Conférence de presse BELG-UNIE persconferentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conférence de presse BELG-UNIE persconferentie"

Transcriptie

1 Conférence de presse BELG-UNIE persconferentie Brussel / Bruxelles, 22/06/2011 Willy Deswaef Hans Van de Cauter Pierre-Alexandre de Maere d Aertrycke Bertrand Waucquez 1

2 The course of mankind's progress is not a straight automatic line, but a tortuous struggle, with long detours or relapses into the stagnant of the irrational. (Ayn Rand)

3 Eén (vier) jaar later 3

4 Eén (vier) jaar later «Semaine décisive» combien? «Nieuwe verkiezingen zijn geen optie?» «Los het nu op!» «Ca passe ou ça casse..» «Finale onderhandelingen over BHV ingezet» 4

5 Kartel BELG-UNIE Belgian pavilion in Shanghai 2010 La Belgique est un atout 5

6 Kartel BELG-UNIE Princess Elisabeth Station in Antarctica België is een troef 6

7 Kartel BELG-UNIE De meerderheid van de Belgen wil samenleven Splitsing op basis van de taal heeft geen zin Wij zien door de bomen het bos niet meer 7

8 Kartel BELG-UNIE Leden: CDF (Pierre-Alexandre de Maere d Aertrycke) B.U.B. (Hans Van de Cauter) BAB (Willy Deswaef) Woordvoerder: Bertrand Waucquez (ex PP) 8

9 Doel Krachten van 3 pro-belgische partijen bundelen voor de volgende federale verkiezingen (nationale lijsten in heel België) Open voor elke pro-belgische formatie Iedereen welkom die het project onderschrijft 9

10 BELG-UNIE OVERZICHT POLITIEKE GESCHIEDENIS BELGIE APERCU DE L HISTOIRE POLITIQUE DE LA BELGIQUE 1ste eeuw voor Christus: Romeinen: creatie Belgica 1er siècle avant J C: création de Belgica (Julius Cesar) - Middeleeuwen: rijk Karel De Grote, dan onafhankelijke vorstendommen moyen âge: empire de Charlemagne, puis principautés indépendantes : creatieordevan de Gulden Vlies door hertog van Bourgondië Filips de Goede création de l Ordre de la Toison d Or par le duc de Bourgogne Philippe le Bon / België als proto natie la Belgique comme proto nation : splitsing van de Nederlanden; scission des Pays Bas (Spanje Espagne) : Belgische confederatie Etats Unis Belgiques : Franse invasie invasion française / Napoléon : na/après Waterloo: Congres Wenen Congrès de Vienne: Koninkrijk Nederlanden Royaume Uni des Pays Bas 10

11 BELG-UNIE : Belgische revolutie révolution belge / 1831: grondwetconstitution - Onafhankelijkheid België indépendance de la Belgique 11

12 BELG-UNIE - Koning Leopold I steunt unitaristische Vlaamse beweging in België met taalvrijheid (het Frans wordt enkel gebruikt in het leger, het centrale bestuur, een deel van het onderwijs en justitie) Le Roi Léopold Ier soutient le mouvement flamand dans une Belgique avec une liberté des langues (le français est utilisé seulement dans l'armée, dans l'administration centrale, dans une partie de l'enseignement et dans la justice) : België is de meest liberale staat van de wereld la Belgique est l'etat le plus libéral du monde : eerste taalwet première loi linguistique - Congo (1885, Belgisch Congo: 1909/Congo belge: 1909) 12

13 BELG-UNIE - Belle Epoque: einde 19de, begin 20ste eeuw: België 2de economische macht van de wereld na Duitsland! fin 19ième, début 20ième siècle: Belgique 2ième force économique du monde après l Allemagne! : WO I: inval Duitsers, begin Vlaams nationalisme première guerre mondiale: invasion allemande, début nationalisme flamand (Von Bissing Flamenpolitik) 13

14 BELG-UNIE : splitsing universiteit Gent scission de l université de Gand / tweetalig statuut voor België statut bilingue pour la Belgique : WO II Waals/Vlaams nationale collaboratie met de nazi s / 2ième guerre mondiale collaboration de certains nationalistes flamands et wallons avec les nazis 14

15 BELG-UNIE : Waals congres congrès wallon / Volksunie ( 1954) : Koningskwestie question royale 1957: creatie EEG / création de la CEE 1958: Expo 58 15

16 BELG UNIE : splitsing NIR in BRT RTB / scission NIR en RTB BRT onafhankelijkheidcongo indépendance du Congo : taalgrens vastgelegd / fixation de la frontière linguistique : splitsing partijen / scission des partis politiques : Leuven «Vlaams» (premier Paul van den Boeynants) / provincialisering afgekeurd provincialisation rejetée 16

17 BELG-UNIE 1970: eerste staatshervorming, creatie taalgemeenschappen / première réforme de l Etat, création des communautés linguistiques (premier Gaston Eyskens) = begin taalfederalisme début du fédéralisme linguistique : stichting Vlaams Blok fondation Vlaams Blok : tweede staatshervorming, creatie gewesten / deuxième réforme de l Etat, création des régions (Martens Cools) : derde staatshervorming, splitsing onderwijs / troisième réforme de l Etat, scission de l enseignement (Martens) 17

18 BELG-UNIE : vierde staatshervorming, nieuwe federale grondwet / quatrième réforme de l Etat, nouvelle constitution fédérale (Dehaene) : vergaande resoluties «Vlaams» parlement / résolutions radicales du parlement «flamand» : vijfde staatshervorming / cinquième réforme de l Etat (Verhofstadt) : arrest BHV arbitragehof / arrêt sur BHV de la cour d arbitrage : eerste BHV crisis / première crise BHV : grote crisis na federale verkiezingen, tweede BHV crisis / grande crise après les élections fédérales, deuxième crise sur BHV (Leterme) : Verhofstadt Leterme : Van Rompuy derde BHV crisis / troisième crise sur BHV : overwinning N VA bij federale verkiezingen / victoire de la N VA aux élections fédérales nieuwe crisis / nouvelle crise 18

19 BELG-UNIE - MEER DAN 4 JAAR ONDERHANDELINGEN PLUS DE 4 ANS DE NEGOCIATIONS: een 6de staatshervorming? Une 6ième réforme de l'etat? De inzet/l'enjeu: tientallen splitsingen, des dizaines de scissions (144 in totaal/au total) Alles zou gesplitst worden behalve het leger, de politie, een deel van de sociale zekerheid, een deel van de fiscaliteit, een deel van het burgerlijk en strafrecht, een deel van het handelsrecht, het arbeidsrecht, een deel van justitie, het buitenlands beleid en enkele restbevoegdheden (zijn dat homogene bevoegdheidspakketten? Gaan de Belgen hierdoor gelukkiger worden?) Tout serait scindé sauf l armée, la police, une partie de la sécurité sociale, une partie de la fiscalité, une partie du droit civil et pénal, une partie du droit commercial, le droit du travail, la politique extérieure et quelques compétences résiduelles (s agit-il de paquets de compétences homogènes? cela va-t-il rendre les Belges plus heureux?)) 19

20 Problemen Taalgebruik / usage des langues Te veel instellingen / trop d institutions Taalapartheid / apartheid linguistique Koninklijke functie / fonction royale Senaat en volksraadpleging / Sénat et consultation populaire 20

21 Oorzaken van de problemen Taalnationalisme Gebrek aan nationale partijen Veronderstelling dat zaken beter zullen werken als ze per taalgebied beheerd worden, Vb: Buitenlandse handel Energie Ruimtelijke ordening 21

22 Oplossingen Tweetaligheid Uniefederalisme Tweetalig Brabant, 2 opties: 3 gewesten: Vlaanderen, Brabant, Wallonië Unitair België op basis van 9 provincies Koninklijke macht Senaat en volksraadpleging 22

23 Conclusion / Conclusie De verklaring is de gemeenschappelijke basis / la déclaration est la base commune Voor de andere aspecten, zie de volledige programma s van de partijen:

24 Officiële ondertekening van de verklaring / signature officielle de la déclaration 24

25 Q&A 25

26

Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen De staatshervorming ontleed in 12 vragen en antwoorden Vraag 1: Is het kiesarrondissement B-H-V nu gesplitst of niet? Vraag 2: Is het gerechtelijk

Nadere informatie

Conflict op een taalgrens

Conflict op een taalgrens Conflict op een taalgrens Timo van Doremalen Conflict op een taalgrens door Timo van Doremalen ------------- Bachelorscriptie Begeleider: Dr. M. van de Velde Faculteit der Managementwetenschappen Afdeling

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-07 - 2002 QRVA 50 129 QRVA 50 129

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-07 - 2002 QRVA 50 129 QRVA 50 129 QRVA 50 129 QRVA 50 129 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 2072 16188 QRVA 50 129 AGALEV-ECOLO

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 857 CRIV 52 COM 857 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

VOOR EEN FEDERALE KIESKRING POUR UNE CIRCONSCRIPTION FEDERALE

VOOR EEN FEDERALE KIESKRING POUR UNE CIRCONSCRIPTION FEDERALE TV/RADIO LINKS VOOR EEN FEDERALE KIESKRING POUR UNE CIRCONSCRIPTION FEDERALE Conférence de presse 14 février 2007 / Persconferentie 14 februari 2007 PERSREACTIES / REACTIONS DE PRESSE Ter Zake (VRT TV,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Donderdag 2 mei 2013 Namiddagvergadering 5-101 5-101 Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Annales Belgische

Nadere informatie

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T

P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T N 31 - September - Septembre 2002 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S C 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 octobre 2004 29 oktober 2004 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l année budgétaire 2005

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011 Kieskring BHV: - nachtmerrie voor de Vlamingen uit Brussel en de faciliteitengemeenten - nieuwe zweepslag voor verfransing in de rest van Vlaams-Brabant November 2011 De Vlaamse onderhandelaars en de meeste

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 1945/005 DOC 53 1945/005 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 PLEN 051 CRABV 52 PLEN 051 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE PLENUMVERGADERING SÉANCE PLÉNIÈRE donderdag

Nadere informatie

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 JAAR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN BELGIË EN VIETNAM Table des matières Inhoudsopgave Avant-propos...5 1. Début des relations...

Nadere informatie

Bibliografie van de liberale tijdschriften Bibliographie des revues libérales

Bibliografie van de liberale tijdschriften Bibliographie des revues libérales Bibliografie van de liberale tijdschriften Bibliographie des revues libérales Revue Nationale de Belgique (1839-1847) Registers opgemaakt door Tables générales établies par Marcel Bots Woord vooraf / Avant

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 169 CRIV 52 COM 169 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

BENELUX. 159e aanvulling 2007-2008/1 159e supplément 25.3.2011. Indications pour la mise à jour des TEXTES DE BASE

BENELUX. 159e aanvulling 2007-2008/1 159e supplément 25.3.2011. Indications pour la mise à jour des TEXTES DE BASE Aanwijzingen voor het bijwerken der BASISTEKSTEN BENELUX 159e aanvulling 2007-2008/1 159e supplément 25.3.2011 DEEL 1 Indications pour la mise à jour des TEXTES DE BASE TOME 1 In de rubriek "Verdrag" slotbepalingen

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES CRABV 51 COM 529 CRABV 51 COM 529 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES COMMISSIE

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 81 I.V. COM (2007-2008) Nr. 81 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ICRABV 53 PLEN 052 CRABV 53 PLEN 052 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING Jeudi Donderdag

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van MAANDAG 26 NOVEMBER 2007 Namiddag COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du LUNDI 26

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie