Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15"

Transcriptie

1 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week Leerjaar 3 Mavo Schooljaar

2 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus van biologie kennen en herkennen. K4 2. Leerling kan de 7 levenskenmerken benoemen en herkennen in tekst. K3 3. De opbouw van cel en belangrijkste organellen kennen. K4 4. De globale opbouw van verschillende type weefsels kennen en herkennen. K4 5. De delen waaruit een weefsel, orgaan, organisme is opgebouwd benoemen en herkennen. 6. De verschillen en overeenkomsten tussen de cellen van de vier rijken benoemen en herkennen. 7. De rol van reducenten in de natuur benoemen. 8. De manier waarop reducenten zich voortplanten benoemen en onderscheiden t.o.v andere manieren. 9. Uitleggen hoe voedselbederf kan worden voorkomen. 10. Benoemen wat de gevolgen zijn van verschillende manieren van voedselcenserveren. 11. Kent het belang van biotechnologie en kan dat verwoorden in maatschappelijk gerelateerde onderwerpen. 12. Kan onderscheid maken en kenmerken benoemen van moderne en klassieke biotechnologie. 13. Het verschil en functie tussen fotosynthese en verbranding uitleggen. K6 14. beschrijven wat de stofwisselingsprocessen, verbranding en fotosynthese voor betekenis hebben voor de instandhouding van een organisme en wat de correlatie (verband) ervan is met de gassen die een organisme in en uit gaan.k6 15. Leerling kan omgaan met determinatie systemen en kan envoudige stappen van de determinatietabel(len) doorlopen. K3 16. Leerling kan uitleggen hoe planten en dieren aangepast zijn aan hun omgeving. K6 17. Leerlingen kan uitleggen wat een ecosysteem. K4 18. Uitleggen welke relaties er zijn tussen organismen. K4 / K6 19. Delen van planten benoemen en de taak noemen 20. Weefsels van planten beschrijven 21. : Zie voorplad van hoofdstuk in je Boek Hoofdstuk 2 : Zie voorplad van hoofdstuk in je Boek Hoeveel van de leerdoelen beheers je? Ben je klaar voor de SE?

3 Planner LE S (WEEK)DAT UM VAKNHOUD IN DE LES / HUISWERK 1 34 Intro Hoe leer je voor het vak Biologie T/m Opd 14 af en nagekeken t/m Opd 28 af en nagekeken + aantekeningen Leerdoelen check t/m opd aantekeningen In week 35 wordt 1e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt Opd. 48 t/m 57 af + aantekeningen Biotechnologie Leerdoelen check Opdrachten en aantekeningen ; t/m opd 68 af 7 37 Hfd 1 afronden D-toets + Samenvattingen 8 PO Periode 1 Voorbereiden 9 38 PO periode Opd 1-14 In week 38 wordt 2e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check In week 38 wordt 2e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt 41 Hfd 2 afronden D-toets + Samenvattingen Uitloop/verdieping Leren voor SE

4 Toets-vorm Weging SE Toets-duur (min) In of buiten SE-week 42 Herfstvakantie 43 Toets-/SE-week Zorg ervoor dat je goed hebt voorbereid aantekeningen nogmaals doornemen. Vragen sturen/stellen aan docent 44 Toets-/SE-week Opstart Hfd 2 Zorg ervoor dat je goed hebt voorbereid aantekeningen nogmaals doornemen. Vragen sturen/stellen aan docent BEOORDELING TOETS OF DATUM WEGIN OPDRACHT G PO Week CIJFER 1 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week - v/o 2 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week 3 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week V= 3 to 4 OK 4 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week O= >1 x Niet OK V=Bij nadere afspraken met docent. SE SE-week Checklist Periode 4 Werkschrift in orde PO Toetsen voorbereid (Samenvatting, Schoolwise cursussen, oefentoetsen gemaakt en nagekeken) PTA Biologie MAVO BAKEN POORT Cohort: Opgesteld door: Aih Datum: September 2013 MAVO 3 Periode Kerndoelen Leerstof 1 K1, K2, K3, K4, K5, K6 H1 Vier Rijken H2 Planten SE 4 Ja 65 Herkansbaar SEweek Practicum verslagen en/of praktische opdrachten PO 1 Nee - Les Werkboek H1, H2 + mogelijk extra opdrachten HD 0 Ja - Les 2 K1, K2, K3, H3 Beweging SE 5 Ja 65

5 K6, K8, K11 H4 Waarnemen en reageren + H1 Vier Rijken 3 K1, K2, K3, K10, K11 4 K6,K9,K11, K12, K13 Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H3, H4 + mogelijk extra opdrachten H5 Bescherming H6 Mens en milieu + H4 Waarnemen en reageren Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H5, H6+ mogelijk extra opdrachten H7 Ademen en eten H8 Bloed +H5 Bescherming Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H7, H8 + mogelijk extra opdrachten PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les SE 6 Ja 65 PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les SE 6 Ja 65 SEweek SEweek SEweek PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les

6 English Chapter 1 Body and mind Chapter 2 How stuff works Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Je kent woorden die met je lichaam en geest te maken hebben 2. Je kent woorden die je kunt woorden gebruiken om te vertellen hoe je je voelt 3. Je weet dat Engelse woorden er soms uitzien of klinken als Nederlandse woorden, maar een andere bet ekenis hebben 4. Je weet wat iets over tatoeages 5. Je weet hoe je de Present Simple en Present Continuous kunt gebruiken 6. Je weet hoe je de Past Simple en Past Continuous moet gebruiken 7. Je weet iets over woordvolgorde in een Engelse zin 8. Je weet wat een Prefix is 9. Je weet welke maten en afmetingen er in Groot-Brittannië worden gebruikt 10. Je weet wat de voorzetsels van plaats en tijd zijn 11. Je weet wat het verschil is tussen if en when en hoe je deze woorden gebruikt 12. Je weet hoe en wanneer je de future gebruikt JE KUNT: 13. Je kunt interesse in iemand tonen 14. Je kunt vertellen wat er aan de hand is 15. Je kunt met iemand meeleven 16. Je kunt vragen naar iemands karakter of uiterlijk 17. Je kunt iemand beschrijven 18. Je kunt praten over gevoelens 19. Je kunt iemand advies geven 20. Je kunt instructies geven 21. Je kunt vragen stellen over producten en hierop antwoord geven 22. Je kunt iemand waarschuwen 23. Je kunt voorspelllingen doen

7 LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES / HUISWERK (34) 2 Introduction Start Chapter 1 Basisgrammatica Vocabulary A Opdracht A: Listening Uitleg basisgrammatica Exercise 1 p.24 3 Opdracht B pronunciation and spelling Maken: opdrachten grammar hand out Opdracht B: Exercise 5 en 6 basis grammatica Leren: grammatica (35) 1 Opdracht C: Speaking and writing Vocabulary A + C Grammar Stone 1 Speaking and writing Exercise 7, 8, 9 Exercise 3 p.26 Voca A & C 2 Opdracht D: Reading, Speaking and Writing 3 Opdracht E Speaking Countries & Culture Reading Exercise 10, 11, Voca D Stone 2 Exercise 13, 14, 15, 16, 17 Voca E (36) Opdracht F: Listening Exercise Opdracht G: Reading Exercise 24 t/m /9 Opdracht H: Speaking & Writing Stone 3 en 4 Exercise SO: basis grammatica (37) Opdracht I: Watching Kijkopdracht exercise 36

8 1 Bespreken SO basisgrammatica 2 Finish chapter 1 Oefenen schoolwise 3 12/9 Test yourself Ch.1 SO woorden en zinnen Chapter 1 (38) 1 Start Chapter 2 Vocabulary A Opdracht A: Listening Uitleg grammatica Exercise 1 p.51 2 Opdracht B pronunciation and spelling Grammer: voorzetsels plaats en tijd 3 Opdracht C: Speaking and writing Vocabulary A + C Grammar Opdracht B: Exercise 5 en 6 Voca A en C Stone 5 Speaking and writing Exercise 7, 8, 9, 10 Exercise 2 en 3 p.52 (39) 1 Opdracht D: Reading Vocabulary D&E Exercise 11 en 12 2 Opdracht E: Speaking and writing Countries & Culture Stone 6 Exercise 13, 14, 15, 16, 17 Vocabulary C&C, F + G 3 Opdracht F: Listening Exercise 18 tm 23 Toets Leesvaardigheid (40) 1 2 Opdracht G: Reading Opdracht H: Speaking and Writing Opdracht I: Watching Exercise 24 t/m 29 Stone 7 en 8 exercise 30 t/m 35 Exercise 35 Voca A t/m G 3 3/10 Test yourself Ch.2 SO woorden en zinnen Chapter 2 (41) Studiedag docenten

9 1 2 Opdracht I: Watching Test yourself Ch.2 Oefenen I-clips Extra exercises 3 Oefenen I-clips Extra exercises 42 Herfstvakantie Week Toetsweek/SE-week woensdag 22/10 t/m 28/10 (44) Special Tasks 1 2 Nabespreken SE 3 Einde periode 1 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING M- CIJFER SO Basis grammatica Wk 36 1 SO woorden en zinnen Chapter 1 Wk 37 1 Toets Leesvaardigheid Wk 39 2 SO woorden, ZInnen en Stones Chapter 2 Wk 40 1 Periodetoets Wk 42/43 4

10 Economie Pincode 3kgt Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Pincode 3kgt Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld. Altijd nodig: Pincode Tekstboek, schrift en rekenmachine Leerdoelen (hoofdstuk1) JE KENT/WEET: 1. Je kent de drie inkomensvormen. 2. Je weet hoe je prioriteiten stelt bij consumptie 3. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 4. Je kunt een begroting lezen en maken 5. Je weet wat budgetteren en het Nibud is. 6. Je kent de oorzaken en gevolgen van de Industriële Revolutie. 7. Je kent de diverse politieke stromingen in Nederland en je kunt hun opkomst verklaren. 8. Je kent het verband tussen koopkracht en welvaart. 9. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. 10. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt procentuele groei berekenen. Je kunt een staafdiagram maken en lezen Je kunt percentages van uitrekenen Je kunt een budget opstellen. Je kunt een begroting opstellen Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Leerdoelen (hoofdstuk 2) JE KENT/WEET: 1 Je kent de geldvormen. 2 Je weet hoe je een inkomen kunt besteden 3 Je weet de begrippen sparen en banken toe te passen. 4 Je kent de rol van de Nederlandse Bank. 5 Je weet welke leningsvormen er zijn. 5 Je weet wat valuta zijn. 6 Je hebt inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van verzekeringen en kunt hierbij informatie van consumentenorganisaties gebruiken.. 7 Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

11 JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt rente uitrekenen en rente over meerdere jaren. Je3 kunt bankafschriften lezen. Je kunt te betalen rente uitrekenen Je kunt de uitgavenpercentages van inkomens uitrekenen Je kunt een budget opstellen/maand-weeklasten uitrekenen/omzetten in andere tijdseenheden. Je kunt wisselkoersen uitrekenen. Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 34 Introductieweek (geen economie) 35 1 Introductieles Pincode 3 Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Inleiding blz 6-7 tekstboek, vraag Par 1.1 blz tekstboek, vraag Vragen maken Vragen maken 36 1 Par 1.2 blz 14-17, vraag Vragen maken 2 Par 1.3 blz 18, vraag Par 1.4 blz 22-25, vraag Par 1.4 blz 21-22, vraag 1-5, blz 13-14, opdracht 6 thuis. Vragen maken Vragen maken 2 Toets voorbereiden Test & herhalingsopgaven 38 1 Samenwerken in duo s : Keuzeopdrachten en ict + test in boek, blz. 28 en 29. Herhalingsopgaven blz Toets H1 ( ) Inleveren schrift H1 Vragen maken Rekenmachine mee! Introductieles Pincode 3 Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld. Inleiding blz tekstboek, Startopdracht, vragen 1-15 (blz 39) Vragen maken 2 Par 2.1 blz tekstboek, vraag 1-16 Vragen maken 40 1 Par 2.2 blz tekstboek, vraag Par 2.3 blz tekstboek, vraag Par 2.4 blz tekstboek, vraag Vragen maken Vragen maken

12 2 Inleveren schrift H1+2 Toets voorbereiden H1 + H2 Test & Extra opgaven blz Maken keuzeopdracht en ICT blz Herfstvakantie Vragen maken Vragen maken 43 1 Toetsweek Eindtoets / SE-1Pincode hoofdstuk Rekenmachine mee! TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G Inleveren schrift H1 Week 39 0,5 Toets H1 Week 39 2 Inleveren schrift H2 Week 41 0,5 Eindtoets / SE-1 10% Week 43 4 Pincode hoofdstuk 1 en 2.

13 Frans Mavo 3 Chapitre 1: Je suis comme je suis Chapitre 2: Toi et les autres Leerdoelen (chapitre 1 et 2) JE KENT/WEET: 1. De vervoeging van de regelmatige werkwoorden op er en ir in de présent 2. De vervoeging van het onregelmatige werkwoord connaître (kennen) 3. De vorm van de regelmatige en onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden 4. De plaats van het bijvoeglijk naamwoord 5. Franse woorden voor sporten, hobby s en kledingstukken 6. Franse woorden voor talen en nationaliteiten 7. De maanden van het jaar en de jaargetijden 8. De passé composé met être en avoir 9. De vormen van het bezittelijk voornaamwoord 10. De vervoeging van het werkwoord sortir (uitgaan) en andere werkwoorden op -ir 11. Woorden om je familie te omschrijven 12. Woorden die te maken hebben met vrije tijd JE KUNT: 13. Je kunt naar een gesprek, een radioquiz, interview luisteren 14. Je kunt een tijdschriftartikel, facebookpagina, een forum op internet lezen 15. Je kunt vertellen welke sport je doet en welke hobby s je hebt 16. Je kunt jezelf voorstellen 17. Jezelf met behulp van een moodboard presenteren 18. Iemand begrijpen die vertelt over zijn/haar weekend 19. Vertellen wat je het weekend hebt gedaan 20. Iets vertellen over je familie 21. Een schrijven over wat je hebt gedaan 22. Een telefoongesprek voeren LES DATUM VOOR DE LES IN DE LES 1 wk35 Introductie Inleiding: 1, 2 Starten hoofdstuk 1: Je suis comme je suis 2 Leren voca 1.1 Leren Grammaire D 3 W 36 Leren voca 1.2 Herhalen voca 1.1 Leren Phrases-clés E Leren Grammaire J 4 Leren voca 1.3 en 1.4 Herhalen voca 1.1 en 1.2 bron A: 3 ( ), 4 ( ),bron B: 5, 6 ( ),7( ),bron C: 8, 9 Nakijken 1 t/m 9 bron D: 10,11, 12, 13, bron E: 14, 15, 16 bron F: qui suis-je? 17, 18 Nakijken 10 t/m 18 bron G: 19 connaître bron H: 20, 21, bron J: 23, 24, 25, 26 La chanson: 30, 31 bron K: 27, 28, 29 Nakijken 18 t/m 28 Tâche: stap 1 t/m 4 (inleveren in

14 de map) D-toets maken 5 W 37 Leren voc 1.4 Herhalen voca 1.1, 1.2 en 1.3 Hw. Froncofolies 32, 33, Lecture 34 Alles nakijken Nakijken SO (voca en Phrases clé) x2 D-toets maken Leren voor SO (voca en Phrases clé) 6 Spreken oefenen Starten hoofdstuk 2: Toi et les autres Inleiding: 1, 2,bron A: 3, 4, bron B: 5, 6 bron C: 8, 9 Nakijken 1 t/m 9 7 W 38 Lezen oefenen/oefentoetsen maken 8 Leestoets maken x2 9 W 39 Leren Phrases-clés E Leren voca 2.3 en 2.4 Herhalen voca 2.1 en Leren Grammaire J Leren Phrases-clés Leren voca 2.1 t/m W40 Hw. Froncofolies: 31, 32, Lecture 33 maken bron D: 10, 11, 12,13 bron E: 14 ( ), 15, 16 bron F: 17, 18 ( ) Nakijken 10 t/m 18 bron G: 19 ( ) bron H: 20, 21 bron J: 23, 24 ( ), 25 bron K: 26 ( ), 27, 28 Nakijken: 19 t/m 28 D-toets maken en bespreken Alles nakijken Tâche: stap 1 t/m 4 inleveren 12 Oefenen voor de uitspraaktoets Uitspraaktoets Leestoets bespreken Alles herhalen Oefenen voor Het SE Herfstvakantie Week 42 Toetsweek/SE-week Week 43/ Bespreken periodetoets 18 Activiteit

15 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN SO (voca en zinnen) Week 37 2 Leestoets Week 38 2 Uitspraaktoets Week 40 1 G M- CIJFER H- CIJFER o v g o v g SE chapitre 1 + (2) Week 43/44 3

16 Geschiedenis Geschiedenis Werkplaats (deel 3 vmbo kgt) hoofdstuk 1. De industriële samenleving in Nederland 10% SE Werkstuk 5% SE Altijd nodig: Geschiedenis Werkplaats Tekstboek, werkboek, schrift Leerdoelen (hoofdstuk1) JE KENT/WEET: 11. Je kent de kenmerken van de periode van de industriële revolutie. 12. Je kent de belangrijkste begrippen die bij dit tijdvak horen 13. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 14. Je kunt vragen over bronnen beantwoorden 15. Je kent het verschil tussen primaire en secundaire bronnen 16. Je kent de oorzaken en gevolgen van de Industriële Revolutie. 17. Je kent de diverse politieke stromingen in Nederland en je kunt hun opkomst verklaren. 18. Je kent de oorzaken, aanleiding en gevolgen van de crisis in de dertiger jaren. 19. Je kent de kapitalistische en de communistische ideologie. 20. Je weet hoe de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Nederland verliep 21. Je kunt het ontstaan van de welvaartsmaatschappij verklaren en de voor en nadelen ten opzichte van elkaar afwegen. JE KUNT: De moderne opvatting van tijd onderscheiden Het verschil zien tussen oorzaken, aanleiding en gevolgen Je kunt verbanden aangeven in de tijd Zelfstandig en in groepen werken De representativiteit van bronnen bepalen Ideologieën vergelijken Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt tekst en beeld inetrpreteren. Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 34 1 Introductieles Werkstuk Hoofdstuk 1 GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Beeld: GWP De industriële samenleving in Nederland. 3 Inleiding blz 8-9 tekstboek, vraag Vragen maken 1-3 werkboek blz Par 1.1 blz tekstboek, vraag Vragen maken 1-5 werkboek blz 6-7, opdracht 6 thuis. 5 Onderwerp inleveren werkstuk 36 1 Par 1.2 blz 14-17, vraag 1-5 Vragen maken werkboek, blz 8-9, opdracht 6 thuis. 2 Par 1.3 blz 20, vraag 1-5 Vragen maken

17 werkboek, blz 10-11, opdracht 6 thuis. 3 Werkstuk 4 Inleveren inleiding werkstuk 37 1 Par 1.4 blz 21-22, vraag 1-5 werkboek, blz 13-14, opdracht 6 thuis. 2 Samenwerk in duo s : Par 1.5 blz 23-24, vraag 1-5 werkboek, blz 15-16, opdracht 6 thuis. 3 Maken D toets werkboek Inleveren korte bronnenlijst werkstuk 38 1 Zelfstandige taak Welvaart en welzijn blz Paragraaf 1,2,3,4,5 3 Werken aan het werkstuk labtops 39 1 Toets Geschiedenis Werkplaats Vragen maken Samenwerken vragen maken Toets H1 Par 1,2,3,4,5. hoofdstuk 1 2 Beeld: GWP De industriële samenleving in Nederland. 3 Werken aan het werkstuk labtops Kladversie werkstuk inleveren 40 1 Werken aan het werkstuk labtops 41 1 Herhaling GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Werkboek inleveren GWP H1, par 1,2,3,4,5 42 herfstvakantie 43 1 Herhaling GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Film: the great dictator Verslag maken 3 Inleveren werkstuk 43/44 toetsweek Eindtoets / SE-1 GWP hoofdstuk 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN Zelfstandige taak taak Welvaart en Week 40 welzijn werkboek blz. 15 Toets GWP hoofdstuk 1 Week 39 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 Werkboek GWP Hoofdstuk 1 Week 43 Paragraaf 1,2,3,4,5 Werkstuk inleveren SE 5 % Week 44 2 Eindtoets SE 10% Week 45 2 GWP hoofdstuk 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 G M- CIJFER H- CIJFER

18 Kunstvakken 1 leerjaar 3 Mavo ( 14-15) Periode 1 Introductie Kunst en Cultuur, handleiding kunstvakken 1 Film geschiedenis Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Wat het vak kunstvakken 1 inhoudt 2. Welke examendoelen aan het vak Kunstvakken 1 verbonden zijn 3. Wat een handelingsdeel is 4. Wat een Kunstdossier is 5. Wat de begrippen Kunst en Cultuur inhouden 6. De geschiedenis van de kunstdiscipline film (het ontstaan van film) JE KUNT: 7. Samenwerken: overleggen, zachtjes discussiëren, informatie opzoeken en verwerken 8. Zelfstandig afbeeldingen zoeken van de verschillende kunstdisciplines 9. Informatie opzoeken over de cultuur van een ander land en de informatie tot (een originele en boeiende) presentatie verwerken 10. Verschillende vroege vormen van film beeldend weergeven (toverlantaarn, thaumatroop, flipboekje) 11. verschillende opdrachten over film met een voldoende afronden LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES 1 Week 35 (25/8) 2 Week 36 (1/9) 3 Week 37 (8/9) 4 Week 38 (15/9) Uitleg vak Kunstvakken 1 / Doel / Handelingsdeel Toelichting opdracht 1,2,3 Maken introductie opdr. 1 blz. 3 Maken introductie opdr. 2 blz. 4 Maken introductie opdr. 3 blz. 5 Uitleg opdracht 4 Maken introductie opdr. 4. Inschrijven voor presentaties Uitleg culturele activiteiten, verslaglegging en kijkwijzers Toelichting opdr 5 Presentaties opdr. 4 Uitleg filmgeschiedenis Maken introductie opdr. 5 Verder werken aan presentaties Presentaties Maken film opdracht 1 toverlantaarn 5 Week 39 (22/9) Presentaties opdr. 4 Uitleg filmgeschiedenis Presentaties Afmaken film opdracht 1 toverlantaarn 6 Week 40 (29/9) 7 Week 41 (6/10) 8 Week 43 (20/10) Uitleg filmgeschiedenis Maken film opdracht 2 thaumatroop Op maandag lesvrij ivm studiedag personeel Herfstvakantie Week 42 Uitleg filmgeschiedenis Maken filmopdracht 3 mutoscoop (ook wel flipboekje genoemd) Deadline inleveren verslag van eerste culturele activiteit. Ook alle lesopdrachten moeten

19 vandaag met een voldoende zijn afgerond. Zo niet, dan op di 28 oktober nablijven totdat het werk in orde is. 9 Week 44 (27/10) (vanaf woensdag Se week) (t/m dinsdag Se week) TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G M- CIJFER Opdr 1, 2 25/8/2014 o/v/g Opdr 3 1/9/2014 o/v/g Opdr 4 = presentaties 15 of 22 o/v/g sep 2014 Opdr 5 15/9/2014 o/v/g Toverlantaarn 22/9/2014 o/v/g Thaumatroop 29/9/2014 o/v/g Mutoscoop (flipboekje) 20/10/2014 o/v/g Regels: Neem elke les een opgeladen laptop mee! Alle opdrachten moeten voldoende gemaakt zijn om een voldaan voor je Handelingsdeel te krijgen Je krijgt een overzichtslijstje van de docent per periode zodat je kunt zien wat in het Handelingsdeel voldaan moet zijn. Alle afgeronde opdrachten worden op school bewaard, dit is immers examenmateriaal

20 MAATSCHAPPIJLEER H1 Wat is maatschappijleer H2 Opvoeding: wat is normaal? Week Vak inhoud 34 Wat is maatschappijleer? 1.1 Hoeveel drinken jongeren? Moet een biertje op zijn tijd wel kunnen? In de les inleiding Opdrachten maken Opdrachten maken Betuttelen of beschermen? Opdrachten maken 37 H2 Opvoeding: wat is normaal? 2.1 Jong geleerd, oud gedaan Meer weten Een slechte opvoeding Meer weten Zelfs vrienden denken verschillend Opvoeding anders Meer weten Opdrachten maken Opdrachten maken Opdrachten maken Inleveren praktische opdracht Opdrachten maken 41 Voorbereiding SE-1 Test jezelf WB 42 Herfstvakantie 43 Toetsweek 1 H1 Wat is maatschappijleer? H2 Opvoeding: wat is normaal? Plus aantekeningen Het voortgangscijfer wordt bepaald door de praktische opdracht in deze periode. Deze activiteiten bestaan uit: - Verzamelen en onderzoeken van krantenberichten; - Het schrijven van een essay over een maatschappelijk probleem; - Het uitbeelden van een maatschappelijk probleem in film of foto; - Afnemen van interviews of enquêtes.

21 Nask 1 Hoofdstuk 1 Stoffen en materialen Hoofdstuk 3 Licht Leerdoelen Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen KENNISDOELEN 1. Ik kan aan de hand van stofeigenschappen het materiaal kiezen dat geschikt is voor een bepaald gebruiksvoorwerp. 2. Ik kan de waarden tussen temperatuurschalen graden Celsius en Kelvin en omrekenen 3. Ik kan een aantal stofeigenschappen noemen en met voorbeelden duidelijk maken hoe je stoffen kunt herkennen aan hun stofeigenschappen. 4. Ik kan aangeven of er sprake is van een chemische reactie en ik kan voorbeelden geven van chemische reacties. 5. Ik ken de drie fasen van stoffen en weet wat het verschil is. 6. Ik kan de verschillende faseovergangen benoemen. 7. Ik kan uitleggen hoe je afval op de juiste manier kunt scheiden en verwerken. 8. Ik kan de betekenis van een aantal veiligheidspictogrammen benoemen en daar consequenties aan verbinden voor mijn gedrag. 9. Ik kan informatie uit de veiligheidskaart en de gifwijzer gebruiken om veilig te werken met stoffen en adequater te handelen bij ongelukken. 10. Ik kan rekenen met de formule voor dichtheid, massa en volume. 11. Ik kan uitleggen wat zinken, zweven en drijven te maken hebben met de dichtheid van een stof. BINAS A. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken B. Ik kan in BINAS de betekenis van veiligheidspictogrammen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN C. Ik kan getallen in de wetenschappelijke notatie schrijven. D. Ik kan eenheden uit H1 omrekenen van en naar SI-eenheden TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN CIJFER G Opdrachten H1 werkboek af en * nagekeken V NV Practicumverslag H1 * V NV Extra oefenmateriaal en aantekeningen * H1 V NV Uitwerking van de leerdoelen P1 * V NV Handelingsdeel 1* 0 V NV PO Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen 1 SE1 Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen 2

22 * Handelingsdeel Nask 1 Op uiterlijke aftekendatum voor SE de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent! LE S DATUM VAKNHOUD IN DE LES 1 Introductie leerjaar Een ontwerper kiest materiaal Opdrachten *LD: 1, 2, A 3 Binas Instapvragen 4 Wetenschappelijke notatie Stoffen Opdrachten *LD: 3, 4, 5, 6 PR. Thermometer ijken Hoeveelheden/getallen Opdrachten *LD: C, D PR. 1.3 opdracht 1 en Afval en gevaarlijke stoffen Opdrachten *LD: 7, 8, 9, B Zinken, zweven en drijven Opdrachten *LD: 10, 11 9 PR. 1.5 Opdracht 1 en 2 10 Examentraining Examentraining 11 PO Hoofdstuk 1 Stoffen en Instaptoets H3 materialen 12 Uitlooples Kleuren zien Opdrachten Licht en schaduw Opdrachten PR. 3.2 Schaduw 15 Handelingsdeel 1 uiterste inleverdatum!!! 16 Voorbereiding toetsweek 17 SE1 Hoofdstuk 1 Stoffen en Toets bespreken Materialen Lenzen PR. 3.3 Brandpuntsafstand

23 Nask 2 Hoofdstuk 1 Stoffen Hoofdstuk 2 goed en veilig schoon Leerdoelen Hoofdstuk 1 Stoffen KENNISDOELEN H1 1. Ik kan aangeven dat stofeigenschappen kenmerken zijn die enkel afhankelijk zijn van de soort stof. 2. Ik kan een aantal stofeigenschappen noemen en met voorbeelden duidelijk maken hoe je stoffen kunt herkennen aan hun stofeigenschappen. 3. Ik kan aangeven wat bedoeld wordt met een waarneming en kan vanuit waarnemende een conclusie trekken. 4. Ik kan aangeven wat een zuivere stof is volgens de scheikunde en wat een mengsel is. Van de categoriemengsels kan ik diverse voorbeelden noemen gekoppeld aan de chemische naamgeving daarbij. 5. Ik kan diverse methodes noemen om mengsels van elkaar te kunnen scheiden. Specifiek kan ik het proces van destillatie tekenen, uitleggen en versterken met voorbeelden. 6. Ik kan beschrijven wat de scheidingsmethode extractie inhoud en voor welke soorten mengsels deze geschikt is. Datzelfde geldt voor de scheidingsmethodes adsorberen en destillatie. 7. Ik kan aangeven wat smelt en stolpunten zijn. Ik kan herkennen in een grafisch verband van een smelt of stolcurve of het gaat over een zuivere stof of een mengsel. En ik ben in staat om een grafisch verband netjes zelf weer te kunnen geven. 8. Ik kan door creatief en logisch na te denken op basis van stofeigenschappen een onderscheid maken tussen verschillende stoffen. Ik kan deze analyse door middel van experimenten ondersteunen en bewijzen. BINAS 9. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 10. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten. 11. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 12. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. Leerdoelen Hoofdstuk 2 goed en veilig schoon

24 KENNISDOELEN H2 1. Ik kan verschillende soorten water opnoemen. De functies van deze soorten water zijn mij bekend. 2. Ik kan de wassende werking van een zeep op moleculair niveau weergeven in de vorm van een tekening en beschrijvend door middel van woorden. 3. Ik kan aangeven wat bedoeld wordt met de termen hydrofiel en hydrofoob. 4. Ik kan diverse toepassingen van zeep noemen en weet diverse mengsels waar zeep in voorkomt. 5. Ik kan in de Binas veelgebruikte gevarensymbolen opzoeken en weet dat deze betekenen op het gebied van veiligheid. Ik kan maatregelen noemen die genomen moeten worden als deze gevarensymbolen op stoffen staan. 6. Ik weet het verschil tussen een zuur en basisch en kan vertellen hoe van een stof gemeten kan worden of deze zuur of basisch is 7. Ik kan aangeven hoe drinkwater wordt bereikt. Ook weet ik te benoemen welke eisen er aan drinkwater in Nederland worden gesteld en waar dat te vinden is 8. Ik kan een experiment beschrijven om op een eenvoudige manier drinkwater te kunnen zuiveren. En ik kan aangeven dat daarna nog verschillende zuiveringmethodes nodig zijn om drinkwater te bereiden BINAS 9. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken 10. Ik kan in Binas de veel gebruikte gevarensymbolen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 11. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten. 12. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 13. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. 14. Ik kan op een veilige manier samen met andere kleine experimenten uitvoeren. Dit gebeurt in een redelijk tempo. TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING CIJFER

25 Opdrachten H1 af en nagekeken * V NV Aantekeningen en verslagen * V NV Uitwerking van de leerdoelen P1 * V NV Periodemap/ activiteitenmap 1* 0 V NV Toets Hoofdstuk 1 Stoffen 3 * Periodemap/activiteitenboek NASK2 af MAVO 3 Op uiterlijke aftekendatum voor de toets de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent. LES WEEK VAKNHOUD IN DE LES 1 35 Introductie leerjaar Stofeigenschappen Zuivere stoffen en mengsels Zuivere stoffen en mengsels Wat weet je nog? Werken met dit boek Pulsar Practicum 1.1: welke stof is het? vragen 1.1 en test jezelf 1.1 vragen 1.2 en test jezelf 1.2 Practicum 1.2: 1 is Kaarsvet een zuivere stof of een mengsel? Verslag maken mengsels Practicum 1.3: 1 oplossing, suspensie en Emulsie Practicum 1.3: 2 wanneer mengen olie en water? HW: lezen 1.4 IJK MOMENT: alles af tot en met mengsels scheiden Practicum 1.4: bezinken en filtreren Demonstratie experiment 1.4: alcohol uit wijn HW: lezen extraheren en adsorberen Practicum 1.5: 1 extraheren van theebladeren Demonstratie experiment 1.5: 2 ontkleuren van rode wijn HW: lezen 1.1 t/m Afronding hoofdstuk 1 Afmaken van Periodemap uitwerken van de leerdoelen 8 Afronding hoofdstuk 1 IJK MOMENT: alles af tot en met 1.5 examen training p41 t/m 43 HW: Maak foto s van 10 etiketten van schoonmaakmiddelen en neem deze mee 9 40 Hoofdstuk 2 goed en Introductie van het hoofdstuk

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 3 mavo Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels... 11 Frans...11 Duits.14 Levensbeschouwing..17 Biologie..19 Nask 1 24 Scheikunde.27

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2015-16 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 3 Bewegen Hoofdstuk 4 Waarnemen en reageren Leerdoelen Hoofdstuk 2 + Hoofdstuk 3 KENNISDOELEN

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 4 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 11 Evolutie Hoofdstuk 12 Gedrag KENNISDOELEN >>> ZIE BEGIN VAN ELK HOOFDSTUK >>> ZIE SYLLABUS

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Duits... 7 economie... 9 biologie... 11 wiskunde... 13 Periode 5 leerjaar 4 kader

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode Week 35-5 Leerjaar Mavo Schooljaar 20-5 English Cer What s new? Chapter 2 Whodunnit? Leerdoelen JE KENT/WEET:. Je kent woorden die met trends en modeverschijnselen

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2014-15 1 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2 Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Klas: a Een boekverslag is deze periode optioneel (mag, hoeft niet) en telt x. De spreekbeurt is individueel en voor een cijfer

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 1 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 K&C... 11 Kunst BVG (Praktijk)... 13 Mens en

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 mens & maatschappij 11 economie 13 natuur-scheikunde 15 tekenen 17 Periode 1 leerjaar 2mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Leergebied Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 12 Biololgie 14 Tekenen 16 Handvaardigheid 18 Periode 2 leerjaar

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo Plannersboekje Periode 2 4 Mavo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..6 Wiskunde. 11 Nask 1. 14 Economie.17 Scheikunde.21 Geschiedenis. 24 Frans.. 26 Lichamelijke opvoeding. 28 2 NEDERLANDS Hfst. 2: Consumeren

Nadere informatie

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25 Afkortingen: mk = maken lz = lezen lr = leren aantek = aantekeningen = paragraaf so = schriftelijke overhoring hfd = hoofdstuk curs = cursus opdr = opdracht oef = oefening vr = vraag blz = bladzijde voorb

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 1 Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 M&N... 10 BVG... 14 Nederlands... 17 Studeerplanner

Nadere informatie

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? lr = leren oef = oefening vr = vraag sprkb = spreekbeurt Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Engels Methode: Stepping Stones Klas: bc WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 kader leerjaar 3 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 biologie... 9 economie... 10 maatschappijleer... 12 wiskunde... 14 handvaardigheid...

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4 Studeerplanners Leerjaar 2 Periode 4 1 Inhoudsopgave BVG 3 Engels 5 Frans 7 Levensbeschouwing 10 Mens en Maatschappij 12 Mens en Natuur 14 Nederlands 16 Wiskunde 19 2 Kunst BVG leerjaar 2 Periode 4 Kunst

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 2 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Duits... 3 Economie... 5 Engels... 7 Frans... 9 Geschiedenis... 12 Kunst BVG (Praktijk)...

Nadere informatie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie Hoofdstuk + uitgereikt materiaal 2 1 Praktische opdracht* 1* Basisstof

Nadere informatie

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016

PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 2 2015-2016 PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 015-016 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Engels blz. 7 Frans blz. 8 Geschiedenis blz. 9 Lichamelijke opvoeding blz. 10 Nask

Nadere informatie

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 2 Periode 4 Schooljaar 2013-2014 Kunst BVG leerjaar 2 Periode 4 Kunst & Haute Couture / Design voertuig Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Hoe je inspiratie kunt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015 VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Studie: VMBO kader 3 Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Vak: Nederlands taal Dt

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden. Daarnaast

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak : Natuur- en scheikunde 1 (NASK-1) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we de methode NOVA: Natuur/Scheikunde 1 KGT (Malmberg). Deze methode bestaat

Nadere informatie

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 Programma van Toetsing & Afsluiting 4 VMBO GL/TL Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2014-2015 2015-2016 Totaal Studielastverdeling 36 87 123 Stofomschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Blz. Vak Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Handvaardigheid 0 LO Nask Nask 3 Nederlands 4 Tekenen 5 Wiskunde Leerjaar: 3 Vak: Aardrijkskunde

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

PVD-2 VMBO. Schooljaar 2015-2016. Klas

PVD-2 VMBO. Schooljaar 2015-2016. Klas PVD-2 VMBO Schooljaar 2015-2016 Naam leerling Klas 1 1 Vak Onderwerp Blz. AK Inhoud toetsen 4 AK Toets planning 5 BIO Inhoud toetsen 6 BIO Toets planning 7 CVK Inhoud toetsen 8 CVK Toets planning 9 D Inhoud

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo TGL TW OHW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar 1 Mavo/Havo, 2015-2016

Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar 1 Mavo/Havo, 2015-2016 Het Programma van toetsing en doorstroom leerjaar Mavo/Havo, 05-06 In dit document tref je een overzicht aan van alle toetsen en prestaties die je in dit schooljaar zult uitvoeren. Deze toetsen en prestaties

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 2 Periode 2 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave English... 3 Frans... 5 Lichamelijke Opvoeding... 8 Geschiedenis... 14 Mens & Natuur... 16 Nederlands...

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 1 De leerlingen beheersen alle mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden die aan bod komen in Op Nieuw Niveau 4 en aangeleverde materialen Afwisselende werkvormen: zelfstandig

Nadere informatie

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk)

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk) PTA voor het vak: Biologie Docent: Meerman-Bak Methode: Biologie voor jou Leerjaar: 3 Periode 1 T Thema 1 Organen en cellen 1 Toets Schriftelijk Ja 40 min K3, K4,K11 T Thema 2 Ordening 1 Toets Schriftelijk

Nadere informatie

8 15/2-19/2 1 Portret af! Start strip-opdracht. Werken aan strip, verhaal af. Personages ontwerpen. 9 22/2-26/2 1 Werken aan strip, start tekenen

8 15/2-19/2 1 Portret af! Start strip-opdracht. Werken aan strip, verhaal af. Personages ontwerpen. 9 22/2-26/2 1 Werken aan strip, start tekenen lr = leren Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: BV Methode: Klas: BC WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? 4 8/-/ Nadenken over tutorial Start periode Foto s maken voor tutorial en (digitaal)

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 mavo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016

Programma van Toetsing Onderbouw. Leerjaar 3 mavo. Grotius College. Schooljaar 2015-2016 Programma van Toetsing Onderbouw Leerjaar 3 mavo Grotius College Schooljaar 015-016 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Periode: Leerstofomschrijving: Toetsvorm: 1 Selectie leerstof/ paragrafen uit De

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Maatschappijleer blz. Management

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 3

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 3 Studeerplanners Leerjaar 1 Periode 3 1 Inhoudsopgave Frans 3 LBS p1a, p1c, p1d 6 LBS p1b 7 Mens en maatschappij 9 Beeldende vormgeving (BVG) 11 Kunst en cultuur (KC) 15 Mens en Natuur 17 Nederlands 19

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners havo 3 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 5 BVG... 7 Engels... 9 Frans... 11 Geschiedenis... 14 Levensbeschouwing...

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 3 Havo

Plannersboekje Periode 2 3 Havo Plannersboekje Periode 2 3 Havo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..5 Frans. 7 Natuurkunde.10 Scheikunde. 13 Aardrijskunde 16 Economie.18 Wiskunde. 22 Lichamelijke opvoeding. 24-2 Nederlands Periode

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek doen Kerndoel(en): 28 Leerdoel(en): - Onderzoek doen aan de hand van onderzoeksvragen - Uitkomsten van onderzoek presenteren.

Onderwerp: Onderzoek doen Kerndoel(en): 28 Leerdoel(en): - Onderzoek doen aan de hand van onderzoeksvragen - Uitkomsten van onderzoek presenteren. Vak: Scheikunde Leerjaar: Kerndoel(en): 28 De leerling leert vragen over onderwerpen uit het brede leergebied om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp

Nadere informatie

E x a m E n t r a i n i n g vmbo

E x a m E n t r a i n i n g vmbo Examentraining vmbo 2 inhoud Inleiding 4 Instructie 5 Nederlands GT 6 Nederlands Kader 7 Frans GT 8 Duits GT en Kader 9 Engels GT 10 Engels Kader 11 Geschiedenis GT 12 Aardrijkskunde GT 13 Economie Kader

Nadere informatie

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16 Wiskunde Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Theoretische en Gemengde leerweg Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand 301T

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Havo. Schooljaar 2015-16

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Havo. Schooljaar 2015-16 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 4 Havo Schooljaar 2015-16 Aardrijkskunde Week 34-45 2015-2016 Periode 1 Altijd nodig: BuiteNland opdrachten boek en tekstboek, Atlas

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16 Wiskunde Het schoolexamen in het vierde leerjaar (2015-2016) wordt ook toegepast binnen de locatie Statenkwartier. Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Kader Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners havo 3 Periode 4 Schooljaar 2013-2014 Aardrijkskunde 3 Havo Periode 4 H5 Nederland in ontwikkeling Altijd nodig: Terra tekstboek, werkboek, atlas JE KENT/WEET:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2013-2014. VMBO BB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2013-2014. VMBO BB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade 2013-2014 VMBO BB leerjaar 3 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen 3.1 Deeltoets Blok 1 HK 45 min Toets Ja 1.2 Grammatica 1.3 Spelling 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Nederlands 2vt 2014/2015... 2. Engels 2VT 2014/2015... 2. Duits 2VT 2014/2015... 4. Wiskunde klas 2vt 2014/2015... 5

Inhoudsopgave Nederlands 2vt 2014/2015... 2. Engels 2VT 2014/2015... 2. Duits 2VT 2014/2015... 4. Wiskunde klas 2vt 2014/2015... 5 Programma van toetsing en overgang Klas Vt 04-05 Inhoudsopgave Nederlands vt 04/05... Engels VT 04/05... Duits VT 04/05... 4 Wiskunde klas vt 04/05... 5 Rekenen vt 04/05... 6 Economie VT 04/05... 7 Geschiedenis

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers 15-10-2012, 16:34:34 Voortgangsdossier Aardrijkskunde - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2011-2013 1 SE 1 H1 t/m 3: leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden. H4: de zorgsector. (K1t/m4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A VAK: BIOLOGIE LEERJAAR: KLAS 9.1/92 SECTOR: ECONOMIE S1 Biologie voor jou 3A SD 1 1 1 Ja Thema 1: organen en cellen S2 Biologie voor jou 3B SD 1 1 Ja Thema 7: zintuiglijke waarneming S3 Biologie voor jou

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO BB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO BB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade 2014-2015 VMBO BB leerjaar 3 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Deeltoets 1 Blok 1 45 min Toets 3.1, 3.2 Taalschat 4.2 Grammatica 6.1,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Theoretische Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment Nederlands ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Examenopdracht 1 (samenvatting + persoonlijke brief), alle spelling 1 Toets Schriftelijk 1 120 min Toetsperiode 1 ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Kijk-

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak:Aardrijkskunde opleiding:havo leerjaar: 05-06

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016 HAVO 2 Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Vak: Nederlands Methode Nieuw Nederlands (5 e editie) Lesuren per week 3 Bij schriftelijk

Nadere informatie

studiewijzer V3I 2012-2013 2 e periode

studiewijzer V3I 2012-2013 2 e periode studiewijzer V3I 2012-2013 2 e periode 2 Inhoudsopgave studiewijzer V3I 2 e periode 2012-2013 Toetsenrooster 2 e periode website school>toetsen>v3i Nederlands (NE) p. 4 Engels (EN) p. 5 Frans (FA) p. 6

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade 2014-2015 VMBO KB leerjaar 3 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Deeltoets 1 Blok 1 45 min Toets 3.1, 3.2 Taalschat 4.2, 4.3 Grammatica

Nadere informatie

PTA Latijn leerjaar 2 2013-2014

PTA Latijn leerjaar 2 2013-2014 PTA Latijn leerjaar 03 04 Periode Disco les t/m 4. Aeneas taak volbracht Tekst: A, B Grammatica: groep 3; hoofdzin en bijzin, bijwoordelijke bijzin, voegwoord, parallelle structuur van (delen) van zinnen.

Nadere informatie

De Keurkamp. Programma van Toetsing en Doorstroming. Basis Beroepsgerichte Leerweg. Leerjaar 1. Schooljaar 2015-2016

De Keurkamp. Programma van Toetsing en Doorstroming. Basis Beroepsgerichte Leerweg. Leerjaar 1. Schooljaar 2015-2016 De Keurkamp Programma van Toetsing en Doorstroming Basis Beroepsgerichte Leerweg Schooljaar 2015-2016 augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 Nederlands... 4 Engels... 5 Wiskunde... 6 Natuur-/ scheikunde...

Nadere informatie

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 Basis 2014/2015 TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Cursusjaar: 2014-2015 Vak/programma: CKV Leerjaar: 3 vmbo BB-KB-GL-TL Toets Toets- Examen Inhoud Exameneenheden

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 6 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 25-26 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels Kader 1... 7 Engels kader 2... 9 Economie... 11 Biologie... 13 Wiskunde... 14 Nask 1...

Nadere informatie

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert PTA 2015-2016 leerjaar 4 Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert Schooljaar 2015-2016 Leerjaar 4 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal SE omschrijving weging S.O. G. Tekstverbanden

Nadere informatie

Schooljaar: 2015-2016 Periode: 2. Studiewijzer: AK. Methode: de Geo. Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

Schooljaar: 2015-2016 Periode: 2. Studiewijzer: AK. Methode: de Geo. Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: AK Methode: de Geo Klas: 3C WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? 45 /-6/ Nabespreking toets Start periode Start Grenzen 46 9/-3/ H.

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 VWO Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak: Aardrijkskunde Opleiding: VWO Schooljaar: 05-06

Nadere informatie

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving

Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt. Vak. Engels. Lesstof. File 4 Post It, Like It. Stofomschrijving Leerstofomschrijving proefwerkweek 2 1 kgt Vak Engels File 4 Post It, Like It F Grammar: hoe je de verleden tijd van to be en to have maakt; hoe je meervouden maakt in het Engels; hoe je kunt aangeven

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3

NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 NEDERLANDS VMBO-4 PERIODE 3 Op Nieuw Niveau VMBO 4 Zie periode 1/2 Zie periode 1/2 Voorbereiden presentaties. Blok 3; opdracht 1-3 - 4-6 en 8 Blok 3; opdracht 11 t/m 13 en gramm. opdracht 14 en 15 Presentaties

Nadere informatie

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GEMENGDE LEERWEG Klas 4 V.M.B.O. 2011 2012 Examenreglement VMBO 2011/2012 1 PTA, Maaslandcollege, Maasland, 2011-2012 Leerweg: Gemengde leerweg Vak: Nederlands Aantal

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 mavo leerjaar 3 1 studiewijzers 25-26 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Frans... 5 Duits... 7 Engels... 9 biologie... 10 Economie... 12 Maatschappijleer... 14 Geschiedenis en

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) 05 06 KLAS INHOUD. PTA ALGEMEEN GEDEELTE. DE VAKPROGRAMMA S - Nederlands - Duits - Engels - Geschiedenis en staatsinrichting - Aardrijkskunde - Wiskunde - Natuur-

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 4

Studeerplanners. Leerjaar 1. Periode 4 Studeerplanners Leerjaar 1 Periode 4 1 Inhoudsopgave o BVG 3 o Engels 5 o Frans 7 o Kunst en Cultuur 10 o Levensbeschouwing 12 o Mens en Maatschappij 14 o Mens en Natuur 16 o Nederlands 21 o Wiskunde 24

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade 2014-2015 VMBO KB leerjaar 4 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Deeltoets Blok 1 45 min Schriftelijk Toets HK Eindtoets Blok 1 45 min

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les

Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Didactisch Groepsplan Leerjaar 1A - Kader Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les Na de klassikale instructie tenminste een

Nadere informatie