Oproep voor Papers voor het 14 de Politicologenetmaal Universiteit Maastricht 11 juni 12 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep voor Papers voor het 14 de Politicologenetmaal Universiteit Maastricht 11 juni 12 juni 2015"

Transcriptie

1 Oproep voor Papers voor het 14 de Politicologenetmaal Universiteit Maastricht 11 juni 12 juni 2015 Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni 2015 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de 14 de maal gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal wordt dit jaar opnieuw georganiseerd door de afdeling Politieke Wetenschap van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Het Etmaal begint op donderdagmiddag met een lunch en eindigt op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal kent een plenaire bijeenkomst, met onder meer de uitreiking van de bekende prijzen, maar de klemtoon ligt op het werk in de vier parallelle sessies. Indien u een papervoorstel van maximaal één pagina wilt indienen wordt u verzocht uiterlijk 20 maart 2015 contact op te nemen met de sessievoorzitters. Hun adressen staan vermeld in het onderstaand overzicht van de workshops. Voor 7 april 2015 verneemt u of uw paper geselecteerd is voor de workshop. Het is ook mogelijk om aan het Etmaal deel te nemen zonder een paper te presenteren. In dat geval wordt u verzocht uw interesse in de workshop kenbaar te maken aan de workshop voorzitters. U kunt zich vanaf 1 april registreren voor het politicologenetmaal via de website van het Etmaal Op deze website vindt u dan ook meer informatie over hotels, rooster en conferentie. Gereduceerde tarieven zijn beschikbaar tot 15 Mei U wordt geadviseerd pas te registreren nadat de workshop voorzitters u hebben geïnformeerd over de status van uw paper voorstel. Indien u vragen heeft over het Etmaal kunt u deze sturen naar het adres van de lokaal organiserend comité: Namens het organiserend comité van Universiteit Maastricht, Christine Arnold en Maarten Vink Namens de VPW en de NKWP, Karen Celis (Vrije Universiteit Brussel) en Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam)

2 Call for Papers for the 14 th Politicologenetmaal Maastricht University 11 June 12 June 2015 On Thursday 11 June and Friday 12 June 2015, the 14 th Politicologenetmaal ( 24-hour Political Science Conference ) is jointly organized by the Political Science Associations of the Netherlands (NKWP) and Belgium (VPW) and the Department of Political Science at Maastricht University. The conference starts on Thursday (noon) with a lunch and ends on Friday (noon) after lunch. There will be four parallel sessions, two on Thursday afternoon and two on Friday morning. If you would like to submit a paper proposal to one of the workshops please submit a maximum of one page to the chairs of the workshop you are interested by the 20th of March The addresses of the chairs of workshops are included below in the list of workshops. By the 7th of April 2015, the workshop chairs will inform everyone who has submitted a paper proposal. It is also possible to participate in the Etmaal without presenting a paper. One of the goals of the NKWP and the VPW is to bring together scholars and practitioners. If you are interested in one of the workshops, but do not wish to submit a paper proposal, please contact the workshop chairs and inform them about your interest in the workshop. Please make sure to register for the conference at the website from 1 April onwards. On this website you may also find information on hotels, schedule and conference venue. Early bird conference rates are available until 15 May Please register for the conference as soon as the workshop chairs have informed you about the status of your paper proposal. If you have any questions regarding the Etmaal, you can reach the members of the local organizing committee with the following address: On behalf of the organising committee at Maastricht University, Christine Arnold and Maarten Vink On behalf of the VPW and the NKWP, Karen Celis (Vrije Universiteit Brussel) and Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam)

3 WORKSHOPS ETMAAL 2015 WORKSHOPS Nederlandstalige workshops 1. Nieuwe tijden, ander bestuur? 2. Beleidsevaluatie in woelige publieke wateren: pompen of verzuipen? Workshops in English 3. Personalization of Politics: How candidates and party leaders influence society 4. Determining the lines of conflict in politics 5. Lipset s Legacy The 55 th Anniversary of Political Man 6. Same Old, Same Old? EU Foreign Policy Making after the Lisbon Treaty 7. The Quality of Elections 8. Political socialization and citizenship education of young people 9. Political Communication 10. The Contestation of Immigration, Ethnic Diversity and Citizenship 11. Elections: Dealing with Dealignment 12. Advances in Political Psychology 13. Political Theory 14. Developments in International Relations

4 Workshop 1: Nieuwe tijden, ander bestuur? Workshop Chairs: Herwig Reynaert, Universiteit Ghent Peter Castenmiller Waar staat het lokale bestuur in Nederland en Vlaanderen? In Nederland hebben de decentralisaties in het sociale domein ondertussen hun beslag gekregen. Er is veel en vaak gespeculeerd over de vraag of gemeenten dit wel aankunnen. Wat betekent deze uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden voor de schaal van het bestuur en de positie van de raad? Ondertussen zullen er wat dit betreft eerste signalen zijn. In Vlaanderen is het lokale bestuur ook al jaren in transitie. Aan uitdagingen voor de lokale besturen zal het in de lokale driehoek politici ambtenaren burgers de komende tijd niet mankeren. Hebben de lokale besturen voldoende bestuurskracht? Zal de mogelijkheid tot vrijwillige fusies effectief tot fusies aanleiding geven? Hoe zal de integratie OCMWgemeente verlopen? Hoe zullen de verhoudingen tussen Vlaanderen, de provincies en de gemeenten zich verder ontwikkelen? In welke mate zullen de gemeenten en steden de Europese besluitvorming kunnen beïnvloeden? In welke mate zal Europa de besluitvorming op lokaal vlak verder beïnvloeden? Wat gebeurt er met de bestuurlijke drukte? Heel wat vragen die de komende tijd al dan niet een antwoord zullen krijgen. Lokaal goed besturen is één van de grote uitdagingen van het politiek bedrijf. Een goed lokaal bestuur is immers de hoeksteen van een democratische samenleving die Vlaanderen en Nederland moet zijn. Het is goed dat er elk jaar een platform is waar Nederlandse en Vlaamse politicologen een tussenbalans kunnen opmaken. Verandert er eigenlijk wel iets in het lokale bestuur, wat zijn dan die veranderingen en hoe moeten die veranderingen worden beoordeeld? Zijn de veranderingen wezenlijk en onomkeerbaar, of gaat het om oppervlakkige aanpassingen? De workshop op het Etmaal is de plek om daarover papers te presenteren en te bespreken. Peter Castenmiller (PBLQ Zenc) en Herwig Reynaert (Universiteit Gent) organiseren de ondertussen langstlopende workshop, over lokale politiek, tijdens het politicologenetmaal. De workshop is daarmee dé ontmoetingsplaats voor alle politicologen in Nederland en Vlaanderen die zich bezig houden met het lokale bestuur. Onze insteek impliceert dat allerlei bijdragen over het lokale bestuur meer dan welkom zijn. Het essentiële doel van onze weerkerende workshop is om elke politicoloog die zich bezighoudt met lokale besturen een platform en ontmoetingsplaats te bieden waar kennis, ervaringen en inzichten uitgewisseld kunnen worden. Ook dit jaar, in Maastricht, bieden wij weer graag de mogelijkheid om naast die uitwisseling van kennis en informatie ook de persoonlijke relaties te versterken. Deelnemers aan de workshop of belangstellenden worden uitgenodigd om contact op te nemen met de organisatoren Herwig Reynaert en Peter Castenmiller Vanzelfsprekend zijn wij ook meer dan geïnteresseerd in papervoorstellen.

5 Workshop 2 Beleidsevaluatie in woelige publieke wateren: pompen of verzuipen? Workshop chairs: Dries Verlet, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Frank Bongers, Dialogic, Carl Devos, Universiteit Gent, De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Het streven naar efficiëntiewinsten vertaalt zich in drastische besparingen op personeel en werking. In deze context zien we ook een andere overheid opduiken. We gaan naar een slankere, maar bovenal andere overheid. Maar tegelijkertijd kan dit ook een sterkere overheid zijn. Essentieel hierbij is de rol die men weglegt voor de overheid. Niettemin zien we dat binnen alle beleidssectoren er zich grondige besparingen hebben aangediend en verder zullen aandienen. Daarnaast zien we bij centrale zogenaamd horizontale overheidsdiensten dat men meer en meer streeft naar zogenaamde Centres of Government. Uit de analyse van de OESO (2014) leren we dat dergelijke centrale overheidsdiensten nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgen. Deze gaan van strategische planning tot instant beleidsadvies en van leidinggeven aan overheidsbrede beleidsinitiatieven tot het monitoren en evalueren van output/outcomes. Op die manier spreekt men ook de (beleids-)evaluatiecapaciteit binnen de overheid aan. Maar laat het nu net deze capaciteit zijn die ook onder druk komen te staan. Zo zien we zowel in Nederland als in Vlaanderen grondige besparingen bij actoren binnen en buiten de overheid die beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek verrichten. Hierbij denken we aan de onzekere toekomst van de lokale rekenkamers in Nederland en de steunpunten voor beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen. Al deze evoluties leiden tot een nieuwe positionering van de verschillende actoren binnen de publieke dienstverlening. Dit doet meteen ook tal van vragen rijzen omtrent bijvoorbeeld de rol die beleidsevaluatie krijgt in deze nieuwe overheidscontext. Nemen de administraties deze rol op zich of wordt dit steeds meer de rol van de politiek? En wat met de positionering van de rekenkamers? Krijgen de sociale partners en het bredere georganiseerde middenveld hier een nieuwe rol toebedeeld? En wat met de rol van academische actoren en de (private) onderzoeksinstellingen? Kortom, tal van vragen dienen zich aan wat betreft de plaats die beleidsevaluatie krijgt binnen de veranderende overheidscontext. Voer genoeg voor een etmaal waarin academici en/of mensen uit de praktijk elkaar kunnen vinden. We richten ons hiermee vooral op (praktijk)politicologen, bestuurskundigen en beleidswetenschappers in Nederland en Vlaanderen.

6 Workshop 3: Personalization of Politics: How candidates and party leaders influence society Workshop Chairs: Loes Aaldering, University of Amsterdam Daphne van der Pas, University of Amsterdam Discussants include Prof. Kees Aarts (University of Twente) and Prof. Wouter van der Brug (University of Amsterdam) Political leadership matters! For decades, scholars have examined political leaders and, although some find the effects of candidates on election outcomes to be non-existent or negligibly small (e.g. King, 2002), most studies show that political leadership matters for voters when they cast a ballot (e.g. Mughan, 2000; Bittner, 2011). The often-studied personalization hypothesis states that media pay increasing attention to politicians, at the expense of issues and parties (e.g. Dalton et al., 2000; Karvonen, 2010); that media coverage on politicians focuses more strongly on non-political personality characteristics and the private lives of politicians (e.g. King, 2002; Kriesi, 2012); and that leaders are increasingly important for citizens in their vote decision (e.g. McAllister, 2007; Schmitt and Ohr, 2000). Closely related is the process of presidentialization, which entails that even in multiparty systems there is an increased focus on party leaders, comparable with the focus on the president in presidential systems (e.g. Mughan, 2000; Poguntke and Webb, 2007). However, the empirical results on the importance of leaders are inconclusive and it is argued that the contradicting findings can be explained by the conditionality of leader effects (e.g. Kriesi, 2012; Barisione, 2009). After much debate about whether leaders matter greatly or not at all, research in the past years has shifted to the question of under which conditions candidates matter. This has opened up the field to a wide range of conditional explanations, on the contextual level with electoral system, party system or country characteristics, on the leadership level with the behavior and characteristics of candidates, and at the individual level of the voter. This panel invites papers investigating the connection between political leaders and society, including research on the development of leader effects over time, specific candidate characteristics, the psychology behind leader effects, the selection procedure of candidates, charismatic leadership, the conditionality of leader effects on voting behavior, the role of the media in purportedly enhancing the importance of leaders, the portrayal and behavior of candidates in the media, the uniqueness of right-wing populist party leaders and methodological refinements for studying personalization of politics. The panel welcomes papers employing experimental designs, survey studies or other relevant methods. Papers that explicitly aim to strengthen our understanding of the causality involved in leader effects are encouraged. In addition, we are also particularly interested in papers with a comparative design, for instance comparing party leaders within a parliamentary system, comparing multiple parliamentary systems, or comparing parliamentary democracies with presidential systems.

7 Workshop 4: Determining the lines of conflict in politics Workshop Chairs: Mark Bovens Universiteit Utrecht Simon Otjes, Groningen University Harmen van der Veer, Amsterdam University Pieter de Wilde, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Anchrit Wille, Universiteit Leiden The 'conflict of conflicts' is a crucial conflict in politics (Schattschneider 1960), i.e. the conflict concerning which line(s) of conflict are activated. There is an infinite number of possible political conflicts that could separate or unite political actors. Which line of conflict dominates determines voting behaviour, political cooperation in legislatures and governments. In the end, it defines which actors are in the majority and which are in the minority. In that way the ability to determine the lines of conflict is often the ability to determine the outcomes of democratic decision-making. This workshop invites papers that analyze conflict lines and opposing groups in different arenas (electorates, parliaments or governments). Studies can examine the structures underlying opinions or the actual, manifest, behaviour of political actors. We invite studies that focus on ideological divisions between citizens and parties: do the traditional cleavages, left-right, religious-secular, identified by Lipset and Rokkan still hold traction in structuring democratic politics, or are new cleavages activated, such as the globalization or education cleavage? It seems apparent that change is happening. But to what extent the candidates for new cleavages constitute truly new cleavages or whether they are the transformation of an old cleavage, remains to be seen. We also invite studies that examine political divisions that divide political actors, such as those between the government and the opposition, between responsible and responsive parties or within supranational polities such as the European Union, opposing national interests, which divide political actors in legislatures or governments. Central questions in this workshop are: what lines of conflict structures behaviour and opinions of voters, parties and/or other political actors? What drives the emergence of new ideological cleavages or the transformation of old ones? To what extent and under which conditions do ideological divisions structure particular behaviour? And what are the implications of differing lines of conflict for different groups (e.g. voters and parties) for the quality of representation? If sufficient papers for this session are submitted a number of parallel sessions may be organized. * Corresponding co-chair: please send your proposals here

8 Workshop 5: Lipset s Legacy The 55 th Anniversary of Political Man Workshop Chairs: Peter Achterberg, Tilburg University Willem de Koster, Erasmus University Rotterdam Tim Reeskens, Tilburg University Jeroen van der Waal, Erasmus University Rotterdam In 1960, Seymour Martin Lipset published Political Man: The Social Bases of Politics. In this seminal monograph, Lipset studied in a meticulous manner the social factors that undergird politics, combining groundbreaking theoretical ideas with rich empirical data. To date, the influence of Lipset s Political Man on political sociology cannot be overstated. Being cited over 7,500 times, Political Man is one of the most pivotal social-scientific studies, as many corners in the field of political science, sociology, and related disciplines reflect the intellectual legacy of Political Man to find inspiration for the scientific study of value orientations, social movements, political elites and political parties, and political systems. The aim of this session is to bring together scholars from the Low Countries and beyond who work in the tradition of Seymour Martin Lipset, found inspiration in Political Man, and want to contribute to the preservation of Lipset s rich intellectual legacy. While we aim to analyze how Lipset s work aids understanding of politics in the Low Countries, we are particularly open to studies with a comparative perspective. Keeping in mind the subtitle of Political Man The Social Bases of Politics the relation between society and politics should be present in all contributions. Examples include, yet are not limited to, the study of social cleavages and the political outcomes of social positions. In addition to political scientists, we warmly welcome students of sociology, economics, public administration, and related disciplines, and are open to qualitative as well as quantitative studies that build on Lipset s legacy.

9 Workshop 6: Same Old, Same Old? EU Foreign Policy Making after the Lisbon Treaty Workshop Chairs: Dr. Heidi Maurer, Maastricht University: Dr. Kolja Raube, KU Leuven: This workshop investigates wider trends in EU foreign policy-making and critically evaluates the current European Union (EU) foreign policy research agenda. EU foreign policy scholarship shows a tendency to re-invent conceptual discussions and present those as new, unprecedented, and often as insulated from IR debates. A close reading of the literature from the past 40 years shows, however, that many fundamental issues were already present decades ago. It scrutinizes if and how qualitatively and quantitatively new challenges and transformations have indeed emerged in EU foreign-policy making over the past decades. In order to grasp the complexity of the EU s attempt to engage with the outside world, the panel deliberately brings together scholars covering different foreign policy aspects: trade, development policy, security policy, EU approach to specific regions or strategic partners. Five years after the Lisbon Treaty and the establishment of the European External Action Service also provides an additional trigger to compare the impact of those more recent changes on the various policy areas covered by EU foreign policy. The workshop aims at a mix of junior and more senior researchers.

10 Workshop 7: The Quality of Elections Workshop Chairs Hans Schmeets Universiteit Maastricht / CBS Max Bader Universiteit Leiden There has been growing interest in the issue of election quality in recent years. Election quality can be seen as encompassing two distinct dimensions. First, electoral integrity refers to the whether there is open, genuine competition, and to the absence of both pre-election and election-day manipulation of the vote. Second, administrative quality refers to whether the electoral process is conducted in line with a certain set of widely agreed upon (international) standards. The issue of election quality is pertinent both to democracies and non-democracies. While there is generally little doubt about the integrity of the electoral process in liberal democracies, the administrative quality of elections in those countries often leaves much to be desired. 1 In elections in non-democracies, by contrast, the lack of electoral integrity is a matter of concern. There are different ways of assessing the quality of elections. Election quality can be viewed in terms of the extent of compliance with domestic legislation and/or international standards for elections. Second, the perceptions of specific domestic groups or the population at large can be seen as indicative of the quality of an election. Third, a measure of election quality can be established through a survey of impartial experts. And finally, electoral returns can be studied quantitatively to check for patterns that diverge from what would be expected in a manipulation-free election ( election forensics ). This session is interested in the issue of election quality with regard to both its dimensions (electoral integrity and administrative quality) and with regard to both democracies and nondemocracies. Questions that the session intends to address include, but are not limited to: 1) How can we measure election quality? How valid and reliable are existing measures of election integrity based on election observation reports, expert and citizen surveys, and fraud forensics? How can existing data be leveraged to enhance our understanding of election quality? 2) What explains variation in election integrity? What are the causal mechanisms explaining changes over time in election integrity and differences between countries? Are explanations different in democracies and non-democracies? And how crucial are elections for (measuring) democracy? 3) What is the role of (domestic and international) election observation in assessing, and improving the quality of elections? What is the role of domestic and international actors in promoting electoral reform? How can new voting technologies help to improve election quality? And to what extent varies the methodology of (inter)national organizations in assessing the quality of elections? 1 For instance, election observation missions conducted by the OSCE have criticized elections in the Netherlands on various aspects. See

11 Workshop 8: Political socialization and citizenship education of young people Workshop Chairs Dorien Sampermans, KU Leuven Lies Maurissen, KU Leuven Ellen Claes, KU Leuven In this session we want to look into the effects of new challenges for schools regarding the political socialization of adolescents. Schools can play a role in students social and political development (Claes, Hooghe & Marien 2012) and most policymakers in western democracies are convinced of the importance to educate young people to become more informed, competent and responsible citizens (Torney-Purta, Wilkenfeld & Barber, 2008; Westheimer & Kahne 2004). Schools of course do not operate in a vacuum. Hence societal challenges (e.g. globalization and multiculturalism) also ask for new approaches regarding civic education. Also for citizenship education researchers changing contexts create new needs and opportunities. Recently highlighted topics in the field are new forms of political participation (Manning & Edwards, 2014), the relation between online activities and political participation (Quintelier & Vissers, 2008), the effect of open classroom climate and teacher-pupil interaction on civic attitudes. But also more traditional questions are reconsidered, for example: is SES still a strong predictor regarding the intention of young people to participate politically? Has the interplay of civic education and ethnic differences changed? In short political socialization studies and citizenship education research are - and should be - evolving. This session wants to explore new, existing and changing trends in civic and citizenship education studies in diverse contexts of learning among youth. References Claes, E., Hooghe M., & Marien S. (2012). A two-year panel study among Belgian late adolescents on the impact of school environment characteristics on political trust. International journal of public opinion research, 24(2), Manning N., & Edwards K. (2014). Why has civic education failed to increase young people s political participation? Sociological research online, 19(1), z.p. Torney-Purta, J., Wilkenfeld, B., & Barber, C. (2008). How adolescents in 27 countries understand, support and practice human rights. Journal of social issues, 64(4), Quintelier, E., & Vissers, S. (2008). The effect of Internet use on political participation. Social science computer review, 26(4), Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of education for democracy. American educational research journal, 41(2), * Corresponding co-chair: please send your proposals here

12 Workshop 9: Political Communication Workshop Chairs Laura Jacobs, KU Leuven, Belgium Lotte Melenhorst, Leiden University, the Netherlands Over the past decades political communication, the study at the intersection of politics and communication, has evolved into an important subfield in political science. Technological developments and new trends in the media landscape are taking place at a fast pace, making the relationship between media and politics a dynamic and challenging topic of interest. This workshop aims to bring together researchers from Belgium and the Netherlands who study the interaction between media and politics from various perspectives. Politics is all about perception, and this renders various media as popular information sources in contemporary Western societies an important socialization potential to shape these perceptions. The power of the media to influence a whole range of political attitudes and behaviors can thus be considered quite substantial. In this workshop, we therefore especially welcome papers that deal with this relationship between media and political attitudes and behaviors. Examples may be the studies of media and political participation, media and policy making or media and political attitudes, such as political trust, antiimmigrant votes, etc. However, as the relationship between media and politics is inherently interdependent, research that investigates the impact of politics on media, and studies specifically addressing the interactions between media and politics are very much appreciated as well. Because we encourage topical research, this workshop also welcomes studies concerning the 2014 elections in Belgium and the Netherlands. When one says elections, one says campaigning, as politicians need to present themselves to the electorate in order to gain visibility and subsequently get votes. The various elections provide an excellent opportunity to (comparatively) study the relationship between election campaigns and voting behavior, both at the regional, national and European level. Also research specifically addressing the role of social media as new forms of communication between political actors and citizens is highly appreciated. In this workshop, we invite papers that deal with political communication (widely defined). Potential topics include but are not limited to: new media, media effects, agenda-setting, framing, election campaigns, media and political attitudes, mediatization. Both methodical papers and theoretical contributions are welcome, as well as case studies and comparative approaches. We welcome quantitative, qualitative as well as mixed-methods studies and contributions from both political science and communication scholars. Also welcome are papers that apply original methodologies (e.g. experimental studies). The working language of the panel is English. Papers may be submitted either in Dutch or in English.

13 Workshop 10: The Contestation of Immigration, Ethnic Diversity and Citizenship Workshop Chairs Christof Roos, Vrije Universiteit Brussel Costica Dumbrava, Maastricht University In most European countries mainstream political parties and the general society seem to have accepted the fact that they have become immigration countries over the past four decades. Governments have sought to actively define and manage their immigrant population by imposing distinct entry and residence conditions for particular groups of migrants (refugees, family migrants, types of labour migrants) (Morris 2001, Mau et al In many countries of destination integration policies targeted immigrants social wellbeing and their economic performance. A series of reforms of citizenship laws relaxed provisions on dual citizenship mainly in order to ensure the smooth integration of immigrants. European countries politically and legally adapt to ever more diverse and globalized European societies. However, immigration is not without contestation. New social movements are forming that oppose religious and ethnic diversity; populist political parties reinforce anti-immigrant attitudes. These phenomena prompt questions such as: To what extent can we observe a new mobilization against immigration and immigrants rights? Are current phenomena different from the electoral success of radical right anti-immigrant parties in the 1990s and 2000s? What are the actors behind the new anti-immigrant mobilization? What vision of society do they promote? What are their alternatives to cultural and ethnic diversity? What are the political and legal responses of the EU and of national and local actors to the current wave of anti-immigrant mobilization? The organizers welcome contributions from senior and junior researchers who work on issues related to current contestations of immigration policy, ethnic diversity and citizenship policies. The panel is open to different perspectives and to various methodologies; e.g. comparative political science, sociology, political theory.

14 Workshop 11: Elections: Dealing with Dealignment Workshop Chairs Yves Dejaeghere, University of Antwerp Tom Louwerse, Trinity College Dublin Martin Rosema,University of Twente Elections are increasingly fought in settings where structural bonds between voters and parties are exceptions rather than rule. Voters consider multiple candidates or parties and abstention, resulting in increasing electoral volatility and late decision making. This situation is often contrasted to the era of frozen electoral cleavages in which voting choices could be predicted well in advance from people s socio-economic or cultural background or their longterm party identification. This workshop explores how voters respond to the challenges resulting from dealignment. One question is how voters cope with the increased choices they face. While there is evidence in the literature that short-term factors such as policy preferences and candidate evaluations are more important in vote choice, researchers also suggest that elections are not free-foralls in which every voter is available to every party. If not ideological, which heuristics do voters use to reduce the choice set before a final decision? Can we show that the way voters decide has markedly changed over the last fifty years? While formerly partisan or ideological voters could be rationally ignorant as they would vote for the same party in consecutive elections, contemporary dealigned voters need to be more informed if they want to make a conscious decision. This has given a new thrust to investigate the political knowledge of voters and campaign learning effects. How do voters make sense of the party-issue space in multiparty settings? How is this affected by issue saliency or campaign learning? What is the role of strategic voting behaviour? Voters are presented with new tools that might help them in making their electoral choices, such as voting advice applications, which provide individualised recommendations based on voters (policy) preferences. In addition, opinion polls are ubiquitous during election campaigns, as are polling average and election prediction websites, which may help voters to assess the strategic context of the election. Are these tools well designed to be effectively helping dealigned voters? Do they influence how voters think about elections and the act of voting itself? This workshop welcomes contributions relating to these types of questions about voters responses to dealignment. We welcome comparative analyses as well as country studies that offer contributions to understanding the broader theoretical questions. Both qualitative and quantitative empirical studies are welcome, as are papers that contribute to conceptual and theoretical development. Language: English, but papers may also be written in Dutch

15 Workshop 12: Advances in Political Psychology Workshop chairs: Meta van der Linden, KU Leuven Dr. Michael F. Meffert, Universiteit Leiden Dr. Thomas de Vroome, ERCOMER Universiteit Utrecht Political psychology is a thriving field concerned with understanding the psychological underpinnings and consequences of political phenomena. It explores the formation, change, and consequences of public opinion, core values, political preferences, attitudes, identity, and conflict within a social system. Political psychology provides sharp insights into contemporary social issues such as the transformation of political grievances into collective action, the rising popularity of populist radical right parties and anti-immigrant sentiments, the encouragement of reconciliation after political and social conflicts, citizens evaluation of parties and other governmental institutions, and parents influence on the political development of their children. Our workshop seeks and encourages submissions on any topic in these areas, including prejudice, multiculturalism, extremism, intergroup relations, group identification, social change, collective action, political socialization, ideology, party and candidate preferences, leadership, social and political trust, media effects, political knowledge, and political emotions. Hence, this call broadly encompasses many of the central themes in political psychology research. We are particularly interested in contributions that introduce new and original theoretical and/or methodological approaches within the field of political psychology. The purpose of the workshop is both to stimulate discussion on emerging themes within the discipline and to provide authors with valuable feedback to prepare their manuscript for publication. The workshop discussions will be in English, but papers may be submitted in either Dutch or English.

16 Workshop 13: Political Theory Workshop organizers: Marcel Wissenburg, Radboud University Nijmegen Kasper Ossenblok, Ghent University The Politicologenetmaal has become a highly appreciated and popular meeting place for political theorists and legal, social and political philosophers in the Netherlands and Belgium. This panel aims to foster the continued exchange of ideas, research and results among the Low Countries' political thinkers. We opt for a broad programme, open to all traditions and schools in political thought, as well as to any research topic and theme relevant to the discipline. Topics fruitfully presented and discussed in the past include: ü Methods in and methodology of political theory (including the debates on morality vs political practice and ideal vs non-ideal theory) ü Democracy theory (deliberation, representation, radical democracy, religion & democracy, meritocracy, associative democracy) ü Theories of justice (in the abstract and applied, national and global) ü The history of political thought ü The analysis and viability of political ideologies (from classics like liberalism, marxism and communitarianism to 'modern' feminism, populism, ecologism) This year, we invite participants to address in their papers, if and where possible, the suggestions made in the recent debate between Roland Pierik, Patrick Overeem and Tim Heysse (Res Publica 56 [2014/4], pp ) on what would be the most urgent issues to top the agenda of political theory in the Low Countries among others: context-sensitivity, focus on the politician rather than the citizen, and understanding rather than preaching. The discussions during the workshop will be in English. Papers are preferably written in that language as well.

17 Workshop 14: Developments in International Relations (workshop targeted at young academics organized in cooperation with ismus, the study association for political science students in Nijmegen) Workshop Chairs: Andrej Zaslove, Radboud University Bertjan Verbeek, Radboud University Mark Vlek de Coningh, Radboud University, This workshop is targeted at an audience of young political science students. We intend to organize a set of 4 sessions each lasting 1.5 hours in which students can present papers while getting feedback by both peers and experienced academics. The overarching theme of Developments in International Relations will be subdivided in four themes, based on the papers we will receive. The general theme relates to new developments in International Relations and the impact they have on the way we approach among others war, security, development and the state. Examples of sub-themes could be Conflict and Security in the 21st Century Civil Society in International Organisations Effects of a globalising economy Hegemony and world order Each session will hold 3-4 papers from both students and academics. In addition, each session will have a panel chair and a discussant. The workshop will provide young academics the possibility to present their work while experiencing what an academic career means. The students co-organizing this workshop have previous experience organizing political science related activities. They were part of the organizing committee of the four-day 2014 IAPPS Autumn Convention, a student-led and organized congress with over 200 visitors from over 40 countries, with lectures, panels, workshops. Bachelor, Master and PhD students from universities in Belgium, the Netherlands and elsewhere are invited to submit their paper proposal to the workshop organisers. * Corresponding co-chair: please send your proposals here

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

TSB Personeel. Annet te Lindert

TSB Personeel. Annet te Lindert F o t o k a n d i d a a t F r a c t i e N a a m k a n d i d a a t : Annet te Lindert P o s i t i e o p l i j s t : 1 Mijn naam is Annet te Lindert en ik ben senior lecturer Medical and Clinical Psychology

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Heropnamen? Aan de slag!

Heropnamen? Aan de slag! VEVIGHEID IN DE ZORG V Heropnamen? Aan de slag! Jan Klein Anesthesioloog Hoogleraar Patient Safety Engineering 1 A quality indicator should not use the total amount of readmissions, but should solely address

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Overview of the presentation

Overview of the presentation 1 Intercultural mediation in health care in the EU: theory and practice Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Overview of the presentation 1. Policy issues 2. Why do we need medical

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias

Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias Failing interpretation? The Relationship between Test Anxiety and Interpretation Bias Kornelis P.J. Schaaphok Eerste begeleider:

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H.

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie