Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels"

Transcriptie

1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels Oefening 1 Het is goed om je te realiseren dat de cc en bcc-regels echt gebruikt worden om iemand een kopie te versturen van een bericht. Als de ontvanger ziet dat zijn mailadres in de cc of bcc regels is opgenomen, bestaat de kans dat hij dit ziet als informatie die hij ter kennisgeving aanneemt. Hij zal zich hierdoor niet per se genoodzaakt voelen om te reageren op het bericht. Als je een reactie wilt van een ontvanger, is het goed om zijn mailadres op te nemen in de regel bestemd voor alle hoofdontvangers. Oefening 2 1. Deze subject line is niet duidelijk. De ontvanger weet niet in één oogopslag waar het bericht over gaat, alleen dat er een vraag wordt gesteld. Duidelijker zou bijvoorbeeld zijn: question about online registration form 2. Dit is een duidelijke subject line. De subject line is als het ware een samenvatting van de kernboodschap van het bericht. 3. Deze subject line is niet duidelijk. Het is duidelijker als de ontvanger meteen weet waarvoor hij precies wordt uitgenodigd. Bijvoorbeeld: invitation to annual Christmas party on 21 December. 4. Deze subject line is duidelijk. De ontvanger van het bericht weet waar de zender een vraag over heeft. 5. Deze subject line is ook duidelijk. De ontvanger weet precies waar hij voor uitgenodigd wordt. De subject line vat de kernboodschap van het bericht heel goed samen. Oefening 3 Dear Mr Anderson, I would like to invite you to the annual meeting of the Amsterdam Students Marketing Association (ASMA). The meeting will take place at the Hilton Hotel in Amsterdam on 19 May. We would very much appreciate your attendance, since you are considered an expert in the field of Marketing. [Je begint het bericht met de hoofdreden dat je deze persoon schrijft: je wilt hem uitnodigen voor een jaarlijkse bijeenkomst. Je geeft de tijd en plaats aan en je geeft aan waarom je juist hem erbij wilt hebben. De lezer weet na het lezen van de eerste alinea wat de hoofdboodschap is van het bericht. Als hij op deze datum niet zou kunnen, hoeft hij in principe niet verder te lezen.] I will give you some basic information about ASMA. The association was founded in 2001 by a small group of Dutch marketing students at the Hogeschool of Amsterdam. The main activities of our association include organising lectures and mini-conferences for Dutch marketing students, arranging company visits, and establishing international relations with foreign companies and universities. If you would like to read more about our association, you can visit our website at [Zowel deze alinea als de alinea die hieronder staat, geven achtergrondinformatie. Je zou de volgorde van deze alinea s eventueel kunnen omdraaien.] 1

2 We will start our annual meeting by giving an overview of the activities that were organised that particular year. We have invited all the people who either helped in organising the activities or who participated in them. This means that you can meet a wide variety of people, such as international businessmen who work in the field of marketing and many national and international marketing students. There will also be an award ceremony for the student who was elected top marketing student of the year. We will end the day with dinner and drinks at the Hilton hotel restaurant. Could you please let me know if you will be able to attend the annual meeting? I would once more like to stress that your attendance would be greatly appreciated. [Dit is de afsluitende alinea. Je geeft aan wat je van de lezer verwacht: je wilt dat hij doorgeeft of hij de bijeenkomst kan bijwonen. Je kunt eventueel benadrukken, zoals hier is gedaan, dat zijn aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.] If you have any questions or if you require further information, please do not hesitate to contact me. [Dit is een standaard slotzin: het is beleefd om aan te geven dat de ontvanger altijd contact met je kan opnemen als hij vragen heeft.] Kind regards, [ Kind regards is ongeveer gelijk aan met vriendelijke groet. Je zou eventueel ook af kunnen sluiten met yours sincerely, wat gelijk staat aan hoogachtend. Dit is afhankelijk van je relatie met de ontvanger.] Marcel Steenbergen Oefening 4 1. Dear Mrs Pascual Dear mrs Pascual X Reden: Mrs wordt met hoofdletter geschreven. 2. Dear Mr. Fournier Dear Fabien Fournier X Reden: Het is niet gebruikelijk om iemand met zowel zijn voornaam als achternaam aan te spreken. 3. Dear colleague X Dear Colleague Reden: Alle titels worden in het Engels met een hoofdletter geschreven. 4. Hi Ms Schulz X Dear Ms Schulz Reden: Hello of Hi wordt alleen gevolgd door een voornaam, niet door een aanspreektitel + achternaam. 5. Dear Professor Doyle Hi prof. Doyle X Reden: Alle titels worden in het Engels met een hoofdletter geschreven. In de aanhef wordt de titel Professor voluit geschreven. Dit geldt niet voor Doctor: Dear Dr Giordano. 6. Hello M. Bruno X Hello Michael Reden: Het is niet gebruikelijk om iemand bij zijn initialen en achternaam aan te spreken: óf je spreekt iemand met zijn voornaam aan óf met zijn achternaam. Het informele hallo wordt gevolgd door een voornaam. 2

3 7. Dear Mister Greenleaf X Dear Mr. Greenleaf Reden: Mister wordt nooit voluit geschreven. Let op: Mr. is de Amerikaanse variant (met punt achter de afkorting). 8. Dear Madam Bauer X Dear Mrs Bauer Reden: Madam wordt alleen gebruikt als de naam van de geadresseerde onbekend is. Oefening 5 1. I would like to confirm our appointment that will take place on 13 March at 4 p.m./ I would like to confirm our appointment of 13 March at 4 p.m. 2. I would like to thank you for your invitation to the conference. I m afraid I m not able to attend. 3. As promised in our telephone conversation of this morning, I m sending you the directions to I would like to invite you to the meeting that will take place next week Wednesday at 10 a.m./ I would like to invite you to the meeting of next week Wednesday at 10 a.m. 5. Could you please send/give me some information about the Master s programmes at your university?/ I m interested in receiving some information about the Master s programmes at your university. Oefening 6 Modeluitwerking I. Thank you for the invitation to the conference. / I would like to thank you for inviting me to the conference. II. Thank you for the information about the Master s programme at your university OR Could you please send me some information about the Master s programme at your university? / I m interested in receiving some information about the Master s programme at your university. III. I would like to apologise for my late reply. IV. (Thank you for the invitation to the meeting). Unfortunately, I m not able to attend (the meeting). / I m afraid I m not able to attend the meeting of. Oefening 7 1. hereby = as a result of this. Je gebruikt hereby in Engels als je in een formele situatie, zoals een ceremonie, zegt wat je aan het doen bent: I hereby sentence you for life. Hierbij hoef je niet te vertalen in het Engels. Je kunt het dus gewoon weglaten. Nederlanders beginnen een zin vaak met hierbij omdat ze de zin niet met ik of wij willen beginnen. In het Engels is het prima om de zin met I of We te beginnen. 2. function = purpose, role. Juist is: job of position. 3. via = by way of. Via wordt in het Engels voornamelijk gebruikt om de richting of de route aan te geven. Juist is: from. 4. excuses = reden of smoes. Juist is: apologies. 5. eventually = uiteindelijk. Juist is: possibly, al kan het in deze zin weggelaten worden. 6. concept = an idea or abstract principle. Juist is: the draft version of the report. 3

4 Oefening 8 Controleer voor alle zinnen of je de juiste tijd hebt gebruikt (onvoltooid verleden tijd als de gebeurtenis in het verleden heeft plaatsgevonden). 1. Last week we talked on the phone about the meeting of 14 June. 2. The two colleagues met at a conference in December (of) last year. 3. As we agreed on the phone this morning, I m sending you the requested information. 4. I would like to let you know that I received all the documents yesterday. 5. I received your this morning and I will try to send you a reply as soon as possible. 6. I tried to call you all week last week. Oefening = p.m = 7.30 a.m = 3.10 p.m = 7.25 p.m = p.m. Oefening 10 Modeluitwerking I. I look forward to seeing you again. II. If you need further information, please don t hesitate to contact me. / If you have any other questions, please don t hesitate to contact me/write me/call me. III. I hope to hear from you soon. / I would appreciate an early reply. / Please let me know as soon as possible whether you received my mail. IV. Once again, I would like to apologise for the inconvenience caused. Oefening Goed: je kunt zowel I m looking forward to seeing you als I look forward to seeing you gebruiken. De eerste variant is net wat informeler dan de tweede variant. 3. Fout: I m looking forward to receiving an early reply. 4. Goed: look forward to kan ook gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord (Friday). 5. Goed, al is dit wel informeler omdat het onderwerp I is weggelaten. 6. Fout: We look forward to welcoming you to Amsterdam. Oefening 12 I. Yours sincerely zou een gepaste manier van afsluiten zijn, omdat je een hoogleraar (Professor) aanspreekt die je waarschijnlijk niet persoonlijk kent. II. Het is duidelijk dat je deze persoon goed kent en kunt dus kiezen voor een informele afsluiting als: cheers, best, see you soon. III. Een neutrale, beleefde afsluiting die hier gepast is zou kunnen zijn: kind regards, best regards, best wishes. 4

5 IV. Aan de aanhef is te zien dat de geadresseerde een onbekende voor je is. Je zou daarom kunnen kiezen voor het formele yours sincerely of voor het iets minder formele, maar wel beleefde kind regards/best wishes. Oefening 13 Modeluitwerking 1. I m afraid I can t send you the information today, but I ll send it to you tomorrow. 2. Could you please reply to this before next week? /We hope to receive a reply to this before next week. 3. I m afraid we can t send you the information you requested. 4. Please pay this invoice as soon as possible. 5. I m afraid I m not able to attend the meeting of 14 June. 6. Could you please advise me on this matter as soon as possible? (let op: het zelfstandig naamwoord wordt gespeld als advice en het werkwoord als advise!) 7. Please give me your flight details as soon as possible. 8. Could you please let us know whether the date and time of the meeting suit you? Oefening C 2. D 3. B 4. E 5. A Oefening Verschil tussen if en when. When gebruik je als je zeker weet dat iets het geval is. Hier weet je niet zeker of iemand vragen heeft, dus gebruik je if: If you have any questions,. 2. In deze zin moet je de onvoltooid verleden tijd gebruiken omdat bepaling van tijd last week aangeeft dat de gebeurtenis in het verleden heeft plaatsgevonden en al is afgesloten. Er moet dus staan signed en niet has signed. 3. Look forward to wordt door een werkwoord in de ing vorm gevolgd. Het moet dus zijn: I look forward to working with him in the future. 4. Alle titels worden in het Engels met een hoofdletter geschreven. Daarnaast wordt doctor in de aanhef ook afgekort: Dear Dr Patai. Let erop dat Dr in het Brits Engels niet gevolgd wordt door een punt en in het Amerikaans Engels wel. 5. Het is in het Engels niet gebruikelijk om een zin met hereby te beginnen. Dit is een vertaling van het Nederlandse hierbij. Je kunt het gewoon weglaten in de zin. Daarnaast worden alle namen van de maand met een hoofdletter geschreven, dus June. 6. Deze zin is geformuleerd als een bevel en dus veel te direct. Je kunt de zin herformuleren door er een vraag van te maken of door please toe te voegen. Verder is portfolios het meervoud van portfolio, zonder de apostrof. Het is ook beleefder en minder direct om as soon as possible voluit te schrijven en niet af te korten. De juiste zin is: Could you please send us the contract details and portfolios as soon as possible? / Please send us the contract details and portfolios as soon as possible. 5

6 7. Bij het schrijven van de tijd zijn twee systemen door elkaar gebruikt: het is óf óf 3.30 p.m. 8. De stijl en toon van deze zin is te informeel voor een zakelijke . Hey + voornaam kun je wel gebruiken als je een meer persoonlijke band op gaat bouwen met je zakelijke contact. De zin what s up is een informele variant van how are you doing. Verder is de zin haven t heard from you in a while onvolledig doordat het onderwerp I ontbreekt: I haven t heard from you in a while. Tot slot is het gebruik van uitroeptekens en emotions niet gepast in zakelijke berichten. Case 1 Onderstaande mail is een mogelijke uitwerking van Case 1. Er zijn verschillende uitwerkingen mogelijk. Vergelijk jouw uitwerking met onderstaande uitwerking en let daarbij vooral op de structuur en lay-out van de , de woordkeus, de toon en de afsluiting. Dear Iris, Thank you for your of 19 September. I would like to apologise for not getting back to you sooner. It s great to hear that you are considering becoming a member of DAES. You explained in your that you would like to meet other exchange students and you were wondering whether this is possible if you become a member of DAES. I m very pleased to tell you that this is most certainly the case. In fact, it is one of the main aims of our association to introduce exchange students from all over the world to each other. This is why we organise at least two types of activities a month. These can be indoor or outdoor activities, such as a debating workshop or a presentation workshop, or a nice bike ride or hike through the Dutch countryside. The registration fee is 30 euros a year. This doesn t include all activities. You usually have to pay around 10 euros for any additional activities that you would like to join. If you would like to become a member, you can register on our website: If you have any questions, please let me know. I look forward to welcoming you as a new member of DAES! Kind regards, [name] President of DAES Case 2 Onderstaande mail is een mogelijke uitwerking van Case 2. Er zijn verschillende uitwerkingen mogelijk. Vergelijk jouw uitwerking met onderstaande uitwerking en let daarbij vooral op de structuur en lay-out van de , de woordkeus, de toon en de afsluiting. 6

7 Dear Sir/Madam, I ordered a book on your website on Sunday 15 June and I was supposed to receive this a few working days later. It s 2 July now and I m afraid I still haven t received the book. However, my credit card has already been charged. The title of the book is Improving your writing skills in English by Dan Swan. Could you please check if anything went wrong with my order? And could you also inform me if it is possible to receive a new copy of the book as soon as possible, free of charge? As I m not sure whether you have the right contact details, I will provide them below: [name] [address] The Netherlands Telephone number: I look forward to hearing from you soon/i would appreciate an early reply. Kind regards, [name] 7

7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ... 21 7.1. Opdrachten... 23 8. Klachtenbrieven en reacties op klachten... 24 8.1. Dos and doen ts bij het

7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ... 21 7.1. Opdrachten... 23 8. Klachtenbrieven en reacties op klachten... 24 8.1. Dos and doen ts bij het 1 Inhoud 1. Brieven... 3 1.1. Briefconventies... 3 1.1.1. Afzender (sender s adress)... 3 1.1.2. De geadresseerde (inside adress)... 3 1.1.3. Datum... 4 1.1.4. De aanhef (het eigenlijke begin van de brief...

Nadere informatie

EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN

EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Persoonlijke gegevens verstrekken 1. Stel jezelf voor (0301) My name is I am 16 years old and I live in Holland. 2.

Nadere informatie

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in e-mail, brieven en het invullen

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Beschikbare tijd: 90 minuten 150803 1 Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: IDIOOM: CORRESPONDENTIE: - 15 invulzinnen

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one 1 Conne CHAPTER LEERROUTE 1 2 3 4 5 6 7 TOETS 8 eight chapter one ctions 1 Hoeveel vrienden heb jij? Veel of weinig; vrienden of kennissen? Hoe belangrijk zijn vrienden voor je? Waar vind je ze: online

Nadere informatie

Gesprekken ICT Niveau B1 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken ICT Niveau B1 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken ICT Niveau B1 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken ICT B1 B talking about computers: B.1 Computer keyboard B.2 Definitions B.3 Answering machines B.4 Giving advice B.5 telephone connecting

Nadere informatie

THE DOUBLE DUTCH THE NEW ZEALAND NETHERLANDS SOCIETY WELLINGTON INC. CLUB HOUSE SITUATED: AVALON HOUSE, 61 TAITA DRIVE, AVALON, LOWER HUTT

THE DOUBLE DUTCH THE NEW ZEALAND NETHERLANDS SOCIETY WELLINGTON INC. CLUB HOUSE SITUATED: AVALON HOUSE, 61 TAITA DRIVE, AVALON, LOWER HUTT THE DOUBLE DUTCH THE NEW ZEALAND NETHERLANDS SOCIETY WELLINGTON INC. CLUB HOUSE SITUATED: AVALON HOUSE, 61 TAITA DRIVE, AVALON, LOWER HUTT POSTAL ADDRESS: P O BOX 30060, LOWER HUTT 5040, NEW ZEALAND TELEPHONE

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

Individuele leerlijn Kennisportfolio

Individuele leerlijn Kennisportfolio Individuele leerlijn Kennisportfolio Voorwoord Ik ben Cheryl Venroy en ik ben 19 jaar. Ik studeer Bedrijfskunde-MER aan de Avans in Den Bosch. Voor het vak Individuele leerlijn heb ik dit portfolio gemaakt.

Nadere informatie

Individuele leerlijn Kennisportfolio

Individuele leerlijn Kennisportfolio Individuele leerlijn Kennisportfolio Voorwoord Ik ben Cheryl Venroy en ik ben 20 jaar. Ik studeer Bedrijfskunde-MER aan de Avans in Den Bosch. Voor het vak Individuele leerlijn heb ik dit portfolio gemaakt.

Nadere informatie

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels

Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlandstalig onderwijs Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel oing to a Dutch -speaking primary school in Brussels Nederlands English Deze brochure bestaat in de volgende versies: Nederlands:

Nadere informatie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie

BIJLAGEN. Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie BIJLAGEN Bijlage 1: Correspondentie met OM over aangifte a) De aangifte b) De brief aan de Officier van Justitie c) De brief van de Officier van Justitie Bijlage 2: Volgen en lastig vallen in Vietnam december

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen.

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur Engels CSE GL en TL Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. Maak de schrijfopdracht

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen.

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-15.30 uur Engels CSE GL en TL Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. Maak de schrijfopdracht

Nadere informatie

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500.

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500. Vodafone Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500 Vodafone PO Box 1500 6201 BM Maastricht 0800-050 vodafone.nl Neem voor vragen contact op met Vodafone Klanten service 1200 For questions, please contact

Nadere informatie

Radboud in to Languages maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Jasper goes to New York: presenteren in het Engels

Radboud in to Languages maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Jasper goes to New York: presenteren in het Engels Radboud in to Languages maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Jasper goes to New York: presenteren in het Engels Het leven van alledag speelt zich steeds meer af binnen een internationale

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI)

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) ANNUAL REPORT 2014 Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32 1054 SP Amsterdam info@stichtingvia.nl www.stichtingvia.nl

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2012

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2012 SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2012 GAAT JOUW SCRIPTIE OVER INNOVATIE? Doe mee en win 2.500 of 5.000 euro n Kom in contact met het topmanagement van Shell n Kans op media-publiciteit voor jouw onderzoek n

Nadere informatie

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 2 Maarten Vink Ik was opstandig, maar niet losgeslagen 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade 7 Great risks UCM alumna on why she wants

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Information Guide 2011/2012

Information Guide 2011/2012 Information Guide 2011/2012 A volunteer program of Table of contents Introduction 3 1. About the program Let s go Ghana! 4 1.1 An innovative way of working 4 1.2 Mission 5 1.3 Aim 5 1.4 Procedures 5 1.5

Nadere informatie

The world largest independent, non-political and non-profit making law students association

The world largest independent, non-political and non-profit making law students association Newsletter ELSA Nijmegen 2010-2011 A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity The world largest independent, non-political and non-profit making law students association

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

4 McEwan fan. Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 33 27 september 2012

4 McEwan fan. Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 33 27 september 2012 3 Fietsenleed Het liefst nemen ze de fiets mee naar binnen 7 Sloppy science Rector Soete wil dispuut Geraerts Merckelbach uit de wereld 4 McEwan fan Ian McEwan broaches subjects that fascinate me as a

Nadere informatie

32 www.observantonline.nl

32 www.observantonline.nl 32 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 34 15 mei 2014 VERKIEZINGEN 2014 Elektronische verkiezingen Tussen

Nadere informatie

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003 apparently Ashes WOLV Shanghai What the British say Khan Academy Elvira Tromp uit de lichting 2003 Ouderkrant Wolfert TTO nummer 37 maart 2011 apparently COLOFON Schoolleiding Wolfert Tweetalig Schoolleiding

Nadere informatie

faces emerging markets will the growth be sustainable?

faces emerging markets will the growth be sustainable? faces Y. 1 5 #. 0 4 j u n e 2 0 1 4 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested emerging

Nadere informatie