Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15"

Transcriptie

1 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week Leerjaar 3 Mavo Schooljaar

2 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus van biologie kennen en herkennen. K4 2. Leerling kan de 7 levenskenmerken benoemen en herkennen in tekst. K3 3. De opbouw van cel en belangrijkste organellen kennen. K4 4. De globale opbouw van verschillende type weefsels kennen en herkennen. K4 5. De delen waaruit een weefsel, orgaan, organisme is opgebouwd benoemen en herkennen. 6. De verschillen en overeenkomsten tussen de cellen van de vier rijken benoemen en herkennen. 7. De rol van reducenten in de natuur benoemen. 8. De manier waarop reducenten zich voortplanten benoemen en onderscheiden t.o.v andere manieren. 9. Uitleggen hoe voedselbederf kan worden voorkomen. 10. Benoemen wat de gevolgen zijn van verschillende manieren van voedselcenserveren. 11. Kent het belang van biotechnologie en kan dat verwoorden in maatschappelijk gerelateerde onderwerpen. 12. Kan onderscheid maken en kenmerken benoemen van moderne en klassieke biotechnologie. 13. Het verschil en functie tussen fotosynthese en verbranding uitleggen. K6 14. beschrijven wat de stofwisselingsprocessen, verbranding en fotosynthese voor betekenis hebben voor de instandhouding van een organisme en wat de correlatie (verband) ervan is met de gassen die een organisme in en uit gaan.k6 15. Leerling kan omgaan met determinatie systemen en kan envoudige stappen van de determinatietabel(len) doorlopen. K3 16. Leerling kan uitleggen hoe planten en dieren aangepast zijn aan hun omgeving. K6 17. Leerlingen kan uitleggen wat een ecosysteem. K4 18. Uitleggen welke relaties er zijn tussen organismen. K4 / K6 19. Delen van planten benoemen en de taak noemen 20. Weefsels van planten beschrijven 21. : Zie voorplad van hoofdstuk in je Boek Hoofdstuk 2 : Zie voorplad van hoofdstuk in je Boek Hoeveel van de leerdoelen beheers je? Ben je klaar voor de SE?

3 Planner LE S (WEEK)DAT UM VAKNHOUD IN DE LES / HUISWERK 1 34 Intro Hoe leer je voor het vak Biologie T/m Opd 14 af en nagekeken t/m Opd 28 af en nagekeken + aantekeningen Leerdoelen check t/m opd aantekeningen In week 35 wordt 1e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt Opd. 48 t/m 57 af + aantekeningen Biotechnologie Leerdoelen check Opdrachten en aantekeningen ; t/m opd 68 af 7 37 Hfd 1 afronden D-toets + Samenvattingen 8 PO Periode 1 Voorbereiden 9 38 PO periode Opd 1-14 In week 38 wordt 2e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check Opd aantekeningen + Leerdoelen check In week 38 wordt 2e check uitgevoerd: Zorg ervoor dat je alles bij je hebt 41 Hfd 2 afronden D-toets + Samenvattingen Uitloop/verdieping Leren voor SE

4 Toets-vorm Weging SE Toets-duur (min) In of buiten SE-week 42 Herfstvakantie 43 Toets-/SE-week Zorg ervoor dat je goed hebt voorbereid aantekeningen nogmaals doornemen. Vragen sturen/stellen aan docent 44 Toets-/SE-week Opstart Hfd 2 Zorg ervoor dat je goed hebt voorbereid aantekeningen nogmaals doornemen. Vragen sturen/stellen aan docent BEOORDELING TOETS OF DATUM WEGIN OPDRACHT G PO Week CIJFER 1 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week - v/o 2 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week 3 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week V= 3 to 4 OK 4 e Check Nagekeken werkboek + schrift Week O= >1 x Niet OK V=Bij nadere afspraken met docent. SE SE-week Checklist Periode 4 Werkschrift in orde PO Toetsen voorbereid (Samenvatting, Schoolwise cursussen, oefentoetsen gemaakt en nagekeken) PTA Biologie MAVO BAKEN POORT Cohort: Opgesteld door: Aih Datum: September 2013 MAVO 3 Periode Kerndoelen Leerstof 1 K1, K2, K3, K4, K5, K6 H1 Vier Rijken H2 Planten SE 4 Ja 65 Herkansbaar SEweek Practicum verslagen en/of praktische opdrachten PO 1 Nee - Les Werkboek H1, H2 + mogelijk extra opdrachten HD 0 Ja - Les 2 K1, K2, K3, H3 Beweging SE 5 Ja 65

5 K6, K8, K11 H4 Waarnemen en reageren + H1 Vier Rijken 3 K1, K2, K3, K10, K11 4 K6,K9,K11, K12, K13 Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H3, H4 + mogelijk extra opdrachten H5 Bescherming H6 Mens en milieu + H4 Waarnemen en reageren Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H5, H6+ mogelijk extra opdrachten H7 Ademen en eten H8 Bloed +H5 Bescherming Practicum verslagen en/of praktische opdrachten Werkboek H7, H8 + mogelijk extra opdrachten PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les SE 6 Ja 65 PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les SE 6 Ja 65 SEweek SEweek SEweek PO 1 Nee - Les HD 0 Ja - Les

6 English Chapter 1 Body and mind Chapter 2 How stuff works Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Je kent woorden die met je lichaam en geest te maken hebben 2. Je kent woorden die je kunt woorden gebruiken om te vertellen hoe je je voelt 3. Je weet dat Engelse woorden er soms uitzien of klinken als Nederlandse woorden, maar een andere bet ekenis hebben 4. Je weet wat iets over tatoeages 5. Je weet hoe je de Present Simple en Present Continuous kunt gebruiken 6. Je weet hoe je de Past Simple en Past Continuous moet gebruiken 7. Je weet iets over woordvolgorde in een Engelse zin 8. Je weet wat een Prefix is 9. Je weet welke maten en afmetingen er in Groot-Brittannië worden gebruikt 10. Je weet wat de voorzetsels van plaats en tijd zijn 11. Je weet wat het verschil is tussen if en when en hoe je deze woorden gebruikt 12. Je weet hoe en wanneer je de future gebruikt JE KUNT: 13. Je kunt interesse in iemand tonen 14. Je kunt vertellen wat er aan de hand is 15. Je kunt met iemand meeleven 16. Je kunt vragen naar iemands karakter of uiterlijk 17. Je kunt iemand beschrijven 18. Je kunt praten over gevoelens 19. Je kunt iemand advies geven 20. Je kunt instructies geven 21. Je kunt vragen stellen over producten en hierop antwoord geven 22. Je kunt iemand waarschuwen 23. Je kunt voorspelllingen doen

7 LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES / HUISWERK (34) 2 Introduction Start Chapter 1 Basisgrammatica Vocabulary A Opdracht A: Listening Uitleg basisgrammatica Exercise 1 p.24 3 Opdracht B pronunciation and spelling Maken: opdrachten grammar hand out Opdracht B: Exercise 5 en 6 basis grammatica Leren: grammatica (35) 1 Opdracht C: Speaking and writing Vocabulary A + C Grammar Stone 1 Speaking and writing Exercise 7, 8, 9 Exercise 3 p.26 Voca A & C 2 Opdracht D: Reading, Speaking and Writing 3 Opdracht E Speaking Countries & Culture Reading Exercise 10, 11, Voca D Stone 2 Exercise 13, 14, 15, 16, 17 Voca E (36) Opdracht F: Listening Exercise Opdracht G: Reading Exercise 24 t/m /9 Opdracht H: Speaking & Writing Stone 3 en 4 Exercise SO: basis grammatica (37) Opdracht I: Watching Kijkopdracht exercise 36

8 1 Bespreken SO basisgrammatica 2 Finish chapter 1 Oefenen schoolwise 3 12/9 Test yourself Ch.1 SO woorden en zinnen Chapter 1 (38) 1 Start Chapter 2 Vocabulary A Opdracht A: Listening Uitleg grammatica Exercise 1 p.51 2 Opdracht B pronunciation and spelling Grammer: voorzetsels plaats en tijd 3 Opdracht C: Speaking and writing Vocabulary A + C Grammar Opdracht B: Exercise 5 en 6 Voca A en C Stone 5 Speaking and writing Exercise 7, 8, 9, 10 Exercise 2 en 3 p.52 (39) 1 Opdracht D: Reading Vocabulary D&E Exercise 11 en 12 2 Opdracht E: Speaking and writing Countries & Culture Stone 6 Exercise 13, 14, 15, 16, 17 Vocabulary C&C, F + G 3 Opdracht F: Listening Exercise 18 tm 23 Toets Leesvaardigheid (40) 1 2 Opdracht G: Reading Opdracht H: Speaking and Writing Opdracht I: Watching Exercise 24 t/m 29 Stone 7 en 8 exercise 30 t/m 35 Exercise 35 Voca A t/m G 3 3/10 Test yourself Ch.2 SO woorden en zinnen Chapter 2 (41) Studiedag docenten

9 1 2 Opdracht I: Watching Test yourself Ch.2 Oefenen I-clips Extra exercises 3 Oefenen I-clips Extra exercises 42 Herfstvakantie Week Toetsweek/SE-week woensdag 22/10 t/m 28/10 (44) Special Tasks 1 2 Nabespreken SE 3 Einde periode 1 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING M- CIJFER SO Basis grammatica Wk 36 1 SO woorden en zinnen Chapter 1 Wk 37 1 Toets Leesvaardigheid Wk 39 2 SO woorden, ZInnen en Stones Chapter 2 Wk 40 1 Periodetoets Wk 42/43 4

10 Economie Pincode 3kgt Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Pincode 3kgt Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld. Altijd nodig: Pincode Tekstboek, schrift en rekenmachine Leerdoelen (hoofdstuk1) JE KENT/WEET: 1. Je kent de drie inkomensvormen. 2. Je weet hoe je prioriteiten stelt bij consumptie 3. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 4. Je kunt een begroting lezen en maken 5. Je weet wat budgetteren en het Nibud is. 6. Je kent de oorzaken en gevolgen van de Industriële Revolutie. 7. Je kent de diverse politieke stromingen in Nederland en je kunt hun opkomst verklaren. 8. Je kent het verband tussen koopkracht en welvaart. 9. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. 10. Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus. JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt procentuele groei berekenen. Je kunt een staafdiagram maken en lezen Je kunt percentages van uitrekenen Je kunt een budget opstellen. Je kunt een begroting opstellen Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Leerdoelen (hoofdstuk 2) JE KENT/WEET: 1 Je kent de geldvormen. 2 Je weet hoe je een inkomen kunt besteden 3 Je weet de begrippen sparen en banken toe te passen. 4 Je kent de rol van de Nederlandse Bank. 5 Je weet welke leningsvormen er zijn. 5 Je weet wat valuta zijn. 6 Je hebt inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van verzekeringen en kunt hierbij informatie van consumentenorganisaties gebruiken.. 7 Je hebt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kunt dit inzicht toepassen in een gegeven casus.

11 JE KUNT: Je kunt basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Je kunt rente uitrekenen en rente over meerdere jaren. Je3 kunt bankafschriften lezen. Je kunt te betalen rente uitrekenen Je kunt de uitgavenpercentages van inkomens uitrekenen Je kunt een budget opstellen/maand-weeklasten uitrekenen/omzetten in andere tijdseenheden. Je kunt wisselkoersen uitrekenen. Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt verband tussen economische activiteiten leggen/oorzaak/gevolg Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 34 Introductieweek (geen economie) 35 1 Introductieles Pincode 3 Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Inleiding blz 6-7 tekstboek, vraag Par 1.1 blz tekstboek, vraag Vragen maken Vragen maken 36 1 Par 1.2 blz 14-17, vraag Vragen maken 2 Par 1.3 blz 18, vraag Par 1.4 blz 22-25, vraag Par 1.4 blz 21-22, vraag 1-5, blz 13-14, opdracht 6 thuis. Vragen maken Vragen maken 2 Toets voorbereiden Test & herhalingsopgaven 38 1 Samenwerken in duo s : Keuzeopdrachten en ict + test in boek, blz. 28 en 29. Herhalingsopgaven blz Toets H1 ( ) Inleveren schrift H1 Vragen maken Rekenmachine mee! Introductieles Pincode 3 Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld. Inleiding blz tekstboek, Startopdracht, vragen 1-15 (blz 39) Vragen maken 2 Par 2.1 blz tekstboek, vraag 1-16 Vragen maken 40 1 Par 2.2 blz tekstboek, vraag Par 2.3 blz tekstboek, vraag Par 2.4 blz tekstboek, vraag Vragen maken Vragen maken

12 2 Inleveren schrift H1+2 Toets voorbereiden H1 + H2 Test & Extra opgaven blz Maken keuzeopdracht en ICT blz Herfstvakantie Vragen maken Vragen maken 43 1 Toetsweek Eindtoets / SE-1Pincode hoofdstuk Rekenmachine mee! TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G Inleveren schrift H1 Week 39 0,5 Toets H1 Week 39 2 Inleveren schrift H2 Week 41 0,5 Eindtoets / SE-1 10% Week 43 4 Pincode hoofdstuk 1 en 2.

13 Frans Mavo 3 Chapitre 1: Je suis comme je suis Chapitre 2: Toi et les autres Leerdoelen (chapitre 1 et 2) JE KENT/WEET: 1. De vervoeging van de regelmatige werkwoorden op er en ir in de présent 2. De vervoeging van het onregelmatige werkwoord connaître (kennen) 3. De vorm van de regelmatige en onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden 4. De plaats van het bijvoeglijk naamwoord 5. Franse woorden voor sporten, hobby s en kledingstukken 6. Franse woorden voor talen en nationaliteiten 7. De maanden van het jaar en de jaargetijden 8. De passé composé met être en avoir 9. De vormen van het bezittelijk voornaamwoord 10. De vervoeging van het werkwoord sortir (uitgaan) en andere werkwoorden op -ir 11. Woorden om je familie te omschrijven 12. Woorden die te maken hebben met vrije tijd JE KUNT: 13. Je kunt naar een gesprek, een radioquiz, interview luisteren 14. Je kunt een tijdschriftartikel, facebookpagina, een forum op internet lezen 15. Je kunt vertellen welke sport je doet en welke hobby s je hebt 16. Je kunt jezelf voorstellen 17. Jezelf met behulp van een moodboard presenteren 18. Iemand begrijpen die vertelt over zijn/haar weekend 19. Vertellen wat je het weekend hebt gedaan 20. Iets vertellen over je familie 21. Een schrijven over wat je hebt gedaan 22. Een telefoongesprek voeren LES DATUM VOOR DE LES IN DE LES 1 wk35 Introductie Inleiding: 1, 2 Starten hoofdstuk 1: Je suis comme je suis 2 Leren voca 1.1 Leren Grammaire D 3 W 36 Leren voca 1.2 Herhalen voca 1.1 Leren Phrases-clés E Leren Grammaire J 4 Leren voca 1.3 en 1.4 Herhalen voca 1.1 en 1.2 bron A: 3 ( ), 4 ( ),bron B: 5, 6 ( ),7( ),bron C: 8, 9 Nakijken 1 t/m 9 bron D: 10,11, 12, 13, bron E: 14, 15, 16 bron F: qui suis-je? 17, 18 Nakijken 10 t/m 18 bron G: 19 connaître bron H: 20, 21, bron J: 23, 24, 25, 26 La chanson: 30, 31 bron K: 27, 28, 29 Nakijken 18 t/m 28 Tâche: stap 1 t/m 4 (inleveren in

14 de map) D-toets maken 5 W 37 Leren voc 1.4 Herhalen voca 1.1, 1.2 en 1.3 Hw. Froncofolies 32, 33, Lecture 34 Alles nakijken Nakijken SO (voca en Phrases clé) x2 D-toets maken Leren voor SO (voca en Phrases clé) 6 Spreken oefenen Starten hoofdstuk 2: Toi et les autres Inleiding: 1, 2,bron A: 3, 4, bron B: 5, 6 bron C: 8, 9 Nakijken 1 t/m 9 7 W 38 Lezen oefenen/oefentoetsen maken 8 Leestoets maken x2 9 W 39 Leren Phrases-clés E Leren voca 2.3 en 2.4 Herhalen voca 2.1 en Leren Grammaire J Leren Phrases-clés Leren voca 2.1 t/m W40 Hw. Froncofolies: 31, 32, Lecture 33 maken bron D: 10, 11, 12,13 bron E: 14 ( ), 15, 16 bron F: 17, 18 ( ) Nakijken 10 t/m 18 bron G: 19 ( ) bron H: 20, 21 bron J: 23, 24 ( ), 25 bron K: 26 ( ), 27, 28 Nakijken: 19 t/m 28 D-toets maken en bespreken Alles nakijken Tâche: stap 1 t/m 4 inleveren 12 Oefenen voor de uitspraaktoets Uitspraaktoets Leestoets bespreken Alles herhalen Oefenen voor Het SE Herfstvakantie Week 42 Toetsweek/SE-week Week 43/ Bespreken periodetoets 18 Activiteit

15 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN SO (voca en zinnen) Week 37 2 Leestoets Week 38 2 Uitspraaktoets Week 40 1 G M- CIJFER H- CIJFER o v g o v g SE chapitre 1 + (2) Week 43/44 3

16 Geschiedenis Geschiedenis Werkplaats (deel 3 vmbo kgt) hoofdstuk 1. De industriële samenleving in Nederland 10% SE Werkstuk 5% SE Altijd nodig: Geschiedenis Werkplaats Tekstboek, werkboek, schrift Leerdoelen (hoofdstuk1) JE KENT/WEET: 11. Je kent de kenmerken van de periode van de industriële revolutie. 12. Je kent de belangrijkste begrippen die bij dit tijdvak horen 13. Je weet de begrippen/vaardigheden continuïteit en verandering te hanteren en toe te passen 14. Je kunt vragen over bronnen beantwoorden 15. Je kent het verschil tussen primaire en secundaire bronnen 16. Je kent de oorzaken en gevolgen van de Industriële Revolutie. 17. Je kent de diverse politieke stromingen in Nederland en je kunt hun opkomst verklaren. 18. Je kent de oorzaken, aanleiding en gevolgen van de crisis in de dertiger jaren. 19. Je kent de kapitalistische en de communistische ideologie. 20. Je weet hoe de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Nederland verliep 21. Je kunt het ontstaan van de welvaartsmaatschappij verklaren en de voor en nadelen ten opzichte van elkaar afwegen. JE KUNT: De moderne opvatting van tijd onderscheiden Het verschil zien tussen oorzaken, aanleiding en gevolgen Je kunt verbanden aangeven in de tijd Zelfstandig en in groepen werken De representativiteit van bronnen bepalen Ideologieën vergelijken Je kent het verschil tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Je kunt tekst en beeld inetrpreteren. Weekplannen WEEK VAKINHOUD IN DE LES 34 1 Introductieles Werkstuk Hoofdstuk 1 GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Beeld: GWP De industriële samenleving in Nederland. 3 Inleiding blz 8-9 tekstboek, vraag Vragen maken 1-3 werkboek blz Par 1.1 blz tekstboek, vraag Vragen maken 1-5 werkboek blz 6-7, opdracht 6 thuis. 5 Onderwerp inleveren werkstuk 36 1 Par 1.2 blz 14-17, vraag 1-5 Vragen maken werkboek, blz 8-9, opdracht 6 thuis. 2 Par 1.3 blz 20, vraag 1-5 Vragen maken

17 werkboek, blz 10-11, opdracht 6 thuis. 3 Werkstuk 4 Inleveren inleiding werkstuk 37 1 Par 1.4 blz 21-22, vraag 1-5 werkboek, blz 13-14, opdracht 6 thuis. 2 Samenwerk in duo s : Par 1.5 blz 23-24, vraag 1-5 werkboek, blz 15-16, opdracht 6 thuis. 3 Maken D toets werkboek Inleveren korte bronnenlijst werkstuk 38 1 Zelfstandige taak Welvaart en welzijn blz Paragraaf 1,2,3,4,5 3 Werken aan het werkstuk labtops 39 1 Toets Geschiedenis Werkplaats Vragen maken Samenwerken vragen maken Toets H1 Par 1,2,3,4,5. hoofdstuk 1 2 Beeld: GWP De industriële samenleving in Nederland. 3 Werken aan het werkstuk labtops Kladversie werkstuk inleveren 40 1 Werken aan het werkstuk labtops 41 1 Herhaling GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Werkboek inleveren GWP H1, par 1,2,3,4,5 42 herfstvakantie 43 1 Herhaling GWP De industriële samenleving in Nederland. 2 Film: the great dictator Verslag maken 3 Inleveren werkstuk 43/44 toetsweek Eindtoets / SE-1 GWP hoofdstuk 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN Zelfstandige taak taak Welvaart en Week 40 welzijn werkboek blz. 15 Toets GWP hoofdstuk 1 Week 39 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 Werkboek GWP Hoofdstuk 1 Week 43 Paragraaf 1,2,3,4,5 Werkstuk inleveren SE 5 % Week 44 2 Eindtoets SE 10% Week 45 2 GWP hoofdstuk 1 Paragraaf 1,2,3,4,5 G M- CIJFER H- CIJFER

18 Kunstvakken 1 leerjaar 3 Mavo ( 14-15) Periode 1 Introductie Kunst en Cultuur, handleiding kunstvakken 1 Film geschiedenis Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Wat het vak kunstvakken 1 inhoudt 2. Welke examendoelen aan het vak Kunstvakken 1 verbonden zijn 3. Wat een handelingsdeel is 4. Wat een Kunstdossier is 5. Wat de begrippen Kunst en Cultuur inhouden 6. De geschiedenis van de kunstdiscipline film (het ontstaan van film) JE KUNT: 7. Samenwerken: overleggen, zachtjes discussiëren, informatie opzoeken en verwerken 8. Zelfstandig afbeeldingen zoeken van de verschillende kunstdisciplines 9. Informatie opzoeken over de cultuur van een ander land en de informatie tot (een originele en boeiende) presentatie verwerken 10. Verschillende vroege vormen van film beeldend weergeven (toverlantaarn, thaumatroop, flipboekje) 11. verschillende opdrachten over film met een voldoende afronden LES DATUM VAKINHOUD IN DE LES 1 Week 35 (25/8) 2 Week 36 (1/9) 3 Week 37 (8/9) 4 Week 38 (15/9) Uitleg vak Kunstvakken 1 / Doel / Handelingsdeel Toelichting opdracht 1,2,3 Maken introductie opdr. 1 blz. 3 Maken introductie opdr. 2 blz. 4 Maken introductie opdr. 3 blz. 5 Uitleg opdracht 4 Maken introductie opdr. 4. Inschrijven voor presentaties Uitleg culturele activiteiten, verslaglegging en kijkwijzers Toelichting opdr 5 Presentaties opdr. 4 Uitleg filmgeschiedenis Maken introductie opdr. 5 Verder werken aan presentaties Presentaties Maken film opdracht 1 toverlantaarn 5 Week 39 (22/9) Presentaties opdr. 4 Uitleg filmgeschiedenis Presentaties Afmaken film opdracht 1 toverlantaarn 6 Week 40 (29/9) 7 Week 41 (6/10) 8 Week 43 (20/10) Uitleg filmgeschiedenis Maken film opdracht 2 thaumatroop Op maandag lesvrij ivm studiedag personeel Herfstvakantie Week 42 Uitleg filmgeschiedenis Maken filmopdracht 3 mutoscoop (ook wel flipboekje genoemd) Deadline inleveren verslag van eerste culturele activiteit. Ook alle lesopdrachten moeten

19 vandaag met een voldoende zijn afgerond. Zo niet, dan op di 28 oktober nablijven totdat het werk in orde is. 9 Week 44 (27/10) (vanaf woensdag Se week) (t/m dinsdag Se week) TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN G M- CIJFER Opdr 1, 2 25/8/2014 o/v/g Opdr 3 1/9/2014 o/v/g Opdr 4 = presentaties 15 of 22 o/v/g sep 2014 Opdr 5 15/9/2014 o/v/g Toverlantaarn 22/9/2014 o/v/g Thaumatroop 29/9/2014 o/v/g Mutoscoop (flipboekje) 20/10/2014 o/v/g Regels: Neem elke les een opgeladen laptop mee! Alle opdrachten moeten voldoende gemaakt zijn om een voldaan voor je Handelingsdeel te krijgen Je krijgt een overzichtslijstje van de docent per periode zodat je kunt zien wat in het Handelingsdeel voldaan moet zijn. Alle afgeronde opdrachten worden op school bewaard, dit is immers examenmateriaal

20 MAATSCHAPPIJLEER H1 Wat is maatschappijleer H2 Opvoeding: wat is normaal? Week Vak inhoud 34 Wat is maatschappijleer? 1.1 Hoeveel drinken jongeren? Moet een biertje op zijn tijd wel kunnen? In de les inleiding Opdrachten maken Opdrachten maken Betuttelen of beschermen? Opdrachten maken 37 H2 Opvoeding: wat is normaal? 2.1 Jong geleerd, oud gedaan Meer weten Een slechte opvoeding Meer weten Zelfs vrienden denken verschillend Opvoeding anders Meer weten Opdrachten maken Opdrachten maken Opdrachten maken Inleveren praktische opdracht Opdrachten maken 41 Voorbereiding SE-1 Test jezelf WB 42 Herfstvakantie 43 Toetsweek 1 H1 Wat is maatschappijleer? H2 Opvoeding: wat is normaal? Plus aantekeningen Het voortgangscijfer wordt bepaald door de praktische opdracht in deze periode. Deze activiteiten bestaan uit: - Verzamelen en onderzoeken van krantenberichten; - Het schrijven van een essay over een maatschappelijk probleem; - Het uitbeelden van een maatschappelijk probleem in film of foto; - Afnemen van interviews of enquêtes.

21 Nask 1 Hoofdstuk 1 Stoffen en materialen Hoofdstuk 3 Licht Leerdoelen Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen KENNISDOELEN 1. Ik kan aan de hand van stofeigenschappen het materiaal kiezen dat geschikt is voor een bepaald gebruiksvoorwerp. 2. Ik kan de waarden tussen temperatuurschalen graden Celsius en Kelvin en omrekenen 3. Ik kan een aantal stofeigenschappen noemen en met voorbeelden duidelijk maken hoe je stoffen kunt herkennen aan hun stofeigenschappen. 4. Ik kan aangeven of er sprake is van een chemische reactie en ik kan voorbeelden geven van chemische reacties. 5. Ik ken de drie fasen van stoffen en weet wat het verschil is. 6. Ik kan de verschillende faseovergangen benoemen. 7. Ik kan uitleggen hoe je afval op de juiste manier kunt scheiden en verwerken. 8. Ik kan de betekenis van een aantal veiligheidspictogrammen benoemen en daar consequenties aan verbinden voor mijn gedrag. 9. Ik kan informatie uit de veiligheidskaart en de gifwijzer gebruiken om veilig te werken met stoffen en adequater te handelen bij ongelukken. 10. Ik kan rekenen met de formule voor dichtheid, massa en volume. 11. Ik kan uitleggen wat zinken, zweven en drijven te maken hebben met de dichtheid van een stof. BINAS A. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken B. Ik kan in BINAS de betekenis van veiligheidspictogrammen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN C. Ik kan getallen in de wetenschappelijke notatie schrijven. D. Ik kan eenheden uit H1 omrekenen van en naar SI-eenheden TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGIN CIJFER G Opdrachten H1 werkboek af en * nagekeken V NV Practicumverslag H1 * V NV Extra oefenmateriaal en aantekeningen * H1 V NV Uitwerking van de leerdoelen P1 * V NV Handelingsdeel 1* 0 V NV PO Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen 1 SE1 Hoofdstuk 1 Stoffen en Materialen 2

22 * Handelingsdeel Nask 1 Op uiterlijke aftekendatum voor SE de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent! LE S DATUM VAKNHOUD IN DE LES 1 Introductie leerjaar Een ontwerper kiest materiaal Opdrachten *LD: 1, 2, A 3 Binas Instapvragen 4 Wetenschappelijke notatie Stoffen Opdrachten *LD: 3, 4, 5, 6 PR. Thermometer ijken Hoeveelheden/getallen Opdrachten *LD: C, D PR. 1.3 opdracht 1 en Afval en gevaarlijke stoffen Opdrachten *LD: 7, 8, 9, B Zinken, zweven en drijven Opdrachten *LD: 10, 11 9 PR. 1.5 Opdracht 1 en 2 10 Examentraining Examentraining 11 PO Hoofdstuk 1 Stoffen en Instaptoets H3 materialen 12 Uitlooples Kleuren zien Opdrachten Licht en schaduw Opdrachten PR. 3.2 Schaduw 15 Handelingsdeel 1 uiterste inleverdatum!!! 16 Voorbereiding toetsweek 17 SE1 Hoofdstuk 1 Stoffen en Toets bespreken Materialen Lenzen PR. 3.3 Brandpuntsafstand

23 Nask 2 Hoofdstuk 1 Stoffen Hoofdstuk 2 goed en veilig schoon Leerdoelen Hoofdstuk 1 Stoffen KENNISDOELEN H1 1. Ik kan aangeven dat stofeigenschappen kenmerken zijn die enkel afhankelijk zijn van de soort stof. 2. Ik kan een aantal stofeigenschappen noemen en met voorbeelden duidelijk maken hoe je stoffen kunt herkennen aan hun stofeigenschappen. 3. Ik kan aangeven wat bedoeld wordt met een waarneming en kan vanuit waarnemende een conclusie trekken. 4. Ik kan aangeven wat een zuivere stof is volgens de scheikunde en wat een mengsel is. Van de categoriemengsels kan ik diverse voorbeelden noemen gekoppeld aan de chemische naamgeving daarbij. 5. Ik kan diverse methodes noemen om mengsels van elkaar te kunnen scheiden. Specifiek kan ik het proces van destillatie tekenen, uitleggen en versterken met voorbeelden. 6. Ik kan beschrijven wat de scheidingsmethode extractie inhoud en voor welke soorten mengsels deze geschikt is. Datzelfde geldt voor de scheidingsmethodes adsorberen en destillatie. 7. Ik kan aangeven wat smelt en stolpunten zijn. Ik kan herkennen in een grafisch verband van een smelt of stolcurve of het gaat over een zuivere stof of een mengsel. En ik ben in staat om een grafisch verband netjes zelf weer te kunnen geven. 8. Ik kan door creatief en logisch na te denken op basis van stofeigenschappen een onderscheid maken tussen verschillende stoffen. Ik kan deze analyse door middel van experimenten ondersteunen en bewijzen. BINAS 9. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 10. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten. 11. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 12. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. Leerdoelen Hoofdstuk 2 goed en veilig schoon

24 KENNISDOELEN H2 1. Ik kan verschillende soorten water opnoemen. De functies van deze soorten water zijn mij bekend. 2. Ik kan de wassende werking van een zeep op moleculair niveau weergeven in de vorm van een tekening en beschrijvend door middel van woorden. 3. Ik kan aangeven wat bedoeld wordt met de termen hydrofiel en hydrofoob. 4. Ik kan diverse toepassingen van zeep noemen en weet diverse mengsels waar zeep in voorkomt. 5. Ik kan in de Binas veelgebruikte gevarensymbolen opzoeken en weet dat deze betekenen op het gebied van veiligheid. Ik kan maatregelen noemen die genomen moeten worden als deze gevarensymbolen op stoffen staan. 6. Ik weet het verschil tussen een zuur en basisch en kan vertellen hoe van een stof gemeten kan worden of deze zuur of basisch is 7. Ik kan aangeven hoe drinkwater wordt bereikt. Ook weet ik te benoemen welke eisen er aan drinkwater in Nederland worden gesteld en waar dat te vinden is 8. Ik kan een experiment beschrijven om op een eenvoudige manier drinkwater te kunnen zuiveren. En ik kan aangeven dat daarna nog verschillende zuiveringmethodes nodig zijn om drinkwater te bereiden BINAS 9. Ik kan in BINAS de eigenschappen van een stof opzoeken 10. Ik kan in Binas de veel gebruikte gevarensymbolen opzoeken ALGEMENE VAARDIGHEDEN 11. Ik ben in staat om een verslag te maken van experimenten. 12. Ik kan samen met willekeurige mensen aan het werk zowel theoretisch als ook praktisch bij scheikunde. Ik doe mijn best om met verschillende mensen te kunnen samenwerken. 13. In mijn manier van werken heb ik oog voor veiligheid. 14. Ik kan op een veilige manier samen met andere kleine experimenten uitvoeren. Dit gebeurt in een redelijk tempo. TOETS OF OPDRACHT DATUM WEGING CIJFER

25 Opdrachten H1 af en nagekeken * V NV Aantekeningen en verslagen * V NV Uitwerking van de leerdoelen P1 * V NV Periodemap/ activiteitenmap 1* 0 V NV Toets Hoofdstuk 1 Stoffen 3 * Periodemap/activiteitenboek NASK2 af MAVO 3 Op uiterlijke aftekendatum voor de toets de opdrachten voldoende afgesloten en afgetekend bij docent. LES WEEK VAKNHOUD IN DE LES 1 35 Introductie leerjaar Stofeigenschappen Zuivere stoffen en mengsels Zuivere stoffen en mengsels Wat weet je nog? Werken met dit boek Pulsar Practicum 1.1: welke stof is het? vragen 1.1 en test jezelf 1.1 vragen 1.2 en test jezelf 1.2 Practicum 1.2: 1 is Kaarsvet een zuivere stof of een mengsel? Verslag maken mengsels Practicum 1.3: 1 oplossing, suspensie en Emulsie Practicum 1.3: 2 wanneer mengen olie en water? HW: lezen 1.4 IJK MOMENT: alles af tot en met mengsels scheiden Practicum 1.4: bezinken en filtreren Demonstratie experiment 1.4: alcohol uit wijn HW: lezen extraheren en adsorberen Practicum 1.5: 1 extraheren van theebladeren Demonstratie experiment 1.5: 2 ontkleuren van rode wijn HW: lezen 1.1 t/m Afronding hoofdstuk 1 Afmaken van Periodemap uitwerken van de leerdoelen 8 Afronding hoofdstuk 1 IJK MOMENT: alles af tot en met 1.5 examen training p41 t/m 43 HW: Maak foto s van 10 etiketten van schoonmaakmiddelen en neem deze mee 9 40 Hoofdstuk 2 goed en Introductie van het hoofdstuk

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Leerdoelen Hoofdstuk 1 +2 JE KENT/WEET/KUNT: 1. De verschillende organisatieniveaus

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 3 mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 3 mavo Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels... 11 Frans...11 Duits.14 Levensbeschouwing..17 Biologie..19 Nask 1 24 Scheikunde.27

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2015-16 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2015-16 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch Leerstoflijnen Periode Klas Theoretisch Van 5 december januari 7 Vak Ne Niveau: T Klas A 5-9- Poëzie en fictie hoofdstuk. Opdrachten worden van tevoren opgegeven. 7-: Toets grammatica woordsoorten 9 9-

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 3 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 3 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 3 Bewegen Hoofdstuk 4 Waarnemen en reageren Leerdoelen Hoofdstuk 2 + Hoofdstuk 3 KENNISDOELEN

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Duits... 7 economie... 9 biologie... 11 wiskunde... 13 Periode 5 leerjaar 4 kader

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 45-4. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 2 Week 45-4 Leerjaar 4 Mavo Schooljaar 2014-15 Biologie Hoofdstuk 11 Evolutie Hoofdstuk 12 Gedrag KENNISDOELEN >>> ZIE BEGIN VAN ELK HOOFDSTUK >>> ZIE SYLLABUS

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode Week 35-5 Leerjaar Mavo Schooljaar 20-5 English Cer What s new? Chapter 2 Whodunnit? Leerdoelen JE KENT/WEET:. Je kent woorden die met trends en modeverschijnselen

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT TT1 Toets hoofdstuk 1 Cijfer1-10 Geen 1 SE SE1 Schoolexamen H1: Geld en welvaart H2: De bank en jouw geld (K4A) 1 PO PO1 Schrift

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 3 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 11 Biologie 13 Verzorging 15 Periode 3 leerjaar 1 kader-mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code Mavo 3 Periode OVC VAK: Aardrijkskunde 8% - TT 50 Arm en Rijk. 2 t/m 9 les Nee T1 8% -- TT 50 Arm en Rijk 10 t/m 14 15% - TT 50 H2 Arm en Rijk; 2 t/m 14 TW 1 Nee T3 les Nee T2 8% - TT 50 Bronnen van Energie

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15

Poort School voor Havo en Mavo. Week 35-45. Leerjaar 3Havo. Schooljaar 2014-15 Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2014-15 1 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 7 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 DUITS... 7 Economie... 9 BIOLOGIE... 11 WISKUNDE... 12 Levensbeschouwing... 14 Periode

Nadere informatie

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2

H3 Schrijven 1, 2 Start voorbereiden schrijfopdracht 4 Zo mogelijk laptop mee 47 16/11-20/11 1 Zo mogelijk laptop mee 2 Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Klas: a Een boekverslag is deze periode optioneel (mag, hoeft niet) en telt x. De spreekbeurt is individueel en voor een cijfer

Nadere informatie

week 35/36/37 (week 35 introweek)

week 35/36/37 (week 35 introweek) 24 augustus 13 september Leerstof Vak Opdrachten / Werkvormen week 35/36/37 (week 35 introweek) Resultaten: Toets, presentatie, etc Nederlands Kennismaken met het boek, H1 lezen/h2 lezen H1 Lezen -> opdr.

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 3 kader leerjaar 3 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 5 Economie... 7 Maatschappijleer... 9 wiskunde... 11 Handvaardigheid... Tekenen... Rekenen...

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 1 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 K&C... 11 Kunst BVG (Praktijk)... 13 Mens en

Nadere informatie

Studeerplanners. Havo 3

Studeerplanners. Havo 3 Poort school voor mavo en havo Studeerplanners Periode 4 Havo 3 2014 2015 Werkplanner Engels HAVO 3 Periode 4 2014-2015 Chapter 7 The choice is yours Chapter 8 Humour me Leerdoelen JE KENT/WEET: 1. Je

Nadere informatie

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: LO donderdag Locatie: binnen in schroeder zaal. Klas:bc 3 lln WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? 34 7/8-/8 e les uitleg (Pta

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 mens & maatschappij 11 economie 13 natuur-scheikunde 15 tekenen 17 Periode 1 leerjaar 2mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Leergebied Mens en Maatschappij 9 Wiskunde 12 Biololgie 14 Tekenen 16 Handvaardigheid 18 Periode 2 leerjaar

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 4 Mavo. Schooljaar Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode Week 35-5 Leerjaar Mavo Schooljaar 20-5 English Cer What s new? Chapter 2 Whodunnit? Leerdoelen JE KENT/WEET:. Je kent woorden die met trends en modeverschijnselen

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Basis Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

Planners leerjaar 2 Periode 3

Planners leerjaar 2 Periode 3 Planners leerjaar 2 Periode 3 1 Inhoudsopgave Frans 3 Engels 6 LBS 9 Mens en maatschappij 11 BVG 13 Mens en Natuur 15 2 Frans Periode 3 Chapitre 4: Sable et santé Chapitre 5: Marseille? C est la fête Leerdoelen

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari Leerstoflijnen Periode 5 Klas Theoretisch 6 januari februari Vak Ne Niveau: T Klas A Grammatica woordsoorten hoofdstuk 5. 6- - - 7- Spelling hoofdstuk. 6-: Toets grammatica woordsoorten Spelling hoofdstuk.

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo Leerstoflijnen Periode Klas Havo Van 0 oktober 07 november Vak: Ne Niveau: H Klas D 0-0 07-0 Grammatica zinsdelen hoofdstuk en. Toets lezen H. -5. 0 Grammatica zinsdelen hoofdstuk en. Grammatica zinsdelen

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25

Activity book theme 3 ex. 1, 2 1. -mk: Activity book theme 4 ex. 19 t/m 24 Activity book theme 4 ex. 25 Afkortingen: mk = maken lz = lezen lr = leren aantek = aantekeningen = paragraaf so = schriftelijke overhoring hfd = hoofdstuk curs = cursus opdr = opdracht oef = oefening vr = vraag blz = bladzijde voorb

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo

Plannersboekje Periode 2 4 Mavo Plannersboekje Periode 2 4 Mavo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..6 Wiskunde. 11 Nask 1. 14 Economie.17 Scheikunde.21 Geschiedenis. 24 Frans.. 26 Lichamelijke opvoeding. 28 2 NEDERLANDS Hfst. 2: Consumeren

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 2 Theoretisch

Leerstoflijnen. Periode. Klas 2 Theoretisch Leerstoflijnen Periode Klas Theoretisch Van 5 december januari 7 Vak Ne Niveau: T Klas A 5-9- Poëzie en fictie hoofdstuk. Opdrachten worden van tevoren opgegeven. 9-: Toets werkwoordspelling 9 9- - - Poëzie

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 SE SE Pincode 4 hoofdstuk 1 Waar blijft het geld? Pincode 4 hoofdstuk 2 Kom je eruit? 1 TT TH1+2 Toets H1+2 Cijfer1-10 Geen 1

Nadere informatie

Turnen (verhoogd springkussen) 1. 2 Volleybal afsluiten voor cijfer 50 7/12-11/12 1 acrobatiek 2 Acrobatiek afsluiten voor cijfer.

Turnen (verhoogd springkussen) 1. 2 Volleybal afsluiten voor cijfer 50 7/12-11/12 1 acrobatiek 2 Acrobatiek afsluiten voor cijfer. Afkortingen: Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: lo locatie: woensdag alleen gymzaal. Klas: bc 3 lln WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? 45 /-6/ Turnen (verhoogd springkussen)

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode 3. Klas 2 Theoretisch. Van 07 november t/m 02 december

Leerstoflijnen. Periode 3. Klas 2 Theoretisch. Van 07 november t/m 02 december Leerstoflijnen Periode Klas Theoretisch Van 07 november 0 december Vak: Ne Niveau: T Klas A Grammatica hoofdstuk + extra opdracht(-en) 5 Grammatica hoofdstuk 5 + extra opdracht(-en). - 7 8 Werkwoordspelling

Nadere informatie

Studeerplanners. Mavo 4

Studeerplanners. Mavo 4 Poort school voor mavo en havo Studeerplanners Periode 3 Mavo 4 2014 2015 Werkplanner Nederlands MAVO 4 Periode 3 2014-2015 Hfst. 3: Instanties & Hfst. 5 Later Schooljaar: 2014-2015 Periode: 3 Klas: 4

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 havo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 geschiedenis en staatsinrichting 11 aardrijkskunde 13 levensbeschouwing 14 economie 16 biologie 18

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Havo

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Havo Leerstoflijnen Periode Klas Havo Van 5 december 1 januari 17 Vak Ne Niveau: H Klas C 1 5-1 9-1 Poëzie en fictie hoofdstuk 1. Opdrachten worden van tevoren opgegeven. 8-1: Toets grammatica woordsoorten

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar 1 Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave English... 3 Frans... 6 Levensbeschouwing... 9 M&N... 10 BVG... 14 Nederlands... 17 Studeerplanner

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Leerjaar 3 mavo. Periode

Leerjaar 3 mavo. Periode Leerjaar 3 mavo Periode 2 2013-2014 Biologie Periode 2 Hoofdstuk 3 Bewegen Hoofdstuk 4 Waarnemen en reageren Leerdoelen Hoofdstuk 2 + Hoofdstuk 3 KENNISDOELEN ZIE BEGIN VAN ELK HOOFDSTUK LES (WEEK)DATUM

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 3 Havo

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 3 Havo Programma Toetsing Onderbouw 2017-2018 Leerjaar: 3 Havo Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat je (als leerling) actief betrokken bent bij je eigen leerproces. Om tot goede resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 3 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 DUITS 7 Frans 10 Leergebied Mens en Maatschappij Economie 13 Wiskunde 15 Biologie 18 Periode 3 leerjaar 2 mavo 2 Cursusjaar

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode 3. Klas 3 Theoretisch. Van 07 november t/m 02 december

Leerstoflijnen. Periode 3. Klas 3 Theoretisch. Van 07 november t/m 02 december Leerstoflijnen Periode Klas Theoretisch Van 07 november 0 december Vak: Ne Niveau: T Klas A 1 Grammatica zinsdelen hoofdstuk. Evt. extra opdracht(-en). Toets samenvatting 6-10 5 1-11 5-11 7 8-11 0-1 Grammatica

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo

Leerstoflijnen. Klas 2 Havo Leerstoflijnen Periode Klas Havo Van 07 november 0 december Vak: Ne Niveau: H Klas D 7- Grammatica hoofdstuk. Evt. extra opdracht(-en). 5-5- 7 8-0- 8 Grammatica hoofdstuk. Evt. extra opdracht(-en). Grammatica

Nadere informatie

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN?

WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES DOEN? lr = leren oef = oefening vr = vraag sprkb = spreekbeurt Schooljaar: 05-06 Periode: Studiewijzer: Engels Methode: Stepping Stones Klas: bc WEEK LES WAT IS HET HUISWERK VOOR DIE LES? WAT GAAN WE IN DE LES

Nadere informatie

Inhoud 1. NEDERLANDS Hfst. 3: Instanties & Hfst. 5 Later Werkplanner English Mavo Frans Mavo4 Periode

Inhoud 1. NEDERLANDS Hfst. 3: Instanties & Hfst. 5 Later Werkplanner English Mavo Frans Mavo4 Periode 1 Inhoud 1. NEDERLANDS Hfst. 3: Instanties & Hfst. 5 Later... 3 2. Werkplanner English Mavo 4... 5 3. Frans Mavo4 Periode 3... 8 4. Werkplanner Leerjaar 4 Mavo Economie... 11 5. Geschiedenis Week 4/5-11

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Kader

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Kader Programma Toetsing Onderbouw 2017-2018 Leerjaar: 2 Vmbo-Kader Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat je (als leerling) actief betrokken bent bij je eigen leerproces. Om tot goede resultaten

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz.

Inhoudsopgave. Voorwoord blz. 3. Aardrijkskunde blz. 4. Biologie blz. 5. Duits blz. 6. Economie blz. 7. Engels blz. 8. Frans blz. PTO TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 3 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Lichamelijke opvoeding

Nadere informatie

Plannersboekje Periode 2 3 Mavo

Plannersboekje Periode 2 3 Mavo Plannersboekje Periode 2 3 Mavo 1 Inhoudsopgave Nederlands..3 Engels..5 Wiskunde. 8 Nask 1. 10 Kunsvakken 1...13 Biologie. 17 Frans.. 21 Aardrijskunde..24 Economie.26 Scheikunde.30 Maatschappijleer...32

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 havo/vwo

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 havo/vwo Programma Toetsing Onderbouw 2017-2018 Leerjaar: 2 havo/vwo Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat je (als leerling) actief betrokken bent bij je eigen leerproces. Om tot goede resultaten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Kader Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas 2 Theoretisch. 13 februari t/m 17 maart. 14 februari

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas 2 Theoretisch. 13 februari t/m 17 maart. 14 februari Leerstoflijnen februari Periode 6 Klas Theoretisch februari 7 maart Vak Ne Niveau: T Klas A 5 Spelling H. alle opdrachten. Toets grammatica woordsoorten: 7 e uur. 6 Spelling H. alle opdrachten. 8 7 Spelling

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 15/ Periode 4 mavo leerjaar 3 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 biologie 9 economie 10 maatschappijleer 12 aardrijkskunde 14 geschiedenis en staatsinrichting Nask2 18 wiskunde tekenen

Nadere informatie

Weekplanner week 3/4/5. 16 januari 5 februari Leerstof Vak. Nederlands H3: Spelling-> opdr.1 t/m 8 H4: Spelling-> opdr. 1 t/m 7

Weekplanner week 3/4/5. 16 januari 5 februari Leerstof Vak. Nederlands H3: Spelling-> opdr.1 t/m 8 H4: Spelling-> opdr. 1 t/m 7 Weekplanner week 3/4/5 16 januari 5 februari Nederlands H3: Spelling-> opdr.1 t/m 8 H4: Spelling-> opdr. 1 t/m 7 Engels Herhaling en Verrijking 3 en 4 A1-A2 ( ) B3-B4 C5-C7 D8-D10 E11-E12 F13-F14 ( ) G15-G16

Nadere informatie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie

PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging SO Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie PTO 1havo, 1havo/vwo, 2014-2015 Biologie periode onderwerp Type toets omschrijving weging Basisstof 1 t/m 4 1 Thema 1 Wat is biologie Hoofdstuk + uitgereikt materiaal 2 1 Praktische opdracht* 1* Basisstof

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 kader leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Leergebied Mens en Maatschappij 9 Economie 11 wiskunde 13 Biologie 15 Tekenen 17 Handvaardigheid 19 Periode 2

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 mavo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Frans 5 Engels 7 Duits 9 Leergebied Mens en Maatschappij 11 Economie 13 Biologie 17 Tekenen 19 Handvaardigheid 22 Periode 2 leerjaar

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2017-2018 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

Studiewijzers De Marke Noord 3 vmbo theoretische / gemengde leerweg Periode 2

Studiewijzers De Marke Noord 3 vmbo theoretische / gemengde leerweg Periode 2 Studiewijzers 2017-2018 De Marke Noord 3 vmbo theoretische / gemengde leerweg Periode 2 1 studiewijzers 2017-2018 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Frans... 5 Engels... 7 Maatschappijleer... 9 Aardrijkskunde...

Nadere informatie

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 3Havo. Schooljaar

Poort School voor Havo en Mavo. Week Leerjaar 3Havo. Schooljaar Poort School voor Havo en Mavo Planners Periode 1 Week 35-45 Leerjaar 3Havo Schooljaar 2014-15 1 Aardrijkskunde : Energie en Wereldlandschappen Altijd nodig: Terra Tekstboek, Terra Werkboek, Atlas, schrift

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden.

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 4 mavo leerjaar 3 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Economie... 3 Maatschappijleer... 5 Geschiedenis en Staatsinrichting... 7 Aardrijkskunde... 9 WISKUNDE... 11 Nask2...

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 4 mavo

Poort, school voor Havo en Mavo. Studeerplanners leerjaar 4 mavo Poort, school voor Havo en Mavo Studeerplanners leerjaar mavo Periode Schooljaar 205-206 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels...8 Frans...2 Biologie..5 Nask 8 Nask 2.2 Geschiedenis.25 Economie.27 Wiskunde.30

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 25/26 Periode 2 havo leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 Frans 9 Geschiedenis en Staatsinrichting 11 Aardrijkskunde 13 Levensbeschouwing 14 economie 16 BIOLOGIE 20 Tekenen

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Duits 3. Frans 6. Mens en Maatschappij 9. Engels 11. Mens en Natuur 13. Nederlands 17. Kunst/bvg 21

Duits 3. Frans 6. Mens en Maatschappij 9. Engels 11. Mens en Natuur 13. Nederlands 17. Kunst/bvg 21 1 Duits 3 Frans 6 Mens en Maatschappij 9 Engels 11 Mens en Natuur 13 Nederlands 17 Kunst/bvg 21 2 Duits Week 16-28 Periode 4 Altijd nodig: Tekstboek, werkboek, schrift Getoetst worden Kapitel 4, 5 en 6

Nadere informatie

Leerjaar 3 gemengde leerweg

Leerjaar 3 gemengde leerweg Schooljaar 2015-2016 Leerjaar 3 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal S.O. G. Woordenschat H1 t/m H6 2 S.O. G. Vaardigheid spelling H1 t/m H6 2 Schrijf G. Spreekbeurt 3 Toets G. Proefwerk

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Kader

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Kader Programma Toetsing Onderbouw 2016-2017 Leerjaar: 2 Vmbo-Kader Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat je (als leerling) actief betrokken bent bij je eigen leerproces. Om tot goede resultaten

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 2 kader-mavo leerjaar 1 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Frans 7 Leergebied Mens en 9 Biologie 11 Tekenen 13 Handvaardigheid 14 Verzorging 15 Periode 2 leerjaar 1 kader-mavo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Cambridge Engels 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis

Nadere informatie

Planners mavo 4. Periode

Planners mavo 4. Periode Planners mavo Periode 2 2013-201 Mavo Biologie Periode 2 Paragraaf 9. Voortplanting bij planten Hoofdstuk 10 Erfelijkheid Hoofdstuk 11 Evolutie Hoofdstuk 12 Gedrag (wordt pas in periode 3 getoetst) Leerdoelen

Nadere informatie

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4

Studeerplanners. Leerjaar 2. Periode 4 Studeerplanners Leerjaar 2 Periode 4 1 Inhoudsopgave BVG 3 Engels 5 Frans 7 Levensbeschouwing 10 Mens en Maatschappij 12 Mens en Natuur 14 Nederlands 16 Wiskunde 19 2 Kunst BVG leerjaar 2 Periode 4 Kunst

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Klas 3 Havo

Leerstoflijnen. Klas 3 Havo Leerstoflijnen Periode Klas Havo Van 1 november 8 december Dalton Stempel kaart week 1 Week Week week Non-productief Maandag 1 Maandag 1 Maandag 1 Maandag 1 Dinsdag 1 Dinsdag 1 Dinsdag 1 Dinsdag 1 Woensdag

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Theoretisch

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Theoretisch Programma Toetsing Onderbouw 2017-2018 Leerjaar: 2 Vmbo-Theoretisch Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat je (als leerling) actief betrokken bent bij je eigen leerproces. Om tot goede

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 1 kader leerjaar 3 1 studiewijzers 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 biologie... 9 economie... 10 maatschappijleer... 12 wiskunde... 14 handvaardigheid...

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

Studiewijzers De Marke Noord 4 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Periode 5

Studiewijzers De Marke Noord 4 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Periode 5 Studiewijzers 2017-2018 4 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Periode 5 1 studiewijzers 2017-2018 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 Economie... 9 Biologie... 11 Wiskunde... 12 Natuur-Scheikunde

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 4. Van 11 september t/m 06 oktober

Leerstoflijnen. Periode. Klas 4. Van 11 september t/m 06 oktober Leerstoflijnen Periode Klas Van september 6 oktober Naam: Dalton Stempel kaart week Week Week week Non-productief Maandag Maandag Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Woensdag Woensdag Woensdag

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Theoretisch

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Vmbo-Theoretisch Programma Toetsing Onderbouw 2016-2017 Leerjaar: 2 Vmbo-Theoretisch Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat je (als leerling) actief betrokken bent bij je eigen leerproces. Om tot goede

Nadere informatie

Poort, school voor Havo en Mavo

Poort, school voor Havo en Mavo Poort, school voor Havo en Mavo Planners leerjaar 2 Periode 3 Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Duits... 3 Economie... 5 Engels... 7 Frans... 9 Geschiedenis... 12 Kunst BVG (Praktijk)...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 3M. Grotius College. Schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 3M. Grotius College. Schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3M Grotius College Schooljaar 2016-2017 Vak: Aardrijkskunde Methode: De Geo Leerweg: mavo Periode: Leerstofomschrijving: Toetsvorm: 1 Selectie leerstof/ paragrafen

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas februari t/m 17 maart. 14 februari

Leerstoflijnen. Periode 6. Klas februari t/m 17 maart. 14 februari Leerstoflijnen 1 februari Periode 6 Klas 1 februari 17 maart Vak Ne Niveau: T Klas A 5 Oefenen sollicitatiebrief LAATSTE WEEK INLEVEREN FICTIEVERSLAGEN. UITERLIJK 0-! 6 08 7 8 Woordenschat H.1 alle opdrachten.

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Exellius

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 2 Exellius Programma Toetsing Onderbouw 2017-2018 Leerjaar: 2 Exellius Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Om tot goede resultaten te

Nadere informatie

Studiewijzers 2015/2016

Studiewijzers 2015/2016 Studiewijzers 2015/2016 Periode 3 kader leerjaar 2 Inhoudsopgave Nederlands 3 Engels 5 Duits 7 leergebied mens 10 economie 11 wiskunde 13 biologie 16 PSO 18 Periode 3 leerjaar 2 kader 2 Cursusjaar Vak

Nadere informatie

Studiewijzers 2016/2017

Studiewijzers 2016/2017 Studiewijzers 2016/2017 Periode 5 kader leerjaar 4 1 studiewijzers 2016-2017 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Duits... 5 Engels... 7 economie... 9 biologie... 10 wiskunde... 13 NSK 1 (natuurkunde)... 14 levensbeschouwing...

Nadere informatie