Kromrecht. Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur TWEEDE LUIK. versie 6.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kromrecht. Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur TWEEDE LUIK. versie 6.1."

Transcriptie

1 Kromrecht Een klachtenbundel over ongerechtigheid in de rechtspraak en het morele verval van de advocatuur versie Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 1

2 Klacht 2 Juridisch kromdenken Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 2

3 Een oude en zeer geleerde rechter besliste over een rechtszaak. De jonge advocaat die de zaak verloor, was nog maar net aan de balie en bracht van emotie het volgende uit: - Edelachtbare, ik ben stomverbaasd! De oudere advocaat, bij wie de jongere in opleiding was, haastte zich naar de rechter: - U moet mijn confrater excuseren, edelachtbare. Als hij zo oud zal zijn als ik, zal hij zich niet meer verbazen over wat u zegt. (Uit De Druivelaar, kalender 2005, 17 februari) Heeft onrecht een vervaldatum? Door de verjaring blijven daders in elk geval ongestraft. Je doodde jouw liefdespartner in een explosie van woede? Geen nood, de jury spreekt je volledig vrij. In andere gevallen kan een procedurefoutje voldoende zijn voor volkomen straffeloosheid. De wetgeving bevat rare kronkels. De juridische constructies van doctoren in de rechtsgeleerdheid staan soms haaks op het rechtsgevoel. De kille logica van schriftgeleerden is blijkbaar belangrijker dan de brede maatschappelijke behoefte aan gerechtigheid. In de democratische rechtsstaat moet iedereen nederig het hoofd buigen voor de rechtskundige elite, vermits het gepeupel te dwaas wordt geacht voor de finesses van de wet. Elke kritiek wordt op voorhand afgedaan als dom en populistisch. En toch zijn er steekhoudende argumenten voor een rechtvaardiger justitie. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 3

4 1 De verjaring Veel advocaten verkopen zich als de grote verdedigers van de wettelijkheid. Maar hun drijfveer is niet de wet, maar de verjaring. (Rechter Roland Tack, Knack 31 augustus 2005) Een olifant omtoveren in een mug, dat kan alleen in sprookjes. Maar ook de rechtsleer kan iets erg gewichtigs transformeren in iets totaal onbelangrijks. Van berg tot molshoop. Verjaring heet zoiets. In het juridische jargon: het verval van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering. Op 16 maart 1991 werd een meisje neergestoken in de traphal van een flatgebouw; meer dan zestig messteken, aangebracht met een klein mes. Ondanks enorme inspanningen vond de recherche geen enkel aanknopingspunt, de moordenaar is nog steeds op vrije voeten, tenzij hij dood is of om andere redenen in de gevangenis zit. Vroeger kon een gruwelijk delict als dit na tien jaar verjaren over de huidige regels later meer. De verjaringstermijn begint te lopen op de dag zelf van het misdrijf en eindigt een aantal jaar later, in dit geval op 16 maart om nul uur. Door de verjaring hoeft vervolging plots niet meer. Vanaf dan is de gruweldoder ineens onschendbaar! Zelfs als de dader alsnog wordt ontmaskerd, kan hij nooit meer een gerechtvaardigde straf krijgen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 4

5 Dat is dus de verjaring: het ene moment word je vervolgd voor een afschuwelijke misdaad, maar één seconde na het verstrijken van de termijn ga je definitief vrijuit, immuun voor elke vervolging. Tot de verjaring kun je levenslang krijgen, voorbij die grens mag je levenslang van de vrijheid genieten, alsof de dader eensklaps veranderde in een onschuldig lammetje. De verjaring is juridische toverkunst. Het verval van strafvordering is een verdwijntruc. Niet het delict verdwijnt, wel de schuldkwestie. Wie die vreselijke moord beging, doet er plots niet meer toe. Ook als de dader bekent, blijft hij voor altijd juridisch onschuldig. Begrijpe wie kan. Waarom, in vredesnaam, hebben wetgeleerden zoiets bedacht? Argumenten Een strafrechterlijk onderzoek is onderhevig aan de tand des tijds. Materiële bewijzen zijn na verloop van tijd moeilijk te vinden en de herinneringen van getuigen vervagen, wat de kans op een gerechtelijke dwaling vergroot. Kan best, maar is dat een voldoende reden om criminelen zonder enig voorbehoud de totale absolutie te schenken? Het is volslagen absurd dat je de dader na de verjaring niet meer kan vervolgen, zelfs niet als je de schuld zwart op wit kunt bewijzen. Overigens worden de opsporingstechnieken steeds accurater. Toen het mechanisme van de verjaring bedacht werd, was het technische sporenonderzoek gewoon onbestaande. Tegenwoordig kan een DNA-spoor voldoende zijn om de dader aan te wijzen. Na verloop van tijd hebben vervolging en bestraffing geen maatschappelijk nut meer. Alsnog vervolgen zou zelfs leiden tot sociale Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 5

6 onrust, ook bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Alleen al het opwekken van de herinnering is nefast. Klinkklare onzin, natuurlijk. Ook na het verjaren van de traphalmoord hebben familieleden en vrienden van het slachtoffer nog steeds een enorme behoefte aan gerechtigheid. Gerechtigheid heeft altijd zin, want onrecht verjaart niét Met hun lukrake verjaringstermijnen lijken de schriftgeleerden God de Vader te spelen. Waar halen zij de wijsheid om het nut te voorspellen van onderzoeken naar misdaden die nog niet werden gepleegd? Waarom kan het Openbaar Ministerie niet voor elk dossier afzonderlijk afwegen of vervolging nog zinvol is? Finaal is het de rechtbank die oordeelt of een bestraffing gerechtvaardigd is, rekening houdend met het tijdskader en het aanwezige bewijsmateriaal. Het belangrijkste argument voor de verjaring van strafvordering is volgens rechtsgeleerden het recht op rechtszekerheid. Een misdadiger op vrije voeten leeft voortdurend in onzekerheid. Hij draagt een vreselijk geheim met zich mee en loopt permanent de kans ontmaskerd te worden, wat leidt tot ondraaglijk psychisch lijden. Dat is een straf op zich. Is het leed van slachtoffers en nabestaanden niet ondraaglijk? Leven zij niet in onzekerheid? Of moeten ze hun hele leven slijten in de zekerheid dat de dader nooit gestraft wordt? Neem nu de traphalmoord. Schriftgeleerden vinden dat je de gruweldoder op een gegeven ogenblik van elke twijfel moet verlossen. Is dat zo veel belangrijker dan de gerechtigheid waar het slachtoffer en de nabestaanden recht op hebben? Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 6

7 Uitholling De meeste mensen vinden de verjaringstechniek vreselijk onrechtvaardig. Al pleegde de dader de afschuwelijkste misdaad, na de verjaring blijft hij voor eeuwig en altijd straffeloos. De delinquent die alles deed om zijn straf te ontlopen, krijgt van de rechtsgeleerden een fantastische beloning voor zijn volgehouden antisociale houding: de onvoorwaardelijke vrijheid. Is het geen dubbel onrecht tegenover het slachtoffer en de nabestaanden, dat de dader zonder werkelijk proces definitief vrijuit gaat? Om nog te zwijgen over een billijke schadevergoeding. Raar maar waar, zelfs de rechtskundigen die in het parlement de toon zetten, hebben uiteindelijk de absurditeit van de verjaring ingezien. Via diverse wetswijzigingen werd het systeem stelselmatig uitgehold. 1. Misdaden, zoals moord of doodslag, verjaren pas na vijftien jaar, behalve bij herkwalificatie tot wanbedrijf. Deze wetswijziging moest voorkomen dat een reeks moorddadige raids in grootwarenhuizen het dossier De Bende van Nijvel zou verjaren. 2. Een onderzoeksdaad volstaat om de verjaring te stuiten. Dan start een nieuwe verjaringstermijn, waardoor ernstige misdaden pas na dertig jaar verjaren. Het mechanisme verandert evenwel niet: als de strafvordering vervalt, gaat de misdadiger gewoonweg vrijuit. Na dertig jaar is de Bende van Nijvel juridisch witgewassen. 3. Voor oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid werd de verjaring zelfs radicaal uitgegomd. Deze delicten zijn onverjaarbaar. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 7

8 Warboel Het verhaal van de verjaring is nog complexer. Er bestaat ook zoiets als de schorsing, als de strafzaak wordt ingeleid bij het vonnisgerecht. Verder zijn er aparte verjaringsregels voor specifieke gevallen. Voor zedendelicten met minderjarigen, bijvoorbeeld, begint de verjaringstermijn pas op de 18de verjaardag van het slachtoffer. Een complete janboel zijn de verjaringstechnieken binnen het burgerlijk recht, het arbeidsrecht en het handelsrecht. Ook simpele schuldvorderingen kunnen verjaren. Als je iemand geld leent, moet je tijdig actie ondernemen of je mag naar je centen fluiten. Of dat rechtvaardig is, vinden rechtskundigen irrelevant. Is het niet al te gek dat de schuldeiser moet opdraaien voor het verzuim van de schuldenaar? Zonder verjaring zou de intrest onbetaalbaar worden, is de redenering. Maar een wet kan de intrest toch plafonneren op een bepaald percentage van de basissom. Desnoods velt de rechter een billijk vonnis, dat beide partijen tegemoetkomt. Ook de verjaring van materiële rechten is een juridische verdwijntruc. Het ene moment heb je recht op geld of goederen, een etmaal later zijn je aanspraken in rook opgegaan. In de praktijk valt het wel mee, kreeg ik van een jurist te horen. Er zijn mogelijkheden om de verjaringstermijn te verlengen. Dat is toch bizar: enerzijds vinden rechtskundigen de verjaring heel belangrijk, anderzijds wordt de techniek ondergraven door stuitings- of schorsingsprocedures. Welke zin heeft die hele mikmak dan? Alleen de advocaten worden er beter van, want je hebt er eentje nodig om jouw rechten te vrijwaren. Het lijkt een handige truc om pleiters extra klanten te bezorgen. Het verjaringscircus genereerde steeds meer wetgeving en steeds complexere rechtspraak. Ook rechtskundigen verzuipen in de on- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 8

9 verzichtelijke troep regeltjes. Dat bewees de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid die in 2005 een studiedag organiseerde over het verjaren van de strafvordering. Een citaat uit de folder: De rechtzoekende rechtspracticus rijdt zich vaak vast in het weinig samenhangende en uitermate moeilijk toe te passen kluwen van regels. Het Instituut voor Strafrecht wil de rechtspractici opnieuw op weg helpen in de doolhof. In gewone mensentaal: het is een soep en advocaten zijn de balletjes. Of hoe absurd en wereldvreemd wetgeving kan zijn. Welk recht? In 2003 liet het Gentse hof van beroep een pedofiel uit de Westhoek vrijuit gaan. Enige reden: het misdrijf was verjaard. Eerder had de rechtbank van Veurne de zeventigjarige kindermisbruiker wél veroordeeld, omdat hij zich herhaaldelijk aan een meisje had vergrepen, van haar achtste tot haar elfde jaar. Op haar dertiende nam het kind eindelijk iemand in vertrouwen, zonder gevolg evenwel. Toen het slachtoffer er twintig was, probeerde ze het onrecht nog eens aan te klagen, maar voor haar kwam de nieuwe wet op de verjaring van zedenfeiten precies anderhalve maand te laat! Al is die Westhoeker misschien zo schuldig als de pest, dankzij een juridische goocheltruc gaat hij definitief vrijuit, terwijl het slachtoffer voor de rest van haar leven met ondraaglijk onrecht zit opgescheept. Justitie weigert haar definitief elke vorm van gerechtigheid. Maar op onrecht staat geen houdbaarheidsdatum. Door de verjaring blijven finaal gedupeerden in de kou staan. Bij elke verjaring is altijd iémand de sigaar. Op die manier maakt het gerecht zelf slachtoffers, terwijl justitie net moet zorgen voor gerechtigheid. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 9

10 Tot welke drama s de verjaring kan leiden, werd in 2004 pijnlijk duidelijk. In het Pajottenland doodden twee jonge vrienden een pedofiel en zijn vrouw, waarna ze het huis in brand staken. Het motief? Eén van de daders werd als kind misbruikt. Ook voor dit slachtoffer kwam de nieuwe verjaringsregel te laat, maar de misbruikte jongen kon er niet mee leven dat de pedofiel ongestraft zou blijven. Hij wou op zijn minst een spijtbetuiging. Die kwam er niet en de discussie ontspoorde volledig, met fatale gevolgen. In het Pajottenland eiste het monster van de verjaring een zware tol: twee doden en twee nieuwe daders, jongelui die de gerechtigheid zochten die justitie hen onthield. De jonge doders werden uiteindelijk vrijgesproken door de assisenjury, maar het kwaad was geschied. Ondanks een verbetering in de wet blijft het spook van de verjaring nog altijd hangen. Daarom pleiten therapeuten ervoor om de verjaring van seksuele misdrijven met minderjarigen gewoonweg af te schaffen. In Nederland werden anno 2010 voorstellen in die zin geformuleerd, naar aanleiding van seksschandalen in de katholieke kerk. Misbruikte kinderen slepen het trauma vele jaren mee en het kan veel tijd vergen voor de getraumatiseerde slachtoffers zich sterk genoeg voelen om de verkrachter niet zelden een gezinslid formeel aan te klagen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 10

11 Leve de corruptie Enkele weken geleden schreef La Libre Belgique dat het strafrecht gemaakt is om de kleintjes te verpletteren en om voor de groten achterpoortjes open te zetten. Ik vrees dat de krant gelijk heeft. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) Het Hoog Comité van Toezicht stootte destijds op geknoei met goedgekeurde gewestplannen. Op het kabinet van de CVPstaatssecretaris werd landbouwgrond of natuurgebied alsnog omgetoverd tot bouwgrond. Zijne excellentie beweerde nergens van te weten, wat volstond om buiten schot te blijven. Kabinetsmedewerkers werden wel gedagvaard, maar ze gingen feestelijk vrijuit wegens verjaring. Het Belgische rechtssysteem was een van de vriendelijkste ter wereld, de verjaring was gewoonweg onherroepelijk. Zelfs terwijl een proces liep, kon de zaak nog verjaren. Ronduit schandalig, maar gangsters en witteboordencriminelen hebben er dik van geprofiteerd, dankzij goede advocaten. In 1985 kocht een liberale defensieminister tienduizenden granaten voor het leger, goed voor 6,7 miljard frank. Na een klacht ontdekte het Hoog Comité van Toezicht dat 400 miljoen frank commissieloon verdween naar het Kanaaleiland Jersey, bestemd voor een West-Vlaamse garagehouder die gelobbyd had. De obussenaffaire was geboren. Na jaren palaveren werd een vijftiental mensen in verdenking gesteld: kabinetsmedewerkers, legerofficieren, ambtenaren... Media gewaagden toen van het grootste omkoopschandaal uit de Belgische geschiedenis. Gek genoeg was de West-Vlaamse lobbyist uiteindelijk de enige die voor de rechter kwam. Politici en militairen voor wie het vele geld bedoeld was, gingen gewoon vrijuit. Had die Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 11

12 lobbyist misschien zichzelf omgekocht? Uiteindelijk ging hij ook vrijuit, in 2003, dankzij de verjaring, een perfecte juridische doofpot. Volgens de gerechtelijke logica is er nooit sprake geweest van corruptie. Maar waar zijn die reusachtige smeergeldfondsen dan naartoe? De West-Vlaamse garagist had amper 7 miljoen frank gekregen, terwijl een legerofficier 49 miljoen incasseerde. De rest van het geld, bijna 350 miljoen frank, is gewoonweg foetsie. Hier zijn veel liberale kopstukken aardig de dans ontsprongen. Soms fungeert justitie louter als schaamlap, voor het toedekken van onrecht. Macaber detail: de illegale geldstroom van dit liberale corruptiedossier was drie keer groter dan de smeergeldaffaire Agusta- Dassault, die diverse socialistische kopstukken nekte. De socialisten betaalden alles netjes terug het geld belandde bij het Brusselse OCMW maar het liberale smeergeld verdween blijkbaar in geheime fondsen of in de zakken van politici en bevriende militairen. Leve de fraude In 2002 en 2003 legde de Belgische staat twee beurstaksen op, waarvan het Europese Hof van Justitie achteraf oordeelde dat ze strijdig waren met de richtlijnen landgenoten vorderden hun geld terug, waarbij verdachte dossiers werden gedetecteerd, van mensen die weinig inkomsten declareerden, maar wel een pak beurstaksen terugvorderden. Eind 2007 reeds dreigden duizenden belastingdossiers te verjaren. Of hoe de verjaring fraudeurs lekker in de kaart speelt. In de jaren tachtig dokterde de regering een leuke regeling uit voor beleggers: de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB). Werden be- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 12

13 leggingsopbrengsten al belast in het buitenland, dan kreeg je een vaste belastingaftrek van 15 procent. De banken zochten meteen beleggingen waarop een lagere belasting wordt geheven, want die leverden extra winst op. Veel banken gingen nog een stap verder en organiseerden voor de grootste klanten een trafiek met valse waardepapieren. Via constructies met buitenlandse nepinkomsten konden grote beleggers op grote schaal de fiscus melken. Volgens de belastingdienst hebben veertien banken en tientallen grote bedrijven zich op die manier bezondigd aan valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en oplichting. Goed voor een totale belastingfraude van bijna 400 miljoen euro of 16 miljard Belgische frank. Gepoogd werd om de FBB-fraudeurs voor de rechter te brengen. Maar omdat het parket voor de complexe dossiers niet voldoende speurders en fiscale specialisten kon mobiliseren gingen alle sjoemelaars vrijuit. De misdrijven waren al verjaard nog voor het tot een proces kwam. De keurige, welgestelde fraudeurs uit de beau monde mochten hun illegale winsten netjes opsouperen, in Knokke- Le Zoute, Monaco of Saint-Tropez. Maar o wee de man in de straat die een kleine belastingschuld niet meteen kan vereffenen. Ik ken iemand die algauw een norse deurwaarder aan de deur kreeg. Die dreigde ermee het boeltje op te laden en dan zwijgen we nog over intresten of extra kosten en supplementaire boetes. Afschaffen a.u.b. In oktober 2003 kreeg voormalig defensieminister Leo Delcroix 10 maanden cel met uitstel voor schriftvervalsing. Naderhand oordeelde het hof van beroep dat de feiten verjaard waren, omdat Delcroix enkel de wet op de partijfinanciering overtrad. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 13

14 Op zijn website kondigde Delcroix triomfalistisch talloze happenings en vriendenbijeenkomsten aan voor het vieren van de vrijspraak. Je reinste kletskoek, want de verjaring is geen werkelijke vrijspraak; het gaat hooguit om de vaststelling dat vervolging niet meer mogelijk is. De Standaard van 3 juli 2004 merkte ironisch op dat de term verjaring nieuwe betekenissen had gekregen: eerherstel, algehele witwas, rehabilitatie, einde van een voortdurende misdaad die acht jaar heeft geduurd en zo nog het een en ander. In 2004 werd de Limburgse communicatiespecialist Noël Slangen veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel, eveneens voor schriftvervalsing. Via nepoffertes van concurrenten kon hij twaalf lucratieve overheidsopdrachten versieren, goed voor een omzet van 1,5 miljoen euro of 60 miljoen Belgische frank. De rechter had het in zijn vonnis over een verwerpelijk gebrek aan normbesef en misprijzen voor het openbaar ambt, maar ook voor de gewone burger. Geen nood, een jaar later verklaarde het hof van beroep zich onbevoegd omdat de feiten verjaarden. De reclameman, voormalig adviseur van premier Verhofstadt, schopte het nog tot directeur van een regeringspartij. Je kunt dikke boeken vullen met het vele onrecht dat dankzij de verjaring blauwblauw werd gelaten, tot scha van de gedupeerden en tot schande van de rechtsstaat. Er is maar één mogelijke conclusie: het verval van straf- en rechtsvorderingen moet simpelweg uit de wetgeving worden geschrapt. 1. De verjaring torpedeert elke gerechtigheid. 2. Het systeem is volledig uitgehold door uitstelprocedures. 3. Er is geen kat die er nog wijs uit raakt. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 14

15 2 De redelijke termijn Voor wetsovertreders die de bestraffing tot een strikt minimum willen reduceren, hebben dure advocaten een nieuw trucje: de redelijke termijn. Volgens het Europese Mensenrechtenverdrag moeten rechtszaken binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Sleept een strafdossier te lang aan, dan kan de beklaagde zich wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof kan de betrokken staat veroordelen, terwijl de gedupeerde vaak een schadevergoeding krijgt en in eigen land op een fikse strafvermindering mag rekenen. Het gevolg laat zich raden: steeds meer Belgische advocaten maakten zaken aanhangig bij het Europese Hof in Straatsburg en om een lawine van veroordelingen te vermijden werd de wetgeving algauw aangepast. Bij overschrijding van de redelijke termijn kan de rechter een nog kleinere sanctie opleggen dan de minimumstraf. Zelfs een eenvoudige schuldigverklaring is mogelijk, zonder straf of geldboete. Vraag is natuurlijk wanneer je de grens van de redelijkheid overschrijdt. Niemand weet het, geen enkele wet concretiseert het begrip redelijke termijn. Hoven en rechtbanken moeten elke zaak afzonderlijk beoordelen, rekening houdend met de omstandigheden en de complexiteit van het dossier. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 15

16 Niet voor onderduikers Een geschiedenis uit de krant geplukt... De 26-jarige Filip V. wou spoorloos verdwijnen. De idee haalde hij uit een stationsromannetje: vermoord iemand, leg het lijk in je bed, steek je huis in de fik en vertrek met de noorderzon. In januari 1989 nodigde Filip V. een homo uit, met wie hij als puber betaalde seks had. Dit keer evenwel geen lijfelijke liefde, maar dodelijke messteken. V. stal de identiteitspapieren, stak het lijk in brand en verdween met de auto van het slachtoffer om in Portugal ook nog eens de bankrekening te plunderen. Na de brand vonden brandweerlui een verkoold lijk. Pas tijdens de autopsie kwam de moord aan het licht. Enkele weken later werd Filip V. in het buitenland gearresteerd voor diefstal. Hij bekende zijn misdaad, maar weigerde in België terecht te staan en Portugal wou hem niet uitleveren. In februari 2000, elf jaar na het delict, werd Filip V. bij verstek veroordeeld tot 25 jaar gevangenis. Pas drie jaar later werd hij eindelijk uitgeleverd, waarna het assisenproces nog eens werd overgedaan. In januari 2004 kreeg V. zijn definitieve straf, amper drie jaar cel. Het hof en de jury vonden dat de bestraffing onredelijk laat kwam. Dat is het toppunt! Om aan elke vorm van gerechtigheid te ontsnappen verschool een koelbloedige moordenaar zich vijftien jaar in het buitenland. Toen hij eindelijk voor zijn rechters stond, was de redelijke termijn verstreken. Wat is dat voor onzin? Voor zijn laffe vlucht kreeg Filip V. een gigantische korting op de kwarteeuw cel die hij verdiende. Na zegge en schrijve één jaar opsluiting was Filip V. weer vrij, zonder bijzondere voorwaarden. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 16

17 En de slachtoffers? Een beklaagde die onredelijk lang op zijn proces wacht, is voor de wetgever plots een benadeelde. Dader wordt slachtoffer. Uitleg voor deze hocus pocus: een langdurige beschuldiging tast de menselijke waardigheid aan en kan zelfs leiden tot lichamelijke en psychische stoornissen. Uiteraard is een snelle rechtsgang wenselijk, maar mij stoort het dat de notie redelijke termijn alleen geldt voor delinquenten. Slachtoffers onschuldigen zonder enige aansprakelijkheid moeten er niet op rekenen dat het onrecht binnen een redelijke termijn wordt hersteld. Ze weten zelfs niet of de aanstichter ooit een verdiende sanctie krijgt. Daders krijgen korting als het proces onredelijk lang uitblijft, maar voor gedupeerden is geen bonus voorzien als het gerecht de redelijke termijn overschrijdt. Slachtoffers kunnen enkel bang afwachten, stilletjes hopend dat ooit gerechtigheid geschiedt. Is die aanhoudende onzekerheid niet onmenselijk? Beseffen de wetboekgeleerden niet dat het leed van slachtoffers soms elke redelijkheid overtreft? De redelijke termijn is weer zo n heilig koetje binnen het juridische systeem, een dogma van zelfverklaarde onfeilbaren. Iedereen moet er maar vrede mee nemen, ook als het uitvegen of het drastisch reduceren van de straf haaks staat op het rechtsgevoel. Miljardenzwendel In 1990 startte het gerecht een onderzoek naar gesjoemel bij de textielgroep Beaulieu. Tien jaar intensief speurwerk resulteerde uiteindelijk in een monsterdossier van honderdduizenden pagina s en een Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 17

18 waslijst aan aantijgingen: het vervalsen van boekhoudingen, bankrekeningen, facturen, exportdocumenten, investeringsplannen, jaarrekeningen en verslagen van beheerraden, naast fraude met overheidssubsidie, fictieve commissielonen, zwarte salarissen, witwasserij, corruptie, verduistering, bouwovertredingen... De fiscus zou niet minder dan 450 miljoen euro eisen, of meer dan 18 miljard frank. Het gerecht slaagde er evenwel niet in om het dossier behoorlijk af te handelen. Enerzijds had het parket vier jaar nodig om de eindvordering op te stellen. Anderzijds hebben de Beaulieuverdedigers tot in het absurde toe de procedures uitgeput om tijd te winnen. Waarom worden monsterdossiers niet opgesplitst in hanteerbare schijven? Daders die meerdere misdrijven pleegden, moeten desnoods meermaals terechtstaan. Het was te verwachten: om het gigantische dossier te torpederen nog voor het bij de raadkamer kwam, stapten enkele Beaulieus naar Straatsburg. Het Europese Hof weigerde rekening te houden met de talloze vertragingsmaneuvers en veroordeelde de Belgische overheid in 2007 voor het overschrijden van de redelijke termijn. De eisers kregen zelfs een schadevergoeding van euro. In de Dorpsstraat krijg je het niet uitgelegd, dat vermoedelijke grossiers in fraude er een cadeau bovenop krijgen. De Franse topindustrieel Pineau-Valencienne moest in Brussel terechtstaan voor grootschalige schriftvervalsing witwaspraktijken en miljardenoplichting. Via een netwerk van brievenbusfirma s in Panama had hij twee dochterondernemingen leeggezogen, terwijl de aandeelhouders vervalste jaarrekeningen kregen. Het Openbaar Ministerie vroeg vier jaar cel en de verbeurdverklaring van zo n 150 miljoen euro. Het proces werd een uitputtingsslag met maar liefst tachtig zittingen. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 18

19 Meneer Pineau-Valencienne werd schuldig bevonden, maar omdat de redelijke termijn overschreden was, kreeg hij geen straf. Ook geen verbeurdverklaring, de Franse topman mocht zijn miljoenen houden. Hij kreeg zelfs de euro terug, die hij betaalde om voorlopig vrij te komen, een slordige 15 miljoen frank. Advocaat Sven Mary over deze zaak in De Standaard van 1 april 2006: De advocaten van Pineau-Valencienne en zijn medebeklaagden hebben alle registers opengetrokken om de gerechtelijke procedures te vertragen. In hetzelfde artikel merkt Mary op dat het gerechtelijk onderzoek naar de strapatsen van Pineau & consorten wellicht honderdduizenden euro s kostte, te betalen door de belastingbetalers. Advocaten sloven zich graag uit om de misdrijven van zeer vermogende delinquenten in de juridische doofpot te stoppen. Heeft dit nog te maken met gerechtigheid, of is het dit soort pleiters gewoon om de poen te doen? Absurdistan Advocaten leiden processen systematisch zo ver af van hun kernvragen dat niemand nog weet waar het eigenlijk over ging. Dat doorgewinterde criminelen daardoor aan vervolging ontsnappen, maakt hen kennelijk niets uit. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) strafzaken dreigen te verjaren. Dat beweerde de Gentse magistraat Frank Schuermans in 2005 in het tijdschrift Panopticon. Door de wet-franchimont van 1998 slepen onderzoeken nog langer aan dan vroeger, omdat daders en slachtoffers bijkomende onder- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 19

20 zoeken kunnen vragen. Politiediensten, parketten en onderzoeksrechters zijn compleet overbelast, waardoor te veel dossiers de mist in gaan; de hakbijl van de verjaring valt of de redelijke termijn verstrijkt. Zo gaan tienduizenden uren politie- en justitiecapaciteit verloren, plus de enorme bedragen die de onderzoeken vergen. Het resultaat: miljoenen euro s overheidsgeld verspild, daders ontlopen hun straf, slachtoffers blijven in de kou en advocaten worden er rijker van. Stel je voor: een wildwestfilm waarin schietgrage, gewetenloze cowboys frequent een stadje terroriseren, waarna ze in galop verdwijnen. De dappere sheriff heeft enkel pijl en boog, plus een ezeltje, om het geboefte in te rekenen. Compleet van de pot gerukt, zegt u? Het Openbaar Ministerie heeft soms iets weg van die zielige sheriff die een ongelijke strijd moet voeren. Daardoor krijgt de gemeenschap niet de gerechtigheid waar ze recht op heeft, maar ze betaalt wel de gepeperde factuur voor het debacle. Niet alleen moeten politie en Openbaar Ministerie meer mensen en middelen krijgen, er is vooral nood aan meer efficiënte procedures met strakkere termijnen. Te veel delinquenten gaan vrijuit omdat advocaten alle mogelijke vertragingen inbouwen, wat neerkomt op het legaal saboteren van de rechtspleging. Vooral kapitaalkrachtige wetsovertreders, die de betere verdedigers kunnen betalen, doen er hun profijt mee. Magistraat Frank Schuermans in Panopticon: Het parlement heeft de strafprocedure zo ingewikkeld gemaakt dat vooral advocaten en de georganiseerde misdaad er beter van worden. De verklaring kennen we: de advocatuur, die de wetgevende en de uitvoerende macht domineert, spint goed garen met een gammele wetgeving. Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 20

21 3 Procedurefouten Ik vind het verontrustend dat advocaten hun proces niet meer proberen te winnen op basis van hun dossier. (...) Ze praten over álles, behalve over de inhoud van het dossier. Daardoor schiet het strafrecht helemaal zijn doel voorbij: het dringt de kleine man in de hoek en bevoordeelt de grote boeven. (Rechter Henri-Paul Godin, Knack 18 februari 2004) Nog één stap verder en we praten alléén nog over procedures. (Rechter Alain Bloch, Knack 31 augustus 2005) Een Albanese mensenhandelaar kocht drie vrouwen, twee Moldavische en een Roemeense, die hij illegaal in België importeerde en met geweld in de prostitutie dwong. De seksslavinnen, die door hun eigenaar frequent werden geslagen en verkracht, leverden maandelijks tot 8000 dollar per stuk op. De nachtmerrie eindigde pas toen een slachtoffer kon ontsnappen en de politie verwittigde. De pooier kreeg van de correctionele rechtbank maar liefst twaalf jaar hechtenis, voor een waslijst mensonterende praktijken. Maar enkele maanden later sprak het hof van beroep de gewelddadiger pooier feestelijk vrij vanwege een procedurefout. De hoedanigheid van de beëdigde vertalers bleek niet uit de processen- Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 21

22 verbaal, al twijfelde het hof niet aan de bevoegdheid van de tolken. Door deze vormfout was de hele bewijslast ineens nietig. De Albanese mensenhandelaar verliet lachend de rechtszaal. De winsten van zijn misselijk makend ondernemerschap mocht hij houden en de procedurepleiter was zonder twijfel apetrots op deze spetterende victorie hij gaat er trouwens prat op geen scrupules te hebben. Bij de slachtoffers moet de verbijstering enorm zijn geweest. Wellicht hebben ze hun geloof in justitie verloren. Misschien wel in de mensheid. Waarom blijft het rechtsapparaat, dat bedoeld is om gerechtigheid te verschaffen, zo schromelijk in gebreke? Waarom kon de rechter de tolken niet oproepen als getuige, om ter zitting hun hoedanigheid te verifiëren? Hyperformalisme Het hof van cassatie oordeelde in 1980 dat het proces-horion een moordzaak met zes slachtoffers compleet moest worden overgedaan wegens een procedurefout. Het zittingsverslag vermeldde niet dat alle juryleden de voorgeschreven eed hadden afgelegd. Toch hadden tal van getuigen de eedaflegging gehoord en gezien, te beginnen met de advocaten die in cassatie gingen. Een kleine vergetelheid van de griffier, zonder verder belang voor de eigenlijke rechtsgang, was volgens Cassatie zwaarwichtig genoeg om magistraten, politiemensen en juryleden weer dagenlang in de rechtszaal te gijzelen, waar alle getuigen nog eens de hele tragische historie van a tot z uit de doeken deden. Familieleden en vrienden van de slachtoffers moesten voor de tweede keer de gruwel van zo n terechtzitting meemaken. Niet dat het de veroordeelden enige strafvermindering opleverde. De enige winnaars waren de Kromrecht Webboek van Luc Dewaele 22

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Kromrecht. een klachtenbundel. ongerechtigheid in de rechtspraak & het morele verval van de advocatuur

Kromrecht. een klachtenbundel. ongerechtigheid in de rechtspraak & het morele verval van de advocatuur Kromrecht een klachtenbundel ongerechtigheid in de rechtspraak & het morele verval van de advocatuur Kromrecht draait om de volgende vragen... Zijn alle advocaten rechtschapen en financieel bescheiden,

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 SEPTEMBER 2014 P.14.1380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1380.N O D B, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadslieden mr. Alain Vergauwen en mr. Pierre Monville, advocaten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.14.0406.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0406.N I R D F, beklaagde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen K D K, burgerlijke

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten C

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 2013 Gevolgen op gerechtelijk vlak Als gevolg van het treinongeval heeft de Procureur des Konings een strafdossier geopend

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering,

Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering, Geachte voorzitter, Geachte openingsredenaar, Mijnheer de procureur-generaal, Hooggeachte vergadering, Eerst wil ik een tweetal gedachten toevoegen aan de openingsrede. In één neem ik een andere positie

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015 Not. Nr. : GE 56.L3.8076/13 SW3 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 5 MEI 2015 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Danny L., invalide, geboren te Eeklo op ( ), wonende te 9900 Eeklo, ( )

Nadere informatie

1. voorafgaand aan het verhoor een advocaat kan raadplegen, 2. de verdachte tijdens het verhoor bijstand van zijn advocaat geniet,

1. voorafgaand aan het verhoor een advocaat kan raadplegen, 2. de verdachte tijdens het verhoor bijstand van zijn advocaat geniet, You have the right to remain silent. Should you waive that right, anything you say can be held against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney. If you cannot afford an attorney,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 APRIL 2015 P.13.1258.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1258.N G M V, beklaagde, eiser, met als raadslieden mr. Steven Renette en mr. Bjorn Reynders, advocaten bij de balie te Hasselt.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 OKTOBER 2008 P.08.0706.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.08.0706.N I H T V, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent, ter rechtszitting bijgestaan

Nadere informatie

Leeuwarden manifest: we hebben het zo druk Emile s manifest: zorg er dan voor dat jullie je vak kennen, dat scheelt heel veel werk.

Leeuwarden manifest: we hebben het zo druk Emile s manifest: zorg er dan voor dat jullie je vak kennen, dat scheelt heel veel werk. From: To: "info.hof-arle@rechtspraak.nl"; Oost-Nederland@om.nl; omroep@gld.nl Cc: M.Otte@OM.Nl; h.bolhaar@om.nl; Ybo Buruma (y.buruma@hogeraad.nl); m.feteris@hogeraad.nl Subject: Wie begrijpt art. 7 van

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar zijn

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar zijn Samenvatting aangemelde strafzaken Toegangscommissie Dossiernummer: CEAS 2006/0001 wetenschapper Indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar een strafzaak, die heeft geleid tot onherroepelijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 OKTOBER 2012 P.12.0330.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0330.N I A J M G, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Frank Janssen, advocaat bij de balie te Turnhout. II J A L G, beklaagde,

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 2 Aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 1 april 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5683418/11/6 onderwerp

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

Verdieping legaliteitsprincipe

Verdieping legaliteitsprincipe Verdieping legaliteitsprincipe Een principe dat binnen het Europees Verdrag van Rechten van de Mens wordt genoemd 1 en daarbij, door de voorlichting van onze overheid voor scholieren, Prodemos, ook één

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19

De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 INHOUD INLEIDING... 19 De wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis: begrip, evolutie en toepassingsgebied (D. De Wolf)... 19 Inhoud... 19 Kernbibliografie... 19 Over wetten vóór 1990... 20 Over

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 100/2014 van 10 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 100/2014 van 10 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5622 Arrest nr. 100/2014 van 10 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Correctionele Rechtbank

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2015 P.15.0073.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0073.F 1. P. D., 2. L. D., Mrs. Jean-Pierre Dardenne, advocaat bij de balie te Charleroi, en Régine Ceulemans, advocaat bij de balie

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken Wet Potpourri II FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 FEBRUARI 2015 P.14.1739.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1739.F I. E. V. D., II. A. A. Mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF De

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 2 Klacht Verzoeker is op 8 november 2006 door de politie aangehouden wegens stalking van zijn ex-echtgenote. In dit verband klaagt verzoeker erover

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 DECEMBER 2014 F.13.0037.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0037.N 1. J. V. D. H., 2. M. E.,, eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy Van der Gucht, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor

Nadere informatie

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121 Hoofdstuk 2 De misdrijven 63 152. In het fiscaal strafonderzoek gelden de gebruikelijke regels van het strafprocesrecht. De fiscus en het strafrechtelijk opsporingsapparaat opereren apart en zoals hierna

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 APRIL 2017 P.17.0105.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.17.0105.N H M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Kim Keersmaekers, advocaat bij de balie te Dendermonde. I. RECHTSPLEGING VOOR

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. Als u getuige

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Afgelopen week was het podium van de gay pride parade. In Nederland verzamelde iedereen zich in Amsterdam voor de praaltocht over de grachten.

Afgelopen week was het podium van de gay pride parade. In Nederland verzamelde iedereen zich in Amsterdam voor de praaltocht over de grachten. Afgelopen week was het podium van de gay pride parade. In Nederland verzamelde iedereen zich in Amsterdam voor de praaltocht over de grachten. Een feestelijke optocht waarin op allerlei manieren uiting

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.13.1452.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1452.N M N M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jozef Robbroeckx, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.0421.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0421.N P D, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Didier Baecke, advocaat bij de balie te Gent, tegen A A J L, beklaagde,

Nadere informatie

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 I Vanmorgen gaat het om de bede die ons in het dagelijkse leven meteen op de huid kan zitten,

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Als u getuige of slachtoffer bent geweest van een strafbaar feit kan u worden gevraagd een getuigenverklaring af te leggen. De rechter die over de zaak beslist, kan deze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 NOVEMBER 2014 P.13.1253.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1253.N A B, burgerlijke partij, eiseres, met als raadsman mr. Stijn De Meulenaer, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te

Nadere informatie

Puzzel: De rechtszaal

Puzzel: De rechtszaal Puzzel: De rechtszaal Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen vullen in wie waar zit of staat in de rechtszaal. Leerdoel: De leerlingen kennen de opstelling van een rechtszaal en ze weten welke actoren

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 APRIL 2015 P.13.0954.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0954.N A J M D, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jan Van Leuven, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen Y TANG, burgerlijke

Nadere informatie

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking DC 72 Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit thema is een bewerking van het krantenartikel uit NRC Handelsblad Vroeger een debiel, nu een delinquent. In dit artikel zegt

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Dordrecht de tegen hem ingestelde strafzaak heeft geseponeerd onder sepotcode 02 (geen wettig bewijs) in plaats van sepotcode

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK?

WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK? WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK? APRIL 2015 - POLITIEK IN PRAKTIJK #2 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen vullen bij een plaatje van de rechtszaal in waar de rechter zit, en waar de verdachte, de advocaat,

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2013 P.12.1919.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1919.F 1. H. M. e.a., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. F. e.a., Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2015 P.14.1293.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1293.N G F, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Andy Boermans, advocaat bij de balie te Turnhout, I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JUNI 2013 P.13.0428.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0428.N I PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWER- PEN, vervolgende partij, eiser, tegen 1. H J M V D K, 2. T P J M V Z,

Nadere informatie

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs

Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Verdieping: DNA alleen onvoldoende bewijs Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen luisteren naar een radiofragment van Goedemorgen Nederland en lezen een tekst uit dagblad Trouw over de bewijsvoering

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1066.N I A A, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Louis De Groote, advocaat bij de balie te Gent. II J-C P D, beklaagde, eiser,

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2012 P.11.1908.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1908.N I R. L. M. P., inverdenkinggestelde. eiser, met als raadsman mr. Michaël Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent. II M. G.

Nadere informatie

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MAART 2016 P.16.0346.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0346.N M A A A K alias M A K alias M alias G, verdachte, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Zouhaier Chihaoui, advocaat bij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie