Programma (onder voorbehoud)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma (onder voorbehoud)"

Transcriptie

1 Programma (onder voorbehoud) Donderdag 30 mei uur Ontvangst met koffie en registratie uur Opening door de dagvoorzitter Mr. R. (Roderik) van Grieken, directeur/oprichter Nederlands Debat Instituut uur Welkom door de gastheer en de (toekomst)visie van de NVZA Drs. F.M.P. (Frans) Lindelauf, voorzitter NVZA, hoofd ziekenhuisapotheek St Jansdal uur Reflectie en visie op overheveling van specialistische geneesmiddelen en de positie van de ziekenhuisfarmacie Drs. H.R. (Hugo) Hurts, directeur Directie GMT, Ministerie van VWS uur Elevator pitches: visie op de rol en kansen van de apotheker werkzaam in het ziekenhuis belicht vanuit diverse maatschappelijke invalshoeken Prof. dr. P.C. Huijgens, voorzitter HOVON, internist-hematoloog VUmc Dr. J.T.M. (Hans) van der Schoot, bestuurslid NVZ, voorzitter raad van bestuur Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en OLVG in Amsterdam De heer drs. H.J.L. (Lodewijk) Ridderbos, algemeen directeur Reumafonds Dr. M.A. Dutrée, directeur Nefarma Zorgverzekeraar uur Overheveling: kans of bedreiging? Onderling debat tussen maatschappelijke partners en de zaal onder leiding van de dagvoorzitter uur Lunch en posterpresentaties in twee parallelsessies Workshopronde 1 (keuze uit diverse workshops) Workshopronde 2 (keuze uit diverse workshops) uur Korte koffiepauze Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen

2 uur Presentaties en discussie recent gepromoveerden Dr. H.A.W. van Onzenoort: Treatment adherence in hypertension Dr. F. Karapinar: Transitional Pharmaceutical Care for Patients discharged from the hospital Dr. A.J. Risselada: Genetic determinants for metabolic abnormalities uur Het belang van communicatie en klantvriendelijkheid Prof. dr. P.A. (Pieter) van der Kant, directeur Onderzoeksbureau voor Communicatie & Management uur Samenvatting dagvoorzitter en afsluiting uur Netwerkborrel met aansluitend ledendiner Vrijdag 31 mei 2013 Thema: Preventie, als meest doelmatige zorg uur Ontvangst met koffie en registratie uur Opening door de dagvoorzitter Prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts, lid NVZA, hoofd ziekenhuisapotheek, epidemioloog UMC Utrecht uur Welkom door gastheer en korte terugblik op Dag 1 Drs. F.M.P. (Frans) Lindelauf, voorzitter NVZA, hoofd ziekenhuisapotheek St Jansdal uur Pharma-Nutrition: grenzen vervagen Prof. dr. J. (Johan) Garssen, Professor of Immunopharmacology of Nutrition, Universiteit Utrecht uur De beste kankerzorg en de beste toegang tot kankerzorg: ervaringen van een patiënt Dr. H.C. (Peter) Kapitein, oprichter en ambassadeur van Alpe d HuZes, programma manager bij De Nederlandsche Bank uur Sport in plaats van een pil: effecten van sport en bewegen bij ziekte B. (Bas) van de Goor, oprichter BasvandeGoorFoundation, oud- Olympisch Volleyballer Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen

3 uur Sporten als medicijn: zin of onzin? Interactiedebat met panel en de zaal onder leiding van de dagvoorzitter Peter Kapitein Bas van de Goor Hans Smid, sportarts namens de Vereniging van Sportgeneeskunde Vertegenwoordiger Achmea Eric Lenselink, Manager Sportontwikkeling at NOC*NSF uur Lunch en posterpresentaties abstracts in twee parallelsessies Workshopronde 1 (keuze uit diverse workshops) Workshopronde 2 (keuze uit diverse workshops) Korte wetenschappelijke voordrachten van de beste 6 abstracts. Moderator: Prof. dr. B.M. (David) Burger, Ziekenhuisapotheker UMC St. Radboud en voorzitter van de CWZO Marcel van den Broek, UMC Utrecht: Second-line anticonvulsive treatment in newborns with perinatal asphyxia during therapeutic hypothermia after phenobarbital midazolam or lidocaine? Patricia van den Bemt, Erasmus MC: The Effect of Pharmacybased Medication Reconciliation on Unintentional Medication Discrepancies in Acute Hospital Admissions of Elderly Patients: a Multicenter Study Willemijn Eppenga, ZANOB: Ineffectiveness and adverse events of nitrofurantoin in women with urinary tract infection and renal impairment in primary care Nakisa Khorsand, AHZ: A low fixed dose of Prothrombin Complex Concentrate is cost effective in emergency reversal of vitamin K antagonists Rob ter Heine, Meander Medisch Centrum: The quantitative effect of serum albumin, serum urea and valproic acid on unbound phenytoin concentrations in children Maren Blonk, UMC St. Radboud: Nevirapine Dose Escalation or Immediate Full Dose When Switching from Efavirenz to Nevirapine in HIV-infected Patients in the ATHENA Cohort Study Uitreiking prijzen - beste abstract door CWZO - beste opleidingsdag door VAZA Afsluiting door de dagvoorzitter Netwerkborrel Bijlage: Workshops Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen

4 Workshops Benchmarking van uitkomsten van farmacotherapie in de dagelijkse patiëntenzorg: Wat is het en wat kan ik ermee? Sprekers: dr. M. (René) van Hulst, ziekenhuisapotheker Martini Ziekenhuis en gezondheidseconoom, drs. P.J. (Pieter) Helmons, ziekenhuisapotheker St Jansdal en dr. E. (Ewoudt) van de Garde, ziekenhuisapotheker St. Antonius Nieuwegein en epidemioloog Het aantonen van kwaliteit en doelmatigheid van farmacotherapie wordt in de dagelijkse praktijk steeds belangrijker. Dit kan door het vergelijken van processen en uitkomsten met anderen. In deze workshop worden aan de hand van een bewezen systeem in de VS (70 academische ziekenhuizen) en een vergelijkbaar systeem in Nederland (Santeon Farmadatabase, 6 ziekenhuizen) de uitdagingen, mogelijkheden en kansen voor de ziekenhuisfarmacie besproken. Dag 1 1 e workshopronde - vol Dag 2 2 e workshopronde -vol Hoe ontwerp je een patiëntgerichte poliklinische apotheek? Sprekers: drs. V.J.B. (Victor) Huiskes, poliklinisch apotheker Sint Maartenskliniek Nijmegen en drs. E.J. (Eward) Melis, poliklinisch apotheker Apotheek UMC Utrecht Op welke manier kan je in het ontwerp van een apotheek uitdrukking geven aan je visie op Farmaceutische Patiëntenzorg? Deze vraag wordt bediscussieerd aan de hand van twee mooie praktijkvoorbeelden waarbij de sprekers de hele ontwerpfase van een poliklinische apotheek hebben doorlopen. De patiënt wordt hierbij als centraal uitgangspunt genomen. Dag 2 1 e workshopronde Overheveling: casuïstiek uit de praktijk Moderator: dr. B.J.F. (Bart) van den Bemt, poliklinisch apotheker, Maartenskliniek De overheveling van specialistische geneesmiddelen naar de ziekenhuizen biedt vele kansen maar ook knelpunten. Wat kunnen we leren van het proces van de overheveling tot nog toe? Welke goede voorbeelden zijn er bekend en voor welke uitdagingen staan we? In deze workshop wordt gekeken naar de distributie, medicatieveiligheid, farmaceutische patiëntenzorg, doelmatigheid en bekostiging van de overgehevelde middelen. Ook worden voorbeelden uit de praktijk uitgewisseld en een blik geworpen op de overheveling Dag 1 1 e workshopronde - vol Dag 2 2 e workshopronde - vol Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen

5 Inzet patiëntvriendelijke ICT: hulpmiddel bij doelmatige zorg Sprekers: dr. M.N. (Marjolijn) Lub de Hooge, ziekenhuisapotheker UMCG en drs. J.A.C. (Johannes) van den Eerenbeemt, Design Thinkers De overheveling van specialistische geneesmiddelen vraagt om een andere aanpak. Het contact met patiënten en andere belanghebbenden wordt daarin steeds belangrijker. Design Thinking geeft organisaties een beter begrip van de behoefte van patiënten en andere belanghebbenden om daarmee de dienstverlening te verbeteren. In deze workshop wordt aan de hand van de website van het UMCG en mogelijk andere ICT ondersteuning gekeken hoe betere dienstverlening aan de patiënt geleverd kan worden zodat de zorg doelmatiger wordt. Dag 1 1 e workshopronde De ziekenhuisapotheker als aanspreekbare professional Sprekers: Tobias van Elferen en Niek Kraut van Tekstflex De ziekenhuisapotheker is als medebehandelaar een belangrijke spil in de behandeling. Toch wordt niet altijd ervaren dat de aanwezige kennis en kunde ten volle wordt benut. Hoe kunt u, door een zelfbewuste communicatie, uw professionaliteit over het voetlicht brengen? In deze interactieve workshop bieden wij u concrete handvatten om de positionering van de ziekenhuisapotheker te verbeteren. Dit wordt gedaan aan de hand van een casus en vraaggesprekken en technieken uit de publieke communicatiepraktijk. Dag 1 1 e workshopronde vol - Dag 2 1 e workshopronde vol Dag 2 2 e workshopronde vol Hoe verkopen we onze zorg? Sprekers: Onderhandelaar die namens ziekenhuis contracten met zorgverzekeraars afsluit, vertegenwoordiger zorgverzekeraar, poliklinisch apotheker en ziekenhuisapotheker. Met de veranderingen in het zorglandschap, verandert ook de inrichting van onze zorg. Wat zijn eigenlijk de producten van de ziekenhuisapotheker en hoe zorgen we ervoor dat deze te herkennen zijn? En misschien wel nog belangrijker: hoe zorgen we ervoor dat we hiervoor betaald krijgen uit de DOT en/of uit extramurale financiering? Vragen die de ziekenhuisapotheker nu en zeker in de nabije toekomst te wachten staan! Een ding is zeker: onderhandelaars van het ziekenhuis en de zorgverzekeraars worden daardoor een steeds belangrijkere partner van de (poli-)klinisch apotheker. Maar wat speelt er bij deze mensen, waar staan zij op te wachten, en hoe zorgen we als (poli-)klinisch apothekers dat onze producten meegenomen worden in de onderhandelingen. Discussie en antwoorden op deze vragen staan centraal in deze workshop. Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen

6 - vol Dag 2 1 e workshopronde - vol Geneesmiddeltekorten Sprekers: drs. I.M. (Irma) Rigter, ziekenhuisapotheker AMC en drs. G.B. (Bas) Drese, ziekenhuisapotheker Gelre Ziekenhuizen Geneesmiddelentekorten komen veel voor in Nederland en het oplossen hiervan zorgt niet alleen voor extra werkbelasting voor apothekers, maar ook voor aanzienlijke kosten vanwege de inzet van extra capaciteit. Het preferentiebeleid kan als een van de oorzaken worden genoemd. Deze conclusies trekt het IVM in haar rapport (dec. 2012) uitgebracht in opdracht van het ministerie van VWS. In dit rapport worden tevens een groot aantal aanbevelingen gedaan. Wat is de stand van zaken en wat is de visie van de ziekenhuisfarmacie hierop? Dag 1 1 e workshopronde Dag 2 2 e workshopronde Succesvolle labbepalingen: als wetenschap doelmatig wordt Sprekers: dr. L.J.J. (Luc) Derijks, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog (Maxima Medisch Centrum) en drs. A. Warman, ziekenhuisapotheker i.o. (Maxima Medisch Centrum) In deze workshop worden twee toonaangevende voorbeelden van doelmatige labbepalingen belicht, te weten TPMT-genotypering bij thiopurines en infliximab dalspiegel en - antilichaambepaling. Het tweede gedeelte is interactief, waarbij wordt ingegaan op randvoorwaarden voor doelmatigheid en tevens een eigen voorbeeld wordt uitgewerkt. Dag 1 1 e workshopronde Demedicalisering door sport: wie doet er mee?! Sprekers: Bas van de Goor, Hans Smid, Achmea, NOC*NSF Het is algemeen bekend dat er een relatie is tussen sport en bewegen en medicatiegebruik. Maar, over welke relatie hebben we het en welke effecten zijn dit? Is er voldoende onderzoek en zo ja hoe zorgen we ervoor dat deze kennis op de juiste plek is? In deze workshop wordt toegewerkt naar een eerste opzet van een subsidieaanvraag binnen het Nationaal Preventie Programma van het ministerie van VWS waarin sport als medicijn centraal staat. Samen met de aanwezige partijen wordt een multidisciplinaire insteek gekozen om de veelzijdigheid van deze aanpak op aspecten van zowel preventie, onderzoek, voorlichting, kostenbesparing als kwaliteit van leven te borgen. Praat en discussieer mee vanuit uw visie op de ziekenhuisfarmacie! Dag 2 1 e workshopronde Programma NL-Ziekenhuisfarmaciedagen

FOCUS! 2013-2014 FOCUS! Waar staan we? PAOFarmacie in een notendop. Actuele ontwikkelingen 2013-2014. Samenwerking. Bestuur en Adviesraad.

FOCUS! 2013-2014 FOCUS! Waar staan we? PAOFarmacie in een notendop. Actuele ontwikkelingen 2013-2014. Samenwerking. Bestuur en Adviesraad. Waar staan we? PAOFarmacie in een notendop Actuele ontwikkelingen 2013-2014 FOCUS! 2013-2014 Samenwerking Bestuur en Adviesraad Quotes Waar staan we? 1. Brief van de verkenners Reibestein & Rinnooy Kan

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein PROGRAMMA Twitter mee via #samenbeslist Congres Platform gedeelde besluitvorming Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein Hoe kan gedeelde besluitvorming in de praktijk

Nadere informatie

Congresprogramma. 36ste congres Kindergeneeskunde NORMAN ROSENBLUM <6> HYPE OF HOOFDROLSPELER? <9> KEUZES VOOR DE TOEKOMST! <13>

Congresprogramma. 36ste congres Kindergeneeskunde NORMAN ROSENBLUM <6> HYPE OF HOOFDROLSPELER? <9> KEUZES VOOR DE TOEKOMST! <13> Congresprogramma 36ste congres Kindergeneeskunde 5, 6 en 7 november 2014 TWEELINGPRIJS VOOR PUBLICATIES (MAARTEN KAPPELLE) TER MEULEN FONDS: STATE-OF-THE-ART SPREKER TULIPS LATE BREAKERS HET GOEDE DOEL

Nadere informatie

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Utrecht, juni 2014 www.igz.nl Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Leren of straffen? Waar ligt de balans? Zet de volgende stap in de ontwikkeling

Nadere informatie

PARTICIPERENDE ORGANISATIES

PARTICIPERENDE ORGANISATIES PARTICIPERENDE ORGANISATIES De volgende organisaties zijn inhoudelijk betrokken bij de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid aangaande het thema Gezondheid & Preventie : Samenwerken aan gezondheid Ons land

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

Pharos Jaarplan. Pharos Jaarplan 2015-1 -

Pharos Jaarplan. Pharos Jaarplan 2015-1 - Pharos Jaarplan 2015 Vastgesteld door de directie op 10 september 2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 september 2014 Pharos Jaarplan 2015-1 - Pharos Jaarplan 2015-2 - Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Foreest Medical School

Foreest Medical School MCA Gemini Groep Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 2 3 Vooruitzien in vertrouwen Inhoud Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug op de

Nadere informatie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie

Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Leeratelier sociaal ondernemerschap in een vitale economie Voorwoord Een vitale economie bestaat uit ondernemingen die gezamenlijk waarde en werkgelegenheid creëren. Gezamenlijk zorgen zij voor innovatie,

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

34 e Oncologiedagen voor verpleegkundigen. Bewogen & Bevlogen. Congrescentrum ReeHorst te Ede Dinsdag 17 en woensdag 18 november 2015.

34 e Oncologiedagen voor verpleegkundigen. Bewogen & Bevlogen. Congrescentrum ReeHorst te Ede Dinsdag 17 en woensdag 18 november 2015. 34 e Oncologiedagen voor verpleegkundigen Bewogen & Bevlogen Congrescentrum ReeHorst te Ede Dinsdag 17 en woensdag 18 november 2015 Hoofdsponsor 2Bewogen & Bevlogen Bewogen & Bevlogen De gezondheidszorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief. GGZ-richtlijnen. Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. Van de redactie. Inhoud nummer 5 Derde jaargang december 2004.

Nieuwsbrief. GGZ-richtlijnen. Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. Van de redactie. Inhoud nummer 5 Derde jaargang december 2004. stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz Nieuwsbrief GGZ-richtlijnen De Nieuwsbrief ggz-richtlijnen is een uitgave van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in

Nadere informatie

Het beste uit twee werelden

Het beste uit twee werelden Nederlands Congres Volksgezondheid 2015 Preventie in zorg & publieke gezondheid Het beste uit twee werelden 8 & 9 april 2015 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 2015 is een initiatief van: tsg1503_ncvgzkatern_online_proef1.indd

Nadere informatie

VERBETEREN VAN DE KWALITEIT ZORGT VOOR HOGERE EFFICIËNTIE INTERVIEW MET PETER LANGENBACH

VERBETEREN VAN DE KWALITEIT ZORGT VOOR HOGERE EFFICIËNTIE INTERVIEW MET PETER LANGENBACH Interview: VERBETEREN VAN DE KWALITEIT ZORGT VOOR HOGERE EFFICIËNTIE INTERVIEW MET PETER LANGENBACH 10 MCA: december 2013, nummer 6 Drs. Peter Langenbach RC was in de periode tot 2011 als financieel directeur

Nadere informatie

interne geneeskunde Kracht in diversiteit. Magazine voor de internist Transparantie in de zorg Pijler 1 uit het Visiedocument

interne geneeskunde Kracht in diversiteit. Magazine voor de internist Transparantie in de zorg Pijler 1 uit het Visiedocument interne Nummer 1 Jaargang 4 maart 2013 geneeskunde Magazine voor de internist Met één stem en één gezicht naar buiten Frank de Grave en Frank Bosch in gesprek Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie

Nadere informatie

FESTINA LENTE HAAST JE LANGZAAM

FESTINA LENTE HAAST JE LANGZAAM FESTINA LENTE HAAST JE LANGZAAM VAN HET LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES NAAR HET LECTORAAT INNOVATIE VAN ZORGPROCESSEN IN DE FARMACIE AFSCHEIDSCOLLEGE 19 MAART 2015 DR. AD VAN DOOREN

Nadere informatie

de anesthesioloog Anesthesiologendagen 2014 Een reis om de wereld in twee dagen GASTSPREKER Peter van Uhm

de anesthesioloog Anesthesiologendagen 2014 Een reis om de wereld in twee dagen GASTSPREKER Peter van Uhm Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie nr. 2 2014 de anesthesioloog Anesthesiologendagen 2014 Een reis om de wereld in twee dagen GASTSPREKER Peter van Uhm Vrijdag 23 mei: sessie

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Amerongen, Aerdenhout 28 februari 2013 Geachte mevrouw Schippers, U hebt ons op 2 januari

Nadere informatie

Inhoud. Focus op 2015: advies op maat! Waar staan we? 4. Jaarabonnement 6. NIEUW in 2015 7. Cursusagenda: Farmacotherapie 8. Medicatiebegeleiding 12

Inhoud. Focus op 2015: advies op maat! Waar staan we? 4. Jaarabonnement 6. NIEUW in 2015 7. Cursusagenda: Farmacotherapie 8. Medicatiebegeleiding 12 Focus op 2015: advies op maat! Met veel plezier hebben we een nieuw en interessant cursusprogramma 2015 voor u samengesteld. Dit hebben we gedaan met ook de suggesties en bijdragen van tal van samenwerkende

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan Adviezen en oplossingsrichtingen Initiatief GGZ Nederland Projectleider Fianne Bremmer (GGZ Nederland) Begeleiding & Advies Stichting

Nadere informatie

ehealth, verder dan je denkt

ehealth, verder dan je denkt ehealth, verder dan je denkt ehealth/cover ehealth-monitor 2013 ehealth, verder dan je denkt ehealth-monitor 2013 Auteurs: Johan Krijgsman Jolanda de Bie Arina Burghouts Judith de Jong Geert-Jan Cath

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

woord vooraf inhoudsopgave Let s get digital Stop the virus Spread the word FACEBOOK.COM/LOVAHCONGRES2015 BLIJF OP DE HOOGTE VIA: GO VIRAL

woord vooraf inhoudsopgave Let s get digital Stop the virus Spread the word FACEBOOK.COM/LOVAHCONGRES2015 BLIJF OP DE HOOGTE VIA: GO VIRAL UITNODIGING woord vooraf inhoudsopgave Collega s, Met veel genoegen nodigen wij jullie uit voor het 7 e LOVAH Congres op 23 januari 2015 in Maarssen. Hét landelijke congres voor en door AIOS huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

I.1 De plaats van de stichting in de maatschappij

I.1 De plaats van de stichting in de maatschappij [2014 1 JAARVERSLAG 2014 PROSTAATKANKERSTICHTING.NL 2Jaarverslag 2014 Inhoud I BESTUURSTOELICHTING I.1 De plaats van de stichting in de maatschappij I.2 De organisatie I.3 Regionale zaken I.4 Voorlichting

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden?

Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden? Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden? inskoop 5 OKTOBER / NOVEMBER 2008 SUCCESFACTOREN VOOR PROFESSIONALISERING INKOOPFUNCTIE 14 INKOOP IS DE SPIEGEL VAN VERKOOP 18 een uitgave van Axioma, Baarn

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie