Jaarverslag RIBW Groep Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. RIBW Groep Overijssel"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 RIBW Groep Overijssel april 2014

2 Inhoudsopgave UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR WERKGEBIED MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN KERNACTIVITEITEN Publieke activiteiten KERNGEGEVENS 13 3 GOVERNANCE BESTURINGSFILOSOFIE RAAD VAN BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT Jaaroverzicht Werkwijze Honorering Samenstelling Raad van Toezicht BEDRIJFSVOERING Planning- en controlcyclus Risicobeheer CLIËNTENRAAD JAAROVERZICHT Adviezenoverzicht CCR Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.6 ONDERNEMINGSRAAD Adviesaanvragen Initiatieven 27 Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 2 van 55

3 3.6.3 BaM 28 4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID RESULTATEN Resultaten voor de cliënten Resultaten voor de medewerkers Resultaten voor de inhoud Resultaten voor het netwerk Resultaten voor de organisatie KWALITEIT EN VEILIGHEID Algemeen kwaliteitsbeleid KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Klachten VEILIGHEID Cliëntveiligheid Veiligheid binnen de organisatie Medewerkersveiligheid KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk SAMENLEVING Wijkgericht werken BELANGHEBBENDEN Overijssel Gebied Noord West Overijssel Gebied Midden Overijssel Gebied Oost Overijssel FINANCIEEL BELEID 54 Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 3 van 55

4 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december U leest hierin de resultaten van dit jaar vormt het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe beleidsplan en daarmee startte ook de realisatie van de veranderingen. De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de gemeenten en de gevolgen daarvan voor onze organisatie stonden centraal. In 2013 werd ook duidelijk dat de Beschermd Wonen functie bij de gemeenten wordt ondergebracht. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 4 van 55

5 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: RIBW Groep Overijssel Adres: Dokter Klinkertweg 2 Postcode: 8025 BS Plaats: Zwolle Telefoonnummer: Nummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur De twee werkmaatschappijen, RIBW IJssel Vecht en RIBW Twente, zijn per 1 januari 2013 opgeheven en opgegaan in RIBW Groep Overijssel. De organisatie is als volgt opgebouwd: Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 5 van 55

6 De Raad van Bestuur geeft meer richtinggevend leiding, mede door sterk feeling te houden met de organisatie en met het omgevingsveld. Formeel is de Raad van Bestuur in een directe lijn verbonden met de wijkteams en maakt met hen ook resultaatsafspraken. Om de wijkteams te coachen en te ondersteunen zijn er teamadviseurs geïntroduceerd, om de scope van de Raad van Bestuur niet te breed te maken. Door de introductie van relatiemanagers wordt een deel van de werkbelasting met betrekking tot relatiebeheer bij de Raad van Bestuur opgevangen. Relatiebeheer is een hulpmiddel om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. In 2013 startte de zelforganisatie. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Teamadviseurs ondersteunen en coachen hen hierin. Ze worden gefaciliteerd door de servicegerichte, ondersteunende diensten. De hiërarchische structuur is hiermee komen te vervallen. De besluitvorming binnen de organisatie vindt plaats op teamniveau, want elk team is een besluitvormend orgaan op dat niveau. Op organisatieniveau is de Raad van Bestuur het besluitvormend orgaan. Uiteraard toetst de Raad van Toezicht de besluiten op dat niveau en conform de Governancecode. De Raad van Bestuur laat zich leiden door het Strategisch Beleidsplan. Dit Strategisch Beleidsplan vertaalt de Raad van Bestuur in een jaarlijkse kaderbrief. Hierin staan zaken op RIBW-Groep Overijssel niveau, die voor dat jaar uitgangspunt zijn Ondersteunende diensten In het concept van zelforganiserende teams vervullen de ondersteunende diensten een belangrijke functie vanuit hun faciliterende rol. Binnen RIBW Groep Overijssel zijn er de volgende ondersteunende diensten: Dienst HRM, Dienst Informatievoorziening en Facilitaire aangelegenheden en Dienst Ontwikkeling. Deze diensten faciliteren het primaire proces, waarbij het primair proces leidend is. De ondersteunende diensten ontwikkelen een concept van klantgerichte dienstverlening, waarbij de vraag van de klant (dus de teams binnen de organisatie) het uitgangspunt is. De medewerkers binnen deze diensten zijn ook zelf organiserend. Elke dienst (samenstelling van meerdere activiteiten/afdelingen) is intern servicegericht en heeft een servicemanager die zelf een deel van de taken binnen de dienst op zich neemt (als persoonsgebonden activiteit). De servicemanager is ook teamadviseur binnen (een deel van) de dienst. Onderling maken ondersteunende diensten waar nodig koppelingen. Om te voorkomen dat teams in het primaire proces te veel aanspreekpunten op centraal niveau krijgen. De structuur van de diensten en taakgebieden is als volgt: Dienst HRM (personeelsaangelegenheden en organisatieontwikkeling) - Personeelsadministratie (waaronder personeelsfunctionarissen) - Opleidingen en stages - Salarisadministratie - Arbobeleid gezondheid en welzijn - Organisatieontwikkeling (inrichting organisatiestructuur).de taak van organisatieontwikkeling ligt bij de servicemanager HRM, die tevens teamadviseur is van deze dienst. Dienst Informatievoorziening en Facilitaire zaken (I en F) - Informatie & Automatisering ICT. inclusief applicatiebeheer, data warehouse, help- en Servicedesk) - Cliëntservicebureau (Frontoffice) en cliëntenadministratie (Backoffice) - Huisvesting: huisvestingszaken (waaronder Arbo met betrekking tot veiligheid), centrale receptie, inkoop materiële middelen - Contractenbeheer (waaronder beheer verzekeringen) Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 6 van 55

7 De taak van Informatievoorziening (ICT-beleid en informatiebeleid) ligt bij de servicemanager I en F, die tevens teamadviseur is voor een deel van de dienst. Dienst Ontwikkeling (Innovatie, Marketing, Kwaliteitszorg en Communicatie) - Innovaties - Marketing, ondersteuning van relatiebeheer - Kwaliteitszorg: methodiekontwikkeling waaronder herstel (inclusief methodiekondersteuning) zorgarrangementen zorg gerelateerde wet- en regelgeving kwaliteitssysteem -incidentenmelding en klacht- en complimentafhandeling Uitvoering communicatie en PR-beleid - Voorlichting cliënten De taak van innovatie en marketing ligt bij servicemanager Ontwikkeling, die tevens teamadviseur is van de dienst. De uitvoering van de communicatie en het PR-beleid valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Overige diensten en taken (rechtstreeks gekoppeld aan Raad van Bestuur): - Bestuurssecretariaat - Business control, waaronder zorgverkoop, aanbesteding, subsidies, financiële zaken (ook afsluiten van daaraan gelieerde contracten) - Ondersteuner(s) Centrale Cliënten Raad - Cliëntvertrouwenspersoon - Klachtencommissie Voor RIBW Groep Overijssel is medezeggenschap, voor zowel medewerkers als cliënten, op alle niveaus in de organisatie belangrijk. De formele medezeggenschap voldoet aan de geldende wet- en regelgeving: de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet op de Ondernemingsraad. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 7 van 55

8 2.3 Werkgebied We hebben de provincie ingedeeld in drie deelwerkgebieden: Zuidoost Overijssel: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Noordwest Overijssel: Dalfsen, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Binnen dit gebied neemt De Herberg een nog nader te bepalen positie in. Midden Overijssel: Almelo, Deventer, Hardenberg, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 8 van 55

9 2.4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Dit is het eerste jaar dat we in ons jaardocument stilstaan bij de wijze waarop wij als RIBW Groep Overijssel invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen over duurzaamheid (planet). Maar ook over people en profit. In dit hoofdstuk geven wij op hoofdlijnen weer wat onze inspanningen in 2013 op dit terrein zijn geweest. Planet In dit kader hebben realiseerden wij en zetten wij in 2013 de volgende zaken in gang: We deden een energiebesparingsproject, waarbij wij cliënten ondersteunden in het zuinig omgaan met energie. Hierbij sneed het mes aan twee kanten. Aan de ene kant een feitelijke besparing op energie en aan de andere kant het kostenbewust maken van onze cliënten. Dit laatste is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel heel belangrijk. Veel van onze cliënten komen rond van een minimuminkomen; We besloten om bij nieuwe aanschaffingen voor het eigen wagenpark uit te gaan van auto s die een A-label hebben. Eén auto (25%) heeft dit label. Profit RIBW Groep Overijssel is als zorgaanbieder een stichting en heeft geen winstoogmerk. Banken zien zorginstellingen steeds meer als gewoon bedrijf die een gezonde financiële positie moeten hebben. Dit laatste wordt steeds belangrijker, omdat de reguliere bedrijfsrisico s als gevolg van overheidsbeleid fors toenemen. RIBW Groep Overijssel heeft gelukkig een gezonde financiële balans. Toen in 2013 duidelijk werd dat zorgkantoren de overproductie niet meer vergoeden, kozen wij ervoor één jaar uit te trekken voor de afbouw. Op deze wijze is er voor de cliënten en ketenpartners sprake van een zachte landing. Naar verwachting kost deze keuze ruim 2,3 miljoen. Nu blijkt dat de keuze in de afgelopen jaren om de reserves daartoe te benutten een goede is geweest. Maatschappelijk geld wordt zo goed benut. People Als zorgaanbieder werken wij met mensen en voor mensen. Het is logisch dat onze focus hierop is gericht, in het kader van onze kerntaak maar ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2013 resulteerde dit in de volgende zaken: Het leer/werkrestaurant Vidiveni Het is belangrijk dat cliënten zich kunnen ontwikkelen. Leren en werken is daarbij een belangrijke drager. In 2013 openden wij in Zwolle een restaurant. Samen met het Deltion College geven wij cliënten hier de gelegenheid het praktijkgedeelte van hun horecaopleiding te doen. Deze activiteit is niet alleen succesvol vanwege het aantal deelnemers, maar ook vanwege de kostendekkende exploitatie. Vidiveni kreeg daarnaast een vermelding in de Lekker een top-500 notering, als het geen leer-/werkbedrijf was; Een nieuw werkconcept Van wijk naar werken De afgelopen jaren zette RIBW Groep Overijssel fors in op diverse werkprojecten. Daarbij zochten wij de samenwerking met andere zorgaanbieders en de sociale werkvoorziening. In 2013 investeerden wij in het ontwikkelen van het bijbehorende beleidsmatige concept: van wijk naar werken. In dit concept verbinden wij het herstel van onze cliënt met de mogelijkheid door te stromen naar werk gerelateerde activiteiten en betaald werk. Daarbij bestaat er in onze optiek een relatie tussen de WMO en de nieuwe participatiewet, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn; Een nieuwe vorm van medezeggenschap op lokaal niveau: Partnerberaden. Werken met zelforganiserende teams, die zelf verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van cliënten, vraagt om een andere wijze van medezeggenschap op lokaal niveau. Daarom kozen wij ervoor te werken met Partnerberaden. Cliënten vormen op lokaal niveau de Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 9 van 55

10 Partnerberaden. Zij voeren lokaal overleg met de teams, over alle zaken die relevant zijn. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is co-creatie. RIBW Groep Overijssel ondersteunt deze ontwikkeling door het tijdelijk aanstellen van coaches. Samen met cliënten geven zij handen en voeten aan deze Partnerberaden; Inzet ervaringsdeskundigheid Binnen de GGZ werken veel aanbieders met ervaringsdeskundigen. Dit zijn (ex)cliënten die vanuit hun eigen ervaring een wezenlijke bijdrage bieden aan het herstel van cliënten. RIBW Groep Overijssel heeft een team Friendly Visiting, dat bestaat uit ervaringsdeskundigen. Zij richten met name op cliënten die op de wachtlijst staan. Het doel hiervan is om cliënten direct ondersteuning te bieden. Het effect ervan is dat een groot deel van de cliënten vervolgens minder begeleiding heeft. Daarnaast hebben wij ervaringsdeskundigen werken bij het team Herstel, het uitzendbureau voor cliënten KIK en als coach voor de partnerberaden. In totaal werkten er in ervaringsdeskundigen (6,4 fte) bij ons. In 2013 bereiden wij, samen met cliënten en de Ondernemingsraad, een nieuw beleid voor op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit beleid stelden wij begin 2014 vast; Werken met vrijwilligers Wij werken veel met vrijwilligers. In 2013 waren er bijna 100 vrijwilligers actief. Met de overgang naar de WMO verwachten wij dat dit aantal de komende jaren toeneemt; Lof der oppervlakkigheid In 2013 legde Femmianne Bredewold (Christelijke Hogeschool Zwolle) de laatste hand aan haar proefschrift. Haar proefschrift ging in op wat de samenleving mag verwachten van het begrip wederkerigheid in de wijk, in relatie tot mensen met een beperking. Samen met FRION (een instelling voor verstandelijk gehandicapten) maakte RIBW Groep dit promotieonderzoek mede mogelijk. Uit het promotieonderzoek komt een aantal belangrijke constateringen naar voren. Vooral mensen die in hun eigen omgeving mensen met een beperking kennen en mensen die in de zorg werken, geven invulling aan het begrip wederkerigheid. Daarbij gaat het om vormen van wederkerigheid als een praatje op straat, een kopje koffie en af en toe het doen van een klusje. Wederkerigheid houdt op wanneer het om zorg gaat. Samen met FRION zal RIBW in 2014 de mogelijkheden onderzoeken om vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Gelet op alle huidige ontwikkelingen en de impact hiervan op de organisatie zullen we het maatschappelijk verantwoord ondernemen eerst vanaf 2016 verder ontwikkelen. Daartoe zullen we niet alleen aangeven wat we in dit kader hebben gedaan, maar hier ook beleid op formuleren. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 10 van 55

11 2.5 Kernactiviteiten De kernactiviteiten komen tot uitdrukking in de missie van RIBW Groep Overijssel: RIBW groep Overijssel is een innoverende netwerkorganisatie die, in het gebied Oost Nederland, mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen methodisch en deskundig ondersteunt in hun dagelijks leven opdat zij daaraan zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Hierbij gaan wij steeds uit van de wens en de mogelijkheden van de cliënt en bieden wij de ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Omdat het merendeel van de mensen ook behandeling ontvangt en om de ketenzorg te optimaliseren werkt RIBW Groep Overijssel intensief samen met de GGZ-behandelinstellingen Dimence en Mediant Publieke activiteiten Voortvloeiend uit de missie voert RIBW Groep Overijssel de volgende kerntaken uit: Beschermd Wonen (BW) In Almelo, Dalfsen, Deventer, Enschede, Glanerbrug, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Kampen, Losser, Nijverdal,, Ommen, Oldenzaal, Raalte, Steenwijk, Twenterand, Zwolle Ambulante Woonbegeleiding (AWB) In alle gemeenten van de provincie Overijssel Overbruggingshuis In Haaksbergen en Zwolle Werken & leren, welzijn In de hele provincie RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding op het gebied van wonen, werken en welzijn aan mensen met een GGZ beperking. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan: Ziektebeelden: Jong volwassenen met psychiatrische problematiek Volwassenen en jongeren met een stoornis in het autismespectrum Mensen met verslavingsproblematiek Mensen met de ziektebeelden Korsakov, Borderline, Schizofrenie, depressies, persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematiek, ADHD Mensen met een dubbel diagnose (bijvoorbeeld verslaving i.c.m. psychiatrische problematiek) Ook ondersteunen wij Justitiële cliënten en ouders met een psychische beperking. Voorziening: Maatschappelijke opvang de Herberg is een dak- en thuislozenopvang in Zwolle.Voor de dagelijkse gang van zaken in De Herberg heeft stichting de Herberg een samenwerkingsovereenkomst met RIBW Groep Overijssel gesloten voor begeleiding en zorg. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 11 van 55

12 In 2013 voerde RIBW Groep Overijssel geen private activiteiten uit. Wel exploiteerde de RIBW Groep Overijssel het restaurant Vidiveni in Zwolle. Dit is een leer-/werkbedrijf waarin cliënten vanuit het Deltioncollege een horecaopleiding volgen en zich zo kunnen voorbereiden op het werken in de reguliere maatschappij. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 12 van 55

13 2.6 Kerngegevens Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten in begeleiding op 31 december 2013 Beschermd wonen 751* Ambulant 1407* Capaciteit Aantal beschikbare bedden op 31 december Personeel aantal medewerkers en fte is inclusief leerlingen, Raad van Bestuur en oproepkrachten (exclusief Raad van Toezicht, externe medewerkers, vrijwilligers en stagiairs) Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december ,5 Productie Verzorgingsdagen beschermd wonen 2013 ZZP 1 t/m Kind en jeugd VPT 1 t/m Aantal ambulante uren in Aantal uren dagactiviteiten in Opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in Wettelijk budget aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten (inclusief subsidies) * alleen AWBZ/PGB cliënten Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 13 van 55

14 3 Governance 3.1 Besturingsfilosofie In 2013 voerde RIBW Groep Overijssel het organisatieconcept van zelforganisatie en wijkgericht in. Dit had gevolgen: voor de wijze waarop de organisatie omgaat met het zicht hebben en houden op kwaliteit van begeleiding en de kosten hiervan. Om het sturen op kwaliteit en kosten te borgen, voerde RIBW Groep Overijssel een dashboard en een financiële maandrapportage op teamniveau in. Het blijkt dat teams hier steeds meer en beter gebruik van maken. Voor hun dagelijkse praktijk, maar ook in het kader van verantwoording. Ook na de invoering van zelforganisatie constateren wij dat de organisatie in control is door gebruik te maken van adequate tools, waar medewerkers ook graag mee werken. De organisatie staat er financieel gezien gezond voor. De eerste reacties van cliënten en medewerkers over de zelforganisatie en het wijkgericht werken zijn positief. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek naar de medewerkers-tevredenheid (najaar 2013). Niet alleen blijft de algemene tevredenheid nagenoeg op hetzelfde peil, de betrokken- en bevlogenheid bij de organisatie en het werk nam toe. Dit zal zich de komende jaren uitbetalen in een betere begeleiding en een hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid. Een andere belangrijke constatering is dat de missie, visie en kernwaarden van de organisatie niet alleen breed bekend zijn, maar ook daadwerkelijk in de praktijk vorm krijgen. Binnen RIBW Groep Overijssel hanteren wij de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht werkt met drie subcommissies: de Remuneratie- en Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 14 van 55

15 3.2 Raad van Bestuur Het jaar 2013 stond in het teken van de invoering van het concept van zelforganisatie en wijkgericht werken. De twee managementlagen die nog bestonden tussen de Raad van Bestuur en de teams zijn geschrapt. Voor de relaties met de buitenwereld kunnen teams een beroep doen op relatiemanagers. De teams worden in- en voor hun ontwikkeling naar zelforganisatie en wijkgericht werken gecoacht door teamadviseurs. In 2013 beschikten iedere drie tot vier teams over een teamadviseur en iedere ± 20 teams over een relatiemanager. Om goed contact te houden met de teams hield de Raad van Bestuur ieder kwartaal, vaak ook in aanwezigheid van de controller, kwartaalgesprekken. Hierin spraken zij over de tussentijdse resultaten, de ontwikkelingen, de moeilijkheden en de ontwikkelingen in de overgang van RIBWfinanciering van zorgkantoren naar gemeenten. Daarnaast zorgde de Raad van Bestuur voor korte lijnen met de teams. Zij beantwoorden mails vaak binnen 24 uur en teams kunnen rechtstreeks bellen met de Raad van Bestuur. Zowel teams als Raad van Bestuur ervaren dit als erg prettig en nuttig. De ontwikkeling naar zelforganisatie en wijkgericht werken was een terugkerend thema op de agenda s van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Met de invoering van het nieuwe organisatieconcept wordt ook gekeken naar de wijze waarop de medezeggenschap lokaal vorm krijgt. Onderwerpen worden daar besproken, waar medewerkers en cliënten invloed hebben. Op teamniveau dus. Deze nieuwe vorm van medezeggenschap ontwikkelt zich tijdens de periode van het Strategisch Beleid verder. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht periodiek over interne en externe ontwikkelingen en besprak thema s zoals organisatieontwikkeling en risicobeheer. In 2013 werd duidelijk dat het kabinet ervoor koos de hele financiering, dus ook de financiering van het Beschermd Wonen, onder te brengen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hierdoor kregen de gesprekken met samenwerkingsrelaties op lokaal niveau gestart in 2012 een andere dimensie. Want samenwerking met collega s is noodzakelijk om de cliënten goed te begeleiden. Gelukkig dragen anderen deze gedachte ook. In 2013 muteerde de Raad van Bestuur. De heer Bart Verpalen nam na ruim 25 jaar in maart 2013 afscheid. Per 1 juli 2013 volgde de heer Aart van Walstijn hem op. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties M/V E. Gritter Voorzitter Raad van Bestuur Bestuurslid RIBW Alliantie M (onbezoldigd) Voorzitter WSW-adviesraad (onbezoldigd) Lid dagelijks bestuur van Platform Wonen, Zorg en Welzijn te Zwolle (onbezoldigd) B. Verpalen Lid Raad van Bestuur Voorzitter Cinementaal (onbezoldigd) M (t/m 28/2/2013) Bestuurslid Werkgeversvereniging (onbezoldigd) Lid RIBW Alliantie (onbezoldigd) Lid Adviesraad Saxion Hogeschool (onbezoldigd) Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 15 van 55

16 A. van Walstijn Lid Raad van Bestuur (per 1/7/2013) Lid Raad van Commissarissen Antonius Zorggroep (bezoldigd) M Bestuurslid St. Joseffonds (q.q.) Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie de Noorderbrug (bezoldigd) Lid Raad van Advies TIASNimbas voor de opleiding MPM en MME (onbezoldigd) Tabel: samenstelling Raad van Bestuur Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 16 van 55

17 3.3 Raad van Toezicht Jaaroverzicht In 2013 veranderde er veel. Voor cliënten op de eerste plaats. Zij werden geconfronteerd met veranderende wetgeving, die vooral na 2014 diep ingrijpt op hun leven. Vooruitlopend daarop maakten veel cliënten plannen zich daarop voor te bereiden. Maar ook voor de medewerkers. Zij kregen in de zelforganiserende teams direct te maken met die veranderde wetgeving, de gevolgen die dat voor hun cliënten heeft en hoe zij daar als team op in moeten spelen. Voor een Raad van Toezicht is het niet altijd eenvoudig om in die hectische omgeving op het goede moment op de juiste onderwerpen in te spelen. Mede daarom ging de Raad van Toezicht niet alleen reactief op de door de Raad van Bestuur voorgestelde agendaonderwerpen in, maar bepaalden ze ook hun eigen agenda. In 2013 besteedde de Raad van Toezicht veel tijd aan het werven en selecteren van een nieuw lid voor de Raad van Bestuur en een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht (per ). In 2013 lukte het om hiervoor goede kandidaten te benoemen. De Raad van Toezicht heeft het hele jaar gefunctioneerd met vier leden en met een waarnemend voorzitter. In het eerste jaar van de juridisch gefuseerde organisatie keurden we voor het laatst twee afzonderlijke jaarrekeningen goed voor RIBW Twente en RIBW IJssel Vecht. Voortaan is er één jaarrekening voor RIBW Groep Overijssel. De overhead is altijd een punt van aandacht voor de Raad van Toezicht. Door de verplatting van de organisatie in 2013 is dit terug te zien in de percentuele verhouding van de overhead op het totaal budget: van 17% in 2012 naar 16% in De Raad van Toezicht vindt dat de Raad van Bestuur prima functioneerde in de periode dat de vacature voor lid van Raad van Bestuur open stond. Het jaarplan is goed uitgevoerd en de Raad van Bestuur stuurde adequaat bij, bij dreigende financiële tegenvallers. Soms ging dat gepaard met het niet verlengen van arbeidscontracten en andere personele keuzes. Dit had ook gevolgen voor cliënten, die hierdoor soms andere begeleiders kregen. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: Auditcommissie. De auditcommissie voerde gesprekken met de Raad van Bestuur en de accountant. De Auditcommissie is vier keer samen gekomen. De hoofdonderwerpenwaren: jaarstukken, halfjaarcijfers, managementletter en begroting. Andere thema s waren vastgoed, risicomanagement en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De Remuneratiecommissie. Jaarlijks hoort deze commissie een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur te voeren. Dit gesprek vond echter begin 2014 plaats, in verband met de benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid sprak in 2013 over een op te stellen integraal en toetsbaar plan voor het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de organisatie. Dit werkt de Commissie verder uit in 2014, volgens afspraak met de Raad van Bestuur. Het aspect veiligheid valt onder deze Commissie na afspraken met de Raad van Toezicht. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid kwam in 2013 eenmaal bijeen. Deze frequentie gaat de komende jaren omhoog. Daarnaast sprak de Commissie met de Centrale Cliëntenraad. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid stond tijdens het jaarlijks overleg met de Cliëntenraad onder andere stil bij de hierboven genoemde ontwikkelingen: de zelforganisatie van teams, de personeelstop, de ambulantisering van de zorg en de gevolgen voor cliënten en een goede woonplek voor cliënten Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 17 van 55

18 Overleg met cliëntenraad en ondernemingsraad De voltallige Raad van Toezicht heeft meegedaan aan het eerste deel van het Strategisch Beraad, waaraan ook de cliëntenraad en ondernemingsraad meededen. Dit traject moet in 2014 leiden tot een integrale en gedragen visie op de toekomst. Daarnaast begonnen in 2013 de Partnerberaden, waarin cliënten en teams samen overleggen over relevante onderwerpen. Deze vorm van medezeggenschap sluit beter aan bij de zelforganiserende teams, omdat de teams directe feedback krijgen van cliënten. Verder kwamen de samenwerkingsverbanden op gemeentelijk niveau aan de orde Werkwijze De leden van de Raad van Toezicht legden in 2013 geen werkbezoeken af, maar deden wel mee aan de eerste fase van het Strategisch Beraad. In een aparte bijeenkomst stond de Raad van Toezicht stil bij het thema netwerken en spraken zij over de ketenpartners van RIBW Groep Overijssel. De Raad van Toezicht had vier reguliere vergaderingen in In deze vergaderingen besprak de Raad, naast de uitgebreide informatie vanuit de Raad van Bestuur over het functioneren van de organisatie, over de onderwerpen: Werving van een nieuw lid Raad van Bestuur Werving van een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht De juridische fusie Huisvesting Risicomanagement in het kader van wijziging financiering AWBZ/WMO; Brandveiligheid Kwaliteit Treasury Jaarrekening 2012 en jaardocument 2012 Accountantsverslag 2012 Kaderbrief 2014 Jaarplan 2014 en begroting 2014 Managementletter 2013 Op 13 maart 2013 besprak de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. Vooraf gaf de voorzitter van de Raad van Bestuur aan dat de Raad van Toezicht in zijn ogen goed functioneert. Hij herkent dat de Raad van Toezicht betere markeermomenten kan aanbrengen (zie hieronder). Daarnaast stonden ze stil bij de procedure rond werving en selectie van het nieuwe lid voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voerde vanaf het begin graag een eigen agenda en reageerde niet alleen op de voorgestelde onderwerpen van de Raad van Bestuur. In de Auditcommissie verloopt het overleg soms op het scherpst van de snede, maar altijd gericht op het resultaat. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is nog in ontwikkeling en wil naar rapportages waarin risico s herkenbaar worden gemonitord, die ook in de Raad van Toezicht vergaderingen aan de orde komen. De Raad van Toezicht wil nadrukkelijker toezien op stakeholdermanagement en maatschappelijke verantwoording. De Raad van Toezicht werkt vanuit de wens bij te dragen aan maatschappelijk nut. In de huidige tijd waar deze voorzieningen onder druk staan, is het belangrijk op te komen voor cliënten, voor een betere samenleving en meer rechtvaardigheid. Bijzondere aandacht schonken ze in de evaluatie aan het feit dat één van de leden van de Raad een kind in begeleiding heeft bij RIBW Groep Overijssel en dat daarover geen belangenverstrengeling ontstaat. De afspraken werken goed. De beoordeling van de Raad van Bestuur is net over de jaarwisseling 2014 gepland. Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 18 van 55

19 3.3.3 Honorering Raad van Toezicht De Raad van Toezicht baseerde de eigen bezoldiging op de NVTZ-regeling. De Raad schaalde zichzelf een trede lager in dan mogelijk is, op grond van de NVTZ-regeling. Het vacatiegeld in 2013 bedroeg voor de waarnemend voorzitter Voor de overige leden De bezoldiging is gebaseerd op de uitgangspunten van de NVTZ-regeling. Raad van Bestuur Bij de vaststelling van de beloning van de Raad van Bestuur paste de Raad van Toezicht de functie zwaartesystematiek van de beloningscode (BBZ) toe. De in de beloningscode (BBZ) gepresenteerde definities en de daarbij gepresenteerde referentiescores voor de verschillende sectoren in de zorg, vormden het uitgangspunt voor de score. De totaalscore zette de Raad van Toezicht af, conform de beloningscode (BBZ), tegen de omvang van de omzet van RIBW Groep Overijssel. Op dezelfde wijze is de beloning voor het nieuwe lid van de Raad van Bestuur vastgesteld Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit. Naam Bestuursfunctie Hoofd- en nevenfuncties M/V B.J.M. Jansen Vicevoorzitter Hoofdfunctie: Raadsgriffier bij de gemeente Voorst. Nevenfuncties via Agnes en Partners BV: - lid Raad van Toezicht Markenheem zorggroep Doetinchem (bezoldigd) - lid van het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universitair Fonds (onbezoldigd) - lid Raad van Commissarissen van Vivare, woningbouwcorporatie te Arnhem (bezoldigd) J.K. Hoepel Lid Hoofdfunctie: managing partner Adviesgroep Zorg bij Twynstra Gudde adviseurs en managers te Amersfoort. Nevenfuncties: - lid Raad van Toezicht Zorggroep Charim te Veenendaal (bezoldigd) R. Witting Lid Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur. Nevenfuncties: - lid Raad van Commissarissen van Area NV, Emmen (bezoldigd) - lid Raad van Toezicht van de Onderwijs Groep Amersfoort (bezoldigd) - lid van de Commissie van Toezicht op de politiecellen Twente/Gelderland-Midden/Gelderland NO, te Apeldoorn (vacatiegeld) - Voorzitter Raat van Toezicht Stichting Bruggerbosch, te Enschede (bezoldigd) - voorzitter bestuur Fuldauerstichting te Hengelo (bezoldigd) A.G. van Kalsbeek Lid Hoofdfunctie: directeur Reinaerde te Utrecht tot 1 september 2013 (bezoldigd) Directeur Noorderbreedte BV te Leeuwarden per 1 V M M V Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 19 van 55

20 september Noorderbreedte BV maakt onderdeel uit van Zorgpartners Friesland (bezoldigd) Nevenfuncties: - lid Adviescommissie Jeugd van de VGN tot 1 september 2013 (onbezoldigd) Jaarverslag RIBW Groep Overijssel 2013 pagina 20 van 55

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel najaar 2014 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Centrale CliëntenRaad en Lokale CliëntenRaden JAAR OVERZICHT

Centrale CliëntenRaad en Lokale CliëntenRaden JAAR OVERZICHT Centrale CliëntenRaad en Lokale CliëntenRaden JAAR OVERZICHT 2014 Eduard Venema (cliënt ambulant Veenendaal) Voorzitter CCR Edwin van Bergenhenegouwen (cliënt ambulant Den Haag) (van links naar rechts)

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Programma Lokale Versterking GGz

Programma Lokale Versterking GGz Programma Lokale Versterking GGz Presentatie resultaten 20 mei 2009 Missie programma GGz Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem, vrouwen uit de vrouwenopvang, dak- en thuislozen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015 Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Doel folder Deze folder is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Governancecode. Sportbedrijf Raalte

Governancecode. Sportbedrijf Raalte Governancecode Sportbedrijf Raalte Versie oktober 2014 Inhoudsopgave I. NALEVING VAN DE CODE 3 II. TAKEN EN WERKWIJZE 4 III. AANSTELLING VAN DE BESTUURDER 7 IV. DE PERSONELE INVULLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Tel. 030 2040851 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk >JS/Pameijer/15.053 Onderwerp > Profiel lid Raad van Bestuur portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Reglement Wmo-Adviesraad Amsterdam (versie 22-04-2015) Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gelet op artikel 84, eerste lid,

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control Manager Bedrijfsvoering & Financial Control inspirerend en verbindend manager met daadkracht Moveoo Moveoo werkt voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij voorbeeld doordat ze dak- of

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014.

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. 2014 was een jaar waarin vernieuwing en verandering aan de orde van de dag waren. Een nieuwe zorgvisie, de start van uiteenlopende nieuwe projecten, een nieuwe

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie