FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 28 april Gevestigd en kantoorhoudende te (7462 BA) Rijssen, aan de Walstraat 17. KvK-nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 28 april 2014. Gevestigd en kantoorhoudende te (7462 BA) Rijssen, aan de Walstraat 17. KvK-nummer: 06049956"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 28 april 2014 Gegevens failliet: Bouwhof Citadel Rijssen B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te (7462 BA) Rijssen, aan de Walstraat 17. KvK-nummer: Faillissementsnummer: C/08/13/810 F Datum uitspraak: 25 september 2013 op verzoek van: eigen aangifte bestuurder Curator: mr. W.B. Brusse Faillissementsmedewerker: mw. M. Deijk Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers Activiteiten onderneming: In het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: De exploitatie van een tentoonstellingsruimte in het gebouw De Citadel te Rijssen, door middel van zowel commerciële als ideële exposities, manifestaties en activiteiten. Training, coaching en advies. Omzetgegevens: 2011: ,= 2010: ,= 2009: ,= Personeel gemiddeld aantal: 3 Verslagperiode: 25 januari 2014 tot en met 28 april 2014 Bestede uren in verslagperiode: 7 uren en 10 minuten (zie urenoverzicht) Bestede uren totaal: 33 uren en 3 minuten Boedelrekening: SNS Bank NL36 SNSB Inventarisatie saldo ,60 ABN AMRO Bank NL61 ABNA saldo ,= saldo , Directie en organisatie: aandeelhouder van gefailleerde zijn Imabo Nobel BMG B.V. (75%) en Beheermaatschappij Flim Installaties B.V. (25%). De heer B.H.W. Wielens en de heer J.W. Ten Bolscher zijn de bestuurders van Imabo Nobel BMG B.V. en van de failliete vennootschap. De heer J. Flim is bestuurder van en Beheermaatschappij Flim Installaties B.V. 1.2 Winst en verlies: 2011: ,= verlies 2010: ,= verlies

2 2009: ,= verlies 1.3 Balanstotaal: 2011: ,= 2010: ,= 2009: ,= 1.4 Lopende procedures: n.v.t. 1.5 Verzekeringen: de verzekeringen zijn opgezegd door de curator. De overnamekandidaat van de activa heeft de goederen verzekerd na datum faillissement. 1.6 Huur: gefailleerde huurde het bedrijfspand aan de Walstraat 17 te Rijssen van Nyenburgstaete Beheer B.V. De huur bedraagt 5.756,39 inclusief btw per maand. De bestuurder heeft aangegeven dat er sprake zou zijn van een huurachterstand van twee maanden. De curator heeft de huurovereenkomst per brief van 26 september 2013 opgezegd. De koper van de activa heeft een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de verhuurder, ingaande 15 oktober 2013, zodat de curator het bedrijfspand niet behoeft te ontruimen. 1.7 Oorzaak faillissement: de bestuurder van gefailleerde geeft als oorzaak van het faillissement de bouwrecessie, veel leden hebben de contracten opgezegd. Bouwbedrijven zouden geen geld meer over hebben voor een netwerkomgeving. Er hebben zich te weinig nieuwe leden aangemeld. Met een nieuwe opzet van banners, een zzp-groep en een face-to-face-groep is geprobeerd een koerswijziging te maken. Hiervoor is personeel aangenomen. Dit heeft niet geleid tot meer inkomsten maar wel tot een verhoging van de kosten. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: Aantal in jaar voor faill.: Datum ontslagaanzegging: de curator heeft met machtiging van de rechtercommissaris de drie werknemers per brief van 26 september 2013 ontslagen. De intake met het UWV vindt op 7 en 8 oktober 2013 plaats. Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: twee patchkasten, balie entree met rode achterwand met kasten, lampen, tafels, stoelen, computers, printers, telefoontoestellen, kantoorgerief, portable telefoons, bureaustoelen, dozen met enveloppen,

3 partij nietjes en paperclips, Dymo labels, Dymo label printer, Dymo label writer, ovalen presentatieopstelling, staantafels, rail met lampen/spots, grote spots, stalen voorraadkast, koffieautomaat, flatscreen-tv, wandklok, tafel met blad van natuursteen, wandenschuifsysteem, airco, wandkast met videorecorder, geluidssysteem en beamer, verrijdbare flipover, kookeiland, wandkeuken met apparatuur, servies en kookhulpmiddelen/-attributen, prullenbak, baropstelling, koelkast, wijnvat, garderobewand. De activa is getaxeerd en verkocht aan de overnamekandidaat. 3.6 Verkoopopbrengst: ,= exclusief btw. 3.7 Boedelbijdrage: n.v.t. (bodemzaken) 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: de fiscus heeft een bodemvoorrecht op deze zaken. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving: n.v.t Verkoopopbrengst: n.v.t Boedelbijdrage: n.v.t. Ander activa 3.12 Beschrijving: 1) klantenbestand, naam, website e.d. (goodwill) 2) Op 28 november 2013 is er een bedrag ad 461,= ontvangen van de Belastingdienst. Dit betreft een teruggave omzetbelasting over het derde kwartaal van ) Op 21 januari 2014 is een bedrag ad 282,= ontvangen van de Belastingdienst. Dit betreft een teruggave loonheffingen over het jaar ) Gefailleerde verhuurde het pand onder. De onderhuurder heeft de maandhuur van de maand oktober 2013 ad 1.653,40 nog op de bedrijfsrekening van gefailleerde voldaan. Nu de koper van de activa de huurovereenkomst heeft overgenomen per 15 oktober 2013, komt de helft van dit bedrag aan de koper toe. De curator heeft het bedrag bij de ING Bank opgevraagd en het bedrag is op 3 maart 2014 op de boedelrekening ontvangen. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, het bedrag ad 826,70 aan de koper overgemaakt. Op 7 maart 2014 is echter opnieuw een bedrag ad 1.653,40 ontvangen van de ING Bank. De curator heeft hieromtrent navraag gedaan bij de ING Bank Verkoopopbrengst: 1) 2.500,= exclusief btw. Niet verpand. 2) 461,= 3) 282,= 4) 826,70

4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: volgens bestuurder: 13 tot een bedrag ad ,58. De curator heeft samen met de bank de openstaande debiteuren doorgenomen. De overnemer heeft aangegeven de debiteuren te willen overnemen. Slechts een klein deel van de debiteuren is hard, de overige debiteuren zijn als niet incasseerbaar beoordeeld. Het bedrag van de afrekening is op 21 november 2013 aan de Rabobank overgemaakt. 4.2 Opbrengst: 3.333,= 4.3 Boedelbijdrage: 333,= (10%) 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): volgens bestuurder: ,= (Rabobank) 5.2 Leasecontracten: n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden: de Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris en de debiteuren. 5.4 Separatistenpositie: afspraken zijn gemaakt. 5.5 Boedelbijdragen: 10%. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: n.v.t. 5.7 Reclamerechten: n.v.t. 5.8 Retentierechten: n.v.t. 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: op 26 september 2013 heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een koopovereenkomst gesloten met de kandidaat overnemer. De overname bestaat uit de verkoop van inventaris, immateriële activa en openstaande debiteurenposten. De overeenkomst is op 4 oktober 2013 getekend. 6.2 Financiële verslaglegging: Er heeft nog geen betaling plaatsgevonden. De betaling volgt in de week van 7 oktober De betaling van het bedrag ad ,= is op 10 oktober 2013 op de boedelrekening ontvangen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Paulianeuze transacties: niet aangetroffen. 7.2 Boekhoudplicht: nog in onderzoek. De boekhouding maakt op de curator een verzorgde indruk. De boekhouding is bijgewerkt tot aan faillissementsdatum. De curator heeft op 18 oktober 2013 een bespreking met de boekhouder gepland. De curator heeft de boekhouding bestudeerd en heeft geen onregelmatigheden aangetroffen.

5 7.3 Depot Jaarrekeningen: de jaarrekening 2011 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2012 is niet gedeponeerd en is ook niet opgemaakt. 7.4 Goedk. verkl. accountant: n.v.t. 7.5 Stortingsverpl. aandelen: is aan voldaan. 7.6 Onbehoorlijk bestuur: niet gebleken. 8. Crediteuren 8.1 Aantal conc. crediteuren: volgens bestuurder: 19 voorlopig erkend: Bedrag conc. crediteuren: volgens bestuurder: ,51 voorlopig erkend: , Pref. vordering fiscus: voorlopig erkend 4.035,= 8.4 Pref. vordering UWV: voorlopig erkend: , Andere pref. crediteuren: volgens bestuurder: 0,= 8.6 Boedelvorderingen: Wigger Van het Laar: 798,60 ter zake de taxatie van de activa. De taxatienota ad 798,60 is op 7 november 2013 voldaan. Verhuurder: nog niet ingediend UWV: 5.384, Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak: a) ontvangst verkoopopbrengst activa; afgewikkeld. b) afrekening bank; afgewikkeld. c) bestuderen boekhouding; afgewikkeld. d) onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgewikkeld. e) inventariseren schuldenlas; afgewikkeld; f) kwestie ING. 9.3 Indiening volgend verslag : 28 juli 2014 Bijlagen: - lijst voorlopig erkende preferente crediteuren; - lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren; - tussentijds financieel verslag; - urenoverzicht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 24 september 2014 Gegevens failliet: V.O.F. Baving-Besten, tevens handelende onder de naam Kledingboetiek Ispirato, gevestigd en kantoorhoudende te Keizerserf nr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie