Oproep voor Papers voor het 14 de Politicologenetmaal Universiteit Maastricht 11 juni 12 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep voor Papers voor het 14 de Politicologenetmaal Universiteit Maastricht 11 juni 12 juni 2015"

Transcriptie

1 Oproep voor Papers voor het 14 de Politicologenetmaal Universiteit Maastricht 11 juni 12 juni 2015 Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni 2015 organiseren de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP) en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) voor de 14 de maal gezamenlijk het Politicologenetmaal. Het Etmaal wordt dit jaar opnieuw georganiseerd door de afdeling Politieke Wetenschap van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Het Etmaal begint op donderdagmiddag met een lunch en eindigt op vrijdagmiddag na de lunch. Het Etmaal kent een plenaire bijeenkomst, met onder meer de uitreiking van de bekende prijzen, maar de klemtoon ligt op het werk in de vier parallelle sessies. Indien u een papervoorstel van maximaal één pagina wilt indienen wordt u verzocht uiterlijk 20 maart 2015 contact op te nemen met de sessievoorzitters. Hun adressen staan vermeld in het onderstaand overzicht van de workshops. Voor 7 april 2015 verneemt u of uw paper geselecteerd is voor de workshop. Het is ook mogelijk om aan het Etmaal deel te nemen zonder een paper te presenteren. In dat geval wordt u verzocht uw interesse in de workshop kenbaar te maken aan de workshop voorzitters. U kunt zich vanaf 1 april registreren voor het politicologenetmaal via de website van het Etmaal Op deze website vindt u dan ook meer informatie over hotels, rooster en conferentie. Gereduceerde tarieven zijn beschikbaar tot 15 Mei U wordt geadviseerd pas te registreren nadat de workshop voorzitters u hebben geïnformeerd over de status van uw paper voorstel. Indien u vragen heeft over het Etmaal kunt u deze sturen naar het adres van de lokaal organiserend comité: Namens het organiserend comité van Universiteit Maastricht, Christine Arnold en Maarten Vink Namens de VPW en de NKWP, Karen Celis (Vrije Universiteit Brussel) en Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam)

2 Call for Papers for the 14 th Politicologenetmaal Maastricht University 11 June 12 June 2015 On Thursday 11 June and Friday 12 June 2015, the 14 th Politicologenetmaal ( 24-hour Political Science Conference ) is jointly organized by the Political Science Associations of the Netherlands (NKWP) and Belgium (VPW) and the Department of Political Science at Maastricht University. The conference starts on Thursday (noon) with a lunch and ends on Friday (noon) after lunch. There will be four parallel sessions, two on Thursday afternoon and two on Friday morning. If you would like to submit a paper proposal to one of the workshops please submit a maximum of one page to the chairs of the workshop you are interested by the 20th of March The addresses of the chairs of workshops are included below in the list of workshops. By the 7th of April 2015, the workshop chairs will inform everyone who has submitted a paper proposal. It is also possible to participate in the Etmaal without presenting a paper. One of the goals of the NKWP and the VPW is to bring together scholars and practitioners. If you are interested in one of the workshops, but do not wish to submit a paper proposal, please contact the workshop chairs and inform them about your interest in the workshop. Please make sure to register for the conference at the website from 1 April onwards. On this website you may also find information on hotels, schedule and conference venue. Early bird conference rates are available until 15 May Please register for the conference as soon as the workshop chairs have informed you about the status of your paper proposal. If you have any questions regarding the Etmaal, you can reach the members of the local organizing committee with the following address: On behalf of the organising committee at Maastricht University, Christine Arnold and Maarten Vink On behalf of the VPW and the NKWP, Karen Celis (Vrije Universiteit Brussel) and Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam)

3 WORKSHOPS ETMAAL 2015 WORKSHOPS Nederlandstalige workshops 1. Nieuwe tijden, ander bestuur? 2. Beleidsevaluatie in woelige publieke wateren: pompen of verzuipen? Workshops in English 3. Personalization of Politics: How candidates and party leaders influence society 4. Determining the lines of conflict in politics 5. Lipset s Legacy The 55 th Anniversary of Political Man 6. Same Old, Same Old? EU Foreign Policy Making after the Lisbon Treaty 7. The Quality of Elections 8. Political socialization and citizenship education of young people 9. Political Communication 10. The Contestation of Immigration, Ethnic Diversity and Citizenship 11. Elections: Dealing with Dealignment 12. Advances in Political Psychology 13. Political Theory 14. Developments in International Relations

4 Workshop 1: Nieuwe tijden, ander bestuur? Workshop Chairs: Herwig Reynaert, Universiteit Ghent Peter Castenmiller Waar staat het lokale bestuur in Nederland en Vlaanderen? In Nederland hebben de decentralisaties in het sociale domein ondertussen hun beslag gekregen. Er is veel en vaak gespeculeerd over de vraag of gemeenten dit wel aankunnen. Wat betekent deze uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden voor de schaal van het bestuur en de positie van de raad? Ondertussen zullen er wat dit betreft eerste signalen zijn. In Vlaanderen is het lokale bestuur ook al jaren in transitie. Aan uitdagingen voor de lokale besturen zal het in de lokale driehoek politici ambtenaren burgers de komende tijd niet mankeren. Hebben de lokale besturen voldoende bestuurskracht? Zal de mogelijkheid tot vrijwillige fusies effectief tot fusies aanleiding geven? Hoe zal de integratie OCMWgemeente verlopen? Hoe zullen de verhoudingen tussen Vlaanderen, de provincies en de gemeenten zich verder ontwikkelen? In welke mate zullen de gemeenten en steden de Europese besluitvorming kunnen beïnvloeden? In welke mate zal Europa de besluitvorming op lokaal vlak verder beïnvloeden? Wat gebeurt er met de bestuurlijke drukte? Heel wat vragen die de komende tijd al dan niet een antwoord zullen krijgen. Lokaal goed besturen is één van de grote uitdagingen van het politiek bedrijf. Een goed lokaal bestuur is immers de hoeksteen van een democratische samenleving die Vlaanderen en Nederland moet zijn. Het is goed dat er elk jaar een platform is waar Nederlandse en Vlaamse politicologen een tussenbalans kunnen opmaken. Verandert er eigenlijk wel iets in het lokale bestuur, wat zijn dan die veranderingen en hoe moeten die veranderingen worden beoordeeld? Zijn de veranderingen wezenlijk en onomkeerbaar, of gaat het om oppervlakkige aanpassingen? De workshop op het Etmaal is de plek om daarover papers te presenteren en te bespreken. Peter Castenmiller (PBLQ Zenc) en Herwig Reynaert (Universiteit Gent) organiseren de ondertussen langstlopende workshop, over lokale politiek, tijdens het politicologenetmaal. De workshop is daarmee dé ontmoetingsplaats voor alle politicologen in Nederland en Vlaanderen die zich bezig houden met het lokale bestuur. Onze insteek impliceert dat allerlei bijdragen over het lokale bestuur meer dan welkom zijn. Het essentiële doel van onze weerkerende workshop is om elke politicoloog die zich bezighoudt met lokale besturen een platform en ontmoetingsplaats te bieden waar kennis, ervaringen en inzichten uitgewisseld kunnen worden. Ook dit jaar, in Maastricht, bieden wij weer graag de mogelijkheid om naast die uitwisseling van kennis en informatie ook de persoonlijke relaties te versterken. Deelnemers aan de workshop of belangstellenden worden uitgenodigd om contact op te nemen met de organisatoren Herwig Reynaert en Peter Castenmiller Vanzelfsprekend zijn wij ook meer dan geïnteresseerd in papervoorstellen.

5 Workshop 2 Beleidsevaluatie in woelige publieke wateren: pompen of verzuipen? Workshop chairs: Dries Verlet, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Frank Bongers, Dialogic, Carl Devos, Universiteit Gent, De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Het streven naar efficiëntiewinsten vertaalt zich in drastische besparingen op personeel en werking. In deze context zien we ook een andere overheid opduiken. We gaan naar een slankere, maar bovenal andere overheid. Maar tegelijkertijd kan dit ook een sterkere overheid zijn. Essentieel hierbij is de rol die men weglegt voor de overheid. Niettemin zien we dat binnen alle beleidssectoren er zich grondige besparingen hebben aangediend en verder zullen aandienen. Daarnaast zien we bij centrale zogenaamd horizontale overheidsdiensten dat men meer en meer streeft naar zogenaamde Centres of Government. Uit de analyse van de OESO (2014) leren we dat dergelijke centrale overheidsdiensten nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgen. Deze gaan van strategische planning tot instant beleidsadvies en van leidinggeven aan overheidsbrede beleidsinitiatieven tot het monitoren en evalueren van output/outcomes. Op die manier spreekt men ook de (beleids-)evaluatiecapaciteit binnen de overheid aan. Maar laat het nu net deze capaciteit zijn die ook onder druk komen te staan. Zo zien we zowel in Nederland als in Vlaanderen grondige besparingen bij actoren binnen en buiten de overheid die beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek verrichten. Hierbij denken we aan de onzekere toekomst van de lokale rekenkamers in Nederland en de steunpunten voor beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen. Al deze evoluties leiden tot een nieuwe positionering van de verschillende actoren binnen de publieke dienstverlening. Dit doet meteen ook tal van vragen rijzen omtrent bijvoorbeeld de rol die beleidsevaluatie krijgt in deze nieuwe overheidscontext. Nemen de administraties deze rol op zich of wordt dit steeds meer de rol van de politiek? En wat met de positionering van de rekenkamers? Krijgen de sociale partners en het bredere georganiseerde middenveld hier een nieuwe rol toebedeeld? En wat met de rol van academische actoren en de (private) onderzoeksinstellingen? Kortom, tal van vragen dienen zich aan wat betreft de plaats die beleidsevaluatie krijgt binnen de veranderende overheidscontext. Voer genoeg voor een etmaal waarin academici en/of mensen uit de praktijk elkaar kunnen vinden. We richten ons hiermee vooral op (praktijk)politicologen, bestuurskundigen en beleidswetenschappers in Nederland en Vlaanderen.

6 Workshop 3: Personalization of Politics: How candidates and party leaders influence society Workshop Chairs: Loes Aaldering, University of Amsterdam Daphne van der Pas, University of Amsterdam Discussants include Prof. Kees Aarts (University of Twente) and Prof. Wouter van der Brug (University of Amsterdam) Political leadership matters! For decades, scholars have examined political leaders and, although some find the effects of candidates on election outcomes to be non-existent or negligibly small (e.g. King, 2002), most studies show that political leadership matters for voters when they cast a ballot (e.g. Mughan, 2000; Bittner, 2011). The often-studied personalization hypothesis states that media pay increasing attention to politicians, at the expense of issues and parties (e.g. Dalton et al., 2000; Karvonen, 2010); that media coverage on politicians focuses more strongly on non-political personality characteristics and the private lives of politicians (e.g. King, 2002; Kriesi, 2012); and that leaders are increasingly important for citizens in their vote decision (e.g. McAllister, 2007; Schmitt and Ohr, 2000). Closely related is the process of presidentialization, which entails that even in multiparty systems there is an increased focus on party leaders, comparable with the focus on the president in presidential systems (e.g. Mughan, 2000; Poguntke and Webb, 2007). However, the empirical results on the importance of leaders are inconclusive and it is argued that the contradicting findings can be explained by the conditionality of leader effects (e.g. Kriesi, 2012; Barisione, 2009). After much debate about whether leaders matter greatly or not at all, research in the past years has shifted to the question of under which conditions candidates matter. This has opened up the field to a wide range of conditional explanations, on the contextual level with electoral system, party system or country characteristics, on the leadership level with the behavior and characteristics of candidates, and at the individual level of the voter. This panel invites papers investigating the connection between political leaders and society, including research on the development of leader effects over time, specific candidate characteristics, the psychology behind leader effects, the selection procedure of candidates, charismatic leadership, the conditionality of leader effects on voting behavior, the role of the media in purportedly enhancing the importance of leaders, the portrayal and behavior of candidates in the media, the uniqueness of right-wing populist party leaders and methodological refinements for studying personalization of politics. The panel welcomes papers employing experimental designs, survey studies or other relevant methods. Papers that explicitly aim to strengthen our understanding of the causality involved in leader effects are encouraged. In addition, we are also particularly interested in papers with a comparative design, for instance comparing party leaders within a parliamentary system, comparing multiple parliamentary systems, or comparing parliamentary democracies with presidential systems.

7 Workshop 4: Determining the lines of conflict in politics Workshop Chairs: Mark Bovens Universiteit Utrecht Simon Otjes, Groningen University Harmen van der Veer, Amsterdam University Pieter de Wilde, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung Anchrit Wille, Universiteit Leiden The 'conflict of conflicts' is a crucial conflict in politics (Schattschneider 1960), i.e. the conflict concerning which line(s) of conflict are activated. There is an infinite number of possible political conflicts that could separate or unite political actors. Which line of conflict dominates determines voting behaviour, political cooperation in legislatures and governments. In the end, it defines which actors are in the majority and which are in the minority. In that way the ability to determine the lines of conflict is often the ability to determine the outcomes of democratic decision-making. This workshop invites papers that analyze conflict lines and opposing groups in different arenas (electorates, parliaments or governments). Studies can examine the structures underlying opinions or the actual, manifest, behaviour of political actors. We invite studies that focus on ideological divisions between citizens and parties: do the traditional cleavages, left-right, religious-secular, identified by Lipset and Rokkan still hold traction in structuring democratic politics, or are new cleavages activated, such as the globalization or education cleavage? It seems apparent that change is happening. But to what extent the candidates for new cleavages constitute truly new cleavages or whether they are the transformation of an old cleavage, remains to be seen. We also invite studies that examine political divisions that divide political actors, such as those between the government and the opposition, between responsible and responsive parties or within supranational polities such as the European Union, opposing national interests, which divide political actors in legislatures or governments. Central questions in this workshop are: what lines of conflict structures behaviour and opinions of voters, parties and/or other political actors? What drives the emergence of new ideological cleavages or the transformation of old ones? To what extent and under which conditions do ideological divisions structure particular behaviour? And what are the implications of differing lines of conflict for different groups (e.g. voters and parties) for the quality of representation? If sufficient papers for this session are submitted a number of parallel sessions may be organized. * Corresponding co-chair: please send your proposals here

8 Workshop 5: Lipset s Legacy The 55 th Anniversary of Political Man Workshop Chairs: Peter Achterberg, Tilburg University Willem de Koster, Erasmus University Rotterdam Tim Reeskens, Tilburg University Jeroen van der Waal, Erasmus University Rotterdam In 1960, Seymour Martin Lipset published Political Man: The Social Bases of Politics. In this seminal monograph, Lipset studied in a meticulous manner the social factors that undergird politics, combining groundbreaking theoretical ideas with rich empirical data. To date, the influence of Lipset s Political Man on political sociology cannot be overstated. Being cited over 7,500 times, Political Man is one of the most pivotal social-scientific studies, as many corners in the field of political science, sociology, and related disciplines reflect the intellectual legacy of Political Man to find inspiration for the scientific study of value orientations, social movements, political elites and political parties, and political systems. The aim of this session is to bring together scholars from the Low Countries and beyond who work in the tradition of Seymour Martin Lipset, found inspiration in Political Man, and want to contribute to the preservation of Lipset s rich intellectual legacy. While we aim to analyze how Lipset s work aids understanding of politics in the Low Countries, we are particularly open to studies with a comparative perspective. Keeping in mind the subtitle of Political Man The Social Bases of Politics the relation between society and politics should be present in all contributions. Examples include, yet are not limited to, the study of social cleavages and the political outcomes of social positions. In addition to political scientists, we warmly welcome students of sociology, economics, public administration, and related disciplines, and are open to qualitative as well as quantitative studies that build on Lipset s legacy.

9 Workshop 6: Same Old, Same Old? EU Foreign Policy Making after the Lisbon Treaty Workshop Chairs: Dr. Heidi Maurer, Maastricht University: Dr. Kolja Raube, KU Leuven: This workshop investigates wider trends in EU foreign policy-making and critically evaluates the current European Union (EU) foreign policy research agenda. EU foreign policy scholarship shows a tendency to re-invent conceptual discussions and present those as new, unprecedented, and often as insulated from IR debates. A close reading of the literature from the past 40 years shows, however, that many fundamental issues were already present decades ago. It scrutinizes if and how qualitatively and quantitatively new challenges and transformations have indeed emerged in EU foreign-policy making over the past decades. In order to grasp the complexity of the EU s attempt to engage with the outside world, the panel deliberately brings together scholars covering different foreign policy aspects: trade, development policy, security policy, EU approach to specific regions or strategic partners. Five years after the Lisbon Treaty and the establishment of the European External Action Service also provides an additional trigger to compare the impact of those more recent changes on the various policy areas covered by EU foreign policy. The workshop aims at a mix of junior and more senior researchers.

10 Workshop 7: The Quality of Elections Workshop Chairs Hans Schmeets Universiteit Maastricht / CBS Max Bader Universiteit Leiden There has been growing interest in the issue of election quality in recent years. Election quality can be seen as encompassing two distinct dimensions. First, electoral integrity refers to the whether there is open, genuine competition, and to the absence of both pre-election and election-day manipulation of the vote. Second, administrative quality refers to whether the electoral process is conducted in line with a certain set of widely agreed upon (international) standards. The issue of election quality is pertinent both to democracies and non-democracies. While there is generally little doubt about the integrity of the electoral process in liberal democracies, the administrative quality of elections in those countries often leaves much to be desired. 1 In elections in non-democracies, by contrast, the lack of electoral integrity is a matter of concern. There are different ways of assessing the quality of elections. Election quality can be viewed in terms of the extent of compliance with domestic legislation and/or international standards for elections. Second, the perceptions of specific domestic groups or the population at large can be seen as indicative of the quality of an election. Third, a measure of election quality can be established through a survey of impartial experts. And finally, electoral returns can be studied quantitatively to check for patterns that diverge from what would be expected in a manipulation-free election ( election forensics ). This session is interested in the issue of election quality with regard to both its dimensions (electoral integrity and administrative quality) and with regard to both democracies and nondemocracies. Questions that the session intends to address include, but are not limited to: 1) How can we measure election quality? How valid and reliable are existing measures of election integrity based on election observation reports, expert and citizen surveys, and fraud forensics? How can existing data be leveraged to enhance our understanding of election quality? 2) What explains variation in election integrity? What are the causal mechanisms explaining changes over time in election integrity and differences between countries? Are explanations different in democracies and non-democracies? And how crucial are elections for (measuring) democracy? 3) What is the role of (domestic and international) election observation in assessing, and improving the quality of elections? What is the role of domestic and international actors in promoting electoral reform? How can new voting technologies help to improve election quality? And to what extent varies the methodology of (inter)national organizations in assessing the quality of elections? 1 For instance, election observation missions conducted by the OSCE have criticized elections in the Netherlands on various aspects. See

11 Workshop 8: Political socialization and citizenship education of young people Workshop Chairs Dorien Sampermans, KU Leuven Lies Maurissen, KU Leuven Ellen Claes, KU Leuven In this session we want to look into the effects of new challenges for schools regarding the political socialization of adolescents. Schools can play a role in students social and political development (Claes, Hooghe & Marien 2012) and most policymakers in western democracies are convinced of the importance to educate young people to become more informed, competent and responsible citizens (Torney-Purta, Wilkenfeld & Barber, 2008; Westheimer & Kahne 2004). Schools of course do not operate in a vacuum. Hence societal challenges (e.g. globalization and multiculturalism) also ask for new approaches regarding civic education. Also for citizenship education researchers changing contexts create new needs and opportunities. Recently highlighted topics in the field are new forms of political participation (Manning & Edwards, 2014), the relation between online activities and political participation (Quintelier & Vissers, 2008), the effect of open classroom climate and teacher-pupil interaction on civic attitudes. But also more traditional questions are reconsidered, for example: is SES still a strong predictor regarding the intention of young people to participate politically? Has the interplay of civic education and ethnic differences changed? In short political socialization studies and citizenship education research are - and should be - evolving. This session wants to explore new, existing and changing trends in civic and citizenship education studies in diverse contexts of learning among youth. References Claes, E., Hooghe M., & Marien S. (2012). A two-year panel study among Belgian late adolescents on the impact of school environment characteristics on political trust. International journal of public opinion research, 24(2), Manning N., & Edwards K. (2014). Why has civic education failed to increase young people s political participation? Sociological research online, 19(1), z.p. Torney-Purta, J., Wilkenfeld, B., & Barber, C. (2008). How adolescents in 27 countries understand, support and practice human rights. Journal of social issues, 64(4), Quintelier, E., & Vissers, S. (2008). The effect of Internet use on political participation. Social science computer review, 26(4), Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of education for democracy. American educational research journal, 41(2), * Corresponding co-chair: please send your proposals here

12 Workshop 9: Political Communication Workshop Chairs Laura Jacobs, KU Leuven, Belgium Lotte Melenhorst, Leiden University, the Netherlands Over the past decades political communication, the study at the intersection of politics and communication, has evolved into an important subfield in political science. Technological developments and new trends in the media landscape are taking place at a fast pace, making the relationship between media and politics a dynamic and challenging topic of interest. This workshop aims to bring together researchers from Belgium and the Netherlands who study the interaction between media and politics from various perspectives. Politics is all about perception, and this renders various media as popular information sources in contemporary Western societies an important socialization potential to shape these perceptions. The power of the media to influence a whole range of political attitudes and behaviors can thus be considered quite substantial. In this workshop, we therefore especially welcome papers that deal with this relationship between media and political attitudes and behaviors. Examples may be the studies of media and political participation, media and policy making or media and political attitudes, such as political trust, antiimmigrant votes, etc. However, as the relationship between media and politics is inherently interdependent, research that investigates the impact of politics on media, and studies specifically addressing the interactions between media and politics are very much appreciated as well. Because we encourage topical research, this workshop also welcomes studies concerning the 2014 elections in Belgium and the Netherlands. When one says elections, one says campaigning, as politicians need to present themselves to the electorate in order to gain visibility and subsequently get votes. The various elections provide an excellent opportunity to (comparatively) study the relationship between election campaigns and voting behavior, both at the regional, national and European level. Also research specifically addressing the role of social media as new forms of communication between political actors and citizens is highly appreciated. In this workshop, we invite papers that deal with political communication (widely defined). Potential topics include but are not limited to: new media, media effects, agenda-setting, framing, election campaigns, media and political attitudes, mediatization. Both methodical papers and theoretical contributions are welcome, as well as case studies and comparative approaches. We welcome quantitative, qualitative as well as mixed-methods studies and contributions from both political science and communication scholars. Also welcome are papers that apply original methodologies (e.g. experimental studies). The working language of the panel is English. Papers may be submitted either in Dutch or in English.

13 Workshop 10: The Contestation of Immigration, Ethnic Diversity and Citizenship Workshop Chairs Christof Roos, Vrije Universiteit Brussel Costica Dumbrava, Maastricht University In most European countries mainstream political parties and the general society seem to have accepted the fact that they have become immigration countries over the past four decades. Governments have sought to actively define and manage their immigrant population by imposing distinct entry and residence conditions for particular groups of migrants (refugees, family migrants, types of labour migrants) (Morris 2001, Mau et al In many countries of destination integration policies targeted immigrants social wellbeing and their economic performance. A series of reforms of citizenship laws relaxed provisions on dual citizenship mainly in order to ensure the smooth integration of immigrants. European countries politically and legally adapt to ever more diverse and globalized European societies. However, immigration is not without contestation. New social movements are forming that oppose religious and ethnic diversity; populist political parties reinforce anti-immigrant attitudes. These phenomena prompt questions such as: To what extent can we observe a new mobilization against immigration and immigrants rights? Are current phenomena different from the electoral success of radical right anti-immigrant parties in the 1990s and 2000s? What are the actors behind the new anti-immigrant mobilization? What vision of society do they promote? What are their alternatives to cultural and ethnic diversity? What are the political and legal responses of the EU and of national and local actors to the current wave of anti-immigrant mobilization? The organizers welcome contributions from senior and junior researchers who work on issues related to current contestations of immigration policy, ethnic diversity and citizenship policies. The panel is open to different perspectives and to various methodologies; e.g. comparative political science, sociology, political theory.

Use Social Media To Your Advantage!

Use Social Media To Your Advantage! Use Social Media To Your Advantage! The validation of the Social Media Strategy Design framework in the municipality of Enschede Master thesis Business Administration UNIVERSITEIT TWENTE. Author: Reinier

Nadere informatie

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen

Meerjarenplan. Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt. Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Meerjarenplan Steunpunt VLAS Vlaams Armoedesteunpunt Promotor-coördinator: Danielle Dierckx, Centrum OASeS, Universiteit Antwerpen Publicatiedatum: 15/12/2011 P a r t 3 A c r o n i e m : V L A S Pagina

Nadere informatie

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Autumn 2009 AIAS Newsletter Marta Kahancová won dissertation price An inaugural lecture and a new professor Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Amsterdam Institute for Advanced labour

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

Researching the added value of Planning Support Systems for the Spatial Planning Process The Case of the Province of Utrecht

Researching the added value of Planning Support Systems for the Spatial Planning Process The Case of the Province of Utrecht Researching the added value of Planning Support Systems for the Spatial Planning Process The Case of the Province of Utrecht GIMA-Thesis report Thijs Briggeman February 25 th, 2015 Colofon GIMA, february

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent Contents iii Purpose of this document 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014:

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent profile of the university of amsterdam may june 2012 university profile may 3 th 2012 Contents iii Purpose of this document* 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32

Nadere informatie

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying Contents 1 INTRODUCTION... 4 1.1 The University of Aruba and Faculties... 4 1.2 Objectives of the University... 4 2 THE GOVERNANCE OF THE UNIVERSITY OF ARUBA... 5 2.1 Rector... 5 2.2 Advisory Board...

Nadere informatie

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment ABS-RI AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL RESEARCH INSTITUTE RESAM RESEARCH INSTITUTE

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION ^^ 1 RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN,

Nadere informatie

31 www.observantonline.nl

31 www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 35 30 april 2015 Make your voice heard! Vote during the University

Nadere informatie

UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014

UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014 UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014 COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS MASTER THESES TO OBTAIN THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN APPLIED ECONOMICS

Nadere informatie

Bachelor Thesis Business Administration

Bachelor Thesis Business Administration Relationship Marketing in Sports Retention of Sponsors Bachelor Thesis Business Administration Rutger de Vries s0216208 UNIVERSITY OF TWENTE 2-5-2013 Bachelor Thesis Author Rutger de Vries S0216208 Enschede

Nadere informatie

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam

Committed to society. Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam Naam onderzoeksprogramma exercilla feum volore do odolort incillut ad magnisc iliquissed tat luptat Dr. Edien Bartels, universitair docent Sociale en culturele antropologie onderzoekt de actualiteit van

Nadere informatie

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS

SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS SOCIAL URBAN PLANNING SOCIAL MEDIA INTERVENTIONS IN THE URBAN AREA DEVELOPMENT PROCESS GRADUATION MASTER RESEARCH, P4 REPORT. Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Urban Area Development

Nadere informatie

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy 1 Who Cares? A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care,

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

Multicolored or Black and White. The Effects of World Heritage Listing on Curacao Tourism

Multicolored or Black and White. The Effects of World Heritage Listing on Curacao Tourism Multicolored or Black and White The Effects of World Heritage Listing on Curacao Tourism MASTER THESIS Annefleur Sophie Siebinga 368265 Erasmus University Rotterdam School of History, Culture, and Communication

Nadere informatie

Fostering professionalism and integrity in research

Fostering professionalism and integrity in research Fostering professionalism and integrity in research Final report of the Taskforce Scientific Integrity Erasmus University Rotterdam October 2013 Editors final report: Monique van Donzel, Geske Dijkstra

Nadere informatie

Monitoring Safety & Security

Monitoring Safety & Security Monitoring Safety & Security 2013 Annual report Research programme Erasmus School of Law 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1. Introduction... 4 2. Programme strategy in 2013... 6 2.1 Midterm evaluation

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

Mapping E-culture ISBN 978-94-90108-01-4 EDITOR

Mapping E-culture ISBN 978-94-90108-01-4 EDITOR Mapping E-culture Mapping E-culture Virtueel Platform Damrak 70-6.54 1012 LM Amsterdam The Netherlands + 31 (0)20 627 37 58 info@virtueelplatform.nl www.virtueelplatform.nl ISBN 978-94-90108-01-4 VIRTUEEL

Nadere informatie

Universiteit Leiden ICT in Business

Universiteit Leiden ICT in Business Universiteit Leiden ICT in Business Living Labs Engaging the end user with Social Media Name: Student-no: Amiet Oedit Doebé s0954616 Date: 1st supervisor: Robert Hewins, MBA 2nd supervisor: Dr. Hans Le

Nadere informatie

City s Images in the Media

City s Images in the Media City s Images in the Media Towards a roadmap for researching a city s media images Master s Thesis Bart van de Velde, BSc October 2008 2 City s Images in the Media Towards a roadmap for researching a city

Nadere informatie

The transformation from a bureaucratic to a matrix organization:

The transformation from a bureaucratic to a matrix organization: The transformation from a bureaucratic to a matrix organization: A case study of the directorate of Development Finance of the Ministry of Finance of Suriname A Research Paper by: Raïssa van Varsseveld

Nadere informatie

Strategic alignment in e-government projects

Strategic alignment in e-government projects 2 Preface This thesis is the final step in completing the Master Economics & Informatics at Erasmus University Rotterdam. It took me longer than expected, but I am glad that after years of work, this thesis

Nadere informatie

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 FIRA Platform...

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie