Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15"

Transcriptie

1 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week Leerjaar 3 Mavo Schooljaar

2 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus van biologie kennen en herkennen. K4 2. Leerling kan de 7 levenskenmerken benoemen en herkennen in tekst. K3 3. De opbouw van cel en belangrijkste organellen kennen. K4 4. De globale opbouw van verschillende type weefsels kennen en herkennen. K4 5. De delen waaruit een weefsel, orgaan, organisme is opgebouwd benoemen en herkennen. 6. De verschillen en overeenkomsten tussen de cellen van de vier rijken benoemen en herkennen. 7. De rol van reducenten in de natuur benoemen. 8. De manier waarop reducenten zich voortplanten benoemen en onderscheiden t.o.v andere manieren. 9. Uitleggen hoe voedselbederf kan worden voorkomen. 10. Benoemen wat de gevolgen zijn van verschillende manieren van voedselcenserveren. 11. Kent het belang van biotechnologie en kan dat verwoorden in maatschappelijk gerelateerde onderwerpen. 12. Kan onderscheid maken en kenmerken benoemen van moderne en klassieke biotechnologie. 13. Het verschil en functie tussen fotosynthese en verbranding uitleggen. K6 14. beschrijven wat de stofwisselingsprocessen, verbranding en fotosynthese voor betekenis hebben voor de instandhouding van een organisme en wat de correlatie (verband) ervan is met de gassen die een organisme in en uit gaan.k6 15. Leerling kan omgaan met determinatie systemen en kan envoudige stappen van de determinatietabel(len) doorlopen. K3 16. Leerling kan uitleggen hoe planten en dieren aangepast zijn aan hun omgeving. K6 17. Leerlingen kan uitleggen wat een ecosysteem. K4 18. Uitleggen welke relaties er zijn tussen organismen. K4 / K6 19. Delen van planten benoemen en de taak noemen 20. Weefsels van planten beschrijven 21. : Zie voorplad van hoofdstuk in je Boek Hoofdstuk 2 : Zie voorplad van hoofdstuk in je Boek Hoeveel van de leerdoelen beheers je? Ben je klaar voor de SE?

3 Planner LE S (WEEK)DAT UM VAKNHOUD IN DE LES / HUISWERK 1 34 Intro Hoe leer je voor het vak Biologie T/m Opd 14 af en nagekeken t/m Opd 28 af en nagekeken + aantekeningen Leerdoelen check t/m opd aantekeningen In week 35 wordt 1e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt Opd. 48 t/m 57 af + aantekeningen Biotechnologie Leerdoelen check Opdrachten en aantekeningen ; t/m opd 68 af 7 37 Hfd 1 afronden D-toets + Samenvattingen 8 PO Periode 1 Voorbereiden 9 38 PO periode Opd 1-14 In week 38 wordt 2e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check In week 38 wordt 2e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt 41 Hfd 2 afronden D-toets + Samenvattingen Uitloop/verdieping Leren voor SE

4 Toets-vorm Weging SE Toets-duur (min) In of buiten SE-week 42 Herfstvakantie 43 Toets-/SE-week Zorg ervoor dat je goed hebt voorbereid aantekeningen nogmaals doornemen. Vragen sturen/stellen aan docent 44 Toets-/SE-week Opstart Hfd 2 Zorg ervoor dat je goed hebt voorbereid aantekeningen nogmaals doornemen. Vragen sturen/stellen aan docent BEOORDELING TOETS OF DATUM WEGIN OPDRACHT G PO Week CIJFER 1 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week - v/o 2 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week 3 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week V= 3 to 4 OK 4 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week O= >1 x Niet OK V=Bij nadere afspraken met docent. SE SE-week Checklist Periode 4 Werkschrift in orde PO Toetsen voorbereid (Samenvatting, Schoolwise cursussen, oefentoetsen gemaakt en nagekeken) PTA Biologie MAVO BAKEN POORT Cohort: Opgesteld door: Aih Datum: September 2013 MAVO 3 Periode Kerndoelen Leerstof 1 K1, K2, K3, K4, K5, K6 H1 Vier Rijken H2 Planten SE 4 Ja 65 Herkansbaar SEweek Practicum verslagen en/of praktische opdrachten PO 1 Nee - Les Werkboek H1, H2 + mogelijk extra opdrachten HD 0 Ja - Les 2 K1, K2, K3, H3 Beweging SE 5 Ja 65

5 K6, K8, K11 H4 Waarnemen en reageren + H1 Vier Rijken 3 K1, K2, K3, K10, K11 4 K6,K9,K11, K12, K13 Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H3, H4 + mogelijk extra opdrachten H5 Bescherming H6 Mens en milieu + H4 Waarnemen en reageren Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H5, H6+ mogelijk extra opdrachten H7 Ademen en eten H8 Bloed +H5 Bescherming Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H7, H8 + mogelijk extra opdrachten PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les SE 6 Ja 65 PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les SE 6 Ja 65 SEweek SEweek SEweek PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les

6 English Chapter 1 Body and mind Chapter 2 How stuff works Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Je kent woorden die met je lichaam en geest te maken hebben 2. Je kent woorden die je kunt woorden gebruiken om te vertellen hoe je je voelt 3. Je weet dat Engelse woorden er soms uitzien of klinken als Nederlandse woorden, maar een andere bet ekenis hebben 4. Je weet wat iets over tatoeages 5. Je weet hoe je de Present Simple en Present Continuous kunt gebruiken 6. Je weet hoe je de Past Simple en Past Continuous moet gebruiken 7. Je weet iets over woordvolgorde in een Engelse zin 8. Je weet wat een Prefix is 9. Je weet welke maten en afmetingen er in Groot-Brittannië worden gebruikt 10. Je weet wat de voorzetsels van plaats en tijd zijn 11. Je weet wat het verschil is tussen if en when en hoe je deze woorden gebruikt 12. Je weet hoe en wanneer je de future gebruikt JE KUNT: 13. Je kunt interesse in iemand tonen 14. Je kunt vertellen wat er aan de hand is 15. Je kunt met iemand meeleven 16. Je kunt vragen naar iemands karakter of uiterlijk 17. Je kunt iemand beschrijven 18. Je kunt praten over gevoelens 19. Je kunt iemand advies geven 20. Je kunt instructies geven 21. Je kunt vragen stellen over producten en hierop antwoord geven 22. Je kunt iemand waarschuwen 23. Je kunt voorspelllingen doen

7 LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES / HUISWERK (34) 2 Introduction Start Chapter 1 Basisgrammatica Vocabulary A Opdracht A: Listening Uitleg basisgrammatica Exercise 1 p.24 3 Opdracht B pronunciation and spelling Maken: opdrachten grammar hand out Opdracht B: Exercise 5 en 6 basis grammatica Leren: grammatica (35) 1 Opdracht C: Speaking and writing Vocabulary A + C Grammar Stone 1 Speaking and writing Exercise 7, 8, 9 Exercise 3 p.26 Voca A & C 2 Opdracht D: Reading, Speaking and Writing 3 Opdracht E Speaking Countries & Culture Reading Exercise 10, 11, Voca D Stone 2 Exercise 13, 14, 15, 16, 17 Voca E (36) Opdracht F: Listening Exercise Opdracht G: Reading Exercise 24 t/m /9 Opdracht H: Speaking & Writing Stone 3 en 4 Exercise SO: basis grammatica (37) Opdracht I: Watching Kijkopdracht exercise 36

8 1 Bespreken SO basisgrammatica 2 Finish chapter 1 Oefenen schoolwise 3 12/9 Test yourself Ch.1 SO woorden en zinnen Chapter 1 (38) 1 Start Chapter 2 Vocabulary A Opdracht A: Listening Uitleg grammatica Exercise 1 p.51 2 Opdracht B pronunciation and spelling Grammer: voorzetsels plaats en tijd 3 Opdracht C: Speaking and writing Vocabulary A + C Grammar Opdracht B: Exercise 5 en 6 Voca A en C Stone 5 Speaking and writing Exercise 7, 8, 9, 10 Exercise 2 en 3 p.52 (39) 1 Opdracht D: Reading Vocabulary D&E Exercise 11 en 12 2 Opdracht E: Speaking and writing Countries & Culture Stone 6 Exercise 13, 14, 15, 16, 17 Vocabulary C&C, F + G 3 Opdracht F: Listening Exercise 18 tm 23 Toets Leesvaardigheid (40) 1 2 Opdracht G: Reading Opdracht H: Speaking and Writing Opdracht I: Watching Exercise 24 t/m 29 Stone 7 en 8 exercise 30 t/m 35 Exercise 35 Voca A t/m G 3 3/10 Test yourself Ch.2 SO woorden en zinnen Chapter 2 (41) Studiedag docenten

9 1 2 Opdracht I: Watching Test yourself Ch.2 Oefenen I-clips Extra exercises 3 Oefenen I-clips Extra exercises 42 Herfstvakantie Week Toetsweek/SE-week woensdag 22/10 t/m 28/10 (44) Special Tasks 1 2 Nabespreken SE 3 Einde periode 1 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING M- CIJFER SO Basis grammatica Wk 36 1 SO woorden en zinnen Chapter 1 Wk 37 1 Toets Leesvaardigheid Wk 39 2 SO woorden, ZInnen en Stones Chapter 2 Wk 40 1 Periodetoets Wk 42/43 4

10 Economie Pincode 3kgt Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Pincode 3kgt Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld. Altijd nodig: Pincode Tekstboek, schrift en rekenmachine Leerdoelen (hoofdstuk1) JE KENT/WEET: 1. Je kent de drie inkomensvormen. 2. Je weet hoe je prioriteiten stelt bij consumptie 3. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 4. Je kunt een begroting lezen en maken 5. Je weet wat budgetteren en het Nibud is. 6. Je kent de oorzaken en gevolgen van de Industriële Revolutie. 7. Je kent de diverse politieke stromingen in Nederland en je kunt hun opkomst verklaren. 8. Je kent het verband tussen koopkracht en welvaart. 9. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. 10. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt procentuele groei berekenen. Je kunt een staafdiagram maken en lezen Je kunt percentages van uitrekenen Je kunt een budget opstellen. Je kunt een begroting opstellen Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Leerdoelen (hoofdstuk 2) JE KENT/WEET: 1 Je kent de geldvormen. 2 Je weet hoe je een inkomen kunt besteden 3 Je weet de begrippen sparen en banken toe te passen. 4 Je kent de rol van de Nederlandse Bank. 5 Je weet welke leningsvormen er zijn. 5 Je weet wat valuta zijn. 6 Je hebt inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van verzekeringen en kunt hierbij informatie van consumentenorganisaties gebruiken.. 7 Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

11 JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt rente uitrekenen en rente over meerdere jaren. Je3 kunt bankafschriften lezen. Je kunt te betalen rente uitrekenen Je kunt de uitgavenpercentages van inkomens uitrekenen Je kunt een budget opstellen/maand-weeklasten uitrekenen/omzetten in andere tijdseenheden. Je kunt wisselkoersen uitrekenen. Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 34 Introductieweek (geen economie) 35 1 Introductieles Pincode 3 Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Inleiding blz 6-7 tekstboek, vraag Par 1.1 blz tekstboek, vraag Vragen maken Vragen maken 36 1 Par 1.2 blz 14-17, vraag Vragen maken 2 Par 1.3 blz 18, vraag Par 1.4 blz 22-25, vraag Par 1.4 blz 21-22, vraag 1-5, blz 13-14, opdracht 6 thuis. Vragen maken Vragen maken 2 Toets voorbereiden Test & herhalingsopgaven 38 1 Samenwerken in duo s : Keuzeopdrachten en ict + test in boek, blz. 28 en 29. Herhalingsopgaven blz Toets H1 ( ) Inleveren schrift H1 Vragen maken Rekenmachine mee! Introductieles Pincode 3 Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld. Inleiding blz tekstboek, Startopdracht, vragen 1-15 (blz 39) Vragen maken 2 Par 2.1 blz tekstboek, vraag 1-16 Vragen maken 40 1 Par 2.2 blz tekstboek, vraag Par 2.3 blz tekstboek, vraag Par 2.4 blz tekstboek, vraag Vragen maken Vragen maken

12 2 Inleveren schrift H1+2 Toets voorbereiden H1 + H2 Test & Extra opgaven blz Maken keuzeopdracht en ICT blz Herfstvakantie Vragen maken Vragen maken 43 1 Toetsweek Eindtoets / SE-1Pincode hoofdstuk Rekenmachine mee! TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G Inleveren schrift H1 Week 39 0,5 Toets H1 Week 39 2 Inleveren schrift H2 Week 41 0,5 Eindtoets / SE-1 10% Week 43 4 Pincode hoofdstuk 1 en 2.

13 Frans Mavo 3 Chapitre 1: Je suis comme je suis Chapitre 2: Toi et les autres Leerdoelen (chapitre 1 et 2) JE KENT/WEET: 1. De vervoeging van de regelmatige werkwoorden op er en ir in de présent 2. De vervoeging van het onregelmatige werkwoord connaître (kennen) 3. De vorm van de regelmatige en onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden 4. De plaats van het bijvoeglijk naamwoord 5. Franse woorden voor sporten, hobby s en kledingstukken 6. Franse woorden voor talen en nationaliteiten 7. De maanden van het jaar en de jaargetijden 8. De passé composé met être en avoir 9. De vormen van het bezittelijk voornaamwoord 10. De vervoeging van het werkwoord sortir (uitgaan) en andere werkwoorden op -ir 11. Woorden om je familie te omschrijven 12. Woorden die te maken hebben met vrije tijd JE KUNT: 13. Je kunt naar een gesprek, een radioquiz, interview luisteren 14. Je kunt een tijdschriftartikel, facebookpagina, een forum op internet lezen 15. Je kunt vertellen welke sport je doet en welke hobby s je hebt 16. Je kunt jezelf voorstellen 17. Jezelf met behulp van een moodboard presenteren 18. Iemand begrijpen die vertelt over zijn/haar weekend 19. Vertellen wat je het weekend hebt gedaan 20. Iets vertellen over je familie 21. Een schrijven over wat je hebt gedaan 22. Een telefoongesprek voeren LES DATUM VOOR DE LES IN DE LES 1 wk35 Introductie Inleiding: 1, 2 Starten hoofdstuk 1: Je suis comme je suis 2 Leren voca 1.1 Leren Grammaire D 3 W 36 Leren voca 1.2 Herhalen voca 1.1 Leren Phrases-clés E Leren Grammaire J 4 Leren voca 1.3 en 1.4 Herhalen voca 1.1 en 1.2 bron A: 3 ( ), 4 ( ),bron B: 5, 6 ( ),7( ),bron C: 8, 9 Nakijken 1 t/m 9 bron D: 10,11, 12, 13, bron E: 14, 15, 16 bron F: qui suis-je? 17, 18 Nakijken 10 t/m 18 bron G: 19 connaître bron H: 20, 21, bron J: 23, 24, 25, 26 La chanson: 30, 31 bron K: 27, 28, 29 Nakijken 18 t/m 28 Tâche: stap 1 t/m 4 (inleveren in

14 de map) D-toets maken 5 W 37 Leren voc 1.4 Herhalen voca 1.1, 1.2 en 1.3 Hw. Froncofolies 32, 33, Lecture 34 Alles nakijken Nakijken SO (voca en Phrases clé) x2 D-toets maken Leren voor SO (voca en Phrases clé) 6 Spreken oefenen Starten hoofdstuk 2: Toi et les autres Inleiding: 1, 2,bron A: 3, 4, bron B: 5, 6 bron C: 8, 9 Nakijken 1 t/m 9 7 W 38 Lezen oefenen/oefentoetsen maken 8 Leestoets maken x2 9 W 39 Leren Phrases-clés E Leren voca 2.3 en 2.4 Herhalen voca 2.1 en Leren Grammaire J Leren Phrases-clés Leren voca 2.1 t/m W40 Hw. Froncofolies: 31, 32, Lecture 33 maken bron D: 10, 11, 12,13 bron E: 14 ( ), 15, 16 bron F: 17, 18 ( ) Nakijken 10 t/m 18 bron G: 19 ( ) bron H: 20, 21 bron J: 23, 24 ( ), 25 bron K: 26 ( ), 27, 28 Nakijken: 19 t/m 28 D-toets maken en bespreken Alles nakijken Tâche: stap 1 t/m 4 inleveren 12 Oefenen voor de uitspraaktoets Uitspraaktoets Leestoets bespreken Alles herhalen Oefenen voor Het SE Herfstvakantie Week 42 Toetsweek/SE-week Week 43/ Bespreken periodetoets 18 Activiteit

15 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN SO (voca en zinnen) Week 37 2 Leestoets Week 38 2 Uitspraaktoets Week 40 1 G M- CIJFER H- CIJFER o v g o v g SE chapitre 1 + (2) Week 43/44 3

16 Geschiedenis Geschiedenis Werkplaats (deel 3 vmbo kgt) hoofdstuk 1. De industriële samenleving in Nederland 10% SE Werkstuk 5% SE Altijd nodig: Geschiedenis Werkplaats Tekstboek, werkboek, schrift Leerdoelen (hoofdstuk1) JE KENT/WEET: 11. Je kent de kenmerken van de periode van de industriële revolutie. 12. Je kent de belangrijkste begrippen die bij dit tijdvak horen 13. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 14. Je kunt vragen over bronnen beantwoorden 15. Je kent het verschil tussen primaire en secundaire bronnen 16. Je kent de oorzaken en gevolgen van de Industriële Revolutie. 17. Je kent de diverse politieke stromingen in Nederland en je kunt hun opkomst verklaren. 18. Je kent de oorzaken, aanleiding en gevolgen van de crisis in de dertiger jaren. 19. Je kent de kapitalistische en de communistische ideologie. 20. Je weet hoe de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Nederland verliep 21. Je kunt het ontstaan van de welvaartsmaatschappij verklaren en de voor en nadelen ten opzichte van elkaar afwegen. JE KUNT: De moderne opvatting van tijd onderscheiden Het verschil zien tussen oorzaken, aanleiding en gevolgen Je kunt verbanden aangeven in de tijd Zelfstandig en in groepen werken De representativiteit van bronnen bepalen Ideologieën vergelijken Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt tekst en beeld inetrpreteren. Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 34 1 Introductieles Werkstuk Hoofdstuk 1 GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Beeld: GWP De industriële samenleving in Nederland. 3 Inleiding blz 8-9 tekstboek, vraag Vragen maken 1-3 werkboek blz Par 1.1 blz tekstboek, vraag Vragen maken 1-5 werkboek blz 6-7, opdracht 6 thuis. 5 Onderwerp inleveren werkstuk 36 1 Par 1.2 blz 14-17, vraag 1-5 Vragen maken werkboek, blz 8-9, opdracht 6 thuis. 2 Par 1.3 blz 20, vraag 1-5 Vragen maken

17 werkboek, blz 10-11, opdracht 6 thuis. 3 Werkstuk 4 Inleveren inleiding werkstuk 37 1 Par 1.4 blz 21-22, vraag 1-5 werkboek, blz 13-14, opdracht 6 thuis. 2 Samenwerk in duo s : Par 1.5 blz 23-24, vraag 1-5 werkboek, blz 15-16, opdracht 6 thuis. 3 Maken D toets werkboek Inleveren korte bronnenlijst werkstuk 38 1 Zelfstandige taak Welvaart en welzijn blz Paragraaf 1,2,3,4,5 3 Werken aan het werkstuk labtops 39 1 Toets Geschiedenis Werkplaats Vragen maken Samenwerken vragen maken Toets H1 Par 1,2,3,4,5. hoofdstuk 1 2 Beeld: GWP De industriële samenleving in Nederland. 3 Werken aan het werkstuk labtops Kladversie werkstuk inleveren 40 1 Werken aan het werkstuk labtops 41 1 Herhaling GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Werkboek inleveren GWP H1, par 1,2,3,4,5 42 herfstvakantie 43 1 Herhaling GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Film: the great dictator Verslag maken 3 Inleveren werkstuk 43/44 toetsweek Eindtoets / SE-1 GWP hoofdstuk 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN Zelfstandige taak taak Welvaart en Week 40 welzijn werkboek blz. 15 Toets GWP hoofdstuk 1 Week 39 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 Werkboek GWP Hoofdstuk 1 Week 43 Paragraaf 1,2,3,4,5 Werkstuk inleveren SE 5 % Week 44 2 Eindtoets SE 10% Week 45 2 GWP hoofdstuk 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 G M- CIJFER H- CIJFER

18 Kunstvakken 1 leerjaar 3 Mavo ( 14-15) Periode 1 Introductie Kunst en Cultuur, handleiding kunstvakken 1 Film geschiedenis Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Wat het vak kunstvakken 1 inhoudt 2. Welke examendoelen aan het vak Kunstvakken 1 verbonden zijn 3. Wat een handelingsdeel is 4. Wat een Kunstdossier is 5. Wat de begrippen Kunst en Cultuur inhouden 6. De geschiedenis van de kunstdiscipline film (het ontstaan van film) JE KUNT: 7. Samenwerken: overleggen, zachtjes discussiëren, informatie opzoeken en verwerken 8. Zelfstandig afbeeldingen zoeken van de verschillende kunstdisciplines 9. Informatie opzoeken over de cultuur van een ander land en de informatie tot (een originele en boeiende) presentatie verwerken 10. Verschillende vroege vormen van film beeldend weergeven (toverlantaarn, thaumatroop, flipboekje) 11. verschillende opdrachten over film met een voldoende afronden LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES 1 Week 35 (25/8) 2 Week 36 (1/9) 3 Week 37 (8/9) 4 Week 38 (15/9) Uitleg vak Kunstvakken 1 / Doel / Handelingsdeel Toelichting opdracht 1,2,3 Maken introductie opdr. 1 blz. 3 Maken introductie opdr. 2 blz. 4 Maken introductie opdr. 3 blz. 5 Uitleg opdracht 4 Maken introductie opdr. 4. Inschrijven voor presentaties Uitleg culturele activiteiten, verslaglegging en kijkwijzers Toelichting opdr 5 Presentaties opdr. 4 Uitleg filmgeschiedenis Maken introductie opdr. 5 Verder werken aan presentaties Presentaties Maken film opdracht 1 toverlantaarn 5 Week 39 (22/9) Presentaties opdr. 4 Uitleg filmgeschiedenis Presentaties Afmaken film opdracht 1 toverlantaarn 6 Week 40 (29/9) 7 Week 41 (6/10) 8 Week 43 (20/10) Uitleg filmgeschiedenis Maken film opdracht 2 thaumatroop Op maandag lesvrij ivm studiedag personeel Herfstvakantie Week 42 Uitleg filmgeschiedenis Maken filmopdracht 3 mutoscoop (ook wel flipboekje genoemd) Deadline inleveren verslag van eerste culturele activiteit. Ook alle lesopdrachten moeten

19 vandaag met een voldoende zijn afgerond. Zo niet, dan op di 28 oktober nablijven totdat het werk in orde is. 9 Week 44 (27/10) (vanaf woensdag Se week) (t/m dinsdag Se week) TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G M- CIJFER Opdr 1, 2 25/8/2014 o/v/g Opdr 3 1/9/2014 o/v/g Opdr 4 = presentaties 15 of 22 o/v/g sep 2014 Opdr 5 15/9/2014 o/v/g Toverlantaarn 22/9/2014 o/v/g Thaumatroop 29/9/2014 o/v/g Mutoscoop (flipboekje) 20/10/2014 o/v/g Regels: Neem elke les een opgeladen laptop mee! Alle opdrachten moeten voldoende gemaakt zijn om een voldaan voor je Handelingsdeel te krijgen Je krijgt een overzichtslijstje van de docent per periode zodat je kunt zien wat in het Handelingsdeel voldaan moet zijn. Alle afgeronde opdrachten worden op school bewaard, dit is immers examenmateriaal

20 MAATSCHAPPIJLEER H1 Wat is maatschappijleer H2 Opvoeding: wat is normaal? Week Vak inhoud 34 Wat is maatschappijleer? 1.1 Hoeveel drinken jongeren? Moet een biertje op zijn tijd wel kunnen? In de les inleiding Opdrachten maken Opdrachten maken Betuttelen of beschermen? Opdrachten maken 37 H2 Opvoeding: wat is normaal? 2.1 Jong geleerd, oud gedaan Meer weten Een slechte opvoeding Meer weten Zelfs vrienden denken verschillend Opvoeding anders Meer weten Opdrachten maken Opdrachten maken Opdrachten maken Inleveren praktische opdracht Opdrachten maken 41 Voorbereiding SE-1 Test jezelf WB 42 Herfstvakantie 43 Toetsweek 1 H1 Wat is maatschappijleer? H2 Opvoeding: wat is normaal? Plus aantekeningen Het voortgangscijfer wordt bepaald door de praktische opdracht in deze periode. Deze activiteiten bestaan uit: - Verzamelen en onderzoeken van krantenberichten; - Het schrijven van een essay over een maatschappelijk probleem; - Het uitbeelden van een maatschappelijk probleem in film of foto; - Afnemen van interviews of enquêtes.

21 Nask 1 Hoofdstuk 1 Stoffen en materialen Hoofdstuk 3 Licht Leerdoelen Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen KENNISDOELEN 1. Ik kan aan de hand van stofeigenschappen het materiaal kiezen dat geschikt is voor een bepaald gebruiksvoorwerp. 2. Ik kan de waarden tussen temperatuurschalen graden Celsius en Kelvin en omrekenen 3. Ik kan een aantal stofeigenschappen noemen en met voorbeelden duidelijk maken hoe je stoffen kunt herkennen aan hun stofeigenschappen. 4. Ik kan aangeven of er sprake is van een chemische reactie en ik kan voorbeelden geven van chemische reacties. 5. Ik ken de drie fasen van stoffen en weet wat het verschil is. 6. Ik kan de verschillende faseovergangen benoemen. 7. Ik kan uitleggen hoe je afval op de juiste manier kunt scheiden en verwerken. 8. Ik kan de betekenis van een aantal veiligheidspictogrammen benoemen en daar consequenties aan verbinden voor mijn gedrag. 9. Ik kan informatie uit de veiligheidskaart en de gifwijzer gebruiken om veilig te werken met stoffen en adequater te handelen bij ongelukken. 10. Ik kan rekenen met de formule voor dichtheid, massa en volume. 11. Ik kan uitleggen wat zinken, zweven en drijven te maken hebben met de dichtheid van een stof. BINAS A. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken B. Ik kan in BINAS de betekenis van veiligheidspictogrammen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN C. Ik kan getallen in de wetenschappelijke notatie schrijven. D. Ik kan eenheden uit H1 omrekenen van en naar SI-eenheden TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN CIJFER G Opdrachten H1 werkboek af en * nagekeken V NV Practicumverslag H1 * V NV Extra oefenmateriaal en aantekeningen * H1 V NV Uitwerking van de leerdoelen P1 * V NV Handelingsdeel 1* 0 V NV PO Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen 1 SE1 Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen 2

22 * Handelingsdeel Nask 1 Op uiterlijke aftekendatum voor SE de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent! LE S DATUM VAKNHOUD IN DE LES 1 Introductie leerjaar Een ontwerper kiest materiaal Opdrachten *LD: 1, 2, A 3 Binas Instapvragen 4 Wetenschappelijke notatie Stoffen Opdrachten *LD: 3, 4, 5, 6 PR. Thermometer ijken Hoeveelheden/getallen Opdrachten *LD: C, D PR. 1.3 opdracht 1 en Afval en gevaarlijke stoffen Opdrachten *LD: 7, 8, 9, B Zinken, zweven en drijven Opdrachten *LD: 10, 11 9 PR. 1.5 Opdracht 1 en 2 10 Examentraining Examentraining 11 PO Hoofdstuk 1 Stoffen en Instaptoets H3 materialen 12 Uitlooples Kleuren zien Opdrachten Licht en schaduw Opdrachten PR. 3.2 Schaduw 15 Handelingsdeel 1 uiterste inleverdatum!!! 16 Voorbereiding toetsweek 17 SE1 Hoofdstuk 1 Stoffen en Toets bespreken Materialen Lenzen PR. 3.3 Brandpuntsafstand

23 Nask 2 Hoofdstuk 1 Stoffen Hoofdstuk 2 goed en veilig schoon Leerdoelen Hoofdstuk 1 Stoffen KENNISDOELEN H1 1. Ik kan aangeven dat stofeigenschappen kenmerken zijn die enkel afhankelijk zijn van de soort stof. 2. Ik kan een aantal stofeigenschappen noemen en met voorbeelden duidelijk maken hoe je stoffen kunt herkennen aan hun stofeigenschappen. 3. Ik kan aangeven wat bedoeld wordt met een waarneming en kan vanuit waarnemende een conclusie trekken. 4. Ik kan aangeven wat een zuivere stof is volgens de scheikunde en wat een mengsel is. Van de categoriemengsels kan ik diverse voorbeelden noemen gekoppeld aan de chemische naamgeving daarbij. 5. Ik kan diverse methodes noemen om mengsels van elkaar te kunnen scheiden. Specifiek kan ik het proces van destillatie tekenen, uitleggen en versterken met voorbeelden. 6. Ik kan beschrijven wat de scheidingsmethode extractie inhoud en voor welke soorten mengsels deze geschikt is. Datzelfde geldt voor de scheidingsmethodes adsorberen en destillatie. 7. Ik kan aangeven wat smelt en stolpunten zijn. Ik kan herkennen in een grafisch verband van een smelt of stolcurve of het gaat over een zuivere stof of een mengsel. En ik ben in staat om een grafisch verband netjes zelf weer te kunnen geven. 8. Ik kan door creatief en logisch na te denken op basis van stofeigenschappen een onderscheid maken tussen verschillende stoffen. Ik kan deze analyse door middel van experimenten ondersteunen en bewijzen. BINAS 9. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 10. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten. 11. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 12. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. Leerdoelen Hoofdstuk 2 goed en veilig schoon

24 KENNISDOELEN H2 1. Ik kan verschillende soorten water opnoemen. De functies van deze soorten water zijn mij bekend. 2. Ik kan de wassende werking van een zeep op moleculair niveau weergeven in de vorm van een tekening en beschrijvend door middel van woorden. 3. Ik kan aangeven wat bedoeld wordt met de termen hydrofiel en hydrofoob. 4. Ik kan diverse toepassingen van zeep noemen en weet diverse mengsels waar zeep in voorkomt. 5. Ik kan in de Binas veelgebruikte gevarensymbolen opzoeken en weet dat deze betekenen op het gebied van veiligheid. Ik kan maatregelen noemen die genomen moeten worden als deze gevarensymbolen op stoffen staan. 6. Ik weet het verschil tussen een zuur en basisch en kan vertellen hoe van een stof gemeten kan worden of deze zuur of basisch is 7. Ik kan aangeven hoe drinkwater wordt bereikt. Ook weet ik te benoemen welke eisen er aan drinkwater in Nederland worden gesteld en waar dat te vinden is 8. Ik kan een experiment beschrijven om op een eenvoudige manier drinkwater te kunnen zuiveren. En ik kan aangeven dat daarna nog verschillende zuiveringmethodes nodig zijn om drinkwater te bereiden BINAS 9. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken 10. Ik kan in Binas de veel gebruikte gevarensymbolen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 11. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten. 12. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 13. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. 14. Ik kan op een veilige manier samen met andere kleine experimenten uitvoeren. Dit gebeurt in een redelijk tempo. TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING CIJFER

25 Opdrachten H1 af en nagekeken * V NV Aantekeningen en verslagen * V NV Uitwerking van de leerdoelen P1 * V NV Periodemap/ activiteitenmap 1* 0 V NV Toets Hoofdstuk 1 Stoffen 3 * Periodemap/activiteitenboek NASK2 af MAVO 3 Op uiterlijke aftekendatum voor de toets de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent. LES WEEK VAKNHOUD IN DE LES 1 35 Introductie leerjaar Stofeigenschappen Zuivere stoffen en mengsels Zuivere stoffen en mengsels Wat weet je nog? Werken met dit boek Pulsar Practicum 1.1: welke stof is het? vragen 1.1 en test jezelf 1.1 vragen 1.2 en test jezelf 1.2 Practicum 1.2: 1 is Kaarsvet een zuivere stof of een mengsel? Verslag maken mengsels Practicum 1.3: 1 oplossing, suspensie en Emulsie Practicum 1.3: 2 wanneer mengen olie en water? HW: lezen 1.4 IJK MOMENT: alles af tot en met mengsels scheiden Practicum 1.4: bezinken en filtreren Demonstratie experiment 1.4: alcohol uit wijn HW: lezen extraheren en adsorberen Practicum 1.5: 1 extraheren van theebladeren Demonstratie experiment 1.5: 2 ontkleuren van rode wijn HW: lezen 1.1 t/m Afronding hoofdstuk 1 Afmaken van Periodemap uitwerken van de leerdoelen 8 Afronding hoofdstuk 1 IJK MOMENT: alles af tot en met 1.5 examen training p41 t/m 43 HW: Maak foto s van 10 etiketten van schoonmaakmiddelen en neem deze mee 9 40 Hoofdstuk 2 goed en Introductie van het hoofdstuk

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 LEERJAAR 3 BASIS, KADER en GEMENGDE LEERWEG Vak: CKV Methode: Kunstwerk 1. Inleiding CKV, film kijken,

Nadere informatie

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wat is het leerwerkhuis? 4. 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6. 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7

Inhoudsopgave. 1. Wat is het leerwerkhuis? 4. 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6. 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7 -1- -2- Inhoudsopgave 1. Wat is het leerwerkhuis? 4 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7 3.1 Weekplanning 7 3.2 Groene kaart 10 4. Wat neem ik mee bij de vakken?

Nadere informatie

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA Helder Schrijven Een introductiecursus voor het schrijven van verslagen behorende bij de module Mens, Maatschappij en ICT Robbert-Jan Beun 2013 U N I V E R S I

Nadere informatie

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Opdrachten Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Geert Grote College Klas 10 VMBO-tl 2011-2012 NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 1: Het kiezen van een onderwerp 4 Opdracht

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

ONDERWIJS IN DE NATUUR

ONDERWIJS IN DE NATUUR DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Hoe kan de overgang van het natuuronderwijs op de basisschool naar biologie op het voortgezet onderwijs verbeterd worden op zowel cognitief gebied als op het gebied van vaardigheden?

Nadere informatie

Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding

Stepping Stones 2. (t) havo vwo. Docentenhandleiding Stepping Stones 2 (t) havo vwo Docentenhandleiding Derde editie Wolters-Noordhoff Groningen Auteurs Nina Blom-Poldrugač Sicco Gjaltema Rob Groeneveld Natascha Sewnandan Sanne Wielenga Stepping Stones 2

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016 PTA klas mavo Schooljaar 05-06 Inleiding Beste (ouders/verzorgers van een) leerling van en mavo, In leerjaar en van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO, op het Griftland College mavo genoemd)

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vwo. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Noordhoff Uitgevers Groningen. Noordhoff Uitgevers bv

Nieuw Nederlands 2. vwo. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Noordhoff Uitgevers Groningen. Noordhoff Uitgevers bv Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vwo, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vwo docentenhandleiding Tiddo Ekens Noordhoff Uitgevers Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vwo, docentenhandleiding 2

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-basis. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-basis. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-basis, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-basis docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-basis, docentenhandleiding

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor

Nadere informatie