TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK"

Transcriptie

1 6 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS 2014 TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK Hoewel de economie inmiddels weer voorzichtig aantrekt, neemt het aantal huisuitzettingen nog altijd toe. Steeds meer huishoudens verkeren in dusdanig grote financiële problemen, dat zij zelfs de huur of de hypotheek niet meer kunnen betalen en uiteindelijk worden gedwongen hun woning te verlaten. Om het aantal huisuitzettingen terug te dringen is een gezamenlijke aanpak dringend noodzakelijk. Een huisuitzetting in Rijswijk begin dit jaar als gevolg van onder andere een huurachterstand (Foto Peter Hilz / Hollandse Hoogte)

2 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS

3 8 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS 2014 DOOR ERIC HARMS, FREELANCE op de zes huishoudens in Nederland loopt een risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Dat even droge als schokkende feit Eén meldt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind maart 2014 in antwoord op vragen van de Tweede Kamerfractie van de SP. De effecten hiervan zijn ook op de woningmarkt goed merkbaar, zo blijkt uit de cijfers. Zowel in de koop- als in de huursector nemen de betaalachterstanden toe. Voor wat betreft de koopsector geeft de Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie aan dat er op 1 april 2014 in totaal consumenten geregistreerd stonden met een betalingsachterstand op de hypotheek. Dat zijn er meer dan een half jaar eerder. Uit de gegevens van de Nationale Hypotheekgarantie blijkt dat huishoudens in de eerste helft van 2014 een beroep hebben moeten doen op de garantie vanwege een noodzakelijke verkoop van de woning met verlies. Arjen Gielen, algemeen directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen, houdt er rekening mee dat dit aantal de komende tijd verder zal stijgen. In het begeleidende persbericht stelt hij daarover: Bij een aantrekkende markt zal het aantal woningverkopen toenemen, echter frequent met een restschuld, omdat veel woningen nog onder water staan. Daarnaast is er sprake van een volume-effect, omdat in de afgelopen jaren meer garanties zijn verstrekt. EXECUTIEVEILING Jaarlijks monden tot van de problematische gevallen in de koopsector uit in een executieveiling. Volgens het Kadaster waren dat er in 2012 nog 2.488, en liep het aantal in 2013 terug tot De eerste zes maanden van 2014 stijgt het maandelijks gemiddelde weer licht tot iets boven de 200 per maand. Volgens Bart van Leeuwen, woordvoerder Nederlandse Vereniging van Banken is dat echter nog geen reden tot zorg. De aantallen per maand vallen nog steeds binnen de marges van het jaargemiddelde. Het aantal executieveilingen typeert hij in het algemeen als laag, zeker in relatie tot de vier miljoen koopwoningen in Nederland. Ondanks de crisis komen niet veel mensen snel in betalingsproblemen. De aantallen per maand vallen nog steeds binnen de marges van het jaargemiddelde Dat is echter slechts een deel van het verhaal, zo stelt Dick-Jan Abbringh van Purpose Management Consulting. Dit bureau helpt geldverstrekkers onder andere bij het voorkomen van (betalings)problemen van consumenten met hypothecaire achterstanden. Veel zaken komen volgens hem namelijk in het onderhandse verkoopcircuit terecht. Precieze cijfers daarover zijn niet bekend, maar het aantal mensen dat gedwongen het huis uit moet, ligt eerder rond de tot huishoudens per jaar. Banken zijn al een tijdje niet meer zo happig op executieveilingen, verklaart hij de opkomst van de onderhandse verkoop. Daarmee gaat namelijk veel geld verloren. Beter is het om de woning via de reguliere kanalen te koop te zetten. Je hebt het dan nog steeds over gedwongen verkoop, omdat de klant zijn hypotheek niet kan betalen en het verkoopproces door de bank wordt geïnitieerd. Maar de opbrengst ligt doorgaans hoger dan bij een executieveiling. Na verkoop via een executieveiling blijft meestal een restschuld van rond de euro over. Bij gedwongen verkoop via het reguliere kanaal blijft er een restschuld over van gemiddeld tot euro. Dus er is ook de banken veel aan gelegen om de verkoop onderhands te regelen. Wat niet wegneemt dat veel banken hun verlies al direct nemen. Abbringh: Van een kale kip kun je nu eenmaal niet plukken. Gemiddeld komt er circa 10 procent van de uitstaande schuld terug, maar banken gaan er meestal toe over om de vordering direct in de boeken af te schrijven. ONTBINDING HUURCONTRACT In de sociale huursector zijn de betalingsproblemen vele malen groter. In maar liefst gevallen werd uiteindelijk door de rechtbank geoordeeld dat het huurcontract mocht worden ontbonden, blijkt uit onderzoek van Aedes, vereniging van woningcorporaties, naar huisuitzettingen in Bij huishoudens is ook daadwerkelijk overgegaan tot huisuitzetting, wat een stijging is van 8 procent ten opzichte van Corporaties zien het als hun opdracht om mensen te huisvesten en niet uit huis te zetten In 88,4 procent van die gevallen was sprake van een huurachterstand (in 2012: 79,3). Van de corporaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek geeft dan ook 90 procent aan dat de economische crisis de voornaamste oorzaak van huisuitzetting is. De totale betalingsachterstand bij woningcorporaties lag in 2013 op ruim 250 miljoen euro. Van de huishoudens die uit huis worden gezet blijkt 15 procent een alleenstaande te zijn in de leeftijd van 30 tot 60 jaar. Alleenstaande jongeren tussen 18 en 30 jaar komen met 9 procent op de tweede plaats. Het kleinste deel wordt gevormd door gezinnen met kinderen (2 procent) en eenoudergezinnen (3 procent). Dat er uiteindelijk toch bijna huishoudens op straat moeten worden gezet, is ook voor woningcorporaties bijzonder ingrijpend, aldus Nathalie Boerebach van Aedes. Corporaties zien het immers als hun opdracht om mensen te huisvesten en niet uit huis te zetten. Dat verklaart ook de grote bereidwilligheid om, als er eenmaal huurachterstand is ontstaan, met allerlei interventies te proberen deze huurders in hun huis te houden. In gevallen dat we zouden mogen uitzetten, zetten wij dus ook niet uit. In die gevallen komt het meestal toch nog tot een betalingsregeling. En in sommige gevallen wordt besloten tot kwijtschelding. NOODOPVANG Of de persoon in kwestie nu een koophuis of een huurhuis moet verlaten, feit is dat hij vervolgens op zoek moet naar een nieuw onderkomen. Rina Beers, senior beleidsmedewerker van de Federatie Opvang: Deze mensen komen natuurlijk niet in eerste instantie op straat terecht. De meesten kunnen tijdelijk terecht bij familie, vrienden, kennissen, op de camping, in een stacaravan: kortom zij maken gebruik van allerlei noodoplossingen die niets met maatschappelijke opvang te maken hebben. Pas als die mogelijkheden zijn uitgeput, kloppen ze bij ons aan.

4 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS Het is niet bekend welk deel van de mensen die bij de maatschappelijke opvang aankloppen uit een huur- of koopwoning is gezet. Wel is duidelijk dat het vooral jongeren en alleenstaande volwassenen betreft. Voor gezinnen die zich melden wordt, indien er geen plek is, altijd de hulp van de GG&GD ingeroepen. Die heeft namelijk de bevoegdheid om alle middelen in te zetten om aan tijdelijke huisvesting te komen. Daardoor kunnen mensen desnoods in hotels of vakantiehuisjes worden ondergebracht. Maar het gebeurt ook dat gezinnen uit elkaar worden gehaald, dat de ouders in de nachtopvang worden geplaats en de kinderen in de crisisopvang van de jeugdzorg. Maar dat probeert men zoveel mogelijk te voorkomen. In het geval dat alle mogelijkheden lijken te zijn uitgeput, wordt er volgens Beers opgeschaald tot het niveau van de wethouder of burgemeester. Die heeft nog meer instrumenten tot zijn of haar beschikking om de gewenste voorziening te treffen. En ja, dat komt zeker voor. De aanhoudende stijging van het aantal mensen dat in een problematische schuldpositie verkeert, baart de Federatie al enige jaren zorgen. Wij vinden het dan ook heel erg nodig om meer aan preventie te doen. Gemeenten, woningcorporaties, de banken: wij vinden dat ze allemaal veel alerter zouden moeten reageren op betalingsachterstanden. Voorheen kwam een bank pas in actie als de achterstand een feit was. Dat is nu niet meer zo De gemeenten, die wettelijk verantwoordelijk zijn voor de schuldhulpverlening, kunnen de toegang tot schuldhulp en ondersteuning bij budgetbeheer vereenvoudigen. We zien nu juist het tegenovergestelde gebeuren. De wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening kent namelijk heel veel uitsluitingscriteria. Dat varieert van twee keer te laat op een afspraak komen of een tweede keer in de schuldsanering terecht komen tot het niet kunnen beschikken over voldoende aflossingscapaciteit. Mensen met een bijstandsuitkering hebben geen aflossingscapaciteit. Die komen er dus al meteen niet voor in aanmerking, terwijl ze die ondersteuning juist het hardst nodig hebben. Corporaties en banken op hun beurt kunnen veel eerder signaleren dat er problemen dreigen en daar ook alerter op reageren. Kom direct in actie bij betalingsachterstand en ga naar de mensen toe. Stuur dus geen brief, maar ga met de mensen in gesprek en zet vervolgens waar nodig en mogelijk de noodzakelijke instrumenten in om verandering in de situatie te brengen. Daar zullen we echt op moeten investeren, zolang de crisis doorgaat en zolang er steeds meer mensen in de problemen komen. Alleen een betere preventie kan voorkomen dat we mensen gaan rondpompen. Want wie uit zijn woning wordt gezet, moet uiteindelijk toch weer elders worden ondergebracht. Dat kan in een kleine gemeenten zelfs in een woning zijn van dezelfde corporatie als waar de huurachterstand is ontstaan. Dat is zonde van de tijd en het geld van iedereen die erbij betrokken is. Tot slot mag wat de Federatie Opvang betreft ook het rijk wat beter naar het eigen functioneren kijken. De rijksoverheid is een van de belangrijkste schuldeisers en heeft bovendien een bevoorrechte positie. Is de huurtoeslag verkeerd berekend? Dan mag de overheid drie keer per jaar euro van iemands rekening afschrijven, zonder tussenkomst van wie dan ook. Dat heet bronheffing. Met diezelfde rijkoverheid kun je ook op geen enkele wijze zaken doen. Bel maar eens met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dan kom je eerder in een oneindige stroom van bandjes terecht die naar een ander verwijzen dan dat je een persoon aan de lijn krijgt. Met een bank of een corporatie kun je als consument nog afspraken maken over afbetaling. Met de overheid niet. En dat levert zeker bij de groep aan de onderkant hele grote problemen op om uit die vicieuze cirkel van zich alleen maar opstapelende schulden te komen. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID Om bij het rijk te beginnen: er is in ieder geval besef van de eigen rol en verantwoordelijkheid bij het oplossen van de schuldenproblematiek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat er in reactie op het rapport Paritas Passé, debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden nu volop wordt gewerkt aan de opstelling van een zogeheten rijksincassovisie. Belangrijk onderdeel daarvan zal zijn dat voortaan de zogeheten beslagvrije voet zal worden gerespecteerd. Hiermee wordt gedoeld op het meest basale minimum dat mensen nodig hebben in hun eigen levensbehoefte te kunnen voorzien. Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van gemeenten, diverse betrokken organisaties, het CJIB en een aantal ministeries werd daar nog een aantal elementen aan toegevoegd. Zoals een beter onderscheid in de wijze van incasso tussen niet-willers en niet-kunners (betalingsonwil versus betalingsonmacht), meer samenwerking tussen schuldeisers om te voorkomen dat, waar de ene schuldeiser pas op de plaats maakt, een andere schuldeiser van deze ruimte gebruik maakt, en een beter preventiebeleid. Maar ook: het voeren van een duidelijk en aansprekend incassobeleid door de overheid, waarbij de overheid de regierol neemt om samenhang aan te brengen in incassobevoegdheden en duidelijkheid te creëren met betrekking tot de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen. BIJZONDER BEHEER Op hun beurt maken ook de banken steeds meer werk van het voorkomen van problemen, ziet Dick-Jan Abbringh van Purpose. Het kost veel tijd, maar we zien wel een positieve ontwikkeling in de richting van preventie. Er is in het algemeen namelijk een hele lange incubatietijd voordat mensen in een achterstandsituatie terechtkomen. De hypotheek is zo ongeveer het laatste wat je niet meer betaalt. Er zijn daarvoor al heel veel signalen gegeven waarop partijen kunnen ingrijpen. En daar kun je op reageren. Voorheen kwam een bank pas in actie als de achterstand een feit was. Dat is nu niet meer zo. Banken doen dit alles niet alleen omwille van de klant, maar zeker ook uit weloverwogen eigenbelang. Banken zijn hier vooral ook scherp op geworden vanwege het reputatieverlies maar ook vanwege het financieel verlies. Want ga maar na: als je als bank per jaar enkele honderden gedwongen verkopen hebt, waarop gemiddeld telkens euro moet worden afgeschreven afschrijving, dan loopt het al snel in de vele miljoenen. Er wordt wel gezegd dat de banken er belang bij hebben om klanten met een betalingsprobleem de nek om te draaien. Maar dat is natuurlijk niet zo. Iedereen heeft zijn eigen belangen, maar die lopen wel voor 90 procent parallel. Overigens vergt de toegenomen aandacht voor preventie wel degelijk een mentaliteitsomslag bij de afdelingen bijzonder beheer van de banken, erkent hij. In het verleden konden zij immers maar één instrument inzetten: de betalingsregeling. Nu gaat het er veel meer om een dialoog met de klant aan te gaan en samen te bezien welke andere instrumenten kunnen worden ingezet, tot en met de reconstructie van een geheel nieuwe hypotheek. De interactie is veel intensiever geworden en er wordt ook steeds beter naar de klant geluisterd.

5 10 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS 2014 Tegelijkertijd zijn ook nog wel de nodige old school behandelaars in het wereldje actief, moet ik bekennen: mensen die de motorzaag aanzetten en erop los gaan. In dat geval, of als huisuitzetting echt niet meer kan worden voorkomen, komen veel mensen onder de invloed van de Wet Sanering Natuurlijke Personen en moeten ze op zoek naar een huurwoning. Abbringh: Ik zie wel dat dat steeds lastiger wordt, vooral vanwege de stijgende huurprijzen in de sociale sector, die weer het gevolg zijn van de verhuurdersheffing. Want daardoor kan de situatie ontstaan dat de woonlasten van een sociale huurwoning hoger komen te liggen dan wat de mensen voorheen aan hun hypotheek kwijt waren. En als ze dat niet kunnen betalen, is er dus wel sprake van een acuut probleem. Ook dan hebben de banken overigens nog een rol te vervullen, vindt hij. De meeste banken vinden dat hun rol er op zit op het moment dat de zaak financieel is afgewikkeld. Ik vind dat banken ook daarna nog een zorgplicht hebben en mensen desnoods nog moeten helpen om aan een huurhuis te komen. Er zijn ook nog wel de nodige old school behandelaars in het wereldje actief. Mensen die de motorzaag aanzetten en erop los gaan VROEGTIJDIG SIGNALEREN De corporatiesector heeft het voorkomen van huisuitzetting al langer tot prioriteit uitgeroepen, stelt Nathalie Boerebach. Daar wordt het vraagstuk rond de problematische schulden op diverse manieren aangepakt. Het begint bij het zo vroeg mogelijk signaleren van het feit dat de rekeningen niet worden betaald. Vervolgens wordt gekeken om welke mensen het gaat. Staan ze bekend als goede huurder en is het toevallig een keer misgegaan, of betreft het mensen met een bepaald risicoprofiel? Als dat duidelijk is, wordt als eerste een signaal gegeven dat er een achterstand is ontstaan. Via sms, de telefoon of in een huisbezoek. Een fiks deel van de huurders gaat dan direct over tot betaling. De mensen die overblijven, worden beter onder de loep genomen. Dan gaat de corporatie met ze in gesprek en probeert te achterhalen wat er aan de hand is. In het geval dat er vervolgens meervoudige problemen worden geconstateerd, wordt er hulp van anderen aangetrokken, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening, budgetcoaching of ondersteuning door vrijwilligers bij het op orde krijgen van de financiën. Hoewel uiteindelijk dus slechts een beperkt deel van de probleemgevallen met huisuitzetting te maken krijgt, wil Aedes deze situaties toch zoveel mogelijk voorkomen. Daarom wordt er in de lobby vooral ook gewezen op de gedeelde verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de problemen. Boerebach: In heel veel gevallen blijkt dat er bij meerdere partijen schulden zijn ontstaan. De tragiek is dat het pas bij ons echt zichtbaar wordt, omdat ze via ons het dak boven het hoofd kunnen kwijtraken. Maar er zijn daarvoor al schulden opgebouwd bij de Belastingdienst, het CJIB, Wehkamp et cetera. Helemaal onderin de draaikolk komt het ook bij de corporaties terecht, maar daar is dus in de meeste gevallen al heel veel aan vooraf gegaan. Het zou goed zijn als we direct bij het ontstaan van betalingsproblemen van andere schuldeisers een signaal zouden krijgen, zodat er ook direct en in samenspraak maatregelen kunnen worden genomen. ONDERZOEK Om de factoren scherp te krijgen die aan de basis liggen van schuldproblemen heeft Aedes onder andere bijgedragen aan een onderzoek van Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Opvang aan de Universiteit Nijmegen naar risico-indicatoren bij huurders die met huisuitzetting werden bedreigd. In dat kader zijn 500 mensen geïnterviewd van 16 verschillende corporaties. Met als centrale vraag: hoe heeft het zover kunnen komen? Een belangrijke indicator bleek de gezondheid. Van de groep met betalingsproblemen bleek maar liefst 70 procent een ernstige gezondheidsprobleem te hebben. Wij mogen daar uit oogpunt van privacybescherming niet naar vragen, maar het zou wel heel nuttig zijn om het te weten. Want dan zou je als corporatie meteen kunnen regelen dat zo iemand ondersteuning krijgt. Meer kennis over de mens achter de huurder stelt een corporatie in staat om beter in te spelen op de omstandigheden en eventuele risico s te beperken door een goed vangnet te creëren. Een andere belangrijke constatering was dat corporaties beter zouden kunnen sturen op tussentijdse, ingrijpende levensgebeurtenissen. Bij veel geïnterviewden was er iets heftigs aan de hand: baanverlies, het overlijden van de partner, een doodziek kind, een scheiding. Als er zoiets majeurs gebeurt, blijkt dat veel mensen toch even uit balans raken en daardoor in de problemen komen. Een van de aanbevelingen is dan ook om in het contact met de huurders ook daarop alert te zijn en waar nodig ondersteuning aan te bieden. Boerebach verwijst verder naar de Handreiking Schuldpreventie van Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht uit oktober Zij geeft aan dat de meest winst kan worden geboekt door het beïnvloeden van het gedrag. Als je kind schulden heeft, verander je als ouder niets door de schuld af te betalen. Het meest bereik je door een betalingsregeling te koppelen aan voorlichting en een cursus gedragsverandering. DELTAPLAN Het toenemend aantal schuldproblemen maakt het werk van een corporatie nog meer mensenwerk dan het al was, erkent zij. En juist dat wordt steeds lastiger, mede vanwege de beperking van het werkveld van corporaties in het kader van de herziening van de Woningwet. Het is nog niet duidelijk welke ruimte woningcorporaties in de toekomst zullen krijgen om zich ook in het sociale domein te manifesteren. Daar heb ik wel een dubbel gevoel bij. Wij zijn verplicht om mensen op te vangen aan de onderkant van de inkomenspiramide en we doen dat ook met 100 procent inzet. Maar het wordt in de toekomst waarschijnlijk steeds lastiger om te interveniëren op terreinen die buiten het wonen vallen, terwijl we huurders met schulden daarmee vaak wel het beste kunnen ondersteunen. En dat alles op een moment dat gemeenten weliswaar primair verantwoordelijk zijn voor schulphulpverlening, maar daar geen prioriteit aan kunnen geven. Die zijn nu veel te druk met de drie decentralisaties. Het wordt kortom tijd om de koppen bij elkaar te steken en een gezamenlijke, wetenschappelijk gefundeerde aanpak van de schuldenproblematiek te ontwikkelen. Een oproep tot een Deltaplan ter voorkoming van huisuitzetting, gedaan door Judith Wolf tijdens een congres eind mei, heeft Aedes zich dan ook zeker aangetrokken. Boerebach: Wij gaan na de zomer kijken hoe we hier vorm en inhoud aan kunnen geven. Belangstellenden kunnen zich bij Aedes melden.

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS gemeente Roerniond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor l^ennisgeving) Datum: 4 juni 2013 Portefeuille: BS Steller: F. Janssen Afdeling: Sociale Zaken tel.no.: 359 773 Jaarverslag 2012 'Convenant voorkomen

Nadere informatie

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen

Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen Tips voor huiseigenaren met betalingsproblemen In deze folder staan een aantal tips om eventuele betalingsproblemen te voorkomen en wat u kunt doen als dat toch gebeurt. 1 Als huiseigenaar kunt u door

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1593 Vragen van de leden

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W- nr.: d.d

BESLUITEN. B&W- nr.: d.d B&W- nr.: 06.0147 d.d. 31-01-2006 Onderwerp Schriftelijk vragen van de PvdA over huisuitzettingen en het afsluiten van gas, water en licht van kwetsbare Leidenaars BESLUITEN Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Ruim 77 duizend huiseigenaren stonden begin 2013 bij het BKR geregistreerd. kopen+verkopen

Ruim 77 duizend huiseigenaren stonden begin 2013 bij het BKR geregistreerd. kopen+verkopen kopen+verkopen eigen huis magazine Ruim 77 duizend huiseigenaren stonden begin 2013 bij het BKR geregistreerd Deel positieve en negatieve ervaringen over uw geldverstrekker 44 eigen huis magazine mei 2013

Nadere informatie

Huur betalen & Huurtoeslag

Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen: hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van een woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten

Nadere informatie

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016)

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) AH 2445 2016Z06667 Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) 1 Kent u het bericht Een op de zeven Hagenaars heeft schulden 1) en de daarbij behorende

Nadere informatie

de Nationale ombudsman

de Nationale ombudsman Aan de staatssecretaris van Financiën, dhr. Ir. ED. Wiebes, T.a.v. contactpersoon Nationale, 1 Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Geachte heer Wiebes, Al geruime tijd ontvang ik veel klachten over de dwangverrekening

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Nadja Jungmann Onoplosbare schuldsituaties Afgelopen jaren Toename aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Justitie naar aanleiding van de brief van 27 oktober 2008 inzake

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG Zo Betaalt Nederland HUUR Preventie Basis van een gezonde huurmarkt voorwoord inhoud Een inspiratiebron om na te denken over preventie Woningcorporaties besteden steeds meer

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat?

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? Inhoud De huur van uw woning pagina 3 Vier manieren om uw huur te betalen pagina 4 Zo

Nadere informatie

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen.

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde. Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Geacht college, s-hertogenbosch, 29 november 2013. De fractie van de Bossche Groenen is door diverse

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijzonder Beheer in beweging. Economische Crisis leidt tot hogere investeringen en vernieuwing in Bijzonder Beheer

Bijzonder Beheer in beweging. Economische Crisis leidt tot hogere investeringen en vernieuwing in Bijzonder Beheer Bijzonder Beheer in beweging Economische Crisis leidt tot hogere investeringen en vernieuwing in Bijzonder Beheer Bijzonder Beheer in beweging 1. Crisis zichtbaar in Bijzonder Beheer 2. Het ABC van Bijzonder

Nadere informatie

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011.

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011. Rotterdam, 15 november 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Bokhove en N. El Ouali (Groenlinks) over dakloosheid van vaders met kinderen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

alles over huur betalen

alles over huur betalen alles over huur betalen huur betalen Een woning huren betekent ook huur betalen. Heel logisch. Als huurder van Woonbedrijf maakt u maandelijks de huur over aan Woonbedrijf. Hoe u dat precies doet, kunt

Nadere informatie

Sustainable Finance. Schuldenproblematiek vraagt om maatschappelijke rol van hypotheekverstrekker

Sustainable Finance. Schuldenproblematiek vraagt om maatschappelijke rol van hypotheekverstrekker Sustainable Finance Schuldenproblematiek vraagt om maatschappelijke rol van hypotheekverstrekker Schuldenproblematiek vraagt u om maatschappelijke rol 1. Wat is uw PURPOSE? 2. Financiele situatie Nederlander

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Effect hogere huur op vrij besteedbaar inkomen gezin met netto/ maand

Effect hogere huur op vrij besteedbaar inkomen gezin met netto/ maand Almere, 1 juni 2016 Beste partijgenoot, Fors gestegen huren en bezuinigingen op de huurtoeslag hebben de betalingsmogelijkheden van schuldenaren en huurders fors onder druk gezet. Nieuwe bezuinigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG Zo Betaalt Nederland HUUR Preventie Basis van een gezonde huurmarkt voorwoord Een inspiratiebron om na te denken over preventie Woningcorporaties besteden steeds meer aandacht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Wanneer betaalt u de huur? Opbouw van de huur. Hoe betaalt u de huur? Huurverhoging

Wanneer betaalt u de huur? Opbouw van de huur. Hoe betaalt u de huur? Huurverhoging Huurbetaling Opbouw van de huur Wanneer betaalt u de huur? Uw huur bestaat uit twee bestanddelen: de zogeheten kale huur en de servicekosten. Onder servicekosten vallen onder andere: - voorschot stookkosten

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Betalingsachterstand van één maand huur

Betalingsachterstand van één maand huur U heeft huurachterstand maar samen komen we er wel uit! U heeft een huurachterstand. Met het tekenen van een huurovereenkomst heeft u zich verplicht tot het betalen van de huur vóór of op een bepaalde

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Huurbetaling en huurincasso

Huurbetaling en huurincasso Huurbetaling en huurincasso Huurbetaling, huurachterstand, betalingsregelingen U huurt een woning die wordt beheerd door WOONBEDRIJF en daarvoor betaalt u huur. U dient de huur altijd vooraf te betalen.

Nadere informatie

Samen werken aan behoud van uw onderneming

Samen werken aan behoud van uw onderneming MKB er in financiële problemen? Samen werken aan behoud van uw onderneming Schuldhulp voor ondernemend Nederland vaak wordt schuldhulp vergoed Dat overkomt u niet... Om allerlei redenen kan een gezonde

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over uw huur

Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Inleiding U huurt een woning van Domesta. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. U kunt genieten van een comfortabel dak boven

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1Xa Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden?

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop in 2 subteams Subteam 1: onder leiding van Marije: over welke data wil een gemeente beschikken om met vroegsignalering

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Wij maken het u gemakkelijk

Wij maken het u gemakkelijk Huur betalen Wij maken het u gemakkelijk Inhoudsopgave 5 6 7 Op tijd betalen Betalingsmogelijkheden Automatische incasso Periodieke overboeking Acceptgirokaart Pin Bankstorting Betalingsregeling Van aanmaning

Nadere informatie

Wij maken het u gemakkelijk

Wij maken het u gemakkelijk Huur betalen Wij maken het u gemakkelijk Inhoudsopgave 5 6 7 Op tijd betalen Betalingsmogelijkheden Automatische incasso Periodieke overboeking Acceptgirokaart Pin Bankstorting Betalingsregeling Van aanmaning

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne april 2014 ne apri

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne april 2014 ne apri G kopen+verkopen H N 50 eigen huis magazine april 2014 NHG verandert de voorwaarden De reddingsboei wordt minder snel uitgeworpen De Nationale Hypotheek Garantie neemt een reeks maatregelen die tot gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 309 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

De eerste Moed-en-Groetdag, 9 juni 2016 in 35 quotes en 21 foto s

De eerste Moed-en-Groetdag, 9 juni 2016 in 35 quotes en 21 foto s De eerste Moed-en-Groetdag, 9 juni 2016 in 35 quotes en 21 foto s Welkom in Roest, een stukje industrieel erfgoed dat de sfeer ademt van hard werken en stug volhouden, en dat is precies wat armoedebestrijding

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk Kopen naar Wens is een koopformule voor het kopen en verkopen van een woning. Met Kopen naar Wens kunt u als woningcorporatie huurders en

Nadere informatie

Quickscan versterken preventie huisuitzettingen. Eindrapport

Quickscan versterken preventie huisuitzettingen. Eindrapport Quickscan versterken preventie huisuitzettingen Eindrapport Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs Uw huur betalen Uw huur betalen U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u eenmaal per maand huur. In deze folder kunt u lezen hoe de huurprijs is samengesteld, op welke manier u de huur kunt betalen

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Huishoudens in de rode cijfers 2015

Huishoudens in de rode cijfers 2015 Huishoudens in de rode cijfers 2015 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan onderzoeksbureau Panteia de opdracht gegeven een Monitor te ontwikkelen rond de staat van achterstallige

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent...

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent... Huur betalen en huurachterstand waar je thuis bent... Manieren van betalen Bij HEEMwonen betaalt u de huur vooruit. Dat betekent dus dat u de huur op de 1e van de maand aan ons betaalt. Dat kan op verschillende

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Samen inzetten op het voorkomen van schuldproblemen

Samen inzetten op het voorkomen van schuldproblemen GEMEENTE WOERDEN Samen inzetten op het voorkomen van schuldproblemen Preventie en vroege signalering van schuldproblemen 10 september 2013 Notitie ter voorbereiding op de thema sessie voor raadsleden en

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Huur betalen. Huur: hoe zit dat precies?

Huur betalen. Huur: hoe zit dat precies? Huur betalen Huur betalen Huur betalen U woont in één van de huurwoningen van Stek. Daarvoor betaalt u ons iedere maand huur. Hiervan betalen wij weer belangrijke zaken zoals het onderhoud van het pand.

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/151 2 Wat was er aan de hand? De heer en mevrouw S. kochten een woning en

Nadere informatie

Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand

Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand Een toekomst visie Mr. Ellen Penders Drs. Vivian den Hartogh Wat er vooraf ging Situatie burgers verslechterd (explosieve) toename van mensen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie