Arbeidsmarkt - Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd 2. Arbeidsrecht - Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarkt - Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd 2. Arbeidsrecht - Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar 3"

Transcriptie

1 Ledeninformatie nr maart 2009 Inhoudsopgave Arbeidsmarkt - Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd 2 Arbeidsrecht - Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar 3 Bedrijfsvoering - Bedrijven veel te laks met jaarstukken 3 Economische Zaken - Banken chanteren midden- en kleinbedrijf 3 - Bedrijfsleven heeft 17 procent minder orders 3 - Betalingstermijn voor overheid naar 30 dagen 3 - Meer garantie voor kredieten ondernemingen 4 - (Startende) ondernemers krijgen makkelijker lening 4 - Premies kredietverzekering nog verder omhoog 5 Fiscale Zaken - EU akkoord over lager BTW tarief 5 - Oudere werknemers kunnen tijdelijk minder werken 5 Overheid - Donner: ontslagregels oprekken 6 - Pensioenfondsen krijgen langere hersteltermijn 6 Sociale Zaken - Subsidies: Als u iemand in dienst neemt met een uitkering 6 - Subsidies: Als u iemand met een ziekte of een handicap in dienst heeft 6 - Bijna 85 procent werktijdverkorting benut 7 - Compensatie voor ziektekosten ouder personeel 7 - Verdubbeling ZZP-ers in nood 7 - Verplicht elke baan accepteren na jaar WW 8 Bijlage: - Risicoregeling GWW t/m november Risicoregeling RWU t/m november 2008 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Arbeidsmarkt Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in Leeuwarden het 33e mobiliteitscentrum geopend. Daarmee staat er vanaf nu een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra in Nederland. Eind vorig jaar werd het eerste mobiliteitscentrum in Eindhoven geopend. Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Tweede Kamer in het kader van de afspraken voor de bestrijding van de economische crisis toegezegd dat er zo n landelijk netwerk zou komen. Wat is een mobiliteitscentrum Een mobiliteitscentrum is er op gericht om werknemers die met ontslag worden bedreigd zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Ze worden dan begeleid naar nieuw werk, of worden gedetacheerd bij andere werkgevers. Hierbij kan scholing worden ingezet. Een mobiliteitscentrum kan zich richten op een bedrijf, regio of een (deel van) een sector. Mobiliteitscentra bieden begeleiding: bij detachering bij tijdelijk overtollig personeel; bij detachering en om-,her en bijscholing in het kader van de inspanningsverplichting van een bedrijf bij werktijdverkorting; van werk naar werk voor bedrijven die te maken hebben met gedwongen ontslagen. Mobiliteitscentra worden in principe regionaal georganiseerd en gekoppeld aan de Locatie voor Werk (LWI) -plusvestigingen. In zo n locatie werken UWV en de gemeenten in een regio samen om mensen aan de slag helpen. Wanneer wordt een mobiliteitscentrum opgericht? Op diverse plaatsen in het land zijn mobiliteitscentra ingericht, zodat de samenwerkende partijen (UWV, gemeenten, werkgevers, het onderwijs, kenniscentra, uitzendbureaus etc.) klaar staan om actie te ondernemen zodra dat nodig is. Vanaf 1 maart is er een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra. Wie werken er samen in een mobiliteitscentrum? Op lokaal en regionaal niveau werken UWV/UWV WERKbedrijf en publieke en private partijen samen om een mobiliteitscentrum op te zetten. Betrokken zijn onder andere kenniscentra, gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen als ROC s, VMBO s en COLO, uitzendbureaus, loopbaancentra en re-integratiebedrijven. Er wordt onderling nauw overlegd over de wijze waarop scholing, re-integratie en detachering worden ingevuld. Wat doet het UWV WERKbedrijf? UWV WERKbedrijf is het aanspreekpunt waar werkgevers in problemen terecht kunnen bij massaontslagen. Het werkbedrijf stelt zijn reguliere dienstverlening ter beschikking, zoals registratie en intake, voorlichtingsbijeenkomsten, CV en sollicitatie en het matchen van kandidaten aan potentiële organisaties. Ook geeft het werkbedrijf scholingsadviezen en verricht het bemiddelingsactiviteiten om betrokkenen te detacheren. Het inzetten van een EVC-procedure behoort tot de mogelijkheden. Wat is het Coördinatie Centrum Mobiliteit (CCM)? Het Coördinatie Centrum Mobiliteit van UWV is het centrale punt dat de coördinatie van de mobiliteitscentra op zich heeft genomen. Het Coördinatie Centrum Mobiliteit gaat met werkgevers in gesprek om helder te krijgen waar de behoefte ligt en wat de mogelijkheden zijn om te scholen en te detacheren. Vervolgens bepaalt het CCM samen met de werkgever wat hij concreet gaat doen en welke partijen in de eigen regio hierbij van dienst kunnen zijn. U kunt het CCM bereiken op telefoonnummer: (0348) Ledeninformatie maart

3 Arbeidsrecht Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar Sommige werknemers hebben vanwege hun functie recht op een auto van de zaak. Als zo'n auto de werknemer al jaren ter beschikking staat (soms zelfs met tussentijdse functiewijziging), kan er inmiddels sprake zijn van een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit heeft als gevolg dat u de auto niet zomaar kunt terugvorderen van de werknemer. De kantonrechter te Haarlem moest zich onlangs uitspreken over een zaak waarbij een werknemer al 25 jaar gebruikmaakte van een auto van de zaak. Hij mocht die auto niet in privé gebruiken, maar in de praktijk deed de werknemer dat wel en wist de werkgever daar ook van. Toen de werknemer een nieuwe functie kreeg, wilde de werkgever dat hij de auto weer inleverde. Er ontstond een conflict en de kantonrechter moest eraan te pas komen. Die vond dat de auto inmiddels een secundaire arbeidsvoorwaarde was geworden. De inhoud van de arbeidsovereenkomst was veranderd door de invulling die werkgever en werknemer er al die jaren in de praktijk aan hadden gegeven. Nu vast stond dat het ging om een secundaire arbeidsvoorwaarde, kon de werkgever de auto niet zomaar afpakken. Er was namelijk geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. De werkgever had wel wijzigingsvoorstellen gedaan - de werknemer mocht de auto bijvoorbeeld overkopen - maar volgens de rechter waren die niet redelijk omdat de voorstellen allemaal financieel nadelig waren voor de werknemer. De rechter besloot daarom dat de werknemer de auto mocht blijven gebruiken. Bedrijfsvoering Bedrijven veel te laks met jaarstukken Ruim 41 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de jaarrekening over 2007 nog niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, terwijl dit wel al lang had moeten gebeuren. Vastgesteld wordt dat steeds meer bedrijven hun jaarcijfers te laat of zelfs niet deponeren. In 2004 deponeerde 35,9 procent de stukken pas na de uiterste termijn van dertien maanden of helemaal niet. In de twee daarop volgende jaren liep dat percentage op tot 37,3 procent. Economische Zaken Banken chanteren midden- en kleinbedrijf Banken maken zich geregeld schuldig aan illegale koppelverkoop volgens de branchevereniging van financieel intermediairs Bij koppelverkoop stellen banken als voorwaarde voor de verstrekking van een krediet, dat de leningnemer ook een verzekering bij de bank afsluit. Het is lastig een percentage te noemen, maar het gaat niet om uitzonderingen. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben met de praktijk te maken. Een ondernemer krijgt dan alleen krediet onder voorwaarde dat hij ook met verzekeringspakketten naar de bank komt en dat is misbruik van marktmacht. Bedrijfsleven heeft 17 procent minder orders Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de afgelopen maanden zijn orderportefeuille met gemiddeld 17 procent zien afnemen. Zeven op de tien bedrijven in de bouw en industrie verwachten ook de komende tijd een afname van orders. Het zwaarst getroffen zijn de industrie, de bouw en de financiële dienstverlening. Binnen deze sectoren heeft circa één op de zes organisaties minimaal dertig procent van haar ordervolume verloren. Ledeninformatie maart

4 Betalingstermijn voor overheid naar 30 dagen De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de wijziging om de betalingstermijn van 45 dagen die geldt voor het Rijk in te korten tot 30 dagen. Met dit besluit wordt tegemoet gekomen aan de wens van het bedrijfsleven om in deze moeilijke financiële tijden sneller betaald te krijgen in gevallen waarin dat nu nog niet gebeurt. Werkgevers willen dat deze betalingstermijn ook geldt voor andere overheden. Meer garantie voor kredieten ondernemingen Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) stelt voor nog eens 1,5 miljard euro beschikbaar aan garanties voor kredieten van maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Dat heeft ze bekendgemaakt na overleg met Nederlandse banken. Omdat de overheid voor vijftig procent garant staat, kan er in totaal voor 3 miljard euro aan kredieten worden verleend. Van der Hoeven stelde in oktober vorig jaar al een garantieregeling in voor het midden- en kleinbedrijf tot 250 werknemers. Daar is inmiddels 800 keer gebruik van gemaakt. Het budget is hier 745 miljoen euro. De minister heeft ook nog 119 miljoen euro beschikbaar voor de zogeheten groeifaciliteit, een garantieregeling voor financiers die risicokapitaal willen verstrekken aan het mkb. Van der Hoeven staat in totaal voor 2,4 miljard euro aan kredieten garant. Ze riep banken op meer gebruik te maken van haar kredietregelingen. (Startende) Ondernemers krijgen makkelijker lening Mensen die een eigen onderneming willen starten kunnen makkelijker geld lenen bij banken. Het Rijk start twee proeven waarvoor een bedrag van 27 miljoen beschikbaar is voor garantstellingen of leningen. Startende ondernemers ook in tijden van crisis hard nodig Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken willen startende ondernemers in Nederland hiermee een steun in de rug geven. Ondernemers zijn ook in tijden van economische crisis hard nodig. Van beginnende ondernemers kunnen banken vaak niet goed vaststellen wat de risico s zijn, zelfs bij relatief kleine bedragen, waardoor zij problemen kunnen hebben bij het verkrijgen van een krediet. Een garantiestelling kan dan helpen. Microkredieten De proef van het Ministerie van Economische Zaken betreft de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits. Qredits is een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van Economische zaken. Mensen die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal lenen. SZW-proef borgstellingregeling wordt uitgebreid naar 5 gemeenten De sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is uitgebreid van 3 naar 5 gemeenten. Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is 6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten Ook is er 6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben. Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van onder garantstelling van het Rijk krijgen. De proef heeft de afgelopen tijd al laten zien dat het concept met succes wordt toegepast voor bijvoorbeeld startende opticiens en beautyen kap salons in de deelnemende gemeenten. In 2008 heeft het Rijk in ca. 110 gevallen borg gestaan voor een krediet. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank en Fortis Naast het verstrekken van krediet, geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen. Ledeninformatie maart

5 Proef moet zich in twee jaar bewijzen Beide proefprojecten lopen tot 1 januari Hierna besluiten de bewindslieden of de ervaringen resulteren in een landelijke regeling. Premies kredietverzekering nog verder omhoog Kredietverzekeraars verwachten dat de verzekeringspremies dit jaar verder zullen stijgen. Volgens verzekeraars zal de wereldwijde economische recessie ertoe leiden dat hun verzekerden te maken krijgen met meer klanten die hun rekeningen niet kunnen betalen. Hierdoor neemt het aantal claims toe. Om dit te kunnen betalen zijn verzekeraars genoodzaakt de premies te verhogen. De kredietverzekeraars zijn al enige tijd bezig met het verhogen van hun premies. Coface verhoogde vorig jaar al tot twee keer toe met 10 procent. Atradius verhoogde begin 2009 al met 15 procent. Fiscale zaken EU akkoord over lager BTW tarief De EU-bewindslieden van Financiën hebben een akkoord bereikt over producten en diensten die onder het lage btw-tarief van 6 procent mogen vallen. Bij wijze van experiment valt een aantal arbeidsintensieve diensten al onder het lage btwtarief. Het gaat onder meer om kappers, schilders, glazenwassers, schoenmakers en restaurants. De proef zou echter volgend jaar aflopen. De EU-landen zijn het nu eens over een definitieve regeling voor het lage btw-tarief. Voor de renovatie van woningen jonger dan vijftien jaar mag het lage btw-tarief worden gerekend. Op dit moment kan dat alleen bij het opknappen van oudere huizen. Het gaat om een vrijwillige regeling; landen zijn niet verplicht voor de afgesproken diensten en producten het lage btw-tarief te rekenen. Het staat dan ook nog niet vast dat Nederland gebruik zal maken om voor renovatie van nieuwe woningen het lage tarief te hanteren. Het kabinet bekijkt het in de discussie over het stimuleringspakket. Doel van de nieuwe btw-regeling is de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft er vertrouwen in dat het lagere btw-tarief tot meer banen kan leiden. Oudere werknemers kunnen tijdelijk minder werken In deze crisistijden kan het gebeuren dat er niet genoeg werk is om al uw werknemers bezig te houden. Voor werknemers die binnen tien jaar met pensioen gaan, bestaat er een speciale regeling waarbij u hen (tijdelijk) minder kunt laten werken maar zij niet volledig aan salaris hoeven in te leveren. Op die manier hoeft u hen niet te ontslaan en zijn beide partijen erbij gebaat. Volgens de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 mag u de uren van werknemers die binnen tien jaar met pensioen gaan inperken zonder dat ze er financieel al te veel bij inschieten. U mag hen zelfs minder laten werken met behoud van hun volledige loon en pensioenopbouw. Dat betekent dat u hen niet hoeft te ontslaan om toch de inzeturen terug te kunnen dringen. U mag deze oudere werknemers voor maximaal de helft van hun werkuren vrijstellen van werk. U kunt daarbij naar eigen inzicht afspraken maken over de mate waarin u hun oude loon doorbetaalt, bijvoorbeeld dat de werknemer de helft minder gaat werken maar slechts een kwart minder salaris krijgt. Zo is de regeling interessant voor werkgever én werknemer. De wet verbiedt niet om de regeling tijdelijk toe te passen. U kunt dus afspreken dat een werknemer gedurende een bepaalde periode korter gaat werken en later - zodra het werk dat toelaat - weer opbouwt naar het oude niveau. Ledeninformatie maart

6 Vut-regeling Let wel op dat de arbeidsduur van de werknemer ten opzichte van het vorige kalenderjaar niet met méér dan 50% mag afnemen. De oudere werknemer moet dus minstens de helft van zijn oude contracturen feitelijk blijven werken. Hij mag hier bijvoorbeeld geen levensloopverlof voor opnemen omdat hij dan immers niet daadwerkelijk werkt. Werkt de oudere werknemer toch minder dan de helft van zijn oude contracturen, dan is er sprake van een vut-regeling. Overheid Donner: ontslagregels oprekken Werknemers met de meeste dienstjaren moeten niet automatisch worden beschermd bij ontslagrondes in bedrijven. Dat vindt minister Donner van Sociale Zaken, die gaat bekijken of bedrijven meer vrijheid kunnen krijgen om personeel te selecteren als ze moeten inkrimpen. De minister doet dat op verzoek van zijn partij, het CDA. Voorkomen moet worden dat onvervangbare mensen gedwongen moeten afvloeien volgens het CDA. Het CDA benadrukt wel dat zij het ontslagrecht niet wil versoepelen. Een baas moet iemand niet makkelijker kunnen ontslaan. Maar nu vallen bij ontslagrondes mensen met veel vakkennis buiten de boot die in hun leeftijdsgroep net te weinig dienstjaren hebben. Te ingewikkeld Een bedrijf kan iemand nu wel 'onmisbaar' verklaren, maar dat vindt het CDA te ingewikkeld. Het moet makkelijker worden een werknemer die belangrijk is voor het bedrijf te sparen. Ook sociale redenen zouden mee moeten kunnen spelen. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat iemand elders niet meer aan de bak komt. Oppositiepartij VVD steunt het plan. Ondernemers moeten de beste werknemers kunnen houden, aldus de VVD. Niet te veel regels De PvdA vindt echter dat de politiek niet te veel regels moet opleggen. Soms is iemand met een tijdelijk contract onmisbaar, soms kan een bedrijf uit de voeten als de werknemers met de meeste dienstjaren blijven. Dat moet bij het opstellen van een sociaal plan met de bonden worden bekeken, vindt de PvdA. Pensioenfondsen krijgen langere hersteltermijn Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, na overleg met De Nederlandsche Bank (DNB), besloten dat pensioenfondsen langer de tijd krijgen om hun reserves op peil te brengen. De wettelijke hersteltermijn van drie jaar wordt tijdelijk verlengd naar maximaal vijf jaar. De pensioenfondsen moeten nu wel aangeven wat zij gaan doen als de komende jaren zou blijken dat het hen niet lukt om binnen vijf jaar hun reserves op peil te brengen. Het kabinet wil met een langere hersteltermijn voorkomen dat veel pensioenfondsen overhaast en onnodig de pensioenuitkering moeten verlagen. Daarnaast wordt voorkomen dat de zaken te lang op hun beloop worden gelaten als de financieel-economische omstandigheden verder zouden verslechteren. Sociale Zaken Subsidies: Als u iemand in dienst neemt met een uitkering Denkt u erover om iemand in dienst te nemen met een uitkering? Dan zijn er naast nieuwe regelingen ook een aantal bestaande regelingen waarvan u gebruik kunt maken. Per 1 januari 2009 zijn er 2 regelingen gewijzigd. Het gaat hier om de loonkostensubsidie en de premiekorting voor oudere werknemers. Ze kunnen het voor u aantrekkelijker maken om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen. Daarnaast zijn er de bestaande Ledeninformatie maart

7 regelingen zoals proefplaatsing, looncompensatie bij ziekte en bijscholing bij het in dienst nemen van een werknemer. Meer informatie over deze gewijzigde en bestaande regelingen kunt u terugvinden op onze website (dossier subsidies). Subsidies: Als u iemand met een ziekte of een handicap in dienst heeft Heeft u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u financiële vergoedingen krijgen, zoals kortingen op premies, subsidies op aanpassingen van de werkplek en loondispensatie. Meer informatie over deze vergoedingen kunt u terugvinden op onze website (dossier subsidies). Bijna 85% werktijdverkorting benut Bijna 85 procent van de regeling voor werktijdverkorting om bedrijven die gedupeerd zijn door de recessie tijdelijk hun personeel minder te laten werken met WW-uitkeringen is benut. Dat blijkt uit informatie die minister Donner van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De regeling voor werktijdverkorting is eind vorig jaar opengesteld om de eerste schokgolf van de recessie op te vangen. Maximaal kan voor voltijdbanen, ofwel uur, WWsteun worden aangevraagd. Tot nu toe zijn 561 aanvragen van werkgevers voor bij elkaar uur toegewezen door Donner. Compensatie voor ziektekosten ouder personeel Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wil bedrijven stimuleren werkloze ouderen in dienst te nemen door het financiële risico van langdurige ziekte weg te nemen. Dit staat in een wetsvoorstel dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als werknemers vanaf 55 jaar, die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren, langdurig ziek worden, ontvangen de werkgevers een compensatie voor het verplicht doorbetalen van hun loon. De regeling gaat in op 1 juli en geldt voor personen die op deze datum 55 jaar of ouder zijn. Tijdens het najaarsoverleg met de sociale partners heeft het kabinet deze regeling toegezegd. Veel werkgevers vrezen een hoger ziekteverzuim als ze een oudere in dienst nemen. Verdubbeling ZZP-ers in nood In veel regio's heeft het aantal zzp'ers en freelancers dat financieel compleet aan de grond zit zich sinds begin dit jaar verdubbeld. Zij hebben bij de gemeente aangeklopt voor bijstand. Dit blijkt uit een inventarisatie bij zelfstandigen loketten in het hele land. Het gros van de freelancers en zzp'ers die in de problemen zitten, komt uit de bouwsector. Bijstandsverlening Freelancers en kleine zelfstandigen hebben als ze werkloos worden sowieso geen recht op een WW-uitkering, en als ze over teveel vermogen beschikken ook niet op een bijstandsuitkering. Hun enige hoop is dan het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ), een regeling voor zelfstandigen die 'tijdelijk' inkomensproblemen hebben. De BBZ bestaat in twee vormen: een bedrijfskrediet of een periodieke uitkering. Een zelfstandige die geld nodig heeft om zijn bedrijf te kunnen voortzetten, maar geen gehoor vindt bij de banken, kan bij het zelfstandigenloket maximaal euro lenen. Freelancers en zzp'ers die te weinig verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen volgens de BBZ maximaal drie jaar een uitkering krijgen die hun inkomen aanvult tot bijstandsniveau. Deze uitkering heeft de vorm van een renteloze lening. Om in aanmerking te komen voor BBZ-steun moet de zelfstandige kostwinner zijn en een levensvatbaar bedrijf hebben. De uitvoering van de BBZ is in handen van de gemeenten. Die hebben deze taak in veel gevallen gedelegeerd aan een regionaal zelfstandigenloket dat meerdere gemeenten bedient. Ledeninformatie maart

8 Verplicht elke baan accepteren na jaar WW Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) om werklozen die langer dan een jaar WW ontvangen, vanaf 1 juli te verplichten elke baan die wordt aangeboden te accepteren. Ook al ligt het werk onder het opleidings- en kennisniveau en is de arbeid slechter betaald dan de uitkering van de WW'er. Regeringspartijen CDA en PvdA steunden samen met oppositiepartij PVV het plan tijdens een debat in de Kamer. De ChristenUnie was echter kritisch. De kleinste regeringspartij wees erop dat mensen premie hebben betaald en rechten hebben opgebouwd om een bepaalde periode 70 procent van hun laatst verdiende loon aan uitkering te krijgen. De ChristenUnie vindt dat langdurig werklozen na een jaar WW minimaal drie banen aangeboden moeten krijgen, zodat ze wat te kiezen hebben en meer gemotiveerd aan de slag kunnen. Maar Donner voelt er niets voor om uitkeringsinstituut UWV te verplichten minimaal drie banen aan te bieden of om al eerder een werkaanbod te doen. Al was het maar, omdat door de economische crisis steeds moeilijker wordt om al één passende functie te vinden. Bovendien vindt gemiddeld 80 procent van de WW'ers in het eerste jaar van de uitkering op eigen kracht een baan. Ledeninformatie maart

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Bijstandverlening voor zelfstandigen

Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Bijstandverlening voor zelfstandigen Inhoudsopgave Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? 4 Wie kunnen een beroep doen op het Bbz? 5 Kunt u met

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl

Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Over deze presentatie Doelstelling en uitgangspunten deeltijd-ww Voorwaarden voor deeltijd-ww Duur en verlenging

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid is een feit: wat betekent dit nu?

Wet werk en zekerheid is een feit: wat betekent dit nu? Wet werk en zekerheid is een feit: wat betekent dit nu? an De Wet Werk en Zekerheid treedt woensdag in werking en daarmee gaan de regels voor ontslag en flexwerk op de schop. Iets waar álle werkenden mee

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen bijstandverlening voor starters en zelfstandigen starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uitgave 2009 inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 23-11-2007 Nummer: 20-2007 1) Voortzetting familiebedrijven makkelijker Om te zorgen dat een bedrijfsopvolging die om economische redenen gewenst is, fiscaal niet wordt belemmerd hebben

Nadere informatie

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen? Deze denkhulp laat zien wat u moet regelen als u bent ontslagen. Dit gaat zowel over volledig ontslag als over gedeeltelijk ontslag, waarbij u van uw werkgever minder uren zou moeten gaan werken. De mate

Nadere informatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie Spoor 1 Zo snel mogelijk meer mensen aan het werk ANALYSE Waarom moet de arbeidsparticipatie omhoog en waarom gaat dit niet vanzelf? OPLOSSINGEN Hoe kan de arbeidsparticipatie omhoog tot 80 procent? Spoor

Nadere informatie

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen BIJLAGE 6 Monitor Arbeidsmarktmaatregelen Hierbij ontvangt u de eerste monitor Arbeidsmarktmaatregelen. In deze monitor wordt gerapporteerd over de maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de gevolgen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Van een uitkering naar een eigen bedrijf

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Van een uitkering naar een eigen bedrijf Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Van een uitkering naar een eigen bedrijf Inhoud Wie doet wat voor u? 2 Als u voor uzelf wilt beginnen 4 Een WW-uitkering en een eigen bedrijf beginnen 6 Een

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Inhoudsopgave Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 4 Voor wie is het Bbz bestemd? 4 Wanneer komt u voor het Bbz in aanmerking? 5 Mag

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016 Nieuwsbericht 17-12-2015 16:04 In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen Inhoudsopgave 3 Een goede start is het halve werk Wie

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Actueel - Uitnodiging crisisbijeenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden - Ziekte tijdens onbetaald verlof 3

Actueel - Uitnodiging crisisbijeenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden - Ziekte tijdens onbetaald verlof 3 Ledeninformatie nr. 04-2009 april 2009 Inhoudsopgave Actueel - Uitnodiging crisisbijeenkomsten 2 Arbeidsvoorwaarden - Ziekte tijdens onbetaald verlof 3 Bedrijfsvoering - Bankrente voor MKB al jaren te

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie