Stichting DNO Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting DNO Nederland"

Transcriptie

1 Ntulen verenigingenraad 26 nvember 2008 Datum 26 nvember 2008 Lcatie Netwerkkantr Zwlle Aanvang 19:30 uur (vraf vanaf 17:30 eten + visie DNO 2012) Aanwezig Heidy Blwijn (Blwijn Cmmunicatie); Frank Dekkers (DNO Zwlle I), Rb Henstra (Netwerkkantr); Ewud Liberg (Stichting), Ry Osten (DNO Zwlle II), Rel Riepma (Stichting VZ/NO), Rb Henstra Afwezig Herman Bekker (DNO Grningen); Jan Willem van Dalen (Stichting) Nr. Onderwerp 1. Opening De vergadering werd gepend met een gezellig eten en een vrije dialg ver de visie p De netwerknderneming in Het belangrijkste resultaat van dit peningsgesprek was: Om de activiteiten van de verenigingen het klppend hart van DNO centraal te stellen, meten allerlei diensten ngemerkt perfect geregeld zijn. Leden staan centraal en ervaren het bestuurlijk werk als ndersteunend en verrijkend. Om het bestuurlijke werk te faciliteren, kwam uit de creatieve sessie het idee m cncrete en succesvlle diensten vr het in stand huden van bestaande en pbuwen van nieuwe verenigingen gestructureerd te verzamelen. Op die manier ntstaat een praktische basis ntstaat vr het rganiseren van de vereniging. Vrlpige werknaam: de blije ds. Diensten die in de blije ds kmen, wrden in de kmende maand dr de verenigingen verzameld en pgestuurd naar Rb Henstra. Rel en Rb maken een eerste rdening. De rdening wrdt in een aantrekkelijk frmat gegten. Rel en Rb verleggen daarver met Arjan Biel. Praktische elementen die in de blije ds kmen, zijn: Flyers DNO (uitstraling, wie zij we? waar staan we vr?) Startersinfrmatiepakket Visitekaartjes DNO Presentatie DNO p CD Bestuursmap (k digitaal p CD f afgeschermd deel van de website) Vrbeelden van netwerkwerkbijeenkmsten, met ft s Organisatieplaatje in 1 A4: Verenigingen en ndersteunende diensten

2 Vrbeeld taakverdelingen binnen de verenigingsbesturen Buddysysteem vr begeleiding nieuwe verenigingen aanvullende pmerkingen: begeleiding nieuwe verenigingen spreiden en structureel maken. Een begeleider met zelf wel ervaring hebben gehad in het besturen van een DNO vereniging en thuis zij in de effecten van vrgenmen beslissingen. Er is niet geïnventariseerd wie we hiervr zuden vragen. Wil iedereen daar ng even ver nadenken en deze maand namen waarnder die van jezelf drgeven? Statuten stichting en vereniging Samenwerkingsvereenkmst met Het Netwerkkantr Cmmunicatieplan + cmmunicatiebeleid en tetsingsrl PR-cmmissie PR agenda Startprgramma s + vrbeelden vr aanpak Brief nieuwe leden, welkmstbrief van de vereniging Uitndiging bijeenkmst Financiële afhandeling bijeenkmsten Enquête: tevredenheid en ideeën vr de tekmst Prgramma s en uitgangspunten prgramma van de verenigingen, inclusief te benaderen persnen White paper verwerving subsidie gemeenten (he gaat dat en he werkt dat) Opsmming van en lay-ut vr persberichten + vrbeeld persbericht Opzet prjecten. Vrbeeld: prject ndernemingsbeurs Buddy-systeem vr begeleiding nieuwe aspirant leden Onkstenvergedingsregeling cmmissie- en bestuursleden Lege decentrale ledenadministratie + vrbeeld ledenadministratie + samenhang met de centrale ledenadministratie netwerkkantr Lege financiële bekhuding + vrbeeld bekhuding Lege jaarrekening + vrbeeld jaarrekening Lege begrting + vrbeeld begrting Aanmaning vr niet betalende leden ( de lieve brief ) en gevlgen vr de begrting Rab-rekening (i.v.m. spnsrmgelijkheden) Spnsraanvraag Het geheel met flexibele en uitbreidbaar wrden pgezet, zdat bestaande besturen en nieuwe besturen elkaar steeds weer kunnen verrijken met praktische tips en trucs. 2. Mededelingen Rel deelt mee dat Herman Bekker van DNO Grningen zich met zijn bedrijf heeft gevestigd in de stad Grningen. Met het vltallige bestuur gaan ze nu meer vanuit de stad Grningen werken aan de verdere pbuw van DNO Grningen. DNO Grningen tlet mmenteel 12 leden. Rel deelt mee dat de wethuder Ecnmische Zaken van Amersfrt pen staat vr een gesprek met DNO Amersfrt. Jsé van Rijen, DNO Amersfrt en Het Netwerkkantr Amersfrt, zal cntact pnemen met Frank Dekkers m een dergelijke bijeenkmst te arrangeren. Frank deelt mee dat hij de vrzittershamer neerlegt. Wanda neemt de vrzittersrl van DNO Zwlle I ver. Gabriëlle van Luijck en Anke Belens gaan het bestuur cmpleteren. Frank blijft gelukkig vr ns allemaal actief betrkken in de cmmissie PR en Cmmunicatie. Pagina 2; Ntulen verenigingenraad 26 nvember 2008

3 Ry heeft binnenkrt een gesprek met de RABO IJssel Vecht. De RABO wil graag meer cntact met de greiende grep zzp ers. Een rekening bij de RABO bank is ndig m vr spnsrgeld in aanmerking te kmen. Verder willen we de standaardspnsr regeling handhaven en de RABO de mgelijkheid geven m eens een financieel nderwerp als thema vr ledenvergaderingen (financiering bijvrbeeld) in te brengen. 3. Vaststellen agenda 4. Ntulen vrige vergadering N.a.v. afhandeling achtergestelde leningen krijgen leden die hun lidmaatschap hebben pgezegd en leden die hebben aangegeven graag de lening terug te krijgen in januari/februari 2009 terugbetaald. Na afrnding van het verrekenen van de vergeding vr de stichting vr verleende diensten. Namen zijn bekend. 5. Subsidie aanvraag bij Gemeente Zwlle + samenwerking met Gemeente Zwlle Frank legt subsidieaanvraag bij de gemeente vr. Ry en Frank hebben deze aanvraag samengesteld p basis van gesprekken met de gemeente. De gemeente wil de kleine ndernemer graag meer zichtbaar krijgen en daarte k ndersteunen. Na enkele tips ver en weer werken Frank en Ry de aanvraag verder uit en gaan deze vrijdag 28 nvember vrbespreken met de gemeente en daarna definitief maken. Samenwerking met de gemeente Zwlle kmt p deze manier scherper in beeld. Het vertruwen bij Ecnmische Zaken in nze manier van netwerken is grt. 6. Website (beheer, functinaliteiten, prfielen, etc.) Vr januari 2009 wrdt de website dr de websitebeheerders gescreend p futen en lege pagina s. Leden wrden ngmaals gemaand m hun bedrijfsbeschrijving aan te leveren, zdat de uitstraling teneemt. Rel en Ewud screenen het algemene deel en brengen de infrmatie in één lijn met dat wat p de sites van de verenigingen staat vermeld. Rel neemt cntact p met DNO Grningen m te wijzen p deze PR actie en de betekenis daarvan vr de cmpletering van de website van DNO Grningen Ry gaat met Sieblt verleggen ver een algemene menuknp p de hmepage van de site, waarnder de samenwerking tussen leden zichtbaar wrdt gemaakt. Deze vrbeelden van samenwerking wrden in een eenvudig frmat gegten. Ry verlegt k met Sieblt ver het vervangen van de verbrgen aanduiding van de vereniging p de hmepage dr een landkaart van Nederland, zdat p de hme page direct zichtbaar is waar DNO verenigingen gevestigd zijn.. Dit werk is ndig i.v.m. een PR actie in januari, waarin de website centraal wrdt gezet. Dan met het geheel up t date en futls zijn. Wijziging website kmt p een later mment aan de rde. Dit vraagt m het gestructureerd verzamelen van gewenste wijzigingen, te maken keuzen daarin en een snelle realisatie. Ofwel een planmatige aanpak. Nu ng niet te veel benadrukken, mdat het expliciteren ervan verwachtingen prept, die we p dit mment ng niet waar kunnen maken. Pagina 3; Ntulen verenigingenraad 26 nvember 2008

4 7. PR- en cmmunicatie (telichting dr de cmmissie PR- en Cmmunicatie Heidy, Ry, Frank) Beleid. Belangrijkste afspraak met betrekking tt het beleid is dat persberichten ter tetsing aan Heidy Blwijn wrden vrgelegd. Alle verenigingen meten zich daaraan verbinden, mdat p die wijze een unieke naamvering, huisstijl en cultuuruitstraling gebrgd wrdt. Vanuit deze minimale en tch k essentiële kaders kunnen verenigingen hun lkale PR vrij vrm en inhud geven.. Instrumenten. Heidy zrgt i..m. leden in de creatieve hek van PR- en cmmunicatie vr de lay-ut en vrbeelden van persberichten Er wrdt één centrale PR agenda gemaakt. Frank, Ry en Heidy buigen zich daarver. Visitekaartjes gaan we weer inveren. Er wrdt gekeken wat de meerksten zijn m deze kaartjes p naam te prduceren. Er wrdt bij de verenigingen een inventarisatie gemaakt van succesvlle samenwerking van leden vr bedrijven (zie k website, hfdmenu p de hmepage) In januari/februari 2009 wrdt een bijeenkmst gerganiseerd vr aspirant leden Het bvengenemde maakt deel uit van een PR- en cmmunicatieplan, die vr het geheel van DNO is gerealiseerd Artikel in Het Ondernemersbelang (februari 2009) Rel verwijst na cntact in eerste instantie dr naar Ry Het thema: samenwerking tussen zzp ers p basis van wederzijds vertruwen. Ofwel het gevlg van de visie en missie tentnspreiden. Het zu prettig zijn m DNO in de breedte neer te zetten en eventueel k ruimte te krijgen in het ndernemersbelang Grningen en mstreken en Amersfrt en mstreken. 8. Onkstenvergedingen bestuurs- en evt. cmmissieleden DNO Zwlle I heeft vr de bestuur- en cmmissieleden een nkstenvergeding gerealiseerd. Vr een aantal (bestuurs)leden liepen de reis- en kpieerksten uit de hand. Ze hebben dit naar de leden nderbuwd dr transparant aan te geven welke zaken WEL en welke NIET vr vergeding in aanmerking kmen Ok vr het bestuurswerk vanuit de stichting is vergeding vr nksten raadzaam. Reisksten naar Amersfrt en Grningen zijn vrbeelden. Ewud en Rel maken een lijstje van ksten en gaan deze nderverdelen naar te vergeden en niet te vergeden. Deze lijst wrdt de vlgende keer p de verenigingenraad besprken. 9. Financiële afwikkeling kernverstijgende bijeenkmsten De laatste kernverstijgende bijeenkmst is enrm veel ver en weer g d en gebeld m de bekstiging rnd te krijgen. Nieuwe regel: de vereniging die de verstijgende bijeenkmst verzrgt, is verantwrdelijk vr de financiële afhandeling. Dus rganisatie en financiën ligt in één hand. 10. Linkruil Pagina 4; Ntulen verenigingenraad 26 nvember 2008

5 We gaan niet in p het aanbd van Jhan Oms, 11. Rndvraag Facturering. Vrig jaar veel te laat. Nu graag vr 15 januari de actuele stand van de leden en aspirantleden richting het Netwerkkantr. Op basis van vergelijking ledenbestanden decentraal en ledenbestand centraal wrden de bestanden geactualiseerd. Op basis van geactualiseerd bestand wrden de verenigingen vnfrm afspraak gefactureerd en Het Netwerkkantr en de achtergestelde leningen (zie punt vier) betaald. Leden die per 1 januari 2009 hebben pgezegd. Waarm? Met name vanwege afstand, grei eigen bedrijf, verandering in de samenstelling van de ledenpbuw en k met pijn in het hart. Het betreft: Marlies Hnsbeek, Catharina Köhler, Henk Pppe, Lydia Cppens, Crine Jekel en Jannie Hegen. Vergadering verenigingenraad 2009: 24 maart 2009 vanaf uur (want dat beviel ns alen uitstekend) hguit uur in Het Netwerkkantr, Zwlle. Pagina 5; Ntulen verenigingenraad 26 nvember 2008

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Afwezig: Hindrik Dyks, Ger Bongers, Johan Klink, Jan van Dijk, Vincent Weijers, Arend van Beek, Bart Geerdink

Afwezig: Hindrik Dyks, Ger Bongers, Johan Klink, Jan van Dijk, Vincent Weijers, Arend van Beek, Bart Geerdink Verslag Landelijk ICT Beraad VIAG en GV en Datum : 24 augustus 2012 Plaats : Abva/Kab, Oudenrd 170, Utrecht Tijd : 10.00 uur circa 14.30 uur (incl. lunch) Aanwezig: Frank vd Leur, Rbin Paalvast (vrzitter),

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Dnderdag 14 februari 2013 Aanwezig bestuur : Jan Hp (VZ) Juliaan van de Vuurst (JV) The Muys (TM) Rut de Jng (RJ) Evert Nawijn (EN) Ruud van de Grep (RG) Mady van Sandijk (MvS)

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

-1- Huisvestingsplan

-1- Huisvestingsplan -1- Huisvestingsplan Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs)

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie