Kromrecht. Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur TWEEDE LUIK. versie 6.1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kromrecht. Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur TWEEDE LUIK. versie 6.1."

Transcriptie

1 Kromrecht Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur versie Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 1

2 Klacht 2 Juridisch kromdenken Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 2

3 Een oude en zeer geleerde rechter besliste over een rechtszaak. De jonge advocaat die de zaak verloor, was nog maar net aan de balie en bracht van emotie het volgende uit: - Edelachtbare, ik ben stomverbaasd! De oudere advocaat, bij wie de jongere in opleiding was, haastte zich naar de rechter: - U moet mijn confrater excuseren, edelachtbare. Als hij zo oud zal zijn als ik, zal hij zich niet meer verbazen over wat u zegt. (Uit De Druivelaar, kalender 2005, 17 februari) Heeft onrecht een vervaldatum? Door de verjaring blijven daders in elk geval ongestraft. Je doodde jouw liefdespartner in een explosie van woede? Geen nood, de jury spreekt je volledig vrij. In andere gevallen kan een procedurefoutje voldoende zijn voor volkomen straffeloosheid. De wetgeving bevat rare kronkels. De juridische constructies van doctoren in de rechtsgeleerdheid staan soms haaks op het rechtsgevoel. De kille logica van schriftgeleerden is blijkbaar belangrijker dan de brede maatschappelijke behoefte aan gerechtigheid. In de democratische rechtsstaat moet iedereen nederig het hoofd buigen voor de rechtskundige elite, vermits het gepeupel te dwaas wordt geacht voor de finesses van de wet. Elke kritiek wordt op voorhand afgedaan als dom en populistisch. En toch zijn er steekhoudende argumenten voor een rechtvaardiger justitie. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 3

4 1 De verjaring Veel advocaten verkopen zich als de grote verdedigers van de wettelijkheid. Maar hun drijfveer is niet de wet, maar de verjaring. (Rechter Roland Tack, Knack 31 augustus 2005) Een olifant omtoveren in een mug, dat kan alleen in sprookjes. Maar ook de rechtsleer kan iets erg gewichtigs transformeren in iets totaal onbelangrijks. Van berg tot molshoop. Verjaring heet zoiets. In het juridische jargon: het verval van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering. Op 16 maart 1991 werd een meisje neergestoken in de traphal van een flatgebouw; meer dan zestig messteken, aangebracht met een klein mes. Ondanks enorme inspanningen vond de recherche geen enkel aanknopingspunt, de moordenaar is nog steeds op vrije voeten, tenzij hij dood is of om andere redenen in de gevangenis zit. Vroeger kon een gruwelijk delict als dit na tien jaar verjaren over de huidige regels later meer. De verjaringstermijn begint te lopen op de dag zelf van het misdrijf en eindigt een aantal jaar later, in dit geval op 16 maart om nul uur. Door de verjaring hoeft vervolging plots niet meer. Vanaf dan is de gruweldoder ineens onschendbaar! Zelfs als de dader alsnog wordt ontmaskerd, kan hij nooit meer een gerechtvaardigde straf krijgen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 4

5 Dat is dus de verjaring: het ene moment word je vervolgd voor een afschuwelijke misdaad, maar één seconde na het verstrijken van de termijn ga je definitief vrijuit, immuun voor elke vervolging. Tot de verjaring kun je levenslang krijgen, voorbij die grens mag je levenslang van de vrijheid genieten, alsof de dader eensklaps veranderde in een onschuldig lammetje. De verjaring is juridische toverkunst. Het verval van strafvordering is een verdwijntruc. Niet het delict verdwijnt, wel de schuldkwestie. Wie die vreselijke moord beging, doet er plots niet meer toe. Ook als de dader bekent, blijft hij voor altijd juridisch onschuldig. Begrijpe wie kan. Waarom, in vredesnaam, hebben wetgeleerden zoiets bedacht? Argumenten Een strafrechterlijk onderzoek is onderhevig aan de tand des tijds. Materiële bewijzen zijn na verloop van tijd moeilijk te vinden en de herinneringen van getuigen vervagen, wat de kans op een gerechtelijke dwaling vergroot. Kan best, maar is dat een voldoende reden om criminelen zonder enig voorbehoud de totale absolutie te schenken? Het is volslagen absurd dat je de dader na de verjaring niet meer kan vervolgen, zelfs niet als je de schuld zwart op wit kunt bewijzen. Overigens worden de opsporingstechnieken steeds accurater. Toen het mechanisme van de verjaring bedacht werd, was het technische sporenonderzoek gewoon onbestaande. Tegenwoordig kan een DNA-spoor voldoende zijn om de dader aan te wijzen. Na verloop van tijd hebben vervolging en bestraffing geen maatschappelijk nut meer. Alsnog vervolgen zou zelfs leiden tot sociale Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 5

6 onrust, ook bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Alleen al het opwekken van de herinnering is nefast. Klinkklare onzin, natuurlijk. Ook na het verjaren van de traphalmoord hebben familieleden en vrienden van het slachtoffer nog steeds een enorme behoefte aan gerechtigheid. Gerechtigheid heeft altijd zin, want onrecht verjaart niét Met hun lukrake verjaringstermijnen lijken de schriftgeleerden God de Vader te spelen. Waar halen zij de wijsheid om het nut te voorspellen van onderzoeken naar misdaden die nog niet werden gepleegd? Waarom kan het Openbaar Ministerie niet voor elk dossier afzonderlijk afwegen of vervolging nog zinvol is? Finaal is het de rechtbank die oordeelt of een bestraffing gerechtvaardigd is, rekening houdend met het tijdskader en het aanwezige bewijsmateriaal. Het belangrijkste argument voor de verjaring van strafvordering is volgens rechtsgeleerden het recht op rechtszekerheid. Een misdadiger op vrije voeten leeft voortdurend in onzekerheid. Hij draagt een vreselijk geheim met zich mee en loopt permanent de kans ontmaskerd te worden, wat leidt tot ondraaglijk psychisch lijden. Dat is een straf op zich. Is het leed van slachtoffers en nabestaanden niet ondraaglijk? Leven zij niet in onzekerheid? Of moeten ze hun hele leven slijten in de zekerheid dat de dader nooit gestraft wordt? Neem nu de traphalmoord. Schriftgeleerden vinden dat je de gruweldoder op een gegeven ogenblik van elke twijfel moet verlossen. Is dat zo veel belangrijker dan de gerechtigheid waar het slachtoffer en de nabestaanden recht op hebben? Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 6

7 Uitholling De meeste mensen vinden de verjaringstechniek vreselijk onrechtvaardig. Al pleegde de dader de afschuwelijkste misdaad, na de verjaring blijft hij voor eeuwig en altijd straffeloos. De delinquent die alles deed om zijn straf te ontlopen, krijgt van de rechtsgeleerden een fantastische beloning voor zijn volgehouden antisociale houding: de onvoorwaardelijke vrijheid. Is het geen dubbel onrecht tegenover het slachtoffer en de nabestaanden, dat de dader zonder werkelijk proces definitief vrijuit gaat? Om nog te zwijgen over een billijke schadevergoeding. Raar maar waar, zelfs de rechtskundigen die in het parlement de toon zetten, hebben uiteindelijk de absurditeit van de verjaring ingezien. Via diverse wetswijzigingen werd het systeem stelselmatig uitgehold. 1. Misdaden, zoals moord of doodslag, verjaren pas na vijftien jaar, behalve bij herkwalificatie tot wanbedrijf. Deze wetswijziging moest voorkomen dat een reeks moorddadige raids in grootwarenhuizen het dossier De Bende van Nijvel zou verjaren. 2. Een onderzoeksdaad volstaat om de verjaring te stuiten. Dan start een nieuwe verjaringstermijn, waardoor ernstige misdaden pas na dertig jaar verjaren. Het mechanisme verandert evenwel niet: als de strafvordering vervalt, gaat de misdadiger gewoonweg vrijuit. Na dertig jaar is de Bende van Nijvel juridisch witgewassen. 3. Voor oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid werd de verjaring zelfs radicaal uitgegomd. Deze delicten zijn onverjaarbaar. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 7

8 Warboel Het verhaal van de verjaring is nog complexer. Er bestaat ook zoiets als de schorsing, als de strafzaak wordt ingeleid bij het vonnisgerecht. Verder zijn er aparte verjaringsregels voor specifieke gevallen. Voor zedendelicten met minderjarigen, bijvoorbeeld, begint de verjaringstermijn pas op de 18de verjaardag van het slachtoffer. Een complete janboel zijn de verjaringstechnieken binnen het burgerlijk recht, het arbeidsrecht en het handelsrecht. Ook simpele schuldvorderingen kunnen verjaren. Als je iemand geld leent, moet je tijdig actie ondernemen of je mag naar je centen fluiten. Of dat rechtvaardig is, vinden rechtskundigen irrelevant. Is het niet al te gek dat de schuldeiser moet opdraaien voor het verzuim van de schuldenaar? Zonder verjaring zou de intrest onbetaalbaar worden, is de redenering. Maar een wet kan de intrest toch plafonneren op een bepaald percentage van de basissom. Desnoods velt de rechter een billijk vonnis, dat beide partijen tegemoetkomt. Ook de verjaring van materiële rechten is een juridische verdwijntruc. Het ene moment heb je recht op geld of goederen, een etmaal later zijn je aanspraken in rook opgegaan. In de praktijk valt het wel mee, kreeg ik van een jurist te horen. Er zijn mogelijkheden om de verjaringstermijn te verlengen. Dat is toch bizar: enerzijds vinden rechtskundigen de verjaring heel belangrijk, anderzijds wordt de techniek ondergraven door stuitings- of schorsingsprocedures. Welke zin heeft die hele mikmak dan? Alleen de advocaten worden er beter van, want je hebt er eentje nodig om jouw rechten te vrijwaren. Het lijkt een handige truc om pleiters extra klanten te bezorgen. Het verjaringscircus genereerde steeds meer wetgeving en steeds complexere rechtspraak. Ook rechtskundigen verzuipen in de on- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 8

9 verzichtelijke troep regeltjes. Dat bewees de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid die in 2005 een studiedag organiseerde over het verjaren van de strafvordering. Een citaat uit de folder: De rechtzoekende rechtspracticus rijdt zich vaak vast in het weinig samenhangende en uitermate moeilijk toe te passen kluwen van regels. Het Instituut voor Strafrecht wil de rechtspractici opnieuw op weg helpen in de doolhof. In gewone mensentaal: het is een soep en advocaten zijn de balletjes. Of hoe absurd en wereldvreemd wetgeving kan zijn. Welk recht? In 2003 liet het Gentse hof van beroep een pedofiel uit de Westhoek vrijuit gaan. Enige reden: het misdrijf was verjaard. Eerder had de rechtbank van Veurne de zeventigjarige kindermisbruiker wél veroordeeld, omdat hij zich herhaaldelijk aan een meisje had vergrepen, van haar achtste tot haar elfde jaar. Op haar dertiende nam het kind eindelijk iemand in vertrouwen, zonder gevolg evenwel. Toen het slachtoffer er twintig was, probeerde ze het onrecht nog eens aan te klagen, maar voor haar kwam de nieuwe wet op de verjaring van zedenfeiten precies anderhalve maand te laat! Al is die Westhoeker misschien zo schuldig als de pest, dankzij een juridische goocheltruc gaat hij definitief vrijuit, terwijl het slachtoffer voor de rest van haar leven met ondraaglijk onrecht zit opgescheept. Justitie weigert haar definitief elke vorm van gerechtigheid. Maar op onrecht staat geen houdbaarheidsdatum. Door de verjaring blijven finaal gedupeerden in de kou staan. Bij elke verjaring is altijd iémand de sigaar. Op die manier maakt het gerecht zelf slachtoffers, terwijl justitie net moet zorgen voor gerechtigheid. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 9

10 Tot welke drama s de verjaring kan leiden, werd in 2004 pijnlijk duidelijk. In het Pajottenland doodden twee jonge vrienden een pedofiel en zijn vrouw, waarna ze het huis in brand staken. Het motief? Eén van de daders werd als kind misbruikt. Ook voor dit slachtoffer kwam de nieuwe verjaringsregel te laat, maar de misbruikte jongen kon er niet mee leven dat de pedofiel ongestraft zou blijven. Hij wou op zijn minst een spijtbetuiging. Die kwam er niet en de discussie ontspoorde volledig, met fatale gevolgen. In het Pajottenland eiste het monster van de verjaring een zware tol: twee doden en twee nieuwe daders, jongelui die de gerechtigheid zochten die justitie hen onthield. De jonge doders werden uiteindelijk vrijgesproken door de assisenjury, maar het kwaad was geschied. Ondanks een verbetering in de wet blijft het spook van de verjaring nog altijd hangen. Daarom pleiten therapeuten ervoor om de verjaring van seksuele misdrijven met minderjarigen gewoonweg af te schaffen. In Nederland werden anno 2010 voorstellen in die zin geformuleerd, naar aanleiding van seksschandalen in de katholieke kerk. Misbruikte kinderen slepen het trauma vele jaren mee en het kan veel tijd vergen voor de getraumatiseerde slachtoffers zich sterk genoeg voelen om de verkrachter niet zelden een gezinslid formeel aan te klagen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 10

11 Leve de corruptie Enkele weken geleden schreef La Libre Belgique dat het strafrecht gemaakt is om de kleintjes te verpletteren en om voor de groten achterpoortjes open te zetten. Ik vrees dat de krant gelijk heeft. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) Het Hoog Comité van Toezicht stootte destijds op geknoei met goedgekeurde gewestplannen. Op het kabinet van de CVPstaatssecretaris werd landbouwgrond of natuurgebied alsnog omgetoverd tot bouwgrond. Zijne excellentie beweerde nergens van te weten, wat volstond om buiten schot te blijven. Kabinetsmedewerkers werden wel gedagvaard, maar ze gingen feestelijk vrijuit wegens verjaring. Het Belgische rechtssysteem was een van de vriendelijkste ter wereld, de verjaring was gewoonweg onherroepelijk. Zelfs terwijl een proces liep, kon de zaak nog verjaren. Ronduit schandalig, maar gangsters en witteboordencriminelen hebben er dik van geprofiteerd, dankzij goede advocaten. In 1985 kocht een liberale defensieminister tienduizenden granaten voor het leger, goed voor 6,7 miljard frank. Na een klacht ontdekte het Hoog Comité van Toezicht dat 400 miljoen frank commissieloon verdween naar het Kanaaleiland Jersey, bestemd voor een West-Vlaamse garagehouder die gelobbyd had. De obussenaffaire was geboren. Na jaren palaveren werd een vijftiental mensen in verdenking gesteld: kabinetsmedewerkers, legerofficieren, ambtenaren... Media gewaagden toen van het grootste omkoopschandaal uit de Belgische geschiedenis. Gek genoeg was de West-Vlaamse lobbyist uiteindelijk de enige die voor de rechter kwam. Politici en militairen voor wie het vele geld bedoeld was, gingen gewoon vrijuit. Had die Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 11

12 lobbyist misschien zichzelf omgekocht? Uiteindelijk ging hij ook vrijuit, in 2003, dankzij de verjaring, een perfecte juridische doofpot. Volgens de gerechtelijke logica is er nooit sprake geweest van corruptie. Maar waar zijn die reusachtige smeergeldfondsen dan naartoe? De West-Vlaamse garagist had amper 7 miljoen frank gekregen, terwijl een legerofficier 49 miljoen incasseerde. De rest van het geld, bijna 350 miljoen frank, is gewoonweg foetsie. Hier zijn veel liberale kopstukken aardig de dans ontsprongen. Soms fungeert justitie louter als schaamlap, voor het toedekken van onrecht. Macaber detail: de illegale geldstroom van dit liberale corruptiedossier was drie keer groter dan de smeergeldaffaire Agusta- Dassault, die diverse socialistische kopstukken nekte. De socialisten betaalden alles netjes terug het geld belandde bij het Brusselse OCMW maar het liberale smeergeld verdween blijkbaar in geheime fondsen of in de zakken van politici en bevriende militairen. Leve de fraude In 2002 en 2003 legde de Belgische staat twee beurstaksen op, waarvan het Europese Hof van Justitie achteraf oordeelde dat ze strijdig waren met de richtlijnen landgenoten vorderden hun geld terug, waarbij verdachte dossiers werden gedetecteerd, van mensen die weinig inkomsten declareerden, maar wel een pak beurstaksen terugvorderden. Eind 2007 reeds dreigden duizenden belastingdossiers te verjaren. Of hoe de verjaring fraudeurs lekker in de kaart speelt. In de jaren tachtig dokterde de regering een leuke regeling uit voor beleggers: de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB). Werden be- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 12

13 leggingsopbrengsten al belast in het buitenland, dan kreeg je een vaste belastingaftrek van 15 procent. De banken zochten meteen beleggingen waarop een lagere belasting wordt geheven, want die leverden extra winst op. Veel banken gingen nog een stap verder en organiseerden voor de grootste klanten een trafiek met valse waardepapieren. Via constructies met buitenlandse nepinkomsten konden grote beleggers op grote schaal de fiscus melken. Volgens de belastingdienst hebben veertien banken en tientallen grote bedrijven zich op die manier bezondigd aan valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en oplichting. Goed voor een totale belastingfraude van bijna 400 miljoen euro of 16 miljard Belgische frank. Gepoogd werd om de FBB-fraudeurs voor de rechter te brengen. Maar omdat het parket voor de complexe dossiers niet voldoende speurders en fiscale specialisten kon mobiliseren gingen alle sjoemelaars vrijuit. De misdrijven waren al verjaard nog voor het tot een proces kwam. De keurige, welgestelde fraudeurs uit de beau monde mochten hun illegale winsten netjes opsouperen, in Knokke- Le Zoute, Monaco of Saint-Tropez. Maar o wee de man in de straat die een kleine belastingschuld niet meteen kan vereffenen. Ik ken iemand die algauw een norse deurwaarder aan de deur kreeg. Die dreigde ermee het boeltje op te laden en dan zwijgen we nog over intresten of extra kosten en supplementaire boetes. Afschaffen a.u.b. In oktober 2003 kreeg voormalig defensieminister Leo Delcroix 10 maanden cel met uitstel voor schriftvervalsing. Naderhand oordeelde het hof van beroep dat de feiten verjaard waren, omdat Delcroix enkel de wet op de partijfinanciering overtrad. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 13

14 Op zijn website kondigde Delcroix triomfalistisch talloze happenings en vriendenbijeenkomsten aan voor het vieren van de vrijspraak. Je reinste kletskoek, want de verjaring is geen werkelijke vrijspraak; het gaat hooguit om de vaststelling dat vervolging niet meer mogelijk is. De Standaard van 3 juli 2004 merkte ironisch op dat de term verjaring nieuwe betekenissen had gekregen: eerherstel, algehele witwas, rehabilitatie, einde van een voortdurende misdaad die acht jaar heeft geduurd en zo nog het een en ander. In 2004 werd de Limburgse communicatiespecialist Noël Slangen veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel, eveneens voor schriftvervalsing. Via nepoffertes van concurrenten kon hij twaalf lucratieve overheidsopdrachten versieren, goed voor een omzet van 1,5 miljoen euro of 60 miljoen Belgische frank. De rechter had het in zijn vonnis over een verwerpelijk gebrek aan normbesef en misprijzen voor het openbaar ambt, maar ook voor de gewone burger. Geen nood, een jaar later verklaarde het hof van beroep zich onbevoegd omdat de feiten verjaarden. De reclameman, voormalig adviseur van premier Verhofstadt, schopte het nog tot directeur van een regeringspartij. Je kunt dikke boeken vullen met het vele onrecht dat dankzij de verjaring blauwblauw werd gelaten, tot scha van de gedupeerden en tot schande van de rechtsstaat. Er is maar één mogelijke conclusie: het verval van straf- en rechtsvorderingen moet simpelweg uit de wetgeving worden geschrapt. 1. De verjaring torpedeert elke gerechtigheid. 2. Het systeem is volledig uitgehold door uitstelprocedures. 3. Er is geen kat die er nog wijs uit raakt. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 14

15 2 De redelijke termijn Voor wetsovertreders die de bestraffing tot een strikt minimum willen reduceren, hebben dure advocaten een nieuw trucje: de redelijke termijn. Volgens het Europese Mensenrechtenverdrag moeten rechtszaken binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Sleept een strafdossier te lang aan, dan kan de beklaagde zich wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof kan de betrokken staat veroordelen, terwijl de gedupeerde vaak een schadevergoeding krijgt en in eigen land op een fikse strafvermindering mag rekenen. Het gevolg laat zich raden: steeds meer Belgische advocaten maakten zaken aanhangig bij het Europese Hof in Straatsburg en om een lawine van veroordelingen te vermijden werd de wetgeving algauw aangepast. Bij overschrijding van de redelijke termijn kan de rechter een nog kleinere sanctie opleggen dan de minimumstraf. Zelfs een eenvoudige schuldigverklaring is mogelijk, zonder straf of geldboete. Vraag is natuurlijk wanneer je de grens van de redelijkheid overschrijdt. Niemand weet het, geen enkele wet concretiseert het begrip redelijke termijn. Hoven en rechtbanken moeten elke zaak afzonderlijk beoordelen, rekening houdend met de omstandigheden en de complexiteit van het dossier. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 15

16 Niet voor onderduikers Een geschiedenis uit de krant geplukt... De 26-jarige Filip V. wou spoorloos verdwijnen. De idee haalde hij uit een stationsromannetje: vermoord iemand, leg het lijk in je bed, steek je huis in de fik en vertrek met de noorderzon. In januari 1989 nodigde Filip V. een homo uit, met wie hij als puber betaalde seks had. Dit keer evenwel geen lijfelijke liefde, maar dodelijke messteken. V. stal de identiteitspapieren, stak het lijk in brand en verdween met de auto van het slachtoffer om in Portugal ook nog eens de bankrekening te plunderen. Na de brand vonden brandweerlui een verkoold lijk. Pas tijdens de autopsie kwam de moord aan het licht. Enkele weken later werd Filip V. in het buitenland gearresteerd voor diefstal. Hij bekende zijn misdaad, maar weigerde in België terecht te staan en Portugal wou hem niet uitleveren. In februari 2000, elf jaar na het delict, werd Filip V. bij verstek veroordeeld tot 25 jaar gevangenis. Pas drie jaar later werd hij eindelijk uitgeleverd, waarna het assisenproces nog eens werd overgedaan. In januari 2004 kreeg V. zijn definitieve straf, amper drie jaar cel. Het hof en de jury vonden dat de bestraffing onredelijk laat kwam. Dat is het toppunt! Om aan elke vorm van gerechtigheid te ontsnappen verschool een koelbloedige moordenaar zich vijftien jaar in het buitenland. Toen hij eindelijk voor zijn rechters stond, was de redelijke termijn verstreken. Wat is dat voor onzin? Voor zijn laffe vlucht kreeg Filip V. een gigantische korting op de kwarteeuw cel die hij verdiende. Na zegge en schrijve één jaar opsluiting was Filip V. weer vrij, zonder bijzondere voorwaarden. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 16

17 En de slachtoffers? Een beklaagde die onredelijk lang op zijn proces wacht, is voor de wetgever plots een benadeelde. Dader wordt slachtoffer. Uitleg voor deze hocus pocus: een langdurige beschuldiging tast de menselijke waardigheid aan en kan zelfs leiden tot lichamelijke en psychische stoornissen. Uiteraard is een snelle rechtsgang wenselijk, maar mij stoort het dat de notie redelijke termijn alleen geldt voor delinquenten. Slachtoffers onschuldigen zonder enige aansprakelijkheid moeten er niet op rekenen dat het onrecht binnen een redelijke termijn wordt hersteld. Ze weten zelfs niet of de aanstichter ooit een verdiende sanctie krijgt. Daders krijgen korting als het proces onredelijk lang uitblijft, maar voor gedupeerden is geen bonus voorzien als het gerecht de redelijke termijn overschrijdt. Slachtoffers kunnen enkel bang afwachten, stilletjes hopend dat ooit gerechtigheid geschiedt. Is die aanhoudende onzekerheid niet onmenselijk? Beseffen de wetboekgeleerden niet dat het leed van slachtoffers soms elke redelijkheid overtreft? De redelijke termijn is weer zo n heilig koetje binnen het juridische systeem, een dogma van zelfverklaarde onfeilbaren. Iedereen moet er maar vrede mee nemen, ook als het uitvegen of het drastisch reduceren van de straf haaks staat op het rechtsgevoel. Miljardenzwendel In 1990 startte het gerecht een onderzoek naar gesjoemel bij de textielgroep Beaulieu. Tien jaar intensief speurwerk resulteerde uiteindelijk in een monsterdossier van honderdduizenden pagina s en een Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 17

18 waslijst aan aantijgingen: het vervalsen van boekhoudingen, bankrekeningen, facturen, exportdocumenten, investeringsplannen, jaarrekeningen en verslagen van beheerraden, naast fraude met overheidssubsidie, fictieve commissielonen, zwarte salarissen, witwasserij, corruptie, verduistering, bouwovertredingen... De fiscus zou niet minder dan 450 miljoen euro eisen, of meer dan 18 miljard frank. Het gerecht slaagde er evenwel niet in om het dossier behoorlijk af te handelen. Enerzijds had het parket vier jaar nodig om de eindvordering op te stellen. Anderzijds hebben de Beaulieuverdedigers tot in het absurde toe de procedures uitgeput om tijd te winnen. Waarom worden monsterdossiers niet opgesplitst in hanteerbare schijven? Daders die meerdere misdrijven pleegden, moeten desnoods meermaals terechtstaan. Het was te verwachten: om het gigantische dossier te torpederen nog voor het bij de raadkamer kwam, stapten enkele Beaulieus naar Straatsburg. Het Europese Hof weigerde rekening te houden met de talloze vertragingsmaneuvers en veroordeelde de Belgische overheid in 2007 voor het overschrijden van de redelijke termijn. De eisers kregen zelfs een schadevergoeding van euro. In de Dorpsstraat krijg je het niet uitgelegd, dat vermoedelijke grossiers in fraude er een cadeau bovenop krijgen. De Franse topindustrieel Pineau-Valencienne moest in Brussel terechtstaan voor grootschalige schriftvervalsing witwaspraktijken en miljardenoplichting. Via een netwerk van brievenbusfirma s in Panama had hij twee dochterondernemingen leeggezogen, terwijl de aandeelhouders vervalste jaarrekeningen kregen. Het Openbaar Ministerie vroeg vier jaar cel en de verbeurdverklaring van zo n 150 miljoen euro. Het proces werd een uitputtingsslag met maar liefst tachtig zittingen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 18

19 Meneer Pineau-Valencienne werd schuldig bevonden, maar omdat de redelijke termijn overschreden was, kreeg hij geen straf. Ook geen verbeurdverklaring, de Franse topman mocht zijn miljoenen houden. Hij kreeg zelfs de euro terug, die hij betaalde om voorlopig vrij te komen, een slordige 15 miljoen frank. Advocaat Sven Mary over deze zaak in De Standaard van 1 april 2006: De advocaten van Pineau-Valencienne en zijn medebeklaagden hebben alle registers opengetrokken om de gerechtelijke procedures te vertragen. In hetzelfde artikel merkt Mary op dat het gerechtelijk onderzoek naar de strapatsen van Pineau & consorten wellicht honderdduizenden euro s kostte, te betalen door de belastingbetalers. Advocaten sloven zich graag uit om de misdrijven van zeer vermogende delinquenten in de juridische doofpot te stoppen. Heeft dit nog te maken met gerechtigheid, of is het dit soort pleiters gewoon om de poen te doen? Absurdistan Advocaten leiden processen systematisch zo ver af van hun kernvragen dat niemand nog weet waar het eigenlijk over ging. Dat doorgewinterde criminelen daardoor aan vervolging ontsnappen, maakt hen kennelijk niets uit. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) strafzaken dreigen te verjaren. Dat beweerde de Gentse magistraat Frank Schuermans in 2005 in het tijdschrift Panopticon. Door de wet-franchimont van 1998 slepen onderzoeken nog langer aan dan vroeger, omdat daders en slachtoffers bijkomende onder- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 19

20 zoeken kunnen vragen. Politiediensten, parketten en onderzoeksrechters zijn compleet overbelast, waardoor te veel dossiers de mist in gaan; de hakbijl van de verjaring valt of de redelijke termijn verstrijkt. Zo gaan tienduizenden uren politie- en justitiecapaciteit verloren, plus de enorme bedragen die de onderzoeken vergen. Het resultaat: miljoenen euro s overheidsgeld verspild, daders ontlopen hun straf, slachtoffers blijven in de kou en advocaten worden er rijker van. Stel je voor: een wildwestfilm waarin schietgrage, gewetenloze cowboys frequent een stadje terroriseren, waarna ze in galop verdwijnen. De dappere sheriff heeft enkel pijl en boog, plus een ezeltje, om het geboefte in te rekenen. Compleet van de pot gerukt, zegt u? Het Openbaar Ministerie heeft soms iets weg van die zielige sheriff die een ongelijke strijd moet voeren. Daardoor krijgt de gemeenschap niet de gerechtigheid waar ze recht op heeft, maar ze betaalt wel de gepeperde factuur voor het debacle. Niet alleen moeten politie en Openbaar Ministerie meer mensen en middelen krijgen, er is vooral nood aan meer efficiënte procedures met strakkere termijnen. Te veel delinquenten gaan vrijuit omdat advocaten alle mogelijke vertragingen inbouwen, wat neerkomt op het legaal saboteren van de rechtspleging. Vooral kapitaalkrachtige wetsovertreders, die de betere verdedigers kunnen betalen, doen er hun profijt mee. Magistraat Frank Schuermans in Panopticon: Het parlement heeft de strafprocedure zo ingewikkeld gemaakt dat vooral advocaten en de georganiseerde misdaad er beter van worden. De verklaring kennen we: de advocatuur, die de wetgevende en de uitvoerende macht domineert, spint goed garen met een gammele wetgeving. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 20

21 3 Procedurefouten Ik vind het verontrustend dat advocaten hun proces niet meer proberen te winnen op basis van hun dossier. (...) Ze praten over álles, behalve over de inhoud van het dossier. Daardoor schiet het strafrecht helemaal zijn doel voorbij: het dringt de kleine man in de hoek en bevoordeelt de grote boeven. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) Nog één stap verder en we praten alléén nog over procedures. (Rechter Alain Bloch, Knack 31 augustus 2005) Een Albanese mensenhandelaar kocht drie vrouwen, twee Moldavische en een Roemeense, die hij illegaal in België importeerde en met geweld in de prostitutie dwong. De seksslavinnen, die door hun eigenaar frequent werden geslagen en verkracht, leverden maandelijks tot 8000 dollar per stuk op. De nachtmerrie eindigde pas toen een slachtoffer kon ontsnappen en de politie verwittigde. De pooier kreeg van de correctionele rechtbank maar liefst twaalf jaar hechtenis, voor een waslijst mensonterende praktijken. Maar enkele maanden later sprak het hof van beroep de gewelddadiger pooier feestelijk vrij vanwege een procedurefout. De hoedanigheid van de beëdigde vertalers bleek niet uit de processen- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 21

22 verbaal, al twijfelde het hof niet aan de bevoegdheid van de tolken. Door deze vormfout was de hele bewijslast ineens nietig. De Albanese mensenhandelaar verliet lachend de rechtszaal. De winsten van zijn misselijk makend ondernemerschap mocht hij houden en de procedurepleiter was zonder twijfel apetrots op deze spetterende victorie hij gaat er trouwens prat op geen scrupules te hebben. Bij de slachtoffers moet de verbijstering enorm zijn geweest. Wellicht hebben ze hun geloof in justitie verloren. Misschien wel in de mensheid. Waarom blijft het rechtsapparaat, dat bedoeld is om gerechtigheid te verschaffen, zo schromelijk in gebreke? Waarom kon de rechter de tolken niet oproepen als getuige, om ter zitting hun hoedanigheid te verifiëren? Hyperformalisme Het hof van cassatie oordeelde in 1980 dat het proces-horion een moordzaak met zes slachtoffers compleet moest worden overgedaan wegens een procedurefout. Het zittingsverslag vermeldde niet dat alle juryleden de voorgeschreven eed hadden afgelegd. Toch hadden tal van getuigen de eedaflegging gehoord en gezien, te beginnen met de advocaten die in cassatie gingen. Een kleine vergetelheid van de griffier, zonder verder belang voor de eigenlijke rechtsgang, was volgens Cassatie zwaarwichtig genoeg om magistraten, politiemensen en juryleden weer dagenlang in de rechtszaal te gijzelen, waar alle getuigen nog eens de hele tragische historie van a tot z uit de doeken deden. Familieleden en vrienden van de slachtoffers moesten voor de tweede keer de gruwel van zo n terechtzitting meemaken. Niet dat het de veroordeelden enige strafvermindering opleverde. De enige winnaars waren de Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 22

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Kromrecht. een klachtenbundel. ongerechtigheid in de rechtspraak & het morele verval van de advocatuur

Kromrecht. een klachtenbundel. ongerechtigheid in de rechtspraak & het morele verval van de advocatuur Kromrecht een klachtenbundel ongerechtigheid in de rechtspraak & het morele verval van de advocatuur Kromrecht draait om de volgende vragen... Zijn alle advocaten rechtschapen en financieel bescheiden,

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering,

Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering, Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering, Eerst wil ik een tweetal gedachten toevoegen aan de openingsrede. In één neem ik een andere positie

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Puzzel: De rechtszaal

Puzzel: De rechtszaal Puzzel: De rechtszaal Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen vullen in wie waar zit of staat in de rechtszaal. Leerdoel: De leerlingen kennen de opstelling van een rechtszaal en ze weten welke actoren

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt

Nadere informatie

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Debat: Rollenspel Mishandeling

Debat: Rollenspel Mishandeling Debat: Rollenspel Mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. Omdat het onderwerp van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 SEPTEMBER 2007 P.07.0501.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.0501.N R. A. M., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Max Van Battel, advocaat bij de balie te Mechelen, tegen M. E. R., burgerlijke

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school SECUNDAIR ONDERWIJS Wat is het recht? Pesten kan niet, een rood licht negeren is levensgevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roken in de klas kan niet,... Er bestaan regels

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Instructie: Rollenspel mishandeling

Instructie: Rollenspel mishandeling Instructie: Rollenspel mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. De leerlingen worden

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

BIJSTAND VAN DE ADVOCAAT BIJ HET VERHOOR VAN EEN VERDACHTE

BIJSTAND VAN DE ADVOCAAT BIJ HET VERHOOR VAN EEN VERDACHTE confessio est regina probationum BIJSTAND VAN DE ADVOCAAT BIJ HET VERHOOR VAN EEN VERDACHTE Het is genoegzaam bekend dat de Europese regelgeving en rechtspraak een belangrijke impact heeft op onze dagelijks

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5 INHOUD Inleiding............................................................. 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF...................................................

Nadere informatie

DOODSTRAF - ROLLENSPEL. Rechtszaak De staat Texas versus Charles Rumbaugh

DOODSTRAF - ROLLENSPEL. Rechtszaak De staat Texas versus Charles Rumbaugh DOODSTRAF - ROLLENSPEL Rechtszaak De staat Texas versus Charles Rumbaugh DE RECHTER De taken van de rechter U speelt als rechter een belangrijke rol: U leidt namelijk het proces. Iedereen in de rechtszaal

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleiding HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3 HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 1. Eerste fase: voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM

DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE CIJFERBEROEPEN & HET BEROEPSGEHEIM DE WETGEVING ALGEMEEN ART 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

Rolnummer 4495. Arrest nr. 49/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4495. Arrest nr. 49/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4495 Arrest nr. 49/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 8 van de wet

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4499 Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals dat artikel

Nadere informatie

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden Ontslag wegens dringende reden C. ENGELS -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoud V 1- Begrip I 1.1. Wettelijke definitie 1 1.2. Ontleding van de definitie I 1.2.1. Vereisten 1 1.2.2. Eerste vereiste:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Eubelius Spotlight www.eubelius.com Onrwerp De wet 20 september 2012 tot instelling het "Una via"-principe in vervolging inbreuken op wetgeving en tot verhoging penale boetes Datum December

Nadere informatie

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie.

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Politie De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Alles over politie De federale politie www.polfed-fedpol.be De lokale politie bij jou in de buurt www.lokalepolitie.be Slachtofferhulp, voor slachtoffers

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en U werd veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u over de verschillende soorten straffen en maatregelen die de rechter

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE VAN BELGIË 29 OKTOBER 2013

HOF VAN CASSATIE VAN BELGIË 29 OKTOBER 2013 P.13.1270.N HOF VAN CASSATIE VAN BELGIË 29 OKTOBER 2013 Fouad B., geboren te Rumst op ( ), wonende te 2850 Boom, ( ), beklaagde, gedetineerd, eiser, met als raadsman mr. Walter D., advocaat bij de balie

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014 Rapportnummer: 2014/082 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de politie-eenheid

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN

ADVIES. over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN EN TEGEN CONSUMENTEN N HAND PRAKT - Verjaring vorderingen cons. A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/TM/AS 692-2012 ADVIES over DE IMPACTANALYSE VAN EEN EVENTUELE HERVORMING VAN DE REGELS INZAKE DE VERJARING VAN VORDERINGEN VAN

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Berechting. A.Th.J. Eggen

Berechting. A.Th.J. Eggen 6 Berechting A.Th.J. Eggen Jaarlijks behandelt de rechter in eerste aanleg circa 130.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven. Ruim 80% van de zaken wordt afgedaan door de politierechter. Het aandeel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen luisteren naar een radiofragment van Goedemorgen Nederland en lezen een tekst uit dagblad Trouw over de bewijsvoering

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

Maatschappijleer VWO 5

Maatschappijleer VWO 5 Maatschappijleer VWO 5 Hoofdstuk 1 Elke staat heeft te maken met maatschappelijke problemen (ook wel dilemma s genoemd), omdat ze vaak erg ingewikkeld zijn. Het zijn problemen die veel mensen tegelijk

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Inleiding: het complot

Inleiding: het complot Inleiding: het complot Wie heeft het gedaan, de boekhouder of de klusjesman? Dat is de vraag die als eerste gesteld wordt als het onderwerp de Deventer moordzaak ter sprake komt. De boekhouder is Ernest

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Ik heb de uitzending gezien en bovenstaande lijkt me een juiste weergave van uw optreden in het programma.

Ik heb de uitzending gezien en bovenstaande lijkt me een juiste weergave van uw optreden in het programma. Aan: Hekkelman Advocaten & Notarissen Postbus 1468 6501 BL Nijmegen Van: Drs. M. de Hond t.a.v. Prof. mr. M.J.A. van Mourik Geachte professor, In de uitzending van Netwerk van 13 november jl. heeft u,

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Paul Ponsaers 1 1. De EU is niet enkel een economische, politieke en sociale gemeenschap, maar evenzeer een waardengemeenschap.

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie