetvelde & Käyhkö,

24 50 51 Technische maatregelen hebben meestal onvoorziene neveneffecten en zijn niet zo efficient als men denkt Maas 1992 We zijn wellicht te ver gegaan in het manipuleren en controleren van het milieu Ruisbroek 1976 Van Eetvelde & Käyhkö,

25 53 De meeste technische maatregelen verhogen de kwetsbaarheid ten aanzien van andere fenomenen Ze moeten een antwoord bieden op de verschillende klimaatuitdagingen! Reflex inbouwen om na te gaan of het gebruiken of herstellen van ecosystemen niet kosten-efficiënter is? Sommige semi-technische oplossingen maken al gebruik van bepaalde Ecosysteemdiensten Waterzuivering op basis van algengroei systemen, rietvelden Landbouw en voeding... Veredeling van natuurlijke gewassen met bepaalde eigenschappen Vergisting van afval (bacteriën en schimmels) Van Eetvelde & Käyhkö,

26 Uitdaging nummer drie is verder te durven kijken dan 2030 Ook noodzakelijk om verder denken dan de tijdshorizon 2030 grote, ingrijpende veranderingen in ruimtegebruik worden meestal pas gerealiseerd binnen jaar Van Eetvelde & Käyhkö,

27 56 Hoe komen we tot Anticipatie en adaptatie? Het risico tav klimaatverandering bepalen is enkel mogelijk op basis van enkele goed uitgewerkte storylines die uitleggen hoe klimaatverandering op onze maatschappij doorwerkt Lokale klimaatverandering => impact fysisch milieu Globale klimaatverandering => socioeconomische impact Van Eetvelde & Käyhkö,

28 Van Kwetsbaarheid/gevoeligheid naar wenselijkheid van ruimtelijke ontwikkelingen Kwetsbaarheidskaarten kunnen aangeven waar de huidige ruimtelijke structuur kwetsbaar/gevoelig is (per klimaatscenario/storyline) Door specifieke aard, kwetsbare ruimtelijke configuratie en beperkte draagkracht fysisch systeem Wenselijkheidskaarten kunnen aangeven waar er mogelijkheden zijn (vanuit een bepaalde typologie) om de kwetsbaarheid / klimaatgevoeligheid te verlagen (per klimaatscenario/storyline) Door specifieke aard, sterke ruimtelijke configuratie Draagkracht fysisch systeem te versterken/behouden Ecosysteemdiensten In meer of mindere mate rekening houdend met randvoorwaarden vanuit huidig ruimtelijk beleid 59 Think out of the box enkele voorbeelden Het voorzien van voldoende water voor een groeiende bevolking Strategische keuzes (watervraag sectoren) Migratie Uitgaan van een zeespiegelstijging van 1 meter tegen 2100 Vliegreizen zijn onbetaalbaar voor de gewone mens tegen 2030 Limburg vakantieparadijs? Afhankelijkheid van externe hulpbronnen Van Eetvelde & Käyhkö,

29 Efficiënter omgaan met grondstoffen Efficiënter omgaan met landgebruik Afstappen van monofunctioneel landgebruik Herwaarderen pact tussen stad en platteland Afstemmen landgebruik op fysische potenties 61 Multifunctioneel landgebruik vs maximalisatie van mono-functies Van Eetvelde & Käyhkö,

30 62 63 H H G G I F A E B INDUSTRIAL CROP GROWTH D SUSTAINABLE CROP GROWTH I F A E B C H G C H D G I F A E SPECIES PROTECTION I B ECOSYSTEM CONSERVATION F A E B D C H G C H D G I I F A E MONOSPECIFIC PASTURE SPECIES RICH PASTURE F A E B B D C H G C H D G I F A E CONFINED RIVER FLOOD AREAS I F A E B B D C H G C H D G I I F F A A E INHABITATION AND ROADS ADDED GREEN INFRASTRUCTURE E B B Jacobs Sander D D C C Het is mogelijk om: gebieden zo in te richten en te beheren dat de levering van ecosysteemdiensten verhoogt Dit levert een economische meerwaarde op door Vermeden kosten (bv minder onderhoud, minder schade door overstromingen,.) Directe winsten door: o Betere oogst (bv. Verbetering visserij opbrengsten) o Recreatie mogelijkheden Dit levert een ecologische meerwaarde door Complexe landschappen waarin water en natuur verweven zijn Van Eetvelde & Käyhkö,

31 64 Gentse kanaalzone Moderne ruilverkavelingen ECOSYSTEM BASED ADAPTATION Landschapspark Averbode Erosiebestrijdingsplannen Sigmaplan Grote Nete Is een antwoord op vele uitdagingen, zowel voor natuur, waterbeheer en maatschappij Sigmaplan Van Eetvelde & Käyhkö,

32 Het concept ecosysteemdiensten biedt een uniek kader waarbinnen men de verschillende sociale, economische en omgevingsaspecten kan samenbrengen en integreren. De economische waardering van ecosysteemdiensten biedt bovendien duidelijk mogelijkheden om het maatschappelijke en economische belang van natuur in rekening te brengen. Door de dense urbane-rurale matrix zijn ecosysteemdiensten van groot belang in Vlaanderen. Een Multifunctionele invulling van de open ruimte is noodzakelijk Versterken van lokale ecosysteemdiensten maakt ons minder kwetsbaar ten aanzien van klimaatverandering en andere mogelijke crisissen (voedsel, olie, kunstmest). Het vinden van een juiste balans tussen ecosysteemdiensten moet gebeuren op verschillende schalen (landschap, bekken, stroomgebied). Van Eetvelde & Käyhkö,

33 Oude wijn in een nieuwe fles? Het idee van multifunctionele landschappen is niet nieuw Bij Ecosysteemdiensten tracht men de processen beter te begrijpen om zo de baten zeer expliciet te maken, zowel in hun ruimtelijke dimensies als hun economische waardering Dit verheft het concept naar een toepasbaar instrument om te komen tot duurzame landschappen Het genereren van kennis om afwegingskaders te creeren die aangepast zijn aan: Het schaalniveau van de toepassing De verschillende fases van planningsprocessen Het bestaande instrumentarium De bestaande bevoegdheidsverdelingen Van Eetvelde & Käyhkö,

34 70 71 Globale kosten-efficientie Al te vaak worden bepaalde ecosysteemdiensten afgedaan als marginaal ten opzichte van de echte economische meerwaarde van het maximaliseren van één enkele functie/ecosysteemdienst De vele marginale baten zijn wellicht niet meer zo marginaal en zeker niet als men deze op zou tellen. De kracht van Ecosystem Based Adaptation is om de baten van verschillende ecosysteemdiensten in rekening te brengen en niet enkel te streven naar maximalisatie van één bepaalde ESD Een wachtbekken is zeer kosten efficient naar vermeden overstromingsschade (per m²), maar levert weinig andere baten Een natuurlijk overstromingsgebied/moeras levert veel minder baten naar veiligheid (per m²), maar draagt bij tot biodiversiteit, landschappelijke waarde, denitrificatie, bodemvorming, koolstofsequestratie, waterretentie (droogte) Van Eetvelde & Käyhkö,

35 72 Hefboom voor integraal beleid De specifieke kosten-efficiëntie van een maatregel voor één bepaalde beleidsdoelstelling kan hoog zijn maar weinig baat opleveren voor andere beleidsdoelstellingen. Bij dergelijke overwegingen zou men de globale kostenefficiëntie over de verschillende beleidsdoelstellingen heen moeten evalueren. Dit vereist beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking Beheer en Herstel ECOSYSTEMEN EN BIODIVERSITEIT BIOFYSISCHE STRUCTUUR EN PROCES (bvb vegetatiebedekking of netto primaire productie) FUNCTIE* (bvb waterstroming, biomassa) INSTELLINGEN EN MENSELIJKE BEOORDELINGEN die (gebruik van) diensten bepalen DIENST (bvb voedsel, bescherming tegen overstroming) MENSELIJK WELZIJN (socio-culturele context) Baten (bvb bijdrage aan gezondheid, veiligheid, ) Koppeling tussen waardeoordeel en gebruik van diensten (econ.) WAARDE (bvb betalingsbereidheid voor groene ruimte) * Verzameling van structuren en processen die een dienst leveren Van Eetvelde & Käyhkö,

36 CCASPAR Case Kempen Case Kust Case Stad (Gent) Wetenschappelijk onderbouwde visievorming ten aanzien van klimaatadaptatie en mitigatie Principes & uitdagingen case Kempen Wat als we bovenstroomse bekkens zoals Nete en Demer beheren als watervoorzieningsbekkens Watervoorziening zal een enorme uitdaging worden in de toekomst Momenteel de meest groene regio van Vlaanderen Zandige bodems zijn in staat om veel water (30 % - 50 % vol) te bufferen en voldoende snel terug vrij te geven naar de rivieren bij verhoogde watervraag in de zomer Overvloedige neerslag in de winter infiltreren en vasthouden om benedenstroomse regio s te vrijwaren van overstromingen én water te bufferen voor watervoorziening Debieten op Demer en Nete afromen voor drinkwater AWW, Scheepvaart (Albertkanaal) en intensieve landbouw (Lier) Van Eetvelde & Käyhkö,

37 potentie waterconservering Wat als we dit combineren met recreatie, toerisme, bosbouw en extensieve landbouw Het hedendaagse toerisme blijft niet bestaan De uitdaging van mitigatie zal de luchtvaart indusstrie niet sparen en lokaal toerisme zal aan belang groeien in de EU. De regio Limburg is reeds belangrijk voor toerisme en recreatie, maar kan uitgebreid worden. Extensivering ook nodig in valleien (nu nog vaak hoge drainage) De regio kan vergelijk vinden met de Limousin en Zwarte woud Realisatie van een robuuste Natura 2000 structuur De huidige landbouw is kwetsbaar voor klimaatverandering (te nat in het voorjaar, te droog in de zomer) Aangepaste extensivering kan even veel opbrengen als de huidige, doch kwetsbare intensieve landbouw Van Eetvelde & Käyhkö,

38 Synergie tussen waterbeheer, natuurontwikkeling, watervoorziening en recreatie Herstel van (natuurlijke) retentie Van Eetvelde & Käyhkö,

39 Bodem Principes & uitdagingen case Kust (Rubarenzya & staes, 2007) Grondwater en oppervlaktewater afhankelijke systemen Hydro-topologische kenmerken > verschillende functies DTM BWK De polders en de kuststreek hebben een specifieke problematiek in het aanzien van klimaatverandering Het spanningsveld tussen te droog en te nat in de polders zal enkel groter worden en vereist wellicht een oplossing vanuit ruimtelijke planning De meest verziltingsgevoelige gebieden opgeven voor waterconservering (extensieve spaarbekkens) Aquacultuur? Meer ruimte voor waterberging, de afvoer naar zee zal enkel moeilijker worden bij zeespiegelstijging >extensivering Kustverdediging zandsuppletie? Verbreding duinengordel? Uitgaan van 1 meter stijging? Lange termijn 2050 vs heel lange termijn 2100 Van Eetvelde & Käyhkö,

40 Landbouwopbrengsten zijn zeer klimaatgevoelig Aangepast beheer: Jaarlijkse suboptimale opbrengst door aangepast beheer met verminderd risico Maximale drainage: Verhoogde kans op mislukken van oogsten door droogte, met af en toe een optimale opbrengst droogteschade opbrengstverliezen door vernatting Principes & uitdagingen case stad Stedelijke gebieden Extreme neerslag events (lokaal bufferen) Groendaken, stadstuinen, water in de stad, infiltratiesystemen in openbaar domein Hitte eiland effecten Verkoelen door verdamping, beschaduwing Groen en water in de stad dissipeert energie Drainage in winterperiode minimaal houden en gebruiken om spaarpolders te vullen, en gebruiken om te voeden tijdens droge perioden Van Eetvelde & Käyhkö,

41 Evolutie van het brusselse hitte eiland op een windstille, heldere, zomerse dag Merk op dat het hitte eiland blijft tot 4 à 5 uur s ochtends Van Eetvelde & Käyhkö,

42 Cooling effect energy dissipation Pokorny, 2001 effects of forests Pokorny, 2001 landscape effects Van Eetvelde & Käyhkö,

43 Van Eetvelde & Käyhkö,

44 Conclusie Adaptatie is noodzakelijk Adapatatie moet op verschillende niveau s gebeuren Inpassing in de ruimtelijke planning is essentieel Het concept ecosysteemdiensten is een ideaal concept om zowel ecologische, economische als ruimtelijke elementen te integreren Van Eetvelde & Käyhkö,

45 Example: Melsterbeek Catchment Jacobs S., Turkelboom F., Genar O. In coöperation with Karel Vandaele, Peter Priemen, Jo Lammens (Watering St-Truiden) Van Eetvelde & Käyhkö,

46 Agricultural production IALE-Conference Ecosystem Melsterbeek ES Agriculture versus local, regional and global regulating Services Climate regulation Soil Formation Soil Stabilisation Erosion protection Peak discharge storage Filtration - Denitrification Ground water storage & purification Van Eetvelde & Käyhkö,

47 Loss local regulating ES as trigger for action Loss local regulating ES as trigger for action Van Eetvelde & Käyhkö,

48 Sediment management in catchment Direct benefit from peak discharge decrease Van Eetvelde & Käyhkö,

49 Direct benefit from peak discharge decrease This Ecosystem service can be profitable in other regions: Van Eetvelde & Käyhkö,

50 Rationale Huidig Landgebruik Story-lines Fysisch milieu Kwetsbaarheid Wenselijkheid Ruimtefuncties en typologieën Klimaat verandering Scenario s Respons beleid Maatschappij visie Anticipatie en adaptatie Toekomstig Landgebruik Ruimtebalans Huidig (ruimtelijk) beleid Randvoorwaarde/factor Story-lines Socio-economische drivers Kwetsbaarheid Wenselijkheid Van Eetvelde & Käyhkö,

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

Klimaatverandering, waterhuishouding en adaptatienoden in Vlaanderen

Klimaatverandering, waterhuishouding en adaptatienoden in Vlaanderen Klimaatverandering, waterhuishouding en adaptatienoden in Vlaanderen enkele aanvullende beschouwingen prof. dr. ir. Patrick Willems K.U.Leuven Afdeling Hydraulica Toekomstig klimaat? huidig klimaat: gematigd

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Effecten van de klimaatverandering op de laagwaterproblematiek van de Maas

Effecten van de klimaatverandering op de laagwaterproblematiek van de Maas Effecten van de klimaatverandering op de laagwaterproblematiek van de Maas Prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven Dept. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Historische trend in temperatuur Jaarlijkse

Nadere informatie

Klimaateffectschetsboek West-en Oost-Vlaanderen NATHALIE ERBOUT ZWEVEGEM, 5 DECEMBER 2014

Klimaateffectschetsboek West-en Oost-Vlaanderen NATHALIE ERBOUT ZWEVEGEM, 5 DECEMBER 2014 Klimaateffectschetsboek West-en Oost-Vlaanderen NATHALIE ERBOUT ZWEVEGEM, 5 DECEMBER 2014 Klimaateffectschetsboek Scheldemondraad: Actieplan Grensoverschrijdende klimaatbeleid, 11 september 2009 Interregproject

Nadere informatie

Klimaatscenario s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding

Klimaatscenario s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding Vlaamse Klimaatconferentie: Adaptatie, 26.5.2011, Antwerpen Klimaatscenario s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding Johan Brouwers Dienst Milieurapportering - MIRA, Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater

De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater Prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven Dept. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Vroegere klimaatscenario

Nadere informatie

Klimaatverandering en invloed op waterhuishouding

Klimaatverandering en invloed op waterhuishouding Klimaatverandering en invloed op waterhuishouding Prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven Dep. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Patrick.Willems@bwk.kuleuven.be Toenemende uitstoot aan broeikasgassen

Nadere informatie

De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater

De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater De effecten van verdroging als gevolg van de klimaatwijziging en urbanisatie op oppervlaktewater Prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven Dept. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Vroegere klimaatscenario

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland

Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland Gastcollege door Sander Brinkman Haagse Hogeschool Climate & Environment 4 september 2008 Introductie Studie Bodem, Water en Atmosfeer, Wageningen Universiteit Beroepsvoorbereidendblok UNFCCC CoP 6, Den

Nadere informatie

Invloed van de klimaatverandering op hydrologische extremen in Vlaanderen

Invloed van de klimaatverandering op hydrologische extremen in Vlaanderen Invloed van de klimaatverandering op hydrologische extremen in Vlaanderen Patrick Willems K.U.Leuven - Afdeling Hydraulica i.s.m. Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Lopend onderzoek CCI-HYDR

Nadere informatie

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Els Martens, Agentschap voor Natuur en Bos «Stakeholders dialoog biodiversiteit», 13 juni 2013, KBIN Ecosysteemdiensten in kaart brengen en waarderen

Nadere informatie

NARA-T Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen

NARA-T Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen NARA-T Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen Voorstelling Natuurrapport 27 februari 2015 NARA-T: een selectie van onderwerpen De ecosysteemdienstenbril Is de basis voor

Nadere informatie

Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen (hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland)

Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen (hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland) 1 Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen (hoog- en laagwater langs rivieren in het Vlaamse binnenland) Op 26 augustus 2008 heeft Omar Boukhris een doctoraatsstudie verdedigd aan de K.U.Leuven

Nadere informatie

Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten

Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten Luc De Meester Lab. Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie KULeuven Laboratorium Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie Biodiversiteit: : en

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN WATERECOSYSTEEMDIENSTEN IN VLAANDEREN: WAT KUNNEN WE WINNEN DOOR EEN GEPAST BELEID INZAKE

EEN ANALYSE VAN WATERECOSYSTEEMDIENSTEN IN VLAANDEREN: WAT KUNNEN WE WINNEN DOOR EEN GEPAST BELEID INZAKE EEN ANALYSE VAN WATERECOSYSTEEMDIENSTEN IN VLAANDEREN: WAT KUNNEN WE WINNEN DOOR EEN GEPAST BELEID INZAKE INFILTRATIE EN RETENTIE? Jan Staes, Dirk Vrebos, Katrien Van der Biest & Patrick Meire Universiteit

Nadere informatie

KNMI 06 klimaatscenario s

KNMI 06 klimaatscenario s KNMI 06 klimaatscenario s Stof tot nadenken? Opzet presentatie Klimaatverandering en het (versterkte) broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering De nieuwe KNMI-klimaatscenario s Mogelijke effecten 1

Nadere informatie

Klimaat in de 21 e eeuw

Klimaat in de 21 e eeuw Klimaat in de 21 e eeuw Hoe verandert ons klimaat? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd en voor Nederland Mogelijke

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

WATERPROEF. Impact van de klimaatverandering op Antwerpen. Naar een klimaatbestendig Antwerpen. Prof. Patrick Willems KU Leuven

WATERPROEF. Impact van de klimaatverandering op Antwerpen. Naar een klimaatbestendig Antwerpen. Prof. Patrick Willems KU Leuven WATERPROEF Naar een klimaatbestendig Antwerpen Impact van de klimaatverandering op Antwerpen Prof. Patrick Willems KU Leuven Hydrologische extremen Overstromingen: Pluviale overstromingen (extreme neerslag,

Nadere informatie

tijdreeksen voor de toekomst

tijdreeksen voor de toekomst Klimaatverandering, klimaatscenario s en tijdreeksen voor de toekomst J. Bessembinder J. Beersma, KNMI Opzet presentatie Definitie klimaat en klimaatscenario s Mondiale en regionale klimaatscenario s Relatie

Nadere informatie

KNMI 06 klimaatscenario s

KNMI 06 klimaatscenario s KNMI 06 klimaatscenario s Hoe verandert ons klimaat? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Klimaatscenario s Mogelijke

Nadere informatie

Bodemvruchtbaarheid. fundament onder voedselproductie. René Schils

Bodemvruchtbaarheid. fundament onder voedselproductie. René Schils Bodemvruchtbaarheid fundament onder voedselproductie René Schils Bodemvruchtbaarheid fundament onder voedselproductie Wat is bodemvruchtbaarheid? Waarom is bodemvruchtbaarheid belangrijk? Wat zijn de actuele

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische versus technologische oplossingen. Rolinde Demeyer 5 december 2013

Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische versus technologische oplossingen. Rolinde Demeyer 5 december 2013 Kosteneffectief werken met natuur: Ecologische versus technologische oplossingen Rolinde Demeyer 5 december 2013 Kosteneffectief werken met natuur In welke gevallen kan een groene oplossing (= natuur die

Nadere informatie

KU Leuven Dep. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica

KU Leuven Dep. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica KU Leuven Dep. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Waterhuishouding staat onder druk door 2 belangrijke trends: urbanisatie klimaatverandering Waterhuishouding staat onder druk door 2 belangrijke

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen

Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen 1 Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen KU Leuven onderzocht voor het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Milieumaatschappij de invloed van de

Nadere informatie

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland

Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Page 1 of 6 Klimaatverandering en klimaatscenario s in Nederland Hoe voorspeld? Klimaatscenario's voor Nederland (samengevat) DOWNLOAD HIER DE WORD VERSIE In dit informatieblad wordt in het kort klimaatverandering

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Welke extremen kunnen we in de toekomst verwachten? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Klimaatscenario

Nadere informatie

Klimaatverandering, kansen voor agrarische ondernemers

Klimaatverandering, kansen voor agrarische ondernemers Klimaatverandering, kansen voor agrarische ondernemers Nationale Najaarsconferentie POP 3 Workshop Klimaatverandering en Landbouw Utrecht, 17 Nov. 2016 door Pier Vellinga Wetenschappelijk directeur Kennis

Nadere informatie

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger

Klimaatveranderingstand. wetenschap. Prof Wilco Hazeleger Klimaatveranderingstand van de wetenschap Prof Wilco Hazeleger Achtergrond Wetenschap kan nooit absolute zekerheden bieden Het klimaatsysteem is complex Beperkingen in kennis en waarnemingen Beleid wil

Nadere informatie

Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts

Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts Thema 3 Adaptatie Zeist, juni 2006 Jeroen Aerts KvR structuur Climate scenarios Mitigation Adaptation Integration Communication Doelstellingen Ontwikkeling van nieuwe adaptatiestrategieën in Nederland

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Mondiaal en in Nederland J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd/in Europa

Nadere informatie

De impact van de klimaatwijziging op de waterhuishouding in het Scheldebekken: Wat staat ons te wachten?

De impact van de klimaatwijziging op de waterhuishouding in het Scheldebekken: Wat staat ons te wachten? De impact van de klimaatwijziging op de waterhuishouding in het Scheldebekken: Wat staat ons te wachten? Prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven Dept. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Klimaatscenario

Nadere informatie

Nieuwe KNMIklimaatscenario s. Janette Bessembinder e.v.a.

Nieuwe KNMIklimaatscenario s. Janette Bessembinder e.v.a. Nieuwe KNMI klimaatscenario s Nieuwe KNMIklimaatscenario s 2006 2006 Janette Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Klimaatverandering Waargenomen veranderingen Wat zijn klimaatscenario s? Huidige en nieuwe

Nadere informatie

Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen

Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen Invloed van klimaatverandering op de waterhuishouding in Vlaanderen Patrick Willems K.U.Leuven - Afdeling Hydraulica & Onderzoekscentrum Duurzame Aarde (LSUE) Lopend en recent onderzoek voor Federaal Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Conferentie Keuzes voor landbouw en veehouderij Huidige mondiale impact van veehouderij Biodiversiteit, aandeel 30% in mondiaal verlies

Nadere informatie

Veerkrachtconcepten voor bioproductieve ruimte Frederik Lerouge, KU Leuven

Veerkrachtconcepten voor bioproductieve ruimte Frederik Lerouge, KU Leuven Veerkrachtconcepten voor bioproductieve ruimte Frederik Lerouge, KU Leuven Veerkracht van sociaal-ecologische systemen Sociaal-ecologisch systeem (SES) (o.a. Glaser et al 2008): bio-geo-fysische eenheid

Nadere informatie

De kost van adaptatie aan de klimaatverandering in de Brugse poort. Johan Bogaert

De kost van adaptatie aan de klimaatverandering in de Brugse poort. Johan Bogaert De kost van adaptatie aan de klimaatverandering in de Brugse poort 1. Het Vlaams Klimaatplan. 2. De studie: Adaptatie aan klimaatverandering: globale kosten en praktische voorbeelden Literatuurstudie

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Samenvatting 203 Klimaatverandering leidt volgens de voorspellingen tot een toename van de mondiale temperatuur en tot veranderingen in de mondiale waterkringloop. Deze veranderingen in de waterkringloop

Nadere informatie

PROJECT SMARTROOF 2.0

PROJECT SMARTROOF 2.0 1 Dr. ir. Gijsbert Cirkel Amsterdam, 8 sept. 2017 PROJECT SMARTROOF 2.0 VOOR EEN KOEL HOOFD EN DROGE VOETEN 2 Marineterrein Amsterdam GRONDLEGGERS Project SMARTROOF 2.0 3 Klimaatverandering: meer extreme

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

Erosie in Vlaanderen. Gert Verstraeten. 15 Maart 2012

Erosie in Vlaanderen. Gert Verstraeten. 15 Maart 2012 Erosie in Vlaanderen Gert Verstraeten 15 Maart 2012 Inhoud Wat Intensiteit Kaderen in ruimte en tijd Toekomst (klimaatverandering, landgebruik) Erosie in Vlaanderen: wat? Erosie = losmaken, verplaatsen

Nadere informatie

Waterdiensten en biodiversiteit in balans? Maarten Stevens, team Natuurrapportering, INBO

Waterdiensten en biodiversiteit in balans? Maarten Stevens, team Natuurrapportering, INBO Waterdiensten en biodiversiteit in balans? Maarten Stevens, team Natuurrapportering, INBO Waterforum 2 oktober 2015 Inhoud Ecosysteemdiensten en (biodiversiteits)beleid Is het integraal waterbeleid ESD-proof?

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie

Klimaatverandering. Opzet presentatie Klimaatverandering Wat kunnen we in de toekomst verwachten? J. Bessembinder e.v.a. Opzet presentatie Wat is klimaat(verandering)? Het broeikaseffect Waargenomen klimaatverandering Wat verwachten we wereldwijd/in

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Waarheen met het Veen Ernst Bos en Theo Vogelzang (LEI) Opgave LEI: Beoordeel peilstrategieën Groene Hart op basis van Maatschappelijke Kosten en Baten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING

Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in NL INLEIDING Ad Jeuken, Climate proof fresh water supply (CPFWS) Inhoud Onderzoek vanuit kennis voor klimaat De

Nadere informatie

Analyse van de sociale kwetsbaarheid van de gemeente via een kaart

Analyse van de sociale kwetsbaarheid van de gemeente via een kaart Thema(s): Landgebruik: Kosten: Beschrijving van de maatregel: Niet elke inwoner van de gemeente heeft evenveel last van klimaateffecten. Een aantal sociale bevolkingsgroepen ondervindt meer last of worden

Nadere informatie

WATERPROEF. De casus Antwerpen. Naar een klimaatbestendig Antwerpen

WATERPROEF. De casus Antwerpen. Naar een klimaatbestendig Antwerpen WATERPROEF Naar een klimaatbestendig Antwerpen De casus Antwerpen Griet Lambrechts Projectleider klimaatadaptatie Afdeling Energie en Milieu Stad Antwerpen klimaatadaptatie 2014: Burgemeestercovenant Mayors

Nadere informatie

Droge emmers, natte voeten

Droge emmers, natte voeten Droge emmers, natte voeten Environmental & Technical sustainability 1 november 2013 Dick Bouman/Aqua for All Het weer Het klimaat Het weer wordt gekenmerkt door extremen; geen jaar zonder weer-record Dagpieken,

Nadere informatie

Klimaatverandering in internationaal perspectief

Klimaatverandering in internationaal perspectief Klimaatverandering in internationaal perspectief Gaan onze buurlanden uit van dezelfde verandering? Janette Bessembinder Stelling 1 Als de warme golfstroom tot stilstand komt, wordt het in Nederland minstens

Nadere informatie

LSUE Thema Water Workshop Duurzaam water in een veranderende wereld

LSUE Thema Water Workshop Duurzaam water in een veranderende wereld Thema WATER LSUE Thema Water Workshop Duurzaam water in een veranderende wereld Patrick Willems: inleiding en duurzaam waterkwantiteitsbeheer Nina Moelants: duurzame afvalwatertechnologie Jan Diels: nitraatuitspoeling

Nadere informatie

Overzicht en karakteristieken klimaatrisico s Nederland. Willem Ligtvoet

Overzicht en karakteristieken klimaatrisico s Nederland. Willem Ligtvoet Overzicht en karakteristieken klimaatrisico s Nederland Willem Ligtvoet Kader: Nationale Adaptatiestrategie (begin 2016) Gevraagd: breed overzicht klimaateffecten en aangrijpingspunten voor beleid Aanvulling

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving Voorzichtig herstel bedreigde soorten Verdere achteruitgang functioneren van ecosystemen en biodiversiteit Meer aandacht voor natuur als basisvoorwaarde

Nadere informatie

Deltascenario s. Deltaprogramma

Deltascenario s. Deltaprogramma Deltaprogramma Deltascenario s Verkenning van mogelijke fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in de 21 ste eeuw op basis van KNMI 06- en WLO-scenario s, voor gebruik in het Deltaprogramma 2011-2012

Nadere informatie

3/13/2014. Klimaatverandering vraagt om innovatie. Crises op meerdere fronten

3/13/2014. Klimaatverandering vraagt om innovatie. Crises op meerdere fronten Klimaatverandering vraagt om innovatie De crisis als voorbode van grote veranderingen in economie en maatschappij Brabantse Waterdag 28 februari 2014 s Hertogenbosch door Pier Vellinga Hoogleraar aan Wageningen

Nadere informatie

Energievoorziening Rotterdam 2025

Energievoorziening Rotterdam 2025 Energievoorziening Rotterdam 2025 Trends Issues Uitdagingen 9/14/2011 www.bollwerk.nl 1 Trends (1) Wereld energiemarkt: onzeker Toenemende druk op steeds schaarsere fossiele bronnen Energieprijzen onvoorspelbaar,

Nadere informatie

Integrale projecten in het Demerbekken. Integraal waterbeleid in en rond Hasselt

Integrale projecten in het Demerbekken. Integraal waterbeleid in en rond Hasselt Integrale projecten in het Demerbekken Integraal waterbeleid in en rond Hasselt 1 Integrale Projecten in het Demerbekken 2 In het begin was er 3 4 5 6 1. Integraal waterbeleid & integrale projecten 4 x

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

Dalende bodems, stijgende kosten

Dalende bodems, stijgende kosten Dalende bodems, stijgende kosten Mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied door Gert Jan van den Born 1 Aanleiding voor een studie over veenbodemdaling Recent verleden:

Nadere informatie

Klimaat Services. Opzet presentatie

Klimaat Services. Opzet presentatie Klimaat Services J. Bessembinder Opzet presentatie Basis voor klimaat-services Voorbeelden confectie Voorbeelden maatwerk Basis confectie en maatwerk : tijdreeksen voor de toekomst Activiteiten binnen

Nadere informatie

Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid. Iedereen doet mee. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken

Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid. Iedereen doet mee. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid Iedereen doet mee Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken 1 Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid 1. Integraal Waterbeleid in Vlaanderen

Nadere informatie

Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad

Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad Studiedag Water in de buurt, Diest, 17/10/2011 1 Decreet Integraal waterbeleid (2003) Doel = integraal waterbeleid gecoördineerd & geïntegreerd ontwikkelen,

Nadere informatie

KLIMAATADAPTATIE IN DE STAD. Proeftuinen Den Haag en Arnhem

KLIMAATADAPTATIE IN DE STAD. Proeftuinen Den Haag en Arnhem KLIMAATADAPTATIE IN DE STAD Proeftuinen Den Haag en Arnhem BOSCH SLABBERS Klimaatadaptatie in de stad Proeftuinen Den Haag en Arnhem Opdrachtgever Ministerie van VROM In samenwerking met Gemeenten Den

Nadere informatie

Nutriënten en organische stof stromen en voorraden op wereld en Europese schaal. Jan Peter Lesschen. Kimo van Dijk en Oene Oenema

Nutriënten en organische stof stromen en voorraden op wereld en Europese schaal. Jan Peter Lesschen. Kimo van Dijk en Oene Oenema Nutriënten en organische stof stromen en voorraden op wereld en Europese schaal Jan Peter Lesschen Kimo van Dijk en Oene Oenema Introductie Bodemvruchtbaarheid ongelijk verdeeld in de wereld Natuurlijke

Nadere informatie

Scenario's. Economische analyse

Scenario's. Economische analyse Geschreven door Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, Wageningen University, Wereld Natuur Fonds Nederland Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting

Nadere informatie

Kennisinnovaties slappe bodems

Kennisinnovaties slappe bodems Kennisinnovaties slappe bodems Agenda 10 min 15 min 15 min 5 min Introductie Enrico Moens (program manager Climate and Sustainability bij Grontmij) Leon van Paassen (assistant professor Geo- Engineering

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. NATUURBEHEER & LANDBOUW www.hydrorock.com Natuurbeheer en watermanagement Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen

Nadere informatie

DROP - adaptatie aan waterschaarste en droogte

DROP - adaptatie aan waterschaarste en droogte DROP - adaptatie aan waterschaarste en droogte Willem Defloor 26 september 2014, Waterforum Waterschaarste en droogte Overzicht 1. Globaal kader 2. EU Drop project 3. Droogte-indicatoren / waterinfo.be

Nadere informatie

Urbanisatie en klimaatverandering: zowel meer droogte als meer overstromingen in Vlaanderen

Urbanisatie en klimaatverandering: zowel meer droogte als meer overstromingen in Vlaanderen Urbanisatie en klimaatverandering: zowel meer droogte als meer overstromingen in Vlaanderen prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica Kasteelpark Arenberg

Nadere informatie

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen zones Functie volgt peil 70-50 cm 50-30 cm 0-30 cm 50-30 cm 70-50 cm maaiveldverloop gebruik waterpeil Huiskavel en gebouwen Gemiddeld 50 cm Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari Natte Natuur, Piekberging

Nadere informatie

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems

Thema WATER. Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Thema WATER Themacoordinatoren: Okke Batelaan Patrick Willems Harte, Physics Today, 2002 Conflict or opportunity? Argument Synthesis is needed for BIG issues in earth system science: 1. How will climate

Nadere informatie

Bo02 Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden atelier GROENBLAUW, Madeleine d Ersu

Bo02 Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden atelier GROENBLAUW, Madeleine d Ersu Uitdagingen Bo02 Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden atelier GROENBLAUW, Madeleine d Ersu Klimaatverandering Voor de meeste wetenschappers en de beleidsmakers is de klimaatverandering een feit. De voor

Nadere informatie

Analyse van bestuurlijke initiatieven voor multifunctioneel & duurzamer laagveenweidegebied

Analyse van bestuurlijke initiatieven voor multifunctioneel & duurzamer laagveenweidegebied Analyse van bestuurlijke initiatieven voor multifunctioneel & duurzamer laagveenweidegebied Roos den Uyl Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling & Innovatie Universiteit Utrecht Eindsymposium Waarheen

Nadere informatie

Impact van klimaatverandering op hydrologische extremen langs Vlaamse waterlopen

Impact van klimaatverandering op hydrologische extremen langs Vlaamse waterlopen Impact van klimaatverandering op hydrologische extremen langs Vlaamse waterlopen P.Willems, O.Boukhris, J.Berlamont K.U.Leuven Afdeling Hydraulica i.s.m. KMI (P.Baguis, E.Roulin, G. Demarée) & IMDC (J.Blanckaert)

Nadere informatie

Kennisagenda NKWK- KBS. Groeidocument versie 0.1

Kennisagenda NKWK- KBS. Groeidocument versie 0.1 Kennisagenda NKWK- KBS Groeidocument versie 0.1 November 2015 Voorwoord Dit is de eerste versie (versie 0.1) van het Groeidocument van de Kennisagenda NKWK- KBS. Dit document is een eerste aanzet voor

Nadere informatie

Klimaat voor Ruimte. prof.dr. Pavel Kabat Wetenschappelijk Directeur Voorzitter Programmaraad

Klimaat voor Ruimte. prof.dr. Pavel Kabat Wetenschappelijk Directeur Voorzitter Programmaraad Klimaat voor Ruimte prof.dr. Pavel Kabat Wetenschappelijk Directeur Voorzitter Programmaraad Doel van het KvR programma is: Klimaatverandering. naar klimaatverandering als vraagstuk aangaande ruimtelijke

Nadere informatie

-Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer-

-Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer- Klimaatverandering; wat komt er op ons af? -Klimaatverandering, klimaatscenario s en gevolgen voor beleid en beheer- Het klimaat in Nederland gaat veranderen. Op dit moment is dat nog niet te merken. De

Nadere informatie

Agriculture and biodiversity

Agriculture and biodiversity Agriculture and biodiversity Meeting the challenge: producing while preserving Maarten Hens Agricultural biodiversity Biodiversity is the basis of agriculture 1. Species and genetic variation of crops

Nadere informatie

Aanbeveling 5: Investeer in effectieve gebiedsbescherming

Aanbeveling 5: Investeer in effectieve gebiedsbescherming Aanbeveling 5: Investeer in effectieve gebiedsbescherming De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Het verleden leert dat gebiedsbescherming een succesvolle strategie kan zijn,

Nadere informatie

Organische stof: stof tot nadenken

Organische stof: stof tot nadenken Wereld Bodemdag Organische stof: stof tot nadenken Steven Sleutel Universiteit Gent Vakgroep Bodembeheer Bodem organische stof (BOS) O,H C S P N Landbouwgrond organische koolstof (OC) voorraad 0-30cm Bron:

Nadere informatie

ENQUETE. Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering. Retourneer deze enquête a.u.b. aan:

ENQUETE. Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering. Retourneer deze enquête a.u.b. aan: ENQUETE Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering Binnen het BSIK-programma "Klimaat voor Ruimte" (website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/) wordt veel aandacht besteed aan de

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl aardrijkskunde 2011 - I

Eindexamen vmbo gl/tl aardrijkskunde 2011 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 1 maximumscore 1 De Veluwe / het Veluwemeer 2 maximumscore 2 1 = juist

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Seminar 5 september 2012

Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Seminar 5 september 2012 Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven Seminar 5 september 2012 Introductie Doel Inzichtelijk maken (financieel) economische waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit voor individuele

Nadere informatie

Paul Vertegaal, Natuurmonumenten. 1 december 2011 Knooppunt Klimaat

Paul Vertegaal, Natuurmonumenten. 1 december 2011 Knooppunt Klimaat Welkom bij de workshop Klimaatbuffers werken Paul Vertegaal, Natuurmonumenten 1 december 2011 Knooppunt Klimaat Inhoud 1. wie zijn wij? 2. klimaatverandering en natuur 3. klimaatadaptatie met natuur 4.

Nadere informatie

Instrument om een duurzame (woon)wijk te ontwikkelen

Instrument om een duurzame (woon)wijk te ontwikkelen voor de duurzame (her)ontwikkeling van woongebieden in Vlaanderen versie 1.0 Departement Kanselarij en Bestuur Team Duurzame Ontwikkeling Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Beleidsvoorbereiding

Nadere informatie

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering MT 22 maart 2012 Arno Lammers Voorgeschiedenis RAS - Proces Waterkader Haaglanden gestart febr. 2003 na opdracht AB - Regionaal Bestuursakkoord

Nadere informatie

Impact van klimaatverandering op hydrologie en de gevolgen voor overstromingen en watertekorten

Impact van klimaatverandering op hydrologie en de gevolgen voor overstromingen en watertekorten Impact van klimaatverandering op hydrologie en de gevolgen voor overstromingen en watertekorten Katrijn Holvoet, Thomas Vansteenkiste, Wouter Vanneuville, Patrick Willems 09-03-2010 Gent Inhoud Situering

Nadere informatie

Overstromingsbeleid en de stroomgebiedsbenadering: Knelt het schoentje?

Overstromingsbeleid en de stroomgebiedsbenadering: Knelt het schoentje? Overstromingsbeleid en de stroomgebiedsbenadering: Knelt het schoentje? Prof. dr. ir. Jean Berlamont Prof. dr. ir. Patrick Willems KU Leuven, Hydraulica Wateroverlast, oorzaken 100 neerslagintensiteit

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Hoe zien de valleigebieden van de toekomst er uit? Symposium Natuurpunt Oost-Brabant 18 februari 2017

Hoe zien de valleigebieden van de toekomst er uit? Symposium Natuurpunt Oost-Brabant 18 februari 2017 Hoe zien de valleigebieden van de toekomst er uit? Symposium Natuurpunt Oost-Brabant 18 februari 2017 Gert Verstraeten Afdeling Geografie en Toerisme, KU Leuven Krijgen we meer overstromingen? Wat met

Nadere informatie

Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen

Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen 1 Invloed van klimaatverandering op hoog- en laagwater in Vlaanderen In samenwerking met het KMI onderzocht de K.U.Leuven voor het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid de invloed van de

Nadere informatie

De club van Rome had toch gelijk!

De club van Rome had toch gelijk! De club van Rome had toch gelijk! Bernard Dam MECS, Chemical Engineering, Faculty of Applied Science, Delft University of Technology 11 november 2009 Delft University of Technology Challenge the future

Nadere informatie