INTORNO Opera Muziektheater. Jaarverslag 2012 INTORNO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTORNO Opera Muziektheater. Jaarverslag 2012 INTORNO"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 INTORNO 1

2 Inhoud: Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Programmering 4 - Breakfast 4 - Klassiek voor Kooters 5 - Operadagen Rotterdam 6 - De Rode Klompjes 6 - Operette Live 7 - Kikkererwtje 7 3. Financiën en Jaarrekening Medewerkers 8 5. Bestuurlijke ontwikkelingen 9 6. Toekomst Bijlagen Jaarrekening 2012 met Verlies en Winstrekening Balans Colofon 2

3 1. Inleiding INTORNO had in 2012 een productief jaar. Breakfast was de derde opera die INTORNO op haar podiumschip de Fighter produceerde. De voorstelling werd door het publiek goed ontvangen. Twee muzikale voorstellingen voor de jeugd werden gespeeld op scholen en ook voor de Operadagen Rotterdam mochten wij een serie schoolvoorstellingen spelen. Rond de kerst werd een nieuwe voorstelling gemaakt voor het Schiedammer thema jaar Turkije en Schiedam. Deze voorstelling, Kikkererwtje, speelde op alle scholen in de Schiedammer wijk Groenoord. Het festival Klassiek voor Kooters is ons tweede winkelcentrumavontuur geweest en vond gedurende een heel weekend plaats in het winkelcentrum Hof van Spaland te Schiedam was het jaar waarin de eerste tekenen van de voorgenomen bezuinigingen op cultureel vlak waren te merken. INTORNO heeft dit jaar nog niet veel last gehad van deze economische malaise maar anticipeert wel op de huidige en komende recessie jaren. Zo heeft INTORNO zich meer gericht op kleinschalige culturele programma s met een kop en een staart waarmee de kosten en de baten beter beheersbaar zijn.. Het leerwerkproject op het podium Fighter heeft vooral in het voorjaar veel werkzaamheden goed in de grondverf kunnen zetten. Zo is er nieuwe elektrische bedrading aangebracht in de stuurhut en in de verblijven op het tweede dek. Ook zijn er nieuwe plannen in ontwikkeling om de voortgang van het leerwerkproject te kunnen blijven garanderen. 3

4 2. Programmering INTORNO heeft in 2012 maar liefst vijf verschillende producties op de planken gebracht. Zelfs twee wereldpremières. Voor een relatief klein gezelschap is dat een prima prestatie waar medewerkers en bestuur ook trots op mogen zijn. Ook vond het festival Klassiek voor Kooters plaats. Er is een nieuwe kindervoorstelling gemaakt, genaamd Kikkererwtje. De opera Breakfast van Maria Heiden en Marco Kalkman is na zeven jaar opnieuw in productie gegaan met een nieuwe cast en regie voor op de zeesleper de Fighter. Drie producties uit eerdere jaren vonden doorgang en speelden in Rotterdam en in de regio Rijnmond, met een klein uitstapje naar Oost-Souburg. Opera Breakfast INTORNO heeft in juni 2012 zeven keer de opera BREAKFAST uitgevoerd in een nieuwe enscenering. Deze keer op een geheel eigen wijze en op een geheel andere, bijzondere (open lucht) locatie. Breakfast is een intieme opera (2 zangers en een pianist) over een vrouw die een restaurant bezoekt waaraan voor haar vele herinneringen kleven. De barkeeper hoort haar aan en raakt langzaamaan steeds meer betrokken bij haar verhaal. De opera leende zich door de minimalistische, intieme setting prima voor een aantal opvoeringen op INTORNO s eigen (open lucht) podiumschip De Fighter in de Schiehaven van Rotterdam. De doelstelling van INTORNO voor deze voorstelling was om één van haar klassiekers opnieuw beschikbaar maken voor het publiek en het stuk, door het onder andere te spelen op het unieke podium De Fighter, een nieuwe dimensie geven. Daarin is zij zelfs met een bescheiden budget wonderwel geslaagd. Het resultaat was een voorstelling met prachtige, sfeervolle muziek. Breakfast is in 2012 in totaal 7 keer gespeeld, waarvan vijf keer in de maand juni (20 t/m 24 juni) en twee keer in de maand september (tijdens de Wereldhavendagen op 8 en 9 september). De opmerkingen die gemaakt werden waren lovend en veel bezoekers melden zich aan op onze nieuwsbrief met als reden in de toekomst graag terug te willen komen. Bij de voorstellingen tijdens de Wereldhavendagen is er een evaluatieformulier verspreid aan de bezoekers en van alle evenementen kwam ons evenement als een van de hoogste positieve beoordelingen uit de bus! 4

5 Festival Klassiek voor kooters Deze editie van het festival Klassiek voor Kooters startte op papier op één locatie, namelijk wijkcentrum De Blauwe Brug. Eigenlijk kwamen we al snel het idee om het terrein te vergroten door de workshops in het winkelcentrum plaats te laten vinden. Hierdoor zouden we veel meer zichtbaar zijn voor winkelend publiek. De ondernemersvereniging van het winkelcentrum wilde graag haar medewerking verlenen waardoor we de beschikking kregen over het winkelcentrum, marktkraampjes en zelfs drie vrijwilligers van de vereniging. Het wijkcentrum bood ons de zaal voor de voorstelling en een ruimte waar de spelers en de medewerkers van INTORNO even pauze konden houden. De tweede dag van het festival was de voorstelling De Rode Klompjes te zien. Rondom deze voorstelling waren geen workshops georganiseerd, het festival speelde zich deze dag alleen binnen het wijkcentrum af. Deze tweede dag was vooral bedoeld voor peuters en kleuters. De reacties waren positief, niet alleen van bezoekers maar ook van de winkeliers. Van deze laatste kregen wij ook veel medewerking. Al eerder noemden we de kraampjes die gebruikt konden worden voor de workshops, maar ook kregen we een fotocamera te leen om het festival in beeld en geluid vast te kunnen leggen. De opzet en uitwerking van het festival is door iedereen als geslaagd beschouwd. Het festival was goed te zien dankzij de medewerking van de verscheidene winkelcentra en de opgehangen raamposters. De voorstellingen pasten goed bij het thema en de workshops vonden gretig aftrek. 5

6 Operadagen Rotterdam INTORNO maakte een hele speciale serie voorstellingen in de basisscholen van Rotterdam tijdens de operadagen Rotterdam. Dit was het tweede jaar dat INTORNO deze invulling gaf en bij de drie deelnemende basisscholen werd de voorstelling goed ontvangen. Er werd een bewerking van de opera Het Zingende Botje opgevoerd. Deze voorstelling is nog steeds één van de betere voorstellingen maar doordat het een grote cast heeft (vier personen) is het voor een kindervoorstelling van 20 minuten alleen geschikt voor speciale gelegenheden. De voorstellingen werden voorafgegaan door een kleine workshop opera-zingen door de zangeres Serena Jansen. Rode klompjes De Rode Klompjes is een voorstelling voor peuters (3+) en speciaal gemaakt om aan te sluiten bij de muzikale belevingswereld van deze kinderen. Daar deze jonge kinderen, en helaas tegenwoordig ook de oudere kinderen meer en meer vooral visueel ingesteld zijn wordt er gewerkt met een combinatie van herkenbare beeldtaal, kleurvlakken en prachtige muziek zonder woorden. De voorstelling werd twee maal in oktober in gespeeld: in Oost- Souburg en in Rozenburg. 6

7 Operette Live Operette Live is een programma dat ontwikkeld werd door de sopranen Annelies Prins, Margreet Schuemie en de pianist Peter le Feber. INTORNO adopteerde het programma min of meer met extra inzet van Marco Kalkman op de viool. Samen spelen zij een gearrangeerd programma met bekende operette melodieën. Hiermee kan INTORNO goed aansluiten op de vraag naar muziek en voorstellingen voor de doelgroep senioren. Het programma is onderdeel van Cultuurbuur en speelde dan ook twee maal in de Locaal Culturele Centra van Rotterdam. Kikkererwtje Kikkererwtje is een project dat eind december 2012 is begonnen en nog zal doorlopen tot het voorjaar van Marco Kalkman en Jeroen Manders spelen deze voorstelling die voor de gelegenheid van de 200 jarige Turks-Nederlandse handelsbetrekkingen is gemaakt. De voorstelling is gebaseerd op een bekend Turks volkssprookje. In tegenstelling tot de andere voorstellingen van INTORNO heeft de voorstelling zich ontwikkeld tot een vertelvoorstelling. Dit omdat ook de Islamitische basisschool in Schiedam betrokken was bij het project en in deze school is muziek een gevoelig punt. Het eindresultaat werd een voorstelling die bij uitstek geschikt bleek voor de basisscholen en waarbij INTORNO ook een passende lesbrief kon afgeven. In twee scholen zijn workshops verzorgd door de spelers van de voorstelling. 7

8 3. Financiën en Jaarrekening 2012 Zoals hierboven al eerder opgemerkt werden in 2012 ook voor INTORNO de eerste gevolgen van de economische crisis concreet. De subsidies en opdrachten liepen terug en voor onderhoud en aanpassingen aan Fighter was minder geld beschikbaar. Het eigen vermogen zit voor een belangrijk deel vast zit in Fighter als open luchtpodium. Ook voor de komende jaren zullen alle geledingen van INTORNO nog scherper moeten letten op inkomsten en uitgaven. Een nog groter beroep zal op vrijwilligers worden gedaan, omdat er voor loon en inhuur minder budget beschikbaar is. Het huidige bestuur is zich van deze financiële situatie bewust en is hier alert op. Tegelijkertijd doen zich tijdens crisisperioden ook kansen voor ook in culturele zin. INTORNO beraadt zich op nieuwe doelgroepen die een bepaalde behoefte hebben aan culturele beleving en participatie. Door ons te richten op deze nieuwe doelgroepen ontstaan voor gezelschap nieuwe kansen om nieuwe culturele producties (al of niet met de doelgroep) tot stand te brengen. Ook zijn er door de crisis meer langdurig werkzoekenden en mensen met een beperking die om praktijkomgevingen nodig hebben om hun positie op de arbeidsmarkt te behouden of te versterken. De Fighter biedt daarvoor leer-werkplaatsen waar de samenleving behoefte aan heeft, maar ook INTORNO heeft die potentie. De komende jaren is dat een uitdaging van formaat om de financiële middelen te verwerven om de culturele en maatschappelijke potentie van INTORNO helemaal tot uiting te laten komen. 4. Medewerkers Bij INTORNO waren op 1 januari 2012 op zzp-basis werkzaam Marco Kalkman (artistiek leider). Maaike van Steenis is per 1 januari niet meer werkzaam bij INTORNO. Haar taken werden verdeeld tussen Marco Kalkman en Caroline van Zoelen. Zij fungeerde als assistent van de zakelijke leiding. De boekhouding werd verzorgd door Joke Mets. Als gevolg van ziekte is dit werk in de loop van 2012 overgenomen door Meta de Mol van Otterloo. Op kantoor was Helga van Noord werkzaam als office-manager op vrijwillige basis. De accountant van INTORNO was mevrouw Nermin S. Kökhan-Dogan van NS Interim Financial Services. Als adviseur van het leer-werkproject Fighter is Cor Flach bij de stichting betrokken. Het leerwerkproject op The Fighter stond onder leiding van Marco Kalkman, met steun van Cor Flach. Sinds 2011 heeft Intorno een werkbegeleidster op zzp-basis, Marjolijn van Seeters, en een voorman aangesteld, Dennis van Russell, eveneens een zzp-er. Dennis van Russell is omstreeks maart 2012 door ernstig voetletsel (geen ongeval) arbeidsongeschikt geworden en kon na maart niet meer zijn functie uitoefenen. De lancune is opgevangen door het inhuren van medewerkers via een arbeidsbureau. Van Marjolijn van Seeters is einde juni 2012 afscheid genomen. In de periode van juni t/m september 2012 heeft Pieter Zegers op ZZPbasis de rol van kapitein ingevuld, e.e.a. ter ontlasting van Marco Kalkman. 8

9 5. Bestuurlijke ontwikkelingen Het bestuur van INTORNO bestond op 1 januari 2012 uit de volgende personen: Piet van der Veen, voorzitter, Lone Leth Larsen, secretaris, Frank Verhulst, penningmeester. Met ingang van maart 2012 is Koos Hollander toegetreden tot het bestuur in de functie van secretaris en met bijzonder aandachtsveld de activiteiten op en rond Fighter. Het bestuur kwam in 2012 elf keer bijeen. Met de accountant is op meerdere momenten overleg gevoerd met betrekking tot subsidieafrekeningen, herstructurering van de administratieve organisatie en jaarstukken. In oktober 2012 heeft de accountant advies uitgebracht m.b.t. de Vpb- en BTW-positie van INTORNO. Daarnaast is enkele malen overleg geweest met PWC, die voor INTORNO een quickscan heeft gemaakt over haar fiscale positie. Dit onderwerp is op een aantal bestuursvergaderingen aan de orde geweest. Er zijn veranderingen aangebracht met name bij de verzekeringen. De versnipperde verzekeringsportefeuille is zo veel mogelijk geconcentreerd bij één partij. Op initiatief van Koos Hollander heeft het bestuur een werkgroep opgericht die nadere invulling moest geven aan de nieuwe opzet rondom INTORNO, de Fighter waar INTORNO het vruchtgebruik van heeft en het leerwerkproject Fighter. Eind december is een verslag vanuit de werkgroep gekomen en de resultaten daarvan zullen in 2013 worden besproken. 6. Toekomst In 2013 verwacht het bestuur uitsluitsel te geven over haar eerder ingezette weg tot afsplitsing of opdeling van de activiteiten van het leerwerkproject en van het operadeel van INTORNO. De werkgroep Fighter is met een voorstel gekomen opnieuw de voordelen in overweging te nemen de stichting te handhaven in de bestaande vorm: dit biedt volgens de werkgroep meer voor- dan nadelen. In 2013 moeten daardoor alle standpunten, belangen, financiële en fiscale consequenties nogmaals zorgvuldig worden afgewogen voor er een eventuele verandering kan plaatsvinden. Dit is belangrijk om de continuïteit van het leerwerkproject, waarvan de meeste subsidies eind 2013 aflopen, te kunnen continueren. Eind 2012 zijn twee projecten gestart die voortgang vinden in Een nieuwe opera op de Fighter en de kindervoorstelling Kikkererwtje. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om in 2013 mee te doen met het Nederland-Rusland jaar. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in de succesvolle voortzetting van de activiteiten van INTORNO op artistiek gebied, zij het met, als gevolg van de crisis, uiterst krappe budgetten. Bijlagen Jaarrekening 2012: Verlies en winstrekening Balans per

10 Colofon en formele gegevens INTORNO Statutaire naam: Stichting Intorno Ensemble Bankrekeningnummer: IBAN: NL38RBRB KvK-nummer: BTW-nummer: NL B.01 INTORNO is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) Adres kantoor: Jozef Oreliosingel 251 A 3122 CS Schiedam telefoon: Adres Rivierpodium Fighter: Schiehaven 14 (tegenover nummer 11) 3024 EC Rotterdam Bestuur per : Piet van der Veen; voorzitter, Frank Verhulst; Penningmeester, Lone Leth Larsen; bestuurslid, Koos Hollander; secretaris. Doelstelling volgens de statuten: Het maken en produceren van Opera en Muziektheater in de breedste zin van het woord. Hoofdlijnen van het beleidsplan: INTORNO maakt opera en muziektheater voor drie doelgroepen. 1. Kinderen waaronder specifiek peuters en kleuters, 2. Volwassenen 3. Kwetsbare groepen (achterstandsgroepen). De expertise van INTORNO wordt ingezet als middel voor het bewerkstellingen van bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen en het oplossen van problemen. Het beleid is dan ook gericht om wat betreft punt drie landelijk te signaleren waar INTORNO op maatschappelijk gebied een bijdrage kan leveren. In 2010 was dat bijvoorbeeld taalproblemen bij vrouwen van de eerste allochtone generatie en in 2012 vroegtijdig schoolverlaters. Beloningsbeleid: INTORNO kent een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Slechts werkelijk gemaakte onkosten en reiskosten worden vergoed. De directie van INTORNO werkt op projectbasis. Per geïnitieerd project ontvangt zij een vergoeding volgens landelijke normering. INTORNO heeft geen medewerkers in vaste dienst. Per project worden de (voornamelijk artistieke) medewerkers aangetrokken die een tijdelijke opdracht krijgen als zzp er of verloond worden door een verloningsbedrijf of uitzendbureau. INTORNO volgt de richtlijnen die momenteel opgesteld worden voor de Governance Code Cultuur. 10

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

DEEL I JAARVERSLAG... 5

DEEL I JAARVERSLAG... 5 INHOUD DEEL I JAARVERSLAG... 5 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OMROEP... 9 a) Personeel... 9 b) Beloningsbeleid... 10 c) Leerwerkbedrijf... 10 d) Maatschappelijk verantwoord ondernemen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Stichting De Regenboogboom Jaarverslag en Jaarrekening 2012 0 Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 2 Financiële Positie 3 Jaarverslag Bestuur over 2012 1. Welkom bij de Regenboogboom 2012 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt

Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt Bestuurlijk, Artistiek en Financieel Jaaroverzicht 2013 Stichting Haags Orgel Kontakt Inhoudsopgave 1. Basisgegevens:...3 2. Aard en doel van de Stichting:...3 3. Samenstelling bestuur:...3 4. Participanten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G KSU2013 J A A R V E R S L A G Colofon Het jaarverslag 2013 is een uitgave van de KSU en verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie