Arbeidsmarkt - Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd 2. Arbeidsrecht - Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarkt - Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd 2. Arbeidsrecht - Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar 3"

Transcriptie

1 Ledeninformatie nr maart 2009 Inhoudsopgave Arbeidsmarkt - Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd 2 Arbeidsrecht - Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar 3 Bedrijfsvoering - Bedrijven veel te laks met jaarstukken 3 Economische Zaken - Banken chanteren midden- en kleinbedrijf 3 - Bedrijfsleven heeft 17 procent minder orders 3 - Betalingstermijn voor overheid naar 30 dagen 3 - Meer garantie voor kredieten ondernemingen 4 - (Startende) ondernemers krijgen makkelijker lening 4 - Premies kredietverzekering nog verder omhoog 5 Fiscale Zaken - EU akkoord over lager BTW tarief 5 - Oudere werknemers kunnen tijdelijk minder werken 5 Overheid - Donner: ontslagregels oprekken 6 - Pensioenfondsen krijgen langere hersteltermijn 6 Sociale Zaken - Subsidies: Als u iemand in dienst neemt met een uitkering 6 - Subsidies: Als u iemand met een ziekte of een handicap in dienst heeft 6 - Bijna 85 procent werktijdverkorting benut 7 - Compensatie voor ziektekosten ouder personeel 7 - Verdubbeling ZZP-ers in nood 7 - Verplicht elke baan accepteren na jaar WW 8 Bijlage: - Risicoregeling GWW t/m november Risicoregeling RWU t/m november 2008 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Arbeidsmarkt Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in Leeuwarden het 33e mobiliteitscentrum geopend. Daarmee staat er vanaf nu een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra in Nederland. Eind vorig jaar werd het eerste mobiliteitscentrum in Eindhoven geopend. Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Tweede Kamer in het kader van de afspraken voor de bestrijding van de economische crisis toegezegd dat er zo n landelijk netwerk zou komen. Wat is een mobiliteitscentrum Een mobiliteitscentrum is er op gericht om werknemers die met ontslag worden bedreigd zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. Ze worden dan begeleid naar nieuw werk, of worden gedetacheerd bij andere werkgevers. Hierbij kan scholing worden ingezet. Een mobiliteitscentrum kan zich richten op een bedrijf, regio of een (deel van) een sector. Mobiliteitscentra bieden begeleiding: bij detachering bij tijdelijk overtollig personeel; bij detachering en om-,her en bijscholing in het kader van de inspanningsverplichting van een bedrijf bij werktijdverkorting; van werk naar werk voor bedrijven die te maken hebben met gedwongen ontslagen. Mobiliteitscentra worden in principe regionaal georganiseerd en gekoppeld aan de Locatie voor Werk (LWI) -plusvestigingen. In zo n locatie werken UWV en de gemeenten in een regio samen om mensen aan de slag helpen. Wanneer wordt een mobiliteitscentrum opgericht? Op diverse plaatsen in het land zijn mobiliteitscentra ingericht, zodat de samenwerkende partijen (UWV, gemeenten, werkgevers, het onderwijs, kenniscentra, uitzendbureaus etc.) klaar staan om actie te ondernemen zodra dat nodig is. Vanaf 1 maart is er een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra. Wie werken er samen in een mobiliteitscentrum? Op lokaal en regionaal niveau werken UWV/UWV WERKbedrijf en publieke en private partijen samen om een mobiliteitscentrum op te zetten. Betrokken zijn onder andere kenniscentra, gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen als ROC s, VMBO s en COLO, uitzendbureaus, loopbaancentra en re-integratiebedrijven. Er wordt onderling nauw overlegd over de wijze waarop scholing, re-integratie en detachering worden ingevuld. Wat doet het UWV WERKbedrijf? UWV WERKbedrijf is het aanspreekpunt waar werkgevers in problemen terecht kunnen bij massaontslagen. Het werkbedrijf stelt zijn reguliere dienstverlening ter beschikking, zoals registratie en intake, voorlichtingsbijeenkomsten, CV en sollicitatie en het matchen van kandidaten aan potentiële organisaties. Ook geeft het werkbedrijf scholingsadviezen en verricht het bemiddelingsactiviteiten om betrokkenen te detacheren. Het inzetten van een EVC-procedure behoort tot de mogelijkheden. Wat is het Coördinatie Centrum Mobiliteit (CCM)? Het Coördinatie Centrum Mobiliteit van UWV is het centrale punt dat de coördinatie van de mobiliteitscentra op zich heeft genomen. Het Coördinatie Centrum Mobiliteit gaat met werkgevers in gesprek om helder te krijgen waar de behoefte ligt en wat de mogelijkheden zijn om te scholen en te detacheren. Vervolgens bepaalt het CCM samen met de werkgever wat hij concreet gaat doen en welke partijen in de eigen regio hierbij van dienst kunnen zijn. U kunt het CCM bereiken op telefoonnummer: (0348) Ledeninformatie maart

3 Arbeidsrecht Auto van de zaak is niet altijd opeisbaar Sommige werknemers hebben vanwege hun functie recht op een auto van de zaak. Als zo'n auto de werknemer al jaren ter beschikking staat (soms zelfs met tussentijdse functiewijziging), kan er inmiddels sprake zijn van een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit heeft als gevolg dat u de auto niet zomaar kunt terugvorderen van de werknemer. De kantonrechter te Haarlem moest zich onlangs uitspreken over een zaak waarbij een werknemer al 25 jaar gebruikmaakte van een auto van de zaak. Hij mocht die auto niet in privé gebruiken, maar in de praktijk deed de werknemer dat wel en wist de werkgever daar ook van. Toen de werknemer een nieuwe functie kreeg, wilde de werkgever dat hij de auto weer inleverde. Er ontstond een conflict en de kantonrechter moest eraan te pas komen. Die vond dat de auto inmiddels een secundaire arbeidsvoorwaarde was geworden. De inhoud van de arbeidsovereenkomst was veranderd door de invulling die werkgever en werknemer er al die jaren in de praktijk aan hadden gegeven. Nu vast stond dat het ging om een secundaire arbeidsvoorwaarde, kon de werkgever de auto niet zomaar afpakken. Er was namelijk geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. De werkgever had wel wijzigingsvoorstellen gedaan - de werknemer mocht de auto bijvoorbeeld overkopen - maar volgens de rechter waren die niet redelijk omdat de voorstellen allemaal financieel nadelig waren voor de werknemer. De rechter besloot daarom dat de werknemer de auto mocht blijven gebruiken. Bedrijfsvoering Bedrijven veel te laks met jaarstukken Ruim 41 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de jaarrekening over 2007 nog niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, terwijl dit wel al lang had moeten gebeuren. Vastgesteld wordt dat steeds meer bedrijven hun jaarcijfers te laat of zelfs niet deponeren. In 2004 deponeerde 35,9 procent de stukken pas na de uiterste termijn van dertien maanden of helemaal niet. In de twee daarop volgende jaren liep dat percentage op tot 37,3 procent. Economische Zaken Banken chanteren midden- en kleinbedrijf Banken maken zich geregeld schuldig aan illegale koppelverkoop volgens de branchevereniging van financieel intermediairs Bij koppelverkoop stellen banken als voorwaarde voor de verstrekking van een krediet, dat de leningnemer ook een verzekering bij de bank afsluit. Het is lastig een percentage te noemen, maar het gaat niet om uitzonderingen. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben met de praktijk te maken. Een ondernemer krijgt dan alleen krediet onder voorwaarde dat hij ook met verzekeringspakketten naar de bank komt en dat is misbruik van marktmacht. Bedrijfsleven heeft 17 procent minder orders Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de afgelopen maanden zijn orderportefeuille met gemiddeld 17 procent zien afnemen. Zeven op de tien bedrijven in de bouw en industrie verwachten ook de komende tijd een afname van orders. Het zwaarst getroffen zijn de industrie, de bouw en de financiële dienstverlening. Binnen deze sectoren heeft circa één op de zes organisaties minimaal dertig procent van haar ordervolume verloren. Ledeninformatie maart

4 Betalingstermijn voor overheid naar 30 dagen De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de wijziging om de betalingstermijn van 45 dagen die geldt voor het Rijk in te korten tot 30 dagen. Met dit besluit wordt tegemoet gekomen aan de wens van het bedrijfsleven om in deze moeilijke financiële tijden sneller betaald te krijgen in gevallen waarin dat nu nog niet gebeurt. Werkgevers willen dat deze betalingstermijn ook geldt voor andere overheden. Meer garantie voor kredieten ondernemingen Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) stelt voor nog eens 1,5 miljard euro beschikbaar aan garanties voor kredieten van maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Dat heeft ze bekendgemaakt na overleg met Nederlandse banken. Omdat de overheid voor vijftig procent garant staat, kan er in totaal voor 3 miljard euro aan kredieten worden verleend. Van der Hoeven stelde in oktober vorig jaar al een garantieregeling in voor het midden- en kleinbedrijf tot 250 werknemers. Daar is inmiddels 800 keer gebruik van gemaakt. Het budget is hier 745 miljoen euro. De minister heeft ook nog 119 miljoen euro beschikbaar voor de zogeheten groeifaciliteit, een garantieregeling voor financiers die risicokapitaal willen verstrekken aan het mkb. Van der Hoeven staat in totaal voor 2,4 miljard euro aan kredieten garant. Ze riep banken op meer gebruik te maken van haar kredietregelingen. (Startende) Ondernemers krijgen makkelijker lening Mensen die een eigen onderneming willen starten kunnen makkelijker geld lenen bij banken. Het Rijk start twee proeven waarvoor een bedrag van 27 miljoen beschikbaar is voor garantstellingen of leningen. Startende ondernemers ook in tijden van crisis hard nodig Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken willen startende ondernemers in Nederland hiermee een steun in de rug geven. Ondernemers zijn ook in tijden van economische crisis hard nodig. Van beginnende ondernemers kunnen banken vaak niet goed vaststellen wat de risico s zijn, zelfs bij relatief kleine bedragen, waardoor zij problemen kunnen hebben bij het verkrijgen van een krediet. Een garantiestelling kan dan helpen. Microkredieten De proef van het Ministerie van Economische Zaken betreft de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits. Qredits is een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van Economische zaken. Mensen die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal lenen. SZW-proef borgstellingregeling wordt uitgebreid naar 5 gemeenten De sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is uitgebreid van 3 naar 5 gemeenten. Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is 6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten Ook is er 6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben. Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van onder garantstelling van het Rijk krijgen. De proef heeft de afgelopen tijd al laten zien dat het concept met succes wordt toegepast voor bijvoorbeeld startende opticiens en beautyen kap salons in de deelnemende gemeenten. In 2008 heeft het Rijk in ca. 110 gevallen borg gestaan voor een krediet. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank en Fortis Naast het verstrekken van krediet, geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen. Ledeninformatie maart

5 Proef moet zich in twee jaar bewijzen Beide proefprojecten lopen tot 1 januari Hierna besluiten de bewindslieden of de ervaringen resulteren in een landelijke regeling. Premies kredietverzekering nog verder omhoog Kredietverzekeraars verwachten dat de verzekeringspremies dit jaar verder zullen stijgen. Volgens verzekeraars zal de wereldwijde economische recessie ertoe leiden dat hun verzekerden te maken krijgen met meer klanten die hun rekeningen niet kunnen betalen. Hierdoor neemt het aantal claims toe. Om dit te kunnen betalen zijn verzekeraars genoodzaakt de premies te verhogen. De kredietverzekeraars zijn al enige tijd bezig met het verhogen van hun premies. Coface verhoogde vorig jaar al tot twee keer toe met 10 procent. Atradius verhoogde begin 2009 al met 15 procent. Fiscale zaken EU akkoord over lager BTW tarief De EU-bewindslieden van Financiën hebben een akkoord bereikt over producten en diensten die onder het lage btw-tarief van 6 procent mogen vallen. Bij wijze van experiment valt een aantal arbeidsintensieve diensten al onder het lage btwtarief. Het gaat onder meer om kappers, schilders, glazenwassers, schoenmakers en restaurants. De proef zou echter volgend jaar aflopen. De EU-landen zijn het nu eens over een definitieve regeling voor het lage btw-tarief. Voor de renovatie van woningen jonger dan vijftien jaar mag het lage btw-tarief worden gerekend. Op dit moment kan dat alleen bij het opknappen van oudere huizen. Het gaat om een vrijwillige regeling; landen zijn niet verplicht voor de afgesproken diensten en producten het lage btw-tarief te rekenen. Het staat dan ook nog niet vast dat Nederland gebruik zal maken om voor renovatie van nieuwe woningen het lage tarief te hanteren. Het kabinet bekijkt het in de discussie over het stimuleringspakket. Doel van de nieuwe btw-regeling is de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft er vertrouwen in dat het lagere btw-tarief tot meer banen kan leiden. Oudere werknemers kunnen tijdelijk minder werken In deze crisistijden kan het gebeuren dat er niet genoeg werk is om al uw werknemers bezig te houden. Voor werknemers die binnen tien jaar met pensioen gaan, bestaat er een speciale regeling waarbij u hen (tijdelijk) minder kunt laten werken maar zij niet volledig aan salaris hoeven in te leveren. Op die manier hoeft u hen niet te ontslaan en zijn beide partijen erbij gebaat. Volgens de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 mag u de uren van werknemers die binnen tien jaar met pensioen gaan inperken zonder dat ze er financieel al te veel bij inschieten. U mag hen zelfs minder laten werken met behoud van hun volledige loon en pensioenopbouw. Dat betekent dat u hen niet hoeft te ontslaan om toch de inzeturen terug te kunnen dringen. U mag deze oudere werknemers voor maximaal de helft van hun werkuren vrijstellen van werk. U kunt daarbij naar eigen inzicht afspraken maken over de mate waarin u hun oude loon doorbetaalt, bijvoorbeeld dat de werknemer de helft minder gaat werken maar slechts een kwart minder salaris krijgt. Zo is de regeling interessant voor werkgever én werknemer. De wet verbiedt niet om de regeling tijdelijk toe te passen. U kunt dus afspreken dat een werknemer gedurende een bepaalde periode korter gaat werken en later - zodra het werk dat toelaat - weer opbouwt naar het oude niveau. Ledeninformatie maart

6 Vut-regeling Let wel op dat de arbeidsduur van de werknemer ten opzichte van het vorige kalenderjaar niet met méér dan 50% mag afnemen. De oudere werknemer moet dus minstens de helft van zijn oude contracturen feitelijk blijven werken. Hij mag hier bijvoorbeeld geen levensloopverlof voor opnemen omdat hij dan immers niet daadwerkelijk werkt. Werkt de oudere werknemer toch minder dan de helft van zijn oude contracturen, dan is er sprake van een vut-regeling. Overheid Donner: ontslagregels oprekken Werknemers met de meeste dienstjaren moeten niet automatisch worden beschermd bij ontslagrondes in bedrijven. Dat vindt minister Donner van Sociale Zaken, die gaat bekijken of bedrijven meer vrijheid kunnen krijgen om personeel te selecteren als ze moeten inkrimpen. De minister doet dat op verzoek van zijn partij, het CDA. Voorkomen moet worden dat onvervangbare mensen gedwongen moeten afvloeien volgens het CDA. Het CDA benadrukt wel dat zij het ontslagrecht niet wil versoepelen. Een baas moet iemand niet makkelijker kunnen ontslaan. Maar nu vallen bij ontslagrondes mensen met veel vakkennis buiten de boot die in hun leeftijdsgroep net te weinig dienstjaren hebben. Te ingewikkeld Een bedrijf kan iemand nu wel 'onmisbaar' verklaren, maar dat vindt het CDA te ingewikkeld. Het moet makkelijker worden een werknemer die belangrijk is voor het bedrijf te sparen. Ook sociale redenen zouden mee moeten kunnen spelen. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat iemand elders niet meer aan de bak komt. Oppositiepartij VVD steunt het plan. Ondernemers moeten de beste werknemers kunnen houden, aldus de VVD. Niet te veel regels De PvdA vindt echter dat de politiek niet te veel regels moet opleggen. Soms is iemand met een tijdelijk contract onmisbaar, soms kan een bedrijf uit de voeten als de werknemers met de meeste dienstjaren blijven. Dat moet bij het opstellen van een sociaal plan met de bonden worden bekeken, vindt de PvdA. Pensioenfondsen krijgen langere hersteltermijn Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, na overleg met De Nederlandsche Bank (DNB), besloten dat pensioenfondsen langer de tijd krijgen om hun reserves op peil te brengen. De wettelijke hersteltermijn van drie jaar wordt tijdelijk verlengd naar maximaal vijf jaar. De pensioenfondsen moeten nu wel aangeven wat zij gaan doen als de komende jaren zou blijken dat het hen niet lukt om binnen vijf jaar hun reserves op peil te brengen. Het kabinet wil met een langere hersteltermijn voorkomen dat veel pensioenfondsen overhaast en onnodig de pensioenuitkering moeten verlagen. Daarnaast wordt voorkomen dat de zaken te lang op hun beloop worden gelaten als de financieel-economische omstandigheden verder zouden verslechteren. Sociale Zaken Subsidies: Als u iemand in dienst neemt met een uitkering Denkt u erover om iemand in dienst te nemen met een uitkering? Dan zijn er naast nieuwe regelingen ook een aantal bestaande regelingen waarvan u gebruik kunt maken. Per 1 januari 2009 zijn er 2 regelingen gewijzigd. Het gaat hier om de loonkostensubsidie en de premiekorting voor oudere werknemers. Ze kunnen het voor u aantrekkelijker maken om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen. Daarnaast zijn er de bestaande Ledeninformatie maart

7 regelingen zoals proefplaatsing, looncompensatie bij ziekte en bijscholing bij het in dienst nemen van een werknemer. Meer informatie over deze gewijzigde en bestaande regelingen kunt u terugvinden op onze website (dossier subsidies). Subsidies: Als u iemand met een ziekte of een handicap in dienst heeft Heeft u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u financiële vergoedingen krijgen, zoals kortingen op premies, subsidies op aanpassingen van de werkplek en loondispensatie. Meer informatie over deze vergoedingen kunt u terugvinden op onze website (dossier subsidies). Bijna 85% werktijdverkorting benut Bijna 85 procent van de regeling voor werktijdverkorting om bedrijven die gedupeerd zijn door de recessie tijdelijk hun personeel minder te laten werken met WW-uitkeringen is benut. Dat blijkt uit informatie die minister Donner van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De regeling voor werktijdverkorting is eind vorig jaar opengesteld om de eerste schokgolf van de recessie op te vangen. Maximaal kan voor voltijdbanen, ofwel uur, WWsteun worden aangevraagd. Tot nu toe zijn 561 aanvragen van werkgevers voor bij elkaar uur toegewezen door Donner. Compensatie voor ziektekosten ouder personeel Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wil bedrijven stimuleren werkloze ouderen in dienst te nemen door het financiële risico van langdurige ziekte weg te nemen. Dit staat in een wetsvoorstel dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als werknemers vanaf 55 jaar, die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren, langdurig ziek worden, ontvangen de werkgevers een compensatie voor het verplicht doorbetalen van hun loon. De regeling gaat in op 1 juli en geldt voor personen die op deze datum 55 jaar of ouder zijn. Tijdens het najaarsoverleg met de sociale partners heeft het kabinet deze regeling toegezegd. Veel werkgevers vrezen een hoger ziekteverzuim als ze een oudere in dienst nemen. Verdubbeling ZZP-ers in nood In veel regio's heeft het aantal zzp'ers en freelancers dat financieel compleet aan de grond zit zich sinds begin dit jaar verdubbeld. Zij hebben bij de gemeente aangeklopt voor bijstand. Dit blijkt uit een inventarisatie bij zelfstandigen loketten in het hele land. Het gros van de freelancers en zzp'ers die in de problemen zitten, komt uit de bouwsector. Bijstandsverlening Freelancers en kleine zelfstandigen hebben als ze werkloos worden sowieso geen recht op een WW-uitkering, en als ze over teveel vermogen beschikken ook niet op een bijstandsuitkering. Hun enige hoop is dan het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ), een regeling voor zelfstandigen die 'tijdelijk' inkomensproblemen hebben. De BBZ bestaat in twee vormen: een bedrijfskrediet of een periodieke uitkering. Een zelfstandige die geld nodig heeft om zijn bedrijf te kunnen voortzetten, maar geen gehoor vindt bij de banken, kan bij het zelfstandigenloket maximaal euro lenen. Freelancers en zzp'ers die te weinig verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen volgens de BBZ maximaal drie jaar een uitkering krijgen die hun inkomen aanvult tot bijstandsniveau. Deze uitkering heeft de vorm van een renteloze lening. Om in aanmerking te komen voor BBZ-steun moet de zelfstandige kostwinner zijn en een levensvatbaar bedrijf hebben. De uitvoering van de BBZ is in handen van de gemeenten. Die hebben deze taak in veel gevallen gedelegeerd aan een regionaal zelfstandigenloket dat meerdere gemeenten bedient. Ledeninformatie maart

8 Verplicht elke baan accepteren na jaar WW Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) om werklozen die langer dan een jaar WW ontvangen, vanaf 1 juli te verplichten elke baan die wordt aangeboden te accepteren. Ook al ligt het werk onder het opleidings- en kennisniveau en is de arbeid slechter betaald dan de uitkering van de WW'er. Regeringspartijen CDA en PvdA steunden samen met oppositiepartij PVV het plan tijdens een debat in de Kamer. De ChristenUnie was echter kritisch. De kleinste regeringspartij wees erop dat mensen premie hebben betaald en rechten hebben opgebouwd om een bepaalde periode 70 procent van hun laatst verdiende loon aan uitkering te krijgen. De ChristenUnie vindt dat langdurig werklozen na een jaar WW minimaal drie banen aangeboden moeten krijgen, zodat ze wat te kiezen hebben en meer gemotiveerd aan de slag kunnen. Maar Donner voelt er niets voor om uitkeringsinstituut UWV te verplichten minimaal drie banen aan te bieden of om al eerder een werkaanbod te doen. Al was het maar, omdat door de economische crisis steeds moeilijker wordt om al één passende functie te vinden. Bovendien vindt gemiddeld 80 procent van de WW'ers in het eerste jaar van de uitkering op eigen kracht een baan. Ledeninformatie maart

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Nr. 56 BRIEF VAN

Nadere informatie

Actueel - Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda 2 - Reactie Aannemersfederatie Nederland op Sociaal Akkoord 4

Actueel - Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda 2 - Reactie Aannemersfederatie Nederland op Sociaal Akkoord 4 Ledeninformatie nr. 4-2013 April 2013 Inhoudsopgave Actueel - Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda 2 - Reactie Aannemersfederatie Nederland op Sociaal Akkoord 4 Arbeidsomstandigheden -

Nadere informatie

Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2

Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2 Ledeninformatie nr. 12-2009 december 2009 Inhoudsopgave Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2 Arbeidsomstandigheden - Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen Gebruik minimaregelingen Bestrijding van armoede onder zelfstandigen mei 2010 Inhoudsopgave 3 6 13 27 35 37 Inleiding Aanleiding Innovatie Programma Werk en Bijstand Kleine zelfstandigen Opbouw handreiking

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Secretariaat - Oprichting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra 2. Arbeidsvoorwaarden - Eenmalige uitkering 1 januari 2008 3

Secretariaat - Oprichting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra 2. Arbeidsvoorwaarden - Eenmalige uitkering 1 januari 2008 3 Ledenbulletin nr. 2-2008 Februari 2008 Inhoudsopgave Secretariaat - Oprichting Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra 2 Arbeidsvoorwaarden - Eenmalige uitkering 1 januari 2008 3 Fiscaal - Alleen arbeidskorting

Nadere informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten FNV Lokaal Lobby Diversiteit WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Re-integratie Arbeidsmarktbeleid Decent Work Economisch

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Dit is een uitgave van het Colland Bestuursbureau in opdracht van de Colland Sectorraad

Dit is een uitgave van het Colland Bestuursbureau in opdracht van de Colland Sectorraad Dit is een uitgave van het Colland Bestuursbureau in opdracht van de Colland Sectorraad ARBEIDSVOORWAARDENNOTITIE 2014 Voorwoord... 2 A. Wet- en regelgeving... 3 1. Wijzigingen in Algemeen verbindend verklaring

Nadere informatie

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Ledenbulletin nr. 2-2015 Februari 2015 Inhoudsopgave Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2 Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Arbeidsrecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ga direct naar een standaard reïntegratietraject, ga niet langs start

Ga direct naar een standaard reïntegratietraject, ga niet langs start Ga direct naar een standaard reïntegratietraject, ga niet langs start Knelpunten bij het starten van een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie drs. A. Bruins drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Let op werknemers met schulden!

Let op werknemers met schulden! Scholieren aan de slag 6 Overnemen of verzuipen 12 Leren re-integreren 18 Weggooien is verboden 24 Als uw werknemers in de schoolva- Reorganisaties zijn nu aan de orde U moet werken aan de terugkeer van

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie