Climate Change and Spatial Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Climate Change and Spatial Planning"

Transcriptie

1 Structuur Geo-Instituut Leuven Climate Change and Spatial Planning Jan Staes & Patrick Meire Vakgroep Civiele Techniek - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning Vakgroep Geografie - Landschapskunde WINVORM studiedag 7 juni 2011 Department of Biology Ecosystem Management Research Group Kunnen we klimaatverandering nog voorkomen? Wat zijn de gevolgen Internationaal Lokaal: hoe grijpt klimaatverandering in op onze maatschappij Hoe kwetsbaar is Vlaanderen? Hoe omgaan met schaalniveau s Transitie Uitdaging 1: natuurlijke klimaatvariabiliteit Uitdaging 2: verder kijken dan 2030 Hoe komen we tot anticipatie en adaptatie? Ecosystem based adaptation Principes en uitdagingen binnen CCASPAR Kempen, kust, steden Van Eetvelde & Käyhkö,

2 Klimaatverandering wat kunnen we verwachten? Kunnen we klimaatverandering nog voorkomen? Mitigatie en/of adaptatie zal ingrijpend zijn Zonder drastische emissiereductie, kijken we aan tegen drastische klimaatverandering -50 % tegen 2025, -75 % tegen 2050??? Van Eetvelde & Käyhkö,

3 Onzekerheid ivm klimaatvoorspellingen? Wat zijn de gevolgen? We gaan dagdagelijks om met onzekerheid en risico s Risico = effect/impact * kans op voorkomen Dit is ingeburgerd voor vele risico s en fenomenen (overstromingen, brandverzekering, schuldsaldo ) Bij het niet behalen van de fameuze 2 C globale opwarming kijken we aan tegen een resem nieuwe fenomenen die veel verder reiken en totaal onomkeerbaar zijn In de toekomst zullen er daar nieuwe fenomenen bijkomen De onzekerheid op het realiseren van emmissiereducties is vele malen groter dan de onzekerheid op het voorspellen van de gevolgen van een bepaalde concentratie van broeikasgassen Van Eetvelde & Käyhkö,

4 Tipping points Wat zijn de gevolgen? Maar zelfs als we onder de 2 C blijven, zullen de effecten in onze contreien aanzienlijk zijn Van Eetvelde & Käyhkö,

5 Hoe grijpt klimaat in op onze maatschappij? Huidig Landgebruik Story-lines Fysisch milieu Kwetsbaarheid Wenselijkheid Ruimtefuncties en typologieën Klimaat verandering Scenario s Respons beleid Maatschappij visie Anticipatie en adaptatie Toekomstig Landgebruik Ruimtebalans Huidig (ruimtelijk) beleid Randvoorwaarde/factor Story-lines Socio-economische drivers Kwetsbaarheid Wenselijkheid Van Eetvelde & Käyhkö,

6 Klimaatverandering Grijpt in op fysisch milieu (droogte, overstromingen, bodem,...) Dit werkt door op mogelijkheden inzake vegetatie bodembedekking en indirect dus ook op ruimtefuncties Grijpt in op socio-economische drivers Vlaanderen is géén eiland in een geglobaliseerde economie Ook klimaatverandering elders zal zijn impact hebben De kans op volgende effecten in onze contreien is hoogst zeker!!! Drogere, warmere zomers Nattere warmere winters Meer extreme zomerstormen (convectieve) Zeespiegelstijging Van Eetvelde & Käyhkö,

7 13 Voorbeeld: schaarste aan water? Klimaatscenarios voor België tot 2100: Binnenland: Winter : Meer neerslag Meer verdamping Stijging zeespiegel Impact op binnenlandse overstromingen is eerder onduidelijk Toename in risico op overstromingen kuststreek Zomer Minder neerslag Meer verdamping Meer intense, hevige convectieve zomerstormen Laagwater problematiek /waterschaarste Riooloverstromingen, overstorten, erosie, modderstromen Bron: Van Eetvelde & Käyhkö,

8 Meer overstromingen? Meer Laagwater problemen! Van Eetvelde & Käyhkö,

9 19 Is er genoeg water? 20 Droogte in 2003, 2009, 2011 Bron: Mira, 2008 Van Eetvelde & Käyhkö,

10 21 Erosie modderstromen! De gevolgen / uitdagingen? Foto: watering van Sint Truiden, repo/index.htm Drogere, warmere zomers Stedelijk hitte eiland Laagwater episodes (scheepvaart, waterkwaliteit) Verdroging Hoger verbruik water Nattere, warmere winters Winteroverstromingen Meer extreme zomerstormen (convectieve) Hagelschade van zomerstormen Riooloverstromingen Erosie akkers Zeespiegelstijging Kleiner afvoervenster door zeespiegelstijging Verzilting polders Kusterosie/kustveiligheid Van Eetvelde & Käyhkö,

11 Socio-economische kwetsbaarheid 24 Vlaamse context Klimaatcrisis hangt samen met andere mondiale uitdagingen Watercrisis (versnelling hydrologische cyclus) Energiecrisis (fossiele energiedragers) Fosforcrisis (minerale bronnen) Voedselcrisis (politieke destabilisatie) Zonder in detail te gaan, moeten we bekijken hoe we ook rekening kunnen houden met deze onafwendbare crisissen. Vlaanderen heeft weinig natuurlijke rijkdommen en is kwetsbaar Vlaanderen importeert: 1/3 van zijn drinkwater uit Wallonië Duizenden tonnen veevoeder (wat de vleesindustrie exporteert, wordt eerst geïmporteerd onder deze vorm) Zonder deze import ook geen mestoverschotten!! Olie, gas, steenkool en elektriciteit Gigantisch veel voedsel (ook bio-produkten) De technologiesector importeert veel zeldzame metalen Vlaanderen is relatief kwetsbaar wat betreft de afhankelijkheid van externe bronnen. Het verlagen van die kwetsbaarheid zou een beleidsdoelstelling moeten zijn van topprioriteit. Van Eetvelde & Käyhkö,

12 25 26 Van Eetvelde & Käyhkö,

13 27 28 Bron: de morgen Van Eetvelde & Käyhkö,

14 29 Protectionisme tav natuurlijke rijkdommen (water, ertsen, olie, gas, fosfaaterts) zal enkel grimmiger worden. Landen die nu nog exporteren zullen op termijn zelf de toegevoegde waarde willen creëren op hun export. Struisvogelpolitiek??? Wanneer kan men spreken van Wetenschappelijke consensus? Als 50 % van de wetenschappers het eens zijn? Als 75 % van de wetenschappers het eens zijn? Wat is de rol van de wetenschap? Van Eetvelde & Käyhkö,

15 Tom Toles in The Washigton Post Tom Toles in The Washington Post Tom Toles in The Washington Post Van Eetvelde & Käyhkö,

16 Hoe omgaan met schaalniveaus? Ontwikkelingen op dergelijke hogere schaalniveaus hebben een hogere onzekerheid, maar tevens een hogere impact De ontwikkelingen zelf zijn moeilijker te beheersen maar wel te anticiperen Dit dient te gebeuren op mondiaal, europees en nationaal vlak Tom Toles in The Washington Post Van Eetvelde & Käyhkö,

17 Hoe omgaan met schaalniveaus? Geen wanhoop! Op lagere schaalniveaus hebben we meer controle We moeten net trachten om de invloed/afhankelijkheid van de hogere schaalniveaus te beperken door Nieuwe concepten voor organisatie ruimtegebruik Diversificatie, decentralisatie, verweving Kwetsbaarheid fysisch milieu te verlagen Dit moet de mogelijk geven om adaptief te zijn en in te spelen op ontwikkelingen van de hogere schaalniveaus Klimaatverandering aangrijpen om te kiezen voor een sterke, duurzame toekomstvisie Transitiemodel om de kwetsbaarheid te verlagen ten aanzien van droogte, energie, voedselvoorziening, zeespiegelstijging,. Ook in planningsconcepten! Van Eetvelde & Käyhkö,

18 Het kan in ieder geval geen kwaad! Technologie zal helpen, maar zal NIET voldoende zijn Er is een drastische omwenteling nodig in hoe we onze maatschappij organiseren Efficienter omgaan met hulpbronnen Efficienter en multifunctioneel landgebruik Stedelijke ontwikkeling Ecosystem based adaptation zal deel uitmaken van de oplossing Van Eetvelde & Käyhkö,

19 Houston we have a problem with perception Uitdaging nummer één is iedereen overtuigen van de ernst van de zaak om een draagvlak te creëren voor transitie Maar Er zit een haar in de boter Perceptie maakt ons blind, vaak is ons referentie kader ontoereikend Multidecadale oscillatie Cyclische variatie van het klimaat Natuurlijke variabiliteit Natte zomers en droge winters zullen nog wel voorkomen Dit wordt gretig aangegrepen door sceptici Van Eetvelde & Käyhkö,

20 anomaly in extremes [%] Ons klimaat kent een natuurlijke cyclus Winter (DJF) neerslagextremen Ukkel (10 min, ): klimaatverandering Multidecadale klimaatoscillatie year [-] Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab winter, 10-year window winter, 15-year window long-term average approximate cyclic variations cyclic variations plus climate change climate change effect Van Eetvelde & Käyhkö,

21 Anomaly [%] Ons klimaat kent een natuurlijke cyclus Ons klimaat kent een natuurlijke cyclus (Anti-)correlations across Europe: Uccle (Central Europe) vs. Bologna 80 (Southern precipitation, Europe): Uccle precipitation, Bologna Correlation (r) of multidecadal anomalies in extreme daily prec. quantiles (DJF): Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab Van Eetvelde & Käyhkö,

22 SLP anomaly [-] SLP anomaly [-] Prec. anomaly [%] % verandering in extremen Climatology Hydrology interfacing Climate change vs. natural variability Climatology Hydrology interfacing Climate change vs. natural variability Multidecadal anomalies in SLP and SLP differences: SLP, Gibraltar - SLP, Haparanda(Sweden) SLP, Gilbraltar - SLP, Vestervig(Denmark) precipitation, Uccle blocking SLP, Haparanda(Sweden) blocking Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab blocking jaren jaren 1960 winter, 10 jaar bewegend venster winter, 15 jaar bewegend venster lange-termijn gemiddelde benaderende cyclische variaties benaderende cyclische variaties + invloed klimaatverandering effect klimaatverandering jaar Bron: Patrick Willems, KULeuven, Hydraulics Lab voorbije 20 jaar Beleidscyclus Klimaatcyclus Menselijke perceptie Draagvlak? Van Eetvelde & Käyhkö,

23 49 Technocratische oplossingen zijn niet zaligmakend. Uitdaging nummer twee is te kiezen voor no-regret maatregelen Vaak neveneffecten Sturing en controle altijd nodig (calamiteiten) Investeringskost > kosten - efficiëntie Gevoelig voor energiekost? Toenemende schaarste aan grondstoffen (bvb zeldzame metalen voor elektronica) Lage omkeerbaarheid door hoge investering Van Eetvelde & Käyhkö,

24 50 51 Technische maatregelen hebben meestal onvoorziene neveneffecten en zijn niet zo efficient als men denkt Maas 1992 We zijn wellicht te ver gegaan in het manipuleren en controleren van het milieu Ruisbroek 1976 Van Eetvelde & Käyhkö,

25 53 De meeste technische maatregelen verhogen de kwetsbaarheid ten aanzien van andere fenomenen Ze moeten een antwoord bieden op de verschillende klimaatuitdagingen! Reflex inbouwen om na te gaan of het gebruiken of herstellen van ecosystemen niet kosten-efficiënter is? Sommige semi-technische oplossingen maken al gebruik van bepaalde Ecosysteemdiensten Waterzuivering op basis van algengroei systemen, rietvelden Landbouw en voeding... Veredeling van natuurlijke gewassen met bepaalde eigenschappen Vergisting van afval (bacteriën en schimmels) Van Eetvelde & Käyhkö,

26 Uitdaging nummer drie is verder te durven kijken dan 2030 Ook noodzakelijk om verder denken dan de tijdshorizon 2030 grote, ingrijpende veranderingen in ruimtegebruik worden meestal pas gerealiseerd binnen jaar Van Eetvelde & Käyhkö,

27 56 Hoe komen we tot Anticipatie en adaptatie? Het risico tav klimaatverandering bepalen is enkel mogelijk op basis van enkele goed uitgewerkte storylines die uitleggen hoe klimaatverandering op onze maatschappij doorwerkt Lokale klimaatverandering => impact fysisch milieu Globale klimaatverandering => socioeconomische impact Van Eetvelde & Käyhkö,

28 Van Kwetsbaarheid/gevoeligheid naar wenselijkheid van ruimtelijke ontwikkelingen Kwetsbaarheidskaarten kunnen aangeven waar de huidige ruimtelijke structuur kwetsbaar/gevoelig is (per klimaatscenario/storyline) Door specifieke aard, kwetsbare ruimtelijke configuratie en beperkte draagkracht fysisch systeem Wenselijkheidskaarten kunnen aangeven waar er mogelijkheden zijn (vanuit een bepaalde typologie) om de kwetsbaarheid / klimaatgevoeligheid te verlagen (per klimaatscenario/storyline) Door specifieke aard, sterke ruimtelijke configuratie Draagkracht fysisch systeem te versterken/behouden Ecosysteemdiensten In meer of mindere mate rekening houdend met randvoorwaarden vanuit huidig ruimtelijk beleid 59 Think out of the box enkele voorbeelden Het voorzien van voldoende water voor een groeiende bevolking Strategische keuzes (watervraag sectoren) Migratie Uitgaan van een zeespiegelstijging van 1 meter tegen 2100 Vliegreizen zijn onbetaalbaar voor de gewone mens tegen 2030 Limburg vakantieparadijs? Afhankelijkheid van externe hulpbronnen Van Eetvelde & Käyhkö,

29 Efficiënter omgaan met grondstoffen Efficiënter omgaan met landgebruik Afstappen van monofunctioneel landgebruik Herwaarderen pact tussen stad en platteland Afstemmen landgebruik op fysische potenties 61 Multifunctioneel landgebruik vs maximalisatie van mono-functies Van Eetvelde & Käyhkö,

30 62 63 H H G G I F A E B INDUSTRIAL CROP GROWTH D SUSTAINABLE CROP GROWTH I F A E B C H G C H D G I F A E SPECIES PROTECTION I B ECOSYSTEM CONSERVATION F A E B D C H G C H D G I I F A E MONOSPECIFIC PASTURE SPECIES RICH PASTURE F A E B B D C H G C H D G I F A E CONFINED RIVER FLOOD AREAS I F A E B B D C H G C H D G I I F F A A E INHABITATION AND ROADS ADDED GREEN INFRASTRUCTURE E B B Jacobs Sander D D C C Het is mogelijk om: gebieden zo in te richten en te beheren dat de levering van ecosysteemdiensten verhoogt Dit levert een economische meerwaarde op door Vermeden kosten (bv minder onderhoud, minder schade door overstromingen,.) Directe winsten door: o Betere oogst (bv. Verbetering visserij opbrengsten) o Recreatie mogelijkheden Dit levert een ecologische meerwaarde door Complexe landschappen waarin water en natuur verweven zijn Van Eetvelde & Käyhkö,

31 64 Gentse kanaalzone Moderne ruilverkavelingen ECOSYSTEM BASED ADAPTATION Landschapspark Averbode Erosiebestrijdingsplannen Sigmaplan Grote Nete Is een antwoord op vele uitdagingen, zowel voor natuur, waterbeheer en maatschappij Sigmaplan Van Eetvelde & Käyhkö,

32 Het concept ecosysteemdiensten biedt een uniek kader waarbinnen men de verschillende sociale, economische en omgevingsaspecten kan samenbrengen en integreren. De economische waardering van ecosysteemdiensten biedt bovendien duidelijk mogelijkheden om het maatschappelijke en economische belang van natuur in rekening te brengen. Door de dense urbane-rurale matrix zijn ecosysteemdiensten van groot belang in Vlaanderen. Een Multifunctionele invulling van de open ruimte is noodzakelijk Versterken van lokale ecosysteemdiensten maakt ons minder kwetsbaar ten aanzien van klimaatverandering en andere mogelijke crisissen (voedsel, olie, kunstmest). Het vinden van een juiste balans tussen ecosysteemdiensten moet gebeuren op verschillende schalen (landschap, bekken, stroomgebied). Van Eetvelde & Käyhkö,

33 Oude wijn in een nieuwe fles? Het idee van multifunctionele landschappen is niet nieuw Bij Ecosysteemdiensten tracht men de processen beter te begrijpen om zo de baten zeer expliciet te maken, zowel in hun ruimtelijke dimensies als hun economische waardering Dit verheft het concept naar een toepasbaar instrument om te komen tot duurzame landschappen Het genereren van kennis om afwegingskaders te creeren die aangepast zijn aan: Het schaalniveau van de toepassing De verschillende fases van planningsprocessen Het bestaande instrumentarium De bestaande bevoegdheidsverdelingen Van Eetvelde & Käyhkö,

34 70 71 Globale kosten-efficientie Al te vaak worden bepaalde ecosysteemdiensten afgedaan als marginaal ten opzichte van de echte economische meerwaarde van het maximaliseren van één enkele functie/ecosysteemdienst De vele marginale baten zijn wellicht niet meer zo marginaal en zeker niet als men deze op zou tellen. De kracht van Ecosystem Based Adaptation is om de baten van verschillende ecosysteemdiensten in rekening te brengen en niet enkel te streven naar maximalisatie van één bepaalde ESD Een wachtbekken is zeer kosten efficient naar vermeden overstromingsschade (per m²), maar levert weinig andere baten Een natuurlijk overstromingsgebied/moeras levert veel minder baten naar veiligheid (per m²), maar draagt bij tot biodiversiteit, landschappelijke waarde, denitrificatie, bodemvorming, koolstofsequestratie, waterretentie (droogte) Van Eetvelde & Käyhkö,

35 72 Hefboom voor integraal beleid De specifieke kosten-efficiëntie van een maatregel voor één bepaalde beleidsdoelstelling kan hoog zijn maar weinig baat opleveren voor andere beleidsdoelstellingen. Bij dergelijke overwegingen zou men de globale kostenefficiëntie over de verschillende beleidsdoelstellingen heen moeten evalueren. Dit vereist beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking Beheer en Herstel ECOSYSTEMEN EN BIODIVERSITEIT BIOFYSISCHE STRUCTUUR EN PROCES (bvb vegetatiebedekking of netto primaire productie) FUNCTIE* (bvb waterstroming, biomassa) INSTELLINGEN EN MENSELIJKE BEOORDELINGEN die (gebruik van) diensten bepalen DIENST (bvb voedsel, bescherming tegen overstroming) MENSELIJK WELZIJN (socio-culturele context) Baten (bvb bijdrage aan gezondheid, veiligheid, ) Koppeling tussen waardeoordeel en gebruik van diensten (econ.) WAARDE (bvb betalingsbereidheid voor groene ruimte) * Verzameling van structuren en processen die een dienst leveren Van Eetvelde & Käyhkö,

36 CCASPAR Case Kempen Case Kust Case Stad (Gent) Wetenschappelijk onderbouwde visievorming ten aanzien van klimaatadaptatie en mitigatie Principes & uitdagingen case Kempen Wat als we bovenstroomse bekkens zoals Nete en Demer beheren als watervoorzieningsbekkens Watervoorziening zal een enorme uitdaging worden in de toekomst Momenteel de meest groene regio van Vlaanderen Zandige bodems zijn in staat om veel water (30 % - 50 % vol) te bufferen en voldoende snel terug vrij te geven naar de rivieren bij verhoogde watervraag in de zomer Overvloedige neerslag in de winter infiltreren en vasthouden om benedenstroomse regio s te vrijwaren van overstromingen én water te bufferen voor watervoorziening Debieten op Demer en Nete afromen voor drinkwater AWW, Scheepvaart (Albertkanaal) en intensieve landbouw (Lier) Van Eetvelde & Käyhkö,

37 potentie waterconservering Wat als we dit combineren met recreatie, toerisme, bosbouw en extensieve landbouw Het hedendaagse toerisme blijft niet bestaan De uitdaging van mitigatie zal de luchtvaart indusstrie niet sparen en lokaal toerisme zal aan belang groeien in de EU. De regio Limburg is reeds belangrijk voor toerisme en recreatie, maar kan uitgebreid worden. Extensivering ook nodig in valleien (nu nog vaak hoge drainage) De regio kan vergelijk vinden met de Limousin en Zwarte woud Realisatie van een robuuste Natura 2000 structuur De huidige landbouw is kwetsbaar voor klimaatverandering (te nat in het voorjaar, te droog in de zomer) Aangepaste extensivering kan even veel opbrengen als de huidige, doch kwetsbare intensieve landbouw Van Eetvelde & Käyhkö,

38 Synergie tussen waterbeheer, natuurontwikkeling, watervoorziening en recreatie Herstel van (natuurlijke) retentie Van Eetvelde & Käyhkö,

39 Bodem Principes & uitdagingen case Kust (Rubarenzya & staes, 2007) Grondwater en oppervlaktewater afhankelijke systemen Hydro-topologische kenmerken > verschillende functies DTM BWK De polders en de kuststreek hebben een specifieke problematiek in het aanzien van klimaatverandering Het spanningsveld tussen te droog en te nat in de polders zal enkel groter worden en vereist wellicht een oplossing vanuit ruimtelijke planning De meest verziltingsgevoelige gebieden opgeven voor waterconservering (extensieve spaarbekkens) Aquacultuur? Meer ruimte voor waterberging, de afvoer naar zee zal enkel moeilijker worden bij zeespiegelstijging >extensivering Kustverdediging zandsuppletie? Verbreding duinengordel? Uitgaan van 1 meter stijging? Lange termijn 2050 vs heel lange termijn 2100 Van Eetvelde & Käyhkö,

40 Landbouwopbrengsten zijn zeer klimaatgevoelig Aangepast beheer: Jaarlijkse suboptimale opbrengst door aangepast beheer met verminderd risico Maximale drainage: Verhoogde kans op mislukken van oogsten door droogte, met af en toe een optimale opbrengst droogteschade opbrengstverliezen door vernatting Principes & uitdagingen case stad Stedelijke gebieden Extreme neerslag events (lokaal bufferen) Groendaken, stadstuinen, water in de stad, infiltratiesystemen in openbaar domein Hitte eiland effecten Verkoelen door verdamping, beschaduwing Groen en water in de stad dissipeert energie Drainage in winterperiode minimaal houden en gebruiken om spaarpolders te vullen, en gebruiken om te voeden tijdens droge perioden Van Eetvelde & Käyhkö,

41 Evolutie van het brusselse hitte eiland op een windstille, heldere, zomerse dag Merk op dat het hitte eiland blijft tot 4 à 5 uur s ochtends Van Eetvelde & Käyhkö,

42 Cooling effect energy dissipation Pokorny, 2001 effects of forests Pokorny, 2001 landscape effects Van Eetvelde & Käyhkö,

43 Van Eetvelde & Käyhkö,

44 Conclusie Adaptatie is noodzakelijk Adapatatie moet op verschillende niveau s gebeuren Inpassing in de ruimtelijke planning is essentieel Het concept ecosysteemdiensten is een ideaal concept om zowel ecologische, economische als ruimtelijke elementen te integreren Van Eetvelde & Käyhkö,

45 Example: Melsterbeek Catchment Jacobs S., Turkelboom F., Genar O. In coöperation with Karel Vandaele, Peter Priemen, Jo Lammens (Watering St-Truiden) Van Eetvelde & Käyhkö,

46 Agricultural production IALE-Conference Ecosystem Melsterbeek ES Agriculture versus local, regional and global regulating Services Climate regulation Soil Formation Soil Stabilisation Erosion protection Peak discharge storage Filtration - Denitrification Ground water storage & purification Van Eetvelde & Käyhkö,

47 Loss local regulating ES as trigger for action Loss local regulating ES as trigger for action Van Eetvelde & Käyhkö,

48 Sediment management in catchment Direct benefit from peak discharge decrease Van Eetvelde & Käyhkö,

49 Direct benefit from peak discharge decrease This Ecosystem service can be profitable in other regions: Van Eetvelde & Käyhkö,

50 Rationale Huidig Landgebruik Story-lines Fysisch milieu Kwetsbaarheid Wenselijkheid Ruimtefuncties en typologieën Klimaat verandering Scenario s Respons beleid Maatschappij visie Anticipatie en adaptatie Toekomstig Landgebruik Ruimtebalans Huidig (ruimtelijk) beleid Randvoorwaarde/factor Story-lines Socio-economische drivers Kwetsbaarheid Wenselijkheid Van Eetvelde & Käyhkö,

Ecosysteemdiensten in Vlaanderen

Ecosysteemdiensten in Vlaanderen Een verkennende inventarisatie van ecosysteemdiensten en potentiële ecosysteemwinsten (vastleggingsnr. 800.10.346) Jacobs, S. ; Staes, J. ; De Meulenaer, B. ; Schneiders, A.*; Vrebos, D. ; Stragier, F.

Nadere informatie

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch 1 Tilburg, 21 juli 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Kenmerk: RO 23.01-1063-mv-vm Betreft: zienswijze op het ontwerp PMWP 2016-2021, nummer

Nadere informatie

Wat zijn megatrends? Doel van het project Megatrends. Hoe kwam DIt rapport tot stand?

Wat zijn megatrends? Doel van het project Megatrends. Hoe kwam DIt rapport tot stand? SAMENVATTING Deze studie is een eerste kennismaking met megatrends en hun invloeden op het milieu in Vlaanderen, nu en in de toekomst. Wegens de hoge graad van complexiteit en onzekerheid is de impact

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering

Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering 1 Inhoud Waarom een Federaal Adaptatieplan?... 2 Context... 3 Projecties... 3 Impact van de klimaatverandering... 4 Huidige impact... 4 Toekomstige

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

De Toekomst herzien. De vervolgstappen om de duurzame haven te worden op basis van scenario s uit Grenzen aan de Groei

De Toekomst herzien. De vervolgstappen om de duurzame haven te worden op basis van scenario s uit Grenzen aan de Groei De Toekomst herzien De vervolgstappen om de duurzame haven te worden op basis van scenario s uit Grenzen aan de Groei Nederlandse samenvatting van: Updating the future The next step in becoming the sustainable

Nadere informatie

Growing within Limits

Growing within Limits Growing within Limits Growing within Limits is een in oktober 2009 uitgebracht rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport analyseert de ontwikkelingen op het vlak van klimaatverandering

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

Nota Duurzaam voedsel

Nota Duurzaam voedsel Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nota Duurzaam voedsel Naar een duurzame consumptie en productie van ons voedsel Nota Duurzaam voedsel Naar een duurzame consumptie en productie van

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Kennis om de goede dingen goed te doen

Kennis om de goede dingen goed te doen Kennis om de goede dingen goed te doen Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer STOWA KWR Stichting RIONED Kennis om de goede dingen goed te doen Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer

Nadere informatie

Impact van de klimaatverandering in België

Impact van de klimaatverandering in België Impact van de klimaatverandering in België Bibliografische referentie Impact van de klimaatverandering in België, Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix (onder leiding van), Greenpeace, Brussel,

Nadere informatie

Steden en platteland: gedeelde en andere uitdagingen

Steden en platteland: gedeelde en andere uitdagingen Toon Denys Steden en platteland: gedeelde en andere uitdagingen De metropool Vlaanderen, geen ruimtelijk, maar een functioneel concept? Platteland? Welk platteland? Vlaanderen behoort tot de meest verstedelijkte

Nadere informatie

Waardering van. ecosysteemdiensten. Titel publicatie. handleiding. Ondertitel publicatie

Waardering van. ecosysteemdiensten. Titel publicatie. handleiding. Ondertitel publicatie Waardering van Titel publicatie ecosysteemdiensten Ondertitel publicatie handleiding Voorwoord Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

Deltaplan voor een nieuwe Welvaart

Deltaplan voor een nieuwe Welvaart - Deltaplan voor een nieuwe Welvaart Verkorte Versie D66 Duurzaam Visie Concept Versie D66 Duurzaam Visie Samenvatting concept visiedocument van D66 Duurzaam, thema-afdeling van politieke partij D66. Wageningen,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING

RUIMTELIJKE ORDENING Beleidsnota 2009-2014 RUIMTELIJKE ORDENING Een ruimtelijk beleid voor en op het ritme van de maatschappij Ambitieus in een moeilijke context Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,

Nadere informatie

Nieuwe partijen en business cases voor duurzame gebiedsexploitatie en bodembeheer, studie in opdracht van SKB

Nieuwe partijen en business cases voor duurzame gebiedsexploitatie en bodembeheer, studie in opdracht van SKB Nieuwe partijen en business cases voor duurzame gebiedsexploitatie en bodembeheer, studie in opdracht van SKB J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn Plaats Datum Referentie Baarn

Nadere informatie

Investeren in de Noordzee

Investeren in de Noordzee Investeren in de Noordzee november 2005 Investeren in de Noordzee Raad voor Verkeer en Waterstaat, november 2005 Inhoudsopgave A Advies op hoofdlijnen Advies op hoofdlijnen 7 B Advies 1 Inleiding 13 2

Nadere informatie

Energie en Ruimte Definitiestudie Energie binnen Klimaat en Ruimte (ME4)

Energie en Ruimte Definitiestudie Energie binnen Klimaat en Ruimte (ME4) Energie en Ruimte Definitiestudie Energie binnen Klimaat en Ruimte (ME4) Wolter Elbersen (A&F, WUR) André Faaij (UU) Bert Annevelink (A&F, WUR) Hage de Vries (ECN) Johan Sanders (WAU) Berien Elbersen (Alterra,

Nadere informatie

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 28 oktober 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Colofon: 2011 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Leo Pols Pia Kronberger Nico Pieterse Joost Tennekes

Leo Pols Pia Kronberger Nico Pieterse Joost Tennekes Eerdere publicaties Winkelen in het internettijdperk Jesse Weltevreden et al. (2007) isbn 978 90 5662 5313 Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Dammers et al. (2007) isbn 978 90 5662 5283 Vele

Nadere informatie

Aard, ernst en omvang van watertekorten in Nederland

Aard, ernst en omvang van watertekorten in Nederland Aard, ernst en omvang van watertekorten in Nederland Eindrapport Onderwerp Auteurs Aard, ernst en omvang van watertekorten in Nederland RIZA, HKV, Arcadis, KIWA, Korbee en Hovelynck Durk Klopstra, Rudolf

Nadere informatie

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds)

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) 1 Aandacht voor Veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak

CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten en aanpak De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: uitgangspunten

Nadere informatie

Water 2020. Wereldleiders in water. De toekomstvisie van de Nederlandse watersector

Water 2020. Wereldleiders in water. De toekomstvisie van de Nederlandse watersector Water 2020 Wereldleiders in water De toekomstvisie van de Nederlandse watersector Water 2020 Wereldleiders in water De toekomstvisie van de Nederlandse watersector 2 Water 2020 Wereldleiders in water

Nadere informatie