Kromrecht. Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur TWEEDE LUIK. versie 6.1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kromrecht. Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur TWEEDE LUIK. versie 6.1."

Transcriptie

1 Kromrecht Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur versie Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 1

2 Klacht 2 Juridisch kromdenken Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 2

3 Een oude en zeer geleerde rechter besliste over een rechtszaak. De jonge advocaat die de zaak verloor, was nog maar net aan de balie en bracht van emotie het volgende uit: - Edelachtbare, ik ben stomverbaasd! De oudere advocaat, bij wie de jongere in opleiding was, haastte zich naar de rechter: - U moet mijn confrater excuseren, edelachtbare. Als hij zo oud zal zijn als ik, zal hij zich niet meer verbazen over wat u zegt. (Uit De Druivelaar, kalender 2005, 17 februari) Heeft onrecht een vervaldatum? Door de verjaring blijven daders in elk geval ongestraft. Je doodde jouw liefdespartner in een explosie van woede? Geen nood, de jury spreekt je volledig vrij. In andere gevallen kan een procedurefoutje voldoende zijn voor volkomen straffeloosheid. De wetgeving bevat rare kronkels. De juridische constructies van doctoren in de rechtsgeleerdheid staan soms haaks op het rechtsgevoel. De kille logica van schriftgeleerden is blijkbaar belangrijker dan de brede maatschappelijke behoefte aan gerechtigheid. In de democratische rechtsstaat moet iedereen nederig het hoofd buigen voor de rechtskundige elite, vermits het gepeupel te dwaas wordt geacht voor de finesses van de wet. Elke kritiek wordt op voorhand afgedaan als dom en populistisch. En toch zijn er steekhoudende argumenten voor een rechtvaardiger justitie. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 3

4 1 De verjaring Veel advocaten verkopen zich als de grote verdedigers van de wettelijkheid. Maar hun drijfveer is niet de wet, maar de verjaring. (Rechter Roland Tack, Knack 31 augustus 2005) Een olifant omtoveren in een mug, dat kan alleen in sprookjes. Maar ook de rechtsleer kan iets erg gewichtigs transformeren in iets totaal onbelangrijks. Van berg tot molshoop. Verjaring heet zoiets. In het juridische jargon: het verval van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering. Op 16 maart 1991 werd een meisje neergestoken in de traphal van een flatgebouw; meer dan zestig messteken, aangebracht met een klein mes. Ondanks enorme inspanningen vond de recherche geen enkel aanknopingspunt, de moordenaar is nog steeds op vrije voeten, tenzij hij dood is of om andere redenen in de gevangenis zit. Vroeger kon een gruwelijk delict als dit na tien jaar verjaren over de huidige regels later meer. De verjaringstermijn begint te lopen op de dag zelf van het misdrijf en eindigt een aantal jaar later, in dit geval op 16 maart om nul uur. Door de verjaring hoeft vervolging plots niet meer. Vanaf dan is de gruweldoder ineens onschendbaar! Zelfs als de dader alsnog wordt ontmaskerd, kan hij nooit meer een gerechtvaardigde straf krijgen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 4

5 Dat is dus de verjaring: het ene moment word je vervolgd voor een afschuwelijke misdaad, maar één seconde na het verstrijken van de termijn ga je definitief vrijuit, immuun voor elke vervolging. Tot de verjaring kun je levenslang krijgen, voorbij die grens mag je levenslang van de vrijheid genieten, alsof de dader eensklaps veranderde in een onschuldig lammetje. De verjaring is juridische toverkunst. Het verval van strafvordering is een verdwijntruc. Niet het delict verdwijnt, wel de schuldkwestie. Wie die vreselijke moord beging, doet er plots niet meer toe. Ook als de dader bekent, blijft hij voor altijd juridisch onschuldig. Begrijpe wie kan. Waarom, in vredesnaam, hebben wetgeleerden zoiets bedacht? Argumenten Een strafrechterlijk onderzoek is onderhevig aan de tand des tijds. Materiële bewijzen zijn na verloop van tijd moeilijk te vinden en de herinneringen van getuigen vervagen, wat de kans op een gerechtelijke dwaling vergroot. Kan best, maar is dat een voldoende reden om criminelen zonder enig voorbehoud de totale absolutie te schenken? Het is volslagen absurd dat je de dader na de verjaring niet meer kan vervolgen, zelfs niet als je de schuld zwart op wit kunt bewijzen. Overigens worden de opsporingstechnieken steeds accurater. Toen het mechanisme van de verjaring bedacht werd, was het technische sporenonderzoek gewoon onbestaande. Tegenwoordig kan een DNA-spoor voldoende zijn om de dader aan te wijzen. Na verloop van tijd hebben vervolging en bestraffing geen maatschappelijk nut meer. Alsnog vervolgen zou zelfs leiden tot sociale Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 5

6 onrust, ook bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Alleen al het opwekken van de herinnering is nefast. Klinkklare onzin, natuurlijk. Ook na het verjaren van de traphalmoord hebben familieleden en vrienden van het slachtoffer nog steeds een enorme behoefte aan gerechtigheid. Gerechtigheid heeft altijd zin, want onrecht verjaart niét Met hun lukrake verjaringstermijnen lijken de schriftgeleerden God de Vader te spelen. Waar halen zij de wijsheid om het nut te voorspellen van onderzoeken naar misdaden die nog niet werden gepleegd? Waarom kan het Openbaar Ministerie niet voor elk dossier afzonderlijk afwegen of vervolging nog zinvol is? Finaal is het de rechtbank die oordeelt of een bestraffing gerechtvaardigd is, rekening houdend met het tijdskader en het aanwezige bewijsmateriaal. Het belangrijkste argument voor de verjaring van strafvordering is volgens rechtsgeleerden het recht op rechtszekerheid. Een misdadiger op vrije voeten leeft voortdurend in onzekerheid. Hij draagt een vreselijk geheim met zich mee en loopt permanent de kans ontmaskerd te worden, wat leidt tot ondraaglijk psychisch lijden. Dat is een straf op zich. Is het leed van slachtoffers en nabestaanden niet ondraaglijk? Leven zij niet in onzekerheid? Of moeten ze hun hele leven slijten in de zekerheid dat de dader nooit gestraft wordt? Neem nu de traphalmoord. Schriftgeleerden vinden dat je de gruweldoder op een gegeven ogenblik van elke twijfel moet verlossen. Is dat zo veel belangrijker dan de gerechtigheid waar het slachtoffer en de nabestaanden recht op hebben? Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 6

7 Uitholling De meeste mensen vinden de verjaringstechniek vreselijk onrechtvaardig. Al pleegde de dader de afschuwelijkste misdaad, na de verjaring blijft hij voor eeuwig en altijd straffeloos. De delinquent die alles deed om zijn straf te ontlopen, krijgt van de rechtsgeleerden een fantastische beloning voor zijn volgehouden antisociale houding: de onvoorwaardelijke vrijheid. Is het geen dubbel onrecht tegenover het slachtoffer en de nabestaanden, dat de dader zonder werkelijk proces definitief vrijuit gaat? Om nog te zwijgen over een billijke schadevergoeding. Raar maar waar, zelfs de rechtskundigen die in het parlement de toon zetten, hebben uiteindelijk de absurditeit van de verjaring ingezien. Via diverse wetswijzigingen werd het systeem stelselmatig uitgehold. 1. Misdaden, zoals moord of doodslag, verjaren pas na vijftien jaar, behalve bij herkwalificatie tot wanbedrijf. Deze wetswijziging moest voorkomen dat een reeks moorddadige raids in grootwarenhuizen het dossier De Bende van Nijvel zou verjaren. 2. Een onderzoeksdaad volstaat om de verjaring te stuiten. Dan start een nieuwe verjaringstermijn, waardoor ernstige misdaden pas na dertig jaar verjaren. Het mechanisme verandert evenwel niet: als de strafvordering vervalt, gaat de misdadiger gewoonweg vrijuit. Na dertig jaar is de Bende van Nijvel juridisch witgewassen. 3. Voor oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid werd de verjaring zelfs radicaal uitgegomd. Deze delicten zijn onverjaarbaar. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 7

8 Warboel Het verhaal van de verjaring is nog complexer. Er bestaat ook zoiets als de schorsing, als de strafzaak wordt ingeleid bij het vonnisgerecht. Verder zijn er aparte verjaringsregels voor specifieke gevallen. Voor zedendelicten met minderjarigen, bijvoorbeeld, begint de verjaringstermijn pas op de 18de verjaardag van het slachtoffer. Een complete janboel zijn de verjaringstechnieken binnen het burgerlijk recht, het arbeidsrecht en het handelsrecht. Ook simpele schuldvorderingen kunnen verjaren. Als je iemand geld leent, moet je tijdig actie ondernemen of je mag naar je centen fluiten. Of dat rechtvaardig is, vinden rechtskundigen irrelevant. Is het niet al te gek dat de schuldeiser moet opdraaien voor het verzuim van de schuldenaar? Zonder verjaring zou de intrest onbetaalbaar worden, is de redenering. Maar een wet kan de intrest toch plafonneren op een bepaald percentage van de basissom. Desnoods velt de rechter een billijk vonnis, dat beide partijen tegemoetkomt. Ook de verjaring van materiële rechten is een juridische verdwijntruc. Het ene moment heb je recht op geld of goederen, een etmaal later zijn je aanspraken in rook opgegaan. In de praktijk valt het wel mee, kreeg ik van een jurist te horen. Er zijn mogelijkheden om de verjaringstermijn te verlengen. Dat is toch bizar: enerzijds vinden rechtskundigen de verjaring heel belangrijk, anderzijds wordt de techniek ondergraven door stuitings- of schorsingsprocedures. Welke zin heeft die hele mikmak dan? Alleen de advocaten worden er beter van, want je hebt er eentje nodig om jouw rechten te vrijwaren. Het lijkt een handige truc om pleiters extra klanten te bezorgen. Het verjaringscircus genereerde steeds meer wetgeving en steeds complexere rechtspraak. Ook rechtskundigen verzuipen in de on- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 8

9 verzichtelijke troep regeltjes. Dat bewees de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid die in 2005 een studiedag organiseerde over het verjaren van de strafvordering. Een citaat uit de folder: De rechtzoekende rechtspracticus rijdt zich vaak vast in het weinig samenhangende en uitermate moeilijk toe te passen kluwen van regels. Het Instituut voor Strafrecht wil de rechtspractici opnieuw op weg helpen in de doolhof. In gewone mensentaal: het is een soep en advocaten zijn de balletjes. Of hoe absurd en wereldvreemd wetgeving kan zijn. Welk recht? In 2003 liet het Gentse hof van beroep een pedofiel uit de Westhoek vrijuit gaan. Enige reden: het misdrijf was verjaard. Eerder had de rechtbank van Veurne de zeventigjarige kindermisbruiker wél veroordeeld, omdat hij zich herhaaldelijk aan een meisje had vergrepen, van haar achtste tot haar elfde jaar. Op haar dertiende nam het kind eindelijk iemand in vertrouwen, zonder gevolg evenwel. Toen het slachtoffer er twintig was, probeerde ze het onrecht nog eens aan te klagen, maar voor haar kwam de nieuwe wet op de verjaring van zedenfeiten precies anderhalve maand te laat! Al is die Westhoeker misschien zo schuldig als de pest, dankzij een juridische goocheltruc gaat hij definitief vrijuit, terwijl het slachtoffer voor de rest van haar leven met ondraaglijk onrecht zit opgescheept. Justitie weigert haar definitief elke vorm van gerechtigheid. Maar op onrecht staat geen houdbaarheidsdatum. Door de verjaring blijven finaal gedupeerden in de kou staan. Bij elke verjaring is altijd iémand de sigaar. Op die manier maakt het gerecht zelf slachtoffers, terwijl justitie net moet zorgen voor gerechtigheid. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 9

10 Tot welke drama s de verjaring kan leiden, werd in 2004 pijnlijk duidelijk. In het Pajottenland doodden twee jonge vrienden een pedofiel en zijn vrouw, waarna ze het huis in brand staken. Het motief? Eén van de daders werd als kind misbruikt. Ook voor dit slachtoffer kwam de nieuwe verjaringsregel te laat, maar de misbruikte jongen kon er niet mee leven dat de pedofiel ongestraft zou blijven. Hij wou op zijn minst een spijtbetuiging. Die kwam er niet en de discussie ontspoorde volledig, met fatale gevolgen. In het Pajottenland eiste het monster van de verjaring een zware tol: twee doden en twee nieuwe daders, jongelui die de gerechtigheid zochten die justitie hen onthield. De jonge doders werden uiteindelijk vrijgesproken door de assisenjury, maar het kwaad was geschied. Ondanks een verbetering in de wet blijft het spook van de verjaring nog altijd hangen. Daarom pleiten therapeuten ervoor om de verjaring van seksuele misdrijven met minderjarigen gewoonweg af te schaffen. In Nederland werden anno 2010 voorstellen in die zin geformuleerd, naar aanleiding van seksschandalen in de katholieke kerk. Misbruikte kinderen slepen het trauma vele jaren mee en het kan veel tijd vergen voor de getraumatiseerde slachtoffers zich sterk genoeg voelen om de verkrachter niet zelden een gezinslid formeel aan te klagen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 10

11 Leve de corruptie Enkele weken geleden schreef La Libre Belgique dat het strafrecht gemaakt is om de kleintjes te verpletteren en om voor de groten achterpoortjes open te zetten. Ik vrees dat de krant gelijk heeft. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) Het Hoog Comité van Toezicht stootte destijds op geknoei met goedgekeurde gewestplannen. Op het kabinet van de CVPstaatssecretaris werd landbouwgrond of natuurgebied alsnog omgetoverd tot bouwgrond. Zijne excellentie beweerde nergens van te weten, wat volstond om buiten schot te blijven. Kabinetsmedewerkers werden wel gedagvaard, maar ze gingen feestelijk vrijuit wegens verjaring. Het Belgische rechtssysteem was een van de vriendelijkste ter wereld, de verjaring was gewoonweg onherroepelijk. Zelfs terwijl een proces liep, kon de zaak nog verjaren. Ronduit schandalig, maar gangsters en witteboordencriminelen hebben er dik van geprofiteerd, dankzij goede advocaten. In 1985 kocht een liberale defensieminister tienduizenden granaten voor het leger, goed voor 6,7 miljard frank. Na een klacht ontdekte het Hoog Comité van Toezicht dat 400 miljoen frank commissieloon verdween naar het Kanaaleiland Jersey, bestemd voor een West-Vlaamse garagehouder die gelobbyd had. De obussenaffaire was geboren. Na jaren palaveren werd een vijftiental mensen in verdenking gesteld: kabinetsmedewerkers, legerofficieren, ambtenaren... Media gewaagden toen van het grootste omkoopschandaal uit de Belgische geschiedenis. Gek genoeg was de West-Vlaamse lobbyist uiteindelijk de enige die voor de rechter kwam. Politici en militairen voor wie het vele geld bedoeld was, gingen gewoon vrijuit. Had die Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 11

12 lobbyist misschien zichzelf omgekocht? Uiteindelijk ging hij ook vrijuit, in 2003, dankzij de verjaring, een perfecte juridische doofpot. Volgens de gerechtelijke logica is er nooit sprake geweest van corruptie. Maar waar zijn die reusachtige smeergeldfondsen dan naartoe? De West-Vlaamse garagist had amper 7 miljoen frank gekregen, terwijl een legerofficier 49 miljoen incasseerde. De rest van het geld, bijna 350 miljoen frank, is gewoonweg foetsie. Hier zijn veel liberale kopstukken aardig de dans ontsprongen. Soms fungeert justitie louter als schaamlap, voor het toedekken van onrecht. Macaber detail: de illegale geldstroom van dit liberale corruptiedossier was drie keer groter dan de smeergeldaffaire Agusta- Dassault, die diverse socialistische kopstukken nekte. De socialisten betaalden alles netjes terug het geld belandde bij het Brusselse OCMW maar het liberale smeergeld verdween blijkbaar in geheime fondsen of in de zakken van politici en bevriende militairen. Leve de fraude In 2002 en 2003 legde de Belgische staat twee beurstaksen op, waarvan het Europese Hof van Justitie achteraf oordeelde dat ze strijdig waren met de richtlijnen landgenoten vorderden hun geld terug, waarbij verdachte dossiers werden gedetecteerd, van mensen die weinig inkomsten declareerden, maar wel een pak beurstaksen terugvorderden. Eind 2007 reeds dreigden duizenden belastingdossiers te verjaren. Of hoe de verjaring fraudeurs lekker in de kaart speelt. In de jaren tachtig dokterde de regering een leuke regeling uit voor beleggers: de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB). Werden be- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 12

13 leggingsopbrengsten al belast in het buitenland, dan kreeg je een vaste belastingaftrek van 15 procent. De banken zochten meteen beleggingen waarop een lagere belasting wordt geheven, want die leverden extra winst op. Veel banken gingen nog een stap verder en organiseerden voor de grootste klanten een trafiek met valse waardepapieren. Via constructies met buitenlandse nepinkomsten konden grote beleggers op grote schaal de fiscus melken. Volgens de belastingdienst hebben veertien banken en tientallen grote bedrijven zich op die manier bezondigd aan valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en oplichting. Goed voor een totale belastingfraude van bijna 400 miljoen euro of 16 miljard Belgische frank. Gepoogd werd om de FBB-fraudeurs voor de rechter te brengen. Maar omdat het parket voor de complexe dossiers niet voldoende speurders en fiscale specialisten kon mobiliseren gingen alle sjoemelaars vrijuit. De misdrijven waren al verjaard nog voor het tot een proces kwam. De keurige, welgestelde fraudeurs uit de beau monde mochten hun illegale winsten netjes opsouperen, in Knokke- Le Zoute, Monaco of Saint-Tropez. Maar o wee de man in de straat die een kleine belastingschuld niet meteen kan vereffenen. Ik ken iemand die algauw een norse deurwaarder aan de deur kreeg. Die dreigde ermee het boeltje op te laden en dan zwijgen we nog over intresten of extra kosten en supplementaire boetes. Afschaffen a.u.b. In oktober 2003 kreeg voormalig defensieminister Leo Delcroix 10 maanden cel met uitstel voor schriftvervalsing. Naderhand oordeelde het hof van beroep dat de feiten verjaard waren, omdat Delcroix enkel de wet op de partijfinanciering overtrad. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 13

14 Op zijn website kondigde Delcroix triomfalistisch talloze happenings en vriendenbijeenkomsten aan voor het vieren van de vrijspraak. Je reinste kletskoek, want de verjaring is geen werkelijke vrijspraak; het gaat hooguit om de vaststelling dat vervolging niet meer mogelijk is. De Standaard van 3 juli 2004 merkte ironisch op dat de term verjaring nieuwe betekenissen had gekregen: eerherstel, algehele witwas, rehabilitatie, einde van een voortdurende misdaad die acht jaar heeft geduurd en zo nog het een en ander. In 2004 werd de Limburgse communicatiespecialist Noël Slangen veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel, eveneens voor schriftvervalsing. Via nepoffertes van concurrenten kon hij twaalf lucratieve overheidsopdrachten versieren, goed voor een omzet van 1,5 miljoen euro of 60 miljoen Belgische frank. De rechter had het in zijn vonnis over een verwerpelijk gebrek aan normbesef en misprijzen voor het openbaar ambt, maar ook voor de gewone burger. Geen nood, een jaar later verklaarde het hof van beroep zich onbevoegd omdat de feiten verjaarden. De reclameman, voormalig adviseur van premier Verhofstadt, schopte het nog tot directeur van een regeringspartij. Je kunt dikke boeken vullen met het vele onrecht dat dankzij de verjaring blauwblauw werd gelaten, tot scha van de gedupeerden en tot schande van de rechtsstaat. Er is maar één mogelijke conclusie: het verval van straf- en rechtsvorderingen moet simpelweg uit de wetgeving worden geschrapt. 1. De verjaring torpedeert elke gerechtigheid. 2. Het systeem is volledig uitgehold door uitstelprocedures. 3. Er is geen kat die er nog wijs uit raakt. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 14

15 2 De redelijke termijn Voor wetsovertreders die de bestraffing tot een strikt minimum willen reduceren, hebben dure advocaten een nieuw trucje: de redelijke termijn. Volgens het Europese Mensenrechtenverdrag moeten rechtszaken binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Sleept een strafdossier te lang aan, dan kan de beklaagde zich wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof kan de betrokken staat veroordelen, terwijl de gedupeerde vaak een schadevergoeding krijgt en in eigen land op een fikse strafvermindering mag rekenen. Het gevolg laat zich raden: steeds meer Belgische advocaten maakten zaken aanhangig bij het Europese Hof in Straatsburg en om een lawine van veroordelingen te vermijden werd de wetgeving algauw aangepast. Bij overschrijding van de redelijke termijn kan de rechter een nog kleinere sanctie opleggen dan de minimumstraf. Zelfs een eenvoudige schuldigverklaring is mogelijk, zonder straf of geldboete. Vraag is natuurlijk wanneer je de grens van de redelijkheid overschrijdt. Niemand weet het, geen enkele wet concretiseert het begrip redelijke termijn. Hoven en rechtbanken moeten elke zaak afzonderlijk beoordelen, rekening houdend met de omstandigheden en de complexiteit van het dossier. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 15

16 Niet voor onderduikers Een geschiedenis uit de krant geplukt... De 26-jarige Filip V. wou spoorloos verdwijnen. De idee haalde hij uit een stationsromannetje: vermoord iemand, leg het lijk in je bed, steek je huis in de fik en vertrek met de noorderzon. In januari 1989 nodigde Filip V. een homo uit, met wie hij als puber betaalde seks had. Dit keer evenwel geen lijfelijke liefde, maar dodelijke messteken. V. stal de identiteitspapieren, stak het lijk in brand en verdween met de auto van het slachtoffer om in Portugal ook nog eens de bankrekening te plunderen. Na de brand vonden brandweerlui een verkoold lijk. Pas tijdens de autopsie kwam de moord aan het licht. Enkele weken later werd Filip V. in het buitenland gearresteerd voor diefstal. Hij bekende zijn misdaad, maar weigerde in België terecht te staan en Portugal wou hem niet uitleveren. In februari 2000, elf jaar na het delict, werd Filip V. bij verstek veroordeeld tot 25 jaar gevangenis. Pas drie jaar later werd hij eindelijk uitgeleverd, waarna het assisenproces nog eens werd overgedaan. In januari 2004 kreeg V. zijn definitieve straf, amper drie jaar cel. Het hof en de jury vonden dat de bestraffing onredelijk laat kwam. Dat is het toppunt! Om aan elke vorm van gerechtigheid te ontsnappen verschool een koelbloedige moordenaar zich vijftien jaar in het buitenland. Toen hij eindelijk voor zijn rechters stond, was de redelijke termijn verstreken. Wat is dat voor onzin? Voor zijn laffe vlucht kreeg Filip V. een gigantische korting op de kwarteeuw cel die hij verdiende. Na zegge en schrijve één jaar opsluiting was Filip V. weer vrij, zonder bijzondere voorwaarden. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 16

17 En de slachtoffers? Een beklaagde die onredelijk lang op zijn proces wacht, is voor de wetgever plots een benadeelde. Dader wordt slachtoffer. Uitleg voor deze hocus pocus: een langdurige beschuldiging tast de menselijke waardigheid aan en kan zelfs leiden tot lichamelijke en psychische stoornissen. Uiteraard is een snelle rechtsgang wenselijk, maar mij stoort het dat de notie redelijke termijn alleen geldt voor delinquenten. Slachtoffers onschuldigen zonder enige aansprakelijkheid moeten er niet op rekenen dat het onrecht binnen een redelijke termijn wordt hersteld. Ze weten zelfs niet of de aanstichter ooit een verdiende sanctie krijgt. Daders krijgen korting als het proces onredelijk lang uitblijft, maar voor gedupeerden is geen bonus voorzien als het gerecht de redelijke termijn overschrijdt. Slachtoffers kunnen enkel bang afwachten, stilletjes hopend dat ooit gerechtigheid geschiedt. Is die aanhoudende onzekerheid niet onmenselijk? Beseffen de wetboekgeleerden niet dat het leed van slachtoffers soms elke redelijkheid overtreft? De redelijke termijn is weer zo n heilig koetje binnen het juridische systeem, een dogma van zelfverklaarde onfeilbaren. Iedereen moet er maar vrede mee nemen, ook als het uitvegen of het drastisch reduceren van de straf haaks staat op het rechtsgevoel. Miljardenzwendel In 1990 startte het gerecht een onderzoek naar gesjoemel bij de textielgroep Beaulieu. Tien jaar intensief speurwerk resulteerde uiteindelijk in een monsterdossier van honderdduizenden pagina s en een Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 17

18 waslijst aan aantijgingen: het vervalsen van boekhoudingen, bankrekeningen, facturen, exportdocumenten, investeringsplannen, jaarrekeningen en verslagen van beheerraden, naast fraude met overheidssubsidie, fictieve commissielonen, zwarte salarissen, witwasserij, corruptie, verduistering, bouwovertredingen... De fiscus zou niet minder dan 450 miljoen euro eisen, of meer dan 18 miljard frank. Het gerecht slaagde er evenwel niet in om het dossier behoorlijk af te handelen. Enerzijds had het parket vier jaar nodig om de eindvordering op te stellen. Anderzijds hebben de Beaulieuverdedigers tot in het absurde toe de procedures uitgeput om tijd te winnen. Waarom worden monsterdossiers niet opgesplitst in hanteerbare schijven? Daders die meerdere misdrijven pleegden, moeten desnoods meermaals terechtstaan. Het was te verwachten: om het gigantische dossier te torpederen nog voor het bij de raadkamer kwam, stapten enkele Beaulieus naar Straatsburg. Het Europese Hof weigerde rekening te houden met de talloze vertragingsmaneuvers en veroordeelde de Belgische overheid in 2007 voor het overschrijden van de redelijke termijn. De eisers kregen zelfs een schadevergoeding van euro. In de Dorpsstraat krijg je het niet uitgelegd, dat vermoedelijke grossiers in fraude er een cadeau bovenop krijgen. De Franse topindustrieel Pineau-Valencienne moest in Brussel terechtstaan voor grootschalige schriftvervalsing witwaspraktijken en miljardenoplichting. Via een netwerk van brievenbusfirma s in Panama had hij twee dochterondernemingen leeggezogen, terwijl de aandeelhouders vervalste jaarrekeningen kregen. Het Openbaar Ministerie vroeg vier jaar cel en de verbeurdverklaring van zo n 150 miljoen euro. Het proces werd een uitputtingsslag met maar liefst tachtig zittingen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 18

19 Meneer Pineau-Valencienne werd schuldig bevonden, maar omdat de redelijke termijn overschreden was, kreeg hij geen straf. Ook geen verbeurdverklaring, de Franse topman mocht zijn miljoenen houden. Hij kreeg zelfs de euro terug, die hij betaalde om voorlopig vrij te komen, een slordige 15 miljoen frank. Advocaat Sven Mary over deze zaak in De Standaard van 1 april 2006: De advocaten van Pineau-Valencienne en zijn medebeklaagden hebben alle registers opengetrokken om de gerechtelijke procedures te vertragen. In hetzelfde artikel merkt Mary op dat het gerechtelijk onderzoek naar de strapatsen van Pineau & consorten wellicht honderdduizenden euro s kostte, te betalen door de belastingbetalers. Advocaten sloven zich graag uit om de misdrijven van zeer vermogende delinquenten in de juridische doofpot te stoppen. Heeft dit nog te maken met gerechtigheid, of is het dit soort pleiters gewoon om de poen te doen? Absurdistan Advocaten leiden processen systematisch zo ver af van hun kernvragen dat niemand nog weet waar het eigenlijk over ging. Dat doorgewinterde criminelen daardoor aan vervolging ontsnappen, maakt hen kennelijk niets uit. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) strafzaken dreigen te verjaren. Dat beweerde de Gentse magistraat Frank Schuermans in 2005 in het tijdschrift Panopticon. Door de wet-franchimont van 1998 slepen onderzoeken nog langer aan dan vroeger, omdat daders en slachtoffers bijkomende onder- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 19

20 zoeken kunnen vragen. Politiediensten, parketten en onderzoeksrechters zijn compleet overbelast, waardoor te veel dossiers de mist in gaan; de hakbijl van de verjaring valt of de redelijke termijn verstrijkt. Zo gaan tienduizenden uren politie- en justitiecapaciteit verloren, plus de enorme bedragen die de onderzoeken vergen. Het resultaat: miljoenen euro s overheidsgeld verspild, daders ontlopen hun straf, slachtoffers blijven in de kou en advocaten worden er rijker van. Stel je voor: een wildwestfilm waarin schietgrage, gewetenloze cowboys frequent een stadje terroriseren, waarna ze in galop verdwijnen. De dappere sheriff heeft enkel pijl en boog, plus een ezeltje, om het geboefte in te rekenen. Compleet van de pot gerukt, zegt u? Het Openbaar Ministerie heeft soms iets weg van die zielige sheriff die een ongelijke strijd moet voeren. Daardoor krijgt de gemeenschap niet de gerechtigheid waar ze recht op heeft, maar ze betaalt wel de gepeperde factuur voor het debacle. Niet alleen moeten politie en Openbaar Ministerie meer mensen en middelen krijgen, er is vooral nood aan meer efficiënte procedures met strakkere termijnen. Te veel delinquenten gaan vrijuit omdat advocaten alle mogelijke vertragingen inbouwen, wat neerkomt op het legaal saboteren van de rechtspleging. Vooral kapitaalkrachtige wetsovertreders, die de betere verdedigers kunnen betalen, doen er hun profijt mee. Magistraat Frank Schuermans in Panopticon: Het parlement heeft de strafprocedure zo ingewikkeld gemaakt dat vooral advocaten en de georganiseerde misdaad er beter van worden. De verklaring kennen we: de advocatuur, die de wetgevende en de uitvoerende macht domineert, spint goed garen met een gammele wetgeving. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 20

21 3 Procedurefouten Ik vind het verontrustend dat advocaten hun proces niet meer proberen te winnen op basis van hun dossier. (...) Ze praten over álles, behalve over de inhoud van het dossier. Daardoor schiet het strafrecht helemaal zijn doel voorbij: het dringt de kleine man in de hoek en bevoordeelt de grote boeven. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) Nog één stap verder en we praten alléén nog over procedures. (Rechter Alain Bloch, Knack 31 augustus 2005) Een Albanese mensenhandelaar kocht drie vrouwen, twee Moldavische en een Roemeense, die hij illegaal in België importeerde en met geweld in de prostitutie dwong. De seksslavinnen, die door hun eigenaar frequent werden geslagen en verkracht, leverden maandelijks tot 8000 dollar per stuk op. De nachtmerrie eindigde pas toen een slachtoffer kon ontsnappen en de politie verwittigde. De pooier kreeg van de correctionele rechtbank maar liefst twaalf jaar hechtenis, voor een waslijst mensonterende praktijken. Maar enkele maanden later sprak het hof van beroep de gewelddadiger pooier feestelijk vrij vanwege een procedurefout. De hoedanigheid van de beëdigde vertalers bleek niet uit de processen- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 21

22 verbaal, al twijfelde het hof niet aan de bevoegdheid van de tolken. Door deze vormfout was de hele bewijslast ineens nietig. De Albanese mensenhandelaar verliet lachend de rechtszaal. De winsten van zijn misselijk makend ondernemerschap mocht hij houden en de procedurepleiter was zonder twijfel apetrots op deze spetterende victorie hij gaat er trouwens prat op geen scrupules te hebben. Bij de slachtoffers moet de verbijstering enorm zijn geweest. Wellicht hebben ze hun geloof in justitie verloren. Misschien wel in de mensheid. Waarom blijft het rechtsapparaat, dat bedoeld is om gerechtigheid te verschaffen, zo schromelijk in gebreke? Waarom kon de rechter de tolken niet oproepen als getuige, om ter zitting hun hoedanigheid te verifiëren? Hyperformalisme Het hof van cassatie oordeelde in 1980 dat het proces-horion een moordzaak met zes slachtoffers compleet moest worden overgedaan wegens een procedurefout. Het zittingsverslag vermeldde niet dat alle juryleden de voorgeschreven eed hadden afgelegd. Toch hadden tal van getuigen de eedaflegging gehoord en gezien, te beginnen met de advocaten die in cassatie gingen. Een kleine vergetelheid van de griffier, zonder verder belang voor de eigenlijke rechtsgang, was volgens Cassatie zwaarwichtig genoeg om magistraten, politiemensen en juryleden weer dagenlang in de rechtszaal te gijzelen, waar alle getuigen nog eens de hele tragische historie van a tot z uit de doeken deden. Familieleden en vrienden van de slachtoffers moesten voor de tweede keer de gruwel van zo n terechtzitting meemaken. Niet dat het de veroordeelden enige strafvermindering opleverde. De enige winnaars waren de Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 22

Harry Crielaars pleit voor slachtoffermaatwerk. Hét megaproces van de onderwereld. Rijk worden van het PGB van anderen

Harry Crielaars pleit voor slachtoffermaatwerk. Hét megaproces van de onderwereld. Rijk worden van het PGB van anderen RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 03 JAARGANG 19 maart 2013 Harry Crielaars pleit voor slachtoffermaatwerk Hét megaproces van de onderwereld Rijk worden van het PGB van anderen Minder schietincidenten

Nadere informatie

De hondenzaak van Annelore Adriaansen. Internetoplichting. Cold cases. Jaarbericht 2012: OM op koers

De hondenzaak van Annelore Adriaansen. Internetoplichting. Cold cases. Jaarbericht 2012: OM op koers Jaarbericht 2012: OM op koers RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE NR 06 JAARGANG 19 JUNI 2013 De hondenzaak van Annelore Adriaansen Internetoplichting Cold cases Foto: Lex van Lieshout Stelselmatige

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot!

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot! Justitie in België Voorwoord In de ogen van burgers die interesse hebben voor de Belgische justitie maar geen juridische opleiding hebben genoten, kan de werking van justitie en van ons rechtsstelsel soms

Nadere informatie

Interview: rechtspsycholoog Wagenaar over lessen leren Alles afwegende: officier Neeltje Keeris blikt terug Exp ertise : nie uwste ICT-te chnie ken

Interview: rechtspsycholoog Wagenaar over lessen leren Alles afwegende: officier Neeltje Keeris blikt terug Exp ertise : nie uwste ICT-te chnie ken STEEK JE NEK UIT Interview: rechtspsycholoog Wagenaar over lessen leren EN TOON MOED DE VALKUILEN Alles afwegende: officier Neeltje Keeris blikt terug VAN LIMBURG SAMEN ZOEKEN Expertise: nieuwste ICT-technieken

Nadere informatie

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak

SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak SEKSUALITEIT en STRAFRECHT - enkele knelpunten in de rechtspraak R. Haex INLEIDING De bijdrage heeft, zoals gevraagd werd door de organisatoren, geen academische ambitie, maar is een poging tot inventarisatie

Nadere informatie

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid Febuari - Maart 2015 / Jaargang 9, nr. 2 Ad Informatie Magazine van studievereniging Ad Informandum voor Strafrecht en Criminologie Levenslang is levenslang Strak beleid of inhumaan? Lokpuber weer invoeren?

Nadere informatie

'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT'

'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT' 'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT' PG Gerrit van der Burg over georganiseerde criminaliteit ZAAK-ANNEKE VAN DER STAP AG Els Kole blikt terug VAN GANZENVEER NAAR APP Strafrechtketen digitaliseert opportuun

Nadere informatie

Pelser Interieur Projecten

Pelser Interieur Projecten Pelser Interieur Projecten Pelser in tijden van voor- en tegenspoed De 6 meest pakkende rechtszaken van de afgelopen 10 jaar Huisstijl bepaalt alles of niets? Het nieuwe werken 1 Redactie Pelser interieur

Nadere informatie

OSR OPRECHT IS EEN UITGAVE VAN OSR JURIDISCHE OPLEIDINGEN NUMMER 7 OSROPRECHT ETHIEK. Strafrecht vs. journalistiek Zie de mens

OSR OPRECHT IS EEN UITGAVE VAN OSR JURIDISCHE OPLEIDINGEN NUMMER 7 OSROPRECHT ETHIEK. Strafrecht vs. journalistiek Zie de mens OSR OPRECHT IS EEN UITGAVE VAN OSR JURIDISCHE OPLEIDINGEN NUMMER 7 OSROPRECHT ETHIEK Strafrecht vs. journalistiek Zie de mens Integriteit als vaardigheid Ethiek en praktijk Voorrecht Carla Leentjens Ethiek

Nadere informatie

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 07 JAARGANG 18 Juli 2012 Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning Jongerencriminaliteit, wat vinden ze er zelf van? Twisterteam trekt bij overval alles

Nadere informatie

Rechtspraak. Indringende beelden uit de rechtszaal. maakt samen leven mogelijk

Rechtspraak. Indringende beelden uit de rechtszaal. maakt samen leven mogelijk Magazine van de Raad voor de rechtspraak Rechtspraak 02 apr 2013 maakt samen leven mogelijk Indringende beelden uit de rechtszaal Erik van den Emster, scheidend voorzitter van de Rvdr: We moeten meer uitleggen

Nadere informatie

Gijs van der Zee: Bibob je mee? Handig handelen vanuit je huurwoning. Het begon op Facebook en eindigde in moord

Gijs van der Zee: Bibob je mee? Handig handelen vanuit je huurwoning. Het begon op Facebook en eindigde in moord RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 11 JAARGANG 19 december 2013 Gijs van der Zee: Bibob je mee? Handig handelen vanuit je huurwoning Het begon op Facebook en eindigde in moord Stakende strafpleiters

Nadere informatie

Annemarie Penn-te Strake en Paul van de Beek over mediation. Kopschoppers, koppenmakers en togadragers. Nachtje rijden-onder-invloed bij CVOM

Annemarie Penn-te Strake en Paul van de Beek over mediation. Kopschoppers, koppenmakers en togadragers. Nachtje rijden-onder-invloed bij CVOM RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 10 JAARGANG 19 november 2013 Annemarie Penn-te Strake en Paul van de Beek over mediation Kopschoppers, koppenmakers en togadragers Nachtje rijden-onder-invloed

Nadere informatie

Manifest van rechters heeft boemerangeffect - nrc.nl

Manifest van rechters heeft boemerangeffect - nrc.nl Manifest van rechters heeft boemerangeffect - nrc.nl Recht en Bestuur Nieuws Blogs Columns In beeld Carrière NU IN HET NIEUWS: EINDEXAMEN IRAN PRISM SYRIË Manifest van rechters heeft boemerangeffect Moet

Nadere informatie

Bronbescherming onder druk in Nederland

Bronbescherming onder druk in Nederland 1 Bronbescherming onder druk in Nederland Een verkennende reportage, in opdracht van de NVJ Stella Braam Astrid van Unen Mei 2007 Voorwoord Door Joop Daalmeijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie.

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. De rechten van de arrestant Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. Voorwoord Als je regelmatig deelneemt aan betogingen of vormen van

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE 47 Heikelien Verrijn Stuart Vrijspraak van verkrachting 'Als je blijft tegenwerken breek ik je arm!'

VAN DE REDACTIE 47 Heikelien Verrijn Stuart Vrijspraak van verkrachting 'Als je blijft tegenwerken breek ik je arm!' NÈMESI ^ i april/mei 1988 GELIJKHEID IN DE SOCIALE ZEKERHEID ARTIKEL 26 BUPO-VERDRAG JURIDISCHE ACHTERGRONDEN en ACTUELE RECHTSPRAAK VERDRIET INCESTSLACHTOFFER ONZICHTBAAR OP TELEVISIE NEMESIS jaargang

Nadere informatie

De legal iceberg opnieuw bekeken. Turks familiegoud in een nauwelijks gewonnen zaak Wibo van Rossum

De legal iceberg opnieuw bekeken. Turks familiegoud in een nauwelijks gewonnen zaak Wibo van Rossum De legal iceberg opnieuw bekeken. Turks familiegoud in een nauwelijks gewonnen zaak Wibo van Rossum Cultuur weggefilterd? Een Turkse familie is met gouden sieraden, na een vakantie in Turkije, op Schiphol

Nadere informatie

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF Larken Rose Oorspronkelijke titel: The Most Dangerous Superstition Auteur: Larken Rose, 2011 Nederlandse vertaling: Joris Meedendorp, 2014 ISBN: 978-94-91164-72-9 Druk:

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Wouter Missiaen INHOUD

Wouter Missiaen INHOUD BASISONDERWIJS 1 Deze informatie is samengesteld door Amnesty International en bestemd voor groep zeven en acht van het basisonderwijs. Andere uitgaven in deze serie zijn: Discriminatie, Kinderrechten,

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geopend.

De beraadslaging wordt geopend. Holdijk behartigen. Deze zorgvuldigheid betekent dat de notaris een zwaarwegende zorgplicht heeft ter zake van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen welke door partijen zijn beoogd.

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

Rouwbegeleiding binnen slachtofferhulp na traumatisch overlijden : een praktijkverhaal

Rouwbegeleiding binnen slachtofferhulp na traumatisch overlijden : een praktijkverhaal Rouwbegeleiding binnen slachtofferhulp na traumatisch overlijden : een praktijkverhaal Sarah Barbé Vooraleer de focus te leggen op de rouwbegeleidingen binnen de dienst Slacht offer hulp Brussel-Halle-Vilvoorde,

Nadere informatie